home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Romanian-Nonstandard

UD_Romanian-RRT

UD_Romanian-SiMoNERo

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 26225 sentences and 572436 tokens.
 • This corpus contains 9524 sentences and 218511 tokens.
 • This corpus contains 4681 sentences and 146020 tokens.
 • This corpus contains 115050 tokens (20%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 29742 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 1320 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: -i, s-, -l, -au, n-, -n, i-, l-, -mi, într-, mi-, ș-, m-, -s, de-, ce-, le-, -ț, -să, -o, c-, -m, ş-, -a, și-, te-, ne-, -și, -său, pentr-, -ți, Mihai-, -va, -te, Dumitraşco-, -mă, -am, să-, -le, -vă, -ș, dintr-, şi-, -ar, -ai, Grigorie-, păn', -or, d-, nu-
 • This corpus contains 701 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: s-, într-, și-, -i, -și, -l, art., -se, a., n-, -o, l-, dintr-, nr., i-, de-, m-, -a, b., -mi, printr-, lit., -ți, mi-, -n, -lea, alin., le-, ne-, -ul, I., v-, O'Brien, n., c., D., ți-, -ului, pct., -vă, te-, 17-beta, într-adevăr, Al., a-, de-a, -mă, etc., tele-ecran, -le
 • This corpus contains 687 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: s-, într-, printr-, dr., &b.beta;-celulare, etc., de-, dintr-, SF-36, fig., și-, D-, Graves-Basedow, N.C.R., &b.beta;, &b.alpha;, &b.mu;g, ex., l-, omega-3, IGF-, așa-, &b.beta;-celulară, E., aorto-bifemural, morbi-mortalității, &b.beta;-pancreatice, &b.beta;-pancreatică, aorto-iliace, beta-celulară, cardio-vasculare, le-, meta-analiză, pre-test, HDL-colesterolului, angio-CT, anti-incretine, meta-analize, morfo-funcționale, post-receptor, vs., într-adevăr, ICAM-1, acetil-CoA, aorto-iliacă, aprox., cardio-vascular, cardio-vasculară, dvs., femuro-popliteale

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 15 word types tagged as particles (PART): -a, -să, a, a-, ca, n-, s, s-, sa, se, si, sâ, sî, să, să-
 • This corpus contains 8 word types tagged as particles (PART): -a, a, a-, n-, nu, o, s-, să
 • This corpus contains 6 word types tagged as particles (PART): a, n-, nu, sa, să, să-
 • This corpus contains 146 lemmas tagged as pronouns (PRON): ,, -ul, -unul, Iș, Puținei, ac, acel, acela, același, acest, acesta, aceștia, aicela, alt, alta, altceva, altcineva, altuie, altul, alții, alțâi, atât, atâta, atâtea, ca, care, careaș, careș, ce, cei, ceilalți, cel, celi, celălalt, cestălalt, ceva, cevaș, cevași, ci, cine, cineva, cineş, cineș, cineși, cutare, cât, câtva, destul, dumnealor, dumnealui, dumneata, dumneavoastră, dânsa, dânsul, e1, ea, el, eluși, eu, fi, fiecare, fiece, fiecine, fieșcare, fieșcine, fiește, fieștecare, fieștecine, io, l, lui, lume, mata, meu, mine, mineși, mult, mă, măria, mărie, nemica, nemică, neșcine, neșcât, neștine, niciunul, niemic, nime, nimeni, nimic, nimicuța, nimică, noiși, nostru, nou, oare, oarecare, oarece, oarecine, oarecât, oricare, orice, oricine, oricât, orișicine, puțin, puținel, puțintel, se, sfinția, sfinție, sfânt, sieși, sine, sineși, singur, sinw, ssine, să, său, te, tot, totul, tu, tău, un, unul, voi, voiși, vostru, vrea, vreun, vreunul, îl, împărăție, însul, însumi, însuși, însuți, îş, îș, ăla, ălalalt, ăsta, și, șie
 • This corpus contains 49 lemmas tagged as pronouns (PRON): acela, același, acesta, altceva, altcineva, altul, atât, care, ce, celălalt, ceva, cine, cineva, cutare, cât, câtva, destul, dumnealui, dumneata, dumneavoastră, dvs., dânsul, el, eu, fiecare, lui, meu, mult, nici_unul, nimeni, nimic, oarecare, oricare, orice, oricine, oricât, orișice, orișicine, puțin, sine, său, tot, tu, tău, unul, vreunul, Î.P.S., însul, ș.a.
 • This corpus contains 32 lemmas tagged as pronouns (PRON): acel, acela, același, acesta, altceva, altul, care, ce, ceea_ce, celălalt, ceva, cine, cineva, cât, câtva, dumneavoastră, dânsul, el, eu, fiecare, lui, mult, noi, oricare, oricine, sine, său, tot, tu, unul, vreunul, fiecare
 • This corpus contains 104 lemmas tagged as determiners (DET): -sâu, -său, -ul, Fieștece, a, ac, aceeşi, acel, acela, același, aceloralalți, acest, acesta, acestaș, acestași, acestu, aceșta, aceștie, acătare, al, alde, alt, altul, atât, atâta, atâte, avea, care, ce, cee, cei, ceilalți, cel, celi, celălalt, ceva, ci, cutare, cât, câte, câtva, cîti, cîtva, cîțva, destul, el, eu, fiecare, fieșcare, fiește, fieștecare, ista, iui, lu, lui, meu, mult, nescai, nescaiva, nescare, nescareva, neșcât, niciun, niscai, niscaiva, niscareva, niscarva, niscavai, niște, nostru, o, oare, oarecare, oarece, oarecine, oarecât, ori, oricare, orice, oricât, plin, puţîn, puțin, puținel, puțintel, sa, său, tot, tău, un, unul, vostru, vrea, vreo, vreun, vreunul, însumi, însuși, însuți, Ăle, ăla, ălalalt, ălălalt, ăsta
 • This corpus contains 44 lemmas tagged as determiners (DET): -a, -ilor, -lea, -ul, -ului, -uri, -urile, -urilor, acel, acela, același, acest, acesta, al, alt, anumit, atât, care, ce, cel, celelat, celălalt, cest, cutare, cât, câtva, destul, fiecare, lui, meu, mult, nici_un, niște, oarecare, oricare, orice, puțin, său, tot, tău, un, vreun, însumi, însuși
 • This corpus contains 36 lemmas tagged as determiners (DET): a, acel, acela, același, acest, acesta, al, alt, anumit, atât, care, ce, cel, celălalt, câte, câtva, fiecare, lui, meu, mult, nici_un, niște, o, oarecare, oricare, orice, puțin, său, tot, tău, ul, un, uri, vreun, însuși, fiecare
 • Out of the above, 61 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: -ul, ac, acel, acela, același, acest, acesta, alt, altul, atât, atâta, care, ce, cei, ceilalți, cel, celi, celălalt, ceva, ci, cutare, cât, câtva, destul, el, eu, fiecare, fieșcare, fiește, fieștecare, lui, meu, mult, neșcât, nostru, oare, oarecare, oarece, oarecine, oarecât, oricare, orice, oricât, puțin, puținel, puțintel, său, tot, tău, un, unul, vostru, vrea, vreun, vreunul, însumi, însuși, însuți, ăla, ălalalt, ăsta
 • Out of the above, 22 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: acela, același, acesta, atât, care, ce, celălalt, cutare, cât, câtva, destul, fiecare, lui, meu, mult, oarecare, oricare, orice, puțin, său, tot, tău
 • Out of the above, 15 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: acel, acela, același, acesta, care, ce, celălalt, câtva, fiecare, lui, mult, oricare, său, tot, fiecare
 • This corpus contains 6 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, fi, putea, trebui, vrea, ști
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, fi, vrea
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, fi, putea, vrea
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, putea, trebui, vrea, ști
 • Out of the above, 3 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, vrea
 • Out of the above, 4 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, putea, vrea
 • Fin
  • AUX: era, vor, e, iaste, -i, ai, fie, poate, -s, au
  • VERB: zise, era, facă, dea, are, avea, ia, face, zice, făcea
 • Fin
  • AUX: este, sunt, era, fie, e, erau, fusese, -i, avea, sunteți
  • VERB: poate, trebuie, pot, are, avea, era, există, putea, au, face
 • Fin
  • AUX: este, au, sunt, ar, fie, am, vor, era, e, erau
  • VERB: poate, pot, are, trebuie, există, au, reprezintă, prezintă, privește, determină
 • Ger
  • AUX: fiind, fiindu, nefiind, neputînd, fîindu, neputîndu, neputând, Nefiindu, hiind, nefind
  • VERB: zicînd, avînd, răspunzînd, văzînd, auzind, grăind, fiind, eșind, vădzînd, luînd
 • Ger
  • AUX: fiind, nefiind, fiindu
  • VERB: având, începând, ținând, făcând, lăsând, urmând, înregistrând, putând, reprezentând, aparținând
 • Ger
  • AUX: fiind, nefiind
  • VERB: având, privind, putând, folosind, aparținând, reprezentând, incluzând, prezentând, începând, ținând
 • Inf
  • AUX: fi, hi, putea, hii, ști, fii, trebui, fi-, fir-, fire
  • VERB: da, face, veni, fi, lua, vedea, zice, arăta, pune, vrea
 • Inf
  • AUX: fi
  • VERB: putea, trebui, avea, face, aduce, lua, asigura, fi, permite, vedea
 • Inf
  • AUX: fi, fiind, putea
  • VERB: putea, avea, determina, duce, face, preveni, trebui, produce, crește, prezenta
 • Part
  • AUX: fost, putut, fostu, vrut, pututu
  • VERB: făcut, dat, luat, pus, scris, dus, venit, lăsat, vinit, început
 • Part
  • AUX: fost
  • VERB: avut, prevăzute, făcut, spus, putut, rupt, murit, dat, devenit, luat
 • Part
  • AUX: fost, putut
  • VERB: arătat, demonstrat, asociată, efectuat, avut, dovedit, legate, constatat, prezentat, tratați

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: bună, svînta, svîntă, bune, frumoasă, mare, sfîntă, grea, curată, plină
  • DET: a, o, toată, ta, toate, tot, cea, mea, multe, sa
  • NOUN: țara, țară, oaste, lume, pace, parte, casa, credință, vreme, casă
  • NUM: doao, treia, mii, două, doa, mie, sute, doo, sută, patra
  • PRON: o, aceaia, le, aceasta, carea, toate, aceastea, -o, ei, ea
  • PROPN: Poartă, Moldova, Muntenească, Evangheliia, Tighine, Cameniță, Leșască, Ungurească, Leşască, Maria
  • VERB: scrisă, dată, scrise, făcută, făcute, adevărată, pusă, adevărate, aleasă, ascunsă
  • VERB-Part: scrisă, dată, scrise, făcută, făcute, adevărată, pusă, adevărate, aleasă, ascunsă
 • Fem
  • ADJ: mare, europene, necesare, europeană, prezenta, mică, naționale, română, chimice, prezentei
  • DET: o, a, ale, unei, toate, această, aceste, cele, alte, multe
  • NOUN: conformitate, membre, statele, Comisia, parte, față, partea, fața, comisiei, urmă
  • NUM: două, prima, doua, primele, milioane, ambele, mii, o, treia, ultimele
  • PRON: o, le, ea, ceea, aceasta, acestea, -o, una, ele, toate
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
  • VERB-Part: prevăzute, prevăzută, menționate, stabilite, legate, puse, utilizate, obținute, prezentate, aflate
 • Fem
  • ADJ: mare, clinice, cardiacă, cardiace, renală, crescute, cronică, cardiovasculare, renale, crescută
  • DET: a, o, ale, această, unei, cele, aceste, alte, multe, cea
  • NOUN: insulină, creșterea, vârsta, cazuri, scăderea, creștere, insulinei, prezența, vârstă, glucoză
  • NUM: două, prima, ambele, primele, doua, primă, ultima, primei, ultimele, treia
  • PRON: ceea, acestea, cea, cele, aceasta, aceea, ele, toate, o, ea
  • PROPN: Americii, Americă, Asiei, Europei, Franței, Greciei, României
  • VERB-Part: asociată, legate, asociate, diagnosticate, efectuate, folosite, cauzată, considerate, utilizate, utilizată
 • Masc
  • ADJ: bun, svinte, sfînt, datoriu, mic, rău, omenesc, verde, viu, nou
  • ADV: cît
  • AUX-Part: fost, vrut
  • DET: un, al, cel, mieu, tău, cei, său, acel, toți, nostru
  • NOUN: vodă, domnul, doamne, omul, om, domnului, cuvîntul, oameni, împăratul, turcii
  • NUM: doi, întîiu, amîndoi, doisprăzeace, întîi, întăiu, dintîiu, un, doilea, dentîiu
  • PRON: lui, el, -l, -i, carele, ei, l-, carii, i-, toți
  • PROPN: dumnezău, Hristos, Iisus, Pavel, David, Pătru, Ioan, Mihai-, Duca, Dumitraşco-
  • VERB-Part: scris, făcut, dat, pus, născut, dus, zis, ales, iubit, legat
 • Masc
  • ADJ: prezentul, mare, nou, european, prezentului, general, mic, național, românesc, singur
  • AUX-Part: fost
  • DET: un, al, unui, acest, cel, său, ai, același, cei, acestui
  • NOUN: ani, timp, cazul, loc, timpul, mod, acord, b, lucru, cadrul
  • NUM: primul, doi, doilea, ultimii, un, ultimul, unu, primului, amândoi, prim-
  • PRON: el, -l, îl, unul, ei, -i, l-, cel, acesta, cei
  • PROPN: Carpaților, Iașilor, Jiului, Banatul, Iașii, Israelul, Israelului, Aradului, Banatului, Bucureștiului
  • VERB-Part: avut, făcut, spus, putut, rupt, murit, dat, devenit, luat, rănit
 • Masc
  • ADJ: vârstnici, crescut, zaharat, mare, important, clinic, vascular, cardiac, lung, normal
  • AUX-Part: fost, putut
  • DET: un, al, unui, acest, cel, ai, acești, același, acestui, săi
  • NOUN: pacienții, pacienți, ani, nivelul, diabet, risc, cazul, tip, tratamentul, tratament
  • NUM: primul, doilea, ultimii, doi, ultimul, treilea, primii, ultimilor, ultimului, prim
  • PRON: cei, cel, acesta, aceștia, unul, el, acestuia, îl, ei, l-
  • VERB-Part: arătat, demonstrat, efectuat, avut, dovedit, constatat, prezentat, tratați, inclus, observat
 • Plur
  • ADJ: mari, bune, buni, mici, nalte, reale, grele, minciunoși, scumpe, tari
  • AUX: au, am, vor, sînt, -s, veți, ați, or, ar, vom
  • AUX-Fin: vor, -s, au, fiți, pot, am, fireți, fură, putum, putură
  • DET: toate, multe, cei, toți, mulți, tale, alte, ale, voastre, sale
  • NOUN: oameni, turcii, bani, oamenii, ani, boierii, moscalii, ucenicii, boieri, turci
  • NUM: trei, doi, cinci, doao, patru, mii, două, nouă, trii, șapte
  • PRON: lor, le, -i, ei, voi, carii, noi, vă, ne, voao
  • PROPN: Ieşi, Iași, Iaşi, Ieș, București, Iașii, Gălați, Focșani, Galați, Bucureștii
  • VERB: au, zisără, fac, zic, știți, veniră, arată, faceți, știm, am
  • VERB-Fin: au, zisără, fac, zic, știți, veniră, arată, faceți, știm, am
  • VERB-Part: scrise, făcute, aleși, chemați, fericiți, sămnați, adevărate, puse, coapte, date
 • Plur
  • ADJ: necesare, mari, mici, chimice, diferite, disponibile, specifice, suplimentare, contractante, noi
  • AUX: au, sunt, vor, erau, ați, vom, veți, sunteți, -au, suntem
  • AUX-Fin: sunt, erau, sunteți, suntem, fuseseră, fim, fură, -s, aveau, fiți
  • DET: ale, toate, unor, aceste, cele, alte, multe, ai, câteva, anumite
  • NOUN: ani, membre, statele, pacienții, date, informații, zile, ore, condițiile, măsurile
  • NUM: 1, 2, 3, două, 4, trei, 5, 6, doi, 7
  • PRON: le, ne, vă, acestea, ei, -i, ele, toate, cele, noi
  • PROPN: Carpaților, Iașilor, Iașii, Carpații, Subcarpații
  • VERB-Fin: pot, au, luați, fac, sunt, aveți, aveau, iau, utilizați, erau
  • VERB-Part: prevăzute, menționate, stabilite, legate, puse, utilizate, obținute, prezentate, aflate, enumerate
 • Plur
  • ADJ: vârstnici, mici, clinice, mari, adverse, crescute, diferite, frecvente, cardiovasculare, importante
  • AUX-Fin: au, sunt, vor, erau, veți, vom, ați, suntem, sunteți, a
  • DET: ale, unor, cele, aceste, alte, multe, ai, acestor, toate, acești
  • NOUN: pacienții, pacienți, ani, cazuri, pacienților, vârstnici, studii, ori, celulele, celule
  • NUM: 2, 1, două, 3, 4, 5, 30, 10, 20, 6
  • PRON: acestea, cei, cele, acestora, ele, aceștia, celor, toate, le, li
  • VERB-Fin: pot, au, apar, fac, cresc, aveau, produc, scad, susțin, includ
  • VERB-Part: legate, tratați, asociate, diagnosticate, efectuate, folosite, aflați, considerate, diagnosticați, utilizate
 • Sing
  • ADJ: mare, bună, bun, svînta, svinte, verde, sfînt, datoriu, mic, svîntă
  • ADV: cît
  • AUX: va, -i, -au, era, a, iaste, e, ai, este, voiu
  • AUX-Fin: era, e, iaste, -i, ai, poate, fu, putea, are, poci
  • AUX-Part: fost, vrut
  • DET: lui, a, un, o, toată, ta, tot, al, cel, cea
  • NOUN: vodă, domnul, doamne, țara, țară, omul, om, domnului, oaste, cuvîntul
  • NUM: întîiu, treia, doa, mie, sută, patra, întăiu, dintîiu, un, doao
  • PRON: lui, el, -l, -i, carele, l-, o, mă, eu, -mi
  • PROPN: dumnezău, Iisus, Hristos, Pavel, David, Poartă, Pătru, Ioan, Mihai-, Duca
  • VERB: zise, era, are, avea, face, făcea, zicea, da, dă, zice
  • VERB-Fin: zise, era, are, avea, face, făcea, zicea, da, dă, zice
  • VERB-Part: scris, făcut, scrisă, dată, dat, pus, născut, dus, zis, ales
 • Sing
  • ADJ: mare, prezentul, nou, europene, europeană, prezenta, european, prezentului, mică, general
  • AUX: a, este, fost, era, va, e, ai, fusese, -a, aș
  • AUX-Fin: este, era, e, fusese, -i, avea, sunt, ești, fii, fu
  • AUX-Part: fost
  • DET: o, un, a, al, unei, lui, unui, acest, cel, această
  • NOUN: timp, cazul, conformitate, loc, timpul, mod, acord, Comisia, parte, lucru
  • NUM: primul, prima, I, ii, doilea, doua, iii, o, treia, iv
  • PRON: el, o, -l, îl, ea, îi, i, ceea, mă, aceasta
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
  • VERB-Fin: poate, are, avea, era, putea, există, face, este, aplică, privește
  • VERB-Part: avut, făcut, spus, putut, rupt, murit, dat, devenit, luat, rănit
 • Sing
  • ADJ: mare, crescut, zaharat, cardiacă, important, renală, cronică, clinic, severă, chirurgicală
  • AUX: este, a, fost, va, era, e, Aș, fii, i, putut
  • AUX-Fin: este, era, e, Aș, fii, i, sunt, voi
  • AUX-Part: fost, putut
  • DET: a, o, un, al, unui, acest, această, unei, cel, cea
  • NOUN: nivelul, diabet, risc, cazul, insulină, tip, creșterea, tratamentul, tratament, vârsta
  • NUM: primul, prima, i, II, III, doua, doilea, primă, IV, ultimul
  • PRON: ceea, cea, aceasta, cel, aceea, acesta, unul, el, o, acestuia
  • PROPN: Americii, Americă, Asiei, Europei, Franței, Greciei, României
  • VERB-Fin: poate, are, privește, crește, produce, face, rămâne, scade, apare, pare
  • VERB-Part: arătat, demonstrat, asociată, efectuat, avut, dovedit, constatat, prezentat, inclus, observat
 • Acc
  • ADP: de, cu, la, în, pre, din, pe, ca, pentru, după
  • PRON: să, -l, s-, el, -i, mă, l-, o, se, s
 • Acc
  • ADP: de, în, la, cu, din, pe, pentru, prin, după, într-
  • PRON: se, s-, o, -l, îl, le, -se, mă, ne, te
 • Acc
  • ADP: de, în, la, cu, din, pentru, prin, pe, dintre, după
  • PRON: se, s-, o, îl, le, ne, sine, l-, vă, l
 • Acc,Nom
  • ADJ: mare, bună, bun, svînta, verde, sfînt, datoriu, mic, svîntă, bune
  • ADV: cît
  • DET: a, un, o, toată, ta, toate, tot, al, cel, cea
  • NOUN: vodă, domnul, țara, țară, omul, om, oaste, cuvîntul, lume, oameni
  • NUM: doao, mii, mie, amîndoi, doo, sută, sute, giumătate, amândoi, jumătate
  • PRON: ce, el, carele, cine, carii, aceaia, tu, care, aceasta, carea
  • PROPN: dumnezău, Iisus, Hristos, Pavel, David, Poartă, Pătru, Ioan, Mihai-, Duca
  • VERB: scrisă, dată, făcută, adevărată, pusă, aleasă, -ndurată, ascunsă, neapărată, vestită
  • VERB-Part: scrisă, dată, făcută, adevărată, pusă, aleasă, -ndurată, ascunsă, neapărată, vestită
 • Acc,Nom
  • ADJ: mare, prezentul, europeană, prezenta, mică, română, maximă, necesară, românească, bună
  • DET: o, un, acest, cel, orice, toate, această, aceste, cele, alte
  • NOUN: cazul, conformitate, timpul, statele, Comisia, parte, față, cadrul, partea, fața
  • NUM: primul, prima, primele, milioane, ambele, o, ultimii, un, ultimul, unu
  • PRON: care, ce, el, ea, ceea, aceasta, acestea, unul, una, ei
  • PROPN: Banatul, Iașii, Israelul, Carpații, Contemporanul, Dunărea, Ierusalimul, Irakul, Brașovul, Brâncovanul
 • Acc,Nom
  • NUM: unul
 • Dat
  • ADP: asupră, derept, nainte, asemenea, denainte, înainte
  • PRON: -i, lor, -mi, le, mi-, lui, i-, voao, mi, -ț
 • Dat
  • ADP: conform, datorită, potrivit, aidoma, gratie
  • PRON: își, -și, și-, îi, i, -i, i-, le, -mi, -ți
 • Dat
  • ADP: datorită, conform, potrivit, coform, grație
  • PRON: își, li, și-, i, le, îi, se, i-, le-, ne
 • Dat,Gen
  • ADJ: svintei, svîntului, mari, vechi, creștinești, leșești, marelui, moschiceşti, sfinte, sfinților
  • DET: lui, celui, celor, sale, tuturor, unui, aceștii, tale, lu, acelui
  • NOUN: domnului, oamenilor, omului, jidovilor, împăratului, turcilor, pămîntului, trupului, popilor, lumii
  • NUM: mii, sute, amîndurora, tustrei, unii, amânduror, tusșapte, unui, zeacelui, șeaselui
  • PRON: lor, căruia, celora, cărora, tuturor, celor, cui, altuia, celuia, acelora
  • PROPN: Ducăi, Moscului, Moldovii, Moldovei, Evangheliei, Brîncovanului, Neamțului, Evanghelii, Hotinului, Galileei
  • VERB-Part: adevărate, arate, curate, -nnodate, aduse, arătate, uscate, încleștate, acoperite, alease
 • Dat,Gen
  • ADJ: europene, prezentului, prezentei, naționale, române, publice, românești, umane, comunitare, politice
  • DET: unei, lui, unui, unor, acestor, acestei, acestui, tuturor, celor, altor
  • NOUN: comisiei, consiliului, Uniunii, comunității, tratamentului, partidului, statului, țării, produselor, statelor
  • NUM: primului, primei, primelor, ambelor, ultimelor, ultimei, ultimilor, primilor, prime, sute
  • PRON: acestuia, acestora, celor, acesteia, lui, cărora, căruia, căreia, celui, tuturor
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
 • Dat,Gen
  • DET: cărui
 • Gen
  • ADP: înaintea, asupra, împrotiva, împotriva, asupră, denaintea, dinaintea, înainte, desupra, denainte
  • PRON: lui, ei, măriei, lor, măriii, o, mării, iei, svințiii, -i
 • Gen
  • ADP: asupra, împotriva, deasupra, înaintea, dinaintea, contra, împrejurul, înlăuntrul, -mpotriva, jurul
 • Gen
  • ADJ: cardiace, ventriculare, arteriale, renale, aortice, cronice, diabetice, coronariene, orale, &b.beta;-celulare
  • ADP: asupra, înaintea, împotriva, deasupra
  • DET: unui, unei, unor, acestor, acestei, acestui, celor, altor, lui, căror
  • NOUN: pacienților, diabetului, insulinei, tratamentului, bolii, celulelor, glucozei, riscului, pacientului, funcției
  • NUM: primei, ambelor, ultimilor, ultimului, primului, ambilor, primilor, ultimei
  • PRON: acestora, celor, acestuia, acesteia, cărora, celei, căreia, căruia, celui, lui
  • PROPN: Americii, Asiei, Europei, Franței, Greciei, României
 • Nom
  • PRON: eu, ei, noi, dînșii, dînşii, dânșii, înșii, ele, iei, le
 • Nom
  • PRON: eu, tu
 • Nom
  • ADJ: mare, cardiacă, renală, cronică, crescută, severă, chirurgicală, aortică, mică, necesară
  • DET: o, un, acest, această, cel, cele, aceste, alte, cea, toate
  • NOUN: pacienții, nivelul, cazul, insulină, creșterea, tratamentul, vârsta, scăderea, creștere, riscul
  • NUM: primul, prima, ambele, primele, primă, ultimii, ultimul, ultima, ultimele, primii
  • PRON: care, ce, ceea, acestea, cei, cea, cele, aceasta, cel, aceea
  • PROPN: Americă
 • Voc
  • ADJ: svinte, sfinte, mișele, Mititelule, cinstite, dragă, luminate, sărmane, înălţate, Puternice
  • NOUN: doamne, fraților, Învățătoriule, părinte, frate, bade, stăpîne, bădiță, cuvinte, dorule
  • PROPN: Doamne, Gruio, Iisuse, Dumitre, Saule, Staline, Manole, Agrippo, Dumnezeule, Ioane
 • Voc
  • NOUN: domnule, Marino, Graham, Porcule, tovarășe, Labrador, bowling, doamne, Adonis, Benjamin
 • Voc
  • NOUN: postoperator, prolactina, retinopatia, trimetorpin
 • Def
  • ADJ: svînta, svîntul, svintei, svintele, mișelul, svîntului, bietul, cinstitul, sfîntul, bune
  • DET: lui, -lea, -a, lu, un, -le, iui, niște, -lui
  • NOUN: domnul, țara, omul, domnului, cuvîntul, împăratul, turcii, oamenii, numele, fiiul
  • NUM: doilea, treile, doa, treilea, doile, triile, întîia, întîiul, patrulea, un
  • PRON: carele, carii, carea, unii, totul, alții, toții, unul, toțîi, alțîi
  • PROPN: Duca, Moldova, Evangheliia, Brîncovanul, Tighine, Lupul, Dumitraşco-, Ducăi, Gruia, Moscului
 • Def
  • ADJ: prezentul, prezenta, prezentului, prezentei, întreaga, următoarele, noul, noua, fosta, principalele
  • DET: lui, -lea, -ul, -a, -ului, -urilor, -ilor, -urile
  • NOUN: cazul, timpul, statele, Comisia, cadrul, partea, fața, comisiei, anul, articolul
  • NUM: primul, prima, primele, ultimii, ultimul, primului, ultimele, ultima, primii, întâia
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
 • Def
  • ADJ: principalul, principala, marea, principalele, următoarele, singura, diferitelor, întreaga, diversele, numita
  • DET: lui, ul, a, urile
  • NOUN: pacienții, nivelul, cazul, creșterea, tratamentul, vârsta, pacienților, scăderea, riscul, diabetului
  • NUM: primul, prima, primele, ultimii, ultimul, ultima, primei, ultimele, primii, ultimilor
  • PROPN: Americii, Asiei, Europei, Franței, Greciei, României
 • Ind
  • ADJ: mare, bună, bun, mari, svinte, verde, sfînt, datoriu, mic, svîntă
  • NOUN: vodă, doamne, țară, om, oaste, lume, oameni, pace, parte, bani
  • NUM: mii, doao, mie, sute, doo, sută, un, giumătate, întîi, întăi
  • PROPN: dumnezău, Hristos, Iisus, Pavel, David, Poartă, Pătru, Ioan, Mihai-, Costantin
 • Ind
  • ADJ: mare, europene, nou, necesare, europeană, mari, european, mică, naționale, general
  • NOUN: ani, timp, conformitate, loc, membre, mod, acord, parte, b, lucru
  • NUM: milioane, mii, o, miliarde, sute, prim-, primă, zeci, sută, milion
  • PROPN: Americi, Britanii, Eladă, Făt-frumos, Iugoslavie, Mediterane, Napoleon
 • Ind
  • ADJ: mare, vârstnici, crescut, zaharat, clinice, mici, cardiacă, cardiace, mari, important
  • NOUN: pacienți, ani, diabet, risc, insulină, tip, tratament, timp, studiu, cazuri
  • NUM: primă, milioane, treime, ultimă, mii, prim, miliarde, ultim, zeci
  • PROPN: Americă

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: superior, superioară, superioare, superiorilor
  • ADV: superior
 • Cmp
  • ADJ: superioară, superioare, superior, inferioare, superiori
  • ADV: succesiv
 • Pos
  • ADJ: mare, bună, vel, bun, mari, svinte, vel-, svînta, verde, sfînt
  • NOUN: SVÎNT, orb, plata, venitori, vergurele, Îndrăcitul
 • Pos
  • ADJ: asemenea, mare, europene, prezentul, nou, necesare, europeană, standard, mari, prezenta
  • ADV: astfel, numai, mult, înainte, chiar, puțin, așa, atunci, atât, încă
 • Pos
  • ADJ: mare, vârstnici, crescut, zaharat, clinice, precoce, mici, cardiacă, cardiace, mari
  • ADV: atât, mult, astfel, chiar, asemenea, frecvent, comparativ, puțin, doar, bine
 • Sup
  • ADJ: extremă, perfectă, extreme
  • ADV: extrem, perfect, nespus, excesiv, extraordinar, excelent
 • Sup
  • ADJ: extreme
  • ADV: extrem, excesiv, perfect
 • Neg
  • ADV: nu, n-, nici, nice, nece, nu-, n, niceodată, niciodată, neceodată
  • AUX: nefiind, fii, neputînd, neputîndu, fi, neputând, Nefiindu, hii, nefind, neputîndu-
  • AUX-Ger: nefiind, neputînd, neputîndu, neputând, Nefiindu, nefind, neputîndu-
  • CCONJ: nici, nece, nice, neci, ce, ci, Nice-, Nîci
  • VERB-Fin: lăsa, face, pleca, da, lua, uita, duce, speria, teame, curvi
  • VERB-Ger: neavînd, neștiind, neștiindu, nefiind, nefăcînd, neavându, neplinind, neaflîndu-, neavând, necrezînd
  • VERB-Part: neapărată, Neajunse, nescris, neîncetat, neclătită, nemîncat, nencetată, nescrisă, nespălate, nevătămat
 • Neg
  • ADV: ne, non, non-
  • PART: nu, n-
 • Neg
  • PART: nu, n-
  • SCONJ: că, dacă, deși, deoarece, până, încât, întrucât, fără, să, daca
 • Pos
  • ADP: ca
  • AUX: fiind, fiindu, fii, fîindu, fost, hiind, putîndu, vrut
  • AUX-Ger: fiind, fiindu, fîindu, hiind, putîndu
  • AUX-Part: fost, vrut
  • CCONJ: și, şi, iară, ce, iar, sau, dar, ș-, au, ş-
  • PRON: ce
  • SCONJ: că, de, c-, să, de-, dacă, deaca, căce, căci, di
  • VERB: zicînd, avînd, scris, răspunzînd, văzînd, auzind, făcut, grăind, scrisă, dă
  • VERB-Fin: dă, scoală, ia, scoate, vino, lasă, pasă, spune, fă, du
  • VERB-Ger: zicînd, avînd, răspunzînd, văzînd, auzind, grăind, fiind, eșind, vădzînd, luînd
  • VERB-Part: scris, făcut, scrisă, dată, dat, pus, născut, scrise, dus, zis
 • Pos
  • CCONJ: și, sau, dar, însă, ci, ori, și-, fie, deci, căci
  • SCONJ: că, dacă, până, încât, deoarece, deși, fiindcă, fără, întrucât, de
 • Pos
  • CCONJ: și, sau, dar, însă, fie, deci, ci, ori, si, încă
  • SCONJ: că, dacă, deoarece, deși, întrucât, fără, Întucât, încât, până
 • Long
  • AUX: fireți, fire, fire-, hire
  • AUX-Fin: fireți
  • AUX-Inf: fire, fire-, hire
  • VERB-Fin: teamereți, grijireți, giudecareți, dareți, oprireți, spămîntareți, contenireți, creadereți, giurareți, greșireți
  • VERB-Inf: dare, hirea, Vreare, grăiare, aninare, duceare, luvare, lăcuirea, priimi, Pohtire
 • Short
  • ADJ: -ntregi, -ndelungate
  • ADP: într-, dintr-, de-, printr-, -n, pe-, d-, n, p-, -mpotriva
  • ADV: așa-, -nainte, ne-, -aici, -așa, -ncoace, -ntotdeauna, cân'
  • AUX: -a, -i, -au, -ai, -ar, -aș, E-, fiindu, -am, -ați
  • AUX-Fin: -i, E-, -s
  • AUX-Ger: fiindu
  • CCONJ: da', Ș-
  • DET: -lea, -ul, -a, -ului, -uri, -urilor, -ilor, -urile
  • NOUN: rându, -mai, -nceput, -nlăuntrul, -ntinderea, -ntuneric, dracu, sufletu, timpu'
  • PART: n-, s-, -a
  • PRON: s-, -și, -l, și-, -i, -se, -o, l-, i-, m-
  • SCONJ: c-, de-, dac-
  • VERB-Fin: -i, e-, -ndreaptă, -nserase, -mbarcă, -mbin, -mprăștiau, -mpușc, -nceapă, -ncep
  • VERB-Ger: făcându, dându, asigurându, tăindu, lovindu, mișcându, rupându, transformându, întărindu, aflându
  • VERB-Inf: -ngheța
  • VERB-Part: -nnoptat, -ntors
 • Short
  • ADP: într-, printr-, de-, dintr-, în, într, de
  • AUX-Fin: a, au, i
  • DET: ul, a, urile
  • PART: n-
  • PRON: s-, se, și-, l-, l, le-, o, i-, le, i
  • SCONJ: până
  • VERB-Ger: ajungându, considerându, demonstrându-, folosindu, prevenindu, utilizându, Avându-, Bazându-, adăugându-, ajutându-

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX: fiți, fii, fireți, fi, fiţi, hii, sinteți, sunteți
  • AUX-Fin: fireți, fiți
  • VERB-Fin: dă, scoală, ia, scoate, vino, lasă, pasă, spune, fă, faceți
 • Imp
  • AUX-Fin: fi, fii
  • VERB-Fin: poți, lasă, luați, lăsați, Uite, adresați, puteți, ai, citește, spuneți
 • Imp
  • VERB-Fin: vezi, consultați, Contactați, simțiți, spune-, sunați, Învățați
 • Ind
  • AUX: au, va, -i, -au, era, am, a, iaste, vor, e
  • AUX-Fin: era, vor, e, iaste, -i, ai, poate, -s, au, fu
  • VERB: zise, era, are, avea, făcea, face, zicea, da, zic, zice
  • VERB-Fin: zise, era, are, avea, făcea, face, zicea, da, zic, zice
  • VERB-Part: va
 • Ind
  • AUX-Fin: este, sunt, era, e, erau, fusese, -i, avea, sunteți, eram
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, avea, era, există, putea, au, face
 • Ind
  • AUX-Fin: este, sunt, era, e, erau, au, suntem, sunteți, esti, i
  • VERB-Fin: poate, pot, are, trebuie, există, au, reprezintă, prezintă, privește, determină
 • Sub
  • AUX: fie, fii, fiu, poată, fiți, hie, fim, fie-, pot, putem
  • AUX-Fin: fie, fiți, poată
  • VERB-Fin: facă, dea, ia, margă, vie, aibă, vază, fie, ducă, stea
 • Sub
  • AUX-Fin: fie, fii, fiu, fim, fiți
  • PART: să, s-
  • VERB-Fin: facă, aibă, ia, dea, poată, aplice, vadă, spună, stabilească, prevadă
 • Sub
  • AUX-Fin: fie, fii, fim, fie
  • PART: să, sa, să-
  • VERB-Fin: aibă, facă, țină, apară, crească, explice, moară, poată, scadă, ia
 • Fut
  • PART: o
 • Imp
  • AUX: era, putea, eram, iera, vrea, avea, erați, erau, erea, pute
  • AUX-Fin: era, putea
  • VERB-Fin: era, avea, făcea, zicea, da, lua, mergea, sta, vedea, vrea
 • Imp
  • AUX-Fin: era, erau, avea, eram, erai, aveau
  • VERB-Fin: avea, era, putea, trebuia, făcea, stătea, știa, părea, aveau, luați
 • Imp
  • AUX-Fin: era, erau
  • VERB-Fin: aveau, prezentau, avea, consumau, baza, credea, cunoșteau, datora, dorea, era
 • Past
  • AUX: fu, fură, fuiu, putu, putură, fum, putum, fuset, fuseși, sînt
  • AUX-Fin: fu, fură, putum, putură, putuși
  • VERB-Fin: zise, dzise, zisără, veni, fu, răspunse, făcu, veniră, văzu, deade
 • Past
  • AUX-Fin: fu, fură
  • VERB-Fin: există, aplică, află, intră, determină, asigură, continuă, modifică, respectă, zise
 • Past
  • VERB-Fin: comportă
 • Pqp
  • AUX: fusese, fusesă, putusă, fuses-, fusesie, fusăsă, era, fusesem
  • VERB-Fin: făcusă, luasă, zisease, venise, apucasă, dedesă, rămăsesă, vinisă, începusă, agiunsesă
 • Pqp
  • AUX-Fin: fusese, fuseseră
  • VERB-Fin: începuse, făcuse, văzuse, trecuse, fusese, devenise, scosese, avusese, petrecuse, rănise
 • Pqp
  • VERB-Fin: fuseseră, primiseră, publicaseră, fie
 • Pres
  • AUX: au, va, -i, -au, am, a, iaste, vor, e, sînt
  • AUX-Fin: vor, e, iaste, -i, ai, fie, poate, -s, au, pot
  • VERB: facă, dea, are, zice, face, fac, ia, zic, poate, vine
  • VERB-Fin: facă, dea, are, zice, face, fac, ia, zic, poate, vine
  • VERB-Part: va
 • Pres
  • AUX-Fin: este, sunt, fie, e, -i, sunteți, ești, fii, suntem, fiu
  • AUX-Inf: fi
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, au, face, este, reprezintă, prezintă, ia
  • VERB-Inf: putea, trebui, avea, face, aduce, lua, asigura, fi, permite, vedea
 • Pres
  • AUX-Fin: este, sunt, fie, e, au, suntem, sunteți, esti, fii, fim
  • AUX-Inf: fi, fiind, putea
  • VERB-Fin: poate, pot, are, trebuie, există, au, reprezintă, prezintă, privește, determină
  • VERB-Inf: putea, avea, determina, duce, face, preveni, trebui, produce, crește, prezenta

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: lui, a, al, ale, -a, ai, -lea, lu, -al, un
 • Art
  • DET: lui, -lea, -ul, -a, -ului, -urilor, -ilor, -urile
 • Art
  • DET: lui, ul, a, urile
 • Dem
  • DET: cel, cea, cei, acel, acea, această, acest, aceasta, ceale, acesta
  • PRON: aceaia, aceasta, cela, aceastea, acesta, ceia, cei, acela, cel, aceia
 • Dem
  • DET: acest, cel, această, aceste, cele, cea, același, acestor, cei, aceeași
  • PRON: ceea, aceasta, acestea, cel, acesta, cele, cei, cea, acestuia, aceea
 • Dem
  • DET: acest, această, cel, cele, aceste, cea, acestor, acestei, acești, același
  • PRON: ceea, acestea, cei, cea, cele, acestora, aceasta, cel, aceea, acesta
 • Emp
  • DET: însuși, înșivă, însuți, înșiși, înșine, însumi, însuşi, însuș, Înșiș, înseși
  • PRON: însuși, eiși, voiși, înșivă, mineși, sineși, loruși, însuți, eluși, noiși
 • Emp
  • DET: însuși, însăși, înșiși, însumi, însele, înseși
 • Emp
  • DET: însăși, însuși, înșiși
 • Ind
  • ADV: tot, cumva, atîta, mult, uneori, oarecum, oarecînd, Puţinel, cîndva, multu
  • DET: un, o, toată, toate, tot, multe, toți, multă, mulți, alte
  • PRON: toate, toți, unul, unii, alții, altul, mulți, una, cineva, tot
 • Ind
  • DET: o, un, unei, unui, orice, toate, unor, alte, fiecare, multe
  • PRON: unul, una, toate, ceva, fiecare, totul, tot, multe, toți, altul
 • Ind
  • DET: o, un, unui, unei, unor, alte, multe, toate, altă, unele
  • PRON: unul, toate, multe, una, fiecare, unele, mulți, toți, altele, unii
 • Int,Rel
  • ADV: cum, cînd, unde, când, cît, precum, cumu, cîte, cât, cîndu
  • DET: ce, care, cîte, câte, cîtă, cîți, câtă, cît, cîțva, carii
  • PRON: ce, carele, cine, carii, care, carea, ce-, căruia, cărora, cui
 • Int,Rel
  • ADV: când, cum, unde, cât, precum, oare, ce, cân'
  • DET: ce, căror, câte, cărei, cărui, care, câți, cât, câtă
  • PRON: care, ce, cine, cărora, căruia, căreia, ce-, cari, câte, cui
 • Int,Rel
  • ADV: cât, când, cum, precum, unde, câte, atât, oare
  • DET: căror, cărei, cărui, care, ce, câte
  • PRON: care, ce, cărora, căreia, căruia, câte, ce-, ceea-ce, cine
 • Neg
  • DET: nicio, niciun, necio, neșchite, neșchită
  • PRON: nime, nemică, nemic, nimic, nimeni, nimenea, nimică, nemurui, nimica, nemărui
 • Neg
  • ADV: nici, niciodată, nicăieri, nicicând
  • DET: niciun, nicio, niciunui
  • PRON: nimic, nimeni, nimica, Niciunul, niciuna, nime, nimenea
 • Neg
  • ADV: nici, niciodată, nicidecum
  • DET: niciun, nicio, niciunei
 • Prs
  • DET: ta, mieu, mea, tău, său, sa, nostru, -său, tale, sale
  • PRON: să, lui, el, -i, -l, s-, lor, ei, le, mă
 • Prs
  • DET: a, al, ale, lui, lor, ei, său, ai, sale, sa
  • PRON: se, s-, el, le, își, o, -și, -l, și-, îi
 • Prs
  • DET: a, al, ale, lor, ai, săi, ei, sa, său, sale
  • PRON: se, s-, ele, el, o, le, îl, își, ei, li
 • Tot
  • NUM: amîndoi, amândoi, amîndoao, îmbe, amîndurora, tustrei, amîndouă, tuspatru, tusșapte, înbe
 • Tot
  • NUM: ambele, amândoi, amândouă, ambelor, ambii, tustrei
 • Tot
  • NUM: ambele, ambelor, ambii, ambilor, amândouă
 • Card
  • NUM: trei, doi, doao, cinci, patru, mii, două, nouă, sute, mie
 • Card
  • NUM: 1, 2, 3, două, 4, trei, 5, 6, doi, 7
 • Card
  • NUM: 2, 1, două, 3, 4, 5, 30, 10, 20, 6
 • Frac
  • NUM: giumătate, jumătate, Jumate, amîndoă, fercu-, giumătati, șverturi
 • Frac
  • NUM: treime
 • Mult
  • NUM: îndoit, tustrii, înbe, Cîtetrele, cîtenouă, tretii, tustreli, îndoită, îndzăcit
 • Ord
  • NUM: întîiu, treia, doa, întăiu, dentîiu, întîi, patra, dintîiu, doua, dintîi
 • Ord
  • NUM: primul, prima, I, ii, doilea, doua, primele, iii, treia, ultimii
 • Ord
  • ADJ: ultimul, opta, primul
  • NUM: primul, prima, i, II, primele, III, doua, doilea, primă, ultimii
 • Yes
  • DET: a, al, ale, ai, -a, tău, mieu, -al, ta, vostru
  • PRON: ta, meu, nostru, tău
 • Yes
  • DET: a, al, ale, lui, lor, ei, său, ai, sale, sa
  • PRON: lui, lor, sa, sale, noastră, nostru, mea, săi, său, ta
 • Yes
  • DET: a, al, ale, lor, ai, săi, ei, sa, său, sale
  • PRON: lor, lui, sa, sale
 • Yes
  • PRON: să, se, s-, -să, -și, sine, -se, și, și-, -s
 • Yes
  • PRON: se, s-, își, -și, și-, -se, sine, și, se-
 • Yes
  • PRON: se, s-, își, și-, sine
 • 1
  • AUX: am, voiu, oi, -am, voi, vom, sînt, aș, -oi, sîntem
  • AUX-Fin: am, pociu, Oi, poci, pot, putum, s, sunt, sînt, voiu
  • DET: mieu, mea, nostru, voastră, noastră, meale, miei, noastre, meu, noștri
  • PRON: mă, eu, -mi, mine, noi, tu, mi-, m-, ne, mi
  • VERB: am, știu, fac, zic, duc, știm, rog, avem, dau, văzuiu
  • VERB-Fin: am, știu, fac, zic, duc, știm, rog, avem, dau, văzuiu
 • 1
  • AUX: am, aș, vom, sunt, eram, voi, suntem, fiu, -aș, fim
  • AUX-Fin: sunt, eram, suntem, fiu, fim, am
  • DET: mea, meu, noastre, nostru, noastră, mele, mei, noștri, însumi, -mea
  • PRON: ne, mă, eu, noi, m-, -mi, mi-, mine, ne-, îmi
  • VERB-Fin: știu, putem, avem, cred, rog, așteptam, rugăm, spun, vedem, văd
 • 1
  • AUX-Fin: am, vom, suntem, Aș, fim, sunt, voi
  • DET: noastră, nostru, noastre, mele, noștri
  • PRON: ne, ne-, noi, Mă, mi, mi-, nouă, îmi
  • VERB-Fin: avem, putem, menționăm, Dorim, Sperăm, am, amintim, consider, considerăm, cred
 • 2
  • AUX: ai, ești, veți, ați, vei, -ai, sînteți, -i, fii, fiți
  • AUX-Fin: ai, fiți, ești, fireți, poți, putuși, veți
  • DET: ta, tău, tale, voastre, vostru, tăi, voștri, -ta, tăle, -tău
  • PRON: te, voi, vă, voao, tine, -ț, te-, ț, ție, -te
  • VERB-Fin: faci, știți, dai, dă, faceți, ai, scoală, știi, ia, vezi
 • 2
  • AUX: ai, ați, veți, sunteți, ești, fii, erai, vei, -ai, oi
  • AUX-Fin: sunteți, ești, fii, erai, ai, fi, fiți
  • DET: ta, tău, tale, dumitale, voastră, vostru, voștri, tăi, voastre
  • PRON: dumneavoastră, vă, te, -ți, v-, tu, ți-, îți, -vă, te-
  • VERB-Fin: luați, vezi, aveți, poți, utilizați, puteai, spuneți, puteți, știți, lăsați
 • 2
  • AUX-Fin: veți, ați, sunteți, fii
  • DET: tău
  • PRON: vă, v-, dumneavoastră, te, tine, ți
  • VERB-Fin: vezi, aveți, consultați, observați, participați, puteți, Contactați, acceptați, aflați, ai
 • 3
  • ADV: cît
  • AUX: au, va, -au, -i, era, a, iaste, vor, e, fie
  • AUX-Fin: era, vor, e, iaste, -i, fie, poate, -s, au, fu
  • DET: toată, toate, tot, ce, multe, său, acel, sa, toți, multă
  • PRON: să, ce, lui, el, -i, -l, s-, lor, ei, carele
  • VERB: zise, era, facă, dea, are, avea, zice, făcea, face, zicea
  • VERB-Fin: zise, era, facă, dea, are, avea, zice, făcea, face, zicea
  • VERB-Part: va
 • 3
  • AUX: a, este, au, sunt, ar, era, va, fie, e, vor
  • AUX-Fin: este, sunt, era, fie, e, erau, fusese, -i, avea, fu
  • DET: lui, acest, lor, orice, toate, această, aceste, alte, fiecare, ei
  • PRON: se, care, ce, s-, el, le, își, o, -și, -l
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, avea, era, există, putea, au, face
 • 3
  • AUX: este, a, au, sunt, ar, va, fie, vor, era, e
  • AUX-Fin: este, au, sunt, ar, fie, vor, era, e, erau, a
  • DET: acest, această, aceste, alte, lor, multe, acestor, toate, acestei, acești
  • PRON: care, se, ce, s-, ceea, acestea, cei, cea, cele, acestora
  • VERB-Fin: poate, pot, are, trebuie, există, au, reprezintă, prezintă, privește, determină
 • Form
  • PRON: însul, svinția, măriei, înșii, Măriia, dumitale, dumneavoastră, mării, svințiile, -ți
 • Plur
  • DET: nostru, voastră, noastră, voastre, vostru, noastre, noștri, voștri, miei, noștrii
  • PRON: nostru, noastră, noastre, voastră, noștri, voastre, vostru, ca, noştri
 • Plur
  • DET: lor, noastre, nostru, noastră, noștri, voastră, vostru, voștri, voastre
  • PRON: lor, noastră, nostru, noștri, voastră
 • Plur
  • DET: lor, noastră, nostru, noastre
  • PRON: lor
 • Sing
  • DET: ta, mieu, mea, tău, său, sa, -său, tale, sale, meale
  • PRON: ta, mea, meu, tău, sa, săi, meale, sale, tăi, mieu
 • Sing
  • DET: lui, ei, său, sale, sa, mea, meu, mele, săi, ta
  • PRON: lui, sa, sale, mea, săi, său, ta, ei, mei, mele
 • Sing
  • DET: săi, ei, sa, său, sale, lui, noastre, mele, noștri, tău
  • PRON: lui, sa, sale

Other Features

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: am, a.m.
   • ADV: etc., cca, pm, A.c., p.m., v
   • NOUN: art., a., nr., CE, b., mg, lit., alin., ml, CEE
   • PRON: ș.a., dvs., Î.P.S.
   • X: mp, 5a, K., Rev, p.a.
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: AV
   • ADP: vs.
   • ADV: vs, cca, aprox, etc, etc., vs., aprox.
   • NOUN: mg, IC, vs, HTA, TA, DZ, FA, p, AVC, dl
   • X: GH, AG, max, ș.a.
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, cu, la, în, pre, din, pe, ca, pentru, după
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, în, la, cu, din, pe, pentru, prin, după, într-
   • PUNCT: /, ;, *
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, în, la, cu, din, pentru, prin, pe, dintre, după
   • PUNCT: /, ;
 • Compound
  • Yes
   • ADP: din, pentru, după, den, prin, preste, pren, pentr-, despre, pînă
   • ADV: nece
   • CCONJ: deci, nece, nice, dece, nici, Decii, ce, neci, deacii, dară
   • SCONJ: deaca, dacă, căce, căci, deca, dac-, ca, pentru, daca, deși
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: Dance, Felin, Industrial, admirari, poetica
   • ADP: de
   • DET: al
   • NOUN: of, Flag, goldies, mail, B, Corner, Design, Deum, End, Forum
   • NUM: II
   • PROPN: Act, Albion, Award, Awards, Beauty, Book, Boyer, Breisgau, Bromwich, Carlo
   • VERB-Inf: Face
   • X: A­, Book, LEARNING, Mode, Records, Road, Sybir, alia, au, bout
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 2, 3, 4, 7, 12, 5, 1, 6, 10, 8
  • Roman
   • NUM: 16, întîiu, I, XIV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV
  • Word
   • NUM: trei, doi, doao, cinci, patru, întîiu, treia, mii, două, doa
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2004, 10
  • Roman
   • NUM: I, ii, iii, iv, V, XX, XIX, VI, VII, XIII
  • Word
   • NUM: două, trei, primul, doi, prima, patru, cinci, doilea, doua, primele
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 2, 1, 3, 4, 5, 30, 10, 20, 6, 15
  • Roman
   • NUM: i, II, III, IV, V, l, I-, VII, VIII, XIX
  • Word
   • ADJ: ultimul, opta, primul
   • NUM: două, trei, primul, prima, primele, doua, doilea, patru, primă, cinci
 • PartType
  • Inf
   • PART: a, -a, a-, n-, s-
  • Sub
   • PART: să, s-, să-, se, sâ, -să, a, ca, s, -a
 • Position
  • Postnom
   • DET: acesta, acela, aceștiia, cela, aceasta, aceia, acestuia, aceaia, acealea, ceia
   • PRON: ceia, celora
  • Prenom
   • DET: acel, această, acest, acea, acei, aceste, acestu, ceastă, acele, acelui
   • PRON: acea
 • Position
  • Postnom
   • DET: asta, aceea, acesta, ăsta, aceasta, acela, aia, aceia, acestea, astea
  • Prenom
   • DET: acest, orice, această, aceste, alte, fiecare, același, acestor, unele, altă
 • Position
  • Postnom
   • DET: Acestea, acesteia
  • Prenom
   • DET: acest, această, aceste, alte, acestor, acestei, acești, altă, unele, același
 • Strength
  • Strong
   • PRON: el, lor, mine, voi, ei, lui, voao, tine, noi, mie
  • Weak
   • PRON: să, -i, -l, s-, le, mă, i-, l-, o, se
 • Strength
  • Strong
   • PRON: el, ea, dumneavoastră, ei, ele, eu, noi, mine, lui, sine
  • Weak
   • PRON: se, s-, le, își, o, -și, -l, și-, îi, îl
 • Strength
  • Strong
   • PRON: ele, el, ei, ea, sine, lui, noi, dumneavoastră, dânșii, lor
  • Weak
   • PRON: se, s-, o, le, îl, își, li, ne, și-, i

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: fi.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: fi.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: fi.
 • This corpus uses 6 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, putea, fi, ști, trebui.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi, avea.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, fi.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi, avea.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, fi.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--PRON-Acc,Nom (1)
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (7966)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca)-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(către) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(fără) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(moșie) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (27)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (3)
  • VERB-Fin--PRON (38)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (33)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (5592)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (12)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (4)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (19)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (13)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (14)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (835)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (556)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (2)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Ger--PRON (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (191)
  • VERB-Ger--PRON-Gen (1)
  • VERB-Ger--PRON-Nom (68)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (1485)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(împotriva) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (6)
  • VERB-Inf--PRON (10)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (11)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (998)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (14)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (2)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (7)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (236)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (2916)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (14)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Part--PRON (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (9)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (1344)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (11)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (6)
  • VERB-Part--PRON-Gen (3)
  • VERB-Part--PRON-Nom (269)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (780)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (3134)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(printre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (5)
  • VERB-Fin--PRON (5)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (1557)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (46)
  • VERB-Ger--NOUN (18)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (54)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (20)
  • VERB-Inf--NOUN (47)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(între)-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (242)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (104)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (3)
  • VERB-Part--NOUN (315)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(peste) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (1154)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (406)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (2)
  • VERB-Part--PRON-Nom (18)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (457)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1875)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(decât) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (934)
  • VERB-Ger--NOUN (10)
  • VERB-Ger--NOUN-Nom (42)
  • VERB-Ger--PRON-Nom (19)
  • VERB-Inf--NOUN (37)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (121)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (32)
  • VERB-Part--NOUN (179)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(la) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (645)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (241)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (9050)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de)-ADP(a) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(după) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (26)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(înaintea) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (5)
  • VERB-Fin--PRON (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (5053)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (1601)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(ca)-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(după) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(pe) (5)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (177)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (9)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (8)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (16)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (1073)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(spre) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (6)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (319)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (147)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (15)
  • VERB-Ger--PRON-Dat,Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (1707)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (11)
  • VERB-Inf--PRON (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1061)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (374)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (46)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (3)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (5)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (2785)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu)-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(despre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(până)-ADP(la) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (14)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2035)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (644)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat (72)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (7)
  • VERB-Part--PRON-Nom (11)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (1039)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (9)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (37)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(în) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (2528)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (29)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (541)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (116)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (151)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pre) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (24)
  • VERB-Ger--NOUN (129)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(pe) (6)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (287)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (42)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (7)
  • VERB-Inf--NOUN (231)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(pe) (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (664)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (68)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (17)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (16)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (4)
  • VERB-Part--NOUN (290)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pe) (8)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (640)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (8)
  • VERB-Part--NOUN-Voc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (155)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (29)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (33)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(pe) (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat (14)
  • VERB-Part--PRON-Dat-ADP(pe) (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (563)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(în) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1312)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (26)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (9)
  • VERB-Fin--PRON-Nom-ADP(a) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom-ADP(pe) (19)
  • VERB-Ger--NOUN (76)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(în) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Nom (199)
  • VERB-Ger--NOUN-Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (3)
  • VERB-Ger--PRON-Nom (1)
  • VERB-Ger--PRON-Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--NOUN (164)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (339)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (7)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Part--NOUN (197)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (302)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(decât) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (7)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (5)
  • VERB-Part--PRON-Nom-ADP(pe) (10)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (102)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(a) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(al) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(spre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(sub) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (842)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (11)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (230)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (49)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(spre) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5166)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (344)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (112)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (9)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (7)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(a) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(avea) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (58)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (10)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (215)
  • VERB-Ger--PRON-Dat,Gen (26)
  • VERB-Ger--PRON-Gen (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (24)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (142)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (45)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (11)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (821)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (85)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (12)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (43)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(a) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (271)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(împotriva) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (3)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (115)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (17)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1563)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (87)
  • VERB-Part--PRON-Gen (18)
  • VERB-Part--PRON-Nom (3)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (50)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(din) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(după) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(la) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(potrivit) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(printre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(către) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(prin) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(printre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (290)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(conform) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(datorită) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (112)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (333)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (28)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen-ADP(potrivit) (1)
  • VERB-Ger--NOUN (3)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (23)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen-ADP(datorită) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (11)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (17)
  • VERB-Inf--NOUN (16)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(la) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (54)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (20)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (32)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN (24)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(ca)-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(conform) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(din) (2)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(dintru) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(la) (2)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(printre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(în) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(prin) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (143)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(conform) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(datorită) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (26)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (96)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (21)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (42)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (11)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (8)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (5)
  • VERB-Ger--NOUN (4)
  • VERB-Ger--NOUN-Gen (9)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (1)
  • VERB-Inf--NOUN (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (11)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (4)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (4)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN (27)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (93)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (8)
  • VERB-Part--PRON-Gen (10)

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 3285 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: face să, arăta să, duce să, chema să, da să, întoarce să, duce s-, scula să, zice să, ruga să, cădea să, teme să, întoarce s-, apropia să, bate să, mira să, întâmpla să, închina să, umple să, face s-, vedea să, dus s, cuveni să, duce se, duce mă, afla să, pune să, bucura să, sui să, ridica să, întoarce s, duce te, lepăda să, închina s-, ține să, pomeni s-, tocmi să, vindeca să, face se, socoti să, înturna să, aduna să, apuca s-, îndrepta să, chema se, judeca să, părea să, scula s-, ruga mă, întâmpla s-

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 897 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: afla se, putea se, întâmpla se, numi se, întoarce se, termina s-, duce se, opri se, părea se, îneca s-, uita se, apropia se, așeza se, referi se, face se, ridica se, asigura se, gândi se, întâmpla s-, petrece se, găsi se, încheia s-, îngroșa se, întâlni se, angaja se, descompune se, răni s-, simți se, întinde se, termina se, îneca se, desfășura se, dovedi se, lăsa se, produce se, scurge se, îndrepta se, mișca se, ocupa se, putea s-, răni se, încheia se, întări se, apuca se, baza se, conforma se, deschide se, hotărî se, lega se, mări se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 224 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: putea se, produce se, dovedi s-, asocia se, afla se, părea se, datora se, face se, baza se, găsi se, referi se, demonstra s-, indica se, realiza se, caracteriza se, manifesta se, întâlni se, considera se, lega se, reduce se, ameliora se, arăta s-, constitui se, corela se, datora s-, face s-, prezenta se, pune se, încadra s-, însoți se, ști se, adapta se, ajunge se, ameliora s-, asocia s-, extinde se, instala se, modifica s-, numi se, observa s-, prefera se, produce s-, recurge se, regăsi se, transforma se, înregistra s-, întâmpla se, adresa se, adăuga s-, afirma se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 144 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: da să, face să, lua să, orândui să, vinde să, boteza să, chema să, ierta să, zice să, lăsa să, propovădui să, pune se, vesti să, arunca să, boteza mă, cere să, da -să, lua -să, vedea se, grăi să, ispiti să, naște să, omorî să, protimisi să, scrie să, turna se, tăia să, zălogi să, împărți să, ști să, adăuga să, cunoaște să, deschide să, erta să, face s-, ierta s-, lăsa -să, lăuda să, necinsti să, orîndui să, osândi să, pedepsi să, plăti să, preface să, risipi să, răstigni să, scoate să, strica să, trimite -să, vinde s

Reflexive Passive

 • This corpus contains 429 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: aplica se, putea se, face se, stabili se, acorda se, modifica se, administra se, prevedea se, recomanda se, înlocui se, folosi se, publica se, utiliza se, vedea se, auzi se, citi se, lua se, realiza se, adăuga se, constata s-, cunoaște se, efectua s-, institui se, înțelege se, da se, efectua se, elimina se, interpreta se, obține se, găsi se, specifica se, administra s-, calcula se, consulta se, defini se, elibera se, recunoaște se, ține se, asigura se, atașa se, determina se, evita se, impune se, lansa se, păstra se, stabili s-, adopta se, considera se, consuma se, dovedi s-

Reflexive Passive

 • This corpus contains 248 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: face se, putea se, recomanda se, constata s-, asocia se, demonstra s-, folosi se, observa s-, constata se, indica se, administra s-, administra se, adăuga se, corela se, întâlni se, considera se, impune se, menține se, utiliza se, înregistra s-, înregistra se, efectua se, prezenta se, aplica se, datora se, dezvolta se, obține se, prefera se, produce se, realiza se, baza se, caracteriza se, determina se, pune se, reflecta se, ști se, analiza s-, defini se, descrie se, dovedi s-, face s-, forma se, modifica se, observa se, practica se, putea s-, păstra se, suprapune se, considera s-, cunoaște se

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 6 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: pune -și, face -și, ispiti se, smoli -și, trece iși, înșela și

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 84 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: răni s-, răni se, aminti -și, opri se, face -și, rezerva își, aminti își, aminti și-, apropia se, asigura se, cumpăra -și, face își, lovi s-, lua își, lăsa se, pregăti se, propune își, ridica se, răni -se, înscrie s-, întoarce se, abandona -se, alege își, amenaja și-, apăra -se, apăra se, arunca -și, ascunde se, asigura -și, asuma își, băga se, considera se, croi -și, cumpăra și-, da își, deștepta se, dori își, fixa se, furniza -și, găsi își, indica și, integra și-, intrebându -se, izbi -se, justifica se, legăna își, lua -și, lua și-, lumina -se, menține se

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: regla își

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview