home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Romanian-ArT

UD_Romanian-Nonstandard

UD_Romanian-RRT

UD_Romanian-SiMoNERo

UD_Romanian-TueCL

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 50 sentences and 573 tokens.
 • This corpus contains 26225 sentences and 572436 tokens.
 • This corpus contains 9524 sentences and 218522 tokens.
 • This corpus contains 4681 sentences and 146020 tokens.
 • This corpus contains 210 sentences and 4417 tokens.
 • This corpus contains 161 tokens (28%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 115050 tokens (20%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 29773 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 20472 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 600 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 27 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: s-, ş-, d-, se-, z-, -s, -ĺi, n-, -l, -n, -o, -su, -ş, -ţe, Muşata-Locului, de-, lo-, no-, nu-, te-, tu-, ĝone-, ĺ-, ľ-, ţi-, ș-, ț-
 • This corpus contains 1320 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: -i, s-, -l, -au, n-, -n, i-, l-, -mi, într-, mi-, ș-, m-, -s, de-, ce-, le-, -ț, -să, -o, c-, -m, ş-, -a, și-, te-, ne-, -și, -său, pentr-, -ți, Mihai-, -va, -te, Dumitraşco-, -mă, -am, să-, -le, -vă, -ș, dintr-, şi-, -ar, -ai, Grigorie-, păn', -or, d-, nu-
 • This corpus contains 695 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: s-, într-, și-, -i, -și, -l, art., -se, a., n-, -o, l-, dintr-, nr., i-, de-, m-, -a, b., -mi, printr-, lit., -ți, mi-, -n, -lea, alin., le-, ne-, -ul, I., O'Brien, v-, n., c., D., ți-, -ului, pct., -vă, te-, 17-beta, într-adevăr, Al., a-, de-a, -mă, etc., tele-ecran, -le
 • This corpus contains 687 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: s-, într-, printr-, dr., &b.beta;-celulare, etc., de-, dintr-, SF-36, fig., și-, D-, Graves-Basedow, N.C.R., &b.beta;, &b.alpha;, &b.mu;g, ex., l-, omega-3, IGF-, așa-, &b.beta;-celulară, E., aorto-bifemural, morbi-mortalității, &b.beta;-pancreatice, &b.beta;-pancreatică, aorto-iliace, beta-celulară, cardio-vasculare, le-, meta-analiză, pre-test, HDL-colesterolului, angio-CT, anti-incretine, meta-analize, morfo-funcționale, post-receptor, vs., într-adevăr, ICAM-1, acetil-CoA, aorto-iliacă, aprox., cardio-vascular, cardio-vasculară, dvs., femuro-popliteale
 • This corpus contains 43 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: @Utilizator_fem, -o, într-, @Utilizator_fem1, @Utilizator_fem2, n-, s-, -mi, i-, m-, mi-, te-, -i, -ți, @Utilizator_x, @Utilizator_x1, @Utlizator_fem, @Utlizator_x, Ne-, f*te, pă’, unu', #viol, -AI, -mă, :D, :p, @KlausIohannis, @Utilizator_fem3, @Utilizator_x2, @Utilizator_x3, @Utilzator_x, BMW-uri, Cluj-Napoca, Utilizator_x2, cur\/ă, dracu', ne-futută, p*la, să-, top-uri, v-, ți-

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 11 word types tagged as particles (PART): -s, n-, no, no-, nu, nu-, s-, sa, si, să, z-
 • This corpus contains 15 word types tagged as particles (PART): -a, -să, a, a-, ca, n-, s, s-, sa, se, si, sâ, sî, să, să-
 • This corpus contains 8 word types tagged as particles (PART): -a, a, a-, n-, nu, o, s-, să
 • This corpus contains 6 word types tagged as particles (PART): a, n-, nu, sa, să, să-
 • This corpus contains 8 word types tagged as particles (PART): a, n, n-, nu, s-, sa, să, să-
 • This corpus contains 14 lemmas tagged as pronouns (PRON): aestu, care, el, el', eu, io, mini, năs, si, tine, tini, vârnu, ţe, ţi
 • This corpus contains 146 lemmas tagged as pronouns (PRON): ,, -ul, -unul, Iș, Puținei, ac, acel, acela, același, acest, acesta, aceștia, aicela, alt, alta, altceva, altcineva, altuie, altul, alții, alțâi, atât, atâta, atâtea, ca, care, careaș, careș, ce, cei, ceilalți, cel, celi, celălalt, cestălalt, ceva, cevaș, cevași, ci, cine, cineva, cineş, cineș, cineși, cutare, cât, câtva, destul, dumnealor, dumnealui, dumneata, dumneavoastră, dânsa, dânsul, e1, ea, el, eluși, eu, fi, fiecare, fiece, fiecine, fieșcare, fieșcine, fiește, fieștecare, fieștecine, io, l, lui, lume, mata, meu, mine, mineși, mult, mă, măria, mărie, nemica, nemică, neșcine, neșcât, neștine, niciunul, niemic, nime, nimeni, nimic, nimicuța, nimică, noiși, nostru, nou, oare, oarecare, oarece, oarecine, oarecât, oricare, orice, oricine, oricât, orișicine, puțin, puținel, puțintel, se, sfinția, sfinție, sfânt, sieși, sine, sineși, singur, sinw, ssine, să, său, te, tot, totul, tu, tău, un, unul, voi, voiși, vostru, vrea, vreun, vreunul, îl, împărăție, însul, însumi, însuși, însuți, îş, îș, ăla, ălalalt, ăsta, și, șie
 • This corpus contains 50 lemmas tagged as pronouns (PRON): acela, același, acesta, altceva, altcineva, altul, atât, care, ce, cel, celălalt, ceva, cine, cineva, cutare, cât, câtva, destul, domnia-sa, dumnealui, dumneata, dumneavoastră, dânsul, el, eu, fiecare, lui, meu, mult, nici_unul, niciunul, nimeni, nimic, oricare, orice, oricine, oricât, orișice, orișicine, puțin, sine, său, tot, tu, tău, unul, vreunul, Înalt_Preasfințit, însul, și_alții
 • This corpus contains 32 lemmas tagged as pronouns (PRON): acel, acela, același, acesta, altceva, altul, care, ce, ceea_ce, celălalt, ceva, cine, cineva, cât, câtva, dumneavoastră, dânsul, el, eu, fiecare, lui, mult, noi, oricare, oricine, sine, său, tot, tu, unul, vreunul, fiecare
 • This corpus contains 35 lemmas tagged as pronouns (PRON): I, acela, acest, acesta, alt, altul, asta, atât, care, ce, cel, celălalt, ceva, cineva, ea, el, eu, lui, mult, mă, niciunul, nimeni, nimic, orice, se, sine, te, tine, tot, tu, tău, unu, unul, ăla, și
 • This corpus contains 8 lemmas tagged as determiners (DET): a, aestu, alt, cât, multu, ndoi, su, un
 • This corpus contains 104 lemmas tagged as determiners (DET): -sâu, -său, -ul, Fieștece, a, ac, aceeşi, acel, acela, același, aceloralalți, acest, acesta, acestaș, acestași, acestu, aceșta, aceștie, acătare, al, alde, alt, altul, atât, atâta, atâte, avea, care, ce, cee, cei, ceilalți, cel, celi, celălalt, ceva, ci, cutare, cât, câte, câtva, cîti, cîtva, cîțva, destul, el, eu, fiecare, fieșcare, fiește, fieștecare, ista, iui, lu, lui, meu, mult, nescai, nescaiva, nescare, nescareva, neșcât, niciun, niscai, niscaiva, niscareva, niscarva, niscavai, niște, nostru, o, oare, oarecare, oarece, oarecine, oarecât, ori, oricare, orice, oricât, plin, puţîn, puțin, puținel, puțintel, sa, său, tot, tău, un, unul, vostru, vrea, vreo, vreun, vreunul, însumi, însuși, însuți, Ăle, ăla, ălalalt, ălălalt, ăsta
 • This corpus contains 46 lemmas tagged as determiners (DET): -a, -ilor, -lea, -ul, -ului, -uri, -urile, -urilor, a, acel, acela, același, acest, acesta, al, alt, anumit, atât, care, ce, cel, celelat, celălalt, cest, cutare, cât, câtva, destul, fiecare, lui, meu, mult, nici_un, niciun, niște, oarecare, oricare, orice, puțin, său, tot, tău, un, vreun, însumi, însuși
 • This corpus contains 36 lemmas tagged as determiners (DET): a, acel, acela, același, acest, acesta, al, alt, anumit, atât, care, ce, cel, celălalt, câte, câtva, fiecare, lui, meu, mult, nici_un, niște, o, oarecare, oricare, orice, puțin, său, tot, tău, ul, un, uri, vreun, însuși, fiecare
 • This corpus contains 30 lemmas tagged as determiners (DET): acela, același, acest, acesta, al, alt, anumit, atât, ce, cel, cât, câteva, câtva, el, fiecare, lui, meu, mult, nici_un, niciun, niște, o, orice, puțin, tot, tu, tău, un, unul, ăst
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: aestu
 • Out of the above, 61 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: -ul, ac, acel, acela, același, acest, acesta, alt, altul, atât, atâta, care, ce, cei, ceilalți, cel, celi, celălalt, ceva, ci, cutare, cât, câtva, destul, el, eu, fiecare, fieșcare, fiește, fieștecare, lui, meu, mult, neșcât, nostru, oare, oarecare, oarece, oarecine, oarecât, oricare, orice, oricât, puțin, puținel, puțintel, său, tot, tău, un, unul, vostru, vrea, vreun, vreunul, însumi, însuși, însuți, ăla, ălalalt, ăsta
 • Out of the above, 22 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: acela, același, acesta, atât, care, ce, cel, celălalt, cutare, cât, câtva, destul, fiecare, lui, meu, mult, oricare, orice, puțin, său, tot, tău
 • Out of the above, 15 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: acel, acela, același, acesta, care, ce, celălalt, câtva, fiecare, lui, mult, oricare, său, tot, fiecare
 • Out of the above, 15 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: acela, acest, acesta, alt, atât, ce, cel, el, lui, mult, orice, tot, tu, tău, unul
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): am, hiu, voi
 • This corpus contains 6 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, fi, putea, trebui, vrea, ști
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, fi, vrea
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, fi, putea, vrea
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, be, fi, vrea
 • Out of the above, 3 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: am, hiu, voi
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, putea, trebui, vrea, ști
 • Out of the above, 3 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, vrea
 • Out of the above, 4 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, putea, vrea
 • Out of the above, 3 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, vrea
 • Fin
  • AUX: era, avea, hibă
  • VERB: adară, ascapă, ascăpă, aştipta, facă, feaţi, fudzirâ, imna, lucra, mutreaşte
 • Fin
  • AUX: era, vor, e, iaste, -i, ai, fie, poate, -s, au
  • VERB: zise, era, facă, dea, are, avea, ia, face, zice, făcea
 • Fin
  • AUX: este, sunt, era, fie, e, erau, fusese, avea, -i, sunteți
  • VERB: poate, trebuie, pot, are, avea, era, putea, există, au, face
 • Fin
  • AUX: este, au, sunt, ar, fie, am, vor, era, e, erau
  • VERB: poate, pot, are, trebuie, există, au, reprezintă, prezintă, privește, determină
 • Fin
  • AUX: e, ești, sunt, este, esti, era, fie, fii, -i, fim
  • VERB: au, are, dau, știu, face, fac, fierbe, uite, e, faci
 • Ger
  • AUX: fiind, fiindu, nefiind, neputînd, fîindu, neputîndu, neputând, Nefiindu, hiind, nefind
  • VERB: zicînd, avînd, răspunzînd, văzînd, auzind, grăind, fiind, eșind, vădzînd, luînd
 • Ger
  • AUX: fiind, nefiind, fiindu
  • VERB: având, începând, ținând, făcând, lăsând, urmând, înregistrând, putând, reprezentând, aparținând
 • Ger
  • AUX: fiind, nefiind
  • VERB: având, privind, putând, folosind, aparținând, reprezentând, incluzând, prezentând, începând, ținând
 • Ger
  • AUX: fiind, Find
  • VERB: alăptând, având, venind, zicând
 • Inf
  • AUX: fi, hi, putea, hii, ști, fii, trebui, fi-, fir-, fire
  • VERB: da, face, veni, fi, lua, vedea, zice, arăta, pune, vrea
 • Inf
  • AUX: fi
  • VERB: putea, trebui, avea, face, aduce, lua, asigura, fi, permite, vedea
 • Inf
  • AUX: fi, fiind, putea
  • VERB: putea, avea, determina, duce, face, preveni, trebui, produce, crește, prezenta
 • Inf
  • AUX: fi
  • VERB: vrea, avea, da, afirma, băga, demasca, dori, f*te, face, fute
 • Part
  • VERB: ascăpată, faptă, minduit, niapirită, nidată
 • Part
  • AUX: fost, putut, fostu, vrut, pututu
  • VERB: făcut, dat, luat, pus, scris, dus, venit, lăsat, vinit, început
 • Part
  • AUX: fost, este
  • VERB: avut, prevăzute, făcut, spus, putut, rupt, dat, murit, devenit, luat
 • Part
  • AUX: fost, putut
  • VERB: arătat, demonstrat, asociată, efectuat, avut, dovedit, legate, constatat, prezentat, tratați
 • Part
  • AUX: fost
  • VERB: spus, zis, ajuns, facut, dat, văzut, apucat, făcut, obligat, trimis

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: albă, greauă, mari, uscat
  • DET: nă, Ună, alti, câte, ndoauă
  • NOUN: casă, feata, lamńa, oară, amiroańa, apă, barba, broască, bucăţle, calea
  • NUM: ună, nă
  • PRON: u, nâsă, -o, O, aestă, li
  • VERB-Part: ascăpată
 • Fem
  • ADJ: bună, svînta, svîntă, bune, frumoasă, mare, sfîntă, grea, curată, plină
  • DET: a, o, toată, ta, toate, tot, cea, mea, multe, sa
  • NOUN: țara, țară, oaste, lume, pace, parte, casa, credință, vreme, casă
  • NUM: doao, treia, mii, două, doa, mie, sute, doo, sută, patra
  • PRON: o, aceaia, le, aceasta, carea, toate, aceastea, -o, ei, ea
  • PROPN: Poartă, Moldova, Muntenească, Evangheliia, Tighine, Cameniță, Leșască, Ungurească, Leşască, Maria
  • VERB: scrisă, dată, scrise, făcută, făcute, adevărată, pusă, adevărate, aleasă, ascunsă
  • VERB-Part: scrisă, dată, scrise, făcută, făcute, adevărată, pusă, adevărate, aleasă, ascunsă
 • Fem
  • ADJ: europene, necesare, prezenta, europeană, mică, naționale, română, chimice, prezentei, maximă
  • DET: o, a, ale, unei, toate, această, aceste, cele, alte, multe
  • NOUN: conformitate, membre, statele, Comisia, parte, față, partea, fața, comisiei, urmă
  • NUM: două, prima, doua, primele, milioane, o, ambele, mii, treia, ultimele
  • PRON: o, le, ea, ceea, aceasta, acestea, -o, una, ele, toate
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
  • VERB-Part: prevăzute, menționate, prevăzută, stabilite, legate, utilizate, prezentate, asociate, puse, obținute
 • Fem
  • ADJ: mare, clinice, cardiacă, cardiace, renală, crescute, cronică, cardiovasculare, renale, crescută
  • DET: a, o, ale, această, unei, cele, aceste, alte, multe, cea
  • NOUN: insulină, creșterea, vârsta, cazuri, scăderea, creștere, insulinei, prezența, vârstă, glucoză
  • NUM: două, prima, ambele, primele, doua, primă, ultima, primei, ultimele, treia
  • PRON: ceea, acestea, cea, cele, aceasta, aceea, ele, toate, o, ea
  • PROPN: Americii, Americă, Asiei, Europei, Franței, Greciei, României
  • VERB-Part: asociată, legate, asociate, diagnosticate, efectuate, folosite, cauzată, considerate, utilizate, utilizată
 • Fem
  • ADJ: frumoasă, frumoasa, bună, dulce, urâtă, drăguță, existente, feministe, ieftină, rece
  • DET: o, mea, toate, asta, ta, alea, multe, această, alte, cea
  • NOUN: femeie, femeia, femeile, femei, fetele, fată, femeii, fete, iubire, mamă
  • NUM: prima
  • PRON: o, -o, ea, asta, le, una, aia, ele, toate, Nici
  • PROPN: Elenei, Ezada, Maica, Marea, Sinn
  • VERB-Part: apucat, venit, zis, Sustinuta, agresată, ajuns, auzit, avut, batut, castigat
 • Masc
  • ADJ: aleptu, bun, mărli, sănătos
  • DET: un, -su, Aestu, multu
  • NOUN: fiĉorlu, ańi, gardu, lucru, ќiro, Araplu, Merlu, Tată, Uvreulu, aluatlu
  • NUM: doľi, treiľi
  • PRON: lu, vârnu, -l, Nâs, Nâşi, aestu, lo-, nâsă, năs, ĺ-
  • VERB-Part: faptă, minduit, niapirită, nidată
 • Masc
  • ADJ: bun, svinte, sfînt, datoriu, mic, rău, omenesc, verde, viu, nou
  • ADV: cît
  • AUX-Part: fost, vrut
  • DET: un, al, cel, mieu, tău, cei, său, acel, toți, nostru
  • NOUN: vodă, domnul, doamne, omul, om, domnului, cuvîntul, oameni, împăratul, turcii
  • NUM: doi, întîiu, amîndoi, doisprăzeace, întîi, întăiu, dintîiu, un, doilea, dentîiu
  • PRON: lui, el, -l, -i, carele, ei, l-, carii, i-, toți
  • PROPN: dumnezău, Hristos, Iisus, Pavel, David, Pătru, Ioan, Mihai-, Duca, Dumitraşco-
  • VERB-Part: scris, făcut, dat, pus, născut, dus, zis, ales, iubit, legat
 • Masc
  • ADJ: prezentul, nou, european, prezentului, general, mic, național, bun, românesc, singur
  • AUX-Part: fost
  • DET: un, al, unui, acest, cel, său, ai, același, cei, acestui
  • NOUN: ani, timp, cazul, loc, timpul, mod, acord, b, lucru, cadrul
  • NUM: primul, doi, doilea, ultimii, un, ultimul, unu, primului, amândoi, prim-
  • PRON: el, -l, îl, unul, ei, l-, acesta, cel, cei, acestuia
  • PROPN: Carpaților, Iașilor, Jiului, Banatul, Iașii, Israelul, Israelului, Aradului, Banatului, Bucureștiului
  • VERB-Part: avut, făcut, spus, putut, rupt, dat, murit, devenit, luat, rănit
 • Masc
  • ADJ: vârstnici, crescut, zaharat, mare, important, clinic, vascular, cardiac, lung, normal
  • AUX-Part: fost, putut
  • DET: un, al, unui, acest, cel, ai, acești, același, acestui, săi
  • NOUN: pacienții, pacienți, ani, nivelul, diabet, risc, cazul, tip, tratamentul, tratament
  • NUM: primul, doilea, ultimii, doi, ultimul, treilea, primii, ultimilor, ultimului, prim
  • PRON: cei, cel, acesta, aceștia, unul, el, acestuia, îl, ei, l-
  • VERB-Part: arătat, demonstrat, efectuat, avut, dovedit, constatat, prezentat, tratați, inclus, observat
 • Masc
  • ADJ: DULCI, misogini, FRUMOȘI, atent, hot, libidinoși, misogin, sexual, superb, șocant
  • AUX-Part: fost
  • DET: un, mulți, a, acestui, toți, unui, acest, al, asta, cel
  • NOUN: bărbat, PUPICI, bărbatul, bărbații, barbat, bărbați, fund, bărbaților, bani, sutien
  • NUM: doi, amândoi, doua, trei
  • PRON: el, unu, îl, mulți, altul, astia, unu', unul, Ala, altu
  • PROPN: Doamne
  • VERB-Part: spus, ajuns, dat, facut, zis, făcut, obligat, văzut, înțeles, PERMIS
 • Plur
  • ADJ: mărli
  • AUX: va
  • DET: alti, câte, ndoauă
  • NOUN: ańi, bucăţle, draţľi, fuse, meari, petali, strańile, şoariţĺi
  • NUM: doľi, treiľi, unsprăyinģiţĺi
  • PRON: Nâşi, le, li, lo-, lă
  • VERB-Fin: fudzirâ, acăţarâ, adunarâ, alinarâ, arsi, fum, pitriţea, vrea, vrurâ, ĉudisirâ
 • Plur
  • ADJ: mari, bune, buni, mici, nalte, reale, grele, minciunoși, scumpe, tari
  • AUX: au, am, vor, sînt, -s, veți, ați, or, ar, vom
  • AUX-Fin: vor, -s, au, fiți, pot, am, fireți, fură, putum, putură
  • DET: toate, multe, cei, toți, mulți, tale, alte, ale, voastre, sale
  • NOUN: oameni, turcii, bani, oamenii, ani, boierii, moscalii, ucenicii, boieri, turci
  • NUM: trei, doi, cinci, doao, patru, mii, două, nouă, trii, șapte
  • PRON: lor, le, -i, ei, voi, carii, noi, vă, ne, voao
  • PROPN: Ieşi, Iași, Iaşi, Ieș, București, Iașii, Gălați, Focșani, Galați, Bucureștii
  • VERB: au, zisără, fac, zic, știți, veniră, arată, faceți, știm, am
  • VERB-Fin: au, zisără, fac, zic, știți, veniră, arată, faceți, știm, am
  • VERB-Part: scrise, făcute, aleși, chemați, fericiți, sămnați, adevărate, puse, coapte, date
 • Plur
  • ADJ: necesare, mari, mici, chimice, diferite, disponibile, specifice, suplimentare, contractante, noi
  • AUX: au, sunt, vor, erau, ați, vom, veți, sunteți, -au, suntem
  • AUX-Fin: sunt, erau, sunteți, suntem, fuseseră, aveau, fim, fură, -s, fiți
  • DET: ale, toate, unor, aceste, cele, alte, multe, ai, câteva, anumite
  • NOUN: ani, membre, statele, date, pacienții, informații, zile, ori, ore, condițiile
  • NUM: două, trei, doi, patru, cinci, primele, milioane, șase, opt, ambele
  • PRON: le, ne, vă, acestea, ei, ele, toate, cele, noi, cei
  • PROPN: Carpaților, Iașilor, Iașii, Carpații, Nibelungilor, Subcarpații
  • VERB-Fin: pot, au, luați, fac, sunt, aveți, aveau, iau, utilizați, erau
  • VERB-Part: prevăzute, menționate, stabilite, legate, utilizate, prezentate, asociate, puse, obținute, aflate
 • Plur
  • ADJ: vârstnici, mici, clinice, mari, adverse, crescute, diferite, frecvente, cardiovasculare, importante
  • AUX-Fin: au, sunt, vor, erau, veți, vom, ați, suntem, sunteți, a
  • DET: ale, unor, cele, aceste, alte, multe, ai, acestor, toate, acești
  • NOUN: pacienții, pacienți, ani, cazuri, pacienților, vârstnici, studii, ori, celulele, celule
  • NUM: două, trei, ambele, primele, patru, cinci, ultimii, șase, doi, ultimele
  • PRON: acestea, cei, cele, acestora, ele, aceștia, celor, toate, le, li
  • VERB-Fin: pot, au, apar, fac, cresc, aveau, produc, scad, susțin, includ
  • VERB-Part: legate, tratați, asociate, diagnosticate, efectuate, folosite, aflați, considerate, diagnosticați, utilizate
 • Plur
  • ADJ: DULCI, misogini, FRUMOȘI, existente, feministe, frumoase, libidinoși, scurte, Blestemate, FRUMOSE
  • AUX: sunt, au, am, ați, fim, ar, ati, s, sunteți, Îs
  • AUX-Fin: sunt, fim, s, sunteți, Îs
  • DET: toate, multe, mulți, alea, toți, alte, astea, cele, câte, câteva
  • NOUN: femeile, femei, fetele, PUPICI, bărbații, bărbați, bărbaților, bani, fete, banii
  • NUM: doi, amândoi, doua, trei
  • PRON: le, noi, voi, ne, ele, mulți, va, Ne-, astia, tale
  • PROPN: BMW-uri
  • VERB-Fin: au, dau, fac, pot, aud, avem, sunt, facem, iau, ling
  • VERB-Part: ajuns, conduși, considerate, denigrați, dilit, legate, omorâte, pedepsiți, pieptănat, produşi
 • Sing
  • ADJ: albă, aleptu, bun, greauă, mari, sănătos, uscat
  • AUX: era, avea, hibă, va
  • AUX-Fin: era, avea, hibă
  • DET: un, nă, -su, Aestu, Ună, multu
  • NOUN: casă, feata, fiĉorlu, gardu, lamńa, lucru, oară, ќiro, Araplu, Merlu
  • NUM: ună, nă
  • PRON: u, mi, nâsă, ti, tine, -ĺi, io, lu, vârnu, -l
  • VERB-Fin: ascapă, ascăpă, aştipta, facă, feaţi, imna, lucra, mutreaşte, tricu, Aĝumse
  • VERB-Part: ascăpată, faptă, minduit, niapirită, nidată
 • Sing
  • ADJ: mare, bună, bun, svînta, svinte, verde, sfînt, datoriu, mic, svîntă
  • ADV: cît
  • AUX: va, -i, -au, era, a, iaste, e, ai, este, voiu
  • AUX-Fin: era, e, iaste, -i, ai, poate, fu, putea, are, poci
  • AUX-Part: fost, vrut
  • DET: lui, a, un, o, toată, ta, tot, al, cel, cea
  • NOUN: vodă, domnul, doamne, țara, țară, omul, om, domnului, oaste, cuvîntul
  • NUM: întîiu, treia, doa, mie, sută, patra, întăiu, dintîiu, un, doao
  • PRON: lui, el, -l, -i, carele, l-, o, mă, eu, -mi
  • PROPN: dumnezău, Iisus, Hristos, Pavel, David, Poartă, Pătru, Ioan, Mihai-, Duca
  • VERB: zise, era, are, avea, face, făcea, zicea, da, dă, zice
  • VERB-Fin: zise, era, are, avea, face, făcea, zicea, da, dă, zice
  • VERB-Part: scris, făcut, scrisă, dată, dat, pus, născut, dus, zis, ales
 • Sing
  • ADJ: mare, prezentul, nou, prezenta, europene, europeană, european, prezentului, mică, general
  • AUX: a, este, fost, era, va, e, ai, fusese, -a, avea
  • AUX-Fin: este, era, e, fusese, avea, -i, sunt, ești, fii, fu
  • AUX-Part: fost, este
  • DET: o, un, a, al, lui, unei, unui, acest, cel, această
  • NOUN: timp, cazul, conformitate, loc, timpul, mod, acord, Comisia, parte, b
  • NUM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, primul, 7, 8, i
  • PRON: el, o, -l, îl, ea, îi, -i, i, ceea, mă
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
  • VERB-Fin: poate, are, avea, era, putea, face, este, privește, conține, pare
  • VERB-Part: avut, făcut, spus, putut, rupt, dat, murit, devenit, luat, rănit
 • Sing
  • ADJ: mare, crescut, zaharat, cardiacă, important, renală, cronică, clinic, severă, chirurgicală
  • AUX: este, a, fost, va, era, e, Aș, esti, fii, i
  • AUX-Fin: este, era, e, Aș, esti, fii, i, sunt, voi
  • AUX-Part: fost, putut
  • DET: a, o, un, al, unui, acest, această, unei, cel, cea
  • NOUN: nivelul, diabet, risc, cazul, insulină, tip, creșterea, tratamentul, tratament, vârsta
  • NUM: 2, 1, 3, 4, 5, 30, 10, 20, 6, 15
  • PRON: ceea, cea, aceasta, cel, aceea, acesta, unul, el, o, acestuia
  • PROPN: Americii, Americă, Asiei, Europei, Franței, Greciei, României
  • VERB-Fin: poate, are, privește, crește, produce, face, rămâne, scade, apare, pare
  • VERB-Part: arătat, demonstrat, asociată, efectuat, avut, dovedit, constatat, prezentat, inclus, observat
 • Sing
  • ADJ: frumoasă, frumoasa, bună, mare, dulce, sexy, urâtă, atent, cuminte, drăguță
  • ADV: nimic
  • AUX: e, a, ești, este, ai, esti, am, aș, era, fost
  • AUX-Fin: e, ești, este, esti, era, fii, -i, fiu, are, erai
  • AUX-Part: fost
  • DET: o, un, asta, mea, ta, unui, acestui, al, a, această
  • NOUN: femeie, femeia, bărbat, bărbatul, fată, barbat, fund, femeii, iubire, mamă
  • NUM: 10, 2, 3, 9, 1, 112, 12, 12000, 2,5, 20
  • PRON: te, eu, tine, mine, mă, o, îți, -o, îmi, el
  • PROPN: Doamne, Elenei, Ezada, Maica, Marea, Sinn
  • VERB: are, face, fierbe, spus, zis, știu, ai, am, e, faci
  • VERB-Fin: are, face, fierbe, știu, e, faci, ia, poate, uite, vrei
  • VERB-Part: spus, zis, facut, ajuns, dat, văzut, apucat, făcut, obligat, trimis
 • Acc
  • ADP: di, tu, d-, cu, la, ninga, pân, -n, N-, Până
  • PRON: s-, u, mi, si, ti, lu, se-, -l, -o, -s
 • Acc
  • ADP: de, cu, la, în, pre, din, pe, ca, pentru, după
  • PRON: să, -l, s-, el, -i, mă, l-, o, se, s
 • Acc
  • ADP: de, în, la, cu, din, pe, pentru, prin, după, ca
  • NOUN: țări
  • PRON: se, s-, o, -l, îl, le, -se, mă, te, -o
 • Acc
  • ADP: de, în, la, cu, din, pentru, prin, pe, dintre, după
  • PRON: se, s-, o, îl, le, ne, sine, l-, vă, l
 • Acc
  • ADJ: imens, scurți
  • ADP: de, la, cu, în, pe, in, din, pentru, ca, după
  • DET: O
  • NOUN: buzele, cauciuc, decolteu, pantaloni
  • PRON: se, te, tine, mine, mă, o, -o, le, m-, ne
 • Acc,Nom
  • ADJ: albă, greauă, mari, mărli, sănătos, uscat
  • DET: un, nă, Aestu, Ună, alti, câte, ndoauă
  • NOUN: casă, feata, fiĉorlu, lamńa, oară, ќiro, Araplu, Merlu, Uvreulu, aluatlu
  • NUM: ună, doľi, nă, treiľi
  • PRON: nâsă, ţi, cari, vârnu, ţe, Nâs, Nâşi, aestu, aestă, năs
 • Acc,Nom
  • ADJ: mare, bună, bun, svînta, verde, sfînt, datoriu, mic, svîntă, bune
  • ADV: cît
  • DET: a, un, o, toată, ta, toate, tot, al, cel, cea
  • NOUN: vodă, domnul, țara, țară, omul, om, oaste, cuvîntul, lume, oameni
  • NUM: doao, mii, mie, amîndoi, doo, sută, sute, giumătate, amândoi, jumătate
  • PRON: ce, el, carele, cine, carii, aceaia, tu, care, aceasta, carea
  • PROPN: dumnezău, Iisus, Hristos, Pavel, David, Poartă, Pătru, Ioan, Mihai-, Duca
  • VERB: scrisă, dată, făcută, adevărată, pusă, aleasă, -ndurată, ascunsă, neapărată, vestită
  • VERB-Part: scrisă, dată, făcută, adevărată, pusă, aleasă, -ndurată, ascunsă, neapărată, vestită
 • Acc,Nom
  • ADJ: prezentul, prezenta, europeană, mică, română, maximă, necesară, românească, bună, nouă
  • DET: o, un, acest, cel, orice, toate, această, aceste, cele, alte
  • NOUN: cazul, conformitate, timpul, statele, Comisia, parte, față, cadrul, partea, fața
  • NUM: primul, prima, primele, milioane, o, ambele, ultimii, un, ultimul, unu
  • PRON: care, ce, el, ea, ceea, aceasta, acestea, unul, una, ei
  • PROPN: Banatul, Iașii, Israelul, Carpații, Contemporanul, Dunărea, Ierusalimul, Irakul, Brașovul, Brâncovanul
 • Acc,Nom
  • NUM: unul
 • Acc,Nom
  • ADJ: frumoasă, frumoasa, bună, urâtă, drăguță, dulce, ieftină, rece, superbă, Superba
  • ADV: ce, nimic
  • DET: o, un, asta, mea, toate, ta, ce, alea, toți, această
  • NOUN: femeie, femeia, femeile, fetele, bărbatul, bărbații, fată, iubire, mamă, minte
  • NUM: amândoi, prima
  • PRON: ce, care, el, asta, ea, nimic, noi, una, unu, voi
  • PROPN: Ezada, Maica, Marea, Sinn
 • Dat
  • PRON: -ĺi, le, lă, îi, ĺ-, ľ-, ţ, ț-
 • Dat
  • ADP: asupră, derept, nainte, asemenea, denainte, înainte
  • PRON: -i, lor, -mi, le, mi-, lui, i-, voao, mi, -ț
 • Dat
  • ADP: conform, datorită, potrivit, aidoma, grație
  • PRON: își, -și, și-, îi, -i, i, i-, -mi, ne, le
 • Dat
  • ADP: datorită, conform, potrivit, coform, grație
  • PRON: își, li, și-, i, le, îi, se, i-, le-, ne
 • Dat
  • PRON: îți, îmi, -mi, i-, mi-, isi, îi, își, -ți, i
 • Dat,Gen
  • NOUN: amirălui, cafiĝilui, calui, featăľei
 • Dat,Gen
  • ADJ: svintei, svîntului, mari, vechi, creștinești, leșești, marelui, moschiceşti, sfinte, sfinților
  • DET: lui, celui, celor, sale, tuturor, unui, aceștii, tale, lu, acelui
  • NOUN: domnului, oamenilor, omului, jidovilor, împăratului, turcilor, pămîntului, trupului, popilor, lumii
  • NUM: mii, sute, amîndurora, tustrei, unii, amânduror, tusșapte, unui, zeacelui, șeaselui
  • PRON: lor, căruia, celora, cărora, tuturor, celor, cui, altuia, celuia, acelora
  • PROPN: Ducăi, Moscului, Moldovii, Moldovei, Evangheliei, Brîncovanului, Neamțului, Evanghelii, Hotinului, Galileei
  • VERB-Part: adevărate, arate, curate, -nnodate, aduse, arătate, uscate, încleștate, acoperite, alease
 • Dat,Gen
  • ADJ: europene, prezentului, prezentei, naționale, publice, române, românești, umane, comunitare, politice
  • DET: lui, unei, unui, unor, acestor, acestei, acestui, tuturor, celor, altor
  • NOUN: comisiei, consiliului, Uniunii, comunității, tratamentului, partidului, statului, țării, produselor, statelor
  • NUM: primului, primei, primelor, ambelor, ultimelor, ultimei, ultimilor, primilor, prime, sute
  • PRON: acestuia, acestora, celor, acesteia, lui, cărora, căruia, căreia, celui, ei
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
 • Dat,Gen
  • DET: cărui
 • Dat,Gen
  • ADJ: ascultătoare, neajutorate, propriilor, sexuale, slabe
  • DET: unui, acestui, unei, lui, unor
  • NOUN: bărbaților, femeii, femeilor, Apărării, Ipocritilor, amenintatilor, anului, criminalului, educației, feminismului
  • PRON: lui
  • PROPN: Elenei
 • Gen
  • ADP: înaintea, asupra, împrotiva, împotriva, asupră, denaintea, dinaintea, înainte, desupra, denainte
  • PRON: lui, ei, măriei, lor, măriii, o, mării, iei, svințiii, -i
 • Gen
  • ADP: asupra, împotriva, deasupra, înaintea, dinaintea, contra, împrejurul, înlăuntrul, -mpotriva, înafara
 • Gen
  • ADJ: cardiace, ventriculare, arteriale, renale, aortice, cronice, diabetice, coronariene, orale, &b.beta;-celulare
  • ADP: asupra, înaintea, împotriva, deasupra
  • DET: unui, unei, unor, acestor, acestei, acestui, celor, altor, lui, căror
  • NOUN: pacienților, diabetului, insulinei, tratamentului, bolii, celulelor, glucozei, riscului, pacientului, funcției
  • NUM: primei, ambelor, ultimilor, ultimului, primului, ambilor, primilor, ultimei
  • PRON: acestora, celor, acestuia, acesteia, cărora, celei, căreia, căruia, celui, lui
  • PROPN: Americii, Asiei, Europei, Franței, Greciei, României
 • Gen
  • ADP: asupra, impotriva
 • Nom
  • PRON: io, tine, mine
 • Nom
  • PRON: eu, ei, noi, dînșii, dînşii, dânșii, înșii, ele, iei, le
 • Nom
  • NOUN: ni
  • PRON: eu, tu
 • Nom
  • ADJ: mare, cardiacă, renală, cronică, severă, chirurgicală, crescută, aortică, mică, necesară
  • DET: o, un, acest, această, cel, cele, aceste, alte, cea, toate
  • NOUN: pacienții, nivelul, cazul, insulină, creșterea, tratamentul, vârsta, scăderea, creștere, riscul
  • NUM: primul, prima, ambele, primele, primă, ultimii, ultimul, ultima, ultimele, primii
  • PRON: care, ce, ceea, acestea, cei, cea, cele, aceasta, cel, aceea
  • PROPN: Americă
 • Nom
  • ADJ: DULCI
  • NOUN: PUPICI, Felul, sarmale
  • PRON: eu, tu, i
 • Voc
  • NOUN: measă, vătămată
 • Voc
  • ADJ: svinte, sfinte, mișele, Mititelule, cinstite, dragă, luminate, sărmane, înălţate, Puternice
  • NOUN: doamne, fraților, Învățătoriule, părinte, frate, bade, stăpîne, bădiță, cuvinte, dorule
  • PROPN: Doamne, Gruio, Iisuse, Dumitre, Saule, Staline, Manole, Agrippo, Dumnezeule, Ioane
 • Voc
  • NOUN: domnule, Marino, Graham, Porcule, tovarășe, Labrador, bowling, doamne, Adonis, Benjamin
 • Voc
  • NOUN: postoperator, prolactina, retinopatia, trimetorpin
 • Voc
  • ADJ: frumușico
  • NOUN: doamne, mami
  • PROPN: Doamne
 • Def
  • ADJ: mărli
  • NOUN: feata, fiĉorlu, lamńa, Araplu, Merlu, Uvreulu, aluatlu, amiroańa, amirălu, amirălui
  • NUM: ună, doľi, treiľi
 • Def
  • ADJ: svînta, svîntul, svintei, svintele, mișelul, svîntului, bietul, cinstitul, sfîntul, bune
  • DET: lui, -lea, -a, lu, un, -le, iui, niște, -lui
  • NOUN: domnul, țara, omul, domnului, cuvîntul, împăratul, turcii, oamenii, numele, fiiul
  • NUM: doilea, treile, doa, treilea, doile, triile, întîia, întîiul, patrulea, un
  • PRON: carele, carii, carea, unii, totul, alții, toții, unul, toțîi, alțîi
  • PROPN: Duca, Moldova, Evangheliia, Brîncovanul, Tighine, Lupul, Dumitraşco-, Ducăi, Gruia, Moscului
 • Def
  • ADJ: prezentul, prezenta, prezentului, prezentei, întreaga, următoarele, noul, noua, fosta, principalele
  • DET: lui, -lea, -ul, -a, -ului, -urilor, -ilor, -urile
  • NOUN: cazul, timpul, statele, Comisia, cadrul, partea, fața, comisiei, anul, articolul
  • NUM: primul, prima, primele, ultimii, ultimul, primului, ultimele, ultima, primii, întâia
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
 • Def
  • ADJ: principalul, principala, marea, principalele, următoarele, singura, diferitelor, întreaga, diversele, numita
  • DET: lui, ul, a, urile
  • NOUN: pacienții, nivelul, cazul, creșterea, tratamentul, vârsta, pacienților, scăderea, riscul, diabetului
  • NUM: primul, prima, primele, ultimii, ultimul, ultima, primei, ultimele, primii, ultimilor
  • PROPN: Americii, Asiei, Europei, Franței, Greciei, României
 • Def
  • ADJ: fosta, frumușico, grasele, propriilor, scurți, simplul
  • DET: lui
  • NOUN: femeia, femeile, fetele, bărbatul, bărbații, bărbaților, femeii, apa, sânii, Diavolul
  • NUM: prima
  • PROPN: Doamne, Elenei, Ezada, Maica, Marea, Sinn
 • Ind
  • ADJ: albă, aleptu, bun, greauă, mari, sănătos, uscat
  • NOUN: casă, ańi, gardu, oară, ќiro, Tată, apă, arap, auş, broască
 • Ind
  • ADJ: mare, bună, bun, mari, svinte, verde, sfînt, datoriu, mic, svîntă
  • NOUN: vodă, doamne, țară, om, oaste, lume, oameni, pace, parte, bani
  • NUM: mii, doao, mie, sute, doo, sută, un, giumătate, întîi, întăi
  • PROPN: dumnezău, Hristos, Iisus, Pavel, David, Poartă, Pătru, Ioan, Mihai-, Costantin
 • Ind
  • ADJ: mare, europene, nou, necesare, europeană, mari, european, mică, naționale, general
  • NOUN: ani, timp, conformitate, loc, membre, mod, acord, parte, b, lucru
  • NUM: milioane, mii, miliarde, o, sute, prim-, primă, zeci, sută, milion
  • PROPN: Britanii, Americi, Eladă, Făt-frumos, Iugoslavie, Mediterane, Napoleon
 • Ind
  • ADJ: mare, vârstnici, crescut, zaharat, clinice, mici, cardiacă, cardiace, mari, important
  • NOUN: pacienți, ani, diabet, risc, insulină, tip, tratament, timp, studiu, cazuri
  • NUM: primă, milioane, treime, ultimă, mii, prim, miliarde, ultim, zeci
  • PROPN: Americă
 • Ind
  • ADJ: DULCI, frumoasă, frumoasa, bună, mare, misogini, FRUMOȘI, dulce, urâtă, atent
  • NOUN: femeie, femei, bărbat, PUPICI, fată, barbat, bărbați, fund, bani, fete

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: superior, superioară, superioare, superiorilor
 • Cmp
  • ADJ: superioară, superioare, superior, inferioare, superiori
  • ADV: succesiv
 • Pos
  • ADJ: Ahtare, albă, aleptu, bun, greauă, mari, mărli, sănătos, uscat
  • ADV: tora, dip, diznou, tut, Atumţea, Mâne, Noaptea, Totâna, Ună, acasă
 • Pos
  • ADJ: mare, bună, vel, bun, mari, svinte, vel-, svînta, verde, sfînt
  • NOUN: SVÎNT, orb, plata, venitori, vergurele, Îndrăcitul
 • Pos
  • ADJ: asemenea, mare, europene, prezentul, nou, necesare, prezenta, standard, europeană, mari
  • ADV: astfel, numai, mult, înainte, chiar, puțin, așa, atunci, atât, încă
  • NOUN: fantastic, rău, americani, directorii, străin
 • Pos
  • ADJ: mare, vârstnici, crescut, zaharat, clinice, precoce, mici, cardiacă, cardiace, mari
  • ADV: atât, mult, astfel, chiar, asemenea, frecvent, comparativ, puțin, doar, bine
 • Pos
  • ADJ: frumoasă, frumoasa, bună, așa, mare, misogini, FRUMOȘI, sexy, urâtă, atent
  • ADV: doar, bine, așa, chiar, acum, numai, tot, asa, acasă, atât
  • NOUN: frumoasă, prostituată, angajată, baby, barbat, curva, curve, curvă, mall, party
 • Sup
  • ADJ: extremă, perfectă, extreme
  • ADV: extrem, perfect, nespus, excesiv, extraordinar, excelent
 • Sup
  • ADJ: extreme
  • ADV: extrem, excesiv, perfect
 • Sup
  • ADJ: FOC, perfecte, perfectă, perfecți
 • Neg
  • PART: nu, no, no-, nu-, n-
 • Neg
  • ADV: nu, n-, nici, nice, nece, nu-, n, niceodată, niciodată, neceodată
  • AUX: nefiind, fii, neputînd, neputîndu, fi, neputând, Nefiindu, hii, nefind, neputîndu-
  • AUX-Ger: nefiind, neputînd, neputîndu, neputând, Nefiindu, nefind, neputîndu-
  • CCONJ: nici, nece, nice, neci, ce, ci, Nice-, Nîci
  • VERB-Fin: lăsa, face, pleca, da, lua, uita, duce, speria, teame, curvi
  • VERB-Ger: neavînd, neștiind, neștiindu, nefiind, nefăcînd, neavându, neplinind, neaflîndu-, neavând, necrezînd
  • VERB-Part: neapărată, Neajunse, nescris, neîncetat, neclătită, nemîncat, nencetată, nescrisă, nespălate, nevătămat
 • Neg
  • ADV: ne, non, non-
  • PART: nu, n-
 • Neg
  • PART: nu, n-
  • SCONJ: că, dacă, deși, deoarece, până, încât, întrucât, fără, să, daca
 • Neg
  • ADV: nu
  • PART: nu, n-, n
 • Pos
  • CCONJ: şi, ş-, Ma, i
  • SCONJ: că, cara, di, ca, cum, se-
 • Pos
  • ADP: ca
  • AUX: fiind, fiindu, fii, fîindu, fost, hiind, putîndu, vrut
  • AUX-Ger: fiind, fiindu, fîindu, hiind, putîndu
  • AUX-Part: fost, vrut
  • CCONJ: și, şi, iară, ce, iar, sau, dar, ș-, au, ş-
  • PRON: ce
  • SCONJ: că, de, c-, să, de-, dacă, deaca, căce, căci, di
  • VERB: zicînd, avînd, scris, răspunzînd, văzînd, auzind, făcut, grăind, scrisă, dă
  • VERB-Fin: dă, scoală, ia, scoate, vino, lasă, pasă, spune, fă, du
  • VERB-Ger: zicînd, avînd, răspunzînd, văzînd, auzind, grăind, fiind, eșind, vădzînd, luînd
  • VERB-Part: scris, făcut, scrisă, dată, dat, pus, născut, scrise, dus, zis
 • Pos
  • CCONJ: și, sau, dar, însă, ci, și-, ori, fie, deci, căci
  • SCONJ: că, dacă, ca, până, încât, deoarece, deși, fără, fiindcă, întrucât
 • Pos
  • CCONJ: și, sau, dar, însă, fie, deci, ci, ori, si, încă
  • SCONJ: că, dacă, deoarece, deși, întrucât, fără, Întucât, încât, până
 • Pos
  • CCONJ: și, si, dar, iar, sau, şi, da
  • SCONJ: că, ca, dacă, până, daca, deși, încât, decât, fiindcă, ptc
 • Long
  • AUX: fireți, fire, fire-, hire
  • AUX-Fin: fireți
  • AUX-Inf: fire, fire-, hire
  • VERB-Fin: teamereți, grijireți, giudecareți, dareți, oprireți, spămîntareți, contenireți, creadereți, giurareți, greșireți
  • VERB-Inf: dare, hirea, Vreare, grăiare, aninare, duceare, luvare, lăcuirea, priimi, Pohtire
 • Short
  • ADP: N-
  • PART: s-, z-, n-
  • PRON: s-, si, lu, se-, -l, -o, -s, -ş, li, lo-
 • Short
  • ADJ: -ntregi, -ndelungate
  • ADP: într-, dintr-, de-, printr-, -n, pe-, d-, n, p-, c-
  • ADV: așa-, -nainte, -aici, -așa, -ncoace, -ntotdeauna, cân'
  • AUX: -a, -i, -au, -ai, -aș, -ar, E-, fiindu, -am, -ați
  • AUX-Fin: -i, E-, -s
  • AUX-Ger: fiindu
  • CCONJ: da', Ș-
  • DET: -lea, -ul, -a, -ului, -uri, -urilor, -ilor, -urile
  • NOUN: rându, -mai, -nceput, -nlăuntrul, -ntinderea, -ntuneric, dracu, sufletu, timpu'
  • PART: n-, s-, -a
  • PRON: s-, -și, -l, și-, -i, -se, -o, l-, i-, m-
  • SCONJ: c-, de-, dac-
  • VERB-Fin: -i, -ndreaptă, -nserase, -mbarcă, -mbin, -mprăștiau, -mpușc, -nceapă, -ncep, -nchideau
  • VERB-Ger: făcându, dându, asigurându, tăindu, lovindu, mișcându, rupându, transformându, întărindu, aflându
  • VERB-Inf: -ngheța
  • VERB-Part: -nnoptat, -ntors
 • Short
  • ADP: într-, printr-, de-, dintr-, în, într, de
  • AUX-Fin: a, au, i
  • DET: ul, a, urile
  • PART: n-
  • PRON: s-, se, și-, l-, l, le-, o, i-, le, i
  • SCONJ: până
  • VERB-Ger: ajungându, considerându, demonstrându-, folosindu, prevenindu, utilizându, Avându-, Bazându-, adăugându-, ajutându-
 • Short
  • ADP: într-, Intr
  • AUX-Fin: -i, s
  • PART: n-, n, s-
  • PRON: -o, m-, mi-, te-, -mi, i-, s-, Ne-, i, te

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Cnd
  • PART: s-
  • VERB-Fin: amintari, mărtari, pistipsiri
 • Imp
  • VERB-Fin: adu, bati, misură
 • Imp
  • AUX: fiți, fii, fireți, fi, fiţi, hii, sinteți, sunteți
  • AUX-Fin: fireți, fiți
  • VERB-Fin: dă, scoală, ia, scoate, vino, lasă, pasă, spune, fă, faceți
 • Imp
  • AUX-Fin: fi, fii
  • VERB-Fin: lasă, luați, lăsați, adresați, spuneți, Uite, citește, spălați, agitați, ascultă
 • Imp
  • VERB-Fin: vezi, consultați, Contactați, simțiți, spune-, sunați, Învățați
 • Imp
  • VERB-Fin: ia, uite, Lasă, arată, bagati, fereste, treziti, trust, uitati
 • Ind
  • AUX-Fin: era, avea
  • VERB-Fin: ascăpă, aştipta, feaţi, fudzirâ, imna, lucra, mutreaşte, tricu, Aĝumse, acaţă
 • Ind
  • AUX: au, va, -i, -au, era, am, a, iaste, vor, e
  • AUX-Fin: era, vor, e, iaste, -i, ai, poate, -s, au, fu
  • VERB: zise, era, are, avea, făcea, face, zicea, da, zic, zice
  • VERB-Fin: zise, era, are, avea, făcea, face, zicea, da, zic, zice
  • VERB-Part: va
 • Ind
  • AUX-Fin: este, sunt, era, e, erau, fusese, avea, -i, sunteți, eram
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, avea, era, putea, există, au, face
 • Ind
  • AUX-Fin: este, sunt, era, e, erau, au, suntem, sunteți, esti, i
  • VERB-Fin: poate, pot, are, trebuie, există, au, reprezintă, prezintă, privește, determină
 • Ind
  • AUX-Fin: e, ești, sunt, este, esti, era, -i, are, erai, ii
  • VERB-Fin: au, are, știu, dau, face, fac, fierbe, e, faci, poate
 • Sub
  • AUX-Fin: hibă
  • PART: s-, să, -s, sa, si, z-
  • VERB-Fin: ascapă, facă, acumpără, adară, aduńi, afli, alină, aĝut, caftă, cură
 • Sub
  • AUX: fie, fii, fiu, poată, fiți, hie, fim, fie-, pot, putem
  • AUX-Fin: fie, fiți, poată
  • VERB-Fin: facă, dea, ia, margă, vie, aibă, vază, fie, ducă, stea
 • Sub
  • AUX-Fin: fie, fii, fiu, fim, fiți
  • PART: să, s-
  • VERB-Fin: facă, aibă, ia, dea, poată, aplice, vadă, spună, stabilească, prevadă
 • Sub
  • AUX-Fin: fie, fii, fim, fie
  • PART: să, sa, să-
  • VERB-Fin: aibă, facă, țină, apară, crească, explice, moară, poată, scadă, ia
 • Sub
  • AUX-Fin: fie, fii, fim, fiu
  • PART: să, sa, s-, să-
  • VERB-Fin: injure, vorbească, zică, AGRESEZE, BATA, adore, aiba, ajute, alăpteze, asculte
 • Fut
  • PART: o
 • Imp
  • AUX-Fin: era, avea
  • VERB-Fin: imna, lucra, Aştipta, afla, arcai, arăţea, aspărea, avea, aĝuca, cădea
 • Imp
  • AUX: era, putea, eram, iera, vrea, avea, erați, erau, erea, pute
  • AUX-Fin: era, putea
  • VERB-Fin: era, avea, făcea, zicea, da, lua, mergea, sta, vedea, vrea
 • Imp
  • AUX-Fin: era, erau, avea, eram, erai, aveau, aveam
  • VERB-Fin: avea, era, putea, trebuia, făcea, stătea, știa, părea, aveau, erau
 • Imp
  • AUX-Fin: era, erau
  • VERB-Fin: aveau, prezentau, avea, consumau, baza, credea, cunoșteau, datora, dorea, era
 • Imp
  • AUX-Fin: era, erai
  • VERB-Fin: mergeam, vrea, era, râdeau, zicea, TREBUIA, Tineti, aveam, bagamias, cred
 • Past
  • VERB-Fin: ascăpă, feaţi, fudzirâ, tricu, Aĝumse, acăţarâ, adunarâ, aduse, aflaşi, agudişi
 • Past
  • AUX: fu, fură, fuiu, putu, putură, fum, putum, fuset, fuseși, sînt
  • AUX-Fin: fu, fură, putum, putură, putuși
  • VERB-Fin: zise, dzise, zisără, veni, fu, răspunse, făcu, veniră, văzu, deade
 • Past
  • AUX-Fin: fu, fură
  • VERB-Fin: zise, începu, făcu, scoase, luă, întoarse, opri, puse, putu, duse
 • Past
  • VERB-Fin: comportă
 • Past
  • VERB-Fin: Uite, acuză, caca, cared, dădea, pățeau, sare, umple
 • Pqp
  • AUX: fusese, fusesă, putusă, fuses-, fusesie, fusăsă, era, fusesem
  • VERB-Fin: făcusă, luasă, zisease, venise, apucasă, dedesă, rămăsesă, vinisă, începusă, agiunsesă
 • Pqp
  • AUX-Fin: fusese, fuseseră
  • VERB-Fin: începuse, făcuse, văzuse, trecuse, fusese, devenise, scosese, avusese, petrecuse, rănise
 • Pqp
  • VERB-Fin: fuseseră, primiseră, publicaseră, fie
 • Pqp
  • VERB-Fin: Incepuse, Văzusem, abonase, uitasem
 • Pres
  • AUX-Fin: hibă
  • VERB-Fin: adară, ascapă, facă, mutreaşte, acaţă, acumpără, aduc, aduńi, afli, alină
 • Pres
  • AUX: au, va, -i, -au, am, a, iaste, vor, e, sînt
  • AUX-Fin: vor, e, iaste, -i, ai, fie, poate, -s, au, pot
  • VERB: facă, dea, are, zice, face, fac, ia, zic, poate, vine
  • VERB-Fin: facă, dea, are, zice, face, fac, ia, zic, poate, vine
  • VERB-Part: va
 • Pres
  • AUX-Fin: este, sunt, fie, e, -i, sunteți, ești, fii, suntem, fiu
  • AUX-Inf: fi
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, există, au, face, este, reprezintă, prezintă
  • VERB-Inf: putea, trebui, avea, face, aduce, lua, asigura, fi, permite, vedea
 • Pres
  • AUX-Fin: este, sunt, fie, e, au, suntem, sunteți, esti, fii, fim
  • AUX-Inf: fi, fiind, putea
  • VERB-Fin: poate, pot, are, trebuie, există, au, reprezintă, prezintă, privește, determină
  • VERB-Inf: putea, avea, determina, duce, face, preveni, trebui, produce, crește, prezenta
 • Pres
  • AUX-Fin: e, ești, sunt, este, esti, fie, fii, -i, fim, fiu
  • AUX-Inf: fi
  • VERB-Fin: au, are, dau, știu, face, fac, fierbe, e, faci, poate
  • VERB-Inf: vrea, avea, da, afirma, băga, demasca, dori, f*te, face, fute

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: lui, a, al, ale, -a, ai, -lea, lu, -al, un
 • Art
  • DET: lui, -lea, -ul, -a, -ului, -urilor, -ilor, -urile
 • Art
  • DET: lui, ul, a, urile
 • Art
  • DET: lui, o
 • Dem
  • DET: Aestu
  • PRON: aestu, aestă
 • Dem
  • DET: cel, cea, cei, acel, acea, această, acest, aceasta, ceale, acesta
  • PRON: aceaia, aceasta, cela, aceastea, acesta, ceia, cei, acela, cel, aceia
 • Dem
  • DET: acest, cel, această, aceste, cele, cea, același, acestor, cei, aceeași
  • PRON: ceea, aceasta, acestea, acesta, cele, cel, cei, cea, acestuia, aceea
 • Dem
  • DET: acest, această, cel, cele, aceste, cea, acestor, acestei, acești, același
  • PRON: ceea, acestea, cei, cea, cele, acestora, aceasta, cel, aceea, acesta
 • Dem
  • DET: asta, acestui, alea, această, acest, astea, cea, cel, cele, ăsta
  • PRON: asta, aia, astia, Ala, aceea, acestea, ceea, cei, ceilalti, ceilalți
 • Emp
  • DET: însuși, înșivă, însuți, înșiși, înșine, însumi, însuşi, însuș, Înșiș, înseși
  • PRON: însuși, eiși, voiși, înșivă, mineși, sineși, loruși, însuți, eluși, noiși
 • Emp
  • DET: însuși, însăși, înșiși, însumi, însele, înseși
 • Emp
  • DET: însăși, însuși, înșiși
 • Ind
  • DET: un, nă, Ună, alti, multu, ndoauă
  • PRON: vârnu
 • Ind
  • ADV: tot, cumva, atîta, mult, uneori, oarecum, oarecînd, Puţinel, cîndva, multu
  • DET: un, o, toată, toate, tot, multe, toți, multă, mulți, alte
  • PRON: toate, toți, unul, unii, alții, altul, mulți, una, cineva, tot
 • Ind
  • DET: o, un, unei, unui, orice, toate, unor, alte, fiecare, multe
  • PRON: unul, una, toate, ceva, fiecare, totul, tot, multe, altul, toți
 • Ind
  • DET: o, un, unui, unei, unor, alte, multe, toate, altă, unele
  • PRON: unul, toate, multe, una, fiecare, unele, mulți, toți, altele, unii
 • Ind
  • DET: o, un, toate, mulți, multe, unui, toți, alte, câteva, niste
  • PRON: una, unu, mulți, altul, ceva, cineva, toate, unu', unul, altu
 • Int,Rel
  • ADV: iu, cum, -ţe, Cara, ma, ţe
  • DET: câte
  • PRON: ţi, cari, ţe, ţi-
 • Int,Rel
  • ADV: cum, cînd, unde, când, cît, precum, cumu, cîte, cât, cîndu
  • DET: ce, care, cîte, câte, cîtă, cîți, câtă, cît, cîțva, carii
  • PRON: ce, carele, cine, carii, care, carea, ce-, căruia, cărora, cui
 • Int,Rel
  • ADV: când, cum, unde, cât, precum, oare, ce, cân'
  • DET: ce, căror, câte, cărei, cărui, care, câți, cât, câtă
  • PRON: care, ce, cine, cărora, căruia, căreia, ce-, cari, câte, cui
 • Int,Rel
  • ADV: cât, când, cum, precum, unde, câte, atât, oare
  • DET: căror, cărei, cărui, care, ce, câte
  • PRON: care, ce, cărora, căreia, căruia, câte, ce-, ceea-ce, cine
 • Int,Rel
  • ADV: cum, când, cât, unde, cand, aşa, ce, oare, Cat
  • DET: ce, câte
  • PRON: ce, care
 • Neg
  • ADV: niţi, putes, vărnoară
 • Neg
  • DET: nicio, niciun, necio, neșchite, neșchită
  • PRON: nime, nemică, nemic, nimic, nimeni, nimenea, nimică, nemurui, nimica, nemărui
 • Neg
  • ADV: nici, niciodată, nicăieri, nicicând
  • DET: niciun, nicio, nici, niciunui
  • PRON: nimic, nimeni, nimica, Niciunul, nici, niciuna, nime, nimenea
 • Neg
  • ADV: nici, niciodată, nicidecum
  • DET: niciun, nicio, niciunei
 • Neg
  • ADV: nici, niciodata, nimic
  • DET: niciun, nicio
  • PRON: nimic, nimeni, Nici
 • Prs
  • DET: -su, a
  • PRON: s-, u, mi, nâsă, si, ti, tine, -ĺi, io, lu
 • Prs
  • DET: ta, mieu, mea, tău, său, sa, nostru, -său, tale, sale
  • PRON: să, lui, el, -i, -l, s-, lor, ei, le, mă
 • Prs
  • DET: a, al, ale, lui, lor, ei, său, ai, sale, sa
  • PRON: se, s-, el, le, o, își, -și, -l, și-, îi
 • Prs
  • DET: a, al, ale, lor, ai, săi, ei, sa, său, sale
  • PRON: se, s-, ele, el, o, le, îl, își, ei, li
 • Prs
  • DET: mea, ta, lor, a, al, ei, lui, tău, O, meu
  • PRON: se, te, eu, tine, mine, mă, o, îți, -o, îmi
 • Tot
  • NUM: amîndoi, amândoi, amîndoao, îmbe, amîndurora, tustrei, amîndouă, tuspatru, tusșapte, înbe
 • Tot
  • NUM: ambele, amândoi, amândouă, ambelor, ambii, tustrei
 • Tot
  • NUM: ambele, ambelor, ambii, ambilor, amândouă
 • Tot
  • NUM: amândoi
 • Card
  • NUM: ună, doľi, nă, treiľi, unsprăyinģiţĺi
 • Card
  • NUM: trei, doi, doao, cinci, patru, mii, două, nouă, sute, mie
 • Card
  • NUM: 1, 2, 3, două, 4, trei, 5, 6, doi, 7
 • Card
  • NUM: 2, 1, două, 3, 4, 5, 30, 10, 20, 6
 • Card
  • NUM: 10, 2, 3, 9, doi, 1, 112, 12, 12000, 2,5
 • Frac
  • NUM: giumătate, jumătate, Jumate, amîndoă, fercu-, giumătati, șverturi
 • Frac
  • NUM: treime
 • Mult
  • NUM: îndoit, tustrii, înbe, Cîtetrele, cîtenouă, tretii, tustreli, îndoită, îndzăcit
 • Ord
  • NUM: întîiu, treia, doa, întăiu, dentîiu, întîi, patra, dintîiu, doua, dintîi
 • Ord
  • NUM: primul, i, ii, prima, doilea, doua, primele, iii, iv, treia
 • Ord
  • ADJ: ultimul, opta, primul
  • NUM: primul, II, iv, III, prima, i, primele, doua, doilea, primă
 • Ord
  • NUM: prima, întâi
 • Yes
  • DET: -su, a
 • Yes
  • DET: a, al, ale, ai, -a, tău, mieu, -al, ta, vostru
  • PRON: ta, meu, nostru, tău
 • Yes
  • DET: a, al, ale, lui, lor, ei, său, ai, sale, sa
  • PRON: lui, lor, sa, sale, mea, noastră, nostru, săi, tale, ei
 • Yes
  • DET: a, al, ale, lor, ai, săi, ei, sa, său, sale
  • PRON: lor, lui, sa, sale
 • Yes
  • DET: mea, ta, lor, a, al, ei, lui, tău, meu, nostru
  • PRON: tale, Ta, ei, lui
 • Yes
  • PRON: s-, si, se-, -s, -ş, se, z-
 • Yes
  • PRON: să, se, s-, -să, -și, sine, -se, și, și-, -s
 • Yes
  • PRON: se, s-, își, -și, și-, -se, și, sine, se-, să
 • Yes
  • PRON: se, s-, își, și-, sine
 • Yes
  • PRON: se, s-, isi, își, vă, și
 • 1
  • PRON: mi, io, ma, mine
  • VERB-Fin: aduc, aĝut, dipun, escu, fum, vineam, ýin
 • 1
  • AUX: am, voiu, oi, -am, voi, vom, sînt, aș, -oi, sîntem
  • AUX-Fin: am, pociu, Oi, poci, pot, putum, s, sunt, sînt, voiu
  • DET: mieu, mea, nostru, voastră, noastră, meale, miei, noastre, meu, noștri
  • PRON: mă, eu, -mi, mine, noi, tu, mi-, m-, ne, mi
  • VERB: am, știu, fac, zic, duc, știm, rog, avem, dau, văzuiu
  • VERB-Fin: am, știu, fac, zic, duc, știm, rog, avem, dau, văzuiu
 • 1
  • AUX: am, aș, vom, eram, sunt, voi, suntem, fiu, -aș, fim
  • AUX-Fin: eram, sunt, suntem, fiu, fim, am, aveam
  • DET: mea, meu, noastre, nostru, noastră, mele, mei, noștri, însumi, -mea
  • PRON: ne, mă, eu, noi, m-, -mi, mi-, mine, ne-, îmi
  • VERB-Fin: știu, putem, avem, cred, rog, spun, așteptam, rugăm, vedem, văd
 • 1
  • AUX-Fin: am, vom, suntem, Aș, fim, sunt, voi
  • DET: noastră, nostru, noastre, mele, noștri
  • PRON: ne, ne-, noi, Mă, mi, mi-, nouă, îmi
  • VERB-Fin: avem, putem, menționăm, Dorim, Sperăm, am, amintim, consider, considerăm, cred
 • 1
  • AUX: am, aș, as, fim, fiu, sunt
  • AUX-Fin: fim, fiu, sunt
  • DET: mea, meu, nostru, tai, tăi
  • PRON: eu, mine, mă, îmi, noi, -mi, m-, mi-, ne, ma
  • VERB: știu, ador, am, avem, fac, mergeam, stiu, Sper, dau, facem
  • VERB-Fin: știu, ador, avem, fac, mergeam, stiu, Sper, am, dau, facem
 • 2
  • PRON: ti, tine, te-, ţ, ț-
  • VERB-Fin: adu, aflaşi, afli, agudişi, asuń, aştepţ, bati, dipuńi, intrai, misură
 • 2
  • AUX: ai, ești, veți, ați, vei, -ai, sînteți, -i, fii, fiți
  • AUX-Fin: ai, fiți, ești, fireți, poți, putuși, veți
  • DET: ta, tău, tale, voastre, vostru, tăi, voștri, -ta, tăle, -tău
  • PRON: te, voi, vă, voao, tine, -ț, te-, ț, ție, -te
  • VERB-Fin: faci, știți, dai, dă, faceți, ai, scoală, știi, ia, vezi
 • 2
  • AUX: ai, ați, veți, sunteți, ești, fii, erai, vei, -ai, oi
  • AUX-Fin: sunteți, ești, fii, erai, ai, fi, fiți
  • DET: ta, tău, dumitale, tale, voastră, vostru, voștri, tăi, voastre
  • PRON: dumneavoastră, vă, te, -ți, v-, tu, ți-, îți, -vă, te-
  • VERB-Fin: luați, vezi, aveți, utilizați, poți, puteai, spuneți, puteți, știți, lăsați
 • 2
  • AUX-Fin: veți, ați, sunteți, esti, fii
  • DET: tău
  • PRON: vă, v-, dumneavoastră, te, tine, ți
  • VERB-Fin: vezi, aveți, consultați, observați, participați, puteți, Contactați, acceptați, aflați, ai
 • 2
  • AUX: ești, ai, esti, fii, ați, -AI, ati, erai, o, sunteți
  • AUX-Fin: ești, esti, fii, erai, sunteți
  • DET: ta, tău, tale, tau
  • PRON: te, tine, îți, te-, tu, voi, va, -ți, iti, ti
  • VERB: ai, faci, vrei, ești, uite, vezi, zici, articulezi, arăți, ia
  • VERB-Fin: faci, vrei, ai, ești, uite, vezi, zici, articulezi, arăți, ia
 • 3
  • AUX: era, va, avea, hibă
  • AUX-Fin: era, avea, hibă
  • DET: -su, Aestu, alti, câte, multu, ndoauă
  • PRON: s-, u, nâsă, si, ţi, -ĺi, cari, lu, se-, vârnu
  • VERB-Fin: adară, ascapă, ascăpă, aştipta, facă, feaţi, fudzirâ, imna, lucra, mutreaşte
 • 3
  • ADV: cît
  • AUX: au, va, -au, -i, era, a, iaste, vor, e, fie
  • AUX-Fin: era, vor, e, iaste, -i, fie, poate, -s, au, fu
  • DET: toată, toate, tot, ce, multe, său, acel, sa, toți, multă
  • PRON: să, ce, lui, el, -i, -l, s-, lor, ei, carele
  • VERB: zise, era, facă, dea, are, avea, zice, făcea, face, zicea
  • VERB-Fin: zise, era, facă, dea, are, avea, zice, făcea, face, zicea
  • VERB-Part: va
 • 3
  • AUX: a, este, au, sunt, ar, era, va, fie, e, vor
  • AUX-Fin: este, sunt, era, fie, e, erau, fusese, avea, -i, fu
  • DET: acest, lui, lor, orice, toate, această, aceste, alte, fiecare, ei
  • PRON: se, care, ce, s-, el, le, o, își, -și, -l
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, avea, era, putea, există, au, face
 • 3
  • AUX: este, a, au, sunt, ar, va, fie, vor, era, e
  • AUX-Fin: este, au, sunt, ar, fie, vor, era, e, erau, a
  • DET: acest, această, aceste, alte, lor, multe, acestor, toate, acestei, acești
  • PRON: care, se, ce, s-, ceea, acestea, cei, cea, cele, acestora
  • VERB-Fin: poate, pot, are, trebuie, există, au, reprezintă, prezintă, privește, determină
 • 3
  • ADV: ce, nimic
  • AUX: a, e, sunt, este, ar, era, au, fie, o, -i
  • AUX-Fin: e, sunt, este, era, fie, -i, are, ii, s, Îs
  • DET: asta, toate, mulți, ce, lor, multe, acestui, alea, ei, toți
  • PRON: ce, se, care, o, -o, el, asta, ea, le, nimic
  • VERB-Fin: au, are, face, dau, fierbe, e, poate, pot, trebuie, zice
 • Form
  • PRON: însul, svinția, măriei, înșii, Măriia, dumitale, dumneavoastră, mării, svințiile, -ți
 • Plur
  • DET: nostru, voastră, noastră, voastre, vostru, noastre, noștri, voștri, miei, noștrii
  • PRON: nostru, noastră, noastre, voastră, noștri, voastre, vostru, ca, noştri
 • Plur
  • DET: lor, noastre, nostru, noastră, noștri, voastră, vostru, voștri, voastre
  • PRON: lor, noastră, nostru, noștri, voastră
 • Plur
  • DET: lor, noastră, nostru, noastre
  • PRON: lor
 • Plur
  • DET: lor, nostru
 • Sing
  • DET: -su
 • Sing
  • DET: ta, mieu, mea, tău, său, sa, -său, tale, sale, meale
  • PRON: ta, mea, meu, tău, sa, săi, meale, sale, tăi, mieu
 • Sing
  • DET: lui, ei, său, sale, sa, mea, meu, mele, ta, săi
  • PRON: lui, sa, sale, mea, săi, tale, ei, mei, mele, său
 • Sing
  • DET: săi, ei, sa, său, sale, lui, noastre, mele, noștri, tău
  • PRON: lui, sa, sale
 • Sing
  • DET: mea, ta, ei, lui, tău, meu, tai, tale, tau, tăi
  • PRON: tale, Ta, ei, lui

Other Features

Other Features

Other Features

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: n., e-, am, P.S., a.m., univ.
   • ADV: etc., cca, pm, p.m., v
   • CCONJ: ș.
   • NOUN: art., a., nr., CE, b., mg, lit., alin., ml, CEE
   • PRON: ș.a., dvs., Î.P.S.
   • X: mp, 5a, K., Rev, ș.a.
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: AV
   • ADP: vs.
   • ADV: vs, cca, aprox, etc, etc., vs., aprox.
   • NOUN: mg, IC, vs, HTA, TA, DZ, FA, AVC, dl, EI
   • X: GH, AG, max, ș.a.
 • Abbr
  • Yes
   • ADV: etc
   • NOUN: Neața, poli
   • PRON: mn, unu, unu'
   • X: WTF, irl
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: di, tu, d-, cu, la, ninga, pân, -n, N-, Până
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, cu, la, în, pre, din, pe, ca, pentru, după
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, în, la, cu, din, pe, pentru, prin, după, ca
   • PUNCT: /, ;, *
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, în, la, cu, din, pentru, prin, pe, dintre, după
   • PUNCT: /, ;
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, la, cu, în, pe, in, din, pentru, ca, după
 • Compound
  • Yes
   • ADP: din, pentru, după, den, prin, preste, pren, pentr-, despre, pînă
   • ADV: nece
   • CCONJ: deci, nece, nice, dece, nici, Decii, ce, neci, deacii, dară
   • SCONJ: deaca, dacă, căce, căci, deca, dac-, ca, pentru, daca, deși
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: Dance, Felin, Industrial, admirari, normal, poetica
   • ADP: de
   • NOUN: of, Flag, goldies, mail, Corner, Design, Deum, End, Forum, Play
   • NUM: II
   • PROPN: Act, Albion, Award, Awards, Beauty, Book, Boyer, Breisgau, Bromwich, Carlo
   • VERB-Inf: Face
   • X: alia, A­, Book, IN, LEARNING, Mode, OUT, Records, Road, Sybir
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: hot, sexy, SEXSY, nesexy
   • ADP: in
   • NOUN: BITCH, BRO, MILFă, Schadenfreude, baby, butter, crop, extremis, football, girl
   • PROPN: DisneyLand, Survivor, chefi, facebook, tiktok, youtube
   • VERB-Fin: cared, trust
   • VERB-Inf: say
   • X: WTF, irl
 • NumForm
  • Word
   • NUM: ună, doľi, nă, treiľi, unsprăyinģiţĺi
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 2, 3, 4, 7, 12, 5, 1, 6, 10, 8
  • Roman
   • NUM: 16, întîiu, I, XIV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV
  • Word
   • NUM: trei, doi, doao, cinci, patru, întîiu, treia, mii, două, doa
 • NumForm
  • Combi
   • NUM: 91/493/CEE, 1999/468/CE, 3.4.1.5, 3.4.2.2, 72/462/CEE, 1.1.1, 1720/1999/CE, 2.1.2, 2002/96/CE, 2003/390/CE
  • Digit
   • NUM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2004, 10
  • Roman
   • NUM: i, ii, iii, iv, V, XX, XIX, VI, VII, VIII
  • Word
   • NUM: două, trei, primul, doi, prima, patru, cinci, doilea, doua, primele
 • NumForm
  • Combi
   • NUM: 31.12.2012
  • Digit
   • NUM: 2, 1, 3, 4, 5, 30, 10, 20, 6, 15
  • Roman
   • NUM: II, iv, III, i, V, l, VII, XIX, I-, VIII
  • Word
   • ADJ: ultimul, opta, primul
   • NUM: două, trei, primul, prima, primele, doua, doilea, patru, primă, cinci
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 10, 2, 3, 9, 1, 112, 12, 12000, 2,5, 20
  • Word
   • NUM: doi, doua, prima, trei, întâi
 • PartType
  • Inf
   • PART: a, -a, a-, n-, s-
  • Sub
   • PART: să, s-, să-, se, sâ, -să, a, ca, s, -a
 • Position
  • Postnom
   • DET: acesta, acela, aceștiia, cela, aceasta, aceia, acestuia, aceaia, acealea, ceia
  • Prenom
   • DET: acel, această, acest, acea, acei, aceste, acestu, ceastă, acele, acelui
 • Position
  • Postnom
   • DET: asta, aceea, acesta, ăsta, aceasta, acela, aia, aceia, acestea, astea
  • Prenom
   • DET: acest, orice, această, aceste, alte, fiecare, același, acestor, unele, altă
 • Position
  • Postnom
   • DET: Acestea, acesteia
  • Prenom
   • DET: acest, această, aceste, alte, acestor, acestei, acești, altă, unele, același
 • Position
  • Postnom
   • DET: asta, alea, astea, ăsta
  • Prenom
   • DET: ce, acestui, această, acest, alte, niciun, aceleasi, alt, fiecare, nicio
 • Strength
  • Strong
   • PRON: nâsă, tine, io, u, Nâs, Nâşi, mine, năs
  • Weak
   • PRON: s-, mi, si, ti, -ĺi, lu, se-, u, -l, -o
 • Strength
  • Strong
   • PRON: el, lor, mine, voi, ei, lui, voao, tine, noi, mie
  • Weak
   • PRON: să, -i, -l, s-, le, mă, i-, l-, o, se
 • Strength
  • Strong
   • PRON: el, ea, dumneavoastră, ei, ele, eu, noi, mine, lui, sine
  • Weak
   • PRON: se, s-, le, o, își, -și, -l, și-, îi, îl
 • Strength
  • Strong
   • PRON: ele, el, ei, ea, sine, lui, noi, dumneavoastră, dânșii, lor
  • Weak
   • PRON: se, s-, o, le, îl, își, li, ne, și-, i
 • Strength
  • Strong
   • PRON: eu, tine, mine, el, ea, noi, voi, tu, ele, ei
  • Weak
   • PRON: se, te, mă, o, îți, -o, îmi, le, -mi, i-
 • Typo
  • Yes
   • ADP: pînă
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: N-, O-, fi, ne-, post, sub
   • ADP: în
   • ADV: o, de-
   • DET: nici
   • NOUN: A-, L-, după, soarele
   • NUM: 1, 3, 2, 100, 5, 11, 12, 15, 4, 50
   • PRON: nici
   • PROPN: CYP, I-, L03AA02, P450
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: &b.beta;, non
   • ADV: comparativ, de
   • NOUN: de
   • X: a
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: frumoasa, FRUMOSE, SEXSY, apetisanta, arsa, buna, ciudati, comunista, desteapta, divin
   • ADP: in, dupa, ex, fara, intre, Intr, ca, fata, fu, impotriva
   • ADV: asa, cand, niciodata, ca, decat, dupa, parca, Alaltaieri, Cat, MACAR
   • AUX: esti, as, Find, ati, ii, o, s
   • AUX-Fin: esti, ii, s
   • AUX-Ger: Find
   • CCONJ: si, da
   • DET: asta, niste, aceleasi, tai, tau, unui
   • NOUN: barbat, barbati, carucior, fata, fisa, soti, tarfa, viata, ESCORTA, FUNDULET
   • NUM: 2,5, doua
   • PART: sa, n
   • PRON: isi, ma, va, astia, iti, te, ti, Ala, Nici, aia
   • PROPN: Franta, parazitii, romania
   • SCONJ: ca, daca, cand
   • VERB-Fin: stiu, injure, vad, ACCEPTI, BATA, Incepuse, Intreb, MERITI, Multumesc, PERMITI
   • VERB-Inf: lasa, tine
   • VERB-Part: facut, Sustinuta, batut, castigat, gresit, linistit, ne-futută, saturat, tratata

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: hiu.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: fi.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: fi.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: fi.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: fi.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: voi, hiu, am.
 • This corpus uses 6 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, putea, fi, ști, trebui.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi, avea.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, fi.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi, avea.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, fi.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi.
 • This corpus uses 4 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, fi, be.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (15)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (10)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (3)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--PRON-Acc,Nom (1)
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (7966)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca)-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(către) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(fără) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(moșie) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (27)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (3)
  • VERB-Fin--PRON (38)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (33)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (5592)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (12)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (4)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (19)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (13)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (14)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (835)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (556)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (2)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Ger--PRON (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (191)
  • VERB-Ger--PRON-Gen (1)
  • VERB-Ger--PRON-Nom (68)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (1485)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(împotriva) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (6)
  • VERB-Inf--PRON (10)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (11)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (998)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (14)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (2)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (7)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (236)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (2916)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (14)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Part--PRON (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (9)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (1344)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (11)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (6)
  • VERB-Part--PRON-Gen (3)
  • VERB-Part--PRON-Nom (269)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (783)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (3128)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (6)
  • VERB-Fin--PRON (5)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (1561)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (46)
  • VERB-Ger--NOUN (19)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (54)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (20)
  • VERB-Inf--NOUN (45)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(între)-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (241)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (99)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (3)
  • VERB-Part--NOUN (289)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(peste) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (1069)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (382)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (2)
  • VERB-Part--PRON-Nom (18)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (451)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1858)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (930)
  • VERB-Ger--NOUN (11)
  • VERB-Ger--NOUN-Nom (43)
  • VERB-Ger--PRON-Nom (19)
  • VERB-Inf--NOUN (34)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (118)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (28)
  • VERB-Part--NOUN (164)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(la) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (585)
  • VERB-Part--PRON-Nom (229)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (18)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (73)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (44)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (11)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (6)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (16)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (14)
  • VERB-Part--PRON-Nom (2)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (12)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (10)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (2)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (9050)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de)-ADP(a) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(după) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (26)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(înaintea) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (5)
  • VERB-Fin--PRON (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (5053)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (1601)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(ca)-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(după) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(pe) (5)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (177)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (9)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (8)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (16)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (1073)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(spre) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (6)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (319)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (147)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (15)
  • VERB-Ger--PRON-Dat,Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (1707)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (11)
  • VERB-Inf--PRON (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1061)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (374)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (46)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (3)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (5)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (2785)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu)-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(despre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(până)-ADP(la) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (14)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2035)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (644)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat (72)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (7)
  • VERB-Part--PRON-Nom (11)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (1053)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(ca) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (9)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (36)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(în) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (2558)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (28)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (548)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (121)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (155)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pre) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (20)
  • VERB-Ger--NOUN (127)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(pe) (6)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (291)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (42)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (7)
  • VERB-Inf--NOUN (229)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(ca) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(pe) (7)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (663)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (4)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (69)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (17)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (15)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (4)
  • VERB-Part--NOUN (287)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pe) (8)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (639)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (8)
  • VERB-Part--NOUN-Voc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (161)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (28)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (33)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(pe) (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat (7)
  • VERB-Part--PRON-Dat-ADP(pe) (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (571)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(în) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1315)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (24)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (10)
  • VERB-Fin--PRON-Nom-ADP(a) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom-ADP(pe) (19)
  • VERB-Ger--NOUN (76)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(în) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Nom (199)
  • VERB-Ger--NOUN-Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (3)
  • VERB-Ger--PRON-Nom (1)
  • VERB-Ger--PRON-Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--NOUN (164)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (339)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (7)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Part--NOUN (197)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (303)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(decât) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (7)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (5)
  • VERB-Part--PRON-Nom-ADP(pe) (10)
 • obj
  • VERB--NOUN (2)
  • VERB-Fin--NOUN (37)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (70)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (25)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (17)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Inf--NOUN (3)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (5)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (6)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (7)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (10)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (8)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(a) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (102)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(a) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(al) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(spre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(sub) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (842)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (11)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (230)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (49)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(spre) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (5166)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (344)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (112)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (9)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (7)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(a) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(avea) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (58)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (10)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (215)
  • VERB-Ger--PRON-Dat,Gen (26)
  • VERB-Ger--PRON-Gen (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (24)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (142)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (45)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (11)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (821)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (85)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (12)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (43)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(a) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (271)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(împotriva) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (3)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (115)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (17)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1563)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (87)
  • VERB-Part--PRON-Gen (18)
  • VERB-Part--PRON-Nom (3)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (49)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(din) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(după) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(la) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(potrivit) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(printre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(către) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(prin) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (289)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(conform) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (53)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (368)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (26)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen-ADP(potrivit) (1)
  • VERB-Ger--NOUN (3)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (24)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (4)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (22)
  • VERB-Inf--NOUN (13)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(la) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (57)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (13)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (40)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (2)
  • VERB-Part--NOUN (26)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(conform) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(din) (2)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(dintru) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(la) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(în) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(prin) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (155)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(conform) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(datorită) (2)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (17)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (107)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (22)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (41)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (11)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (8)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (6)
  • VERB-Ger--NOUN (4)
  • VERB-Ger--NOUN-Gen (9)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (1)
  • VERB-Inf--NOUN (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (11)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (4)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (3)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN (27)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (94)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (8)
  • VERB-Part--PRON-Gen (10)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (5)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (27)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (8)

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 18 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: fac s-, aflu ti, alin se-, aspar se, aĝioc se-, aşteptu s-, așteptu te-, cârtescu s-, dipun mi, dipun ti, duc z-, minduescu s-, mărit s-, pat s-, scol si, tornu -s, trec s-, ĉudescu s-

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 3285 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: face să, arăta să, duce să, chema să, da să, întoarce să, duce s-, scula să, zice să, ruga să, cădea să, teme să, întoarce s-, apropia să, bate să, mira să, întâmpla să, închina să, umple să, face s-, vedea să, dus s, cuveni să, duce se, duce mă, afla să, pune să, bucura să, sui să, ridica să, întoarce s, duce te, lepăda să, închina s-, ține să, pomeni s-, tocmi să, vindeca să, face se, socoti să, înturna să, aduna să, apuca s-, îndrepta să, chema se, judeca să, părea să, scula s-, ruga mă, întâmpla s-

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 884 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: afla se, putea se, întâmpla se, numi se, întoarce se, părea se, termina s-, duce se, opri se, îneca s-, apropia se, uita se, așeza se, referi se, face se, gândi se, ridica se, întâmpla s-, asigura se, petrece se, încheia s-, îngroșa se, întâlni se, angaja se, descompune se, găsi se, răni s-, termina se, întinde se, simți se, îneca se, desfășura se, dovedi se, lăsa se, produce se, scurge se, îndrepta se, baza se, conforma se, mișca se, ocupa se, putea s-, răni se, încheia se, întări se, apuca se, deschide se, hotărî se, lega se, mări se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 224 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: putea se, produce se, dovedi s-, asocia se, afla se, părea se, datora se, face se, baza se, găsi se, referi se, demonstra s-, indica se, realiza se, caracteriza se, manifesta se, întâlni se, considera se, lega se, reduce se, ameliora se, arăta s-, constitui se, corela se, datora s-, face s-, prezenta se, pune se, încadra s-, însoți se, ști se, adapta se, ajunge se, ameliora s-, asocia s-, extinde se, instala se, modifica s-, numi se, observa s-, prefera se, produce s-, recurge se, regăsi se, transforma se, înregistra s-, întâmpla se, adresa se, adăuga s-, afirma se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 46 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: băga se, abona se, apuca s-, fute mă, holba se, topi mă, umple se, adora te, apropia ma, ascunde se, așeza te, aștepta te, conduce se, crede se, crede te, căca se, călugări s-, da mă, da ne, despărți se, distra te, duce se, enerva ma, evapora se, excita mă, exprima mă, hrăni te, linge te, lovi se, numi se, oferi se, pișa mă, pișa te, plânge vă, preda se, pune se, părea se, simți ne, sătura m-, topi s-, uita se, uita te, uite se, victimiza te, țin se, ține se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 144 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: da să, face să, lua să, orândui să, vinde să, boteza să, chema să, ierta să, zice să, lăsa să, propovădui să, pune se, vesti să, arunca să, boteza mă, cere să, da -să, lua -să, vedea se, grăi să, ispiti să, naște să, omorî să, protimisi să, scrie să, turna se, tăia să, zălogi să, împărți să, ști să, adăuga să, cunoaște să, deschide să, erta să, face s-, ierta s-, lăsa -să, lăuda să, necinsti să, orîndui să, osândi să, pedepsi să, plăti să, preface să, risipi să, răstigni să, scoate să, strica să, trimite -să, vinde s

Reflexive Passive

 • This corpus contains 441 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: aplica se, putea se, face se, stabili se, acorda se, administra se, modifica se, prevedea se, recomanda se, folosi se, înlocui se, publica se, utiliza se, vedea se, auzi se, citi se, lua se, realiza se, adăuga se, constata s-, cunoaște se, efectua s-, institui se, înțelege se, da se, efectua se, elimina se, găsi se, interpreta se, obține se, specifica se, administra s-, asigura se, calcula se, consulta se, defini se, elibera se, recunoaște se, ține se, atașa se, determina se, dovedi s-, evita se, face s-, impune se, lansa se, păstra se, stabili s-, adopta se, considera se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 248 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: face se, putea se, recomanda se, constata s-, asocia se, demonstra s-, folosi se, observa s-, constata se, indica se, administra s-, administra se, adăuga se, corela se, întâlni se, considera se, impune se, menține se, utiliza se, înregistra s-, înregistra se, efectua se, prezenta se, aplica se, datora se, dezvolta se, obține se, prefera se, produce se, realiza se, baza se, caracteriza se, determina se, pune se, reflecta se, ști se, analiza s-, defini se, descrie se, dovedi s-, face s-, forma se, modifica se, observa se, practica se, putea s-, păstra se, suprapune se, considera s-, cunoaște se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: vedea se

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 6 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: pune -și, face -și, ispiti se, smoli -și, trece iși, înșela și

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 82 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: răni s-, răni se, aminti -și, opri se, face -și, rezerva își, aminti își, aminti și-, asigura se, cumpăra -și, face își, lovi s-, lua își, lăsa se, propune își, ridica se, răni -se, salva se, înscrie s-, întoarce se, abandona -se, alege își, amenaja și-, apropia se, apăra -se, apăra se, arunca -și, ascunde se, asigura -și, asuma își, băga se, considera se, croi -și, cumpăra și-, da își, deștepta se, dori își, fixa se, furniza -și, găsi își, indica și, integra și, intrebându -se, izbi -se, justifica se, legăna își, lua -și, lua și-, lumina -se, menține se

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: regla își

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: pune își

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview