home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Czech-CAC

UD_Czech-CLTT

UD_Czech-FicTree

UD_Czech-PDT

UD_Czech-PUD

UD_Czech-Poetry

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 24709 sentences, 493306 tokens and 494383 syntactic words.
 • This corpus contains 1121 sentences, 35997 tokens and 36013 syntactic words.
 • This corpus contains 12760 sentences, 166432 tokens and 167056 syntactic words.
 • This corpus contains 87907 sentences, 1503735 tokens and 1506486 syntactic words.
 • This corpus contains 1000 sentences, 18565 tokens and 18610 syntactic words.
 • This corpus contains 297 sentences, 6273 tokens and 6288 syntactic words.
 • This corpus contains 57992 tokens (12%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 4034 tokens (11%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 31659 tokens (19%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 216358 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 2636 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 1079 tokens (17%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 10 types of words with spaces. Examples: 10 000, 100 000, 12 000, 15 001, 16 500, 19 999, 25 000, 330 000, 35 000, 600 000
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus contains 365 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a), b), c), d), e), f), h), g), i), j), B.II.3., jde-li, B.II.9., nestanoví-li, společníky,, technicko-ekonomickým, §_25_odst._3, A., B.II.5., M., X., XIII., nevznikla-li, §_1_odst._2_písm._b), §_1_odst._2_písm._d)_až_h), §_4_odst._10, A.II.6., B.I., B.II.2., B.II.4., B.II.6., B.II.8., I., O., R., a)_a_b), k), písm._a), společníkům,, zákona_č._563/1991_Sb., §_18_odst._1, §_1_odst._2_písm._a), §_20_odst._1_písm._a)_bodu_1, §_26_odst._3, §_31_odst._2, §_4_odst._8, B., B.II., B.II.1., B.III.4.
 • This corpus contains 11 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Ha-vel, O-po-nu, pr-chá, A-ano, Cutter's, D-dobře, J-já, Ji-jistě, Za-pla-tit, bytí-na-zemi, t-tento
 • This corpus contains 3 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Preud'homma, Preud'homme, Ze'ev
 • This corpus contains 9 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: e-maily, sci-fi, B-29, Ce-sü, Chu-nan, Chu-pej, Harley-Davidson, Šen-čenu, š’
 • This corpus contains 10 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: hloub’, hnět’, kvet’, můž’, odkvet’, stáh’, svrz’, zapomnět’, zastih’, zvad’
 • This corpus contains 1077 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 14 types of multi-word tokens. Examples: aby, abychom, kdyby, abyste, kdybychom, abych, oč, kdybych, zač, Abys, Kdybyste, kdybys, nač, sis.
 • This corpus contains 16 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 1 types of multi-word tokens. Examples: aby.
 • This corpus contains 624 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 22 types of multi-word tokens. Examples: aby, abych, kdyby, kdybych, abys, abychom, ses, sis, abyste, kdybyste, kdybys, Tys, kdybychom, cos, oč, Dostalas, Nač, Slyšelas, Vždyťs, dovolils, pustils, zač.
 • This corpus contains 2751 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 9 types of multi-word tokens. Examples: aby, kdyby, abychom, abych, kdybychom, kdybych, abyste, kdybyste, Kdybys.
 • This corpus contains 45 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 5 types of multi-word tokens. Examples: aby, kdyby, abych, abychom, abyste.
 • This corpus contains 15 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 12 types of multi-word tokens. Examples: aby, Abychom, Došels, abych, cítil's, kdybys, musil’s, nač, naň, si’s, tys, že’s.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 45 word types tagged as particles (PART): Al, Anti, Copak, Cožpak, Jakby, La, Le, Nazdar, Nu, ahoj, ano, arciť, asi, ať, až, ba, bohdá, bohužel, co, das, des, el, fakt, jen, jenom, jo, kdoví, li, natož, ne, nechť, nejen, no, non, ovšem, prý, quo, s, sice, takříkajíc, to, tož, viď, viďte, Žel
 • This corpus contains 8 word types tagged as particles (PART): až, brutto, jen, li, ne, netto, nikoliv, to
 • This corpus contains 124 word types tagged as particles (PART): A-ano, Což, Dobře, Díky, Fakt, Jestlipak, Ji-jistě, Neee, Nejenomže, Náhodou, Pardon, Pozor, Príma, ahoj, ale, alespoň, ani, ano, asi, aspoň, ať, až, ba, bezesporu, beztak, bohužel, budiž, bůhví, celkem, co, copak, div, dobrá, dokonce, doopravdy, dozajista, hned, i, jasně, jednoduše, jen, jenom, ještě, jistě, již, jo, kdepak, kdoví, když, klidně, koneckonců, konečně, kupodivu, kéž, leda, možná, nakonec, naneštěstí, naopak, například, natož, ne, nejen, nejenže, nejspíš, nepochybně, nesporně, nicméně, nikoli, nikoliv, no, opravdu, ostatně, ovšem, patrně, pochopitelně, prakticky, pravděpodobně, prej, prostě, právě, prý, přece, přeci, především, přesně, přímo, rozhodně, samozřejmě, sbohem, skoro, skutečně, snad, sotva, spíš, spíše, stejně, tak, takříkajíc, teda, tedy, teprve, to, totiž, třeba, určitě, už, viď, viďte, vlastně, vážně, však, vůbec, vždyť, zajisté, zas, zase, zejména, zkrátka, zrovna, zvláště, zvlášť, zřejmě, že
 • This corpus contains 106 word types tagged as particles (PART): Což, Cožpak, Jistěť, Nakonec, Nejenomže, Nu, Samozřejmě, Skutečně, Tak, Zaplaťpánbůh, Zkrátka, alespoň, ani, ano, arciť, asi, aspoň, ať, až, ba, bezesporu, beztak, bohužel, budiž, bůhsuď, bůhví, cca, co, copak, dobrá, fakt, hned, i, jen, jenom, ještě, jistěže, již, jo, kdepak, kdoví, koneckonců, kéž, leda, možná, naopak, např, například, natož, nazdařbůh, ne, nechť, nejenže, nejspíš, nejspíše, netto, než, nikoli, nikoliv, no, nuže, opravdu, ovšem, ovšemže, pozor, prakticky, pranic, pravda, prostě, právě, právěže, prý, přece, přeci, především, s, sbohem, sice, snad, sotva, spíš, spíše, takříkajíc, teda, tedy, to, totiž, tož, třeba, už, viďte, vlastně, však, vůbec, vždyť, zaplaťpánbu, zas, zase, zejm, zejména, zrovna, zvláště, zvlášť, zřejmě, že, žel
 • This corpus contains 12 word types tagged as particles (PART): Bohužel, Koneckonců, asi, ať, až, jen, jenom, ne, no, ovšem, snad, vůbec
 • This corpus contains 11 word types tagged as particles (PART): Neb, as, ať, až, ba, jen, jenom, li, ne, nechť, nuž
 • This corpus contains 35 lemmas tagged as pronouns (PRON): Tous, co, cokoliv, copak, cosi, což, eo, er, ipso, jenž, já, kdekdo, kdo, kdokoli, kdokoliv, kdopak, kdosi, kdovíco, leccos, leckdo, ledacos, málokdo, nic, nikdo, nízko, něco, někdo, on, qua, se, they, ty, veškerý, všecek, všechno
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as pronouns (PRON): jenž, on, se, veškerý
 • This corpus contains 31 lemmas tagged as pronouns (PRON): být, bůhvíco, co, cokoli, copak, cosi, což, cože, jenž, já, kdeco, kdekdo, kdo, kdokoli, kdopak, kdosi, leccos, ledaco, my, málokdo, nic, nikdo, něco, někdo, on, samy, se, ty, veškerý, von, všecek
 • This corpus contains 39 lemmas tagged as pronouns (PRON): bůhvíco, co, cokoli, cokoliv, copak, cosi, což, gdo, jenž, já, kdeco, kdekdo, kdo, kdokoli, kdokoliv, kdopak, kdosi, kdož, lecco, leccos, leckdo, leckdos, ledacos, ledasco, my, máloco, málokdo, nic, nikdo, něco, někdo, on, pranic, se, sotvakdo, ty, veškerý, vy, všecek
 • This corpus contains 17 lemmas tagged as pronouns (PRON): I, co, což, jenž, já, kdo, kdokoli, nic, nikdo, něco, někdo, on, se, ten, ty, veškerý, you
 • This corpus contains 20 lemmas tagged as pronouns (PRON): co, cos, cosi, což, ego, jenž, já, kdo, naň, nic, nikdo, něco, on, se, si, ten, tu, ty, vlast, všecek
 • This corpus contains 52 lemmas tagged as determiners (DET): hoc, jaký, jakýkoli, jakýkoliv, jakýpak, jakýsi, jeho, jehož, jejichž, jejíž, každý, kdejaký, kdovíkolik, kolik, kolikátý, které, který, kterýkoli, kterýkoliv, kterýžto, leckterý, mnoho, málo, málokterý, můj, nejeden, nemálo, nějaký, několik, některý, něčí, onen, pražádný, quem, samý, sui, svůj, takový, takovýhle, takovýto, ten, tenhle, tenhleten, tento, tentýž, tolik, tvůj, týž, všechen, všelijaký, čí, žádný
 • This corpus contains 20 lemmas tagged as determiners (DET): jaký, jakýkoliv, jeho, jehož, jejichž, jejíž, každý, který, kterýkoliv, několik, některý, samý, svůj, takový, takovýto, ten, tento, týž, všechen, žádný
 • This corpus contains 53 lemmas tagged as determiners (DET): bůhvíkolik, hodně, jaký, jakýkoli, jakýpak, jakýs, jakýsi, jeho, jenž, každý, kdekterý, kdovíjaký, kolik, které, který, lecjaký, leckterý, mnoho, moc, my, málo, méně, můj, nijaký, nějaký, několik, některý, něčí, onen, pražádný, samý, svůj, takový, takovýhle, takovýto, takýs, tamhleten, tamten, ten, tenhle, tenhleten, tento, tentýž, to, tolik, tvůj, týž, víc, více, všechen, všelijaký, čí, žádný
 • This corpus contains 79 lemmas tagged as determiners (DET): bilion, bilión, bůhvíjaký, bůhvíkolikátý, desetitisíc, jaký, jakýkoli, jakýkoliv, jakýpak, jakýs, jakýsi, jeho, jehož, každý, kdejaký, kdovíjaký, kolik, který, kterýkoli, kterýkoliv, kterýžto, lecjaký, leckterý, ledajaký, ledasjaký, miliarda, milion, milión, mnoho, málo, málokterý, móóc, můj, nemnoho, nemálo, nula, náš, nějaký, několik, několikerý, několikátý, některý, něčí, onen, onyno, pár, přemnoho, půlmiliarda, samý, stamilion, stamilión, statisíc, sto, svůj, takový, takovýhle, takovýto, taký, takýs, ten, tenhle, tenhleten, tento, tentýž, tisíc, tolik, tolikerý, toť, trilion, trilión, tvůj, týž, váš, všechen, všelijaký, všeliký, čtvrt, čí, žádný
 • This corpus contains 27 lemmas tagged as determiners (DET): hodně, jaký, jakýkoli, jeho, jenž, každý, kolik, který, kterýkoli, mnoho, málo, můj, nějaký, několik, některý, onen, samý, svůj, takový, ten, tenhle, tento, tentýž, tolik, tvůj, všechen, žádný
 • This corpus contains 25 lemmas tagged as determiners (DET): hodně, jaký, jeho, jehožto, jejich, jejichž, každý, kolik, který, málo, můj, nějaký, on, onen, samý, svůj, taková, ten, tento, tolik, tvůj, ty, všecek, všechen, žádný
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: jenž, my
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: jenž, ten
 • Out of the above, 4 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: on, ten, ty, všecek
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat, bývávat
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat
 • Conv
  • AUX: byvše, jsouc, jsouce
  • VERB: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
 • Conv
  • VERB: počínaje
 • Conv
  • AUX: jsouc
  • VERB: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
 • Conv
  • AUX: jsouce, jsa, jsouc
  • VERB: počínaje, nemluvě, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje
 • Conv
  • VERB: Počínaje, nedbajíce, redukujíc
 • Conv
  • VERB: Poslouchaje, cítě, hyna, koře, podávaje, věře, řkouc, žehnaje
 • Fin
  • AUX: je, jsou, by, bude, není, jsme, jsem, budou, bychom, nejsou
  • VERB: má, mají, musí, může, jde, lze, mohou, můžeme, patří, nelze
 • Fin
  • AUX: je, jsou, není, nejsou, by, bude, budou
  • VERB: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Fin
  • AUX: jsem, je, by, bych, jsme, bude, jsou, jsi, není, jste
  • VERB: má, mám, může, nevím, musí, mají, musím, vím, nemám, stojí
 • Fin
  • AUX: je, by, jsou, bude, není, jsem, jsme, budou, bychom, bych
  • VERB: má, může, mají, musí, jde, lze, mohou, říká, patří, chce
 • Fin
  • AUX: je, by, jsou, bude, jsem, není, jsme, budou, nebude, budeme
  • VERB: má, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují
 • Fin
  • AUX: je, by, jsem, jste, jest, jsi, jsou, budeš, bude, bych
  • VERB: jdou, letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, stojí, vím
 • Inf
  • AUX: být, býti, nebýt
  • VERB: mít, zajistit, říci, vidět, dělat, řešit, věnovat, použít, provádět, dosáhnout
 • Inf
  • AUX: být
  • VERB: vést, použít, mít, účtovat, odpisovat, uvést, sestavit, zajistit, provést, určit
 • Inf
  • AUX: být, nebýt
  • VERB: dělat, mít, říct, vidět, jít, udělat, žít, stát, dát, mluvit
 • Inf
  • AUX: být, nebýt, býti
  • VERB: mít, získat, stát, hrát, říci, platit, muset, dělat, dostat, dát
 • Inf
  • AUX: být
  • VERB: mít, vidět, získat, najít, opustit, pokračovat, stát, vést, dělat, muset
 • Inf
  • AUX: být
  • VERB: stát, vidět, říci, Svítit, chtít, dopomoci, dát, dštíti, hnáti, hřešit
 • Part
  • ADJ: pracujících, rozhodující, pracující, uvedených, uvedené, vedoucí, řečeno, příslušné, dosaženo, odpovídající
  • AUX: bylo, byl, byla, byly, byli, nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB: měl, měla, mohli, mohl, došlo, měli, měly, mělo, řekl, podařilo
 • Part
  • ADJ: konsolidující, zanikající, stanoveno, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, sestavena, obchodovány
  • AUX: byly, byl, bylo, nebyly, byla, nebyla, nebyl
  • VERB: došlo, přestaly, nabyla, určila, staly, nastaly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Part
  • ADJ: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, následující, rozhodující, třesoucí, napsáno, nastávající, obklopen
  • AUX: byl, byla, bylo, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala
  • VERB: řekl, měl, měla, řekla, mohl, chtěl, chtěla, stalo, viděl, začal
 • Part
  • ADJ: spojených, spojené, rozhodující, řečeno, vedoucí, následující, přesvědčen, připravena, připraven, dané
  • AUX: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, prohlásil, stal
 • Part
  • ADJ: Spojených, řečeno, propuštěn, vedoucí, Spojené, Spojeným, kvalifikovaných, nabídnuto, následující, otevřenou
  • AUX: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyly, nebyla, nebyl, nebylo
  • NOUN: vedoucích
  • VERB: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, mohla, pracoval, rozhodl
 • Part
  • ADJ: Vyloupena, otráven, rozvodněná, skrytých, umdlená, zamračený, Drážděné, Kypící, Neslýchané, Oněmlé
  • AUX: byl, bylo, Nebyla, byla, byli, byly, bývaly, jsi
  • VERB: měl, chtěl, poznali, viděl, ctil, šel, Rozhučela, cítil, dal, klečel
 • Vnoun
  • NOUN: zařízení, řešení, plnění, poznání, řízení, umění, oddělení, zpracování, pojetí, záření
 • Vnoun
  • NOUN: jednání, vedení, utkání, rozhodnutí, řešení, zařízení, řízení, opatření, zvýšení, setkání
 • Vnoun
  • NOUN: omezení, rozhodnutí, chování, jednání, oddělení, opatření, umění, hlasování, oblečení, pochopení
 • Vnoun
  • NOUN: žití, objetí, přání, Umění, Zklamání, blahoslavením, dechnutí, hledání, hýření, lehtání

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: pracovní, socialistické, nové, další, první, základní, současné, druhé, společenské, celé
  • ADJ-Part: uvedené, příslušné, rozhodující, uvedených, vedoucí, odpovídající, stanovené, zvýšenou, konané, spojené
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Part: byla, byly
  • DET: které, která, této, své, naší, tato, svou, tyto, kterou, tuto
  • NOUN: práce, práci, oblasti, době, společnosti, činnosti, výroby, teorie, organizace, strany
  • NOUN-Vnoun: shromažďování
  • NUM: jedné, jednu, jedna, jednou, třetinu, třetina, třetiny, čtvrtiny, dvanáctinu, třetinou
  • PRON: ji, všechny, níž, ní, jí, jež, ni, veškeré, jíž, veškerou
  • PROPN: KSČ, Praze, Praha, ČSAV, ČSSR, SSM, Škoda, Prahy, ČSR, NDR
  • VERB-Conv: Počínajíc, chtíc, nechtíc, ponechávajíc, přejímajíc
 • Fem
  • ADJ: účetní, účetních, konsolidované, konsolidující, výroční, reálnou, finanční, pořizovací, českou, uvedené
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, týkající, odpovídající, doplňujících, ověřenu, předcházející, související, týkajících, vztahující
  • DET: které, této, která, tato, tyto, kterou, tuto, své, její, všechny
  • NOUN: jednotky, jednotka, položka, závěrky, jednotek, společnosti, položek, informace, položky, závěrku
  • NUM: jedné, jednou, jednu
  • PRON: jí, ji, ní, níž, veškeré, jež, niž
 • Fem
  • ADJ: celou, poslední, první, ráda, celá, další, malá, hlavní, velké, malou
  • ADJ-Part: oblečena, uspořádány, hořící, klečící, povznášející, rozhodující, sedící, stojící, tající, truchlící
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Part: byla, byly, nebyla, bývala, nebyly, nebývala
  • DET: která, jeho, té, které, tu, ta, své, svou, kterou, její
  • NOUN: chvíli, oči, dívka, ruce, dveře, paní, děti, Kůra, práce, žena
  • NUM: dvě, jedna, jednu, jedné, tři, obě, jednou, dvou, čtyři, obou
  • PRON: ji, jí, ní, ona, je, ni, nich, níž, ně, jich
  • PROPN: Valentýna, Alžběta, Veronika, Alice, Praze, Prahy, Čáslavi, Janičku, Magda, Máša
  • VERB-Conv: hledajíc, Nechtíc, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc, lechtajíc, nedbajíc, nespouštějíc, netroufajíc, nevšímajíc
  • VERB-Part: měla, řekla, chtěla, mohla, vzala, přišla, začala, dala, neměla, stála
 • Fem
  • ADJ: české, první, druhé, další, česká, nové, státní, poslední, vlastní, národní
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, dané, přidané, ozbrojených, příslušné, následující, uvedené, zmíněné, týkající
  • AUX-Conv: jsouc
  • DET: která, které, této, své, svou, kterou, tato, tuto, naší, její
  • NOUN: korun, strany, společnosti, době, firmy, práce, vláda, země, vlády, ceny
  • NUM: jedné, jedna, jednu, jednou, oběma, dvěma, nejedné
  • PRON: ji, ní, níž, jí, jež, ni, ona, veškeré, jíž, niž
  • PROPN: Praha, Praze, Evropy, Prahy, Evropě, Ostrava, Francie, Sparta, Čechách, Francii
  • VERB-Conv: chtíc, držíc, hynouc, nechtíc, vsouvajíc
 • Fem
  • ADJ: první, nové, druhé, jižní, další, severní, velká, velké, vlastní, východní
  • ADJ-Part: otevřenou, otevřená, probíhající, vytvořenou, Nejrozšířenější, Oceněná, Vyhnané, danou, dospívající, dívající
  • AUX-Part: byla
  • DET: která, které, své, svou, této, té, tato, její, kterou, tuto
  • NOUN: době, oblasti, války, společnosti, země, policie, část, části, strany, říše
  • NOUN-Part: vedoucích
  • NUM: jedné, jedna, jednu, jednou, una
  • PRON: ní, jí, ji, níž, veškeré, jež, niž, ona, veškerou
  • PROPN: Čína, Francie, Albánie, BBC, Británii, Clintonové, Evropě, Itálii, Ameriky, Asii
  • VERB-Conv: redukujíc
  • VERB-Part: začala, řekla
 • Fem
  • ADJ: bílé, jiné, nové, tmavou, věčné, černá, Vyloupena, Zsinalá, bledá, kalná
  • ADJ-Part: Vyloupena, rozvodněná, Drážděné, Kypící, Neslýchané, Očištěna, Podťata, Vzbouřené, Zsinalá, bijící
  • AUX-Part: Nebyla, byla, byly, bývaly
  • DET: tvé, své, té, svou, ta, moje, která, mou, naší, tvou
  • NOUN: duše, duši, chvíli, země, duší, lásky, ruka, tvář, vůní, zář
  • NUM: jedna, jednou, jedné
  • PRON: jež, jí, ji, níž, ni, Vlasti, je, již, nich, ní
  • PROPN: Magdaleno, Maria, Svitava, Vltavy, Evy, Francii, Golgatu, Lůnou, Madonny, Panno
  • VERB-Conv: řkouc
  • VERB-Part: Rozhučela, povylétla, rozlívala, vzrostla, Krákorala, Spadaly, Zavedla, Zřídila, bila, blyskla
 • Fem,Masc
  • ADJ: uvedeny, určeny, splněny, provedeny, spojeny, stanoveny, připraveny, vytvořeny, umístěny, charakterizovány
  • ADJ-Part: uvedeny, určeny, splněny, provedeny, spojeny, stanoveny, připraveny, vytvořeny, umístěny, charakterizovány
  • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly
  • VERB-Part: měly, mohly, staly, vznikly, začaly, vytvořily, vedly, dosáhly, neměly, ukázaly
 • Fem,Masc
  • ADJ: povinny, obchodovány, uvedeny, zahrnuty, vykázány, účtovány, uzavřeny, vyjádřeny, známy, ověřeny
  • ADJ-Part: obchodovány, uvedeny, zahrnuty, vykázány, účtovány, uzavřeny, vyjádřeny, ověřeny, použity, zaúčtovány
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • VERB-Part: přestaly, staly, nastaly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, neprošly, nesplnily
 • Fem,Masc
  • ADJ: uvedeny, připraveny, známy, určeny, uzavřeny, nalezeny, považovány, schopny, stanoveny, uloženy
  • ADJ-Part: uvedeny, připraveny, určeny, uzavřeny, nalezeny, považovány, stanoveny, uloženy, zastoupeny, zrušeny
  • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, bývávaly
  • VERB-Part: měly, mohly, začaly, objevily, dosáhly, získaly, neměly, staly, vedly, dostaly
 • Fem,Masc
  • ADJ: považovány, aktivovány, budovány, diskutovány, exponovány, legalizovány, odváty, otevřeny, ovlivněny, podloženy
  • ADJ-Part: považovány, aktivovány, budovány, diskutovány, exponovány, legalizovány, odváty, otevřeny, ovlivněny, podloženy
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • VERB-Part: měly, vypadaly, začaly, mohly, používaly, umožnily, vedly, vyvíjely, Následovaly, Podávaly
 • Fem,Neut
  • ADJ: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, povinna, založena, dokončena, stanovena, vybudována
  • ADJ-Part: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, založena, dokončena, stanovena, vybudována, spojena
  • AUX-Part: byla, nebyla, bývala
  • DET: naše, moje, vaše, tvoje
  • NUM: dvě, obě
  • VERB-Part: měla, mohla, stala, začala, dosáhla, vznikla, dala, zůstala, objevila, přišla
 • Fem,Neut
  • ADJ: povinna, sestavena, zavedena, uvedena, známa, dotčena, oprávněna, schopna, vyhlášena, vykazována
  • ADJ-Part: sestavena, zavedena, uvedena, dotčena, oprávněna, vyhlášena, vykazována, zahrnuta, aktivována, odepsána
  • AUX-Part: byla, nebyla
  • NUM: dvě, obě
  • VERB-Part: nabyla, určila, překročila, sestavila, stanovila, podávala, provedla, dospěla, mohla, měla
 • Fem,Neut
  • ADJ: připravena, schopna, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, ráda
  • ADJ-Part: připravena, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, považována, uvedena
  • AUX-Part: byla, nebyla, bývala, nebývala
  • DET: naše, moje, vaše
  • NUM: dvě, obě
  • VERB-Part: měla, mohla, stala, začala, získala, musela, vznikla, oznámila, rozhodla, uvedla
 • Fem,Neut
  • ADJ: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
  • ADJ-Part: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
  • AUX-Part: byla, nebyla
  • DET: naše, Moje
  • NUM: dvě
  • VERB-Part: stala, uvedla, mohla, vedla, měla, ukázala, vydala, začala, řekla, umožnila
 • Masc
  • ADJ: další, jednotlivých, první, základní, pracovní, dalších, velký, celý, pracujících, nové
  • ADJ-Part: pracujících, pracující, plánovaných, rozhodující, uvedených, příslušného, vedoucí, dán, spojených, uvedené
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl, nebyli, býval, Bývali
  • DET: který, které, kteří, tento, každý, tyto, sám, některé, svůj, ten
  • NOUN: roce, roku, pracovníků, úkolů, výsledky, jazyka, procesu, lidí, člověka, úkoly
  • NUM: jeden, dva, oba, jednoho
  • PRON: všechny, všichni, kdo, někdo, nikdo, jeho, jenž, on, oni, veškeré
  • PROPN: SSSR, ÚJČ, Fučík, Erben, TIBA, Karel, Horálek, OV, USA, VÚM
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, dožívaje, klusaje, konče, nepočítaje, používaje, počítaje, přetvářeje
  • VERB-Part: měl, mohli, mohl, měli, řekl, chtěl, stal, ukázal, dostal, dal
 • Masc
  • ADJ: účetní, účetních, účetního, obchodního, peněžních, právní, právních, zvláštního, právního, zvláštních
  • ADJ-Part: související, přejímající, předcházejícímu, řídících, následujícímu, oprávněn, souvisejících, upravujícího, konsolidující, následujícího
  • AUX-Part: byl, nebyl
  • DET: které, který, tento, tyto, všechny, každého, každý, svůj, takový, její
  • NOUN: majetku, dni, závazků, dne, majetek, odstavce, případě, náklady, závazky, zisku
  • NUM: jeden, dva
  • PRON: jenž, veškeré
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Part: Dal, dozvěděl, mohl, nepožádali, nezahájil, přesáhl, rovnal, schválili, stal, stanovil
 • Masc
  • ADJ: celý, rád, další, první, malý, druhý, starý, jediný, ostatní, mladý
  • ADJ-Part: přesvědčen, obklopen, poslán, pozván, dopřán, hledajících, milován, milujících, nastávající, natočen
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl, byly, býval, nebyli, nebyly, bývali, nebýval
  • DET: který, ten, jeho, sám, každý, můj, svého, všichni, kteří, svůj
  • NOUN: život, den, člověk, plod, profesor, mistr, čas, muž, lidé, mladík
  • NUM: jeden, dva, jednoho, oba, tři, čtyři, jedním, dvěma, tisíc, dvou
  • PRON: ho, mu, kdo, je, on, nikdo, něj, někdo, ním, jim
  • PROPN: Láďa, Leoš, Eduard, Havel, Flajšman, Havlena, Filip, Honza, K, Němci
  • VERB-Conv: chtěje, netuše, Divě, Jda, Opíraje, doufajíce, drže, dívaje, klouzaje, kroutě
  • VERB-Part: řekl, měl, mohl, chtěl, viděl, začal, přišel, vzal, zeptal, měli
 • Masc
  • ADJ: další, první, nový, český, českého, dalších, celý, nového, druhý, velký
  • ADJ-Part: spojených, spojené, přesvědčen, připraven, vedoucí, rozhodující, dotázaných, neautorizovaný, vyrovnaný, zvolen
  • AUX-Conv: jsa
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl, nebyli, býval, bývali, nebýval
  • DET: který, kteří, které, tento, tisíc, ten, svůj, každý, milionů, miliónů
  • NOUN: roku, roce, případě, zákona, lidí, rok, ministr, světa, předseda, trhu
  • NUM: dva, jeden, oba, jednoho, nejeden, nejednoho
  • PRON: on, jenž, oni, jež, veškeré, jehož, veškerý, jeho, již, ony
  • PROPN: Jiří, Jan, Václav, Petr, Pavel, Josef, Vladimír, Klaus, Jana, Karel
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, konče, Mluvě, soudě, maje, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje, Vycházeje
  • VERB-Part: řekl, měl, uvedl, měli, mohl, prohlásil, stal, mohli, dodal, dostal
 • Masc
  • ADJ: další, Spojených, nové, nový, první, schopen, vládní, americké, dalších, dalším
  • ADJ-Part: Spojených, propuštěn, Spojené, Spojeným, Vedoucí, označen, používán, prodán, studujících, uveden
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl
  • DET: který, kteří, které, tento, svůj, každý, své, ten, někteří, tyto
  • NOUN: roce, roku, l, lidí, rok, případě, dolarů, důsledku, film, den
  • NUM: dva, jeden, oba
  • PRON: kdo, jenž, někdo, on, kdokoli, kdokoliv, koho, nikdo, nikoho, nikým
  • PROPN: USA, Trump, Trumpa, Donald, Mišima, Peking, Richarda, Seagal, Winstone, Wright
  • VERB-Conv: Počínaje
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, vedl, pracoval, rozhodl, uvedl, vrátil, začal
 • Masc
  • ADJ: celý, plný, bílý, kamenném, tvrdém, věrni, Mnohý, Pozdní, divoké, jiní
  • ADJ-Part: otráven, zamračený, Rozcuchán, Ukřižovaného, bičován, hynoucími, nalité, narozené, narozený, nezvrácen
  • AUX-Part: byl, byli, jsi
  • DET: náš, ten, ti, každý, svůj, sám, které, všechny, žádné, její
  • NOUN: den, svět, boha, bože, bůh, květ, člověk, bohy, oheň, sen
  • NUM: jeden, dva
  • PRON: jenž, mu, jež, ho, jej, kdo, ním, Němu, jemu, nikdo
  • PROPN: Armand, Sion, Angelico, Armandovi, Azték, Bajušáku, Baudelaira, Chodováci, Diderota, Dudákovi
  • VERB-Conv: Poslouchaje, cítě, hyna, podávaje, věře, žehnaje
  • VERB-Fin: vzbudil
  • VERB-Part: měl, chtěl, poznali, viděl, ctil, šel, cítil, dal, klečel, kmital
 • Masc,Neut
  • DET: tím, tom, toho, tomu, tohoto, tomto, našeho, svého, našem, svým
  • NUM: jednoho, jedním, jednom, jednomu
  • PRON: mu, ho, němž, jej, něm, něho, ním, něj, něhož, všeho
 • Masc,Neut
  • DET: tohoto, kterém, kterému, tomto, kterým, tímto, kterého, jejího, jejím, toho
  • NUM: jednoho, jednom, jednomu, jedním
  • PRON: němž, jej, němuž, jehož, nějž, něj, veškerého, ho, jemu, jímž
 • Masc,Neut
  • DET: tím, tom, tomu, toho, tohoto, tomto, svého, svém, svým, našeho
  • NUM: jednoho, jedním, jednom, jednomu, nejednomu, nejednoho
  • PRON: mu, ho, něj, jej, něm, němž, jehož, ním, něho, něhož
 • Masc,Neut
  • DET: toho, tím, tohoto, n, svého, tomu, její, tom, svém, svým
  • NUM: jedním, jednoho, jednom
  • PRON: ho, mu, něj, ním, něm, jím, něhož, jehož, něho, němu
 • Neut
  • ADJ: možno, možné, nutno, nutné, národního, další, posledních, jiné, řečeno, vědeckého
  • ADJ-Part: řečeno, dosaženo, uvedeno, použito, spojeno, určeno, dodáno, provedeno, stanoveno, rozhodující
  • AUX-Part: bylo, nebylo, bývalo, byla
  • DET: to, které, toto, která, své, tato, každé, takové, některá, její
  • NOUN: let, hlediska, období, prostředí, zařízení, řešení, plnění, množství, poznání, století
  • NOUN-Vnoun: zařízení, řešení, plnění, poznání, řízení, umění, oddělení, zpracování, pojetí, záření
  • NUM: jedno
  • PRON: všechno, vše, je, všechna, jež, ně, co, ono, veškeré, všecko
  • PROPN: ROH, Československa, GŘ, Brně, Slovensku, Československu, MZVŽ, Brno, RVHP, Ústí
  • VERB-Conv: říkajíc
  • VERB-Part: došlo, mělo, podařilo, mohlo, stalo, ukázalo, šlo, začalo, dosáhlo, projevilo
 • Neut
  • ADJ: účetního, účetní, účetním, obsahové, jiných, stanoveno, technické, účetních, minulé, účinném
  • ADJ-Part: stanoveno, následujícího, předcházejícímu, předcházejícího, následujícím, týkající, počínajících, předcházející, vztahující, účtováno
  • AUX-Part: bylo
  • DET: které, to, která, toto, všechna, její, některá, každé, samo, takové
  • NOUN: období, ocenění, účetnictví, ustanovení, vymezení, sestavení, účtování, uspořádání, použití, hospodaření
  • NUM: jedno
  • PRON: veškeré
  • VERB-Part: došlo, trvalo, započalo, mohlo, přešlo, uzavřelo
 • Neut
  • ADJ: jiného, jasné, možné, jiná, malé, celé, první, druhé, lepší, těžké
  • ADJ-Part: řečeno, napsáno, zakázáno, ztraceno, Rozhodující, blížícího, bušícím, dovoleno, míněno, namířeno
  • AUX-Part: bylo, nebylo, byla, bývalo, nebývalo, nebyla
  • DET: to, všechno, tom, tím, toho, tomu, tohle, které, jeho, své
  • NOUN: dítě, let, slova, září, místo, tělo, srdce, okna, štěstí, léta
  • NUM: jedno, dvě, jednom, tři, jednoho, obě, jedním, půl, čtyř, čtyři
  • PRON: je, ho, všecko, ně, něj, něm, co, jež, mu, ono
  • PROPN: Československu, Německa, zoo, Československa, C, Japonska, Německu, Ruska, Angeles, Gobi
  • VERB-Conv: říkajíc
  • VERB-Part: stalo, zdálo, napadlo, mělo, začalo, šlo, mohlo, podařilo, nenapadlo, nešlo
 • Neut
  • ADJ: možné, jiné, další, prvním, posledních, životního, nutné, první, možno, nové
  • ADJ-Part: řečeno, rozhodnuto, uvedeno, dosaženo, vyloučeno, zraněno, určeno, dáno, zahájeno, připraveno
  • AUX-Part: bylo, nebylo, bývalo, nebývalo, bývávalo
  • DET: to, které, toto, vše, své, všechno, která, sto, set, tato
  • NOUN: let, procent, jednání, letech, zahraničí, září, prostředí, ministerstva, vedení, zboží
  • NOUN-Vnoun: jednání, vedení, utkání, rozhodnutí, řešení, zařízení, řízení, opatření, zvýšení, setkání
  • NUM: jedno, Desatero, desatera, dví, nejedno, tré, Čtvero
  • PRON: je, jež, ono, ně, veškeré, něž, veškerá, všecko
  • PROPN: Brno, Německu, Německa, Brně, Rusko, Slovensku, Slovensko, Německo, Ruska, Slovenska
  • VERB-Conv: říkajíc, opírajíc, pokračujíc
  • VERB-Part: mělo, podařilo, došlo, mohlo, šlo, stalo, začalo, ukázalo, přišlo, nemělo
 • Neut
  • ADJ: posledních, další, jasné, možné, řečeno, jiné, šedesátých, Karibské, Severního, britského
  • ADJ-Part: řečeno, nabídnuto, považováno, provedeno, psáno, rozděleno, zamítnuto, citováno, dobyto, dobytých
  • AUX-Part: bylo, nebylo
  • DET: to, toto, které, která, své, tohle, některá, tato, všechno, žádná
  • NOUN: let, století, letech, území, období, moře, místo, eur, města, omezení
  • NOUN-Vnoun: omezení, rozhodnutí, chování, jednání, oddělení, opatření, umění, hlasování, oblečení, pochopení
  • NUM: jedno
  • PRON: je
  • PROPN: CNN, Mongolsko, Německo, Řecko, Brisbane, Mexiko, Nizozemí, Norsku, Ontaria, Rusku
  • VERB-Part: mohlo, mělo, začalo, došlo, konalo, podařilo, poskytovalo, vedlo, vyšlo, způsobilo
 • Neut
  • ADJ: nesmírném, pozlátkové, smilnící, tichém, umdlená, věčné, Astartiných, Lepší, Oněmlé, bledé
  • ADJ-Part: umdlená, Oněmlé, hořícího, hořícím, nepoznaným, obnažená, odevzdáno, potopená, rozhodnuto, roztoužená
  • AUX-Part: bylo
  • DET: to, tom, ty, své, vše, vším, svá, svého, tvé, tím
  • NOUN: žití, oči, srdce, štěstí, nebes, těla, dítě, jaro, moře, očima
  • NOUN-Vnoun: žití, objetí, přání, Umění, Zklamání, blahoslavením, dechnutí, hledání, hýření, lehtání
  • NUM: jednom
  • PRON: jež, všecko, ním, něco, všecka
  • PROPN: Labe
  • VERB-Part: nezaneslo, nezřely, přešlo, přihodilo, sila, svitlo, vyschla, zklamalo, zrálo, zůstaly
 • Anim
  • ADJ: pracujících, mladých, pracující, mladí, další, rádi, mnozí, ostatní, mladý, vedoucí
  • ADJ-Part: pracujících, pracující, vedoucí, kvalifikovaných, vedoucích, vážený, postiženého, pracujícím, připraveni, zmocněný
  • AUX-Part: byli, nebyli, Bývali, byl
  • DET: kteří, každý, sami, každého, ti, někteří, naši, svého, každému, tito
  • NOUN: pracovníků, lidí, člověka, člověk, lidé, pracovník, členů, vedoucí, ředitel, pracovníci
  • NUM: jednoho
  • PRON: všichni, kdo, někdo, nikdo, oni, někomu, nikoho, jehož, kdož, koho
  • PROPN: Fučík, Erben, Karel, Horálek, Němec, Julius, Václav, Lenin, Karla, Jaroslav
  • VERB-Part: mohli, měli, začali, dali, chtěli, dosáhli, viděli, pracovali, přišli, postavili
 • Anim
  • ADJ: přejímající, následujícímu, předcházejícímu, řídících, prvním, přejímajícího, konsolidující, přejímajícím, vysvětlujících, držených
  • ADJ-Part: přejímající, následujícímu, předcházejícímu, řídících, přejímajícího, konsolidující, přejímajícím, vysvětlujících, souvisejících, držící
  • DET: ty, každý
  • NOUN: auditorem, členům, společník, společníka, zaměstnanců, účastníky, společníkům, emitentem, společníkem, společníky
  • VERB-Part: nepožádali, schválili
 • Anim
  • ADJ: rád, mladý, ostatní, starý, malý, rádi, bohatý, druhý, první, další
  • ADJ-Part: přesvědčen, obklopen, pozván, hledajících, milován, milujících, nastávající, nucen, oblečen, obtížen
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl, býval, nebyli, bývali, nebýval
  • DET: který, sám, ten, všichni, kteří, můj, svého, každý, ti, toho
  • NOUN: člověk, profesor, mistr, muž, lidé, mladík, otec, primář, lidí, pán
  • NUM: jeden, dva, oba, jednoho, čtyři, tři, dvěma, jedním, jednomu, tří
  • PRON: mu, ho, kdo, on, nikdo, někdo, jim, ním, něj, je
  • PROPN: Láďa, Leoš, Eduard, Havel, Flajšman, Havlena, Filip, Honza, K, Němci
  • VERB-Conv: chtěje, netuše, Jda, Opíraje, doufajíce, drže, dívaje, kroutě, nadýmaje, nedbaje
  • VERB-Part: řekl, měl, chtěl, mohl, viděl, vzal, zeptal, měli, přišel, šel
 • Anim
  • ADJ: další, bývalý, mnozí, první, generální, český, domácí, americký, českých, dalších
  • ADJ-Part: dotázaných, vedoucí, kupující, přesvědčeni, žijící, připraveni, obviněný, nuceni, vynikající, cestujících
  • AUX-Part: byli, nebyli, bývali
  • DET: kteří, všichni, každý, ti, někteří, sami, naši, svého, každého, kterého
  • NOUN: lidí, ministr, předseda, lidé, ředitel, prezident, trenér, ministra, prezidenta, premiér
  • NUM: jednoho, nejednoho
  • PRON: kdo, nikdo, někdo, oni, koho, komu, někoho, nikoho, nikomu, někomu
  • PROPN: Jiří, Jan, Václav, Petr, Pavel, Josef, Vladimír, Klaus, Jana, Karel
  • VERB-Part: měli, mohli, chtěli, začali, museli, dostali, získali, rozhodli, přišli, neměli
 • Anim
  • ADJ: další, Islámští, Vedoucí, australští, dalšími, egyptský, generální, generálního, jistý, mladého
  • ADJ-Part: Vedoucí, studujících, dosluhující, jmenovaný, konvertovaných, kvalifikovaných, nadšený, navštěvující, nazýváni, nejmenovaný
  • AUX-Part: byli
  • DET: kteří, někteří, každý, všichni, každého, kterého, sami, svého, ty
  • NOUN: lidí, lidé, obyvatel, prezident, člověk, investoři, král, lidi, muži, studenti
  • PRON: kdo, někdo, kdokoli, kdokoliv, koho, nikdo, nikoho, nikým, někoho, oni
  • PROPN: Trump, Trumpa, Donald, Mišima, Richarda, Seagal, Winstone, Wright, Šen, Aldrin
  • VERB-Part: mohli, měli, rozhodli, bavili, dostali, neměli, potřebovali, požádali, stáli, tvořili
 • Anim
  • ADJ: věrni, jiní, nahý, nesmrtelných, tučném, veliký, zamračený, Dobrého, Mnohý, Nazaretského
  • ADJ-Part: zamračený, Ukřižovaného, vystaveni, zabit, žíznícímu
  • AUX-Part: byl, byli
  • DET: ti, kteří, její, každý, každým, našich, naším, svého, svému, toho
  • NOUN: boha, bože, bůh, člověk, bohy, papa, Bohu, lidé, Hoši, anděl
  • NUM: jeden
  • PRON: mu, kdo, jemu, nikdo, ním, Němu, jej, jenž, Komu, On
  • PROPN: Armand, Angelico, Armandovi, Azték, Baudelaira, Chodováci, Diderota, Dudákovi, Fenrir, Fra
  • VERB-Conv: podávaje, věře
  • VERB-Part: poznali, musel, nechali, nesli, Vešli, Zřelť, chtěli, dali, hledl, hráli
 • Inan
  • ADJ: jednotlivých, další, základní, pracovní, celý, první, velký, nové, nový, dalších
  • ADJ-Part: plánovaných, rozhodující, uvedeny, uvedených, příslušného, určeny, splněny, spojených, uvedené, dosažené
  • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, byl
  • DET: které, tyto, který, tento, svůj, každý, některé, ty, každém, její
  • NOUN: roce, roku, úkolů, výsledky, jazyka, procesu, úkoly, podniku, života, základě
  • NUM: jeden
  • PRON: co, něco, všechny, čím, čem, čeho, copak, něčeho, něčemu, veškeré
  • PROPN: SSSR, ÚJČ, TIBA, OV, USA, VÚM, KNV, Vietnamu, Hradci, Klatovech
  • VERB-Part: měly, mohly, staly, vznikly, začaly, vytvořily, vedly, dosáhly, neměly, ukázaly
 • Inan
  • ADJ: účetní, účetních, povinny, účetního, obchodního, peněžních, právní, právních, zvláštního, právního
  • ADJ-Part: související, obchodovány, uvedeny, zahrnuty, upravujícího, vykázány, účtovány, následujícího, uzavřeny, vyjádřeny
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • DET: které, tyto, který, tento, každého, svůj, takový, její, každý, některé
  • NOUN: majetku, dni, závazků, dne, majetek, odstavce, případě, náklady, závazky, zisku
  • NUM: jeden
  • PRON: veškeré
  • VERB-Part: přestaly, staly, nastaly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, neprošly, nesplnily
 • Inan
  • ADJ: celý, další, první, druhý, malý, jediný, nový, plný, dobrý, velký
  • ADJ-Part: dopřán, natočen, následující, následujícím, ochmýřeny, poslán, prosvítající, rostoucím, táhnoucím, uspořádány
  • AUX-Part: byl, byly, nebyl, nebyly, býval
  • DET: ten, který, jeho, svůj, které, každý, tom, svého, nějaký, její
  • NOUN: život, den, plod, čas, života, životě, dne, pohled, domu, dům
  • NUM: dva, jeden, jednoho, tři, čtyři, tisíc, dvou, jedním, dvěma, jednom
  • PRON: co, ho, je, čím, něm, něj, čem, nich, ním, jich
  • PROPN: Poděbradech, Poděbrad, Amadeus, Kolína, Kolíně, Mánes, Neurol, Náchoda, Náchodě, Sudety
  • VERB-Conv: klouzaje
  • VERB-Part: stál, mohl, měl, ozval, začal, zdál, ujel, ležel, vypadal, zastavil
 • Inan
  • ADJ: další, první, nový, českého, celý, český, velký, letošního, státního, minulý
  • ADJ-Part: spojených, spojené, rozhodující, neautorizovaný, vyrovnaný, daném, následující, daný, příslušný, příslušného
  • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, bývávaly
  • DET: které, tisíc, svůj, který, milionů, miliónů, tento, tyto, každý, miliónu
  • NOUN: roku, roce, případě, zákona, rok, světa, trhu, zákon, zájem, státu
  • NUM: jeden, nejeden
  • PRON: co, něco, čím, čem, čeho, cosi, jež, čemu, něčeho, cokoli
  • PROPN: Zlín, Liberec, Hradec, Izrael, Yorku, Londýn, Žižkov, Londýně, Pomuku, Reuter
  • VERB-Part: měly, mohly, začaly, objevily, dosáhly, získaly, neměly, staly, vedly, dostaly
 • Inan
  • ADJ: Spojených, nové, další, nový, první, vládní, dalších, dalším, hlavní, nejvyšší
  • ADJ-Part: Spojených, Spojené, Spojeným, považovány, Konzultované, Vynucený, agregované, aktivovány, budovány, chráněný
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • DET: které, svůj, který, každý, tento, tyto, ty, její, naše, náš
  • NOUN: roce, roku, l, rok, případě, dolarů, důsledku, film, den, stát
  • PRON: co, čím
  • PROPN: USA, Peking, Abbotsfordu, Egypta, Endurance, Facebooku, Ford, Glasgow, Hill, Hongkong
  • VERB-Part: měly, vypadaly, začaly, mohly, používaly, umožnily, vedly, vyvíjely, Následovaly, Podávaly
 • Inan
  • ADJ: celý, bílý, kamenném, plný, tvrdém, Pozdní, divoké, první, přeubohý, rudých
  • ADJ-Part: hynoucími, nalité, narozené, narozený, odervaném, odsouzený, odvrácené, roznícenými, rozrývaným, rušících
  • DET: svůj, každý, které, náš, svém, ten, tvé, žádné, její, který
  • NOUN: den, svět, květ, oheň, sen, život, dub, sny, života, hlas
  • PRON: co, jež, něho, cosi, jenž, nějž, něm, němž, všecky, číms
  • PROPN: Sion, Bajušáku, Garizim, Israele, Kamčadále, Kanaán, Londýn, Lumíru, Nilu, Řím
  • VERB-Part: ctily, daly, hlučel, otvíraly, rozchvívaly, slívaly, voněly, vraždily, zdvíhaly, zjasnily
 • Dual
  • ADJ: holýma, jinýma, otevřenýma, plnýma, radostnýma, velkýma, zadníma
  • ADJ-Part: otevřenýma
  • DET: mýma, našima, těma
  • NOUN: očima, rukama, nohama, ušima
  • NUM: dvěma, oběma
 • Dual
  • ADJ: holýma, Moravskýma, velkýma, otevřenýma, složenýma, černýma, andělskýma, bystrýma, dětskýma, inteligentníma
  • DET: svýma, jejich, jeho, mýma
  • NOUN: očima, nohama, rukama, nožičkama, ručičkama, ušima
  • NUM: oběma
 • Dual
  • ADJ: zavřenýma, otevřenýma, Sudetoněmeckýma, dlouhýma, filmovýma, holýma, odřenýma, oteklýma, plnýma, prázdnýma
  • ADJ-Part: zavřenýma, otevřenýma, odřenýma, svítícíma, založenýma, zavázanýma, zkříženýma, zlomenýma
  • DET: jejíma, svýma, těma
  • NOUN: očima, rukama, nohama, ušima
  • NUM: oběma, dvěma, čtyřma
 • Dual
  • ADJ-Part: nastraženýma
  • NOUN: ušima
 • Dual
  • ADJ: chvějnýma, nervózníma, smilnýma
  • NOUN: očima, dlaněma, rtoma
 • Plur
  • ADJ: jednotlivých, různých, dalších, další, jiných, nové, výrobních, různé, nových, základních
  • ADJ-Part: pracujících, uvedených, pracující, uvedené, plánovaných, spojené, příslušných, spojených, uvedeny, získaných
  • AUX-Conv: byvše, jsouce
  • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, bychom, nejsou, budeme, jste, byste, nebudou, bývají
  • AUX-Part: byly, byli, nebyly, nebyli, bývaly, Bývali, byla
  • DET: které, těchto, tyto, kteří, některých, některé, svých, své, našich, ty
  • NOUN: let, pracovníků, úkolů, výsledky, lidí, úkoly, podmínky, letech, lidé, práce
  • NOUN-Vnoun: zařízení, opatření, oddělení, měření, zařízeních, ustanovení, řešení, pozorování, setkání, onemocnění
  • NUM: dvou, dvě, tři, dva, obou, dvěma, tří, čtyři, oba, obě
  • PRON: všech, nás, je, všechny, nám, nich, nichž, jim, jež, všichni
  • PROPN: Čechách, Klatovech, Pardubice, horách, Bubny, Holešovice, Čech, Holešovic, Karpaty, Klatovy
  • VERB-Conv: Chráníce, nehodíce, plníce, stavíce, toulajíce, upínajíce, vydávajíce, vytvářejíce
  • VERB-Fin: mají, mohou, můžeme, máme, musíme, musí, tvoří, chceme, nemají, vznikají
  • VERB-Part: mohli, měli, měly, mohly, začali, dali, chtěli, staly, vznikly, dosáhli
 • Plur
  • ADJ: účetní, účetních, povinny, jiných, peněžních, uvedených, účetními, právních, ostatní, uvedené
  • ADJ-Part: konsolidující, související, obchodovány, souvisejících, uvedeny, řídících, týkající, zahrnuty, vykázány, účtovány
  • AUX-Fin: jsou, nejsou, budou
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • DET: které, těchto, tyto, kterých, všech, která, kterým, všechny, všechna, ty
  • NOUN: jednotky, závazků, jednotek, položek, náklady, závazky, nákladů, položky, informace, záznamy
  • NUM: tří, dvě, dvanácti, obě, dvěma, dva, dvou, obou, pěti, čtyři
  • PRON: nichž, je, jim, jimiž, nich, veškeré, jimi, nimi, ně, veškerých
  • VERB-Fin: mohou, použijí, sestavují, mají, účtují, nastanou, týkají, uvádějí, nepoužijí, považují
  • VERB-Part: přestaly, staly, nastaly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, nepožádali, neprošly
 • Plur
  • ADJ: další, ostatní, celé, jiná, rádi, jiné, malé, velké, bílé, staré
  • ADJ-Part: uspořádány, hledajících, milujících, ochmýřeny, odpovídající, prosvítající, třesoucí, ubíhající, umístěny, visících
  • AUX-Fin: jsme, jsou, jste, byste, bychom, budou, nejsou, budeme, budete, bývají
  • AUX-Part: byly, byli, byla, nebyly, nebyli, bývali, nebyla
  • DET: které, jeho, ty, všichni, všechny, kteří, těch, svých, své, všech
  • NOUN: oči, let, dveře, děti, lidé, slova, ruce, lidí, dveří, vlasy
  • NUM: dva, dvě, tři, oba, čtyři, dvou, obě, dvěma, pár, pěti
  • PRON: je, nás, nám, nich, jim, vás, vám, vy, my, nimi
  • PROPN: Němci, Poděbradech, Poděbrad, vánoce, Sudety, USA, Čechách, Američani, Čech, Čechy
  • VERB-Conv: doufajíce, očekávajíce, provádějíce, ubezpečujíce
  • VERB-Fin: mají, víte, máte, máme, nevíte, chcete, musíme, můžeme, můžete, vidíte
  • VERB-Part: měli, mohli, chtěli, šli, museli, neměli, seděli, začali, dali, vzali
 • Plur
  • ADJ: další, dalších, českých, posledních, nové, jiných, nových, jednotlivých, různých, zahraničních
  • ADJ-Part: spojených, spojené, dotázaných, ozbrojených, uvedených, vybraných, vedoucí, následujících, uvedené, získaných
  • AUX-Conv: jsouce
  • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, bychom, nejsou, jste, budeme, nebudou, byste, nejsme
  • AUX-Part: byly, byli, nebyly, nebyli, bývaly, bývávaly, bývali
  • DET: které, kteří, všechny, všech, těchto, své, tyto, svých, některé, milionů
  • NOUN: korun, let, procent, lidí, letech, lidé, zemí, dolarů, peníze, ceny
  • NOUN-Vnoun: jednání, zařízení, opatření, tvrzení, rozhodnutí, jednáních, ustanovení, utkání, zranění, řešení
  • NUM: dva, tři, dvě, dvou, čtyři, obou, oba, tří, pěti, obě
  • PRON: nás, je, nám, nich, jim, nichž, my, jich, nimi, ně
  • PROPN: Čechách, Němci, Čech, Češi, Němců, Vítkovice, Budějovice, Pardubice, Američané, Čechy
  • VERB-Conv: chtějíce, dodávajíce, mluvíce, následujíce, poukazujíce, používajíce, poznajíce, provázejíce, přikládajíce, semnuvše
  • VERB-Fin: mají, mohou, máme, můžeme, nemají, chtějí, musíme, musí, patří, nemohou
  • VERB-Part: měli, měly, mohli, mohly, chtěli, začali, museli, dostali, získali, rozhodli
 • Plur
  • ADJ: další, nové, posledních, Spojených, různých, dalších, jiných, malé, nových, první
  • ADJ-Part: Spojených, Spojené, Spojeným, Vedoucí, kvalifikovaných, považovány, studujících, Konzultované, Vyhnané, agregované
  • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, budeme, jste, nebudou, nejsou, Nejsme, bychom, byste
  • AUX-Part: byly, byli, nebyly
  • DET: které, kteří, své, tyto, svých, ty, těchto, která, někteří, všech
  • NOUN: let, letech, lidí, dolarů, eur, liber, lidé, voleb, obyvatel, dat
  • NOUN-Part: vedoucích
  • NOUN-Vnoun: opatření, jednání, obvinění, omezení, opevnění, pochopení, slyšení, tažení, umění, utkáních
  • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, dvěma, tři, oba, obou, šesti, deseti
  • PRON: nich, jim, nimi, nás, je, nichž, nám, jich, ně, jež
  • PROPN: USA, Alpy, Andy, Australané, Mayové, News, Číňanů, Řekové, Židů, Aboriginci
  • VERB-Conv: nedbajíce
  • VERB-Fin: mohou, mají, existují, musíme, musíte, můžou, poskytují, používají, představují, říkají
  • VERB-Part: měly, mohli, měli, rozhodli, vypadaly, začaly, bavili, dostali, mohly, neměli
 • Plur
  • ADJ: jiné, věrni, divoké, drahé, drobné, jiní, nesmrtelných, pestré, rudých, skrytých
  • ADJ-Part: skrytých, umdlená, Drážděné, Neslýchané, Vzbouřené, bijící, hynoucími, mlčící, nalité, narozené
  • AUX-Fin: jste, jsou, jsme, bychom, nejsou
  • AUX-Part: byli, byly, bývaly
  • DET: ty, svých, ti, těm, které, své, všechny, všem, žádné, kteří
  • NOUN: oči, bohy, nebes, sny, duší, hvězdám, květy, květů, lidé, propastmi
  • NOUN-Vnoun: objetí, přání, trápení
  • NUM: dvé, dva, obou, šesti
  • PRON: jež, nás, je, nich, jich, jim, jimž, nám, námi, vás
  • PROPN: Chodováci, Jani, Kolumbové, Křtitelé, Čechách, Řeků
  • VERB-Fin: jdou, dejte, hoří, mluví, obletují, Sletajú, bdíte, bratří, chceme, chtí
  • VERB-Part: poznali, nechali, nesli, zůstaly, Spadaly, Vešli, chtěli, ctily, dali, daly
 • Plur,Sing
  • ADJ: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, povinna, založena, dokončena, stanovena, vybudována
  • ADJ-Part: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, založena, dokončena, stanovena, vybudována, spojena
  • AUX-Part: byla, nebyla, bývala
  • VERB-Part: měla, mohla, stala, začala, dosáhla, vznikla, dala, zůstala, objevila, přišla
 • Plur,Sing
  • ADJ: povinna, sestavena, zavedena, uvedena, známa, dotčena, oprávněna, schopna, vyhlášena, vykazována
  • ADJ-Part: sestavena, zavedena, uvedena, dotčena, oprávněna, vyhlášena, vykazována, zahrnuta, aktivována, odepsána
  • AUX-Part: byla, nebyla
  • VERB-Part: nabyla, určila, překročila, sestavila, stanovila, podávala, provedla, dospěla, mohla, měla
 • Plur,Sing
  • ADJ: připravena, schopna, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, ráda
  • ADJ-Part: připravena, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, považována, uvedena
  • AUX-Part: byla, nebyla, bývala, nebývala
  • VERB-Part: měla, mohla, stala, začala, získala, musela, vznikla, oznámila, rozhodla, uvedla
 • Plur,Sing
  • ADJ: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
  • ADJ-Part: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
  • AUX-Part: byla, nebyla
  • VERB-Part: stala, uvedla, mohla, vedla, měla, ukázala, vydala, začala, řekla, umožnila
 • Sing
  • ADJ: pracovní, první, možno, další, socialistické, druhé, základní, vlastní, národního, větší
  • ADJ-Part: rozhodující, řečeno, dosaženo, vedoucí, příslušné, odpovídající, příslušného, řídící, pracující, uvedené
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: je, bude, není, jsem, bych, bývá, nebude, budu, jsi, budiž
  • AUX-Part: bylo, byl, nebylo, nebyl, býval, bývalo, byla
  • DET: to, který, která, tím, této, tom, toho, tento, tohoto, tomu
  • NOUN: práce, roce, práci, roku, době, společnosti, oblasti, hlediska, činnosti, výroby
  • NOUN-Vnoun: řešení, plnění, poznání, řízení, umění, zpracování, záření, pojetí, chování, jednání
  • NUM: jeden, jedné, jednoho, jedním, jednu, jedna, pět, jednom, jedno, tisíc
  • PRON: ji, mu, ho, níž, všechno, němž, ní, jej, mi, já
  • PROPN: Praze, Praha, Škoda, Prahy, Fučík, Erben, Československa, Karel, Horálek, Země
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče, nechtíc
  • VERB-Fin: má, může, jde, lze, musí, nelze, znamená, nemůže, patří, platí
  • VERB-Part: měl, mohl, došlo, mělo, řekl, podařilo, chtěl, stal, ukázal, mohlo
 • Sing
  • ADJ: účetní, účetního, konsolidované, finanční, konsolidující, účetním, výroční, právní, reálnou, obchodního
  • ADJ-Part: konsolidující, stanoveno, zanikající, následujícího, předcházejícímu, přejímající, následujícímu, vztahující, odpovídající, oprávněn
  • AUX-Fin: je, není, bude
  • AUX-Part: byl, bylo, nebyl
  • DET: této, která, tohoto, který, které, tato, tento, kterém, kterému, to
  • NOUN: jednotka, majetku, období, ocenění, účetnictví, položka, dni, závěrky, jednotky, ustanovení
  • NUM: jeden, jedné, dvanáct, jedno, jednoho, jednou, pět, deset, jednom, jednomu
  • PRON: němž, jej, němuž, jí, jehož, ji, ní, níž, nějž, jenž
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, stanoví, účtuje, lze, musí, má, použije
  • VERB-Part: došlo, trvalo, započalo, Dal, dozvěděl, mohl, mohlo, nezahájil, přesáhl, přešlo
 • Sing
  • ADJ: celý, první, rád, jiného, poslední, další, celou, malý, druhý, hlavní
  • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, rozhodující, napsáno, nastávající, následující, obklopen, poslán, povznášející
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: jsem, je, bych, bude, jsi, není, bys, budu, budeš, nebude
  • AUX-Part: byl, byla, bylo, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala, bývalo, nebývalo
  • DET: to, jeho, který, ten, tom, všechno, která, toho, tím, té
  • NOUN: chvíli, život, dítě, den, člověk, plod, dívka, profesor, mistr, paní
  • NUM: jeden, pár, jednoho, jedna, jednu, jedné, deset, jedno, dvacet, jedním
  • PRON: mi, mě, ho, já, mu, ji, jí, ní, ti, mně
  • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
  • VERB-Fin: má, mám, může, nevím, musí, musím, vím, nemám, jde, víš
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, řekla, mohl, chtěl, chtěla, stalo, viděl, začal
 • Sing
  • ADJ: první, české, další, druhé, poslední, státní, možné, česká, vlastní, národní
  • ADJ-Part: řečeno, rozhodující, vedoucí, přesvědčen, připraven, následující, dané, rozhodnuto, daném, neautorizovaný
  • AUX-Conv: jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, bude, není, jsem, bych, nebude, bývá, budu, nejsem, buď
  • AUX-Part: byl, bylo, nebyl, nebylo, býval, bývalo, nebývalo, bývávalo, nebýval
  • DET: to, který, která, tím, tom, této, které, tomu, tento, své
  • NOUN: roku, roce, době, případě, společnosti, zákona, rok, ministr, vláda, strany
  • NOUN-Vnoun: jednání, vedení, utkání, rozhodnutí, řešení, řízení, zvýšení, podnikání, setkání, postavení
  • NUM: jeden, pět, jednoho, jedné, jedna, jednu, deset, jedním, šest, jedno
  • PRON: mu, ji, ho, mi, ní, něj, jej, níž, já, mě
  • PROPN: Praha, Praze, Jiří, Jan, Evropy, Brno, Prahy, Václav, Jana, Petr
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje
  • VERB-Fin: má, může, jde, musí, lze, říká, chce, nelze, nemá, patří
  • VERB-Part: řekl, měl, uvedl, mělo, mohl, prohlásil, stal, podařilo, došlo, dodal
 • Sing
  • ADJ: první, druhé, jižní, severní, další, hlavní, velká, větší, nové, velké
  • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, nabídnuto, následující, otevřenou, otevřená, označen, používán, považováno, probíhající
  • AUX-Fin: je, bude, jsem, není, nebude, budu, bych, bývá, nebudu
  • AUX-Part: byl, bylo, nebyl, nebylo, byla
  • CCONJ: i
  • DET: to, který, která, toho, tím, její, tento, tohoto, své, toto
  • NOUN: roce, roku, století, době, oblasti, l, moře, války, území, místo
  • NOUN-Vnoun: omezení, rozhodnutí, chování, oddělení, hlasování, jednání, oblečení, umění, uznání, učení
  • NUM: jedné, jeden, deset, jedna, jedním, jedno, jednoho, jednu, šest, devět
  • PRON: ho, ní, jí, mu, mě, ji, něj, ním, jenž, níž
  • PROPN: Čína, Francie, Albánie, Británii, Clintonové, Evropě, Itálii, Trump, Trumpa, Ameriky
  • VERB-Conv: Počínaje, redukujíc
  • VERB-Fin: má, může, říká, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, nelze, stojí, zdá
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, vedl, pracoval, rozhodl, uvedl, vrátil, začal
 • Sing
  • ADJ: věčné, celý, plný, bílé, bílý, kamenném, tmavou, tvrdém, černá, Mnohý
  • ADJ-Part: Vyloupena, otráven, rozvodněná, zamračený, Kypící, Oněmlé, Očištěna, Podťata, Rozcuchán, Ukřižovaného
  • AUX-Fin: je, jsem, jest, jsi, budeš, bude, bych, nejsem, buď, není
  • AUX-Part: byl, bylo, Nebyla, byla, jsi
  • DET: to, tvé, náš, své, ten, té, svou, ta, tom, každý
  • NOUN: duše, žití, den, svět, boha, duši, bože, bůh, chvíli, květ
  • NOUN-Vnoun: žití, Umění, Zklamání, blahoslavením, dechnutí, hledání, hýření, lehtání, lkání, milování
  • NUM: jeden, Deset, dvacet, jedna, jednom, jednou, jedné, tisícem
  • PRON: mi, jež, já, ty, tě, jenž, mu, jí, ti, tobě
  • PROPN: Maria, Armand, Labe, Sion, Svitava, Vltavy, Angelico, Armandovi, Azték, Bajušáku
  • VERB: měl, letí, chce, jde, zdá, chcem, chtěl, hledá, mám, viděl
  • VERB-Conv: Poslouchaje, cítě, hyna, koře, podávaje, věře, řkouc, žehnaje
  • VERB-Fin: letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, vím, čeká, Plyň
  • VERB-Part: měl, chtěl, viděl, ctil, šel, Rozhučela, cítil, dal, klečel, kmital
 • Acc
  • ADJ: další, základní, první, pracovní, nové, jiné, různé, vlastní, celou, větší
  • ADJ-Part: rozhodující, pracující, odpovídající, uvedené, spojené, týkající, vyplývající, zvýšenou, vedoucí, stanovené
  • ADP: na, pro, o, za, v, přes, po, mimo, mezi, ve
  • DET: to, které, své, tuto, kterou, tyto, svou, který, tento, několik
  • NOUN: práci, dobu, rok, význam, podmínky, úkoly, činnost, pozornost, rozvoj, řadu
  • NOUN-Vnoun: řešení, zařízení, plnění, chování, opatření, zpracování, řízení, poznání, pojetí, postavení
  • NUM: jeden, tři, dva, dvě, jednu, pět, čtyři, jedno, půl, deset
  • PRON: se, je, ji, co, ho, všechny, nás, jej, sebe, ně
  • PROPN: Slovensko, Fučíka, Prahu, Karpaty, Josefa, Lužnici, Miroslava, Pepíčka, Jeana, Marxe
 • Acc
  • ADJ: účetní, výroční, českou, konsolidovanou, finanční, konsolidační, minulé, poskytnuté, dlouhodobé, dílčí
  • ADJ-Part: předcházející, konsolidující, týkající, vztahující, ověřenu, plynoucí, související, přejímajícího, nesoucí, následující
  • ADP: na, pro, za, o, po, v, ve, mimo, mezi, pod
  • DET: které, tuto, kterou, to, tyto, všechny, který, její, každou, tento
  • NOUN: závěrku, závazky, období, účetnictví, položky, informace, majetek, ocenění, účely, dobu
  • NUM: jeden, dvanáct, jedno, pět, dva, jednu, obě, čtyři
  • PRON: se, jej, je, ji, nějž, veškeré, ně, něj, ho, jež
 • Acc
  • ADJ: celý, další, celou, první, celé, vlastní, malou, poslední, druhý, malé
  • ADJ-Part: následující, ubíhající, blížící, chladnoucí, chybějící, cvrčící, doplňující, hovořící, kralující, kroutící
  • ADP: na, za, o, pro, v, přes, po, před, pod, ve
  • DET: to, tu, všechno, kterou, které, své, ten, svou, jeho, svůj
  • NOUN: chvíli, den, oči, život, hlavu, ruku, čas, dveře, dítě, ruce
  • NUM: pár, dva, tři, dvě, jednu, jeden, deset, čtyři, třicet, jednoho
  • PRON: se, mě, ho, co, ji, je, nic, něco, nás, tě
  • PROPN: Janičku, Alžbětu, Valentýnu, Láďu, Havla, Oscara, Veroniku, Flajšmana, Filipa, Ajaxe
 • Acc
  • ADJ: další, první, jiné, vlastní, nové, větší, příští, poslední, celou, základní
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, týkající, spojené, následující, příslušné, odpovídající, vynikající, vyrovnaný, související
  • ADP: na, pro, o, za, v, přes, ve, po, mimo, mezi
  • DET: to, které, své, kterou, svou, svůj, který, tuto, tento, všechny
  • NOUN: rok, dobu, cenu, týden, možnost, místo, den, zájem, peníze, návrh
  • NOUN-Vnoun: řešení, jednání, rozhodnutí, postavení, opatření, utkání, zvýšení, zařízení, tvrzení, vedení
  • NUM: tři, dva, dvě, jednu, pět, čtyři, jeden, deset, šest, dvacet
  • PRON: se, je, co, ji, ho, nás, nic, jej, něco, mě
  • PROPN: Slovensko, Evropu, Prahu, Němce, Německo, Václava, Klause, Jiřího, Josefa, Čechy
 • Acc
  • ADJ: další, první, vlastní, jiné, novou, nové, hlavní, dlouhé, druhou, nový
  • ADJ-Part: sestávající, vytvořenou, agregované, danou, dané, hanobící, inspirovaná, kreslené, napsané, neomezený
  • ADP: na, pro, za, o, v, po, mimo, přes, ve, mezi
  • DET: to, své, svůj, svou, které, několik, který, kterou, mnoho, toto
  • NOUN: místo, den, rok, část, roky, většinu, dluhopisy, lidi, možnost, měsíc
  • NOUN-Vnoun: rozhodnutí, jednání, opatření, použití, tažení, zranění, brnění, cestování, chování, dobytí
  • NUM: dva, deset, dvě, čtyři, tři, jedno, jednu, šest, osm, jeden
  • PRON: se, ho, co, ji, mě, je, nás, něco, nic, ně
  • PROPN: Německo, Richarda, Trumpa, Abakumova, Aljašku, Alvareze, Andre, Anglii, Annu, Antarktidu
 • Acc
  • ADJ: drobné, mnohé, pestré, pozlátkové, tmavou, Dobrou, Dobrý, Drážděné, Egyptské, Kypící
  • ADJ-Part: Drážděné, Kypící, Neslýchané, Oněmlé, kající, narozené, obnažená, odvrácené, roztoužená, schýlená
  • ADP: v, na, pro, přes, o, za, nad, mezi, mimo, po
  • DET: to, své, svou, svůj, svoje, tvé, všechny, každou, moji, svoji
  • NOUN: bohy, den, duši, štěstí, chvíli, hlavu, tvář, pravdu, ruce, ruku
  • NOUN-Vnoun: lkání, oddychání, přání, strádání, stání
  • NUM: Deset, dva, dvacet
  • PRON: se, tě, co, je, ji, ho, jej, tebe, jež, mě
  • PROPN: Sion, Baudelaira, Diderota, Garizim, Golgatu, Junoše, Kaina, Kanaán, Kirina, Othona
 • Dat
  • ADJ: dalšímu, jiným, ostatním, národnímu, jednotlivým, různým, socialistickému, Slovenskému, plánovaným, určitému
  • ADJ-Part: plánovaným, pracujícím, uvedeným, dosaženým, pracujícímu, příslušnému, stanovenému, zadaným, centralizovanému, cestujícím
  • ADP: k, ke, proti, vůči, naproti, díky, oproti, kvůli, dík, vstříc
  • DET: tomu, tomuto, této, kterým, těmto, svému, těm, každému, některým, jejímu
  • NOUN: pracovníkům, práci, dispozici, výročí, lidem, řešení, dětem, rozvoji, zlepšení, skutečnosti
  • NOUN-Vnoun: řešení, zlepšení, plnění, povstání, poznání, zajištění, zabezpečení, pojetí, splnění, vedení
  • NUM: jednomu, oběma, jedné, dvěma, třetině, šestině, jedenácti, osmi, pár, pěti
  • PRON: si, nám, jim, mu, mi, vám, všem, nim, jí, sobě
  • PROPN: Erbenovi, Karlu, Pasákovi, Vietnamu, Zemi, Františku, Fučíkovi, Ivo, Janu, Křikavové
 • Dat
  • ADJ: rozvahovému, předcházejícímu, rozhodnému, jinému, účetním, účetnímu, nabytému, prvnímu, poslednímu, účetní
  • ADJ-Part: předcházejícímu, následujícímu, ovládajícím, uplatňujícím, blížícímu, konsolidující, předcházející, vážícím
  • ADP: k, ke, oproti, vůči, proti
  • DET: kterému, kterým, této, tomu, takovému, jejímu, které, tomuto, téže, těmto
  • NOUN: dni, obchodování, okamžiku, konci, majetku, osobám, užívání, členům, jednotce, jednotkám
  • NUM: jednomu
  • PRON: němuž, jim, jí, jemu, nim, nimž, ní, si, sobě
 • Dat
  • ADJ: druhému, ostatním, Máchovu, jinému, neznámému, vlastním, dalšímu, malé, malému, staré
  • ADJ-Part: umírajícímu, bdícímu, hledajícímu, osvobozujícímu, pochybujícímu, přijíždějícím, sedícím, stárnoucímu, stříkajícím, vedoucím
  • ADP: k, ke, kvůli, proti, vůči, díky, naproti, navzdory, vstříc, blíž
  • DET: tomu, svému, své, jeho, svým, té, všem, které, kterým, mému
  • NOUN: otci, dívce, dveřím, ženě, mladíkovi, oknu, synovi, člověku, ženám, domu
  • NUM: jednomu, oběma, dvěma, jedné, třem, pár, čtyřem
  • PRON: si, mi, mu, jí, ti, nám, jim, vám, mně, sobě
  • PROPN: Havlovi, Valentýně, Alžbětě, Leošovi, Janičce, Eduardovi, Flajšmanovi, Havlenovi, Ježíškovi, Láďovi
 • Dat
  • ADJ: české, dalším, českým, dalšímu, jiným, zahraničním, českému, jinému, novému, ostatním
  • ADJ-Part: danému, spojeným, prodávajícímu, příslušným, vybraným, očekávanému, vedoucím, vládnoucí, dané, oprávněným
  • ADP: k, proti, ke, vůči, díky, kvůli, oproti, naproti, ku, navzdory
  • DET: tomu, tomuto, všem, svým, kterým, svému, těm, této, kterému, své
  • NOUN: dispozici, vládě, lidem, firmě, společnosti, státu, dětem, veřejnosti, novinářům, občanům
  • NOUN-Vnoun: zvýšení, rozhodnutí, snížení, řešení, jednání, vytvoření, zlepšení, schválení, vedení, poznání
  • NUM: dvěma, oběma, jedné, jednomu, třem, deseti, čtyřem, pěti, osmi, šesti
  • PRON: si, nám, mu, jim, mi, jí, vám, nim, němu, sobě
  • PROPN: Slovensku, Rusku, Německu, Jiřímu, Němcům, Spartě, Čechům, Evropě, Václavu, Klausovi
 • Dat
  • ADJ: Osmanské, Spojeným, nížinné, obecné, větší, Alexandrově, Druhé, Mrtvým, Parmské, Starší
  • ADJ-Part: Spojeným, daným, naverbované, následované, ozbrojené, prodávaným, příslušným, rozdělujícímu, shromážděnému, studujícím
  • ADP: k, proti, ke, kvůli, díky, vůči, navzdory, oproti
  • DET: tomu, svým, kterému, své, těm, těmto, jakékoliv, jejím, kterým, svému
  • NOUN: dispozici, podnebí, říši, dívkám, konci, obchodu, obsahu, radě, státům, většině
  • NOUN-Vnoun: zvýšení, chování, kombinování, natáčení, našeptávání, obchodování, odhalení, omezení, opřipomínkování, osvobození
  • NUM: oběma, dvěma
  • PRON: si, mu, jí, jim, nám, mi, čemuž, nimž, němu, něčemu
  • PROPN: Evropě, Itálii, Roně, Rusku, Andymu, Benoîtovi, Britům, Churchillovi, Disneyovi, Francii
 • Dat
  • ADJ: Věčné, bledé, bludným, cizím, hnědému, jinakým, jiným, mladým, něhyplné, prvnímu
  • ADJ-Part: vyhnaným, vypráhlé, žíznícímu
  • ADP: k, ku, proti, ke
  • DET: těm, všem, Ti, své, svému, tomu, tvé, té
  • NOUN: hvězdám, Bohu, břehům, lásce, Kráse, bouřím, bratru, brodu, diademu, druhu
  • NOUN-Vnoun: objetí, zahubení
  • PRON: mi, si, tobě, mu, ti, jí, sobě, Němu, jemu, jim
  • PROPN: Armandovi
 • Gen
  • ADJ: jednotlivých, národního, socialistické, výrobních, dalších, různých, jiných, nových, základních, pracovní
  • ADJ-Part: pracujících, uvedených, plánovaných, příslušného, příslušných, získaných, příslušné, spojených, konané, uvedeného
  • ADP: z, do, u, od, podle, ze, bez, za, kolem, kromě
  • DET: toho, tohoto, těchto, této, našeho, naší, některých, svého, našich, své
  • NOUN: práce, let, roku, hlediska, společnosti, výroby, pracovníků, úkolů, jazyka, lidí
  • NOUN-Vnoun: zařízení, poznání, oddělení, záření, umění, řízení, vedení, plnění, opatření, zaměstnání
  • NUM: dvou, jednoho, obou, tří, tisíc, jedné, čtyř, pěti, půl, šesti
  • PRON: všech, nás, nich, nichž, sebe, jich, něho, níž, ní, něhož
  • PROPN: Prahy, Československa, Země, Evropy, Karla, Gottwalda, Jana, Vltavy, Fermiho, Klementa
 • Gen
  • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, jiných, obchodního, právních, zvláštního, dlouhodobého, právního
  • ADJ-Part: následujícího, konsolidující, zanikající, řídících, souvisejících, předcházejícího, upravujícího, doplňujících, vysvětlujících, odpovídající
  • ADP: podle, do, z, u, od, včetně, ze, bez, ode, prostřednictvím
  • DET: tohoto, této, těchto, všech, kterých, kterého, jejího, které, toho, své
  • NOUN: majetku, závěrky, období, jednotky, závazků, jednotek, položek, společnosti, dne, odstavce
  • NUM: jedné, tří, dvanácti, jednoho, dvou, obou, pěti
  • PRON: nichž, jehož, nich, ní, veškerého, veškerých
 • Gen
  • ADJ: jiného, velkého, celého, nového, prvního, druhé, starých, první, jediného, jiných
  • ADJ-Part: blížícího, hledajících, hořící, tající, vzrušujícího, bzučících, dospívajících, dupajících, jsoucího, klesající
  • ADP: do, z, od, u, ze, kolem, bez, vedle, podle, za
  • DET: toho, svého, jeho, té, těch, svých, všech, mého, své, jejich
  • NOUN: let, života, dne, školy, práce, lidí, času, dveří, domu, hodin
  • NUM: jednoho, jedné, tisíc, dvou, čtyř, tří, obou, pěti, set, třiceti
  • PRON: mě, nich, sebe, ní, něj, nás, ho, jich, něho, jí
  • PROPN: Prahy, Poděbrad, Čáslavi, Boleslava, Kolína, Krásné, Moravy, Náchoda, Německa, Československa
 • Gen
  • ADJ: české, dalších, českého, českých, nového, nových, druhé, národního, jiných, státního
  • ADJ-Part: spojených, dotázaných, přidané, ozbrojených, příslušného, uvedených, získaných, vybraných, zbývajících, žijících
  • ADP: z, do, podle, od, u, ze, bez, kolem, za, během
  • DET: toho, tohoto, této, svého, všech, těchto, milionů, miliónů, svých, své
  • NOUN: korun, roku, let, procent, zákona, lidí, strany, světa, vlády, společnosti
  • NOUN-Vnoun: jednání, zařízení, řízení, vedení, podnikání, umění, oddělení, hnutí, utkání, mínění
  • NUM: dvou, obou, tří, jednoho, jedné, pěti, čtyř, šesti, deseti, sedmi
  • PRON: nás, nich, jich, něj, jehož, nichž, ní, něho, sebe, něhož
  • PROPN: Evropy, Prahy, Německa, Jana, Ruska, Slovenska, Jiřího, Československa, Králové, Čech
 • Gen
  • ADJ: jiných, nových, prvního, Spojených, amerického, dalších, druhé, nové, první, různých
  • ADJ-Part: Spojených, kvalifikovaných, studujících, dobytých, dospívající, dospívajícího, konané, konvertovaných, namířených, naneseného
  • ADP: z, do, od, ze, během, podle, u, kolem, bez, kromě
  • DET: toho, tohoto, svého, svých, těchto, své, mnoha, té, všech, jejích
  • NOUN: roku, let, století, války, lidí, dolarů, společnosti, doby, eur, liber
  • NOUN-Part: vedoucích
  • NOUN-Vnoun: oddělení, pochopení, slyšení, uznání, učení, velení, vyšetřování, vzdělávání, bydlení, chování
  • NUM: jedné, dvou, deseti, jednoho, tří, šesti, obou, osmdesáti, padesáti, sedmi
  • PRON: nich, ní, něj, jich, nichž, mě, něhož, sebe, jehož, jí
  • PROPN: Clintonové, Albánie, Ameriky, Afriky, Burgoyna, Disneyho, Donalda, Duffyho, Egypta, Francie
 • Gen
  • ADJ: nesmrtelných, rudých, skrytých, velikých, Astartiných, Dobrého, Jordanských, Nazaretského, Perversních, Starého
  • ADJ-Part: skrytých, Ukřižovaného, hořícího, rušících, tajících, tesknící, ztrhaného
  • ADP: z, do, s, bez, u, za, ze, od, dle, kolem
  • DET: svých, tvé, své, té, našich, svého, tvých, těch, všech, Tvoje
  • NOUN: duše, boha, žití, nebes, země, života, květů, lásky, srdce, těla
  • NOUN-Vnoun: žití, lehtání, milování, objetí, procitnutí, roztávání, trápení, žítí
  • NUM: dvé, jedné, obou, šesti
  • PRON: jich, něho, jichž, nich, nás, níž, vás, čehož
  • PROPN: Labe, Vltavy, Evy, Hospodina, Israele, Madonny, Nilu, Číny, Řeků
 • Ins
  • ADJ: jinými, hlavním, ostatními, základním, různými, velkým, elektrickým, dalším, určitým, novým
  • ADJ-Part: příslušnými, příslušným, uvedenými, příslušnou, rozhodující, rozhodujícím, zvýšeným, pracujícími, hypnotizovaným, izolovaným
  • ADP: s, se, mezi, před, pod, nad, za, přede, nade
  • DET: tím, svým, svou, tímto, svými, touto, těmito, jakým, kterým, kterými
  • NOUN: způsobem, součástí, vodou, cílem, lety, lidmi, prostřednictvím, formou, prací, výsledkem
  • NOUN-Vnoun: vedením, uměním, označením, pojetím, použitím, přihlédnutím, usnesením, zaměřením, využitím, řešením
  • NUM: jedním, dvěma, jednou, oběma, třemi, čtyřmi, pěti, dvaceti, sto, třiceti
  • PRON: nimi, sebou, ním, čím, jimiž, jimi, všemi, čímž, nimiž, jím
  • PROPN: Labem, Bečvou, Václavem, Karlem, Prahou, Sázavou, Alpami, Karpatami, Cidlinou, Honzou
 • Ins
  • ADJ: účetní, reálnou, účetními, podstatným, pořizovací, právními, společným, účetním, právnickou, vlastní
  • ADJ-Part: konsolidující, přejímajícím, ovládající, zaručujícím, jednajícími, nespadajícím, odpovídajícím, odpovídajícími, ovládajícími, plynoucími
  • ADP: s, mezi, pod, se, před, za, nad, přede
  • DET: kterým, tímto, tím, touto, kterými, jejím, jejímž, kterou, několika, svým
  • NOUN: jednotkou, hodnotou, výjimkou, způsobem, dnem, vlivem, auditorem, cenou, osobou, zákonem
  • NUM: jednou, dvěma, jedním
  • PRON: jimiž, jimi, nimi, sebou, veškerými, jí, jímž, ním, nímž
 • Ins
  • ADJ: ostatními, stejnou, druhým, celým, dlouhou, největší, pravou, velkým, celou, dlouhými
  • ADJ-Part: bušícím, rostoucím, blížícím, končící, letící, nadcházejícím, nastávající, naříkajícími, neustávajícím, následujícím
  • ADP: s, před, se, za, nad, pod, mezi, přede, nade, pode
  • DET: tím, svým, svou, svými, jeho, mým, tou, kterým, kterou, všemi
  • NOUN: očima, hlavou, rukou, směrem, cestou, oknem, rameny, hlasem, nohama, rukama
  • NUM: jedním, dvěma, jednou, pár, pěti, deseti, oběma, čtyřiceti, čtyřmi, dvanácti
  • PRON: ním, sebou, mnou, ní, nimi, čím, námi, tebou, vámi, něčím
  • PROPN: Leošem, Valentýnou, Janičkou, Alicí, Eduardem, Alžbětou, Filipem, Láďou, Veronikou, Amadeem
 • Ins
  • ADJ: hlavním, dalšími, o, dalším, jinými, jediným, českou, prvním, největším, jiným
  • ADJ-Part: omezeným, rozhodujícím, otevřeným, rostoucím, rozhodující, spojenými, následujícím, vedoucí, zvýšenou, blížícím
  • ADP: s, se, před, mezi, nad, pod, za, n, přede, napříč
  • DET: tím, svým, tímto, svou, svými, kterým, několika, jakým, touto, jejím
  • NOUN: způsobem, lety, koncem, cílem, součástí, prostřednictvím, časem, rokem, zákonem, důvodem
  • NOUN-Vnoun: vedením, rozhodnutím, řešením, zvýšením, odvoláním, překvapením, zahájením, zpožděním, působením, jednáním
  • NUM: jedním, jednou, dvěma, třemi, oběma, čtyřmi, pěti, šesti, deseti, osmi
  • PRON: nimi, ním, čím, sebou, námi, ní, jím, nimiž, čímž, jímž
  • PROPN: Labem, Ruskem, Německem, Izraelem, Slovenskem, Václavem, Klausem, Spartou, Srby, Polskem
 • Ins
  • ADJ: americkou, dalším, velkou, dalšími, hlavním, hongkongským, nejvyšším, největším, politickou, první
  • ADJ-Part: Nejrozšířenější, nastraženýma, neškolenými, otevřenou, podporujícím, poskytující, postupující, příslušnými, rostoucí, rozvíjejícím
  • ADP: s, mezi, před, se, pod, př, nad, za
  • DET: tím, n, svým, jakým, jejím, mnoha, svou, tou, tímto, těmi
  • NOUN: l, lety, rokem, autorem, cílem, nedostatkem, nemovitostmi, prezidentem, soudem, vedením
  • NOUN-Vnoun: vedením, dobytím, hlasováním, hledáním, nařízením, očištěním, pokračováním, posilováním, pronásledováním, překvapením
  • NUM: dvěma, jedním, dvaceti, jednou, osmi, třemi
  • PRON: ním, nimi, jím, čímž, nikým, ničím, ní, něčím, sebou, čím
  • PROPN: Albánií, Bogdgegénem, Kristem, Markem, Alvarezem, Anglií, Asií, Averym, Benátkami, Brantem
 • Ins
  • ADJ: plachou, těžkou, Nesmírnou, Tmavou, bezednou, chladnou, chvějnýma, dráždivou, horkou, hořícím
  • ADJ-Part: hořícím, hynoucími, naplněnou, nepoznaným, roznícenými, rozrývaným, sálajícíma, tasenými, zlíbanou
  • ADP: s, nad, pod, před, za, přede, se, mezi, nade, pode
  • DET: tolika, vším, mou, naším, tím, jakou, jehožto, každým, mojí, naší
  • NOUN: vůní, hlavou, očima, propastmi, proudem, ulicemi, řečí, chvílemi, davem, duší
  • NOUN-Vnoun: blahoslavením, čekáním
  • NUM: jednou, tisícem
  • PRON: mnou, ním, námi, Jí, nimi, ní, sebou, tebou, vámi, číms
  • PROPN: Lůnou
 • Loc
  • ADJ: současné, druhé, různých, jednotlivých, dalších, jiných, celé, pracovní, celém, posledních
  • ADJ-Part: uvedeném, uvedených, omezeném, konaných, vyznačených, Spojených, požadovaném, příslušné, následujících, plánovaných
  • ADP: v, na, ve, o, při, po, in, Pro, a, ex
  • DET: tom, tomto, této, našem, své, těchto, svém, některých, svých, naší
  • NOUN: roce, době, oblasti, základě, případě, straně, letech, rámci, práci, smyslu
  • NOUN-Vnoun: plnění, řízení, řešení, skončení, srovnání, budování, pojetí, zaměstnání, zpracování, provedení
  • NUM: jedné, jednom, dvou, obou, třech, čtyřech, deseti, osmi, pěti, sedmi
  • PRON: němž, všech, nichž, něm, níž, nich, sobě, ní, čem, všem
  • PROPN: Praze, Čechách, Brně, Slovensku, Československu, Evropě, Paříži, Hradci, Moskvě, Klatovech
 • Loc
  • ADJ: účetní, účetních, účetním, peněžních, zjednodušeném, technické, vlastním, regulovaném, účtové, konsolidované
  • ADJ-Part: následujícím, jdoucích, konsolidující, obsahující, vztahující, následujících, obsahujících, předcházejícím, souvisejících, týkajících
  • ADP: v, o, ve, na, při, po
  • DET: kterém, tomto, kterých, které, těchto, této, jejím, jakém, své, tom
  • NOUN: případě, období, případech, příloze, závěrce, rozsahu, formě, přeměně, účetnictví, odstavci
  • NUM: jednom
  • PRON: němž, nichž, níž, sobě, nich, ní, veškerých
 • Loc
  • ADJ: prvním, druhém, poslední, druhé, malém, celé, jiném, spodní, velké, velkém
  • ADJ-Part: milujících, táhnoucím, visících, bojujících, hnisajících, jiskřícím, následujícím, osvobozujícím, plujících, poletující
  • ADP: v, na, po, ve, o, při
  • DET: tom, té, svém, jeho, své, kterém, svých, jejím, tomto, které
  • NOUN: životě, září, chvíli, době, ruce, světě, domě, pokoji, straně, schodech
  • NUM: jedné, jednom, dvou, dvaceti, pár, půl, deseti, třech, osmnácti, čtyřiceti
  • PRON: něm, sobě, mně, nich, ní, čem, níž, němž, nichž, něčem
  • PROPN: Praze, Poděbradech, Čáslavi, Československu, Kolíně, Náchodě, Čechách, Berlíně, Slaném, Valentýně
 • Loc
  • ADJ: druhé, české, prvním, současné, posledních, první, poslední, pražském, druhém, českém
  • ADJ-Part: daném, spojených, následujících, vyrovnaném, dané, následujícím, vybraných, uvedeném, příslušných, zmíněném
  • ADP: v, na, ve, o, po, při
  • DET: tom, tomto, této, svém, své, těchto, všech, svých, našem, kterém
  • NOUN: roce, době, případě, letech, straně, světě, trhu, oblasti, místě, základě
  • NOUN-Vnoun: utkání, jednání, zasedání, srovnání, setkání, řízení, skončení, porovnání, rozdělení, řešení
  • NUM: dvou, jedné, jednom, třech, obou, pěti, čtyřech, šesti, deseti, osmi
  • PRON: něm, němž, nich, ní, níž, nichž, sobě, čem, nás, mně
  • PROPN: Praze, Evropě, Německu, Brně, Slovensku, Čechách, Ostravě, Francii, Moravě, Bosně
 • Loc
  • ADJ: druhé, posledních, Velké, jižní, první, Nové, Severní, Spojených, bronzové, celém
  • ADJ-Part: Spojených, daném, diktovaném, milující, měnícím, nadcházejících, následujícím, obnažené, publikované, připravovaném
  • ADP: v, na, ve, po, o, při, a
  • DET: této, tom, svém, té, kterém, tomto, kterých, některých, své, svých
  • NOUN: roce, letech, době, případě, důsledku, oblasti, světě, městě, období, polovině
  • NOUN-Vnoun: omezení, rozhodnutí, chování, dostavění, hlasování, jednání, jmenování, objevení, oblečení, obsazení
  • NUM: dvou, jedné, obou, sedmi, šesti, dvaceti, jedenácti, jednom, pěti, sedmnácti
  • PRON: níž, ní, něm, nich, nichž, něčem, sobě, veškeré
  • PROPN: Británii, Asii, Africe, Americe, Evropě, Facebooku, Glasgow, Itálii, Norsku, Papui
 • Loc
  • ADJ: kamenném, tvrdém, bílé, modrém, nesmírném, tichém, truchlé, tučném, bezedné, bezemračném
  • ADJ-Part: odervaném, vytrysklé, škrobených
  • ADP: v, na, ve, o, po, Při
  • DET: tom, svém, naší, té, této, jejích, jichž, mé, onom, samém
  • NOUN: kráse, tmách, trůně, chvíli, dně, duši, dálce, lásce, lůžku, místě
  • NOUN-Vnoun: hledání, hýření, unavení, vtělení, žití
  • NUM: jednom
  • PRON: nich, nás, níž, němž, Vlasti, nichž, něm
  • PROPN: Bajušáku, Dudákovi, Francii, Herlikanu, Kamčadále, Čechách, Švandě
 • Nom
  • ADJ: další, první, možné, nutné, nové, základní, pracovní, větší, různé, ostatní
  • ADJ-Part: pracující, rozhodující, vedoucí, uvedené, následující, odpovídající, dosažené, spojené, příslušné, řídící
  • ADP: de, kontra
  • DET: to, které, která, který, kteří, tato, tyto, tento, každý, naše
  • NOUN: práce, člověk, lidé, doba, výsledky, pracovník, počet, teorie, organizace, část
  • NOUN-Vnoun: řešení, jednání, zařízení, umění, pojetí, spojení, vedení, využití, zpracování, zvýšení
  • NUM: jeden, dvě, dva, jedna, tři, oba, obě, čtyři, pět, jedno
  • PRON: jež, všechny, což, co, všichni, kdo, já, my, všechno, nic
  • PROPN: Praha, Škoda, Fučík, Erben, Karel, Horálek, Knappová, Němec, Těšitelová, Brno
 • Nom
  • ADJ: účetní, konsolidující, právní, obsahové, ostatní, uvedené, konsolidovaná, zvláštní, cenné, dlouhodobý
  • ADJ-Part: konsolidující, související, přejímající, zanikající, týkající, jednající, opravující, rozhodující, doplňující, držící
  • DET: které, která, který, tato, tyto, tento, to, toto, její, všechna
  • NOUN: jednotka, jednotky, položka, ustanovení, závěrka, majetek, vymezení, náklady, záznam, informace
  • NUM: jeden, dvě, obě, deset
  • PRON: jenž, veškeré, jež
 • Nom
  • ADJ: první, celá, jasné, starý, malá, další, celý, možné, jediný, mladý
  • ADJ-Part: rozhodující, stojící, třesoucí, klečící, nastávající, následující, tančící, vracející, zbývající, Dmoucí
  • ADP: de
  • DET: to, který, která, ten, jeho, které, ta, sám, moje, všechno
  • NOUN: člověk, plod, dívka, profesor, mistr, dítě, muž, Kůra, lidé, mladík
  • NUM: jeden, dva, jedna, oba, dvě, pár, jedno, tři, čtyři, deset
  • PRON: já, co, kdo, on, nikdo, ty, někdo, nic, ona, vy
  • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
 • Nom
  • ADJ: další, první, možné, česká, český, nový, státní, nová, nové, hlavní
  • ADJ-Part: spojené, rozhodující, neautorizovaný, vedoucí, následující, kupující, vynikající, žijící, ležící, uvedené
  • ADP: versus, kontra, ad, v, ala
  • DET: to, který, které, která, kteří, tato, tento, ten, každý, její
  • NOUN: ministr, vláda, předseda, lidé, společnost, ředitel, prezident, firma, trenér, zákon
  • NOUN-Vnoun: vedení, jednání, rozhodnutí, opatření, zařízení, sdružení, řešení, utkání, hnutí, tvrzení
  • NUM: jeden, dva, tři, jedna, oba, dvě, obě, čtyři, pět, jedno
  • PRON: co, kdo, což, nikdo, já, jež, my, někdo, nic, on
  • PROPN: Praha, Jiří, Jan, Brno, Václav, Petr, Pavel, Josef, Vladimír, Klaus
 • Nom
  • ADJ: další, první, velká, severní, poslední, jasné, jižní, možné, nové, Průmyslová
  • ADJ-Part: Spojené, Vedoucí, otevřená, Konzultované, Oceněná, Vyhnané, Vynucený, chráněný, dodržované, dosluhující
  • ADP: de
  • DET: to, který, která, které, kteří, mnoho, tento, její, každý, toto
  • NOUN: film, lidé, společnost, vláda, moře, policie, prezident, stát, systém, člověk
  • NOUN-Vnoun: omezení, Přezkoumání, Setkání, Stupňování, Vločkování, Vyšetřování, Vzdělání, Zhroucení, bití, hlasování
  • NUM: jeden, jedna, čtyři, dva, dvě, oba, devět, jedno, pět, sedmnáct
  • PRON: což, co, kdo, jenž, někdo, já, nic, on, jež, kdokoli
  • PROPN: Čína, Trump, Bluntová, Británie, Donald, Francie, Mišima, Seagal, Winstone, Wright
 • Nom
  • ADJ: plný, celý, jiné, černá, Mnohý, Pozdní, bledá, bílý, divoké, jiní
  • ADJ-Part: rozvodněná, umdlená, zamračený, Podťata, Vzbouřené, Zsinalá, bijící, drtící, mlčící, nalité
  • DET: to, náš, ty, moje, ta, ti, sám, ten, každý, která
  • NOUN: oči, svět, bůh, duše, květ, člověk, oheň, ruka, dub, láska
  • NOUN-Vnoun: žití, Umění, Zklamání, dechnutí, přání
  • NUM: jeden, Dvé, jedna
  • PRON: jež, já, ty, jenž, co, kdo, nikdo, on, my, Nic
  • PROPN: Armand, Svitava, Angelico, Azték, Chodováci, Fenrir, Fra, Galba, German, Gulon
 • Voc
  • ADJ: vážený, vážení, vážená, vážené, dolarovej, drahej, mladí, podnikový
  • ADJ-Part: vážený, vážení, vážená, vážené
  • NOUN: soudruhu, soudruzi, řediteli, náměstku, soudružko, soudružky, doktore, kamaráde, mámo, pane
  • PRON: ty
  • PROPN: Mirku, Dosoudile, Falto, Franto, Hrabale, Jiří, Jiříku, Ladislave, Lubo, Luboši
 • Voc
  • ADJ: milá, milý, Milí, urozený, drahá, drazí, vzácný, vážený, zlatá, Dobrá
  • DET: má, můj, Vaše, moje, náš
  • NOUN: pane, tatínku, primáři, paní, dědečku, doktore, pánové, mistře, slečno, Obušku
  • NUM: jeden
  • PRON: vy, ty
  • PROPN: Simono, Láďo, Alžběto, Alžbětko, Havle, Alice, Filipe, Flajšmánku, Miloši, Valentýno
 • Voc
  • ADJ: vážení, Svatý, Vážený, Milí, drahá, milý, rudá, Drahý, DŮSTOJNÝ, Laskavý
  • ADJ-Part: vážení, Vážený, Vážená, vzdálená
  • DET: má, můj, Vaše, milióny, moje, náš
  • NOUN: pane, čtenáři, pánové, doktore, krávo, bože, generále, Soudruhu, děti, kolego
  • PRON: ty
  • PROPN: Johne, Petře, Rusko, Václave, Apfelbaume, Baryku, Bětko, Emo, Filko, Ivane
 • Voc
  • NOUN: přátelé
 • Voc
  • ADJ: Svatá, Zsinalá, boží, drahé, milý, mladá, ubohý
  • NOUN: bože, duše, Bratře, Hospodine, Matko, Nevěstko, Otče, Patrona, Světice, básníku
  • PROPN: Magdaleno, Maria, Panno, Světice
 • Npr
  • PRON: je, jež, ji, jim, jej, jich, jí, jimiž, jimi, jeho
 • Npr
  • PRON: jej, je, jim, jí, jimiž, jehož, ji, jenž, jimi, jež
 • Npr
  • PRON: jež, jenž, jehož, jemuž, jíž, již, jímž, jimiž, jimž, jejž
 • Npr
  • PRON: je, ji, jim, jej, jí, jich, jehož, jím, jemuž, jež
 • Npr
  • PRON: jenž, jež, jehož
 • Npr
  • PRON: jež, jenž, jí, ji, je, jej, jich, jemu, jim, jimž
 • Pre
  • PRON: nich, nichž, níž, němž, ní, ně, něm, nimi, něho, ním
 • Pre
  • PRON: nichž, němž, němuž, nich, ní, níž, nějž, nimi, ně, něj
 • Pre
  • PRON: ní, něj, nich, ním, něho, něm, ni, němu, nimi, ně
 • Pre
  • PRON: nich, ní, něj, nichž, níž, něm, němž, ně, nimi, ním
 • Pre
  • PRON: nich, ní, něj, ním, nimi, nichž, níž, ně, něm, něhož
 • Pre
  • PRON: nich, ním, níž, Němu, ni, nimž, něho, něj, němž, něž

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: větší, vyšší, menší, starší, nižší, lepší, delší, vyšších, větších, složitější
  • ADJ-Part: vzdálenější, komplikovanější, rozšířenější, vzdálenějších, diferencovanějšího, kvalifikovanější, kvalifikovanějších, neočekávanější, nezakrytější, nuancovanějších
  • ADV: více, dále, méně, později, dříve, víc, spíše, lépe, dál, výše
 • Cmp
  • ADJ: delší, vyšší, kratší, nižší, pozdějších, podrobnější, menší, nižším, bližší, bližších
  • ADV: více, později, nejméně, nejpozději, výše, nejvýše, dále, méně, dříve, nejblíže
 • Cmp
  • ADJ: starší, lepší, větší, mladší, menší, vyšší, delší, horší, hezčí, silnější
  • ADV: víc, později, dřív, dál, dříve, méně, raději, lépe, více, hůř
 • Cmp
  • ADJ: větší, vyšší, nižší, lepší, menší, delší, starší, horší, vyšších, levnější
  • ADJ-Part: komplikovanější, vzdálenější, otevřenější, vzdálenějších, vzdělanější, rozšířenější, spokojenějším, ucelenější, Sehranějším, adaptovanější
  • ADV: více, méně, později, dříve, víc, lépe, raději, dále, dál, výše
 • Cmp
  • ADJ: větší, vyšší, menší, Starší, afričtějšího, bezpečnější, horším, jemnější, jistější, lepší
  • ADV: více, později, víc, dříve, méně, Přesněji, dál, lépe, raději, radši
  • DET: více, víc, méně
 • Cmp
  • ADJ: lepší, dražší, vyšší, vyšších, čistších
  • ADV: níž, dál, víc, více, výš, šíř, dříve, míň, schýleněji, spíš
  • DET: více
 • Pos
  • ADJ: další, pracovní, jednotlivých, základní, nové, socialistické, různých, dalších, jiné, vlastní
  • ADJ-Part: uvedených, uvedené, příslušné, plánovaných, spojené, příslušného, příslušných, spojených, získaných, určené
  • ADV: tedy, často, stále, dobře, přímo, současně, stejně, hlavně, postupně, jistě
 • Pos
  • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, finanční, účetním, právní, výroční, ostatní, reálnou
  • ADV: obdobně, případně, samostatně, bezprostředně, přímo, odděleně, bezúplatně, přiměřeně, současně, vždy
 • Pos
  • ADJ: celý, další, jiného, poslední, malé, celé, celou, velké, vlastní, celá
  • ADV: dobře, často, dlouho, konečně, rychle, brzy, stejně, náhle, úplně, vždy
  • NOUN: hospodský
 • Pos
  • ADJ: další, české, nové, poslední, státní, dalších, možné, vlastní, jiné, velké
  • ADJ-Part: spojených, spojené, dané, uvedené, určené, příslušné, zmíněné, dotázaných, daném, ozbrojených
  • ADV: stále, stejně, zřejmě, často, dobře, samozřejmě, skutečně, přímo, hlavně, údajně
 • Pos
  • ADJ: další, nové, jižní, severní, hlavní, velká, velké, vlastní, poslední, jiné
  • ADJ-Part: Spojených, Spojené, Spojeným, kvalifikovaných, otevřenou, otevřená, vytvořenou, Konzultované, Oceněná, Vyhnané
  • ADV: stejně, často, pravděpodobně, původně, samozřejmě, dobře, přibližně, společně, úplně, krátce
 • Pos
  • ADJ: věčné, bílé, celý, plný, bílý, jiné, kamenném, nové, tiché, tmavou
  • ADJ-Part: rozvodněná, skrytých, umdlená, zamračený, Drážděné, Neslýchané, Oněmlé, Ukřižovaného, Vzbouřené, Zsinalá
  • ADV: náhle, volně, Kdys, dole, dosti, dávno, hluboko, hrdě, jistě, krvavě
  • DET: málo, všicí
 • Sup
  • ADJ: největší, nejlepší, nejvyšší, nejdůležitější, nejmenší, nejbližší, nejlepším, nejrůznějších, největším, nejlepších
  • ADJ-Part: nejnavštěvovanější, nejoblíbenější, nejoblíbenějších, nejpoužívanější, nejpropracovanější, nejrozvinutější, nejrozšířenější, nejfrekventovanějších, nejnavštěvovanějších, nejnavštěvovanějším
  • ADV: nejméně, nejlépe, nejvíce, nejdříve, nejčastěji, nejpozději, nejvíc, nejvýše, nejdéle, nejrychleji
 • Sup
  • ADJ: nejvyšší, nejvyšším, nejvyššího
  • ADV: nejpozději, nejméně, nejdříve
 • Sup
  • ADJ: nejlepší, největší, nejbližší, nejrychlejší, největším, nejkrásnější, nejmladší, nejbohatší, nejsladší, nejstarší
  • ADV: nejvíc, nejdřív, nejméně, nejraději, nejrychleji, nejdál, nejlépe, nejvíce, nejdéle, nejmíň
 • Sup
  • ADJ: největší, nejlepší, nejvyšší, největším, nejbližší, nejnižší, největších, nejlepším, nejdůležitější, nejrůznějších
  • ADJ-Part: nejoblíbenější, nejoblíbenějším, nejprodávanější, nejrozšířenější, nejrozšířenějším, nejobchodovanějších, nejobchodovanějšími, nejprodávanějším, nejžádanější, nejexponovanějších
  • ADV: nejvíce, nejméně, nejdříve, nejlépe, nejčastěji, nejvíc, nejpozději, nejvýše, nejrychleji, nejdřív
 • Sup
  • ADJ: nejvyšší, největší, Nejnovější, nejdůležitější, nejhorších, nejlepších, nejvyšším, největším, Nejrozšířenější, Nejstarší
  • ADJ-Part: Nejrozšířenější, nejoblíbenějších
  • ADV: nejlépe, nejvíce, nejméně, nejpozději, nejpravděpodobněji
 • Sup
  • ADJ: nejluznější, nejsmutnější, největší
  • ADV: nejvíc
 • Neg
  • ADJ: nezbytné, neposlední, neželezných, nedávné, nežádoucí, nevhodné, nezbytnou, nezbytná, nebezpečné, nemalou
  • ADJ-Part: nezměněné, nedokončené, nevyhovující, nemotivovaný, neomezená, nepodmíněný, nepřipravený, nerušené, nevyčerpanou, nevyřešenou
  • ADV: neustále, nezřídka, neméně, neobyčejně, nesmírně, nesporně, nepřímo, nepochybně, nezávisle, nedostatečně
  • AUX-Fin: není, nejsou, nebude, nebudou, nebudeme, nejsme, nebudu, nebývá, nebudete, nejsem
  • AUX-Inf: nebýt
  • AUX-Part: nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, nebyli
  • NOUN: nepřítomnosti, nezbytnost, nezávislosti, nedůslednost, neplnění, nepochopení, nepřítomnost, neschopnosti, nespokojenost, nezávislost
  • NOUN-Vnoun: neplnění, nepochopení, nedodržení, nesplnění, Nerespektování, Neřešení, nedocenění, nedodržením, nedodržování, nedodání
  • VERB-Conv: nemluvě, nevyjímaje, nechtíc, nehodíce, nepočítaje
  • VERB-Fin: nelze, nemůže, nemá, nesmí, nejde, nemají, nemůžeme, nemohou, nestačí, nemusí
  • VERB-Inf: nedovolit, nedělat, nemluvit, neomezovat, nespokojovat, neusnout, nevidět, nevyhazovat, Nekrmit, Neohrozit
  • VERB-Part: nemohl, neměl, neměli, nepodařilo, nechtěl, nedošlo, neměla, nemohli, nemohla, neměly
 • Neg
  • ADJ: nehmotného, nehmotný, nepeněžní, nezbytné, nevyhrazeného, nehmotným, nepřímých, neupraveném, neauditorské, nebytové
  • ADJ-Part: nepostačující, nespadajícím, nezměněno
  • ADV: nepřetržitě, nepřímo, nedostatečně, nezaměnitelně, nezávisle
  • AUX-Fin: nejsou, není
  • AUX-Part: nebyly, nebyla, nebyl
  • NOUN: nezahrnutí, nejednoznačnost, nemovitostem, nepotřebnost, neprůkaznosti, nepřehlednosti, nesestavení, nesprávnosti, nesrozumitelnosti, neuvedení
  • VERB-Fin: nelze, nepoužije, nemusí, nemá, nepoužijí, nesestaví, nesmí, nestanoví, nevztahuje, neúčtuje
  • VERB-Inf: neúčtovat
  • VERB-Part: neměla, neobsahovala, nepožádali, neprošly, nesplnily, nevedly, nezahájil, nezískala, neúčtovala
 • Neg
  • ADJ: nerad, nebezpečné, neznámý, nerada, nedaleké, nekonečnou, nekonečné, nepříjemné, neznámému, nešťastná
  • ADJ-Part: nedotčena, neexistujícího, nejsoucí, nepoškozeno, nepřejícího, neustávající, neustávajícím
  • ADV: nenápadně, nechápavě, netrpělivě, nesměle, nejistě, nerozhodně, nebezpečně, neochotně, nedůvěřivě, nevzrušeně
  • AUX-Fin: není, nebude, nebudu, nejsem, nejsou, nebudeš, nejsme, nejste, Nebývají, nebudou
  • AUX-Inf: nebýt
  • AUX-Part: nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli, nebývalo, nebýval, nebývala
  • NOUN: nemožnosti, nevinnost, nedar, nepřejícnost, neznalost, Nezávislost, necudnost, nekrása, nemravnost, neodpovědnosti
  • VERB-Conv: netuše, Nechtíc, nedbaje, nedbajíc, nespouštějíc, netroufajíc, nevěda, nevšímajíc
  • VERB-Fin: nevím, nemám, nemá, nechci, nemůže, nemůžu, nevíte, nechce, nemáš, nedá
  • VERB-Inf: nedívat, Neposuzovat, Nespat, nebrat, nedráždit, nedávat, nehovořit, nejíst, nekazit, nemyslet
  • VERB-Part: nemohl, neměl, nevěděl, neměla, nechtěl, nemohla, nechtěla, nevěděla, neměli, neviděl
 • Neg
  • ADJ: nedávné, nezbytné, necelých, nezávislých, nebezpečné, neautorizovaný, nezávislé, neznámý, nedostatečné, nemožné
  • ADJ-Part: neautorizovaný, nejmenovaný, nedovoleného, neslyšící, nevyhovující, nečekané, neomezené, neoprávněného, neoprávněné, nezaměstnaných
  • ADV: nedávno, nezávisle, nedaleko, nesmírně, nesporně, neúměrně, neméně, nepřímo, nekonečně, neuvěřitelně
  • AUX-Fin: není, nebude, nejsou, nebudou, nejsem, nejsme, nebudeme, nebudu, nebývá, nejste
  • AUX-Inf: nebýt
  • AUX-Part: nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli, nebývalo, nebýval, nebývala
  • NOUN: nezávislost, nezávislosti, neschopnost, nemožnost, nedodržení, neznalost, nepochopení, nespokojenost, neplnění, neznalosti
  • NOUN-Vnoun: nedodržení, nepochopení, neplnění, neporozumění, neplacení, nepřijetí, nesplnění, nezaplacení, nedodržování, neodvyprávění
  • VERB-Conv: nemluvě, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje, nechtíc, nemaje, nespočet
  • VERB-Fin: nelze, nemá, nemůže, nemají, nemusí, nejde, nemohou, nevím, nesmí, nedá
  • VERB-Inf: nevidět, nenechat, nedat, nesouhlasit, nebrat, nepsat, nevzpomenout, Neprodávat, nebát, neklást
  • VERB-Part: neměl, nemohl, neměli, neměla, nemělo, nepodařilo, nedošlo, nemohli, nechtěl, neměly
 • Neg
  • ADJ: neuvěřitelný, nevhodné, nezávislé, Nedávným, Nedávnými, Nezávislého, nedobrovolnými, nedobytné, nedávná, nedávného
  • ADJ-Part: nejmenovaný, nekvalifikovaný, nenarozené, neomezený, neomezených, neozbrojený, nevyvinuté, nezodpovězené, neškolenými
  • ADV: Nedlouho, nedaleko, nenapodobitelně, nenápadně, neoprávněně, neskutečně, nezbytně, nezávisle
  • AUX-Fin: není, nebude, nebudou, nejsou, Nejsme, nebudu
  • AUX-Part: nebyly, nebyla, nebyl, nebylo, byl
  • NOUN: nezávislost, nedokončenost, nejednotnost, nesmrtelnost, nespokojenost, nezávislosti
  • VERB-Conv: nedbajíce
  • VERB-Fin: nelze, nemá, Nevím, nechce, nemají, nemusí, nemůžeme, Neznám, neblíží, nechci
  • VERB-Inf: nezobrazit
  • VERB-Part: neměl, neměla, neměli, Nemohli, nedopřál, nedoznaly, nedošlo, neexistovalo, nekomunikoval, nekomunikovala
 • Neg
  • ADJ: nesmrtelných, Neslýchané, nekonečná, nekonečném, nepoznaným, nesmrtelná, nesmělou, netknuté, neumělý, nevinnou
  • ADJ-Part: Neslýchané, nepoznaným, netknuté, nezvrácen
  • ADV: nehlučně, nerozborně
  • AUX-Fin: nejsem, nejsou, není
  • AUX-Part: Nebyla
  • NOUN: nedůvěrnost, nenadání, nevinňátko
  • VERB-Fin: neví, nevím, Neprobudiž, nebdí, nebuďtež, nechce, nechci, nelze, nemohou, nemáme
  • VERB-Inf: nevidět
  • VERB-Part: nedospěl, nehnul, neměl, nenarazil, nepoznala, neumíral, neuměl, nevyhrnul, nezaneslo, nezapřela
 • Pos
  • ADJ: další, pracovní, jednotlivých, základní, nové, možno, socialistické, různých, dalších, větší
  • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, uvedených, uvedené, vedoucí, řečeno, příslušné, dosaženo, odpovídající
  • ADV: tedy, více, dále, často, stále, dobře, přímo, současně, stejně, hlavně
  • AUX-Conv: byvše, jsouc, jsouce
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsme, jsem, budou, budeme, bývá, jste, bývají
  • AUX-Inf: být, býti
  • AUX-Part: bylo, byl, byla, byly, byli, býval, bývalo, bývaly, Bývali, bývala
  • NOUN: práce, roce, let, práci, roku, oblasti, době, společnosti, hlediska, činnosti
  • NOUN-Vnoun: zařízení, řešení, plnění, poznání, řízení, umění, oddělení, zpracování, pojetí, záření
  • PROPN: KSČ, ROH, Praze, SSSR, ÚJČ, SSM, Praha, ČSAV, ČSSR, Škoda
  • VERB-Conv: počínaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče, plníce, ponechávajíc
  • VERB-Fin: má, mají, musí, může, jde, lze, mohou, můžeme, patří, tvoří
  • VERB-Inf: mít, zajistit, říci, vidět, dělat, řešit, věnovat, použít, provádět, dosáhnout
  • VERB-Part: měl, měla, mohli, mohl, došlo, měli, měly, mělo, řekl, podařilo
 • Pos
  • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, konsolidující, finanční, účetním, povinny, právní, výroční
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, stanoveno, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, sestavena, obchodovány
  • ADV: více, obdobně, případně, později, nejméně, nejpozději, samostatně, bezprostředně, přímo, odděleně
  • AUX-Fin: je, jsou, není, bude, budou
  • AUX-Inf: být
  • AUX-Part: byly, byl, bylo, byla
  • NOUN: jednotky, jednotka, majetku, období, ocenění, účetnictví, položka, dni, závěrky, ustanovení
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
  • VERB-Inf: vést, použít, mít, účtovat, odpisovat, uvést, sestavit, zajistit, provést, určit
  • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, staly, nastaly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Pos
  • ADJ: celý, rád, další, jiného, poslední, malé, celé, celou, velké, vlastní
  • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, následující, rozhodující, třesoucí, napsáno, nastávající, obklopen
  • ADV: vždycky, dobře, často, víc, dlouho, konečně, rychle, brzy, stejně, náhle
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jsi, jste, budu, budeš, budou
  • AUX-Inf: být
  • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, býval, bývala, bývalo, bývali
  • NOUN: chvíli, život, oči, dítě, den, člověk, plod, dívka, profesor, ruce
  • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, Divě, Jda, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc, doufajíce, drže
  • VERB-Fin: má, mám, může, musí, mají, musím, vím, stojí, jde, víš
  • VERB-Inf: dělat, mít, říct, vidět, jít, udělat, žít, stát, dát, mluvit
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, řekla, mohl, chtěl, chtěla, stalo, viděl, začal
 • Pos
  • ADJ: další, české, nové, poslední, státní, dalších, možné, vlastní, jiné, velké
  • ADJ-Part: spojených, spojené, rozhodující, řečeno, vedoucí, následující, přesvědčen, připravena, připraven, dané
  • ADV: více, stále, stejně, zřejmě, často, méně, dobře, později, samozřejmě, skutečně
  • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, budou, jste, budeme, bývá, budu
  • AUX-Inf: být, býti
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, býval, bývalo, bývala, bývaly, bývávaly
  • NOUN: roku, korun, let, roce, strany, procent, společnosti, době, případě, firmy
  • NOUN-Vnoun: jednání, vedení, utkání, rozhodnutí, řešení, zařízení, řízení, opatření, zvýšení, setkání
  • PROPN: Praha, ČR, Praze, LN, ODS, USA, Jiří, Jan, OSN, Evropy
  • VERB-Conv: počínaje, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, Vycházeje, chtíc, chtějíce, dodávajíce
  • VERB-Fin: má, může, mají, musí, jde, lze, mohou, říká, patří, chce
  • VERB-Inf: mít, získat, stát, hrát, říci, platit, muset, dělat, dostat, dát
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, prohlásil, stal
 • Pos
  • ADJ: další, nové, jižní, severní, hlavní, velká, velké, vlastní, poslední, jiné
  • ADJ-Part: Spojených, řečeno, propuštěn, vedoucí, Spojené, Spojeným, kvalifikovaných, nabídnuto, následující, otevřenou
  • ADV: více, stejně, často, později, pravděpodobně, původně, samozřejmě, víc, dobře, dříve
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, budou, budeme, budu, jste, bývají
  • AUX-Inf: být
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli
  • DET: více, víc, méně, tohoto
  • NOUN: roce, roku, let, století, letech, době, území, období, oblasti, l
  • NOUN-Part: vedoucích
  • NOUN-Vnoun: omezení, rozhodnutí, chování, jednání, oddělení, opatření, umění, hlasování, oblečení, pochopení
  • PROPN: Čína, Francie, USA, Čching, Albánie, BBC, Británii, Clintonové, Danevirke, Evropě
  • VERB-Conv: Počínaje, redukujíc
  • VERB-Fin: má, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují
  • VERB-Inf: mít, vidět, získat, najít, opustit, pokračovat, stát, vést, dělat, muset
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, mohla, pracoval, rozhodl
 • Pos
  • ADJ: věčné, bílé, celý, plný, bílý, jiné, kamenném, nové, tiché, tmavou
  • ADJ-Part: Vyloupena, otráven, rozvodněná, skrytých, umdlená, zamračený, Drážděné, Kypící, Oněmlé, Očištěna
  • ADV: Blaze, náhle, níž, dál, kol, volně, víc, dosti, dávno, hluboko
  • AUX-Fin: je, jsem, jste, jest, jsou, budeš, jsi, bude, jsme, buď
  • AUX-Inf: být
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byli, byly, bývaly, jsi
  • DET: málo, více, vša, všicí
  • NOUN: duše, žití, den, oči, svět, boha, duši, srdce, bože, bůh
  • NOUN-Vnoun: žití, objetí, přání, Umění, Zklamání, blahoslavením, dechnutí, hledání, hýření, lehtání
  • PROPN: Magdaleno, Maria, Armand, Labe, Sion, Svitava, Vltavy, Angelico, Armandovi, Azték
  • VERB-Conv: Poslouchaje, cítě, hyna, koře, podávaje, věře, řkouc, žehnaje
  • VERB-Fin: jdou, letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, stojí, vím
  • VERB-Inf: stát, vidět, říci, Svítit, chtít, dopomoci, dát, dštíti, hnáti, hřešit
  • VERB-Part: měl, chtěl, poznali, viděl, ctil, šel, Rozhučela, cítil, dal, klečel
 • Short
  • ADJ: možno, nutno, povinen, řečeno, dosaženo, známo, rád, rádi, věnována, dána
  • ADJ-Part: řečeno, dosaženo, věnována, dána, provedena, uvedeny, určena, určeny, splněny, zahájena
  • DET: sám, sama, sami, samo, samy, samu
  • PRON: se, si, mu, ho, mi, mě, ti, tě, mně
 • Short
  • ADJ: povinny, povinna, stanoveno, sestavena, možno, obchodovány, uvedeny, zahrnuty, zavedena, oprávněn
  • ADJ-Part: stanoveno, sestavena, obchodovány, uvedeny, zahrnuty, zavedena, oprávněn, uvedena, vykázány, účtovány
  • DET: sama, samo, samy
  • PRON: se, ho, si
 • Short
  • ADJ: rád, ráda, rádi, přesvědčen, jist, možno, nerad, vinen, řečeno, oblečena
  • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, napsáno, obklopen, poslán, pozván, zakázáno, ztraceno
  • DET: sám, sama, sami, samo, samy, samu
  • PRON: se, si, mi, mě, ho, mu, ti, tě
 • Short
  • ADJ: možno, rád, řečeno, schopen, nutno, schopni, známo, přesvědčen, připravena, připraven
  • ADJ-Part: řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, otevřena, rozhodnuto, zvolen, uzavřena, uvedeno, založena
  • DET: sám, sama, sami, samy, samo, samu
  • PRON: se, si, mu, ho, mi, mě, tě, ti
 • Short
  • ADJ: schopen, řečeno, propuštěn, rád, nabídnuto, označen, poražena, používán, považováno, považovány
  • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, nabídnuto, označen, poražena, používán, považováno, považovány, prodán, provedeno
  • DET: sama, sám, sami, samo
  • PRON: se, si, ho, mu, mě, mi
 • Short
  • ADJ: věrni, Vyloupena, otráven, Očištěna, Podťata, Rozcuchán, bičován, hodni, možno, neznáma
  • ADJ-Part: Vyloupena, otráven, Očištěna, Podťata, Rozcuchán, bičován, nezvrácen, oblečeny, odevzdáno, očesána
  • DET: Ti, sám, Samo
  • PRON: se, mi, si, tě, ti, ho, mu, mě, tobě

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, věnována, řídící, týkající, vyplývající
  • AUX-Conv: jsouc, jsouce
  • AUX-Fin: bývá, bývají, nebývá, nebývají
  • AUX-Part: býval, bývalo, bývaly, Bývali, bývala
  • CCONJ: buď
  • NOUN: tváří
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
  • VERB-Fin: patří, tvoří, znamená, odpovídá, stává, mění, představuje, dochází, ukazuje, říká
  • VERB-Inf: dělat, řešit, věnovat, provádět, pracovat, sledovat, používat, rozvíjet, vytvářet, považovat
  • VERB-Part: zabýval, pracoval, pracovali, konal, pracovalo, snažili, hovořil, pokračovalo, sloužila, znamenalo
 • Imp
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
  • VERB-Conv: počínaje
 • Imp
  • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
  • AUX-Conv: jsouc
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
 • Imp
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, považován, kupující
  • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, by, jsou, bude, není, jsem, jsme, budou, nebude, nejsou
  • AUX-Inf: být, nebýt, býti
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje
  • VERB-Fin: má, může, mají, musí, jde, lze, mohou, říká, patří, chce
  • VERB-Inf: mít, hrát, platit, muset, dělat, pokračovat, jednat, jít, moci, řešit
  • VERB-Part: měl, měla, měli, mělo, mohl, měly, mohli, mohla, mohlo, chtěl
 • Imp
  • ADJ-Part: vedoucí, následující, používán, považováno, považovány, probíhající, sestávající, studujících, aktivovány, budovány
  • AUX-Fin: bývají, bývá
  • AUX-Part: byl
  • NOUN-Part: vedoucích
  • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce
  • VERB-Fin: říká, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují, patří, tvrdí, nachází, naznačuje, poskytují
  • VERB-Inf: pokračovat, dělat, sledovat, vybírat, měnit, objevovat, posílat, používat, předvídat, tvořit
  • VERB-Part: pracoval, režíroval, snažil, varoval, vládl, vypadaly, bavili, fungoval, konalo, miloval
 • Imp
  • ADJ-Part: Drážděné, Kypící, bijící, bičován, drtící, hořícího, hořícím, hynoucími, kající, mlčící
  • AUX-Fin: je, by, jsem, jste, jest, jsi, jsou, budeš, bude, bych
  • AUX-Inf: být
  • AUX-Part: byl, bylo, Nebyla, byla, byli, byly, bývaly, jsi
  • NOUN-Vnoun: roztávání
  • VERB-Conv: Poslouchaje, cítě, hyna, koře, podávaje, věře, řkouc, žehnaje
  • VERB-Fin: jdou, letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, vím, čeká
  • VERB-Inf: vidět, Svítit, chtít, dštíti, hnáti, hřešit, imponovat, jít, kopat, kouzlit
  • VERB-Part: měl, chtěl, viděl, ctil, šel, cítil, klečel, kmital, mluvil, mohl
 • Imp,Perf
  • ADJ-Part: jmenován, informováni, informován, jmenováni, informována, privatizována, registrováno, interpretováno, publikovány, realizován
  • VERB-Fin: organizuje, konstatuje, jmenuje, vypovídá, charakterizuje, realizuje, informuje, dominuje, komentuje, orientuje
  • VERB-Inf: investovat, realizovat, jmenovat, informovat, definovat, charakterizovat, konstatovat, akceptovat, komentovat, orientovat
  • VERB-Part: informoval, konstatoval, informovali, jmenoval, absolvoval, komentoval, informovala, charakterizoval, absolvovali, jmenovala
 • Perf
  • ADJ-Part: splněny, zahájena, založena, splněn, stanovena, spojeno, spojeny, stanoveny, vybudována, připraveny
  • AUX-Conv: byvše
  • NOUN: oprav, vyhovění
  • NOUN-Vnoun: vyhovění
  • VERB-Conv: vyměně
  • VERB-Fin: stanoví, viz, objeví, zajistí, vytvoří, umožní, uskuteční, spotřebuje, připraví, vznikne
  • VERB-Inf: zajistit, vytvořit, vyjádřit, vysvětlit, získat, splnit, odstranit, poskytnout, udělat, zabezpečit
  • VERB-Part: podařilo, vznikl, zdůraznil, vznikly, projevilo, zúčastnilo, postavili, vznikla, objevil, získal
 • Perf
  • VERB-Conv: připomenuv, vrhnuv, vzdychnuv
 • Perf
  • ADJ-Part: řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, otevřena, rozhodnuto, zvolen, uzavřena, uvedeno, založena
  • VERB-Conv: nespočet, poznajíce, semnuvše, vzpomenuv, řkouce
  • VERB-Fin: dá, stane, začne, přijde, dojde, dostane, viz, rozhodne, zůstane, zaplatí
  • VERB-Inf: získat, říci, stát, dostat, dát, využít, vytvořit, dosáhnout, udělat, začít
  • VERB-Part: řekl, uvedl, prohlásil, stal, podařilo, došlo, dodal, dostal, sdělil, získal
 • Perf
  • ADJ-Part: nabídnuto, označen, prodán, rozděleno, vytvořen, vytvořena, založena, zamítnuto, zvolen, dovoleno
  • VERB-Conv: redukujíc
  • VERB-Fin: Polož, Skončíte, Zhodnotíme, koupím, naučí, navrhnu, navštíví, nedovolí, neobjeví, nerozvodní
  • VERB-Inf: opustit, získat, udělat, vytvořit, zrušit, naučit, odhalit, překročit, vrátit, zajistit
  • VERB-Part: rozhodl, vrátil, objevil, vydala, navštívil, rozhodli, setkal, umožnila, vyhlásil, vytvořil
 • Perf
  • ADJ-Part: Oněmlé, Podťata, Rozcuchán, Zsinalá, narozené, narozený, nepoznaným, nezvrácen, oblečeny, obnažená
  • VERB: poznali, stojí, dáš, nech, padne, stát, Rozhučela, dal, dej, dejte
  • VERB-Fin: stojí, dáš, nech, padne, dej, dejte, dám, povede, vstane, Dejž
  • VERB-Inf: stát, říci, dopomoci, dát, naplnit, obléct, pomyslit, pozvednout, promluvit, prostřít
  • VERB-Part: poznali, Rozhučela, dal, nechali, povylétla, vstal, vzrostla, zůstaly, Došel, Sklesl
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bychom, bych, byste, bys
 • Cnd
  • AUX-Fin: by
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bych, byste, bys, bychom, bysme
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bychom, bych, byste, bys, bysem, bysme
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bych, bychom, byste
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bych, bychom, bys
 • Imp
  • AUX-Fin: budiž, buď, buďme, buďte, Nebuď
  • VERB-Fin: viz, překonej, připomeňme, uveďme, nechte, pověste, vraťme, žehlete, nezapomeňte, perte
 • Imp
  • AUX-Fin: buď, buďte, Buďme, Nebuď
  • VERB-Fin: řekni, dej, nech, pojď, podívej, počkej, neboj, vezmi, vrať, vzpomeňte
 • Imp
  • AUX-Fin: buď, buďte, budiž, Buďme, Nebuďte
  • VERB-Fin: viz, řekněme, dejme, připomeňme, doufejme, vraťme, dodejme, Ponechme, podívejme, předpokládejme
 • Imp
  • VERB-Fin: Polož, Řekněme
 • Imp
  • AUX-Fin: buď, budiž
  • VERB-Fin: Plyň, nech, dej, dejte, spi, Dejž, Nauč, Neprobudiž, Skloň, Taž
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, není, jsme, jsem, budou, nejsou, budeme, bývá
  • VERB-Fin: má, mají, musí, může, jde, lze, mohou, můžeme, patří, nelze
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsou, není, nejsou, bude, budou
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Ind
  • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jsi, není, jste, budu, budeš
  • VERB-Fin: má, mám, může, nevím, musí, mají, musím, vím, nemám, stojí
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, není, jsem, jsme, budou, nebude, nejsou, jste
  • VERB-Fin: má, může, mají, musí, jde, lze, mohou, říká, patří, chce
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, není, jsme, budou, nebude, budeme, budu
  • VERB-Fin: má, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsem, jste, jest, jsi, jsou, budeš, bude, jsme, nejsem
  • VERB: jdou, letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, stojí, vím
  • VERB-Conv: hyna, koře
  • VERB-Fin: jdou, letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, stojí, vím
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budou, budeme, nebude, nebudou, budu, budete, nebudeme, nebudu, nebudete
  • VERB-Fin: půjde, pojedu, půjdou, Nepůjde, Pojede, pocestuje, poletí, ponese, ponesou
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budou
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budu, budeš, budou, nebude, nebudu, budeme, budete, nebudeš, nebudou
  • VERB-Fin: nepůjde, nepůjdu, půjde, půjdeme, půjdu, pojedeme, pojedete, půjdeš, Poběžíme, Potrvá
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budou, nebude, budeme, nebudou, budu, nebudeme, budete, nebudu, nebudete
  • VERB-Fin: půjde, nepůjde, pojede, půjdou, pojedou, ponese, nepojede, půjdeme, poběží, potrvá
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budou, nebude, budeme, budu, nebudou, nebudu
  • VERB-Fin: půjde, neporoste, povede
 • Fut
  • AUX-Fin: budeš, bude
 • Past
  • ADJ-Part: nastoupivšími, rozpadnuvší
  • AUX-Conv: byvše
  • AUX-Part: bylo, byl, byla, byly, byli, nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB-Conv: vyměně
  • VERB-Part: měl, měla, mohli, mohl, došlo, měli, měly, mělo, řekl, podařilo
 • Past
  • AUX-Part: byly, byl, bylo, nebyly, byla, nebyla, nebyl
  • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, staly, nastaly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Past
  • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala
  • VERB-Conv: připomenuv, vrhnuv, vzdychnuv
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, řekla, mohl, chtěl, chtěla, stalo, viděl, začal
 • Past
  • ADJ-Part: odstoupivšího, byvší, doloživší, nastavší, ocitnuvšího, odstoupivších, provinivšího, předčivší, přeživšího, vyskytnuvší
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB-Conv: nespočet, semnuvše, vzpomenuv
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, prohlásil, stal
 • Past
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyly, nebyla, nebyl, nebylo
  • VERB-Conv: redukujíc
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, mohla, pracoval, rozhodl
 • Past
  • ADJ-Part: Oněmlé, odvrácené, seto, vypráhlé, ztuhlá
  • AUX-Part: byl, bylo, Nebyla, byla, byli, byly, bývaly, jsi
  • VERB-Fin: vzbudil
  • VERB-Part: měl, chtěl, poznali, viděl, ctil, šel, Rozhučela, cítil, dal, klečel
 • Pres
  • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, řídící, týkající, vyplývající, rostoucí
  • AUX-Conv: jsouc, jsouce
  • AUX-Fin: je, jsou, není, jsme, jsem, nejsou, bývá, jste, bývají, jsi
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
  • VERB-Fin: má, mají, musí, může, jde, lze, mohou, můžeme, patří, nelze
 • Pres
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
  • AUX-Fin: je, jsou, není, nejsou
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Pres
  • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: jsem, je, jsme, jsou, jsi, není, jste, nejsem, nejsou, bývá
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
  • VERB-Fin: má, mám, může, nevím, musí, mají, musím, vím, nemám, stojí
 • Pres
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, kupující, následujících
  • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, jsou, není, jsem, jsme, nejsou, jste, bývá, nejsem, nejsme
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje
  • VERB-Fin: má, může, mají, musí, jde, lze, mohou, říká, patří, chce
 • Pres
  • ADJ-Part: vedoucí, následující, probíhající, sestávající, studujících, dosluhující, dospívající, dospívajícího, dívající, hanobící
  • AUX-Fin: je, jsou, jsem, není, jsme, jste, nejsou, Nejsme, bývají, bývá
  • NOUN-Part: vedoucích
  • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce
  • VERB-Fin: má, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují
 • Pres
  • ADJ-Part: Kypící, bijící, drtící, hořícího, hořícím, hynoucími, kající, mlčící, rušících, smilnící
  • AUX-Fin: je, jsem, jste, jest, jsou, jsi, jsme, nejsem, nejsou, není
  • VERB: jdou, letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, stojí, vím
  • VERB-Conv: Poslouchaje, cítě, hyna, koře, podávaje, věře, řkouc, žehnaje
  • VERB-Fin: jdou, letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, stojí, vím
 • Act
  • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, řídící, týkající, vyplývající, rostoucí
  • AUX-Conv: byvše, jsouc, jsouce
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, není, jsme, jsem, budou, nejsou, budeme, bývá
  • AUX-Part: bylo, byl, byla, byly, byli, nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
  • VERB-Fin: má, mají, musí, může, jde, lze, mohou, můžeme, patří, nelze
  • VERB-Part: měl, měla, mohli, mohl, došlo, měli, měly, mělo, řekl, podařilo
 • Act
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
  • AUX-Fin: je, jsou, není, nejsou, bude, budou
  • AUX-Part: byly, byl, bylo, nebyly, byla, nebyla, nebyl
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
  • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, staly, nastaly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Act
  • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jsi, není, jste, budu, budeš
  • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
  • VERB-Fin: má, mám, může, nevím, musí, mají, musím, vím, nemám, stojí
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, řekla, mohl, chtěl, chtěla, stalo, viděl, začal
 • Act
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, kupující, následujících
  • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, není, jsem, jsme, budou, nebude, nejsou, jste
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje
  • VERB-Fin: má, může, mají, musí, jde, lze, mohou, říká, patří, chce
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, prohlásil, stal
 • Act
  • ADJ-Part: vedoucí, následující, probíhající, sestávající, studujících, dosluhující, dospívající, dospívajícího, dívající, hanobící
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, není, jsme, budou, nebude, budeme, budu
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyly, nebyla, nebyl, nebylo
  • NOUN-Part: vedoucích
  • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce, redukujíc
  • VERB-Fin: má, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují
  • VERB-Inf: překonat
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, mohla, pracoval, rozhodl
 • Act
  • ADJ-Part: Kypící, Oněmlé, Zsinalá, bijící, drtící, hořícího, hořícím, hynoucími, kající, mlčící
  • AUX-Fin: je, jsem, jste, jest, jsou, budeš, jsi, bude, jsme, nejsem
  • AUX-Part: byl, bylo, Nebyla, byla, byli, byly, bývaly, jsi
  • VERB: jdou, letí, měl, chce, jde, zdá, chcem, chtěl, hledá, mám
  • VERB-Conv: Poslouchaje, cítě, koře, podávaje, věře, řkouc, žehnaje
  • VERB-Fin: jdou, letí, chce, jde, zdá, chcem, hledá, mám, stojí, vím
  • VERB-Inf: stát
  • VERB-Part: měl, chtěl, poznali, viděl, ctil, šel, Rozhučela, cítil, dal, klečel
 • Pass
  • ADJ-Part: uvedených, uvedené, řečeno, příslušné, dosaženo, plánovaných, spojené, věnována, příslušného, dána
 • Pass
  • ADJ-Part: stanoveno, sestavena, obchodovány, uvedeny, zahrnuty, zavedena, oprávněn, uvedena, vykázány, účtovány
 • Pass
  • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, napsáno, obklopen, poslán, pozván, zakázáno, ztraceno
 • Pass
  • ADJ-Part: spojených, spojené, řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, dané, uvedené, určené, příslušné
 • Pass
  • ADJ-Part: Spojených, řečeno, propuštěn, Spojené, Spojeným, kvalifikovaných, nabídnuto, otevřenou, otevřená, označen
 • Pass
  • ADJ-Part: Vyloupena, otráven, rozvodněná, skrytých, umdlená, zamračený, Drážděné, Neslýchané, Očištěna, Podťata

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADV: tak, proto, zde, tam, tu, dosud, nyní, tehdy, tady, teď
  • DET: to, tím, této, těchto, tyto, tom, toho, tento, tohoto, tomu
 • Dem
  • ADV: tak, dosud, tehdy, Tam, zde
  • DET: této, tohoto, těchto, tyto, tato, tento, to, tomto, tímto, tuto
 • Dem
  • ADV: tak, tam, teď, tu, tady, tehdy, proto, nyní, dosud, tentokrát
  • DET: to, ten, tom, toho, tím, té, ta, tu, tomu, tohle
 • Dem
  • ADV: tak, nyní, dosud, zde, tam, tu, tehdy, teď, proto, tady
  • DET: to, tím, tom, této, tomu, tento, toho, tohoto, tato, těchto
 • Dem
  • ADV: tak, tam, teď, nyní, tentokrát, to, tu, zde, dosud, tady
  • DET: to, toho, tím, tento, tohoto, toto, této, tomu, tyto, tato
 • Dem
  • ADV: tak, tam, tu, teď, zde, nyní, semo
  • DET: to, ty, ta, ten, té, ti, tom, těm, tolik, tolika
 • Dem,Ind
  • ADV: nesčetněkrát
 • Dem,Ind
  • ADV: nejednou, nekonečněkrát, párkrát
  • DET: kolik, pár, kolika
 • Emp
  • DET: sám, sama, sami, samo, samy, samé, samého, samých, samém, samu
 • Emp
  • DET: sama, samo, samy
 • Emp
  • DET: sám, sama, sami, samo, samy, samé, samá, samého, samu, samých
 • Emp
  • DET: sám, sama, sami, samy, samého, samo, samé, samém, samu, samí
 • Emp
  • DET: sama, sám, sami, samo, samé, samého, samý
 • Emp
  • DET: sám, Samo, samém
 • Ind
  • ADV: někdy, někde, kdysi, nějak, několikrát, někam, jaksi, jakkoli, jakkoliv, kdykoliv
  • DET: některé, některých, několik, mnoho, několika, mnoha, někteří, nějaké, některá, nějakou
  • PRON: něco, někdo, někomu, něčeho, něčemu, kdekdo, cosi, ledacos, málokdo, někoho
 • Ind
  • ADV: kdykoli
  • DET: NĚKTERÝCH, několika, některá, některé, jakékoli, jakýchkoliv, kterýkoli, některý
 • Ind
  • ADV: někdy, nějak, kdysi, někde, někam, jaksi, několikrát, málokdy, kdykoli, mnohokrát
  • DET: několik, nějaký, nějaké, nějakou, několika, mnoho, hodně, moc, víc, málo
  • PRON: něco, někdo, někoho, cosi, někomu, cokoli, něčím, kdosi, něčem, kdekdo
 • Ind
  • ADV: někdy, někde, kdysi, nějak, několikrát, jaksi, kdykoliv, jakkoli, kdykoli, někam
  • DET: několik, některé, některých, několika, mnoho, někteří, mnoha, nějaké, nějaký, málo
  • PRON: něco, někdo, někoho, cosi, něčeho, cokoli, něčím, někomu, málokdo, něčem
 • Ind
  • ADV: někdy, kdykoli, málokdy, několikrát, mnohokrát
  • DET: mnoho, několik, mnoha, někteří, některé, některých, několika, některá, jakoukoli, jakoukoliv
  • PRON: něco, někdo, kdokoli, kdokoliv, někoho, něčem, něčemu, něčím
 • Ind
  • ADV: kdys, kdes, kdysi, někdy, odkuds
  • DET: tolika, nějaké
  • PRON: cosi, kdo, něco, číms
 • Int
  • ADV: jak, proč, kam, kde, kudy, nač
  • DET: Kteří, jakou, jaké, kolik
  • PRON: co, Kdo, Komu
 • Int,Rel
  • ADV: jak, kde, kdy, proč, kam, odkud, kolikrát, kudy, dokdy, kdes
  • DET: které, který, která, kteří, kterou, jaké, kterých, kterým, kolik, kterém
  • PRON: co, kdo, čím, čem, čeho, copak, kdož, koho, čemu, komu
 • Int,Rel
  • ADV: kdy, jak, kde, kam
  • DET: které, která, který, kterým, kterých, kterém, kterému, kterou, kterého, jakém
 • Int,Rel
  • ADV: jak, proč, kde, kdy, kam, odkud, kolikrát, kudy, Jaks
  • DET: který, které, která, kterou, kteří, kolik, jaké, kterého, kterým, jakou
  • PRON: co, kdo, čím, čem, koho, čeho, čemu, komu, kým, copak
 • Int,Rel
  • ADV: jak, kdy, kde, proč, kam, odkud, kudy, kolikrát, Odkdy
  • DET: které, který, která, kteří, tisíc, kterou, milionů, miliónů, miliardy, jaké
  • PRON: co, kdo, což, čím, čem, koho, čímž, komu, čeho, čemu
 • Int,Rel
  • ADV: jak, kde, kdy, proč, odkud, kam
  • DET: který, které, která, kteří, kterou, kterého, kterém, kterých, jaké, jakým
  • PRON: co, kdo, koho, čím
 • Neg
  • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam
  • DET: žádné, žádný, žádná, žádnou, žádném, žádných, žádným, žádného, žádnému, pražádnou
  • PRON: nic, nikdo, nikoho, ničím, nikomu, ničeho, ničemu, nikým, ničem
 • Neg
  • DET: žádná, žádném, žádnou, žádný
 • Neg
  • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam
  • DET: žádný, žádné, žádnou, žádná, žádném, žádného, žádnej, nijaké, pražádný, žádnému
  • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikomu, ničeho, ničemu, nikým, ničím, ničem
 • Neg
  • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam, odnikud
  • DET: žádné, žádný, žádná, žádnou, žádném, žádným, žádného, žádnému, žádných, žádnými
  • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikomu, ničím, ničem, ničemu, nikým, ničeho, pranic
 • Neg
  • ADV: nikdy
  • DET: žádná, žádné, žádný, žádném, žádným
  • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikým, ničím
 • Neg
  • ADV: nikde, Nikdy, nikam
  • DET: žádné, žádný
  • PRON: nikdo, Nic
 • Prs
  • DET: jejich, jeho, své, její, naší, svou, naše, našeho, svých, našich
  • PRON: se, si, je, nás, nám, nich, ji, jim, mu, sebe
 • Prs
  • DET: jejich, jeho, její, své, jejího, jejím, svého, svých, svůj, svoji
  • PRON: se, jej, je, jim, jí, ji, nich, ní, sobě, jimi
 • Prs
  • DET: jeho, své, její, jejich, moje, svou, svého, můj, svým, svůj
  • PRON: se, si, mi, mě, ho, já, mu, ji, je, jí
 • Prs
  • DET: jeho, jejich, své, její, svou, svého, svých, svůj, naše, svým
  • PRON: se, si, nás, je, nám, nich, mu, ji, ho, jim
 • Prs
  • DET: jeho, jejich, své, její, n, svou, svého, svůj, svých, svým
  • PRON: se, si, ho, nich, ní, jí, mu, mě, ji, něj
 • Prs
  • DET: jeho, své, tvé, náš, jejich, svých, moje, svou, jich, svůj
  • PRON: se, mi, si, já, ty, tě, tobě, mu, jí, nás
 • Rel
  • ADV: přičemž, zato
  • DET: jehož, jejichž, jejíž, jejímž, jejímuž, jejíchž, kterážto
  • PRON: jež, nichž, což, níž, němž, jimiž, něhož, čímž, jenž, nimiž
 • Rel
  • ADV: přičemž
  • DET: jejichž, jehož, jejímž, jejíž
  • PRON: nichž, němž, němuž, jimiž, jehož, níž, nějž, jenž, jež, jímž
 • Rel
  • ADV: zato, přičemž
  • DET: jehož, jejichž, jejíž, jejímž
  • PRON: což, níž, jež, nichž, němž, jenž, nímž, nimiž, něhož, jehož
 • Rel
  • ADV: přičemž, zato
  • DET: jejichž, jehož, jejíž, jejímž, jejíchž, jejíhož, jejímiž, jejímuž
  • PRON: nichž, jež, níž, němž, jehož, jenž, něhož, něž, jemuž, nimiž
 • Rel
  • ADV: přičemž, zato
  • DET: jejichž, jehož, jejíž
  • PRON: což, jenž, nichž, níž, jež, něhož, čemuž, čímž, jehož, nimž
 • Rel
  • ADV: kde, jak, Kdež, kdy, kam
  • DET: která, které, jehožto, jejichž, jichž, který, kteří
  • PRON: jež, jenž, co, níž, jimž, již, kdo, nimž, němž, něž
 • Tot
  • ADV: vždy, všude, odjakživa, navždy, odevždy
  • DET: každý, každé, každého, všechny, každá, každém, každou, každým, každému, všechno
  • PRON: všech, všechny, všechno, všichni, všem, vše, veškeré, všechna, všemi, všeho
 • Tot
  • ADV: vždy
  • DET: všech, všechny, každou, každé, všechna, každého, každý, Každá, všemi
  • PRON: veškeré, veškerého, veškerých, veškerými
 • Tot
  • ADV: všude, vždy, navždy, odevšad, odjakživa
  • DET: všechno, každý, všichni, všechny, všech, každou, vše, každé, všeho, všem
  • PRON: všecko, veškeré, veškerá, veškeru, veškerý, všecky, samy, veškerou, všecku
 • Tot
  • ADV: vždy, všude, navždy, odjakživa, všudy, odevšad
  • DET: všechny, všech, každý, vše, všichni, všechno, každé, každého, všem, každém
  • PRON: veškeré, veškerou, veškerý, veškerá, veškerého, veškerých, veškerým, všecko, veškerými, veškerém
 • Tot
  • ADV: vždy
  • DET: každý, všech, všechny, každá, každého, všechno, všichni, každé, všeho, všemu
  • PRON: veškeré, veškerou
 • Tot
  • ADV: vždy, všady, všude, navždy, všudy
  • DET: každý, vše, všechny, všem, vším, každou, všech, všechna, všechno, každé
  • PRON: všecko, všecka, všecky
 • Card
  • DET: několik, mnoho, několika, mnoha, kolik, tolik, málo, nejeden, mála, nejednom
  • NUM: #, dvou, jeden, dvě, tři, dva, obou, jedné, jednoho, jedním
 • Card
  • DET: několika
  • NUM: 1, 3, 2, 4, jeden, 5, 41, 7, jedné, tří
 • Card
  • DET: několik, tolik, kolik, několika, mnoho, hodně, moc, víc, málo, mnoha
  • NUM: pár, jeden, dva, dvě, jednoho, tři, jedna, jednu, oba, čtyři
 • Card
  • DET: několik, několika, mnoho, mnoha, kolik, tolik, málo, pár, mála, nemálo
  • NUM: 1, 2, 3, dva, tři, 4, jeden, 6, dvě, 5
 • Card
  • DET: mnoho, několik, mnoha, několika, tolik, kolika, mála, málo
  • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, jedné, 1, 3, jeden, 20, dvěma
 • Card
  • DET: tolika, tolik, kolik
  • NUM: jeden, dvé, 80, Deset, dva, dvacet, jedna, jednom, jednou, jedné
 • Frac
  • NUM: třetinu, třetina, třetiny, čtvrtiny, dvanáctinu, třetinou, třetině, šestině, desetin, desetinu
 • Frac
  • NUM: desetin, čtvrtiny, třetinu
 • Frac
  • NUM: nejeden, nejedné, nejednoho, nejednomu, nejedno
 • Mult
  • ADV: dvakrát, nejednou, několikrát, třikrát, mnohokrát, kolikrát, desetkrát, stokrát, čtyřikrát, dvanáctkrát
 • Mult
  • ADV: jednou
 • Mult
  • ADV: jednou, dvakrát, kolikrát, několikrát, třikrát, párkrát, mnohokrát, tolikrát, pětkrát, stokrát
 • Mult
  • ADV: dvakrát, jednou, třikrát, několikrát, pětkrát, desetkrát, čtyřikrát, šestkrát, mnohokrát, jedenkrát
 • Mult
  • ADV: třikrát, dvakrát, jednou, několikrát, mnohokrát
 • Mult
  • ADV: stokrát
 • Mult,Sets
  • ADJ: dvojí, obojí, dvojím, trojí, dvojího, trojím, dvojímu, oboje, obojího, obojím
 • Mult,Sets
  • ADJ: Obojí, dvojí, dvojím, oboje, obého
 • Mult,Sets
  • ADJ: dvojí, obojí, jedny, dvojím, jedni, dvojího, dvoje, jedněch, obojím, trojí
 • Ord
  • ADJ: první, prvním, třetí, prvních, prvního, šedesátých, třetího, třicátých, dvacátých, páté
  • ADV: poprvé, podruhé, potřetí, potřinácté
  • DET: Kolikátý, kolikátá, kolikátém
 • Ord
  • ADJ: prvním, prvnímu, první, prvního, třetí, PÁTÁ, ČTVRTÁ, ŠESTÁ, SEDMÁ, druhé
  • ADV: poprvé
 • Ord
  • ADJ: první, druhý, druhé, třetí, prvním, druhou, druhá, druhém, druhého, prvního
  • ADV: poprvé, podruhé, popáté, potřetí, popadesáté, posté, potisící
 • Ord
  • ADJ: první, druhé, prvním, třetí, druhý, druhou, prvních, prvního, druhá, druhém
  • DET: tisíc, milionů, miliónů, miliardy, miliard, sto, miliónu, milionu, tisíce, mil
 • Ord
  • ADJ: první, druhé, prvního, třetí, druhou, šedesátých, druhý, dvacátého, padesátých, prvních
  • ADV: poprvé, podruhé
 • Ord
  • ADJ: první, druhého, druhém, druhý, prvnímu
 • Sets
  • ADJ: jedněch, jedni, jedny
 • Sets
  • ADJ: jedny, jedněch
 • Sets
  • DET: několikerého, několikerá, několikerý, tolikeré
 • Sets
  • ADJ: jedni
 • Yes
  • ADJ: Karlovy, Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Fučíkovy, Erbenova, Erbenově, Fučíkův
  • DET: jejich, jeho, své, její, naší, svou, naše, našeho, svých, našich
 • Yes
  • ADJ: vlastníkovi
  • DET: jejich, jeho, její, jejichž, své, jehož, jejího, jejím, svého, svých
 • Yes
  • ADJ: Alžbětina, Havlovo, Láďova, Máchovo, Máchovu, Mašínovi, Valentýnina, Valentýniny, Valentýnině, doktorčin
  • DET: jeho, své, její, jejich, moje, svou, svého, můj, svým, svůj
 • Yes
  • ADJ: Karlovy, Karlových, Nobelovy, Milíčova, Masarykově, Karlova, Karlově, prezidentův, Benešových, Nobelovu
  • DET: jeho, jejich, své, její, svou, svého, svých, svůj, naše, svým
 • Yes
  • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Alexandrově, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Caesarovi, Carangiina, Cottonovy
  • DET: jeho, jejich, své, její, n, svou, svého, svůj, svých, svým
 • Yes
  • ADJ: Astartiných
  • DET: jeho, své, tvé, náš, jejich, svých, moje, svou, jich, svůj
 • Yes
  • DET: své, svou, svých, svého, svým, svůj, svém, svými, svému, svoje
  • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou
 • Yes
  • DET: své, svého, svých, svůj, svoji, svým, svou
  • PRON: se, sobě, sebou, si
 • Yes
  • DET: své, svou, svého, svým, svůj, svých, svém, svoji, svoje, svému
  • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou
 • Yes
  • DET: své, svou, svého, svých, svůj, svým, svém, svými, svoji, svému
  • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou
 • Yes
  • DET: své, svou, svého, svůj, svých, svým, svém, svoje, svému, svými
  • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou
 • Yes
  • DET: své, tvé, svých, svou, svůj, svoje, svého, svém, tvoje, tvou
  • PRON: se, si, sobě, tobě, sebe, sebou
 • 1
  • AUX-Fin: jsme, jsem, bychom, budeme, bych, budu, nebudeme, nejsme, nebudu, nejsem
  • DET: naší, naše, našeho, našich, našem, naši, náš, naším, mého, můj
  • PRON: nás, nám, mi, já, my, mě, mne, mně, námi, mnou
  • VERB-Fin: můžeme, máme, musíme, chceme, mám, nemůžeme, známe, myslím, nazýváme, vidíme
 • 1
  • AUX-Fin: jsem, bych, jsme, bychom, budu, nebudu, nejsem, budeme, nejsme, bysme
  • DET: moje, můj, naše, mého, náš, mé, mých, mým, mojí, moji
  • PRON: mi, mě, já, nás, mně, nám, mnou, mne, my, námi
  • VERB-Fin: mám, nevím, musím, vím, nemám, chci, nechci, prosím, ptám, mohu
 • 1
  • AUX-Fin: jsem, jsme, bychom, bych, budeme, budu, nejsem, nejsme, nebudeme, nebudu
  • DET: naše, naší, našich, náš, našeho, naši, našem, můj, mého, moje
  • PRON: nás, nám, mi, já, mě, my, mne, námi, mně, mnou
  • VERB-Fin: máme, mám, můžeme, myslím, musíme, chceme, musím, nevím, víme, nemáme
 • 1
  • AUX-Fin: jsem, jsme, budeme, budu, bych, Nejsme, bychom, nebudu
  • DET: n, naše, mých, Moje, mé, můj, naší, naším, náš
  • PRON: mě, nás, nám, já, mi, me
  • VERB-Fin: musíme, Myslím, Nevím, hraju, máme, nemůžeme, Jdeme, Musím, Míjíme, Navštěvuji
 • 1
  • AUX-Fin: jsem, bych, jsme, nejsem, bychom
  • DET: náš, moje, mou, mé, naše, naší, moji, má, můj, našich
  • PRON: mi, já, nás, mnou, mě, mne, mně, nám, námi, my
  • VERB-Fin: chcem, mám, vím, balancujem, bijem, dám, nevím, Dýchám, Mohu, Vystoupím
 • 2
  • AUX-Fin: jste, byste, jsi, budete, buď, nebudete, bys, budeš, buďte, Nebuď
  • DET: vaše, vaší, vašeho, vaši, váš, vašich, vašem, vašemu, Vašimi, tvoje
  • PRON: vám, vás, vy, ti, tě, ty, vámi, tebe, tebou
  • VERB-Fin: viz, můžete, máte, víte, najdete, překonej, nechte, nemáte, znáte, chcete
 • 2
  • AUX-Fin: jsi, jste, byste, bys, budeš, budete, nebudeš, nejste, si, buď
  • DET: vaše, tvůj, tvoje, tvé, váš, vaší, tvou, tvá, tvojí, tvého
  • PRON: ti, ty, tě, vás, vám, vy, tebe, tebou, tobě, vámi
  • VERB-Fin: víš, máš, víte, chceš, můžeš, máte, řekni, myslíš, musíš, dej
 • 2
  • AUX-Fin: jste, byste, buď, budete, buďte, jsi, nejste, nebudete, budeš, bys
  • DET: vaše, vaší, váš, vašeho, vaši, vašich, vašem, vašimi, vaším, tvá
  • PRON: vám, vás, vy, vámi, ty, tě, ti, tobě, tebe
  • VERB-Fin: viz, můžete, máte, chcete, myslíte, najdete, potřebujete, vidíte, víte, musíte
 • 2
  • AUX-Fin: jste, byste
  • DET: vašich
  • PRON: Tebe, You, vám, vás
  • VERB-Fin: musíte, Hádáte, Polož, Skončíte, máte, víte, čekáte
 • 2
  • AUX-Fin: jste, jsi, budeš, s, budiž, buď, by, bys
  • DET: Ti, tvé, váš, tvá, tvém, vaše, vaší
  • PRON: ty, tě, ti, tobě, tebe, vás, tebou, vám, vámi
  • VERB-Fin: Plyň, dáš, nech, dejte, můžeš, spi, Dejž, Nauč, Proměníš, Skloň
 • 3
  • AUX-Fin: je, jsou, by, bude, není, budou, nejsou, bývá, nebude, nebudou
  • DET: jejich, jeho, její, jehož, jejichž, jejíž, jejím, jejího, jejích, jejímž
  • PRON: je, nich, ji, jim, mu, ho, ní, jej, ně, něm
  • VERB-Fin: má, mají, musí, může, jde, lze, mohou, patří, nelze, tvoří
 • 3
  • AUX-Fin: je, jsou, není, nejsou, by, bude, budou
  • DET: jejich, jeho, její, jejichž, jehož, jejího, jejím, jejímž, jejími, jejímu
  • PRON: jej, je, jim, jí, ji, nich, ní, jimi, nimi, ně
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • 3
  • AUX-Fin: je, by, bude, jsou, není, budou, nebude, nejsou, bývá, bývají
  • DET: jeho, její, jejich, jejím, jejího, jejích, jehož, jejímu, jejichž, jejíž
  • PRON: ho, mu, ji, je, jí, ní, on, něj, nich, jim
  • VERB-Fin: má, může, musí, mají, stojí, jde, nemá, ví, chce, nemůže
 • 3
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, by, není, budou, nebude, nejsou, nebudou, bývá
  • DET: jeho, jejich, její, jejichž, jehož, jejím, jejíž, jejího, jejích, jejímž
  • PRON: je, nich, mu, ji, ho, jim, ní, něj, jej, jí
  • VERB-Fin: má, může, mají, musí, jde, lze, mohou, říká, patří, chce
 • 3
  • AUX-Fin: je, by, jsou, bude, není, budou, nebude, nebudou, nejsou, bývají
  • DET: jeho, jejich, její, jejichž, jejím, jehož, jejích, jejího, jejíž
  • PRON: ho, nich, ní, jí, mu, ji, něj, jim, ním, je
  • VERB-Fin: má, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují
 • 3
  • AUX-Fin: je, jest, by, jsou, bude, nejsou, není, buď
  • DET: jeho, jejich, jich, její, jehožto, jejichž, jejích
  • PRON: mu, jí, je, ji, ho, jej, nich, ním, jich, Němu
  • VERB-Conv: hyna, koře
  • VERB-Fin: jdou, letí, chce, jde, zdá, hledá, stojí, čeká, duje, hoří
 • Fem
  • ADJ: královnina, Angelino, Ariadnin, Isoldinu, Mariina, maminčin, manželčin, matčin, matčiny, mámin
  • DET: její, jejíž, jejím, jejího, jejích, jejímž, jejímu, jejími, jejímuž, jejíchž
 • Fem
  • DET: její, jejího, jejím, jejímž, jejími, jejímu, jejíž
 • Fem
  • ADJ: Alžbětina, Valentýnina, Valentýniny, Valentýnině, doktorčin, dívčina, dívčiny, Alžbětin, Valentýnin, doktorčina
  • DET: její, jejich, jejím, jejího, jejích, jejímu, jejíž, jejímž, jejichž
 • Fem
  • ADJ: babiččiny, Desdemonina, Pandořinu, královnino, Alipašin, Alžbětina, Amintiny, Artemidina, Bystrouščina, Dianino
  • DET: její, jejím, jejíž, jejího, jejích, jejímž, jejímu, jejími, jejíchž, jejíhož
 • Fem
  • ADJ: Carangiina, Germaininých
  • DET: její, jejím, jejích, jejího, jejíž
 • Fem
  • ADJ: Astartiných
  • DET: její, jejích
 • Masc
  • ADJ: Karlovy, Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Fučíkovy, Erbenova, Erbenově, Fučíkův
 • Masc
  • ADJ: vlastníkovi
 • Masc
  • ADJ: Havlovo, Láďova, Máchovo, Máchovu, Mašínovi, otcova, primářova, primářově, přítelova, Flajšmanova
  • DET: jeho, jejich, jehož, jejichž
 • Masc
  • ADJ: Karlovy, Karlových, Nobelovy, Milíčova, Masarykově, Karlova, Karlově, prezidentův, Benešových, Nobelovu
 • Masc
  • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Alexandrově, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Caesarovi, Cottonovy, Césarovo
 • Masc
  • DET: jeho
 • Masc,Neut
  • DET: jeho, jehož
 • Masc,Neut
  • DET: jeho, jehož
 • Masc,Neut
  • DET: jeho, jehož
 • Masc,Neut
  • DET: jeho, jehož
 • Neut
  • DET: jeho, jejich
 • Neut
  • DET: jehožto
 • Plur
  • DET: jejich, naší, naše, našeho, našich, jejichž, našem, naši, náš, naším
 • Plur
  • DET: jejich, jejichž
 • Plur
  • DET: jejich, naše, náš, vaše, naší, naši, našem, našeho, našich, váš
 • Plur
  • DET: jejich, naše, naší, našich, jejichž, náš, našeho, naši, našem, vaše
 • Plur
  • DET: jejich, n, naše, jejichž, naší, naším, náš, vašich
 • Plur
  • DET: náš, jejich, jich, naše, naší, našich, naším, váš, jejichž, našeho
 • Sing
  • DET: jeho, její, jehož, jejíž, jejím, jejího, jejích, mého, jejímž, jejímu
 • Sing
  • DET: jeho, její, jehož, jejího, jejím, jejímž, jejími, jejímu, jejíž
 • Sing
  • DET: jeho, její, moje, můj, mého, mé, mých, mým, mojí, tvůj
 • Sing
  • DET: jeho, její, jehož, jejím, jejíž, můj, jejího, jejích, mého, moje
 • Sing
  • DET: jeho, její, jejím, jehož, jejích, mých, Moje, jejího, jejíž, mé
 • Sing
  • DET: jeho, moje, mou, mé, její, moji, má, můj, jehožto, jejích

Other Features

Other Features

Other Features

Other Features

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: TH, jč, HT, LP, PE, Rh
   • ADV: kt
   • NOUN: ÚV, ZV, ZO, JZD, Kčs, ONV, ÚR, MěstNV, BSP, BP
   • PROPN: KSČ, ROH, SSSR, ÚJČ, SSM, ČSAV, ČSSR, ČSR, TIBA, NDR
   • PUNCT: ?
   • SYM: *
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: něm
   • ADV: něm
   • DET: t
   • NOUN: Kč, USD, m, m2, ha, t, ČSSR
 • Abbr
  • Yes
   • ADV: apod
   • NOUN: dr, elektro, prof
   • PROPN: K, M, L, T, V, A, C, J, E, F
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: tzv, a, čs, o, sv, aj, Č, nar, hl, ml
   • ADP: n, př, v, vč
   • ADV: mj, apod, atd, resp, atp, popř, ap, tzv, kupř, popříp
   • CCONJ: tj, tzn
   • DET: mil, mld, tis, t, n
   • NOUN: j, p, m, r, s, a, Kč, v, b, d
   • PART: např, cca, zejm
   • PROPN: ČR, LN, ODS, USA, OSN, ČSFR, SR, ČSSD, NATO, ČT
   • VERB-Fin: srov
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: sv, tzv
   • ADP: př
   • ADV: cca
   • DET: n
   • NOUN: l, DNA, GCA, MPS, m, A, AIDS, APK, BK, CGI
   • PROPN: USA, BBC, CNN, EU, OSN, RECO, AP, BA, BID, CBC
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem, nehledě
  • Prep
   • ADP: v, na, s, z, o, k, pro, do, za, při
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, beze, ode, přede, ku, skrze, nade
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: v, podle, na, o, k, s, do, za, z, pro
  • Voc
   • ADP: ve, ke, ze, se, ode, beze, přede
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: na, v, do, s, z, k, o, za, po, pro
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, beze, ode, přede, nade, pode, skrze
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem, nehledě, narozdíl
  • Prep
   • ADP: v, na, o, z, s, do, k, pro, za, po
  • Voc
   • ADP: ve, se, ze, ke, ode, beze, ku, skrze, přede, nade
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: v, na, z, s, do, o, k, pro, za, po
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, skrze, za
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: v, na, z, k, s, nad, do, pro, o, za
  • Voc
   • ADP: ve, ku, ze, přede, se, ke, nade, pode
 • ConjType
  • Oper
   • CCONJ: krát, plus, minus, kráte
   • SYM: x, +, >, :, <, -, .
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: online, signifiant, super, la, Jazykovedným, New, Telephone, Tonkünstler, ferenda, fit
   • ADJ-Part: data
   • ADP: de, in, a, ad, cross, of, par, Pro, ante, aus
   • ADV: priori, explicite, quo, defacto, expost, innuce, ipsofacto, memoriam, theory
   • CCONJ: et, and
   • DET: sui, hoc, quem
   • NOUN: luxe, vitro, generis, nepusto, pusto, excellence, homo, lege, peeling, Buch
   • PART: La, das, des, non, Le, el, quo, Al
   • PRON: eo, ipso, Tous, er, qua, they
   • PROPN: Combi, Kombi, Manche, Orchester, Bell, Böhmen, Corriere, Fruit, Gaudeamus, George
   • VERB-Fin: are, formo, singt
   • VERB-Inf: movere, savoir, singen, vivre
 • Foreign
  • Yes
   • ADV: No
   • NOUN: PMC
   • X: New, de, the, of, open, York, play, off, and, Floyd
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: The, National, New, Saint, a, American, Canadian, Cottonovy, Dareiův, Die
   • ADP: de, Von, of, Di, On
   • ADV: cca
   • CCONJ: and, If
   • NOUN: brexitu, e-maily, Blood, Breaking, Buck, Business, CGI, CTV, City, Consumer
   • PRON: You, me
   • PROPN: USA, Danevirke, CNN, Aviva, Company, George, Investors, Joseph, Mount, Multi
 • Foreign
  • Yes
   • NOUN: Patrona, lascivorum
   • PRON: Ego, te
   • PROPN: Fenrir
   • VERB-Fin: absolvo
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: elektro, marxisticko, Karpatsko, teoreticko, rakousko, československo, dodavatelsko, Koh, francouzsko, hospodářsko
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: do, pod
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: marx, dvou, troj, tří, československo
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: česko, izraelsko, Tchaj, německo, rusko, coca, srbsko, americko, matematicko, know
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: Indo, francouzsko
 • NameType
  • Com
   • ADJ: Koh, i, Telephone, Tonkünstler, Červeného, Deutscher, Jazykovedným, Povážské, Pražská, United
   • ADP: Pro, pour
   • CCONJ: and
   • PRON: Tous
   • PROPN: KSČ, ROH, ÚJČ, SSM, ČSAV, TIBA, NF, OV, GŘ, VÚM
  • Com,Geo
   • PROPN: Böhmen, Prag
  • Com,Giv
   • PROPN: Konstruktiva
  • Com,Pro
   • ADJ: Verein
   • PROPN: Dermacol, Gambrinus, Prazdroj
  • Com,Sur
   • PROPN: Bell, Bramsch, Ventura
  • Geo
   • ADJ: Králové, Kutná, Kašperských, Lužických, České, Mariánských, Nové, Vrátné, Bassa, Janské
   • PART: el, La
   • PROPN: Praze, SSSR, Praha, ČSSR, Prahy, ČSR, Československa, NDR, Země, USA
  • Geo,Giv
   • ADJ: Karlovy, Josefův, Karlových, Františkových, Jindřichova, Konstantinovy
   • PROPN: Boleslav, Mořici, Kuby, Louis, Lucie, Mořice
  • Geo,Oth
   • PROPN: Österreich
  • Geo,Sur
   • ADJ: Gottwaldově, Vančurově, Jiráskova, Melantrichova, Alšově, Chotkově, Engelsových, Fučíkovy, Fučíkově, Gottwaldovy
   • PROPN: Pavlov, Hejná, Tigridem, Blatná, Hlinka, Hracholusk, Janského, Lachaise, Lhota, Lhotu
  • Giv
   • ADJ: Karlovy, Karlův, Karlově, Angelino, Anglický, Ariadnin, Bozděchovy, Božetěchově, Buridanův, Chefrenovy
   • PROPN: Karel, Julius, Václav, Jana, Karla, Jaroslav, Josef, Jiří, Zdeněk, Klement
  • Giv,Oth
   • PROPN: Lucii
  • Giv,Pro
   • PROPN: Claudio, Othelo, Pascal, Pascalu, Radka, Raduna, Sandy, Zora
  • Giv,Sur
   • PROPN: Ariadna, Kosmy, Perry, Joy, Dante, Dantem, Eliot, Figara, James, Jamese
  • Nat
   • PROPN: Adygejci, Pražané, Angličan, Egypťané, Keltové, Afričanů, Američana, Američané, Američanů, Asyřané
  • Nat,Sur
   • PROPN: Srba
  • Oth
   • ADJ: Santa
   • ADP: aus
   • PART: Al
   • PROPN: SNP, Opeplatis, Plastex, Rena, Erotissimo, Gaudeamus, Intermóda, Invex, Luna, Musikbuch
  • Pro
   • ADJ: Rudého, Illustrierte, Mladé, Prague, Rouge, Schweizer, Super, Touring, Tourist, linguistique
   • ADP: della
   • PROPN: Škoda, Merkur, Duha, Octavia, FSČ, Klad, Romatic, SAPO, SaS, Tatramat
  • Pro,Sur
   • PROPN: Baracchi, Burda, Mendoza
  • Sur
   • ADJ: Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Erbenova, Erbenově, Fučíkovy, Fučíkův, Fučíkovo
   • PROPN: Fučík, Erben, Horálek, Knappová, Němec, Těšitelová, Lenin, Záveský, Kraus, Fučíka
 • NameType
  • Com
   • PROPN: Rut, Slavia, Vikárky, Pribina, RUT, Sparta, Vikárka, Vitana
  • Geo
   • PROPN: Praze, Prahy, Čáslavi, Čáslav, Krásné, Kanada, Moravy, Čechách, Bystrice, Evropu
  • Giv
   • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Alžběta, Veronika, Filip, Alice, Honza, Janičku
  • Nat
   • PROPN: Němci, Němec, Žid, Američani, Francouz, Japonci, Němců, Němcům, Římané, Američané
  • Sur
   • PROPN: Havel, Flajšman, Havlena, Havla, Havlovi, Mourková, Flajšmana, Jahoda, Frejka, Krista
 • NameType
  • Geo
   • PROPN: Praha, ČR, Praze, USA, Brno, Prahy, ČSFR, Německu, Německa, Ostrava
  • Geo,Giv
   • ADJ: Martininy
   • PROPN: Evropy, Evropě, Evropa, Evropu, Martina, Evropou, Martinu, Martiny, Barbara, Sofia
  • Geo,Giv,Oth
   • ADJ: Petřiny
   • PROPN: Viktorie, Viktoria, Petra, Viktorii, Fatra, Viktorií, Coruňa, Fatry, Victoria, Coruni
  • Geo,Nat
   • PROPN: Pražačce
  • Geo,Oth
   • PROPN: Sparta, Sparty, Yorku, Kanady, Kanadě, Spartě, Kanada, Spartou, Chelsea, Slovanu
  • Giv
   • ADJ: Karlovy, Karlových, Nobelovy, Milíčova, Masarykově, Karlova, Karlově, Benešových, Nobelovu, Schrödingerova
   • PROPN: Jiří, Jan, Václav, Jana, Petr, Pavel, Josef, Vladimír, Klaus, Karel
  • Giv,Nat
   • ADJ: Čechově, Irův, Němcův, Polákův, Pražákovo, Taliánův, Čechovo
   • PROPN: Němci, Němec, Češi, Němců, Slováci, Němce, Srbové, Srby, Srbů, Čechů
  • Giv,Oth
   • PROPN: Dagmar, Jitka, Dana, Felicia, Grada, Siouxsie, Tamara, Fortuna, Lada, Vlasta
  • Nat
   • ADJ: Američanovy, Američanův, Australanovo, Brazilcovy, Florenťanův
   • PROPN: Američané, američan, Rusové, Francouzi, Britové, Rus, Palestinci, Rusů, Francouz, Židů
  • Oth
   • PROPN: LN, ODS, OSN, ČSSD, NATO, ČT, EU, ČSL, NHL, KDU
 • NameType
  • Com
   • ADJ: National, American, Die
   • PROPN: USA, Čching, BBC, CNN, EU, Aviva, Company, Facebooku, Investors, Multi
  • Com,Geo
   • PROPN: Scotland
  • Com,Pro
   • PROPN: Ford, GM
  • Geo
   • ADJ: New, San, Beverly, Kapského, Los, Pearl, Severní, Silicon, South, Wall
   • PROPN: Čína, Francie, Albánie, Británii, Danevirke, Evropě, Itálii, Ameriky, Asii, Británie
  • Geo,Giv
   • PROPN: Thrákie, Thrákii, Thrákií
  • Geo,Giv,Sur
   • ADP: Di
  • Giv
   • ADJ: Saint, Alexandrově, Caesarovi, Cottonovy, Césarovo, Dareiův, Edgarovy, Germaininých, Kimově
   • PROPN: Donald, Richarda, Augustus, Donalda, František, George, González, Jasmína, Ježíše, Joseph
  • Giv,Sur
   • PROPN: James, Michael, Michala, Stephen, Štěpán
  • Nat
   • PROPN: Australané, Mayové, Číňanů, Řekové, Židů, Aboriginci, Achájů, Američan, Američané, Athéňanů
  • Oth
   • PROPN: Cup, Cupu
  • Pro
   • ADJ: El, World
   • PROPN: Endurance, Dead, Greco, Loving, MahaNakhon, Mate, Nectar, Select, Simple, Slack
  • Sur
   • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Carangiina, Dossovy, Erdoganovu, Graftonova
   • PROPN: Clintonové, Trump, Trumpa, Bluntová, Mišima, Seagal, Winstone, Wright, Šen, Aldrin
 • NameType
  • Com
   • PROPN: Lumíru
  • Geo
   • PROPN: Labe, Sion, Svitava, Vltavy, Bajušáku, Francii, Garizim, Golgatu, Israele, Kamčadále
  • Giv
   • ADJ: Astartiných, Ukřižovaného
   • ADJ-Part: Ukřižovaného
   • PROPN: Magdaleno, Maria, Armand, Armandovi, Evy, Fenrir, Fra, Herlikanu, Jani, Junoše
  • Nat
   • PROPN: Azték, Chodováci, German, Ind, Kalmik, Kanobčan, Peršan, Slovan, Řeků
  • Sur
   • ADJ: Nazaretského
   • PROPN: Angelico, Baudelaira, Diderota, Dudákovi, Galba, Gulon, Kolumbové, Křtitelé, Othona, Papa
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: #
  • Word
   • NUM: dvou, jeden, dvě, tři, dva, obou, jedné, jednoho, jedním, dvěma
 • NumForm
  • Roman
   • NUM: 1, 3, 2, 4, 5, 41, 7, 10, 2004, 2008
  • Word
   • NUM: jeden, jedné, tří, dvanáct, dvě, dvanácti, jedno, jednoho, jednou, obě
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 1942, 1948, 1953, 11, 1945, 20, 10, 1938, 1943
  • Word
   • NUM: pár, jeden, dva, dvě, jednoho, tři, jedna, jednu, oba, čtyři
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 1992, 10, 1994, 1993
  • Roman
   • NUM: II, I, III, IV, V, VI, XX, IX, VII, VIII
  • Word
   • NUM: dva, tři, jeden, dvě, dvou, pět, čtyři, obou, jednoho, jedné
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 3, 20, 2014, 2015, 5, 10, 100, 1492, 2010
  • Roman
   • NUM: I, III, II, IV, V, VI, X
  • Word
   • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, jedné, jeden, dvěma, deset, jedna, jedním
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 80
  • Word
   • NUM: jeden, dvé, Deset, dva, dvacet, jedna, jednom, jednou, jedné, obou
 • Style
  • Coll
   • ADJ: Žídkova, Žídkových, dolarovej, drahej, druhej, fest, hodný, krásnejch, mluvený, mužský
   • ADJ-Part: mluvený, vyznačené, zfabrikovaný
   • ADV: loni, akorát, teda
   • AUX-Fin: seš
   • DET: každej, nějakejch, svý, tý
   • NOUN: pracech, mejkap, elpíčko, pivčo, pásák, Dvacka, Komunálu, bétéček, dolama, fajnovka
   • NOUN-Vnoun: vagónování, zahrádkaření
   • PART: jo, fakt
   • PROPN: Drahušce, Drahuška, Fanoušů, Jaroušků, Kyšický, dvoukolákem, embéčko
   • VERB-Fin: potřebujou, tancujou, tlačej
   • VERB-Part: zamuzicírovali, študoval
  • Expr
   • ADJ: ultralevých
   • NOUN: ramínko, vlákénka, znaménka, polínka, prkének, prkénka, vlákének, znaménkem, jezírku, polínko
   • PROPN: Zuzanka
  • Rare
   • ADJ: gnoseologických, gnoseologickou, gnoseologické, gnoseologického, gnoseologická, gnoseologickém, gnoseologickým, nivelisační, objektivované, poslední
   • ADJ-Part: objektivované
   • NOUN: folklorismu, folklorismus, styrén, vládce, vládcem, dvoukolka, folklorismem, imanentismu, imanentismus, manažerismu
   • VERB-Fin: objektivuje
  • Slng
   • ADJ: nabiflovaná, vypikýrovaný, zbrojovácké, škodováckých
   • ADJ-Part: nabiflovaná, vypikýrovaný
   • NOUN: šňůry, Moho, šňůru, knajpou, kšeftu, pochoďáku, pětikilo, textilačkami, textilačky, valchaře
  • Vrnc
   • NOUN: ostrví
   • VERB-Fin: zavází
 • Style
  • Coll
   • ADJ: vytvořený, Dlouhodobý, Krátkodobý
 • Style
  • Coll
   • ADJ: dobrý, jednoduchý, Filipově, Milí, bystrý, chytrej, cílevědomej, dlouhý, dobrým, druhým
   • ADJ-Part: sbalíno
   • ADV: dřív, nejdřív, móc, dýl, hloub
   • AUX-Fin: si, bysme, nejseš
   • DET: který, tvýho, žádnej, každý, které, mý, naše, samý, takovýho, támhleten
   • NOUN: holkama, kopečkama, leta, prsama, ženskýma
   • PART: prej, přeci, Neee
   • PRON: jí, veškeru, jenž
   • VERB-Fin: odejdem, rozejdem
   • VERB-Inf: pomoct
   • VERB-Part: nevlít, nevšim
 • Style
  • Coll
   • ADJ: Kytkový, Devátý, Vystřelenýho, blbého, hodnej, nejblbější, portfóliových, těžký, zakázaný, Jobsovic
   • ADJ-Part: Vystřelenýho, zakázaný, malovaný, spadeno, zatracený
   • ADP: narozdíl, vo
   • ADV: dneska, akorát, holt, tuhle, furt, leckdes, nazejtří, nikdá
   • AUX-Fin: si, budem, bysem, bysme
   • DET: které, našim, naší, ty, žádnej, Který, mýho, nějakej, svojí, svýmu
   • INTJ: sorry, Hergot, kruci
   • NOUN: °, rozběžky, hodinovce, hejslováctví, holomajzna, kafe, serioznost, výpadovce, Votroky, bigband
   • PART: přeci, jo, než, teda
   • PRON: von, jí, ní, vona
   • PROPN: Brasília, Jeseníkách, Brasílii, Iránu, Poldovka, Lidovky, Marjánka, Würzburku, ANDREJKA, Andrejka
   • VERB-Conv: řkouce
   • VERB-Fin: neví, vem, nemusej, odpoví, Nesem, Pohlédnem, Vomotá, dáchne, dávaj, jdem
   • VERB-Inf: pomoct, vlítnout
   • VERB-Part: nalítli, počůral, vlítlo, vytrucoval, vytrucovali, zahaprovalo, šoustla
  • Expr
   • ADJ: ultranacionalistické, Ultrapravicový, ultrapravicová
   • INTJ: ježíšmarjá
   • NOUN: lidiček, vlákénka, znaménkem, znaménko, bidýlku, busík, drsňáčky, hovínko, kolínek, lidičky
   • PROPN: Vladkem, Vladkovi
   • VERB-Part: zabrnkal
  • Slng
   • ADJ: vytrejdován, škodováckých, crackových, famáckého, škodováckého, škodovácký, škodováčtí, študácké, študáckých
   • ADJ-Part: vytrejdován
   • NOUN: KEG, kšeft, časovka, kšefty, záklaďáků, časovce, štaflu, Frc, Záložáci, búra
   • VERB-Inf: vytrejdovat
  • Vrnc
   • AUX-Fin: nésó
   • INTJ: danaj
   • NOUN: Husličky, mama, žehnáčky
   • PROPN: Čehúny, Čehún
   • VERB-Part: naháňali
  • Vulg
   • ADJ: bordelové, nablito
   • ADJ-Part: nablito
   • NOUN: kurevnictví, parchanta, suchoprdů
   • VERB-Inf: ošoustat
 • Style
  • Coll
   • ADJ: chatovacím, podezřelý
   • NOUN: sken
   • VERB-Fin: potřebujem
  • Expr
   • ADJ-Part: ztřeštěné
  • Rare
   • ADJ-Part: napjatá, předpovězeno, upjaté
   • NOUN: AIDS, datum
   • PROPN: Australia, Capitol, Francisco, Jasona, Kenya, Kilimanjaro
   • VERB-Part: ujal
 • Style
  • Coll
   • VERB-Fin: balancujem, Tejrá, chcem, hnět’, kvet’, odkvet’, zastih’, začnem
   • VERB-Part: stáh’, svrz’, sáh, vsed, vynes, zmlk
  • Expr
   • ADJ: přeubohý
  • Rare
   • ADJ: Perversních, bezemračném, ciza, mhavou, nah, plesnou, slavněteskné, slity, tajůplný, teskné
   • ADJ-Part: vyssáta
   • ADP: s, v, nade
   • ADV: přec, jak, kdes, kdys, odkuds
   • AUX-Fin: s
   • DET: vaší
   • NOUN: leta, diademu, dlaněma, dvéře, jmeny, karieru, kotev, krůpějí, líc, medus
   • PROPN: Lůnou
   • SCONJ: jakoby
   • VERB-Fin: chtí, chví, dohledne, doví, dýše, můž’, nebuďtež, ssaje, stkví, světelkuje
   • VERB-Part: blyskla, prosvital, zdvíhaly
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: zbitečných, Božíkovi, Courieově, Kajn, Milosevičovo, Ulsterší, Weissovi, dojč, eschalogických, kontraverzní
   • ADP: ala
   • ADV: gde, jíž
   • DET: Onyno
   • NOUN: vánoce, cherry, vánocích, dne, vánocemi, vizum, interupce, sovětů, velikonoce, vánoc
   • PRON: gdo
   • PROPN: Reuter, Reutera, Carboly, Lybii, Plelude, Čunderlíkoví
   • SCONJ: gdyž
   • SYM: |
   • VERB-Inf: glajšaltovat
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: lidomlský

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: být, bývat.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: být.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: být, bývat.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 3 lemmas as copulas (cop). Examples: být, bývat, bývávat.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: být, bývat.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: být.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (28)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (34)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (113)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(kolem) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(na) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(přes) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (7654)
  • VERB-Fin--PRON (28)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (3)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (5)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(kolem) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (498)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (184)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (15)
  • VERB-Part--NOUN (32)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(přes) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (109)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(kolem) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(na) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(přes) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3823)
  • VERB-Part--PRON (14)
  • VERB-Part--PRON-Gen (4)
  • VERB-Part--PRON-Nom (243)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (23)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (607)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (42)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(přes) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (25)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1111)
  • VERB-Fin--PRON (7)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (531)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (19)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (26)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (42)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3070)
  • VERB-Part--PRON (10)
  • VERB-Part--PRON-Gen (8)
  • VERB-Part--PRON-Nom (676)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (432)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (13)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (423)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(kolem) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(na) (13)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(okolo) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(přes) (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (22142)
  • VERB-Fin--PRON (17)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (16)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(na) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(okolo) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1619)
  • VERB-Fin--PRON-Voc (1)
  • VERB-Inf--NOUN (39)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (27)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(na) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(okolo) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc-ADP(po) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1127)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (78)
  • VERB-Part--NOUN (361)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (14)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(na) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (505)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(kolem) (7)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(na) (19)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(okolo) (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(přes) (5)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(po) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (19894)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--PRON (9)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (20)
  • VERB-Part--PRON-Gen-ADP(na) (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1115)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (202)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (15)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (7)
  • VERB-Part--NOUN (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (6)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(kolem) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (291)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (22)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (140)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (40)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (81)
  • VERB-Part--PRON-Nom (21)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (8)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (5644)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (149)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (102)
  • VERB-Fin--PRON (18)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (631)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (4)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (6)
  • VERB-Inf--NOUN (5)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (3557)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (34)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(z) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (27)
  • VERB-Inf--PRON (6)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (385)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (2)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (20)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2821)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (124)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (17)
  • VERB-Part--PRON (16)
  • VERB-Part--PRON-Acc (384)
  • VERB-Part--PRON-Gen (5)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (425)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (87)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (12)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (193)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (23)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (11)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (24)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (6)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (16)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1147)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (49)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (767)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (3)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (684)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (19)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (475)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2738)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (79)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (13)
  • VERB-Part--PRON (7)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1350)
  • VERB-Part--PRON-Gen (3)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (17)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (2)
  • VERB-Fin--NOUN (106)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (14771)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (551)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(na) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(o) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(za) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (49)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2054)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (18)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--NOUN (48)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (9904)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (202)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(na) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(o) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (23)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1454)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (2)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (7)
  • VERB-Part--NOUN (112)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (13435)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (551)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (28)
  • VERB-Part--PRON (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1935)
  • VERB-Part--PRON-Gen (17)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (157)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (17)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (127)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (17)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (254)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (18)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (42)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (89)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(na) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (34)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (24)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (2)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (51)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (23)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (13)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (9)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (8)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (5)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (15)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Part--PRON-Acc (9)
 • iobj
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (10)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (4)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (5)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (19)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (45)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (41)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(na) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (29)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (34)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (12)
  • VERB-Part--NOUN (13)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (97)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(za) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (8)
  • VERB-Part--PRON-Acc (48)
 • iobj
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
 • iobj
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 1141 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: stát se, zabývat se, stávat se, snažit se, projevovat se, podařit se, dát se, měnit se, dostat se, zúčastnit se, podílet se, zdát se, lišit se, týkat se, jevit se, projevit se, vyskytovat se, konat se, objevit se, dostávat se, objevovat se, pohybovat se, domnívat se, rozhodnout se, vrátit se, rozvíjet se, podívat se, setkávat se, setkat se, týkající se, ukázat se, opírat se, učit se, ukazovat se, uskutečnit se, uvědomit si, chovat se, vyznačovat se, změnit se, dít se, pokusit se, vracet se, vytvořit se, uplatňovat se, uvědomovat si, hodit se, představit si, sejít se, starat se, líbit se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 28 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: vztahovat se, týkající se, týkat se, shodovat se, stát se, vztahující se, podrobit se, dopustit se, rovnat se, rozhodnout se, stávat se, lišit se, přiblížení se, vyskytující se, blížící se, dotýkat se, dozvědět se, konsolidovaný se, liší-li se, nejedná-li se, nerozhodnou-li se, odchýlit se, uchovávat se, vykazovat se, vážící se, zbavovat se, řídit se, řídící se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 1008 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: stát se, dívat se, zeptat se, zdát se, snažit se, ptát se, vrátit se, podívat se, všimnout si, myslet si, usmát se, bát se, rozhodnout se, dát se, zastavit se, chovat se, smát se, uvědomit si, dostat se, dotknout se, objevit se, starat se, vydat se, představit si, vzpomenout si, cítit se, ozvat se, posadit se, podařit se, uvědomovat si, vracet se, líbit se, divit se, narodit se, obrátit se, prohlížet si, představovat si, těšit se, dít se, otočit se, jmenovat se, otázat se, stěžovat si, přát si, vzít si, bránit se, pustit se, stávat se, blížit se, dozvědět se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 1526 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: stát se, podařit se, snažit se, zdát se, dostat se, zabývat se, objevit se, myslit si, rozhodnout se, vrátit se, domnívat se, týkat se, podílet se, pohybovat se, zúčastnit se, pokusit se, dohodnout se, stávat se, jednat se, vracet se, konat se, ptát se, sejít se, změnit se, věnovat se, zvýšit se, setkat se, uvědomit si, dozvědět se, lišit se, objevovat se, pokoušet se, dařit se, účastnit se, bát se, obávat se, představit si, přát si, vyjádřit se, cítit se, projevit se, zeptat se, dopustit se, ukázat se, dít se, narodit se, obrátit se, týkající se, chovat se, líbit se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 131 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: stát se, rozhodnout se, nacházet se, vrátit se, objevit se, konat se, zdát se, dostat se, myslet si, setkat se, snažit se, týkat se, jednat se, lišit se, narodit se, objevovat se, pokusit se, potýkat se, skládat se, ujmout se, vyvíjet se, vzdát se, bavit se, blížit se, dopouštět se, držet se, ozvat se, podařit se, podržet si, podívat se, přát si, rozpadnout se, těšit se, vlévat se, vydat se, vyslovit se, věnovat se, zaměřit se, chovat se, cítit se, dařit se, divit se, dohadovat se, domnívat se, dopustit se, dostavit se, dozvědět se, dát se, dít se, dívat se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 83 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: zdát se, chvět se, kmitat se, povylétnout sobě, přivinout se, rozhučet se, skvět se, smát se, snést se, usmívat se, bavit se, bratřit se, bránit se, bít se, chápat se, divit se, dovědět se, dát se, hnout se, hořící se, hrnout se, jmenovat se, kalit se, křísit se, lesknout se, lít se, míhat se, odtrhnout se, ozývat se, plížit se, pomyslit si, poznamenat se, prohlásit se, proměnit se, propadnout se, přihodit se, rdít se, rozchvívat se, rozlétnout se, rozlívat se, rozplynout se, rozprostírat se, rozvít se, rušící se, sbíhat se, sednout si, shýbat se, skloňt se, sklánět se, slétat se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 655 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: používat se, vyrábět se, rozumět se, provádět se, dát se, muset se, moci se, předpokládat se, mít se, počítat se, říkat se, smět se, uplatňovat se, dosáhnout se, dělat se, uvádět se, užívat se, pracovat se, stavět se, považovat se, začít se, plnit se, připravovat se, ukládat se, označovat se, spotřebovat se, využívat se, hovořit se, pokračovat se, realizovat se, dodávat se, nazývat se, chápat se, doporučovat se, dělit se, mluvit se, zdůrazňovat se, zjistit se, najít se, očekávat se, poskytovat se, použít se, stanovit se, vyžadovat se, řešit se, měřit se, pokládat se, prodávat se, psát se, přenášet se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 75 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: rozumět se, použít se, považovat se, účtovat se, sestavovat se, odpisovat se, uvádět se, postupovat se, uvést se, provádět se, zaúčtovat se, ocenit se, označovat se, vykazovat se, oceňovat se, zjistit se, ověřovat se, očekávat se, pohlížet se, stanovit se, upravit se, Nestanoví-li se, doplnit se, moci se, odepsat se, otevírat se, posuzovat se, snižovat se, snížit se, uschovávat se, vytvářet se, zahrnout se, zapisovat se, Změní-li se, dokumentovat se, lišit se, muset se, mít se, nabývat se, odůvodnit se, pokračovat se, poskytovat se, počítat se, promítat se, předpokládat se, převádět se, převést se, přihlédnout se, přihlížet se, přiřadit se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 200 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: dát se, otevřít se, chtít se, říkat se, muset se, dělat se, začít se, vědět se, mluvit se, najít se, používat se, psát se, rozkřiknout se, moci se, měnit se, počítat se, připravovat se, příst se, vařit se, vysílat se, zbarvovat se, změnit se, bojovat se, chodit se, dostat se, dělávat se, hrnout se, hrát se, jet se, kouřit se, mít se, nabízet se, otevírat se, pootevřít se, posílat se, poznat se, prodlužovat se, prodávat se, proměnit se, propouštět se, pěstovat se, předpokládat se, přestavět se, rozkmitat se, roznést se, stavět se, svítit se, uvidět se, vcházet se, vyhodit se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 951 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: dát se, mít se, uskutečnit se, hrát se, moci se, muset se, počítat se, předpokládat se, uvádět se, očekávat se, mluvit se, prodávat se, říkat se, začít se, konat se, zvýšit se, hovořit se, platit se, najít se, změnit se, používat se, psát se, nabízet se, prodat se, jednat se, připravovat se, dostat se, rozhodnout se, ukázat se, dostávat se, měnit se, vědět se, obchodovat se, snížit se, uvažovat se, diskutovat se, potvrdit se, odhadovat se, hledat se, provádět se, snižovat se, vést se, dělat se, chystat se, vrátit se, vytvořit se, čekat se, dělit se, považovat se, ukazovat se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 39 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: používat se, soudit se, najít se, zvýšit se, brát se, datovat se, diskutovat se, doporučovat se, dávat se, myslit se, měnit se, měřit se, naznačovat se, nazývat se, označovat se, očekávat se, podávat se, považovat se, pořádat se, prodávat se, proměnit se, provést se, psát se, předpokládat se, přepravovat se, rozvibrovat se, snížit se, stavět se, studovat se, svádět se, tradovat se, tvrdit se, vrátit se, vypočítávat se, vyučovat se, využívat se, věřit se, zvyšovat se, čekat se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 7 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: kořit se, milovat se, plnit se, restaurovat se, tratit se, vkrádat se, zřídit se

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 73 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: překonat sebe, vzdělávat se, obohacovat se, dát se, krýt se, odradit se, osvobodit se, ovlivňovat se, prohlašovat se, připoutat se, připravovat se, ukrýt se, uživit se, vidět sebe, zaplnit se, znát se, adaptovat se, bránit se, chránit se, definovat sebe, demaskovat se, doléčovat se, hledat sebe, hlídat se, hostit sebe, klamat sebe, kompenzovat se, koupat se, křížit se, léčit se, mít se, napájet se, naučit se, navštěvovat se, obeznámit se, odehnat se, ohrožovat sebe, omývat se, ovládnout se, označovat se, plácnout se, pokřivit se, potkávat se, procvičovat se, propagovat se, provázet se, představit sebe, přemisťovat se, přesahovat sebe, přetvářet sebe
  • Out of those, 2 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: ukrýt, uživit

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: seznámit se

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 166 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: svlékat se, svléknout se, mít se, schovat se, převléknout se, slyšet se, vidět se, nabídnout se, zabít se, znát se, prostřít se, navonět se, potkat se, přesvědčit se, převlékat se, schovávat se, udržet se, ujistit se, chytnout se, držet se, milující se, nazvat se, obléknout se, obout se, odradit se, odvést se, odvézt se, ohlásit se, omlouvat se, omluvit se, osvobozovat se, ovládnout se, pohladit se, políbit se, potěšit se, prohlédnout se, přikrýt se, sprchovat se, ubránit se, uklidňovat se, uložit se, unášet se, vidět sebe, šetřit se, bavit se, bránit se, brát se, bít se, cvičit se, dovézt se
  • Out of those, 9 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: převléknout, prostřít, navonět, převlékat, milující, omlouvat, omluvit, sprchovat, ubránit

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 440 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: představit se, seznámit se, prosadit se, nechat se, spojit se, střídat se, prezentovat se, připravit se, učit se, znát se, bránit se, protnout se, považovat se, představovat se, dostat se, připravovat se, uživit se, vystřídat se, zařadit se, přihlásit se, přizpůsobit se, zapsat se, živit se, orientovat se, prosazovat se, skrývat se, udržet se, zachránit se, připojistit se, rozdělit se, zapojit se, oběsit se, ovlivňovat se, potkat se, prohlásit se, držet se, hlásit se, omluvit se, pojistit se, profilovat se, přesunout se, připojit se, ukázat se, zbavit se, kvalifikovat se, nechávat se, podepsat se, posílit se, prolínat se, sjednotit se
  • Out of those, 13 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: připojistit, prolínat, transformující, dotýkat, koupat, obalamutit, objímat, osamostatnit, překrývající, specializovat, vykoupat, zabarikádovat, zadlužit

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 28 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: dostat se, vrátit se, zapojit se, zapsat se, halit se, hledat se, měnit se, nastěhovat se, naučit se, naštvat se, obrátit se, odklonit se, potopit se, prohlásit se, promísit se, prosadit se, přeměnit se, připravovat se, rozvíjet se, rozšiřovat se, smířit se, spasit se, spojit se, udržet se, ukázat se, zaměstnat se, zastavit se, zhoršovat se
  • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: vrátit, zapojit, zapsat

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: zpíjet sebe

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview