home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Irish-IDT

UD_Irish-TwittIrish

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 4910 sentences and 115990 tokens.
 • This corpus contains 866 sentences and 15433 tokens.
 • This corpus contains 11650 tokens (10%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 2108 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 620 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: d', d’, b', n-áirítear, nua-aimseartha, (b), m', (a), a', fho-alt, t-ábhar, Teo., Co., 'n, (c), t-airgead, t-aon, n-oileán, s', srl., 's, O', n-ealaíon, t-am, Uimh., a'm, ", 'na, (i), Dr., T.D., an-chuid, i.e., mb', n-éireoidh, n-úsáid, t-athrú, t-iomlán, (d), (ii), Dublin.ie, an-dearfach, an-mhór, an-tábhachtach, c(h)ónaí, e.g., m.sh., n', t-ainm, t-aistriú
 • This corpus contains 1367 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: #gaeilge, @aonghusoha, @TG4TV, @maitiuocoimin, @RTERnaG, @KingDonncha1, d', #gaa, @tuigim, 's, @cnag, @murchadhmor, #tg4, @MiseCiara, b', :D, n-éirí, @NiallSF, @gaelport, @igaeilge, @newbelfast, @raidionalife, Foinse.ie, #lágaeilge, @CiaranDunbar, @SBBinashui, @TgLurgan, @cormacag5, @gaeilge2013, @thechairman09, @CeolBaile, @Marion508, @Neidi, @OsgurOCiardha, @bbcblas, @rtebrodclub, @scottdebuitleir, @seolinn, @sherqui, http:/, http://t., i.n., m', @AnDuinnineach, @HannahRua, @NaGaeilOga, @NuachtTG4, @ReadoutSignpost, @SnaGaeilge, @SportTG4

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 44 word types tagged as particles (PART): DA, Mag, Mc, Mhac, Mhic, Nic, O, O', O’, UÍ, Uí, a, ab, an, ar, b', ba, cha, chan, d', de, do, dá, d’, faoina, go, gur, ina, inar, is, le, lena, lenar, mac, n', n-a, nach, ná, nár, ní, níor, níos, trína, ó
 • This corpus contains 44 word types tagged as particles (PART): 's, Mac, Mhic, N', O, O', O'Toole, San, Uí, a, an, ar, bhfuil, d', do, droch, dár, go, gur, inar, iontach, is, lena, n, n't, na, nach, ni, nil, nior, nios, not, ná, nár, ní, níor, níos, o'Connor, s, to, Ó, á, ín, óg
 • This corpus contains 36 lemmas tagged as pronouns (PRON): a, ar, cad, cad_é, ceachtar, cibé, cé, céard, ea, eisean, eo, féin, iad, is, ise, iúd, mise, muid, mé, pé, seisean, seo, siad, sibh, sin, sinn, sise, siúd, sé, séard, sí, that, tusa, tú, é, í
 • This corpus contains 37 lemmas tagged as pronouns (PRON): They, cad, caidé, cé, céard, ea, everyone, féin, he, his, i, iad, it, mise, muid, mé, se, seo, siad, sibh, sin, sinn, siúd, sé, sí, that, there, this, tú, us, we, what, ya, you, yourself, é, í
 • This corpus contains 22 lemmas tagged as determiners (DET): a, achan, all, an, aon, bhur, cibé, do, eile, gach, gach_aon, gach_uile, leath, mo, s, seo, sin, siúd, the, uile, ár, úd
 • This corpus contains 35 lemmas tagged as determiners (DET): a, achan, all, an, another, aon, bhur, brón, chuile, cibé, cúpla, do, eile, gach, his, i, is, leath, mo, my, na, no, our, pé, s.c., seo, sin, some, such, the, this, uile, watever, ár, úd
 • Out of the above, 5 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: a, cibé, seo, sin, siúd
 • Out of the above, 5 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: his, i, seo, sin, this
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): is
 • This corpus contains 9 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): be, can, do, is, might, must, should, will, would
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: be, do
 • This corpus does not use the VerbForm feature.
 • Cop
  • AUX: is, ba, ní, gur, b', nach, ar, gurb, nár, an
  • PART: ba, b'
  • PRON: Caidé, cér, cérbh
  • SCONJ: más, ós, mura, arb, murar, dar, murab, Sular
 • Inf
  • NOUN: fáil, chur, dhéanamh, bheith, cur, thabhairt, dul, siúl, rá, teacht
 • Part
  • ADJ: déanta, curtha, bunaithe, leagtha, aontaithe, caite, tugtha, scríofa, dírithe, fostaithe
 • Vnoun
  • NOUN: dul, obair, teacht, cur, baint, iarraidh, déanamh, freastal, brath, tabhairt

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: nua, náisiúnta, mhór, éagsúla, poiblí, amháin, idirnáisiúnta, mhaith, ildánach, áitiúil
  • ADP: uirthi, di, ina, aici, léi, á, dá, inti, lena, chuici
  • DET: na, a, 'na, n-a
  • NOUN: chuid, réir, leith, bhfeidhm, bliana, cathrach, bhliain, bliain, cuid, áit
  • NOUN-Inf: dtabhairt, nginiuint, reáchtáil
  • PRON: sí, í, sise, ise, hí
  • PROPN: cliath, Gaeltachta, Gaeilge, hÉireann, Ghaeltacht, Chomhairle, Éirinn, Ghaeilge, hEorpa, Ghaeltachta
 • Fem,Masc
  • ADP: ina, dá, lena
  • DET: a
 • Masc
  • ADJ: nua, mór, amháin, sibhialta, céanna, náisiúnta, áirithe, áitiúil, áitiúla, Eorpach
  • ADP: ann, ina, leis, air, á, aige, dá, dó, lena, chuige
  • AUX-Cop: sé
  • DET: an, a, a'
  • NOUN: duine, chéile, daoine, rud, cinn, ábhar, lá, pobail, am, bith
  • NOUN-Inf: soláthar, athinfheistiú, dhéanamh, dtíolacadh, gcothú, hiniúchadh, lorg, scríbbh, sheoladh, áiteamh
  • PRON: sé, é, seisean, hé, eisean, éard, se
  • PROPN: Átha, Bhaile, Údarás, Baile, Seán, Coimisiún, mBaile, Béarla, Fómhair, Údaráis
 • Plur
  • ADJ: éagsúla, nua, áirithe, áitiúla, náisiúnta, poiblí, beaga, óga, réigiúnacha, speisialta
  • ADP: acu, sna, leo, orthu, ina, dóibh, againn, á, lena, dúinn
  • DET: na, a, ár, bhur, á
  • NOUN: daoine, seirbhísí, páistí, dhaoine, ealaíon, pháistí, rialacha, gnóthaí, imeachtaí, leabharlanna
  • PRON: iad, siad, muid, sibh, sinn, siadsan, hiad, iadsan, sinne, said
  • PROPN: cliath, nGall, Fianna, Gaeltachtaí, Gael, Árann, Gaeil, Coistí, Cúirteanna, Doirí
  • VERB: táimid, ceannaímid, bhíodar, cuirimid, déanfaimid, roghnaímid, faighimid, féachaimid, glacaimid, mbeimid
 • Sing
  • ADJ: nua, amháin, mór, náisiúnta, sibhialta, áitiúil, céanna, mhór, iomlán, Eorpach
  • ADP: sa, den, ann, don, ina, san, ón, leis, á, air
  • AUX-Cop: sé
  • DET: an, na, a, do, mo, d', m', a', 'n, d’
  • NOUN: duine, féidir, chuid, chéile, réir, rud, leith, éis, cinn, bhfeidhm
  • NOUN-Inf: soláthar, athinfheistiú, dhéanamh, dtabhairt, dtíolacadh, gcothú, hiniúchadh, lorg, nginiuint, reáchtáil
  • PART: ba, ní
  • PRON: sé, é, sí, mé, í, tú, cén, ea, mise, seisean
  • PROPN: Átha, Bhaile, Gaeltachta, Gaeilge, hÉireann, Údarás, Ghaeltacht, Chomhairle, Éirinn, Baile
  • VERB: féach, bíodh, déan, cuir, tabhair, táim, bhíos, déarfá, fheadar, rabhas
 • Dat
  • NOUN: leith, cionn, gcrích, mbliana, láimh, chois, cois, gcéin, chionn, gcionn
  • PROPN: Éirinn, hÉirinn, Tigh
 • Gen
  • ADJ: Eorpaigh, réigiúnacha, náisiúnta, poiblí, áitiúil, nua, sóisialta, sibhialta, éagsúla, idirnáisiúnta
  • DET: na, an, a', a, 'na
  • NOUN: cinn, cathrach, bliana, pobail, forbartha, oibre, tuaithe, phobail, oideachais, imeachta
  • NOUN-Inf: pleanála, dhéanta, Fiosraithe, Gaelscolaíochta, athainmnithe, bearrtha, bhreithnithe, chanta, chleachta, claonta
  • NOUN-Vnoun: dhúnadh, fhiosraithe
  • PROPN: Átha, cliath, Gaeltachta, Gaeilge, hÉireann, Bhaile, hEorpa, Ghaeltachta, Éireann, Fómhair
 • NomAcc
  • ADJ: nua, amháin, náisiúnta, mór, éagsúla, céanna, sibhialta, áirithe, idirnáisiúnta, iomlán
  • NOUN: féidir, chuid, duine, réir, rud, éis, bhfeidhm, lá, daoine, bhliain
  • NOUN-Inf: fhoilsiú, soláthar, Fhorbairt, Shaoráil, athfhorasú, athinfheistiú, athréimniú, bharbarú, bhunú, dhéanamh
  • PROPN: Bhaile, Ghaeltacht, Seán, Coimisiún, Chathair, Éire, Ghaeilge, Údarás, Mháire, Dhún
 • Voc
  • NOUN: bhó, dhochtúir, Chapaillín, Dhaid, LIA, Rí, bhithiúnaigh, bhráithre, bhráthair, chumannaigh
  • PROPN: Mháire, Sheáin, Shéamais, Tom, Bheartla, Bhobby, Chití, Dhoráid, Fhinn, Learaí
 • Def
  • DET: an, na, gach, ngach, chuile, a, a', 'n, achan, 'na
  • NOUN: chuid, chéile, bhliain, duine, bliana, gcuid, lá, am, roinn, Airteagal
  • NOUN-Inf: dhéanamh, chur, lorg, gcur, cur, mhaoiniú, chinntiú, rá, déanamh, iarraidh
  • NOUN-Vnoun: bunú, Ceiliúradh, Cumhachtú, bheartú, bhunú, chinntiú, deireadh, dtabhairt, dul, fhiosraithe
  • PROPN: Átha, cliath, Bhaile, Gaeltachta, Gaeilge, Údarás, hÉireann, Ghaeltacht, Chomhairle, Éirinn
 • Ind
  • NOUN: gnóthaí, oibre, dlíthe, láimh, Criosanna, ainmneacha, cionn

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp,Sup
  • ADJ: mó, fearr, déanaí, faide, lú, fhearr, airde, gaire, leithne, luaithe
  • ADJ-Part: réitithe
 • Pos
  • ADJ: maith, mór, amháin, léir, minic, sásta, fada, háirithe, tábhachtach, saor
 • Neg
  • AUX-Cop: ní, nach, nár, níor, níorbh, nárbh, chan, nách
  • PART: nach, ní, níor, nár, ná, chan, n', cha
  • VERB: níl, raibh, bhfuil, bheidh, mbeadh, mbeidh, bheadh, dhéanfaidh, fhaca, bhfaca

Verbal Features

Verbal Features

 • Hab
  • VERB: bhíonn, bíonn, mbíonn, Bím, bhíos, bhímid, bímid, Bítear, mbímid
 • Imp
  • VERB: bhíodh, mbíodh, dhéanadh, chuirtí, mbínn, thagadh, Théadh, bhídís, dtugadh, ligeadh
 • Cnd
  • AUX-Cop: ba, B', mba
  • VERB: mbeadh, bheadh, fhéadfadh, dtiocfadh, bhféadfadh, rachadh, bhféadfaí, fhéadfaí, gcuirfeadh, gcuirfí
 • Cnd,Int
  • VERB: mbeadh, bhfeicfeadh, bhfillfinn, bhféadfainn, bhféadfá, dteipfeadh, gceapfaí, gcloisfimis, soláthróinn
 • Imp
  • PART: ná
  • VERB: féach, bíodh, déan, cuir, tabhair, téigh, Léigh, bain, dein, labhair
 • Ind
  • VERB: tá, bhí, atá, bhfuil, raibh, beidh, bheidh, níl, mbeidh, thug
 • Int
  • AUX-Cop: an, nach, nár, arbh, arb
 • Sub
  • PART: go, Nár
  • VERB: bhfeaca, bhfeice, bhfága, chroma, lige, n-imí, n-ithe, raibh, sábhála
 • Fut
  • VERB: beidh, bheidh, mbeidh, féadfaidh, déanfaidh, cuirfidh, déanfar, cuirfear, caithfidh, tabharfaidh
 • Past
  • ADV: Cár
  • AUX-Cop: ba, b', gur, nár, ar, gurbh, níor, níorbh, mba, ab
  • PART: gur, níor, nár, ar, ba, inar, b', lenar
  • PART-Cop: ba, b'
  • SCONJ: sular, murar, sarar
  • SCONJ-Cop: murar, Sular
  • VERB: bhí, raibh, thug, tháinig, chuir, dúirt, cuireadh, rinne, bhíodh, rinneadh
 • Pres
  • AUX-Cop: is, ní, gur, nach, ar, gurb, an, sé, sea, dar
  • SCONJ-Cop: mura, murab
  • VERB: tá, atá, bhfuil, níl, bhaineann, bhíonn, bíonn, leanas, cuireann, cuirtear

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • ADP: sa, den, don, san, ón, faoin, sna, fén, ins, insa
  • DET: an, na, a, a', 'n, 'na, un
 • Dem
  • AUX-Cop: sin, seo
  • DET: seo, sin, eile, úd, san, so, s', siúd, siud
  • PRON: sin, seo, siúd, shin, san, hin, in, cibé, iúd, shoin
 • Emp
  • ADP: againne, domsa, agamsa, leatsa, liomsa, duitse, ormsa, agatsa, daoibhse, domhsa
  • PRON: mise, seisean, tusa, eisean, sise, ise, siadsan, iadsan, sinne
 • Ind
  • DET: aon, uile, cibé, uilig, t-aon, haon, n-uile
  • PRON: pé, ceachtar, Cibé, cheachtar
 • Int
  • ADV: conas, cá, Cár
  • PRON: cad, cé, céard, cén, c, cér, cérbh
  • PRON-Cop: cér, cérbh
 • Prs
  • ADP: á, dhá
 • Rel
  • ADP: dá, faoina, lenar
  • AUX-Cop: is, nach, ba, ab, nár, ar, nárbh, inar, nách
  • PART: a, ina, nach, lena, ar, dá, inar, nár, faoina, ná
  • PRON: a, ar
  • VERB: atá, leanas, bheas, atáim, atáthar, eireos, fholmhaíos, tharlós, ata, atáid
 • Card
  • NUM: trí, dhá, dá, cúig, seacht, sé, céad, deich, fiche, ceithre
 • Ord
  • NUM: chéad, dara, tríú, gcéad, 18ú, seachtú, naoú, 10ú, 11ú, ceathrú
 • Yes
  • ADP: ina, á, dá, lena, arna, faoina, óna, inár, dár, lenár
  • DET: a, do, mo, d', ár, m', bhur, d’, dh', n-a
 • Yes
  • PRON: féin, fhéin, fein
  • PROPN: Féin, Fein
 • 0
  • VERB: cuireadh, rinneadh, cuirtear, n-áirítear, déanfar, déantar, cuirfear, tugadh, foilsíodh, ndéantar
 • 1
  • ADP: liom, againn, agam, orm, dom, dúinn, linn, romhainn, orainn, chugainn
  • DET: mo, ár, m'
  • PRON: mé, muid, mise, sinn, sinne, me
  • VERB: táimid, táim, bhíos, ceannaímid, fheadar, rabhas, Bím, chuireas, creidim, cuirimid
 • 2
  • ADP: leat, duit, agat, ort, uait, agaibh, leatsa, libh, oraibh, daoibh
  • DET: do, d', bhur, d’, dh'
  • PRON: tú, sibh, tusa, thú, thusa
  • VERB: féach, déan, cuir, tabhair, déarfá, téigh, Léigh, bain, bhféadfá, dein
 • 3
  • ADP: ina, ann, á, leis, air, acu, dá, aige, lena, leo
  • AUX-Cop: sé
  • DET: a, n-a, á
  • PRON: sé, é, iad, siad, sí, í, ea, seisean, hé, eisean
  • VERB: bíodh, bhíodar, rabhadar, Dáileadh, bhfuilid, bhídís, chuadar, chuireadar, mbeidís, ndéanfaidís

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: Teo., Teo, Ltd
   • ADV: i.e., e.g., srl., m.sh., .i., KB, etc
   • NOUN: Co., Uimh., Dr., Dr, m, srl., 4C, CD-ROM, EUR, I.R.
   • NUM: 1A, 3B, J., S1067
   • PROPN: AE, AIE, UNESCO, BCE, TG4, MABS, RTÉ, TD, DCPL, FLAC
   • SYM: Dublin.ie, Gcom, King.com, post@clubsult.com
   • X: A, .i., IRA, Uimh.
 • Dialect
  • Connaught
   • ADP: acub
   • ADV: indiu
   • NOUN: ceantracha, nuaíochta
   • PRON: Caidé
  • Munster
   • ADP: age, des
   • DET: san, so
   • NOUN: tigh, thigh
   • PART: ná
   • PRON: san, so
   • PROPN: Ghaelainn
   • VERB: dhein, deineadh, dein, Bhraitheas, bhfuilid, chuireas, chífeá, dhineann, dtaibhreoid
  • Ulster
   • ADP: fá, domhsa, domh
   • AUX-Cop: chan
   • DET: achan
   • NOUN: bhomaite, bádaí, cha, choinne, momaite
   • PART: chan, cha
   • PRON-Cop: Caidé
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: general, strong, Ltd, white
   • ADJ-Part: white
   • ADP: in
   • DET: all, The
   • NOUN: euro, of, tOmbudsman, abalone, Captains, Enterprise, FRANCA, Jail-Deliverer, LINGUA, Ombudsman
   • PRON: eo, that
   • PROPN: John, Margaret, Henrietta, Humphreys, Ombudsman, Eurojust, Gilbert, Hayes, Ireland, Richmond
   • SYM: www.citizensinformation.ie, www.dublin.ie
   • X: the, Irish, of, Life, for, Port, Preparing, Read, Right, to
 • Form
  • Direct
   • PART: a, nach, nár, do, ná
   • VERB: atá, atáim, atáthar, ata, atáid, tá
  • Direct,Emp
   • VERB: atáimse
  • Ecl
   • ADJ: bhfurast, dtréan, gcéanna
   • ADP: dtí
   • AUX-Cop: mba
   • DET: ngach, n-a, n-uile
   • NOUN: bhfeidhm, dtí, gcuid, gceist, gcás, mbliana, gcomhairle, gcónaí, ndiaidh, mbun
   • NOUN-Inf: gcur, ndéanamh, n-úsáid, bhfeidhmiú, gceadú, mbunú, bhfeiceáil, bhfoilsiú, bhfáil, bhféachaint
   • NOUN-Vnoun: dtabhairt, gcaitheamh, nglacadh
   • NUM: gcéad, dtríú, gceithre, gcúig, gcúigiú, n-aon
   • PROPN: mBaile, nGall, gCoimisiún, gCúirt, nGaeilge, gConamara, gClár, nDún, nGaillimh, bhFrainc
   • VERB: bhfuil, mbeadh, mbeidh, mbíonn, n-áirítear, mbaineann, ndéantar, dtagraítear, dtiocfadh, mbíodh
   • X: nAll
  • Ecl,Emp
   • VERB: bhfeicimidne, bhféadfainnse, gcaithfeadsa, gceapaimse, mbínnse
  • Ecl,Indirect
   • PART: n-a
  • Ecl,VF
   • AUX-Cop: mb'
  • Emp
   • NOUN: Roinnse, achomharcsa, leithscéalsa, liostasa
   • VERB: deirimse, Creidimidne, Feicimse, Tabharfadsa, Táimse, adeirimse, cloisimse, déarfainnse, nílirse
  • Emp,Len
   • NOUN: thuairimse, chroíse, ghrúpa-san, mháthairse
   • VERB: bhainfinnse, fheadarsa, thuigeadarsan, thángas-sa
  • HPref
   • ADJ: háirithe, hiomlán, hamháin, hidirnáisiúnta, hiondúil, huathoibríoch, hálainn, héifeachtach, hiontach, han-mhaith
   • ADP: hair
   • DET: haon
   • NOUN: haghaidh, haois, heagraíochtaí, hathruithe, hinstitiúidí, húdaráis, healaíona, hoíche, háite, hAirteagal
   • NOUN-Inf: húsáid, híoc, haisíoc, haithint, hasbhaint, hathbhreithniú, hathréimiú, himeacht, himirt, hiniúchadh
   • NOUN-Vnoun: hainmniú, hathréimiú, húsáid
   • NUM: haon, hocht
   • PRON: hé, hiad, hí
   • PROPN: hÉireann, hEorpa, hÉirinn, hEaglaise, hAlban, hAoine, h-Íde, hOstaire, hAlbain, hAthbheochana
   • VERB: habair, haithneodh, hiarradh, héilítear, híocaigí, húsáideadh
   • X: hamazon
  • Indirect
   • PART: a, ina, lena, ar, nach, dá, inar, faoina, DA, go
  • Len
   • ADJ: mhaith, mhór, chóir, cheart, phoiblí, chéanna, bheag, chultúrtha, fhearr, shóisialta
   • ADJ-Part: ghinearálta, bhunaithe, chlóite, dheimhnithe, shínithe, bheartaithe, chaite, cheadaithe, chláraithe, chomhcheangailte
   • ADP: dhá, thríd, dhíobh, dhó, dhóibh, dhe, dho, dhom, dhuit, thrí
   • ADV: bheith
   • AUX-Cop: chan
   • DET: chuile, chaon, dh'
   • NOUN: chur, dhéanamh, bheith, chuid, chéile, thabhairt, bhliain, fhorbairt, fháil, bhaint
   • NOUN-Inf: chur, dhéanamh, bheith, thabhairt, fháil, bhaint, fhorbairt, choinneáil, sholáthar, ghlacadh
   • NOUN-Vnoun: bhaint, bheartú, bhunú, chinntiú, choimisiúnú, chruthaithe, dheonú, dhíriú, dhúnadh, fhionnachtain
   • NUM: dhá, chéad, cheithre, dhó, thrí, cheathrú, dheich, mhíle, chúig, dhara
   • PART: Mhic, Mhac
   • PRON: shin, fhéin, thú, cheachtar, shoin, thusa
   • PROPN: Bhaile, Ghaeltacht, Chomhairle, Ghaeilge, Ghaeltachta, Chathair, Mháire, Dhún, Chiarraí, Choiste
   • SCONJ: dhá
   • VERB: bhí, bheidh, thug, tháinig, chuir, bhaineann, bheadh, bhíonn, bhíodh, chuaigh
  • VF
   • AUX-Cop: b', gurb, gurbh, níorbh, ab, arbh, b’, nárbh, arb, darbh
   • PART: ab, b'
   • PART-Cop: b'
   • PRON-Cop: cérbh
   • SCONJ-Cop: arb, murab
 • NounType
  • NotSlender
   • ADJ: éagsúla, nua, áirithe, poiblí, beaga, óga, náisiúnta, móra, idirnáisiúnta, áitiúla
  • Slender
   • ADJ: áitiúla, éagsúla, náisiúnta, nua, Eorpacha, phoiblí, speisialta, chruthaitheacha, Éireannacha, áirithe
  • Strong
   • ADJ: réigiúnacha, éagsúla, Slachtmhara, beaga, móra, nua-aimseartha, náisiúnta, áirithe, míosúla, nua
   • NOUN: daoine, gnóthaí, seirbhísí, páistí, ndaoine, acmhainní, leanaí, bhforálacha, mbailte, scéalta
   • PROPN: Cúirteanna, Brioscaí, Dhoirí, Feabhra, Foundation, Fíoncheannaithe, Ghaeltachtaí, Gníomhartha, Leanaí, Saoirsí
  • Weak
   • ADJ: Eorpach, áitiúil, poiblí, domhanda, díomhaoin, sóisialta, Éireannach, áirithe, Cúng, Feirsteach
   • NOUN: ealaíon, clár, mballstát, ábhar, gComhphobal, gceantar, leabhar, n-ealaíon, n-oileán, pobal
   • PROPN: cliath, nGall, Gael, Árann, Ealaíon, Tionóntán, nUachtarán, Ardeaspag, Chlann, Chumann
 • PartType
  • Ad
   • PART: go, le
  • Cmpl
   • PART: go, nach, nár, ná
  • Comp
   • PART: níos, ní, ba, Mhac, ab, b', is
   • PART-Cop: b'
  • Cop
   • PART: a
  • Deg
   • PART: a
  • Inf
   • PART: a, do
  • Num
   • PART: a
  • Pat
   • PART: ó, mac, Uí, de, Ní, Nic, O', Mhic, O, Mag
  • Sup
   • PART: is, ba, ab, b', nach
   • PART-Cop: ba, b'
  • Vb
   • PART: a, d', ní, an, gur, d’, nach, níor, do, ar
  • Voc
   • PART: a
 • PrepForm
  • Cmpd
   • ADP: i, ar, de, le, go, tar, in, os, faoi, thar
   • NOUN: réir, éis, dtí, fud, linn, haghaidh, feadh, rith, nós, measc
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: neamhspléach, teanta, Aitiúil, Tradisiúnta, aiteanta, am-tábhachtach, amhain, amáin, ardchaighdéanach, bréatha
   • ADJ-Part: teanta, deághléasta, ghinéaralta
   • ADP: o, dho, dó, an, dí, ós
   • ADV: anoirthear, isteacht, sios
   • CCONJ: no
   • DET: siud, un, á
   • NOUN: reachtáil, deileáil, diospóidí, gniomhú, oidreachta, sharú, taibléidí, vóltas, éadochas, Chlarú
   • NOUN-Inf: reachtáil, deileáil, sharú, chailliúnt, choimead, chose, chulghairm, cábhrú, cóilíniú, dhreachtadh
   • NOUN-Vnoun: gniomhú, breathú
   • NUM: dha, triú
   • PART: DA
   • PRON: me, fein, said, se
   • PROPN: Gaidhlig, Leamhchán, Chiarain, Fein, Gaeltacha, Gearmaine, Kila, Meiricea, Mhuscraí, Mona
   • VERB: féadfidh, eireos, Bailimid, Duradh, ata, athfoilsítear, chineann, chur, deileáiltear, dheánann

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: is.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: is, be.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus uses 8 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: be, do, can, might, must, should, will, would.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (39)
  • VERB--NOUN-ADP(do) (1)
  • VERB--NOUN-Gen (4)
  • VERB--NOUN-NomAcc (3042)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(ar) (2)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(de) (2)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(do) (2)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(le) (1)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(os) (7)
  • VERB--PRON (1501)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (254)
  • VERB--NOUN-ADP(do) (1)
  • VERB--PRON (211)
  • VERB--PRON-ADP(chun) (1)
 • obj
  • VERB--NOUN (25)
  • VERB--NOUN-Gen (2)
  • VERB--NOUN-Gen-ADP(chun) (1)
  • VERB--NOUN-NomAcc (1933)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(as) (2)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(do) (1)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(gan) (1)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(le) (1)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(os) (1)
  • VERB--NOUN-NomAcc-ADP(um) (1)
  • VERB--PRON (263)
 • obj
  • VERB--NOUN (160)
  • VERB--NOUN-ADP(chun) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(do) (1)
  • VERB--PRON (38)
 • iobj
  • VERB--PRON (1)

Relations Overview

Relations Overview