home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Latvian-Cairo

UD_Latvian-LVTB

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 20 sentences and 168 tokens.
 • This corpus contains 18850 sentences and 317369 tokens.
 • This corpus contains 31 tokens (18%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 54849 tokens (17%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 78 types of words with spaces. Examples: 50 000, 100 000, 200 000, 20 000, 300 000, 34 000, 80 000, 140 000, 35 000, 36 000, 700 000, +371 29145958, +371 6777 5432, 1 00, 1 739 913, 10 000, 10 200, 10 400, 105 327, 12 000, 12 081, 125 000, 140 560, 147 330, 15 000, 15 411, 15 424, 150 000, 17 000, 170 000, 171 833, 180 000, 2 271 000, 20 651, 21 500, 22 000, 224 000, 23 300, 23 527 842, 23 915, 245 208, 25 0941, 25 869, 26 000, 26 719 450, 287 879,28, 288 000, 3 162 618, 3 250 007, 30 000
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus contains 218 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: A., v., M., plkst., g., I., R., D., K., L., nr., S., u.c., utt., J., e-paraksta, B., Dr., Dž., Nozare.lv, E., O., gs., P., a/s, lpp., t.i., ar', e-pakalpojumu, e-parakstu, jūn., H., NOZARE.LV, U., febr., Firmas.lv, N., att., e-laikrakstu, janv., piem., sk., t., Dz., M-3, e-pastu, m.g., sept., tālr., tūkst.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 4 word types tagged as particles (PART): Vai, kaut, ne, tikai
 • This corpus contains 84 word types tagged as particles (PART): Ak, Da, Mjā, Nea, Nuja, Nū, Nūja, acīmredzot, ar, ar', ari, arī, arīdzan, ausīmdzirdot, diemžēl, diez, diezin, droši, fon, gan, i, ij, ik, it, itin, ja, jau, jel, jo, jā, ka, kaut, kā, lai, laikam, ne, nebūt, nekā, nemaz, nez, nezin, no, nu, nē, nūjā, par, pat, patiesi, patiešām, protams, proti, sak, sazin, ta, ta', tad, tak, taču, te, tiešam, tieši, tiešām, tik, tikai, tikpat, tipa, to, tomēr, toties, tur, turklāt, tā, tāpat, tātad, vai, var, varbūt, vien, vienkārši, vienīgi, vis, viss, vēl, še
 • This corpus contains 7 lemmas tagged as pronouns (PRON): es, kas, kurš, tas, tu, viņa, viņš
 • This corpus contains 55 lemmas tagged as pronouns (PRON): abas, abi, cita, cits, daudzi, daža, dažs, es, ikviena, ikviens, jebkas, jebkura, jebkurš, jūs, kas, katra, katrs, kura, kurais, kurš, kuŗa, kuŗš, kāda, kāds, mana, mans, mēs, nekas, nekāds, neviena, neviens, pati, pats, sava, savs, sevis, tas, tava, tavs, tu, tā, tāda, tāds, vairāki, visa, viskautkas, viss, viņa, viņš, šis, šitais, šitāda, šāda, šāds, šī
 • This corpus contains 5 lemmas tagged as determiners (DET): kāds, mans, sava, savs, šī
 • This corpus contains 55 lemmas tagged as determiners (DET): abas, abi, cita, cits, daudzi, daža, dažs, es, ikkatrs, ikviena, ikviens, jebkas, jebkura, jebkurš, jebkāda, jebkāds, jelkāds, kas, katra, katrs, kura, kurā, kurš, kāda, kāds, mana, mans, nekas, nekāda, nekādi, nekāds, neviena, nevienai, neviens, pati, pats, sava, savs, tas, tava, tavs, tā, tāda, tāds, vairākas, vairāki, visa, viss, šis, šitas, šitā, šitāds, šāda, šāds, šī
 • Out of the above, 43 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: abas, abi, cita, cits, daudzi, daža, dažs, es, ikviena, ikviens, jebkas, jebkura, jebkurš, kas, katra, katrs, kura, kurš, kāda, kāds, mana, mans, nekas, nekāds, neviena, neviens, pati, pats, sava, savs, tas, tava, tavs, tā, tāda, tāds, vairāki, visa, viss, šis, šāda, šāds, šī
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): būt
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): būt, tapt, tikt
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: būt
 • Out of the above, 3 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: būt, tapt, tikt
 • Conv
  • AUX: būdams, būdami, esam, esot, nebūdams, Tiekot, būdama
  • VERB: ņemot, izmantojot, sakot, runājot, pateicoties, neskatoties, sākot, izņemot, salīdzinot, pamatojoties
 • Fin
  • AUX: ir
  • VERB: uzrakstīja, Nevarēja, apskāvās, atstāja, atver, centās, domā, gribi, ieguva, lika
 • Fin
  • AUX: ir, bija, nav, tiek, tika, būtu, būs, esmu, tiks, esot
  • VERB: ir, var, varētu, nav, bija, nevar, būs, notiek, teica, sāka
 • Inf
  • VERB: apgriezt, atmest, atnākt, iet, izvēlēties, nomazgāt, tikt
 • Inf
  • AUX: būt, tikt, nebūt, netikt, tapt
  • VERB: izmantot, strādāt, darīt, būt, atrast, runāt, dzīvot, teikt, iet, redzēt
 • Part
  • VERB: piegādāta
 • Part
  • ADJ: droša, klātesošie, drošu, drošs, klātesošajiem, vispārizglītojošo, droši, drošāki, klātesošo, košos
  • AUX: bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, bijušo, tikuši, tikušas, bijušajos
  • VERB: pagājušajā, bijis, zināms, paredzēts, redzams, pagājušā, ziņots, plānots, bijusi, saistīts

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: liela, maza, sarkanā
  • DET: savai, Šī
  • NOUN: mašīnu, Marija, Meitene, bronzu, draudzenei, dzeršanu, galvaspilsētā, istabu, jausmas, krāsā
  • PRON: viņa, Viņai
  • PROPN: Braunu, Džeina, Francijas, Marija, Mariju, Parīzē
  • VERB-Part: piegādāta
 • Fem
  • ADJ: liela, pirmo, pirmā, jaunu, pirmās, jaunas, dažādas, nacionālās, jaunās, lielu
  • ADJ-Part: droša, drošu, vispārizglītojošo, tiesībsargājošo, visaptveroša, vispārizglītojošajās, Klātesošās, Tiesībsargājošajās, augšupejošas, drošas
  • AUX-Conv: būdama
  • AUX-Part: bijusi, tikusi, bijušas, bijušo, tikušas, bijušajām, esoša, esošās
  • DET: savu, šīs, šo, tās, savas, šī, visas, savā, to, šajā
  • NOUN: valsts, izglītības, vietā, pasaules, dzīves, reizi, dienas, mājās, pilsētas, darbības
  • NUM: viena, divas, trīs, vienu, vienas, vienā, divām, otru, otras, vienai
  • PRON: viņa, tā, tās, viņas, viņai, kuras, kurā, viņu, kura, to
  • PROPN: Latvijas, Latvijā, Eiropas, Rīgas, Krievijas, Baltijas, Rīgā, Sofija, Latvija, Saeimas
  • VERB-Conv: Dzīvodama, Kāpdama, Nevarēdamas, Redzēdama, apzinādamās, atraudamās, atstādama, atvainodamās, brīnīdamās, celdama
  • VERB-Part: bijusi, kļuvusi, sākusi, pagājušajā, saistīta, saistītas, veikta, notikusi, saņēmusi, atklāta
 • Masc
  • ADJ: foršāks, tavējais
  • DET: Mans, kāda, savam
  • NOUN: brālis, iemesla, kaimiņi, lietus, logu, matus, sudrabu, tētis, velosipēdu, vīram
  • PRON: viņš, to, Viņiem, kurš, viņa, viņam
  • PROPN: Pētera, Pēteris, Pēteri, Sem, Smitu
 • Masc
  • ADJ: iespējams, nepieciešams, liels, galvenais, pirmais, skaidrs, administratīvā, lielā, labu, pirmo
  • ADJ-Part: klātesošie, drošs, klātesošajiem, droši, drošāki, klātesošo, košos, Daudzsološs, augšupejošu, drošu
  • AUX-Conv: būdams, būdami, nebūdams
  • AUX-Part: bijis, bijuši, ticis, tikuši, Bijušo, bijušajos
  • DET: savu, šo, to, tā, šis, šajā, visu, kādu, šī, visi
  • NOUN: gada, laikā, gadā, darba, gadu, eiro, piemēram, cilvēki, laiku, laika
  • NUM: viens, vienu, trīs, divi, diviem, divus, otru, viena, vienam, vienā
  • PRON: tas, to, viņš, tam, viņi, viņu, viņa, kurš, viņam, kuri
  • PROPN: Andris, Jānis, Māris, Vilks, Aleksandrs, Ģirts, Bērziņš, Ziemassvētku, Jāņu, Uldis
  • VERB-Conv: būdams, klusēdams, klusēdami, kļūdams, nespēdams, rūkdams, skatīdamies, smaidīdams, Aurodams, Baidīdamies
  • VERB-Part: bijis, zināms, paredzēts, redzams, pagājušā, ziņots, plānots, saistīts, pagājušajā, izdevies
 • Coll
  • NOUN: zeltu
 • Coll
  • NOUN: vidū, alus, interneta, ledus, zelta, piena, kurienes, mierā, cilvēces, dalības
 • Plur
  • NOUN: kaimiņi, matus
  • PRON: Viņiem
 • Plur
  • ADJ: dažādu, dažādas, pēdējos, dažādi, jaunas, pedagoģisko, lielas, dažādās, dažādiem, dažādām
  • ADJ-Part: klātesošie, klātesošajiem, vispārizglītojošo, droši, drošāki, klātesošo, košos, tiesībsargājošo, vispārizglītojošajās, Klātesošās
  • AUX-Conv: būdami
  • AUX-Fin: esam, esat, bijām, neesam, neesat, būsim, esiet, nebijāt, nebijām, nebūsim
  • AUX-Part: bijuši, bijušas, tikuši, tikušas, bijušajos, bijušajām
  • DET: to, visas, savas, šīs, visi, šie, savus, visus, kuru, citiem
  • NOUN: cilvēki, gadu, gadus, cilvēku, gadiem, bērni, mājās, gados, cilvēkiem, bērniem
  • NUM: trīs, divas, divi, desmit, diviem, divus, divu, trim, divām, piecus
  • PRON: mēs, viņi, mums, tās, mūsu, kuri, tie, viņiem, viņu, jūs
  • PROPN: Lieldienu, Jāņu, Aspazijas, Bārbiju, Eirokausu, Jansoni, Jāņiem, Vītolu, Zviedriju, Alksne
  • VERB-Conv: klusēdami, Klaigādami, Nevarēdamas, Nezinādami, airēdami, aizsegdami, atspoguļodami, atšķirdami, braukdami, dalīdami
  • VERB-Fin: varam, lasiet, gribam, nevaram, zinām, runājam, esam, redzam, varat, darām
  • VERB-Part: saistīti, bijuši, pieejami, saistītas, aicināti, ieradušies, esošo, paredzēti, veikti, spiesti
 • Ptan
  • NOUN: finanšu, beigās, beigām, datu, durvis, durvīm, vācu, bailes, svētki, attiecības
  • PROPN: Ziemassvētku, Jāņu, Cēsu, Līvānu, Limbažu, Līvānos, Strenču, Jāņiem, Strenčos, Vecumnieku
 • Sing
  • ADJ: foršāks, liela, maza, sarkanā, tavējais
  • DET: Mans, kāda, savai, savam, Šī
  • NOUN: mašīnu, Marija, Meitene, bronzu, brālis, draudzenei, dzeršanu, galvaspilsētā, iemesla, istabu
  • PRON: tu, viņa, viņš, to, Es, Man, Viņai, kurš, viņam
  • PROPN: Pētera, Pēteris, Braunu, Džeina, Francijas, Marija, Mariju, Parīzē, Pēteri, Sem
  • VERB-Fin: atver, domā, gribi, nevarēju, skaties, varēsi
  • VERB-Part: piegādāta
 • Sing
  • ADJ: iespējams, pirmo, liela, pirmā, nepieciešams, liels, lielu, lielā, galvenais, pirmais
  • ADJ-Part: droša, drošu, drošs, visaptveroša, Daudzsološs, augšupejošas, augšupejošu, drošā, drošāku, drošākā
  • AUX-Conv: būdams, nebūdams, būdama
  • AUX-Fin: esmu, biju, esi, neesmu, nebiju, neesi, tiku, būsi, nebūsi, būšu
  • AUX-Part: bijis, bijusi, tikusi, ticis, bijušo, esoša, esošās
  • DET: savu, šo, šī, šajā, tā, kādu, to, šis, visu, savā
  • NOUN: valsts, gada, laikā, gadā, darba, piemēram, laiku, laika, izglītības, gadījumā
  • NUM: viens, vienu, viena, vienā, otru, vienas, vienam, otra, otrs, otram
  • PRON: to, es, tas, viņa, viņš, man, tā, tam, tu, viņu
  • PROPN: Latvijas, Latvijā, Eiropas, Rīgas, Krievijas, Baltijas, Rīgā, Sofija, Latvija, Andris
  • VERB-Conv: būdams, klusēdams, kļūdams, nespēdams, rūkdams, smaidīdams, Aurodams, Dzīvodama, Kāpdama, Redzēdama
  • VERB-Fin: domāju, varu, nezinu, zinu, teicu, vari, nevaru, gribu, vēlos, atceros
  • VERB-Part: pagājušajā, bijis, zināms, paredzēts, redzams, pagājušā, ziņots, plānots, bijusi, saistīts
 • Acc
  • NOUN: mašīnu, bronzu, dzeršanu, istabu, logu, matus, smēķēšanu, sudrabu, velosipēdu, vēstuli
  • PRON: to, ko
  • PROPN: Braunu, Mariju, Pēteri, Smitu
 • Acc
  • ADJ: pirmo, lielu, jaunu, labu, jauno, lielāku, otro, īpašu, lielāko, ekonomisko
  • ADJ-Part: drošu, augšupejošu, drošāku, dvakojošās, garāmskrejošo, klātesošos, košos, lejupejošu
  • AUX-Part: bijušo
  • DET: savu, šo, kādu, to, visu, katru, savas, šādu, savus, visus
  • NOUN: laiku, gadus, reizi, darbu, gadu, iespēju, vietu, dienu, informāciju, skaitu
  • NUM: vienu, otru, divas, trīs, divus, piecus, četrus, sešus, septiņus, četras
  • PRON: to, ko, viņu, mani, kuru, sevi, visu, tos, tās, neko
  • PROPN: Latviju, Rīgu, Eiropu, Igauniju, Lietuvu, Vāciju, Jāni, Somiju, Losandželosu, Nelliju
  • VERB-Part: minēto, esošo, noteiktu, noteikto, notiekošo, notikušo, zināmu, teikto, atlikušo, piedāvāto
 • Dat
  • DET: savai, savam
  • NOUN: draudzenei, vīram
  • PRON: Man, Viņai, Viņiem, viņam
 • Dat
  • ADJ: dažādiem, dažādām, mīkstajām, lielām, lielākajiem, pirmajiem, vietējiem, lieliem, jaunajiem, pirmajam
  • ADJ-Part: klātesošajiem, drošām, garāmslīdošām, košiem, nedrošām, tiesībsargājošajām
  • AUX-Part: bijušajām
  • DET: citiem, saviem, visiem, citām, šiem, savām, visām, šim, šīm, tiem
  • NOUN: piemēram, gadiem, cilvēkiem, bērniem, gadam, iedzīvotājiem, rokām, valstīm, kājām, beigām
  • NUM: diviem, vienam, trim, divām, otram, pieciem, vienai, četrām, astoņiem, septiņiem
  • PRON: man, tam, mums, viņam, viņai, viņiem, tev, sev, tiem, kam
  • PROPN: Latvijai, Sofijai, Ievai, Jāņiem, Saeimai, Apsītim, Eiropai, Rīgai, Helēnai, Jurelim
  • VERB-Part: esošajiem, noteiktajam, aizturētajiem, iesaistītajām, bijušajām, izveidotajām, minētajiem, noteiktajiem, noteiktiem, strādājošajiem
 • Gen
  • DET: kāda
  • NOUN: iemesla, jausmas
  • PRON: viņa
  • PROPN: Pētera, Francijas
 • Gen
  • ADJ: dažādu, administratīvā, nacionālās, pirmā, pirmās, pedagoģisko, jauna, augstākās, sociālo, sabiedrisko
  • ADJ-Part: vispārizglītojošo, klātesošo, tiesībsargājošo, augšupejošas, visaptverošu
  • AUX-Part: esošās
  • DET: tā, tās, to, šīs, šī, savas, kuru, citu, šo, kuras
  • NOUN: gada, valsts, darba, gadu, laika, izglītības, pasaules, dzīves, cilvēku, pilsētas
  • NUM: vienas, divu, viena, trīs, otras, otra, piecu, sešu, četru, astoņu
  • PRON: viņa, mūsu, viņas, viņu, tā, jūsu, tās, manis, kā, sevis
  • PROPN: Latvijas, Eiropas, Rīgas, Krievijas, Baltijas, Saeimas, Jelgavas, Liepājas, Bauskas, Lietuvas
  • VERB-Part: pagājušā, esošo, teiktā, dzimušo, minētā, pagājušās, aptaujāto, bruņoto, bijušā, minēto
 • Loc
  • ADJ: sarkanā
  • NOUN: galvaspilsētā, krāsā
  • PROPN: Parīzē
 • Loc
  • ADJ: pirmajā, otrajā, lielā, nākamajā, pēdējos, dažādās, pēdējā, iepriekšējā, jaunajā, dažādos
  • ADJ-Part: vispārizglītojošajās, Tiesībsargājošajās, drošākā, košos, ugunsnedrošajā, visuaptverošā
  • AUX-Part: bijušajos
  • DET: šajā, savā, tajā, kādā, tādā, visā, tai, citā, katrā, manā
  • NOUN: laikā, gadā, gadījumā, vietā, mājās, gados, pasaulē, sākumā, veidā, vidū
  • NUM: vienā, otrā, divos, divās, piecos, deviņos, trīs, četros, piecās, sešos
  • PRON: kurā, tajā, kurās, sevī, kuros, pašā, kādā, tajos, tajās, viņā
  • PROPN: Latvijā, Rīgā, Eiropā, Krievijā, Vācijā, Saeimā, Liepājā, Lietuvā, Īrijā, Francijā
  • VERB-Part: pagājušajā, noteiktā, noteiktajā, minētajā, zināmā, aizvadītajā, drukātajā, vienotā, atbilstošā, dzimtajā
 • Nom
  • ADJ: foršāks, liela, maza, tavējais
  • DET: Mans, Šī
  • NOUN: Marija, Meitene, brālis, kaimiņi, lietus, tētis, valsts, vēstule
  • PRON: tu, viņa, viņš, Es, kurš
  • PROPN: Pēteris, Džeina, Marija
  • VERB-Part: piegādāta
 • Nom
  • ADJ: iespējams, nepieciešams, liela, liels, galvenais, pirmais, pirmā, skaidrs, labs, dažādi
  • ADJ-Part: droša, klātesošie, drošs, droši, drošāki, visaptveroša, Daudzsološs, Klātesošās, drošas, drošā
  • AUX-Conv: būdams, būdami, nebūdams, būdama
  • AUX-Part: bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, tikuši, tikušas, esoša
  • DET: šī, šis, visi, šie, kāds, mans, vairāki, daudzi, šāda, tā
  • NOUN: cilvēki, cilvēks, bērni, skaits, iespēja, vīrietis, laiks, daļa, sieviete, jautājums
  • NUM: viens, viena, trīs, divi, divas, otrs, četri, pieci, otra, septiņi
  • PRON: kas, es, tas, viņš, viņa, mēs, tā, viņi, tu, kurš
  • PROPN: Sofija, Andris, Latvija, Rīga, Jānis, Māris, Vilks, Iveta, Saeima, Laura
  • VERB-Conv: būdams, klusēdams, klusēdami, kļūdams, nespēdams, rūkdams, skatīdamies, smaidīdams, Aurodams, Baidīdamies
  • VERB-Part: bijis, zināms, paredzēts, redzams, ziņots, plānots, bijusi, saistīts, izdevies, noteikts
 • Voc
  • PROPN: Sem
 • Voc
  • ADJ: mīļo
  • NOUN: kolēģi, minci, Opi, meli, bērniņ, deputāti, mopsi, radioklausītāji, saule, Dievs
  • PROPN: Sofij, Armand, Didzi, Dmitrij, Čarli, Agnes, Andrej, Augustīn, DIDZI, Dievs
  • VERB-Part: cienījamie, Godājamie, cienījamās, godātā
 • Def
  • ADJ: tavējais
 • Def
  • ADJ: pirmo, pirmā, galvenais, pirmais, pirmajā, jauno, pirmās, administratīvā, pēdējā, jaunā
  • ADJ-Part: klātesošie, klātesošajiem, vispārizglītojošo, klātesošo, tiesībsargājošo, vispārizglītojošajās, Klātesošās, Tiesībsargājošajās, drošā, dvakojošās
  • AUX-Part: bijušo, bijušajos, bijušajām, esošās
  • DET: daudzajiem, daudzās, daudzo, daudzos
  • VERB-Part: pagājušajā, pagājušā, esošo, minēto, minētā, noteikto, apsūdzētais, noteiktajā, notiekošo, notikušo
 • Ind
  • ADJ: foršāks, liela, maza, sarkanā
  • VERB-Part: piegādāta
 • Ind
  • ADJ: iespējams, liela, nepieciešams, liels, jaunu, lielu, jauna, dažādu, labu, jaunas
  • ADJ-Part: droša, drošu, drošs, droši, drošāki, visaptveroša, Daudzsološs, augšupejošas, augšupejošu, drošas
  • AUX-Part: bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, tikuši, tikušas, esoša
  • DET: vairāki, daudzi, vairākas, vairākus, daudzas, vairākiem, vairāku, daudzus, vairākās, daudziem
  • PRON: daudzi, daudziem, daudzus, vairāki, daudzām, daudzās, vairākiem, vairāku, daudzas, vairākas
  • VERB-Part: bijis, zināms, paredzēts, redzams, ziņots, plānots, bijusi, saistīts, izdevies, noteikts

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: foršāks
 • Cmp
  • ADJ: lielākā, augstākās, lielāku, lielāko, lielāks, lielāka, labāko, lielākais, lielākas, augstākā
  • ADJ-Part: drošāki, drošāku, drošākā
  • ADV: vairāk, vēlāk, labāk, mazāk, tālāk, agrāk, ātrāk, biežāk, vieglāk, drīzāk
  • VERB-Part: piemērotāko, zināmākie, Iecienītākie, aizraujošākais, aizsargātāki, aizņemtāka, aptverošāku, atbilstošākos, atbilstošāku, attīstītākām
 • Pos
  • ADJ: liela, maza, sarkanā, tavējais
  • ADV: ātri
  • VERB-Part: piegādāta
 • Pos
  • ADJ: iespējams, pirmo, liela, pirmā, nepieciešams, liels, jaunu, lielu, lielā, galvenais
  • ADJ-Part: droša, klātesošie, drošu, drošs, klātesošajiem, vispārizglītojošo, droši, klātesošo, košos, tiesībsargājošo
  • ADV: daudz, labi, īpaši, bieži, grūti, aptuveni, vienkārši, viegli, ilgi, noteikti
  • AUX-Part: bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, bijušo, tikuši, tikušas, bijušajos
  • DET: vairāki, daudzi, vairākas, vairākus, daudzas, vairākiem, vairāku, daudzus, vairākās, daudziem
  • PRON: daudzi, daudziem, daudzus, vairāki, daudzām, daudzās, vairākiem, vairāku, daudzas, vairākas
  • VERB-Part: pagājušajā, bijis, zināms, paredzēts, redzams, pagājušā, ziņots, plānots, bijusi, saistīts
 • Sup
  • ADJ: vislielāko, visdažādākie, vislielākais, vislabākais, visaugstākie, visaugstākā, visdažādākajiem, vislabāko, vislielākie, vislielākās
  • ADV: visvairāk, vislabāk, visbiežāk, visticamāk, vismazāk, visdrīzāk, visgrūtāk, visplašāk, visspilgtāk, vistuvāk
  • VERB-Part: visticamākais, Visieteicamākais, Visizteiktākais, Vispieprasītākās, Visuzbudinošākais, visintriģējošākajām, visizšķirošākās, visnegaidītākajos, vispiemērotākos, vispiemērotākās
 • Neg
  • CCONJ: ne
  • PART: ne
  • VERB-Fin: Nevarēja, nav, neizdarīja, nevarēju
 • Neg
  • AUX-Conv: nebūdams
  • AUX-Fin: nav, nebija, netiek, nebūtu, neesmu, neesot, netika, nebūs, netiks, neesam
  • AUX-Inf: nebūt, netikt
  • CCONJ: ne
  • PART: ne, nē
  • VERB-Conv: neskatoties, nekavējoties, nemanot, neraugoties, neļaujot, neņemot, nespējot, neatpaliekot, nebaidoties, nedomājot
  • VERB-Fin: nav, nevar, nebija, nedrīkst, nezinu, nespēj, nevajag, nebūs, nevaru, nevarēja
  • VERB-Inf: neuzticēties, nedomāt, neiztikt, neizmantot, nekļūdīties, nemēģināt, nesākt, neatgriezties, neattiecināt, nebaidīties
  • VERB-Part: nepamanīts, neskaitāmas, nepatīkama, neredzams, Neredzamais, neaizsargāti, neapmierinātie, neatliekamās, nebijušu, nepamatotu
 • Pos
  • AUX-Fin: ir
  • VERB-Fin: uzrakstīja, apskāvās, atstāja, atver, centās, domā, gribi, ieguva, lika, līst
  • VERB-Inf: apgriezt, atmest, atnākt, iet, izvēlēties, nomazgāt, tikt
  • VERB-Part: piegādāta
 • Pos
  • AUX-Conv: būdams, būdami, esam, esot, Tiekot, būdama
  • AUX-Fin: ir, bija, tiek, tika, būtu, būs, esmu, tiks, esot, esam
  • AUX-Inf: būt, tikt, tapt
  • AUX-Part: bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, bijušo, tikuši, tikušas, bijušajos
  • PART: jā
  • VERB-Conv: ņemot, izmantojot, sakot, runājot, pateicoties, sākot, izņemot, salīdzinot, pamatojoties, braucot
  • VERB-Fin: ir, var, varētu, bija, būs, notiek, teica, sāka, saka, stāsta
  • VERB-Inf: izmantot, strādāt, darīt, būt, atrast, runāt, dzīvot, teikt, iet, redzēt
  • VERB-Part: pagājušajā, bijis, zināms, paredzēts, redzams, pagājušā, ziņots, plānots, bijusi, saistīts

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX-Part: esoša, esošās
  • VERB-Part: esošo, notiekošo, esošajiem, esošā, atbilstošu, esošais, radošā, atbilstošas, esošās, atbilstoša
 • Perf
  • VERB-Part: piegādāta
 • Perf
  • AUX-Part: bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, bijušo, tikuši, tikušas, bijušajos
  • VERB-Part: pagājušajā, bijis, paredzēts, pagājušā, ziņots, plānots, bijusi, saistīts, minēto, izdevies
 • Cnd
  • AUX-Fin: būtu, nebūtu, tiktu, netiktu, būti, tiku
  • VERB-Fin: varētu, vajadzētu, būtu, nodrošinātu, iegūtu, vēlētos, nevarētu, gribētos, nevajadzētu, ļautu
 • Imp
  • VERB-Fin: atver
 • Imp
  • AUX-Fin: esiet, Esi
  • VERB-Fin: lasiet, stum, pievieno, atceries, ej, sagriez, ziniet, iedomājieties, liec, izmanto
 • Ind
  • AUX-Fin: ir
  • VERB-Fin: uzrakstīja, Nevarēja, apskāvās, atstāja, centās, domā, gribi, ieguva, lika, līst
 • Ind
  • AUX-Fin: ir, bija, nav, tiek, tika, būs, esmu, tiks, nebija, esam
  • VERB-Fin: ir, var, nav, bija, nevar, būs, notiek, teica, sāka, saka
 • Nec
  • AUX-Fin: jābūt, jābūtot
  • VERB-Fin: jādara, jāveic, jābūt, jāņem, jārēķinās, jāatzīst, jāmaksā, jāievēro, jāstrādā, jāsāk
 • Qot
  • AUX-Fin: esot, neesot, būšot, tiekot, tikšot, nebūšot, netiekot
  • VERB-Fin: esot, neesot, nevarot, varot, gribot, mīlot, iekarot, varēšot, būšot, drīkstot
 • Fut
  • VERB-Fin: varēsi
 • Fut
  • AUX-Fin: būs, tiks, nebūs, netiks, būsim, būsi, nebūsi, būšot, būšu, nebūsim
  • VERB-Fin: būs, varēs, notiks, nebūs, turpinās, izdosies, dosies, kļūs, saņems, sāks
 • Past
  • VERB-Fin: uzrakstīja, Nevarēja, apskāvās, atstāja, centās, ieguva, lika, neizdarīja, nevarēju, nokrāsoja
  • VERB-Part: piegādāta
 • Past
  • AUX-Fin: bija, tika, nebija, biju, netika, bijām, nebiju, tiku, bij, nebijāt
  • AUX-Part: bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, bijušo, tikuši, tikušas, bijušajos
  • VERB-Fin: bija, teica, sāka, varēja, nebija, sacīja, norādīja, notika, gāja, kļuva
  • VERB-Part: pagājušajā, bijis, paredzēts, pagājušā, ziņots, plānots, bijusi, saistīts, minēto, izdevies
 • Pres
  • AUX-Fin: ir
  • VERB-Fin: domā, gribi, līst, nav, skaties, šķiet
 • Pres
  • AUX-Fin: ir, nav, tiek, esmu, esot, esam, esi, netiek, neesmu, neesot
  • AUX-Part: esoša, esošās
  • VERB-Fin: ir, var, nav, nevar, notiek, saka, stāsta, uzskata, atrodas, liecina
  • VERB-Part: zināms, redzams, esošo, Protams, pieejami, pieejams, pieejama, redzama, zināma, notiekošo
 • Act
  • AUX-Fin: ir
  • VERB-Fin: uzrakstīja, Nevarēja, apskāvās, atstāja, atver, centās, domā, gribi, ieguva, lika
 • Act
  • ADJ-Part: droša, klātesošie, drošu, drošs, klātesošajiem, vispārizglītojošo, droši, drošāki, klātesošo, košos
  • AUX-Fin: ir, bija, nav, tiek, tika, būtu, būs, esmu, tiks, esot
  • AUX-Part: bijis, bijusi, bijuši, tikusi, ticis, bijušas, bijušo, tikuši, tikušas, bijušajos
  • VERB-Conv: atzīdamies
  • VERB-Fin: ir, var, varētu, nav, bija, nevar, būs, notiek, teica, sāka
  • VERB-Part: pagājušajā, bijis, pagājušā, bijusi, esošo, izdevies, noticis, dzimis, bijuši, kļuvis
 • Pass
  • VERB-Part: piegādāta
 • Pass
  • VERB-Part: zināms, paredzēts, redzams, ziņots, plānots, saistīts, minēto, minētā, noteikts, Protams
 • Fh
  • AUX-Fin: ir
  • VERB-Fin: uzrakstīja, Nevarēja, apskāvās, atstāja, centās, domā, gribi, ieguva, lika, līst
 • Fh
  • AUX-Fin: ir, bija, nav, tiek, tika, būs, esmu, tiks, nebija, esam
  • VERB-Fin: ir, var, nav, bija, nevar, būs, notiek, teica, sāka, saka
 • Nfh
  • AUX-Fin: esot, neesot, būšot, tiekot, tikšot, nebūšot, netiekot
  • VERB-Fin: esot, neesot, nevarot, varot, gribot, mīlot, iekarot, varēšot, būšot, drīkstot

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADV: tad
  • DET: Šī
  • PRON: to
 • Dem
  • ADV: tad, tā, tik, tur, tagad, te, šeit
  • DET: šo, to, šī, šajā, šīs, tā, tās, šis, šādu, šāda
  • NOUN: turienes, turieni
  • PRON: to, tas, tā, tam, tās, tie, tos, tiem, tajā, tām
 • Ind
  • DET: kāda
 • Ind
  • ADV: kur, kā, kāpēc, kad, cik, kādēļ, tāpēc
  • DET: kādu, citu, kāda, kādas, citiem, kāds, kādā, citām, citas, citi
  • NOUN: kurienes, kurieni
  • PRON: ko, kas, kāds, citu, cits, citi, kādu, citiem, kādam, kādā
 • Ind,Neg
  • ADV: nedaudz
  • DET: nekādas, nekādu, nekāda, neviens, nekāds, neviena, nekādā, neko, nevienas, nekādi
  • PRON: neko, neviens, nekas, nevienam, nekā, neviena, nevienu, nekam, nekāds, nevienai
 • Int
  • ADV: Kā, kad
  • PRON: ko
 • Int
  • ADV: kad, kā, kur, cik, kāpēc, kādēļ, kurp
  • DET: Kādā, kuru, kurš, Kādas, Kādi, Kāds, kādu, Kuram, Kurā, ko
  • NOUN: kurienes, kurieni
  • PRON: kas, ko, kurš, kāds, Kam, kāda, Kādi, kuram, kurā, Kādas
 • Int,Neg
  • ADV: nekad, nekur, nekā, necik
 • Neg
  • ADV: nemaz, nedaudz, nereti, netālu, nekādi, nepārtraukti, neapšaubāmi, nenoliedzami, nepavisam, nelikumīgi
  • NOUN: nekurienes
 • Prs
  • DET: Mans, savai, savam
  • PRON: tu, viņa, viņš, Es, Man, Viņai, Viņiem, viņam
 • Prs
  • DET: savu, savas, savā, savus, saviem, mans, sava, mana, savām, manu
  • PRON: es, viņa, viņš, man, mēs, viņu, viņi, tu, mums, mūsu
 • Rel
  • PRON: kurš
 • Rel
  • DET: kuru, kuras, kura, kurā, kādus, kā, kuri, kādām, kuram, kuriem
  • PRON: kas, ko, kurš, kurā, kuri, kuru, kuras, kura, kuriem, kam
 • Tot
  • ADV: vienmēr, visur
  • DET: visu, visas, katru, visi, visus, visiem, visā, pats, visa, pašu
  • PRON: viss, visu, visi, pats, pati, paši, visiem, abi, pašu, katrs
 • Card
  • NUM: viens, trīs, vienu, viena, 20, 3, divas, 30, 10, 2
 • Frac
  • NUM: pusotru, pusotra, pusotras, trīsarpus
 • Mult
  • ADV: vienreiz, divreiz
 • Ord
  • ADJ: 1., 2., 3., pirmo, 2014., 2012., pirmā, 4., 9., 2013.
 • Yes
  • DET: Mans, savai, savam
 • Yes
  • DET: savu, savas, savā, savus, saviem, mans, sava, mana, savām, manu
  • PRON: savu, savs, manam, Tavs, Tavās, manas, mans, manu, sava, savus
 • Yes
  • VERB-Fin: apskāvās, centās, skaties
  • VERB-Inf: izvēlēties
 • Yes
  • PRON: sevi, sev, sevī, sevis
  • VERB-Conv: pateicoties, neskatoties, pamatojoties, nekavējoties, cenšoties, darbojoties, atsaucoties, balstoties, iestājoties, atrodoties
  • VERB-Fin: atrodas, vēlas, devās, dodas, darbojas, likās, izdevās, piedalījās, atradās, attiecas
  • VERB-Inf: doties, piedalīties, izvēlēties, darboties, iegādāties, mācīties, atcerēties, skatīties, iedomāties, izvairīties
  • VERB-Part: izdevies, ieradušies, ieradies, samazinājies, beidzies, cēlusies, devies, gadījies, nācies, radusies
 • 1
  • PRON: Es, Man
  • VERB-Fin: nevarēju
 • 1
  • AUX-Fin: esmu, esam, biju, neesmu, bijām, neesam, nebiju, būsim, tiku, būšu
  • PRON: es, man, mēs, mums, mūsu, mani, mūs, manis, manī, Tewi
  • VERB-Fin: domāju, varu, nezinu, varam, zinu, teicu, nevaru, gribu, vēlos, atceros
 • 2
  • PRON: tu
  • VERB-Fin: atver, domā, gribi, skaties, varēsi
 • 2
  • AUX-Fin: esi, esat, neesi, neesat, būsi, esiet, nebūsi, nebijāt, bijāt, būsiet
  • DET: Tawa
  • PRON: tu, jūs, tev, jums, jūsu, tevi, tevis, tevī, jūsos
  • VERB-Fin: vari, lasiet, varat, zini, stum, vēlies, domā, atceries, ej, gribi
 • 3
  • AUX-Fin: ir
  • DET: Šī
  • PRON: viņa, viņš, to, Viņai, Viņiem, viņam
  • VERB-Fin: uzrakstīja, Nevarēja, apskāvās, atstāja, centās, ieguva, lika, līst, nav, neizdarīja
 • 3
  • AUX-Fin: ir, bija, nav, tiek, tika, būs, tiks, nebija, netiek, netika
  • DET: šo, to, šī, šajā, šīs, tā, tās, šis, tajā, šie
  • PRON: to, tas, viņa, viņš, tā, viņu, tam, viņi, tās, viņas
  • VERB-Fin: ir, var, nav, bija, nevar, būs, notiek, teica, sāka, saka

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: Sv., U-18, 2os, Min, asoc.
   • ADV: plkst., nr., piem., M2M, Kot', pl.
   • NOUN: SIA, TV, IKP, km, AS, DL, IMS, DUS, Dr., g.
   • PROPN: ES, ASV, A., V., M., NATO, ZAAO, I., R., D.
   • SYM: u.c., utt., t.i., u.tml., P.S., PS, resp., t., tb, tml.
   • VERB: sk.
 • Foreign
  • Yes
   • X: the, Pillar, Imprimatur, de, of, Capital, fund, Twitter, al, Avon
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: 1707, 2008, Galvenās, Karaliskā, Mākamajā, Pēdējas, Viennozīmīgas, aukstās, bagātas, baitu
   • ADP: ar, par, kar, pa, pat, un
   • ADV: tādejādi, vel, loti, pilnīgu, Prezidenta, Tā, arā, pēķšņi, tik, vairakkārt
   • AUX-Fin: būti, jābūtot, tik, tiku
   • CCONJ: ka, Tačuu, ari, nevīs, uz
   • DET: kurās, kāda, kādā, ne, savas, savu, t, tas, visas, visus
   • NOUN: ilgtermiņa, lidosta, maisījumam, ministrija, projektu, Asinis, Atvilknēm, Cilvektiesību, Drošibas, Institūtā
   • NUM: ,17, 1 00, divu, l, četrsimts
   • PART: ari, ar, no, par, tiešam, var, viss, jā
   • PRON: ka, viņu, Man, Viņš, VĪNI, esmu, iā, kura, kuram, kuru
   • PROPN: Adamovičš, Aigars, Andresena, Darjus, Eotekls, Garsija, Gijām, Grūtups, Krāslava, Latvija
   • PUNCT: ., ,, '", ;
   • SCONJ: līdz, ka, kad, kā, kāmēr, la
   • SYM: u.t.t
   • VERB-Conv: spindzami
   • VERB-Fin: Jastrādā, Tr, aizbīdijos, apsēžās, apvienot, atcerieties, atgriezos, atnest, atteicas, attīriet
   • VERB-Inf: aizdod, cep, iegadāties, ievērto, izbūrāt, nodod, nāk, pieaug, risinātu, sadeg
   • VERB-Part: aizņemas, apriesta, apzīmēta, bijušās, domāti, dzīvojamai, iesaistītājām, ievērojami, izstrādātu, izsūtamais
   • X: FRENC, fasf, hyhrid

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: būt.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: būt.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: būt, tikt.
 • This corpus uses 3 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: tikt, būt, tapt.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (12)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (102)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (8)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (4)
  • VERB-Fin--NOUN (31)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(bez) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (38)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(par) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (216)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(ap) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(pa) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (475)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(pie) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (8181)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (7)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (244)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (40)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5556)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (12)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (23)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (4)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (4)
  • VERB-Part--NOUN (6)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (4)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (14)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (32)
  • VERB-Part--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1819)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (12)
  • VERB-Part--PRON-Gen (4)
  • VERB-Part--PRON-Nom (860)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (6)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (3)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (899)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (79)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (5417)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(par) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (329)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1538)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(ar) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (75)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (2935)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(par) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (640)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (953)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (270)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(ar) (2)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (2)
 • iobj
  • VERB--NOUN (3)
  • VERB-Conv--NOUN (5)
  • VERB-Conv--NOUN-ADP(par) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(ar) (62)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(pa) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(par) (38)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(pret) (3)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(uz) (43)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (103)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat-ADP(ar) (43)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat-ADP(no) (12)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat-ADP(pa) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat-ADP(par) (8)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat-ADP(pret) (4)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat-ADP(pēc) (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat-ADP(uz) (17)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen-ADP(aiz) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen-ADP(bez) (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen-ADP(no) (12)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen-ADP(pie) (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen-ADP(pēc) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen-ADP(uz) (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Loc (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc-ADP(ar) (3)
  • VERB-Conv--PRON-Acc-ADP(par) (6)
  • VERB-Conv--PRON-Acc-ADP(pret) (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc-ADP(uz) (13)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (27)
  • VERB-Conv--PRON-Dat-ADP(ar) (1)
  • VERB-Conv--PRON-Dat-ADP(no) (1)
  • VERB-Conv--PRON-Dat-ADP(par) (1)
  • VERB-Conv--PRON-Gen-ADP(no) (3)
  • VERB-Conv--PRON-Gen-ADP(pēc) (1)
  • VERB-Fin--NOUN (43)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(ar) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(no) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(par) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pret) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(ap) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(ar) (389)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(pa) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(par) (220)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(pret) (16)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(pār) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(uz) (66)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (767)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(aiz) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(ap) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(ar) (221)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(bez) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(līdz) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(līdzi) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(no) (62)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(pa) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(par) (120)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(pie) (8)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(pret) (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(pretim) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(pretī) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(pēc) (8)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(uz) (60)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (77)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(aiz) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(ap) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(ar) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(bez) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(dēļ) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(no) (92)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(par) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(pie) (28)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(pēc) (15)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(uz) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(virs) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (55)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(ap) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(ar) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(pie) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(ap) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(ar) (78)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(par) (114)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(pret) (10)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(uz) (29)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (472)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(ap) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(ar) (9)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(no) (9)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(par) (20)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(pie) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(pēc) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat-ADP(uz) (5)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (9)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(bez) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(no) (33)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(par) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(pie) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(priekš) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(pēc) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(uz) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Loc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (13)
  • VERB-Inf--NOUN (19)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(ar) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(pret) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(ap) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(ar) (140)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(par) (112)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(pret) (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(pār) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(uz) (26)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (326)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(aiz) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(ap) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(ar) (87)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(bez) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(līdz) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(no) (22)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(pa) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(par) (39)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(pret) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(pēc) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(starp) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat-ADP(uz) (20)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (36)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(aiz) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(ap) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(ar) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(bez) (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(dēļ) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(no) (36)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(pie) (15)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc (9)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (7)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(ar) (42)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(pa) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(par) (43)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(pret) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(uz) (6)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (129)
  • VERB-Inf--PRON-Dat-ADP(ar) (10)
  • VERB-Inf--PRON-Dat-ADP(no) (4)
  • VERB-Inf--PRON-Dat-ADP(par) (10)
  • VERB-Inf--PRON-Dat-ADP(pret) (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat-ADP(uz) (4)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (4)
  • VERB-Inf--PRON-Gen-ADP(no) (13)
  • VERB-Inf--PRON-Gen-ADP(pie) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Gen-ADP(uz) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (8)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(ar) (5)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(uz) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(ap) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(ar) (199)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(pa) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(par) (101)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(pret) (8)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(uz) (18)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (434)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(aiz) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(ap) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(ar) (93)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(bez) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(cauri) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(līdz) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(no) (21)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(pa) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(par) (37)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(pie) (6)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(pēc) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(uz) (16)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (17)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(ar) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(bez) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(no) (35)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(pie) (5)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(pēc) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(uz) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(ārpus) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Loc (4)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (10)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(ar) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(no) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(par) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(ar) (33)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(par) (50)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(pret) (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(uz) (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (143)
  • VERB-Part--PRON-Dat-ADP(ar) (7)
  • VERB-Part--PRON-Dat-ADP(no) (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat-ADP(par) (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat-ADP(priekš) (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen-ADP(no) (3)
  • VERB-Part--PRON-Gen-ADP(pie) (3)
  • VERB-Part--PRON-Gen-ADP(uz) (3)
  • VERB-Part--PRON-Loc (3)
  • VERB-Part--PRON-Nom (7)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 167 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: pierādīt sevi, atcerēties sevi, identificēt sevi, nodrošināt sev, noticēt sev, parādīt sevi, piespiest sevi, radīt sevi, uzskatīt sevi, zināt sev, atgādināt sevi, atpelnīt sevi, attaisnot sevi, cīnīties sevi, domāt sevi, iestāstīt sev, interesēt sev, izvirzīt sev, izvēlēties sev, lutināt sevi, nopirkt sev, pasargāt sevi, pastāstīt sevi, pazīt sevi, prezentēt sevi, radīt sev, sacīt sev, saukt sevi, teikt sev, tikt sev, vēlēt sev, vērtēt sevi, aijāt sevi, aizliegt sev, aiztikt sev, apbalvot sevi, apmierināt sevi, apskatīt sevi, apsolīties sev, apvīt sev, atbildēt sev, atklāt sevi, atpazīt sevi, atrast sev, atrast sevi, atvērt sevi, atņemt sev, audzēt sev, bail sevi, bēgt sevis

Relations Overview

Relations Overview