home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Tagalog-TRG

UD_Tagalog-Ugnayan

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 128 sentences and 734 tokens.
 • This corpus contains 94 sentences, 1011 tokens and 1097 syntactic words.
 • This corpus contains 133 tokens (18%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 154 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus contains 9 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: -ng, 't, 'y, Isa-isa, Kapaki-pakinabang, Paulit-ulit, nag-aalaga, nag-isip, nag-party
 • This corpus contains 86 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 49 types of multi-word tokens. Examples: maraming, isang, niyang, ilang, ibang, kakaibang, koryenteng, akong, aleng, dalang, kaniyang, lawang, pang, pinakamahabang, siyang, taong, Anong, Hilagang, Mukhang, Nagmukhang, Puting, Sandaling, bansang, bolang, daang, ding, estudyanteng, inyong, itong, kabutihang, kaming, kasamang, kilalang, limang, mahabang, malaking, malalaking, mapigilang, mong, natitirang, ngayong, ninyong, nitong, pangunahing, payasong, pinakamalaking, probinsyang, sinabing, turistang.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 7 word types tagged as particles (PART): ano, ba, bang, daw, hindi, kaya, sana
 • This corpus contains 10 word types tagged as particles (PART): 'y, -ng, ay, ba, e, hindi, na, nang, ng, po
 • This corpus contains 9 lemmas tagged as pronouns (PRON): ako, ikaw, ito, iyan, kayo, sarili, sila, sino, siya
 • This corpus contains 13 lemmas tagged as pronouns (PRON): akin, ako, ano, ikaw, inyo, ito, kami, kayo, ko, lahat, sila, siya, tayo
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as determiners (DET): lahat, mga, mismo
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as determiners (DET): bawat, ilan, marami, mga
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): huwag
 • This corpus contains 0 lemmas tagged as auxiliaries (AUX):
 • This corpus does not use the VerbForm feature.
 • This corpus does not use the VerbForm feature.

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: Komika
  • NOUN: Biyuda, maestra
  • PROPN: Linda, Maria, Mary, Rosa
 • Masc
  • DET: mismo
  • NOUN: Biyudo, maestro
  • PROPN: Juan, Pedro, John, Bill
 • Dual
  • PRON: kita
 • Plur
  • DET: mga
  • PRON: nila, sila, kayong, natin
 • Sing
  • PRON: ka, ko, niya, siya, kaniyang, kong, siyang, ako, Iyan, ito
 • Dat
  • ADP: sa, kay
  • PRON: kaniyang, kaniya
 • Gen
  • ADP: ng, ni
  • PRON: ko, niya, kong, nila, mo, natin, niyang
 • Nom
  • ADP: ang, si
  • PRON: ka, siya, siyang, ako, sila, Iyan, Sino, ito, kayong, kita

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Pos
  • ADJ: Mabuti, Malapit, bago, Interesante, Maganda, Masagwa, Matalino, Matamis, Napakataas, Pagod
 • Neg
  • AUX: Huwag
  • PART: hindi
  • VERB: Wala, Walang
 • Pos
  • INTJ: Hindi, Oo
  • VERB: Mayroon, May, Mayroong

Verbal Features

Verbal Features

 • Hab
  • VERB: Gusto, Kailangan, Ayaw
 • Imp
  • VERB: nagluluto, nagtatrabaho, Umuulan, nagiisa, pumapasok, sumasayaw, tumatanda, Binabasa, Bumabasa, Dumarating
 • Perf
  • VERB: nagluto, nakita, Inahit, Nagatubili, dumating, tumanggap, yumaman, Binalikan, Binigyan, Binili
 • Prog
  • VERB: darating, Aalisan, Aalisin, Ipagaalis, Magaalis, Susulat, Susulatin
 • Prosp
  • VERB: Magluluto
 • Imp
  • AUX: Huwag
  • VERB: Walisan, Bigyan, Magbigay
 • Ind
  • VERB: nagluluto, nagluto, nagtatrabaho, darating, nakita, Inahit, Nagatubili, Umuulan, dumating, nagiisa
 • Pot
  • VERB: nakakapagalmusal
 • Act
  • VERB: nagluluto, nagluto, nagtatrabaho, darating, Nagatubili, Umuulan, dumating, nagiisa, pumapasok, sumasayaw
 • Bfoc
  • VERB: Ipagaalis
 • Ifoc
  • VERB: Ipinansulat
 • Lfoc
  • VERB: Aalisan, Bigyan, Binalikan, Binigyan, Sinalpok, Tinakasan
 • Pass
  • VERB: Gusto, nakita, Inahit, Walisan, Aalisin, Ayaw, Binabasa, Binili, Binisita, Ginising

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADV: na, roon
  • PRON: Iyan, ito
 • Emp
  • DET: mismo
 • Ind
  • DET: mga
 • Int
  • ADJ: Napakaano
  • ADV: nasaan, Bakit
  • PRON: Sino
  • VERB: Naano, Nagano
 • Prs
  • PRON: ka, ko, niya, siya, kaniyang, sarili, kong, nila, siyang, ako
 • Tot
  • DET: lahat
 • Yes
  • PRON: sarili, sariling
 • 1
  • PRON: ko, kong, ako, kita, natin
 • 2
  • PRON: ka, kayong, mo
 • 3
  • PRON: niya, siya, kaniyang, nila, siyang, sila, kaniya, niyang

Other Features

Other Features

 • Deixis
  • Med
   • PRON: Iyan
  • Prox
   • PRON: ito
  • Remt
   • ADV: roon
 • Link
  • Yes
   • ADJ: Bagong
   • NOUN: batang, diyaryong, lalaking
   • PART: bang
   • PRON: kaniyang, kong, siyang, kayong, niyang, sariling
   • PROPN: Juan
   • VERB: Mayroong, Walang
 • PartType
  • Des
   • PART: sana
  • Int
   • PART: ba, ano, kaya, bang
  • Nfh
   • PART: daw

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus does not contain copulas.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus does not contain copulas.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: huwag.
 • This corpus does not contain auxiliaries.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-ADP(ang) (30)
  • VERB--PRON-ADP(ang) (1)
  • VERB--PRON-Gen (3)
  • VERB--PRON-Nom (14)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-ADP(ang) (24)
  • VERB--PRON (25)
 • obj
  • VERB--NOUN (5)
  • VERB--NOUN-ADP(ng) (21)
  • VERB--PRON-ADP(ang) (1)
  • VERB--PRON-Gen (1)
  • VERB--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB--NOUN (13)
  • VERB--NOUN-ADP(ng) (17)
  • VERB--PRON (19)
 • iobj
  • VERB--NOUN (1)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: ahit sarili

Relations Overview

Relations Overview