home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Tagalog-TRG

UD_Tagalog-Ugnayan

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 55 sentences and 292 tokens.
 • This corpus contains 94 sentences, 1011 tokens and 1097 syntactic words.
 • This corpus contains 59 tokens (20%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 154 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus contains 9 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: -ng, 't, 'y, Isa-isa, Kapaki-pakinabang, Paulit-ulit, nag-aalaga, nag-isip, nag-party
 • This corpus contains 86 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 49 types of multi-word tokens. Examples: maraming, isang, niyang, ilang, ibang, kakaibang, koryenteng, akong, aleng, dalang, kaniyang, lawang, pang, pinakamahabang, siyang, taong, Anong, Hilagang, Mukhang, Nagmukhang, Puting, Sandaling, bansang, bolang, daang, ding, estudyanteng, inyong, itong, kabutihang, kaming, kasamang, kilalang, limang, mahabang, malaking, malalaking, mapigilang, mong, natitirang, ngayong, ninyong, nitong, pangunahing, payasong, pinakamalaking, probinsyang, sinabing, turistang.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 2 word types tagged as particles (PART): Hindi, ng
 • This corpus contains 10 word types tagged as particles (PART): 'y, -ng, ay, ba, e, hindi, na, nang, ng, po
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as pronouns (PRON): ang, ko, ng
 • This corpus contains 13 lemmas tagged as pronouns (PRON): akin, ako, ano, ikaw, inyo, ito, kami, kayo, ko, lahat, sila, siya, tayo
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as determiners (DET): ang
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as determiners (DET): bawat, ilan, marami, mga
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: ang
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): may
 • This corpus contains 0 lemmas tagged as auxiliaries (AUX):
 • This corpus does not use the VerbForm feature.
 • Inf
  • VERB: Kailangan

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: Komika
  • NOUN: Biyuda, maestra
  • PROPN: Linda
 • Masc
  • NOUN: Biyudo, maestro
 • Coll
  • NOUN: pagkain, alon, gulayan, ingay
 • Dual
  • PRON: kita
 • Plur
  • NOUN: araw
 • Sing
  • DET: si
  • NOUN: nanay, titser, babae, bahay, bangka, bata, Artista, Isda, istudyante, diyaryo
  • PRON: ko, ako, Iyan, Siya, ito
  • PROPN: Juan, Linda
 • Abs
  • ADP: ang
  • DET: ang, si
  • PRON: ako, Siya, kita
 • Dat
  • ADP: sa
 • Erg
  • ADP: ng
  • PART: ng
  • PRON: niya, ko
 • Loc
  • ADP: Nasa
 • Def
  • DET: ang
 • Ind
  • DET: ang

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Pos
  • ADJ: Bago, Mabuti, Maganda, Matamis, Pagod
 • Sup
  • ADJ: bago
 • Neg
  • PART: Hindi

Verbal Features

Verbal Features

 • Hab
  • VERB-Inf: Kailangan
 • Imp
  • VERB: nagluluto, Binabasa, Bumabasa, Dumarating, Humihinga, Naghihilik, Nauuhaw, Tumatanda
 • Perf
  • VERB: nagluto, dumating, yumaman, Binalikan, Binigyan, Binili, Bumili, Ginising, Gumising, Ibinigay
 • Prosp
  • VERB: Magluluto
 • Ind
  • VERB: nagluluto, nagluto, dumating, yumaman, Binabasa, Binalikan, Binigyan, Binili, Bumabasa, Bumili
  • VERB-Inf: Kailangan

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • PRON: Iyan, ito
 • Prs
  • PRON: Siya
 • Yes
  • ADP: Sa
  • PRON: niya
 • 1
  • PRON: ko, ako
 • 3
  • PRON: Siya

Other Features

Other Features

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: may.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus does not contain copulas.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus does not contain auxiliaries.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (27)
  • VERB--NOUN-ADP(ang) (1)
  • VERB--PRON-Abs (3)
  • VERB-Inf--PRON-Erg (1)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-ADP(ang) (24)
  • VERB--PRON (25)
 • obj
  • VERB--NOUN-ADP(ng) (16)
  • VERB--NOUN-ADP(ng)-ADP(ng) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(sa) (1)
  • VERB--PRON-Erg (4)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
 • obj
  • VERB--NOUN (13)
  • VERB--NOUN-ADP(ng) (17)
  • VERB--PRON (19)
 • iobj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-ADP(sa) (1)

Relations Overview

Relations Overview