home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Kyrgyz-KTMU

UD_Kyrgyz-TueCL

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 781 sentences and 7451 tokens.
 • This corpus contains 145 sentences, 972 tokens and 1001 syntactic words.
 • This corpus contains 1145 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 183 tokens (19%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 62 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Ысык-Көлдө, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Жалал-Абадда, Ысык-Көлгө, Ак-Буура, Ала-Тоо, Кара-Суу, Чолпон-Атада, азык-түлүк, соода-экономикалык, 'дөн, 2023-жылы, CASA-1000, Expo-Russia, Ак-Өлөң, АрМИ-2022, Ат-Башы, Бала-Саруу, Жаз-Деми, Конун”, Кызыл-Кыя, Кыргыз-казак, Кыргыз-сауд, Көк-Жар, Сары-Жаз, Тогуз-Тородо, Чоң-Алайда, Ысык-Көлдөгү, Эне-Сай, азык-түлүктүн, аман-эсен, асфальт-бетон, аты-жөнүн, бак-даракты, бизнес-коомчулугунун, бизнес-форуму, бири-бирин, дары-дармек, жарым-, жол-жобосун, зордук-зомбулук, иш-чара, иш-чарада, иш-чаралар, иш-чаралардын, кыргыз-кытай, күз-кыш, күнү-түнү, көк-бөрү
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus contains 29 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 19 types of multi-word tokens. Examples: бердиби, барбы, беле, жатабы, үйдѳгү, Дениздикинин, Окугандарын, ашкананыкынкын, бекен, бересиңби, жаттыңызбы, жокпу, келдиби, кичинекейби, сеникинен, текчесиндегилер, ѳрѳѳнбү, ѳткѳрүлѳбү, үйдѳбү.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 7 word types tagged as particles (PART): б, би, бы, бү, пу, тургандыгы, ээ
 • This corpus contains 32 lemmas tagged as pronouns (PRON): Бул, Качан, Президент, Цейлондук, ал, алар, ан, арал, баары, бешөө, биз, биресе, бири, бири-бирин, бу, кандай, ким, мен, муну, мэр, не, ошол, сен, сиз, силер, студент, тиги, ушул, эмне, эч, өз, өзү
 • This corpus contains 13 lemmas tagged as pronouns (PRON): _, Питер, ал, алар, анда, биз, бир, бул, ки, ким, мен, сен, эмне
 • This corpus contains 11 lemmas tagged as determiners (DET): ар, беле, берет, болбосо, бул, деле, кайсы, ошо, тең, элек, эми
 • This corpus contains 6 lemmas tagged as determiners (DET): бардык, бул, кѳп, ошо, эч, ѳз
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: бул
 • This corpus contains 0 lemmas tagged as auxiliaries (AUX):
 • This corpus contains 11 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ал, бол, жат, жок, кал, кет, кой, окшо, тур, э, экен
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: ал, бол, жат, кал, кет, окшо
 • Conv
  • NOUN: мектеп
  • VERB: алып, сатып, салып, деп, кармап, айтып, болуп, барып, курулуп, кылып
 • Conv
  • VERB: Түнѳп
 • Fin
  • NOUN: бийчи, зыян, караштырып, келди, начарбы
  • VERB: өттү, алды, түздү, жок, болот, айтылды, өтөт, калды, керек, талкууланды
 • Fin
  • AUX: болчу, жаткан
  • VERB: такылдатыптыр, ѳткѳрүлѳ
 • Inf
  • VERB: жыйнап
 • Part
  • VERB: келген, өткөн, болгон, болгондордун, өскөн, жеңилдетилген, иштеген, айдаган, алган, алектенген
 • Part
  • VERB: берген
 • Vnoun
  • NOUN: дүйнө
  • VERB: берүү, өнүктүрүү, алуу, камсыздандыруу, куруу, алууга, аткаруу, коргоо, окуу, реконструкциялоо

Nominal Features

Nominal Features

 • Plur
  • ADJ: Жаштар, Үстүбүздөгү
  • CCONJ: айымдарга, жайларга
  • NOUN: иштери, балдар, балдардын, дандар, иштер, балдарга, ишкерлерге, компаниялардын, кызыкдар, мамлекеттердин
  • PRON: алар, аларды, силер, Булар, Цейлондуктарды, аларга, аны, аралы, биз, бизден
  • PROPN: атаңардан, жигиттер, кыргыздар, кыргызстандыктарды
  • VERB: болгондордун, алабыз, алсак, болгондорго, жолугушту, кетишти, салынды, сурагыла, чуркашат, Билгендерим
  • VERB-Conv: алсак, аныкталарын, жиберишкени, кайталабайбыз, кучактап, ойгонушуп, сатып, сурашып, чыгышып, ыйлакташып
  • VERB-Fin: жолугушту, салынды, сурагыла, чуркашат, Жетишет, айтышты, алабыз, алды, алпаралы, алышты
  • VERB-Part: болгондордун, болгондорго, жазалаш, көрсөткөндөрдү, төлөбөгөндөр
  • VERB-Vnoun: Билгендерим, баалагыла, бериштеринин, билишпейт, бузуулар, жабыркагандар, жабыркагандардын, жуктургандарды, куткаруучулар, күнөөлүүсүңөр
 • Sing
  • ADJ: ичинде, ички, туруктуу, биринде, валюта, виза, камсыз, сутка, таза, туура
  • ADP: арасында, аркасында, жанындагы
  • ADV: боюнча, кайрадан, көздөй, Азыр, жаныма, кайра, кийинки, кулдай, күндө, ордуна
  • CCONJ: атлетика, башкара, каза, тармагында, тонна, унаа, участогуна
  • DET: элексиңби
  • NOUN: сом, шаарында, жол, бала, салык, суу, балык, банк, жыл, айда
  • NOUN-Fin: бийчи, зыян, караштырып, начарбы
  • NUM: экөө, үчөө, бирөө, үч
  • PRON: мен, ал, аны, сен, анын, сага, мага, баары, баарын, мени
  • PROPN: Кыргызстанда, Бишкекте, Ош, кыргызстан, Ысык-Көлдө, Ошто, Жалал-Абад, Бишкек, Кыргызстандын, Бишкектеги
  • VERB: берилди, дейт, өттү, бар, алып, болот, жок, кармап, керек, айтылды
  • VERB-Conv: кармап, алып, дейт, карап, салып, сатып, айтып, албай, барып, болуп
  • VERB-Fin: жок, керек, айтылды, болот, өттү, алды, бар, дейт, кармалды, өчүрүлөт
  • VERB-Part: окшоп, адистештирилген, алышым, арзандашынын, бар, бербейт, билген, бузган, издеп, караган
  • VERB-Vnoun: күрөшүү, өнүктүрүү, билдирүү, бириктирүү, түшүндүрүү, алмаштыруу, алмаштырылууда, алуусу, алышта, аткаруу
 • Sing
  • AUX-Fin: болчу, жаткан
  • PRON: ал
  • VERB-Fin: такылдатыптыр, ѳткѳрүлѳ
 • Abl
  • ADJ: жакшылыктан
  • ADV: кайрадан, качантан
  • NOUN: башынан, тоннадан, жерден, күндөн, сомдон, адамдан, жээктен, кайыктан, кырсыктан, миңден
  • NUM: миңден
  • PRON: бизден, менден
  • PROPN: Бишкектен, Россиядан, Алматыдан, Жолборстордон, Индостандан, Кумтөрдөн, Кыргызстан, Кыргызстандан, Памирден, Петирден
  • VERB-Conv: алгандан, чуркагандыктан
  • VERB-Fin: текшергенден
  • VERB-Vnoun: берүүдөн, каттоодон, салуудан
 • Abl
  • NOUN: ресторандан
 • Abl,Gen
  • PROPN: атаңардан
 • Acc
  • ADJ: кубаттуулугу, көк, пайызына
  • ADV: ошону
  • DET: элексиңби
  • NOUN: иштери, көлөмү, сомду, кызматы, күнү, министри, баасы, метрди, министрлиги, саны
  • PRON: аны, мени, аларды, баарын, муну, Мен, Сени, Цейлондуктарды, Эмнени, аралы
  • PROPN: Бишкекти, Алыскы, Бакиевди, Зардалы, Мырзагүлдү, Социалдык, Түлөбердиевди, Төрөбаевди, кыргызстандыктарды
  • VERB: кызматташууну, ачууну, болушу, алууну, алуусу, аткарууну, аттуунун, ачылуусу, ачылышы, ашырууну
  • VERB-Conv: ачылуусу, бийлегенди, болгону, жазганын, калгандыгын, келгенин, керектигин, күлгөндү, ырдаганды
  • VERB-Fin: сакталарын
  • VERB-Part: жазалаш, жумшалганы, көрсөткөндөрдү, түшкөнү
  • VERB-Vnoun: кызматташууну, ачууну, болушу, алууну, алуусу, аткарууну, аттуунун, ачылышы, ашырууну, берүүнү
 • Acc
  • NOUN: эшикти, үйдү
 • Acc,Dat
  • CCONJ: участогуна
  • NOUN: Эксимбанкына, айдоочуларына, аймагына, аягына, башкармасына, директоруна, коопсуздугуна, курултайына, кызматкерлерине, күйөөсүнө
  • PRON: сиздикине
 • Acc,Gen
  • NOUN: шаарынын, облусунун, кеңешинин, тутумунун, ГЭСинин, агасынын, баасынын, бизнес-коомчулугунун, заводунун, каражаттарынын
  • VERB-Part: арзандашынын
  • VERB-Vnoun: бериштеринин
 • Acc,Ins
  • NOUN: каражатынан, эсебинен
 • Acc,Loc
  • ADJ: тармагында
  • ADP: аркасында
  • CCONJ: тармагында
  • NOUN: шаарында, облусунда, районунда, аймагында, айылындагы, алкагында, аэропортундагы, базарында, жаатында, мэриясында
 • Dat
  • ADJ: балага, дубалына, пайызга
  • ADV: жакка, кызылга, жаныма, ордуна
  • CCONJ: айымдарга, жайларга
  • NOUN: ишке, сомго, деңизге, сууга, шаарына, балдарга, жаранга, ишкерлерге, кызматына, күнүнө
  • NUM: 200гө
  • PRON: сага, мага, ага, Ана, Эмнеге, аларга
  • PROPN: Кыргызстанга, Ысык-Көлгө, Ошко, Өзбекстанга, БИМге, Бейшеналиевге, ДКОго, Жапаровго, Террасага, Токтогулга
  • VERB: алууга, болгондорго, оңдоого, пайдаланууга, экспорттоого, айландырууга, арзандатууга, ачыла, дайындоого, дарыланууга
  • VERB-Conv: алууга, дарыланууга, калганына, сактоого, чыгданга
  • VERB-Part: болгондорго, жете, курула, пайдаланууга
  • VERB-Vnoun: оңдоого, экспорттоого, айландырууга, алууга, ачыла, дайындоого, жаңылоого, жеңилдетилген, иштөөгө, кабыл
 • Dat,Gen
  • NOUN: моюндарына, убалына
 • Equ
  • ADJ: мурдагыдай
  • ADV: көздөй, кулдай
  • NOUN: Адаттагыдай, бирдей, жазуудан, сүттөй, чиедей
  • PROPN: чехиялык
  • VERB-Vnoun: чагылгандай
 • Gen
  • ADJ: ички, Меникин, Сеники, Сеникин, хатм, эски, өзүмдүкүн
  • NOUN: суунун, балдардын, чалдын, компаниялардын, экендигин, өлкөлөрүнүн, БУУнун, Кыргызстандын, Мэриянын, адамдын
  • PRON: анын, менин, сенин, өзүм, Президенттин, Сен, Эмнесин, мэринин, ошолордун, студенттеринин
  • PROPN: Кыргызстандын, Бишкектин, Оштун, Алтын, Байдендин, Ирандын, КРнын, Кыргызстан, Султанмураттын, Төрөбаевдин
  • VERB-Part: болгондордун, алышым
  • VERB-Vnoun: Алуунун, Билгендерим, айтканы, жыйноонун, жүрүүнүн, чуркоонун, чөгүүлөрүн, өнүктүрүүнүн, өткөрүүнүн
 • Gen
  • NOUN: үйдүн
 • Gen,Loc
  • NOUN: эсимде, колубузда
  • VERB: карады
 • Ins
  • ADJ: депутаттык
  • NOUN: кырсыгынан, көзүнөн, алюминий, атынан, глобалдык, даярдык, жээгинен, көздөрү, көзүндөй, мынчалык
  • PRON: аны
  • VERB-Vnoun: экспорттой
 • Loc
  • ADJ: ичинде, биринде, аймагында, канчада, каралууда, кеминде, комплексинде, парламентинде, Үстүбүздөгү
  • ADP: арасында, жанындагы
  • ADV: күндө
  • NOUN: айда, аймагында, жаштагы, сактагычындагы, жылда, райондорунда, районунда, рыногундагы, сентябрда, жумада
  • PRON: анда, баарын, баарынан, баарында
  • PROPN: Кыргызстанда, Бишкекте, Ысык-Көлдө, Ошто, Бишкектеги, Казакстанда, Россияда, Россиядагы, Жалал-Абадда, Кыргызстандагы
  • VERB: өтүүдө, изделүүдө, пландалууда, жүргүзүлүүдө, катышууда, пландоодо, текшерилүүдө, түзүлүүдө, электе, айтымында
  • VERB-Conv: болгондо, түзүлүүдө
  • VERB-Fin: пландоодо, шектелүүдө, өтөт
  • VERB-Vnoun: өтүүдө, изделүүдө, пландалууда, жүргүзүлүүдө, катышууда, текшерилүүдө, алмаштырылууда, алууда, алынууда, алышта
 • Nom
  • ADJ: туруктуу, валюта, виза, камсыз, сутка, таза, туура, чарба, АКШлык, Глобалдуу
  • ADV: боюнча, Азыр, Эмне, кайра, кийинки, шашылыш
  • CCONJ: атлетика, башкара, каза, тонна, унаа
  • NOUN: сом, жол, бала, салык, суу, балык, банк, жыл, жок, айыл
  • NUM: экөө, үчөө, бирөө, үч
  • PRON: мен, ал, сен, алар, кандай, баары, ошол, эмне, биз, силер
  • PROPN: Ош, кыргызстан, Жалал-Абад, Бишкек, Токтогул, кыргыз, Ысык-Көл, Бишкекте, коронавирус, Алымкадыр
  • VERB: күрөшүү, өнүктүрүү, билдирүү, бириктирүү, жаткан, сурайсың, түшүндүрүү, адистештирилген, алба, алмаштыруу
  • VERB-Fin: сурайсың, алба, берчү, билет, болушту, жатыры, калган, келет, таарынган, унутпа
  • VERB-Part: адистештирилген, билген, тапкан, уюшкан, өткөн
  • VERB-Vnoun: күрөшүү, өнүктүрүү, билдирүү, бириктирүү, түшүндүрүү, алмаштыруу, ашыруу, бүтүү, жолугушуу, жугуштуу
 • Nom
  • NOUN: конок, тамак, буюртма, ээси
  • PRON: ал
 • Def
  • DET: ар, тең
 • Def
  • NOUN: эшикти, үйдү, үйдүн
 • Ind
  • ADJ: катар
 • Ind
  • NOUN: буюртма

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: эстүү, арзаныраак, жакшылап, кымбаттаган, кырсыктуу, көбөйүп, көтөрүү, салыштырмалуу
  • ADV: азыраак, бетер, муздагандан
  • VERB-Part: кеңейип, көбөйгөн
 • Sup
  • ADV: эң
 • Neg
  • ADJ: камсыз, суусуз
  • ADV: негизсиз
  • NOUN: мыйзамсыз, дайынсыз, Алкоголсуз, Алсыз, аёосуз, документсиз, документтерисиз, жумушсуздардын, мезгилсиз
  • PRON: Ансыз
  • VERB: албай, албайт, жок, Утпай, айттырбай, алба, албаган, албады, албадым, атылбай
  • VERB-Conv: албай, айттырбай, албаган, атылбай, байкатпай, бермей, жуубастан, жылытпай, кайталабайбыз, карабай
  • VERB-Fin: албайт, алба, албады, албадым, болбогондо, болбойт, жаздабадың, жок, жүрбөй, жүрүшпөйбү
  • VERB-Part: бербейт, болбогон, кыстабадыбы, төлөбөгөндөр
  • VERB-Vnoun: билишпейт
 • Pos
  • ADJ: кырсыктуу, көбөйүп, көтөрүү, салыштырмалуу
  • NOUN: эсимде, бийчи, билем, дүйнө, жер, зыян, инвестициялаган, караштырып, келди, кызыкдар
  • NOUN-Conv: мектеп
  • NOUN-Fin: бийчи, зыян, караштырып, келди, начарбы
  • NOUN-Vnoun: дүйнө
  • VERB: алып, өттү, бар, алды, берилди, түздү, өтөт, болду, болот, жаткан
  • VERB-Conv: алып, сатып, салып, деп, кармап, айтып, болуп, барып, курулуп, кылып
  • VERB-Fin: өттү, алды, түздү, жок, болот, айтылды, өтөт, калды, керек, талкууланды
  • VERB-Part: болгон, келген, алган, жабыркаган, жоголгон, кыйган, күтүлгөн, окшоп, түшкөн, Качкан
  • VERB-Vnoun: алуу, алууга, куруу, окуу, реконструкциялоо, өтүүдө, изделүүдө, камсыздандыруу, кызматташууну, пландалууда

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX-Fin: болчу
 • Perf
  • NOUN: эсимде, билем, жер, зыян, инвестициялаган, караштырып, келди, кызыкдар, прокурор, электр
  • NOUN-Fin: зыян, караштырып, келди
  • VERB: өттү, алды, бар, берилди, түздү, болду, болот, жок, айтылды, берди
  • VERB-Conv: карап, болду, боёп, дейт, издеген, кучактап, чыкчу
  • VERB-Fin: өттү, түздү, алды, жок, айтылды, болот, калды, талкууланды, аныкталды, баштады
  • VERB-Part: алган, бузган, издеп, караган, кармай, курулган, кууган, күтүлгөн, салынып, таап
  • VERB-Vnoun: текшерилүүдө, алышта, аткаруу, баалагыла, белгиленди, билишпейт, бузуулар, күчөтүлүүдө, көндүрүшүм, көрсөтүштү
 • Perf
  • VERB-Conv: Түнѳп
  • VERB-Inf: жыйнап
 • Prog
  • VERB: өтөт, керек, өтүүдө, изделүүдө, пландалууда, турат, алат, албайт, ачылат, берүүдө
  • VERB-Conv: баратат, дейт, жүргүзүлүп, жүрүүдө, калтырып, колдонулууда, курулуп, кылып, ойноп, сызып
  • VERB-Fin: өтөт, керек, турат, алат, албайт, ачылат, издейт, курат, эскертет, азаюуда
  • VERB-Part: болгон, кетет
  • VERB-Vnoun: өтүүдө, изделүүдө, пландалууда, берүүдө, жүргүзүлүүдө, катышууда, алмаштырылууда, алууда, алынууда, аяктоодо
 • Cnd
  • VERB-Conv: алсак, калса, ала, алар, берсең, жадасаң, ишенсе, карасаң, кармасаң, келсе
  • VERB-Fin: алышса, арылса, барышса, берсе, болсоңор, десе, десең, жесе, ичсе, иштетсең
 • Imp
  • VERB: ал, кой, сурагыла, Жүр, Утпай, айт, алба, ач, баалагыла, бер
  • VERB-Conv: ал, жашай, же, куруп, онталаа, отура
  • VERB-Fin: кой, сурагыла, айт, ал, алба, ач, берчү, болуңуз, кайрылбайт, каласыңар
  • VERB-Vnoun: баалагыла
 • Ind
  • NOUN: эсимде, билем, жер, зыян, инвестициялаган, караштырып, келди, кызыкдар, прокурор, электр
  • NOUN-Fin: зыян, караштырып, келди
  • VERB: өттү, берилди, түздү, өтөт, алды, бар, болду, болот, жок, айтылды
  • VERB-Conv: дейт, болду, жүргүзүлүп, жүрүүдө, калтырып, карап, курулуп, кылып, ойноп, сызып
  • VERB-Fin: өттү, түздү, алды, жок, болот, айтылды, өтөт, калды, талкууланды, аныкталды
  • VERB-Part: алган, болгон, издеп, кармай, кетет, курулган, кууган, салынып, таап, төлөбөгөндөр
  • VERB-Vnoun: өтүүдө, изделүүдө, пландалууда, жүргүзүлүүдө, катышууда, текшерилүүдө, алмаштырылууда, алууда, алынууда, алышта
 • Ind
  • AUX-Fin: болчу, жаткан
  • VERB-Fin: такылдатыптыр, ѳткѳрүлѳ
 • Pot
  • VERB-Fin: алышмак, болушмак
 • Fut
  • VERB: берилет, өчүрүлөт, болот, алабыз, келейин, курулат, алам, алармын, аласыңбы, алпаралы
  • VERB-Conv: келгенимде
  • VERB-Fin: өчүрүлөт, болот, берилет, аласыңбы, алпаралы, аяктайт, башталат, келейин, келем, келет
  • VERB-Vnoun: болору
 • Past
  • NOUN: эсимде, инвестициялаган, келди, эсинде
  • NOUN-Fin: келди
  • VERB: өттү, алды, берилди, түздү, болду, жаткан, айтылды, берди, калды, талкууланды
  • VERB-Conv: турган, чыккан, Тартаңдаган, аккан, албаган, алгандан, берген, бийлегенди, билген, болгон
  • VERB-Fin: өттү, түздү, алды, айтылды, калды, талкууланды, баштады, аныкталды, кармалды, катышты
  • VERB-Part: алган, жабыркаган, бузган, жумшалганы, караган, келген, курулган, кууган, кыстабадыбы, күтүлгөн
  • VERB-Vnoun: Билгендерим, белгиленди, даярдалууда, жабыркагандар, жабыркагандардын, жеткен, жүгүртүүсү, жөлөдү, калдың, катышкан
 • Past
  • AUX-Fin: болчу, жаткан
  • VERB-Fin: такылдатыптыр
  • VERB-Part: берген
 • Pres
  • NOUN: бийчи, билем, дүйнө, жер, зыян, караштырып, кызыкдар, мектеп, прокурор, татаал
  • NOUN-Conv: мектеп
  • NOUN-Fin: бийчи, зыян, караштырып
  • NOUN-Vnoun: дүйнө
  • VERB: алып, бар, өтөт, жок, сатып, дейт, керек, деп, салып, түшүп
  • VERB-Conv: алып, сатып, салып, деп, кармап, айтып, болуп, барып, курулуп, кылып
  • VERB-Fin: жок, өтөт, керек, болот, дейт, турат, айтат, алат, албайт, ачылат
  • VERB-Part: болгон, жоголгон, келген, кыйган, окшоп, түшкөн, Качкан, алмаштырган, алышым, ачылган
  • VERB-Vnoun: алуу, алууга, куруу, окуу, реконструкциялоо, өтүүдө, изделүүдө, камсыздандыруу, кызматташууну, пландалууда
 • Pres
  • VERB-Fin: ѳткѳрүлѳ
 • Cau
  • VERB-Fin: такылдатыптыр
 • Pass
  • NOUN: инвестициялаган
  • VERB: берилди, талкууланды, айтылды, аныкталды, ачылды, кармалды, кылынды, табылды, өчүрүлөт, берилет
  • VERB-Conv: курулуп, изделип, айттырбай, багышталып, иштелип, салынган, эшилген
  • VERB-Fin: айтылды, талкууланды, аныкталды, кармалды, табылды, өчүрүлөт, кылынды, салынды, тапшырылды, ачылат
  • VERB-Part: күтүлгөн, алган, ачылган, барып, жеңилдетилген, курула, курулган, салынган, салынып, түшүрүлгөн
  • VERB-Vnoun: текшерилүүдө, алмаштырылууда, ачыла, боёлгон, желеленген, жүргүзүлөт, изделүүдө, катышууда, киргизилүүдө, күчөтүлгөн
 • Pass
  • VERB-Fin: ѳткѳрүлѳ
 • Fh
  • VERB: болду, алган, албадым, алды, берди, билишпейт, болгон, бузган, деп, жаап
  • VERB-Conv: карап, кучактап
  • VERB-Fin: алган, албадым, алды, болгон, жасаган, жөнөтүлгөн, келем, кетишти, киришти, койгон
  • VERB-Part: бузган, караган, күтүлгөн
  • VERB-Vnoun: билишпейт, укмуштуу, шайлана
 • Nfh
  • VERB-Fin: такылдатыптыр

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • PRON: аны, бу, муну, Бул, Булар, ошол
 • Ind
  • NUM: бирөө
  • PRON: баары, баарын, биресе, баарынан, баарында, бири
 • Int
  • ADV: кантип, кайдай, качан, Эмне
  • PRON: ким, кандай, эмне, не, Качан, Эмнеге, Эмнени, Эмнесин, ал, аны
 • Neg
  • PRON: эч
 • Prs
  • NOUN: комитетинин, Эттин, аскерлердин, бензиндин, бийликтин, директоруна, кенин, кеңешинин, кеңсесинин, мектептердин
  • NUM: үчөө
  • PRON: мен, сен, ал, сага, алар, мага, аны, мени, менин, сенин
  • PROPN: Бакиевдин, Бишкектин
 • Prs
  • PRON: ал
 • Rcp
  • PRON: бири-бирин
 • Card
  • NUM: млрд, миң, бир, эки, 4, 1, 5, млн, ,5, 13
 • Ord
  • NUM: биринчи, 1-, экинчи, 2022-, бешинчи, 12-, 15, 17-, 22-, 27
 • Yes
  • NOUN: балдарга, өз
  • PRON: өз, Өзүм, өзү, өзүн, өзүнүн, өзүнөн, өзүңөр
 • 1
  • ADV: аларымды
  • NOUN: эсимде, Эттин, баламын, балдарым, билем, кенин, колубузда, мелдешинин, небересинин, тагдырыбыз
  • PRON: мен, мага, мени, биз, менин, бизден, менден, Өзүм
  • VERB: алып, кармап, элем, алам, алсак, алабыз, келейин, келем, коём, ойлойм
  • VERB-Conv: алып, кармап, алсак, ала, алам, алар, берейин, бөлүп, кайталабайбыз, келгенимде
  • VERB-Fin: келем, чыгам, албадым, алпаралы, барабыз, бердим, берейинби, билем, жардамдашабыз, калдык
  • VERB-Part: алышым
  • VERB-Vnoun: Билгендерим, көндүрүшүм
 • 2
  • DET: элексиңби
  • NOUN: комитетинин, Чачын, бензиндин, бийликтин, кеңешинин, күчүң, көзүң, мекендештердин, мектептердин, эгиндерин
  • PRON: сен, сага, сенин, силер, Сени, Эмнесин, сиздикине, өзүн, өзүңөр
  • PROPN: Бакиевдин, Бишкектин, атаңардан
  • VERB: сурагыла, сурайсың, экенсиң, Баргың, айтасың, айтып, алба, баалагыла, байкатпай, барбы
  • VERB-Conv: айтасың, айтып, байкатпай, барып, батасың, берсең, жадасаң, карап, карасаң, кармасаң
  • VERB-Fin: сурагыла, сурайсың, экенсиң, алба, берчү, болосуң, болсоңор, болуңуз, десең, жаздабадың
  • VERB-Vnoun: баалагыла, калдың, кетүүнү, күнөөлүүсүңөр, сопсоо
 • 3
  • ADJ: ичинде, ички, туруктуу, биринде, валюта, камсыз, сутка, эски, АКШлык, Глобалдуу
  • ADP: арасында, аркасында, жанындагы
  • ADV: кайрадан, көздөй, Азыр, жаныма, кайра, кийинки, кулдай, күндө, ордуна, ошону
  • CCONJ: атлетика, каза, тармагында, тонна, участогуна
  • NOUN: шаарында, жол, салык, суу, балык, иштери, бала, банк, жыл, айда
  • NOUN-Fin: бийчи, зыян, караштырып, начарбы
  • NUM: экөө, үч
  • PRON: аны, ал, алар, анын, аларды, баары, ошол, ага, Ана, Ансыз
  • PROPN: Кыргызстанда, Бишкекте, Ош, Ысык-Көлдө, кыргызстан, Ошто, Жалал-Абад, Бишкек, Бишкектеги, Бишкектин
  • VERB: берилди, өттү, болду, болот, бар, дейт, турган, өтөт, алган, алды
  • VERB-Conv: сатып, айтып, алып, дейт, албай, болуп, деп, калса, карап, чыккан
  • VERB-Fin: болот, алды, айтылды, өттү, бар, дейт, жок, кармалды, өчүрүлөт, айтат
  • VERB-Part: алган, окшоп, адистештирилген, арзандашынын, бар, бербейт, билген, болгондорго, бузган, издеп
  • VERB-Vnoun: күрөшүү, өнүктүрүү, билдирүү, бириктирүү, салган, турган, түшүндүрүү, уюштуруу, айтканы, алмаштыруу
 • 3
  • AUX-Fin: болчу, жаткан
  • PRON: ал
  • VERB-Fin: такылдатыптыр, ѳткѳрүлѳ
 • Plur
  • ADJ: Үстүбүздөгү
  • ADP: арасында
  • NOUN: мугалимдерине, шарты
  • VERB: көрсөтүшчү
 • Plur,Sing
  • NOUN: ээси
 • Sing
  • ADJ: ичинде, биринде, валюта, хатм, аймагында, айрым, бала, каза, кеминде, комплексинде
  • ADP: арасында
  • CCONJ: каза, тармагында, тонна, участогуна
  • NOUN: сом, бала, аймагында, жаштагы, каза, сактагычындагы, тоннадан, рыногундагы, адам, башынан
  • PRON: анда, бешөө, өзүм
  • PROPN: Россиядагы, Кыргызстандагы, Бишкек, Бишкектеги, Бишкекте, Кыргызстанда, Ош, Айдана, Ала-Тоо, Алматыдан
  • VERB: алайынбы, алам, алармын, берейинби, болчу, ичем, кой

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: АКШлык
   • NOUN: ККМ, TASK, UWW, БА, БУУнун, ГЭС, ДСУнун, ЕБ, ИДПнын, ИИМ
   • PROPN: ГЭС, КР, ӨКМ, АКШ, КМШ, КНС, КРнын, РФда, FIFA, WEF
 • Person[psor]
  • 1
   • ADJ: Меникин, Сеники, Сеникин, айрым, хатм
   • NOUN: сом, атам, Баарыбыздын, авиакаттам, азандан, балам, балдарым, барууга, диплом, жардам
   • PRON: өзүм
   • VERB: кармап, алып, жагып, Жүр, алабыз, алайынбы, алам, алармын, берейинби, болгондо
   • VERB-Conv: кармап, алып, жагып, болгондо, жеп
   • VERB-Fin: болот
  • 2
   • ADJ: өзүмдүкүн
   • NOUN: суунун, башынан, кырсыгынан, облусунун, орун, сомдон, өлкөлөрүнүн, Мэриянын, долбоорун, жолун
   • PRON: Сен, мэринин
   • PROPN: Кыргызстан, Кыргызстандын, Оштун, Төрөбаевдин, Азиянын, Ариповдун, Байдендин, Беларустун, Казакстан, Кумтөрдөн
   • VERB: бересиң, жетеби, турганы
   • VERB-Conv: турганы
   • VERB-Fin: жетеби
  • 3
   • ADJ: ичинде, биринде, валюта, аймагында, бала, каза, кеминде, комплексинде, пайызга, пайызына
   • ADP: арасында
   • CCONJ: каза, тармагында, тонна, участогуна
   • NOUN: бала, аймагында, каза, жаштагы, сактагычындагы, тоннадан, адам, күн, рыногундагы, башынан
   • PRON: анда, бешөө, ушуну
   • PROPN: Россиядагы, Кыргызстандагы, Бишкек, Бишкектеги, Бишкекте, Кыргызстанда, Ош, Айдана, Ала-Тоо, Алматыдан
   • VERB: билчү, жиберишкени, жок, көрсөтүшчү, сатып, түшүндүрдү, чыкты
   • VERB-Conv: жиберишкени, сатып
   • VERB-Fin: жок

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus does not contain copulas.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: э.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus uses 11 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: жат, кал, экен, ал, бол, э, кой, жок, кет, тур, окшо.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-Abl (2)
  • VERB--NOUN-Acc (52)
  • VERB--NOUN-Dat (2)
  • VERB--NOUN-Gen (9)
  • VERB--NOUN-Nom (76)
  • VERB--NOUN-Nom-ADP(менен) (1)
  • VERB--PRON (1)
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB--PRON-Gen (2)
  • VERB--PRON-Loc (1)
  • VERB--PRON-Nom (9)
  • VERB-Conv--NOUN (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (12)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom-ADP(деген) (1)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (1)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (7)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Abl (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (103)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (15)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (117)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(деген) (1)
  • VERB-Fin--PRON (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (22)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Part--PRON-Loc (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Acc (13)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom (16)
  • VERB-Vnoun--PRON-Nom (2)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (25)
  • VERB--NOUN-Nom (1)
  • VERB--PRON (16)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
 • obj
  • VERB--NOUN-Acc (15)
  • VERB--NOUN-Acc-ADP(бардай) (1)
  • VERB--NOUN-Gen (7)
  • VERB--NOUN-Ins (1)
  • VERB--NOUN-Ins-ADP(менен) (1)
  • VERB--NOUN-Nom (23)
  • VERB--NOUN-Nom-ADP(жөнүндө) (1)
  • VERB--PRON-Acc (4)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (14)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(менен) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (6)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (14)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (2)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (52)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(менен) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(менен) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (64)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(менен) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (3)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Acc (8)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom (4)
 • obj
  • VERB--NOUN (48)
  • VERB--PRON (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 1 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: моюн өзүнүн

Relations Overview

Relations Overview