home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Galician-CTG

UD_Galician-PUD

UD_Galician-TreeGal

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 3993 sentences, 126011 tokens and 138837 syntactic words.
 • This corpus contains 1000 sentences, 21836 tokens and 23510 syntactic words.
 • This corpus contains 1000 sentences, 23479 tokens and 25548 syntactic words.
 • This corpus contains 13812 tokens (11%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 2604 tokens (12%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 2682 tokens (11%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 1 types of words with spaces. Examples: 687 614 874
 • This corpus contains 242 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: etc., AA., CC., C., S.A., a., art., pp., d/105, L., 1.ª, 2.a, 2.º, 5.º, 80/68/CEE, 92/43/CEE, B., C.H., Castela-A, E., EE.UU., I., J., Timbre-Real, contencioso-administrativo, gr., m/105h, marítimo-terrestre, ptas., varianzas-covarianzas, -n/2, 08.05.432A.740.0, 1%dos, 1.1.-España, 1.Programa, 1.a, 101/97/CE, 12.1.e, 123.A, 149.1.21.ª, 1999/519/EC, 2.o, 2000/76/CE, 2005,mais, 21.Un, 3.º, 35.3.n, 4.º, 620.1.º, 76/464/CEE
 • This corpus contains 13 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a., C., Sra., Sr., EE.UU., d., B-29, Don't, Hitchhiker's, Jr., St., Z., Zettel's
 • This corpus contains 32 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: PSdeG-PSOE, etc., Costa-Gavras, (in)cultura, BNG-PSOE, Barros', CIG-ensino, Campos', Cunqueiro:, D., Dulcinea,, F., Galego-portuguesa, Oops..., P., PSOE-BNG, Qué!, R., S., Silencio,, again!, best-sellers, centro-esquerda, cow-boy, d'Estudis, económico-financeira, galego-portugués-brasileiro, manuelmaria@as-pg.com, sex-shop, www.bng-galiza.org, www.novoestatuto.com, xurídico-público
 • This corpus contains 12750 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.01 syntactic words.
 • There are 1211 types of multi-word tokens. Examples: do, da, no, dos, na, das, ao, á, nos, ó, polo, nas, co, pola, dun, coa, dunha, neste, aos, ós, nun, deste, desta, nunha, polos, cos, cunha, nesta, coas, cun, termos, polas, tódolos, destes, destas, nestes, deles, pódese, noutros, tódalas, delas, doutros, doutras, trátase, del, nese, débese, modifícase, nalgúns, desa.
 • This corpus contains 1668 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 184 types of multi-word tokens. Examples: do, da, no, na, ao, dos, á, das, nos, polo, co, nun, dunha, nas, ás, coa, dun, nunha, pola, aos, coas, cos, polas, cun, deste, desta, doutra, atópase, cunha, neste, polos, pódese, del, deles, destes, pódense, doutro, facelo, fíxose, naquela, nese, nesta, atópanse, destas, diso, disto, díxolle, enfróntase, espérase, mostráronse.
 • This corpus contains 2059 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 301 types of multi-word tokens. Examples: do, da, no, na, dos, ao, á, das, polo, nas, coa, nos, co, dun, pola, ás, aos, dunha, nunha, cos, coas, nun, polos, cun, deste, neste, nesta, polas, desta, darlle, delas, dese, cunha, doutras, nesa, trátase, dela, deles, destes, doutros, entenderse, nese, 'García, Barros', Constrúese, Gustaríame, corresponderalle, coñecelo, cúmprense, daqueles.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 5 word types tagged as particles (PART): Ln, föhn, non, on, senon
 • This corpus contains 35 lemmas tagged as pronouns (PRON): algo, alguén, aquel, aquilo, cal, cando, canto, che, como, consigo, cuxo, el, este, eu, iso, isto, lle, me, min, nada, ninguén, nos, nós, o, onde, que, quen, quén, se, si, te, ti, un, vos, vostede
 • This corpus contains 38 lemmas tagged as pronouns (PRON): algo, alguén, algún, ambos, aquel, aquela, aquilo, cal, el, ese, este, eu, iso, isto, lle, me, mesmo, moito, nada, ninguén, ningún, nos, nós, o, outro, pouco, que, quen, se, seu, si, tal, te, ti, todo, un, vos, vostede
 • This corpus contains 40 lemmas tagged as pronouns (PRON): algo, alguén, algún, ambos, aquel, cal, canto, che, demais, el, ese, este, eu, lle, me, mesmo, min, moito, nada, ninguén, ningún, nos, noso, nós, o, outro, pouco, propio, que, quen, se, seu, si, tal, tanto, te, ti, todo, un, vostede
 • This corpus contains 29 lemmas tagged as determiners (DET): algún, ambos, aquel, cada, calquera, canto, certo, demais, entrambos, ese, este, mesmo, meu, moito, ningún, noso, o, outro, pouco, propio, que, senllos, seu, tal, tanto, teu, todo, un, varios
 • This corpus contains 28 lemmas tagged as determiners (DET): algún, ambos, aquel, cada, calquera, canto, certo, cuxo, el, ese, este, mesmo, meu, moito, ningún, noso, o, outro, pouco, propio, que, quenquera, seu, tanto, teu, todo, un, varios
 • This corpus contains 34 lemmas tagged as determiners (DET): algún, ambos, aquel, cada, calquer, calquera, canto, certo, cuxo, demais, demasiado, determinado, el, ese, este, la, los, mesmo, meu, moito, ningún, noso, o, outras, outro, pouco, propio, que, seu, tal, tanto, todo, un, varios
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: aquel, canto, este, o, que, un
 • Out of the above, 16 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: algún, ambos, aquel, el, ese, este, mesmo, moito, ningún, o, outro, pouco, que, seu, todo, un
 • Out of the above, 22 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: algún, ambos, aquel, canto, demais, el, ese, este, mesmo, moito, ningún, noso, o, outro, pouco, propio, que, seu, tal, tanto, todo, un
 • This corpus contains 12 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): acabar, deber, deixar, estar, haber, ir, levar, poder, seguir, ser, ter, vir
 • This corpus contains 10 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): deber, deixar, estar, ir, parecer, poder, querer, ser, ter, vir
 • This corpus contains 15 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): acabar, deber, deixar, estar, haber, ir, levar, poder, quedar, querer, seguir, semellar, ser, ter, vir
 • Out of the above, 12 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: acabar, deber, deixar, estar, haber, ir, levar, poder, seguir, ser, ter, vir
 • Out of the above, 10 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: deber, deixar, estar, ir, parecer, poder, querer, ser, ter, vir
 • Out of the above, 15 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: acabar, deber, deixar, estar, haber, ir, levar, poder, quedar, querer, seguir, semellar, ser, ter, vir
 • This corpus does not use the VerbForm feature.
 • Fin
  • AUX: está, Son, pode, poidan
  • VERB: Están, observan, parece, permite, pilota
 • Fin
  • AUX: é, foi, está, son, pode, están, era, sería, vai, será
  • VERB: hai, ten, teñen, fai, fixo, quere, considera, di, vén, dá
 • Ger
  • AUX: sendo, tendo
  • VERB: incluíndo, axudando, convertendo, crecendo, dicindo, iniciando, preparando, traballando, utilizando, aliviando
 • Ger
  • AUX: sendo, podendo
  • VERB: afirmando, partindo, considerando, dando, pagando, recoñecendo, agardando, apuntando, chegando, cobrando
 • Inf
  • AUX: ser, estar, poder
  • VERB: facer, ver, ter, manter, axudar, deixar, enviar, establecer, partir, pensar
 • Inf
  • AUX: ser, poder, estar, ter, acabar, ir, quedar, seren, sermos
  • VERB: facer, ter, ver, falar, dar, pasar, traballar, seguir, dicir, gañar
 • Part
  • VERB: debido, baseadas, dirixida, incluídos, localizadas, mediados, publicado, acusado, anticipado, coprotagonizado
 • Part
  • VERB: debido, recibida, baseado, dirixida, elaborado, elixido, afectado, apresentado, atendidos, chamado

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Com
  • ADJ: gran, per, anterior, confidenciais, conservacionistas, dixital, escalofriante, especial, habitual, impactante
  • NOUN: parte, final, partes, axentes, cápita, defensa, mañá, axente, modelo, C
  • PRON: se, lle, me, nos, eu, lles, mesmo, nós, que, quen
 • Com
  • ADJ: obstante, embargante, best, coincidente, diferentes, Simple, Visitábel, bípedes, capaz, conscientes
  • NOUN: nacionalistas, socialistas, galeguista, guitarristas, prol, xornalistas, Babecas, Finalistas, alcalde, antípoda
  • NUM: 13.000, cen
  • PRON: se, nos, que, me, quen, lle, eu, nós, vostede, alguén
 • Fem
  • ADJ: Buena, aqueménidas, bancaria, centrais, exitosa, inusual, iézidis, meterolóxica, minoristas, pacífica
  • DET: a, as, unha, súa, súas, esta, varias, outra, cada, estas
  • NOUN: persoas, guerra, cidade, vez, rexión, vida, historia, maioría, forma, policía
  • PRON: a, ela, unha, esta, moitas, as, estas, que, Outras, algunhas
  • PROPN: Córsega, Liña
  • VERB: baseadas, dirixida, localizadas, coñecidas, formada, perdidas, preparada, procedentes, publicadas, seguidas
  • VERB-Part: baseadas, dirixida, localizadas, coñecidas, formada, perdidas, preparada, procedentes, publicadas, seguidas
 • Fem
  • ADJ: galega, política, europea, nova, social, Franca, actual, cultural, laboral, mellor
  • DET: a, as, unha, súa, esta, la, nosa, súas, esa, outra
  • NOUN: cidade, música, parte, obra, vida, empresa, proposta, arte, bases, obras
  • NUM: primeira, dúas, segunda, 21, catro, tres, unha, cinco, terceira, 12
  • PRON: que, a, lle, as, unha, elas, ela, esta, na, ningunha
  • PROPN: UE, CIG, ONU, CIG-ensino, EMALCSA, ETEA, OTAN, SA, SEPI, TVG
  • VERB-Part: recibida, dirixida, destinadas, feita, feitas, prometidas, realizada, vencellada, Configurada, Nacida
 • Masc
  • ADJ: argumentativo, austro, autosómicos, conservador, distinto, franco, inapropriado, local, medio, monegasco
  • DET: o, os, un, seu, este, seus, todo, moitos, outros, algúns
  • NOUN: anos, lugar, ano, estado, goberno, mar, día, millóns, mundo, século
  • NUM: mil, 1,4, 1,5, 103,7, 15.000, 16, 2
  • PRON: o, el, un, eles, todo, os, que, ambos, estes, outros
  • PROPN: Knott
  • VERB-Part: debido, incluídos, mediados, publicado, acusado, anticipado, deseñado, destruído, feito, formado
 • Masc
  • ADJ: novo, galego, español, galegos, socialista, constitucional, difícil, gran, mellor, claro
  • DET: o, os, un, lo, seu, este, seus, todo, todos, ese
  • NOUN: anos, goberno, traballo, Estado, estatuto, tempo, dereito, mundo, país, proxecto
  • NUM: dous, un, primeiro, catro, dez, 1990, 25, cinco, quince, tres
  • PRON: que, o, lle, lo, os, todo, un, algo, algúns, lles
  • PROPN: BNG, PP, PSOE, PSdeG, PSdeG-PSOE, PSC, SXG, FIDAC, IBBY, INEM
  • VERB-Part: debido, baseado, elaborado, elixido, afectado, apresentado, atendidos, chamado, considerado, dirixido
 • Neut
  • PRON: que, isto, iso, cal, alguén, cales, algo, nada, ninguén, aquilo
 • Neut
  • PRON: iso, isto
 • Plur
  • ADJ: aqueménidas, autosómicos, centrais, confidenciais, conservacionistas, iézidis, legais, minoristas, novos, poboacionais
  • AUX: foron, poden, están, estaban, eran, poderían, Estamos, podemos, debemos, estiveron
  • AUX-Fin: Son, poidan
  • DET: os, as, súas, seus, moitos, outros, varias, algúns, uns, estas
  • NOUN: anos, persoas, millóns, estados, países, veces, eleccións, datos, dólares, empresas
  • NUM: 1,5, 15.000
  • PRON: eles, nos, lles, os, ambos, estes, outros, cales, moitas, que
  • VERB: teñen, inclúen, tiñan, acabaron, están, tiveron, adoitan, afirman, atopan, baseadas
  • VERB-Fin: Están, observan
  • VERB-Inf: cumpriren, asumiren, desempeñaren, realizaren, superaren, xurdiren
  • VERB-Part: baseadas, incluídos, localizadas, mediados, coñecidas, involucrados, liderados, perdidas, presentados, procedentes
 • Plur
  • ADJ: galegos, diferentes, distintos, maiores, últimos, autonómicas, grandes, económicos, internacionais, novos
  • AUX: son, están, poden, estamos, foron, serán, van, deben, eran, estaban
  • AUX-Fin: son, están, poden, estamos, foron, serán, van, deben, eran, estaban
  • AUX-Inf: seren, sermos
  • DET: os, as, seus, súas, todos, los, outros, outras, estes, uns
  • NOUN: anos, socialistas, medios, bases, obras, nacionalistas, persoas, días, eleccións, fuxidos
  • NUM: catro, dous, tres, dúas, dez, cinco, 21, quince, oito, 300
  • PRON: que, nos, os, lles, algúns, as, outros, elas, nós, eles
  • VERB-Fin: teñen, fan, temos, existen, chegaron, dan, fagan, fixemos, integran, queremos
  • VERB-Inf: teren, chegaren, colaboraren, compartiren, completarmos, decidiren, desviaren, formaren, forzaren, integrarmos
  • VERB-Part: atendidos, destinadas, empeñados, feitas, obrigados, prometidas, Decididos, afectados, apresentadas, asinados
 • Sing
  • ADJ: gran, per, Buena, anterior, argumentativo, austro, bancaria, conservador, distinto, dixital
  • AUX: é, foi, está, pode, era, son, estaba, podería, fora, sería
  • AUX-Fin: está, pode
  • DET: o, a, un, unha, súa, seu, este, esta, todo, mesmo
  • NOUN: lugar, ano, guerra, parte, estado, cidade, goberno, mar, día, mundo
  • PRON: lle, o, el, un, a, ela, me, todo, unha, cal
  • PROPN: Córsega, Knott, Liña
  • VERB: hai, dixo, ten, tivo, comezou, fixo, declarou, é, tiña, afirmou
  • VERB-Fin: parece, permite, pilota
  • VERB-Part: debido, dirixida, publicado, acusado, anticipado, coprotagonizado, deseñado, destruído, dirixido, feito
 • Sing
  • ADJ: galega, novo, galego, español, mellor, política, social, xeral, actual, difícil
  • AUX-Fin: é, foi, está, pode, era, sería, vai, será, ten, sexa
  • DET: o, a, un, unha, súa, lo, seu, esta, este, la
  • NOUN: goberno, traballo, Estado, cidade, estatuto, música, tempo, dereito, mundo, país
  • NUM: primeira, un, primeiro, segunda, 1990, 1917, 1999, 2018, 25, 28
  • PRON: que, o, lle, a, me, iso, lo, todo, quen, un
  • PROPN: BNG, PP, PSOE, PSdeG, UE, PSdeG-PSOE, CIG, ONU, PSC, SXG
  • VERB-Fin: hai, ten, fai, fixo, quere, considera, di, dá, vén, pasa
  • VERB-Part: debido, recibida, baseado, dirixida, elaborado, elixido, afectado, apresentado, chamado, considerado
 • Acc
  • PRON: o, a, os, as, si, te
 • Acc
  • PRON: o, nos, lo, a, as, os, me, no, los, na
 • Dat
  • PRON: lle, lles
 • Dat
  • PRON: lle, nos, lles, me, che
 • Nom
  • PRON: eu
 • Nom
  • PRON: eu, el, vostede, nós, ti, eles
 • Def
  • DET: o, a, os, as, súa, seu, este, súas, esta, seus
  • PRON: a, o
 • Def
  • DET: o, a, os, as, lo, la, los, las
  • PRON: a
 • Ind
  • DET: un, unha, todo, cada, moitos, outros, varias, algúns, mesmo, outra
 • Ind
  • DET: un, unha, uns, unhas

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: mellor, maior, maiores, peor, meirande, mellores, menor
 • Sup
  • ADJ: máximo, altísimo, importantísima, máxima
 • Neg
  • PART: non
 • Neg
  • ADV: non
 • Neg
  • ADP: sen
  • ADV: non, nunca, tampouco, Nin, endexamais
  • CCONJ: nin

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Cnd,Ind
  • AUX: podería, poderían, sería, serían, debería, deberían, estaría, tería, terían
  • VERB: crearían, debería, resultaría, sería, Sorprendería, afectaría, axudaría, caracterizarían, deixaría, descoñecerían
 • Cnd,Ind
  • AUX: sería, debería, podería, habería, poderían, tería, deberiamos
  • AUX-Fin: sería, debería, podería, habería, poderían, tería
  • VERB-Fin: gustaría, tería, Diría, Quedaría, correspondería, empobrecería, escluiría, faltaría, gostaría, instalaría
 • Imp
  • VERB-Fin: Explica, Imaxina
 • Ind
  • AUX: é, foi, está, pode, son, era, estaba, foron, poden, están
  • AUX-Fin: está, Son, pode
  • VERB: hai, dixo, ten, tivo, comezou, fixo, declarou, é, tiña, afirmou
  • VERB-Fin: Están, observan, parece, permite, pilota
 • Ind
  • AUX-Fin: é, foi, está, son, pode, están, era, vai, será, poden
  • VERB-Fin: hai, ten, teñen, fai, fixo, quere, considera, di, vén, dá
 • Sub
  • AUX: sexa, fose, fosen, poidan, puidesen, estea, estivese, podes, sexan
  • AUX-Fin: poidan
  • VERB: fixese, introducise, produzan, teñan, tivese, Fosen, acabase, actuasen, acudisen, adopte
 • Sub
  • AUX-Fin: sexa, fose, sexan, estea, estivese, poidan, teña, estean, for, fosen
  • VERB-Fin: sexa, fagan, diga, cumpran, faga, fixese, haxa, inclúa, mostren, pese
 • Fut
  • AUX: será, deixará, estarei, poderán, terá
  • VERB: haberá, reducirá, terá, Avaliaremos, Botará, Xogarán, activarán, asistirán, axudará, cambiará
 • Fut
  • AUX-Fin: será, serán, haberá, poderá, poderán, acabarán, for, irá
  • VERB-Fin: terá, contará, corresponderá, decidirá, ocupará, pasarán, recollerá, terán, Atribuirá, Lograrán
 • Imp
  • AUX: era, estaba, estaban, eran, fose, fosen, podía, puidesen, tiñan, Parecía
  • VERB: tiña, era, tiñan, había, quería, aparecía, dependía, dicía, entendía, estaba
 • Imp
  • AUX-Fin: era, estaba, ía, eran, estaban, podía, Podiamos, debían, podia, tiña
  • VERB-Fin: había, tiña, sabía, facía, quería, daba, defendiamos, dicía, escribía, falaba
 • Past
  • AUX: foi, foron, estiveron, estivo, tiveron, tivo
  • VERB: dixo, tivo, comezou, fixo, declarou, afirmou, converteu, lanzou, permitiu, decidiu
  • VERB-Part: acusadas, empregado
 • Past
  • AUX-Fin: foi, foron, fose, estivese, estivo, puido, Viñeron, estiveron, fosen, puidemos
  • VERB-Fin: fixo, deu, dixo, houbo, publicou, tivo, chegaron, conseguiu, fixemos, comezou
 • Pqp
  • AUX: fora, foran, estivera
  • VERB: deixaran, perdera, salvara, Conmovera, adestraran, afastara, anticiparan, aparecera, asinara, atacara
 • Pqp
  • AUX-Fin: fora, deberan, foran
  • VERB-Fin: quixera, cometeran, comunicara, escribiran, houbera, reflectira, rematara, valera, vira
 • Pres
  • AUX: é, está, pode, son, poden, están, ten, sexa, Estamos, podemos
  • AUX-Fin: está, Son, pode, poidan
  • VERB: hai, ten, é, teñen, di, inclúen, afirma, atopa, axuda, contén
  • VERB-Fin: Están, observan, parece, permite, pilota
 • Pres
  • AUX-Fin: é, está, son, pode, están, vai, poden, ten, sexa, hai
  • VERB-Fin: hai, ten, teñen, fai, quere, considera, di, vén, dá, fan

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: o, a, os, as, un, unha, todo, cada, moitos, outros
  • PRON: o, a, unha, Un, outros, ambos, as, mesmo, poucos, todas
 • Art
  • DET: o, a, os, as, un, unha, lo, la, los, uns
  • PRON: o, a, os, as
 • Dem
  • DET: este, esta, ese, estas, estes, eses, aquela, esa, aquelas, aquel
  • PRON: isto, iso, este, estes, esta, aqueles, estas, aquela, aquilo, esa
 • Dem
  • DET: esta, este, ese, esa, estes, estas, aqueles, esas, eses, aquel
  • PRON: iso, isto, este, estes, esta, aqueles, Ese, aquel, aquela, esa
 • Ind
  • DET: quenquera, mesma, outros, tanto
  • PRON: todo, un, alguén, algo, ambos, mesmo, unha, moitas, moitos, nada
 • Ind
  • DET: todo, todos, mesmo, outra, outro, outros, outras, toda, cada, calquera
  • PRON: algo, todo, un, nada, algúns, unha, outros, outro, alguén, mesmo
 • Int
  • DET: que
  • PRON: cal
 • Int
  • ADV: como, cómo, onde
  • DET: que
  • PRON: que, Cal, Quen, canto, Cales, Cantos
 • Prs
  • DET: os
  • PRON: se, lle, o, el, ela, eles, me, a, nos, eu
 • Prs
  • DET: súa, seu, seus, nosa, súas, noso, meu, miña, nosos, meus
  • PRON: se, lle, nos, o, me, lo, lles, a, elas, nós
 • Rel
  • ADV: onde
  • DET: cuxa
  • PRON: que, quen, cal, cales
 • Rel
  • ADV: como, cando, onde
  • DET: cantas, cuxa, cuxas
  • PRON: que, quen, cales, cantos
 • Card
  • NUM: dous, tres, dúas, 1, catro, seis, 10, 3, dez, 100
 • Card
  • NUM: catro, dous, tres, un, dúas, cinco, dez, 1990, 21, 25
 • Ord
  • NUM: primeira, primeiro, segunda, primeiros, I, segundo, terceiro, III, IV, primeiras
 • Ord
  • NUM: primeira, primeiro, segunda, II, IX, terceira, terceiro, V, primeiras, primeiros
 • Yes
  • DET: súa, seu, súas, seus, noso, nosa, meu, miña, meus, nosas
 • Yes
  • DET: súa, seu, seus, nosa, súas, noso, meu, miña, nosos, meus
  • PRON: seu, nosa
 • 1
  • AUX: son, era, fora, sexa, Estamos, podemos, debemos, fose, Podo, Teño
  • DET: noso, nosa, meu, miña, meus, nosas
  • PRON: me, nos, eu, nós
  • VERB: tiña, era, Avanzamos, cremos, deixamos, espero, Avaliaremos, Avistei, Conmovera, Contamos
 • 1
  • AUX: estamos, somos, estou, teño, vou, Podiamos, Sigo, deberiamos, imos, podemos
  • AUX-Fin: estamos, somos, estou, teño, vou, Podiamos, Sigo, imos, podemos, podía
  • AUX-Inf: sermos
  • DET: nosa, noso, meu, miña, nosos, meus, nosas
  • PRON: nos, me, nós, eu, min, nosa
  • VERB-Fin: temos, fixemos, queremos, digo, quixera, chegamos, creo, defendiamos, deixamos, entendemos
  • VERB-Inf: completarmos, integrarmos, irmos, termos
 • 1,3
  • VERB-Fin: Diría
 • 2
  • AUX: Debedes, Tes, podes
  • PRON: te, ti, vos
  • VERB: Acabas, aforas, decatastes, dominaches, oes
 • 2
  • AUX-Fin: Vas
  • PRON: te, che, ti
  • VERB-Fin: Explica, Imaxina, aceptas, alboreas, atoparás, buscas, chegas, escoites, escureces, miras
 • 3
  • AUX: é, foi, está, pode, estaba, foron, poden, están, podería, estaban
  • AUX-Fin: está, Son, pode, poidan
  • DET: súa, seu, súas, seus, os
  • PRON: se, lle, o, el, ela, eles, a, lles, os, si
  • VERB: hai, dixo, ten, tivo, comezou, fixo, declarou, é, afirmou, converteu
  • VERB-Fin: Están, observan, parece, permite, pilota
  • VERB-Inf: cumpriren, asumiren, desempeñaren, realizaren, superaren, xurdiren
 • 3
  • AUX-Fin: é, foi, está, son, pode, están, era, sería, vai, será
  • AUX-Inf: seren
  • DET: súa, seu, seus, súas, os, sua
  • PRON: se, o, lle, a, lo, os, lles, as, elas, el
  • VERB-Fin: hai, ten, teñen, fai, fixo, quere, considera, di, vén, dá
  • VERB-Inf: teren, chegaren, colaboraren, compartiren, decidiren, desviaren, formaren, forzaren, iren, mostraren
 • Plur
  • DET: noso, nosa, nosas
 • Plur
  • DET: nosa, súa, seu, noso, súas, seus, nosos, nosas
  • PRON: nosa
 • Sing
  • DET: meu, miña, meus, teu
 • Sing
  • DET: súa, seu, seus, súas, meu, miña, meus, sua
  • PRON: seu

Other Features

Other Features

Other Features

 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, en, a, por, con, para, como, sobre, entre, durante
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, en, a, por, con, para, sobre, entre, sen, desde
 • Clitic
  • Yes
   • PRON: se, lle, nos, o, me, lo, lles, a, as, os
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: obstante, apreciable, efectivo, funcional, vascularizados
   • ADP: de, en
   • ADV: concretamente
   • DET: a
   • NOUN: táboa, Capítulo, cadro, figura, figuras, Califf, Cantábrica-Rías, Lei, Parque, Punto
   • NUM: 1, 10, 20, 23, 70, -11,86, -36,03, -42,43, 105, 11
   • PART: non
   • PRON: como
   • PROPN: 1979a, BOE, Benson, Brassington, CV, Covarrubias, Exponse, Hannan, Isla, Lim
   • SYM: +
   • VERB: di, Brooman, FA+U, IPa, MECACAR, Pasa, autoinmune, cae, chega, conforme

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: ser, estar.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: ser, estar.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: ser, estar.
 • This corpus uses 12 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: poder, deber, ser, haber, estar, ter, ir, seguir, deixar, vir, acabar, levar.
 • This corpus uses 10 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: poder, estar, ter, deber, parecer, ir, ser, deixar, querer, vir.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: ser, estar.
 • This corpus uses 13 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: poder, ir, ter, estar, deber, haber, vir, seguir, acabar, deixar, levar, querer, semellar.
 • This corpus uses 3 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: ser, estar, quedar.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (3101)
  • VERB--NOUN-ADP(a) (2)
  • VERB--NOUN-ADP(ata) (2)
  • VERB--NOUN-ADP(aínda)-ADP(xa) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(como) (8)
  • VERB--NOUN-ADP(de) (13)
  • VERB--NOUN-ADP(en) (4)
  • VERB--NOUN-ADP(entre) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(sobre) (1)
  • VERB--PRON (1822)
  • VERB--PRON-ADP(de) (2)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (546)
  • VERB--NOUN-ADP(a) (4)
  • VERB--PRON (242)
  • VERB--PRON-ADP(a) (2)
  • VERB--PRON-ADP(con) (1)
  • VERB--PRON-ADP(para) (1)
  • VERB--PRON-ADP(sobre) (1)
  • VERB--PRON-Nom (6)
  • VERB-Fin--PRON (2)
  • VERB-Ger--NOUN (9)
  • VERB-Ger--PRON (3)
  • VERB-Inf--NOUN (46)
  • VERB-Inf--PRON (14)
  • VERB-Part--NOUN (9)
  • VERB-Part--PRON (8)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (381)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(arredor) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--PRON (286)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(con) (1)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(en) (1)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(por) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (4)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (20)
  • VERB-Ger--NOUN (7)
  • VERB-Ger--PRON (5)
  • VERB-Inf--NOUN (36)
  • VERB-Inf--PRON (30)
  • VERB-Inf--PRON-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (17)
  • VERB-Part--PRON (10)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB--NOUN (4398)
  • VERB--NOUN-ADP(a) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(como) (6)
  • VERB--NOUN-ADP(con) (2)
  • VERB--NOUN-ADP(de) (19)
  • VERB--NOUN-ADP(en) (3)
  • VERB--NOUN-ADP(historicamente) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(investir) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(mentres) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(precisamente) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(segundo) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(sobre) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(só) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(xa)-ADP(falar) (1)
  • VERB--PRON (1603)
  • VERB--PRON-ADP(para) (1)
 • obj
  • VERB--NOUN (478)
  • VERB--NOUN-ADP(a) (21)
  • VERB--NOUN-ADP(ata) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(até) (1)
  • VERB--NOUN-ADP(de) (6)
  • VERB--NOUN-ADP(por) (1)
  • VERB--PRON (35)
  • VERB--PRON-ADP(a) (1)
  • VERB--PRON-Acc (24)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Ger--NOUN (29)
  • VERB-Ger--PRON (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (3)
  • VERB-Inf--NOUN (209)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(a) (6)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(cara) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de)-ADP(a) (1)
  • VERB-Inf--PRON (7)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (14)
  • VERB-Part--NOUN (5)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (505)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(a) (7)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(arredor) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON (114)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(a) (2)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(pesar) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (54)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (6)
  • VERB-Ger--NOUN (53)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(a) (1)
  • VERB-Ger--PRON (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (4)
  • VERB-Inf--NOUN (286)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(a) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--PRON (34)
  • VERB-Inf--PRON-ADP(a) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (31)
  • VERB-Part--NOUN (7)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-ADP(a) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
 • iobj
  • VERB--PRON (274)
 • iobj
  • VERB--NOUN-ADP(a) (11)
  • VERB--PRON (10)
  • VERB--PRON-Dat (26)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(a) (1)
  • VERB-Ger--PRON (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (3)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(a) (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (4)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(a) (28)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(para) (1)
  • VERB-Fin--PRON (4)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(a) (5)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (46)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(a) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (4)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(a) (8)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-ADP(a) (3)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (13)

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview