home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Estonian-EDT

UD_Estonian-EWT

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 30972 sentences and 437769 tokens.
 • This corpus contains 4493 sentences and 56399 tokens.
 • This corpus contains 67393 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 8870 tokens (16%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 2 types of words with spaces. Examples: 14 000, 20 000
 • This corpus contains 2601 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a., al., ω-3-rasvhapete, e., jt., võib-olla, aeg-ajalt, n., s.t, n-ö, %-l, s., enam-vähem, nn., m., L., südame-veresoonkonna, v., ω-3-rasvhapetega, d., %-ni, &, J., Kr., ω-6-rasvhapete, H., c., km/h, Esto-TV, Ida-Euroopa, kesk-, ω-3-, ω-3-rasvhappeid, ω-rasvhapete, Põhja-Kaukaasia, USA-s, detrusor'i, k., vt., P., e-posti, maa-ala, v.a., ω-linoleenhappe, Lääne-Euroopa, R., Shakespeare'i, b., g/kg/min, ja/või
 • This corpus contains 413 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: :d, võib-olla, paha-paha, :s, a., |-X-|, E-330, sape.ru, PC_man, covid-19, e-teenindusse, ja-le, :P, @ausalt, BMW-d, F.a.Q, eelmine-q-le, inc., kl., m-parkimine, nn., nt., tie-break’i, /me, 2-ga, 2009-suvel, 7-seeria, 9-nda, :O, ;D, @arvan, @eleonore, B., Dr.x, Google’i, I-M13, ITF-i, L-K2, L-S, Petange’is, Põhja-Tallinna, R-mees, Shadow_angel, Taavi[esT], Zeebo-Zuki, crash_343, e., enam-vähem, energia.ee, hyphenator.js

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 62 lemmas tagged as pronouns (PRON): ei-tea-mitmes, ei_keegi, ei_miski, esimene, iga, iga_sugune, iga_üks, ise, ise_enese, keegi, kes, kumb, kumbki, kõik, mi-mina, milleks, milline, mina, mingi, mingi_sugune, minu-mina, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitu, muu, mõlema, mõni, nemad, nii_paljuke, nii_sugune, oma, oma_enese, oma_sugune, oma_taoline, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_samune, see_sugune, selline, sihuke, sina, sinu_sugune, säärane, teie_sugune, teine, teine_teise, teineteise, teist_sugune, tema, tema_sugune, too, too_sama, üks, üks_teise, üks_teist, ükski
 • This corpus contains 46 lemmas tagged as pronouns (PRON): iga, iga_sugune, iga_üks, igaüks, ise, ise_enese, ise_sugune, ja_veel_üks, keegi, kes, kes_se, kolmas, kumbki, kõigest, kõik, ma_i, mina, mingi, mingi_sugune, mis, miski, mitme_sugune, mitte_keegi, mitte_miski, mitu, muu, mõlema, mõni, need, oma, palju, sama, see, selline, sest, sina, tegelt, teine, teine_teise, teist_sugune, tema, temake, too, üks, üks_teise, ükski
 • This corpus contains 52 lemmas tagged as determiners (DET): Oma, esimene, iga, iga_sugu, iga_sugune, keegi, kogu, kolmas, kumb, kumbki, kõik, meie_sugune, milline, mingi, mingi_sugune, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitmes, mitu, muist, muu, mõlema, mõne_sugune, mõni, mõningane, mõningas, nihuke, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see-ja-see, see_sama, see_sugune, selline, sihuke, siuke, säärane, taoline, teine, teist_sugune, tema_sugune, tema_taoline, terve, too, too_sama, üks, ükski
 • This corpus contains 38 lemmas tagged as determiners (DET): 1, iga, iga_sugu, iga_sugune, igast, keegi, kogu, kõik, kõik_sugu, milline, mingi, mingi_sugune, mingine, minu_sugune, mis, miski, mitu, mitu-mitu, muu, mõlema, mõni, mõningas, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, selline, sihuke, siuke, säherdune, teine, tema, terve, too, üks, ükski
 • Out of the above, 36 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: esimene, iga, iga_sugune, keegi, kumb, kumbki, kõik, milline, mingi, mingi_sugune, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitu, muu, mõlema, mõni, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_sugune, selline, sihuke, säärane, teine, teist_sugune, tema_sugune, too, too_sama, üks, ükski
 • Out of the above, 21 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: iga, iga_sugune, keegi, kõik, mingi, mingi_sugune, mis, miski, mitu, muu, mõlema, mõni, palju, sama, see, selline, teine, tema, too, üks, ükski
 • This corpus contains 10 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ei, näima, olema, paistma, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima, ära
 • This corpus contains 9 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ei, näima, olema, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima, ära
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: näima, olema, paistma, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: näima, olema, pidama, saama, tunduma, võima
 • Conv
  • AUX: olles
  • VERB: võrreldes, arvates, kasutades, öeldes, vaadates, arvestades, võttes, minnes, tehes, pidades
 • Conv
  • AUX: olles
  • VERB: võttes, võrreldes, arvates, kasutades, minnes, vaadates, arvestades, kartes, lugedes, pannes
 • Fin
  • AUX: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, saab, olen
  • VERB: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • Fin
  • AUX: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, peab, võiks
  • VERB: on, tuleb, saab, tuli, läks, tea, arvan, läheb, teeb, sain
 • Inf
  • AUX: olla, tunduda, paista, pidada, saada
  • VERB: teha, saada, teada, võtta, näha, öelda, minna, kasutada, leida, panna
 • Inf
  • AUX: olla
  • VERB: teha, saada, minna, teada, öelda, panna, kirjutada, võtta, näha, rääkida
 • Part
  • ADJ: erinevate, seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, möödunud, erinevad, erinevaid, ülejäänud
  • ADV: märgatavamalt, väidetavasti
  • AUX: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • NOUN: hõivatute, hõivatud, uuritavat, hõivatuist, uuritavad, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, surnu, uuritavatel
  • PROPN: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas, Ühendatud
  • VERB: saanud, jäänud, jõudnud, seotud, teinud, muutunud, tulnud, tehtud, näinud, kasvanud
 • Part
  • ADJ: huvitav, antud, teatud, erinevaid, ülejäänud, asetatud, karastatud, mainitud, peidetud, leviv
  • AUX: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • NOUN: nakatunuid, nakatunutest, nakatunut, nakatunu, nakatunute, surnu, surnut, tänud, Kirjapandu, eeltoodu
  • VERB: saanud, antud, tulnud, kuulnud, läinud, lisatud, pandud, teinud, võtnud, käinud
 • Sup
  • ADJ: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
  • VERB: olemas, minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema
 • Sup
  • ADJ: Tegemata, harmoniseerimata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata, täpsustamata
  • AUX: olema, olemagi, saama
  • VERB: olemas, tegema, hakkama, minema, saama, kirjutama, maksma, rääkimata, tulema, mõtlema

Nominal Features

Nominal Features

 • Plur
  • ADJ: erinevate, uusi, suured, uute, erinevad, erinevaid, suurte, suuremad, uued, suuri
  • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, erinevates, erinevatel, vastavad, kuuluvate, olevad, olevate, huvitavaid
  • AUX-Fin: on, olid, võivad, oleme, peavad, olete, võiksid, peaksid, oleksid, peame
  • DET: kõik, need, nende, teiste, neid, mõned, kõigi, kõiki, teised, neist
  • NOUN: sissetulekute, inimesed, sõnul, inimeste, aastatel, inimesi, andmete, mehed, aastate, ettevõtete
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, uuritavad, hõivatutest, uuritavatel, osalenute, vastanuist, kinnipeetavate, olemasolevaid
  • NUM: pooled, tuhandeid, miljoneid, kümneid, miljardeid, tuhanded, sadu, sajad, kümnete, miljonite
  • PRON: nad, nende, meie, kes, me, mis, neid, need, meil, mida
  • PROPN: Nõukogude, Mõõdukad, Põhjamaade, Ühendriikide, Ametiühingute, Arstide, Baltimaade, Bekajd, Jagomägede, Mõõdukate
  • VERB-Fin: saavad, on, said, hakkavad, jäävad, tulevad, annavad, teevad, lähevad, jäid
 • Plur
  • ADJ: head, erinevaid, vanad, suured, uusi, häid, usklikud, viimased, kallid, paremad
  • ADJ-Part: erinevaid, erinevad, erinevate, arenevad, huvitavad, huvitavaid, liikuvad, odavad, odavaid, olemasolevad
  • AUX-Fin: on, olid, oleme, peaksid, peavad, võiksid, võivad, olete, said, olime
  • DET: need, kõik, neid, nende, mingeid, selliste, mõned, sellised, mingid, kõiki
  • NOUN: inimesed, inimesi, asju, asjad, inimeste, naised, teemad, tulemusi, sõnul, mehed
  • NOUN-Part: nakatunuid, nakatunutest, nakatunute, tänud, haigestunute, haigestunutest, lõpetanud, sisserännanute, solvunuid, surnuid
  • NUM: tuhandeid, sadu, kümneid, pooled, 2-de, 3'si, 5'si, 5-si, miljardid, tuhanded
  • PRON: nad, kes, meie, me, need, neid, meil, nende, mis, te
  • PROPN: lutsarite, sepapoisid, A​r​s​t​i​t​e​a​d​u​s​ü​l​i​õ​p​i​l​a​s​t​e, Dedicated, Fordidega, Hondad, Inglikesi, Jaguare, Jollerite, Kaitsjaid
  • SYM: S3'med
  • VERB-Fin: saavad, lähevad, on, teevad, tulevad, teeme, Käime, jäävad, arvavad, elame
 • Sing
  • ADJ: suur, hea, võimalik, suurem, uue, suure, raske, oluline, esimene, viimase
  • ADJ-Part: huvitav, erinev, vastava, vastav, erineva, erinevat, käesoleva, olev, elav, meeldiv
  • ADV: täis
  • AUX-Fin: on, oli, võib, saab, olen, peab, olin, pidi, võis, ongi
  • CCONJ: või
  • DET: see, selle, üks, iga, seda, sel, ühe, sama, samal, mitu
  • NOUN: aasta, aastal, aastat, raha, osa, krooni, korda, ajal, mõju, töö
  • NOUN-Part: uuritavat, Eeltoodu, nähtu, surnu, allakirjutanu, juhtunu, toimunu, toimunut, uuritav, uuritava
  • NUM: kaks, üks, kolm, 000, kahe, 1, ühe, miljonit, 2, viis
  • PRON: ta, see, oma, mis, ma, seda, tema, kes, selle, mida
  • PROPN: eesti, Eestis, Euroopa, Tartu, Tallinna, Peeter, Maa, Jan, Vene, Venemaa
  • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
  • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni, A-ga, A-ks, B-ga, C5-ga, Hg-ni, K-ga
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
  • X: pruritus, Sorry, acid, basic, block, brief, fin, fungi, health, of
 • Sing
  • ADJ: hea, õige, võimalik, huvitav, vana, esimene, tore, raske, lihtne, loll
  • ADJ-Part: huvitav, leviv, odav, elavana, hirmutav, kasvavas, nakkav, veenev, arusaadav, eelneva
  • ADV: imo, normilt, v2hem, Õkva
  • AUX: on, oli, olen, võib, peab, oled, saab, ongi, olin, peaks
  • AUX-Fin: on, oli, olen, võib, peab, oled, saab, ongi, olin, peaks
  • CCONJ: aka
  • DET: see, mingi, selle, seda, selline, iga, üks, mingit, sama, sellest
  • INTJ: Oeh, nohjah
  • NOUN: asi, aasta, teema, aru, kooli, raha, auto, inimene, elu, koolis
  • NOUN-Part: nakatunut, nakatunu, surnu, surnut, Kirjapandu, eeltoodu, haigestunut, kirjutatut, lahtiharutatuna, läbipõdenu
  • NUM: 2, kaks, 3, paar, ühe, 10, 100, kahe, kolm, 5
  • PRON: ma, see, mis, oma, seda, ta, sa, midagi, mida, kes
  • PROPN: eesti, eestis, Jumal, Ennist, Pärtel, nomad, Tallinna, gasoline, Imre, Zopp
  • SYM: %, .-., M-st, S3-el
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tuli, läks, arvan, läheb, teeb, sain, lähen
  • X: My, NOOOT, in
 • Abe
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX-Sup: Olemata
  • NOUN: tasuta, abita, tööta, traadita, heakskiiduta, järelevalveta, vastuseta, Piirideta, eelarvamusteta, elaniketa
  • PRON: minuta, selleta, milleta, selletagi, sinuta
  • PROPN: Lufthansata, Visnapuuta
  • VERB-Sup: rääkimata, saamata, teadmata, tegemata, hoolimata, sõltumata, kasutamata, tulemata, arvestamata, küsimata
 • Abe
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata, täpsustamata
  • NOUN: põhjuseta, tasuta, ERANDITA, Tulemusteta, abita, autota, graafikata, helita, internetita, kannatusteta
  • PRON: selleta
  • VERB-Sup: rääkimata, tegemata, edutamata, lugemata, sõltumata, teadmata, õppimata, alustamata, juhtimata, minemata
 • Abl
  • ADJ: esimeselt, vasakult, puhtalt, teiselt, vahetumalt, 2008., Kaugelt, Vaimsetelt, Vanematelt, Vormikohastelt
  • ADJ-Part: asuvalt, kasvavalt, lebavalt, olevalt, piirnevalt, saadavatelt, tiirlevatelt, valitsevatelt, vastujuhtuvatelt
  • DET: ühelt, teistelt, kõigilt, mitmelt, samalt, sellelt, Igasuguselt, igalt, minusuguselt, mitmetelt
  • NOUN: töölt, maalt, seisukohalt, riigilt, välismaalt, inimestelt, katuselt, lavalt, põrandalt, turult
  • NUM: ühelt, 100, miljonilt, 11, 1245, 3,7, 30-lt, 33-lt, 35, 58
  • PRON: ühelt, teiselt, temalt, neilt, minult, omalt, millelt, teistelt, endalt, kellelt
  • PROPN: Venemaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Landerilt, Maalt, Janilt, Kuubalt, Marsilt, Päikeselt, A.K-lt
  • SYM: %-lt
 • Abl
  • ADJ: lollidelt, milliselt, suuliselt, suurelt, tagumistelt, tähtajaliselt
  • ADV: normilt
  • DET: k6igelt, mõnelt, nendelt, sellelt
  • NOUN: maalt, tugevuselt, emalt, kohalt, suuruselt, Daamilt, Motorexilt, W9-lt, allveekabeturniirilt, gunztiasjatundjatelt
  • NUM: 500ltgi, 700lt
  • PRON: nendelt, endalt, mult, kellelt, minult, muult, neilt, teilt, teistlet, temalt
  • PROPN: Airilt, Krossilt
 • Add
  • ADJ: uude, esimesse, laia, kohalikku, suurde, kummalisse, pikka, riiklikku, tagumisse, 16.
  • DET: teise, mõnda, ühte, kumba, kumbagi
  • NOUN: kätte, koju, tuppa, meelde, silma, selga, kööki, pähe, ellu, toime
  • NUM: kahte, nelja, viide, ühte, -45,8, 1996, 45, 8-9, kolme, kuude
  • PRON: teise, ühte
  • PROPN: Tallinna, Liitu, ELi, Soome, Berliini, Hansapanka, Kadriorgu, Rootsi, Shveitsi, EL-i
 • Add
  • ADJ: Tehnilisse, ametlikku, karmi, kirjalikku, rohelisse
  • NOUN: kooli, koju, kätte, pähe, meelde, korda, kirja, ellu, silma, veebi
  • PROPN: Bin`i, Hast"`i, Kuressaarde, Virru, reaali, westholmi
 • Ade
  • ADJ: viimasel, järgmisel, eelmisel, esimesel, teisel, viimastel, suurel, 1999., varasematel, 16.
  • ADJ-Part: erinevatel, käesoleval, tuleval, vaadeldaval, erineval, algavatel, järgnevatel, peetaval, vaadeldavatel, elaval
  • DET: sel, samal, igal, ühel, sellel, mingil, sellisel, kõigil, mõnel, mõlemal
  • NOUN: aastal, ajal, sõnul, juhul, aastatel, alusel, hommikul, päeval, õhtul, hetkel
  • NOUN-Part: uuritavatel, ravituil, uuritaval, Allakirjutanul, juhtunul, jõudnutel, liitunutel, nähtul, olnutel, ravitutel
  • NUM: kahel, kolmel, paaril, ühel, neljal, 10, kaheksal, kolmandikul, pooltel, 15
  • PRON: mul, tal, meil, neil, kellel, sul, millel, kel, omal, teil
  • PROPN: Venemaal, Saksamaal, Inglismaal, Iirimaal, Harjumaal, Prantsusmaal, Hiiumaal, Toompeal, Eestil, Eestimaal
 • Ade
  • ADJ: eelmisel, viimasel, esimesel, järgmisel, 26., 3., Praegusel, headel, paremal, tormisel
  • ADJ-Part: käesoleval, piisaval, saadaval, seisval, t2navatel, toitval, tungival
  • DET: sellel, igal, sel, samal, sellisel, mingil, ühel, kõigil, mõnel, sellistel
  • NOUN: hetkel, juhul, ajal, teemal, aastal, sõnul, hommikul, päeval, korral, õhtul
  • NUM: kahel, 100, 2-l, 2004, neljal, paaril
  • PRON: mul, meil, sul, tal, neil, endal, kel, minul, kellelgi, teil
  • PROPN: saaremaal, Saksamaal, Larkol, Openil, Venemaal, Zoppil, BMW'l, Eestil, Esmakohtumisel, Irjal
  • SYM: %, S3-el
 • All
  • ADJ: uuele, suurele, suuremale, uutele, avalikule, praegusele, rasvhappelisele, endisele, strateegilistele, viimasele
  • ADJ-Part: olevale, toimuvale, armastavatele, asuvale, elavale, erinevatele, kuuldavale, kättesaadavatele, kõikehõlmavale, näivale
  • DET: sellele, kõigile, ühele, teistele, igale, samale, mõnele, kõikidele, teisele, mingile
  • NOUN: tööle, lastele, inimestele, inimesele, tööhõivele, teele, ebavõrdsusele, riigile, küsimusele, põrandale
  • NOUN-Part: tulnule, allakirjutanule, deporteeritutele, edasijõudnutele, eelnenule, elavale, elavatele, kannatanutele, käinutele, lahkunuile
  • NUM: kahele, ühele, neljale, paarile, kolmele, kuuele, kümnele, 10, 12, 200
  • PRON: talle, endale, mulle, neile, sellele, meile, kellele, sulle, millele, teile
  • PROPN: Eestile, Postimehele, Venemaale, Maale, Tõnule, Saksamaale, Inglismaale, Janile, Hiinale, Kerdile
  • SYM: %-le, i-le
  • VERB-Sup: minema
 • All
  • ADJ: teisele, eelnevale, uutele, vanusele, 5-ndale, 700, MoPa-nimelisele, Tulevastele, aastasele, absoluutsele
  • ADJ-Part: eelnevale, hoolitsevale, mõtlevale, mööduvatele, tegevatele, vajavale
  • DET: mingile, sellele, igale, nendele, mingitele, sellisele, sellistele, Neile, kõigile, mingisugusele
  • NOUN: lehele, tööle, inimestele, kohale, peole, teele, eelmine-q-le, hobusele, inimesele, koolile
  • NUM: 1-le, 3-le, 700'le, kahele
  • PRON: mulle, endale, talle, sulle, sellele, neile, kellele, kõigile, meile, omale
  • PROPN: ja-le, Suvatüübile, Ivanovile, eestile, saaremaale, senale, 350D-le, BMWle, Cipollale, Europargile
 • Com
  • ADJ: viimasega, 80ndatega, II-ga, Viimastega, abstraktsega, auklikuga, dekoratiivsega, dementsetega, eelmisega, eestikeelsetega
  • ADJ-Part: toimuvaga
  • DET: kõigiga
  • NOUN: aastaga, osaajaga, käega, arhitektuuriga, nimega, punktiga, tööga, häälega, tõenäosusega, pilguga
  • NOUN-Part: Eelnevaga, ennustatuga, koondatavaga, olemasolevaga, soovitatuga, tooduga
  • NUM: ühega, 0,78, 17.99ga, 3.51,1-ga, 49,38ga, 54,68ga, kaheksa, miljoniga, nulliga, viiega
  • PRON: sellega, millega, temaga, kellega, nendega, minuga, endaga, meiega, omaga, kellegagi
  • PROPN: Liiduga, Sposatoga, Joogaga, NATOga, Savisaarega, Leeduga, Venemaaga, Allikuga, Eestiga, Euroopaga
  • SYM: A-ga, B-ga, C5-ga, K-ga, i-ga
 • Com
  • ADJ: eelnevatega, enesekindlatega, rohkemaga, seitsmesajasega, viiestega
  • ADJ-Part: eelnevatega
  • NOUN: teemaga, auhinnafondiga, koroonaga, võiduga, meelega, aastaga, autoga, jumalaga, kaarega, käega
  • NUM: 2-ga, kümnega, 1-ga, 10k, 11-4ga, 2k, 60.000-ga, 700ga, 700sega, 96-ga
  • PRON: sellega, millega, temaga, kellega, meiega, minuga, sinuga, nendega, omadega, taga
  • PROPN: Jumalaga, Lugejaga, Malouliga, Venemaaga, cobraga, porschega, Andersoniga, BMW'ga, EL'ga, EuroParkiga
 • Ela
  • ADJ: keskmisest, suurest, esimesest, tavalisest, 1., senisest, vanast, uuest, endisest, mustast
  • ADJ-Part: toimuvast, erinevatest, loodetust, eelnevast, mõjutavatest, olevast, toimuvatest, ümbritsevast, asuvast, erinevast
  • AUX-Sup: olemast
  • DET: sellest, neist, ühest, teistest, teisest, kõigist, mõnest, mitmest, samast, kõikidest
  • NOUN: aastast, ajast, aastatest, elust, peast, algusest, küljest, tervisest, uksest, üldlipiididest
  • NOUN-Part: hõivatuist, hõivatutest, vastanuist, eeltoodust, toodust, uurituist, uuritutest, vastanutest, Eelöeldust, alustanust
  • NUM: kahest, kolmest, ühest, neljast, kuuest, 10, kümnest, sajast, viiest, üheksast
  • PRON: sellest, neist, millest, endast, temast, kellest, nendest, meist, paljudest, minust
  • PROPN: Eestist, Soomest, Tallinnast, Hiinast, Tartust, Moskvast, Itaaliast, Päikesest, Suurbritanniast, USAst
  • SYM: %
  • VERB-Sup: avaldamast, kommenteerimast, laulmast, registreerimast, tegemast, tulemast, tunnistamast, ennustamast, kaagutamast, kadumast
 • Ela
  • ADJ: 300, heast, lahtisest, millisest, millistest, olevast, suulisest, 1., 12-ndast, 18.
  • ADJ-Part: olevast, algavast, arvestatavatest, erinevatest, juhtivast, kavandatavast, kohutavast, pakkuvast, planeeritavast, säravatest
  • DET: sellest, igast, nendest, mingist, neist, ühest, kõigist, mingitest, samast, teistest
  • NOUN: algusest, asjast, ajast, koolist, aastast, klassist, teemast, koroonaviirusest, elanikest, foorumist
  • NOUN-Part: nakatunutest, haigestunutest, nakatunust
  • NUM: miljonist, 99, ühest, 100st, 38-st, 400st, 50, 600000, 98, Sajast
  • PRON: sellest, millest, neist, minust, nendest, meist, teineteisest, teistest, endast, sinust
  • PROPN: Eestist, Juryost, itaaliast, Ambassador'ist, Boccellist, Dionist, Fisherist, Focusest, Hiinast, II-st
  • SYM: M-st
  • VERB-Sup: elamast, mõtlemast, olemast, ütlemast
 • Ess
  • ADJ: esimesena, järgmisena, mõõdetuna, vaadatuna, võetuna, stabiilsena, 17aastasena, hinnatuna, koosnevana, lummatuna
  • ADJ-Part: mõõdetuna, vaadatuna, võetuna, hinnatuna, koosnevana, lummatuna, Ajendatuna, Kaasuvana, aetuna, avatuna
  • DET: ühena
  • NOUN: reeglina, tulemusena, tervikuna, mõjurina, põhjusena, ainsana, näitajana, tegurina, mõjuritena, osana
  • NOUN-Part: Ajendatuna, Kannatanuna, armununa, elavana, jaotatuna, juhatatuna, jõudnuna, kadunutena, kantuna, poolsurnuna
  • NUM: nullina, ühena
  • PRON: iseendana, Teisena, esimesena, kellena, sellisena, iseendina, millena, säärasena, ühena
  • PROPN: Accordina, Ehatähena, Koidutähena, Liibanonina, Liliana
 • Ess
  • ADJ: elavana, esimesena, kolmandana, surnuna, teisena, jõuetuna, jõulisena, kõikvõimsana, lõigatuna, neljandana
  • ADJ-Part: elavana, surnuna, lõigatuna, vaadatuna, väsinuna
  • NOUN: Näitena, asjana, haigena, keelena, kiirmaksena, reeglina, (laste)arstina, Kõrvalepõikena, Püsikasutajana, armulaualeivana
  • NOUN-Part: lahtiharutatuna, saanuna, väljalülitatuna
  • PRON: minuna, sellisena, sellistena
 • Gen
  • ADJ: uue, suure, viimase, erinevate, suurema, esimese, uute, keskmise, hea, suurte
  • ADJ-Part: erinevate, vastava, erineva, käesoleva, oleva, asuva, kuuluvate, huvitava, olevate, sõltuva
  • ADP: Läbi
  • CCONJ: või
  • DET: selle, ühe, nende, teiste, iga, mõne, kõigi, sellise, teise, sama
  • NOUN: aasta, sissetulekute, riigi, töö, inimese, maailma, inimeste, ebavõrdsuse, aja, andmete
  • NOUN-Part: hõivatute, osalenute, kinnipeetavate, surnu, uuritava, Eeltoodu, hukkunute, juhtunu, käinute, manipuleeritavuse
  • NUM: kahe, ühe, miljoni, kolme, viie, poole, kümne, nelja, paari, 000
  • PRON: oma, tema, nende, selle, mille, meie, minu, ta, kelle, enda
  • PROPN: eesti, Euroopa, Tartu, Tallinna, Maa, Vene, Liidu, Soome, Venemaa, saksa
  • PROPN-Part: Iseseisva
  • SYM: %
  • X: fungi, outcome, siecle'i
 • Gen
  • ADJ: suure, viimase, hea, uue, vana, eelmise, esimese, suuruse, parema, millise
  • ADJ-Part: erinevate, eelneva, huvitava, valitseva, vastava, Lälisevate, arvestatava, ebameeldiva, elava, eraldiseisva
  • DET: selle, mingi, ühe, nende, iga, sellise, mõne, sama, selliste, teise
  • NOUN: aasta, teema, inimese, elu, toidu, ühiskonna, inimeste, koha, auto, kooli
  • NOUN-Part: nakatunu, nakatunute, eeltoodu, haigestunute, sisserännanute, surnu, surnute, tarbitu
  • NUM: ühe, kahe, 10, miljoni, paari, viie, 2002, 3, kolmandiku, poole
  • PRON: oma, minu, selle, enda, meie, nende, mu, mille, tema, sinu
  • PROPN: eesti, Tallinna, Jumala, saaremaa, Tartu, Imre, Itaalia, Kristuse, Paljassaare, sony
 • Ill
  • ADJ: endisesse, asuvasse, erinevatesse, suuremasse, uutesse, väikestesse, jahedasse, lähimasse, millisesse, pimedasse
  • ADJ-Part: asuvasse, erinevatesse, nõustavasse, olemasolevatesse, põlevasse, tegelevasse, ilmuvasse, loodavasse, marssivatesse, moodustuvatesse
  • AUX-Sup: olema, saama
  • DET: sellesse, neisse, samasse, igasse, mingisse, teistesse, mõnesse, nendesse, kellessegi, kõigisse
  • NOUN: arvesse, haiglasse, masinatesse, voodisse, kohtusse, ehitistesse, autosse, taskusse, politseisse, sajandisse
  • NUM: kümnetesse, esikaheksasse, miljarditesse, seitsmesse
  • PRON: sellesse, endasse, temasse, millesse, kellesse, kellessegi, neisse, üksteisesse, millessegi, mitmetesse
  • PROPN: Eestisse, Tartusse, Euroopasse, NATOsse, Tallinnasse, Moskvasse, Ameerikasse, Hiinasse, Helsingisse, Indiasse
  • VERB-Sup: hakkama, minema, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema, andma
 • Ill
  • ADJ: põlevasse, 10-ndasse, 10.ndasse, hispaaniakeelsesse, kaesolevasse, kostuvasse, käsilolevasse, lugupidavasse, põnevasse, raskesse
  • ADJ-Part: põlevasse, kaesolevasse, kostuvasse, käsilolevasse, lugupidavasse, voolavasse, vähekäidavasse
  • AUX-Sup: olema, olemagi, saama
  • DET: mõnda, samasse, sellesse, Sellistesse, muudesse, neisse, teise, ühte
  • NOUN: sanyakusse, teemasse, arvesse, koondus-folderitesse, lennukisse, loengusse, maegashirasse, piirkondadesse, veebidesse, 7-seeriasse
  • NUM: 10ndasse
  • PRON: endasse, temasse, kellessegi, meisse, millesse, minusse, sellesse, teise
  • PROPN: eestisse, Torisse, C-sse, ERMi, Google'isse, Gümnaasiumisse, Indiasse, KUMUsse, Makuuchisse, Sanyakusse
  • VERB-Sup: tegema, hakkama, minema, saama, kirjutama, maksma, tulema, mõtlema, uskuma, olema
 • Ine
  • ADJ: esimeses, suures, erinevates, teises, käesolevas, viimases, uues, kolmandas, multiskalaarses, heas
  • ADJ-Part: erinevates, käesolevas, asuvas, järgnevas, erinevas, muutuvas, põhinevas, iseseisvas, olevas, vaadeldavas
  • AUX-Sup: olemas
  • DET: selles, ühes, igas, teises, mõnes, teistes, neis, samas, mingis, kõigis
  • NOUN: maailmas, mõttes, riigis, alguses, elus, aastas, keeles, lõpus, kodus, nädalas
  • NOUN-Part: juhtunus, loodus, segatus
  • NUM: ühes, kolmes, kahes, 10, 30, neljas, 12, 17, 40, 644-s
  • PRON: selles, milles, neis, paljudes, endas, temas, paljuski, omas, minus, teises
  • PROPN: Eestis, Tallinnas, Tartus, Euroopas, USAs, Hiinas, Soomes, Liidus, Rootsis, Moskvas
  • PROPN-Part: Sõltuvas
  • VERB-Sup: olemas, tulemas, valimas, tegemas, vaatamas, kasvamas, kujunemas, muutumas, tantsimas, esinemas
 • Ine
  • ADJ: teises, esimeses, kasvavas, otseses, praeguses, 9ndas, avalikus, kirjalikus, nõrgemas, suulises
  • ADJ-Part: kasvavas, esindavates, jõudvas, kandvas, sallivas, teatavas
  • DET: selles, igas, mingis, mõnes, teises, ühes, millises, muus, mõlemas, samas
  • NOUN: koolis, kodus, mõttes, alguses, elus, käes, maailmas, kodanikuportaalis, korras, setis
  • NUM: 2019, 37, kolmes
  • PRON: selles, milles, sinus, omas, endas, iseendas, meis, milleski, minus, sellises
  • PROPN: eestis, msnis, euroopas, hiinas, itaalias, Tallinnas, msnnis, Juryos, Laitses, Papiniidus
  • VERB-Sup: olemas, kihutamas, tulemas, tegemas, aitamas, kasvamas, koogutamas, kujutamas, kukkumas, lendamas
 • Nom
  • ADJ: suur, võimalik, suurem, hea, oluline, esimene, raske, uus, väike, viimane
  • ADJ-Part: erinevad, huvitav, erinev, vastav, olev, elav, meeldiv, põhinev, asuv, vastavad
  • ADV: täis
  • DET: see, kõik, üks, need, iga, mitu, selline, mõni, mõned, mingi
  • NOUN: mees, inimesed, inimene, osa, aeg, asi, naine, riik, osakaal, mõju
  • NOUN-Part: hõivatud, uuritavad, allakirjutanu, Eeltoodu, nähtu, Surnu, Vastsündinu, loodu, ravitud, sõbrad-tuttavad
  • NUM: kaks, üks, kolm, 1, 000, viis, neli, 2, paar, kümme
  • PRON: ta, see, mis, ma, kes, nad, me, sa, need, ise
  • PROPN: Peeter, Jan, Eesti, Tsee, Jüri, Tõnu, Mart, Ott, The, Jooga
  • SYM: %, %-le, %-ni
  • X: pruritus, Sorry, acid, basic, block, brief, fin, health, of, tšh
 • Nom
  • ADJ: hea, õige, võimalik, huvitav, esimene, tore, lihtne, loll, raske, suur
  • ADJ-Part: huvitav, leviv, odav, erinevad, hirmutav, nakkav, veenev, arenevad, arusaadav, erinev
  • ADV: imo, v2hem, Õkva
  • CCONJ: aka
  • DET: see, mingi, kõik, selline, need, üks, iga, teine, mis, mõni
  • INTJ: Oeh, nohjah
  • NOUN: asi, inimesed, inimene, teema, päev, mees, jumal, aasta, auto, osa
  • NOUN-Part: tänud, Kirjapandu, läbipõdenu, lõpetanud, surnu
  • NUM: 2, kaks, paar, 3, 100, kolm, 10, üks, 5, 4
  • PRON: ma, see, mis, kes, ta, sa, mina, nad, keegi, kõik
  • PROPN: Jumal, Ennist, Pärtel, nomad, gasoline, Zopp, d2xz, lutsar, Irja, Dedicated
  • SYM: %, S3'med
  • X: My, NOOOT, in
 • Par
  • ADJ: uusi, esimest, suurt, erinevaid, uut, head, suuri, suuremat, viimast, pikka
  • ADJ-Part: erinevaid, erinevat, huvitavaid, toimuvat, vastavat, täiendavaid, täiendavat, vajaminevat, huvitavat, sobivat
  • DET: seda, mingit, neid, kõiki, sellist, mingeid, selliseid, mitmeid, sama, teisi
  • NOUN: aastat, korda, krooni, aega, raha, tegemist, tööd, aru, inimesi, inimest
  • NOUN-Part: uuritavat, olemasolevaid, toimunut, juhtunut, kinnipeetavat, süüdistatavaid, edasijõudnuid, eeltoodut, elusolevat, hõivatuid
  • NUM: miljonit, kahte, kolme, miljardit, tuhat, ühtegi, üht, nelja, tuhandeid, ühte
  • PRON: seda, mida, midagi, neid, end, teda, mind, ennast, meid, keda
  • PROPN: Eestit, Siiditeed, Liitu, Maad, Tallinna, Venemaad, Teist, Jani, Kristust, USAd
  • SYM: %
 • Par
  • ADJ: head, suurt, erinevaid, esimest, sellist, uusi, uut, häid, erilisi, erilist
  • ADJ-Part: erinevaid, huvitavaid, huvitavat, odavaid, edutatavaid, hindumuutvaid, järgnevaid, järgnevat, kerkivaid, korraldatavat
  • DET: seda, mingit, neid, sellist, mingeid, kõiki, selliseid, ühtki, mitmeid, mõnda
  • NOUN: aru, aega, aastat, inimesi, punkti, raha, korda, asju, tegemist, asja
  • NOUN-Part: nakatunuid, nakatunut, surnut, haigestunut, kirjutatut, solvunuid, surnuid, tervenenuid
  • NUM: tuhandeid, sadu, ühte, ühtegi, kümneid, tuhat, 3'si, 31, 5'si, 5-si
  • PRON: seda, midagi, mida, neid, mind, end, ennast, sind, teda, kõike
  • PROPN: BMW-d, Dimmut, Kalevipoega, fordi, iisraeli, Arani, Britneyt, E-330, EVOIIV-t, Eestit
 • Ter
  • ADJ: praeguseni, 1990ndateni, Homseni, mustjaspruunini, neljandani, segmentaarseteni, seitsmekümnendateni, äärmuslikeni, üheksakümnendateni
  • NOUN: lõpuni, aastani, õhtuni, kroonini, dollarini, protsendini, päevani, detsembrini, keskpaigani, novembrini
  • NUM: 17,1, 2,5, 2,8, 22,8, 29, 3, 3.30ni, 39,6, 40, 46,4
  • PRON: selleni, meieni, milleni, minuni, teieni, paljudeni, temani
  • PROPN: Keilani, Alaskani, Andreseni, Galileini, Inglismaani, Lapimaani, Liiduni, Marioni, Marjuni, Mihhailini
  • SYM: Hg-ni
 • Ter
  • ADJ: 700, praeguseni
  • DET: selleni
  • NOUN: kraadini, lõpuni, eesmärgini, hetkeni, hommikuni, karantiini, keeluni, klaasini, kurvini, lahutuseni
  • NUM: 5ni
  • PRON: selleni, meieni, milleni, minuni
 • Tra
  • ADJ: selgeks, oluliseks, kindlaks, heaks, paremaks, esimeseks, puhtaks, suuremaks, tänaseks, nüüdseks
  • ADJ-Part: sobivaks, iseseisvaks, juhtivaks, kättesaadavaks, määravaks, vähendavaks, rahuldavaks, soovitavaks, õnnestunuks, algavaks
  • DET: üheks, selleks, igaks, mõneks, mitmeks, teiseks, esimeseks, samaks, selliseks, Nendeks
  • NOUN: lisaks, põhjuseks, aluseks, aastaks, eesmärgiks, ajaks, kasuks, lõpuks, õnneks, ülesandeks
  • NOUN-Part: viibinuks, väljavalituteks
  • NUM: kaheks, üheks, 99, kolmeks, neljaks, viieks, paariks, kuueks, pooleks, 10-15
  • PRON: selleks, omaks, milleks, samaks, nendeks, selliseks, iseendaks, kelleks, kõigeks, paljudeks
  • PROPN: Arpanetiks, Atriumiks, Cabernet'-veiniks, Chappaquaks, Entente'iks, Franckiks, Francoks, Freewomaniks, Hitleriks, Indiaks
  • SYM: A-ks
  • VERB-Sup: leidmaks, kirjeldamaks, vältimaks, näitamaks, rõhutamaks, selgitamaks, Andmaks, Jõudmaks, Kavandamaks, Saavutamaks
 • Tra
  • ADJ: selgeks, järgmiseks, lolliks, terveks, suuremaks, haigeks, hulluks, kallimaks, kergemaks, paksuks
  • ADJ-Part: huvitavaks, iseseisvaks, kuuluvaks, kättesaadavaks, leitavaks, m​i​t​t​e​-​v​e​a​t​e​a​d​e​t​-​v​ä​l​j​a​s​t​a​v​a​k​s, poolkrõmpsuvaks, surnuks, tasakaalustavaks, tuvastatuks
  • DET: selleks, igaks, mingiks, igaksu, samaks, üheks
  • NOUN: lisaks, õnneks, abiks, ajaks, lõpuks, juhuks, tegemiseks, vahelduseks, aastaks, alustuseks
  • NUM: üheks, 2-ks, 21, 23, 8, kolmeks, pooleks
  • PRON: selleks, omaks, samaks, Mõlemaks, millekski, tolleks
  • VERB-Sup: vältimaks, nõustamakas, pakkumaks, varustamaks

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: suurem, suurema, parem, väiksem, suuremad, kõrgem, suuremat, lihtsam, kõrgema, parema
  • ADJ-Part: adutavamaid, eelistatavamad, hinnatavam, konverteeritavam, nauditavam, nähtavam, soovitatavam
 • Cmp
  • ADJ: parem, suurem, raskem, lihtsam, parema, kergem, ohtlikum, paremad, suurema, tugevam
 • Pos
  • ADJ: suur, hea, võimalik, uue, eri, raske, suure, oluline, valmis, viimase
  • ADJ-Part: erinevate, seotud, teatud, tehtud, antud, möödunud, tuntud, erinevad, erinevaid, ülejäänud
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, saamata, etteteatamata, juhtimata
 • Pos
  • ADJ: hea, õige, võimalik, huvitav, vana, head, tore, valmis, antud, raske
  • ADJ-Part: huvitav, antud, teatud, erinevaid, ülejäänud, asetatud, karastatud, mainitud, peidetud, leviv
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata, täpsustamata
 • Sup
  • ADJ: parim, suurim, suurima, parimaks, kõrgeim, parima, parimad, suurimaks, tuntuim, suurimad
 • Sup
  • ADJ: parim, suurim, parimate, enim, huvitavaim, kõrgeim, lollikindlaima, nõrgim, parima, parimad
 • Neg
  • ADV: mitte, ega, ei
  • AUX: ei, pole, polnud, poleks, ära, polegi, ärge, polnudki, polevat, polekski
  • AUX-Fin: pole, polnud, poleks, ei, ära, polegi, ärge, polnudki, polevat, polekski
  • CCONJ: ega
  • VERB-Fin: pole, polnud, polegi, poleks, polnudki, NäE, kasutata, olevat, osta, palutud
 • Neg
  • ADV: mitte, ega
  • AUX: ei, pole, ära, polnud, poleks, ple, mai, polegi, ärge, ärgu
  • AUX-Fin: pole, ära, polnud, poleks, ple, polegi, ärge, ärgu, pold, poleksi
  • CCONJ: ega
  • PRON: mai
  • VERB-Fin: pole, polegi, polnud, mõtle, plee, polnd, tea, teinud

Verbal Features

Verbal Features

 • Cnd
  • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, poleks, võiksid, peaksid, saaks, oleksid, tohiks, olnuks
  • VERB-Fin: tuleks, oleks, tahaks, saaks, annaks, läheks, tasuks, suudaks, tahaksin, teeks
 • Cnd
  • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, saaks, poleks, oleksin, peaksid, võiksid, tohiks, saaksid
  • VERB-Fin: tahaks, oleks, tuleks, saaks, ütleks, annaks, hakkaks, jääks, ostaks, rajaksin
 • Imp
  • AUX-Fin: olgu, ära, ole, ärge, olgem, ärgem, ärgu, Olge, saa, Ärme
  • VERB-Fin: vaata, vt, tule, mine, kuule, näe, pane, võta, tee, olgu
 • Imp
  • AUX-Fin: ära, olgu, ole, olge, olgem, ärge, ärgu, 0le
  • VERB-Fin: vaata, mine, tee, võta, minge, mõtle, kirjuta, proovi, tule, kuule
  • VERB-Inf: osta
 • Ind
  • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, saab, olen, peab, saa
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • Ind
  • AUX-Fin: on, oli, pole, ole, olen, võib, peab, oled, olid, saa
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tuli, läks, tea, arvan, läheb, teeb, sain
 • Qot
  • AUX-Fin: olevat, polevat, pidavat, võivat, olevatki, saavat
  • VERB-Fin: olevat, tulevat, elustavat, hindavat, meeldivat, muutuvat, troonivat, tõusvat, viitavat, ajavat
 • Qot
  • AUX-Fin: olevat, pidavat
  • VERB-Fin: Räägitavat, andvat, mainivat, meeldivat, minevat, säilivat, tahetavat
 • Past
  • ADJ-Part: seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, möödunud, ülejäänud, nimetatud, loodud, jäänud
  • AUX-Fin: oli, olid, polnud, olnud, olin, pidi, võis, sai, saanud, oligi
  • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, surnu, allakirjutanu, osalenute, vastanuist
  • PROPN-Part: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud, Ühendatud
  • VERB-Fin: ütles, sai, tuli, läks, jäi, oli, tegi, hakkas, võttis, andis
  • VERB-Part: saanud, jäänud, jõudnud, seotud, teinud, muutunud, tulnud, tehtud, näinud, kasvanud
 • Past
  • ADJ-Part: antud, teatud, ülejäänud, asetatud, karastatud, mainitud, peidetud, seotud, surnud, tehtud
  • AUX-Fin: oli, olid, olin, sai, olnud, polnud, pidi, tundus, pidin, võis
  • AUX-Part: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • NOUN-Part: nakatunuid, nakatunutest, nakatunut, nakatunu, nakatunute, surnu, surnut, tänud, Kirjapandu, eeltoodu
  • VERB-Fin: tuli, läks, sain, kirjutasin, oli, sai, ütles, hakkas, jäi, panin
  • VERB-Part: saanud, antud, tulnud, kuulnud, läinud, lisatud, pandud, teinud, võtnud, käinud
 • Pres
  • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, huvitav, erinev, vastava, vastav, erineva, erinevat, erinevates
  • ADJ-Sup: tasumata
  • AUX-Fin: on, pole, võib, ole, oleks, peaks, saab, olen, peab, saa
  • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, uuritavatel, kinnipeetavate, olemasolevaid, uuritav, uuritava, uuritaval, kinnipeetavat, sõbrad-tuttavad
  • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, jääb, ütleb, läheb, pole, teeb, hakkab, annab
  • VERB-Part: toretsevat
 • Pres
  • ADJ-Part: huvitav, erinevaid, leviv, odav, elavana, erinevad, erinevate, hirmutav, kasvavas, liikuvad
  • AUX-Fin: on, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, peab, võiks, oled
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tea, arvan, läheb, teeb, pole, saa, lähen
 • Act
  • ADJ-Part: erinevate, möödunud, erinevad, erinevaid, ülejäänud, jäänud, toimunud, saanud, ilmunud, erinev
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • ADV-Part: väidetavasti
  • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, saab, olen
  • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • AUX-Sup: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
  • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, surnu, uuritavatel, allakirjutanu, osalenute, vastanuist, juhtunu, kinnipeetavate, olemasolevaid
  • PROPN-Part: Ühinenud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
  • VERB-Part: saanud, jäänud, jõudnud, teinud, muutunud, tulnud, näinud, kasvanud, läinud, leidnud
  • VERB-Sup: olemas, minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema
 • Act
  • ADJ-Part: huvitav, erinevaid, ülejäänud, leviv, odav, surnud, elavana, erinevad, erinevate, hirmutav
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata, täpsustamata
  • AUX: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, peab, olnud
  • AUX-Fin: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, peab, võiks
  • AUX-Part: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • AUX-Sup: olema, olemagi, saama
  • NOUN-Part: nakatunuid, nakatunut, nakatunu, surnut, tänud, haigestunut, haigestunute, kirjutatut, lõpetanud, nakatunust
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tuli, läks, tea, arvan, läheb, teeb, sain
  • VERB-Part: saanud, tulnud, kuulnud, läinud, teinud, võtnud, käinud, jäänud, nakatunud, näinud
  • VERB-Sup: olemas, tegema, hakkama, minema, saama, kirjutama, maksma, rääkimata, tulema, mõtlema
 • Pass
  • ADJ-Part: seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, nimetatud, loodud, huvitav, saadud, suunatud
  • AUX-Fin: ollakse, võidakse, oldi, olda, võidi, oldud, ollaksegi
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, ravituil, eeltoodust, etnofutu, loodu
  • PROPN-Part: Avatud, Relvastatud, Ühendatud
  • VERB-Fin: kasutatakse, peetakse, tehti, tehakse, hakati, leiti, nimetatakse, võeti, antakse, peeti
  • VERB-Part: seotud, tehtud, toodud, antud, võetud, leitud, kirjeldatud, kasutatud, loodud, tingitud
  • VERB-Sup: alustatama, arutletama, avatama, kirjutatama, lastama, saadetama, suletama, toodama
 • Pass
  • ADJ-Part: antud, teatud, huvitav, asetatud, karastatud, mainitud, peidetud, seotud, tehtud, tuntud
  • NOUN-Part: nakatunutest, Kirjapandu, eeltoodu, haigestunutest, lahtiharutatuna, nakatunute, surnu, tarbitu, väljalülitatuna
  • VERB-Fin: tehakse, võeta, hakatakse, tahetakse, hakati, hirmutatakse, küsitakse, lubata, pandi, pannakse
  • VERB-Part: antud, lisatud, pandud, tehtud, loodud, kirjutatud, mõeldud, öeldud, kogutud, seotud
  • VERB-Sup: kõrvaldatama, pandama

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADJ: selline, sama, säärane, samasugune, seesama, sellised, sellist, selliseid, niisugune, seesuguseid
  • DET: see, selle, need, seda, sel, sama, nende, samal, teiste, selline
  • NOUN: selle
  • PRON: see, seda, selle, nende, sellest, need, neid, selleks, sellega, sellele
  • PROPN: teise
 • Dem
  • ADJ: selline, sama, sellist, sellised, niisugune, samasugune, samasugused, samasugust, sedasama, sellise
  • DET: see, selle, seda, selline, need, sama, neid, sellest, sellel, sellist
  • PRON: see, seda, selle, sellest, need, neid, selles, sellega, nende, selleks
 • Ind
  • ADJ: mingisuguseks, mingisugust
  • DET: üks, ühe, mitu, mingi, mingit, mõne, mõni, mõned, ühel, üheks
  • NUM: ühe
  • PRON: midagi, keegi, paljud, muud, üks, muu, paljude, kedagi, kellelegi, miski
 • Ind
  • ADJ: mingisugust, mingisuguseid, mõnda, mõndagi, mõned, mõni, mõnigi
  • DET: mingi, üks, mingit, ühe, mõni, mõne, mitu, mingeid, mingid, mõned
  • PRON: midagi, keegi, paljud, muud, kedagi, millegi, kellegi, kellelgi, miski, mõned
 • Int
  • ADJ: millised
  • DET: milline
  • PRON: kes
 • Int,Rel
  • ADJ: missugune, Missugust, kumb, milline, missugused, mitmendal
  • DET: mis, millise, millist, missugune, missugused, kumb, millised, missugust, Milliseid, kumba
  • PRON: mis, kes, mida, mille, kelle, millest, millega, kellel, milles, keda
 • Int,Rel
  • ADJ: milline, millise, millist, millistest
  • DET: mis, millaised, millises
  • PRON: mis, kes, mida, mille, kelle, millest, keda, kellele, milles, kel
 • Prs
  • ADJ: oma
  • ADV: oma
  • DET: Oma, nende
  • NOUN: oma, Kõneleja
  • PRON: ta, oma, ma, tema, nad, meie, me, sa, nende, minu
  • PROPN: Meie
 • Prs
  • ADJ: omas
  • DET: nende
  • PRON: ma, oma, ta, sa, mul, minu, mina, nad, meie, ise
 • Rcp
  • PRON: teineteist, teineteise, teineteisest, üksteist, üksteise, üksteisest, teineteisele, üksteisele, iseenda, üksteisega
 • Rcp
  • PRON: teineteise, teineteisest, üksteise, üksteist, üksteisel, üksteisele
 • Rel
  • ADJ: milline, millised, millist, millise, kumb, milliseid, millises, millisesse, milliste, milliseks
  • ADV: kus
  • DET: millise, millist, millised, milliseid, milline, millises, kumma, kummas, millisest, milliste
  • PRON: mis, kes, mida, mille, milline, millised, kelle, kellel, keda, kellele
 • Rel
  • ADJ: milline, millise, millised, milliseid, millisest, milliselt, millist, millistele, millistest, missuguse
  • DET: millises
 • Tot
  • ADJ: kogu-
  • DET: kogu, kõik, iga, igal, kõigi, kõiki, igas, mõlemad, kõigil, kõikide
  • NOUN: Kõik, eas, ea, eani
  • PRON: kõik, kõike, kõigile, mõlemad, kõiki, kõigil, igal, kõigele, kõigi, mõlema
 • Tot
  • DET: kõik, kogu, iga, igal, kõiki, igas, igast, kõigil, igale, kõigi
  • PRON: kõik, kõike, kõigile, kõigil, kõige, k6ik, kõigest, KÕIGI, KÕIIK, Mõlemaks
 • Card
  • ADJ: Teine
  • NOUN: IL-5, IL-3, IL-4
  • NUM: kaks, 1, üks, 2, 000, kolm, 10, kahe, 3, ühe
  • PROPN: GP-2, Sputnik-1, ZIL-130, 8, Kolme, MiG-29
  • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni
 • Card
  • ADJ: 300, 700
  • NUM: 10, 3, 2, kaks, 1, 20, 4, paar, ühe, 100
  • PROPN: saku0007
  • SYM: %, -.-
 • Ord
  • ADJ: esimene, 1., esimest, esimese, teine, 2000., 2., teise, 1997., 1999.
  • NUM: kolmandat, 2000.-2001., I, III, Teine, VII, esimest, kolmas, sajas, teise
  • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, ADV, M, Esimene, Esimese, Neljanda, Neljandal, Teisel
  • X: C
 • Ord
  • ADJ: esimene, 27., 3., esimese, esimest, teises, teine, 8., 9., teisele
  • NUM: 9nda, 10, 10ndasse, 11, 15., 1998., 6500.-, 8, 9-nda, 94'
  • PROPN: II-st
 • Yes
  • ADJ: oma
  • ADV: oma
  • DET: Oma
  • NOUN: oma
  • PRON: oma, omal, omad, omaks, omast, omaenda, omaga, omalt, omas, omadega
 • Yes
  • ADJ: omas
  • PRON: oma, omal, omale, omadega, omaks, omad, omade, omaga, omi, on
 • Yes
  • PRON: ise, end, endale, enda, ennast, endast, endal, iseenda, enese, endaga
 • Yes
  • PRON: ise, enda, endale, end, ennast, endal, omale, enese, teineteise, teineteisest
 • 1
  • AUX-Fin: olen, oleme, olin, pean, peame, olime, võime, saame, peaksime, oleksin
  • PRON: ma, meie, me, minu, mul, meil, mind, mina, mulle, mu
  • PROPN: Meie
  • VERB-Fin: arvan, sain, mõtlesin, tean, ütlesin, nägin, tegin, mäletan, vaatan, läksin
 • 1
  • AUX-Fin: olen, oleme, olin, pean, oleksin, saan, pidin, võin, olime, peame
  • PRON: ma, mul, minu, mina, meie, me, mulle, meil, mu, mind
  • VERB-Fin: arvan, sain, lähen, kirjutasin, loodan, tean, saan, panin, mõtlen, palun
 • 2
  • AUX-Fin: oled, olete, olid, ära, võid, ole, pead, ärge, võite, peate
  • PRON: sa, te, teie, sinu, sul, sulle, sind, sina, su, teid
  • VERB-Fin: vaata, tule, tahad, mine, tead, lähed, kuule, saad, näe, pane
 • 2
  • AUX-Fin: oled, võid, ära, pead, ole, olete, saate, oledki, olge, saad
  • PRON: sa, te, sul, sinu, su, sulle, sind, sina, teie, teile
  • VERB-Fin: saad, tead, teed, vaata, mine, tahad, tee, tunned, võta, minge
 • 3
  • AUX-Fin: on, oli, võib, olid, saab, peab, võivad, ongi, pidi, võis
  • DET: nende
  • NOUN: Kõneleja
  • PRON: ta, tema, nad, nende, talle, tal, teda, neid, neil, neile
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • 3
  • AUX-Fin: on, oli, võib, peab, olid, saab, ongi, sai, pidi, tundub
  • DET: nende
  • PRON: ta, nad, tema, talle, nende, teda, neile, tal, neil, nemad
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tuli, läks, läheb, teeb, teab, jääb, oli

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., van, I, %-se, %-st, 80'ndate, nim, nim., II-ga
   • ADV: jne, jt., jt, s.t, sh, n-ö, nt, st, jm, jms
   • CCONJ: &, e, e.
   • NOUN: a., a, USB, p, VD, g, km, cm, m, kr
   • NUM: milj., milj
   • PROPN: USA, AS, A., LRE, NATO, EL, N., de, HA, CDU
   • SYM: =, *, §, 'i, sulev@ekspress.ee, C18:2n-6, C18:3n-3, anne@ekspress.ee, s., °C
   • VERB-Fin: vt, vt., vrd
   • X: al., of, in, to, D66, I, XXY, a, b, es
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., brå, h., orig.
   • ADV: jne, vms, jms, nt, st, mh, a, ca, jm, PS
   • CCONJ: a, e.
   • INTJ: mdx, wtf.
   • NOUN: ATP, a, p, z, b, a., NI, sape.ru, c, EE
   • PROPN: YOU, |=X=|, BMW, USA, Macu1, mb, msnis, ekre, v, AC
   • SYM: &, CO2, M1, %, TR-23, M-st, S3-el, i-
   • X: of, NB, ^, to
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, kohta, vahel, järgi, jooksul, vastu, korral, puhul, all, pärast
  • Prep
   • ADP: üle, pärast, enne, koos, ilma, läbi, mööda, peale, alates, kuni
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, kohta, jaoks, peale, pärast, puhul, all, vastu, järgi, juurde
   • ADV: ette, peale
  • Prep
   • ADP: peale, üle, enne, ilma, pärast, koos, läbi, tänu, kuni, mööda
   • ADV: enne, mööda, pärast
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, olnud, ei, tohi, pea, tohiks, saanud, oleks, peaks
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, tohi, pea, tohiks, saanud, oleks, peaks, või
   • VERB-Fin: tea, saa, taha, ole, suuda, oska, saanud, pruugi, suutnud, tule
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, olnud, ei, pea, tohi, oleks, peaks, tundu, olegi
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, pea, tohi, oleks, peaks, tundu, olegi, saanud
   • VERB-Fin: tea, saa, lähe, taha, usu, ole, hakka, näe, oska, suuda
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: druzhnõi
   • ADV: nahui, so, u
   • CCONJ: versus
   • NOUN: camera, factory, live, obscura, outlet, injunction, preliminary
   • PROPN: Holy, Night, O, Big, Dream, Earth, Sex, Song, Study
   • X: tõ, ?????, Proopusk, in, jesh, la, stupai, á, ??????????, ?????????????
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: chill, ultimagte
   • ADV: anyway, OK, ala, h.ui, one-by-one, sure, imho, imo
   • INTJ: no, omg, HUI, Sry, bljääd, nolife, wtf, wtf.
   • NOUN: ratio, death, E, I, Light, Monolog, Pop, So, Un, a
   • PROPN: Enthusiasistic, Du, Enthusiastic, Fanatically, Hasti, Me, Music, Plant, Tree
   • X: da, My, ****, ALL, About, Humble, IT's, Opinion, ala, aut
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: täis-, pika-, väike-, eesti-, keskeri-, 4-, Monomikro-, administratiiv-, ekstra-, era-
   • ADP: siin-
   • ADV: sisse-, Elektro-, jae-, mehe-, sinna-, vara-
   • NOUN: teadus-, kesk-, haigus-, alg-, kodu-, laade-, majandus-, uurimis-, andme-, haridus-
   • NUM: ω-3-, 1-, 2-, 10-, 3-, 5-, 6-, 7-, ω-6-, 128-
   • PROPN: Kesk-, Haridus-, Kuurort-, Liha-, Lõuna-, Ida-, Julgeoleku-, Lähis-, Saare-, Agnese-
   • PUNCT: --, ---
   • SYM: A-, B-
   • VERB-Fin: karjus-
 • Hyph
  • Yes
   • NOUN: keeramis-, raputamis-, PR-, karantiini, kirjandus-, müügi-, piima-, seisu-, teema, tuule-
   • PUNCT: ---
   • SYM: i-
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 1., 2000., 2., 1997., 1999., 3., 1996., 1998., 1992., 1995.
   • NUM: 1, 2, 000, 10, 3, 4, 5, 15, 20, 6
   • PROPN: 8
   • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni
  • Letter
   • ADJ: esimene, esimest, esimese, teine, teise, esimesel, esimesed, teisel, esimeses, kolmas
   • NUM: kaks, üks, kolm, kahe, miljonit, ühe, viis, miljoni, neli, kolme
   • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, Esimene, Esimese, Kolme, Neljanda, Neljandal, Teisel
  • Roman
   • ADJ: II, I, III, XI, XX, VI, XII, IV, MDCXXXII, V
   • NUM: I, III, VII
   • PROPN: ADV, M, CX, XM
   • X: C
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 27., 3., 8., 9., 1., 18., 2., 2006., 29., 4.
   • NUM: 10, 3, 2, 1, 20, 4, 100, 11, 5, 90
   • PROPN: saku0007
   • SYM: %, -.-
  • Letter
   • ADJ: esimene, Teine, esimese, 9ndas, esimest, kuuenda, 10.ndasse, 12-ndast, 80ndatel, 9-nda
   • NUM: kaks, paar, ühe, kahe, üks, kolm, miljoni, paari, pool, ühtegi
  • Roman
   • ADJ: I, II
   • PROPN: II-st
 • Style
  • Slng
   • ADV: aint, Pmst, Sitaks, pohh, imo
   • NOUN: bemmi, põmmi, sapikale, bemari, bemii, bemm, bemme, bemmist, bõmari, eequ
   • PROPN: senale, jeepudele
   • VERB-Fin: Ruulime, plekkab
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: lol, lyhike, vanat, 3-se, S|tt, VAFFA, eequse, hiad, inglisekeelset, isikliku
   • ADJ-Part: kaesolevasse, katastatud, korrtaldatud, krõvisevaid, kõkuvaid, liikuvad, risitava, t2navatel, ylalolevast, õpinud
   • ADP: yle, est, jaosk, juure, kuures, pärast´, seos, ymber
   • ADV: nyyd, yldse, kyll, 2kki, Sellepräast, akki, sii, t2pselt, t6siselt, 2ki
   • AUX: ple, olex, vöib, 0le, 2ra, e, olek, olrnudki, pinanud, pn
   • AUX-Fin: ple, olex, vöib, 0le, olek, olrnudki, pn, pold, poleksi, v6ib
   • AUX-Part: pinanud, v6inud
   • CCONJ: vòi, ag, jja, voi
   • DET: yks, igaksu, k6igelt, k6iki, m6nes, m6ni, migni, millaised, mingel, mingid
   • INTJ: aitähh, Aitah, v2
   • NOUN: miis, ühsikonna, Minupuhl, autut, dushi, henerasvad, medistsiinigeenius, /me, 6hku, Algses
   • NUM: 10, ùks
   • PRON: k6ik, KÕIIK, Mede, asee, kelle, koigega, kôik, köik, küik, küikk
   • PROPN: msnnis, porche, saaremaa, Auton2itus, Donivesst, Duranti, Egipütuses, Hare-Kriðna, Igaor, Iigor
   • PUNCT: !!11, 8, ???+
   • SCONJ: ku, nigu, sis
   • VERB-Conv: v6rreldes, l2htudes, oller
   • VERB-Fin: kkeelas, n2itab, olex, teind, yritas, Karanteerin, Saax, Täitan, ajetakse, akaku
   • VERB-Inf: näitata, aidat, k6ristada, kysida, n2ha, s6ita, syya, tykeldada, töödata, v8tta
   • VERB-Part: näind, arvand, eletatud, hakkanud, kuulnd, m6elnd, mainiutd, n2htud, n2inud, oannud
   • VERB-Sup: haippima, nõustamakas, olema, panematta, paneme, põleema, sätima, tegutsema, varama, võtmatta
   • X: aegaset, n6u

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: olema.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: olema.
 • This corpus uses 10 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: olema, ei, võima, pidama, saama, tohtima, tunduma, ära, näima, paistma.
 • This corpus uses 9 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ei, olema, pidama, võima, saama, ära, tunduma, tohtima, näima.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (51)
  • VERB-Fin--NOUN-All (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ela (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (14)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(ringis) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Ine (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (11364)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (1070)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5789)
  • VERB-Fin--PRON-Par (139)
  • VERB-Inf--NOUN (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (521)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (51)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (273)
  • VERB-Inf--PRON-Par (15)
  • VERB-Part--NOUN (3)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Part--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1402)
  • VERB-Part--NOUN-Par (112)
  • VERB-Part--PRON-Nom (700)
  • VERB-Part--PRON-Par (23)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (314)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (18)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (176)
  • VERB-Sup--PRON-Par (5)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (12)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (938)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (134)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(alla) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1135)
  • VERB-Fin--PRON-Par (27)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (43)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (54)
  • VERB-Inf--PRON-Par (2)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (79)
  • VERB-Part--NOUN-Par (10)
  • VERB-Part--PRON-Nom (112)
  • VERB-Part--PRON-Par (4)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (38)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (1)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (46)
  • VERB-Sup--PRON-Par (2)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (47)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (11)
  • VERB-Conv--NOUN-Par (408)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Par (32)
  • VERB-Fin--NOUN (33)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2191)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1303)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (6103)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(kuni) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (186)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (194)
  • VERB-Fin--PRON-Par (1486)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (306)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (632)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (2544)
  • VERB-Inf--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (24)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (59)
  • VERB-Inf--PRON-Par (633)
  • VERB-Part--NOUN (6)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (312)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(üle) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (731)
  • VERB-Part--NOUN-Par (920)
  • VERB-Part--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (28)
  • VERB-Part--PRON-Nom (170)
  • VERB-Part--PRON-Par (213)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (113)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (31)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (797)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (7)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (2)
  • VERB-Sup--PRON-Par (138)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (4)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Par (34)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Par (5)
  • VERB-Fin--NOUN (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Add (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (233)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (117)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (666)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(mööda) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (34)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (42)
  • VERB-Fin--PRON-Par (324)
  • VERB-Inf--NOUN (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (45)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (103)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (296)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (4)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (17)
  • VERB-Inf--PRON-Par (134)
  • VERB-Part--NOUN (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (33)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (76)
  • VERB-Part--NOUN-Par (86)
  • VERB-Part--PRON-Gen (6)
  • VERB-Part--PRON-Nom (33)
  • VERB-Part--PRON-Par (32)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (22)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (97)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (3)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (3)
  • VERB-Sup--PRON-Par (37)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 191 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: tundma end, liigutama end, pidama ennast, ajama end, nimetama ennast, tundma ennast, täiendama end, hoidma end, nimetama end, registreerima end, seadma ennast, tasuma ennast, tegema ennast, tunnistama end, kuulutama end, laskma end, leidma end, liigutama ennast, lohutama end, pakkuma ennast, panema end, petma ennast, pidama end, seadma end, väitma end, võtma end, õigustama ennast, esitlema end, kaitsma end, keerama ennast, kohendama end, näitama end, paigutama ennast, pesema ennast, pidav end, pildistama end, pooma ennast, pressima end, pühendama end, registreerima ennast, samastama end, segama ennast, suruma end, suruma ennast, sättima end, sättima ennast, süstima end, tapma ennast, tuletama ennast, tutvustama end
  • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: pooma, samastama, välistav

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 36 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: tundma end, tundma ennast, pidama ennast, tapma end, tegema end, hindama ennast, hõõruma ennast, ilmutama ennast, kahjustama iseennast, kaitsma ennast, koguma ennast, laskma end, liigitama ennast, logima ennast, lohutama end, lülitama ennast, nimetama end, nimetav end, närima ennast, panema ennast, pidama end, pidav end, pistma ennast, puhastama end, päästma end, registreerima end, siduma end, sundima end, süüdistama ennast, tegema iseend, tervendama end, tutvustama ennast, vedama end, vedama ennast, väitma end, ärritama ennast

Relations Overview

Relations Overview