home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Estonian-EDT

UD_Estonian-EWT

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 30957 sentences and 437826 tokens.
 • This corpus contains 7190 sentences and 90585 tokens.
 • This corpus contains 67550 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 14463 tokens (16%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 21 types of words with spaces. Examples: 1 100,0, 2 46 453, 2 53 284, 22 322, 23 578, 24 952, 25 575, 25 926, 26 085, 26 333, 27 003, 28 003, 29 995, 30 471, 36 611, 43 328, 43 701, 49 207, 64 558, 74 351, 79 398
 • This corpus contains 2 types of words with spaces. Examples: 14 000, 20 000
 • This corpus contains 2581 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a., al., ω-3-rasvhapete, e., jt., võib-olla, aeg-ajalt, n., s.t, %-l, n-ö, s., enam-vähem, nn., m., L., südame-veresoonkonna, v., ω-3-rasvhapetega, d., %-ni, J., Kr., ω-6-rasvhapete, H., c., km/h, Esto-TV, Ida-Euroopa, kesk-, ω-3-, ω-3-rasvhappeid, ω-rasvhapete, Põhja-Kaukaasia, USA-s, detrusor'i, k., vt., P., Shakespeare'i, e-posti, maa-ala, v.a., ω-linoleenhappe, Lääne-Euroopa, R., b., g/kg/min, ja/või, lk.
 • This corpus contains 627 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: :d, a., võib-olla, :s, paha-paha, Coq'i, e., nn., l/ha, nt., |-X-|, :lol:, covid-19, E-330, sape.ru, PC_man, T-72, e-teenindusse, ja-le, km/h, :P, :o, @ausalt, A.Le, B., BMW-d, F.a.Q, R-mees, eelmine-q-le, inc., jms., jne., kl., m-parkimine, n., tie-break’i, /me, 2-ga, 2009-suvel, 7-seeria, 9-nda, ;D, @arvan, @eleonore, Coq-i, Dr.x, EKV-le, Google’i, I-M13, ITF-i

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 61 lemmas tagged as pronouns (PRON): ei-tea-mitmes, ei_keegi, ei_miski, esimene, iga, iga_sugune, iga_üks, ise, ise_enese, keegi, kes, kumb, kumbki, kõik, mi-mina, milleks, milline, mina, mingi, mingi_sugune, minu-mina, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitu, muu, mõlema, mõni, nemad, nii_sugune, oma, oma_enese, oma_sugune, oma_taoline, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_samune, see_sugune, selline, sihuke, sina, sinu_sugune, säärane, teie_sugune, teine, teine_teise, teist_sugune, tema, tema_sugune, too, too_sama, üks, üks-teine, üks_teise, üks_teist, ükski
 • This corpus contains 53 lemmas tagged as pronouns (PRON): enda, iga, iga_üks, ise, ise_enese, ise_sugune, ja_veel_üks, kedagi-midagi, keegi, kes, kes_se, kolmas, kumb, kumbki, kõige, kõigest, kõik, ma_i, mina, mingi, mingi_sugune, mis, miski, mitte_keegi, mitte_miski, mitu, muu, mõlema, mõni, need, nii_palju, nii_sugune, oma, palju, sama, see, see_sama, selline, sest, sina, tegelt, teine, teine_teise, teist_sugune, tema, temake, too, vot, üht-teist, üks, üks_teise, üksi, ükski
 • This corpus contains 53 lemmas tagged as determiners (DET): esimene, iga, iga_sugu, iga_sugune, keegi, kogu, kumb, kumbki, kõik, meie_sugune, milline, mingi, mingi_sugune, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitmes, mitu, muist, muu, mõlema, mõne_sugune, mõni, mõningane, mõningas, nihuke, nii_sugune, palju, sama, sama_laadne, sama_sugune, see, see-ja-see, see_sama, see_sugune, selline, sihuke, siuke, säherdune, säärane, taoline, teine, teist_sugune, tema, tema_sugune, tema_taoline, terve, too, too_sama, üks, ükski
 • This corpus contains 45 lemmas tagged as determiners (DET): 1, iga, iga_sugu, iga_sugune, igast, keegi, kogu, kõik, kõik_sugu, milline, mingi, mingi_sugune, mingine, minu_sugune, mis, mis_sugune, miske, miski, mitme_sugune, mitmes, mitu, mitu-mitu, muu, mõlema, mõni, mõningas, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_sinane, selline, sihuke, sinu_sugune, siuke, säherdune, säärane, teine, teist_sugune, terve, too, üks, ükski
 • Out of the above, 37 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: esimene, iga, iga_sugune, keegi, kumb, kumbki, kõik, milline, mingi, mingi_sugune, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitu, muu, mõlema, mõni, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_sugune, selline, sihuke, säärane, teine, teist_sugune, tema, tema_sugune, too, too_sama, üks, ükski
 • Out of the above, 22 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: iga, keegi, kõik, mingi, mingi_sugune, mis, miski, mitu, muu, mõlema, mõni, nii_sugune, palju, sama, see, see_sama, selline, teine, teist_sugune, too, üks, ükski
 • This corpus contains 10 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ei, näima, olema, paistma, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima, ära
 • This corpus contains 9 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ei, näima, olema, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima, ära
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: näima, olema, paistma, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima
 • Out of the above, 7 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: näima, olema, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima
 • Conv
  • AUX: olles
  • VERB: võrreldes, arvates, kasutades, öeldes, vaadates, arvestades, võttes, minnes, tehes, pidades
 • Conv
  • AUX: olles
  • VERB: võrreldes, arvates, vaadates, minnes, võttes, arvestades, kasutades, lugedes, ostes, pannes
 • Fin
  • AUX: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, saab, olen
  • VERB: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • Fin
  • AUX: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, saab, võiks
  • VERB: on, tuleb, saab, tea, läheb, pole, saa, tuli, läks, sain
 • Inf
  • AUX: olla, tunduda, paista, pidada, saada
  • VERB: teha, saada, teada, võtta, näha, öelda, minna, kasutada, leida, panna
 • Inf
  • AUX: olla, tunduda
  • VERB: teha, saada, minna, teada, öelda, panna, osta, näha, võtta, kirjutada
 • Part
  • ADJ: erinevate, seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, möödunud, erinevad, erinevaid, ülejäänud
  • AUX: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • NOUN: hõivatute, hõivatud, uuritavat, hõivatuist, uuritavad, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, surnu, uuritavatel
  • PROPN: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas, Ühendatud
  • VERB: saanud, jäänud, jõudnud, seotud, teinud, muutunud, tulnud, tehtud, näinud, kasvanud
 • Part
  • ADJ: huvitav, antud, teatud, erinevaid, ülejäänud, kasutatud, erinevate, tehtud, asetatud, karastatud
  • AUX: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • NOUN: nakatunuid, surnuid, nakatunutest, nakatunut, nakatunu, nakatunust, nakatunute, surnu, surnut, Kirjapandu
  • VERB: saanud, kuulnud, läinud, tulnud, pandud, tehtud, teinud, näinud, jäänud, antud
 • Sup
  • ADJ: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
  • VERB: olemas, minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema
 • Sup
  • ADJ: Tegemata, harmoniseerimata, katmata, lahendamata, niitmata, ostmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata
  • AUX: olema, olemagi, olemaks, saama
  • VERB: olemas, tegema, minema, hakkama, maksma, saama, rääkimata, mõtlema, ostma, tulema

Nominal Features

Nominal Features

 • Plur
  • ADJ: erinevate, uusi, suured, uute, erinevad, erinevaid, suurte, suuremad, uued, suuri
  • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, erinevates, erinevatel, vastavad, kuuluvate, olevad, olevate, huvitavaid
  • AUX-Fin: on, olid, võivad, oleme, peavad, olete, võiksid, peaksid, oleksid, peame
  • DET: kõik, need, nende, teiste, neid, mõned, kõigi, paljud, kõiki, teised
  • NOUN: sissetulekute, inimesed, sõnul, inimeste, aastatel, inimesi, andmete, mehed, aastate, ettevõtete
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, uuritavad, hõivatutest, uuritavatel, osalenute, vastanuist, kinnipeetavate, olemasolevaid
  • NUM: pooled, tuhandeid, miljardeid, miljoneid, kümneid, tuhanded, sadu, sajad, kümnete, miljonite
  • PRON: nad, nende, meie, kes, me, mis, neid, need, meil, mida
  • PROPN: Nõukogude, Mõõdukad, Põhjamaade, Ühendriikide, Ametiühingute, Arstide, Baltimaade, Bekajd, Jagomägede, Mõõdukate
  • VERB-Fin: saavad, said, on, hakkavad, jäävad, tulevad, annavad, teevad, lähevad, jäid
 • Plur
  • ADJ: head, vanad, erinevaid, suured, häid, uusi, erinevate, suurte, uued, mustad
  • ADJ-Part: erinevaid, erinevate, erinevad, erinevatel, erinevatest, huvitavad, olevate, huvitavaid, langevad, arenevad
  • AUX-Fin: on, olid, oleme, võivad, peavad, olete, peaksid, võiksid, oleksid, olime
  • DET: need, kõik, neid, nende, mingid, paljud, mingeid, mõned, sellised, selliste
  • NOUN: inimesed, inimesi, asju, asjad, inimeste, autosid, teemad, naised, mehed, tulemused
  • NOUN-Part: nakatunuid, surnuid, nakatunutest, nakatunute, Tänud, haigestunuid, haigestunute, haigestunutest, hukkunute, lõpetanud
  • NUM: tuhandeid, sadu, kümneid, pooled, miljarditest, 2-de, 3'si, 5'si, 5-si, kümnetes
  • PRON: nad, kes, neid, meie, need, me, meil, mis, nende, kõik
  • PROPN: pasid, Paside, Pasidega, sepapoisid, vasurite, Abramseid, Alekukke, Arstiteadusüliõpilaste, BTR-d, BTR-ide
  • SYM: S3'med
  • VERB-Fin: lähevad, tulevad, on, saavad, teevad, jäävad, teeme, elame, käivad, tahavad
 • Sing
  • ADJ: suur, hea, võimalik, suurem, uue, suure, raske, esimene, oluline, viimase
  • ADJ-Part: huvitav, erinev, vastava, vastav, erineva, erinevat, käesoleva, olev, elav, meeldiv
  • AUX-Fin: on, oli, võib, saab, olen, peab, olin, pidi, võis, ongi
  • DET: see, selle, üks, iga, seda, sel, ühe, samal, sama, mitu
  • NOUN: aasta, aastal, aastat, raha, osa, krooni, korda, ajal, mõju, töö
  • NOUN-Part: uuritavat, Eeltoodu, nähtu, surnu, allakirjutanu, juhtunu, toimunu, toimunut, uuritav, uuritava
  • NUM: kaks, üks, kolm, kahe, ühe, miljonit, viis, miljoni, neli, kolme
  • PRON: ta, see, oma, mis, ma, seda, tema, kes, selle, mida
  • PROPN: eesti, Eestis, Euroopa, Tartu, Tallinna, Peeter, Maa, Jan, Vene, Venemaa
  • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
  • SYM: %-l, %-ni, %-lt, %-le, %-ga, %l, %ni, A-ga, A-ks, B-ga
  • VERB-Fin: tuleb, on, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • Sing
  • ADJ: hea, suur, võimalik, õige, huvitav, parem, vana, uus, esimene, lihtne
  • ADJ-Part: huvitav, leviv, mõeldav, olevast, vastav, vastava, elavana, erinev, hirmutav, huvitavaks
  • AUX: on, oli, olen, võib, saab, peab, oled, ongi, sai, olin
  • AUX-Fin: on, oli, olen, võib, saab, peab, oled, ongi, sai, olin
  • DET: see, mingi, selle, seda, iga, üks, selline, sama, mingit, sellest
  • NOUN: asi, aasta, teema, aru, auto, inimene, aastat, raha, aega, osa
  • NOUN-Part: nakatunut, nakatunu, nakatunust, surnu, surnut, Kirjapandu, eeltoodu, haigestunut, kirjutatut, lahtiharutatuna
  • NUM: kaks, paar, ühe, üks, kahe, kolm, miljonit, paari, poole, miljoni
  • PRON: ma, see, mis, seda, oma, ta, sa, midagi, mida, kes
  • PROPN: eesti, saku, eestis, Jumal, ViinaMuri, Neeme, tartu, d2xz, tallinna, vasur
  • SYM: @, S3-el
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, läheb, tuli, läks, sain, arvan, teeb, teab
  • X: South
 • Abe
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX-Sup: Olemata
  • NOUN: tasuta, abita, tööta, traadita, heakskiiduta, järelevalveta, palgata, vastuseta, Piirideta, eelarvamusteta
  • PRON: minuta, selleta, milleta, selletagi, sinuta
  • PROPN: Lufthansata, Visnapuuta
  • VERB-Sup: rääkimata, saamata, teadmata, tegemata, hoolimata, sõltumata, kasutamata, tulemata, arvestamata, küsimata
 • Abe
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, katmata, lahendamata, niitmata, ostmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata
  • NOUN: tasuta, põhjuseta, ERANDITA, Tulemusteta, abita, autota, graafikata, helita, internetita, kannatusteta
  • PRON: selleta
  • PROPN: Terviseametita
  • VERB-Sup: rääkimata, teadmata, tegemata, olenemata, edutamata, lugemata, müümata, panemata, saamata, sõltumata
 • Abl
  • ADJ: esimeselt, vasakult, puhtalt, vahetumalt, Kaugelt, Vaimsetelt, Vanematelt, Vormikohastelt, alumistelt, asuvalt
  • ADJ-Part: asuvalt, kasvavalt, lebavalt, olevalt, piirnevalt, saadavatelt, tiirlevatelt, valitsevatelt, vastujuhtuvatelt
  • DET: ühelt, teistelt, kõigilt, mitmelt, samalt, sellelt, Igasuguselt, Muudelt, minusuguselt, mitmetelt
  • NOUN: töölt, maalt, seisukohalt, riigilt, välismaalt, inimestelt, katuselt, lavalt, põrandalt, turult
  • NUM: miljonilt, ühelt, 3,7, 30-lt, 33-lt, kahelt, kolmelt, kuuelt, viielt
  • PRON: ühelt, teiselt, temalt, neilt, minult, omalt, millelt, teistelt, endalt, kellelt
  • PROPN: Venemaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Landerilt, Maalt, Janilt, Kuubalt, Marsilt, Päikeselt, A.K-lt
  • SYM: %-lt
 • Abl
  • ADJ: haigetelt, kallimalt, lollidelt, milliselt, odavamalt, suuliselt, suurelt, tagumistelt, tähtajaliselt
  • DET: k6igelt, mõnelt, nendelt, sellelt
  • NOUN: maalt, tugevuselt, emalt, kohalt, puusalt, seisukohalt, suuruselt, taimedelt, teelt, Avamaalt
  • NUM: 500ltgi, 700lt
  • PRON: nendelt, endalt, mult, neilt, teilt, temalt, igalt, kellelt, minult, muult
  • PROPN: Venemaalt, Saksamaalt, Sakult, Airilt, Allisonilt, Krossilt, Lasnamäelt, Maalt, Taanilt, harjumaalt
 • Add
  • ADJ: uude, esimesse, laia, kohalikku, suurde, kummalisse, pikka, tagumisse, 16., 20.
  • DET: teise, mõnda, ühte, kumba, kumbagi
  • NOUN: kätte, koju, tuppa, meelde, silma, selga, kööki, pähe, ellu, toime
  • NUM: kahte, ühte, nelja, viide, kuude, poolde, teise
  • PRON: teise, ühte
  • PROPN: Tallinna, Liitu, ELi, Soome, Berliini, Hansapanka, Kadriorgu, Rootsi, Shveitsi, EL-i
 • Add
  • ADJ: Tehnilisse, ametlikku, järgmisse, karmi, kirjalikku, rohelisse, uude
  • DET: teise
  • NOUN: kooli, koju, kätte, meelde, aeda, pähe, korda, ellu, kirja, paika
  • PRON: teise
  • PROPN: Bin`i, Hast"`i, Kaagverre, Kuressaarde, Lätti, Virru, corvette'i, reaali, soccerneti, westholmi
 • Ade
  • ADJ: viimasel, järgmisel, eelmisel, esimesel, teisel, viimastel, suurel, varasematel, erinevatel, õigel
  • ADJ-Part: erinevatel, käesoleval, tuleval, vaadeldaval, erineval, algavatel, järgnevatel, peetaval, vaadeldavatel, elaval
  • DET: sel, samal, igal, ühel, sellel, mingil, sellisel, kõigil, mõnel, mõlemal
  • NOUN: aastal, ajal, sõnul, juhul, aastatel, alusel, hommikul, päeval, õhtul, hetkel
  • NOUN-Part: uuritavatel, ravituil, uuritaval, Allakirjutanul, juhtunul, jõudnutel, liitunutel, nähtul, olnutel, ravitutel
  • NUM: kahel, kolmel, paaril, ühel, neljal, kaheksal, kolmandikul, pooltel, kuuel, poolel
  • PRON: mul, tal, meil, neil, kellel, sul, millel, kel, omal, teil
  • PROPN: Venemaal, Saksamaal, Inglismaal, Iirimaal, Harjumaal, Prantsusmaal, Hiiumaal, Toompeal, Eestil, Eestimaal
  • SYM: %-l, %, %l
 • Ade
  • ADJ: viimasel, eelmisel, järgmisel, erinevatel, esimesel, heal, praegusel, õigel, parimal, headel
  • ADJ-Part: erinevatel, saadaval, Tuleval, huvitaval, käesoleval, piisaval, seisval, t2navatel, toitval, tungival
  • DET: igal, sel, sellel, mingil, samal, sellisel, ühel, kõigil, mõnel, paljudel
  • NOUN: hetkel, ajal, juhul, aastal, teemal, kevadel, suvel, hommikul, inimestel, päeval
  • NUM: kahel, 2-l, kolmel, neljal, paaril
  • PRON: mul, meil, sul, tal, neil, endal, millel, kellel, minul, kel
  • PROPN: saaremaal, Saksamaal, Eestil, Larkol, Maal, Openil, Venemaal, Zoppil, coq'il, sakul
  • SYM: S3-el
 • All
  • ADJ: uuele, suurele, suuremale, uutele, avalikule, praegusele, rasvhappelisele, endisele, strateegilistele, viimasele
  • ADJ-Part: elavale, olevale, toimuvale, armastavatele, asuvale, erinevatele, kuuldavale, kättesaadavatele, kõikehõlmavale, näivale
  • DET: sellele, kõigile, ühele, teistele, igale, samale, mõnele, paljudele, teisele, kõikidele
  • NOUN: tööle, lastele, inimestele, inimesele, tööhõivele, teele, ebavõrdsusele, riigile, küsimusele, põrandale
  • NOUN-Part: tulnule, allakirjutanule, deporteeritutele, edasijõudnutele, eelnenule, elavatele, kannatanutele, käinutele, lahkunuile, läinutele
  • NUM: kahele, ühele, neljale, paarile, kuuele, kolmele, kümnele, sadadele, 32-le, 4-le
  • PRON: talle, endale, mulle, neile, sellele, meile, kellele, sulle, millele, teile
  • PROPN: Eestile, Postimehele, Venemaale, Maale, Tõnule, Saksamaale, Inglismaale, Janile, Hiinale, Kerdile
  • SYM: %-le, i-le
 • All
  • ADJ: teisele, eelnevale, heale, sügavamale, uutele, vanusele, õigele, 10, 5-ndale, 700
  • ADJ-Part: eelnevale, hoolitsevale, liikuvale, mõtlevale, mööduvatele, rünnatavatele, tegevatele, toimuvale, vajavale
  • DET: sellele, mingile, igale, nendele, sellisele, kõigile, mingitele, muule, sellistele, ühele
  • NOUN: tööle, inimestele, lehele, teele, kohale, inimesele, peole, asjale, hobusele, koolile
  • NUM: 1-le, 2-3le, 3-le, 40'le, 700'le, kahele
  • PRON: mulle, endale, talle, neile, sellele, sulle, meile, kõigile, kellele, omale
  • PROPN: eestile, ja-le, Maale, Suvatüübile, eelmine-q-le, saaremaale, EKV-le, Ivanovile, Leelotajale, Marsile
 • Com
  • ADJ: viimasega, 80ndatega, II-ga, IV-ga, Viimastega, abstraktsega, auklikuga, dekoratiivsega, dementsetega, eelmisega
  • ADJ-Part: toimuvaga
  • DET: kõigiga
  • NOUN: aastaga, osaajaga, käega, arhitektuuriga, nimega, punktiga, tööga, häälega, tõenäosusega, pilguga
  • NOUN-Part: Eelnevaga, ennustatuga, koondatavaga, olemasolevaga, soovitatuga, tooduga
  • NUM: ühega, 2/3ga, 2ga, nulliga, 17.99ga, 3.51,1-ga, 351ga, 49,38ga, 54,68ga, kümnega
  • PRON: sellega, millega, temaga, kellega, nendega, minuga, endaga, meiega, omaga, kellegagi
  • PROPN: Liiduga, Sposatoga, Joogaga, NATOga, Savisaarega, Leeduga, Venemaaga, Allikuga, Eestiga, Euroopaga
  • SYM: %-ga, A-ga, B-ga, K-ga, i-ga
 • Com
  • ADJ: eelnevatega, enesekindlatega, koroonapositiivsega, rohkemaga, seitsmesajasega, sõjalisega, täiega, vanaga, viiestega
  • ADJ-Part: eelnevatega
  • NOUN: teemaga, lamelliga, auhinnafondiga, autoga, hinnaga, kiirusega, mullaga, aastaga, koroonaga, lamellidega
  • NUM: 100ga, 2-ga, kümnega, 1-ga, 10k, 11-4ga, 2k, 50ga, 60.000-ga, 700ga
  • PRON: sellega, millega, nendega, temaga, kellega, sinuga, meiega, minuga, teistega, omadega
  • PROPN: Venemaaga, Jumalaga, Lugejaga, Malouliga, Pasidega, cobraga, porschega, roundupiga, Ajaga, Andersoniga
 • Ela
  • ADJ: keskmisest, suurest, esimesest, tavalisest, senisest, vanast, uuest, endisest, mustast, viimasest
  • ADJ-Part: toimuvast, erinevatest, loodetust, eelnevast, mõjutavatest, olevast, toimuvatest, ümbritsevast, asuvast, erinevast
  • AUX-Sup: olemast
  • DET: sellest, neist, ühest, teistest, teisest, kõigist, mõnest, paljudest, nendest, mitmest
  • NOUN: aastast, ajast, aastatest, elust, peast, algusest, uksest, küljest, tervisest, üldlipiididest
  • NOUN-Part: hõivatuist, hõivatutest, vastanuist, eeltoodust, toodust, uurituist, uuritutest, vastanutest, Eelöeldust, alustanust
  • NUM: kahest, kolmest, kümnest, ühest, neljast, sajast, kuuest, 644-st, viiest, üheksast
  • PRON: sellest, neist, millest, endast, temast, kellest, nendest, meist, minust, teistest
  • PROPN: Eestist, Soomest, Tallinnast, Hiinast, Tartust, Moskvast, Itaaliast, Päikesest, Suurbritanniast, USAst
  • VERB-Sup: avaldamast, kommenteerimast, laulmast, registreerimast, tegemast, tulemast, tunnistamast, ennustamast, kaagutamast, kadumast
 • Ela
  • ADJ: erinevatest, olevast, heast, keskmisest, millisest, viimasest, 300, konkreetsest, lahtisest, millistest
  • ADJ-Part: erinevatest, olevast, Eelnevast, algavast, arvestatavatest, juhtivast, jõudvast, kavandatavast, kohutavast, pakkuvast
  • DET: sellest, ühest, neist, nendest, igast, kõigist, mingist, mingitest, samast, kõigest
  • NOUN: ajast, algusest, asjast, valgusest, koolist, teemast, aastast, klassist, koroonaviirusest, autodest
  • NOUN-Part: nakatunutest, nakatunust, haigestunutest
  • NUM: miljonist, kümnest, miljarditest, ühest, 100st, 110-st, 38-st, 400st, Sajast, kahest
  • PRON: sellest, millest, neist, minust, meist, teistest, temast, nendest, teineteisest, endast
  • PROPN: Hiinast, saksast, saxast, Eestist, Juryost, Scoutspataljonist, itaaliast, Ambassador'ist, Boccellist, Boltist
  • VERB-Sup: olemast, elamast, jagamast, mõtlemast, ütlemast
 • Ess
  • ADJ: esimesena, järgmisena, mõõdetuna, vaadatuna, võetuna, stabiilsena, 17aastasena, hinnatuna, koosnevana, lummatuna
  • ADJ-Part: mõõdetuna, vaadatuna, võetuna, hinnatuna, koosnevana, lummatuna, Ajendatuna, Kaasuvana, aetuna, avatuna
  • NOUN: reeglina, tulemusena, tervikuna, mõjurina, põhjusena, ainsana, näitajana, tegurina, mõjuritena, osana
  • NOUN-Part: Ajendatuna, Kannatanuna, armununa, elavana, jaotatuna, juhatatuna, jõudnuna, kadunutena, kantuna, poolsurnuna
  • NUM: nullina, ühena
  • PRON: iseendana, Teisena, kellena, sellisena, ühena, esimesena, iseendina, millena, säärasena
  • PROPN: Accordina, Ehatähena, Koidutähena, Liibanonina, Liliana
 • Ess
  • ADJ: esimesena, elavana, kolmandana, surnuna, teisena, jõuetuna, jõulisena, kõikvõimsana, looduslikena, lõigatuna
  • ADJ-Part: elavana, surnuna, lõigatuna, pruugituna, sõnastatuna, vaadatuna, väsinuna
  • NOUN: reeglina, Näitena, asjana, haigena, keelena, kiirmaksena, tervikuna, (laste)arstina, Kõrvalepõikena, Püsikasutajana
  • NOUN-Part: lahtiharutatuna, saanuna, sõitnuna, väljalülitatuna
  • PRON: sellisena, minuna, sellistena
 • Gen
  • ADJ: uue, suure, viimase, erinevate, suurema, esimese, uute, keskmise, hea, suurte
  • ADJ-Part: erinevate, vastava, erineva, käesoleva, oleva, asuva, kuuluvate, huvitava, olevate, sõltuva
  • DET: selle, nende, ühe, teiste, iga, mõne, kõigi, sellise, teise, sama
  • NOUN: aasta, sissetulekute, riigi, töö, maailma, inimese, inimeste, ebavõrdsuse, aja, andmete
  • NOUN-Part: hõivatute, osalenute, kinnipeetavate, surnu, uuritava, Eeltoodu, hukkunute, juhtunu, käinute, manipuleeritavuse
  • NUM: kahe, ühe, miljoni, kolme, viie, poole, kümne, nelja, paari, miljardi
  • PRON: oma, tema, selle, nende, mille, meie, minu, ta, kelle, enda
  • PROPN: eesti, Euroopa, Tartu, Tallinna, Maa, Vene, Liidu, Soome, Venemaa, Rootsi
  • PROPN-Part: Iseseisva
 • Gen
  • ADJ: suure, uue, hea, esimese, vana, viimase, eelmise, erinevate, korraliku, suurte
  • ADJ-Part: erinevate, olevate, vastava, eelneva, erineva, huvitava, valitseva, Lälisevate, arvestatava, asetseva
  • DET: selle, mingi, iga, sellise, ühe, mõne, nende, sama, selliste, teise
  • NOUN: aasta, inimese, auto, teema, elu, inimeste, nime, viiruse, koha, päeva
  • NOUN-Part: nakatunu, nakatunute, eeltoodu, haigestunute, hukkunute, nakatanute, sisserännanute, surnu, surnute, tarbitu
  • NUM: ühe, kahe, paari, miljoni, poole, nelja, viie, kolmandiku, kolme, 11
  • PRON: oma, minu, selle, meie, enda, nende, tema, mu, sinu, mille
  • PROPN: eesti, saku, tallinna, tartu, Jumala, riigikogu, saaremaa, Coq'i, Hiina, Itaalia
 • Ill
  • ADJ: endisesse, asuvasse, erinevatesse, suuremasse, uutesse, väikestesse, jahedasse, lähimasse, millisesse, pimedasse
  • ADJ-Part: asuvasse, erinevatesse, nõustavasse, olemasolevatesse, põlevasse, tegelevasse, ilmuvasse, loodavasse, marssivatesse, moodustuvatesse
  • AUX-Sup: olema, saama
  • DET: sellesse, neisse, samasse, igasse, mingisse, teistesse, mõnesse, nendesse, kellessegi, kõigisse
  • NOUN: arvesse, haiglasse, masinatesse, voodisse, kohtusse, ehitistesse, autosse, taskusse, politseisse, sajandisse
  • NUM: kümnetesse, 28-sse, esikaheksasse, miljarditesse, seitsmesse, tuhandetesse
  • PRON: sellesse, endasse, temasse, millesse, kellesse, kellessegi, neisse, üksteisesse, millessegi, mitmetesse
  • PROPN: Eestisse, Tartusse, Euroopasse, NATOsse, Tallinnasse, Moskvasse, Ameerikasse, Hiinasse, Helsingisse, Indiasse
  • VERB-Sup: minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema, andma
 • Ill
  • ADJ: põlevasse, 10-ndasse, 10.ndasse, ebasoodsasse, hispaaniakeelsesse, järjekordsesse, kaesolevasse, kaugetesse, kostuvasse, kuumadesse
  • ADJ-Part: põlevasse, kaesolevasse, kostuvasse, käsilolevasse, lugupidavasse, voolavasse, vähekäidavasse
  • AUX-Sup: olema, olemagi, saama
  • DET: samasse, sellesse, mõnda, neisse, Sellistesse, mingitesse, muudesse, sellisesse, teise, ühte
  • NOUN: teemasse, sanyakusse, arvesse, kasvuhoonesse, arvutisse, koroonasse, peenrasse, kohtadesse, koondus-folderitesse, kuklasse
  • NUM: 10ndasse
  • PRON: endasse, millesse, sellesse, temasse, kellessegi, meisse, minusse, teise
  • PROPN: eestisse, Torisse, C-sse, EMEX-sse, ERMi, Fabiasse, Google'isse, Gümnaasiumisse, Indiasse, Jaapanisse
  • VERB-Sup: tegema, minema, hakkama, maksma, saama, mõtlema, ostma, tulema, kirjutama, kasvama
 • Ine
  • ADJ: esimeses, suures, erinevates, teises, käesolevas, viimases, uues, kolmandas, multiskalaarses, heas
  • ADJ-Part: erinevates, käesolevas, asuvas, järgnevas, erinevas, muutuvas, põhinevas, iseseisvas, olevas, vaadeldavas
  • AUX-Sup: olemas
  • DET: selles, ühes, igas, teises, mõnes, teistes, neis, samas, mingis, paljudes
  • NOUN: maailmas, mõttes, riigis, alguses, elus, aastas, keeles, lõpus, kodus, nädalas
  • NOUN-Part: juhtunus, loodus, segatus
  • NUM: ühes, kolmes, kahes, 644-s, neljas, tuhandetes, 1-s, 25s, 2s, Paaris
  • PRON: selles, milles, neis, endas, temas, paljuski, omas, paljudes, minus, teises
  • PROPN: Eestis, Tallinnas, Tartus, Euroopas, USAs, Hiinas, Soomes, Liidus, Rootsis, Moskvas
  • PROPN-Part: Sõltuvas
  • VERB-Sup: olemas, tulemas, valimas, tegemas, vaatamas, kasvamas, kujunemas, käimas, muutumas, tantsimas
 • Ine
  • ADJ: teises, esimeses, otseses, suures, heas, kasvavas, praeguses, uues, 9ndas, avalikes
  • ADJ-Part: kasvavas, erinevates, esindavates, jõudvas, kandvas, liikuvas, nähtavas, olevates, sallivas, teatavas
  • DET: selles, igas, teises, mingis, mõnes, ühes, mõlemas, paljudes, samas, sellises
  • NOUN: koolis, ajas, kodus, maailmas, mõttes, elus, alguses, korras, käes, linnas
  • NUM: 2's, kolmes, kümnetes, poole
  • PRON: selles, milles, sinus, paljuski, omas, endas, iseendas, meis, milleski, minus
  • PROPN: eestis, hiinas, tallinnas, euroopas, msnis, itaalias, tartus, msnnis, soomes, Indias
  • VERB-Sup: olemas, kihutamas, tegemas, tulemas, lendamas, olema, aitamas, avastamas, hängimas, kasvamas
 • Nom
  • ADJ: suur, võimalik, suurem, hea, esimene, oluline, raske, uus, väike, viimane
  • ADJ-Part: erinevad, huvitav, erinev, vastav, olev, elav, meeldiv, põhinev, asuv, vastavad
  • DET: see, kõik, üks, need, iga, mitu, selline, mõni, mõned, mingi
  • NOUN: mees, inimesed, inimene, osa, aeg, asi, naine, riik, osakaal, mõju
  • NOUN-Part: hõivatud, uuritavad, allakirjutanu, Eeltoodu, nähtu, Surnu, Vastsündinu, loodu, ravitud, sõbrad-tuttavad
  • NUM: kaks, üks, kolm, viis, neli, paar, kümme, pool, seitse, kuus
  • PRON: ta, see, mis, ma, kes, nad, me, sa, need, ise
  • PROPN: Peeter, Jan, Eesti, Tsee, Jüri, Tõnu, Mart, Ott, Jooga, Venemaa
 • Nom
  • ADJ: hea, suur, võimalik, huvitav, õige, parem, uus, esimene, lihtne, tore
  • ADJ-Part: huvitav, erinevad, huvitavad, leviv, mõeldav, vastav, erinev, hirmutav, langevad, nakkav
  • DET: see, mingi, kõik, need, üks, selline, iga, teine, mis, sama
  • NOUN: asi, inimesed, inimene, teema, mees, päev, auto, aeg, osa, aasta
  • NOUN-Part: Kirjapandu, Tänud, läbipõdenu, lõpetanud, põdenud, surnu
  • NUM: kaks, paar, üks, kolm, pool, viis, paarkümmend, pooled, 3, kaheksa
  • PRON: ma, see, mis, kes, ta, sa, keegi, mina, nad, kõik
  • PROPN: Jumal, ViinaMuri, Neeme, d2xz, vasur, Ennist, Pärtel, nomad, saku, gasoline
  • SYM: @, S3'med
  • X: South
 • Par
  • ADJ: uusi, esimest, suurt, erinevaid, uut, head, suuri, suuremat, viimast, pikka
  • ADJ-Part: erinevaid, erinevat, huvitavaid, toimuvat, vastavat, huvitavat, täiendavaid, täiendavat, vajaminevat, sobivat
  • DET: seda, mingit, neid, kõiki, sellist, mingeid, mitmeid, selliseid, sama, teisi
  • NOUN: aastat, korda, krooni, aega, raha, tegemist, tööd, aru, inimesi, inimest
  • NOUN-Part: uuritavat, olemasolevaid, toimunut, juhtunut, kinnipeetavat, süüdistatavaid, edasijõudnuid, eeltoodut, elusolevat, hõivatuid
  • NUM: miljonit, kahte, miljardit, kolme, ühtegi, tuhandeid, üht, ühte, nelja, kaht
  • PRON: seda, mida, midagi, neid, end, teda, mind, ennast, meid, keda
  • PROPN: Eestit, Siiditeed, Maad, Liitu, Venemaad, Tallinna, Teist, Kristust, USAd, Ernesaksa
 • Par
  • ADJ: head, suurt, erinevaid, esimest, sellist, häid, uut, uusi, erilist, teist
  • ADJ-Part: erinevaid, huvitavaid, huvitavat, õitsvat, olevaid, söödavaid, Püsivat, asuvaid, edasiliikuvat, edutatavaid
  • DET: seda, mingit, neid, sellist, mingeid, mõnda, selliseid, kõiki, teisi, sama
  • NOUN: aru, aastat, aega, inimesi, raha, korda, asju, asja, autot, inimest
  • NOUN-Part: nakatunuid, surnuid, nakatunut, surnut, haigestunuid, haigestunut, kirjutatut, solvunuid, tervenenuid
  • NUM: miljardit, miljonit, tuhandeid, sadu, ühtegi, tuhat, ühte, kahte, kümneid, 3'si
  • PRON: seda, midagi, mida, neid, mind, ennast, muud, sind, end, kõike
  • PROPN: sakut, BMW-d, premiumit, Dimmut, Kalevipoega, Kulda, Vasurit, fordi, iisraeli, originaali
 • Ter
  • ADJ: praeguseni, 1990ndateni, Homseni, mustjaspruunini, neljandani, segmentaarseteni, seitsmekümnendateni, äärmuslikeni, üheksakümnendateni
  • NOUN: lõpuni, aastani, õhtuni, kroonini, dollarini, protsendini, päevani, detsembrini, keskpaigani, novembrini
  • NUM: miljardini, miljonini, üheksani, 27-ni, 3.30ni, 34-ni, 48-ni, 6ni, 800ni, kaheni
  • PRON: selleni, meieni, milleni, minuni, teieni, paljudeni, temani
  • PROPN: Keilani, Alaskani, Andreseni, Galileini, Inglismaani, Lapimaani, Liiduni, Marjuni, Mihhailini, Miksoni
  • SYM: %-ni, %ni, Hg-ni
 • Ter
  • ADJ: 700, praeguseni
  • DET: selleni
  • NOUN: lõpuni, alguseni, kraadini, ajurakkudeni, eesmärgini, hetkeni, hommikuni, karantiini, keeluni, klaasini
  • NUM: 160-ni, 5ni
  • PRON: selleni, meieni, milleni, minuni
 • Tra
  • ADJ: selgeks, oluliseks, kindlaks, heaks, paremaks, esimeseks, puhtaks, suuremaks, tänaseks, nüüdseks
  • ADJ-Part: sobivaks, iseseisvaks, juhtivaks, kättesaadavaks, määravaks, vähendavaks, soovitavaks, õnnestunuks, algavaks, enesestmõistetavaks
  • DET: üheks, selleks, igaks, mõneks, mitmeks, teiseks, esimeseks, samaks, selliseks, Nendeks
  • NOUN: lisaks, põhjuseks, aluseks, aastaks, eesmärgiks, ajaks, lõpuks, kasuks, õnneks, ülesandeks
  • NOUN-Part: viibinuks, väljavalituteks
  • NUM: kaheks, kolmeks, üheks, neljaks, viieks, paariks, kuueks, pooleks, 51-ks, kahes
  • PRON: selleks, omaks, milleks, samaks, nendeks, selliseks, iseendaks, kõigeks, kelleks, sellisteks
  • PROPN: Arpanetiks, Atriumiks, Cabernet'-veiniks, Chappaquaks, Entente'iks, Franckiks, Francoks, Freewomaniks, Hitleriks, Indiaks
  • SYM: A-ks
  • VERB-Sup: leidmaks, kirjeldamaks, vältimaks, näitamaks, rõhutamaks, selgitamaks, Andmaks, Jõudmaks, Kavandamaks, Saavutamaks
 • Tra
  • ADJ: selgeks, järgmiseks, lolliks, suuremaks, terveks, huvitavaks, mustaks, niiskeks, pikemaks, puhtaks
  • ADJ-Part: huvitavaks, huvipakkuvateks, iseseisvaks, kuuluvaks, kättesaadavaks, leitavaks, mitte-veateadet-väljastavaks, otsustavaks, poolkrõmpsuvaks, saadavaks
  • AUX-Sup: olemaks
  • DET: selleks, igaks, mingiks, igaksu, mingiteks, mõneks, samaks, yheks, üheks
  • NOUN: lisaks, abiks, ajaks, lõpuks, õnneks, juhuks, tõrjeks, aastaks, hetkeks, kaitseks
  • NUM: üheks, 2-ks, kolmeks, pooleks
  • PRON: selleks, omaks, millekski, samaks, Mõlemaks, tolleks, üheks
  • PROPN: Kaitseks
  • VERB-Sup: vältimaks, Parandamaks, näitamaks, nõustamakas, pakkumaks, varustamaks, väljendamaks

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: suurem, suurema, parem, väiksem, suuremad, kõrgem, suuremat, lihtsam, kõrgema, parema
  • ADJ-Part: adutavamaid, eelistatavamad, hinnatavam, konverteeritavam, nauditavam, nähtavam, soovitatavam
 • Cmp
  • ADJ: parem, suurem, lihtsam, raskem, paremad, hullem, kergem, parema, suurema, suuremaks
 • Pos
  • ADJ: suur, hea, võimalik, uue, eri, raske, suure, oluline, valmis, viimase
  • ADJ-Part: erinevate, seotud, teatud, tehtud, antud, möödunud, tuntud, erinevad, erinevaid, ülejäänud
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, saamata, etteteatamata, juhtimata
 • Pos
  • ADJ: hea, suur, võimalik, õige, huvitav, head, vana, uus, lihtne, tore
  • ADJ-Part: huvitav, antud, teatud, erinevaid, ülejäänud, kasutatud, erinevate, tehtud, asetatud, karastatud
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, katmata, lahendamata, niitmata, ostmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata
 • Sup
  • ADJ: parim, suurim, suurima, parimaks, kõrgeim, parima, parimad, suurimaks, tuntuim, suurimad
 • Sup
  • ADJ: parim, parima, suurim, parimad, parimaid, parimate, Suurimad, enim, huvitavaim, ilusaima
 • Neg
  • ADV: mitte, ega, ei, Egä
  • AUX: ei, pole, polnud, poleks, ära, polegi, ärge, polnudki, polevat, polekski
  • AUX-Fin: pole, polnud, poleks, ei, ära, polegi, ärge, polnudki, polevat, polekski
  • CCONJ: ega
  • VERB-Fin: pole, polnud, polegi, poleks, polnudki, kasutata, olevat, polekski
 • Neg
  • ADV: mitte, ega
  • AUX: ei, pole, ära, polnud, poleks, polegi, ple, mai, ärge, ärgu
  • AUX-Fin: pole, ära, polnud, poleks, polegi, ple, ärge, ärgu, pold, poleksi
  • CCONJ: ega
  • PRON: mai
  • VERB-Fin: pole, polegi, polnud, Pold, mõtle, plee, poleks, polnd, tea, teinud

Verbal Features

Verbal Features

 • Cnd
  • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, poleks, võiksid, peaksid, saaks, oleksid, tohiks, olnuks
  • VERB-Fin: tuleks, oleks, tahaks, saaks, annaks, läheks, tasuks, suudaks, tahaksin, teeks
 • Cnd
  • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, saaks, poleks, oleksin, peaksid, võiksid, tohiks, oleksid
  • VERB-Fin: tahaks, tuleks, oleks, saaks, läheks, hakkaks, jääks, ütleks, annaks, teeks
 • Imp
  • AUX-Fin: olgu, ära, ole, ärge, olgem, ärgem, ärgu, Olge, saa, Ärme
  • VERB-Fin: vaata, vt, tule, mine, kuule, näe, pane, võta, tee, vt.
 • Imp
  • AUX-Fin: ära, olgu, ole, ärge, olge, olgem, ärgu, 0le, Ärgem
  • VERB-Fin: vaata, mine, mõtle, minge, tee, võta, proovi, kirjuta, ütle, kuule
  • VERB-Inf: osta
 • Ind
  • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, saab, olen, peab, saa
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • Ind
  • AUX-Fin: on, oli, pole, ole, olen, võib, saab, peab, saa, oled
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tea, läheb, pole, saa, tuli, läks, sain
 • Qot
  • AUX-Fin: olevat, polevat, pidavat, võivat, olevatki, saavat
  • VERB-Fin: olevat, tulevat, elustavat, hindavat, meeldivat, muutuvat, tõusvat, ajavat, arutlevat, elavat
 • Qot
  • AUX-Fin: olevat, pidavat
  • VERB-Fin: Räägitavat, andvat, hoidvat, mainivat, meeldivat, minevat, säilivat, tahetavat, tegevat
 • Past
  • ADJ-Part: seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, möödunud, ülejäänud, nimetatud, jäänud, loodud
  • AUX-Fin: oli, olid, polnud, olnud, olin, pidi, võis, sai, saanud, oligi
  • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, surnu, allakirjutanu, osalenute, vastanuist
  • PROPN-Part: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud, Ühendatud
  • VERB-Fin: ütles, sai, tuli, läks, jäi, tegi, hakkas, oli, võttis, andis
  • VERB-Part: saanud, jäänud, jõudnud, seotud, teinud, muutunud, tulnud, tehtud, näinud, kasvanud
 • Past
  • ADJ-Part: antud, teatud, ülejäänud, kasutatud, tehtud, asetatud, karastatud, mainitud, peidetud, seotud
  • AUX-Fin: oli, olid, sai, olin, olnud, polnud, pidi, tundus, pidin, olime
  • AUX-Part: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • NOUN-Part: nakatunuid, surnuid, nakatunutest, nakatunut, nakatunu, nakatunust, nakatunute, surnu, surnut, Kirjapandu
  • VERB-Fin: tuli, läks, sain, ütles, oli, sai, kirjutasin, jäi, panin, hakkas
  • VERB-Part: saanud, kuulnud, läinud, tulnud, pandud, tehtud, teinud, näinud, jäänud, antud
 • Pres
  • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, huvitav, erinev, vastava, vastav, erineva, erinevat, erinevates
  • ADJ-Sup: tasumata
  • AUX-Fin: on, pole, võib, ole, oleks, peaks, saab, olen, peab, saa
  • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, uuritavatel, kinnipeetavate, olemasolevaid, uuritav, uuritava, uuritaval, kinnipeetavat, sõbrad-tuttavad
  • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, jääb, ütleb, läheb, pole, teeb, hakkab, annab
 • Pres
  • ADJ-Part: huvitav, erinevaid, erinevate, erinevad, erinevatel, erinevatest, huvitavad, leviv, mõeldav, olevast
  • AUX-Fin: on, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, saab, võiks, peab
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tea, läheb, pole, saa, arvan, tahaks, teeb
 • Act
  • ADJ-Part: erinevate, möödunud, erinevad, erinevaid, ülejäänud, jäänud, toimunud, saanud, ilmunud, erinev
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, saab, olen
  • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • AUX-Sup: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
  • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, surnu, uuritavatel, allakirjutanu, osalenute, vastanuist, juhtunu, kinnipeetavate, olemasolevaid
  • PROPN-Part: Ühinenud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
  • VERB-Part: saanud, jäänud, jõudnud, teinud, muutunud, tulnud, näinud, kasvanud, läinud, leidnud
  • VERB-Sup: olemas, minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema
 • Act
  • ADJ-Part: huvitav, erinevaid, ülejäänud, erinevate, erinevad, tulnud, erinevatel, erinevatest, huvitavad, leviv
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, katmata, lahendamata, niitmata, ostmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata
  • AUX: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, saab, olema
  • AUX-Fin: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, saab, võiks
  • AUX-Part: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • AUX-Sup: olema, olemagi, olemaks, saama
  • NOUN-Part: nakatunuid, surnuid, nakatunut, nakatunu, nakatunust, surnut, Tänud, haigestunuid, haigestunut, haigestunute
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tea, läheb, pole, saa, tuli, läks, sain
  • VERB-Part: saanud, kuulnud, läinud, tulnud, teinud, näinud, jäänud, käinud, võtnud, jõudnud
  • VERB-Sup: olemas, tegema, minema, hakkama, maksma, saama, rääkimata, mõtlema, ostma, tulema
 • Pass
  • ADJ-Part: seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, nimetatud, loodud, huvitav, saadud, suunatud
  • AUX-Fin: ollakse, võidakse, oldi, olda, võidi, oldud, ollaksegi
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, ravituil, eeltoodust, etnofutu, loodu
  • PROPN-Part: Avatud, Relvastatud, Ühendatud
  • VERB-Fin: kasutatakse, peetakse, tehti, tehakse, hakati, leiti, nimetatakse, võeti, antakse, peeti
  • VERB-Part: seotud, tehtud, toodud, antud, võetud, leitud, kirjeldatud, kasutatud, loodud, tingitud
  • VERB-Sup: alustatama, arutletama, avatama, kirjutatama, lastama, saadetama, suletama, toodama
 • Pass
  • ADJ-Part: antud, teatud, huvitav, kasutatud, tehtud, asetatud, karastatud, mainitud, peidetud, seotud
  • NOUN-Part: nakatunutest, Kirjapandu, Nakatunuid, eeltoodu, haigestunutest, lahtiharutatuna, nakatunute, surnu, sõitnuna, tarbitu
  • VERB-Fin: tehakse, hakatakse, tahetakse, öeldi, pandi, pannakse, saadakse, võeta, öeldakse, arvatakse
  • VERB-Part: pandud, tehtud, antud, kirjutatud, lisatud, loodud, öeldud, mõeldud, keelatud, planeeritud
  • VERB-Sup: kõrvaldatama, pandama

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADJ: selline, sama, samasugune, sellised, säärane, sellist, selliseid, niisugune, sedasama, samad
  • DET: see, selle, need, seda, sel, nende, samal, sama, teiste, selline
  • PRON: see, seda, selle, sellest, nende, need, neid, selleks, sellega, sellele
  • PROPN: teise
 • Dem
  • ADJ: selline, sama, sellist, sellised, samad, samasugune, esimesele, niisugune, samasugused, samasugust
  • DET: see, selle, seda, need, selline, sama, neid, sellest, sellist, teine
  • PRON: see, seda, selle, neid, need, sellest, selles, sellega, selleks, nende
  • PROPN: Sama
 • Ind
  • ADJ: mingisugust, muu, muud, muul
  • DET: üks, ühe, mitu, mingi, mingit, mõne, mõni, mõned, paljud, ühel
  • PRON: midagi, keegi, muud, üks, muu, paljud, kedagi, igaüks, kellelegi, miski
 • Ind
  • ADJ: mingisugust, millistes, mingisuguseid, mõnda, mõndagi, mõned, mõni, mõnigi
  • DET: mingi, üks, mingit, ühe, mingid, mõne, paljud, mõni, mingeid, mõned
  • PRON: midagi, keegi, muud, kellegi, kedagi, millegi, mõned, paljud, miski, üks
 • Int
  • ADJ: millised
  • DET: milline
  • PRON: kes
 • Int,Rel
  • ADJ: missugune, kumb, Missugust, milline, missugused, mitmendal
  • DET: mis, kumb, millise, millist, missugune, missugused, kumbagi, millised, missugust, Milliseid
  • PRON: mis, kes, mida, mille, kelle, millest, millega, kellel, milles, keda
 • Int,Rel
  • ADJ: milline, missugune, millise, millist, millistest
  • DET: mis, millaised, millised, millises, missugune
  • PRON: mis, kes, mida, mille, millest, kelle, milles, keda, millega, kellele
 • Prs
  • ADV: oma
  • DET: nende, neist
  • PRON: ta, oma, ma, tema, nad, meie, me, sa, nende, minu
  • PROPN: Meie
 • Prs
  • ADJ: omas
  • PRON: ma, oma, ta, sa, mul, minu, mina, nad, meie, me
 • Rcp
  • PRON: teineteist, teineteise, teineteisest, üksteist, üksteise, üksteisest, teineteisele, üksteisele, iseenda, üksteisega
 • Rcp
  • PRON: teineteise, teineteisest, üksteise, üksteist, uksteisele, üksteisel, üksteisele
 • Rel
  • ADJ: milline, millised, millist, millise, milliseid, millises, kumb, millisesse, milliste, milliseks
  • ADV: kus
  • DET: millise, millist, milline, millised, milliseid, millises, kumb, kumma, kummas, millisest
  • PRON: mis, kes, mida, mille, milline, millised, kelle, kellel, keda, kellele
 • Rel
  • ADJ: milline, millise, milliseid, millisest, kumb, millised, millist, milliselt, millistele, millistest
  • DET: millises, millist
 • Tot
  • ADJ: kogu-
  • DET: kogu, kõik, iga, igal, kõigi, kõiki, terve, igas, mõlemad, kõikide
  • PRON: kõik, kõike, kõigile, mõlemad, kõiki, igal, kõigil, kõigi, kõigele, kõigest
 • Tot
  • DET: kogu, kõik, iga, igal, terve, igas, kõiki, igast, kõigi, igale
  • PRON: kõik, kõike, kõigile, kõigil, igal, mõlemad, kõige, kõigi, mõlemal, k6ik
 • Card
  • ADJ: 17, 20, Teine
  • NUM: kaks, 1, üks, 10, 2, kolm, kahe, ühe, 3, miljonit
  • PROPN: GP-2, Sputnik-1, ZIL-130, 8, Kolme, MiG-29
  • SYM: %, ω-6-
 • Card
  • ADJ: 300, 700
  • NUM: 2, 10, 3, 1, 100, kaks, paar, 4, ühe, üks
  • PROPN: saku0007
  • SYM: 011100110101010
 • Frac
  • NUM: pool, poole, pooled, veerand, kolmandik, kolmandiku, 1/5, viiendik, 1/2, 1/3
 • Frac
  • NUM: poole, kolmandiku, pool, pooled, 3/4, kolmveerand, neljandik, pooleks
 • Ord
  • ADJ: esimene, 1., esimest, esimese, teine, 2000., 2., teise, 1997., 1999.
  • NUM: kolmandat, 3., III, IX, Teine, VII, esimest, kolmas, sajas, teise
  • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, M, ADV, Esimene, Esimese, Neljanda, Neljandal, Teisel
 • Ord
  • ADJ: esimene, esimese, 3., esimest, 27., teine, teises, 1., 2., 29.
  • NUM: 4., 9nda, 1., 10, 10ndasse, 11, 15., 18., 1998., 2.
 • Range
  • NUM: 1-2, 1989-2001, 3-4, 1997-2000, 3-5, 1995-2000, 10-15, 1991-2001, 1998-2000, 2-3
 • Range
  • NUM: 3-4, 15-20, 2-3, 4-6, 1-1,5, 13-15, 2-3le, 3-5, 5-6, 50-80
 • Yes
  • ADV: oma
  • PRON: oma, omal, omad, omaks, omaenda, omaga, omalt, omast, omas, omadega
 • Yes
  • ADJ: omas
  • PRON: oma, omal, omale, omadega, omad, omaks, omast, omade, omadele, omaga
 • Yes
  • PRON: ise, end, endale, enda, ennast, endast, endal, iseenda, enese, endaga
 • Yes
  • PRON: enda, ise, endale, ennast, end, endal, omale, endasse, enese, teineteise
 • 1
  • AUX-Fin: olen, oleme, olin, pean, peame, olime, võime, saame, peaksime, oleksin
  • PRON: ma, meie, me, minu, mul, meil, mind, mina, mulle, mu
  • PROPN: Meie
  • VERB-Fin: arvan, sain, mõtlesin, tean, ütlesin, nägin, tegin, mäletan, vaatan, läksin
 • 1
  • AUX-Fin: olen, oleme, olin, pean, oleksin, pidin, võin, saan, olime, peame
  • PRON: ma, mul, minu, mina, meie, me, meil, mulle, mu, mind
  • VERB-Fin: sain, arvan, tean, lähen, kirjutasin, saan, panin, loodan, palun, usun
 • 2
  • AUX-Fin: oled, olete, olid, ära, võid, ole, pead, ärge, võite, peate
  • PRON: sa, te, teie, sinu, sul, sulle, sind, sina, su, teid
  • VERB-Fin: vaata, tule, tahad, mine, tead, lähed, kuule, saad, näe, pane
 • 2
  • AUX-Fin: oled, võid, ära, olete, pead, ole, saad, saate, ärge, oledki
  • PRON: sa, sinu, sul, te, sina, sind, su, sulle, teie, teile
  • VERB-Fin: saad, tead, teed, vaata, mine, tahad, mõtle, arvad, hakkad, minge
 • 3
  • AUX-Fin: on, oli, võib, olid, saab, peab, võivad, ongi, pidi, võis
  • DET: nende, neist
  • PRON: ta, tema, nad, nende, talle, tal, teda, neid, neil, neile
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • 3
  • AUX-Fin: on, oli, võib, saab, peab, olid, ongi, sai, pidi, võivad
  • PRON: ta, nad, tema, talle, neile, nende, tal, teda, neil, nemad
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, läheb, tuli, läks, teeb, teab, jääb, ütles

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., van, %-lise, 80'ndate, nim, nim., %-se, %-st, II-ga
   • ADV: jne, jt., jt, s.t, sh, n-ö, nt, st, jm, jms
   • CCONJ: &, e, e.
   • NOUN: a., a, USB, p, VD, g, km, cm, m, kr
   • NUM: milj., mln, milj
   • PROPN: USA, AS, NATO, A., LRE, EL, N., HA, de, CDU
   • SYM: *, §, sulev@ekspress.ee, =, C18:2n-6, C18:3n-3, anne@ekspress.ee, s., 'i, +
   • VERB-Fin: vt, vt., vrd
   • X: al., of, in, a, b, n, to, x, AT, I
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., prof., h., lp., orig.
   • ADV: jne, vms, nt, jms, st, ca, jm, ntx, mh, imo
   • CCONJ: e., a, e, vs
   • INTJ: PS, mdx, lol, wtf.
   • NOUN: a, ATP, p, z, b, k, cm, km, l/ha, TT
   • PROPN: le, a., YOU, |=X=|, BMW, rs1, usa, NATO, T-72, ekre
   • SYM: %, &, CO2, TR-23, €, S3-el, i-
   • VERB-Fin: Vt
   • X: NB, ^, in, of, to, imo
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, kohta, vahel, järgi, jooksul, vastu, korral, puhul, all, pärast
   • ADV: ees
  • Prep
   • ADP: üle, pärast, enne, koos, ilma, läbi, mööda, alates, peale, kuni
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, kohta, jaoks, peale, pärast, puhul, all, järgi, vastu, juurde
   • ADV: ette
  • Prep
   • ADP: üle, peale, enne, ilma, koos, pärast, läbi, kuni, tänu, mööda
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, olnud, ei, tohi, pea, tohiks, saanud, oleks, peaks
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, tohi, pea, tohiks, saanud, oleks, peaks, või
   • VERB-Fin: tea, saa, taha, ole, suuda, oska, saanud, pruugi, suutnud, tule
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, ei, olnud, pea, tohi, oleks, peaks, olegi, tohiks
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, pea, tohi, oleks, peaks, olegi, tohiks, peagi
   • VERB-Fin: tea, saa, ole, taha, usu, oska, tee, hakka, suuda, tule
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: druzhnõi, fucking
   • ADV: Sobstvenno, ca
   • CCONJ: versus
   • INTJ: sorry
   • NOUN: detrusor'it, dolce, lobby, seppuku, sic, trigonum'i, vita, Body, Consejo, Eimeria
   • PROPN: The, Dream, Estonia, Estonian, Love, Society, St., Affairs, After, Antoni-Gilde
   • X: et, al., of, the, drive, in, and, de, ceteris, for
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: brå, budget, high-end, chill, ultimagte
   • ADV: ala, anyway, a'la, imo, ok, Logisch, a, bolshe, circa, h.ui
   • INTJ: sorry, no, omg, HUI, Sry, Yep, bljääd, nolife, wtf, lol
   • NOUN: offtopic, basho, point, ratio, sanyakusse, death, komusubi, COVID-19, Dear, E
   • PROPN: on, My, ice, music, A, Energy, Enthusiasistic, Free, le, sape.ru
   • X: to, my, the, from, of, opinion, or, smth, Suchen, You
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: täis-, pika-, väike-, eesti-, keskeri-, 4-, Monomikro-, administratiiv-, ekstra-, era-
   • ADP: siin-
   • ADV: sisse-, Elektro-, jae-, mehe-, sinna-, vara-
   • NOUN: teadus-, kesk-, haigus-, alg-, kodu-, laade-, majandus-, uurimis-, haridus-, andme-
   • NUM: 1-, 128-, 5-, 10-, 100-, 2-, 2004-, 256-, 3-, 50-
   • PROPN: Kesk-, Haridus-, Kuurort-, Liha-, Lõuna-, Ida-, Julgeoleku-, Lähis-, Saare-, Agnese-
   • PUNCT: --, ---
   • SYM: ω-3-, ω-6-, A-, B-
   • VERB-Fin: karjus-
 • Hyph
  • Yes
   • NOUN: ees-, keeramis-, raputamis-, PR-, ajakirjak-, e-, hobi-, karantiini, kirja-, kirjandus-
   • PUNCT: ---, --
   • SYM: i-
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 1., 2000., 2., 1997., 1999., 3., 1996., 1998., 1992., 1995.
   • NUM: 1, 2, 10, 3, 4, 5, 15, 20, 6, 12
   • PROPN: 8
   • SYM: %
  • Roman
   • ADJ: II, I, III, XI, VII, XX, VI, XII, IV, MDCXXXII
   • NUM: III, IX, VII
   • PROPN: M, ADV, CX, XM
  • Word
   • ADJ: esimene, esimest, esimese, teine, teise, esimesel, esimesed, esimeses, teisel, kolmas
   • NUM: kaks, üks, kolm, kahe, ühe, miljonit, viis, miljoni, neli, kolme
   • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, Esimene, Esimese, Kolme, Neljanda, Neljandal, Teisel
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 3., 27., 1., 2., 29., 5., 8., 9., 15., 18.
   • NUM: 2, 10, 3, 1, 100, 4, 20, 5, 15, 90
   • PROPN: saku0007
   • SYM: 011100110101010
  • Roman
   • ADJ: II, I, I-ne, II-st
  • Word
   • ADJ: esimene, esimese, esimest, teine, teises, teist, esimeses, esimesel, teisele, esimesed
   • NUM: kaks, paar, ühe, üks, kahe, kolm, miljonit, paari, poole, miljardit
 • Style
  • Slng
   • NOUN: Hahhollidele, kilti, mersu, plevna
 • Style
  • Slng
   • ADV: aint, pohh, põmst, Pmst, Sitaks, nati, veits, imo
   • NOUN: matat, Venkude, bemii, bena, dolbajoob, eequ, füssa, inime, jalkas, jopa-kollaga
   • PROPN: bemmi, põmmi, sapikale, senale, Alekukke, Yugo, alekokki, bemari, bemm, bemme
   • VERB-Fin: Ruulime, plekkab
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: 125, 15-69, 16,4, 20-, 200, 3,5, 30, 50, 500, 82
   • ADP: eest
   • ADV: 18,1, näteks
   • DET: niiguse, paljudele, sama, to
   • NOUN: Los, eestirahvas, keskkofnnaasjadest, külalsed, nishi, pealvaatajat, progrmmeerija, protsessor-, reziim, rokenroll-
   • NUM: 10, 100, 50, 25, 20, 30, 200, 21, 400, 60
   • PROPN: Los, Muinuskaitsenõukogu, Sipe-, Stas-i
   • VERB-Inf: kripeldada, soovitada
   • VERB-Part: suutud
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: 700, 300, k6va, lol, lyhike, vanat, 10, 1939, 3-se, 30
   • ADJ-Part: jooduav, järgevad, kaesolevasse, katastatud, korrtaldatud, krõvisevaid, kõkuvaid, liikuvad, meristeermpaljundatud, pandu
   • ADP: yle, est, jaosk, juure, kuures, mõõda, prst, pärast´, seos, ymber
   • ADV: nyyd, yldse, yhes6naga, kyll, 2kki, Sellepräast, akki, j2rgi, k2tte, kindalsti
   • AUX: ple, olex, vöib, 0le, 2ra, SAAKASI, e, olek, olrnudki, pinanud
   • AUX-Fin: ple, olex, vöib, 0le, SAAKASI, olek, olrnudki, pn, pold, poleksi
   • AUX-Part: pinanud, v6inud
   • CCONJ: vòi, J, ag, jja, voi, vöi
   • DET: yks, üksi, igaksu, k6igelt, k6iki, kogi, m6nes, m6ni, migni, millaised
   • INTJ: aitähh, Aitah, Ooot, tralllaaaa, v2
   • NOUN: miis, ühsikonna, Minupuhl, autut, bio, dushi, henerasvad, kvant, masinaehitus, medistsiinigeenius
   • NUM: 10, 100, 1, 10k, 11, 2, 2k, 5, 700, 800
   • PRON: k6ik, KÕIIK, Mede, asee, iga, igauks, kelle, kellelgil, koigega, kôik
   • PROPN: eestis, saku, eleonore, ice, msnnis, tartus, Tsehhi, ale, delfi, pasid
   • PUNCT: !!11, 8, ???+
   • SCONJ: ehki, ku, magu, nigu, seszt, sis
   • VERB-Conv: v6rreldes, l2htudes, oller, pääste
   • VERB-Fin: kkeelas, n2itab, olex, saax, teind, yritas, Karanteerin, Pidivad, Pold, Täitan
   • VERB-Inf: näitata, 6ppida, aidat, avaldadda, hakkata, heitada, k6ristada, komenteerida, kysida, n2ha
   • VERB-Part: näind, arvand, eletatud, hakkanud, keritu, kuulnd, läind, m6elnd, mainiutd, mõenud
   • VERB-Sup: olema, haippima, m6tlema, müüa, nõustamakas, panematta, paneme, põleema, sätima, tegutsema
   • X: n6u

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: olema.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: olema.
 • This corpus uses 10 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: olema, ei, võima, pidama, saama, tohtima, tunduma, ära, näima, paistma.
 • This corpus uses 9 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ei, olema, pidama, võima, saama, ära, tunduma, tohtima, näima.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (51)
  • VERB-Fin--NOUN-All (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (14)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(ringis) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ine (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (11350)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (1080)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5797)
  • VERB-Fin--PRON-Par (139)
  • VERB-Inf--NOUN (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (517)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (47)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (271)
  • VERB-Inf--PRON-Par (16)
  • VERB-Part--NOUN (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Part--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1403)
  • VERB-Part--NOUN-Par (116)
  • VERB-Part--PRON-Nom (700)
  • VERB-Part--PRON-Par (24)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (315)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (18)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (176)
  • VERB-Sup--PRON-Par (5)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (11)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1509)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (248)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1710)
  • VERB-Fin--PRON-Par (52)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (78)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (6)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (85)
  • VERB-Inf--PRON-Par (3)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (123)
  • VERB-Part--NOUN-Par (19)
  • VERB-Part--PRON-Nom (184)
  • VERB-Part--PRON-Par (5)
  • VERB-Sup--NOUN (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (60)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (2)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (60)
  • VERB-Sup--PRON-Par (2)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (45)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (10)
  • VERB-Conv--NOUN-Par (413)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Par (33)
  • VERB-Fin--NOUN (37)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2194)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1296)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (6086)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (190)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (191)
  • VERB-Fin--PRON-Par (1492)
  • VERB-Inf--NOUN (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (297)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (634)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (2568)
  • VERB-Inf--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (24)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (63)
  • VERB-Inf--PRON-Par (641)
  • VERB-Part--NOUN (7)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (316)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(üle) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (729)
  • VERB-Part--NOUN-Par (926)
  • VERB-Part--PRON-Gen (28)
  • VERB-Part--PRON-Nom (170)
  • VERB-Part--PRON-Par (214)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (113)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (30)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (805)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (7)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (2)
  • VERB-Sup--PRON-Par (143)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (6)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Conv--NOUN-Par (48)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Par (7)
  • VERB-Fin--NOUN (11)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (357)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (217)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (1021)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(mööda) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (43)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (71)
  • VERB-Fin--PRON-Par (474)
  • VERB-Inf--NOUN (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (70)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (159)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (517)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (4)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (24)
  • VERB-Inf--PRON-Par (237)
  • VERB-Part--NOUN (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (51)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (122)
  • VERB-Part--NOUN-Par (137)
  • VERB-Part--PRON-Gen (7)
  • VERB-Part--PRON-Nom (51)
  • VERB-Part--PRON-Par (55)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (25)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (8)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (169)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (5)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (5)
  • VERB-Sup--PRON-Par (52)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 191 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: tundma end, liigutama end, pidama ennast, ajama end, nimetama ennast, tundma ennast, täiendama end, hoidma end, nimetama end, registreerima end, seadma ennast, tasuma ennast, tegema ennast, tunnistama end, kuulutama end, laskma end, leidma end, liigutama ennast, lohutama end, pakkuma ennast, panema end, petma ennast, pidama end, seadma end, väitma end, võtma end, õigustama ennast, esitlema end, kaitsma end, keerama ennast, kohendama end, näitama end, paigutama ennast, pesema ennast, pidav end, pildistama end, pooma ennast, pressima end, pühendama end, registreerima ennast, samastama end, segama ennast, suruma end, suruma ennast, sättima end, sättima ennast, süstima end, tapma ennast, tuletama ennast, tutvustama end
  • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: pooma, samastama, välistav

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 42 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: tundma ennast, tundma end, pidama ennast, tapma end, tegema end, hindama ennast, hõõruma ennast, ilmutama ennast, kahjustama iseennast, kaitsma ennast, koguma ennast, külima ennast, külvama ennast, laskma end, leidma ennast, liigitama ennast, logima ennast, lohutama end, lülitama ennast, nimetama end, nimetav end, närima ennast, panema ennast, parandama ennast, pidama end, pidav end, pistma ennast, puhastama end, päästma end, registreerima end, rivistama ennast, siduma end, sundima end, süüdistama ennast, tegema iseend, tervendama end, tutvustama ennast, vedama end, vedama ennast, väitma end, väljendama end, ärritama ennast

Relations Overview

Relations Overview