home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Estonian-EDT

UD_Estonian-EWT

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 30972 sentences and 437767 tokens.
 • This corpus contains 5536 sentences and 68870 tokens.
 • This corpus contains 67391 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 10882 tokens (16%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 2 types of words with spaces. Examples: 14 000, 20 000
 • This corpus contains 2601 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a., al., ω-3-rasvhapete, e., jt., võib-olla, aeg-ajalt, n., s.t, n-ö, %-l, s., enam-vähem, nn., m., L., südame-veresoonkonna, v., ω-3-rasvhapetega, d., %-ni, J., Kr., ω-6-rasvhapete, &, H., c., km/h, Esto-TV, Ida-Euroopa, kesk-, ω-3-, ω-3-rasvhappeid, ω-rasvhapete, Põhja-Kaukaasia, USA-s, detrusor'i, k., vt., P., e-posti, maa-ala, v.a., ω-linoleenhappe, Lääne-Euroopa, R., Shakespeare'i, b., g/kg/min, ja/või
 • This corpus contains 447 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: :d, võib-olla, :s, paha-paha, a., nn., covid-19, e., |-X-|, E-330, sape.ru, PC_man, e-teenindusse, ja-le, nt., :P, @ausalt, BMW-d, F.a.Q, eelmine-q-le, inc., kl., m-parkimine, tie-break’i, /me, 2-ga, 2009-suvel, 7-seeria, 9-nda, :O, ;D, @arvan, @eleonore, B., Dr.x, Google’i, I-M13, ITF-i, L-K2, L-S, Petange’is, Põhja-Tallinna, R-mees, Shadow_angel, Taavi[esT], Zeebo-Zuki, crash_343, enam-vähem, energia.ee, hyphenator.js

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 62 lemmas tagged as pronouns (PRON): ei-tea-mitmes, ei_keegi, ei_miski, esimene, iga, iga_sugune, iga_üks, ise, ise_enese, keegi, kes, kumb, kumbki, kõik, mi-mina, milleks, milline, mina, mingi, mingi_sugune, minu-mina, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitu, muu, mõlema, mõni, nemad, nii_paljuke, nii_sugune, oma, oma_enese, oma_sugune, oma_taoline, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_samune, see_sugune, selline, sihuke, sina, sinu_sugune, säärane, teie_sugune, teine, teine_teise, teineteise, teist_sugune, tema, tema_sugune, too, too_sama, üks, üks_teise, üks_teist, ükski
 • This corpus contains 47 lemmas tagged as pronouns (PRON): enda, iga, iga_sugune, iga_üks, igaüks, ise, ise_enese, ise_sugune, ja_veel_üks, keegi, kes, kes_se, kolmas, kumbki, kõigest, kõik, ma_i, mina, mingi, mingi_sugune, mis, miski, mitme_sugune, mitte_keegi, mitte_miski, mitu, muu, mõlema, mõni, need, oma, palju, sama, see, selline, sest, sina, tegelt, teine, teine_teise, teist_sugune, tema, temake, too, üks, üks_teise, ükski
 • This corpus contains 52 lemmas tagged as determiners (DET): Oma, esimene, iga, iga_sugu, iga_sugune, keegi, kogu, kolmas, kumb, kumbki, kõik, meie_sugune, milline, mingi, mingi_sugune, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitmes, mitu, muist, muu, mõlema, mõne_sugune, mõni, mõningane, mõningas, nihuke, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see-ja-see, see_sama, see_sugune, selline, sihuke, siuke, säärane, taoline, teine, teist_sugune, tema_sugune, tema_taoline, terve, too, too_sama, üks, ükski
 • This corpus contains 39 lemmas tagged as determiners (DET): 1, iga, iga_sugu, iga_sugune, iga_üks, igast, keegi, kogu, kõik, kõik_sugu, milline, mingi, mingi_sugune, mingine, minu_sugune, mis, miski, mitu, mitu-mitu, muu, mõlema, mõni, mõningas, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, selline, sihuke, siuke, säherdune, teine, tema, terve, too, üks, ükski
 • Out of the above, 36 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: esimene, iga, iga_sugune, keegi, kumb, kumbki, kõik, milline, mingi, mingi_sugune, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitu, muu, mõlema, mõni, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_sugune, selline, sihuke, säärane, teine, teist_sugune, tema_sugune, too, too_sama, üks, ükski
 • Out of the above, 22 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: iga, iga_sugune, iga_üks, keegi, kõik, mingi, mingi_sugune, mis, miski, mitu, muu, mõlema, mõni, palju, sama, see, selline, teine, tema, too, üks, ükski
 • This corpus contains 10 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ei, näima, olema, paistma, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima, ära
 • This corpus contains 9 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ei, näima, olema, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima, ära
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: näima, olema, paistma, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: näima, olema, pidama, saama, tunduma, võima
 • Conv
  • AUX: olles
  • VERB: võrreldes, arvates, kasutades, öeldes, vaadates, arvestades, võttes, minnes, tehes, pidades
 • Conv
  • AUX: olles
  • VERB: minnes, võttes, arvates, võrreldes, arvestades, kasutades, lugedes, vaadates, kartes, pannes
 • Fin
  • AUX: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, saab, olen
  • VERB: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • Fin
  • AUX: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, peab, oled
  • VERB: on, tuleb, tea, saab, tuli, läks, saa, arvan, läheb, pole
 • Inf
  • AUX: olla, tunduda, paista, pidada, saada
  • VERB: teha, saada, teada, võtta, näha, öelda, minna, kasutada, leida, panna
 • Inf
  • AUX: olla
  • VERB: teha, saada, minna, teada, öelda, panna, näha, võtta, kirjutada, osta
 • Part
  • ADJ: erinevate, seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, möödunud, erinevad, erinevaid, ülejäänud
  • ADV: märgatavamalt, väidetavasti
  • AUX: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • NOUN: hõivatute, hõivatud, uuritavat, hõivatuist, uuritavad, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, surnu, uuritavatel
  • PROPN: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas, Ühendatud
  • VERB: saanud, jäänud, jõudnud, seotud, teinud, muutunud, tulnud, tehtud, näinud, kasvanud
 • Part
  • ADJ: huvitav, antud, teatud, ülejäänud, erinevaid, asetatud, karastatud, tehtud, erinevad, mainitud
  • AUX: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • NOUN: nakatunuid, surnuid, nakatunutest, nakatunut, nakatunu, nakatunust, nakatunute, surnu, surnut, tänud
  • VERB: saanud, kuulnud, tulnud, antud, läinud, käinud, pandud, tehtud, teinud, lisatud
 • Sup
  • ADJ: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
  • VERB: olemas, minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema
 • Sup
  • ADJ: Tegemata, harmoniseerimata, lahendamata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata, täpsustamata
  • AUX: olema, olemagi, saama
  • VERB: olemas, tegema, hakkama, saama, maksma, minema, kirjutama, rääkimata, tulema, mõtlema

Nominal Features

Nominal Features

 • Plur
  • ADJ: erinevate, uusi, suured, uute, erinevad, erinevaid, suurte, suuremad, uued, suuri
  • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, erinevates, erinevatel, vastavad, kuuluvate, olevad, olevate, huvitavaid
  • AUX-Fin: on, olid, võivad, oleme, peavad, olete, võiksid, peaksid, oleksid, peame
  • DET: kõik, need, nende, teiste, neid, mõned, kõigi, kõiki, teised, neist
  • NOUN: sissetulekute, inimesed, sõnul, inimeste, aastatel, inimesi, andmete, mehed, aastate, ettevõtete
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, uuritavad, hõivatutest, uuritavatel, osalenute, vastanuist, kinnipeetavate, olemasolevaid
  • NUM: pooled, tuhandeid, miljardeid, miljoneid, kümneid, tuhanded, sadu, sajad, kümnete, miljonite
  • PRON: nad, nende, meie, kes, me, mis, neid, need, meil, mida
  • PROPN: Nõukogude, Mõõdukad, Põhjamaade, Ühendriikide, Ametiühingute, Arstide, Baltimaade, Bekajd, Jagomägede, Mõõdukate
  • VERB-Fin: saavad, on, said, hakkavad, jäävad, tulevad, annavad, teevad, lähevad, jäid
 • Plur
  • ADJ: erinevaid, head, vanad, uusi, suured, suurte, usklikud, erinevad, häid, viimased
  • ADJ-Part: erinevaid, erinevad, erinevate, huvitavad, erinevatest, huvitavaid, langevad, arenevad, liikuvad, odavad
  • AUX-Fin: on, olid, oleme, peavad, võivad, peaksid, võiksid, oleksid, olete, olime
  • DET: kõik, need, neid, nende, mingid, mõned, sellised, mingeid, selliste, teised
  • NOUN: inimesed, asju, inimesi, asjad, inimeste, teemad, naised, tulemused, tulemusi, nakatunuid
  • NOUN-Part: nakatunuid, surnuid, nakatunutest, nakatunute, tänud, haigestunuid, haigestunute, haigestunutest, hukkunute, lõpetanud
  • NUM: tuhandeid, sadu, kümneid, miljarditest, pooled, 2-de, 3'si, 5'si, 5-si, kümnetes
  • PRON: nad, kes, meie, me, need, neid, meil, mis, nende, te
  • PROPN: sepapoisid, vasurite, Arstiteadusüliõpilaste, Dedicated, Eestimaalased, Fordidega, Hondad, Inglikesi, Jaguare, Jollerite
  • SYM: S3'med
  • VERB-Fin: saavad, lähevad, on, teevad, tulevad, elame, teeme, jäävad, näeme, olid
 • Sing
  • ADJ: suur, hea, võimalik, suurem, uue, suure, raske, oluline, esimene, viimase
  • ADJ-Part: huvitav, erinev, vastava, vastav, erineva, erinevat, käesoleva, olev, elav, meeldiv
  • ADV: täis
  • AUX-Fin: on, oli, võib, saab, olen, peab, olin, pidi, võis, ongi
  • CCONJ: või
  • DET: see, selle, üks, iga, seda, sel, ühe, sama, samal, mitu
  • NOUN: aasta, aastal, aastat, raha, osa, krooni, korda, ajal, mõju, töö
  • NOUN-Part: uuritavat, Eeltoodu, nähtu, surnu, allakirjutanu, juhtunu, toimunu, toimunut, uuritav, uuritava
  • NUM: kaks, üks, kolm, 000, kahe, 1, ühe, miljonit, 2, viis
  • PRON: ta, see, oma, mis, ma, seda, tema, kes, selle, mida
  • PROPN: eesti, Eestis, Euroopa, Tartu, Tallinna, Peeter, Maa, Jan, Vene, Venemaa
  • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
  • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni, A-ga, A-ks, B-ga, C5-ga, Hg-ni, K-ga
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
  • X: pruritus, Sorry, acid, basic, block, brief, fin, fungi, health, of
 • Sing
  • ADJ: hea, huvitav, võimalik, õige, suur, vana, esimene, tore, lihtne, kindel
  • ADJ-Part: huvitav, leviv, odav, elavana, hirmutav, kasvavas, nakkav, vastava, veenev, arusaadav
  • ADV: imo, normilt, v2hem, Õkva
  • AUX: on, oli, olen, võib, peab, oled, saab, ongi, olin, sai
  • AUX-Fin: on, oli, olen, võib, peab, oled, saab, ongi, olin, sai
  • CCONJ: aka
  • DET: see, mingi, selle, seda, iga, selline, üks, mingit, sama, sellest
  • INTJ: Oeh, buuu, hmm, nohjah
  • NOUN: asi, aasta, aru, teema, inimene, osa, elu, aega, kooli, mees
  • NOUN-Part: nakatunut, nakatunu, nakatunust, surnu, surnut, Kirjapandu, eeltoodu, haigestunut, kirjutatut, lahtiharutatuna
  • NUM: 2, kaks, 3, 10, paar, ühe, 100, 1, kahe, üks
  • PRON: ma, see, mis, seda, oma, ta, sa, midagi, mida, kes
  • PROPN: eesti, eestis, Jumal, vasur, Ennist, Pärtel, nomad, Tallinna, gasoline, saaremaa
  • SYM: .-., M-st, S3-el
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tuli, läks, arvan, läheb, teeb, sain, ütles
  • X: My, NOOOT, in
 • Abe
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX-Sup: Olemata
  • NOUN: tasuta, abita, tööta, traadita, heakskiiduta, järelevalveta, vastuseta, Piirideta, eelarvamusteta, elaniketa
  • PRON: minuta, selleta, milleta, selletagi, sinuta
  • PROPN: Lufthansata, Visnapuuta
  • VERB-Sup: rääkimata, saamata, teadmata, tegemata, hoolimata, sõltumata, kasutamata, tulemata, arvestamata, küsimata
 • Abe
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, lahendamata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata, täpsustamata
  • NOUN: põhjuseta, tasuta, ERANDITA, Tulemusteta, abita, autota, graafikata, helita, internetita, kannatusteta
  • PRON: selleta
  • PROPN: Terviseametita
  • VERB-Sup: rääkimata, tegemata, edutamata, lugemata, sõltumata, teadmata, õppimata, alustamata, juhtimata, minemata
 • Abl
  • ADJ: esimeselt, vasakult, puhtalt, teiselt, vahetumalt, 2008., Kaugelt, Vaimsetelt, Vanematelt, Vormikohastelt
  • ADJ-Part: asuvalt, kasvavalt, lebavalt, olevalt, piirnevalt, saadavatelt, tiirlevatelt, valitsevatelt, vastujuhtuvatelt
  • DET: ühelt, teistelt, kõigilt, mitmelt, samalt, sellelt, Igasuguselt, igalt, minusuguselt, mitmetelt
  • NOUN: töölt, maalt, seisukohalt, riigilt, välismaalt, inimestelt, katuselt, lavalt, põrandalt, turult
  • NUM: miljonilt, ühelt, 100, 11, 1245, 3,7, 30-lt, 33-lt, 35, 58
  • PRON: ühelt, teiselt, temalt, neilt, minult, omalt, millelt, teistelt, endalt, kellelt
  • PROPN: Venemaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Landerilt, Maalt, Janilt, Kuubalt, Marsilt, Päikeselt, A.K-lt
  • SYM: %-lt
 • Abl
  • ADJ: lollidelt, milliselt, suuliselt, suurelt, tagumistelt, tähtajaliselt
  • ADV: normilt
  • DET: k6igelt, mõnelt, nendelt, sellelt
  • NOUN: maalt, tugevuselt, emalt, kohalt, seisukohalt, suuruselt, Daamilt, Motorexilt, allveekabeturniirilt, arstidelt
  • NUM: 500ltgi, 700lt
  • PRON: nendelt, endalt, mult, neilt, kellelt, minult, muult, teilt, teistlet, temalt
  • PROPN: Airilt, Krossilt, Maalt, W9-lt
 • Add
  • ADJ: uude, esimesse, laia, kohalikku, suurde, kummalisse, pikka, riiklikku, tagumisse, 16.
  • DET: teise, mõnda, ühte, kumba, kumbagi
  • NOUN: kätte, koju, tuppa, meelde, silma, selga, kööki, pähe, ellu, toime
  • NUM: kahte, ühte, nelja, viide, -45,8, 1996, 45, 8-9, kuude, poolde
  • PRON: teise, ühte
  • PROPN: Tallinna, Liitu, ELi, Soome, Berliini, Hansapanka, Kadriorgu, Rootsi, Shveitsi, EL-i
 • Add
  • ADJ: Tehnilisse, ametlikku, karmi, kirjalikku, rohelisse
  • NOUN: kooli, koju, kätte, meelde, pähe, ellu, korda, kirja, paika, silma
  • PRON: teise
  • PROPN: Bin`i, Hast"`i, Kaagverre, Kuressaarde, Virru, reaali, westholmi
 • Ade
  • ADJ: viimasel, järgmisel, eelmisel, esimesel, teisel, viimastel, suurel, 1999., varasematel, 16.
  • ADJ-Part: erinevatel, käesoleval, tuleval, vaadeldaval, erineval, algavatel, järgnevatel, peetaval, vaadeldavatel, elaval
  • DET: sel, samal, igal, ühel, sellel, mingil, sellisel, kõigil, mõnel, mõlemal
  • NOUN: aastal, ajal, sõnul, juhul, aastatel, alusel, hommikul, päeval, õhtul, hetkel
  • NOUN-Part: uuritavatel, ravituil, uuritaval, Allakirjutanul, juhtunul, jõudnutel, liitunutel, nähtul, olnutel, ravitutel
  • NUM: kahel, kolmel, paaril, ühel, neljal, 10, kaheksal, kolmandikul, pooltel, 15
  • PRON: mul, tal, meil, neil, kellel, sul, millel, kel, omal, teil
  • PROPN: Venemaal, Saksamaal, Inglismaal, Iirimaal, Harjumaal, Prantsusmaal, Hiiumaal, Toompeal, Eestil, Eestimaal
 • Ade
  • ADJ: viimasel, eelmisel, 29., esimesel, järgmisel, praegusel, õigel, 26., 3., headel
  • ADJ-Part: Tuleval, erinevatel, käesoleval, piisaval, saadaval, seisval, t2navatel, toitval, tungival, äraootaval
  • DET: igal, sellel, sel, sellisel, samal, mingil, ühel, kõigil, mõnel, sellistel
  • NOUN: hetkel, juhul, ajal, teemal, aastal, sõnul, hommikul, päeval, tööl, õhtul
  • NUM: kahel, 1, 100, 2-l, 2004, 28, kolmel, neljal, paaril
  • PRON: mul, meil, sul, tal, neil, endal, kel, kellel, kellelgi, minul
  • PROPN: saaremaal, Saksamaal, Larkol, Maal, Openil, Venemaal, Zoppil, BMW'l, Eestil, Esmakohtumisel
  • SYM: S3-el
 • All
  • ADJ: uuele, suurele, suuremale, uutele, avalikule, praegusele, rasvhappelisele, endisele, strateegilistele, viimasele
  • ADJ-Part: olevale, toimuvale, armastavatele, asuvale, elavale, erinevatele, kuuldavale, kättesaadavatele, kõikehõlmavale, näivale
  • DET: sellele, kõigile, ühele, teistele, igale, samale, mõnele, kõikidele, teisele, mingile
  • NOUN: tööle, lastele, inimestele, inimesele, tööhõivele, teele, ebavõrdsusele, riigile, küsimusele, põrandale
  • NOUN-Part: tulnule, allakirjutanule, deporteeritutele, edasijõudnutele, eelnenule, elavale, elavatele, kannatanutele, käinutele, lahkunuile
  • NUM: kahele, ühele, neljale, paarile, kuuele, kolmele, kümnele, 10, 12, 200
  • PRON: talle, endale, mulle, neile, sellele, meile, kellele, sulle, millele, teile
  • PROPN: Eestile, Postimehele, Venemaale, Maale, Tõnule, Saksamaale, Inglismaale, Janile, Hiinale, Kerdile
  • SYM: %-le, i-le
  • VERB-Sup: minema
 • All
  • ADJ: teisele, eelnevale, uutele, vanusele, õigele, 5-ndale, 700, MoPa-nimelisele, Tulevastele, aastasele
  • ADJ-Part: eelnevale, hoolitsevale, liikuvale, mõtlevale, mööduvatele, tegevatele, vajavale
  • DET: mingile, sellele, nendele, igale, kõigile, mingitele, sellisele, sellistele, Neile, mingisugusele
  • NOUN: tööle, inimestele, lehele, kohale, peole, teele, eelmine-q-le, hobusele, inimesele, koolile
  • NUM: 1-le, 3-le, 700'le, kahele
  • PRON: mulle, endale, talle, sulle, sellele, meile, neile, kõigile, kellele, omale
  • PROPN: ja-le, Maale, Suvatüübile, Ivanovile, Leelotajale, Marsile, eestile, saaremaale, senale, 350D-le
 • Com
  • ADJ: viimasega, 80ndatega, II-ga, Viimastega, abstraktsega, auklikuga, dekoratiivsega, dementsetega, eelmisega, eestikeelsetega
  • ADJ-Part: toimuvaga
  • DET: kõigiga
  • NOUN: aastaga, osaajaga, käega, arhitektuuriga, nimega, punktiga, tööga, häälega, tõenäosusega, pilguga
  • NOUN-Part: Eelnevaga, ennustatuga, koondatavaga, olemasolevaga, soovitatuga, tooduga
  • NUM: ühega, nulliga, 0,78, 17.99ga, 2ga, 3.51,1-ga, 49,38ga, 54,68ga, kümnega, miljoniga
  • PRON: sellega, millega, temaga, kellega, nendega, minuga, endaga, meiega, omaga, kellegagi
  • PROPN: Liiduga, Sposatoga, Joogaga, NATOga, Savisaarega, Leeduga, Venemaaga, Allikuga, Eestiga, Euroopaga
  • SYM: A-ga, B-ga, C5-ga, K-ga, i-ga
 • Com
  • ADJ: eelnevatega, enesekindlatega, koroonapositiivsega, rohkemaga, seitsmesajasega, sõjalisega, täiega, viiestega
  • ADJ-Part: eelnevatega
  • NOUN: teemaga, auhinnafondiga, kiirusega, koroonaga, võiduga, aastaga, meelega, nimega, seisuga, asjaga
  • NUM: 2-ga, kümnega, 1-ga, 10k, 11-4ga, 2k, 60.000-ga, 700ga, 700sega, 96-ga
  • PRON: sellega, millega, temaga, kellega, meiega, minuga, nendega, sinuga, omadega, taga
  • PROPN: Jumalaga, Lugejaga, Malouliga, Venemaaga, cobraga, porschega, Ajaga, Andersoniga, BMW'ga, EL'ga
 • Ela
  • ADJ: keskmisest, suurest, esimesest, tavalisest, 1., senisest, vanast, uuest, endisest, mustast
  • ADJ-Part: toimuvast, erinevatest, loodetust, eelnevast, mõjutavatest, olevast, toimuvatest, ümbritsevast, asuvast, erinevast
  • AUX-Sup: olemast
  • DET: sellest, neist, ühest, teistest, teisest, kõigist, mõnest, mitmest, samast, kõikidest
  • NOUN: aastast, ajast, aastatest, elust, peast, algusest, küljest, tervisest, uksest, üldlipiididest
  • NOUN-Part: hõivatuist, hõivatutest, vastanuist, eeltoodust, toodust, uurituist, uuritutest, vastanutest, Eelöeldust, alustanust
  • NUM: kahest, kolmest, kümnest, neljast, ühest, kuuest, sajast, 10, viiest, üheksast
  • PRON: sellest, neist, millest, endast, temast, kellest, nendest, meist, paljudest, minust
  • PROPN: Eestist, Soomest, Tallinnast, Hiinast, Tartust, Moskvast, Itaaliast, Päikesest, Suurbritanniast, USAst
  • SYM: %
  • VERB-Sup: avaldamast, kommenteerimast, laulmast, registreerimast, tegemast, tulemast, tunnistamast, ennustamast, kaagutamast, kadumast
 • Ela
  • ADJ: erinevatest, millisest, 300, heast, konkreetsest, lahtisest, millistest, olevast, suulisest, tavalisest
  • ADJ-Part: erinevatest, olevast, algavast, arvestatavatest, juhtivast, jõudvast, kavandatavast, kohutavast, pakkuvast, planeeritavast
  • DET: sellest, ühest, igast, neist, nendest, mingist, mingitest, kõigest, kõigist, samast
  • NOUN: ajast, valgusest, algusest, asjast, koolist, aastast, klassist, teemast, koroonaviirusest, surmast
  • NOUN-Part: nakatunutest, nakatunust, haigestunutest
  • NUM: miljonist, 99, miljarditest, ühest, 100st, 38-st, 4, 400st, 50, 600000
  • PRON: sellest, millest, neist, minust, meist, nendest, teineteisest, teistest, endast, muust
  • PROPN: Hiinast, Eestist, Juryost, itaaliast, Ambassador'ist, Boccellist, Dionist, Fisherist, Focusest, II-st
  • SYM: M-st
  • VERB-Sup: olemast, elamast, jagamast, mõtlemast, ütlemast
 • Ess
  • ADJ: esimesena, järgmisena, mõõdetuna, vaadatuna, võetuna, stabiilsena, 17aastasena, hinnatuna, koosnevana, lummatuna
  • ADJ-Part: mõõdetuna, vaadatuna, võetuna, hinnatuna, koosnevana, lummatuna, Ajendatuna, Kaasuvana, aetuna, avatuna
  • DET: ühena
  • NOUN: reeglina, tulemusena, tervikuna, mõjurina, põhjusena, ainsana, näitajana, tegurina, mõjuritena, osana
  • NOUN-Part: Ajendatuna, Kannatanuna, armununa, elavana, jaotatuna, juhatatuna, jõudnuna, kadunutena, kantuna, poolsurnuna
  • NUM: nullina, ühena
  • PRON: iseendana, Teisena, esimesena, kellena, sellisena, iseendina, millena, säärasena, ühena
  • PROPN: Accordina, Ehatähena, Koidutähena, Liibanonina, Liliana
 • Ess
  • ADJ: elavana, esimesena, kolmandana, surnuna, teisena, jõuetuna, jõulisena, kõikvõimsana, lõigatuna, neljandana
  • ADJ-Part: elavana, surnuna, lõigatuna, sõnastatuna, vaadatuna, väsinuna
  • NOUN: Näitena, asjana, haigena, keelena, kiirmaksena, reeglina, (laste)arstina, Kõrvalepõikena, Püsikasutajana, armulaualeivana
  • NOUN-Part: lahtiharutatuna, saanuna, väljalülitatuna
  • PRON: minuna, sellisena, sellistena
 • Gen
  • ADJ: uue, suure, viimase, erinevate, suurema, esimese, uute, keskmise, hea, suurte
  • ADJ-Part: erinevate, vastava, erineva, käesoleva, oleva, asuva, kuuluvate, huvitava, olevate, sõltuva
  • ADP: Läbi
  • CCONJ: või
  • DET: selle, ühe, nende, teiste, iga, mõne, kõigi, sellise, teise, sama
  • NOUN: aasta, sissetulekute, riigi, töö, inimese, maailma, inimeste, ebavõrdsuse, aja, andmete
  • NOUN-Part: hõivatute, osalenute, kinnipeetavate, surnu, uuritava, Eeltoodu, hukkunute, juhtunu, käinute, manipuleeritavuse
  • NUM: kahe, ühe, miljoni, kolme, viie, poole, kümne, nelja, paari, 000
  • PRON: oma, tema, nende, selle, mille, meie, minu, ta, kelle, enda
  • PROPN: eesti, Euroopa, Tartu, Tallinna, Maa, Vene, Liidu, Soome, Venemaa, saksa
  • PROPN-Part: Iseseisva
  • SYM: %
  • X: fungi, outcome, siecle'i
 • Gen
  • ADJ: suure, uue, vana, viimase, hea, esimese, eelmise, suuruse, parema, suurte
  • ADJ-Part: erinevate, vastava, eelneva, huvitava, olevate, valitseva, Lälisevate, arvestatava, asetseva, ebameeldiva
  • DET: selle, mingi, ühe, iga, nende, sellise, mõne, sama, selliste, teise
  • NOUN: aasta, inimese, teema, elu, inimeste, viiruse, maailma, toidu, koha, kuu
  • NOUN-Part: nakatunu, nakatunute, eeltoodu, haigestunute, hukkunute, nakatanute, sisserännanute, surnu, surnute, tarbitu
  • NUM: ühe, kahe, 10, miljoni, paari, 1, poole, nelja, viie, 2
  • PRON: oma, minu, selle, meie, enda, nende, mu, tema, sinu, mille
  • PROPN: eesti, Tallinna, Jumala, tartu, saaremaa, Itaalia, Ülikooli, Hiina, Imre, Kristuse
 • Ill
  • ADJ: endisesse, asuvasse, erinevatesse, suuremasse, uutesse, väikestesse, jahedasse, lähimasse, millisesse, pimedasse
  • ADJ-Part: asuvasse, erinevatesse, nõustavasse, olemasolevatesse, põlevasse, tegelevasse, ilmuvasse, loodavasse, marssivatesse, moodustuvatesse
  • AUX-Sup: olema, saama
  • DET: sellesse, neisse, samasse, igasse, mingisse, teistesse, mõnesse, nendesse, kellessegi, kõigisse
  • NOUN: arvesse, haiglasse, masinatesse, voodisse, kohtusse, ehitistesse, autosse, taskusse, politseisse, sajandisse
  • NUM: kümnetesse, esikaheksasse, miljarditesse, seitsmesse, tuhandetesse
  • PRON: sellesse, endasse, temasse, millesse, kellesse, kellessegi, neisse, üksteisesse, millessegi, mitmetesse
  • PROPN: Eestisse, Tartusse, Euroopasse, NATOsse, Tallinnasse, Moskvasse, Ameerikasse, Hiinasse, Helsingisse, Indiasse
  • VERB-Sup: hakkama, minema, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema, andma
 • Ill
  • ADJ: põlevasse, 10-ndasse, 10.ndasse, hispaaniakeelsesse, kaesolevasse, kostuvasse, käsilolevasse, lugupidavasse, praedusesse, põnevasse
  • ADJ-Part: põlevasse, kaesolevasse, kostuvasse, käsilolevasse, lugupidavasse, voolavasse, vähekäidavasse
  • AUX-Sup: olema, olemagi, saama
  • DET: samasse, mõnda, sellesse, Sellistesse, mingitesse, muudesse, neisse, sellisesse, teise, ühte
  • NOUN: arvesse, sanyakusse, arvutisse, teemasse, koroonasse, koondus-folderitesse, lennukisse, loengusse, maegashirasse, piirkondadesse
  • NUM: 10ndasse
  • PRON: endasse, millesse, temasse, kellessegi, meisse, minusse, sellesse, teise
  • PROPN: eestisse, Torisse, C-sse, ERMi, Google'isse, Gümnaasiumisse, Indiasse, Jaapanisse, KUMUsse, Lõuna-Koreasse
  • VERB-Sup: tegema, hakkama, saama, maksma, minema, kirjutama, tulema, mõtlema, uurima, käima
 • Ine
  • ADJ: esimeses, suures, erinevates, teises, käesolevas, viimases, uues, kolmandas, multiskalaarses, heas
  • ADJ-Part: erinevates, käesolevas, asuvas, järgnevas, erinevas, muutuvas, põhinevas, iseseisvas, olevas, vaadeldavas
  • AUX-Sup: olemas
  • DET: selles, ühes, igas, teises, mõnes, teistes, neis, samas, mingis, kõigis
  • NOUN: maailmas, mõttes, riigis, alguses, elus, aastas, keeles, lõpus, kodus, nädalas
  • NOUN-Part: juhtunus, loodus, segatus
  • NUM: ühes, kolmes, kahes, 10, 30, neljas, 12, 17, 40, 644-s
  • PRON: selles, milles, neis, paljudes, endas, temas, paljuski, omas, minus, teises
  • PROPN: Eestis, Tallinnas, Tartus, Euroopas, USAs, Hiinas, Soomes, Liidus, Rootsis, Moskvas
  • PROPN-Part: Sõltuvas
  • VERB-Sup: olemas, tulemas, valimas, tegemas, vaatamas, kasvamas, kujunemas, muutumas, tantsimas, esinemas
 • Ine
  • ADJ: teises, esimeses, kasvavas, otseses, praeguses, suures, uues, 9ndas, avalikes, avalikus
  • ADJ-Part: kasvavas, erinevates, esindavates, jõudvas, kandvas, liikuvas, nähtavas, sallivas, teatavas
  • DET: selles, igas, mingis, teises, mõlemas, ühes, mõnes, millises, muus, samas
  • NOUN: koolis, ajas, kodus, mõttes, elus, maailmas, käes, tulevikus, alguses, korras
  • NUM: 2019, kolmes, kümnetes, poole
  • PRON: selles, milles, sinus, omas, endas, iseendas, meis, milleski, minus, paljuski
  • PROPN: eestis, hiinas, euroopas, msnis, itaalias, Tallinnas, msnnis, Indias, Juryos, Laitses
  • VERB-Sup: olemas, kihutamas, tulemas, tegemas, lendamas, olema, aitamas, hängimas, kasvamas, kommenteerimas
 • Nom
  • ADJ: suur, võimalik, suurem, hea, oluline, esimene, raske, uus, väike, viimane
  • ADJ-Part: erinevad, huvitav, erinev, vastav, olev, elav, meeldiv, põhinev, asuv, vastavad
  • ADV: täis
  • DET: see, kõik, üks, need, iga, mitu, selline, mõni, mõned, mingi
  • NOUN: mees, inimesed, inimene, osa, aeg, asi, naine, riik, osakaal, mõju
  • NOUN-Part: hõivatud, uuritavad, allakirjutanu, Eeltoodu, nähtu, Surnu, Vastsündinu, loodu, ravitud, sõbrad-tuttavad
  • NUM: kaks, üks, kolm, 1, 000, viis, neli, 2, paar, kümme
  • PRON: ta, see, mis, ma, kes, nad, me, sa, need, ise
  • PROPN: Peeter, Jan, Eesti, Tsee, Jüri, Tõnu, Mart, Ott, The, Jooga
  • SYM: %, %-le, %-ni
  • X: pruritus, Sorry, acid, basic, block, brief, fin, health, of, tšh
 • Nom
  • ADJ: hea, huvitav, võimalik, õige, suur, esimene, tore, lihtne, kindel, selline
  • ADJ-Part: huvitav, erinevad, huvitavad, leviv, odav, hirmutav, langevad, nakkav, veenev, arenevad
  • ADV: imo, v2hem, Õkva
  • CCONJ: aka
  • DET: see, mingi, kõik, need, selline, üks, iga, mis, teine, sama
  • INTJ: Oeh, buuu, hmm, nohjah
  • NOUN: asi, inimesed, inimene, teema, mees, päev, aeg, jumal, osa, aasta
  • NOUN-Part: tänud, Kirjapandu, läbipõdenu, lõpetanud, põdenud, surnu
  • NUM: kaks, 2, 3, paar, 100, 10, üks, kolm, 5, 1
  • PRON: ma, see, mis, kes, sa, ta, mina, keegi, kõik, nad
  • PROPN: Jumal, vasur, Ennist, Pärtel, nomad, gasoline, tussu, Zopp, d2xz, Milja
  • SYM: S3'med
  • X: My, NOOOT, in
 • Par
  • ADJ: uusi, esimest, suurt, erinevaid, uut, head, suuri, suuremat, viimast, pikka
  • ADJ-Part: erinevaid, erinevat, huvitavaid, toimuvat, vastavat, täiendavaid, täiendavat, vajaminevat, huvitavat, sobivat
  • DET: seda, mingit, neid, kõiki, sellist, mingeid, selliseid, mitmeid, sama, teisi
  • NOUN: aastat, korda, krooni, aega, raha, tegemist, tööd, aru, inimesi, inimest
  • NOUN-Part: uuritavat, olemasolevaid, toimunut, juhtunut, kinnipeetavat, süüdistatavaid, edasijõudnuid, eeltoodut, elusolevat, hõivatuid
  • NUM: miljonit, kahte, miljardit, kolme, ühtegi, tuhandeid, üht, nelja, ühte, kaht
  • PRON: seda, mida, midagi, neid, end, teda, mind, ennast, meid, keda
  • PROPN: Eestit, Siiditeed, Liitu, Maad, Tallinna, Venemaad, Teist, Jani, Kristust, USAd
  • SYM: %
 • Par
  • ADJ: head, sellist, suurt, uut, erinevaid, esimest, uusi, erilist, häid, erilisi
  • ADJ-Part: erinevaid, huvitavaid, huvitavat, odavaid, edasiliikuvat, edutatavaid, ennetavaid, hindumuutvaid, järgnevaid, järgnevat
  • DET: seda, mingit, neid, sellist, mingeid, kõiki, selliseid, mõnda, ühtki, mitmeid
  • NOUN: aru, aega, aastat, asju, inimesi, korda, raha, punkti, asja, inimest
  • NOUN-Part: nakatunuid, surnuid, nakatunut, surnut, haigestunuid, haigestunut, kirjutatut, solvunuid, tervenenuid
  • NUM: miljardit, miljonit, tuhandeid, sadu, tuhat, ühte, ühtegi, kümneid, 3'si, 31
  • PRON: seda, midagi, mida, neid, mind, ennast, end, sind, muud, kõike
  • PROPN: BMW-d, Dimmut, Kalevipoega, Vasurit, fordi, iisraeli, Arani, Britneyt, E-330, EVOIIV-t
 • Ter
  • ADJ: praeguseni, 1990ndateni, Homseni, mustjaspruunini, neljandani, segmentaarseteni, seitsmekümnendateni, äärmuslikeni, üheksakümnendateni
  • NOUN: lõpuni, aastani, õhtuni, kroonini, dollarini, protsendini, päevani, detsembrini, keskpaigani, novembrini
  • NUM: miljardini, miljonini, üheksani, 17,1, 2,5, 2,8, 22,8, 29, 3, 3.30ni
  • PRON: selleni, meieni, milleni, minuni, teieni, paljudeni, temani
  • PROPN: Keilani, Alaskani, Andreseni, Galileini, Inglismaani, Lapimaani, Liiduni, Marioni, Marjuni, Mihhailini
  • SYM: Hg-ni
 • Ter
  • ADJ: 700, praeguseni
  • DET: selleni
  • NOUN: lõpuni, kraadini, ajurakkudeni, eesmärgini, hetkeni, hommikuni, karantiini, keeluni, klaasini, kurvini
  • NUM: 5ni
  • PRON: selleni, meieni, milleni, minuni
 • Tra
  • ADJ: selgeks, oluliseks, kindlaks, heaks, paremaks, esimeseks, puhtaks, suuremaks, tänaseks, nüüdseks
  • ADJ-Part: sobivaks, iseseisvaks, juhtivaks, kättesaadavaks, määravaks, vähendavaks, rahuldavaks, soovitavaks, õnnestunuks, algavaks
  • DET: üheks, selleks, igaks, mõneks, mitmeks, teiseks, esimeseks, samaks, selliseks, Nendeks
  • NOUN: lisaks, põhjuseks, aluseks, aastaks, eesmärgiks, ajaks, kasuks, lõpuks, õnneks, ülesandeks
  • NOUN-Part: viibinuks, väljavalituteks
  • NUM: kaheks, kolmeks, üheks, 99, neljaks, viieks, paariks, kuueks, pooleks, 10-15
  • PRON: selleks, omaks, milleks, samaks, nendeks, selliseks, iseendaks, kelleks, kõigeks, paljudeks
  • PROPN: Arpanetiks, Atriumiks, Cabernet'-veiniks, Chappaquaks, Entente'iks, Franckiks, Francoks, Freewomaniks, Hitleriks, Indiaks
  • SYM: A-ks
  • VERB-Sup: leidmaks, kirjeldamaks, vältimaks, näitamaks, rõhutamaks, selgitamaks, Andmaks, Jõudmaks, Kavandamaks, Saavutamaks
 • Tra
  • ADJ: selgeks, järgmiseks, lolliks, suuremaks, terveks, pikemaks, haigeks, hulluks, huvitavaks, kallimaks
  • ADJ-Part: huvitavaks, iseseisvaks, kuuluvaks, kättesaadavaks, leitavaks, mitte-veateadet-väljastavaks, otsustavaks, poolkrõmpsuvaks, surnuks, tasakaalustavaks
  • DET: selleks, igaks, mingiks, igaksu, mingiteks, mõneks, samaks, üheks
  • NOUN: lisaks, abiks, ajaks, õnneks, lõpuks, juhuks, hetkeks, muretsemiseks, nädalaks, põhjuseks
  • NUM: üheks, 2-ks, 21, 23, 8, kolmeks, pooleks
  • PRON: selleks, omaks, samaks, Mõlemaks, millekski, tolleks
  • VERB-Sup: vältimaks, näitamaks, nõustamakas, pakkumaks, varustamaks

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: suurem, suurema, parem, väiksem, suuremad, kõrgem, suuremat, lihtsam, kõrgema, parema
  • ADJ-Part: adutavamaid, eelistatavamad, hinnatavam, konverteeritavam, nauditavam, nähtavam, soovitatavam
 • Cmp
  • ADJ: parem, suurem, raskem, lihtsam, parema, kergem, suurema, suuremaks, ohtlikum, paremad
 • Pos
  • ADJ: suur, hea, võimalik, uue, eri, raske, suure, oluline, valmis, viimase
  • ADJ-Part: erinevate, seotud, teatud, tehtud, antud, möödunud, tuntud, erinevad, erinevaid, ülejäänud
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, saamata, etteteatamata, juhtimata
 • Pos
  • ADJ: hea, huvitav, võimalik, õige, suur, vana, valmis, head, tore, antud
  • ADJ-Part: huvitav, antud, teatud, ülejäänud, erinevaid, asetatud, karastatud, tehtud, erinevad, mainitud
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, lahendamata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata, täpsustamata
 • Sup
  • ADJ: parim, suurim, suurima, parimaks, kõrgeim, parima, parimad, suurimaks, tuntuim, suurimad
 • Sup
  • ADJ: parim, suurim, parima, parimate, enim, huvitavaim, kõrgeim, lollikindlaima, lähima, nõrgim
 • Neg
  • ADV: mitte, ega, ei
  • AUX: ei, pole, polnud, poleks, ära, polegi, ärge, polnudki, polevat, polekski
  • AUX-Fin: pole, polnud, poleks, ei, ära, polegi, ärge, polnudki, polevat, polekski
  • CCONJ: ega
  • VERB-Fin: pole, polnud, polegi, poleks, polnudki, NäE, kasutata, olevat, osta, palutud
 • Neg
  • ADV: mitte, ega
  • AUX: ei, pole, ära, poleks, polnud, ple, polegi, mai, ärge, ärgu
  • AUX-Fin: pole, ära, poleks, polnud, ple, polegi, ärge, ärgu, pold, poleksi
  • CCONJ: ega
  • PRON: mai
  • VERB-Fin: pole, polegi, polnud, Pold, mõtle, plee, poleks, polnd, tea, teinud

Verbal Features

Verbal Features

 • Cnd
  • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, poleks, võiksid, peaksid, saaks, oleksid, tohiks, olnuks
  • VERB-Fin: tuleks, oleks, tahaks, saaks, annaks, läheks, tasuks, suudaks, tahaksin, teeks
 • Cnd
  • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, saaks, poleks, oleksin, võiksid, peaksid, tohiks, oleksid
  • VERB-Fin: tahaks, tuleks, oleks, saaks, hakkaks, ütleks, annaks, läheks, jääks, ostaks
 • Imp
  • AUX-Fin: olgu, ära, ole, ärge, olgem, ärgem, ärgu, Olge, saa, Ärme
  • VERB-Fin: vaata, vt, tule, mine, kuule, näe, pane, võta, tee, olgu
 • Imp
  • AUX-Fin: ära, olgu, ole, ärge, olge, olgem, ärgu, 0le, Ärgem
  • VERB-Fin: vaata, mine, mõtle, tee, võta, kirjuta, minge, proovi, kuule, tule
  • VERB-Inf: osta
 • Ind
  • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, saab, olen, peab, saa
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • Ind
  • AUX-Fin: on, oli, pole, ole, olen, võib, peab, oled, saa, saab
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tea, tuli, läks, saa, arvan, läheb, pole
 • Qot
  • AUX-Fin: olevat, polevat, pidavat, võivat, olevatki, saavat
  • VERB-Fin: olevat, tulevat, elustavat, hindavat, meeldivat, muutuvat, troonivat, tõusvat, viitavat, ajavat
 • Qot
  • AUX-Fin: olevat, pidavat
  • VERB-Fin: Räägitavat, andvat, hoidvat, mainivat, meeldivat, minevat, säilivat, tahetavat, tegevat
 • Past
  • ADJ-Part: seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, möödunud, ülejäänud, nimetatud, loodud, jäänud
  • AUX-Fin: oli, olid, polnud, olnud, olin, pidi, võis, sai, saanud, oligi
  • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, surnu, allakirjutanu, osalenute, vastanuist
  • PROPN-Part: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud, Ühendatud
  • VERB-Fin: ütles, sai, tuli, läks, jäi, oli, tegi, hakkas, võttis, andis
  • VERB-Part: saanud, jäänud, jõudnud, seotud, teinud, muutunud, tulnud, tehtud, näinud, kasvanud
 • Past
  • ADJ-Part: antud, teatud, ülejäänud, asetatud, karastatud, tehtud, mainitud, peidetud, seotud, surnud
  • AUX-Fin: oli, olid, olnud, olin, sai, polnud, pidi, tundus, võis, pidin
  • AUX-Part: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • NOUN-Part: nakatunuid, surnuid, nakatunutest, nakatunut, nakatunu, nakatunust, nakatunute, surnu, surnut, tänud
  • VERB-Fin: tuli, läks, sain, ütles, sai, oli, kirjutasin, jäi, hakkas, panin
  • VERB-Part: saanud, kuulnud, tulnud, antud, läinud, käinud, pandud, tehtud, teinud, lisatud
 • Pres
  • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, huvitav, erinev, vastava, vastav, erineva, erinevat, erinevates
  • ADJ-Sup: tasumata
  • AUX-Fin: on, pole, võib, ole, oleks, peaks, saab, olen, peab, saa
  • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, uuritavatel, kinnipeetavate, olemasolevaid, uuritav, uuritava, uuritaval, kinnipeetavat, sõbrad-tuttavad
  • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, jääb, ütleb, läheb, pole, teeb, hakkab, annab
  • VERB-Part: toretsevat
 • Pres
  • ADJ-Part: huvitav, erinevaid, erinevad, erinevate, huvitavad, leviv, odav, elavana, erinevatest, hirmutav
  • AUX-Fin: on, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, peab, oled, võiks
  • VERB-Fin: on, tuleb, tea, saab, saa, arvan, läheb, pole, teeb, tahaks
 • Act
  • ADJ-Part: erinevate, möödunud, erinevad, erinevaid, ülejäänud, jäänud, toimunud, saanud, ilmunud, erinev
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • ADV-Part: väidetavasti
  • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, saab, olen
  • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • AUX-Sup: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
  • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, surnu, uuritavatel, allakirjutanu, osalenute, vastanuist, juhtunu, kinnipeetavate, olemasolevaid
  • PROPN-Part: Ühinenud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
  • VERB-Part: saanud, jäänud, jõudnud, teinud, muutunud, tulnud, näinud, kasvanud, läinud, leidnud
  • VERB-Sup: olemas, minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema
 • Act
  • ADJ-Part: huvitav, ülejäänud, erinevaid, erinevad, erinevate, huvitavad, leviv, odav, surnud, tulnud
  • ADJ-Sup: Tegemata, harmoniseerimata, lahendamata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, treenimata, täpsustamata
  • AUX: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, olnud, peab
  • AUX-Fin: on, oli, pole, oleks, ole, olen, võib, peaks, peab, oled
  • AUX-Part: olnud, võinud, pidanud, saanud, pinanud, v6inud
  • AUX-Sup: olema, olemagi, saama
  • NOUN-Part: nakatunuid, surnuid, nakatunut, nakatunu, nakatunust, surnut, tänud, haigestunuid, haigestunut, haigestunute
  • VERB-Fin: on, tuleb, tea, saab, tuli, läks, saa, arvan, läheb, pole
  • VERB-Part: saanud, kuulnud, tulnud, läinud, käinud, teinud, jäänud, võtnud, kirjutanud, näinud
  • VERB-Sup: olemas, tegema, hakkama, saama, maksma, minema, kirjutama, rääkimata, tulema, mõtlema
 • Pass
  • ADJ-Part: seotud, teatud, tehtud, antud, tuntud, nimetatud, loodud, huvitav, saadud, suunatud
  • AUX-Fin: ollakse, võidakse, oldi, olda, võidi, oldud, ollaksegi
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, ravituil, eeltoodust, etnofutu, loodu
  • PROPN-Part: Avatud, Relvastatud, Ühendatud
  • VERB-Fin: kasutatakse, peetakse, tehti, tehakse, hakati, leiti, nimetatakse, võeti, antakse, peeti
  • VERB-Part: seotud, tehtud, toodud, antud, võetud, leitud, kirjeldatud, kasutatud, loodud, tingitud
  • VERB-Sup: alustatama, arutletama, avatama, kirjutatama, lastama, saadetama, suletama, toodama
 • Pass
  • ADJ-Part: antud, teatud, huvitav, asetatud, karastatud, tehtud, mainitud, peidetud, seotud, tuntud
  • NOUN-Part: nakatunutest, Kirjapandu, Nakatunuid, eeltoodu, haigestunutest, lahtiharutatuna, nakatunute, surnu, tarbitu, väljalülitatuna
  • VERB-Fin: tehakse, hakatakse, tahetakse, pandi, võeta, öeldakse, hakati, hirmutatakse, küsitakse, lubata
  • VERB-Part: antud, pandud, tehtud, lisatud, kirjutatud, loodud, öeldud, mõeldud, planeeritud, täidetud
  • VERB-Sup: kõrvaldatama, pandama

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADJ: selline, sama, säärane, samasugune, seesama, sellised, sellist, selliseid, niisugune, seesuguseid
  • DET: see, selle, need, seda, sel, sama, nende, samal, teiste, selline
  • NOUN: selle
  • PRON: see, seda, selle, nende, sellest, need, neid, selleks, sellega, sellele
  • PROPN: teise
 • Dem
  • ADJ: selline, sama, sellist, samasugune, sellised, niisugune, samad, samasugused, samasugust, sedasama
  • DET: see, selle, seda, need, selline, sama, sellest, neid, sellist, teine
  • PRON: see, seda, selle, sellest, need, neid, selles, sellega, nende, selleks
 • Ind
  • ADJ: mingisuguseks, mingisugust
  • DET: üks, ühe, mitu, mingi, mingit, mõne, mõni, mõned, ühel, üheks
  • NUM: ühe
  • PRON: midagi, keegi, paljud, muud, üks, muu, paljude, kedagi, kellelegi, miski
 • Ind
  • ADJ: mingisugust, mingisuguseid, mõnda, mõndagi, mõned, mõni, mõnigi
  • DET: mingi, üks, mingit, ühe, mingid, mõni, mõne, mitu, mõned, mingeid
  • PRON: midagi, keegi, muud, paljud, kedagi, kellegi, millegi, miski, mõned, üks
 • Int
  • ADJ: millised
  • DET: milline
  • PRON: kes
 • Int,Rel
  • ADJ: missugune, Missugust, kumb, milline, missugused, mitmendal
  • DET: mis, millise, millist, missugune, missugused, kumb, millised, missugust, Milliseid, kumba
  • PRON: mis, kes, mida, mille, kelle, millest, millega, kellel, milles, keda
 • Int,Rel
  • ADJ: milline, millise, millist, millistest
  • DET: mis, millaised, millises
  • PRON: mis, kes, mida, mille, millest, kelle, keda, milles, kellele, kel
 • Prs
  • ADJ: oma
  • ADV: oma
  • DET: Oma, nende
  • NOUN: oma, Kõneleja
  • PRON: ta, oma, ma, tema, nad, meie, me, sa, nende, minu
  • PROPN: Meie
 • Prs
  • ADJ: omas
  • DET: nende
  • PRON: ma, oma, ta, sa, mina, minu, mul, nad, meie, me
 • Rcp
  • PRON: teineteist, teineteise, teineteisest, üksteist, üksteise, üksteisest, teineteisele, üksteisele, iseenda, üksteisega
 • Rcp
  • PRON: teineteise, teineteisest, üksteise, üksteist, uksteisele, üksteisel, üksteisele
 • Rel
  • ADJ: milline, millised, millist, millise, kumb, milliseid, millises, millisesse, milliste, milliseks
  • ADV: kus
  • DET: millise, millist, millised, milliseid, milline, millises, kumma, kummas, millisest, milliste
  • PRON: mis, kes, mida, mille, milline, millised, kelle, kellel, keda, kellele
 • Rel
  • ADJ: milline, millise, millisest, kumb, millised, milliseid, milliselt, millist, millistele, millistest
  • DET: millises
 • Tot
  • ADJ: kogu-
  • DET: kogu, kõik, iga, igal, kõigi, kõiki, igas, mõlemad, kõigil, kõikide
  • NOUN: Kõik, eas, ea, eani
  • PRON: kõik, kõike, kõigile, mõlemad, kõiki, kõigil, igal, kõigele, kõigi, mõlema
 • Tot
  • DET: kogu, kõik, iga, igal, igas, kõiki, igast, kõigi, kõigil, mõlemas
  • PRON: kõik, kõike, kõigile, kõigil, igal, kõige, kõigi, k6ik, kõigest, KÕIIK
 • Card
  • ADJ: Teine
  • NOUN: IL-5, IL-3, IL-4
  • NUM: kaks, 1, üks, 2, 000, kolm, 10, kahe, 3, ühe
  • PROPN: GP-2, Sputnik-1, ZIL-130, 8, Kolme, MiG-29
  • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni
 • Card
  • ADJ: 300, 700
  • NUM: 2, 10, 3, kaks, 1, 100, 4, 20, paar, ühe
  • PROPN: saku0007
  • SYM: %, -.-
 • Ord
  • ADJ: esimene, 1., esimest, esimese, teine, 2000., 2., teise, 1997., 1999.
  • NUM: kolmandat, 2000.-2001., I, III, Teine, VII, esimest, kolmas, sajas, teise
  • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, ADV, M, Esimene, Esimese, Neljanda, Neljandal, Teisel
  • X: C
 • Ord
  • ADJ: esimene, 27., 3., esimese, teises, esimest, 29., 1., esimeses, teine
  • NUM: 4., 9nda, 1., 10, 10ndasse, 11, 15., 18., 1998., 2.
  • PROPN: II-st
 • Yes
  • ADJ: oma
  • ADV: oma
  • DET: Oma
  • NOUN: oma
  • PRON: oma, omal, omad, omaks, omast, omaenda, omaga, omalt, omas, omadega
 • Yes
  • ADJ: omas
  • PRON: oma, omale, omadega, omal, omaks, omad, omade, omaga, omast, omi
 • Yes
  • PRON: ise, end, endale, enda, ennast, endast, endal, iseenda, enese, endaga
 • Yes
  • PRON: ise, enda, endale, ennast, end, endal, endasse, omale, enese, teineteise
 • 1
  • AUX-Fin: olen, oleme, olin, pean, peame, olime, võime, saame, peaksime, oleksin
  • PRON: ma, meie, me, minu, mul, meil, mind, mina, mulle, mu
  • PROPN: Meie
  • VERB-Fin: arvan, sain, mõtlesin, tean, ütlesin, nägin, tegin, mäletan, vaatan, läksin
 • 1
  • AUX-Fin: olen, oleme, olin, pean, oleksin, saan, võin, pidin, olime, peame
  • PRON: ma, mina, minu, mul, meie, me, meil, mulle, mu, mind
  • VERB-Fin: arvan, sain, lähen, kirjutasin, loodan, saan, tean, usun, mõtlen, palun
 • 2
  • AUX-Fin: oled, olete, olid, ära, võid, ole, pead, ärge, võite, peate
  • PRON: sa, te, teie, sinu, sul, sulle, sind, sina, su, teid
  • VERB-Fin: vaata, tule, tahad, mine, tead, lähed, kuule, saad, näe, pane
 • 2
  • AUX-Fin: oled, võid, ära, pead, ole, olete, saate, ärge, oledki, olge
  • PRON: sa, sinu, te, sul, sina, sulle, sind, su, teie, teile
  • VERB-Fin: saad, tead, teed, vaata, mine, arvad, mõtle, tee, lähed, paned
 • 3
  • AUX-Fin: on, oli, võib, olid, saab, peab, võivad, ongi, pidi, võis
  • DET: nende
  • NOUN: Kõneleja
  • PRON: ta, tema, nad, nende, talle, tal, teda, neid, neil, neile
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, saab, jääb, läks, ütleb, jäi
 • 3
  • AUX-Fin: on, oli, võib, peab, saab, olid, ongi, sai, tundub, peavad
  • DET: nende
  • PRON: ta, nad, tema, talle, nende, teda, neile, tal, neil, nemad
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, tuli, läks, läheb, teeb, ütles, sai, jääb

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., van, I, %-se, %-st, 80'ndate, nim, nim., II-ga
   • ADV: jne, jt., jt, s.t, sh, n-ö, nt, st, jm, jms
   • CCONJ: &, e, e.
   • NOUN: a., a, USB, p, VD, g, km, cm, m, kr
   • NUM: milj., milj
   • PROPN: USA, AS, A., LRE, NATO, EL, N., de, HA, CDU
   • SYM: =, *, §, 'i, sulev@ekspress.ee, C18:2n-6, C18:3n-3, anne@ekspress.ee, s., °C
   • VERB-Fin: vt, vt., vrd
   • X: al., of, in, to, D66, I, XXY, a, b, es
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn., nn, brå, h., lp., orig.
   • ADV: jne, vms, jms, nt, st, mh, imo, jm, PS, a
   • CCONJ: e., a, e
   • INTJ: mdx, lol, wtf.
   • NOUN: a, ATP, p, z, b, a., NI, s, %, sape.ru
   • PROPN: YOU, |=X=|, rs1, BMW, USA, Macu1, mb, msnis, ekre, v
   • SYM: %, &, CO2, TR-23, €, M-st, S3-el, i-
   • X: of, NB, ^, in, to
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, kohta, vahel, järgi, jooksul, vastu, korral, puhul, all, pärast
  • Prep
   • ADP: üle, pärast, enne, koos, ilma, läbi, mööda, peale, alates, kuni
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, kohta, jaoks, peale, puhul, pärast, järgi, all, vastu, alla
   • ADV: ette, peale, üle
  • Prep
   • ADP: üle, peale, enne, ilma, koos, pärast, läbi, tänu, mööda, kuni
   • ADV: enne, mööda, pärast
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, olnud, ei, tohi, pea, tohiks, saanud, oleks, peaks
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, tohi, pea, tohiks, saanud, oleks, peaks, või
   • VERB-Fin: tea, saa, taha, ole, suuda, oska, saanud, pruugi, suutnud, tule
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, olnud, ei, pea, oleks, tohi, peaks, tohiks, tundu
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, pea, oleks, tohi, peaks, tohiks, tundu, olegi
   • VERB-Fin: tea, saa, ole, taha, usu, lähe, hakka, suuda, oska, näe
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: druzhnõi
   • ADV: nahui, so, u
   • CCONJ: versus
   • NOUN: camera, communicated, factory, live, obscura, outlet, replicated, injunction, preliminary
   • PROPN: Holy, Night, O, Big, Dream, Earth, Sex, Song, Study, Geophysical
   • X: tõ, ?????, Proopusk, in, jesh, la, stupai, á, ??????????, ?????????????
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: chill, ultimagte
   • ADV: anyway, OK, ala, h.ui, imo, maybe, one-by-one, sure, btw, imho
   • INTJ: no, omg, HUI, Sorry, Sry, bljääd, nolife, wtf, lol, wtf.
   • NOUN: ratio, death, E, I, Light, Monolog, Pop, So, Un, a
   • PROPN: COVID-19, Enthusiasistic, youtube'i, Du, Enthusiastic, Fanatically, Hasti, Me, Music, Plant
   • X: to, My, You, da, expert, from, leading, listen, need, of
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: täis-, pika-, väike-, eesti-, keskeri-, 4-, Monomikro-, administratiiv-, ekstra-, era-
   • ADP: siin-
   • ADV: sisse-, Elektro-, jae-, mehe-, sinna-, vara-
   • NOUN: teadus-, kesk-, haigus-, alg-, kodu-, laade-, majandus-, uurimis-, andme-, haridus-
   • NUM: ω-3-, 1-, 2-, 10-, 3-, 5-, 6-, 7-, ω-6-, 128-
   • PROPN: Kesk-, Haridus-, Kuurort-, Liha-, Lõuna-, Ida-, Julgeoleku-, Lähis-, Saare-, Agnese-
   • PUNCT: --, ---
   • SYM: A-, B-
   • VERB-Fin: karjus-
 • Hyph
  • Yes
   • NOUN: keeramis-, raputamis-, PR-, ajakirjak-, karantiini, kirja-, kirjandus-, müügi-, piima-, rühma-
   • PUNCT: ---, --
   • SYM: i-
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 1., 2000., 2., 1997., 1999., 3., 1996., 1998., 1992., 1995.
   • NUM: 1, 2, 000, 10, 3, 4, 5, 15, 20, 6
   • PROPN: 8
   • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni
  • Roman
   • ADJ: II, I, III, XI, XX, VI, XII, IV, MDCXXXII, V
   • NUM: I, III, VII
   • PROPN: ADV, M, CX, XM
   • X: C
  • Word
   • ADJ: esimene, esimest, esimese, teine, teise, esimesel, esimesed, teisel, esimeses, kolmas
   • NUM: kaks, üks, kolm, kahe, miljonit, ühe, viis, miljoni, neli, kolme
   • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, Esimene, Esimese, Kolme, Neljanda, Neljandal, Teisel
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 27., 3., 29., 1., 5., 8., 9., 15., 18., 2.
   • NUM: 2, 10, 3, 1, 100, 4, 20, 11, 5, 8
   • PROPN: saku0007
   • SYM: %, -.-
  • Roman
   • ADJ: I, II, I-ne
   • PROPN: II-st
  • Word
   • ADJ: esimene, esimese, esimest, teises, esimeses, teine, teisele, esimesel, teist, esimesed
   • NUM: kaks, paar, ühe, kahe, üks, kolm, miljonit, paari, miljardit, miljoni
 • Style
  • Slng
   • ADV: aint, Pmst, Sitaks, pohh, imo
   • NOUN: bemmi, põmmi, sapikale, bemari, bemii, bemm, bemme, bemmist, bõmari, eequ
   • PROPN: senale, jeepudele
   • VERB-Fin: Ruulime, plekkab
 • Typo
  • Yes
   • NUM: kahes
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: k6va, lol, lyhike, vanat, 3-se, Eestiline, S|tt, Tegelikul, VAFFA, eequse
   • ADJ-Part: järgevad, kaesolevasse, katastatud, korrtaldatud, krõvisevaid, kõkuvaid, liikuvad, risitava, t2navatel, ylalolevast
   • ADP: yle, est, jaosk, juure, kuures, pärast´, seos, ymber
   • ADV: nyyd, yldse, yhes6naga, kyll, 2kki, Sellepräast, akki, j2rgi, kindalsti, koige
   • AUX: ple, olex, vöib, 0le, 2ra, e, olek, olrnudki, pinanud, pn
   • AUX-Fin: ple, olex, vöib, 0le, olek, olrnudki, pn, pold, poleksi, v6ib
   • AUX-Part: pinanud, v6inud
   • CCONJ: vòi, ag, jja, voi, vöi
   • DET: yks, igaksu, k6igelt, k6iki, m6nes, m6ni, migni, millaised, mingel, mingid
   • INTJ: aitähh, Aitah, Ooot, tralllaaaa, v2
   • NOUN: miis, ühsikonna, Minupuhl, autut, dushi, henerasvad, medistsiinigeenius, /me, 6hku, Algses
   • NUM: 10, seitseme, yks, ùks
   • PRON: k6ik, KÕIIK, Mede, asee, igauks, kelle, koigega, kôik, köik, küik
   • PROPN: eestis, eleonore, msnnis, delfi, porche, saaremaa, Auton2itus, Donivesst, Duranti, Egipütuses
   • PUNCT: !!11, 8, ???+
   • SCONJ: ehki, ku, magu, nigu, sis
   • VERB-Conv: v6rreldes, l2htudes, oller, pääste
   • VERB-Fin: kkeelas, n2itab, olex, teind, yritas, Karanteerin, Pold, Saax, Täitan, ajetakse
   • VERB-Inf: näitata, 6ppida, aidat, avaldadda, hakkata, heitada, k6ristada, komenteerida, kysida, n2ha
   • VERB-Part: näind, arvand, eletatud, hakkanud, kuulnd, läind, m6elnd, mainiutd, n2htud, n2inud
   • VERB-Sup: olema, haippima, m6tlema, nõustamakas, panematta, paneme, põleema, sätima, tegutsema, varama
   • X: aegaset, n6u

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: olema.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: olema.
 • This corpus uses 10 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: olema, ei, võima, pidama, saama, tohtima, tunduma, ära, näima, paistma.
 • This corpus uses 9 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ei, olema, pidama, võima, saama, ära, tunduma, tohtima, näima.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (51)
  • VERB-Fin--NOUN-All (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ela (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (14)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(ringis) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Ine (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (11364)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (1070)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5789)
  • VERB-Fin--PRON-Par (139)
  • VERB-Inf--NOUN (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (521)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (51)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (273)
  • VERB-Inf--PRON-Par (15)
  • VERB-Part--NOUN (3)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Part--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1402)
  • VERB-Part--NOUN-Par (112)
  • VERB-Part--PRON-Nom (700)
  • VERB-Part--PRON-Par (23)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (314)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (18)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (176)
  • VERB-Sup--PRON-Par (5)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (13)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Fin--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1167)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (177)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(alla) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1404)
  • VERB-Fin--PRON-Par (32)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (59)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (72)
  • VERB-Inf--PRON-Par (3)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (92)
  • VERB-Part--NOUN-Par (12)
  • VERB-Part--PRON-Nom (142)
  • VERB-Part--PRON-Par (5)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (43)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (1)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (53)
  • VERB-Sup--PRON-Par (2)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (47)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (11)
  • VERB-Conv--NOUN-Par (408)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Par (32)
  • VERB-Fin--NOUN (33)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2192)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1303)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (6102)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(kuni) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (186)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (194)
  • VERB-Fin--PRON-Par (1486)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (306)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (632)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (2544)
  • VERB-Inf--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (24)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (59)
  • VERB-Inf--PRON-Par (633)
  • VERB-Part--NOUN (6)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (312)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(üle) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (731)
  • VERB-Part--NOUN-Par (921)
  • VERB-Part--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (28)
  • VERB-Part--PRON-Nom (170)
  • VERB-Part--PRON-Par (213)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (113)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (31)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (797)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (7)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (2)
  • VERB-Sup--PRON-Par (138)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Par (37)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Par (5)
  • VERB-Fin--NOUN (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Add (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (272)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (151)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (807)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(mööda) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (38)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (50)
  • VERB-Fin--PRON-Par (391)
  • VERB-Inf--NOUN (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (55)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (122)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (361)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (4)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (17)
  • VERB-Inf--PRON-Par (169)
  • VERB-Part--NOUN (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (37)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (96)
  • VERB-Part--NOUN-Par (106)
  • VERB-Part--PRON-Gen (7)
  • VERB-Part--PRON-Nom (43)
  • VERB-Part--PRON-Par (42)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (22)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (117)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (4)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (4)
  • VERB-Sup--PRON-Par (44)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 191 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: tundma end, liigutama end, pidama ennast, ajama end, nimetama ennast, tundma ennast, täiendama end, hoidma end, nimetama end, registreerima end, seadma ennast, tasuma ennast, tegema ennast, tunnistama end, kuulutama end, laskma end, leidma end, liigutama ennast, lohutama end, pakkuma ennast, panema end, petma ennast, pidama end, seadma end, väitma end, võtma end, õigustama ennast, esitlema end, kaitsma end, keerama ennast, kohendama end, näitama end, paigutama ennast, pesema ennast, pidav end, pildistama end, pooma ennast, pressima end, pühendama end, registreerima ennast, samastama end, segama ennast, suruma end, suruma ennast, sättima end, sättima ennast, süstima end, tapma ennast, tuletama ennast, tutvustama end
  • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: pooma, samastama, välistav

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 38 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: tundma end, tundma ennast, pidama ennast, tapma end, tegema end, hindama ennast, hõõruma ennast, ilmutama ennast, kahjustama iseennast, kaitsma ennast, koguma ennast, laskma end, leidma ennast, liigitama ennast, logima ennast, lohutama end, lülitama ennast, nimetama end, nimetav end, närima ennast, panema ennast, parandama ennast, pidama end, pidav end, pistma ennast, puhastama end, päästma end, registreerima end, siduma end, sundima end, süüdistama ennast, tegema iseend, tervendama end, tutvustama ennast, vedama end, vedama ennast, väitma end, ärritama ennast

Relations Overview

Relations Overview