home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Estonian-EDT

UD_Estonian-EWT

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 30723 sentences and 434245 tokens.
 • This corpus contains 1662 sentences and 27246 tokens.
 • This corpus contains 66877 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 3736 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 2591 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a., al., ω-3-rasvhapete, e., jt., võib-olla, aeg-ajalt, n., s.t, %-l, n-ö, s., enam-vähem, nn., m., L., südame-veresoonkonna, v., ω-3-rasvhapetega, d., %-ni, &, J., Kr., ω-6-rasvhapete, H., c., km/h, Esto-TV, Ida-Euroopa, ω-3-, ω-3-rasvhappeid, ω-rasvhapete, Põhja-Kaukaasia, USA-s, detrusor'i, k., kesk-, vt., P., e-posti, maa-ala, v.a., ω-linoleenhappe, Lääne-Euroopa, R., Shakespeare'i, b., g/kg/min, ja/või
 • This corpus contains 227 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: võib-olla, E-330, sape.ru, :d, e-teenindusse, m-parkimine, tie-break’i, 2009-suvel, Google’i, I-M13, ITF-i, L-K2, L-S, Petange’is, Põhja-Tallinna, e., energia.ee, hyphenator.js, kilovatt-tunnist, mp3-l, nn., t​e​h​n​o​k​r​a​t​t​.​n​e​t​/​h​y​p​h​e​n​a​t​o​r​/​m​e​r​g​e​A​n​d​P​a​c​k​.​h​t​m​l, (pool)avalik, **samas, *Sinna, -ah, .ru, 1-le, 15-ndal, 2-l, 20D/30D, 3-le, 30-aastaselt, 350D-le, 36-ne, 4s-il, 5-ndale, 58-protsendiliselt, 6-megane, 9-kordseks, :-D, :-P, Androidi-rakendusele, B-road, Bullshit!-i, CMOS-ga, Challenger-turniiri, Challenger-turniiril, Cutts’i, DMC-L1

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 65 lemmas tagged as pronouns (PRON): ei-tea-mitmes, ei_keegi, ei_miski, esimene, iga, iga_sugune, iga_üks, ise, ise_enese, keegi, kes, kolmas, kumb, kumbki, kõik, mi-mina, milleks, milline, mina, minema, mingi, mingi_sugune, minu-mina, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitu, muu, mõlema, mõni, neljas, nemad, nii_paljuke, nii_sugune, oma, oma_enese, oma_sugune, oma_taoline, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_samune, see_sugune, selline, sihuke, sina, sinu_sugune, säärane, teie_sugune, teine, teine_teise, teineteise, teist_sugune, tema, tema_sugune, too, too_sama, üks, üks_teise, üks_teist, ükski
 • This corpus contains 35 lemmas tagged as pronouns (PRON): iga, iga_sugune, iga_üks, ise, ise_enese, ise_sugune, ja_veel_üks, keegi, kes, kesse, kolmas, kumbki, kõigest, kõik, mina, mingi, mis, miski, mitte_keegi, muu, mõlema, mõni, oma, palju, sama, see, selline, sina, teine, teist_sugune, tema, temake, too, üks, üks_teise
 • This corpus contains 55 lemmas tagged as determiners (DET): Iga_üks, Oma, esimene, iga, iga_sugu, iga_sugune, keegi, kogu, kolmas, kumb, kumbki, kõik, meie_sugune, milline, mingi, mingi_sugune, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitmene, mitmes, mitu, muist, muu, mõlema, mõne_sugune, mõni, mõningane, mõningas, nihuke, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see-ja-see, see_sama, see_sugune, selline, sihuke, siuke, säärane, taoline, teine, teist_sugune, tema_sugune, tema_taoline, terve, too, too_sama, üks, üks_teise, ükski
 • This corpus contains 31 lemmas tagged as determiners (DET): 1, iga, iga_sugu, iga_sugune, igast, kogu, kõik, kõik_sugu, milline, mingi, mingine, minu_sugune, mis, miski, mitu, muu, mõlema, mõni, mõningas, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, selline, teine, tema, terve, too, üks
 • Out of the above, 38 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: esimene, iga, iga_sugune, keegi, kolmas, kumb, kumbki, kõik, milline, mingi, mingi_sugune, minu_sugune, mis, mis_sugune, miski, mitme_sugune, mitu, muu, mõlema, mõni, nii_sugune, palju, sama, sama_sugune, see, see_sama, see_sugune, selline, sihuke, säärane, teine, teist_sugune, tema_sugune, too, too_sama, üks, üks_teise, ükski
 • Out of the above, 17 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: iga, iga_sugune, kõik, mingi, mis, miski, muu, mõlema, mõni, palju, sama, see, selline, teine, tema, too, üks
 • This corpus contains 10 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ei, näima, olema, paistma, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima, ära
 • This corpus contains 8 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): ei, olema, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima, ära
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: näima, olema, paistma, pidama, saama, tohtima, tunduma, võima
 • Out of the above, 5 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: olema, pidama, saama, tunduma, võima
 • Conv
  • AUX: olles
  • VERB: võrreldes, arvates, kasutades, öeldes, vaadates, arvestades, võttes, minnes, tehes, pidades
 • Conv
  • AUX: olles
  • VERB: võttes, kartes, kasutades, minnes, vaadates, öeldes, alistades, arvates, kannatades, lugedes
 • Fin
  • AUX: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, olen, saab
  • VERB: on, tuleb, ütles, sai, tuli, jääb, saab, läks, jäi, ütleb
 • Fin
  • AUX: on, oli, pole, ole, oleks, olen, võib, peaks, oled, peab
  • VERB: on, tuleb, saab, arvan, ütles, saa, teeb, tuli, hakkas, läks
 • Inf
  • AUX: olla, tunduda, paista, pidada, saada
  • VERB: teha, saada, teada, võtta, näha, öelda, kasutada, minna, panna, leida
 • Inf
  • AUX: olla
  • VERB: teha, saada, võtta, minna, näha, rääkida, öelda, panna, maksta, olla
 • Part
  • ADJ: erinevate, teatud, seotud, tehtud, antud, tuntud, möödunud, erinevad, erinevaid, ülejäänud
  • ADV: märgatavamalt, väidetavasti
  • AUX: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • NOUN: hõivatute, hõivatud, uuritavat, hõivatuist, uuritavad, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, surnu, uuritavatel
  • PROPN: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas, Ühendatud
  • VERB: saanud, jäänud, jõudnud, seotud, teinud, tulnud, muutunud, tehtud, näinud, kasvanud
 • Part
  • ADJ: teatud, huvitav, antud, asetatud, karastatud, erinevaid, peidetud, ülejäänud, elavana, erinevate
  • AUX: olnud, võinud, pidanud
  • NOUN: tänud, Kirjapandu, lõpetanud, saanuna, sisserännanute, solvunuid, surnu, tarbitu, väljalülitatuna
  • VERB: lisatud, saanud, läinud, tulnud, jäänud, võtnud, andnud, teinud, antud, jõudnud
 • Sup
  • ADJ: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
  • VERB: olemas, minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema
 • Sup
  • ADJ: harmoniseerimata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, täpsustamata
  • AUX: olema, saama
  • VERB: maksma, saama, tegema, minema, olemas, hakkama, sööma, uskuma, olema, rääkima

Nominal Features

Nominal Features

 • Plur
  • ADJ: erinevate, uusi, suured, uute, erinevad, erinevaid, suurte, suuremad, uued, suuri
  • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, erinevates, erinevatel, vastavad, kuuluvate, olevad, olevate, huvitavaid
  • AUX-Fin: on, olid, võivad, oleme, peavad, olete, võiksid, peaksid, oleksid, saavad
  • DET: kõik, need, nende, teiste, neid, mõned, kõigi, kõiki, teised, neist
  • NOUN: sissetulekute, inimesed, sõnul, aastatel, inimeste, inimesi, andmete, mehed, aastate, ettevõtete
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, uuritavad, hõivatutest, uuritavatel, osalenute, vastanuist, kinnipeetavate, olemasolevaid
  • NUM: pooled, tuhandeid, miljoneid, kümneid, miljardeid, tuhanded, sadu, sajad, kümnete, miljonite
  • PRON: nad, nende, meie, kes, me, mis, neid, need, meil, mida
  • PROPN: Nõukogude, Mõõdukad, Põhjamaade, Ühendriikide, Ametiühingute, Arstide, Baltimaade, Bekajd, Jagomägede, Mõõdukate
  • VERB-Fin: on, saavad, said, hakkavad, jäävad, tulevad, teevad, annavad, jäid, kuuluvad
 • Plur
  • ADJ: erinevaid, head, uusi, erinevate, positiivseid, suured, suurte, uued, esimesed, grotesksete
  • ADJ-Part: erinevaid, erinevate, odavad, Eelnevad, arenevad, asuvad, edutatavaid, erinevatest, hindumuutvaid, huvitavaid
  • AUX-Fin: on, olid, oleme, peavad, olete, peaksid, said, võivad, oleks, olge
  • DET: kõik, need, nende, neid, paljud, sellised, teiste, mitmeid, mõned, selliste
  • NOUN: inimesed, asju, naised, asjad, sõnul, jõulude, kristlaste, mehed, asjade, inimesi
  • NOUN-Part: tänud, lõpetanud, sisserännanute, solvunuid
  • NUM: tuhandeid, miljardid, sadu
  • PRON: nad, kes, mis, need, meie, me, nende, neid, te, neile
  • PROPN: sepapoisid, A​r​s​t​i​t​e​a​d​u​s​ü​l​i​õ​p​i​l​a​s​t​e, Inglikesi, Kaitseinglitest, Kaitsjaid, Komusubid, Näituste, Pomerantside, Sekiwaked, sungid
  • SYM: S3'med
  • VERB-Fin: on, teevad, hakkasid, olid, saavad, said, tulevad, lähevad, teavad, tunnevad
 • Sing
  • ADJ: suur, hea, võimalik, suurem, uue, suure, raske, oluline, esimene, viimase
  • ADJ-Part: huvitav, erinev, vastava, vastav, erineva, erinevat, käesoleva, olev, meeldiv, oleva
  • ADV: laiemalt, optimaalsemalt, otstarbekamalt, täis
  • AUX-Fin: on, oli, võib, olen, saab, peab, olin, pidi, võis, ongi
  • CCONJ: või
  • DET: see, selle, üks, iga, seda, sel, ühe, sama, samal, mitu
  • NOUN: aasta, aastal, aastat, raha, osa, krooni, korda, ajal, mõju, töö
  • NOUN-Part: uuritavat, Eeltoodu, nähtu, surnu, allakirjutanu, juhtunu, toimunu, toimunut, uuritav, uuritava
  • NUM: kaks, üks, kolm, 000, kahe, 1, ühe, miljonit, 2, viis
  • PRON: ta, see, oma, mis, ma, seda, tema, kes, selle, mida
  • PROPN: eesti, Eestis, Euroopa, Tartu, Tallinna, Peeter, Maa, Jan, Vene, Venemaa
  • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
  • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni, A-ga, A-ks, B-ga, C5-ga, Hg-ni, K-ga
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, jääb, saab, läks, jäi, ütleb
  • X: pruritus, Sorry, acid, basic, block, brief, fin, fungi, health, of
 • Sing
  • ADJ: hea, õige, vana, võimalik, huvitav, ilus, parem, esimene, head, kindel
  • ADJ-Part: huvitav, elavana, hirmutav, kasvavas, põlevasse, surnuna, Huvitavat, Kiljuv, alandav, algavast
  • AUX-Fin: on, oli, olen, võib, oled, peab, peaks, saab, ongi, pead
  • DET: see, selle, mingi, iga, mingit, selline, sama, seda, üks, igal
  • NOUN: asi, raha, aru, mees, jumal, aasta, naine, elu, korda, hetkel
  • NOUN-Part: Kirjapandu, saanuna, surnu, tarbitu, väljalülitatuna
  • NUM: 2, 100, kaks, ühe, 10, 3, paar, 5, kahe, kolm
  • PRON: see, ma, mis, ta, oma, seda, sa, minu, mida, midagi
  • PROPN: Eesti, Imre, Zopp, Tallinna, Ivanov, Jürgen, sony, Eestis, Kangro, Kristuse
  • SYM: %, M-st, S3-el
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, arvan, ütles, teeb, tuli, hakkas, läks, jääb
  • X: My, in
 • Abe
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • AUX-Sup: Olemata
  • NOUN: tasuta, abita, tööta, traadita, heakskiiduta, järelevalveta, vastuseta, Piirideta, eelarvamusteta, elaniketa
  • PRON: minuta, selleta, milleta, selletagi, sinuta
  • PROPN: Lufthansata, Visnapuuta
  • VERB-Sup: rääkimata, saamata, teadmata, tegemata, hoolimata, sõltumata, kasutamata, tulemata, arvestamata, mõtlemata
 • Abe
  • ADJ-Sup: harmoniseerimata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, täpsustamata
  • NOUN: tasuta, ERANDITA, abita, autota, graafikata, helita, kannatusteta, kiivirta, lisakommentaarideta, pagasita
  • PRON: selleta
  • VERB-Sup: rääkimata, edutamata, sõltumata, teadmata, alustamata, lugemata, märkimata, näitamata, omamata, oskamata
 • Abl
  • ADJ: esimeselt, vasakult, puhtalt, teiselt, vahetumalt, 2008., Kaugelt, Vaimsetelt, Vanematelt, Vormikohastelt
  • ADJ-Part: asuvalt, kasvavalt, lebavalt, olevalt, piirnevalt, saadavatelt, tiirlevatelt, valitsevatelt, vastujuhtuvatelt
  • ADV: laiemalt, optimaalsemalt, otstarbekamalt
  • DET: ühelt, teistelt, kõigilt, mitmelt, samalt, sellelt, Igasuguselt, igalt, minusuguselt, mitmetelt
  • NOUN: töölt, maalt, seisukohalt, välismaalt, riigilt, inimestelt, katuselt, lavalt, põrandalt, kohalt
  • NUM: ühelt, 100, miljonilt, 11, 1245, 3,7, 30-lt, 33-lt, 35, 58
  • PRON: ühelt, teiselt, temalt, neilt, minult, omalt, millelt, teistelt, endalt, kellelt
  • PROPN: Venemaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Landerilt, Maalt, Janilt, Kuubalt, Marsilt, Päikeselt, A.K-lt
  • SYM: %-lt
 • Abl
  • ADJ: tähtajaliselt
  • DET: mõnelt, nendelt
  • NOUN: tugevuselt, emalt, kohalt, suuruselt, Daamilt, W9-lt, allveekabeturniirilt, gunztiasjatundjatelt, hobustelt, hoiuselt
  • PRON: nendelt, endalt, kellelt, minult, mult, teilt, temalt
  • PROPN: Airilt
  • VERB-Sup: Rääkimata
 • Add
  • ADJ: uude, esimesse, laia, kohalikku, suurde, kummalisse, pikka, riiklikku, tagumisse, 16.
  • DET: teise, mõnda, ühte, kumba, kumbagi, mitmesse
  • NOUN: kätte, koju, tuppa, meelde, silma, selga, kööki, pähe, ellu, toime
  • NUM: kahte, nelja, viide, ühte, -45,8, 1996, 45, 8-9, kolme, kuude
  • PRON: teise, ühte, ühtegi
  • PROPN: Tallinna, Liitu, ELi, Soome, Berliini, Hansapanka, Kadriorgu, Rootsi, Shveitsi, EL-i
 • Ade
  • ADJ: viimasel, järgmisel, eelmisel, esimesel, teisel, viimastel, suurel, 1999., varasematel, 16.
  • ADJ-Part: erinevatel, käesoleval, tuleval, vaadeldaval, erineval, algavatel, järgnevatel, peetaval, vaadeldavatel, elaval
  • DET: sel, samal, igal, ühel, sellel, mingil, sellisel, kõigil, mõnel, mõlemal
  • NOUN: aastal, ajal, sõnul, juhul, aastatel, alusel, hommikul, päeval, õhtul, hetkel
  • NOUN-Part: uuritavatel, ravituil, uuritaval, Allakirjutanul, juhtunul, jõudnutel, liitunutel, nähtul, olnutel, ravitutel
  • NUM: kahel, kolmel, paaril, ühel, neljal, 10, kaheksal, kolmandikul, pooltel, 15
  • PRON: mul, tal, meil, neil, kellel, sul, millel, kel, omal, teil
  • PROPN: Venemaal, Saksamaal, Inglismaal, Iirimaal, Prantsusmaal, Hiiumaal, Toompeal, Eestil, Harjumaal, MMil
 • Ade
  • ADJ: eelmisel, viimasel, järgmisel, 26., 3., esimesel, headel, tähtajalisel, viimastel, 15-ndal
  • ADJ-Part: käesoleval, piisaval, seisval, toitval
  • DET: igal, sel, sellel, samal, sellisel, mingil, ühel, Paljudel, mingel, mitmel
  • NOUN: hetkel, ajal, juhul, aastal, sõnul, korral, aprillil, hommikul, inimesel, nädalal
  • NUM: kahel, 100, 2-l, neljal, paaril
  • PRON: mul, sul, tal, meil, neil, kel, minul, endal, teil, millel
  • PROPN: Larkol, Openil, Zoppil, Esmakohtumisel, Ivanovil, Kaiol, Kaiseil, Kerneril, Kuul, N95'el
  • SYM: %, S3-el
 • All
  • ADJ: uuele, suurele, suuremale, uutele, avalikule, praegusele, rasvhappelisele, endisele, strateegilistele, viimasele
  • ADJ-Part: olevale, toimuvale, armastavatele, asuvale, elavale, erinevatele, kuuldavale, kättesaadavatele, kõikehõlmavale, näivale
  • DET: sellele, kõigile, ühele, teistele, igale, samale, mõnele, kõikidele, teisele, mingile
  • NOUN: tööle, lastele, inimesele, inimestele, tööhõivele, teele, ebavõrdsusele, riigile, küsimusele, põrandale
  • NOUN-Part: tulnule, allakirjutanule, deporteeritutele, edasijõudnutele, eelnenule, elavale, elavatele, kannatanutele, käinutele, lahkunuile
  • NUM: kahele, ühele, neljale, paarile, kolmele, kuuele, kümnele, 10, 12, 3243
  • PRON: talle, endale, mulle, neile, sellele, meile, kellele, sulle, millele, teile
  • PROPN: Eestile, Postimehele, Venemaale, Maale, Tõnule, Saksamaale, Inglismaale, Janile, Hiinale, Kerdile
  • SYM: %-le, i-le
  • VERB-Sup: minema
 • All
  • ADJ: teisele, 5-ndale, MoPa-nimelisele, aastasele, absoluutsele, adekvaatsele, alatutele, ennustamatutele, hoolitsevale, humaansele
  • ADJ-Part: hoolitsevale, mõtlevale, vajavale
  • DET: sellele, igale, mingile, sellisele, mõnedele, mõnelegi, nendele, sellistele, teisele
  • NOUN: lehele, kohale, peole, hobusele, lapsele, mehele, platsile, reale, teele, tööle
  • NUM: 1-le, 3-le, kahele
  • PRON: mulle, endale, talle, neile, sulle, sellele, kellele, kõigile, meile, omale
  • PROPN: Ivanovile, 350D-le, Cipollale, Europargile, Fordile, Iirimaale, Jehoovale, Lizariturryle, Mathieu’le, Mrt-le
 • Com
  • ADJ: viimasega, 80ndatega, II-ga, Viimastega, abstraktsega, auklikuga, dekoratiivsega, dementsetega, eelmisega, eestikeelsetega
  • ADJ-Part: toimuvaga
  • DET: kõigiga
  • NOUN: aastaga, osaajaga, käega, arhitektuuriga, nimega, punktiga, tööga, häälega, tõenäosusega, ω-3-rasvhapetega
  • NOUN-Part: Eelnevaga, ennustatuga, koondatavaga, olemasolevaga, soovitatuga, tooduga
  • NUM: ühega, 0,78, 17.99ga, 3.51,1-ga, 49,38ga, 54,68ga, kaheksa, miljoniga, nulliga, viiega
  • PRON: sellega, millega, temaga, kellega, nendega, minuga, endaga, meiega, omaga, kellegagi
  • PROPN: Liiduga, Sposatoga, Joogaga, NATOga, Savisaarega, Leeduga, Venemaaga, Allikuga, Eestiga, Euroopaga
  • SYM: A-ga, B-ga, C5-ga, K-ga, i-ga
 • Com
  • ADJ: rohkemaga
  • NOUN: auhinnafondiga, teemaga, võiduga, käega, aastaga, alatooniga, armastusega, autoga, ikoonidega, jutuga
  • NUM: 11-4ga
  • PRON: sellega, temaga, millega, kellega, meiega, minuga, nendega, sinuga, taga, kellegagi
  • PROPN: Jumalaga, Malouliga, Andersoniga, EuroParkiga, Kisenosatoga, Lugejaga, Malouli’ga, Murrayga, Nedelkoga, Päikesekiirega
 • Ela
  • ADJ: keskmisest, suurest, esimesest, tavalisest, senisest, vanast, 1., uuest, endisest, mustast
  • ADJ-Part: toimuvast, erinevatest, loodetust, eelnevast, mõjutavatest, olevast, toimuvatest, ümbritsevast, asuvast, erinevast
  • AUX-Sup: olemast
  • DET: sellest, neist, ühest, teistest, teisest, kõigist, mõnest, mitmest, samast, kõikidest
  • NOUN: aastast, ajast, aastatest, elust, peast, algusest, küljest, tervisest, uksest, üldlipiididest
  • NOUN-Part: hõivatuist, hõivatutest, vastanuist, eeltoodust, toodust, uurituist, uuritutest, vastanutest, Eelöeldust, alustanust
  • NUM: kahest, kolmest, ühest, kuuest, neljast, 10, kümnest, sajast, viiest, üheksast
  • PRON: sellest, neist, millest, endast, temast, kellest, nendest, meist, paljudest, minust
  • PROPN: Eestist, Soomest, Tallinnast, Hiinast, Tartust, Moskvast, Itaaliast, Päikesest, Suurbritanniast, USAst
  • SYM: %
  • VERB-Sup: avaldamast, kommenteerimast, laulmast, registreerimast, tegemast, tulemast, tunnistamast, ennustamast, kaagutamast, kadumast
 • Ela
  • ADJ: 2004., Esimesest, Järgmisest, algavast, avalikust, edasisest, erinevatest, heast, homsest, hullematest
  • ADJ-Part: algavast, erinevatest, kavandatavast, kohutavast, olevast, pakkuvast, planeeritavast, säravatest, töötavast, ylalolevast
  • DET: sellest, igast, nendest, kõigist, neist, ühest, kõigest, mingist, mingitest, samast
  • NOUN: ajast, aastast, algusest, toidust, asjast, korrast, söömisest, asjadest, elust, firmast
  • NUM: miljonist, 99, 100st, 400st, 50, 600000, ühest
  • PRON: sellest, minust, millest, neist, meist, nendest, endast, kellest, kõigest, tast
  • PROPN: Juryost, Boccellist, Dionist, Focusest, Kaiseist, Kaitseinglitest, Maegashirast, New, Sillanpääst, Supercruisist
  • SYM: M-st
  • VERB-Sup: elamast, ütlemast
 • Ess
  • ADJ: esimesena, järgmisena, mõõdetuna, vaadatuna, võetuna, stabiilsena, 17aastasena, hinnatuna, koosnevana, lummatuna
  • ADJ-Part: mõõdetuna, vaadatuna, võetuna, hinnatuna, koosnevana, lummatuna, Ajendatuna, Kaasuvana, aetuna, avatuna
  • DET: ühena
  • NOUN: reeglina, tulemusena, tervikuna, mõjurina, põhjusena, ainsana, näitajana, tegurina, mõjuritena, osana
  • NOUN-Part: Ajendatuna, Kannatanuna, armununa, elavana, jaotatuna, juhatatuna, jõudnuna, kadunutena, kantuna, poolsurnuna
  • NUM: nullina, ühena
  • PRON: iseendana, Teisena, esimesena, kellena, sellisena, iseendina, millena, säärasena, ühena
  • PROPN: Accordina, Ehatähena, Koidutähena, Liibanonina, Liliana
 • Ess
  • ADJ: elavana, esimesena, kolmandana, surnuna, teisena, jõuetuna, jõulisena, kõikvõimsana, lõigatuna, neljandana
  • ADJ-Part: elavana, surnuna, lõigatuna, vaadatuna, väsinuna
  • NOUN: Näitena, asjana, Kõrvalepõikena, Püsikasutajana, armulaualeivana, eluveena, esindajatena, ise-olen-lirvadena, kalkunikitkujana, korteriühistuna
  • NOUN-Part: saanuna, väljalülitatuna
  • PRON: minuna, sellisena, sellistena
 • Gen
  • ADJ: uue, suure, viimase, erinevate, suurema, esimese, keskmise, uute, hea, suurte
  • ADJ-Part: erinevate, vastava, erineva, käesoleva, oleva, asuva, kuuluvate, huvitava, olevate, sõltuva
  • ADP: Läbi
  • CCONJ: või
  • DET: selle, ühe, nende, teiste, iga, mõne, kõigi, sellise, teise, sama
  • NOUN: aasta, sissetulekute, riigi, töö, inimese, maailma, ebavõrdsuse, inimeste, aja, andmete
  • NOUN-Part: hõivatute, osalenute, kinnipeetavate, surnu, uuritava, Eeltoodu, hukkunute, juhtunu, käinute, manipuleeritavuse
  • NUM: kahe, ühe, miljoni, kolme, viie, poole, kümne, nelja, paari, 000
  • PRON: oma, tema, nende, selle, mille, meie, minu, ta, kelle, enda
  • PROPN: eesti, Euroopa, Tartu, Tallinna, Maa, Vene, Liidu, Soome, Venemaa, saksa
  • PROPN-Part: Iseseisva
  • SYM: %
  • X: fungi, outcome, siecle'i
 • Gen
  • ADJ: suure, suuruse, viimase, uue, vana, parema, esimese, hea, 2006., 3.
  • ADJ-Part: erinevate, arvestatava, ebameeldiva, eelneva, elava, eraldiseisva, hirmutava, huvitava, jooksva, jätkuva
  • DET: selle, ühe, mingi, nende, iga, sama, mõne, teiste, sellise, selliste
  • NOUN: aasta, toidu, inimese, kaamera, elu, maailma, jumala, jõulude, koha, kristlaste
  • NOUN-Part: sisserännanute, tarbitu
  • NUM: ühe, kahe, miljoni, viie, kolmandiku, paari, poole, -320, 10, 14
  • PRON: oma, minu, selle, nende, enda, tema, mu, mille, meie, sinu
  • PROPN: Eesti, Tallinna, Imre, Kristuse, Paljassaare, sony, Jeesuse, Jumala, Pärnu, Openi
 • Ill
  • ADJ: endisesse, asuvasse, erinevatesse, suuremasse, uutesse, väikestesse, jahedasse, lähimasse, millisesse, pimedasse
  • ADJ-Part: asuvasse, erinevatesse, nõustavasse, olemasolevatesse, põlevasse, ilmuvasse, loodavasse, marssivatesse, moodustuvatesse, mustavasse
  • AUX-Sup: olema, saama
  • DET: sellesse, neisse, samasse, igasse, mingisse, teistesse, nendesse, kellessegi, kõigisse, mingisugusesse
  • NOUN: arvesse, haiglasse, masinatesse, voodisse, kohtusse, ehitistesse, autosse, taskusse, politseisse, sajandisse
  • NUM: kümnetesse, esikaheksasse, miljarditesse, seitsmesse
  • PRON: sellesse, endasse, temasse, millesse, kellesse, kellessegi, neisse, üksteisesse, millessegi, mitmetesse
  • PROPN: Eestisse, Euroopasse, Tartusse, NATOsse, Tallinnasse, Moskvasse, Ameerikasse, Hiinasse, Helsingisse, Indiasse
  • VERB-Sup: hakkama, tegema, minema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema, andma
 • Ill
  • ADJ: põlevasse, Tehnilisse, ametlikku, hispaaniakeelsesse, kostuvasse, käsilolevasse, lugupidavasse, põnevasse, raskesse, rohelisse
  • ADJ-Part: põlevasse, kostuvasse, käsilolevasse, lugupidavasse, voolavasse, vähekäidavasse
  • AUX-Sup: olema, saama
  • DET: mõnda, samasse, neisse, teise, ühte
  • NOUN: kätte, korda, meelde, veebi, sanyakusse, e-teenindusse, koju, selga, silma, ellu
  • PRON: endasse, kellessegi, meisse, millesse, minusse, teise, temasse
  • PROPN: Torisse, Bin`i, Hast"`i, Indiasse, Makuuchisse, Sanyakusse
  • VERB-Sup: maksma, saama, tegema, minema, hakkama, sööma, uskuma, olema, rääkima, andma
 • Ine
  • ADJ: esimeses, suures, erinevates, teises, käesolevas, viimases, uues, kolmandas, multiskalaarses, heas
  • ADJ-Part: erinevates, käesolevas, asuvas, järgnevas, erinevas, muutuvas, põhinevas, iseseisvas, olevas, vaadeldavas
  • AUX-Sup: olemas
  • DET: selles, ühes, igas, teises, mõnes, teistes, neis, samas, mingis, kõigis
  • NOUN: maailmas, mõttes, alguses, riigis, elus, aastas, keeles, lõpus, kodus, nädalas
  • NOUN-Part: juhtunus, loodus, segatus
  • NUM: ühes, kolmes, kahes, 10, 30, neljas, 12, 17, 40, 644-s
  • PRON: selles, milles, neis, paljudes, endas, temas, paljuski, omas, minus, teises
  • PROPN: Eestis, Tallinnas, Tartus, Euroopas, USAs, Hiinas, Soomes, Liidus, Rootsis, Moskvas
  • PROPN-Part: Sõltuvas
  • VERB-Sup: olemas, tulemas, valimas, tegemas, vaatamas, kasvamas, kujunemas, muutumas, tantsimas, esinemas
 • Ine
  • ADJ: teises, esimeses, kasvavas, otseses, praeguses, suures, väikeses, 1183., 3ndas, Jeesuse-aegses
  • ADJ-Part: kasvavas, jõudvas, kandvas, sallivas
  • DET: selles, igas, mingis, mõlemas, ühes, millises, mitmes, paljudes, samas, samasuguses
  • NOUN: elus, käes, mõttes, setis, jaanuaris, järjekorras, kohas, koolis, korras, linnas
  • NUM: 37, kolmes
  • PRON: selles, milles, sinus, endas
  • PROPN: Eestis, Tallinnas, euroopas, Juryos, Laitses, Papiniidus, Petange’is, Tennisekeskuses, Torontos, Baltikas
  • VERB-Sup: olemas, tegemas, aitamas, kujutamas, kukkumas, muutumas, pildistamas, saamas, tulemas
 • Nom
  • ADJ: suur, võimalik, suurem, hea, oluline, esimene, raske, uus, väike, viimane
  • ADJ-Part: erinevad, huvitav, erinev, vastav, olev, meeldiv, põhinev, asuv, elav, vastavad
  • ADV: täis
  • DET: see, kõik, üks, need, iga, mitu, selline, mõni, mõned, mingi
  • NOUN: mees, inimesed, inimene, osa, aeg, asi, naine, riik, osakaal, mõju
  • NOUN-Part: hõivatud, uuritavad, allakirjutanu, Eeltoodu, nähtu, Surnu, Vastsündinu, loodu, ravitud, sõbrad-tuttavad
  • NUM: kaks, üks, kolm, 1, 000, viis, neli, 2, paar, kümme
  • PRON: ta, see, mis, ma, kes, nad, me, sa, need, ise
  • PROPN: Peeter, Jan, Eesti, Tsee, Jüri, Tõnu, Mart, Ott, The, Jooga
  • SYM: %, %-le, %-ni
  • X: pruritus, Sorry, acid, basic, block, brief, fin, health, of, tšh
 • Nom
  • ADJ: hea, õige, võimalik, huvitav, ilus, parem, esimene, kindel, parim, suur
  • ADJ-Part: huvitav, hirmutav, odavad, Eelnevad, Kiljuv, alandav, arenevad, asuvad, ebameeldiv, elav
  • DET: see, kõik, mingi, selline, üks, need, iga, teine, sama, mitu
  • NOUN: asi, inimesed, mees, jumal, naine, inimene, jutt, naised, asjad, võimalus
  • NOUN-Part: tänud, Kirjapandu, lõpetanud, surnu
  • NUM: 2, 100, kaks, 3, paar, 10, 5, kolm, 11, 1
  • PRON: see, mis, ma, ta, kes, sa, nad, mina, ise, keegi
  • PROPN: Zopp, Imre, Ivanov, Jürgen, Posta, Vladimir, Jeesus, KS, Light, Optim
  • SYM: %, S3'med
  • X: My, in
 • Par
  • ADJ: uusi, esimest, suurt, erinevaid, uut, head, suuri, suuremat, viimast, pikka
  • ADJ-Part: erinevaid, erinevat, huvitavaid, toimuvat, vastavat, täiendavaid, täiendavat, vajaminevat, huvitavat, sobivat
  • DET: seda, mingit, neid, kõiki, sellist, mingeid, selliseid, mitmeid, sama, teisi
  • NOUN: aastat, korda, krooni, aega, raha, tegemist, tööd, aru, inimesi, inimest
  • NOUN-Part: uuritavat, olemasolevaid, toimunut, juhtunut, kinnipeetavat, süüdistatavaid, edasijõudnuid, eeltoodut, elusolevat, hõivatuid
  • NUM: miljonit, kahte, kolme, miljardit, tuhat, ühtegi, üht, nelja, tuhandeid, ühte
  • PRON: seda, mida, midagi, neid, end, teda, mind, ennast, meid, keda
  • PROPN: Eestit, Siiditeed, Liitu, Maad, Tallinna, Venemaad, Teist, Jani, Kristust, USAd
  • SYM: %
 • Par
  • ADJ: head, erinevaid, esimest, uusi, uut, negatiivset, positiivseid, häid, imelikke, kasulikku
  • ADJ-Part: erinevaid, Huvitavat, edutatavaid, hindumuutvaid, huvitavaid, järgnevaid, järgnevat, kerkivaid, korraldatavat, krõvisevaid
  • DET: mingit, seda, sellist, neid, ühtki, mitmeid, kõiki, mingeid, sama, selliseid
  • NOUN: aru, asju, raha, aastat, tegemist, asja, korda, aega, juttu, mõtet
  • NOUN-Part: solvunuid
  • NUM: tuhandeid, kahte, miljardit, miljonit, sadu, üht, ühte
  • PRON: seda, mida, midagi, mind, end, ennast, neid, teda, sind, kõike
  • PROPN: Dimmut, Kalevipoega, fordi, iisraeli, Arani, Britneyt, E-330, Homasho't, Inglikesi, Ivanovi
 • Ter
  • ADJ: praeguseni, 1990ndateni, Homseni, mustjaspruunini, neljandani, segmentaarseteni, seitsmekümnendateni, äärmuslikeni, üheksakümnendateni
  • NOUN: lõpuni, aastani, õhtuni, kroonini, dollarini, protsendini, päevani, detsembrini, keskpaigani, novembrini
  • NUM: 17,1, 2,5, 2,8, 22,8, 29, 3, 3.30ni, 39,6, 40, 46,4
  • PRON: selleni, meieni, milleni, minuni, teieni, paljudeni, temani
  • PROPN: Keilani, Alaskani, Andreseni, Galileini, Inglismaani, Lapimaani, Liiduni, Marioni, Marjuni, Mihhailini
  • SYM: Hg-ni
 • Ter
  • DET: selleni
  • NOUN: eesmärgini, hetkeni, kraadini, kurvini, lahutuseni, lõpuni, õhtuni
  • PRON: milleni
 • Tra
  • ADJ: selgeks, kindlaks, oluliseks, heaks, paremaks, esimeseks, puhtaks, suuremaks, tänaseks, nüüdseks
  • ADJ-Part: sobivaks, iseseisvaks, juhtivaks, kättesaadavaks, määravaks, vähendavaks, rahuldavaks, soovitavaks, õnnestunuks, algavaks
  • DET: üheks, selleks, igaks, mõneks, mitmeks, teiseks, esimeseks, samaks, Nendeks, Seks
  • NOUN: lisaks, põhjuseks, aluseks, aastaks, eesmärgiks, ajaks, kasuks, lõpuks, õnneks, ülesandeks
  • NOUN-Part: viibinuks, väljavalituteks
  • NUM: kaheks, üheks, 99, kolmeks, neljaks, viieks, paariks, kuueks, pooleks, 10-15
  • PRON: selleks, omaks, samaks, milleks, nendeks, selliseks, iseendaks, kelleks, kõigeks, paljudeks
  • PROPN: Arpanetiks, Atriumiks, Cabernet'-veiniks, Chappaquaks, Entente'iks, Franckiks, Francoks, Freewomaniks, Hitleriks, Indiaks
  • SYM: A-ks
  • VERB-Sup: leidmaks, kirjeldamaks, vältimaks, näitamaks, rõhutamaks, selgitamaks, Andmaks, Jõudmaks, Kavandamaks, Saavutamaks
 • Tra
  • ADJ: selgeks, järgmiseks, lolliks, suuremaks, kallimaks, kergemaks, paksuks, tühjaks, 6., 9-kordseks
  • ADJ-Part: leitavaks, m​i​t​t​e​-​v​e​a​t​e​a​d​e​t​-​v​ä​l​j​a​s​t​a​v​a​k​s, poolkrõmpsuvaks, surnuks, tasakaalustavaks, tuvastatuks
  • DET: selleks, igaksu, mingiks, samaks, üheks
  • NOUN: lisaks, õnneks, abiks, ajaks, bashoks, grupiks, hirmutamiseks, juhuks, kasutajaks, komusubiks
  • NUM: üheks, 5-6, 8, pooleks
  • PRON: selleks, millekski, omaks, tolleks
  • VERB-Sup: vältimaks, pakkumaks

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: suurem, suurema, parem, väiksem, suuremad, kõrgem, suuremat, lihtsam, kõrgema, parema
  • ADJ-Part: adutavamaid, eelistatavamad, hinnatavam, konverteeritavam, nauditavam, nähtavam, soovitatavam
  • ADV: laiemalt, optimaalsemalt, otstarbekamalt
 • Cmp
  • ADJ: parem, suurem, lihtsam, parema, väiksem, kergem, noorem, suuremaks, tugevam, hullem
 • Pos
  • ADJ: suur, hea, võimalik, uue, suure, eri, raske, oluline, valmis, viimase
  • ADJ-Part: erinevate, teatud, seotud, tehtud, antud, möödunud, tuntud, erinevad, erinevaid, ülejäänud
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, saamata, etteteatamata, juhtimata
 • Pos
  • ADJ: hea, õige, head, vana, teatud, valmis, võimalik, huvitav, ilus, antud
  • ADJ-Part: teatud, huvitav, antud, asetatud, karastatud, erinevaid, peidetud, ülejäänud, elavana, erinevate
  • ADJ-Sup: harmoniseerimata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, täpsustamata
 • Sup
  • ADJ: parim, suurim, suurima, parimaks, kõrgeim, parima, parimad, suurimaks, tuntuim, suurimad
 • Sup
  • ADJ: parim, parimate, suurim, enim, huvitavaim, kõrgeim, nõrgim, parima, parimaid, parimal
 • Neg
  • ADV: mitte, ega, ei
  • AUX: ei, pole, polnud, poleks, ära, polegi, ärge, polnudki, polekski, polevat
  • AUX-Fin: pole, polnud, poleks, ära, polegi, ärge, polnudki, polekski, polevat, ärgem
  • CCONJ: ega
  • VERB-Fin: pole, polnud, polegi, poleks, polnudki, NäE, kasutata, olevat, osta, palutud
 • Neg
  • ADV: mitte, ega
  • AUX: ei, pole, ära, mai, polnud, poleks, polegi, ple, ärge, ärgu
  • AUX-Fin: pole, ära, polnud, poleks, polegi, ple, ärge, ärgu, pold, poleksi
  • CCONJ: ega
  • VERB-Fin: pole, polegi, mõtle, plee, polnd, tea, teinud

Verbal Features

Verbal Features

 • Cnd
  • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, poleks, võiksid, peaksid, saaks, oleksid, tohiks, olnuks
  • VERB-Fin: tuleks, oleks, tahaks, saaks, annaks, läheks, tasuks, suudaks, tahaksin, teeks
 • Cnd
  • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, saaks, poleks, peaksid, tohiks, oleksin, peakski, saaksid
  • VERB-Fin: tuleks, tahaks, oleks, saaks, annaks, paneks, teeks, aitaks, asuks, investeeriks
 • Imp
  • AUX-Fin: olgu, ära, ole, ärge, olgem, ärgem, ärgu, Olge, saa, Ärme
  • VERB-Fin: vaata, vt, tule, mine, kuule, näe, pane, võta, olgu, tee
 • Imp
  • AUX-Fin: olgu, olge, ärge, ärgu, Ole
  • VERB-Fin: tee, mine, küsi, vaata, mõtle, osta, ostke, proovi, usu, Arvake
 • Ind
  • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, olen, saab, peab, saa
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, jääb, saab, läks, jäi, ütleb
 • Ind
  • AUX-Fin: on, oli, pole, ole, olen, võib, oled, peab, saa, olid
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, arvan, ütles, saa, teeb, tuli, hakkas, läks
 • Qot
  • AUX-Fin: olevat, pidavat, polevat, võivat, olevatki, saavat
  • VERB-Fin: olevat, tulevat, elustavat, hindavat, meeldivat, muutuvat, troonivat, tõusvat, viitavat, ajavat
 • Qot
  • AUX-Fin: olevat, pidavat
  • VERB-Fin: Räägitavat, andvat, meeldivat, minevat, säilivat
 • Past
  • ADJ-Part: teatud, seotud, tehtud, antud, tuntud, möödunud, ülejäänud, nimetatud, loodud, jäänud
  • AUX-Fin: oli, olid, polnud, olnud, olin, pidi, võis, sai, saanud, oligi
  • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, surnu, allakirjutanu, osalenute, vastanuist
  • PROPN-Part: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud, Ühendatud
  • VERB-Fin: ütles, sai, tuli, läks, jäi, tegi, oli, hakkas, võttis, andis
  • VERB-Part: saanud, jäänud, jõudnud, seotud, teinud, tulnud, muutunud, tehtud, näinud, kasvanud
 • Past
  • ADJ-Part: teatud, antud, asetatud, karastatud, peidetud, ülejäänud, kivistunud, seotud, tehtud, tulnud
  • AUX-Fin: oli, olid, olin, sai, polnud, võis, olnud, pidi, said, oligi
  • AUX-Part: olnud, võinud, pidanud
  • NOUN-Part: tänud, Kirjapandu, lõpetanud, saanuna, sisserännanute, solvunuid, surnu, tarbitu, väljalülitatuna
  • VERB-Fin: ütles, tuli, hakkas, läks, jäi, oli, sai, pani, juhtus, said
  • VERB-Part: lisatud, saanud, läinud, tulnud, jäänud, võtnud, andnud, teinud, antud, jõudnud
 • Pres
  • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, huvitav, erinev, vastava, vastav, erineva, erinevat, erinevates
  • ADJ-Sup: tasumata
  • AUX-Fin: on, pole, võib, ole, oleks, peaks, olen, saab, peab, saa
  • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, uuritavatel, kinnipeetavate, olemasolevaid, uuritav, uuritava, uuritaval, kinnipeetavat, sõbrad-tuttavad
  • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
  • VERB-Fin: on, tuleb, jääb, saab, ütleb, läheb, pole, hakkab, teeb, annab
  • VERB-Part: toretsevat
 • Pres
  • ADJ-Part: huvitav, erinevaid, elavana, erinevate, hirmutav, kasvavas, odavad, põlevasse, Eelnevad, Huvitavat
  • AUX: on, pole, ole, oleks, olen, võib, peaks, oled, peab, saa
  • AUX-Fin: on, pole, ole, oleks, olen, võib, peaks, oled, peab, saa
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, arvan, saa, teeb, jääb, läheb, juhtub, maksab
 • Act
  • ADJ-Part: erinevate, möödunud, erinevad, erinevaid, ülejäänud, jäänud, toimunud, saanud, ilmunud, erinev
  • ADJ-Sup: polüküllastumata, küllastumata, mehitamata, saamata, teadmata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata
  • ADV-Part: väidetavasti
  • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, olen, saab
  • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
  • AUX-Sup: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
  • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, surnu, uuritavatel, allakirjutanu, osalenute, vastanuist, juhtunu, kinnipeetavate, olemasolevaid
  • PROPN-Part: Ühinenud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, jääb, saab, läks, jäi, ütleb
  • VERB-Part: saanud, jäänud, jõudnud, teinud, tulnud, muutunud, näinud, kasvanud, läinud, leidnud
  • VERB-Sup: olemas, minema, hakkama, tegema, saama, võtma, maksma, käima, vaatama, tulema
 • Act
  • ADJ-Part: erinevaid, ülejäänud, elavana, erinevate, hirmutav, kasvavas, kivistunud, tulnud, kestnud, langenud
  • ADJ-Sup: harmoniseerimata, niitmata, poolitamata, tasumata, tasustamata, täpsustamata
  • AUX: on, oli, pole, ole, oleks, olen, võib, peaks, oled, peab
  • AUX-Fin: on, oli, pole, ole, oleks, olen, võib, peaks, oled, peab
  • AUX-Part: olnud, võinud, pidanud
  • AUX-Sup: olema, saama
  • NOUN-Part: tänud, lõpetanud, saanuna, sisserännanute, solvunuid, surnu
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, arvan, ütles, saa, teeb, tuli, hakkas, läks
  • VERB-Part: saanud, läinud, tulnud, jäänud, võtnud, andnud, teinud, jõudnud, kasvanud, kuulnud
  • VERB-Sup: maksma, saama, tegema, minema, olemas, hakkama, sööma, uskuma, olema, rääkima
 • Pass
  • ADJ-Part: teatud, seotud, tehtud, antud, tuntud, nimetatud, loodud, huvitav, saadud, suunatud
  • AUX-Fin: ollakse, võidakse, oldi, olda, võidi, oldud, ollaksegi
  • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, Eeltoodu, hõivatutest, nähtu, ravituil, eeltoodust, etnofutu, loodu
  • PROPN-Part: Avatud, Relvastatud, Ühendatud
  • VERB-Fin: kasutatakse, peetakse, tehti, tehakse, hakati, leiti, nimetatakse, võeti, antakse, peeti
  • VERB-Part: seotud, tehtud, toodud, antud, võetud, leitud, kirjeldatud, kasutatud, loodud, tingitud
  • VERB-Sup: alustatama, arutletama, avatama, kirjutatama, lastama, saadetama, suletama, toodama
 • Pass
  • ADJ-Part: teatud, huvitav, antud, asetatud, karastatud, peidetud, seotud, tehtud, avatud, kaitstud
  • NOUN-Part: Kirjapandu, tarbitu, väljalülitatuna
  • VERB-Fin: tehakse, lubata, tahetakse, võeta, hakatakse, hakati, kasutatakse, kuvatakse, pannakse, räägitakse
  • VERB-Part: lisatud, antud, kogutud, keelatud, pandud, toodud, täidetud, tõestatud, välistatud, öeldud
  • VERB-Sup: kõrvaldatama, pandama

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADJ: selline, sama, säärane, samasugune, seesama, sellised, sellist, selliseid, niisugune, seesuguseid
  • DET: see, selle, need, seda, sel, sama, nende, samal, teiste, selline
  • NOUN: selle
  • PRON: see, seda, selle, nende, sellest, need, neid, selleks, sellega, sellele
  • PROPN: teise
 • Dem
  • ADJ: sama, selline, sellist, niisugune, samasugust, sellised
  • DET: see, selle, selline, sama, seda, need, sellest, nende, sellist, sel
  • PRON: see, seda, selle, need, sellest, selles, sellega, neid, selleks, teine
 • Ind
  • ADJ: mingisuguseks, mingisugust
  • DET: üks, ühe, mingi, mitu, mingit, mõne, mõni, mõned, ühel, üheks
  • NUM: ühe
  • PRON: midagi, keegi, paljud, muud, üks, muu, paljude, kedagi, kellelegi, paljudel
 • Ind
  • ADJ: mingisugust, mingisuguseid, mõnda, mõndagi, mõned, mõni, mõnigi
  • DET: mingi, mingit, üks, ühe, mõne, mitu, paljud, ühtki, mingid, mitmeid
  • PRON: midagi, keegi, kedagi, muud, millegi, kellegi, miski, mõni, IGAÜKS, kellelgi
 • Int
  • ADJ: millised
  • DET: milline
  • PRON: kes
 • Int,Rel
  • ADJ: missugune, Missugust, milline, missugused, mitmendal
  • ADV: kus
  • DET: mis, millise, millist, missugune, missugused, kumb, millised, missugust, Milliseid, kumba
  • PRON: mis, kes, mida, mille, kelle, millest, millega, kellel, milles, keda
 • Int,Rel
  • ADJ: milline, millise, millist, millistest
  • DET: millises, mis
  • PRON: mis, kes, mida, mille, kelle, keda, milles, millest, kellele, kel
 • Prs
  • ADJ: oma
  • ADV: oma
  • DET: Oma, nende
  • NOUN: oma, Kõneleja
  • PRON: ta, oma, ma, tema, nad, meie, me, sa, nende, minu
  • PROPN: Meie
 • Prs
  • ADJ: omas
  • DET: nende
  • PRON: ma, ta, oma, sa, minu, nad, mul, tema, mina, ise
 • Rcp
  • DET: üksteise
  • PRON: teineteist, teineteise, teineteisest, üksteist, üksteisest, teineteisele, üksteise, üksteisele, iseenda, üksteisega
 • Rcp
  • PRON: üksteise, üksteist, üksteisel
 • Rel
  • ADJ: milline, millised, millist, kumb, millise, milliseid, millises, millisesse, milliste, milliseks
  • ADV: kus
  • DET: millise, millised, milliseid, millist, milline, millises, kumma, kummas, millisest
  • PRON: mis, kes, mida, mille, milline, millised, kelle, kellel, keda, kellele
 • Tot
  • ADJ: kogu-
  • DET: kogu, kõik, iga, igal, kõigi, kõiki, igas, mõlemad, kõigil, kõikide
  • NOUN: Kõik, eas, ea, eani
  • PRON: kõik, kõike, kõigile, mõlemad, kõiki, kõigil, igal, kõigele, kõigi, mõlema
 • Tot
  • DET: kõik, kogu, iga, igal, igast, igas, kõiki, igale, kõigi, kõigist
  • PRON: kõik, kõike, kõigile, kõige, kõigest, kõigil, KÕIIK, igale, koigega, kôik
 • Card
  • ADJ: Teine
  • NOUN: IL-5, IL-3, IL-4
  • NUM: kaks, 1, üks, 2, 000, kolm, 10, kahe, 3, ühe
  • PROPN: GP-2, Sputnik-1, ZIL-130, 8, Kolme, MiG-29
  • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni
 • Card
  • NUM: 2, 100, 3, kaks, ühe, 10, 5, 6:4, paar, 1
  • SYM: %
 • Ord
  • ADJ: esimene, esimest, 1., esimese, teine, 2000., 2., teise, 1997., 1999.
  • NUM: kolmandat, 2000.-2001., I, III, Teine, VII, esimest, kolmas, sajas, teise
  • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, ADV, M, Esimene, Esimese, Neljanda, Neljandal, Teisel
  • X: C
 • Ord
  • ADJ: 3., esimene, teises, esimest, esimese, teisele, 2006., 4., esimesena, esimeses
 • Yes
  • ADJ: oma
  • ADV: oma
  • DET: Oma
  • NOUN: oma
  • PRON: oma, omal, omad, omaks, omast, omaenda, omaga, omalt, omas, omadega
 • Yes
  • ADJ: omas
  • PRON: oma, omale, omadega, omad, omade, omaks, omal, omi, on
 • Yes
  • DET: üksteise
  • PRON: ise, end, endale, enda, ennast, endast, endal, iseenda, enese, endaga
 • Yes
  • PRON: ise, enda, end, endale, ennast, endal, endasse, endast, enese, enesele
 • 1
  • AUX-Fin: olen, oleme, olin, pean, peame, olime, võime, saame, peaksime, oleksin
  • PRON: ma, meie, me, minu, mul, mind, mina, meil, mulle, mu
  • PROPN: Meie
  • VERB-Fin: arvan, sain, mõtlesin, tean, ütlesin, nägin, tegin, mäletan, vaatan, läksin
 • 1
  • AUX-Fin: olen, oleme, pean, olin, pidin, oleksin, olengi, peame, saan, olime
  • PRON: ma, minu, mul, mina, meie, me, mind, mulle, mu, meil
  • VERB-Fin: arvan, tean, saan, pean, satun, ütlesin, elan, näen, tunnen, ütlen
 • 2
  • AUX-Fin: oled, olete, olid, ära, võid, ole, pead, ärge, võite, peate
  • PRON: sa, te, teie, sinu, sul, sulle, sind, sina, su, teid
  • VERB-Fin: vaata, tule, tahad, mine, tead, lähed, kuule, saad, näe, pane
 • 2
  • AUX-Fin: oled, pead, võid, olete, olge, saa, ärge, Ole, oledki, oletegi
  • PRON: sa, sinu, sul, te, sind, su, sulle, teie, sina, teil
  • VERB-Fin: tead, teed, saad, tee, tunned, mine, hakkad, küsi, mõtled, tahad
 • 3
  • AUX-Fin: on, oli, võib, olid, saab, peab, võivad, ongi, pidi, võis
  • DET: nende
  • NOUN: Kõneleja
  • PRON: ta, tema, nad, nende, talle, tal, teda, neid, neil, neile
  • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, tuli, jääb, saab, läks, jäi, ütleb
 • 3
  • AUX-Fin: on, oli, võib, peab, olid, saab, ongi, sai, peavad, võis
  • DET: nende
  • PRON: ta, nad, tema, nende, talle, teda, neile, tal, neil, temaga
  • VERB-Fin: on, tuleb, saab, ütles, teeb, tuli, hakkas, läks, jääb, läheb

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., van, I, %-se, %-st, 80'ndate, nim, nim., II-ga
   • ADV: jne, jt., jt, s.t, sh, nt, n-ö, st, jm, jms
   • CCONJ: &, e
   • NOUN: a., a, USB, p, VD, g, km, cm, m, kr
   • NUM: milj., milj
   • PROPN: USA, AS, A., LRE, NATO, EL, N., de, HA, CDU
   • SYM: =, *, §, 'i, sulev@ekspress.ee, C18:2n-6, C18:3n-3, anne@ekspress.ee, s., °C
   • VERB-Fin: vt, vt., vrd
   • X: al., of, in, to, D66, I, XXY, a, b, es
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., brå
   • ADV: jne, jms, nt, st, mh, vms, ca, ps, etc, jm
   • CCONJ: e.
   • NOUN: ATP, a, sape.ru, EE, HD, ID, NASA, kg, %, EU
   • PROPN: MK, R.
   • SYM: &, CO2, M1, %, M-st, S3-el, i-
   • X: NB
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, kohta, vahel, järgi, jooksul, vastu, korral, puhul, all, pärast
  • Prep
   • ADP: üle, pärast, enne, koos, ilma, läbi, mööda, kuni, peale, alates
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, jaoks, kohta, peale, pärast, puhul, vastu, alla, juurde, järel
  • Prep
   • ADP: ilma, enne, peale, koos, pärast, läbi, üle, tänu, mööda, kuni
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, olnud, ei, tohi, pea, tohiks, saanud, oleks, peaks
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, tohi, pea, tohiks, saanud, oleks, peaks, või
   • VERB-Fin: tea, saa, taha, ole, suuda, oska, saanud, pruugi, suutnud, tule
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, ei, olnud, pea, tohi, olegi, saanud, olnudki, tohtinud
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, pea, tohi, olegi, saanud, olnudki, tohtinud
   • VERB-Fin: saa, hakka, taha, tea, ole, usu, suuda, meeldi, soovi, tee
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: druzhnõi
   • ADV: nahui, so, u
   • CCONJ: versus
   • NOUN: camera, factory, live, obscura, outlet
   • PROPN: Holy, Night, O, Big, Dream, Earth, Sex, Song, Study
   • X: tõ, ?????, Proopusk, in, jesh, la, stupai, á, ??????????, ?????????????
 • Foreign
  • Yes
   • NOUN: E, Un, bel, di, h​t​t​p​:​/​/​v​i​m​e​o​.​c​o​m​/​2​3​8​6​9​1​1​1, le, lucevan, stelle, vedremo, cuisinest
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: täis-, pika-, väike-, eesti-, keskeri-, 4-, Monomikro-, administratiiv-, ekstra-, era-
   • ADP: siin-
   • ADV: sisse-, Elektro-, jae-, mehe-, sinna-, vara-
   • NOUN: teadus-, kesk-, haigus-, alg-, kodu-, laade-, majandus-, uurimis-, andme-, haridus-
   • NUM: ω-3-, 1-, 2-, 10-, 3-, 5-, 6-, 7-, ω-6-, 128-
   • PROPN: Kesk-, Haridus-, Kuurort-, Liha-, Lõuna-, Ida-, Julgeoleku-, Lähis-, Saare-, Agnese-
   • PUNCT: --, ---
   • SYM: A-, B-
   • VERB-Fin: karjus-
 • Hyph
  • Yes
   • NOUN: keeramis-, raputamis-, PR-, müügi-, piima-, seisu-, tuule-
   • PUNCT: ---
   • SYM: i-
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 1., 2000., 2., 1997., 1999., 3., 1996., 1998., 1992., 1995.
   • NUM: 1, 2, 000, 10, 3, 4, 5, 15, 20, 6
   • PROPN: 8
   • SYM: %, %-lt, %-le, %-ni
  • Letter
   • ADJ: esimene, esimest, esimese, teine, teise, esimesel, esimesed, esimeses, teisel, kolmas
   • DET: üks
   • NOUN: Esimese, paarid, poolt
   • NUM: kaks, üks, kolm, kahe, miljonit, ühe, viis, miljoni, neli, kolme
   • PRON: kolmandal
   • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, Esimene, Esimese, Kolme, Neljanda, Neljandal, Teisel
  • Roman
   • ADJ: II, I, III, XI, XX, VI, IV, MDCXXXII, V, XIX
   • NUM: I, III, VII
   • PROPN: ADV, M, CX, XM
   • X: C
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 3., 2006., 4., 1., 149., 2., 2004., 2008., 26., 29.
   • NUM: 2, 100, 3, 10, 5, 6:4, 1, 11, 4, 6:2
  • Letter
   • ADJ: Teine

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: olema.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: olema.
 • This corpus uses 10 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: olema, ei, võima, pidama, saama, tohtima, tunduma, ära, näima, paistma.
 • This corpus uses 8 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ei, olema, pidama, võima, saama, ära, tohtima, tunduma.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN (51)
  • VERB-Fin--NOUN-All (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ela (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (14)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(ringis) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Ine (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (11292)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (1063)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5734)
  • VERB-Fin--PRON-Par (132)
  • VERB-Inf--NOUN (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (519)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (50)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (270)
  • VERB-Inf--PRON-Par (15)
  • VERB-Part--NOUN (3)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Part--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1394)
  • VERB-Part--NOUN-Par (111)
  • VERB-Part--PRON-Nom (692)
  • VERB-Part--PRON-Par (23)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (311)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (18)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (172)
  • VERB-Sup--PRON-Par (5)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (11)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (491)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (54)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (599)
  • VERB-Fin--PRON-Par (12)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (25)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (28)
  • VERB-Inf--PRON-Par (2)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (44)
  • VERB-Part--NOUN-Par (6)
  • VERB-Part--PRON-Nom (58)
  • VERB-Part--PRON-Par (2)
  • VERB-Sup--NOUN (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (20)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (31)
  • VERB-Sup--PRON-Par (1)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Add (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (47)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (11)
  • VERB-Conv--NOUN-Par (405)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Par (32)
  • VERB-Fin--NOUN (33)
  • VERB-Fin--NOUN-Add (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Ela (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2180)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(üle) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1301)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (6044)
  • VERB-Fin--NOUN-Par-ADP(kuni) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (185)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (195)
  • VERB-Fin--PRON-Par (1471)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Add (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Ela (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (298)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (627)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (2498)
  • VERB-Inf--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Add (1)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (24)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (59)
  • VERB-Inf--PRON-Par (622)
  • VERB-Part--NOUN (6)
  • VERB-Part--NOUN-Add (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (310)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(üle) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Ill (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (730)
  • VERB-Part--NOUN-Par (902)
  • VERB-Part--NOUN-Par-ADP(kuni) (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (28)
  • VERB-Part--PRON-Nom (169)
  • VERB-Part--PRON-Par (212)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (112)
  • VERB-Sup--NOUN-Ine (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (31)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (787)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (7)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (2)
  • VERB-Sup--PRON-Par (136)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (4)
  • VERB-Conv--NOUN-Par (24)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (2)
  • VERB-Conv--PRON-Par (3)
  • VERB-Fin--NOUN (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (121)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (50)
  • VERB-Fin--NOUN-Par (326)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (24)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (19)
  • VERB-Fin--PRON-Par (189)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (25)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (65)
  • VERB-Inf--NOUN-Par (167)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (2)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (9)
  • VERB-Inf--PRON-Par (74)
  • VERB-Part--NOUN (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (20)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (36)
  • VERB-Part--NOUN-Par (35)
  • VERB-Part--PRON-Gen (5)
  • VERB-Part--PRON-Nom (19)
  • VERB-Part--PRON-Par (15)
  • VERB-Sup--NOUN (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (13)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Par (64)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (1)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (3)
  • VERB-Sup--PRON-Par (25)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 190 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: tundma end, liigutama end, pidama ennast, ajama end, nimetama ennast, tundma ennast, hoidma end, nimetama end, registreerima end, seadma ennast, tasuma ennast, tegema ennast, tunnistama end, kuulutama end, laskma end, leidma end, liigutama ennast, lohutama end, pakkuma ennast, panema end, petma ennast, pidama end, seadma end, täiendama end, väitma end, võtma end, õigustama ennast, esitlema end, kaitsma end, keerama ennast, kohendama end, näitama end, paigutama ennast, pesema ennast, pidav end, pildistama end, pooma ennast, pressima end, registreerima ennast, samastama end, segama ennast, suruma end, suruma ennast, sättima end, sättima ennast, süstima end, tapma ennast, tuletama ennast, tutvustama end, tõestama ennast
  • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: pooma, samastama, välistav

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 24 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: tundma end, tundma ennast, tapma end, hindama ennast, ilmutama ennast, kahjustama iseennast, koguma ennast, laskma end, logima ennast, lohutama end, lülitama ennast, nimetama end, närima ennast, panema ennast, pidav end, pistma ennast, puhastama end, registreerima end, sundima end, süüdistama ennast, tegema end, tervendama end, tutvustama ennast, väitma end

Relations Overview

Relations Overview