home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Swedish-LinES

UD_Swedish-PUD

UD_Swedish-Talbanken

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 5243 sentences and 90961 tokens.
 • This corpus contains 1000 sentences and 19076 tokens.
 • This corpus contains 6026 sentences and 96820 tokens.
 • This corpus contains 9818 tokens (11%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 1914 tokens (10%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 9733 tokens (10%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 9 types of words with spaces. Examples: 5 000, 10 000, 100 000, 12 000, 15 001–19 999, 25 000, 3 000–5 000, 330 000, 35 000
 • This corpus contains 12 types of words with spaces. Examples: t ex, s k, bl a, t o m, o s v, d v s, fr o m, m m, f n, e d, m fl, t v
 • This corpus contains 250 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: XML-dokument, ANSI-92, SQL-frågeläge, ANSI-89, kl., t.ex, rad-, EU:s, XML-data, null-värden, Access-databas, Access-projekt, Access-projektet, SQL-frågelägen, XML-fil, XP-licens, Gai-Hinnom, Server-databasen, XML-informationen, radio-, start-, 2000-filformat, Ben-Gurion, Server-databas, kategori-, pivottabell-, .xsl-fil, 2002-filformat, 72:a, Access-databaser, Access-fil, Arkiv-menyn, Bruce-Briggs, Dar-es-Salaam, Jo-Ann, RefLibPaths-nyckel, SQL-uttryck, Sha'ananim, Verktyg-menyn, Wentz', XML-baserade, XML-datadokument, XML-filer, XML-märken, XML-schemafil, XML-scheman, XML-schemastandarden, XML-syntaxen, XP-program, XSL-formatmall
 • This corpus contains 147 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: f.Kr., USA:s, 1960-talet, 1970-talet, 700-talet, St., 1500-talet, 1900-talet, 1980-talet, 1990-talet, B.C., Joliot-Curie, Qing-dynastins, e-post, e-postmeddelanden, e.Kr., n't, 'Ya, 10-veckorskursen, 1200-talet, 1300-talet, 1350-talet, 1400-talet, 18-åring, 1950-talet, 200-talet, 2000-talet, 28-åringen, 3%-räntan, 400-tal, 400-talet, 45:e, 500-talet, 53-åringen, 60-talshiten, 800-talet, AKP:s, Amarna-breven, Australien-laget, B-29:or, BBC:s, BNP-tillväxten, Beijing-vänliga, Bian-kanalen, Buena-trädgården, CNN-reportrar, CRTC-utfrågningar, Cecelia-konservatoriet, Century-utmärkelserna, Chilia-armen
 • This corpus contains 365 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: t.ex., bl.a., u-länderna, s., EEC:s, kap., s.k., u-länder, 60-talet, kl., EEC-länderna, dvs., 1800-talet, yrkes-, 1960-talet, 70-talet, FN:s, RFSU-laboratoriet, a., doc., m.fl., resp., sid., t.o.m., u-ländernas, 1800-talets, 1900-talet, KF:s, barn-, ett-, i-länderna, m.m., manisk-depressiva, u-land, 15-årsperioden, 1960-talets, B-inkomster, I., Ollo-Food, Per-Ola, RFSU-laboratoriets, a), b), fack-, far-, fig., hem-, i-länder, kibbutz-, kommun-

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 6 word types tagged as particles (PART): att, ej, icke, inte, så, to
 • This corpus contains 5 word types tagged as particles (PART): att, ej, icke, inte, n't
 • This corpus contains 4 word types tagged as particles (PART): att, ej, icke, inte
 • This corpus contains 47 lemmas tagged as pronouns (PRON): all, allesammans, allihop, allihopa, alltihop, allting, alltsammans, annan, bägge, båda, bådadera, de, den, denna, du, en, ena, ett, han, hon, ingen, ingenting, intet, jag, lera, litet, man, mycket, mången, ni, någon, någondera, någonting, någotdera, sig, sin, som, somlig, sådan, te, vad, var, varandra, vars, vem, vi, vilken
 • This corpus contains 60 lemmas tagged as pronouns (PRON): 'ya, Papua, alla, allt, alltihop, allting, alltsammans, andra, annat, båda, bådas, de, den, denna, dennes, deras, dess, dessa, detta, din, du, en, ens, er, ett, fler, han, hans, hennes, her, hon, ingen, inget, intet, jag, man, me, min, my, mycket, många, mångt, ni, någon, något, några, sig, sin, som, vad, varandra, vars, vem, vi, vilka, vilkas, vilken, vilket, vår, you
 • This corpus contains 54 lemmas tagged as pronouns (PRON): all, allt, alltihop, allting, annan, bägge, båda, bådadera, de, den, denna, densamma, du, en, envar, fler, flera, få, han, hon, ingen, ingendera, ingenting, jag, man, mitt, mycken, mycket, många, mången, ni, någon, någonting, nånting, samtlig, sig, som, somlig, sån, två, vad, var, vara, varandra, varann, varannan, vardera, vars, vem, vi, vilka, vilken, vissa, vår
 • This corpus contains 19 lemmas tagged as determiners (DET): all, bägge, båda, de, den, denna, du, en, ingen, intet, la, le, någon, något, the, vad, varenda, varje, vilken
 • This corpus contains 17 lemmas tagged as determiners (DET): A, Die, El, Le, all, båda, de, den, denna, en, ingen, las, någon, that, the, varje, vilken
 • This corpus contains 19 lemmas tagged as determiners (DET): all, allt, bägge, båda, de, den, denna, en, ingen, man, någon, the, var, vara, varannan, vardera, varje, vilken, vilket
 • Out of the above, 13 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: all, bägge, båda, de, den, denna, du, en, ingen, intet, någon, vad, vilken
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: båda, de, den, denna, en, ingen, någon, vilken
 • Out of the above, 16 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: all, allt, bägge, båda, de, den, denna, en, ingen, man, någon, var, vara, varannan, vardera, vilken
 • This corpus contains 12 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): bli, böra, få, ha, komma, kunna, lär, må, måste, skola, vara, vilja
 • This corpus contains 13 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): behöva, bli, böra, do, få, ha, komma, kunna, må, måste, skola, vara, vilja
 • This corpus contains 14 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): behöva, bli, böra, få, ha, komma, kunna, lär, må, måste, skola, torde, vara, vilja
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: bli, få, ha, komma, må, måste, vara, vilja
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: behöva, bli, få, ha, komma, kunna, vara, vilja
 • Out of the above, 12 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: behöva, bli, böra, få, ha, komma, kunna, må, måste, skola, vara, vilja
 • Fin
  • AUX: var, är, hade, kan, har, skulle, kunde, måste, vill, kommer
  • VERB: sa, var, hade, gick, kom, har, såg, sade, tog, är
 • Fin
  • AUX: är, var, har, hade, kan, skulle, kommer, kunde, måste, ville
  • VERB: har, sade, finns, säger, började, hade, blev, gjorde, tog, kommer
 • Fin
  • AUX: är, kan, har, måste, skall, skulle, ska, kommer, var, får
  • VERB: har, finns, blir, får, är, gäller, ger, går, kommer, gör
 • Inf
  • AUX: vara, ha, kunna, få, vilja, bli, komma
  • VERB: göra, ta, se, gå, komma, använda, bli, få, ha, säga
 • Inf
  • AUX: vara, ha, kunna, behöva, bli, få, må, vilja
  • VERB: ha, få, göra, ta, gå, se, använda, bli, hjälpa, spela
 • Inf
  • AUX: vara, kunna, få, ha, bli, behöva, vilja, komma
  • VERB: få, ha, bli, göra, ge, ta, komma, gå, se, finnas
 • Part
  • ADJ: följande, flyttade, dolda, motsvarande, strålande, beredd, grundläggande, grupperade, intresserad, komplicerat
  • VERB: tvungen, taget, leende, tvungna, flåsande, gjort, svävande, tröstande, baserat, dansande
 • Part
  • ADJ: betydande, följande, kända, sett, allierade, förenta, känd, levande, omfattande, regisserad
 • Part
  • ADJ: följande, beroende, särskild, särskilda, ökad, motsvarande, liknande, ökade, gifta, nuvarande
  • VERB: påverkade, vald, vänd, tvungna, accepterad, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade, frusterade
 • Stem
  • VERB: läs-
 • Sup
  • AUX: varit, kunnat, blivit, fått, velat, kommit
  • NOUN: brits
  • VERB: kommit, gjort, fått, varit, sett, gått, sagt, blivit, hört, tagit
 • Sup
  • AUX: varit, blivit, kunnat
  • VERB: blivit, gjort, sett, beslutat, fått, gått, haft, kommit, skrivit, ansett
 • Sup
  • AUX: varit, kunnat, fått, kommit, blivit, velat
  • VERB: fått, blivit, haft, gjort, ökat, kommit, gått, visat, börjat, skett

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Com
  • ADJ: själv, stor, egen, annan, liten, vit, gammal, lång, sådan, ny
  • ADJ-Part: beredd, intresserad, anpassad, beräknad, civiliserad, iförd, integrerad, ökad, Filtrerad, bebodd
  • DET: en, den, någon, denna, ingen, all, varenda, vilken, denne, nån
  • NOUN: far, gång, man, sidan, del, mor, fråga, mr, mannen, tiden
  • PRON: han, jag, du, vi, hon, honom, mig, den, sin, man
  • PROPN: Stella, Athena, Alice, Jove, Dior, Hefaistos, Lutyens, Psaltaren, Ringen, Rover
  • VERB: krigsmålad
 • Com
  • ADJ: stor, lång, egen, ensam, hög, liten, modern, politisk, ekonomisk, ny
  • ADJ-Part: känd, regisserad, anställd, intresserad, misstänkte, samlad, tvungen, utgiven, Designad, Grundad
  • DET: en, den, denna, någon, ingen, all, ett, vilken
  • NOUN: personer, miljoner, grund, oktober, världen, del, delen, tiden, plats, dollar
  • NUM: en
  • PRON: han, jag, sin, hon, den, vi, honom, en, du, henne
  • PROPN: Karels, låglandseuropa
 • Com
  • ADJ: stor, annan, själv, sådan, viss, egen, ny, hög, kristen, social
  • ADJ-Part: särskild, ökad, beredd, angiven, född, genomförd, reglerad, taxerad, avsedd, begränsad
  • DET: en, den, denna, någon, ingen, vilken, var, all, nån
  • NOUN: del, procent, människor, tid, familjen, kvinnor, man, dag, miljoner, fråga
  • NUM: en
  • PRON: man, vi, den, du, sin, han, jag, oss, hon, en
  • VERB: vald, vänd, hörselskadad, accepterad, förstärkt, förändrad, ifylld, komplicerad, likställd, lämnad
  • VERB-Part: vald, vänd, accepterad, förstärkt, förändrad, komplicerad, likställd, lämnad, omsatt, tvättad
 • Fem
  • NOUN: nuptiam
 • Masc
  • PRON: denne
 • Masc
  • NOUN: consensus
  • PRON: denne
 • Neut
  • ADJ: annat, stort, nytt, eget, litet, möjligt, svårt, rött, klart, visst
  • ADJ-Part: komplicerat, särskilt, filtrerat, överordnat, anpassat, balanserat, beräknat, Delat, avbränt, avlutat
  • DET: ett, det, något, detta, inget, allt, vilket, nåt, intet, vartenda
  • NOUN: sätt, år, fält, data, ögon, ansikte, barn, fältet, huvudet, ögonblick
  • NUM: Ett
  • PRON: det, vad, detta, sitt, allt, något, ingenting, mitt, vilket, annat
  • PROPN: Cunards, Jung
  • VERB: sitt
  • X: alium, coniunctis, internum
 • Neut
  • ADJ: annat, nytt, otroligt, sett, öppet, allmänt, möjligt, stort, dåligt, eget
  • ADJ-Part: sett, Format, begränsat, bevakat, beväpnat, delat, drivet, färdigställt, följt, förbättrat
  • DET: ett, det, detta, något, inget, vilket, allt
  • NOUN: år, havet, fall, kriget, liv, antal, barn, åren, land, slutet
  • NUM: ett
  • PRON: det, detta, sitt, vad, vilket, ett, mycket, allt, vårt, allting
  • PROPN: Panamanäset
 • Neut
  • ADJ: annat, svårt, nytt, möjligt, sådant, viktigt, eget, socialt, stort, övrigt
  • ADJ-Part: sett, taget, särskilt, sagt, ökat, förbjudet, fött, räknat, valt, angivet
  • DET: ett, det, detta, något, allt, inget, vilket, vart, vartannat
  • NOUN: år, barn, äktenskapet, barnen, sätt, samhället, arbete, fall, äktenskap, barnet
  • NUM: ett
  • PRON: det, detta, vad, sitt, något, vårt, allt, vilket, ditt, mycket
  • VERB: förbjudet, opåverkat, reglerat, sysselsatt, tillgodosett, upplagt
  • VERB-Part: förbjudet, reglerat, sysselsatt, tillgodosett
 • Plur
  • ADJ: andra, flera, många, små, vita, sådana, nya, vissa, egna, långa
  • ADJ-Part: grupperade, dolda, kapslade, relaterade, villkorsstyrda, civiliserade, fördefinierade, kanderade, kasserade, lagrade
  • DET: de, alla, några, dessa, inga, båda, vilka, dom, bägge
  • NOUN: år, data, fält, ögon, människor, frågor, saker, farmor, barn, ögonen
  • PRON: de, vi, dem, sina, oss, alla, dom, mina, varandra, vilka
  • PROPN: Arms, Jung, Tvillingarnas
  • VERB-Part: tvungna, fullproppade
 • Plur
  • ADJ: andra, flera, nya, stora, fler, vissa, inhemska, små, amerikanska, brittiska
  • ADJ-Part: förenta, kända, inblandade, Finansierade, allierade, avlidna, besvarade, beväpnade, dödade, erövrade
  • DET: de, alla, dessa, några, båda, inga
  • NOUN: år, personer, miljoner, dollar, barn, människor, åren, delar, företag, gånger
  • PRON: de, sina, vi, dem, vilka, oss, alla, dessa, många, andra
  • PROPN: Mps, Victorias
 • Plur
  • ADJ: andra, vissa, stora, flera, nya, sådana, små, fler, psykiska, själva
  • ADJ-Part: särskilda, handikappade, gifta, bestämda, skilda, ökade, avsedda, höjda, kända, upptagna
  • DET: de, alla, dessa, några, vilka, båda, inga, bägge, dom
  • NOUN: barn, år, barnen, procent, människor, kvinnor, miljoner, kronor, fall, länder
  • PRON: de, vi, dem, sina, oss, våra, andra, många, alla, varandra
  • VERB: påverkade, tvungna, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade, fjärrundersökta, frusterade, färdigräknade, fördelade
  • VERB-Part: påverkade, tvungna, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade, frusterade, fördelade, insatta, instruerade
 • Sing
  • ADJ: själv, annat, stor, egen, annan, liten, ena, vit, gammal, lång
  • ADJ-Part: beredd, intresserad, komplicerat, anpassad, särskilt, filtrerat, överordnat, anpassat, balanserat, beräknad
  • DET: en, ett, den, det, någon, denna, något, detta, varje, ingen
  • NOUN: gång, sätt, far, man, sidan, del, fråga, mr, mannen, tiden
  • NUM: Ett
  • PRON: han, det, jag, du, hon, honom, mig, den, sin, vad
  • PROPN: Harry, Dobby, Quinn, Bray, Auster, Don, Stillman, Clough, Gyllenroy, Lockman
  • VERB: tvungen, krigsmålad, lastad, sitt, spräckt
  • VERB-Part: tvungen, lastad, spräckt
  • X: alium, coniunctis, internum
 • Sing
  • ADJ: stor, lång, direkt, egen, ensam, hög, liten, modern, politisk, annat
  • ADJ-Part: sett, känd, regisserad, anställd, fortsatt, gift, intresserad, misstänkte, samlad, tvungen
  • DET: en, den, ett, det, denna, varje, detta, någon, något, ingen
  • NOUN: havet, år, grund, oktober, världen, del, delen, kriget, liv, tiden
  • NUM: en, ett
  • PRON: det, han, jag, sin, hon, den, detta, honom, sitt, vad
  • PROPN: North, Punta, Amazon, Cuaron, Karels, Korint, Krasnoyarsk, MahaNakhon, Panamanäset, Slack
 • Sing
  • ADJ: stor, annan, själv, sådan, viss, egen, annat, ny, svårt, hög
  • ADJ-Part: särskild, ökad, sett, taget, beredd, särskilt, fortsatt, gift, bosatt, sagt
  • DET: en, den, ett, det, denna, varje, någon, detta, ingen, något
  • NOUN: del, äktenskapet, år, tid, samhället, familjen, arbete, barn, sätt, äktenskap
  • NUM: en, ett
  • PRON: det, man, den, du, sin, detta, vad, han, jag, sitt
  • VERB: vald, vänd, hörselskadad, accepterad, förbjudet, förstärkt, förändrad, ifylld, komplicerad, likställd
  • VERB-Part: vald, vänd, accepterad, förbjudet, förstärkt, förändrad, komplicerad, likställd, lämnad, omsatt
 • Acc
  • PRON: sig, honom, mig, dem, oss, henne, dig, varandra, varann, er
 • Acc
  • PRON: sig, honom, dem, henne, oss, mig, dig, er, varandra
 • Acc
  • NOUN: nuptiam
  • PRON: sig, dem, oss, dig, varandra, mig, henne, honom, sej, varann
 • Gen
  • ADJ: dödas, andras, andres, förflutnas, förgångnas, gräsligas, omyndigas, spetälskas, svartas, treliters
  • ADJ-Part: förgångnas
  • NOUN: kommissionens, världens, sortens, diagrammets, mors, fars, fältets, min, bolagets, folkets
  • PRON: sin, hans, min, sina, sitt, er, hennes, deras, mina, mitt
  • PROPN: Harrys, Stillmans, Mwetas, Rons, Austers, EU:s, Dandos, Vernons, Weasleys, Europas
  • VERB: sitt
 • Gen
  • ADJ: ofattbaras
  • NOUN: stadens, världens, års, företagets, dussintals, flodens, havets, jordens, regeringens, regissörens
  • PROPN: USA:s, Kinas, Kongs, Australiens, Clintons, Disneys, Doss, Hitchcocks, Medelhavets, Rysslands
 • Gen
  • ADJ: anställdas, enskildes, försäkrades, äldres, andres, avlidnes, dubbelarbetandes, efterkommandes, enskilds, frånskildas
  • ADJ-Part: anställdas, försäkrades, avlidnes, dubbelarbetandes, efterkommandes, frånskildas, sammanboendes, studerandes
  • NOUN: äktenskapets, kvinnans, världens, barnens, familjens, års, dagens, samhällets, jordens, slags
  • PROPN: Sveriges, EEC:s, Guds, Stockholms, FN:s, Kristi, KF:s, Parsons, Europas, Jesu
 • Nom
  • ADJ: andra, själv, hela, samma, första, annat, flera, många, stor, enda
  • ADJ-Part: följande, flyttade, dolda, motsvarande, strålande, beredd, grundläggande, grupperade, intresserad, komplicerat
  • ADV: i, med, på, av, runt, efter, klart, igenom, korrekt, och
  • AUX: haft, skola
  • NOUN: sätt, år, far, fält, gång, man, sidan, del, data, mor
  • NUM: U
  • PRON: han, jag, du, de, vi, hon, man, ni, sådan, lite
  • PROPN: Harry, Quinn, Stillman, Bray, Auster, Access, Microsoft, Ron, Weasley, Mweta
  • VERB: höll, närvarande, taget, förfogande, följande, gillande, gående, Beroende, betydande, flytande
  • X: Aliquem, alium, coniunctis, internum
 • Nom
  • ADJ: andra, första, nya, många, flera, stora, stor, hela, senaste, samma
  • ADJ-Part: betydande, följande, kända, sett, allierade, förenta, känd, levande, omfattande, regisserad
  • ADV: Anyway
  • NOUN: år, havet, personer, fall, miljoner, grund, oktober, världen, del, delen
  • NUM: två, tre, fyra, 1, sex, 10, tio, 000, 2014, 2015
  • PRON: han, de, jag, hon, vi, du, man, Me, Papua, ni
  • PROPN: Kina, Storbritannien, Trump, USA, Frankrike, Hong, Italien, Medelhavet, Albanien, Donald
 • Nom
  • ADJ: olika, andra, nya, många, stora, stor, samma, större, första, vissa
  • ADJ-Part: följande, beroende, särskild, särskilda, ökad, motsvarande, liknande, ökade, gifta, nuvarande
  • NOUN: år, barn, del, äktenskapet, procent, barnen, människor, tid, sätt, samhället
  • NUM: två, tre, 1, en, 20, 2, ett, 1970, 3, 10
  • PRON: man, de, vi, du, han, jag, hon, ni, bägge, en
  • PROPN: Sverige, EEC, Stockholm, USA, ATP, Gud, Göteborg, Horn, Danmark, Indien
  • VERB: påverkade, vald, vänd, hörselskadad, tvungna, accepterad, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade
  • VERB-Part: påverkade, vald, vänd, tvungna, accepterad, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade, frusterade
 • Def
  • ADJ: hela, gamla, ena, nya, stora, själva, egna, europeiska, andra, vita
  • ADJ-Part: flyttade, rostade, avtalade, chockade, civiliserade, dolda, gångna, konverterade, lyckade, skyddade
  • DET: den, de, det, denna, detta, dessa, dom, the, Le, La
  • NOUN: sidan, mannen, tiden, linjen, fältet, huvudet, informationen, kommissionen, rummet, ögonen
  • PRON: han, det, jag, sig, du, de, vi, hon, honom, mig
  • PROPN: Psaltaren, Ringen, Tvillingarnas, Vintergatan
  • VERB: kallade, sitt
 • Def
  • ADJ: hela, senaste, sista, högsta, nya, brittiska, norra, största, södra, bästa
  • ADJ-Part: allierade, misstänkte, Förenade, bildade, bundna, frusna, frånskilda, föreslagna, hyllade, idealiserade
  • DET: den, de, det, denna, the, dessa, detta, a, båda, Die
  • NOUN: havet, världen, delen, kriget, tiden, gången, regeringen, regionen, staden, åren
  • PRON: det, han, de, sig, hans, jag, sin, hon, den, sina
  • PROPN: Panamanäset
 • Def
  • ADJ: hela, nya, flesta, svenska, andra, stora, bästa, ekonomiska, sociala, kristna
  • ADJ-Part: ökade, gifta, nämnda, avlönade, dolda, isolerade, kända, minskade, särskilda, angivna
  • DET: den, de, det, denna, dessa, detta, båda, bägge, vardera, dom
  • NOUN: äktenskapet, barnen, samhället, familjen, kvinnan, barnet, mannen, kvinnorna, världen, föräldrarna
  • PRON: det, de, sig, vi, den, du, sin, detta, dem, han
 • Ind
  • ADJ: själv, samma, andra, annat, flera, stor, många, egen, annan, liten
  • ADJ-Part: beredd, grupperade, intresserad, komplicerat, anpassad, dolda, särskilt, filtrerat, kapslade, relaterade
  • DET: en, ett, någon, något, några, varje, ingen, inget, inga, varenda
  • NOUN: sätt, år, far, fält, gång, man, del, data, mor, fråga
  • PRON: vad, man, allt, en, någon, något, ingenting, alla, vem, vilket
  • PROPN: Cunards, Help, Jung, Tupperware
  • VERB: krigsmålad
  • X: alium, coniunctis, internum
 • Ind
  • ADJ: andra, nya, stor, samma, stora, vissa, lång, direkt, egen, ensam
  • ADJ-Part: sett, känd, kända, regisserad, anställd, fortsatt, gift, inblandade, intresserad, samlad
  • DET: en, ett, varje, några, någon, något, ingen, inget, a, inga
  • NOUN: år, personer, fall, miljoner, grund, oktober, del, liv, plats, antal
  • NUM: en, ett
  • PRON: vad, vilket, en, vilka, alla, ett, mycket, många, någon, allt
  • PROPN: Korint, låglandseuropa
 • Ind
  • ADJ: andra, stor, samma, vissa, stora, annan, själv, sådan, viss, egen
  • ADJ-Part: särskild, ökad, särskilda, sett, taget, handikappade, beredd, gifta, bestämda, skilda
  • DET: en, ett, varje, någon, några, ingen, vilka, något, vilken, var
  • NOUN: år, barn, del, procent, människor, tid, sätt, arbete, fall, kvinnor
  • NUM: en, ett
  • PRON: man, vad, en, andra, något, många, alla, allt, var, vilket
  • VERB: vald, vänd, hörselskadad, accepterad, förbjudet, förstärkt, förändrad, ifylld, komplicerad, likställd
  • VERB-Part: vald, vänd, accepterad, förbjudet, förstärkt, förändrad, komplicerad, likställd, lämnad, omsatt

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: mer, bättre, större, äldre, högre, ytterligare, mindre, tidigare, enklare, lägre
  • ADV: senare, mer, vidare, tidigare, mindre, längre, mera, bättre, närmare, ytterligare
 • Cmp
  • ADJ: större, tidigare, högre, mer, senare, bättre, färre, ytterligare, äldre, Nedre
  • ADV: mer, senare, tidigare, längre, mindre, bättre, hellre, snarare, närmare, vidare
 • Cmp
  • ADJ: större, högre, bättre, mindre, äldre, längre, lättare, lägre, svårare, tidigare
  • ADV: mer, tidigare, mindre, vidare, mera, längre, senare, ytterligare, bättre, närmare
 • Pos
  • ADJ: andra, själv, hela, samma, första, annat, flera, många, stor, enda
  • ADJ-Part: följande, flyttade, motsvarande, strålande, beredd, dolda, grundläggande, grupperade, intresserad, komplicerat
  • ADV: mycket, helt, länge, längre, väl, långt, lite, faktiskt, snart, bra
  • NOUN: vänster, dotter, död, slags, sågspån
  • PROPN: Visual
  • VERB: inbjudande, kallade
 • Pos
  • ADJ: nya, andra, många, flera, stora, stor, hela, samma, brittiska, olika
  • ADJ-Part: betydande, följande, kända, sett, allierade, förenta, känd, levande, omfattande, regisserad
  • ADV: helt, mycket, ofta, väldigt, djupt, långt, lite, väl, faktiskt, snart
 • Pos
  • ADJ: olika, andra, nya, många, stora, stor, samma, vissa, hela, flera
  • ADJ-Part: följande, beroende, särskild, särskilda, ökad, motsvarande, liknande, ökade, gifta, nuvarande
  • ADV: mycket, helt, ofta, länge, långt, snabbt, relativt, direkt, starkt, säkert
 • Sup
  • ADJ: sista, bästa, närmaste, största, flesta, minsta, senaste, högsta, värsta, yttersta
  • ADV: helst, mest, minst, sist, ytterst, längst, oftast, senast, närmast, knappast
 • Sup
  • ADJ: senaste, sista, högsta, största, bästa, främsta, bäst, flesta, värsta, bredast
  • ADV: mest, sist, främst, värst, Minst, helst, ytterst, knappast
 • Sup
  • ADJ: flesta, bästa, största, närmaste, högsta, viktigaste, senaste, vanligaste, störst, främsta
  • ADV: mest, minst, främst, högst, helst, bäst, oftast, längst, knappast, ytterst
 • Neg
  • ADV: aldrig, ingalunda, knappast
  • PART: ej, icke, inte
 • Neg
  • ADV: aldrig, föga, knappast
  • PART: inte, icke, ej
 • Neg
  • ADV: aldrig, knappast, ingalunda, föga, nu, näppeligen, så, knappt, långt, minst
  • CCONJ: varken
  • PART: inte, ej, icke
  • PRON: sig

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX-Fin: var
  • VERB: låt, se, tänk, lägg, Exportera, klicka, kom, Ändra, Filtrera, Flytta
  • VERB-Fin: låt, se, tänk, lägg, Exportera, klicka, kom, Ändra, Filtrera, Flytta
  • VERB-Inf: Länka
 • Imp
  • AUX-Fin: Do
  • VERB-Fin: Låt, Släpp, Spola
 • Imp
  • AUX-Fin: Varen
  • VERB-Fin: se, låt, ta, ge, jfr, kontrollera, Diskutera, kolla, Läs, byt
 • Ind
  • ADJ-Part: förödmjukade
  • AUX-Fin: var, är, hade, kan, har, skulle, kunde, måste, vill, kommer
  • AUX-Sup: velat
  • VERB: sa, var, hade, gick, har, kom, såg, sade, tog, är
  • VERB-Fin: sa, var, hade, gick, har, kom, såg, sade, tog, är
  • VERB-Inf: lyckas, fyllt, inställd, klädd, avslutad, skuggad, fylld, minnas, sett, anpassade
  • VERB-Part: tvungen, taget, leende, tvungna, flåsande, gjort, svävande, tröstande, baserat, dansande
  • VERB-Sup: lyckats, funnits, färdats, hoppats, misslyckats, ordats, träffats
 • Ind
  • ADJ: betydande, följande, levande, omfattande, beroende, dominerande, omgivande, sittande, självstyrande, växande
  • ADJ-Part: betydande, följande, levande, omfattande, beroende, dominerande, omgivande, sittande, växande, återstående
  • AUX-Fin: är, var, har, hade, kan, skulle, kommer, kunde, måste, ville
  • VERB-Fin: har, sade, finns, säger, började, hade, blev, gjorde, tog, kommer
 • Ind
  • AUX-Fin: är, kan, har, måste, skall, skulle, ska, kommer, var, får
  • VERB-Fin: har, finns, blir, får, är, gäller, ger, går, kommer, gör
 • Sub
  • AUX-Fin: vore, måtte, finge
  • VERB-Fin: vore, LEVE, förbanne, ginge, vare, vete
 • Sub
  • AUX-Fin: vore
  • VERB-Fin: vare, vore, Gånge, finge
 • Past
  • ADJ-Part: flyttade, dolda, beredd, grupperade, intresserad, komplicerat, anpassad, civiliserade, rostade, särskilt
  • AUX-Fin: var, hade, skulle, kunde, ville, borde, fick, vore, blev, kom
  • VERB-Fin: sa, var, hade, gick, kom, såg, sade, tog, fanns, fick
  • VERB-Inf: behandlade, invigd, placerade, störd, åtlydd
  • VERB-Part: tvungen, dödade, tvungna, angivet, behandlad, bjuden, bokförd, byggt, dödad, född
 • Past
  • ADJ-Part: kända, sett, allierade, förenta, känd, regisserad, anställd, fortsatt, gift, inblandade
  • AUX-Fin: var, hade, skulle, kunde, ville, blev, borde, Did, behövde, fick
  • VERB-Fin: sade, började, hade, blev, gjorde, tog, användes, skrev, spelade, berättade
 • Past
  • ADJ-Part: särskild, särskilda, ökad, ökade, gifta, sett, taget, handikappade, beredd, bestämda
  • AUX-Fin: skulle, var, kunde, hade, borde, ville, fick, torde, vore, blev
  • VERB-Fin: blev, fick, hade, började, gjorde, kom, gick, fanns, gav, var
  • VERB-Part: påverkade, vald, vänd, tvungna, accepterad, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade, frusterade
 • Pres
  • ADJ-Part: följande, motsvarande, strålande, grundläggande, levande, lysande, bländande, flygande, glänsande, liknande
  • AUX-Fin: är, kan, har, måste, vill, kommer, ska, skall, får, bör
  • VERB-Fin: har, är, finns, vet, kommer, säger, gör, ser, tror, visas
  • VERB-Part: Suckande
 • Pres
  • ADJ-Part: betydande, följande, levande, omfattande, beroende, dominerande, omgivande, sittande, växande, återstående
  • AUX-Fin: är, har, kan, kommer, måste, ska, vill, bör, blir, får
  • VERB-Fin: har, finns, säger, kommer, börjar, står, ger, hjälper, inkluderar, innehåller
 • Pres
  • ADJ-Part: följande, beroende, motsvarande, liknande, nuvarande, omfattande, avgörande, krävande, tillfredsställande, förvärvsarbetande
  • AUX-Fin: är, kan, har, måste, skall, ska, kommer, får, bör, vill
  • VERB-Fin: har, finns, blir, får, är, gäller, ger, går, kommer, gör
 • Act
  • AUX-Fin: var, är, hade, kan, har, skulle, kunde, måste, vill, kommer
  • AUX-Inf: vara, ha, kunna, få, vilja, bli, komma
  • AUX-Sup: varit, kunnat, blivit, fått, velat, kommit
  • VERB: sa, var, hade, gick, kom, har, såg, ta, göra, sade
  • VERB-Fin: sa, var, hade, gick, kom, har, såg, sade, tog, är
  • VERB-Inf: göra, ta, se, gå, komma, använda, bli, få, ha, säga
  • VERB-Part: leende, flåsande, svävande, tröstande, dansande, dinglande, fastställande, flämtande, frågande, gungande
  • VERB-Sup: kommit, gjort, fått, varit, sett, gått, sagt, blivit, hört, tagit
 • Act
  • AUX-Fin: är, var, har, hade, kan, skulle, kommer, kunde, måste, ville
  • AUX-Inf: vara, ha, kunna, behöva, bli, få, må, vilja
  • AUX-Sup: varit, blivit, kunnat
  • VERB-Fin: har, sade, säger, började, hade, blev, gjorde, tog, kommer, börjar
  • VERB-Inf: ha, få, göra, ta, gå, se, använda, bli, hjälpa, spela
  • VERB-Sup: blivit, gjort, sett, beslutat, fått, gått, haft, kommit, skrivit, ansett
 • Act
  • AUX-Fin: är, kan, har, måste, skall, skulle, ska, kommer, var, får
  • AUX-Inf: vara, kunna, få, ha, bli, behöva, vilja, komma
  • AUX-Sup: varit, kunnat, fått, kommit, blivit, velat
  • VERB-Fin: har, blir, får, är, gäller, ger, går, kommer, gör, visar
  • VERB-Inf: få, ha, bli, göra, ge, ta, komma, gå, se, hålla
  • VERB-Sup: fått, blivit, haft, gjort, ökat, kommit, gått, visat, börjat, skett
 • Pass
  • ADJ-Part: förödmjukade
  • NOUN-Sup: brits
  • VERB: visas, kändes, används, tvungen, hördes, tycktes, flyttas, talas, taget, skapats
  • VERB-Fin: visas, kändes, används, hördes, tycktes, flyttas, döljs, skapas, tycks, behövs
  • VERB-Inf: talas, användas, fyllt, inställd, klädd, tänkas, visas, avslutad, köras, skuggad
  • VERB-Part: tvungen, taget, tvungna, gjort, baserat, dödade, försvunnen, installerad, installerat, kallad
  • VERB-Sup: skapats, använts, dragits, lagts, gjorts, tagits, brutits, fyllts, föreslagits, stängts
 • Pass
  • VERB-Fin: finns, användes, fanns, lyckades, anses, behövs, bildades, föddes, förstördes, gavs
  • VERB-Inf: finnas, ses, tillämpas, bebyggas, behövas, erbjudas, firas, flockas, flygas, förvaras
  • VERB-Sup: använts, lämnats, odlats, rapporterats, setts, skrivits, accepterats, administrerats, anklagats, betonats
 • Pass
  • VERB: kallas, användas, behövs, anses, beräknas, tas, används, ges, användes, förändras
  • VERB-Fin: behövs, kallas, beräknas, används, anses, användes, föds, ges, görs, tvingas
  • VERB-Inf: användas, göras, tas, ses, anses, sägas, utnyttjas, hållas, kallas, kompletteras
  • VERB-Part: påverkade, vald, vänd, tvungna, accepterad, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade, frusterade
  • VERB-Sup: gjorts, nämnts, förändrats, framhållits, sagts, ansetts, inlämnats, byggts, givits, införts

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: en, ett, den, de, det, dom, the, Le, du, La
  • PRON: En
 • Art
  • DET: den, de, det, the, en
 • Art
  • DET: en, den, ett, de, det, the, dom
 • Dem
  • DET: denna, detta, dessa, denne
  • PRON: detta, dessa, denne, denna, dennes
 • Dem
  • DET: denna, dessa, detta
  • PRON: detta, dessa, denna, denne, dennes, dessas
 • Ind
  • DET: någon, något, några, nåt, nån
  • PRON: man, någon, en, något, mycket, andra, ens, några, många, andras
 • Ind
  • PRON: mycket, någon
 • Ind
  • DET: någon, några, något, var, varje, alla, inget, nån, vartannat
  • PRON: man, andra, många, något, någon, mycket, detsamma, fler, några, annat
 • Int
  • ADV: hur, varför, var, vart, varifrån, när, vari
  • DET: vilka, vilken, vilket, vad
  • PRON: vad, vem, vilka, vilket, vilken, allt
 • Int
  • DET: vilka, vilken, vilket
  • PRON: vad, vem, vilka, vilken, vilket, Vems
 • Int,Rel
  • ADV: där, hur, varför, när, dit, var, varav, då
  • DET: vilket, vilken
  • PRON: som, vad, vilket, vilka, vem, vilken, vars, vilkas
  • SCONJ: när, då
 • Neg
  • ADV: ingenstans
  • DET: ingen, inget, inga, intet
  • PRON: ingenting, ingen, inget
 • Neg
  • DET: ingen, inget, inga, någon
  • PRON: ingen, ingenting, inget, inga, ingendera
 • Prs
  • NOUN: min
  • PRON: han, det, jag, sig, du, de, vi, hon, honom, mig
  • VERB: sitt
 • Prs
  • PRON: det, de, den, dem
 • Prs
  • DET: varje, alla, detta, någon, all
  • PRON: det, de, sig, vi, den, du, sin, dem, han, sina
 • Rcp
  • PRON: varandra, varann, varandras
 • Rcp
  • PRON: varandra, varann, varandras
 • Rel
  • ADV: där, hur, varpå, varefter, vart, varvid, dit, då, var
  • DET: vilken
  • PRON: som, något, vad, vilket, vars, vilka, vilken, vilkas
  • SCONJ: som, när
 • Rel
  • PRON: som, vilket, vilka, vars, vilken, något, vilkas, man, Vad
 • Tot
  • DET: alla, varje, all, varenda, båda, allt, var, bägge, vartenda
  • PRON: alla, allt, båda, var, bägge
 • Tot
  • DET: båda
  • PRON: båda
 • Tot
  • DET: alla, varje, båda, allt, all, var, bägge, vardera, vart, vilka
  • PRON: alla, var, allt, båda, allting, vart, bägge, bådadera, samtliga, vem
 • Card
  • NUM: fyrtioett, Ett
 • Card
  • NUM: I, IV, V, VI, X, en
 • Card
  • NUM: två, tre, 1, en, 20, 2, ett, 1970, 3, 10
 • Ord
  • ADJ: första, andra, tredje, andre, fjärde, tjugonde, förste, 1, 12, 22
 • Ord
  • ADJ: första, andra, tredje, 3, 4, 45:e, First, fjärde, sextonde
 • Ord
  • ADJ: första, andra, tredje, fjärde, femte, andre, III, fjortonde, tionde, 25:e
 • Yes
  • NOUN: min
  • PRON: sin, hans, min, sina, sitt, er, hennes, deras, mina, mitt
  • VERB: sitt
 • Yes
  • PRON: hans, sin, sina, dess, deras, hennes, sitt, min, vars, vår
 • Yes
  • PRON: sin, sina, deras, sitt, våra, vår, vårt, dess, din, ditt

Other Features

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: s.k.
   • ADV: dvs, osv, t.ex., bl.a., dvs., etc
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: St.
   • ADV: f.Kr., ca, e.Kr.
   • CCONJ: &
   • NOUN: %, f.Kr., md, nr, AIDS, C, Mrs, Ms., dr, e.Kr.
   • PROPN: B.C., Mps, RHS, AKP:s, ECB:s, RSPB:s
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: s k, s.k., ev, resp, Kungl, Kungl., S:t, Teol, fil, med
   • ADP: f
   • ADV: t.ex., ca, t ex, bl.a., etc, bl a, dvs, osv, t o m, resp
   • NOUN: kr, %, dr, s., kap., proc, KPI, milj, mån, kl
   • VERB-Fin: jfr
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: Extensible, Wide, Central, Grand, Visual, Advanced, Advertising, Arabic, Political, Universal
   • ADP: ad, for
   • NOUN: Language, Stylesheet, Consortium, Transformation, World, Station, Markup, Memoirs, Protocol, Service
   • PROPN: Web
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: American, National, New, Breaking, Civil, Environmental, First, Golden, Royal, Shaky
   • ADJ-Part: Breaking
   • ADP: Over
   • NOUN: Business, Ground, Protection, Return, Services, Show, Things, View, Zimmer, concept
   • PRON: 'Ya, My
   • PROPN: Carolina, North, Punta, Rasa, del
   • VERB: Controlled, Knew, Thought
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: European, New, American, Boiling, Central, Economic, Free, Intermittent, International, National
   • ADP: a, in, of
   • ADV: sic
   • CCONJ: and
   • NOUN: capita, companionship, family, versa, vice, Agriculture, Community, Food, Nations, Organization
 • Typo
  • Yes
   • ADJ-Part: mantalskriven, nurvarande

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: vara.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: vara.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: vara.
 • This corpus uses 12 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ha, kunna, skola, måste, vilja, få, komma, böra, vara, må, bli, lär.
 • This corpus uses 3 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: vara, bli, ha.
 • This corpus uses 11 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ha, kunna, skola, komma, måste, vilja, böra, få, behöva, do, må.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: bli, ha.
 • This corpus uses 12 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: kunna, ha, skola, måste, komma, få, böra, vilja, behöva, torde, må, lär.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: bli.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-Nom (4)
  • VERB--PRON (1)
  • VERB--PRON-Nom (2)
  • VERB-Fin--NOUN (8)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1245)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(efter) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(för) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(i) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(med) (1)
  • VERB-Fin--PRON (884)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2486)
  • VERB-Fin--PRON-Nom-ADP(framför) (1)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (192)
  • VERB-Inf--PRON (105)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (727)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (19)
  • VERB-Part--PRON (9)
  • VERB-Part--PRON-Nom (12)
  • VERB-Sup--NOUN (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (155)
  • VERB-Sup--PRON (127)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (390)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--PRON (1)
  • VERB-Fin--NOUN (7)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(On) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (362)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(runt) (1)
  • VERB-Fin--PRON (183)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (179)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (52)
  • VERB-Inf--PRON (27)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (42)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (53)
  • VERB-Sup--PRON (26)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (26)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (13)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (2075)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(till) (2)
  • VERB-Fin--PRON (1023)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1021)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (497)
  • VERB-Inf--PRON (197)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (521)
  • VERB-Sup--NOUN (3)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (274)
  • VERB-Sup--PRON (100)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (152)
 • obj
  • VERB--NOUN-Nom (1)
  • VERB--PRON (5)
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN (11)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1559)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(emot) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(för) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(om) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(till) (1)
  • VERB-Fin--PRON (366)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(med) (1)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(på) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (588)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (11)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--NOUN (7)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1023)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom-ADP(för) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom-ADP(på) (2)
  • VERB-Inf--PRON (190)
  • VERB-Inf--PRON-ADP(som) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (293)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (15)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (4)
  • VERB-Sup--NOUN (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (221)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom-ADP(än) (1)
  • VERB-Sup--PRON (103)
  • VERB-Sup--PRON-ADP(med) (1)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (91)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (1)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (378)
  • VERB-Fin--PRON (26)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (52)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (251)
  • VERB-Inf--PRON (20)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (13)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Sup--NOUN (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (60)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom-ADP(på) (1)
  • VERB-Sup--PRON (9)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (9)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (34)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1763)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(för) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(mellan) (1)
  • VERB-Fin--PRON (160)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (230)
  • VERB-Inf--NOUN (10)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1292)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom-ADP(för) (1)
  • VERB-Inf--PRON (118)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (149)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (256)
  • VERB-Sup--PRON (26)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (33)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (7)
  • VERB-Fin--PRON (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (55)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (10)
  • VERB-Inf--PRON (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (42)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (5)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Sup--PRON (1)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (8)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (2)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (8)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (26)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (43)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (23)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (49)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (12)

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview