home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

uppsala

turku

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 60 sentences and 922 tokens.
 • This corpus contains 32418 sentences, 222875 tokens and 223057 syntactic words.
 • This corpus contains 88 tokens (10%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 20458 tokens (9%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 2 types of words with spaces. Examples: 650 000, detyrë n
 • This corpus contains 2 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: s', t'
 • This corpus contains 173 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: ç', s', SHBA-ja, p.sh., s’, njëri-tjetrit, njëri-tjetrin, p.sh, veri-jug, CP/M, DVD-ja, Dr., M., PKJ-së, SHBA-së, Z., brute-force, d.m.th., m/s, njëra-tjetra, njëra-tjetrën, njëra-tjetrës, p.e.s., ri–, (I), (R), 10-të, 10keV-1MeV, 19-të, 19–të, 20-të, 20–të, 22–të, 255-të, 256-të, 35-ta, 7-të, 90-të, 95-të, A., ADN-ës, AKP–së, AND–ës, All-llahu, All-llahut, BE-ja, Bashkimit", B–të, B’Day, C-së
 • This corpus contains 179 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.02 syntactic words.
 • There are 14 types of multi-word tokens. Examples: ta, ia, ua, iu, jua, mi, anti-duhan, ma, mu, perso–iraniane, t'u, t’i, t’ia, t’ua.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 8 word types tagged as particles (PART): duke, madje, më, nuk, s', se, t', të
 • This corpus contains 86 word types tagged as particles (PART): Kështu, P, P.Sh., Vallë, Veç, Wi, a, afro, aq, arsye, as, bile, demek, deri, do, dot, duhej, duke, dukë, e, edhe, gati, gjithash, gjithnjë, i, ia, ish, iu, ja, jo, ku, kurse, kushedi, le, lë, madje, mbase, me, mos, më, n, ndoshta, nja, nuk, në, nëse, p.e.s, p.sh, pa, pak, pikërisht, po, pra, priti, pse, psh, për, përkundër, qoftë, që, s, s', sa, se, sh, shumë, shën, si, sidomos, sidoqoftë, siqodoftë, su, së, s’, t, te, thuajse, tjetër, tu, të, u, vetë, vetëm, veçse, vërtet, çdo
 • This corpus contains 14 lemmas tagged as pronouns (PRON): ai, ajo, ata, cili, cilido, disa, gjithë, i, kjo, ky, ne, tij, tillë, tjetër
 • This corpus contains 136 lemmas tagged as pronouns (PRON): Atil, Shtetëror, ai, ajo, armik, asgje, asgjë, askujt, askush, askënd, asnjeri, asnjë, asnjëri, ata, ate, ato, atë, biomimetik, c', ca, caktuar, cdo, cfarë, cil, cila, cilat, cili, cilido, cilin, cilë, cilën, cilës, cilët, cli, dicka, dikush, disa, diçka, e, fazë, gjithcka, gjithe, gjithkund, gjithçka, gjithë, gjithëve, gjë, i, ia, im, ime, imi, iu, jonë, ju, juaj, ka, ket, keto, kjo, ku, kujtdo, kush, kushdo, ky, kënd, kësaj, këta, këtij, këtillë, këto, këtu, këtyre, këtë, me, mi, ndonjë, ndonjëri, ne, njeri, një, njëfarë, njëra, njëri, njëri-tjetri, njërën, pak, pse, përse, që, saj, se, secili, si, sime, sone, sonë, ta, tanë, ti, tij, tille, tillë, tim, tjerë, tjerët, tjeter, tjetrit, tjetrën, tjetër, tua, tuaj, tuat, tyre, të, tënd, tënde, tërë, tët, u, un, unë, vet, vete, vetvete, vetvetë, vetë, ynë, yt, ç', çdo, çdokush, çdonjëri, çfarë, çfarëdo, çka
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as determiners (DET): e, i, një
 • This corpus contains 36 lemmas tagged as determiners (DET): a, ata, atë, ca, e, gjatë, gjë, i, it, iu, ja, ju, këngë, me, më, na, një, në, pa, se, shi, si, së, t, t', ta, te, ti, tu, të, t’i, t’u, u, ve, ës, –të
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: i
 • Out of the above, 16 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: ata, atë, ca, e, gjë, i, iu, ju, me, një, se, si, ta, ti, të, u
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): jam, kam, u
 • This corpus contains 11 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): dua, duhej, duhem, duhet, jam, jan, kam, lulëzoj, mund, mundi, nxjerr
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: kam
 • Out of the above, 11 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: dua, duhej, duhem, duhet, jam, jan, kam, lulëzoj, mund, mundi, nxjerr
 • Ger
  • VERB: intensifikuar, lëvizur
 • Inf
  • VERB: dashuruar, ndihmuar, rritur
 • Inf
  • VERB: ndalur
 • PART
  • VERB: treguar
 • Part
  • ADJ: njohur, aplikuar, avancuara, caktuar, caktuara, hapur, interesuar, orientuara, pashkruar, përhapur
  • AUX: qenë
  • VERB: arritur, bartur, krijuar, mbijetuar, mundësuar, ndryshuar, pastruar, pasur, përparuar
 • Part
  • AUX: lulëzuar, nxjerrë
  • NOUN: shi
  • VERB: qenë, bërë, ngritur, zhvilluar, mbaruar, sulmuar, mësuar, ndryshuar, udhëhequr, punësuar
 • Past
  • VERB: qenë

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: komplekse, kryesore, njerëzore, sociale, Madhe, aplikuar, avancuara, caktuar, dendura, dixhitale
  • ADJ-Part: aplikuar, avancuara, caktuar, hapur, orientuara, rritura
  • CCONJ: e
  • DET: e, të, një, së
  • NOUN: Dashuria, kohës, marrëdhënieve, mënyrë, politikat, shkencat, shoqëri, sjelljes, tregtinë, Bujqësia
  • PRON: disa, e, gjitha, këto, Kjo, cilat, këtë, saj, ato, atë
  • PROPN: Shqipëri, Britania, Evropës, Japoninë, Kinës, Korenë
 • Fem
  • DET: të, e, së, gjatë, gjë, i, këngë
  • NOUN: pjesë, kohë, mënyrë, herë, ditë, pjesa, kohës, jetën, shumica, studimet
  • NUM: një, dy, parë, tri, 3, 4, Dytë, dyta, gjashtë, katër
  • PART: arsye, e
  • PRON: ajo, e, ato, kjo, kësaj, këto, këtë, atë, i, asaj
  • PROPN: Kosovës, Shqipëri, Shqipërisë, Prishtinë, Kosovë, luftës, Shqipërinë, Republikës, Partisë, Vlorës
  • VERB: kisha
  • X: Shpella
 • Mac
  • PROPN: GameCube-n, PlayStation-in, Xbox-in
 • Mas
  • NOUN: udhëheqës
 • Masc
  • ADJ: rëndësishëm, madh, njohur, Anglez, Evropian, abstrakt, caktuara, drejtpërdrejtë, emocionalë, interesuar
  • ADJ-Part: njohur, caktuara, interesuar, pashkruar, përhapur
  • DET: i, të, një, së
  • NOUN: Evolucioni, Ishulli, dramaturgu, njeriut, njerëz, qytetit, shtete, ushqimit, vend, Interesi
  • PRON: i, Ata, tij, Ky, ai, cilitdo, disa, Këto, atyre, këtë
  • PROPN: Bashkimit, Djui, Djuin, Manit, Norsëve, Ruso, Zhak, Zhan
 • Masc
  • ADJ: afërm, drurë, nëntor, zyrtar
  • ADP: me
  • DET: të, e, i, së, ta
  • NOUN: vitin, vitit, vend, viti, vjet, shkak, fund, vitet, m, qytetit
  • NUM: një, dy, parë, tre, mbëdhjetë, pesë, shtatë, tretë
  • PRON: ai, ata, ky, këtë, e, atë, këtij, i, u, këtyre
  • PROPN: Zotit, Universitetin, Shkup, Universitetit, Fakultetin, Jugut, Ballkan, Ismail, Veriut, Allahut
  • VERB: vitin
  • X: Kadare, dhen, dhjetor
 • Neu
  • NOUN: dhen
 • Nom
  • NOUN: viti
 • Plur
  • NOUN: marrëdhëniet
 • Sing
  • NOUN: rrjet
 • Plur
  • ADJ: avancuara, dendura, emocionale, emocionalë, fiziologjike, fosile, greke, jetësore, kognitivë, kombëtare
  • ADJ-Part: avancuara, njohur, orientuara, rritura
  • AUX: janë, kanë
  • DET: e
  • NOUN: drejtimet, marrëdhënieve, njerëz, njerëzit, politikat, shkencat, shtete, Forcat, Format, Frutat
  • PRON: disa, këto, Ata, cilat, gjitha, ato, atyre, i, këtyre, na
  • PROPN: Norsëve
  • VERB: kanë, Dëgjojmë, dëmtojnë, fillojnë, formuan, identifikojnë, japin, jetojnë, kenë, kthehen
 • Plur
  • ADJ: afërm, drurë
  • AUX: kemi, keni, kishin, kishim, kenë, kishit, kanë, paskan, paskemi, paskeni
  • DET: e, të, së, ta
  • NOUN: vjet, vitet, viteve, studimet, njerëzit, pjesë, ditë, vende, njerëz, vite
  • PRON: ata, ne, ju, këto, ato, i, na, u, tyre, tilla
  • PROPN: Shkencave, Arteve, Shtetet, Gjelbërve, Maleve, Shkrimtarëve, Alpeve, Azisë, Berat, Financave
  • VERB: janë, ishin, kanë, bën, kishin, kemi, bënë, bëjnë, jenë, filluan
  • X: dhen
 • SIng
  • NOUN: milion, monument, rast
 • Sign
  • VERB: rënë, vizituar
 • Sin
  • PROPN: Kosovë
 • Sing
  • ADJ: rëndësishëm, kryesore, madh, sociale, Anglez, Evropian, Madhe, abstrakt, aplikuar, caktuar
  • ADJ-Part: aplikuar, caktuar, caktuara, hapur, interesuar, njohur, pashkruar, përhapur
  • AUX: është, ishte, ka
  • NOUN: Dashuria, Evolucioni, Ishulli, dramaturgu, kohës, mënyrë, njeriut, qytetit, shoqëri, sjelljes
  • PRON: e, këtë, tij, Kjo, Ky, ai, cilitdo, saj, atë, cila
  • PROPN: Shqipëri, Bashkimit, Britania, Djui, Djuin, Evropës, Japoninë, Kinës, Korenë, Manit
  • VERB: ka, kishte, mendohet, duhet, formon, karakterizohet, konsiston, krijoi, kthehet, kuptohet
 • Sing
  • ADJ: nëntor, zyrtar
  • ADP: me, më
  • AUX: ka, kishte, kisha, ketë, kem, kesh, kishe, është, kam, pati
  • DET: të, e, i, së, gjatë, gjë, këngë
  • NOUN: vitin, vitit, pjesë, mënyrë, vend, kohë, viti, shkak, herë, fund
  • PART: arsye, e
  • PRON: ai, unë, ti, e, këtë, ky, ajo, atë, kësaj, kjo
  • PROPN: Kosovës, Shqipëri, Shqipërisë, Prishtinë, Kosovë, luftës, Shqipërinë, Zotit, Republikës, Universitetin
  • VERB: është, ishte, ka, kishte, jetë, bëhet, mori, bë, thotë, bëri
  • X: Kadare, Shpella, dhjetor
 • ACC
  • NOUN: policinë, përthithjen, zona
 • Abl
  • NOUN: gjinisë, komunikimit, ndryshimesh, person, problemi, shekujve
 • Abl
  • ADP: para, pranë, prej, pas, kundër, rreth, midis, ndaj, brenda, drejt
  • NOUN: vdekjes, vitit, viteve, guri, kulture, lufte, muajsh, njerëzve, kohës, kohësh
  • PRON: kësaj, saj, tij, meje, jush, nesh, njëri-tjetrit, teje, tyre
  • PROPN: Krishtit, Luftës, Ministrisë, Zotit, Ademit, Afrikës, Alonsos, Argolidës, Arti, Askolit
 • Abl,Acc
  • DET: e, të, së, i, këngë
  • PRON: këtë, tillë, atë, këto, cilët, këtyre, ndonjë, tjetër, këta, kësaj
 • Abl,Dat
  • NOUN: atij
  • PRON: asaj, atij, atyre
 • Acc
  • NOUN: drejtimet, mënyrë, shkencat, shtete, tregtinë, administrim, anë, armë, artikujt, bashkim
  • PROPN: Shqipëri, Djuin, Japoninë, Korenë
 • Acc
  • ADJ: afërm, drurë, nëntor, zyrtar
  • ADP: në, me, për, mbi, nëpër, nën, më, ndër, pa, plot
  • DET: ta
  • NOUN: vitin, pjesë, mënyrë, kohë, vend, shkak, ditë, fund, vjet, jetën
  • PART: e
  • PRON: e, këtë, atë, këto, ato, i, ta, tjera, tilla, disa
  • PROPN: Shqipëri, Kosovë, Shqipërinë, Universitetin, Kosovën, Fakultetin, Shkup, Angli, Gjermani, Luftën
  • VERB: vitin
  • X: dhen, dhjetor
 • Acc,Dat
  • ADP: më
  • PRON: na, më, mua, ty, ju, të, m
 • Acc,Nom
  • NOUN: karakteri
 • Dat
  • NOUN: formave, informacionit, përbërësit, përvojave
 • Dat
  • DET: të
  • NOUN: vitit, viteve, botës, fshatit, luftës, vendit, forcave, kthimit, malit, mësues
  • PRON: i, u, kësaj, tyre, këtij, këtyre, njëri-tjetrit, saj, ju, më
  • PROPN: Luftës, Francës, Brigadës, Hodos, Sasukes, Afroditës, Airlines, Ajaksit, Allahut, Alpeve
 • Det
  • NOUN: botëve
  • PRON: u
  • PROPN: MSC
 • Geb
  • PROPN: Durrësit
 • Gen
  • NOUN: kohës, marrëdhënieve, njeriut, qytetit, sjelljes, ushqimit, anëtarëve, djegies, edukimit, ekonomie
  • PROPN: Bashkimit, Evropës, Kinës, Manit, Norsëve
 • Gen
  • ADP: kundër
  • DET: të, së, e, gjatë, gjë
  • NOUN: vitit, qytetit, kohës, popullsisë, fshatit, shekullit, luftës, detit, shkollës, shtetit
  • PRON: kësaj, këtij, këtyre, cilave, cilët, cila, gjithëve, atij, cilit, cilës
  • PROPN: Kosovës, Shqipërisë, Zotit, Republikës, Vlorës, Evropës, Partisë, Universitetit, luftës, Jugut
 • GenDat
  • PROPN: Barletit
 • Nom
  • NOUN: Dashuria, Evolucioni, Ishulli, dramaturgu, Bujqësia, Buka, Familja, Forcat, Format, Frutat
  • PROPN: Britania, Djui, Ruso, Zhak, Zhan
 • Nom
  • ADP: nga, te, tek, mbi, për, në, si
  • DET: e, i, të
  • NOUN: viti, pjesa, shumica, emri, pjesë, njerëzit, babai, herë, numri, qeveria
  • PART: arsye
  • PRON: ai, ata, ne, unë, ti, ju, ky, ajo, kjo, ato
  • PROPN: Prishtinë, Shqipëria, Gjermania, Ismail, Memoja, Naim, SHBA-ja, Shqipëri, Kosova, Kosovë
  • VERB: kisha
  • X: Kadare, Shpella
 • Acc
  • NOUN: politikën
  • PROPN: Berlin
 • DEF
  • PROPN: Mortajës
 • Def
  • NOUN: Dashuria, Evolucioni, Ishulli, dramaturgu, drejtimet, kohës, marrëdhënieve, njeriut, njerëzit, politikat
  • PROPN: Bashkimit, Britania, Djui, Djuin, Evropës, Japoninë, Kinës, Korenë, Manit, Norsëve
 • Def
  • NOUN: vitin, vitit, viti, kohës, qytetit, emrin, jetën, pjesa, shumica, studimet
  • PRON: Biomimetika, Fazat
  • PROPN: Kosovës, Shqipërisë, Shqipërinë, Zotit, luftës, Republikës, Universitetin, Partisë, Vlorës, Evropës
  • VERB: kisha, vitin
  • X: Kadare, Shpella
 • Ind
  • NOUN: mënyrë, njerëz, shoqëri, shtete, vend, Karakteristikë, administrim, anë, anëtarë, armë
  • PROPN: Shqipëri
 • Ind
  • ADJ: afërm, drurë, nëntor, zyrtar
  • ADP: me
  • NOUN: pjesë, kohë, mënyrë, vend, herë, ditë, shkak, fund, vjet, fshat
  • PART: arsye
  • PRON: Njerëz
  • PROPN: Shqipëri, Kosovë, Prishtinë, Romë, Shkup, SHBA, Shkodër, Gjermani, Tiranë, Angli
  • X: dhen, dhjetor
 • Nom
  • NOUN: filozofi

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Po
  • ADJ: administrative
 • Pos
  • ADJ: njëjtin, sportive, njëjtën, televiziv, administrative, bizantine, operativ, pasme, shqipe, administrativ
  • ADV: ftohur
  • PROPN: Bardhë, Drejtë, Ekonomik, Financiar, Mesme, Sovjetik, Turke, Zi, botuese
 • Neg
  • PART: s', nuk
 • Neg
  • VERB: mos

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX: janë, është, kanë, ishte, ka
  • NOUN: ekziston
  • VERB: dashuruar, ka, kanë, kishte, mendohet, Dëgjojmë, duhet, dëmtojnë, fillojnë, formon
  • VERB-Ger: lëvizur
  • VERB-Inf: dashuruar
 • Perf
  • VERB: krijoi, ndihmuar, rritur
  • VERB-Inf: ndihmuar, rritur
 • Prog
  • VERB-Ger: intensifikuar
 • Adm
  • AUX: paskam, paskan, paskësh, paska, paske, paskemi, paskeni, paskësha, paskëshe, paskëshim
  • VERB: paska, asnjanësuakësh, asnjanësuakësha, asnjanësuakëshe, asnjanësuakëshim, asnjanësuakëshin, asnjanësuakëshit, bëka, bëkam, bëkan
 • Cnd
  • VERB: bëhej, jepte, sulmonin, vinin, kthehej, shkonin, bënin, dilte, kërkonte, luante
 • Def
  • VERB: bëftë
 • Des
  • VERB: rroftë, Trashëgofsh
 • Imp
  • VERB: beso, bëhu, dëshiro, eja, hani, kini, mbaj, mendo, merr, ngri
 • Ind
  • AUX: janë, është, kanë, ishte, ka
  • NOUN: ekziston
  • VERB: ka, kanë, kishte, mendohet, Dëgjojmë, duhet, fillojnë, formon, formuan, identifikojnë
 • Ind
  • AUX: ka, kishte, kishin, kisha, kishim, kishit, kishe, kanë, është, kemi
  • VERB: është, ishte, janë, ka, kishte, ishin, kanë, mori, bë, bëri
 • Indi
  • VERB: përdorur
 • Int
  • VERB: përfshihen
 • Ipm
  • VERB: Ngrohini
 • Nom
  • VERB: fluturojne
 • Opt
  • AUX: pastë, paç, paça, paçi, paçim, paçin, qofsh, qofsha, qofshi, qofshim
  • VERB: bëfsh, bëfsha, bëfshim, bëfshin, bëfshit, bëftë, injorofsh, injorofsha, injorofshim, injorofshin
 • Sub
  • VERB: dëmtojnë, kenë, kthehen, ndikojnë, shkruhen
 • Sub
  • AUX: kenë, ketë, kem, kemi, keni, kesh, jetë, jenë, jem, jemi
  • VERB: jetë, jenë, ketë, bëhet, mbetet, themi, bëjmë, bëjë, bëjnë, bënte
 • Fut
  • VERB: thotë, bëhet, bësh, krijohet, kuptohet, mbash, ndodhë, punojë, shkruaj, vendoset
 • Imp
  • AUX: kishte, kishin, kisha, kishim, kishit, kishe, paskësh, paskësha, paskëshe, paskëshim
  • VERB: ishte, kishte, ishin, kishin, isha, vinte, ishim, bënte, kisha, ngrinte
 • Impt
  • VERB: ishte
 • Past
  • AUX: ishte
  • VERB: kishte, formuan, intensifikuar, krijoi, kërkonin, morën, ndihmuar, nxiti, nënshtruan, përket
  • VERB-Ger: intensifikuar
  • VERB-Inf: ndihmuar, rritur
 • Past
  • AUX: pati, pata, pate, patëm, patën, patët, qe, ishin, kishin, pat
  • VERB: mori, bë, bëri, filloi, tha, arriti, dha, vdiq, bënë, kthye
 • Pqp
  • VERB: marrë, thanë
 • Pres
  • AUX: janë, është, kanë, ka
  • NOUN: ekziston
  • VERB: dashuruar, ka, kanë, mendohet, Dëgjojmë, duhet, dëmtojnë, fillojnë, formon, identifikojnë
  • VERB-Ger: lëvizur
  • VERB-Inf: dashuruar
 • Pres
  • AUX: kemi, keni, ka, kenë, ketë, kem, kesh, kanë, është, kam
  • VERB: është, janë, ka, kanë, jetë, bëhet, quhet, bën, thotë, ndodhet
 • Prs
  • VERB: lus
 • Act
  • AUX: janë, është, kanë, ishte, ka
  • NOUN: ekziston
  • VERB: dashuruar, ka, kanë, kishte, Dëgjojmë, dëmtojnë, fillojnë, formon, identifikojnë, japin
  • VERB-Ger: lëvizur
  • VERB-Inf: dashuruar, ndihmuar, rritur
 • Pass
  • VERB: mendohet, formuan, intensifikuar, karakterizohet, kthehet, kuptohet, mirren, njihet, nënshtruan, përcaktohet
  • VERB-Ger: intensifikuar

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: të, e, një, i, së, u, gjatë, gjë, këngë
 • Dem
  • PRON: këto, këtë, Kjo, Ky, ai, atë, kësaj, këtyre
 • Dem
  • NOUN: atij
  • PRON: këtë, ky, këto, kjo, kësaj, atë, këtij, ato, tillë, këtyre
 • Emp
  • PRON: e, atyre, i
 • Ind
  • PRON: Disa, tillë, tjera, tjetrin, tjetër
 • Ind
  • PRON: disa, gjithë, tjera, tjetër, gjitha, çdo, tjerë, ndonjë, asnjë, tërë
 • Int
  • PRON: cilat, cila
 • Int
  • PRON: çfarë, ç', cilët, cila, cilat, kush, cfarë, cili, si, c'
 • PRS
  • PRON: tim
 • Prd
  • PRON: Ai
 • Prs
  • PRON: Ata, tij, saj, Ai, Këto, ato, e, na, tyre, u
 • Prs
  • ADP: në, më
  • DET: ta
  • PART: e
  • PRON: ai, ata, ne, unë, ju, ti, tij, tyre, e, saj
 • Rel
  • PRON: cilën
 • Rel
  • PRON: që, cili, cilat, cila, cilën, cilin, cilët, cilës, cilit, cilave
 • Tot
  • PRON: gjitha, cilitdo
 • Card
  • DET: u
  • NUM: një, dy, tre, 4, katër, 1, 20, pesë, 14, 15
  • PROPN: 1, 10
 • Ord
  • NUM: dytë, një, parë, dyja, II, pari, IV, IX, XX, dy
  • PROPN: Dytë
 • Yes
  • PRON: tij, saj, tyre
 • Yes
  • PRON: tij, tyre, saj, tonë, këtyre, tona, sonë, im, tim, tuaj
 • Yes
  • PRON: vetë, vete, vet, vetes, veta, veten, gjitha, vetin
 • 1
  • VERB: Dëgjojmë, lexojmë, përmend
 • 1
  • ADP: më
  • AUX: kemi, kisha, kishim, kem, kam, paskam, pata, paskemi, paskësha, paskëshim
  • PRON: unë, ne, na, më, mua, meje, neve, Ai, atë, diçka
  • VERB: kemi, isha, vazhdoi, themi, bëjmë, bëri, ishim, shohim, jemi, them
 • 2
  • AUX: keni, kishit, kesh, kishe, ke, paske, paskeni, paskëshe, paskëshit, pate
  • PRON: ju, ti, ty, të, ne, secili, jush, teje, tuaj
  • VERB: ngrini, harroni, ngrije, vini, ke, ngrinit, thoni, vije, vinit, bashkëveproni
 • 3
  • AUX: janë, është, kanë, ishte, ka
  • NOUN: ekziston
  • PRON: Cilat, ai, u
  • VERB: ka, kanë, kishte, mendohet, duhet, dëmtojnë, fillojnë, formon, formuan, identifikojnë
 • 3
  • AUX: ka, kishte, kishin, kenë, ketë, kanë, është, pati, paskan, paskësh
  • DET: ta
  • PART: e
  • PRON: ai, ata, e, ajo, i, ato, atë, u, tyre, saj
  • VERB: është, ishte, janë, ka, kishte, ishin, kanë, jetë, mori, bëhet

Other Features

Other Features

 • AUX
  • Yes
   • VERB: mbuluar
 • Abbr
  • Yes
   • ADV: etj, p.e.s., p.sh.
 • AdvType
  • Cau
   • ADV: si, kështu, pse, përse, sepse, Ndoshta, pasi, prandej, sespe, tash
  • Deg
   • ADV: shumë, pak, sa, tepër, mjaft, aq, shpesh, pothuajse, krejt, kaq
  • Loc
   • ADP: mes, përmes
   • ADV: aty, brenda, ku, këtu, jashtë, atje, larg, poshtë, sipër, diku
  • Man
   • ADV: vetëm, ashtu, kryesisht, zakonisht, gjithashtu, mirë, gjatë, bashku, bashkë, drejt
  • Tim
   • ADV: pas, sot, vonë, pasi, pastaj, tani, atëherë, ende, përsëri, parë
   • X: gjithnjë
 • Degre
  • Cmp
   • ADJ: madhe, lartë, mirë, madh, vogël, rrallë, rëndësishëm, sigurt, vogla, efikas
  • Pos
   • ADJ: parë, ndryshme, madhe, shqiptare, madh, fundit, lartë, vogël, re, njohur
   • NOUN: mëdha
   • PROPN: Kombëtare, Kombëtar, Madh, Madhe, Botërore, Ndërkombëtare, shqiptare, Bashkuara, Popullore, Albanologjik
  • SUP
   • ADJ: bukuri
  • Sup
   • ADJ: madhe, madh, lartë, mirë, mëdha, gjatë, ulët, vjetër, vogël, larta
 • Foreig
  • Yes
   • PROPN: Alexander, Willem
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: mobile
   • NOUN: lancuar, Company, argentum, brute-force, bus, computer, delete, documents, handoverit, idole
   • PROPN: My, CP/M, Life, Raiden, Sans, Serif, Serife, of, the, Acerre
 • Foreing
  • Yes
   • NOUN: multitasking, multithredi, thred, Rodríguez
   • PROPN: Melville, Store, Herwig, Ligue, Rodriguez, Wolfram-i
 • Foreugn
  • Yes
   • PROPN: Henriete, Volcogens, von
 • NounType
  • Het
   • NOUN: qytetit, shtete, vend, Problemet, Qytetet, Qëndrimet, anketimi, brez, drejtimet, dyqanet
 • Numer
  • Plur
   • NOUN: shkrimtarëve
 • Relfex
  • Yes
   • PRON: vet, vetë, veten, vete, veta, vetvete, tyre, vetes, gjithë, tjera

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: jam.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus does not contain copulas.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: kam, u, jam.
 • This corpus does not contain auxiliaries.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Acc (1)
  • VERB--NOUN-Nom (32)
  • VERB--PRON (8)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (5)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • obj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-Acc (24)
  • VERB--NOUN-Dat (1)
  • VERB--NOUN-Gen (1)
  • VERB--NOUN-Nom (1)
  • VERB--PRON (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
 • iobj
  • VERB--PRON (2)

Relations Overview

Relations Overview