home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Norwegian-Bokmaal

UD_Norwegian-Nynorsk

UD_Norwegian-NynorskLIA

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 20044 sentences and 310221 tokens.
 • This corpus contains 17575 sentences and 301353 tokens.
 • This corpus contains 5250 sentences and 55410 tokens.
 • This corpus contains 34509 tokens (11%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 30735 tokens (10%) that are not followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 1583 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: tros-, Nord-Korea, Dagbladet.no, Fr.p., pr., tv-kanalen, bl.a., dr., aftenposten.no, Mette-Marit, Kyoto-avtalen, bt.no, I., St., e-post, Sør-Afrika, Thiis-Evensen, ca., handelsportal.no, Rieber-Mohn, Schmidt-Nielsen, W., pst., 70-tallet, CO2-frie, Mayen-loven, olje-, Fr.p.s, M., dvs., f.eks., miljø-, LO-leder, flyktning-, helse-, kl., skatte-, 1970-tallet, 1980-tallet, 60-tallet, A., B., GH:WT, Jong-un, Nord-Koreas, O2-opptaket, m.m., norsk-pakistanske, nærings-, 1800-tallet
 • This corpus contains 1302 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Vest-Telemark, kap., kultur-, firda.no, jf., nr., s., I., H., ca., etc., St.meld., Strøm-Erichsen, helse-, mill., 1990-åra, m.a., 1800-talet, t.v., EØS-avtalen, Dyrsku'n, olje-, A., arbeids-, dvs., km/t, ml-rørsla, www.firda.no, 1700-talet, 1990-talet, Anne-Grete, Paulus', Saudi-Arabia, d., lov-, 20-åra, e., u-land, 1970-åra, 90-talet, G., K., Ki-moon, Kyoto-avtalen, PB., e-post, f.v., miljø-, o., raud-grøne
 • This corpus contains 269 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: s-, d-, f-, p-, b-, de-, e-, ha-, m-, n-, v-, k-, st-, t-, be-, ve-, a-, g-, hu-, kj-, ma-, giske_uib_0202, hadd-, i-, sa-, se-, sj-, va-, "Gøyna", all-, bar-, bl-, eidsberg_uio_0301, flakstad_uib_0401, giske_uib_0201, je-, ka-, kan-, kå-, li-, me-, r-, sl-, sn-, ste-, sy-, syst-, så-, te-, to-tre

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 4 word types tagged as particles (PART): ei, ikke, og, å
 • This corpus contains 6 word types tagged as particles (PART): ei, einast, eingong, ikkje, og, å
 • This corpus contains 4 word types tagged as particles (PART): eikorleis, eingong, ikkje, å
 • This corpus contains 50 lemmas tagged as pronouns (PRON): alle, alt, begge, de, den, denne, der, dere, deres, det, dette, din, disse, du, en, enhver, ham, han, hans, hennes, hun, hva, hvem, hverandre, hverandres, hvilket, hvis, ikkenoe, ingen, ingenting, intet, jag, jeg, man, meg, min, noe, noen, samtlige, seg, sin, sitt, slikt, som, sånt, vi, vår, whatever, you, æ
 • This corpus contains 46 lemmas tagged as pronouns (PRON): alle, alt, begge, båe, d., de, dei, deira, den, denne, der, desse, det, dette, din, du, dykkar, eg, ein, han, hans, hennar, her, ho, ingen, ingenting, kva, kvarandre, kven, kån, kåns, man, me, min, mine, noko, nokon, nokre, seg, sin, slikt, som, somme, sånt, vi, vår
 • This corpus contains 39 lemmas tagged as pronouns (PRON): alle, de, dei, deira, den, denne, der, desse, det, dette, din, du, dykkar, eg, ein, einannan, han, hans, hennar, her, ho, ingen, ingenting, kva, kvarandre, kven, me, min, noko, nokon, nokre, seg, sin, slikt, som, somme, sånt, vi, vår
 • This corpus contains 38 lemmas tagged as determiners (DET): 135a, all, alle, annen, begge, de, den, denne, det, dette, disse, egen, en, endel, enhver, fire-fem, forrige, hin, hver, hvilken, hvis, ingen, min, neste, nineish, noe, noen, samme, samtlige, selv, selve, selveste, sjøl, slik, sådan, sånn, tenish, the
 • This corpus contains 43 lemmas tagged as determiners (DET): II, III, a, all, alle, annan, annen, begge, de, dei, den, denne, desse, det, dette, dinnja, eige, eigen, ein, einkvan, einkvar, eit, et, forrige, four, førre, hass, hin, ingen, kva, kvar, mangt, neste, noko, nokon, same, samme, sjølv, sjølve, slik, sånn, the, ½
 • This corpus contains 32 lemmas tagged as determiners (DET): _, all, annan, annen, begge, dei, den, denne, der, desse, det, dette, eigen, ein, forrige, han, hin, ingen, kva, kvar, nittenfemogtjue, noko, nokon, same, seksti-søtti, sjølv, sjølve, slik, slikt, sånn, sånt, to-tre
 • Out of the above, 16 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: alle, begge, de, den, denne, det, dette, disse, en, enhver, hvis, ingen, min, noe, noen, samtlige
 • Out of the above, 14 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: alle, begge, de, dei, den, denne, desse, det, dette, ein, ingen, kva, noko, nokon
 • Out of the above, 15 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: dei, den, denne, der, desse, det, dette, ein, han, ingen, kva, noko, nokon, slikt, sånt
 • This corpus contains 10 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): bli, burde, få, ha, kunne, måtte, skulle, tørre, ville, være
 • This corpus contains 11 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): bli, burde, få, ha, kunne, måtte, skulle, tore, vere, verte, vilje
 • This corpus contains 10 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): bli, burde, få, ha, kunne, måtte, skulle, vere, verte, vilje
 • Out of the above, 10 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: bli, burde, få, ha, kunne, måtte, skulle, tørre, ville, være
 • Out of the above, 11 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: bli, burde, få, ha, kunne, måtte, skulle, tore, vere, verte, vilje
 • Out of the above, 10 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: bli, burde, få, ha, kunne, måtte, skulle, vere, verte, vilje
 • Fin
  • AUX: er, har, var, kan, vil, skal, ble, må, hadde, skulle
  • VERB: har, sier, er, blir, kommer, går, mener, ble, får, kom
 • Fin
  • AUX: er, har, var, kan, skal, vil, må, vart, blir, hadde
  • VERB: har, seier, er, kjem, får, meiner, går, fekk, kom, blir
 • Fin
  • ADJ: blott
  • ADV: berre, vel
  • AUX: var, er, har, kan, skulle, måtte, skal, hadde, kunne, må
  • NOUN: fakta, husa, leia, merka, molda, tala
  • VERB: var, er, hadde, har, veit, kom, blir, trur, gjekk, sa
 • Inf
  • AUX: være, ha, bli, kunne, få, måtte, ville, skulle, ble, vøre
  • VERB: få, ha, bli, ta, gjøre, se, si, gå, komme, gi
 • Inf
  • ADV: hende
  • AUX: vere, vera, ha, bli, få, kunne, kunna, verta, verte, måtte
  • VERB: få, ha, ta, gå, bli, sjå, gjere, gje, gjera, seie
 • Inf
  • ADV: så
  • AUX: vere, få, ha, bli, kunne, skulle
  • CCONJ: så
  • NOUN: fiske
  • VERB: seie, få, ha, gå, gjere, vere, ta, køyre, komme, begynne
 • Part
  • ADJ: sittende, tilsvarende, stående, forurensende, økende, økt, overraskende, ledende, krevende, manglende
  • AUX: vært, blitt, fått, måttet, kunnet, villet
  • VERB: fått, hatt, blitt, tatt, gjort, sett, gått, kommet, lagt, sagt
 • Part
  • ADJ: manglande, auka, sett, avgjerande, samla, følgjande, aukande, komande, samfunnsberande, overraskande
  • AUX: vore, blitt, vorte, fått, kunna, måtta, måtte, vorten, fengje, vilja
  • VERB: fått, hatt, sett, gjort, gått, lagt, vore, teke, sagt, kome
 • Part
  • ADJ: dugt
  • AUX: vore, blitt, fått, hatt, måtta, vilja, vorte
  • NOUN: gjete
  • VERB: høyrt, vore, hatt, sett, drive, gjort, fått, lagt, sagt, tatt

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • DET: den, ei, noen, all, denne, hver, egen, annen, enhver, hvilken
  • NOUN: tid, kirke, kroner, kvinner, støtte, hjelp, uker, side, mor, endringer
  • NUM: halvannen, annenhver
  • PRON: hun, henne, vår, hans, deres, si, hennes, di, mi
  • PROPN: Kristin, Marit, Hanne, Hanna, Märtha, Gro, Ingrid, Maria, Marie, Anne
 • Fem
  • ADJ: lita, bundi, opa
  • DET: ei, den, denne, anna, slik, eiga, all, inga, kvar, noko
  • NOUN: tid, kroner, regjeringa, saka, verda, boka, tida, meldinga, lov, grad
  • NUM: éi, annakvar, ei
  • PRON: ho, si, henne, vår, hans, mi, hennar, di, deira, ei
  • VERB-Part: teki, vedteki
 • Fem
  • ADJ: lita, slags, hamna
  • DET: ei, den, sånn, denne, anna, all, noka, slik, hi, kvar
  • NOUN: tida, tid, øya, mjølka, kroner, kyrkja, flyndre, hamn, mjølk, slags
  • NUM: halvanna
  • PRON: ho, di, henne, mi, hans, si
 • Fem,Masc
  • PRON: den, noen, denne, ingen, enhver, der
 • Fem,Masc
  • PRON: den, denne, dén
 • Masc
  • ADJ: antiautoritære, stor, straffet
  • ADJ-Part: straffet
  • ADV: Jo
  • DET: en, den, denne, ingen, annen, hver, egen, slik, noen, all
  • NOUN: dag, prosent, gang, verden, del, grunn, saken, ganger, ting, millioner
  • NUM: én, halvannen, annenhver, Èn
  • PRON: han, sin, ham, min, hans, vår, din, deres, hennes
  • PROPN: Jan, Espen, Martin, Olav, Erik, Øyvind, Per, Kjell, Aftenposten, Sverre
 • Masc
  • ADJ: liten, open, kristen, oppteken, god, lunken, medfaren, sliten, velkomen, Forboden
  • DET: ein, den, denne, kvar, eigen, annan, nokon, ingen, all, slik
  • NOUN: dag, prosent, del, millionar, gong, grunn, Olav, leiar, bruk, kommunen
  • NUM: éin, en, annankvar, èin
  • PRON: han, sin, vår, min, hans, nokon, hennar, deira, ingen, din
 • Masc
  • ADJ: liten, brosten, oppvaksen
  • ADV: del, kvar
  • DET: ein, den, sånn, nokon, kvar, denne, annan, slik, eigen, han
  • NOUN: slags, byen, del, dag, båten, måten, båtar, båt, krigen, mann
  • NUM: annankvar
  • PRON: han, nokon, min, sin, din, hans, ingen, vår, ein, hennar
  • X: s-
 • Neut
  • ADJ: mye, helt, godt, litt, langt, samtidig, veldig, mulig, svært, lite
  • ADJ-Part: bortsett, knyttet, samlet, opptalt, fredet, sett, uttalt, basert, betalt, integrert
  • DET: et, det, noe, annet, dette, hvert, eget, alt, slikt, hvilket
  • NOUN: år, folk, land, barn, landet, mennesker, livet, spørsmål, forhold, tillegg
  • NUM: ett, halvannet, mangt, annethvert
  • PRON: det, dette, noe, sitt, alt, mitt, vårt, hans, hennes, ditt
  • PROPN: Stortinget, Dagbladet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Stortingets, Sørlandet, Internett, Barentshavet, Norden, Vestlandet
 • Neut
  • ADJ: mykje, godt, heilt, langt, svært, litt, rett, veldig, viktig, norsk
  • ADJ-Part: sett, utvida, knytt, avgrensa, samla, inkludert, samanlikna, sagt, tapt, venta
  • AUX-Part: blitt
  • DET: eit, det, anna, noko, dette, kvart, eitt, eige, alt, slikt
  • NOUN: år, folk, språk, stortinget, landet, land, Framstegspartiet, tillegg, departementet, arbeidet
  • NUM: annakvart, halvanna, halvtanna, noe
  • PRON: det, dette, noko, sitt, alt, vårt, mitt, hans, slikt, hennar
  • VERB-Part: lagt, gjort, sett, sagt, vedteke, gjeve, teke, vist, halde, sendt
 • Neut
  • ADJ: mykje, litt, langt, heilt, svært, godt, bra, veldig, lite, sikkert
  • ADV: fullt, sist, sånt
  • DET: eit, noko, det, anna, alt, kvart, dette, sånt, eige, slikt
  • NOUN: år, folk, eksempel, slags, fiske, ord, huset, fall, vêr, åra
  • NUM: annakvart, halvtanna, mangt
  • PRON: det, noko, dette, sånt, slikt, sitt, mitt, vårt, ditt, det?
  • SCONJ: anna, visst
 • Hum
  • PRON: jeg, han, vi, hun, du, man, meg, oss, ham, deg
 • Hum
  • PRON: dei, eg, vi, ein, me, du, oss, meg, kven, de
 • Hum
  • DET: ein, dei
  • PRON: dei, eg, du, vi, ein, de, meg, oss, deg, kven
 • Plur
  • ADJ: mange, store, nye, norske, siste, gode, få, ulike, 22., ansatte
  • ADJ-Part: økte, fredede, gjentatte, interesserte, samlede, forente, kvalifiserte, solgte, tapte, undertrykte
  • DET: de, andre, alle, noen, disse, slike, egne, ingen, begge, hvilke
  • NOUN: år, prosent, folk, barn, mennesker, ganger, kroner, land, ting, millioner
  • NUM: to, tre, fire, 2, fem, ti, 20, seks, 3, 50
  • PRON: vi, de, oss, dem, sine, alle, våre, ingen, dere, hverandre
 • Plur
  • ADJ: mange, store, nye, ulike, norske, gode, 1., siste, tilsette, få
  • ADJ-Part: auka, frammøtte, interesserte, okkuperte, reduserte, skadde, innsette, knytte, prioriterte, samla
  • AUX-Part: blitt, vortne
  • DET: dei, andre, alle, desse, nokre, slike, ingen, eigne, begge, nokon
  • NOUN: år, folk, prosent, kroner, millionar, åra, pengar, land, menneske, tiltak
  • NUM: to, tre, fire, ti, fem, 20, seks, 2005, 2006, 2
  • PRON: dei, vi, me, oss, sine, alle, våre, de, ingen, kvarandre
  • VERB-Part: tekne, komne, bruka, brukte, lagde, nytta, samla, drepne, sende, fjerna
 • Plur
  • ADJ: mange, forskjellige, gamle, komne, store, gode, mykje, få, fleire, heldige
  • DET: dei, andre, nokre, alle, desse, sånne, nokon, begge, sjølve, slike
  • NOUN: folk, år, eksempel, båtar, dagar, båtane, ord, ting, pengar, plassar
  • NUM: to, tre, hundre, seks, sju, mange, fem, fire, tjue, åtte
  • PRON: dei, vi, de, oss, nokon, sine, alle, desse, somme, ingen
 • Plur,Sing
  • NOUN: A/S, AS, EKG, IQ, KS
 • Plur,Sing
  • NOUN: BNP, AS, KS, PS, SS
 • Sing
  • ADJ: mye, første, helt, litt, godt, hele, norske, stor, ny, god
  • ADJ-Part: økt, bekymret, knyttet, samlet, overrasket, bortsett, domfelte, interessert, lovforankret, integrert
  • DET: en, et, den, det, denne, noe, annet, dette, annen, ingen
  • NOUN: dag, gang, tid, verden, del, år, kirke, landet, grunn, saken
  • NUM: ett, én, ene, 1, halvannen, annenhver, halvannet, mangt, 1., annethvert
  • PRON: det, jeg, han, hun, du, dette, man, sin, meg, den
  • VERB-Part: overrasket
 • Sing
  • ADJ: mykje, heile, godt, heilt, norsk, viktig, langt, svært, litt, rett
  • ADJ-Part: sett, auka, samla, utvida, knytt, overraska, avgrensa, inkludert, samanlikna, gradert
  • AUX-Part: blitt, vorten
  • DET: ein, den, eit, ei, det, denne, anna, noko, dette, kvar
  • NOUN: dag, tid, år, del, språk, landet, regjeringa, saka, verda, gong
  • NUM: eine, éin, éi, en, annankvar, annakvar, annakvart, ei, halvanna, halvtanna
  • PRON: det, han, eg, seg, ein, dette, ho, du, noko, sin
  • VERB-Part: sett, lagt, gjort, fødd, sendt, brukt, sagt, gjennomført, vist, kalla
 • Sing
  • ADJ: mykje, litt, bra, langt, heilt, svært, godt, veldig, god, lite
  • ADV: del, fullt, kvar, sist, sånt
  • DET: ein, den, ei, noko, eit, det, sånn, anna, denne, alt
  • NOUN: byen, del, tida, tid, dag, øya, båten, måten, båt, krigen
  • NUM: eine, halvanna, annakvart, annankvar, halvtanna, mangt
  • PRON: det, eg, du, han, den, ein, ho, noko, dette, meg
  • SCONJ: anna, visst
  • X: s-
 • Acc
  • PRON: seg, meg, oss, dem, ham, deg, henne, dere, han, mæ
 • Acc
  • PRON: seg, dei, oss, meg, han, henne, deg, ho, dykk, kån
 • Acc
  • ADV: sånt
  • DET: noko, ein, han, slikt, sånt
  • PRON: han, seg, dei, noko, den, det, ein, meg, oss, sånt
 • Gen
  • ADJ: domfeltes, manges, offentliges, ansattes, enkeltes, fattiges, mistenktes, rødgrønnes, sistnevntes, tiltaltes
  • ADJ-Part: domfeltes, mistenktes
  • DET: andres, dens, dets, alles, ens, annens, hvis
  • NOUN: verdens, dagens, landets, årets, kirkens, statens, utvalgets, års, samfunnets, barnets
  • NUM: 2, 2011s, 2s
  • PRON: alles, ens
  • PROPN: Norges, Regjeringens, Cathrines, Obamas, Høyres, FNs, Bertelsens, USAs, Europas, Hannahs
 • Gen
  • ADJ: liks, enkeltes, intellektuelles, kristnes, mogleges, rettes, tilsettes
  • DET: andres, dens, dets
  • NOUN: dømes, dagens, årets, språkets, verdas, års, SVs, kyrkjas, landets, EUs
  • PROPN: Guds, Noregs, Breiviks, Høgres, Parkinsons, Europas, Paulus', Hitlers, Venstres, Tysklands
 • Gen
  • NOUN: dømes
 • Gen,Nom
  • PRON: ens
 • Nom
  • PRON: jeg, han, vi, de, hun, du, man, dere, Eg, mann
 • Nom
  • PRON: han, eg, dei, vi, ho, me, du, de, man, ha
 • Nom
  • DET: han, dei, desse, det, noko
  • PRON: dei, eg, du, han, vi, den, ein, det, ho, de
 • Def
  • ADJ: første, hele, norske, beste, siste, nye, fleste, største, store, viktigste
  • ADJ-Part: domfelte, samlede, mistenkte, økte, domfeltes, planlagte, undertegnede, anbefalte, betalte, drepte
  • DET: samme, neste, forrige, andre, selve, selveste, the
  • NOUN: landet, saken, livet, regjeringen, stedet, tiden, utvalget, politiet, staten, dagens
  • NUM: eneste, ene
 • Def
  • ADJ: heile, nye, norske, siste, første, fyrste, fleste, gamle, store, beste
  • ADJ-Part: tiltalte, samla, auka, nemnde, framlagde, planlagde, sikta, utvida, desentraliserte, føretrekte
  • ADV: sjølve
  • DET: same, sjølve, neste, førre, andre, Forrige, sama
  • NOUN: landet, regjeringa, saka, verda, departementet, arbeidet, åra, boka, kommunen, tida
  • NUM: einaste, eine
 • Def
  • ADJ: heile, første, fleste, meste, siste, største, beste, verste, yngste, eldste
  • DET: same, andre, sjølve, forrige, sjølvaste
  • NOUN: byen, tida, øya, båten, måten, krigen, mjølka, sjøen, vegen, grunnen
  • NUM: eine, einaste
 • Def,Ind
  • NOUN: A/S, AS, EKG, IQ, IT, KS
 • Def,Ind
  • NOUN: BNP, AS, IT, KS, PS, SS
 • Ind
  • ADJ: mye, helt, litt, godt, stor, ny, mest, god, norsk, langt
  • ADJ-Part: økt, bekymret, knyttet, samlet, overrasket, bortsett, interessert, lovforankret, integrert, redusert
  • DET: annet, annen, egen, eget, annens
  • NOUN: år, dag, prosent, gang, tid, folk, verden, land, barn, del
  • VERB-Part: overrasket
 • Ind
  • ADJ: mykje, godt, heilt, norsk, viktig, langt, mest, svært, litt, rett
  • ADJ-Part: sett, auka, samla, knytt, utvida, overraska, avgrensa, inkludert, samanlikna, gradert
  • AUX-Part: blitt, vorten
  • DET: anna, eigen, annan, eige, eiga, annen, egen
  • NOUN: år, dag, folk, tid, prosent, språk, kroner, del, millionar, land
  • VERB-Part: sett, lagt, gjort, fødd, sendt, brukt, sagt, gjennomført, vist, kalla
 • Ind
  • ADJ: mykje, litt, bra, langt, heilt, svært, godt, veldig, god, lite
  • ADV: del, fullt, sist
  • DET: anna, annan, eigen, eige, sjølv
  • NOUN: år, del, folk, eksempel, tid, dag, båtar, fiske, båt, mann
  • SCONJ: anna, visst
  • X: s-

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: mer, flere, tidligere, bedre, større, mindre, videre, lenger, senere, høyere
 • Cmp
  • ADJ: meir, fleire, tidlegare, større, vidare, betre, mindre, lenger, nærare, seinare
 • Pos
  • ADJ: mange, norske, mye, første, store, nye, hele, helt, litt, godt
 • Pos
  • ADJ: mange, mykje, nye, store, heile, godt, heilt, norske, norsk, siste
  • ADJ-Part: Samla
 • Pos
  • ADJ: mykje, litt, mange, bra, langt, heilt, svært, godt, veldig, god
  • ADV: lenge, fullt, sist
  • DET: anna, annan, andre, eigen, sjølve, eige, sjølv
  • NOUN: gamle, motføre, hovedreint, kvitlehåvar
  • SCONJ: anna, visst
 • Sup
  • ADJ: mest, beste, fleste, minst, største, best, viktigste, fremst, verste, nærmest
 • Sup
  • ADJ: mest, minst, fleste, beste, største, viktigaste, fremst, best, flest, meste
 • Sup
  • ADJ: mest, oftast, fleste, meste, største, beste, best, verste, yngste, eldste
  • DET: sjølvaste
 • Neg
  • DET: ingen, intet
  • PART: ikke
  • PRON: ingen, ingenting
 • Neg
  • DET: ingen, inga
  • PART: ikkje
  • PRON: ingen, ingenting
 • Neg
  • DET: ingen, inga
  • PART: ikkje
  • PRON: ingenting, ingen

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX-Fin: vær, Få
  • VERB-Fin: les, la, se, tenk, Ha, ta, send, gi, husk, kom
 • Imp
  • AUX-Fin: ver, bli
  • VERB-Fin: sjå, Les, del, la, ta, legg, tenk, ha, hell, hugs
 • Imp
  • ADJ-Fin: blott
  • ADV-Fin: berre
  • VERB-Fin: hjelp, høyr, kall, legg, prat, reis, sei
 • Ind
  • AUX-Fin: er, har, var, kan, vil, skal, ble, må, hadde, skulle
  • VERB-Fin: har, sier, er, blir, kommer, går, mener, ble, får, hadde
 • Ind
  • AUX-Fin: er, har, var, kan, skal, vil, må, vart, blir, hadde
  • VERB-Fin: har, seier, er, kjem, får, meiner, går, fekk, blir, kom
 • Ind
  • ADV-Fin: vel
  • AUX-Fin: var, er, har, kan, skulle, måtte, skal, hadde, kunne, må
  • NOUN-Fin: fakta, husa, leia, merka, molda, tala
  • VERB-Fin: var, er, hadde, har, veit, kom, blir, trur, gjekk, sa
 • Past
  • AUX-Fin: var, ble, hadde, skulle, ville, kunne, måtte, burde, fikk, torde
  • VERB-Fin: ble, hadde, kom, fikk, sa, gikk, tok, var, gjorde, så
 • Past
  • AUX-Fin: var, vart, hadde, kunne, skulle, ville, måtte, blei, burde, fekk
  • VERB-Fin: fekk, kom, hadde, gjekk, sa, vart, var, tok, gjorde, såg
 • Past
  • AUX-Fin: var, skulle, måtte, hadde, kunne, ville, blei, vart, fekk, burde
  • NOUN-Fin: fakta, husa, leia, merka, molda, tala
  • VERB-Fin: var, hadde, kom, gjekk, sa, vart, gjorde, køyrde, brukte, blei
 • Pres
  • AUX-Fin: er, har, kan, vil, skal, må, blir, bør, får, tør
  • VERB-Fin: har, sier, er, blir, kommer, går, mener, får, ser, gjør
 • Pres
  • AUX-Fin: er, har, kan, skal, vil, må, blir, vert, bør, får
  • VERB-Fin: har, seier, er, kjem, får, meiner, går, blir, ser, gjer
 • Pres
  • ADV-Fin: vel
  • AUX-Fin: er, har, kan, skal, må, vil, blir, får, bør
  • VERB-Fin: er, har, veit, blir, trur, seier, ser, går, synest, kjem
 • Pass
  • VERB-Fin: brukes, legges, sies, gis, kreves, oppheves, settes, vises, snakkes, stilles
  • VERB-Inf: gjøres, tas, brukes, legges, settes, styrkes, behandles, gis, gjennomføres, sies
 • Pass
  • VERB-Inf: kallast, gjerast, samlast, settest, deltest, skytast, boltast, bygdest, bytast, dyrkast

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: en, et, ei, ens, at, er, ett
 • Art
  • DET: ein, eit, ei, eitt, en, eir
 • Art
  • DET: ein, ei, eit, eitt
  • PRON: ein
 • Art,Prs
  • PRON: en, ens
 • Art,Prs
  • PRON: ein, ei
 • Art,Prs
  • DET: ein
  • PRON: ein
 • Dem
  • DET: den, de, det, andre, denne, annet, disse, samme, dette, annen
 • Dem
  • DET: den, dei, det, andre, denne, anna, same, dette, desse, slike
  • NUM: fem-seks
 • Dem
  • DET: den, dei, det, andre, sånn, anna, denne, same, desse, sånne
  • NOUN: andre
  • PRON: dei, det
  • SCONJ: anna
 • Dem,Ind
  • DET: noe
 • Ind
  • DET: noen, noe, Endel
 • Ind
  • DET: noko, nokre, nokon, noka, nokor
 • Ind
  • DET: noko, nokon, nokre, noka
 • Ind,Prs
  • PRON: noe, noen
 • Ind,Prs
  • PRON: noko, nokon
 • Ind,Prs
  • DET: noko
  • PRON: noko, nokon
 • Int
  • DET: hvilke, hvilken, hvilket
  • PRON: hva, hvem, hvis, hvilket
 • Int
  • DET: kva
  • PRON: kva, kven
 • Int
  • DET: kva
  • PRON: kva, kven
 • Neg
  • DET: ingen, intet
  • PRON: ingenting
 • Neg
  • DET: ingen, inga
  • PRON: ingenting
 • Neg
  • DET: ingen, inga
  • PRON: ingenting
 • Neg,Prs
  • PRON: ingen
 • Neg,Prs
  • PRON: ingen
 • Neg,Prs
  • PRON: ingen
 • Prs
  • DET: selv, egen, egne, eget, selve, 135a, sjøl, selveste, the, fire-fem
  • PRON: det, jeg, han, vi, de, seg, hun, du, dette, man
 • Prs
  • DET: sjølv, sjølve, eigen, eige, eigne, eiga, the, II, III, eitkvart
  • PRON: det, dei, han, eg, vi, seg, dette, ho, me, du
 • Prs
  • ADV: sånt
  • DET: sjølve, det, eigen, der, eige, han, mi, sånn, -atten, me
  • NOUN: det
  • PRON: det, dei, eg, du, han, vi, den, der, ho, de
 • Prs,Tot
  • PRON: alle, begge, enhver, samtlige, alles
 • Prs,Tot
  • PRON: alle, begge
 • Prs,Tot
  • PRON: alle
 • Rcp
  • PRON: hverandre, hverandres
 • Rcp
  • PRON: kvarandre
 • Rcp
  • PRON: kvarandre, einannan
 • Rel
  • PRON: som
 • Rel
  • PRON: som
 • Rel
  • PRON: som
 • Tot
  • DET: alle, hver, hvert, all, begge, alt, enhver, samtlige, ethvert, alles
 • Tot
  • DET: alle, kvar, kvart, all, alt, begge, einkvar
 • Tot
  • DET: alle, alt, kvar, kvart, begge, all
 • Card
  • NUM: to, tre, fire, eneste, ett, 2, fem, ti, 20, seks
 • Card
  • NUM: to, tre, 1, fire, ti, fem, 20, seks, 2005, 2006
 • Card
  • NUM: to, tre, hundre, seks, sju, mange, fem, fire, tjue, åtte
 • Yes
  • PRON: sin, sine, hans, sitt, min, vår, deres, mitt, våre, vårt
 • Yes
  • PRON: sin, sine, sitt, si, hans, vår, våre, hennar, vårt, deira
 • Yes
  • NOUN: hans
  • PRON: min, sin, din, hans, sine, di, mi, sitt, mine, mitt
 • Yes
  • PRON: seg
 • Yes
  • PRON: seg
 • 1
  • PRON: jeg, vi, meg, oss, mæ, Eg, mig, æ
 • 1
  • PRON: eg, vi, me, oss, meg, kån
 • 1
  • PRON: eg, vi, meg, oss, me
 • 2
  • PRON: du, deg, dere
 • 2
  • PRON: du, de, deg, dykk
 • 2
  • PRON: du, de, deg, dykk
 • 3
  • PRON: det, han, de, hun, dette, den, noe, dem, ham, alt
 • 3
  • PRON: det, dei, han, dette, ho, noko, alt, den, alle, nokon
 • 3
  • ADV: sånt
  • DET: det, han, noko, slikt, dei, desse, sånt
  • NOUN: det
  • PRON: det, dei, han, den, ho, noko, dette, nokon, sånt, slikt

Other Features

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: a, kgl., flg, lat., s.k.
   • ADP: bl.a., pr., bl, f, pr, f., inkl., mht., bla, p.g.a.
   • ADV: ca, ca., dvs., f.eks., m.m., dvs, osv., m.v., mv, o.l.
   • NOUN: dr., nr, NATO, PST, pst., kr, kl., res, eks, Nato
   • PROPN: USA, Frp, FN, EU, Ap, KrF, SV, Sp, Fr.p., FNs
   • VERB-Fin: jf
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: ok, d., ang., fung., l., rk, sk., spes
   • ADP: m.a., pr.
   • ADV: etc, ca., etc., t.v., dvs., f.v., ca, t.d., f.eks., t.h.
   • CCONJ: el., o.
   • NOUN: USA, SV, kap., Ap, EU, Sp, OECD, nr., s., Frp
   • PRON: d.
   • PROPN: Ap
   • VERB-Fin: jf., e.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: være.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: vere.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: vere.
 • This corpus uses 9 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ha, kunne, ville, skulle, være, måtte, få, burde, tørre.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: bli.
 • This corpus uses 11 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ha, kunne, skulle, vilje, måtte, vere, få, burde, verte, bli, tore.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: verte, bli.
 • This corpus uses 10 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ha, kunne, skulle, måtte, vilje, få, vere, bli, burde, verte.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: bli, verte.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (4772)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(med) (10)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(over) (2)
  • VERB-Fin--PRON (2629)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (6)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5622)
  • VERB-Inf--NOUN (1057)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON (534)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (7)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1462)
  • VERB-Part--NOUN (1045)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(med) (1)
  • VERB-Part--PRON (511)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1016)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (5930)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(blant) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(med) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON (2769)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (11)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (4195)
  • VERB-Inf--NOUN (1571)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(med) (4)
  • VERB-Inf--PRON (891)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1076)
  • VERB-Part--NOUN (1149)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(med) (1)
  • VERB-Part--PRON (535)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (732)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (247)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(over) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(på) (1)
  • VERB-Fin--PRON (409)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (35)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2214)
  • VERB-Inf--NOUN (27)
  • VERB-Inf--PRON (42)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (7)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (379)
  • VERB-Part--NOUN (18)
  • VERB-Part--PRON (34)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (221)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (5102)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(over) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON (784)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (819)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (11)
  • VERB-Inf--NOUN (3501)
  • VERB-Inf--PRON (400)
  • VERB-Inf--PRON-ADP(med) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (499)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (5)
  • VERB-Part--NOUN (1271)
  • VERB-Part--PRON (172)
  • VERB-Part--PRON-Acc (182)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (4855)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(med) (1)
  • VERB-Fin--PRON (723)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (653)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (12)
  • VERB-Inf--NOUN (3572)
  • VERB-Inf--PRON (360)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (389)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (1142)
  • VERB-Part--PRON (138)
  • VERB-Part--PRON-Acc (153)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (661)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(med) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(opp)-ADP(i) (1)
  • VERB-Fin--PRON (386)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (154)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (50)
  • VERB-Inf--NOUN (217)
  • VERB-Inf--PRON (85)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (73)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (8)
  • VERB-Part--NOUN (90)
  • VERB-Part--PRON (30)
  • VERB-Part--PRON-Acc (37)
  • VERB-Part--PRON-Nom (3)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (61)
  • VERB-Fin--PRON (81)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (216)
  • VERB-Inf--NOUN (72)
  • VERB-Inf--PRON (14)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (109)
  • VERB-Part--NOUN (12)
  • VERB-Part--PRON (14)
  • VERB-Part--PRON-Acc (48)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (76)
  • VERB-Fin--PRON (124)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (147)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (3)
  • VERB-Inf--NOUN (75)
  • VERB-Inf--PRON (17)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (97)
  • VERB-Part--NOUN (12)
  • VERB-Part--PRON (16)
  • VERB-Part--PRON-Acc (40)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--PRON (38)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (14)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (11)
  • VERB-Part--PRON (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 273 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: vise seg, føle seg, ta seg, dreie seg, sette seg, holde seg, komme seg, forholde seg, skille seg, legge seg, utvikle seg, befinne seg, bestemme seg, stille seg, gjøre seg, sikre seg, la seg, nærme seg, skaffe seg, uttale seg, gifte seg, klare seg, bevege seg, glede seg, tenke seg, endre seg, engasjere seg, melde seg, strekke seg, forberede seg, tillate seg, trekke seg, gi seg, reise seg, si seg, bry seg, konsentrere seg, se seg, gjemme seg, kaste seg, lære seg, prøve seg, samle seg, barrikadere seg, etterlate seg, fortone seg, få seg, kjøpe seg, knytte seg, oppføre seg
  • Out of those, 18 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: fortone, pådra, påta, vegre, ombestemme, oppholde, skynde, belage, påberope, venne, dy, forskanse, godte, hive, kvitte, lene, opparbeide, tilegne

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 46 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: ta seg, berge seg, få seg, komme seg, vise seg, bite seg, gi seg, halde seg, hefte seg, klare seg, legge seg, lønne seg, skilje seg, tulle seg, arte seg, bygge seg, danne seg, forandre seg, forsøke seg, førebu seg, gjere seg, gå seg, ha seg, hende seg, heve seg, hive seg, kjenne seg, lage seg, leige seg, like seg, livnære seg, normalisere seg, oppføre seg, oste seg, passe seg, pele seg, rette seg, seie seg, sette seg, skade seg, skjere seg, skjule seg, slengje seg, søke seg, uttale seg, utvikle seg
  • Out of those, 4 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: berge, hefte, lønne, tulle

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview