home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Akkadian-PISANDUB

UD_Akkadian-RIAO

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 101 sentences and 1852 tokens.
 • This corpus contains 1874 sentences, 20517 tokens and 23165 syntactic words.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 75 types of words with spaces. Examples: 1 mē, 2 mē, 1 līm, 1 mē 20, lā pādâ, lā pādû, 2 līm, 3 mē, 8 mē, 3 līm, 7 mē, lā ādiru, 1 šūši, 2 mē 50, 5 mē, lā mēni, lā pādûte, 1 mē 50, 2 līm 8 mē, 5 līm, lā šanān, šakin māt, 1 līm 2 mē, 1 līm 5 mē, 1 līm arbaʾu mē 1 šūši, 1 mē 72, 10 līm, 2 mē 1 šūši, 3 mē 20, Zaba šapliti, arbaʾu mē, arbaʾu mē 1 šūši, arbaʾu mē 70, lā māgirūt, ša rēši, 1 līm šeš mē, 1 mē 40, 1 mē 74, 1 mē x, 1 šūši 9 līm 5 mē 74, 16 līm, 2 līm 5 mē, 2 līm 7 mē 2, 2 mē 57, 3 mē 26, 3 mē 32, 3 mē 70, 3 mē 90, 40 līm 7 līm 74, 50 līm
 • This corpus contains 837 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a-na, i-na, -ma, -šu, d-AMAR-UTU, -šú, -ia, d-AG, -ka, -ía, -šu-nu, DINGIR-MEŠ, KÁ-DINGIR-RA-KI, TIN-TIR-KI, lìb-bi, é-sag-íl, é-zi-da, [xx, a-na-ku, -su, -šú-nu, UD-MEŠ, a-di, lu-ú, m-ku-ra-áš, qé-reb, É-GAL, -šu-un, KUR-KUR, UN-MEŠ, URI-KI, a-ši-ib, im-gur-d-EN-LÍL, nap-ḫar, ti-ri-iṣ, xx], šu-an-na-KI, šu-bat, -a-a, -ú-a, -ša, KUR-šu-me-ri, a-a-bi, a-lik, ba-bi-lim-KI, d-EN, dan-nu, iš-tu, ka-li, ki-ma
 • This corpus contains 200 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Aššur-naṣir-apli, Adad-nerari, Tukulti-Ninurta, Til-ša-Zabdani, Aššur-dan, Til-Bari, Zaba-šapliti, Bit-Adini, ma’atta, Tamti-rabite, Tukulti-apil-Ešarra, Til-ša-Abtani, mar-Zamani, Til-ša-Abatani, Nur-Adad, arba’i, Amme-baʾli, Aššur-reša-iši, Araš-tua, Bit-Halupe, Libbi-ali, Tamti-rabiti, UD.1.KAM₂, Zaba-eliti, mar-Bahiani, Šalmanu-ašared, Šarrat-niphi, Azi-ili, Salmanu-ašared, Til-uli, Tukulti-Aššur-aṣbat, mar-Adini, Ahi-iababa, Aššur-rabi, Dur-Balaṭi, Dur-aduklimmu, Imgur-Enlil, Mušezib-Ninurta, Patti-hegalli, mar-Halupe, ma’dūte, rā’im, {URU}x, še’ī, 5-te-šu₂, Abul-tabira, Adad-aha-iddina, Adad-itʾi, Ahi-ramu, Ahlame-Armaya
 • This corpus contains 2565 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.03 syntactic words.
 • There are 618 types of multi-word tokens. Examples: Aššurma, šallassunu, mātiya, bēliya, elišunu, šarrūtiya, kakkīya, šēpīya, bēlūtiya, sihirtiša, dēktašunu, ūmešuma, gimriša, pāniya, qāssu, ēkallišu, šumī, ālānišunu, kalîšina, ittallakuma, alpīšunu, šēpīšu, ṣēnīšunu, gabadibbīšu, ēnahma, dannūtišu, tidūkišunu, šumiya, šumšu, limētuššu, qātiya, abbīya, mātišu, anhūssu, apēlušinani, bēlišu, libbiya, uššēšu, āliya, dannūtišunu, nakrīšu, būšašunu, būšīšunu, ummānātišunu, šāninšu, ayyābīšu, bēltiya, issiya, qerebšu, ašrišu.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 7 word types tagged as particles (PART): -ma, e, la, la], lu, lu-ú, ul
 • This corpus contains 6 word types tagged as particles (PART): lā, lū, ma, mā, ni, ul
 • This corpus contains 20 lemmas tagged as pronouns (PRON): -ia, -ka, -ma, -nim, -su, -ša, -šina, -šu, -šuma, -šunu, -šu⸣, anāku, mammāna, mimma, yâti, yâši, ša, šina, šu, šuāti
 • This corpus contains 11 lemmas tagged as pronouns (PRON): _, ammar, anāku, attunu, mamman, mammāna, mannu, mīnu, yâši, ša, šuāti
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as determiners (DET): _, ša
 • This corpus contains 14 lemmas tagged as determiners (DET): _, ammiu, annû, gabbu, kalû, kalāma, mimma, šuāti, šuātunu, šâtu, šâtunu, šû, šī, šū
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: ša
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: _, šuāti
 • This corpus contains 0 lemmas tagged as auxiliaries (AUX):
 • This corpus contains 0 lemmas tagged as auxiliaries (AUX):
 • This corpus does not use the VerbForm feature.
 • Fin
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
 • Inf
  • VERB: šūzub, epēš, arāk, šumʾud, uppušu, pêli, šuknuše, hulluq, napāhi, šapāri
 • Stat
  • ADJ: ašarēdāku, kabtāku, šurruhāku, ṣīrāku, nâdāku, gešrāku, šitmurāku, ašṭāku, dandannāku, dannāku
  • NOUN: labbāku, qarrādāku, zikarāku, bēlāku, uršānāku, šarrāku
  • VERB: bēde, bēdāk, šaknū, ṣali, usbakūni, šaknu, bašû, labi, dān, ṣabtat

Nominal Features

Nominal Features

 • Com
  • ADJ-Stat: ašarēdāku, kabtāku, šurruhāku, ṣīrāku, nâdāku, gešrāku, šitmurāku, ašṭāku, dandannāku, dannāku
  • NOUN-Stat: labbāku, qarrādāku, zikarāku, bēlāku, uršānāku, šarrāku
  • VERB-Fin: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
  • VERB-Stat: bēdāk, usbakūni, usbāku, našâku, tarruṣū
 • Fem
  • ADJ: rapšāte, balṭāti, kabitta, ma’atta, maʾatta, maʾattu, mādāte, rabītu, uhhuzāte, ṣīrāti
  • DET: ammâte, šī, annâte, annīte, šuātu, šuāti, šuʾātu
  • NOUN: māt, kiššati, maddattu, ummānāti, māti, šallas, ēkal, mātāti, išātāti, šēpī
  • NUM: erbetta, erbetti
  • PRON: ša, šina, ši, sa, ki, sina, si, š
  • PROPN: Idiqlat, Ištar, Subnat, Zaban, Puratte, Zaba-šapliti, Tamti-rabite, Gula, Tamti-rabiti, Zaba-eliti
  • VERB-Fin: ūṣâ, ušabbā, tamgur, ihillā, iṣuddā, luṣṣī, tahdu, tamahhar, tappardâ, taqbi
  • VERB-Stat: ṣabtat, šuklulat, šuqallulat
 • Masc
  • ADJ: dannu, rabû, rabûti, rabê, danni, dannūte, dannūti, arkû, qardu, šaṭra
  • DET: šū, šuātu, annî, annê, šuātunu, annâ, šuāte, šuʾātu, šâtu, šâtunu
  • NOUN: šar, mār, šarru, ālāni, libbi, ilāni, šadê, bēli, alpī, kakkī
  • NUM: ištēn, arba’i, šinip
  • PRON: šu, šunu, sunu, su, sunūti, šunūti, ka, šuāšu, attunu, šunū
  • PROPN: Aššur, Aššur-naṣir-apli, Adad-nerari, Tukulti-Ninurta, Enlil, Adad, Ninurta, Šamaš, Aššur-dan, Sin
  • VERB: ikšud, ittallaku, īšû, iṣbutū, ēnah, šūzub, šaknū, ipēlu, luddiš, ṣali
  • VERB-Fin: ikšud, ittallaku, īšû, iṣbutū, ēnah, ipēlu, luddiš, ipparšidūni, lutēr, ušekniša
  • VERB-Inf: šūzub, epēš, arāk, šumʾud, uppušu, pêli, šuknuše, hulluq, napāhi, šapāri
  • VERB-Stat: šaknū, ṣali, šaknu, bašû, labi, dān, hadāt, marṣi, nādi, šaknūni
 • Plur
  • ADJ: rabûti, dannūte, dannūti, rapšāte, balṭāti, balṭūti, mādāte, uhhuzāte, ṣīrāti, naṭûte
  • DET: ammâte, annâte, šuātunu, šuātu, šâtunu
  • NOUN: ālāni, ummānāti, ilāni, alpī, kakkī, mātāti, išātāti, šēpī, narkabāti, nišī
  • PRON: šunu, sunu, šina, sunūti, šunūti, sina, attunu, šunū
  • PROPN: Anunnaki, Igigi, Igigu
  • VERB-Fin: iṣbutū, ipparšidūni, iṣṣabtū, ūrdūni, igdurrū, iplahū, irammū, lukinnū, uttērū, iqbû
  • VERB-Stat: šaknū, ṣaprūni, bašû, labšū, tadnūni, šaknūni, šitkunū, ṭubbī
 • Sing
  • ADJ: dannu, rabû, rabê, danni, arkû, qardu, šaṭra, kabitta, ma’atta, labēru
  • ADJ-Stat: ašarēdāku, kabtāku, šurruhāku, ṣīrāku, nâdāku, gešrāku, šitmurāku, ašṭāku, dandannāku, dannāku
  • DET: šū, šuātu, šī, annīte, annî, annê, šuʾātu, annâ, šuāte, šuāti
  • NOUN: šar, māt, mār, kiššati, šarru, libbi, maddattu, māti, bēli, šallas
  • NOUN-Stat: labbāku, qarrādāku, zikarāku, bēlāku, uršānāku, šarrāku
  • NUM: arba’i, erbetti, šinip
  • PRON: šu, ya, ša, su, ī, ni, ši, anāku, anni, sa
  • PROPN: zumri
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
  • VERB-Fin: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
  • VERB-Inf: šūzub, epēš, arāk, šumʾud, uppušu, pêli, šuknuše, hulluq, napāhi, šapāri
  • VERB-Stat: bēde, bēdāk, ṣali, usbakūni, šaknu, labi, bašû, dān, ṣabtat, hadāt
 • Acc
  • ADJ: šaṭra, kabitta, lā pādâ, maʾatta, mahrâ, kabta, šurbâ, arattâ, duššupa, marulta
  • DET: annâ
  • NOUN: āla, būša, dīkta, maddatta, dūra, pâ, ēkalla, māhira, kussâ, libba
  • PRON: mīna, šunū
  • PROPN: Azira, Baza, Diduala, Ialligu, Matiate, Mehri, Sarbalia, Suru, Arantu
 • Gen
  • ADJ: rabê, danni, šitmuri, mahrê, peṣê, marṣi, elli, maʾdi, huššê, rabīte
  • DET: annīte, annî, annê, šâtunu
  • NOUN: kiššati, libbi, māti, bēli, siparri, šarrūti, muhhi, qereb, sihirti, ūme
  • NUM: arba’i, erbetti
  • PROPN: Nairi, Suhi, Laqe, Habhi, Habruri, Gilzani, Kalhi, Hatte, Puratte, Babite
  • VERB-Inf: pêli, šuknuše, napāhi, šapāri, namāri, ba’āri, du’āki, epāše, esīr, lāmāri
 • Loc
  • ADP: baluš
  • NOUN: limētuš, biriquš, qātuš
 • Nom
  • ADJ: dannu, rabû, arkû, qardu, labēru, marṣu, maʾattu, naʾdu, lā pādû, rabītu
  • DET: šuātu, šâtu
  • NOUN: šarru, maddattu, rubû, šadû, bēlu, biltu, ālu, eṭlu, kaspu, pīthallu
  • PROPN: Kalhu, Nirbu, Šamšu, Hindanu, Lullu, Purattu, Arumu, Abu, Arahsamnu, Habhu
  • VERB-Inf: rapāš

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • VERB-Fin: uddiš, tēr, balliṭ, dūku, epuš, hulliq, taʾer, uddiši, šutur
 • Ind
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
  • VERB-Fin: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
 • Prec
  • VERB-Fin: luddiš, lutēr, lukinnū, luhalliqū, liskipū, lipšuš, liqqi, lušēšibū, līkimū, libriq
 • Proh
  • VERB-Fin: ušabbā, tapaššiṭ, ušamsak, ekkim, erraba, essir, eṣṣidi, ihassasa, ikassir, imahhar
 • Past
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
  • VERB-Fin: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
 • Pres
  • VERB-Fin: ipaššiṭu, irammū, išemme, inabbû, iqabbû, išakkanu, išemmû, ukallūni, eppašu, išubbū

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • 1
  • ADJ-Stat: ašarēdāku, kabtāku, šurruhāku, ṣīrāku, nâdāku, gešrāku, šitmurāku, ašṭāku, dandannāku, dannāku
  • NOUN-Stat: labbāku, qarrādāku, zikarāku, bēlāku, uršānāku, šarrāku
  • PRON: ya, ī, ni, anāku, anni, wa, a, nim, ā, ayyâši
  • VERB: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
  • VERB-Fin: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
  • VERB-Stat: bēdāk, usbakūni, usbāku, našâku, tarruṣū
 • 2
  • PRON: ka, ki, attunu
  • VERB-Fin: uddiš, tapaššiṭ, tušaršidu, tēr, balliṭ, dūku, epuš, hulliq, tabarri, tapaššiṭi
  • VERB-Stat: hadāt
 • 3
  • DET: šū, šuātu, šī, šuʾātu, šuāte, šuāti
  • NOUN: abullu, liātu, mušerbû
  • PRON: šu, šunu, ša, sunu, su, šina, ši, sa, sunūti, šunūti
  • VERB: bēde, ikšud, ittallaku, īšû, ittumuš, iṣbutū, ēnah, šaknū, ipēlu, ittumša
  • VERB-Fin: ikšud, ittallaku, īšû, ittumuš, iṣbutū, ēnah, ipēlu, ittumša, luddiš, ipparšidūni
  • VERB-Stat: bēde, šaknū, ṣali, šaknu, bašû, labi, dān, ṣabtat, marṣi, nādi

Other Features

Other Features

 • NounBase
  • Bound
   • ADJ: mithar
   • NOUN: šar, māt, mār, ēkal, bīt, iššak, pān, āl, šakin, ebertān
   • NUM: šinip
   • VERB-Inf: šūzub, epēš, arāk, šumʾud, hulluq, nanmar, nasāh, zakār, šušmur, ṣabāt
  • Free
   • ADJ: Aššuru, ella
   • DET: annê, šuātunu, annâ, šuātu, šâtu
   • NOUN: kiššati, šarru, maddattu, libbi, siparri, išātāti, mātāti, ummānāti, rubû, narkabāti
   • NUM: arba’i
   • VERB-Inf: pêli, šuknuše, napāhi, šapāri, namāri, aṣbate, ba’āri, du’āki, epāše, lāmāri
  • Suffixal
   • NOUN: šallas, māti, bēli, šēpī, šum, šarrūti, sihirti, ummānāti, kakkī, bēlūti
   • PROPN: zumri
   • VERB-Inf: šitapru
  • Terminal
   • NOUN: bilat, mana, qāta
 • Subordinative
  • Yes
   • PART: ni
   • VERB-Fin: ittallaku, īšû, apēlu, ipēlu, ipparšidūni, ikšudu, ipaššiṭu, irammū, inabbû, imhuru
   • VERB-Stat: šaknū, usbakūni, šaknu, bašû, šaknūni, ṣaprūni, labšū, paqdu, rūqu, tadnūni
 • Ventive
  • Yes
   • VERB-Fin: ašlula, uṣabbita, ubla, ušekniša, utēra, ittumša, ētarba, alqâ, attumša, ūrdūni
   • VERB-Stat: šuqallula
 • VerbStem
  • D
   • VERB: utēr, uṣabbita, ušarrih, ukīn, ussim, utēra, luddiš, unakkir, lutēr, umessi
   • VERB-Fin: utēr, uṣabbita, ušarrih, ukīn, ussim, utēra, luddiš, unakkir, lutēr, umessi
   • VERB-Inf: uppušu, hulluq, turru, bulluṭ, turri, uppuš, šunnê
   • VERB-Stat: tarruṣū, ṭubbī
  • Dt
   • VERB-Fin: tugdaššara, uttakkaru, uštarrih
   • VERB-Stat: šutarruhu
  • G
   • VERB-Fin: attumuš, akšud, adūk, assakan, aqqur, amhur, appul, aqṭirib, aṣbat, arṣip
   • VERB-Inf: epēš, arāk, pêli, napāhi, šapāri, enû, namāri, nasāh, zakār, ṣabāt
   • VERB-Stat: bēde, bēdāk, šaknū, ṣali, usbakūni, šaknu, bašû, labi, dān, ṣabtat
  • Gt
   • VERB-Fin: amdahhiṣi, amdahhiṣ, itabbalu, nimdahhiṣi, ītallu
   • VERB-Inf: šitapru
   • VERB-Stat: šitkunū
  • Gtn
   • VERB-Fin: ittallaku, altakkan, attallak, littasqar, ētappašu, attallaku, aštamdih, aštaqqi, iltakkanu, ilteʾʾû
  • N
   • VERB-Fin: ipparšidūni, attabalkat, ittaklū, ittabalkat, ibbalkitū, ittikil, ipparšidū, ittabalkutū, i’’abit, likkalmū
   • VERB-Inf: nanmar
  • Ntn
   • VERB-Fin: ittatabalkitu
  • S
   • VERB: ušamqit, ušeklil, ušekniša, šūzub, ušezziz, ušēšib, ušaṣbit, ušātir, ušaṣbis, ušatlimū
   • VERB-Fin: ušamqit, ušeklil, ušekniša, ušezziz, ušēšib, ušaṣbit, ušātir, ušaṣbis, ušatlimū, ušaškin
   • VERB-Inf: šūzub, šumʾud, šuknuše, šušmur, šuknuši, šūzubu
   • VERB-Stat: šuklulat, šuqallulat, šazzūni, šuparruru, šuqallula
  • St
   • VERB-Fin: uštennû, uštennâ
  • Stn
   • VERB-Fin: ultanapšaqā, ussakkil, uštanapšaqū

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus does not contain copulas.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: anāku.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus does not contain auxiliaries.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (17)
  • VERB--PRON (1)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (2)
  • VERB--NOUN-Nom (1)
  • VERB--PRON (1)
  • VERB-Fin--NOUN (117)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (42)
  • VERB-Fin--PRON (116)
  • VERB-Inf--PRON (2)
  • VERB-Stat--NOUN (3)
  • VERB-Stat--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Stat--NOUN-Nom (17)
  • VERB-Stat--PRON (44)
 • obj
  • VERB--NOUN (114)
  • VERB--PRON-ADP(ana) (1)
 • obj
  • VERB--NOUN (5)
  • VERB-Fin--NOUN (1049)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(ana) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(ina) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(ištu) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(ša) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (122)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(ammar) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (177)
  • VERB-Fin--PRON (219)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(ana) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
  • VERB-Inf--NOUN (16)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON (2)
  • VERB-Stat--NOUN (5)
  • VERB-Stat--PRON (6)
 • iobj
  • VERB--NOUN (5)
  • VERB--PRON (3)
 • iobj
  • VERB-Fin--PRON (3)

Relations Overview

Relations Overview