home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: POS Tags: VERB

There are 4049 VERB lemmas (18%), 16591 VERB types (32%) and 43866 VERB tokens (15%). Out of 17 observed tags, the rank of VERB is: 3 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: būt, varēt, zināt, notikt, sākt, redzēt, teikt, izmantot, domāt, sacīt

The 10 most frequent VERB types: ir, var, varētu, nav, bija, nevar, būs, notiek, teica, saka

The 10 most frequent ambiguous lemmas: būt (AUX 6712, VERB 1925, PART 10), tikt (AUX 1022, VERB 119), ievērot (VERB 97, ADV 1), tapt (VERB 62, AUX 2), pietikt (VERB 50, ADV 1), beigt (VERB 48, ADV 1), pamatot (VERB 40, ADV 1), paskatīties (VERB 40, INTJ 1), klāt (ADV 50, VERB 11), rīt (ADV 11, VERB 4)

The 10 most frequent ambiguous types: ir (AUX 3286, VERB 730), var (VERB 587, PART 1), nav (AUX 697, VERB 232), bija (AUX 949, VERB 238), būs (AUX 248, VERB 103), uzskata (VERB 89, NOUN 2), stāsta (VERB 83, NOUN 7), nebija (AUX 96, VERB 65), vēlas (VERB 67, ADJ 1), nozīmē (VERB 50, NOUN 15)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 4.097555 (the average of all parts of speech is 2.305217).

The 1st highest number of forms (67) was observed with the lemma “būt”: Esiet, Tr, bij, bija, bijis, biju, bijusi, bijušais, bijušajai, bijušajam, bijušajiem, bijušajā, bijušajām, bijušajās, bijušas, bijuši, bijušie, bijušo, bijušā, bijušās, bijām, būdams, būs, būsi, būsim, būt, būtu, būšot, būšu, es, esam, esat, esi, esmu, esot, esošais, esošajam, esošajiem, esošajos, esošajā, esošajām, esošajās, esošas, esošie, esošiem, esošo, esošos, esošu, esošus, esošā, esošām, esošās, esu, ir, jābūt, nav, nebija, nebijis, nebijušu, nebūdams, nebūs, nebūt, nebūtu, neesat, neesot, neesošajai, neesošām.

The 2nd highest number of forms (58) was observed with the lemma “redzēt”: Neredzamā, Redzēdama, jāredz, neredz, neredzam, neredzama, neredzamas, neredzamos, neredzams, neredzamu, neredzi, neredzot, neredzu, neredzēja, neredzēju, neredzējām, neredzēt, neredzētas, neredzētu, neredzēšu, redz, redzam, redzama, redzamajai, redzamajiem, redzamam, redzamas, redzami, redzamie, redzamo, redzamos, redzams, redzamākajiem, redzamām, redzamās, redzat, redzi, redziet, redzot, redzu, redzēdams, redzēja, redzējis, redzēju, redzējusi, redzējuši, redzējāt, redzēs, redzēsiet, redzēsim, redzēt, redzēta, redzētais, redzēti, redzēto, redzēts, redzētu, redzētā.

The 3rd highest number of forms (53) was observed with the lemma “zināt”: Nezinādami, Nezināmais, jāzina, kāzina, nez’, nezina, nezini, nezinot, nezinu, nezināja, nezināju, nezinām, nezināma, nezināmas, nezināms, nezināmā, nezināmās, zin’, zina, zini, ziniet, zinot, zinošāks, zinu, zinādami, zināja, zināji, zinājis, zināju, zinājuši, zinājām, zinām, zināma, zināmais, zināmajai, zināmajām, zināmam, zināmas, zināmi, zināmiem, zināmo, zināmos, zināms, zināmu, zināmus, zināmā, zināmākajiem, zināmākie, zināmām, zināmās, zinās, zināt, zinātu.

VERB occurs with 16 features: Polarity (43863; 100% instances), VerbForm (43863; 100% instances), Voice (35146; 80% instances), Tense (32359; 74% instances), Mood (24096; 55% instances), Person (21681; 49% instances), Evident (21307; 49% instances), Number (15182; 35% instances), Case (11194; 26% instances), Gender (11194; 26% instances), Definite (11053; 25% instances), Degree (11053; 25% instances), Aspect (9944; 23% instances), Reflex (6856; 16% instances), Typo (98; 0% instances), Abbr (3; 0% instances)

VERB occurs with 41 feature-value pairs: Abbr=Yes, Aspect=Imp, Aspect=Perf, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Loc, Case=Nom, Case=Voc, Definite=Def, Definite=Ind, Degree=Cmp, Degree=Pos, Degree=Sup, Evident=Fh, Evident=Nfh, Gender=Fem, Gender=Masc, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Mood=Nec, Mood=Qot, Number=Plur, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Reflex=Yes, Tense=Fut, Tense=Past, Tense=Pres, Typo=Yes, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, Voice=Act, Voice=Pass

VERB occurs with 465 feature combinations. The most frequent feature combination is Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act (7560 tokens). Examples: ir, var, notiek, saka, uzskata, stāsta, liecina, norāda, šķiet, patīk

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 21 different relations: root (13999; 32% instances), conj (8042; 18% instances), advcl (4461; 10% instances), ccomp (4247; 10% instances), acl (4086; 9% instances), xcomp (3561; 8% instances), amod (3537; 8% instances), csubj (773; 2% instances), parataxis (318; 1% instances), dep (195; 0% instances), discourse (130; 0% instances), csubj:pass (108; 0% instances), nsubj (89; 0% instances), obl (85; 0% instances), obj (79; 0% instances), iobj (76; 0% instances), orphan (40; 0% instances), nmod (24; 0% instances), nsubj:pass (11; 0% instances), reparandum (4; 0% instances), compound (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: VERB (19282; 44% instances), (13999; 32% instances), NOUN (7856; 18% instances), ADJ (898; 2% instances), ADV (768; 2% instances), PRON (611; 1% instances), PROPN (260; 1% instances), DET (58; 0% instances), NUM (52; 0% instances), X (29; 0% instances), AUX (21; 0% instances), SYM (17; 0% instances), PART (7; 0% instances), INTJ (6; 0% instances), PUNCT (1; 0% instances), SCONJ (1; 0% instances)

3106 (7%) VERB nodes are leaves.

5640 (13%) VERB nodes have one child.

5885 (13%) VERB nodes have two children.

29235 (67%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 16.

Children of VERB nodes are attached using 32 different relations: punct (33872; 24% instances), nsubj (19038; 14% instances), obl (16985; 12% instances), obj (12682; 9% instances), advmod (10490; 7% instances), conj (7991; 6% instances), iobj (6014; 4% instances), cc (5725; 4% instances), mark (4623; 3% instances), ccomp (4575; 3% instances), xcomp (4368; 3% instances), advcl (3886; 3% instances), discourse (2583; 2% instances), nsubj:pass (2219; 2% instances), aux (1796; 1% instances), aux:pass (1758; 1% instances), cop (489; 0% instances), parataxis (390; 0% instances), dep (285; 0% instances), csubj (268; 0% instances), nmod (168; 0% instances), case (142; 0% instances), csubj:pass (118; 0% instances), nummod (118; 0% instances), det (77; 0% instances), vocative (70; 0% instances), acl (61; 0% instances), amod (25; 0% instances), orphan (7; 0% instances), reparandum (3; 0% instances), compound (2; 0% instances), flat:name (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 17 different parts of speech: NOUN (40811; 29% instances), PUNCT (33872; 24% instances), VERB (19282; 14% instances), PRON (12108; 9% instances), ADV (11064; 8% instances), CCONJ (5556; 4% instances), SCONJ (4796; 3% instances), PROPN (4601; 3% instances), AUX (4062; 3% instances), PART (1942; 1% instances), ADJ (1613; 1% instances), NUM (450; 0% instances), X (213; 0% instances), SYM (195; 0% instances), ADP (114; 0% instances), INTJ (82; 0% instances), DET (68; 0% instances)