home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: POS Tags: VERB

There are 4210 VERB lemmas (18%), 16387 VERB types (32%) and 42877 VERB tokens (15%). Out of 17 observed tags, the rank of VERB is: 2 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: būt, varēt, notikt, zināt, sākt, teikt, redzēt, izmantot, domāt, sacīt

The 10 most frequent VERB types: ir, var, varētu, nav, bija, nevar, būs, notiek, teica, sāka

The 10 most frequent ambiguous lemmas: būt (AUX 6530, VERB 1865, PART 10), tikt (AUX 978, VERB 111), ievērot (VERB 89, ADV 1), nozīmēt (VERB 64, NOUN 1), tapt (VERB 60, AUX 2), izteikt (VERB 53, ADV 2), beigt (VERB 47, ADV 1), paskatīties (VERB 40, INTJ 1), pietikt (VERB 39, ADV 1), pamatot (VERB 36, ADV 1)

The 10 most frequent ambiguous types: ir (AUX 3191, VERB 710), var (VERB 572, PART 1), nav (AUX 677, VERB 228), bija (AUX 925, VERB 233), būs (AUX 233, VERB 99), stāsta (VERB 83, NOUN 7), uzskata (VERB 82, NOUN 2), nebija (AUX 96, VERB 65), vēlas (VERB 66, ADJ 1), būt (AUX 148, VERB 48, X 1)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 3.892399 (the average of all parts of speech is 2.244795).

The 1st highest number of forms (63) was observed with the lemma “būt”: Esiet, Tr, bij, bija, bijis, biju, bijusi, bijušais, bijušajai, bijušajiem, bijušajā, bijušajām, bijušajās, bijušas, bijuši, bijušā, bijušās, bijām, būdams, būs, būsi, būsim, būt, būtu, būšot, būšu, esam, esat, esi, esmu, esot, esošais, esošajam, esošajiem, esošajos, esošajā, esošajām, esošajās, esošas, esošie, esošiem, esošo, esošos, esošu, esošus, esošā, esošām, esošās, esu, ir, jābūt, nav, nebija, nebijis, nebijušu, nebūdams, nebūs, nebūt, nebūtu, neesat, neesot, neesošajai, neesošām.

The 2nd highest number of forms (57) was observed with the lemma “redzēt”: Neredzamā, Redzēdama, jāredz, neredz, neredzam, neredzama, neredzamas, neredzamos, neredzams, neredzamu, neredzi, neredzot, neredzu, neredzēja, neredzēju, neredzējām, neredzēt, neredzētu, neredzēšu, redz, redzam, redzama, redzamajai, redzamajiem, redzamam, redzamas, redzami, redzamie, redzamo, redzamos, redzams, redzamākajiem, redzamām, redzamās, redzat, redzi, redziet, redzot, redzu, redzēdams, redzēja, redzējis, redzēju, redzējusi, redzējuši, redzējāt, redzēs, redzēsiet, redzēsim, redzēt, redzēta, redzētais, redzēti, redzēto, redzēts, redzētu, redzētā.

The 3rd highest number of forms (49) was observed with the lemma “zināt”: Nezinādami, Nezināmais, jāzina, kāzina, nez’, nezina, nezini, nezinot, nezinu, nezināja, nezināju, nezinām, nezināmas, nezināms, nezināmā, nezināmās, zin’, zina, zini, ziniet, zinot, zinošāks, zinu, zinādami, zināja, zināji, zinājis, zināju, zinājuši, zinājām, zinām, zināma, zināmais, zināmajai, zināmajām, zināmas, zināmi, zināmiem, zināmo, zināms, zināmu, zināmus, zināmā, zināmākajiem, zināmākie, zināmās, zinās, zināt, zinātu.

VERB occurs with 16 features: Polarity (42874; 100% instances), VerbForm (42874; 100% instances), Voice (34398; 80% instances), Tense (31677; 74% instances), Mood (23708; 55% instances), Person (21353; 50% instances), Evident (20980; 49% instances), Number (14748; 34% instances), Gender (10777; 25% instances), Case (10776; 25% instances), Definite (10646; 25% instances), Degree (10619; 25% instances), Aspect (9333; 22% instances), Reflex (6741; 16% instances), Typo (88; 0% instances), Abbr (3; 0% instances)

VERB occurs with 41 feature-value pairs: Abbr=Yes, Aspect=Imp, Aspect=Perf, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Loc, Case=Nom, Case=Voc, Definite=Def, Definite=Ind, Degree=Cmp, Degree=Pos, Degree=Sup, Evident=Fh, Evident=Nfh, Gender=Fem, Gender=Masc, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Mood=Nec, Mood=Qot, Number=Plur, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Reflex=Yes, Tense=Fut, Tense=Past, Tense=Pres, Typo=Yes, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, Voice=Act, Voice=Pass

VERB occurs with 478 feature combinations. The most frequent feature combination is Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act (7396 tokens). Examples: ir, var, notiek, saka, stāsta, uzskata, liecina, norāda, šķiet, patīk

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 21 different relations: root (13745; 32% instances), conj (7910; 18% instances), advcl (4353; 10% instances), acl (3974; 9% instances), ccomp (3735; 9% instances), xcomp (3492; 8% instances), amod (3335; 8% instances), csubj (762; 2% instances), parataxis (761; 2% instances), dep (190; 0% instances), discourse (126; 0% instances), csubj:pass (106; 0% instances), nsubj (87; 0% instances), obl (80; 0% instances), obj (78; 0% instances), iobj (74; 0% instances), orphan (30; 0% instances), nmod (24; 0% instances), nsubj:pass (10; 0% instances), reparandum (4; 0% instances), compound (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: VERB (18944; 44% instances), (13745; 32% instances), NOUN (7529; 18% instances), ADJ (864; 2% instances), ADV (752; 2% instances), PRON (601; 1% instances), PROPN (257; 1% instances), DET (55; 0% instances), NUM (48; 0% instances), X (28; 0% instances), AUX (21; 0% instances), SYM (18; 0% instances), PART (7; 0% instances), INTJ (6; 0% instances), PUNCT (1; 0% instances), SCONJ (1; 0% instances)

2966 (7%) VERB nodes are leaves.

5471 (13%) VERB nodes have one child.

5787 (13%) VERB nodes have two children.

28653 (67%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 16.

Children of VERB nodes are attached using 32 different relations: punct (33199; 24% instances), nsubj (18704; 14% instances), obl (16676; 12% instances), obj (12427; 9% instances), advmod (10262; 7% instances), conj (7854; 6% instances), iobj (5875; 4% instances), cc (5665; 4% instances), mark (4576; 3% instances), xcomp (4290; 3% instances), ccomp (3901; 3% instances), advcl (3805; 3% instances), discourse (2467; 2% instances), nsubj:pass (2133; 2% instances), aux (1774; 1% instances), aux:pass (1684; 1% instances), parataxis (969; 1% instances), cop (465; 0% instances), csubj (288; 0% instances), dep (256; 0% instances), nmod (137; 0% instances), case (132; 0% instances), csubj:pass (117; 0% instances), nummod (112; 0% instances), det (76; 0% instances), vocative (70; 0% instances), acl (58; 0% instances), amod (23; 0% instances), orphan (5; 0% instances), reparandum (3; 0% instances), compound (2; 0% instances), flat:name (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 17 different parts of speech: NOUN (39840; 29% instances), PUNCT (33199; 24% instances), VERB (18944; 14% instances), PRON (11952; 9% instances), ADV (10817; 8% instances), CCONJ (5633; 4% instances), SCONJ (4590; 3% instances), PROPN (4539; 3% instances), AUX (3944; 3% instances), PART (1861; 1% instances), ADJ (1586; 1% instances), NUM (437; 0% instances), X (208; 0% instances), SYM (201; 0% instances), ADP (106; 0% instances), INTJ (82; 0% instances), DET (67; 0% instances)