home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: POS Tags: VERB

There are 4148 VERB lemmas (18%), 17215 VERB types (32%) and 46698 VERB tokens (15%). Out of 17 observed tags, the rank of VERB is: 3 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: būt, varēt, zināt, sākt, notikt, redzēt, izmantot, teikt, domāt, sacīt

The 10 most frequent VERB types: ir, var, varētu, nav, bija, nevar, būs, notiek, sāka, saka

The 10 most frequent ambiguous lemmas: būt (AUX 7305, VERB 2089, PART 10), tikt (AUX 1123, VERB 121), ievērot (VERB 105, ADV 1), tapt (VERB 63, AUX 2), pietikt (VERB 57, ADV 1), beigt (VERB 50, ADV 1), pamatot (VERB 42, ADV 1), paskatīties (VERB 40, INTJ 1), klāt (ADV 51, VERB 11), rīt (ADV 11, VERB 4)

The 10 most frequent ambiguous types: ir (AUX 3602, VERB 805), var (VERB 644, PART 1), nav (AUX 772, VERB 249), bija (AUX 1017, VERB 252), būs (AUX 259, VERB 110), uzskata (VERB 92, NOUN 2), stāsta (VERB 86, NOUN 8), nebija (AUX 104, VERB 72), vēlas (VERB 71, ADJ 1), būt (AUX 169, VERB 55, X 1)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 4.150193 (the average of all parts of speech is 2.328168).

The 1st highest number of forms (68) was observed with the lemma “būt”: Esiet, Tr, bij, bija, bijis, biju, bijusi, bijušais, bijušajai, bijušajam, bijušajiem, bijušajā, bijušajām, bijušajās, bijušas, bijuši, bijušie, bijušo, bijušā, bijušās, bijām, būdams, būs, būsi, būsim, būt, būtu, būšot, būšu, es, esam, esat, esi, esmu, esot, esošais, esošajam, esošajiem, esošajos, esošajā, esošajām, esošajās, esošas, esošie, esošiem, esošo, esošos, esošu, esošus, esošā, esošām, esošās, esu, ir, jābūt, nav, nebija, nebijis, nebijušiem, nebijušu, nebūdams, nebūs, nebūt, nebūtu, neesat, neesot, neesošajai, neesošām.

The 2nd highest number of forms (62) was observed with the lemma “redzēt”: Neredzamais, Neredzamo, Redzēdama, jāredz, neredz, neredzam, neredzama, neredzamas, neredzamos, neredzams, neredzamu, neredzamā, neredzi, neredzot, neredzu, neredzēja, neredzēju, neredzējām, neredzēt, neredzētas, neredzētu, neredzēšu, redz, redzam, redzama, redzamajai, redzamajiem, redzamam, redzamas, redzami, redzamie, redzamo, redzamos, redzams, redzamu, redzamā, redzamākajiem, redzamām, redzamās, redzat, redzi, redziet, redzot, redzu, redzēdams, redzēja, redzējis, redzēju, redzējusi, redzējuši, redzējāt, redzēs, redzēsiet, redzēsim, redzēt, redzēta, redzētais, redzēti, redzēto, redzēts, redzētu, redzētā.

The 3rd highest number of forms (55) was observed with the lemma “zināt”: Nezinādami, jāzina, kāzina, nez’, nezina, nezini, nezinot, nezinu, nezināja, nezināju, nezinām, nezināma, nezināmais, nezināmas, nezināmo, nezināms, nezināmā, nezināmās, zin’, zina, zini, ziniet, zinot, zinošāks, zinu, zinādami, zināja, zināji, zinājis, zināju, zinājuši, zinājām, zinām, zināma, zināmais, zināmajai, zināmajiem, zināmajām, zināmam, zināmas, zināmi, zināmiem, zināmo, zināmos, zināms, zināmu, zināmus, zināmā, zināmākajiem, zināmākie, zināmām, zināmās, zinās, zināt, zinātu.

VERB occurs with 16 features: Polarity (46695; 100% instances), VerbForm (46695; 100% instances), Voice (37422; 80% instances), Tense (34425; 74% instances), Mood (25562; 55% instances), Person (22943; 49% instances), Evident (22563; 48% instances), Number (16133; 35% instances), Case (12007; 26% instances), Gender (12007; 26% instances), Definite (11862; 25% instances), Degree (11862; 25% instances), Aspect (10642; 23% instances), Reflex (7338; 16% instances), Typo (99; 0% instances), Abbr (3; 0% instances)

VERB occurs with 41 feature-value pairs: Abbr=Yes, Aspect=Imp, Aspect=Perf, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Loc, Case=Nom, Case=Voc, Definite=Def, Definite=Ind, Degree=Cmp, Degree=Pos, Degree=Sup, Evident=Fh, Evident=Nfh, Gender=Fem, Gender=Masc, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Mood=Nec, Mood=Qot, Number=Plur, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Reflex=Yes, Tense=Fut, Tense=Past, Tense=Pres, Typo=Yes, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, Voice=Act, Voice=Pass

VERB occurs with 471 feature combinations. The most frequent feature combination is Evident=Fh|Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act (8045 tokens). Examples: ir, var, notiek, saka, uzskata, stāsta, liecina, norāda, šķiet, liek

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 23 different relations: root (14879; 32% instances), conj (8496; 18% instances), advcl (4751; 10% instances), ccomp (4454; 10% instances), acl (4418; 9% instances), amod (3826; 8% instances), xcomp (3800; 8% instances), csubj (833; 2% instances), parataxis (336; 1% instances), dep (216; 0% instances), discourse (137; 0% instances), csubj:pass (118; 0% instances), nsubj (93; 0% instances), obl (91; 0% instances), obj (83; 0% instances), iobj (80; 0% instances), orphan (43; 0% instances), nmod (26; 0% instances), nsubj:pass (11; 0% instances), reparandum (4; 0% instances), compound (1; 0% instances), fixed (1; 0% instances), flat:name (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: VERB (20374; 44% instances), (14879; 32% instances), NOUN (8499; 18% instances), ADJ (987; 2% instances), ADV (818; 2% instances), PRON (662; 1% instances), PROPN (271; 1% instances), DET (64; 0% instances), NUM (58; 0% instances), X (29; 0% instances), AUX (21; 0% instances), SYM (19; 0% instances), PART (8; 0% instances), INTJ (6; 0% instances), SCONJ (2; 0% instances), PUNCT (1; 0% instances)

3341 (7%) VERB nodes are leaves.

6041 (13%) VERB nodes have one child.

6197 (13%) VERB nodes have two children.

31119 (67%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 16.

Children of VERB nodes are attached using 32 different relations: punct (36024; 24% instances), nsubj (20277; 14% instances), obl (18011; 12% instances), obj (13390; 9% instances), advmod (11188; 7% instances), conj (8446; 6% instances), iobj (6492; 4% instances), cc (6125; 4% instances), mark (4968; 3% instances), ccomp (4807; 3% instances), xcomp (4664; 3% instances), advcl (4130; 3% instances), discourse (2828; 2% instances), nsubj:pass (2385; 2% instances), aux (1954; 1% instances), aux:pass (1923; 1% instances), cop (527; 0% instances), parataxis (405; 0% instances), dep (316; 0% instances), csubj (280; 0% instances), nmod (181; 0% instances), case (157; 0% instances), csubj:pass (129; 0% instances), nummod (125; 0% instances), det (83; 0% instances), vocative (77; 0% instances), acl (65; 0% instances), amod (27; 0% instances), orphan (7; 0% instances), reparandum (4; 0% instances), compound (2; 0% instances), flat:name (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 17 different parts of speech: NOUN (43534; 29% instances), PUNCT (36024; 24% instances), VERB (20374; 14% instances), PRON (12876; 9% instances), ADV (11811; 8% instances), CCONJ (5951; 4% instances), SCONJ (5151; 3% instances), PROPN (4777; 3% instances), AUX (4426; 3% instances), PART (2135; 1% instances), ADJ (1747; 1% instances), NUM (483; 0% instances), X (223; 0% instances), SYM (202; 0% instances), ADP (126; 0% instances), INTJ (85; 0% instances), DET (73; 0% instances)