home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: POS Tags: NOUN

There are 9426 NOUN lemmas (42%), 20385 NOUN types (39%) and 78225 NOUN tokens (27%). Out of 17 observed tags, the rank of NOUN is: 1 in number of lemmas, 1 in number of types and 1 in number of tokens.

The 10 most frequent NOUN lemmas: gads, laiks, valsts, cilvēks, darbs, bērns, vieta, diena, iespēja, dzīve

The 10 most frequent NOUN types: valsts, gada, gadā, laikā, darba, gadu, piemēram, cilvēki, laiku, laika

The 10 most frequent ambiguous lemmas: piemērs (NOUN 222, ADV 1), materiāls (NOUN 86, ADJ 9), lauks (NOUN 76, ADV 1), plāns (NOUN 74, ADJ 24), kopums (NOUN 70, ADV 2), pāris (NOUN 65, ADV 50), augs (NOUN 34, ADJ 2), kolektīvs (NOUN 30, ADJ 12), papildu (NOUN 27, ADJ 6), kapitāls (NOUN 24, ADJ 1)

The 10 most frequent ambiguous types: dzīvi (NOUN 62, ADJ 2), kopumā (NOUN 44, ADV 1), vecāki (NOUN 41, ADJ 4), lietu (NOUN 42, VERB 1), māju (NOUN 40, VERB 1), atbalstu (NOUN 39, VERB 1), pāris (ADV 48, NOUN 24), laikam (NOUN 28, PART 24), maijā (NOUN 30, PROPN 1), jūlijā (NOUN 31, PROPN 2)

Morphology

The form / lemma ratio of NOUN is 2.162635 (the average of all parts of speech is 2.305217).

The 1st highest number of forms (11) was observed with the lemma “vārds”: vaardos, vārda, vārdam, vārdem, vārdi, vārdiem, vārdos, vārds, vārdu, vārdus, vārdā.

The 2nd highest number of forms (11) was observed with the lemma “ķermenis”: kjermenis, ķermeni, ķermenim, ķermenis, ķermenī, ķermeņa, ķermeņi, ķermeņiem, ķermeņos, ķermeņu, ķermeņus.

The 3rd highest number of forms (10) was observed with the lemma “brīdis”: brīdi, brīdim, brīdis, brīdī, brīža, brīži, brīžiem, brīžos, brīžu, brīžus.

NOUN occurs with 6 features: Gender (77523; 99% instances), Case (77420; 99% instances), Number (77291; 99% instances), Abbr (469; 1% instances), Typo (145; 0% instances), PronType (29; 0% instances)

NOUN occurs with 18 feature-value pairs: Abbr=Yes, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Loc, Case=Nom, Case=Voc, Gender=Fem, Gender=Masc, Number=Coll, Number=Plur, Number=Ptan, Number=Sing, PronType=Dem, PronType=Ind, PronType=Int, PronType=Neg, Typo=Yes

NOUN occurs with 87 feature combinations. The most frequent feature combination is Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing (10402 tokens). Examples: valsts, izglītības, pasaules, dzīves, pilsētas, dienas, pašvaldības, informācijas, kultūras, sabiedrības

Relations

NOUN nodes are attached to their parents using 29 different relations: nmod (25736; 33% instances), obl (15179; 19% instances), nsubj (11521; 15% instances), obj (9809; 13% instances), conj (5430; 7% instances), iobj (4812; 6% instances), nsubj:pass (1674; 2% instances), root (1467; 2% instances), appos (481; 1% instances), discourse (386; 0% instances), xcomp (302; 0% instances), parataxis (297; 0% instances), acl (263; 0% instances), ccomp (261; 0% instances), orphan (234; 0% instances), dep (116; 0% instances), advcl (114; 0% instances), vocative (54; 0% instances), csubj (24; 0% instances), flat:name (16; 0% instances), compound (14; 0% instances), dislocated (12; 0% instances), csubj:pass (7; 0% instances), flat (7; 0% instances), amod (2; 0% instances), fixed (2; 0% instances), flat:foreign (2; 0% instances), reparandum (2; 0% instances), nummod (1; 0% instances)

Parents of NOUN nodes belong to 18 different parts of speech: VERB (40811; 52% instances), NOUN (30435; 39% instances), PROPN (1865; 2% instances), ADJ (1814; 2% instances), (1467; 2% instances), ADV (640; 1% instances), PRON (414; 1% instances), NUM (330; 0% instances), X (237; 0% instances), SYM (123; 0% instances), AUX (39; 0% instances), INTJ (21; 0% instances), DET (10; 0% instances), SCONJ (8; 0% instances), CCONJ (4; 0% instances), PART (3; 0% instances), ADP (2; 0% instances), PUNCT (2; 0% instances)

24471 (31%) NOUN nodes are leaves.

30309 (39%) NOUN nodes have one child.

14588 (19%) NOUN nodes have two children.

8857 (11%) NOUN nodes have three or more children.

The highest child degree of a NOUN node is 13.

Children of NOUN nodes are attached using 33 different relations: nmod (27921; 30% instances), amod (15090; 16% instances), case (10577; 11% instances), punct (7865; 8% instances), det (7246; 8% instances), conj (5379; 6% instances), cc (3966; 4% instances), acl (3800; 4% instances), nummod (2379; 3% instances), discourse (1911; 2% instances), cop (1497; 2% instances), nsubj (1320; 1% instances), advmod (925; 1% instances), obl (580; 1% instances), appos (490; 1% instances), parataxis (418; 0% instances), iobj (411; 0% instances), advcl (353; 0% instances), orphan (336; 0% instances), mark (327; 0% instances), dep (212; 0% instances), csubj (101; 0% instances), flat:name (36; 0% instances), ccomp (31; 0% instances), aux (18; 0% instances), obj (15; 0% instances), compound (14; 0% instances), flat (7; 0% instances), vocative (7; 0% instances), aux:pass (3; 0% instances), nsubj:pass (3; 0% instances), reparandum (3; 0% instances), xcomp (3; 0% instances)

Children of NOUN nodes belong to 17 different parts of speech: NOUN (30435; 33% instances), ADJ (11928; 13% instances), ADP (10015; 11% instances), PUNCT (7865; 8% instances), VERB (7856; 8% instances), DET (6491; 7% instances), PROPN (4657; 5% instances), CCONJ (3781; 4% instances), NUM (2529; 3% instances), PRON (1703; 2% instances), PART (1613; 2% instances), AUX (1531; 2% instances), ADV (1383; 1% instances), SCONJ (992; 1% instances), X (282; 0% instances), SYM (163; 0% instances), INTJ (20; 0% instances)