home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: POS Tags: NOUN

There are 9748 NOUN lemmas (42%), 21368 NOUN types (39%) and 85302 NOUN tokens (27%). Out of 17 observed tags, the rank of NOUN is: 1 in number of lemmas, 1 in number of types and 1 in number of tokens.

The 10 most frequent NOUN lemmas: gads, laiks, valsts, cilvēks, darbs, bērns, vieta, diena, iespēja, dzīve

The 10 most frequent NOUN types: valsts, gada, laikā, gadā, darba, gadu, piemēram, cilvēki, laiku, laika

The 10 most frequent ambiguous lemmas: piemērs (NOUN 238, ADV 2), materiāls (NOUN 88, ADJ 9), lauks (NOUN 86, ADJ 1, ADV 1), kopums (NOUN 81, ADV 2), plāns (NOUN 78, ADJ 27), pāris (NOUN 71, ADV 53), augs (NOUN 34, ADJ 2), kolektīvs (NOUN 31, ADJ 12), kapitāls (NOUN 24, ADJ 1), stāvs (NOUN 23, ADJ 4)

The 10 most frequent ambiguous types: piemēram (NOUN 137, ADV 1), kopumā (NOUN 48, ADV 1), dzīvi (NOUN 65, ADJ 2), lauku (NOUN 47, ADJ 1), vecāki (NOUN 41, ADJ 4), lietu (NOUN 47, VERB 1), atbalstu (NOUN 43, VERB 1), māju (NOUN 41, VERB 1), pāris (ADV 51, NOUN 26), laikam (PART 30, NOUN 29)

Morphology

The form / lemma ratio of NOUN is 2.192039 (the average of all parts of speech is 2.340184).

The 1st highest number of forms (11) was observed with the lemma “vārds”: vaardos, vārda, vārdam, vārdem, vārdi, vārdiem, vārdos, vārds, vārdu, vārdus, vārdā.

The 2nd highest number of forms (11) was observed with the lemma “ķermenis”: kjermenis, ķermeni, ķermenim, ķermenis, ķermenī, ķermeņa, ķermeņi, ķermeņiem, ķermeņos, ķermeņu, ķermeņus.

The 3rd highest number of forms (10) was observed with the lemma “brīdis”: brīdi, brīdim, brīdis, brīdī, brīža, brīži, brīžiem, brīžos, brīžu, brīžus.

NOUN occurs with 6 features: Gender (84573; 99% instances), Case (84491; 99% instances), Number (84285; 99% instances), Abbr (466; 1% instances), Typo (156; 0% instances), PronType (31; 0% instances)

NOUN occurs with 18 feature-value pairs: Abbr=Yes, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Loc, Case=Nom, Case=Voc, Gender=Fem, Gender=Masc, Number=Coll, Number=Plur, Number=Ptan, Number=Sing, PronType=Dem, PronType=Ind, PronType=Int, PronType=Neg, Typo=Yes

NOUN occurs with 88 feature combinations. The most frequent feature combination is Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing (11331 tokens). Examples: valsts, izglītības, pasaules, dzīves, pilsētas, dienas, darbības, pašvaldības, sabiedrības, ģimenes

Relations

NOUN nodes are attached to their parents using 29 different relations: nmod (27943; 33% instances), obl (16522; 19% instances), nsubj (12740; 15% instances), obj (10561; 12% instances), conj (5957; 7% instances), iobj (5296; 6% instances), nsubj:pass (1812; 2% instances), root (1662; 2% instances), appos (517; 1% instances), discourse (417; 0% instances), xcomp (323; 0% instances), parataxis (309; 0% instances), acl (288; 0% instances), ccomp (288; 0% instances), orphan (254; 0% instances), dep (127; 0% instances), advcl (122; 0% instances), vocative (60; 0% instances), csubj (29; 0% instances), flat:name (17; 0% instances), compound (15; 0% instances), dislocated (14; 0% instances), csubj:pass (9; 0% instances), flat (9; 0% instances), fixed (3; 0% instances), amod (2; 0% instances), flat:foreign (2; 0% instances), nummod (2; 0% instances), reparandum (2; 0% instances)

Parents of NOUN nodes belong to 17 different parts of speech: VERB (44483; 52% instances), NOUN (33178; 39% instances), ADJ (2023; 2% instances), PROPN (1959; 2% instances), (1662; 2% instances), ADV (706; 1% instances), PRON (477; 1% instances), NUM (372; 0% instances), X (250; 0% instances), SYM (99; 0% instances), AUX (37; 0% instances), INTJ (23; 0% instances), DET (11; 0% instances), SCONJ (10; 0% instances), ADP (4; 0% instances), CCONJ (4; 0% instances), PART (4; 0% instances)

26572 (31%) NOUN nodes are leaves.

32986 (39%) NOUN nodes have one child.

16001 (19%) NOUN nodes have two children.

9743 (11%) NOUN nodes have three or more children.

The highest child degree of a NOUN node is 13.

Children of NOUN nodes are attached using 33 different relations: nmod (30281; 30% instances), amod (16540; 16% instances), case (11707; 11% instances), punct (8613; 8% instances), det (8019; 8% instances), conj (5875; 6% instances), cc (4365; 4% instances), acl (4203; 4% instances), nummod (2555; 3% instances), discourse (2139; 2% instances), cop (1679; 2% instances), nsubj (1485; 1% instances), advmod (1051; 1% instances), obl (642; 1% instances), appos (523; 1% instances), iobj (448; 0% instances), parataxis (444; 0% instances), advcl (382; 0% instances), mark (365; 0% instances), orphan (349; 0% instances), dep (250; 0% instances), csubj (109; 0% instances), ccomp (38; 0% instances), flat:name (38; 0% instances), aux (20; 0% instances), obj (20; 0% instances), compound (15; 0% instances), flat (11; 0% instances), vocative (6; 0% instances), aux:pass (3; 0% instances), nsubj:pass (3; 0% instances), reparandum (3; 0% instances), xcomp (2; 0% instances)

Children of NOUN nodes belong to 17 different parts of speech: NOUN (33178; 32% instances), ADJ (13095; 13% instances), ADP (11062; 11% instances), VERB (8638; 8% instances), PUNCT (8613; 8% instances), DET (7163; 7% instances), PROPN (4953; 5% instances), CCONJ (4176; 4% instances), NUM (2725; 3% instances), PRON (1930; 2% instances), PART (1811; 2% instances), AUX (1713; 2% instances), ADV (1540; 2% instances), SCONJ (1115; 1% instances), X (298; 0% instances), SYM (155; 0% instances), INTJ (18; 0% instances)