home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: POS Tags: ADJ

There are 1921 ADJ lemmas (8%), 6172 ADJ types (11%) and 16889 ADJ tokens (5%). Out of 17 observed tags, the rank of ADJ is: 4 in number of lemmas, 3 in number of types and 6 in number of tokens.

The 10 most frequent ADJ lemmas: liels, jauns, pirmais, labs, dažāds, mazs, iespējams, vecs, nepieciešams, pēdējais

The 10 most frequent ADJ types: iespējams, pirmo, liela, pirmā, nepieciešams, 1., liels, jaunu, lielu, lielā

The 10 most frequent ambiguous lemmas: liels (ADJ 765, NOUN 1), dažāds (ADJ 277, ADV 1), otrais (ADJ 173, NUM 1), svarīgs (ADJ 91, ADV 1), balts (ADJ 85, NOUN 3), skaidrs (ADJ 74, ADV 1), kopējs (ADJ 51, NOUN 4), aktīvs (ADJ 39, NOUN 4), laimīgs (ADJ 37, ADV 1), plāns (NOUN 78, ADJ 27)

The 10 most frequent ambiguous types: iespējams (ADJ 149, VERB 3), skaidrs (ADJ 41, ADV 1), otrā (ADJ 30, NUM 19), dažādi (ADJ 33, ADV 8), otrās (ADJ 22, NUM 1), vērts (ADJ 20, VERB 1), lieli (ADJ 20, ADV 1), zaļo (ADJ 12, VERB 1), nākamo (ADJ 15, VERB 2), nākamais (ADJ 9, VERB 1)

Morphology

The form / lemma ratio of ADJ is 3.212910 (the average of all parts of speech is 2.340184).

The 1st highest number of forms (48) was observed with the lemma “liels”: Vislielākā, liela, lielai, lielais, lielajai, lielajam, lielajiem, lielajā, lielajām, lielam, lielas, lieli, lielie, lieliem, lielo, lielos, liels, lielu, lielus, lielā, lielāka, lielākai, lielākais, lielākajai, lielākajam, lielākajiem, lielākajos, lielākajā, lielākajām, lielākajās, lielākas, lielāki, lielākie, lielākiem, lielāko, lielākos, lielāks, lielāku, lielākus, lielākā, lielākām, lielākās, lielām, lielās, vislielākais, vislielākie, vislielāko, vislielākās.

The 2nd highest number of forms (40) was observed with the lemma “labs”: Labākajam, laba, labais, labajiem, labajos, labajā, labajām, labajās, labam, labas, labi, labie, labiem, labo, labos, labs, labu, labus, labā, labāka, labākais, labākajiem, labākajā, labākajām, labākas, labāki, labākie, labāko, labākos, labāks, labāku, labākus, labākā, labākās, labām, labās, vislabākais, vislabākajā, vislabāko, vislabākā.

The 3rd highest number of forms (38) was observed with the lemma “jauns”: jauna, jaunai, jaunais, jaunajai, jaunajam, jaunajiem, jaunajos, jaunajā, jaunajām, jaunajās, jaunam, jaunas, jauni, jaunie, jauniem, jauno, jaunos, jauns, jaunu, jaunus, jaunā, jaunāka, jaunākai, jaunākais, jaunākajā, jaunākajām, jaunākas, jaunāki, jaunākie, jaunākiem, jaunāko, jaunākos, jaunāks, jaunāku, jaunākā, jaunākās, jaunām, jaunās.

ADJ occurs with 10 features: Definite (15210; 90% instances), Degree (15210; 90% instances), Gender (15210; 90% instances), Case (15209; 90% instances), Number (15209; 90% instances), NumType (2505; 15% instances), VerbForm (71; 0% instances), Voice (71; 0% instances), Typo (25; 0% instances), Abbr (7; 0% instances)

ADJ occurs with 20 feature-value pairs: Abbr=Yes, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Loc, Case=Nom, Case=Voc, Definite=Def, Definite=Ind, Degree=Cmp, Degree=Pos, Degree=Sup, Gender=Fem, Gender=Masc, NumType=Ord, Number=Plur, Number=Sing, Typo=Yes, VerbForm=Part, Voice=Act

ADJ occurs with 169 feature combinations. The most frequent feature combination is NumType=Ord (1670 tokens). Examples: 1., 2., 3., pirmo, 2014., 2012., pirmā, 4., 9., 2013.

Relations

ADJ nodes are attached to their parents using 23 different relations: amod (12892; 76% instances), conj (1216; 7% instances), root (763; 5% instances), xcomp (427; 3% instances), acl (261; 2% instances), ccomp (240; 1% instances), discourse (209; 1% instances), advcl (193; 1% instances), nsubj (149; 1% instances), obl (148; 1% instances), obj (105; 1% instances), iobj (80; 0% instances), dep (59; 0% instances), nmod (42; 0% instances), parataxis (31; 0% instances), csubj (21; 0% instances), flat:name (15; 0% instances), nsubj:pass (15; 0% instances), orphan (9; 0% instances), vocative (9; 0% instances), compound (2; 0% instances), flat (2; 0% instances), csubj:pass (1; 0% instances)

Parents of ADJ nodes belong to 15 different parts of speech: NOUN (13095; 78% instances), VERB (1816; 11% instances), ADJ (869; 5% instances), (763; 5% instances), PROPN (145; 1% instances), ADV (70; 0% instances), PRON (58; 0% instances), NUM (39; 0% instances), DET (13; 0% instances), INTJ (10; 0% instances), X (5; 0% instances), SYM (3; 0% instances), ADP (1; 0% instances), AUX (1; 0% instances), PART (1; 0% instances)

12087 (72%) ADJ nodes are leaves.

2386 (14%) ADJ nodes have one child.

634 (4%) ADJ nodes have two children.

1782 (11%) ADJ nodes have three or more children.

The highest child degree of a ADJ node is 14.

Children of ADJ nodes are attached using 33 different relations: punct (2532; 21% instances), cop (1413; 12% instances), conj (1373; 11% instances), advmod (1303; 11% instances), nsubj (1275; 11% instances), obl (953; 8% instances), cc (858; 7% instances), mark (386; 3% instances), discourse (318; 3% instances), advcl (255; 2% instances), case (251; 2% instances), det (193; 2% instances), csubj (187; 2% instances), nmod (139; 1% instances), iobj (113; 1% instances), ccomp (89; 1% instances), acl (75; 1% instances), dep (71; 1% instances), parataxis (38; 0% instances), orphan (31; 0% instances), nummod (27; 0% instances), amod (23; 0% instances), aux (15; 0% instances), flat:name (9; 0% instances), flat (6; 0% instances), xcomp (6; 0% instances), obj (5; 0% instances), compound (3; 0% instances), vocative (3; 0% instances), aux:pass (1; 0% instances), csubj:pass (1; 0% instances), goeswith (1; 0% instances), nsubj:pass (1; 0% instances)

Children of ADJ nodes belong to 17 different parts of speech: PUNCT (2532; 21% instances), NOUN (2023; 17% instances), AUX (1430; 12% instances), ADV (1391; 12% instances), VERB (1024; 9% instances), ADJ (869; 7% instances), CCONJ (833; 7% instances), PRON (556; 5% instances), SCONJ (432; 4% instances), PART (259; 2% instances), ADP (221; 2% instances), DET (187; 2% instances), PROPN (115; 1% instances), NUM (40; 0% instances), SYM (22; 0% instances), INTJ (10; 0% instances), X (10; 0% instances)