home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Armenian-ArmTDP: POS Tags: VERB

There are 757 VERB lemmas (17%), 1755 VERB types (23%) and 2878 VERB tokens (13%). Out of 17 observed tags, the rank of VERB is: 3 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: ունենալ, լինել, ասել, տեսնել, կամ, գալ, տալ, դառնալ, գնալ, անել

The 10 most frequent VERB types: տեսնում, ասաց, նայում, դարձել, եղել, ուզում, սկսել, կա, չկա, տալիս

The 10 most frequent ambiguous lemmas: լինել (VERB 67, AUX 46), կամ (VERB 48, CCONJ 42), տալ (VERB 46, AUX 1)

The 10 most frequent ambiguous types: եղել (AUX 17, VERB 13), թվում (VERB 6, NOUN 4), լինելու (VERB 7, AUX 4), լինի (VERB 6, AUX 4), տվեց (VERB 6, AUX 1), լիներ (VERB 5, AUX 2), խնդրում (VERB 2, NOUN 1), կլինի (AUX 9, VERB 2), բաց (ADJ 2, VERB 1), գործում (NOUN 4, VERB 1)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 2.318362 (the average of all parts of speech is 1.635667).

The 1st highest number of forms (24) was observed with the lemma “ունենալ”: Չունենալով, կունենան, կունենանք, ունեն, ունենա, ունենալ, ունենալով, ունենալու, ունենանք, ունենում, ունենք, ուներ, ունեցած, ունեցավ, ունեցել, ունեցող, ունի, չունեին, չունենալը, չունենք, չուներ, չունեցավ, չունեցող, չունի.

The 2nd highest number of forms (22) was observed with the lemma “լինել”: եղան, եղավ, եղել, եղող, էղավ, լինել, լինելով, լինելու, լինելուն, լինելուց, լինեն, լինենք, լիներ, լինի, լինում, կլինեն, կլիներ, կլինի, չեղավ, չլինեինք, չլինել, չլիներ.

The 3rd highest number of forms (18) was observed with the lemma “ասել”: ԱՍԵ, Ասա, Կասեք, ասած, ասաց, ասացի, ասացին, ասել, ասելով, ասեմ, ասեն, ասենք, ասես, ասում, կասեն, կասեր, կասի, չասաց.

VERB occurs with 17 features: VerbForm (2878; 100% instances), Voice (2877; 100% instances), Subcat (2864; 100% instances), Aspect (2341; 81% instances), Polarity (1790; 62% instances), Number (1138; 40% instances), Mood (866; 30% instances), Person (847; 29% instances), Tense (822; 29% instances), Case (292; 10% instances), Definite (290; 10% instances), Connegative (19; 1% instances), Style (17; 1% instances), Abbr (3; 0% instances), Typo (3; 0% instances), Number[psor] (2; 0% instances), Person[psor] (2; 0% instances)

VERB occurs with 49 feature-value pairs: Abbr=Yes, Aspect=Dur, Aspect=Imp, Aspect=Imp,Iter, Aspect=Iter, Aspect=Iter,Perf, Aspect=Perf, Aspect=Prog, Aspect=Prosp, Case=Abl, Case=Dat, Case=Gen, Case=Ins, Case=Nom, Connegative=Yes, Definite=Def, Definite=Ind, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Mood=Sub, Number=Coll, Number=Plur, Number=Sing, Number[psor]=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Person[psor]=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Style=Coll, Style=Vrnc, Subcat=Intr, Subcat=Tran, Tense=Imp, Tense=Past, Tense=Pres, Typo=Yes, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Gdv, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, Voice=Act, Voice=Cau, Voice=Mid, Voice=Pass, Voice=Rcp

VERB occurs with 201 feature combinations. The most frequent feature combination is Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act (334 tokens). Examples: տեսնում, ուզում, տալիս, անում, կարծում, համարում, ասում, ունենում, լսում, զգում

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 22 different relations: root (758; 26% instances), conj (668; 23% instances), acl (387; 13% instances), advcl (318; 11% instances), xcomp (181; 6% instances), ccomp (144; 5% instances), acl:relcl (124; 4% instances), parataxis (113; 4% instances), csubj (83; 3% instances), obl (34; 1% instances), discourse (18; 1% instances), compound:svc (11; 0% instances), nmod:poss (10; 0% instances), appos (9; 0% instances), csubj:pass (6; 0% instances), nsubj (5; 0% instances), list (3; 0% instances), compound:lvc (2; 0% instances), advmod:emph (1; 0% instances), nmod (1; 0% instances), obj (1; 0% instances), orphan (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 11 different parts of speech: VERB (1279; 44% instances), (758; 26% instances), NOUN (550; 19% instances), ADJ (181; 6% instances), PRON (47; 2% instances), PROPN (32; 1% instances), ADV (23; 1% instances), DET (4; 0% instances), INTJ (2; 0% instances), PART (1; 0% instances), X (1; 0% instances)

155 (5%) VERB nodes are leaves.

441 (15%) VERB nodes have one child.

420 (15%) VERB nodes have two children.

1862 (65%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 14.

Children of VERB nodes are attached using 38 different relations: punct (2355; 23% instances), obl (1426; 14% instances), nsubj (1106; 11% instances), aux (1062; 10% instances), obj (1043; 10% instances), conj (670; 6% instances), advmod (539; 5% instances), cc (406; 4% instances), mark (317; 3% instances), advcl (285; 3% instances), xcomp (267; 3% instances), ccomp (177; 2% instances), compound:lvc (169; 2% instances), parataxis (149; 1% instances), nsubj:pass (96; 1% instances), discourse (77; 1% instances), iobj (53; 1% instances), case (46; 0% instances), csubj (21; 0% instances), cop (19; 0% instances), obl:agent (18; 0% instances), compound:svc (11; 0% instances), nmod:poss (11; 0% instances), csubj:pass (9; 0% instances), vocative (7; 0% instances), nsubj:caus (6; 0% instances), appos (5; 0% instances), fixed (4; 0% instances), iobj:agent (4; 0% instances), acl (2; 0% instances), acl:relcl (2; 0% instances), amod (2; 0% instances), dep (2; 0% instances), det:poss (2; 0% instances), nmod (2; 0% instances), aux:caus (1; 0% instances), expl (1; 0% instances), orphan (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: NOUN (3109; 30% instances), PUNCT (2359; 23% instances), VERB (1279; 12% instances), AUX (1050; 10% instances), PRON (603; 6% instances), ADV (600; 6% instances), CCONJ (412; 4% instances), PROPN (329; 3% instances), SCONJ (318; 3% instances), ADJ (129; 1% instances), PART (82; 1% instances), ADP (61; 1% instances), X (19; 0% instances), DET (15; 0% instances), INTJ (6; 0% instances), NUM (2; 0% instances)