home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Maltese-MUDT: POS Tags: VERB

There are 1 VERB lemmas (6%), 2998 VERB types (37%) and 6386 VERB tokens (14%). Out of 17 observed tags, the rank of VERB is: 16 in number of lemmas, 1 in number of types and 2 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: _

The 10 most frequent VERB types: hemm, jista’, għandu, qal, jgħid, kellu, tista’, għandhom, nistgħu, jsir

The 10 most frequent ambiguous lemmas: _ (NOUN 8526, VERB 6386, ADP 5372, PUNCT 4729, DET 3602, SCONJ 2647, PRON 2321, ADJ 2313, ADV 1788, AUX 1690, PROPN 1545, CCONJ 1525, NUM 600, PART 473, X 339, SYM 241, INTJ 65)

The 10 most frequent ambiguous types: hemm (VERB 142, ADV 26), għandu (VERB 66, PRON 3), għandna (VERB 22, PRON 3), għandha (VERB 23, PRON 1), hawn (ADV 29, VERB 18), jiġi (VERB 16, AUX 12), ilu (ADP 14, VERB 12, ADV 1), ħa (VERB 12, AUX 6), għandi (VERB 10, PRON 1), ġie (AUX 13, VERB 9)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 2998.000000 (the average of all parts of speech is 474.588235).

The 1st highest number of forms (2998) was observed with the lemma “_”: Attendew, Aħfirli, Daħak, Enfasizza, Ersaq, Fakkritu, Għaddi, Għidtilhom, Haw, Ikkuntattjat, Imwarrba, Imxu, Indawwar, Infakkru, Inpoġġilu, Insejt, Inzerta, Inħossni, Irbaħtha, Irrealizzajt, Isemmu, Iweġibni, Jikkonsistu, Jimmaġina, Jisimni, Jistmaw, Jitligħu, Jiġfieri, Jiħmar, Jokrob, Jorqod, Kielu, Mietlek, Mitlub, Naddaf, Nappella, Narak, Nenfasizza, Neħtieġu, Ngħaddi, Ngħarraf, Ngħiduha, Niftakarni, Nimlew, Ninsabu, Ninża’, Nirrimedjaw, Nirringrazzja, Nittrattaha, Oħorġu, Oħroġ, Poġġihom, Qabditna, Qatgħetha, Qishom, Qum, Reklutati, Reskin, Ridna, Ridt, Rivedut, Sajjar, Spjegawlu, Stampat, Stedinha, Stħajjiltni, TMUT, Telqet, Tewa, Tinkwetawx, Tkellimna, Twasslek, Tħobbni, Xerridt, abbandunaha, abbużati, acting, adattati, addattati, adottati, affermaw, agħtuni, akkużat, aljenat, allegat, amalgamati, ammetta, amministrati, anness, annessa, appassjonat, appellaw, applikajt, appoġġa, appoġġata, appoġġjaw, approva, approvat, approvata, approvati, ara, assimilata, assistit, assoċjat, assoċjati, attendejna, attirat, attivajt, avviċinati, avżat, awtorizzaw, azzettata, aċċetta, aċċettat, aċċettata, aċċettati, aċċettatu, aġevolat, aġġorna, aġġornat, aħseb, bagħat, bagħtu, balzmu, baqa’, baqgħet, baqgħu, basar, basret, bbażata, bdejna, bdejt, bdew, bdielha, bdiet, bdilt, beda, belgħu, bena, bexxaq, beża’, beżax, beżgħet, beżża’, biddel, biddlu, biegħha, biegħux, bqajt, bsart, dalam, damx, daq, dar, daru, datata, dawru, dawwar, daħal, daħaq, daħlet, daħlu, daħħal, daħħalna, daħħlu, daħħluha, ddaħħal, ddeċieda, ddikjara, ddikjarajt, ddispjaċiha, ddum, ddumx, ddur, dedikata, dedikati, deffishom, definita, deherlek, deherli, dehrlu, dehru, demoralizzati, determinata, determinati, dettaljat, dewwaktna, deċiż, dgħajfet, dibattuta, dieħla, difnitna, diskuss, diskussa, diskussi, divulged, diżappuntat, dominata, domt, donnha, donnhom, donnu, dovuta, drah, dħalna, ejja, ejjew, emarġinati, emminx, erġa’, erġajna, erġajt, esegwiti, esportata, esprima, estiża, eċċitat, eżerċitata, fadal, fadalilha, fadlilha, fakkart, fakkret, fallejna, farrkitni, fassal, faċċata, fdati, fehemx, feraħ, fetaħ, fettilli, fetħu, feġġ, feġġew, ffaċċja, ffaċċjat, ffirmat, ffissati, fformulata, ffullati, fiergħa, fih, fihom, fisser, fissret, fixklitha, fiħsiebhom, followed, fornew, ftiehmu, gawda, gerrbu, gerrxitha, ggranfati, għadda, għaddej, għaddejja, għaddejjin, għaddejt, għaddejtlu, għaddew, għaddieli, għaddiet, għaddiex, għadek, għadha, għadhom, għadni, għadu, għadux, għajjarna, għajjat, għalqet, għamel, għamilna, għamilt, għamlet, għamlilha, għamlitilha, għamlu, għamluhielu, għamlulu, għandek, għandekx, għandha, għandhiex, għandhom, għandhomx, għandi, għandix, għandna, għandniex, għandu, għandux, għaqditx, għaqqad, għaraf, għarfitu, għarqanin, għarwenin, għazilt, għaġġieba, għażel, għażilx, għażlet, għażlu, għeb, għedna, għedt, għedtlek, għedtlu, għenitha, għenuh, għex, għid, għidtilha, għiduli, għoġbu, hawn, hawnx, hemm, hemmx, heżżeż, ibagħbsu, ibati, ibatu, ibbażat, ibbażata, ibewweġ, ibeżżqu, idaħħal, idaħħalha, iddefinixxa, iddejaqni, iddettata, iddeċidew, iddeċidiet, iddeċieda, iddeċiedew, iddeġenera, iddgħajfet, iddieħak, iddikjara, iddikjarajtu, iddikjarat, iddiskutejt, idejjaq, identifikajna, identifikati, idoqq, idur, ifaqqarhom, iferrxilha, iferrħek, iffirmat, iffriżat, ifisser, ifittex, ifittxu, igawdi, igawdu, igerger, iggravat, ikellem, ikidduna, ikissru, ikkalkolat, ikkastigat, ikkonferma, ikkonfermat, ikkonsulta, ikkronfronta, ikollha, ikollhom, ikolli, ikollna, ikollok, ikollu, ikompli, ikomplu, ilaqqgħu, ilbist, ileqq, ilha, ilhom, ili, illaqqatlek, ilmaħt, ilna, iltaqa’, iltaqgħet, iltqajt, ilu, imbejjet, imberflin, imbexxaq, imbotta, imdaqqsa, imdaqqsin, imdardar, imdawwal, imdemma, imdendel, imdorri, imdorrija, imexxi, imexxih, imexxuha, imfasslin, imfellka, imfittxa, imgħarrfa, imgħaġġel, imkemmxin, imkenna, imlaqqam, immantar, immarkati, immexxi, immorru, immur, imnaddaf, imnibbet, imnissla, imorru, impenjat, implimenta, implimentat, implimentata, imposta, impoġġi, impurtata, imqareb, imqasqsin, imsakkar, imsejħa, imsemmi, imsemmija, imsiefer, imsieken, imtliet, imur, imut, imwaqqaf, imwiegħed, imxew, imċappsa, imħaffra, imħallas, imħallsa, imħares, imħejji, imżegilgin, imżewġa, inaqqas, inbatu, inbiddlu, inbixxu, indaħħlu, indikawli, indirizza, indirizzat, indirizzata, indirizzati, induna, indur, induru, ineħħih, infakkar, infiehmu, influwenzat, influwenzati, informat, infurmat, infurmata, inghatat, ingħad, ingħata, inixxifha, injorat, inkabbru, inkabbruhom, inkellem, inkellimhom, inkisirx, inkluż, inkluża, inklużi, inkompli, inkwetat, innaddfu, innota, inqasmet, inqata’, inqegħdu, inqegħduhom, inqiesuha, inqum, insaqqu, insejjaħ, insejħilha, insejħulha, insejħulu, inserrħu, insib, insibu, insir, insista, instabet, instabu, installati, instema’, intalab, intawwlu, intejjeb, intemmet, intenni, interessati, interpretati, intervistat, intgħażlu, intitolat, intlift, introduċieni, intwerew, involut, involuta, involuti, inwaqqfuh, inxolju, inċanat, inħallih, inħalliha, inħallsu, inħallu, inħaraq, inħass, inħolqu, inħoss, inħosshom, inħossu, inħsadt, inżel, inżomm, inżommu, iparpar, ipinġi, ipoġġi, ipoġġilha, ippakkjati, ipparteċipa, ippinjat, ippreżentajtu, ippropona, ipprotestaw, ipprova, ipprovat, ipprovdielna, ippruvajt, ippubblikajt, ippubblikata, ippublikata, ippumpjat, ippuntati, iqajmu, iqatta’, iqawwi, iqerr, iqum, irabbu, iraqqgħulha, irażżnu, iressaq, irid, iridu, irmiet, irnexxa, irnexxieli, irnexxielna, irnexxielu, irranġajt, irrappreżentah, irrappreżentata, irrappurtat, irraġuna, irrepetiha, irreġistra, irreġistrata, irrid, irridu, irrifera, irrispettajt, irriżulta, irċevew, isabbatha, isakkarha, isalva, isalvawha, isbaħ, isebbaħ, isegwi, isejjaħ, isellfu, isemmi, isemmihom, isemmili, isemmuh, iservi, iservuh, isib, isimgħuni, isir, isiru, isolvu, isostni, isostnu, ispirati, issaħħan, issemma, isservi, isserviha, isseħħ, issib, issibhom, issibni, issir, issostni, issudajt, issuġġeriet, issuġġerixxa, itaptap, itejjeb, itella’, itellqu, itfa’, itfagħhom, itir, ittaffi, ittardja, ittieħdet, ittieħed, ittina, ivvutajt, iwaqqaf, iwaqqafha, iwarrbu, iwassal, iwasslu, iwerżqu, iwettaq, iwieġeb, iwissi, ixwi, ixxellfet, ixxurtjata, izappap, iċedi, iċċanfru, iċċappas, iġib, iġiblek, iġibli, iġiblu, iġorr, iġorru, iġġerragħ, iġġib, iġġiegħel, iħabbar, iħabblu, iħaddmu, iħaddnu, iħallas, iħalli, iħalltu, iħalluhom, iħammru, iħares, iħarsu, iħassarhom, iħassru, iħejju, iħobb, iħobbu, iħossu, iħufu, iżaqżaq, iżomm, iżommu, iżurha, iżżarma, iżżomm, iżżur, iżżurhom, jabbanduna, jadattaw, jaf, jaffettwa, jaffordjaw, jaffronta, jafha, jafhom, jafhomx, jafu, jafux, jafx, jagħddi, jagħfas, jagħfsu, jagħli, jagħmel, jagħmilha, jagħmilhom, jagħmililu, jagħmilli, jagħmlu, jagħmluhielha, jagħmluhiex, jagħmlulha, jagħmlulhom, jagħmluli, jagħmlux, jagħraf, jagħti, jagħtih, jagħtiha, jagħtik, jagħtina, jagħtini, jagħtu, jagħtuhom, jagħżel, jagħżlu, jagħżluha, jakkużah, jakkużawhom, jakkwistahom, jaljenak, jammettix, jantiċipaw, jappella, japplika, japplikaw, jappoġġa, jappoġġjaw, japprovawha, jaqa’, jaqbad, jaqbdu, jaqbduna, jaqbduni, jaqbel, jaqbeż, jaqbillu, jaqbilx, jaqblilhom, jaqblilniex, jaqblu, jaqdi, jaqdu, jaqgħu, jaqla’, jaqra, jaqrawhom, jaqsam, jaqsmu, jara, jarah, jaraha, jarahom, jarahomx, jaraw, jargumenta, jarmaw, jarmix, jasal, jaslu, jassigura, jassikura, jassumi, jattakka, jattendu, jattiraw, javża, jazzarda, jaċcettaw, jaċċetta, jaċċettahom, jaġġorna, jaħarbu, jaħarqu, jaħbtu, jaħdem, jaħdmu, jaħfrilha, jaħilfu, jaħraq, jaħsadna, jaħsbu, jaħsbuni, jaħseb, jaħsibha, jaħsilhom, jaħslu, jaħsluh, jbassar, jbassru, jbellgħu, jbellgħuhom, jbiddel, jbiddlu, jbiegħu, jdaħħal, jdaħħqu, jdejquh, jdendluh, jdewdu, jdumux, jdumx, jdur, jedha, jegħlbu, jegħleb, jelabora, jemerġu, jemigra, jemigraw, jemmen, jemminha, jemminx, jemmnu, jempatizza, jeqred, jerfa’, jerfagħha, jersqu, jerġa’, jerġgħu, jesegwixxi, jespandi, jeħduha, jeħduhomlu, jeħtieġ, jeħtieġu, jeħtiġilha, jeżaminaha, jeżisti, jeżistu, jfakkrek, jfawrilhom, jfettillu, jfettlilhom, jfisser, jfissirx, jfissru, jgawdi, jgawdu, jgħaddi, jgħaddihom, jgħaddilu, jgħaddu, jgħajjat, jgħajruhom, jgħallem, jgħallilhom, jgħallmek, jgħaqqad, jgħattilu, jgħawwiġha, jgħid, jgħidilna, jgħidlek, jgħidli, jgħidu, jgħidulek, jgħidulhom, jgħidulna, jgħidulu, jgħin, jgħinha, jgħinhom, jgħinu, jgħix, jgħixu, jgħodd, jgħoddu, jgħoġob, jhedded, jhewden, jheżżu, jibagħtu, jibagħtuh, jibagħtuni, jibbilanċjawli, jibbużullottjaw, jibda, jibdew, jibdilhom, jibgħat, jibilgħuhom, jibki, jibku, jibni, jibnu, jibqa’, jibqagħlux, jibqax, jibqgħu, jibqgħux, jibża’, jibżgħu, jiddandnu, jiddedika, jiddefendi, jiddefendihom, jiddejjaqx, jiddependi, jiddeskrivi, jiddeverti, jiddevertu, jiddevja, jiddeċiedi, jiddeċiedu, jiddikjara, jiddiskuti, jiddisturba, jiddobba, jiddubbaw, jiddubita, jidentifika, jidher, jidhirlu, jidhirx, jidhru, jidlam, jidwi, jidħaq, jidħlu, jidħol, jieqaf, jieqfu, jieħdu, jieħu, jifdiha, jiffavorixxi, jiffilmjaw, jiffinanzja, jiffoka, jifforma, jiffurmaw, jiffurmawha, jiffurmawx, jifhem, jifhimhomx, jifirħu, jiflihom, jiflu, jifridhom, jiftakru, jiftaħ, jiftehmu, jiftħilha, jikber, jikbru, jikkaġuna, jikkompetu, jikkomplika, jikkomponili, jikkomunika, jikkomunikaw, jikkonferma, jikkonfronta, jikkonsisti, jikkontempla, jikkontesta, jikkontestax, jikkontribwixxu, jikkonċentra, jikkonċerna, jikkoppa, jikkorrispondi, jikkritikaha, jikkritikana, jikkummenta, jikkummentali, jikkunsidra, jiksbu, jikseb, jikser, jiktbu, jikteb, jikxfu, jilgħab, jillegalizzaw, jillumina, jilmaħ, jilmentaw, jilqa’, jilqagħha, jiltagħu, jiltaqa’, jiltaqgħu, jilħaq, jilħqu, jimbuttaw, jimirħu, jimitaha, jimla, jimlew, jimmanifestaw, jimmedita, jimpatta, jimpesta, jimplikaw, jimplimentaw, jimpurtaha, jimpurtahiex, jimpurtax, jimraħ, jimtlew, jimxi, jimxu, jinbaram, jinbena, jinbeżaq, jinbidel, jinbidlu, jindaga, jindaħal, jindika, jindunax, jinfatwa, jinfed, jinfetaħ, jinfirxu, jinfixel, jinfluwenza, jinfurzaw, jingħad, jingħalaq, jingħalqu, jingħaqdu, jingħata, jingħatalek, jingħataw, jingħatax, jingħelbu, jinkiser, jinkisru, jinkiteb, jinkludu, jinkorla, jinkwadra, jinkwetaw, jinnegozja, jinqabdu, jinqala’, jinqalibx, jinqasmu, jinqdew, jinqraw, jinsab, jinsabu, jinseġ, jinsisti, jinstab, jinstabu, jinstema’, jintalbu, jintbagħtu, jintebaħ, jintefqu, jintelqu, jintemmu, jinteraġixxu, jinteressah, jinteressawni, jintervjeni, jintgħażlu, jintisġu, jintmesħu, jintmiss, jintqal, jintrabat, jintrabtu, jintuża, jinvestiga, jinvolvi, jinvolvihiex, jinvolvu, jinxef, jinxtara, jinġabrilha, jinġabru, jinħalqu, jinħareġ, jinħarġu, jinħass, jinħassu, jinħatar, jinħeba, jinħolqu, jinħtieġ, jinżamm, jinżel, jinżgħu, jippakkja, jippanikja, jipparodizza, jipparteċipa, jipparteċipaw, jippermeaw, jippersevera, jippoetiċizza, jippreferi, jippreferu, jippretendi, jippretendu, jipprevedi, jippreżenta, jippreżentaw, jippriedka, jipproduċi, jipproduċu, jipprofetizza, jippronunzjawha, jipproponu, jipprotestaw, jipproteġu, jipprova, jipprovdi, jippruvaw, jirappreżentaw, jirfed, jirfidha, jirkeb, jirkupra, jirnexxilha, jirnexxilu, jirrabja, jirrakkonta, jirrakkontalna, jirrakkuntaw, jirranġaha, jirranġalu, jirranġaw, jirrapportaw, jirrappreżenta, jirraġunaw, jirrealizzax, jirreferi, jirreferu, jirrefletti, jirrendi, jirreżisti, jirriferi, jirrifletti, jirriflettu, jirrikostruwixxi, jirriloka, jirrilokaw, jirrispetta, jirrispettaw, jirrispondi, jirrispondini, jirritorna, jirriżenja, jirriżulta, jirriżultaw, jirriżultax, jirtabu, jirċevihom, jirċievi, jirċievu, jisfar, jisfrattahulha, jisfrutta, jisimgħek, jisimgħu, jiskadi, jiskandalizzaw, jiskanta, jiskorrilha, jiskrutinja, jisma’, jismagħha, jispegaw, jispikka, jispiċċa, jispiċċaw, jispjega, jispjegali, jispjegalna, jispjegaw, jisplodi, jissejjaħ, jissejħu, jissellef, jissellfu, jissewwiex, jissieltu, jissodifa, jissodisfa, jissodisfawx, jissogra, jista, jista’, jistabbilixxi, jistadu, jistagħġeb, jistaqsi, jistaqsu, jistax, jistaġnawx, jistenna, jistennew, jistennewh, jistennieha, jistennieni, jistgħu, jistgħux, jistidinha, jistieden, jistmerr, jistqarr, jistqarrilha, jistrieħ, jistudja, jistupra, jistħoqqlu, jiswa, jiswew, jisħet, jitbiegħed, jitbissem, jitfa’, jitfaċċa, jitfaċċaw, jitfaċċax, jitfgħu, jitfgħuni, jitfihom, jitfix, jitgħallem, jitgħallmu, jitherra, jitilfu, jitilqu, jitilquha, jitkabbar, jitkabbru, jitkagħbar, jitkejjel, jitkellem, jitkellmu, jitkixxef, jitkompla, jitla’, jitlaq, jitlef, jitlifhomx, jitlifx, jitlob, jitmexxa, jitnaqqas, jitneħħew, jitnissel, jitnisslu, jitolbok, jitolbu, jitpaxxa, jitpoġġa, jitqanqal, jitqiegħdu, jitqiegħed, jitqies, jitrattaw, jitressaq, jitressqu, jittajjru, jittama, jittamawx, jittawwal, jittella’, jittellgħu, jittiekel, jittieħdu, jittieħed, jittrasforma, jitwaħħad, jitwildulhom, jitħabbru, jitħaddmu, jitħallew, jitħallewx, jitħalltu, jitħassru, jivverifikaw, jivvota, jivvotaw, jivvotawx, jivvutaw, jixorbu, jixrob, jixroblu, jixtieq, jixtiequ, jixtri, jixtru, jixtrulha, jixxandar, jixxi, jiċċaqalqu, jiċċara, jiċċelebra, jiċċettja, jiċħad, jiġbdu, jiġbor, jiġgudikaw, jiġi, jiġifieri, jiġiha, jiġri, jiġru, jiġu, jiġuha, jiġġedded, jiġġenera, jiġġeneraw, jiġġenerax, jiġġieldu, jiġġudika, jiġġustifika, jiħdulix, jiħmaru, jiħux, jiżbaljax, jiżdied, jiżfen, jiżvelax, jiżvija, jiżżewġu, jkellem, jkessħux, jkollha, jkollhom, jkollhomx, jkollna, jkollniex, jkollok, jkollokx, jkollu, jkompli, jkomplu, jkopru, jkorru, jlaħħaqx, jlesti, jlissen, jlissnu, jmexxi, jmiss, jmissu, jmur, jnisslu, joffendiha, joffri, joffru, jofrogħ, jogħla, jogħxa, jogħġobha, jogħġobkom, jogħġobni, jogħġobnix, jolqtu, jonfoq, jonfqu, jonqos, jonqosha, jonqsu, jopponu, joqgħod, joqogħdu, joqrob, joqtlu, joqtluhom, joqtol, jorbot, jorbotx, jorganizza, jorqdu, josserva, josservax, jostakolaw, joħlom, joħloq, joħnoqx, joħolqu, joħorġu, joħorġux, joħroġ, jpasprulha, jpitter, jqabbel, jqabblu, jqarraq, jqatta’, jqażżu, jqis, jqisu, jqisuhiex, jqum, jrabbi, jrid, jridu, jridux, jridx, jsabbtu, jsarrfu, jsawru, jsawwar, jsaħħan, jsaħħaħ, jsebbħu, jsegwi, jsegwix, jsejħulha, jsejħuli, jsellimli, jsemmuh, jservi, jseħħlu, jseħħu, jsib, jsibha, jsibhiex, jsibilhom, jsibu, jsibuha, jsibx, jsiefer, jsiefru, jsir, jsiru, jsirux, jsirx, jsostni, jssegwu, jtella’, jterter, juri, juru, juruhom, juruna, juża, jużaw, jużawh, jvarja, jwaqqaf, jwassal, jwasslilkom, jwasslu, jwaħħal, jwelldu, jwessa’, jwettaq, jweġibni, jweġibx, jweġġa’, jwieġeb, jxandar, jxaqqu, jxerrdu, jċedi, jġarrbu, jġegħelha, jġib, jġiblek, jġibuh, jġiegħlek, jġiegħlu, jġorr, jġorru, jħabbar, jħaddan, jħaddem, jħajjar, jħallas, jħalli, jħallix, jħallsu, jħares, jħarsu, jħawwarha, jħejji, jħobb, jħobbha, jħobbu, jħobbx, jħokk, jħossu, jħuf, jżejnu, jżewwaqha, jżewġuhom, jżomm, jżommni, jżommu, jżommuhom, jżur, kawżata, kaxkru, kellek, kellha, kellhiex, kellhom, kellhomx, kelli, kellix, kellmu, kellna, kellu, kellux, kelmitu, kiefer, kiel, kiseb, kitbilha, kitbilhom, kiteb, kkargati, kkomplikat, kkonferma, kkonfermat, kkonfermaw, kkonsidrata, kkonsultat, kkuluriti, kompla, komplejna, komplejt, komplew, kompliet, komplut, komposta, komposti, komunikati, konfermati, konvint, kredu, krew, kriet, ksejt, ksibna, ktibt, kultivati, laqagħha, laqatha, laqgħet, laqgħu, laħaq, laħqet, lebbtu, lemaħ, liebes, limitat, lmaħt, ltaqa’, ltqajna, magħdud, magħluq, magħluqa, magħluqin, magħmula, magħqud, magħquda, magħruf, magħrufa, magħġuna, magħżula, magħżulin, maqbula, maqsum, maqsuma, maqtugħ, maqtugħha, mar, marbut, marbuta, marbutin, marret, marrux, maħbuba, maħkum, maħluqa, maħnuq, maħsul, maħtuf, maħżuna, mbagħbsa, mbexxa, mbexxaq, mbiegħda, mbikkma, mdawwal, mdaħħlin, mdeffsa, mdendla, mdendlin, mdorri, megħjuna, mejjet, mejta, mejtin, meqjum, meqjus, merfugħa, messhom, mexa, mexjin, meħtieġ, meħtieġa, mfaqqa’, mferfex, mgħammed, mgħammex, mgħarbel, mgħawweġ, mgħawġa, mgħaġġel, mgħaġġla, mgħoddija, mgħottija, mhedda, mhemmx, mibdija, mibgħut, mibgħuta, mibni, mibnija, midinbin, midrubin, miet, mietet, miexi, mifhum, mifqugħ, mifrux, mifruxa, mifruxin, miftuħ, miftuħa, migruf, mikrija, miksija, miksub, miktub, miktuba, milqut, milħuqa, mimli, mimlija, mimlijin, minsuġa, mirfuda, mirżuħa, misjuba, misluħa, mistenni, mistennija, mistiedna, mistoqsi, mistur, mistura, mistħajjel, misħun, misħuta, mitfi, mitfija, mitfugħ, mitluba, mitluq, mitluqin, mitmum, mitmuma, mixgħul, mixlijin, mixtarra, mixtieq, mixtieqa, miġbud, miġbur, miżgħud, miżgħuda, miżjuda, miżrugħa, miżżewġa, mkaħħal, mlewna, mliġġma, mmarkata, mmaturatu, mmekkek, mmexxi, mmexxu, mmorru, mmudellati, mmur, mnaqqas, mneżża’, mnissla, mniżżel, modifikata, mogħnija, mogħti, mogħtija, morna, morru, mort, moħbi, moħbija, mqattgħin, mqiegħed, msakkar, msejjaħ, msemmi, msemmija, mtappna, mtliet, mudlam, muġugħa, mwarrba, mwaħħla, mwettqa, mxarrba, mxerrfa, mxiet, mċallsa, mċappsin, mċarrtin, mġannta, mġedded, mġelġla, mħabbla, mħaddan, mħawra, naf, naffronta, nafu, nafuhom, nafux, nafx, nagħlaq, nagħmel, nagħmilha, nagħmillek, nagħmillu, nagħmlu, nagħmluh, nagħmluha, nagħti, nagħtu, nagħtuha, nagħtuhom, nagħtux, nagħżlu, nammettu, napplikaw, naqas, naqbel, naqblu, naqblux, naqqarlu, naqqsu, naqra, naqraw, naqset, naqsu, naqsux, naqta’, nara, naraw, narawha, naslux, nassimilawhx, nassumu, nattiraw, nawgura, nawgurah, naċċettaw, naċċettawha, naġġorna, naħarbu, naħdmu, naħli, naħsbu, naħseb, naħsibx, nbatu, nbaxxu, nbidlet, ndaħħal, ndoqqu, ndunajt, ndur, nediet, nelenkaw, nemmen, nemmiesa, neqirdu, neqsin, nerġa’, nerġgħu, nesa, neskludix, nesprimu, nevitaw, neħduhom, neħilsuh, neħodha, neħħejna, neħħi, neżlin, nfakkar, nfaħħar, nferrħu, nfewwħu, nfittex, nforma, nfurmah, nfurmati, nfxilt, ngħaddu, ngħajjat, ngħallem, ngħarfu, ngħata, ngħatat, ngħataw, ngħatti, ngħid, ngħidilhom, ngħidlek, ngħidlu, ngħidu, ngħidulha, ngħidx, ngħinu, ngħinuhom, ngħixu, ngħoddu, nibagħtlu, nibagħtu, nibagħtuha, nibbenefikaw, nibda, nibdew, nibdlu, nibnu, nibqa’, nibqgħu, nibtu, nibża’, niddefinixxi, niddefinixxu, niddefinuhom, niddejjaq, niddikjara, niddiskutu, niddiskutuha, niddividu, nidra, nidħak, nidħlu, nidħol, niedi, nieqsa, nieħdu, nieħu, niffaċilità, niffjorixxu, niffoka, nifhem, nifhmu, niftakar, niftakru, niftaħ, niftehmu, nikbru, nikkalkula, nikkompeti, nikkomponi, nikkonferma, nikkonfermaw, nikkonċentra, nikkummentaw, nikkunsidra, nikkunsidraw, nikkunsidrax, niksbu, niktbuha, nilagħbu, nilbes, nilbisha, nilgħaq, niltaqgħu, nilħaq, nimmaġina, nimmotiva, nimxi, nimxu, nindikaw, nindunaw, ninforma, ninfurmaw, ningħata, ninjoraw, ninsa, ninsab, ninsew, ninsewx, ninsisti, ninżel, nippassiġġaw, nippermettu, nipperswadu, nippratika, nipprattikah, nippretendi, nippretendu, nipprova, nipproċedu, nippruvaw, nirbħu, nirranġawha, nirrealizza, nirrepeti, nirrifletti, nirrikapitola, nirrispetta, nirrispettaw, nirrispondi, nirrispondih, nirtogħdu, nirċievi, nisbieħu, nisfidaw, nisimgħu, nisimgħuha, nisma’, nismagħha, nispjegah, nispjegaw, nisraq, nissoponu, nissospendi, nissuġġerilu, nissuġġerixxi, nista’, nistagħġbu, nistaqsi, nistaqsieh, nistaqsih, nistax, nistennew, nistgħu, nistgħux, nistieden, nistradaw, nistudjaw, nistudjawh, nitbandlu, nitgħallem, nitgħallmu, nitkellem, nitkellmu, nitla’, nitlob, nitolbu, nitolbuh, nitqawwew, nitqaħħab, nittama, nittolleraw, nittrattawhom, nittrenja, nitwalu, nitħaddtu, nitħallat, nitħarreġ, nivverifika, nivvutaw, nixorbu, nixtieq, nixtiequ, nixtri, nixtru, nixxarrbu, nixxemxu, niċċara, niġbdu, niġbed, niġbru, niġbruhom, niġri, niġrilha, niżirgħu, niżlet, niżlitx, niżvantaġġawwx, niżżel, nkabbruha, nkisritx, nkitbu, nkomplu, nkorporat, nlaħħaq, nnaqqsu, nobdihiex, nogħdu, nogħnos, nominat, noqgħod, noqogħdu, noqtol, norganizzaw, norqod, norqodx, nosservawx, noħbol, noħlom, noħolmu, noħolqu, noħorġu, noħroġ, nqabbluha, nqabdux, nqatlu, nqattgħu, nqdejt, nqegħdu, nqegħduhom, nqisu, nsaqqu, nsaħħu, nsejt, nsejħulha, nsellmu, nsib, nsibu, nsibuhom, nsibx, nsista, nstabu, nstema’, ntawlux, ntebħet, ntefgħu, ntfiet, ntgħażlet, ntgħażlu, ntlaqgħetx, ntlaqtu, ntqalet, nuri, nurihom, nużaw, nviżtani, nvoluti, nvolvejt, nwieġbu, nxifna, nxteredt, nzertawx, nġabret, nġib, nġibed, nħabbu, nħallihom, nħalltux, nħallu, nħallux, nħasset, nħoloq, nħoss, nħossu, nħossx, nħsadt, nżellaq, nżid, nżommu, nżur, offra, offrew, offrielu, offriet, okkupat, okkupati, opera, operajt, operajtha, operajtu, oppost, organizza, organizzat, organizzati, organizzaw, osservat, osservata, osservati, ossessjonat, ostakolaw, pejpu, pinġew, poġġa, poġġejt, poġġejtha, poġġew, pparteċipajt, pprefera, ppreżentat, ppreżentata, pprojbita, pprojbiti, pprotestat, pproċediet, ppruvajtx, ppubblikajt, ppubblikat, ppubblikata, ppubblikati, ppuntajna, premeditat, prova, provdilhomx, pubblikat, qabad, qabadha, qabadna, qabbadni, qabditni, qabeż, qablu, qabżitilha, qafel, qagħadx, qagħditx, qal, qala’, qalet, qalgħetni, qalha, qalilha, qalilhom, qalilna, qalli, qallieb, qallu, qaltilhom, qaltli, qaltlu, qalu, qaluli, qalulu, qam, qattagħha, qattajt, qattajtulha, qattgħu, qgħaditx, qiegħed, qisha, qisna, qisni, qisu, qlibt, qomt, qrajt, qras, qtajna, ra, rabathom, raffinati, rajna, rajtek, rappreżentat, rappreżentata, raqad, ratifikata, raw, rawha, rebbieħ, rebħet, relatat, relatati, resaq, resaqx, resqu, reġa’, reġgħet, reġgħu, reġistrata, ridux, ried, riedu, riedux, riedx, rieqed, riesqa, riformat, rikeb, rikjest, rikoverat, ripetut, rnexxielhom, rnexxieli, rnexxielna, rnexxielu, rrakontatlu, rrappurtawlu, rrassenja, rrepetiet, rrid, rridu, rridux, rriferejna, rrifjuta, rritorna, rriżenja, rriżenjax, rriżumiet, rċevejna, rċeviet, rċieva, sab, sabet, sabitli, sabu, sabulu, sama’, saqsieha, saqsietha, sar, saret, saritlu, saritx, saru, sarux, sarx, saħaq, saħħan, saħħanha, saħħitu, saħħru, sedated, segwiti, sejjaħ, sejjer, sejrin, sellem, sellmitilhom, semagħha, semgħu, semma, semmejt, semmix, serrħitu, servejt, servietu, seta, seta’, setax, setgħet, setgħetx, setgħu, setgħux, seħħ, seħħet, sfrenata, sibt, sibtha, siefer, siekta, silifni, sirna, sirt, skarnat, skejtna, skopra, skullat, skunċertata, smajna, smajt, sodisfatta, solviet, sorpriż, sospiż, sospiża, sostenuta, sostitwit, sostna, sostnew, sostniet, sottomessi, soġġetti, sparpaljati, spiċċa, spiċċajna, spiċċat, spiċċaw, spjega, spjegat, sploda, ssalvagwardat, ssalvagwardati, ssawwar, ssaħħaħ, ssegwi, ssemma, sservi, ssib, ssibni, ssibx, ssiefer, ssir, ssirlu, stabbilit, stabbilita, stabbiliti, stajt, stajtx, staqsa, staqsejtu, staqsew, staqsieha, staqsietu, staġnata, stilizzata, stima, stmat, stqarr, stqarret, straħ, strutturat, stħajjel, swew, swiet, swietli, ta, tabbanduna, taddotta, taf, tafu, tafx, taghom, tagħhomlu, tagħlaq, tagħmel, tagħmilli, tagħmillu, tagħmilna, tagħmlilna, tagħmlu, tagħraf, tagħti, tagħtina, tagħtini, tagħtix, tagħtu, tagħtuni, tagħżel, taha, tajt, takkużawna, talab, talabna, talbet, talbitha, talbu, taljena, tammonta, tana, tappella, tapplika, tappoġġja, tappoġġjah, tappunta, taptap, taqbad, taqbel, taqbeż, taqbilx, taqla’, taqra, taqrah, taqraha, taqsam, taqta’, tar, tara, tarahom, taraw, tarawh, tarawha, tarawhom, tarmi, tasal, tassikuraha, tat, tattendi, tatu, taw, tawha, tawhom, tawni, taċċertaw, taħa, taħarqu, taħbihom, taħdem, taħfirha, taħrab, taħraq, taħsad, taħseb, taħx, tbegħdu, tbiddel, tbiddilx, tbiegħdek, tbielet, tbigħ, tbissem, tbissmet, tbus, tefgħatni, tefgħet, tefgħu, tefgħuhom, tefgħuna, tektek, tela, tela’, telaq, telgħatlu, telgħin, telgħu, telqu, temenda, temm, temmen, temmet, tenfasizza, tenna, terġa’, terġax, terġgħux, tesa, tesplora, testendi, tevalwa, tevita, teħtieġ, teżisti, teżistix, tfakkrek, tfaċċat, tfeġġ, tfisser, tfissru, tfixkilt, tfuħ, tgawdi, tgħaddi, tgħallem, tgħallimt, tgħallmu, tgħammar, tgħannaq, tgħannqu, tgħarrafhomx, tgħawweġ, tgħid, tgħidha, tgħidilna, tgħidlu, tgħidulna, tgħidux, tgħidx, tgħin, tgħinha, tgħinu, tgħix, tgħodd, thedded, tibda, tibgħatli, tibqa’, tibqax, tibżax, tiddefinixxi, tiddependi, tiddetta, tiddeċiedi, tiddi, tiddipendi, tiddiskuti, tiddiversifika, tidher, tidhirx, tidwi, tidħol, tiela’, tieqaf, tieħu, tiffaċċja, tiffissa, tiffunzjona, tifggħu, tifhem, tifhmu, tifraħ, tiftakar, tiftaħ, tiftaħhom, tiggosta, tikber, tikbirx, tikkastiga, tikkonstistwixxi, tikkopja, tikkorrispondi, tikkunsidra, tikseb, tikser, tikteb, tikxef, tilef, tilfet, tilfu, tilgħab, tilifha, tiltaqa’, tilħaq, timbuttak, timmanifesta, timplika, timtela, timxi, tinbena, tinbet, tinbidel, tinbiegħ, tindika, tinfetaħ, tinformana, tinftiehem, tinganna, tingħata, tingħi, tinjora, tinkiser, tinkludix, tinnegax, tinnota, tinqabad, tinqabadx, tinqala’, tinqara, tinqasam, tinsa, tinsab, tinsisti, tinstama’, tintalab, tintavola, tintebaħ, tintemm, tintensifika, tintervista, tintgħażel, tintuża, tinvadilu, tinvestiga, tinxef, tinxtorob, tinħall, tinħamel, tinħasel, tinħass, tinħeba, tinżera’, tipparteċipa, tipparteċipax, tippnotizzak, tippoża, tipproponi, tipprova, tipprovdi, tipprovdix, tipprovoka, tippruvah, tirbaħ, tirmixkahom, tirnexxi, tirrakkmah, tirrakkonta, tirrakkontahom, tirrakkontalek, tirrametti, tirrappreżenta, tirreferi, tirrendi, tirrevedi, tirriferi, tirrifletti, tirrikmanda, tirrikonċilja, tirrikorri, tirrilaxxa, tirrispondi, tirtira, tiskanta, tiskopri, tisma’, tismagħha, tispikka, tispiċċa, tispiċċax, tispjega, tissabbar, tisseduċih, tissejjaħ, tissielet, tissikkani, tissimbolizza, tissodisfa, tissuġġerixxi, tista’, tistabilizza, tistax, tistenna, tistgħu, tistħajjel, tiswielu, titfa’, titfagħhom, titfagħna, titfax, titfaċċa, titgħallem, titkellem, titlaq, titlob, titlobx, titmexxa, titneħħa, titolbu, titqarraq, titqassam, tittieħed, tittrattah, titwaqqaf, titwarrab, titwessa’, titwettaq, titwikka, titħalla, titħarreġ, tixbaħ, tixgħel, tixhed, tixjieħ, tixref, tixtieq, tixtiequ, tixtri, tiċċarġja, tiġbidlu, tiġbor, tiġi, tiġri, tiġu, tiġġeneralizza, tiġġennen, tiġġustifika, tiżdied, tiżloq, tiżviluppa, tiżżewweġ, tiżżewwiġx, tkabbar, tkattarlu, tkejjilha, tkellem, tkellimt, tkellmu, tkellmux, tkewwes, tkompli, tkopri, tlabna, tlabt, tlajtx, tlaqt, tlibbisni, tlifna, tmarrad, tmellsu, tmexxi, tmexxiet, tmiss, tmur, tneħħi, tneħħiet, tniedi, tnixxef, tnixxi, tniġġeż, tobogħdu, toffri, togħġobni, tokkupa, tolqot, topera, toqgħod, toqrob, torqod, tospita, tossessjona, toħloq, toħroġ, toħroġx, tpoġġa, tpoġġew, tqanqlet, tqassam, tqaxxrux, tqiegħed, tqieset, tqis, trabba, trabbiet, tratta, trattat, trażżan, tressqu, trewwaħ, trid, tridu, tridx, ttegħem, ttejjeb, ttellgħet, tteħditx, ttieħdet, ttieħdu, ttrattata, turi, turih, tuġagħha, tuġgħu, tuża, twaqqaf, twaqqfet, twaqqfu, twarrab, twassal, twassalhom, twaħħadna, twelidt, twelled, twettaq, twittilu, tħabbar, tħabblu, tħaddan, tħaddem, tħaffef, tħalli, tħalliet, tħallietx, tħallihom, tħallini, tħallsu, tħalltu, tħammar, tħammarli, tħaqqaqha, tħares, tħassar, tħassret, tħawwad, tħejji, tħeġġeġ, tħobb, tħobbu, tħoss, tħossha, tħuf, uploaded, urew, urieha, uża, użata, varat, varjat, varjata, verifikata, vvota, vvutali, waqa’, waqaf, waqfu, waqgħet, waqqaf, waqqafha, waqqfet, wasal, wasalna, waslet, waslu, wassal, wasslet, wasslitu, wasslu, waħħlet, waħħlu, wegħedha, weqfin, wera, wettaq, wettaqt, wettqu, weġibna, weġibtu, weġġa’, weġġajtu, wiegħdet, wieqaf, wieqfa, wiesa’, wieġbet, wieġeb, wissiet, wrew, wrewh, wriet, wrietni, xaba’, xagħlet, xehed, xejjirlu, xenglu, xieraq, xogħlu, xolt, xorob, xtaqet, xtaqna, xtaqt, xtaqu, xtara, xterdu, xtralu, xxellef, ċarrtu, ċeda, ċedut, ċemplu, ċentralizzat, ċkien, ċċajpret, ċċappas, ċċarġjatx, ċċaħħad, ċċirkolata, ġab, ġabar, ġabitilna, ġabuh, ġabx, ġagħlitha, ġagħluhom, ġara, ġarrab, ġbart, ġbidt, ġej, ġejja, ġejjin, ġejt, ġew, ġewwiena, ġewx, ġibidlu, ġibt, ġie, ġiegħlu, ġieni, ġiet, ġietni, ġietx, ġralhom, ġralu, ġrew, ġriet, ġġiegħel, ġġiegħlu, ġġilidt, Ħalef, Ħali, Ħallieh, Ħallietna, Ħallihom, Ħalluhom, Ħarist, Ħassejtni, ħa, ħabbar, ħabbat, ħadem, ħadet, ħadha, ħadhiex, ħadmet, ħadmu, ħadt, ħadtha, ħadu, ħaduha, ħajjarni, ħalla, ħallejna, ħallejtu, ħalli, ħalliet, ħallietni, ħallietu, ħallih, ħarbtet, ħarbu, ħares, ħareġ, ħariġx, ħarset, ħarsu, ħarġet, ħarġitx, ħarġu, ħasbet, ħasditni, ħasditu, ħasibha, ħass, ħassejna, ħassejt, ħassejtha, ħassejtnix, ħasset, ħassew, ħassu, ħax, ħbatt, ħejjiet, ħerġin, ħeġġet, ħieles, ħielsa, ħiereġ, ħierġa, ħlomt, ħolom, ħoloq, ħolqu, ħriġt, ħsibt, żamm, żammew, żammewh, żbaljata, żid, żied, żlugati, żommuni, żrajt, żvantaġġjat, żvela, żvelat, żvelata, żviluppata, żviluppati, żżewwiġt, żżomm, żżur.

VERB does not occur with any features.

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 17 different relations: root (1526; 24% instances), acl (1195; 19% instances), xcomp (1180; 18% instances), conj (841; 13% instances), advcl (742; 12% instances), ccomp (547; 9% instances), parataxis (161; 3% instances), amod (124; 2% instances), discourse (21; 0% instances), csubj (20; 0% instances), case (10; 0% instances), obl (10; 0% instances), nmod:poss (3; 0% instances), obj (3; 0% instances), compound (1; 0% instances), nmod (1; 0% instances), obl:arg (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 14 different parts of speech: VERB (3102; 49% instances), (1526; 24% instances), NOUN (1194; 19% instances), PRON (228; 4% instances), ADJ (158; 2% instances), PROPN (58; 1% instances), ADV (44; 1% instances), AUX (27; 0% instances), DET (17; 0% instances), X (14; 0% instances), NUM (10; 0% instances), INTJ (4; 0% instances), SYM (3; 0% instances), ADP (1; 0% instances)

327 (5%) VERB nodes are leaves.

1024 (16%) VERB nodes have one child.

1462 (23%) VERB nodes have two children.

3573 (56%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 12.

Children of VERB nodes are attached using 38 different relations: punct (2562; 14% instances), mark (2322; 13% instances), obl (2169; 12% instances), nsubj (1756; 10% instances), obj (1620; 9% instances), xcomp (1304; 7% instances), advmod (1033; 6% instances), cc (818; 4% instances), conj (803; 4% instances), advcl (758; 4% instances), aux (630; 3% instances), ccomp (534; 3% instances), advmod:neg (428; 2% instances), aux:part (337; 2% instances), obl:arg (301; 2% instances), nsubj:pass (215; 1% instances), parataxis (131; 1% instances), cop (127; 1% instances), discourse (118; 1% instances), obl:agent (100; 1% instances), aux:pass (86; 0% instances), iobj (77; 0% instances), aux:neg (58; 0% instances), list (40; 0% instances), compound (35; 0% instances), vocative (29; 0% instances), case (27; 0% instances), csubj (13; 0% instances), dislocated (7; 0% instances), case:det (6; 0% instances), amod (5; 0% instances), det (5; 0% instances), expl (5; 0% instances), dep (2; 0% instances), nmod:poss (2; 0% instances), acl (1; 0% instances), appos (1; 0% instances), goeswith (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 17 different parts of speech: NOUN (4854; 26% instances), VERB (3102; 17% instances), PUNCT (2562; 14% instances), SCONJ (2196; 12% instances), AUX (1246; 7% instances), ADV (1161; 6% instances), PRON (948; 5% instances), CCONJ (820; 4% instances), PROPN (521; 3% instances), PART (427; 2% instances), ADJ (175; 1% instances), ADP (151; 1% instances), NUM (139; 1% instances), X (55; 0% instances), SYM (40; 0% instances), DET (39; 0% instances), INTJ (30; 0% instances)