home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Maltese-MUDT: POS Tags: PRON

There are 1 PRON lemmas (6%), 152 PRON types (2%) and 2321 PRON tokens (5%). Out of 17 observed tags, the rank of PRON is: 11 in number of lemmas, 7 in number of types and 7 in number of tokens.

The 10 most frequent PRON lemmas: _

The 10 most frequent PRON types: dan, din, hu, tiegħu, dawn, dak, huma, hi, x’, huwa

The 10 most frequent ambiguous lemmas: _ (NOUN 8526, VERB 6386, ADP 5372, PUNCT 4729, DET 3602, SCONJ 2647, PRON 2321, ADJ 2313, ADV 1788, AUX 1690, PROPN 1545, CCONJ 1525, NUM 600, PART 473, X 339, SYM 241, INTJ 65)

The 10 most frequent ambiguous types: hu (PRON 131, AUX 2), hi (PRON 76, AUX 1), x’ (PRON 68, ADV 8, DET 1), xejn (PRON 35, ADV 5), ħadd (PRON 33, NUM 1), kif (ADV 104, PRON 21, CCONJ 7), fih (PRON 15, VERB 2), xi (DET 144, PRON 13, ADV 7), fihom (PRON 8, VERB 3), kemm (ADV 33, CCONJ 6, PRON 6)

Morphology

The form / lemma ratio of PRON is 152.000000 (the average of all parts of speech is 474.588235).

The 1st highest number of forms (152) was observed with the lemma “_”: Dar-, Daż-, Kullħadd, aħna, bejni, bejniethom, bejnietna, bih, biha, bihom, bija, bik, bina, bħalha, bħali, dak, dal-, dan, das-, dawk, dawn, did-, dik, dil-, din, dis-, dwarhom, dwaru, fejn, fhiex, fiex, fih, fiha, fihom, fosthom, fuqha, fuqhom, fuqi, fuqu, fuqħa, għala, għalih, għaliha, għalihom, għalija, għalina, għandha, għandi, għandna, għandu, hi, hiex, hija, hu, huma, humiex, huwa, huwiex, hux, ilkoll, imkien, infushom, inhi, inhu, inhuma, innifsu, int, inti, intom, jien, jiena, kemm, kemm-il, kif, kollox, kontrihom, kulma, kulmin, kulħadd, lejh, lejha, lejhom, lejja, liema, lilek, lilha, lilhom, lili, lilu, lkoll, madwarha, madwari, magħha, magħhom, magħna, matulha, maġenbu, miegħi, miegħu, min, minfloku, mingħajrha, mingħaliha, mingħalija, mingħandhom, mingħandħom, minna, minnek, minnha, minnhom, minni, minnu, nfisha, nnifisha, nnifsi, nnifsu, qribu, quddiemhom, quddiemu, ruħha, ruħhom, ruħi, ruħkom, ruħna, ruħu, skontha, skontu, stess, tagħha, tagħhom, tagħkom, tagħna, taħthom, taħtna, tiegħek, tiegħi, tiegħu, warajh, warajha, warajhom, warajja, x’, xejn, xi, xiex, xinhu, xulxin, ħadd, ħaddiehor, ħaddieħor, ħdejhom, ħdejja.

PRON does not occur with any features.

Relations

PRON nodes are attached to their parents using 27 different relations: nsubj (477; 21% instances), det (406; 17% instances), nmod:poss (301; 13% instances), obl (295; 13% instances), cop (287; 12% instances), obj (155; 7% instances), nmod (127; 5% instances), obl:arg (64; 3% instances), root (52; 2% instances), conj (29; 1% instances), iobj (21; 1% instances), fixed (16; 1% instances), nsubj:pass (13; 1% instances), acl (12; 1% instances), expl (12; 1% instances), cc (11; 0% instances), ccomp (10; 0% instances), advcl (8; 0% instances), obl:agent (7; 0% instances), xcomp (6; 0% instances), appos (4; 0% instances), mark (3; 0% instances), dep (1; 0% instances), discourse (1; 0% instances), parataxis (1; 0% instances), reparandum (1; 0% instances), vocative (1; 0% instances)

Parents of PRON nodes belong to 13 different parts of speech: NOUN (1055; 45% instances), VERB (948; 41% instances), ADJ (118; 5% instances), PRON (55; 2% instances), (52; 2% instances), ADV (29; 1% instances), NUM (20; 1% instances), PROPN (16; 1% instances), DET (11; 0% instances), AUX (6; 0% instances), X (6; 0% instances), ADP (4; 0% instances), SYM (1; 0% instances)

1771 (76%) PRON nodes are leaves.

322 (14%) PRON nodes have one child.

128 (6%) PRON nodes have two children.

100 (4%) PRON nodes have three or more children.

The highest child degree of a PRON node is 10.

Children of PRON nodes are attached using 29 different relations: case (226; 23% instances), acl (200; 21% instances), punct (109; 11% instances), nsubj (46; 5% instances), conj (41; 4% instances), nmod (37; 4% instances), det (34; 4% instances), ccomp (33; 3% instances), advmod (29; 3% instances), cc (29; 3% instances), cop (29; 3% instances), mark (23; 2% instances), discourse (18; 2% instances), fixed (16; 2% instances), advcl (15; 2% instances), appos (15; 2% instances), nmod:poss (11; 1% instances), obl (11; 1% instances), aux:neg (9; 1% instances), amod (6; 1% instances), csubj (6; 1% instances), case:det (5; 1% instances), advmod:neg (4; 0% instances), parataxis (4; 0% instances), vocative (3; 0% instances), aux:part (1; 0% instances), compound (1; 0% instances), dep (1; 0% instances), list (1; 0% instances)

Children of PRON nodes belong to 17 different parts of speech: ADP (232; 24% instances), VERB (228; 24% instances), NOUN (113; 12% instances), PUNCT (109; 11% instances), ADV (60; 6% instances), PRON (55; 6% instances), AUX (34; 4% instances), DET (34; 4% instances), CCONJ (32; 3% instances), SCONJ (21; 2% instances), ADJ (20; 2% instances), PROPN (9; 1% instances), X (5; 1% instances), NUM (4; 0% instances), PART (3; 0% instances), INTJ (2; 0% instances), SYM (2; 0% instances)