home edit page issue tracker

This page still pertains to UD version 1.

Person: person

Description

Person is typically feature of personal and possessive pronouns / determiners, and of verbs. On verbs it is in fact an agreement feature that marks the person of the verb’s subject. Person is further used as a layered feature for possessives, for further informations, see Person[psor] and Person[psed].

1: First person

First person refers towards me, us, etc.

Examples

# sentence-text: Millainen minä olen?
1    Millainen    millainen    ADJ   A    Case=Nom|Degree=Pos|Number=Sing 0    root  _    _
2    minä  minä  PRON  Pron  Case=Nom|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs   1    nsubj:cop    _
    _
3    olen  olla  VERB  V    Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act 1    cop
   _    SpaceAfter=No
4    ?    ?    PUNCT  Punct  _    1    punct  _    _

2: First person

Second person refers towards you, away from us but still within reference.

Examples

# sentence-text: Toivon, että teillä kaikilla on ollut erinomainen loma, ja toivotan teille antoisaa työskentelyjaksoa
 tänä parlamenttimme vaalikauden viimeisenä vuonna.
1    Toivon toivoa VERB  V    Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act 0    root
  _    SpaceAfter=No
2    ,    ,    PUNCT  Punct  _    7    punct  _    _
3    että  että  SCONJ  C    _    7    mark  _    _
4    teillä sinä  PRON  Pron  Case=Ade|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs   7    nmod:own    _
    _
5    kaikilla    kaikki PRON  Pron  Case=Ade|Number=Plur|PronType=Ind    4    det   _    _
6    on   olla  AUX   V    Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act 7    aux
   _    _
7    ollut  olla  VERB  V    Case=Nom|Degree=Pos|Number=Plur|PartForm=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass 1
    ccomp  _    _
8    erinomainen   erinomainen   ADJ   A    Case=Nom|Degree=Pos|Number=Sing 9    amod  _    _
9    loma  loma  NOUN  N    Case=Nom|Number=Sing  7    nsubj  _    SpaceAfter=No
~~̃~

### `3`: Third person

Third person refers to thing or things outside the frame of reference, him, 
them and so forth.

#### Examples

* [fi] _hän juoksee_ "he runs", _he juoksevat_ "they run"

~~~ conllu
# sentence-text: Molemmat olivat kovin kiinnostuneita ja he olivatkin heti ottaneet yhteyttä tutkimusvastaavaan, joka oli sanonut isäni täyttävän kaikki kriteerit.
1    Molemmat    molemmat    PRON  Pron  Case=Nom|Number=Plur|PronType=Ind    4    nsubj:cop
    _    _
2    olivat olla  VERB  V    Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 4    cop
   _    _
3    kovin  kovin  ADV   Adv   _    4    advmod _    _
4    kiinnostuneita kiinnostunut  ADJ   A    Case=Par|Degree=Pos|Number=Plur 0    root  _    _
5    ja   ja   CONJ  C    _    4    cc   _    _
6    he   hän   PRON  Pron  Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs   9    nsubj  _    _
7    olivatkin    olla  AUX   V    Clitic=Kin|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act   9    aux   _    _
8    heti  heti  ADV   Adv   _    9    advmod _    _
9    ottaneet    ottaa  VERB  V    Case=Nom|Degree=Pos|Number=Plur|PartForm=Past|VerbForm=Part|Voice=Act
  4    conj  _    _
10   yhteyttä    yhteys NOUN  N    Case=Par|Number=Sing  9    dobj  _    _
11   tutkimusvastaavaan   tutkimus#vastaava    NOUN  N    Case=Ill|Number=Sing  10   nmod  _
    SpaceAfter=No
12   ,    ,    PUNCT  Punct  _    15   punct  _    _
13   joka  joka  PRON  Pron  Case=Nom|Number=Sing|PronType=Rel    15   nsubj  _    _
14   oli   olla  AUX   V    Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 15   aux
   _    _
15   sanonut sanoa  VERB  V    Case=Nom|Degree=Pos|Number=Sing|PartForm=Past|VerbForm=Part|Voice=Act  11
   acl:relcl    _    _
16   isäni  isä   NOUN  N    Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1  17   nsubj  _
    _
17   täyttävän    täyttää VERB  V    Case=Gen|Degree=Pos|Number=Sing|PartForm=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act
  15   xcomp:ds    _    _
18   kaikki kaikki PRON  Pron  Case=Nom|Number=Sing|PronType=Ind    19   det   _    _
19   kriteerit    kriteeri    NOUN  N    Case=Nom|Number=Plur  17   dobj  _    SpaceAfter=No
20   .    .    PUNCT  Punct  _    4    punct  _    _

Person in other languages: [bg] [bm] [cs] [en] [eu] [fi] [fr] [ga] [hu] [hy] [it] [kpv] [myv] [pcm] [pt] [ru] [sl] [sv] [tr] [u] [uk] [urj]