home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-FicTree: POS Tags: ADJ

There are 2998 ADJ lemmas (22%), 5710 ADJ types (21%) and 10899 ADJ tokens (7%). Out of 16 observed tags, the rank of ADJ is: 3 in number of lemmas, 3 in number of types and 6 in number of tokens.

The 10 most frequent ADJ lemmas: celý, malý, velký, jiný, starý, rád, druhý, dobrý, první, další

The 10 most frequent ADJ types: první, celý, rád, další, jiného, poslední, malé, celé, celou, velké

The 10 most frequent ambiguous lemmas: rád (ADJ 150, ADV 27), známý (ADJ 42, NOUN 5), milý (ADJ 26, NOUN 3), chudý (ADJ 16, NOUN 1), nemocný (ADJ 13, NOUN 2), mužský (ADJ 7, NOUN 2), dospělý (NOUN 12, ADJ 5), vedoucí (NOUN 19, ADJ 4), jeden (NUM 382, ADJ 3), taneční (ADJ 3, NOUN 1)

The 10 most frequent ambiguous types: stará (ADJ 21, VERB 5), drobné (ADJ 6, NOUN 1), milý (ADJ 3, NOUN 2), vysoká (ADJ 4, NOUN 1), černá (ADJ 4, VERB 1), živí (ADJ 4, VERB 1), Milí (ADJ 4, NOUN 1), zelená (ADJ 4, VERB 1), ženské (ADJ 4, NOUN 2), Mašínovi (ADJ 3, PROPN 1)

Morphology

The form / lemma ratio of ADJ is 1.904603 (the average of all parts of speech is 1.970842).

The 1st highest number of forms (20) was observed with the lemma “starý”: nejstarší, nejstaršího, nejstarším, nejstaršímu, starou, stará, staré, starého, starém, starému, starý, starých, starým, starými, starší, starších, staršího, starším, staří, stár.

The 2nd highest number of forms (20) was observed with the lemma “velký”: největší, největších, největšího, největším, nevelká, nevelký, velcí, velkou, velká, velké, velkého, velkém, velký, velkých, velkým, velkýma, velkými, větší, větších, většímu.

The 3rd highest number of forms (19) was observed with the lemma “dobrý”: dobrou, dobrá, dobré, dobrého, dobrém, dobrému, dobrý, dobrých, dobrým, dobrými, dobří, lepší, lepším, lepšímu, nejlepší, nejlepších, nejlepšího, nejlepším, nejlepšímu.

ADJ occurs with 16 features: Gender (10889; 100% instances), Number (10889; 100% instances), Case (10334; 95% instances), Polarity (10316; 95% instances), Degree (9490; 87% instances), Animacy (4616; 42% instances), VerbForm (582; 5% instances), Voice (582; 5% instances), Variant (556; 5% instances), NumType (360; 3% instances), Aspect (263; 2% instances), Tense (263; 2% instances), Gender[psor] (221; 2% instances), Poss (221; 2% instances), Style (26; 0% instances), Hyph (6; 0% instances)

ADJ occurs with 34 feature-value pairs: Animacy=Anim, Animacy=Inan, Aspect=Imp, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Ins, Case=Loc, Case=Nom, Case=Voc, Degree=Cmp, Degree=Pos, Degree=Sup, Gender=Fem, Gender=Masc, Gender=Neut, Gender[psor]=Fem, Gender[psor]=Masc, Hyph=Yes, NumType=Mult,Sets, NumType=Ord, NumType=Sets, Number=Dual, Number=Plur, Number=Sing, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Poss=Yes, Style=Coll, Tense=Pres, Variant=Short, VerbForm=Part, Voice=Act, Voice=Pass

ADJ occurs with 354 feature combinations. The most frequent feature combination is Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos (1094 tokens). Examples: celá, malá, stará, hnědá, jediná, hlavní, šedá, krásná, nahá, šedohnědá

Relations

ADJ nodes are attached to their parents using 22 different relations: amod (8050; 74% instances), conj (841; 8% instances), root (655; 6% instances), xcomp (414; 4% instances), dep (156; 1% instances), ccomp (155; 1% instances), obj (123; 1% instances), advcl (109; 1% instances), appos (87; 1% instances), acl:relcl (67; 1% instances), nsubj (57; 1% instances), obl (57; 1% instances), obl:arg (41; 0% instances), acl (28; 0% instances), csubj (24; 0% instances), orphan (22; 0% instances), parataxis (6; 0% instances), iobj (3; 0% instances), csubj:pass (1; 0% instances), nmod (1; 0% instances), nsubj:pass (1; 0% instances), vocative (1; 0% instances)

Parents of ADJ nodes belong to 13 different parts of speech: NOUN (7971; 73% instances), VERB (1082; 10% instances), (655; 6% instances), ADJ (631; 6% instances), PRON (207; 2% instances), DET (150; 1% instances), PROPN (109; 1% instances), NUM (34; 0% instances), ADV (32; 0% instances), PART (18; 0% instances), AUX (7; 0% instances), X (2; 0% instances), SCONJ (1; 0% instances)

7547 (69%) ADJ nodes are leaves.

1412 (13%) ADJ nodes have one child.

463 (4%) ADJ nodes have two children.

1477 (14%) ADJ nodes have three or more children.

The highest child degree of a ADJ node is 11.

Children of ADJ nodes are attached using 34 different relations: punct (2173; 24% instances), cop (1202; 13% instances), advmod (1089; 12% instances), conj (875; 10% instances), nsubj (633; 7% instances), cc (619; 7% instances), obl (605; 7% instances), obl:arg (355; 4% instances), mark (312; 3% instances), advcl (253; 3% instances), aux:pass (138; 2% instances), case (130; 1% instances), advmod:emph (114; 1% instances), aux (104; 1% instances), csubj (103; 1% instances), nsubj:pass (82; 1% instances), dep (63; 1% instances), expl:pv (50; 1% instances), ccomp (34; 0% instances), xcomp (34; 0% instances), obj (24; 0% instances), appos (22; 0% instances), det (20; 0% instances), nmod (19; 0% instances), amod (18; 0% instances), acl:relcl (15; 0% instances), orphan (13; 0% instances), vocative (11; 0% instances), discourse (7; 0% instances), csubj:pass (4; 0% instances), nummod (4; 0% instances), parataxis (2; 0% instances), expl:pass (1; 0% instances), flat (1; 0% instances)

Children of ADJ nodes belong to 16 different parts of speech: PUNCT (2173; 24% instances), AUX (1452; 16% instances), NOUN (1306; 14% instances), ADV (1115; 12% instances), ADJ (631; 7% instances), CCONJ (611; 7% instances), VERB (555; 6% instances), PRON (310; 3% instances), SCONJ (302; 3% instances), DET (294; 3% instances), PART (170; 2% instances), ADP (130; 1% instances), PROPN (61; 1% instances), NUM (17; 0% instances), INTJ (1; 0% instances), X (1; 0% instances)