home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-FicTree: POS Tags: VERB

There are 3603 VERB lemmas (26%), 9266 VERB types (34%) and 24996 VERB tokens (15%). Out of 16 observed tags, the rank of VERB is: 2 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: mít, být, moci, říci, chtít, vědět, stát, jít, muset, dát

The 10 most frequent VERB types: je, řekl, má, měl, mám, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl

The 10 most frequent ambiguous lemmas: být (AUX 6481, VERB 1007, PRON 1), stát (VERB 329, NOUN 4, AUX 1), jít (VERB 318, AUX 1), růst (VERB 24, NOUN 2), bývat (AUX 35, VERB 11), obrat (NOUN 2, VERB 2), drát (NOUN 7, VERB 1)

The 10 most frequent ambiguous types: je (AUX 619, VERB 244, PRON 228), (VERB 186, DET 12), bylo (AUX 153, VERB 96), byl (AUX 288, VERB 64), byla (AUX 201, VERB 68), jsi (AUX 101, VERB 60), není (AUX 89, VERB 49), být (AUX 103, VERB 45), jsou (AUX 121, VERB 29), bude (AUX 131, VERB 37)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 2.571746 (the average of all parts of speech is 1.973228).

The 1st highest number of forms (35) was observed with the lemma “být”: Nebudeš, bude, budeme, budete, budou, by, bych, byl, byla, byli, bylo, byly, bys, být, je, jsem, jsi, jsme, jsou, jste, nebude, nebudou, nebudu, nebyl, nebyla, nebyli, nebylo, nebyly, nebýt, nejsem, nejsme, nejsou, nejste, není, si.

The 2nd highest number of forms (31) was observed with the lemma “jít”: Jda, Pojďme, jde, jdeme, jdete, jdeš, jdi, jdou, jdu, jděte, jít, nejde, nejdou, nejdu, nepůjde, nepůjdu, nešel, nešla, nešlo, nešly, pojď, pojďte, půjde, půjdeme, půjdeš, půjdu, šel, šla, šli, šlo, šly.

The 3rd highest number of forms (28) was observed with the lemma “moci”: moci, moct, mohl, mohla, mohli, mohlo, mohly, mohou, mohu, může, můžeme, můžete, můžeš, můžou, můžu, nemohl, nemohla, nemohli, nemohlo, nemohly, nemohou, nemohu, nemůže, nemůžeme, nemůžete, nemůžeš, nemůžou, nemůžu.

VERB occurs with 11 features: VerbForm (24996; 100% instances), Polarity (24985; 100% instances), Number (21865; 87% instances), Tense (21384; 86% instances), Voice (21384; 86% instances), Gender (14516; 58% instances), Animacy (8583; 34% instances), Mood (7356; 29% instances), Person (7349; 29% instances), Aspect (52; 0% instances), Style (19; 0% instances)

VERB occurs with 26 feature-value pairs: Animacy=Anim, Animacy=Inan, Aspect=Imp, Aspect=Perf, Gender=Fem, Gender=Masc, Gender=Neut, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Number=Plur, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Style=Coll, Tense=Fut, Tense=Past, Tense=Pres, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, Voice=Act

VERB occurs with 64 feature combinations. The most frequent feature combination is Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act (5662 tokens). Examples: řekl, měl, chtěl, mohl, viděl, byl, vzal, zeptal, přišel, šel

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 16 different relations: root (10138; 41% instances), conj (5859; 23% instances), xcomp (2214; 9% instances), advcl (2021; 8% instances), ccomp (1927; 8% instances), acl (1846; 7% instances), csubj (454; 2% instances), dep (184; 1% instances), orphan (113; 0% instances), parataxis (104; 0% instances), appos (61; 0% instances), aux (46; 0% instances), csubj:pass (24; 0% instances), advmod (2; 0% instances), cc (2; 0% instances), expl:pass (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: VERB (11682; 47% instances), (10138; 41% instances), NOUN (1631; 7% instances), ADJ (580; 2% instances), DET (455; 2% instances), ADV (169; 1% instances), PART (133; 1% instances), PRON (115; 0% instances), PROPN (49; 0% instances), NUM (19; 0% instances), INTJ (12; 0% instances), SCONJ (5; 0% instances), CCONJ (3; 0% instances), AUX (2; 0% instances), PUNCT (2; 0% instances), X (1; 0% instances)

338 (1%) VERB nodes are leaves.

1540 (6%) VERB nodes have one child.

3064 (12%) VERB nodes have two children.

20054 (80%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 14.

Children of VERB nodes are attached using 31 different relations: punct (24105; 25% instances), obj (10003; 10% instances), obl (9149; 10% instances), advmod (8504; 9% instances), nsubj (8135; 8% instances), conj (5868; 6% instances), cc (5204; 5% instances), expl:pv (4524; 5% instances), aux (4050; 4% instances), mark (3681; 4% instances), xcomp (2542; 3% instances), ccomp (2175; 2% instances), advcl (2001; 2% instances), obl:arg (1914; 2% instances), iobj (1377; 1% instances), dep (676; 1% instances), advmod:emph (494; 1% instances), expl:pass (350; 0% instances), csubj (338; 0% instances), discourse (277; 0% instances), vocative (241; 0% instances), nsubj:pass (198; 0% instances), parataxis (94; 0% instances), appos (58; 0% instances), orphan (58; 0% instances), csubj:pass (21; 0% instances), nmod (11; 0% instances), acl (3; 0% instances), cop (2; 0% instances), nummod (1; 0% instances), obl:agent (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: PUNCT (24108; 25% instances), NOUN (18788; 20% instances), PRON (13157; 14% instances), VERB (11682; 12% instances), ADV (8068; 8% instances), CCONJ (5240; 5% instances), AUX (4007; 4% instances), SCONJ (3613; 4% instances), DET (2893; 3% instances), PART (1660; 2% instances), PROPN (1443; 2% instances), ADJ (1109; 1% instances), NUM (217; 0% instances), INTJ (49; 0% instances), X (15; 0% instances), ADP (6; 0% instances)