home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Polish-PUD: POS Tags: ADJ

There are 1213 ADJ lemmas (23%), 1792 ADJ types (23%) and 2361 ADJ tokens (13%). Out of 15 observed tags, the rank of ADJ is: 2 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent ADJ lemmas: duży, nowy, pierwszy, jeden, inny, sam, ostatni, północny, wysoki, cały

The 10 most frequent ADJ types: I, II, jednym, 1, ostatnich, nowych, pierwszy, wielkiej, inne, dużą

The 10 most frequent ambiguous lemmas: nowy (ADJ 36, NOUN 1), inny (ADJ 24, NOUN 1), uznawać (ADJ 6, VERB 3), hiszpański (ADJ 5, NOUN 3), reprezentować (ADJ 5, VERB 3), używać (VERB 6, ADJ 5, NOUN 2), 2014 (ADJ 4, X 1), 2015 (ADJ 4, X 1), dotyczyć (ADJ 4, VERB 4), napisać (VERB 6, ADJ 4)

The 10 most frequent ambiguous types: I (ADJ 10, CCONJ 3), 2014 (ADJ 4, X 1), 2015 (ADJ 4, X 1), 2013 (ADJ 3, X 1), 2017 (ADJ 3, X 1), 70 (ADJ 3, NUM 1), 10 (NUM 3, ADJ 2), 11 (ADJ 2, NUM 1), 1992 (ADJ 2, X 1), 1997 (ADJ 2, X 1)

Morphology

The form / lemma ratio of ADJ is 1.477329 (the average of all parts of speech is 1.436503).

The 1st highest number of forms (18) was observed with the lemma “duży”: duża, duże, dużej, duży, dużych, dużą, największej, największy, największym, największymi, większa, większe, większego, większej, większy, większych, większym, większą.

The 2nd highest number of forms (11) was observed with the lemma “nowy”: najnowsza, najnowsze, nowe, nowego, nowej, nowemu, nowy, nowych, nowym, nowymi, nową.

The 3rd highest number of forms (10) was observed with the lemma “ważny”: najważniejsze, najważniejszych, najważniejszym, najważniejszą, ważne, ważnego, ważniejszy, ważny, ważnym, ważną.

ADJ occurs with 15 features: Case (2349; 99% instances), Gender (2343; 99% instances), Number (2343; 99% instances), Degree (1932; 82% instances), Animacy (1156; 49% instances), Aspect (411; 17% instances), Polarity (411; 17% instances), VerbForm (411; 17% instances), Voice (411; 17% instances), NumForm (235; 10% instances), NumType (235; 10% instances), Hyph (7; 0% instances), PrepCase (6; 0% instances), Abbr (3; 0% instances), Variant (2; 0% instances)

ADJ occurs with 31 feature-value pairs: Abbr=Yes, Animacy=Hum, Animacy=Inan, Animacy=Nhum, Aspect=Imp, Aspect=Perf, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Ins, Case=Loc, Case=Nom, Degree=Cmp, Degree=Pos, Degree=Sup, Gender=Fem, Gender=Masc, Gender=Neut, Hyph=Yes, NumForm=Digit, NumForm=Roman, NumType=Ord, Number=Plur, Number=Sing, Polarity=Neg, Polarity=Pos, PrepCase=Pre, Variant=Short, VerbForm=Part, Voice=Act, Voice=Pass

ADJ occurs with 227 feature combinations. The most frequent feature combination is Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing (152 tokens). Examples: drugiej, jednej, pierwszej, chińskiej, męskiej, nowej, południowej, rdzennej, wysokiej, Dolnej

Relations

ADJ nodes are attached to their parents using 24 different relations: amod (1410; 60% instances), amod:flat (271; 11% instances), acl (244; 10% instances), root (143; 6% instances), conj (113; 5% instances), obl (38; 2% instances), acl:relcl (23; 1% instances), nsubj (15; 1% instances), ccomp (14; 1% instances), obl:arg (13; 1% instances), xcomp (12; 1% instances), fixed (11; 0% instances), xcomp:pred (11; 0% instances), advcl (9; 0% instances), ccomp:obj (8; 0% instances), nmod (8; 0% instances), parataxis:obj (5; 0% instances), nmod:arg (4; 0% instances), csubj (2; 0% instances), iobj (2; 0% instances), obl:cmpr (2; 0% instances), appos (1; 0% instances), obj (1; 0% instances), parataxis:insert (1; 0% instances)

Parents of ADJ nodes belong to 10 different parts of speech: NOUN (1794; 76% instances), PROPN (158; 7% instances), (143; 6% instances), VERB (130; 6% instances), ADJ (101; 4% instances), PRON (15; 1% instances), DET (12; 1% instances), ADV (6; 0% instances), ADP (1; 0% instances), NUM (1; 0% instances)

1610 (68%) ADJ nodes are leaves.

366 (16%) ADJ nodes have one child.

98 (4%) ADJ nodes have two children.

287 (12%) ADJ nodes have three or more children.

The highest child degree of a ADJ node is 8.

Children of ADJ nodes are attached using 37 different relations: punct (371; 20% instances), obl (246; 13% instances), advmod (151; 8% instances), aux:pass (141; 8% instances), conj (121; 6% instances), nsubj:pass (112; 6% instances), cop (99; 5% instances), obl:arg (98; 5% instances), nsubj (81; 4% instances), cc (74; 4% instances), iobj (57; 3% instances), advmod:emph (43; 2% instances), obl:agent (41; 2% instances), obj (40; 2% instances), case (39; 2% instances), mark (39; 2% instances), advcl (23; 1% instances), nmod:flat (23; 1% instances), expl:pv (20; 1% instances), aux (14; 1% instances), obl:cmpr (6; 0% instances), parataxis:insert (6; 0% instances), xcomp (6; 0% instances), acl:relcl (5; 0% instances), aux:cnd (3; 0% instances), ccomp (3; 0% instances), aux:clitic (2; 0% instances), csubj:pass (2; 0% instances), flat (2; 0% instances), nummod (2; 0% instances), acl (1; 0% instances), advmod:neg (1; 0% instances), amod (1; 0% instances), cc:preconj (1; 0% instances), det (1; 0% instances), det:numgov (1; 0% instances), nmod:poss (1; 0% instances)

Children of ADJ nodes belong to 15 different parts of speech: NOUN (568; 30% instances), PUNCT (371; 20% instances), AUX (259; 14% instances), ADV (144; 8% instances), ADJ (101; 5% instances), PROPN (88; 5% instances), CCONJ (75; 4% instances), VERB (63; 3% instances), PRON (51; 3% instances), ADP (46; 2% instances), PART (46; 2% instances), SCONJ (36; 2% instances), DET (23; 1% instances), NUM (4; 0% instances), X (2; 0% instances)