home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Estonian-EDT: POS Tags: VERB

There are 2334 VERB lemmas (5%), 10303 VERB types (12%) and 47674 VERB tokens (11%). Out of 16 observed tags, the rank of VERB is: 4 in number of lemmas, 3 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: saama, olema, tulema, tegema, ütlema, minema, võtma, jääma, hakkama, andma

The 10 most frequent VERB types: on, tuleb, teha, ütles, saada, sai, tuli, saanud, jääb, saab

The 10 most frequent ambiguous lemmas: saama (VERB 1282, AUX 659), olema (AUX 15078, VERB 1236, X 1), minema (VERB 776, PRON 1), pidama (AUX 880, VERB 426), viima (VERB 226, ADV 1), tunduma (VERB 93, AUX 49), paistma (VERB 83, AUX 11), tasuma (VERB 67, ADJ 1), paluma (VERB 61, INTJ 1), huvitama (VERB 57, ADJ 1)

The 10 most frequent ambiguous types: on (AUX 8600, VERB 485), saada (VERB 215, AUX 1), sai (VERB 211, AUX 37, NOUN 3), tuli (VERB 176, NOUN 6), saanud (VERB 178, AUX 38, ADJ 33, NOUN 1), saab (AUX 225, VERB 176), pole (AUX 757, VERB 100), oli (AUX 2049, VERB 103), jäänud (VERB 111, ADJ 37, NOUN 3), tulnud (VERB 100, ADJ 18)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 4.414310 (the average of all parts of speech is 1.912003).

The 1st highest number of forms (41) was observed with the lemma “saama”: saa, saab, saabki, saad, saada, saadaks, saadakse, saades, saadi, saadud, saage, saagem, saagi, saagu, saaks, saaksid, saaksime, saaksin, saaksite, saakski, saama, saamas, saamata, saame, saamegi, saan, saand, saanud, saanudki, saanuks, saate, saavad, saavat, sai, said, saigi, saime, saimegi, sain, saingi, saite.

The 2nd highest number of forms (40) was observed with the lemma “olema”: Olge, Olidki, Ons, oldi, oldud, ole, oled, olegi, oleks, oleksid, olema, olemas, olemast, olemata, oleme, olemegi, olen, olete, olevat, olgu, oli, olid, oligi, olime, olin, olla, ollagi, ollakse, olles, olnud, olnudki, olnuks, on, ongi, pole, polegi, poleks, polekski, polnud, polnudki.

The 3rd highest number of forms (40) was observed with the lemma “tegema”: tee, teeb, teebki, teed, teegi, teeks, teeksid, teeksime, teeksite, teeme, teen, teengi, teete, teevad, teevadki, tegema, tegemas, tegemast, tegemata, tegi, tegid, tegigi, tegime, tegin, tegingi, tegite, teha, tehakse, tehaksegi, tehes, tehke, tehku, tehta, tehtagi, tehtagu, tehtaks, tehti, tehtud, teinud, teinudki.

VERB occurs with 11 features: VerbForm (47674; 100% instances), Voice (39032; 82% instances), Tense (36114; 76% instances), Mood (31448; 66% instances), Number (25098; 53% instances), Person (25086; 53% instances), Connegative (2956; 6% instances), Case (2912; 6% instances), Polarity (185; 0% instances), Abbr (48; 0% instances), Hyph (1; 0% instances)

VERB occurs with 28 feature-value pairs: Abbr=Yes, Case=Abe, Case=All, Case=Ela, Case=Ill, Case=Ine, Case=Tra, Connegative=Yes, Hyph=Yes, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Mood=Qot, Number=Plur, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Tense=Past, Tense=Pres, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, VerbForm=Sup, Voice=Act, Voice=Pass

VERB occurs with 73 feature combinations. The most frequent feature combination is Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act (8665 tokens). Examples: on, tuleb, jääb, saab, ütleb, läheb, hakkab, teeb, annab, tähendab

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 21 different relations: root (21164; 44% instances), conj (7224; 15% instances), advcl (5255; 11% instances), xcomp (3627; 8% instances), acl:relcl (3137; 7% instances), parataxis (2435; 5% instances), ccomp (1904; 4% instances), acl (1127; 2% instances), csubj (930; 2% instances), csubj:cop (825; 2% instances), compound (14; 0% instances), amod (7; 0% instances), appos (6; 0% instances), nmod (6; 0% instances), orphan (6; 0% instances), dep (2; 0% instances), compound:prt (1; 0% instances), discourse (1; 0% instances), flat (1; 0% instances), obl (1; 0% instances), vocative (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 14 different parts of speech: (21164; 44% instances), VERB (17749; 37% instances), NOUN (4805; 10% instances), ADJ (2138; 4% instances), PRON (955; 2% instances), ADV (442; 1% instances), PROPN (355; 1% instances), NUM (37; 0% instances), DET (16; 0% instances), SYM (6; 0% instances), X (3; 0% instances), AUX (2; 0% instances), ADP (1; 0% instances), INTJ (1; 0% instances)

1202 (3%) VERB nodes are leaves.

4257 (9%) VERB nodes have one child.

5225 (11%) VERB nodes have two children.

36990 (78%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 26.

Children of VERB nodes are attached using 33 different relations: punct (41131; 22% instances), obl (30571; 16% instances), nsubj (25613; 14% instances), obj (20318; 11% instances), advmod (16719; 9% instances), aux (10383; 6% instances), conj (7274; 4% instances), mark (6738; 4% instances), cc (5600; 3% instances), xcomp (5404; 3% instances), advcl (5193; 3% instances), compound:prt (4241; 2% instances), ccomp (2642; 1% instances), parataxis (2588; 1% instances), csubj (978; 1% instances), discourse (167; 0% instances), vocative (93; 0% instances), nsubj:cop (86; 0% instances), cop (54; 0% instances), cc:preconj (46; 0% instances), nmod (25; 0% instances), acl:relcl (21; 0% instances), compound (19; 0% instances), nummod (10; 0% instances), case (9; 0% instances), amod (7; 0% instances), acl (3; 0% instances), dep (3; 0% instances), fixed (3; 0% instances), appos (2; 0% instances), csubj:cop (2; 0% instances), det (2; 0% instances), orphan (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: NOUN (58547; 31% instances), PUNCT (41131; 22% instances), ADV (22646; 12% instances), VERB (17749; 10% instances), PRON (13860; 7% instances), AUX (10438; 6% instances), PROPN (6558; 4% instances), CCONJ (5603; 3% instances), SCONJ (5517; 3% instances), ADJ (2698; 1% instances), NUM (787; 0% instances), SYM (211; 0% instances), INTJ (162; 0% instances), X (25; 0% instances), ADP (11; 0% instances), DET (3; 0% instances)