home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Estonian-EDT: POS Tags: VERB

There are 2334 VERB lemmas (5%), 10305 VERB types (12%) and 47719 VERB tokens (11%). Out of 16 observed tags, the rank of VERB is: 4 in number of lemmas, 3 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: olema, saama, tulema, tegema, ütlema, minema, võtma, jääma, hakkama, andma

The 10 most frequent VERB types: on, tuleb, teha, ütles, sai, saada, tuli, saanud, jääb, saab

The 10 most frequent ambiguous lemmas: olema (AUX 14930, VERB 1283, X 1), saama (VERB 1283, AUX 649), tulema (VERB 1200, AUX 1), minema (VERB 776, PRON 1), jääma (VERB 698, AUX 1), nägema (VERB 499, AUX 2), tahtma (VERB 457, AUX 1), pidama (AUX 874, VERB 426), tunduma (VERB 93, AUX 49), paistma (VERB 83, AUX 11)

The 10 most frequent ambiguous types: on (AUX 8574, VERB 511), sai (VERB 212, AUX 36, NOUN 3), saada (VERB 215, AUX 1), tuli (VERB 176, NOUN 6), saanud (VERB 178, AUX 38, ADJ 33, NOUN 1), jääb (VERB 175, AUX 1), saab (AUX 225, VERB 176), pole (AUX 753, VERB 104), oli (AUX 2044, VERB 108), jäänud (VERB 111, ADJ 37, NOUN 3)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 4.415167 (the average of all parts of speech is 1.911857).

The 1st highest number of forms (41) was observed with the lemma “saama”: saa, saab, saabki, saad, saada, saadaks, saadakse, saades, saadi, saadud, saage, saagem, saagi, saagu, saaks, saaksid, saaksime, saaksin, saaksite, saakski, saama, saamas, saamata, saame, saamegi, saan, saand, saanud, saanudki, saanuks, saate, saavad, saavat, sai, said, saigi, saime, saimegi, sain, saingi, saite.

The 2nd highest number of forms (40) was observed with the lemma “olema”: Olge, Olidki, Ons, oldi, oldud, ole, oled, olegi, oleks, oleksid, olema, olemas, olemast, olemata, oleme, olemegi, olen, olete, olevat, olgu, oli, olid, oligi, olime, olin, olla, ollagi, ollakse, olles, olnud, olnudki, olnuks, on, ongi, pole, polegi, poleks, polekski, polnud, polnudki.

The 3rd highest number of forms (40) was observed with the lemma “tegema”: tee, teeb, teebki, teed, teegi, teeks, teeksid, teeksime, teeksite, teeme, teen, teengi, teete, teevad, teevadki, tegema, tegemas, tegemast, tegemata, tegi, tegid, tegigi, tegime, tegin, tegingi, tegite, teha, tehakse, tehaksegi, tehes, tehke, tehku, tehta, tehtagi, tehtagu, tehtaks, tehti, tehtud, teinud, teinudki.

VERB occurs with 11 features: VerbForm (47719; 100% instances), Voice (39074; 82% instances), Tense (36155; 76% instances), Mood (31487; 66% instances), Number (25129; 53% instances), Person (25117; 53% instances), Connegative (2958; 6% instances), Case (2913; 6% instances), Polarity (188; 0% instances), Abbr (48; 0% instances), Hyph (1; 0% instances)

VERB occurs with 29 feature-value pairs: Abbr=Yes, Case=Abe, Case=All, Case=Ela, Case=Ill, Case=Ine, Case=Tra, Connegative=Yes, Hyph=Yes, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Mood=Qot, Number=Plur, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Tense=Imp, Tense=Past, Tense=Pres, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, VerbForm=Sup, Voice=Act, Voice=Pass

VERB occurs with 83 feature combinations. The most frequent feature combination is Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act (8682 tokens). Examples: on, tuleb, jääb, saab, ütleb, läheb, hakkab, teeb, annab, tähendab

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 22 different relations: root (21184; 44% instances), conj (7236; 15% instances), advcl (5266; 11% instances), xcomp (3625; 8% instances), acl:relcl (3141; 7% instances), parataxis (2434; 5% instances), ccomp (1906; 4% instances), acl (1125; 2% instances), csubj (929; 2% instances), csubj:cop (820; 2% instances), compound (14; 0% instances), amod (7; 0% instances), nmod (7; 0% instances), appos (6; 0% instances), aux (6; 0% instances), orphan (6; 0% instances), dep (2; 0% instances), compound:prt (1; 0% instances), discourse (1; 0% instances), flat (1; 0% instances), obl (1; 0% instances), vocative (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 14 different parts of speech: (21184; 44% instances), VERB (17772; 37% instances), NOUN (4796; 10% instances), ADJ (2142; 4% instances), PRON (953; 2% instances), ADV (445; 1% instances), PROPN (360; 1% instances), NUM (37; 0% instances), DET (16; 0% instances), SYM (6; 0% instances), AUX (3; 0% instances), X (3; 0% instances), ADP (1; 0% instances), INTJ (1; 0% instances)

1218 (3%) VERB nodes are leaves.

4278 (9%) VERB nodes have one child.

5202 (11%) VERB nodes have two children.

37021 (78%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 26.

Children of VERB nodes are attached using 33 different relations: punct (41212; 22% instances), obl (30672; 16% instances), nsubj (25645; 14% instances), obj (20316; 11% instances), advmod (16669; 9% instances), aux (10392; 6% instances), conj (7278; 4% instances), mark (6847; 4% instances), cc (5606; 3% instances), xcomp (5373; 3% instances), advcl (5207; 3% instances), compound:prt (4230; 2% instances), ccomp (2640; 1% instances), parataxis (2583; 1% instances), csubj (980; 1% instances), discourse (167; 0% instances), vocative (93; 0% instances), nsubj:cop (85; 0% instances), cop (52; 0% instances), cc:preconj (38; 0% instances), nmod (22; 0% instances), acl:relcl (21; 0% instances), compound (19; 0% instances), nummod (11; 0% instances), case (9; 0% instances), amod (7; 0% instances), dep (3; 0% instances), acl (2; 0% instances), appos (2; 0% instances), csubj:cop (2; 0% instances), det (2; 0% instances), fixed (2; 0% instances), orphan (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: NOUN (58622; 31% instances), PUNCT (41212; 22% instances), ADV (22583; 12% instances), VERB (17772; 10% instances), PRON (13863; 7% instances), AUX (10442; 6% instances), PROPN (6572; 4% instances), SCONJ (5614; 3% instances), CCONJ (5609; 3% instances), ADJ (2696; 1% instances), NUM (790; 0% instances), SYM (211; 0% instances), INTJ (162; 0% instances), X (26; 0% instances), ADP (11; 0% instances), DET (3; 0% instances)