home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Bulgarian BTB

Language: Bulgarian (code: bg)
Family: Indo-European, Slavic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.1 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Kiril Simov, Petya Osenova, Martin Popel.

Repository: UD_Bulgarian-BTB
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-NC-SA 3.0

Genre: news, legal, fiction, misc

Questions, comments? General annotation questions (either Bulgarian-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [kivs (æt) bultreebank • org, petya (æt) bultreebank • org]. Development of the treebank happens outside the UD repository. If there are bugs, either the original data source or the conversion procedure must be fixed. Do not submit pull requests against the UD repository.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

UD_Bulgarian-BTB is based on the HPSG-based BulTreeBank, created at the Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences. The original consists of 215,000 tokens (over 15,000 sentences).

All the texts were processed automatically at tokenization, morphological and chunk level. Then, the full syntactic analysis were perfomed manually by trained annotators.

The UD_Bulgarian-BTB consists of 156 149 tokens (11,138 sentences). This subset of BulTreeBank excludes ellipses and some rare phenomena. The conversion was done semi-automatically by Kiril Simov, with the application of set of rules and constraints for result consistency.

The rest of the sentences will be converted for the next releases. The original version is freely available for research upon request.

Acknowledgments

The original treebank was developed in a project (2001-2004), funded by the Volkswagen Stiftung, Federal Republic of Germany under the Programme “Cooperation with Natural and Engineering Scientists in Central and Eastern Europe”. The project was carried out mainly at IICT-BAS in tight cooperation with researchers at the Seminar für Sprachwissenschaft (SfS), Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, Germany. Link: http://bultreebank.org/ The conversion of BulTreeBank into Universal Dependency format was supported by the EU Project QTLeap. Link: http://qtleap.eu/

We would like to thank all our colleagues that contributed to the annotation of the original treebank: Elisaveta Balabanova, Dimitar Dojkov, Maggie Ivanchukova, Sia Kolkovska, Milena Slavcheva, Petya Osenova. We also would like to thank our annotator and validator to the treebank UD version: Stanislava Kancheva.

Statistics of UD Bulgarian BTB

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPARTPRONPROPNPUNCTSCONJVERBX

Features

AnimacyAspectCaseDefiniteDegreeForeignGenderMoodNumberNumTypePersonPolarityPossPronTypeReflexTenseVerbFormVoice

Relations

acladvcladvmodamodapposauxaux:passcaseccccompcompoundconjcopcsubjcsubj:passdetdiscourseexplfixedflatgoeswithiobjmarknmodnsubjnsubj:passnummodobjoblorphanparataxispunctrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • ADJ: българската, нова, европейската, цялата, 2001, 2000, голяма, миналата, националната, новата
   • ADJ-Part: миналата, следващата, обединена, организираната, приета, изминалата, предстоящата, водеща, организирана, потъналата
   • AUX-Part: била
   • DET: тази, една, всяка, каква, нашата, такава, тая, неговата, своята, някаква
   • NOUN: г., година, години, част, страната, страна, политика, пари, страни, работа
   • NUM: две, една, двете, 2, 1, 0, 22, 52, 42, 0.00
   • PRON: тя, която, я, нея, й, коя, Едната, Тази
   • PROPN: България, София, Европа, Турция, Югославия, Русия, БСП, Франция, Германия, Румъния
   • VERB-Part: била, могла, можела, получила, представена, приета, започнала, избрана, поставена, щяла
  • Masc
   • ADJ: друг, новия, европейския, българския, нов, 1, новият, втори, първи, бившия
   • ADJ-Part: миналия, цитиран, определен, следващия, уморен, водещ, водещият, действащ, избран, организиран
   • AUX-Part: бил
   • DET: този, един, всеки, такъв, своя, какъв, тоя, никакъв, някой, някакъв
   • NOUN: %, лв., млн., президентът, път, края, съвет, човек, министър, ден
   • NUM: един, два, 2, двата, 1, 22, Единият, 32, 4162, 62
   • PRON: той, го, който, му, него, кой, никой, някой, кого, всеки
   • PROPN: Иван, ЕС, СДС, Петър, Стоянов, Костов, Георги, САЩ, Димитър, Йордан
   • VERB-Part: направил, дал, заминал, искал, казал, дошъл, избран, имал, станал, видял
  • Neut
   • ADJ: народното, същото, цялото, друго, българското, народно, ново, новото, голямо, първото
   • ADJ-Part: фокусирано, следващото, ускорено, извършено, казано, квалифицирано, написаното, очакваното, управляващото, взето
   • ADP: сравнение
   • AUX-Part: било
   • DET: това, какво, едно, всяко, такова, своето, тяхното, негово, някакво, нашето
   • NOUN: време, събрание, решение, място, правителството, право, началото, времето, решението, делото
   • NUM: едно, 1, две, двете, едното, 42
   • PRON: това, което, го, то, всичко, нищо, нещо, него, кое, всичкото
   • PROPN: МВР, Косово, ДПС, Русе, БНР, НС, Панчарево, Би, РМД, Търново
   • VERB-Part: имало, трябвало, направено, станало, нямало, било, налагало, могло, прието, свързано
 • Animacy
  • Anim
   • DET: никого
   • NUM: мнозина, малцина
   • PRON: кого, когото, никого, някого, всекиго, никому
 • Number
  • Count
   • NOUN: %, лв., млн., $, месеца, дни, лева, млрд., пъти, долара
  • Plur
   • ADJ: други, другите, последните, нови, новите, първите, различни, българските, големи, въоръжените
   • ADJ-Part: въоръжените, останалите, свързани, управляващите, определени, пострадали, следващите, запознати, задържаните, водещи
   • ADV: много, повече, малко, повечето, по-малко, най-много, най-малко, малкото, Многая, Най-малкото
   • AUX-Fin: са, бяха, бъдат, сме, сте, бъдем, биха, бихте, бяхте, биват
   • AUX-Part: били
   • DET: тези, всички, нашите, някои, какви, своите, такива, техните, наши, тия
   • NOUN: г., години, пари, страни, проблеми, представители, сили, промени, фирми, парите
   • NUM: две, два, 2, 3, три, 10, двамата, 20, двете, 000
   • PRON: които, те, ги, тях, нас, ни, ние, им, всички, ви
   • PROPN: САЩ, Балканите, БДЖ, ОДС, DM, Балкани, Гласове, Полимери, РМД-та, Алпи
   • VERB-Fin: могат, имат, съобщиха, са, можем, имаме, работят, искат, правят, вземат
   • VERB-Part: направили, щели, започнали, отказали, изправени, останали, открити, показани, получили, успели
  • Ptan
   • NOUN: хората, хора, души, преговори, преговорите, финансите, боеприпаси, книжа, книжата, белезници
   • PROPN: Кремиковци, ОАЕ, Брадвари, Драгалевци
  • Sing
   • ADJ: народното, българската, нова, европейската, 2001, друг, цялата, 2000, голяма, новия
   • ADJ-Part: миналата, следващата, миналия, цитиран, определен, следващия, обединена, организираната, приета, фокусирано
   • ADP: сравнение
   • AUX-Fin: е, бе, бъде, беше, съм, си, би, бих, бях, бъдеш
   • AUX-Part: бил, била, било
   • DET: тази, този, това, един, какво, една, всеки, всяка, едно, своя
   • NOUN: г., време, година, част, президентът, страната, събрание, път, страна, края
   • NUM: един, една, 1, едно, половин, 0, Единият, едното, 0,1, 0.00
   • PRON: това, той, го, който, тя, която, му, което, него, аз
   • PROPN: България, София, Иван, ЕС, Европа, СДС, Петър, Стоянов, Костов, Георги
   • VERB-Fin: има, няма, може, трябва, е, каза, съобщи, заяви, стана, обяви
   • VERB-Part: имало, направил, дал, трябвало, заминал, направено, искал, казал, дошъл, избран
 • Case
  • Acc
   • DET: никого
   • PRON: се, го, него, я, ги, тях, нас, ме, нея, ни
   • PROPN: Петка
  • Dat
   • PRON: си, му, ми, й, им, ти, ни, ви, мен, мене
  • Nom
   • DET: тази, това, всички, един, всеки, едно, някои, тая, всяко, някой
   • PRON: си, това, той, които, който, тя, те, която, което, аз
  • Voc
   • ADJ: Нови, уважаеми, драги, млади, Велики, Преподобни, други, любезни, мили, скъпи
   • PROPN: Нови, Господи, Калине, Янке
 • Definite
  • Def
   • ADJ: народното, българската, другите, европейската, последните, цялата, новия, миналата, националната, новата
   • ADJ-Part: миналата, следващата, въоръжените, останалите, миналия, управляващите, следващите, следващия, организираната, задържаните
   • ADV: повечето, малкото, Най-малкото, многото, по-малкото
   • DET: нашите, своите, нашата, своя, техните, неговата, своята, своето, тяхното, нейните
   • NOUN: хората, президентът, страната, края, държавата, правителството, закона, отбраната, шефът, началото
   • NUM: двамата, двете, двата, тримата, трите, четиримата, Единият, четирите, десетте, едното
   • PRON: нещата, всичкото, Единият, Едната, нищото
   • PROPN: Балканите, ЕС, СДС, Конституцията, НИС, Дяволът, Евросъюза, ЦСКА, Евролевицата, САЩ
   • VERB-Part: останалите, Останалото, Уволнените, отличените
  • Ind
   • ADJ: други, нова, 2001, друг, нови, 2000, голяма, български, различни, 1
   • ADJ-Part: свързани, определени, цитиран, определен, пострадали, обединена, запознати, приета, фокусирано, водещи
   • ADP: сравнение
   • ADV: много, повече, малко, по-малко, най-много, най-малко, Многая, немалко, Повечко
   • AUX-Part: бил, били, била, било
   • DET: един, една, едно, наши, негово, своя, нищо, нещо, свой, свои
   • NOUN: г., време, година, години, част, събрание, хора, път, страна, съвет
   • NUM: две, един, два, 2, една, 1, 3, три, 10, едно
   • PRON: нищо, нещо, неколцина, няколко, един, едно
   • PROPN: България, София, Иван, Европа, Петър, ЕС, Стоянов, СДС, Костов, Георги
   • VERB-Part: имало, направил, дал, трябвало, заминал, направено, искал, казал, направили, дошъл
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: по-голяма, по-голямата, по-голямо, по-големи, по-голям, по-висок, по-големите, по-нататъшно, по-широка, по-бедни
   • ADJ-Part: По-впечатляващо, по-депресирани, по-изостанала, по-изострени, по-корумпирана, по-намаляващото, по-напреднал, по-обичан, по-отдалечените, по-превръщащото
   • ADV: по-късно, по-добре, по-малко, по-рано, по-скоро, по-бързо, по-лесно, по-силно, по-трудно, по-често
   • VERB-Part: по-напреднали, по-проточен
  • Pos
   • ADJ: други, народното, българската, нова, другите, нови, европейската, последните, 2001, друг
   • ADJ-Part: миналата, следващата, въоръжените, останалите, свързани, миналия, управляващите, определени, следващите, следващия
   • ADV: още, вчера, само, вече, обаче, сега, много, все, днес, също
   • PROPN: Велико, Стара, Косовска, Нови, Голяма, Камен, Малко, Нова, Южен, Южна
   • VERB-Part: Уволнените, останалите, отличените
  • Sup
   • ADJ: най-добрият, най-големите, най-добрите, най-голям, най-големи, най-важното, най-важната, най-голяма, най-доброто, най-добър
   • ADJ-Part: Най-разпространената, най-желаните, най-засегнатите, най-коментираните, най-корумпираните, най-обичащата, най-обучените, най-преуспелия, най-прогресиращ, най-радващото
   • ADV: най-вече, най-сетне, най-често, най-добре, най-много, най-после, най-вероятно, най-малко, най-късно, най-напред
 • Polarity
  • Neg
   • INTJ: не
   • PART: не, нито
 • Verbal Features

 • Aspect
  • Imp
   • ADJ-Part: следващата, управляващите, следващите, следващия, водещи, предстоящите, предстоящата, присъстващите, работещите, следващото
   • AUX-Fin: е, са, бе, беше, бяха, съм, сме, си, би, бих
   • AUX-Part: бил, били, била, било
   • VERB-Fin: има, няма, може, трябва, е, могат, имат, става, иска, нямаше
   • VERB-Part: имало, трябвало, искал, имал, щели, нямало, могъл, била, могла, можела
  • Perf
   • ADJ-Part: миналата, въоръжените, останалите, свързани, миналия, определени, цитиран, определен, пострадали, обединена
   • AUX-Fin: бъде, бъдат, бъдем, бъдеш, бъда, бъдете
   • VERB-Fin: каза, съобщи, заяви, стана, обяви, направи, предаде, стане, дойде, съобщиха
   • VERB-Part: направил, дал, заминал, направено, казал, направили, дошъл, избран, станал, станало
 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: би, бих, биха, бихте, бихме
   • VERB-Fin: би
  • Imp
   • AUX-Fin: Бъди
   • VERB-Fin: виж, кажи, вземи, опитай, Излез, Прочети, вж., върни, дай, дайте
  • Ind
   • AUX-Fin: е, са, бе, бъде, беше, бяха, съм, бъдат, сме, си
   • AUX-Part: бил, били, била, било
   • VERB-Fin: има, няма, може, трябва, е, каза, могат, съобщи, заяви, стана
   • VERB-Part: била, било, бил, били
 • Tense
  • Imp
   • VERB-Fin: нямаше, имаше, трябваше, щеше, можеше, гледаше, имах, говореше, знаеше, искаше
   • VERB-Part: имало, трябвало, щели, нямало, имал, можела, щял, знаел, щяла, имали
  • Past
   • ADJ-Part: миналата, останалите, миналия, пострадали, загиналите, изминалата, останали, потъналата, участвали, записалите
   • AUX-Fin: бе, беше, бяха, би, бях, бяхме
   • VERB-Fin: каза, съобщи, заяви, стана, обяви, предаде, съобщиха, би, обясни, разбра
   • VERB-Part: направил, дал, заминал, казал, направили, дошъл, имало, станал, станало, започнали
  • Pres
   • ADJ-Part: следващата, управляващите, следващите, следващия, водещи, предстоящите, предстоящата, присъстващите, работещите, следващото
   • AUX-Fin: е, са, бъде, съм, бъдат, сме, си, сте, бъдем, бъдеш
   • VERB-Fin: има, няма, може, трябва, е, могат, имат, става, иска, стане
 • Voice
  • Act
   • ADJ-Part: миналата, следващата, останалите, миналия, управляващите, пострадали, следващите, следващия, водещи, загиналите
   • AUX-Fin: е, са, бе, бъде, беше, бяха, съм, бъдат, сме, си
   • AUX-Part: бил, били, била, било
   • VERB-Fin: има, няма, може, трябва, е, каза, могат, съобщи, заяви, стана
   • VERB-Part: имало, направил, дал, трябвало, заминал, искал, казал, направили, дошъл, имал
  • Pass
   • ADJ-Part: въоръжените, свързани, определени, цитиран, определен, обединена, организираната, запознати, задържаните, приета
   • VERB-Part: направено, избран, изправени, обвинен, открити, показани, представена, приета, избрана, изнесени
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • ADV: така, тук, тъй, тогава, там, толкова, иначе, оттам, нататък, оттук
   • DET: тази, този, тези, това, такива, такъв, такава, тая, тия, тоя
   • PRON: това, Тази
  • Ind
   • ADV: понякога, някъде, някога, някак, донякъде, нанякъде, отнякъде
   • DET: един, една, едно, някои, някой, някакъв, някаква, някакво, нещо, неща
   • PRON: нещо, някой, нещата, някои, неколцина, някого, няколко, един, едно, Единият
  • Int
   • ADV: как, къде, кога, колко, откъде, докъде, где, доколко, накъде, Отде
   • DET: какво, какви, каква, какъв, кой, кои, коя, чия, К'ва
   • PRON: кой, защо, кого, кои, коя, кое
  • Neg
   • ADV: никога, никак, отникъде, никъде
   • DET: никакви, никакъв, нищо, никой, никаква, никакво, Никоя, никого, ничия
   • PRON: никой, нищо, никого, никому, нищото
  • Prs
   • DET: нашите, своите, своя, нашата, техните, наши, неговата, своята, своето, тяхното
   • PRON: се, си, той, му, го, ни, те, тя, й, им
  • Rel
   • ADV: когато, както, където, колкото, откакто, откак, дето, доколкото, откъдето, гдето
   • DET: чийто, каквото, чиито, каквато, чието, който, какъвто, чиято, каквито, Която
   • PRON: които, който, която, което, когото, каквото, дето, що
  • Tot
   • ADV: отвсякъде, навсякъде
   • DET: всички, всеки, всяка, всяко, всичко, всякакви, всякакъв, Вси, всякаква, всякакво
   • PRON: всичко, всички, всеки, всичкото, всекиго
 • NumType
  • Card
   • ADV: много, повече, толкова, малко, повечето, колко, колкото, по-малко, най-много, доколкото
   • NUM: две, един, два, 2, една, 1, 3, три, 10, двамата
  • Ord
   • ADJ: 2001, 2000, първата, първите, 1, втори, първи, 1998, II, втора
   • NUM: 02, 08, 2000
 • Poss
  • Yes
   • DET: нашите, своите, своя, нашата, техните, наши, неговата, своята, своето, тяхното
   • PRON: си, му, ни, й, им, ми, ви, ти
 • Reflex
  • Yes
   • DET: своите, своя, своята, своето, свой, свои, свое
   • PRON: се, си, себе, с...
 • Person
  • 1
   • AUX-Fin: съм, сме, бих, бях, бъдем, бъда, бихме, бяхме
   • DET: нашите, нашата, наши, нашето, моя, моята, нашия, моето, нашият, Моят
   • PRON: ни, ми, аз, нас, ние, ме, мен, мене, ний
   • VERB-Fin: искам, мога, можем, имаме, кажа, говоря, искаме, мисля, смятам, надявам
  • 2
   • AUX-Fin: си, сте, бъдеш, бихте, бяхте, беше, бъдете, Би, Бъди
   • DET: вашата, вашето, вашия, ваш, вашите, ваша, ваше, вашият, твоите, ваши
   • PRON: ти, ви, те, вие, вас, тебе, теб
   • VERB-Fin: можеш, имате, дойдеш, мислиш, имаш, искаш, знаеш, смятате, кажеш, коментирате
  • 3
   • AUX-Fin: е, са, бе, бъде, беше, бяха, бъдат, би, биха, биват
   • DET: техните, неговата, тяхното, негово, нейните, неговия, неговите, неговото, нейната, негов
   • PRON: той, му, го, тя, те, й, им, него, я, ги
   • VERB-Fin: има, няма, може, трябва, е, каза, могат, съобщи, заяви, стана
 • Other Features

 • Foreign
  • Yes
   • X: дакика
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview