home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Slovak-SNK: POS Tags: VERB

There are 2610 VERB lemmas (18%), 6093 VERB types (23%) and 14068 VERB tokens (13%). Out of 17 observed tags, the rank of VERB is: 3 in number of lemmas, 2 in number of types and 3 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: mať, byť, povedať, môcť, chcieť, ísť, vedieť, musieť, prísť, stať

The 10 most frequent VERB types: mal, povedal, je, povedala, má, mala, bol, bolo, ide, bola

The 10 most frequent ambiguous lemmas: byť (AUX 3529, VERB 419), stať (VERB 114, NOUN 2), báť (VERB 29, NOUN 1), rozhodnúť (VERB 28, PART 1), bývať (VERB 21, AUX 9), prosiť (VERB 9, PART 1), tušiť (VERB 7, PART 2), predpovedať (VERB 4, NOUN 1), sa (PRON 2614, VERB 3), Balú (PROPN 17, ADJ 1, VERB 1)

The 10 most frequent ambiguous types: je (AUX 511, VERB 106, PRON 1), bol (AUX 211, VERB 46), bolo (AUX 103, VERB 38), bola (AUX 141, VERB 31), (AUX 119, VERB 21), boli (AUX 97, VERB 19), som (AUX 1474, VERB 15), bude (AUX 113, VERB 12), si (PRON 385, AUX 61, VERB 12), byť (AUX 53, VERB 9)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 2.334483 (the average of all parts of speech is 1.802472).

The 1st highest number of forms (28) was observed with the lemma “ísť”: Choď, Nejdem, Nejdeme, Nešlo, Poďte, Pôjdu, ide, idem, ideme, ideš, idú, išiel, išla, išli, išlo, nejde, nepôjdem, nepôjdeš, nepôjdu, nešiel, poď, poďme, pôjde, pôjdem, pôjdeme, ísť, šiel, šlo.

The 2nd highest number of forms (24) was observed with the lemma “byť”: bol, bola, boli, bolo, bude, budem, budeš, budú, byť, je, nebol, nebola, neboli, nebolo, nebude, nebudeme, nebudú, nebyť, niet, si, sme, som, ste, sú.

The 3rd highest number of forms (22) was observed with the lemma “mať”: Maj, Nemaj, majú, mal, mala, mali, malo, mať, má, mám, máme, máte, máš, nemajú, nemal, nemala, nemali, nemalo, nemá, nemám, nemáme, nemáš.

VERB occurs with 10 features: Aspect (14068; 100% instances), Polarity (14068; 100% instances), VerbForm (14066; 100% instances), Number (12781; 91% instances), Tense (12508; 89% instances), Gender (9002; 64% instances), Animacy (5112; 36% instances), Mood (3478; 25% instances), Person (3478; 25% instances), Typo (30; 0% instances)

VERB occurs with 25 feature-value pairs: Animacy=Anim, Animacy=Inan, Aspect=Imp, Aspect=Imp,Perf, Aspect=Perf, Gender=Fem, Gender=Masc, Gender=Neut, Mood=Imp, Mood=Ind, Number=Plur, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Tense=Fut, Tense=Past, Tense=Pres, Typo=Yes, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part

VERB occurs with 143 feature combinations. The most frequent feature combination is Animacy=Anim|Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part (2287 tokens). Examples: povedal, odvetil, spýtal, začal, zvolal, stal, prišiel, dostal, zdvihol, pomyslel

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 14 different relations: root (8201; 58% instances), conj (1866; 13% instances), ccomp (1068; 8% instances), xcomp (949; 7% instances), advcl (792; 6% instances), acl:relcl (676; 5% instances), acl (239; 2% instances), csubj (147; 1% instances), parataxis (53; 0% instances), dep (44; 0% instances), csubj:pass (16; 0% instances), appos (10; 0% instances), compound (5; 0% instances), orphan (2; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 13 different parts of speech: (8201; 58% instances), VERB (4561; 32% instances), NOUN (827; 6% instances), ADJ (217; 2% instances), DET (108; 1% instances), PROPN (66; 0% instances), ADV (28; 0% instances), PRON (24; 0% instances), PART (20; 0% instances), INTJ (7; 0% instances), NUM (4; 0% instances), X (4; 0% instances), CCONJ (1; 0% instances)

141 (1%) VERB nodes are leaves.

697 (5%) VERB nodes have one child.

1670 (12%) VERB nodes have two children.

11560 (82%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 9.

Children of VERB nodes are attached using 27 different relations: punct (14033; 27% instances), nsubj (5964; 12% instances), obl (5372; 11% instances), obj (5263; 10% instances), advmod (4058; 8% instances), obl:arg (2618; 5% instances), expl:pv (2592; 5% instances), aux (1985; 4% instances), conj (1853; 4% instances), cc (1673; 3% instances), mark (1544; 3% instances), ccomp (1256; 2% instances), xcomp (1048; 2% instances), advcl (756; 1% instances), dep (349; 1% instances), expl:pass (221; 0% instances), nsubj:pass (134; 0% instances), iobj (88; 0% instances), csubj (77; 0% instances), advmod:emph (64; 0% instances), parataxis (53; 0% instances), discourse (40; 0% instances), vocative (28; 0% instances), csubj:pass (20; 0% instances), compound (5; 0% instances), appos (3; 0% instances), nummod (2; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 17 different parts of speech: PUNCT (14033; 27% instances), NOUN (12306; 24% instances), PRON (6124; 12% instances), VERB (4561; 9% instances), ADV (3568; 7% instances), PROPN (2542; 5% instances), AUX (1985; 4% instances), CCONJ (1745; 3% instances), SCONJ (1399; 3% instances), DET (1337; 3% instances), PART (782; 2% instances), ADJ (395; 1% instances), NUM (253; 0% instances), X (37; 0% instances), INTJ (27; 0% instances), ADP (4; 0% instances), SYM (1; 0% instances)