home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Slovak-SNK: POS Tags: DET

There are 51 DET lemmas (0%), 258 DET types (1%) and 4404 DET tokens (4%). Out of 17 observed tags, the rank of DET is: 10 in number of lemmas, 8 in number of types and 9 in number of tokens.

The 10 most frequent DET lemmas: to, ktorý, jeho, svoj, ten, všetok, môj, jej, táto, tento

The 10 most frequent DET types: to, jeho, jej, ktoré, ktorý, ten, ich, ktorá, tom, toho

The 10 most frequent ambiguous lemmas: to (DET 864, PART 10, CCONJ 1), ten (DET 280, PART 1), iný (DET 94, ADJ 2, NOUN 1), každý (DET 89, ADJ 2), toto (DET 89, PART 2), istý (ADJ 24, DET 19), ta (DET 2, X 1), všakovaký (ADJ 1, DET 1)

The 10 most frequent ambiguous types: to (DET 621, PART 9, CCONJ 1), jej (PRON 136, DET 134), ich (PRON 119, DET 85), všetko (DET 49, PRON 5), všetky (DET 40, PRON 2), toto (DET 23, PART 2), všetci (DET 24, PRON 2), všetkých (DET 40, PRON 2), tým (DET 22, ADV 2), iné (DET 26, ADJ 1)

Morphology

The form / lemma ratio of DET is 5.058824 (the average of all parts of speech is 1.802472).

The 1st highest number of forms (14) was observed with the lemma “môj”: moja, moje, mojej, moji, mojich, mojimi, mojom, mojou, moju, mojím, môj, môjho, môjmu, náš.

The 2nd highest number of forms (13) was observed with the lemma “aký”: Ake, akej, akom, akou, aká, aké, akého, akí, akú, aký, akých, akým, akými.

The 3rd highest number of forms (13) was observed with the lemma “ktorý”: ktorej, ktorom, ktorou, ktorá, ktoré, ktorého, ktorému, ktorí, ktorú, ktorý, ktorých, ktorým, ktorými.

DET occurs with 12 features: PronType (4404; 100% instances), Case (4401; 100% instances), Number (4401; 100% instances), Gender (4391; 100% instances), Animacy (1521; 35% instances), Poss (1257; 29% instances), Number[psor] (931; 21% instances), Person (931; 21% instances), Gender[psor] (480; 11% instances), Reflex (324; 7% instances), NumType (68; 2% instances), Typo (15; 0% instances)

DET occurs with 31 feature-value pairs: Animacy=Anim, Animacy=Inan, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Ins, Case=Loc, Case=Nom, Gender=Fem, Gender=Masc, Gender=Neut, Gender[psor]=Fem, Gender[psor]=Masc,Neut, NumType=Card, Number=Plur, Number=Sing, Number[psor]=Plur, Number[psor]=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Poss=Yes, PronType=Dem, PronType=Emp, PronType=Ind, PronType=Int,Rel, PronType=Neg, PronType=Prs, PronType=Tot, Reflex=Yes, Typo=Yes

DET occurs with 458 feature combinations. The most frequent feature combination is Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem (543 tokens). Examples: to, toto, takéto, také

Relations

DET nodes are attached to their parents using 18 different relations: det (2560; 58% instances), nsubj (933; 21% instances), obj (348; 8% instances), obl (185; 4% instances), obl:arg (160; 4% instances), det:numgov (43; 1% instances), xcomp (41; 1% instances), amod (29; 1% instances), root (24; 1% instances), nsubj:pass (19; 0% instances), conj (18; 0% instances), discourse (17; 0% instances), dep (16; 0% instances), ccomp (5; 0% instances), acl:relcl (2; 0% instances), orphan (2; 0% instances), appos (1; 0% instances), csubj (1; 0% instances)

Parents of DET nodes belong to 13 different parts of speech: NOUN (2784; 63% instances), VERB (1337; 30% instances), ADJ (129; 3% instances), PRON (47; 1% instances), PROPN (30; 1% instances), DET (27; 1% instances), (24; 1% instances), NUM (12; 0% instances), ADV (6; 0% instances), X (4; 0% instances), PART (2; 0% instances), CCONJ (1; 0% instances), INTJ (1; 0% instances)

3938 (89%) DET nodes are leaves.

337 (8%) DET nodes have one child.

92 (2%) DET nodes have two children.

37 (1%) DET nodes have three or more children.

The highest child degree of a DET node is 7.

Children of DET nodes are attached using 23 different relations: case (282; 42% instances), punct (61; 9% instances), acl:relcl (55; 8% instances), acl (52; 8% instances), advmod:emph (39; 6% instances), cop (31; 5% instances), nsubj (26; 4% instances), nmod (21; 3% instances), det (17; 3% instances), advmod (15; 2% instances), amod (13; 2% instances), cc (12; 2% instances), conj (11; 2% instances), dep (11; 2% instances), xcomp (8; 1% instances), mark (6; 1% instances), advcl (3; 0% instances), appos (2; 0% instances), nummod (2; 0% instances), obl (2; 0% instances), aux (1; 0% instances), csubj (1; 0% instances), orphan (1; 0% instances)

Children of DET nodes belong to 14 different parts of speech: ADP (281; 42% instances), VERB (108; 16% instances), PUNCT (61; 9% instances), PART (45; 7% instances), NOUN (38; 6% instances), AUX (32; 5% instances), DET (27; 4% instances), ADJ (24; 4% instances), PRON (19; 3% instances), ADV (12; 2% instances), CCONJ (11; 2% instances), SCONJ (7; 1% instances), PROPN (5; 1% instances), NUM (2; 0% instances)