home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Slovak-SNK: POS Tags: ADJ

There are 3179 ADJ lemmas (22%), 6073 ADJ types (23%) and 9474 ADJ tokens (9%). Out of 17 observed tags, the rank of ADJ is: 2 in number of lemmas, 3 in number of types and 4 in number of tokens.

The 10 most frequent ADJ lemmas: veľký, prvý, celý, nový, ďalší, druhý, dobrý, starý, posledný, slovenský

The 10 most frequent ADJ types: celý, prvý, druhý, ďalšie, veľký, druhej, nové, veľkého, veľké, ďalší

The 10 most frequent ambiguous lemmas: vysoký (ADJ 57, NOUN 2), známy (ADJ 40, NOUN 4), mladý (ADJ 39, NOUN 3), silný (ADJ 25, ADV 1), istý (ADJ 24, DET 19), rád (ADJ 24, NOUN 8, PROPN 3), neznámy (ADJ 19, NOUN 1), milý (ADJ 15, NOUN 1), svätý (ADJ 15, NOUN 4), mŕtvy (ADJ 14, NOUN 4)

The 10 most frequent ambiguous types: mnohých (ADJ 8, NUM 2), rád (ADJ 4, NOUN 3), druhom (ADJ 7, NOUN 1), isté (ADJ 6, DET 6), lepšie (ADJ 7, ADV 2, NOUN 1), vysokej (ADJ 5, NOUN 1), známy (ADJ 7, NOUN 2), istý (ADJ 5, DET 3), radšej (ADJ 2, PART 1), zlá (ADJ 2, NOUN 2)

Morphology

The form / lemma ratio of ADJ is 1.910349 (the average of all parts of speech is 1.802472).

The 1st highest number of forms (29) was observed with the lemma “veľký”: Najväčšími, najväčšia, najväčšie, najväčšieho, najväčšiu, najväčšou, najväčší, najväčších, najväčším, veľkej, veľkom, veľkou, veľká, veľké, veľkého, veľkú, veľký, veľkých, veľkým, veľkými, väčšia, väčšie, väčšieho, väčšiu, väčšom, väčší, väčších, väčším, väčšími.

The 2nd highest number of forms (26) was observed with the lemma “vysoký”: Najvyšší, najvyššia, najvyššie, najvyššieho, najvyšších, najvyšším, najvyššími, vysokej, vysokom, vysokou, vysoká, vysoké, vysokého, vysokému, vysokí, vysokú, vysoký, vysokých, vysokým, vysokými, vyššie, vyššieho, vyššiu, vyššou, vyšší, vyšších.

The 3rd highest number of forms (24) was observed with the lemma “dobrý”: dobrej, dobrom, dobrá, dobré, dobrého, dobrí, dobrú, dobrý, dobrých, dobrým, dobrými, lepšie, lepšieho, lepšiu, najlepšia, najlepšie, najlepšieho, najlepšiemu, najlepšiu, najlepšom, najlepšou, najlepší, najlepších, najlepším.

ADJ occurs with 10 features: Case (9474; 100% instances), Number (9474; 100% instances), Gender (9466; 100% instances), Degree (9060; 96% instances), Animacy (3966; 42% instances), Polarity (1196; 13% instances), VerbForm (1196; 13% instances), Voice (1196; 13% instances), NumType (407; 4% instances), Typo (25; 0% instances)

ADJ occurs with 24 feature-value pairs: Animacy=Anim, Animacy=Inan, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Ins, Case=Loc, Case=Nom, Degree=Cmp, Degree=Pos, Degree=Sup, Gender=Fem, Gender=Masc, Gender=Neut, NumType=Mult, NumType=Ord, Number=Plur, Number=Sing, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Typo=Yes, VerbForm=Part, Voice=Act, Voice=Pass

ADJ occurs with 326 feature combinations. The most frequent feature combination is Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing (750 tokens). Examples: veľká, malá, slovenská, celá, krásna, nová, vysoká, francúzska, mladá, mŕtva

Relations

ADJ nodes are attached to their parents using 18 different relations: amod (7991; 84% instances), root (597; 6% instances), conj (419; 4% instances), xcomp (114; 1% instances), ccomp (87; 1% instances), obl (46; 0% instances), dep (42; 0% instances), advcl (33; 0% instances), obj (31; 0% instances), obl:arg (31; 0% instances), acl:relcl (28; 0% instances), nsubj (19; 0% instances), acl (11; 0% instances), csubj (8; 0% instances), appos (7; 0% instances), orphan (5; 0% instances), parataxis (3; 0% instances), csubj:pass (2; 0% instances)

Parents of ADJ nodes belong to 12 different parts of speech: NOUN (7789; 82% instances), (597; 6% instances), VERB (395; 4% instances), ADJ (348; 4% instances), PROPN (191; 2% instances), PRON (48; 1% instances), X (44; 0% instances), DET (24; 0% instances), NUM (19; 0% instances), ADV (17; 0% instances), CCONJ (1; 0% instances), INTJ (1; 0% instances)

7440 (79%) ADJ nodes are leaves.

955 (10%) ADJ nodes have one child.

215 (2%) ADJ nodes have two children.

864 (9%) ADJ nodes have three or more children.

The highest child degree of a ADJ node is 9.

Children of ADJ nodes are attached using 30 different relations: punct (1239; 25% instances), cop (722; 14% instances), advmod (530; 11% instances), nsubj (458; 9% instances), conj (415; 8% instances), obl (413; 8% instances), cc (298; 6% instances), obl:arg (169; 3% instances), mark (110; 2% instances), aux:pass (102; 2% instances), nsubj:pass (86; 2% instances), advmod:emph (81; 2% instances), advcl (56; 1% instances), case (50; 1% instances), csubj (47; 1% instances), obj (38; 1% instances), aux (35; 1% instances), xcomp (34; 1% instances), dep (29; 1% instances), expl:pv (27; 1% instances), nmod (22; 0% instances), det (16; 0% instances), amod (13; 0% instances), orphan (9; 0% instances), appos (8; 0% instances), nummod (6; 0% instances), acl:relcl (5; 0% instances), ccomp (5; 0% instances), parataxis (5; 0% instances), csubj:pass (1; 0% instances)

Children of ADJ nodes belong to 15 different parts of speech: PUNCT (1239; 25% instances), NOUN (901; 18% instances), AUX (859; 17% instances), ADV (463; 9% instances), ADJ (348; 7% instances), CCONJ (309; 6% instances), VERB (217; 4% instances), PART (162; 3% instances), DET (129; 3% instances), PROPN (126; 3% instances), SCONJ (96; 2% instances), PRON (95; 2% instances), ADP (50; 1% instances), NUM (29; 1% instances), X (6; 0% instances)