home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-PUD: POS Tags: NOUN

There are 2258 NOUN lemmas (46%), 3713 NOUN types (49%) and 5829 NOUN tokens (35%). Out of 16 observed tags, the rank of NOUN is: 1 in number of lemmas, 1 in number of types and 1 in number of tokens.

The 10 most frequent NOUN lemmas: yıl, _, ara, yer, bölge, gün, taraf, zaman, şekil, baş

The 10 most frequent NOUN types: arasında, tarafından, yıl, şekilde, kuzey, yılında, ortaya, güney, yer, konusunda

The 10 most frequent ambiguous lemmas: yıl (NOUN 84, ADV 2), _ (ADJ 133, NOUN 83, AUX 68, PUNCT 62, NUM 30, PROPN 26, VERB 19, ADV 15, ADP 7, X 6, PRON 5, SYM 4, DET 1), ara (NOUN 54, VERB 1), insan (NOUN 28, ADJ 2), orta (NOUN 27, ADJ 1), tarih (NOUN 25, ADJ 3), ol (AUX 278, VERB 29, NOUN 22, ADJ 18, ADV 12), el (NOUN 21, PROPN 2), neden (NOUN 21, ADV 2), hak (NOUN 19, ADJ 1)

The 10 most frequent ambiguous types: dahil (NOUN 10, ADP 1), olduğunu (AUX 14, NOUN 8), yüzde (NOUN 8, DET 4, NUM 2), neden (NOUN 7, ADV 2), sonra (ADP 33, ADV 14, NOUN 7), şey (NOUN 7, PRON 4), alan (ADJ 6, NOUN 5, VERB 2), sıra (NOUN 6, ADP 3), Kral (NOUN 4, PROPN 1), dış (NOUN 3, ADJ 2)

Morphology

The form / lemma ratio of NOUN is 1.644376 (the average of all parts of speech is 1.517067).

The 1st highest number of forms (78) was observed with the lemma “_”: 1960’lardan, 40’ına, 53’ünün, 56’sının, B-29, Bakanı, Denizi”den, Denizi”ni, Dr., Ekim’deki, Floridalı, M.Ö., Maymun, Mr., ait, alanı, an, besteci, dakika, derneklerin, dilekçenin, dram, durum, e-posta, e-postaları, edenler, edilene, ekranlar, erişilebilir, etkilere, eyalette, eşkıya, faşist, geleni, gelenler, güçlük, hafta, hayatta, hayranlar, hükumette, internette, isteyenler, istirahatgahı, kadar, katılımcılar, kilerin, kiralık, kirlilik, kirliliğiyle, kısım, lobicilerin, meclisin, modeli, nedeni, nesli, park, parça, sahip, sahipti, sanat, sergilenenler, sistem, sistemi”ne, taş, tehdidi, tepkilere, topluluk, tümör, verilerin, yaşayanlar, yaşta, yetişkinden, çöllerin, önceki, önemlisi, üstünde, şarkıcı, şehir.

The 2nd highest number of forms (15) was observed with the lemma “bölge”: bölge, bölgede, bölgeler, bölgelerde, bölgelerden, bölgeleri, bölgelerine, bölgelerini, bölgenin, bölgesi, bölgesinde, bölgesinden, bölgesinin, bölgeye, bölgeyi.

The 3rd highest number of forms (14) was observed with the lemma “alan”: alan, alana, alanda, alanlar, alanlarla, alanları, alanların, alanlarında, alanlarının, alanı, alanın, alanına, alanında, alanının.

NOUN occurs with 7 features: Number (5813; 100% instances), Case (3416; 59% instances), Number[psor] (2104; 36% instances), Person[psor] (2104; 36% instances), Polarity (279; 5% instances), Person (5; 0% instances), Aspect (1; 0% instances)

NOUN occurs with 19 feature-value pairs: Aspect=Hab, Case=Abl, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Ins, Case=Loc, Case=Nom, Number=Plur, Number=Sing, Number[psor]=Plur, Number[psor]=Sing, Person=1, Person=3, Person[psor]=1, Person[psor]=2, Person[psor]=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos

NOUN occurs with 128 feature combinations. The most frequent feature combination is Number=Sing (1787 tokens). Examples: yıl, kuzey, güney, arasında, tarafından, yer, hava, kez, savaş, M.Ö.

Relations

NOUN nodes are attached to their parents using 24 different relations: obl (1261; 22% instances), nmod:poss (1247; 21% instances), nsubj (832; 14% instances), obj (789; 14% instances), conj (334; 6% instances), root (236; 4% instances), amod (219; 4% instances), advcl (161; 3% instances), compound (146; 3% instances), nmod (142; 2% instances), iobj (91; 2% instances), acl (85; 1% instances), ccomp (69; 1% instances), xcomp (52; 1% instances), flat (46; 1% instances), csubj (43; 1% instances), appos (36; 1% instances), compound:lvc (12; 0% instances), clf (10; 0% instances), case (5; 0% instances), orphan (4; 0% instances), compound:redup (3; 0% instances), dislocated (3; 0% instances), parataxis (3; 0% instances)

Parents of NOUN nodes belong to 11 different parts of speech: NOUN (2654; 46% instances), VERB (1973; 34% instances), ADJ (650; 11% instances), (236; 4% instances), PROPN (134; 2% instances), ADV (94; 2% instances), PRON (44; 1% instances), NUM (21; 0% instances), ADP (12; 0% instances), X (9; 0% instances), AUX (2; 0% instances)

1628 (28%) NOUN nodes are leaves.

1954 (34%) NOUN nodes have one child.

1215 (21%) NOUN nodes have two children.

1032 (18%) NOUN nodes have three or more children.

The highest child degree of a NOUN node is 9.

Children of NOUN nodes are attached using 36 different relations: nmod:poss (1771; 21% instances), amod (1194; 14% instances), punct (760; 9% instances), det (656; 8% instances), acl (443; 5% instances), case (431; 5% instances), nsubj (333; 4% instances), conj (324; 4% instances), obl (320; 4% instances), cop (257; 3% instances), compound (245; 3% instances), cc (244; 3% instances), nummod (226; 3% instances), obj (187; 2% instances), compound:lvc (183; 2% instances), advmod (157; 2% instances), advcl (113; 1% instances), appos (110; 1% instances), nmod (99; 1% instances), advmod:emph (59; 1% instances), flat (38; 0% instances), xcomp (38; 0% instances), csubj (32; 0% instances), ccomp (31; 0% instances), iobj (25; 0% instances), aux (13; 0% instances), clf (10; 0% instances), parataxis (6; 0% instances), compound:redup (3; 0% instances), dep (3; 0% instances), orphan (3; 0% instances), cc:preconj (2; 0% instances), discourse (2; 0% instances), dislocated (2; 0% instances), mark (2; 0% instances), aux:q (1; 0% instances)

Children of NOUN nodes belong to 16 different parts of speech: NOUN (2654; 32% instances), ADJ (1303; 16% instances), PUNCT (760; 9% instances), PROPN (759; 9% instances), DET (657; 8% instances), VERB (550; 7% instances), ADP (430; 5% instances), NUM (290; 3% instances), AUX (272; 3% instances), ADV (268; 3% instances), CCONJ (233; 3% instances), PRON (113; 1% instances), X (28; 0% instances), SYM (4; 0% instances), INTJ (1; 0% instances), SCONJ (1; 0% instances)