home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-PUD: POS Tags: VERB

There are 736 VERB lemmas (14%), 1218 VERB types (16%) and 1755 VERB tokens (9%). Out of 15 observed tags, the rank of VERB is: 4 in number of lemmas, 3 in number of types and 5 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: mít, moci, být, stát, říci, začít, vést, muset, říkat, uvést

The 10 most frequent VERB types: řekl, má, je, může, říká, mohou, mají, mohl, měl, stal

The 10 most frequent ambiguous lemmas: být (AUX 646, VERB 36), stát (VERB 35, NOUN 26), růst (NOUN 7, VERB 5)

The 10 most frequent ambiguous types: je (AUX 138, VERB 14, PRON 5), bylo (AUX 46, VERB 3), jsou (AUX 34, VERB 4), stát (NOUN 8, VERB 4), byla (AUX 45, VERB 1), nebude (AUX 5, VERB 2), není (AUX 11, VERB 1), pomoci (NOUN 2, VERB 2), vlastní (ADJ 8, VERB 2), bude (AUX 23, VERB 1)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 1.654891 (the average of all parts of speech is 1.427558).

The 1st highest number of forms (16) was observed with the lemma “mít”: mají, má, máme, máte, mít, měl, měla, měli, mělo, měly, nemají, nemá, neměl, neměla, neměli, nemělo.

The 2nd highest number of forms (14) was observed with the lemma “moci”: Nemohli, moci, mohl, mohla, mohli, mohlo, mohly, mohou, mohu, může, můžou, nemohou, nemůže, nemůžeme.

The 3rd highest number of forms (12) was observed with the lemma “stát”: stal, stala, stali, stalo, staly, stane, stojí, stála, stáli, stálo, stály, stát.

VERB occurs with 11 features: VerbForm (1755; 100% instances), Polarity (1754; 100% instances), Number (1462; 83% instances), Voice (1461; 83% instances), Tense (1460; 83% instances), Aspect (1059; 60% instances), Gender (888; 51% instances), Mood (574; 33% instances), Person (573; 33% instances), Animacy (188; 11% instances), Style (4; 0% instances)

VERB occurs with 31 feature-value pairs: Animacy=Anim, Animacy=Inan, Aspect=Imp, Aspect=Perf, Gender=Fem, Gender=Fem,Masc, Gender=Fem,Neut, Gender=Masc, Gender=Neut, Mood=Cnd, Mood=Imp, Mood=Ind, Number=Plur, Number=Plur,Sing, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Style=Arch, Style=Coll, Style=Rare, Tense=Fut, Tense=Past, Tense=Pres, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, Voice=Act

VERB occurs with 70 feature combinations. The most frequent feature combination is Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act (189 tokens). Examples: říká, obsahuje, pomáhá, ukazuje, nachází, naznačuje, pracuje, tvrdí, čeká, Jedná

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 13 different relations: root (731; 42% instances), acl (252; 14% instances), conj (235; 13% instances), xcomp (181; 10% instances), advcl (139; 8% instances), ccomp (131; 7% instances), csubj (56; 3% instances), parataxis (10; 1% instances), csubj:pass (9; 1% instances), appos (8; 0% instances), advmod (1; 0% instances), aux (1; 0% instances), aux:pass (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 10 different parts of speech: (731; 42% instances), VERB (615; 35% instances), NOUN (231; 13% instances), ADJ (82; 5% instances), ADV (40; 2% instances), DET (27; 2% instances), PROPN (25; 1% instances), NUM (2; 0% instances), AUX (1; 0% instances), PRON (1; 0% instances)

17 (1%) VERB nodes are leaves.

131 (7%) VERB nodes have one child.

181 (10%) VERB nodes have two children.

1426 (81%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 10.

Children of VERB nodes are attached using 25 different relations: punct (1541; 24% instances), nsubj (982; 15% instances), obj (904; 14% instances), obl (790; 12% instances), advmod (398; 6% instances), mark (275; 4% instances), conj (244; 4% instances), expl:pv (240; 4% instances), xcomp (234; 4% instances), cc (229; 4% instances), ccomp (171; 3% instances), aux (138; 2% instances), iobj (125; 2% instances), advcl (120; 2% instances), expl:pass (45; 1% instances), csubj (28; 0% instances), nsubj:pass (26; 0% instances), compound (10; 0% instances), parataxis (8; 0% instances), csubj:pass (7; 0% instances), discourse (5; 0% instances), advmod:emph (3; 0% instances), nmod (3; 0% instances), appos (2; 0% instances), acl (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 15 different parts of speech: NOUN (2047; 31% instances), PUNCT (1541; 24% instances), VERB (615; 9% instances), PRON (501; 8% instances), ADV (424; 6% instances), PROPN (365; 6% instances), SCONJ (270; 4% instances), DET (243; 4% instances), CCONJ (222; 3% instances), AUX (137; 2% instances), ADJ (117; 2% instances), NUM (25; 0% instances), PART (10; 0% instances), SYM (8; 0% instances), ADP (4; 0% instances)