home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Czech PDT

Language: Czech (code: cs)
Family: Indo-European, Slavic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.0 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Daniel Zeman, Jan Hajič.

Repository: UD_Czech-PDT
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-NC-SA 3.0

Genre: news, reviews, nonfiction

Questions, comments? General annotation questions (either Czech-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [zeman (æt) ufal • mff • cuni • cz]. Development of the treebank happens outside the UD repository. If there are bugs, either the original data source or the conversion procedure must be fixed. Do not submit pull requests against the UD repository.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

The Czech-PDT UD treebank is based on the Prague Dependency Treebank 3.0 (PDT), created at the Charles University in Prague.

The treebank consists of 87,913 sentences (1.5 M tokens) and its domain is mainly newswire, reaching also to business and popular scientific articles from the 1990s. The treebank is licensed under the terms of CC BY-NC-SA 3.0 and its original (non-UD) version can be downloaded from http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-1AAF-3.

The morphological and syntactic annotation of the Czech UD treebank is created through a conversion of PDT data. The conversion procedure has been designed by Dan Zeman and implemented in Treex.

Acknowledgments

We wish to thank all of the contributors to the original PDT annotation effort, including Eduard Bejček, Eva Hajičová, Jan Hajič, Pavlína Jínová, Václava Kettnerová, Veronika Kolářová, Marie Mikulová, Jiří Mírovský, Anna Nedoluzhko, Jarmila Panevová, Lucie Poláková, Magda Ševčíková, Jan Štěpánek, and Šárka Zikánová.

References

Statistics of UD Czech PDT

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPARTPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERBX

Features

AbbrAdpTypeAnimacyAspectCaseConjTypeDegreeForeignGenderGender[psor]HyphMoodNameTypeNumberNumber[psor]NumFormNumTypeNumValuePersonPolarityPossPrepCasePronTypeReflexStyleTenseVariantVerbFormVoice

Relations

acladvcladvmodadvmod:emphamodapposauxaux:passcaseccccompcompoundconjcopcsubjcsubj:passdepdetdet:numgovdet:nummoddiscourseexpl:passexpl:pvfixedflatflat:foreigniobjmarknmodnsubjnsubj:passnummodnummod:govobjoblobl:agentobl:argorphanparataxispunctrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • ADJ: české, první, druhé, další, česká, nové, státní, poslední, vlastní, národní
   • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, týkající, vládnoucí, odpovídající, rostoucí, vynikající, pokračující, související
   • DET: která, které, této, své, svou, kterou, tato, tuto, naší, její
   • NOUN: korun, strany, společnosti, době, firmy, Kč, práce, vláda, země, vlády
   • NUM: jedné, jedna, jednu, jednou, třetiny, třetinu, třetina, třetině, čtvrtinu, čtvrtina
   • PRON: ji, ní, níž, jí, jež, ni, ona, veškeré, jíž, niž
   • PROPN: Praha, ČR, Praze, LN, ODS, OSN, Evropy, Prahy, ODA, ČSFR
   • VERB-Part: Were
  • Fem,Masc
   • ADJ: uvedeny, připraveny, známy, určeny, uzavřeny, nalezeny, považovány, schopny, stanoveny, uloženy
   • ADJ-Part: uvedeny, připraveny, určeny, uzavřeny, nalezeny, považovány, stanoveny, uloženy, zastoupeny, zrušeny
   • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, bývávaly
   • VERB-Part: měly, mohly, byly, začaly, objevily, dosáhly, získaly, neměly, staly, vedly
  • Fem,Neut
   • ADJ: připravena, schopna, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, ráda
   • ADJ-Part: připravena, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, považována, uvedena
   • AUX-Conv: jsouc
   • AUX-Part: byla, nebyla, bývala, nebývala
   • DET: naše, moje, vaše, mio
   • NUM: dvě, obě
   • VERB-Conv: říkajíc, Jsouc, chtíc, držíc, hynouc, nechtíc, opírajíc, pokračujíc, vsouvajíc
   • VERB-Part: měla, mohla, byla, stala, začala, získala, musela, vznikla, oznámila, rozhodla
  • Masc
   • ADJ: další, první, nový, český, českého, dalších, celý, nového, druhý, velký
   • ADJ-Part: přesvědčen, připraven, vedoucí, rozhodující, zvolen, odsouzen, kupující, obviněn, považován, vynikající
   • AUX-Conv: jsa
   • AUX-Part: byl, byli, nebyl, nebyli, býval, bývali, nemohl, stal, stali
   • DET: který, kteří, které, tento, ten, svůj, každý, své, všechny, sám
   • NOUN: roku, roce, případě, zákona, lidí, rok, ministr, světa, předseda, trhu
   • NUM: dva, jeden, oba, jednoho
   • PRON: kdo, nikdo, někdo, on, jenž, oni, koho, komu, někoho, nikoho
   • PROPN: USA, Jiří, J, Jan, Václav, Petr, Pavel, Josef, M, Vladimír
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, maje, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje
   • VERB-Part: řekl, měl, uvedl, měli, mohl, prohlásil, stal, mohli, byl, dodal
  • Masc,Neut
   • DET: tím, tom, tomu, toho, tohoto, tomto, svého, svém, svým, našeho
   • NUM: jednoho, jedním, jednom, jednomu
   • PRON: mu, ho, něj, jej, něm, němž, jehož, ním, něho, něhož
  • Neut
   • ADJ: možné, třeba, jiné, další, prvním, posledních, životního, nutné, první, možno
   • ADJ-Part: řečeno, rozhodnuto, uvedeno, dosaženo, vyloučeno, zraněno, určeno, dáno, zahájeno, připraveno
   • AUX-Part: bylo, nebylo, bývalo, nebývalo, stalo
   • DET: to, které, toto, vše, své, všechno, která, tato, takové, žádné
   • NOUN: let, procent, jednání, letech, zahraničí, září, prostředí, ministerstva, vedení, zboží
   • NUM: jedno
   • PRON: je, jež, ono, ně, veškeré, it, něž, veškerá, všecko, All
   • PROPN: Brno, Německu, Německa, Brně, Rusko, Slovensku, Slovensko, Německo, NATO, HZDS
   • VERB-Part: mělo, bylo, podařilo, došlo, mohlo, šlo, stalo, začalo, ukázalo, přišlo
 • Animacy
  • Anim
   • ADJ: další, bývalý, mnozí, domácí, první, generální, český, americký, českých, dalších
   • ADJ-Part: kupující, vedoucí, přesvědčeni, žijící, připraveni, cestujících, nuceni, vynikající, prodávající, prodávajícího
   • AUX-Part: byli, nebyli, bývali, stali
   • DET: kteří, všichni, každý, ti, někteří, sami, naši, svého, každého, kterého
   • NOUN: lidí, ministr, předseda, lidé, ředitel, prezident, trenér, ministra, prezidenta, premiér
   • NUM: jednoho
   • PRON: kdo, nikdo, někdo, oni, koho, komu, někoho, nikoho, nikomu, někomu
   • PROPN: Jiří, J, Jan, Václav, Petr, Pavel, Josef, M, Vladimír, V
   • VERB-Part: měli, mohli, chtěli, začali, museli, dostali, získali, byli, rozhodli, přišli
  • Inan
   • ADJ: další, první, nový, českého, celý, český, velký, letošního, státního, minulý
   • ADJ-Part: rozhodující, následující, uvedeny, připraveny, určeny, ležící, následujícím, rozhodujícím, uzavřeny, nalezeny
   • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, bývávaly
   • DET: které, svůj, který, tento, tyto, každý, ty, některé, ten, všechny
   • NOUN: roku, roce, případě, zákona, rok, světa, trhu, zákon, zájem, státu
   • NUM: jeden
   • PRON: co, čím, čem, čeho, jež, čemu, veškeré, veškerý, ony, WAS
   • PROPN: USA, York, Zlín, Liberec, FNM, SSSR, Hradec, Izrael, Londýn, Yorku
   • VERB-Part: měly, mohly, byly, začaly, objevily, dosáhly, získaly, neměly, staly, vedly
 • Number
  • Dual
   • ADJ: zavřenýma, otevřenýma, Sudetoněmeckýma, dlouhýma, filmovýma, holýma, odřenýma, oteklýma, plnýma, prázdnýma
   • ADJ-Part: svítícíma
   • DET: jejíma, svýma, těma
   • NOUN: očima, rukama, nohama, ušima
   • NUM: oběma, dvěma, čtyřma
  • Plur
   • ADJ: další, dalších, českých, posledních, nové, jiných, nových, jednotlivých, různých, zahraničních
   • ADJ-Part: vedoucí, následujících, týkající, zbývajících, přesvědčeni, rozhodujících, uvedeny, následující, připraveni, připraveny
   • AUX-Conv: jsouce
   • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, bychom, nejsou, jste, budeme, nebudou, byste, nebudeme
   • AUX-Part: byly, byli, nebyly, nebyli, bývaly, bývávaly, bývali, stali
   • DET: které, kteří, všechny, všech, těchto, své, tyto, svých, některé, některých
   • NOUN: korun, let, procent, lidí, letech, lidé, milionů, miliónů, zemí, dolarů
   • NUM: dva, tři, dvě, dvou, čtyři, obou, oba, tří, pěti, obě
   • PRON: nás, je, nám, nich, jim, nichž, my, jich, nimi, ně
   • PROPN: LN, USA, Čechách, Němci, Čech, Češi, ČEZ, Němců, Vítkovice, Budějovice
   • VERB-Conv: chtějíce, dodávajíce, mluvíce, následujíce, poukazujíce, používajíce, poznajíce, provázejíce, přikládajíce, semnuvše
   • VERB-Fin: mají, jsou, mohou, máme, můžeme, nemají, chtějí, musíme, musí, patří
   • VERB-Part: měli, měly, mohli, mohly, chtěli, začali, museli, dostali, byly, získali
  • Plur,Sing
   • ADJ: připravena, schopna, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, ráda
   • ADJ-Part: připravena, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, považována, uvedena
   • AUX-Part: byla, nebyla, bývala, nebývala
   • VERB-Part: měla, mohla, byla, stala, začala, získala, musela, vznikla, oznámila, rozhodla
  • Sing
   • ADJ: první, české, další, druhé, poslední, státní, možné, třeba, česká, vlastní
   • ADJ-Part: řečeno, rozhodující, vedoucí, přesvědčen, připraven, následující, rozhodnuto, zvolen, uvedeno, vynikající
   • AUX-Conv: jsa, jsouc
   • AUX-Fin: je, bude, jsem, není, bych, nebude, bývá, budu, nejsem, buď
   • AUX-Part: byl, bylo, nebyl, nebylo, býval, bývalo, nebývalo, nemohl, stal, stalo
   • DET: to, který, která, tím, tom, této, které, tomu, tento, své
   • NOUN: roku, roce, době, případě, společnosti, zákona, rok, ministr, vláda, strany
   • NUM: jeden, tisíc, pět, jednoho, jedné, jedna, jednu, deset, jedním, šest
   • PRON: mu, ji, ho, mi, ní, něj, jej, níž, já, mě
   • PROPN: Praha, Praze, Jiří, Jan, Evropy, Brno, Prahy, Václav, Jana, Petr
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
   • VERB-Fin: má, je, může, jde, musí, lze, říká, chce, není, nelze
   • VERB-Part: řekl, měl, uvedl, mělo, mohl, bylo, prohlásil, stal, podařilo, došlo
 • Case
  • Acc
   • ADJ: další, první, jiné, vlastní, nové, větší, příští, poslední, celou, základní
   • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, týkající, následující, odpovídající, vynikající, související, rostoucí, umožňující, nadcházející
   • ADP: na, pro, o, za, v, přes, ve, po, mimo, mezi
   • DET: to, které, své, kterou, svou, svůj, který, tuto, tento, všechny
   • NOUN: rok, dobu, cenu, týden, možnost, místo, den, zájem, peníze, návrh
   • NUM: tři, dva, dvě, jednu, pět, čtyři, jeden, deset, šest, dvacet
   • PRON: se, je, co, ji, ho, nás, nic, jej, něco, mě
   • PROPN: Slovensko, Evropu, Prahu, Němce, Německo, Václava, Klause, Jiřího, Josefa, Čechy
  • Dat
   • ADJ: české, dalším, českým, dalšímu, jiným, zahraničním, českému, jinému, novému, ostatním
   • ADJ-Part: prodávajícímu, vedoucím, vládnoucí, pokračujícímu, blížícímu, neslyšícím, následujícím, pokračující, žijícím, blížící
   • ADP: k, proti, ke, vůči, díky, kvůli, oproti, naproti, ku, vstříc
   • DET: tomu, tomuto, všem, svým, kterým, svému, těm, této, kterému, své
   • NOUN: dispozici, vládě, lidem, firmě, společnosti, státu, dětem, veřejnosti, novinářům, občanům
   • NUM: dvěma, oběma, jedné, jednomu, třem, deseti, čtyřem, pěti, osmi, šesti
   • PRON: si, nám, mu, jim, mi, jí, vám, nim, němu, sobě
   • PROPN: Slovensku, Rusku, Německu, Jiřímu, Němcům, Spartě, Čechům, Evropě, Václavu, Klausovi
  • Gen
   • ADJ: české, dalších, českého, českých, nového, nových, druhé, národního, jiných, státního
   • ADJ-Part: zbývajících, žijících, cestujících, vedoucích, rozhodujících, následujícího, prodávajícího, neslyšících, týkajících, pracujících
   • ADP: z, do, podle, od, u, ze, bez, kolem, za, během
   • DET: toho, tohoto, této, svého, všech, těchto, svých, své, některých, našich
   • NOUN: korun, roku, let, procent, zákona, lidí, strany, světa, vlády, společnosti
   • NUM: tisíc, dvou, obou, tří, jednoho, jedné, pěti, čtyř, šesti, deseti
   • PRON: nás, nich, jich, něj, jehož, nichž, ní, něho, sebe, něhož
   • PROPN: Evropy, Prahy, Německa, Jana, Ruska, Slovenska, Jiřího, Československa, Králové, Čech
  • Ins
   • ADJ: hlavním, dalšími, o, dalším, jinými, jediným, českou, prvním, největším, jiným
   • ADJ-Part: rozhodujícím, rostoucím, rozhodující, následujícím, vedoucí, blížícím, kupujícím, prodávajícím, vynikajícím, blížícími
   • ADP: s, se, před, mezi, nad, pod, za, n, přede, př
   • DET: tím, svým, tímto, svou, svými, kterým, několika, jakým, touto, jejím
   • NOUN: způsobem, lety, koncem, cílem, prostřednictvím, součástí, časem, rokem, zákonem, důvodem
   • NUM: jedním, jednou, dvěma, třemi, oběma, čtyřmi, pěti, šesti, deseti, osmi
   • PRON: nimi, ním, čím, sebou, námi, ní, jím, nimiž, čímž, jímž
   • PROPN: Labem, Ruskem, Německem, Izraelem, Slovenskem, Václavem, Klausem, Spartou, Srby, Polskem
  • Loc
   • ADJ: druhé, české, prvním, současné, posledních, první, poslední, pražském, druhém, českém
   • ADJ-Part: následujících, následujícím, nadcházejících, předcházejícím, rozhodujících, rozhodující, vedoucí, nadcházejícím, probíhající, rozhodujícím
   • ADP: v, na, ve, o, po, při, w, za
   • DET: tom, tomto, této, svém, své, těchto, všech, svých, našem, kterém
   • NOUN: roce, době, případě, letech, straně, světě, trhu, oblasti, místě, základě
   • NUM: dvou, jedné, jednom, třech, obou, pěti, čtyřech, třetině, šesti, deseti
   • PRON: něm, němž, nich, ní, níž, nichž, sobě, čem, nás, mně
   • PROPN: Praze, Evropě, Německu, Brně, Slovensku, Čechách, Ostravě, Francii, Moravě, Bosně
  • Nom
   • ADJ: další, první, možné, česká, český, nový, státní, nová, nové, hlavní
   • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, kupující, vynikající, žijící, ležící, prodávající, zbývající, odpovídající
   • ADP: de, versus, ad, kontra, a, v, des, ala, à
   • DET: to, který, které, která, kteří, tato, tento, ten, každý, její
   • NOUN: ministr, vláda, předseda, lidé, společnost, ředitel, prezident, firma, trenér, zákon
   • NUM: jeden, dva, tři, jedna, oba, dvě, obě, čtyři, pět, jedno
   • PRON: co, kdo, což, nikdo, já, jež, my, někdo, nic, on
   • PROPN: Praha, Jiří, Jan, Brno, Václav, Petr, Pavel, Josef, Vladimír, Klaus
  • Voc
   • ADJ: vážení, Svatý, Vážený, Milí, drahá, milý, rudá, Drahý, DŮSTOJNÝ, Laskavý
   • DET: má, můj, Vaše, mio, moje, náš
   • NOUN: pane, čtenáři, pánové, doktore, bože, generále, Soudruhu, děti, kolego, paní
   • PRON: ty
   • PROPN: Johne, Petře, Rusko, Václave, krávo, Apfelbaume, Baryku, Bětko, Filko, Ivane
 • PrepCase
  • Npr
   • PRON: jež, jehož, jenž, jemuž, jímž, jimž, jimiž, jichž, jíž, již
  • Pre
   • PRON: nich, ní, něj, nichž, níž, něm, němž, ně, nimi, ním
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: větší, vyšší, nižší, lepší, menší, delší, starší, horší, vyšších, levnější
   • ADV: více, méně, spíše, později, dříve, víc, lépe, spíš, raději, dále
  • Pos
   • ADJ: další, české, nové, poslední, státní, dalších, možné, vlastní, jiné, velké
   • ADV: stejně, zřejmě, často, dobře, přesto, samozřejmě, skutečně, přímo, hlavně, údajně
   • DET: každý, každé, každého, každém, každá, každou, každému, každým, každých
  • Sup
   • ADJ: největší, nejlepší, nejvyšší, největším, nejbližší, nejnižší, největších, nejlepším, nejdůležitější, nejrůznějších
   • ADV: nejvíce, nejméně, nejdříve, nejlépe, nejčastěji, nejvíc, nejpozději, nejvýše, nejspíš, nejrychleji
 • Polarity
  • Neg
   • ADJ: nedávné, nezbytné, necelých, nezávislých, nebezpečné, neautorizovaný, nezávislé, neznámý, nedostatečné, nemožné
   • ADJ-Part: neslyšící, neslyšících, nevyhovující, neexistující, nedostačující, neodpovídající, neuveden, neexistujících, nekončící, neobsazeno
   • ADV: nezávisle, nedaleko, nesmírně, neúměrně, neméně, nepřímo, nesporně, nezřídka, nekonečně, neuvěřitelně
   • AUX-Fin: není, nebude, nejsou, nebudou, nejsem, nebudeme, nejsme, nebudu, nebývá, nejste
   • AUX-Inf: nebýt
   • AUX-Part: nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli, nebývalo, nebývala, nemohl
   • NOUN: nezávislost, nezávislosti, neschopnost, nemožnost, nedodržení, neznalost, nepochopení, nespokojenost, neplnění, neznalosti
   • VERB-Conv: nemluvě, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje, nechtíc, nemaje, nespočet
   • VERB-Fin: není, nelze, nemá, nemůže, nemají, nemusí, nejde, nemohou, nevím, nesmí
   • VERB-Inf: nebýt, nevidět, nenechat, nedat, nesouhlasit, nebrat, nevzpomenout, Neprodávat, nebát, neklást
   • VERB-Part: neměl, nemohl, neměli, neměla, nemělo, nepodařilo, nebylo, nedošlo, nemohli, nebyl
  • Pos
   • ADJ: další, české, nové, poslední, státní, dalších, možné, vlastní, jiné, velké
   • ADJ-Part: rozhodující, řečeno, vedoucí, následující, přesvědčen, připravena, připraven, vynikající, týkající, otevřena
   • ADV: více, stejně, zřejmě, často, méně, spíše, dobře, později, přesto, samozřejmě
   • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, budou, jste, budeme, bývá, budu
   • AUX-Inf: být, býti
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, býval, bývala, bývalo, bývaly, bývávaly
   • DET: každý, každé, každého, každém, každá, každou, každému, každým, každých
   • NOUN: roku, korun, let, roce, strany, procent, společnosti, době, případě, firmy
   • PROPN: Praha, ČR, Praze, LN, ODS, USA, J, Jiří, Jan, OSN
   • VERB-Conv: počínaje, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, Jsouc, žena, PRA
   • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
   • VERB-Inf: mít, získat, stát, být, hrát, říci, platit, muset, dělat, dostat
   • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, bylo, prohlásil
 • Variant
  • Short
   • ADJ: třeba, možno, rád, řečeno, schopen, nutno, schopni, známo, přesvědčen, připravena
   • ADJ-Part: řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, otevřena, rozhodnuto, zvolen, uzavřena, uvedeno, založena
   • PRON: se, si, mu, ho, mi, mě, tě, ti, sa
 • Verbal Features

 • Aspect
  • Imp
   • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, kupující, považován
   • ADP: Nehledě
   • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
   • AUX-Fin: bývá, bývají, nebývá, nebývají
   • AUX-Part: býval, bývala, bývalo, bývaly, bývávaly, nebývalo, bývali, nebývala
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
   • VERB-Fin: říká, patří, znamená, tvrdí, tvoří, představuje, uvádí, považuje, snaží, existuje
   • VERB-Inf: dělat, pokračovat, jednat, řešit, očekávat, pracovat, prodávat, hledat, počítat, zabývat
   • VERB-Part: znamenalo, činil, jednal, nechal, pracoval, hovořil, reagoval, činila, hovořili, jednalo
  • Perf
   • ADJ-Part: řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, rozhodnuto, zvolen, založena, zahájena, obviněn, stanovena
   • NOUN: rozlišení, vyhovění
   • VERB-Conv: nespočet, poznajíce, semnuvše, vzpomenuv
   • VERB-Fin: viz, rozhodne, zaplatí, uskuteční, podaří, zvýší, získá, objeví, nastoupí, skončí
   • VERB-Inf: získat, říci, vytvořit, udělat, zvýšit, prodat, zaplatit, koupit, změnit, představit
   • VERB-Part: řekl, prohlásil, podařilo, dodal, sdělil, získal, oznámil, označil, rozhodl, zdůraznil
 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: by, bychom, bych, byste, bys
   • VERB-Fin: by, bych, bychom, bysem, bysme, bysom
  • Imp
   • AUX-Fin: buď, buďte, budiž, Buďme, Nebuďte
   • VERB-Fin: viz, řekněme, dejme, připomeňme, doufejme, vraťme, dodejme, Ponechme, podívejme, předpokládejme
  • Ind
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, není, budou, nebude, nejsou, jste
   • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
 • Tense
  • Fut
   • AUX-Fin: bude, budou, nebude, budeme, nebudou, budu, nebudeme, budete, nebudu, nebudete
   • VERB-Fin: bude, půjde, budou, nebude, nepůjde, pojede, nebudou, půjdou, pojedou, ponese
  • Past
   • ADJ-Part: odstoupivšího, byvší, doloživší, nastavší, ocitnuvšího, odstoupivších, provinivšího, předčivší, přeživšího, vyskytnuvší
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
   • VERB-Conv: nespočet, poznajíce, semnuvše, vzpomenuv
   • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, bylo, prohlásil
  • Pres
   • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, kupující, následujících
   • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
   • AUX-Fin: je, jsou, jsem, jsme, není, nejsou, jste, bývá, nejsem, bývají
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
   • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
 • Voice
  • Act
   • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, kupující, následujících
   • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, není, budou, nebude, nejsou, jste
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
   • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
   • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, bylo, prohlásil
  • Pass
   • ADJ-Part: řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, otevřena, rozhodnuto, zvolen, uzavřena, uvedeno, založena
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • ADV: tak, nyní, dosud, zde, tam, tu, tehdy, teď, proto, tady
   • DET: to, tím, tom, této, tomu, tento, toho, tohoto, tato, těchto
  • Emp
   • DET: sám, sama, sami, samy, samo, samu, samého
  • Ind
   • ADV: někdy, někde, kdysi, nějak, několikrát, jakkoli, jaksi, kdykoliv, kdykoli, někam
   • DET: několik, některé, některých, několika, mnoho, někteří, mnoha, nějaké, nějaký, málo
   • PRON: něco, někdo, někoho, cosi, něčeho, cokoli, něčím, někomu, málokdo, něčem
  • Int,Rel
   • ADV: jak, kdy, kde, proč, kam, odkud, kudy, kolikrát, Odkdy
   • DET: které, který, která, kteří, kterou, jaké, kterým, kolik, kterých, kterého
   • PRON: co, kdo, čím, čem, koho, komu, čeho, čemu, kým, kdož
  • Neg
   • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam, odnikud
   • DET: žádné, žádný, žádná, žádnou, žádném, žádným, žádného, žádnému, žádných, žádnými
   • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikomu, ničím, ničem, ničemu, nikým, ničeho, nihil
  • Prs
   • DET: jeho, jejich, své, její, svou, svého, svých, svůj, naše, svým
   • PRON: se, si, nás, je, nám, nich, mu, ji, ho, jim
  • Rel
   • DET: jejichž, jehož, jejíž, jejímž, jejíchž, jejíhož, jejímiž, jejímuž, kterážto
   • PRON: což, nichž, jež, níž, němž, jehož, jenž, něhož, něž, jemuž
  • Tot
   • ADV: vždy, všude, navždy, odjakživa, všudy, odevšad
   • DET: všechny, všech, každý, vše, všichni, všechno, každé, každého, všem, každém
   • PRON: veškeré, samého, veškerou, veškerý, samé, samém, veškerá, veškerého, veškerých, samí
 • NumType
  • Card
   • DET: několik, několika, mnoho, mnoha, kolik, tolik, málo, moc, mála, nemálo
   • NUM: 1, 2, 3, dva, tři, 4, jeden, 6, dvě, tisíc
  • Frac
   • NUM: třetiny, třetinu, třetina, třetině, čtvrtinu, čtvrtina, desetinu, čtvrtiny, pětinu, desetina
  • Mult
   • ADV: dvakrát, jednou, třikrát, několikrát, pětkrát, desetkrát, čtyřikrát, nejednou, šestkrát, mnohokrát
  • Mult,Sets
   • ADJ: dvojí, obojí, dvojím, dvojího, dvoje, obojím, trojí, oboje, dvojími, obé
  • Ord
   • ADJ: první, druhé, prvním, třetí, druhý, druhou, prvních, prvního, druhá, druhém
   • ADV: poprvé, podruhé, potřetí, počtvrté, pošesté, podvanácté, popáté, Pošestnácté, podesáté, podvaadvacáté
   • DET: několikáté, několikátý
  • Sets
   • ADJ: jedny, jedni, jedněch, jedněm, jedněmi
 • Poss
  • Yes
   • ADJ: Karlovy, Karlových, Nobelovy, Milíčova, Masarykově, Karlova, Karlově, prezidentův, Benešových, Nobelovu
   • DET: jeho, jejich, své, její, svou, svého, svých, svůj, naše, svým
 • Reflex
  • Yes
   • DET: své, svou, svého, svých, svůj, svým, svém, svými, svoji, svému
   • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou, sa
 • Person
  • 1
   • AUX-Fin: jsem, jsme, bychom, bych, budeme, budu, nejsem, nebudeme, nejsme, nebudu
   • DET: naše, naší, našich, náš, našeho, naši, našem, můj, mého, moje
   • PRON: nás, nám, mi, já, mě, my, mne, námi, mně, mnou
   • VERB-Fin: máme, mám, můžeme, myslím, musíme, chceme, musím, nevím, víme, jsme
  • 2
   • AUX-Fin: jste, byste, buď, budete, buďte, jsi, nejste, nebudete, budeš, bys
   • DET: vaše, vaší, váš, vašeho, vaši, vašich, vašem, vašimi, vaším, Your
   • PRON: vám, vás, vy, vámi, ty, tě, ti, you, tobě, tebe
   • VERB-Fin: viz, můžete, máte, chcete, myslíte, najdete, potřebujete, vidíte, víte, musíte
   • VERB-Part: Were
  • 3
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, by, není, budou, nebude, nejsou, nebudou, bývá
   • DET: jeho, jejich, její, jejichž, jehož, jejím, jejíž, jejího, jejích, jejímž
   • PRON: je, nich, mu, ji, ho, jim, ní, něj, jej, jí
   • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
 • Gender[psor]
  • Fem
   • ADJ: babiččiny, Desdemonina, Pandořinu, královnino, Alžbětina, Amintiny, Artemidina, Bystrouščina, Dianino, Ilanina
   • DET: její, jejím, jejíž, jejího, jejích, jejímž, jejímu, jejími, jejíchž, jejíhož
  • Masc
   • ADJ: Karlovy, Karlových, Nobelovy, Milíčova, Masarykově, Karlova, Karlově, prezidentův, Benešových, Nobelovu
  • Masc,Neut
   • DET: jeho, jehož
 • Number[psor]
  • Plur
   • DET: jejich, naše, naší, našich, jejichž, náš, našeho, naši, našem, vaše
  • Sing
   • DET: jeho, její, jehož, jejím, jejíž, můj, jejího, jejích, mého, moje
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: tzv, a, čs, o, sv, RM, US, Č, n, k
   • ADP: n, v, př, P, m, vč
   • ADV: např, mj, apod, atd, resp, atp, popř, cca, ap, kupř
   • CCONJ: tj, n
   • DET: t, n, mn, vš
   • NOUN: r, s, tel, m, č, km, MS, mil, Kčs, cm
   • PART: CA
   • PROPN: ČR, LN, ODS, J, OSN, ODA, M, ČSFR, V, A
   • VERB-Fin: tzn, j, srov
   • X: A, H, M, S
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem, nehledě, narozdíl
  • Prep
   • ADP: v, na, o, z, s, do, k, pro, za, po
  • Voc
   • ADP: ve, se, ze, ke, ode, beze, ku, skrze, přede, nade
 • ConjType
  • Oper
   • CCONJ: krát, plus, minus, kráte
   • SYM: x
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: New, the, open, US, Pink, la, Le, Deutsche, die, United
   • ADJ-Part: vu
   • ADP: de, of, di, van, in, von, versus, ad, Pro, to
   • ADV: cca, priori, Today, live, Here, Only, Sic, Very, dove, echt
   • CCONJ: and, et, und, As, or, ma, So, e, n
   • DET: Some, My, That, This, Your, sua, C, Notre, These, ce
   • INTJ: O, propos, Bang, Boom, Crash
   • NOUN: play, managementu, management, CD, s, facto, st, o, homo, neem
   • NUM: Four, Twenty, Seven, Six, one, Five, Three, Tre, Tri, seděm
   • PART: off, džambo, not, t, oui, Bienvenue, So, ne, sorry, viva
   • PRON: it, All, you, I, Me, We, Us, She, WAS, ja
   • PROPN: HZDS, IRA, Floyd, Nature, International, Science, Sinn, Fein, Times, Cup
   • SCONJ: as, If, When, ak, ako, gdyž, kak
   • VERB-Fin: is, est, transit, Habent, Want, Wish, Won, are, ist, need
   • VERB-Inf: Be, can, Check, Come, Keep, Porter, Talk, Believe, Change, Dance
   • VERB-Part: Were, bolo, Said, dostal, kam, naháňali, polučil, pričinili, wasn
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: česko, izraelsko, německo, rusko, srbsko, americko, matematicko, polsko, maďarsko, anglo
 • NameType
  • Com
   • ADJ: RM, Pink, K, J, Deutsche, United, Die, I, U, British
   • ADP: Pro, PRO, dei, des, po
   • ADV: More, Nahoru, dolů, achšav
   • CCONJ: und
   • INTJ: Halo
   • NUM: Four, Seven, Twenty, Six, Tre
   • PART: Non, we
   • PRON: All
   • PROPN: ODS, OSN, ODA, ČSSD, NATO, Sparta, ČT, HZDS, EU, FS
   • VERB-Inf: Can, Dance
  • Com,Geo
   • ADJ: York, Covent, Abbey, Amsterdam, Bradford, Brooklyn, Louis, New, Oak, Ridge
   • PROPN: Chelsea, Bergen, Europe, Kladno, Prague, Aral, Bay, California, Canada, Deutschland
  • Com,Giv
   • ADJ: Konrád
   • PROPN: KOVO, Kovo, Konstruktiva, Poldi, Fiorentina, Michael, Ringo, Světozor, Kovohutě, Nšoči
  • Com,Giv,Sur
   • PROPN: Winston
  • Com,Nat
   • PROPN: Jihlavanu, Jihlavan
  • Com,Oth
   • ADJ: Al, Black, Box, Mute
  • Com,Pro
   • ADJ: Apple, Microsoft
   • PROPN: Bild, Canon, Fiat, Honda, Fiatu, Canonu, Hondy, CANON, Fiaty, HONDA
  • Com,Pro,Sur
   • ADJ: Sun
  • Com,Sur
   • ADJ: Gordon, Binder, Cocteau, Goethe, Mandel, Rambert, Random, Warner, Wellesley
   • PROPN: Benetton, Benettonu, Mates, Winston, Maxwell, Biederstein, Bradstreet, Daimler, Dohme, Dun
  • Geo
   • ADJ: New, Č, Flushing, Los, San, Tchaj, Horní, Devils, Twin, Buenos
   • ADP: Unter, del, Átha
   • PROPN: Praha, ČR, Praze, USA, Evropy, Brno, Prahy, ČSFR, Evropě, Německu
  • Geo,Giv
   • ADJ: Karl, Karlovy
   • PROPN: Amos, Gyula, Gyuly, Karin, Alma, AMOS, Amosem, Gyulu, José, Josému
  • Geo,Giv,Sur
   • ADP: di
   • PROPN: Butrus, Butruse, Keith, Kozák
  • Geo,Oth
   • ADJ: Salem
   • PROPN: Saturn
  • Geo,Pro
   • ADJ: York, Denver, Washington
   • PROPN: Mountain, RENOVA
  • Geo,Sur
   • ADJ: Marx, Špindlerově, Lounských, Powellovo, Powellovy, Powellových, Santa, Spenglerův, Wallisově
   • PROPN: Breda, Paisley, Petrov, Wallis, Powell, Bihače, Wallise, Warren, Lichtenbergu, Lom
  • Giv
   • ADJ: Karlovy, Karlových, Karlova, Karlově, Heinrichovy, Janova, Jindřichově, Heinrichových, Jindřichův, Ježíšova
   • PROPN: J, Jiří, Jan, Václav, Jana, Petr, M, Josef, Pavel, Vladimír
  • Giv,Nat
   • PROPN: Hun
  • Giv,Oth
   • PROPN: Miranda, David, John, MIRANDY
  • Giv,Pro
   • PROPN: Pascal
  • Giv,Pro,Sur
   • PROPN: Figaro
  • Giv,Sur
   • ADJ: Eukleidových, Eukleidovy, Damoklův, Heřmanův, Alláhovým, Berijova, Eukleidova, Eukleidově, Franckův, Hésiodovy
   • PROPN: Perry, Perryho, Charlie, Diega, Othello, Diego, Ricardo, Rút, Heřman, Johan
  • Nat
   • ADJ: Američanovy, Američanův, Australanovo, Brazilcovy, Florenťanův, Indian, Irův, Němcův, Pražákovo, Taliánův
   • PROPN: Němci, Češi, Němců, Američané, američan, Slováci, Srbové, Rusové, Srby, Čechů
  • Nat,Sur
   • PROPN: Uher, Maye, UHER
  • Oth
   • ADJ: US, New, Made, Sex, al, Australian, French, Miranda, Inspiral, Mute
   • ADP: for, Into, Pour, Pro, To
   • ADV: COSI, Down, How, Live, So, Up, Why
   • DET: Notre, This
   • INTJ: Bang, Boom, Crash
   • PART: L, Not, at, el, t
   • PRON: All, Everything, You
   • PROPN: PVP, Prix, Tour, ECU, Garden, München, line, Rapaportu, VC, Age
   • VERB-Fin: Can, Comes, FAN, Feels, Takes, Want
   • VERB-Inf: Porter
   • VERB-Part: Said
  • Oth,Sur
   • ADJ: Shea
  • Pro
   • ADJ: Financial, coca, Super, Chem, Eng, Prágai, Wyborcza, der, pepsi, Magyar
   • ADP: ex, della, Quantum
   • ADV: Ahead, Inside, Live, Today, Weekly
   • DET: Your
   • PRON: Ty, It, man
   • PROPN: LN, MF, PC, Škoda, mercedes, favorit, Mir, ford, polo, Welt
   • VERB-Inf: Check, Lean
  • Pro,Sur
   • PROPN: Kozel, Stock, Burda, Johnnie, Hornet, Walker, Walkerem
  • Sur
   • ADJ: Milíčova, Masarykově, Benešových, Schrödingerova, Casimirův, Klausův, Masarykova, Mečiarova, Benešovy, Janáčkovy
   • ADP: zum
   • PART: ka
   • PROPN: Klaus, Havel, Klause, Svoboda, Mečiar, Havla, Jelcin, John, Zeman, Němec
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 1992, 10, 1994, 1993
  • Roman
   • NUM: II, I, III, IV, V, VI, XX, D, C, IX
  • Word
   • NUM: dva, tři, jeden, dvě, tisíc, dvou, pět, čtyři, obou, jednoho
 • NumValue
  • 1
   • ADJ: jedny, jedni, jedněch, jedněm, jedněmi
  • 1,2,3
   • NUM: dva, tři, jeden, dvě, tisíc, dvou, čtyři, obou, jednoho, jedné
 • Style
  • Arch
   • ADJ: pathologickým
   • ADV: dosti, dřív, nejdřív, tentokráte, přec, nedosti, Jistěť, oulisně, snáz
   • AUX-Fin: jest, budiž, buď, nésó
   • AUX-Inf: býti
   • CCONJ: neb
   • NOUN: léta, létech, léty, páně, létům, Národové, biblí, bukův, chromatoforův, civilu
   • NUM: stě
   • PRON: jej, kdož
   • PROPN: Québeku, Quebeku, Elbe, Alše, Otona, QUÉBEKU, Veleslavíny
   • VERB-Conv: poznajíce
   • VERB-Fin: jest, Není, neostejcháme, slovou, činějí
   • VERB-Inf: obléci, mlčeti, Dolomiti, býti, dělati, mluviti, pokračovati, poznati, dojíti, dotýkati
  • Coll
   • ADJ: top, druhý, super, Kytkový, Devátý, Vystřelenýho, hodnej, těžký, vyhecovaný, výborný
   • ADP: vo
   • ADV: loni, akorát, holt, tuhle, teda, furt, leckdes, nazejtří, vulgo, ergo
   • AUX-Fin: budem, si
   • DET: které, ty, našim, naší, žádnej, Který, mýho, nějakej, svojí, svýmu
   • INTJ: Hergot
   • NOUN: rozběžky, repete, hodinovce, hejslováctví, kafe, shopping, výpadovce, Ležáka, Progres, Votroky
   • PART: jo, než, Zaplaťpánbůh
   • PRON: von, ní, vona
   • PROPN: Dan, Ottavě, Bohouš, Poldovka, Slávy, Lidovky, Madla, Marjánka, forda, Čehúny
   • VERB-Fin: vem, NEMUSEJ, Nesem, Pohlédnem, Vomotá, bysem, bysme, dávaj, jdem, kolíbá
   • VERB-Inf: ošoustat
   • VERB-Part: Bejvávalo, počůral, vytrucoval, vytrucovali, zahaprovalo, šoustla
  • Expr
   • ADJ: ultranacionalistické, ztřeštěný, Ultrapravicový, uculujících, ultrapravicová, zkrachovalá, ztřeštěného, ztřeštěných, ztřeštěným
   • ADJ-Part: uculujících
   • NOUN: jezírko, jezírka, jezírku, okénko, okénku, semínka, vlákénka, znaménkem, znaménko, bidýlku
   • PROPN: Vlasta, VLAĎKA, Vašíčkem, Vladkem, Vladkovi, Vlastou, Vlasty, Vlastík, Vláďa, Zuzanky
   • VERB-Inf: glajšaltovat
   • VERB-Part: zabrnkal
  • Rare
   • ADJ: napjaté, napjatou, napjatá, napjatý, napjatých, napjatější, portfóliových, vypjaté, vysoceaktivní, vysoceaktivních
   • ADJ-Part: přetáhnut, rozepjato
   • ADP: v
   • ADV: diskursivně, vypjatě
   • DET: ledasjaký
   • NOUN: hod, min, aids, prezidia, aidsu, causa, GmbH, premií, vládce, St
   • PROPN: Volkswagen, Cikánů, Hamas, Hamasu, Mexico, Volkswagenu, cikáni, Marian, Sophie, cikány
   • VERB-Fin: zbude, přibyde, přihlaste, ubyde, ubydou
   • VERB-Part: ujal, ujali, ujalo, neujal, neujalo, ujala, ujaly, vyňal, najmul, objal
  • Slng
   • ADJ: joint, škodováckých, crackových, famáckého, vrchařských, škodováckého, škodovácký, škodováčtí, študácké, študáckých
   • NOUN: kšeft, kšefty, záklaďáků, čtvrtkařky, štaflu, Frc, Green, Kinga, Záložáci, bardáma
  • Vrnc
   • ADJ: řečeného
   • INTJ: danaj
   • NOUN: zapomnění, Husličky, Stup, Valnohou, Zítka, kon, kotáry, žehnáčky
   • PRON: sa
   • VERB-Fin: nesúdí, súdí
  • Vulg
   • ADJ: bordelové, nablito
   • ADJ-Part: nablito
   • NOUN: parchanta, suchoprdů
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Reflexive Verbs

  Reflexive Passive

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview