home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Swedish_Sign_Language-SSLC: POS Tags: VERB

There are 1 VERB lemmas (8%), 306 VERB types (43%) and 611 VERB tokens (38%). Out of 13 observed tags, the rank of VERB is: 12 in number of lemmas, 1 in number of types and 1 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: _

The 10 most frequent VERB types: TITTA-PÅ, INUTI, VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p, HAND(G)+HANTERA@p, HAND(GG)+HANTERA@p, BESTÄMMA-SIG, HAND(G)@p@hd, FINNAS, FINNAS*INTE, GÅ-IN(N)

The 10 most frequent ambiguous lemmas: _ (VERB 611, NOUN 362, PRON 175, ADV 119, X 71, DET 61, INTJ 56, ADJ 55, AUX 37, NUM 25, ADP 24, CCONJ 13, PART 1)

The 10 most frequent ambiguous types: GÅ(N) (VERB 4, X 2), FORTSÄTTA (VERB 2, AUX 1), BÖRJA (AUX 2, VERB 1), CHOCKA (VERB 1, X 1), KAN (AUX 1, VERB 1), PERF (AUX 3, VERB 1), STARTA (AUX 3, VERB 1), SYNS (AUX 2, VERB 1)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 306.000000 (the average of all parts of speech is 54.615385).

The 1st highest number of forms (306) was observed with the lemma “_”: ADOPTERA, ANSÖKA, ANSÖKA.MULTI, ARMAR-KORS@ca, AVVIKA, BANSTRÄCKA, BEGE-SIG-HEM, BEGE-SIG-IVÄG, BEGE-SIG-IVÄG@z, BESTÄLLA, BESTÄMMA-SIG, BETA, BETALA, BILDA, BLI, BLI@z, BRINNA@rd, BYGGA, BÖRJA, CHOCKA, DELA-UPP.PL, DJUR(JJv)@ca, DYKA-UPP, ENTITET(A)+FÖRFLYTTA, ENTITET(A)+FÖRFLYTTA@p>näsa, ENTITET(A)+RÖRELSE@p, ENTITET(G)+RÖRELSE@p, ENTITET(G)@p@hd, ENTITET(GG)+@p, ENTITET(GG)+RÖRELSE@p, ENTITET(J)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p, ENTITET(JJ)+FÖRFLYTTA@p, ENTITET(O)+BEFINNA@p>näsa, ENTITET(S)+FÖRFLYTTA@p, ENTITET(SS)+@p>ansikte, ENTITET(SS)+BEFINNA@p>ansikte, ENTITET(SS)+FÖRFLYTTA@p>huvud, ENTITET(YY)+FÖRFLYTTA@p, ENTITET(YYb)+@p, ENTITET(YYb)+@p>huvud, ENTITET(YYb)+BEFINNA@p>huvud, ENTITET(YYb)+FÖRFLYTTA@p>huvud, ENTITET(YYb)+RÖRELSE@p, ENTITET(Yb)+FÖRFLYTTA@p, ENTITET(Yb)@p@hd, ENTUSIASTISK, FASCINERA, FINNAS, FINNASINTE, FLYGA(J), FLYTTA, FLYTTA-UT, FLYTTA>ringf, FO, FORM(J)+BESKRIVNING+FORM(J)@p, FORM(J)+UTSTRÄCKNING@p, FORM(JJb)+BESKRIVNING@p, FORM(JJb)+UTSTRÄCKNING@p, FORM(JJb)+UTSTRÄCKNING@p>hals, FORM(LLvt)+BESKRIVNING@p, FORM(Lvt)+UTSTRÄCKNING@p>hals, FORM(S)@p@hd, FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p, FORM(YY)+BESKRIVNING@p, FORM(YYb)+BESKRIVNING@p, FORM(YYb)+UTSTRÄCKNING@p, FORM(Yb)+BESKRIVNING+FORM(Yb)@p, FORM(Yb)+UTSTRÄCKNING+FORM(Yb)@p, FORM(Yb)@p@hd, FORTSÄTTA, FRÅGA, FUNDERA@ca, FUNGERA, FÅ, FÅ1, FÖDD, FÖLJA, FÖLJA-EFTER, FÖLJAS-ÅT, FÖLJAS-ÅTMED, FÖRESLÅ, FÖRSKRÄCKT@ca, FÖRSTÅ(L), FÖRSTÅ-INTE, FÖRSVUNNEN, FÖRTVIVLAD, GE-MAT@z, GEST(J)@ca, GLOSA:(JÄSA)@z, GNUGGA-HÄNDER@ca, GREPPA, GRIMASERA@z, GÅ(N), GÅ(Vb), GÅ-IN(L), GÅ-IN(N), GÅ@rd, GÖRA, HA, HAINTE, HAND(A)+HANTERA@p.MULTI>bröst, HAND(A)+HANTERA@p>mun, HAND(AA)+HANTERA@p, HAND(AA)+HANTERA@p>huvud, HAND(G)+HANTERA@p, HAND(G)@p@hd, HAND(GG)+HANTERA@p, HAND(JJb)+HANTERA@p, HAND(JJv)+HANTERA@p, HAND(JJv)@p@hd, HAND(Lvs)+HANTERA@p>mun, HAND(Q)+HANTERA+HAND(Lvs)@p, HAND(Q)+HANTERA@p, HAND(Q)@p@hd, HAND(QQ)+HANTERA@p, HAND(S)+HANTERA@p, HAND(S)+HANTERA@p>hals, HAND(S)+HANTERA@p>näsa, HAND(S)@p@hd, HAND(SJ)+HANTERA@p, HAND(SS)+HANTERA@p, HAND(YYb)+@p, HAND(YYb)+HANTERA@p, HAND(Yb)+@p, HAND(Yb)+HANTERA+HAND(Yb)@p, HAND(Yb)@p@hd, HANDSKAKA@ca, HOPKRUPEN(Jv)@ca, HYSSJA@ca, HÄMTA, HÄNDA, HÖRA, IN@b, INUTI, IRRITERAD, IRRITERAD@rd, JAGA, KAN, KLAPPA, KLÄ-PÅ, KLÄ-PÅ.HUVUDDEL, KLÄ-PÅ.NEDERDEL, KLÄ-PÅ.ÖVERDEL, KLÄ-PÅ:ÖVERDEL, KLÄTTRA, KLÄTTRA@hd, KNAPPA-FJÄRRKONTROLL, KOM-HIT, KOM-HIT@rd, KOMMA-DIT(L), KOMMA-DIT(Lb), KOMMA-FRAM, KOMMA-HIT(L), KOMMA-HIT(VVb), KONTROLLERA, KRAMA, KÄNNA, KÖPA, LETA, LETA@rd, LETA@z, LIGGA(G), LIGGA(V), LIGGA(VV), LIGGA-SÖMNLÖS, LUGNA@g, LUKTA, LYSSNA, LÄGGA-ARM-OM@ca, LÄGGA-SIG, LÄMNA, LÄRA-SIG, LÄSA, MED.VARA, MISSA, MÅSTE, MÖRK, NEKA, NÄST-TUR, NÅGOT-KOMMA-MELLAN@z, PEK@ca, PERF, PLUGGA, PRATA, PROVA, PROVA@rd, PÅGÅ, PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET, REKOMMENDERA, ROPA, ROPA@ca, ROPA@rd, RULLA, RÖST-ANVÄNDA, SA, SAPRO1, SAMTALA, SCHASA@ca, SIMMA@rd, SITTA, SITTA(VVb), SITTA(Vb), SITTA(Vb).FL, SITTA(Vb)@hd, SITTA@z, SKRIVA-TANGENTBORD, SKULLE-VILJA(L), SLICKA>kind@rd, SLUTA, SLUTA(da), SMITA, SMÄLTA(Yt), SNÖA, SOLSTRÅLA, SOVA, SOVA(Jv), SPORT@rd, SPRIDA, SPRINGA(G), SPRINGA(Lb), STANNA-KVAR, STANNA-TVÄRT, STARTA, STIGA-UPP, STÄMMA, STÅ, SVANS-VIFTA, SVARA, SYNS, SÄGA@z, SÄTTA-SIG, SÄTTA-SIG@z, SÅG, SÖKA, TA, TAMED@z, TA-BORT, TA-FRAM(Lbt)@z, TA-SIG-DIT, TECKNA, TECKNA.FLYT, TIDEN-GÅR, TIDEN-GÅR@z, TILLÄGGA, TITTA-FRAM, TITTA-IN@ca, TITTA-PÅ, TITTA-PÅ.OMKRING, TITTA-PÅ.OMKRING@z, TITTA-PÅ@z, TITTA-UT@ca, TRASIG, TRIVAS, TRÄFFAS, TRÄNA, TRÖTT, TYCKA, TYNA(Yt), TÄNDA, TÄNKA, UMGÅS, UNDERVISA, UNDERVISA@rd, UPPRÄTT(J)@ca, UPPRÖRD@ca, UT@b, VAD-ÖNSKAS@ca, VAKNA, VARELSE(44)+BEFINNA@p.FL, VARELSE(L)+@p, VARELSE(L)+BEFINNA@p.MULTI, VARELSE(LL)+FÖRFLYTTA@p, VARELSE(N)+FÖRFLYTTA-FRÅN+VARELSE(N)@p, VARELSE(N)+FÖRFLYTTA@p, VARELSE(N)@+FÖRFLYTTA@p, VARELSE(NN)+BEFINNA@p, VARELSE(NN)+RÖRELSE@p, VARELSE(V)+FÖRFLYTTA-FRÅN@p>huvud, VARELSE(V)+FÖRFLYTTA-TILL+ENTITET(J)@p, VARELSE(V)+FÖRFLYTTA@p, VARELSE(VV)+RÖRELSE@p, VARELSE(VVb)+BEFINNA@p, VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p, VARELSE(VVb)+RÖRELSE@p, VARELSE(VVb)+RÖRELSE@p@rd, VARELSE(Vb)+ENTITET(G)+FÖRFLYTTA@p@z, VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA+ENTITET(N)@p, VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p, VARELSE(Vb)+HOPPA-UPP@p, VARELSE(Vb)@p@hd, VARFÖRINTE, VARVA, VECKA^PENDLA, VETAPERF, VETA-INTE, VILLHA, VILLRÅDIG@ca, VISA, VISUALISERA, VÄLJA, VÄNDA-SIG-OM@ca, VÄNTA, form(Yb)@p@&, form(jj)@p@&, ÄNDRA.OM, ÄTA(Q).

VERB does not occur with any features.

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 19 different relations: conj (306; 50% instances), root (161; 26% instances), compound:svc (50; 8% instances), ccomp (18; 3% instances), advcl (17; 3% instances), obl (8; 1% instances), acl (7; 1% instances), clf (7; 1% instances), case (6; 1% instances), nsubj (6; 1% instances), acl:relcl (5; 1% instances), obj (5; 1% instances), xcomp (5; 1% instances), reparandum (3; 0% instances), csubj (2; 0% instances), discourse (2; 0% instances), compound:prt (1; 0% instances), nmod (1; 0% instances), orphan (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 10 different parts of speech: VERB (386; 63% instances), (161; 26% instances), NOUN (31; 5% instances), X (10; 2% instances), ADJ (8; 1% instances), INTJ (8; 1% instances), PRON (4; 1% instances), ADV (1; 0% instances), AUX (1; 0% instances), NUM (1; 0% instances)

257 (42%) VERB nodes are leaves.

123 (20%) VERB nodes have one child.

76 (12%) VERB nodes have two children.

155 (25%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 11.

Children of VERB nodes are attached using 28 different relations: conj (311; 33% instances), nsubj (163; 17% instances), obl (105; 11% instances), obj (64; 7% instances), compound:svc (56; 6% instances), advmod (55; 6% instances), discourse (39; 4% instances), ccomp (28; 3% instances), advcl (25; 3% instances), aux (23; 2% instances), dep (14; 1% instances), compound (8; 1% instances), compound:prt (7; 1% instances), xcomp (7; 1% instances), det (6; 1% instances), mark (5; 1% instances), reparandum (5; 1% instances), cc (4; 0% instances), acl:relcl (3; 0% instances), iobj (3; 0% instances), nummod (3; 0% instances), nmod (2; 0% instances), acl (1; 0% instances), amod (1; 0% instances), case (1; 0% instances), clf (1; 0% instances), cop (1; 0% instances), csubj (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 13 different parts of speech: VERB (386; 41% instances), NOUN (241; 26% instances), PRON (88; 9% instances), ADV (76; 8% instances), X (48; 5% instances), INTJ (35; 4% instances), AUX (24; 3% instances), ADJ (22; 2% instances), CCONJ (6; 1% instances), DET (6; 1% instances), NUM (5; 1% instances), ADP (4; 0% instances), PART (1; 0% instances)