home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-PDT: POS Tags: DET

There are 71 DET lemmas (0%), 388 DET types (0%) and 56470 DET tokens (4%). Out of 17 observed tags, the rank of DET is: 9 in number of lemmas, 7 in number of types and 9 in number of tokens.

The 10 most frequent DET lemmas: ten, který, tento, jeho, svůj, můj, všechen, některý, každý, takový

The 10 most frequent DET types: to, které, který, jeho, která, jejich, své, tím, kteří, tom

The 10 most frequent ambiguous lemmas: svůj (DET 4881, ADJ 4), jenž (PRON 2201, DET 658), mnoho (DET 469, ADV 1), tolik (DET 121, ADV 63), málo (ADV 700, DET 110, NOUN 40), moc (NOUN 226, ADV 99, DET 36), pranic (DET 2, ADV 1), Notre (ADJ 3, DET 1), c (NOUN 101, DET 1), ce (PROPN 5, DET 1)

The 10 most frequent ambiguous types: to (DET 6017, PART 30, ADP 5), jeho (DET 2472, PRON 17), své (DET 1406, ADJ 1), tom (DET 1089, PROPN 5), všech (DET 611, PRON 1), svůj (DET 460, ADJ 1), toto (DET 278, NOUN 2), ty (DET 269, PRON 12), ta (DET 155, INTJ 2, NOUN 1), mnoho (DET 240, ADV 1)

Morphology

The form / lemma ratio of DET is 5.464789 (the average of all parts of speech is 2.181849).

The 1st highest number of forms (27) was observed with the lemma “můj”: Mí, moje, moji, mojí, mou, má, mé, mého, mém, mému, mých, mýho, mým, mými, můj, n, naše, našeho, našem, našemu, naši, našich, našim, našimi, naší, naším, náš.

The 2nd highest number of forms (19) was observed with the lemma “jakýkoliv”: jakoukoli, jakoukoliv, jakákoli, jakákoliv, jakéhokoli, jakéhokoliv, jakékoli, jakékoliv, jakémkoli, jakémkoliv, jakémukoli, jakémukoliv, jakýchkoli, jakýchkoliv, jakýkoli, jakýkoliv, jakýmikoliv, jakýmkoli, jakýmkoliv.

The 3rd highest number of forms (18) was observed with the lemma “tvůj”: Vašemu, tvou, tvá, tvé, tvého, tvém, tvým, tvůj, vaše, vašeho, vašem, vaši, vašich, vašim, vašimi, vaší, vaším, váš.

DET occurs with 17 features: PronType (56470; 100% instances), Case (50962; 90% instances), Number (49587; 88% instances), Gender (44827; 79% instances), Poss (14317; 25% instances), Person (9417; 17% instances), Number[psor] (9415; 17% instances), Animacy (6987; 12% instances), Reflex (4883; 9% instances), Gender[psor] (4372; 8% instances), NumType (1848; 3% instances), Degree (1152; 2% instances), Polarity (1152; 2% instances), Style (25; 0% instances), Abbr (21; 0% instances), Foreign (20; 0% instances), NameType (4; 0% instances)

DET occurs with 44 feature-value pairs: Abbr=Yes, Animacy=Anim, Animacy=Inan, Case=Acc, Case=Dat, Case=Gen, Case=Ins, Case=Loc, Case=Nom, Case=Voc, Degree=Pos, Foreign=Yes, Gender=Fem, Gender=Fem,Neut, Gender=Masc, Gender=Masc,Neut, Gender=Neut, Gender[psor]=Fem, Gender[psor]=Masc,Neut, NameType=Oth, NameType=Pro, NumType=Card, NumType=Ord, Number=Dual, Number=Plur, Number=Sing, Number[psor]=Plur, Number[psor]=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Pos, Poss=Yes, PronType=Dem, PronType=Emp, PronType=Ind, PronType=Int,Rel, PronType=Neg, PronType=Prs, PronType=Rel, PronType=Tot, Reflex=Yes, Style=Coll, Style=Rare

DET occurs with 391 feature combinations. The most frequent feature combination is Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem (4574 tokens). Examples: to, toto, takové, totéž, tohle, ono, takovéto, toť, ten

Relations

DET nodes are attached to their parents using 29 different relations: det (29183; 52% instances), nsubj (12376; 22% instances), obj (4447; 8% instances), obl (2933; 5% instances), obl:arg (1704; 3% instances), det:numgov (979; 2% instances), nsubj:pass (831; 1% instances), xcomp (801; 1% instances), det:nummod (564; 1% instances), conj (460; 1% instances), cc (410; 1% instances), root (366; 1% instances), amod (357; 1% instances), dep (252; 0% instances), iobj (185; 0% instances), discourse (162; 0% instances), appos (118; 0% instances), acl (91; 0% instances), advcl (71; 0% instances), orphan (60; 0% instances), ccomp (56; 0% instances), obl:agent (15; 0% instances), parataxis (13; 0% instances), flat:foreign (11; 0% instances), mark (9; 0% instances), csubj (7; 0% instances), advmod (5; 0% instances), nmod (3; 0% instances), csubj:pass (1; 0% instances)

Parents of DET nodes belong to 15 different parts of speech: NOUN (32907; 58% instances), VERB (19221; 34% instances), ADJ (2433; 4% instances), DET (428; 1% instances), (366; 1% instances), ADV (330; 1% instances), PRON (293; 1% instances), PROPN (226; 0% instances), NUM (211; 0% instances), CCONJ (22; 0% instances), PART (20; 0% instances), SYM (6; 0% instances), ADP (3; 0% instances), INTJ (3; 0% instances), SCONJ (1; 0% instances)

47591 (84%) DET nodes are leaves.

5374 (10%) DET nodes have one child.

2341 (4%) DET nodes have two children.

1164 (2%) DET nodes have three or more children.

The highest child degree of a DET node is 11.

Children of DET nodes are attached using 31 different relations: case (4525; 31% instances), acl (3080; 21% instances), punct (1271; 9% instances), advmod:emph (822; 6% instances), cc (758; 5% instances), cop (547; 4% instances), amod (511; 4% instances), nsubj (466; 3% instances), nmod (440; 3% instances), conj (346; 2% instances), xcomp (313; 2% instances), advmod (263; 2% instances), dep (210; 1% instances), mark (166; 1% instances), orphan (159; 1% instances), appos (138; 1% instances), det (131; 1% instances), obl (108; 1% instances), advcl (92; 1% instances), ccomp (25; 0% instances), flat:foreign (20; 0% instances), nummod (17; 0% instances), aux (10; 0% instances), fixed (10; 0% instances), csubj (9; 0% instances), parataxis (7; 0% instances), obj (6; 0% instances), discourse (5; 0% instances), det:nummod (4; 0% instances), expl:pass (1; 0% instances), vocative (1; 0% instances)

Children of DET nodes belong to 15 different parts of speech: ADP (4499; 31% instances), VERB (2904; 20% instances), NOUN (1273; 9% instances), PUNCT (1271; 9% instances), ADJ (998; 7% instances), CCONJ (957; 7% instances), ADV (772; 5% instances), AUX (557; 4% instances), DET (428; 3% instances), PART (241; 2% instances), PRON (230; 2% instances), SCONJ (166; 1% instances), PROPN (99; 1% instances), NUM (65; 0% instances), SYM (1; 0% instances)