home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Finnish PUD

Language: Finnish (code: fi)
Family: Uralic, Finnic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v2.1 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Jenna Kanerva, Filip Ginter, Stina Ojala, Anna Missilä.

Repository: UD_Finnish-PUD
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-SA 4.0

Genre: news, wiki

Questions, comments? General annotation questions (either Finnish-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [jmnybl (æt) utu • fi, figint (æt) utu • fi].

Annotation Source
Lemmas annotated manually, natively in UD style
UPOS annotated manually, natively in UD style
XPOS not available
Features annotated manually, natively in UD style
Relations annotated manually, natively in UD style

Description

Acknowledgments

Statistics of UD Finnish PUD

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJINTJNOUNNUMPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERBX

Features

AbbrAdpTypeCaseCliticConnegativeDegreeDerivationForeignInfFormMoodNumberNumber[psor]NumTypePartFormPersonPerson[psor]PolarityPronTypeReflexStyleTenseVerbFormVoice

Relations

aclacl:relcladvcladvmodamodapposauxaux:passcasecccc:preconjccompcompoundcompound:nncompound:prtconjcopcop:owncsubjcsubj:copdetdiscoursefixedflatflat:foreignflat:namemarknmodnmod:gobjnmod:gsubjnmod:possnsubjnsubj:copnummodobjoblorphanparataxispunctrootvocativexcompxcomp:ds

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Number
  • Plur
   • ADJ: uusia, useita, lukuisia, erilaisia, suuret, suuria, uusien, kaltaisten, kreikkalaiset, omat
   • AUX-Fin: ovat, olivat, eivät, voivat, olemme, emme, olisivat, olivatkaan, voimme, voisivat
   • AUX-Part: olleet, ollut, saattaneet, voineet
   • NOUN: ihmiset, ihmisiä, vuosien, arkhaimenidien, ihmisten, joukot, maat, miesten, osin, sijoittajat
   • NUM: Kymmenien, kymmeniä, miljardeja, satoja, tuhansia
   • PRON: jotka, he, heidän, monet, ne, niiden, nämä, joissa, joita, jotkut
   • PROPN: Yhdysvaltain, Yhdysvaltojen, Alankomaiden, Yhdysvallat, Yhdysvalloille, Alankomaissa, Alpit, Alppien, Amarna, Amerikkoihin
   • VERB-Fin: alkoivat, kuuluvat, käyttivät, pitävät, antoivat, nousevat, ottivat, päättivät, saivat, seuraavat
   • VERB-Part: olevat, kasvaneista, liittyvissä, olleet, saaneet, toteuttaneet, Konsultoidut, altistuneita, aseistettuja, asuttaneet
  • Sing
   • ADJ: suurin, uuden, ensimmäinen, ensimmäisen, suuri, ensimmäistä, pienen, korkean, mahdollista, poliittisen
   • AUX-Fin: on, oli, ei, voi, voisi, olisi, täytyy, en, olen, pitäisi
   • AUX-Inf: olla, ollessa, Saattaa, Voidakseen, olemaan, ollakin
   • AUX-Part: ollut, olevan, oltu, olevansa, aikonut, olleen, pitänyt, täytynyt, voinut
   • NOUN: vuonna, aikana, vuoden, vuoteen, aikaan, kaupungin, alueen, osa, kertaa, sodan
   • NUM: kaksi, kolme, kahden, yksi, neljä, miljoonaa, kymmenen, kuusi, kahdeksan, kahdessa
   • PRON: hän, sen, joka, hänen, se, tämä, sitä, jossa, tällä, hänet
   • PROPN: of, Ranskan, Australian, Kiinan, Hong, Venäjän, de, the, Euroopan, Britannian
   • PUNCT: ., ”
   • SYM: %:lla, %:n
   • VERB-Fin: sanoi, tulee, tuli, sanoo, kertoi, alkoi, eikä, johti, sai, syntyi
   • VERB-Inf: tehdä, liittyen, lukien, olemassa, johtaa, johtuen, käyttämällä, nähdä, palata, saadakseen
   • VERB-Part: tullut, käytetty, oleva, saanut, tehty, halunnut, olevaa, päättänyt, tehnyt, alkanut
 • Case
  • Abe
   • NOUN: aseitta, huomiotta
   • VERB-Inf: pysähtymättä, välittämättä
  • Abl
   • ADJ: suurelta, epäasialliselta, erilaiselta, todelliselta, tyyneltä, varhaiselta, yllättävältä
   • NOUN: 1960-luvulta, litralta, matkustajilta, nimeltä, 1200-luvulta, 1300-luvulta, 1500-luvulta, 400-luvulta, 70-luvulta, 700-luvulta
   • PRON: siltä, häneltä, jolta, minulta, monilta, muilta, niiltä
   • PROPN: Balkanilta
   • VERB-Part: osallistuneilta, räätälöidyltä
  • Acc
   • PRON: hänet, meidät
  • Ade
   • ADJ: suurimmalla, kansallisella, Jälkiklassisella, Suuremmilla, Toisella, Tyynellä, Viidennellä, institutionaalisella, kannettavalla, kansainvälisillä
   • NOUN: alueella, avulla, hetkellä, kohdalla, tavalla, kesällä, listalla, osalla, viikolla, 1990-luvulla
   • NUM: Yhdellä, miljardilla
   • PRON: tällä, jolla, heillä, joilla, sillä, hänellä, jokaisella, Meillä, Minullakin, Monilla
   • PROPN: Clintonilla, Cupilla, Francella, Giovannilla, Irlanninmerellä, Italialla, Kelttimerellä, Kiplingillä, Kleinilla, Krimillä
   • SYM: %:lla
   • VERB-Inf: käyttämällä, ampumalla, antamalla, auttamalla, lukemalla, luomalla, lähettämällä, ottamalla, poistamalla, rakentamalla
   • VERB-Part: keskittyneillä, kovettamalla, liittoutuneilla, painamalla
  • All
   • ADJ: alaville, amerikkalaisille, itäiselle, kansainväliselle, kolmannelle, kuiville, laajemmalle, meksikolaisille, poliittisille, rikkaille
   • NOUN: alueelle, armeijalle, ihmisille, kansanedustajille, kaupalle, sijalle, vesille, -lehdelle, -uutistoimistolle, -yhtiölle
   • PRON: hänelle, heille, meille, niille, sille, jokaiselle, kenelle, monille
   • PROPN: Disneylle, Yhdysvalloille, Angelille, BBC:lle, Britannialle, CNN:lle, Caesarille, Clubille, Companylle, DFB:lle
   • VERB-Part: kerääntyneelle, kohdistetuille, käytettäville, sidotuille, sijaitsevalle, valituille
  • Com
   • NOUN: liittolaisineen, minareetteineen, vaimoineen
   • NUM: kaksine
  • Ela
   • ADJ: omasta, tarkasta, Demografisesta, Rutiininomaisesta, aiemmasta, alituisesta, ankarista, avoimesta, espanjalaisista, etnisistä
   • NOUN: historiasta, ilmasta, maasta, -järjestöstä, ihmisistä, kasveista, lapsista, näkökulmasta, sodasta, tapaamisesta
   • NUM: kahdesta, kymmenestä, yhdestä, seitsemästä
   • PRON: siitä, joista, tästä, josta, kaikista, näistä, hänestä, niistä, Heistä, Kaikesta
   • PROPN: Trumpista, Amazonista, Averysta, Brexitistä, Clintonista, Coloradosta, Denveristä, Douglasista, EU:sta, Espanjasta
   • VERB-Inf: osoittamasta, uskomasta, kilpailemasta, pitämästä
   • VERB-Part: kasvaneista, jaetusta, johtavasta, julkaistusta, jääneistä, kestäneestä, kukoistavista, käydystä, liittyvästä, lisääntyvistä
  • Ess
   • ADJ: ensimmäisenä, seuraavana, vaatimattomana, Innokkaana, Kolmantena, Myöhempinä, alaisena, alastomana, alueellisena, avoimena
   • NOUN: vuonna, aikana, päivänä, tuloksena, osana, tarkoituksena, tiistaina, vuosina, aamuna, kokonaisuutena
   • NUM: seitsemänä
   • PRON: tänä, samana, minään, muina, niinä, sinä, yhtenä
   • PROPN: Etelä-Kaukasiana, Pohjois-Carolina
   • VERB-Part: katsottuna, edustettuina, johtamina, kiinnitettynä, lämmittävänä, muotoiltuna, sanottuna, vaikuttavana, verrattuna, vierailevana
  • Gen
   • ADJ: uuden, ensimmäisen, pienen, korkean, poliittisen, suuren, suurimman, uusien, viimeisen, Yhdistyneen
   • AUX-Part: olevan, olevansa, olleen
   • NOUN: vuoden, kaupungin, alueen, sodan, hallituksen, maailman, ajan, päivän, sopimuksen, maan
   • NUM: kahden, kolmen, kuuden, yhden, Kymmenien, Viiden, miljardin, miljoonan, parin, seitsemän
   • PRON: sen, hänen, heidän, jonka, tämän, niiden, joiden, meidän, muiden, näiden
   • PROPN: Ranskan, Australian, Kiinan, Venäjän, Yhdysvaltain, Euroopan, Britannian, Kongin, Makedonian, Välimeren
   • SYM: %:n
   • VERB-Part: olevan, sijaitsevan, tulleen, ympäröivän, Luodun, alkavan, edustavan, epäiltyjen, erottavan, esittämien
  • Ill
   • ADJ: useisiin, kansallisiin, pieniin, Kolmanteen, Thaimaalaisiin, Tämänhetkisiin, aseelliseen, digitaaliseen, epätavallisempiin, epätavanomaisiin
   • AUX-Inf: olemaan
   • NOUN: vuoteen, aikaan, käyttöön, kouluun, osaan, aikoihin, etelään, golf-turnaukseen, juutalaisuuteen, kapinaan
   • NUM: kahteen, 50:een, kolmeen, kuuteen, miljoonaan
   • PRON: samaan, siihen, tähän, muihin, joihin, niihin, Kaikkiin, Tuohon, johon, moniin
   • PROPN: Aasiaan, Adrianmereen, Agoraan, Albaniaan, Albanyyn, Amerikkoihin, Amurruun, Angelesiin, Belgradiin, Britanniaan
   • VERB-Inf: hoitamaan, kilpailemaan, laittamaan, ottamaan, pitämään, tuottamaan, ajattelemaan, ansiojärjestelmään, asumaan, auttamaan
   • VERB-Part: havaitsemaan, julkaistuun, kasvavaan, kiemurtelevaan, linnoitettuun, lisääntyneeseen, mainittuun, olevaan, toimimaan, tukeviin
  • Ine
   • ADJ: kansainvälisessä, korkeimmassa, parhaassa, suuressa, Alemmassa, Kaukaisimmassa, Monikansallisessa, Ruotsalaisessa, Tammikuullisessa, Toisessa
   • AUX-Inf: ollessa
   • NOUN: heinäkuussa, huhtikuussa, lokakuussa, tapauksessa, tutkimuksessa, haastattelussa, joukossa, kyseessä, käytössä, puolivälissä
   • NUM: kahdessa, yhdessä, kuudessa
   • PRON: jossa, joissa, missä, Tässä, missään, näissä, siinä, Eräässä, hänessä, joissain
   • PROPN: Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ukrainassa, Aasiassa, Abbotsfordissa, Afrikassa, Alankomaissa, Alaskassa, Australiassa, Badarpurissa
   • VERB-Inf: olemassa, Puhuessaan, Viettäessään, antaessaan, eläessään, etsiessään, juhlimassa, katsomassa, kiirehtiessään, kuluessa
   • VERB-Part: allekirjoitetussa, liittyvissä, hallittavissa, käytettävissä, käytettävissään, lisääntyvässä, löydettävissä, pullistavassa, sijaitsevassa, sijaitsevissa
  • Ins
   • ADJ: avoimin, kevyin, selkein
   • NOUN: osin, hengin, mielin, määrin, perustein
   • VERB-Inf: liittyen, lukien, johtuen, muodostaen, Ohittaen, Poiketen, antaen, ehdottaen, helpottaen, jättäen
  • Nom
   • ADJ: suurin, ensimmäinen, suuri, suuret, viimeinen, Jälkimmäinen, kansallinen, kreikkalaiset, merkittävä, omat
   • AUX-Part: ollut, olleet, oltu, aikonut, pitänyt, saattaneet, täytynyt, voineet, voinut
   • NOUN: osa, ihmiset, alue, armeija, hallitus, sopimus, kuningas, presidentti, aika, elokuva
   • NUM: kaksi, kolme, yksi, neljä, kymmenen, kuusi, kahdeksan, viisi, puoli, puolitoista
   • PRON: hän, joka, se, jotka, tämä, he, kaikki, monet, ne, nämä
   • PROPN: of, Hong, de, the, Donald, Joseph, Kiina, Qing, North, Trump
   • PUNCT: ., ”
   • VERB-Part: tullut, käytetty, oleva, olevat, saanut, tehty, halunnut, ollut, päättänyt, tehnyt
  • Par
   • ADJ: uusia, useita, ensimmäistä, lukuisia, erilaisia, mahdollista, suuria, uutta, mahtavaa, aikaista
   • NOUN: kertaa, vuotta, ihmisiä, dollaria, puntaa, euroa, maata, mahdollisuutta, henkeä, lokakuuta
   • NUM: miljoonaa, kahta, miljardia, kymmeniä, miljardeja, neljää, satoja, tuhansia, tuhatta, yhtäkään
   • PRON: sitä, mitä, jota, häntä, joita, monta, niitä, tätä, muuta, näitä
   • PROPN: Andya, Italiaa, Mongoliaa, Abakumovia, Antarktista, Brandsia, Chrisiä, Churchillia, Danevirkea, Etelä-Amerikkaa
   • VERB-Part: olevaa, Palattuaan, Päätettyään, altistuneita, aseistettuja, asuttuaan, asuvaa, ehdotettuja, estettyä, hermostunutta
  • Tra
   • ADJ: selväksi, merkittäväksi, valmiiksi, aktiiviseksi, harmonisemmaksi, hämmentyneiksi, itsenäiseksi, järkevämmäksi, kansalliseksi, lyhyeksi
   • AUX-Inf: Voidakseen
   • NOUN: lähettilääksi, -hahmoiksi, Tanskaksi, ajaksi, autoksi, avionrikkojaksi, elokuvaksi, fasistiksi, hallitsijaksi, huvitukseksi
   • PRON: yhdeksi
   • VERB-Inf: saadakseen, keskittyäkseen, Päästäkseen, edistääkseen, hyötyäkseen, keskustellakseen, käyttääkseen, löytääkseni, muuttaakseen, oppiakseen
   • VERB-Part: alkavaksi, arvioitavaksi, perustelluiksi, päättyneiksi, tuomittavaksi, yllyttäväksi
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: korkeampi, Afrikkalaisempaa, Myöhempinä, Suuremmilla, epätavallisempiin, harmonisemmaksi, huolestuttavamman, huolestuttavammat, hyödyllisempänä, järkevämmäksi
   • ADV: useammin, vahvemmin
  • Pos
   • ADJ: uuden, suuri, uusia, useita, lukuisia, pienen, erilaisia, korkean, mahdollista, poliittisen
   • AUX-Part: ollut, olleet, olevan, oltu, olevansa, aikonut, olleen, pitänyt, saattaneet, täytynyt
   • PROPN: Antarktista, Pyhän
   • VERB-Part: tullut, käytetty, oleva, olevat, saanut, tehty, halunnut, olevaa, ollut, päättänyt
  • Sup
   • ADJ: suurin, suurimman, suurimmalla, tunnetuin, viimeisin, korkeimman, korkeimmassa, korkein, parhaassa, Kaukaisimmassa
   • ADV: laajimmin
   • VERB-Part: menestynein, myydyimmistään
 • Polarity
  • Neg
   • AUX-Fin: ei, eivät, en, emme, Eikö
   • VERB-Fin: eikä, ettei, ei, eivät, ellei, etteivät, etten, miksei
 • Verbal Features

 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: olisi, voisi, pitäisi, olisivat, voisivat
   • VERB-Fin: haluaisi, antautuisi, auttaisi, eroaisi, haastateltaisiin, haluaisin, hyökkäisi, juoksisi, kuluisi, kuolisi
  • Imp
   • VERB-Fin: Sano, kiertele, räjähdä, vaikuta
  • Ind
   • AUX-Fin: on, oli, ovat, ole, voi, olivat, täytyy, voivat, olemme, olen
   • VERB-Fin: sanoi, tulee, tuli, sanoo, kertoi, alkoi, johti, sai, syntyi, auttaa
 • Tense
  • Past
   • AUX-Fin: oli, olivat, oliko, olin, täytyi, olivatkaan, piti, voikin, voitiin
   • VERB-Fin: sanoi, tuli, kertoi, alkoi, johti, sai, syntyi, teki, rakennettiin, käytettiin
  • Pres
   • AUX-Fin: on, ovat, ole, voi, täytyy, voivat, olemme, olen, onko, voidaan
   • VERB-Fin: tulee, sanoo, auttaa, pidetään, kuuluvat, pitää, toimii, alkaa, haluaa, kuuluu
 • Voice
  • Act
   • AUX-Fin: on, oli, ei, ovat, olivat, voi, eivät, voisi, olisi, täytyy
   • AUX-Inf: olla, ollessa, Saattaa, Voidakseen, olemaan, ollakin
   • AUX-Part: ollut, olleet, olevan, olevansa, aikonut, olleen, pitänyt, saattaneet, täytynyt, voineet
   • VERB: sanoi, tulee, tuli, sanoo, kertoi, alkoi, auttaa, eikä, johti, sai
   • VERB-Fin: sanoi, tulee, tuli, sanoo, kertoi, alkoi, eikä, johti, sai, syntyi
   • VERB-Inf: tehdä, liittyen, lukien, olemassa, johtaa, johtuen, käyttämällä, nähdä, palata, saadakseen
   • VERB-Part: tullut, oleva, olevat, saanut, halunnut, olevaa, päättänyt, tehnyt, alkanut, havaitsemaan
  • Pass
   • AUX-Fin: voidaan, pidetään, voitiin
   • AUX-Part: oltu, ollut
   • VERB-Fin: rakennettiin, käytettiin, pidetään, julkaistiin, julistettiin, kerrottiin, perustettiin, sanotaan, tunnetaan, annettiin
   • VERB-Inf: matkustettaessa, yritettäessä
   • VERB-Part: käytetty, tehty, allekirjoitetussa, havaittu, hyväksytty, ilmoitettu, julkaistu, katsottuna, perustettu, sovittu
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • PRON: sen, se, tämä, sitä, tällä, siitä, ne, tämän, niiden, nämä
  • Ind
   • PRON: kaikki, monet, samaan, jotkut, monta, muuta, jokainen, joku, muiden, muut
  • Int
   • PRON: mitä, kuka, Mitkä, missä, Keitä, Mistä, kenelle, kumpi, mikä, millä
  • Prs
   • PRON: hän, hänen, he, heidän, hänet, häntä, hänelle, heillä, meidän, hänellä
  • Rcp
   • PRON: toinen, toisiaan, toiseen, toisen, toisensa, toisesta, toiset, toista, toisten
  • Rel
   • PRON: joka, jotka, jossa, jonka, jota, joissa, joita, jolla, mikä, joiden
 • NumType
  • Card
   • ADJ: 2017, 1820, 1947
   • NUM: kaksi, kolme, 10, 3, kahden, yksi, 1492, 2010, 2012, 2014
   • PUNCT: -
  • Ord
   • ADJ: ensimmäinen, ensimmäisen, 1., 30., I, ensimmäistä, 10., 21., 3., 31.
   • NUM: 60.
   • PROPN: IV:n
 • Reflex
  • Yes
   • PRON: itse, itsensä, itsestään, itseään
 • Person
  • 0
   • AUX-Fin: Voi
   • VERB-Fin: Vaikutti, haluaa, hämärtää, kävi, pääsee, saa, tulee, täytyy
  • 1
   • AUX-Fin: en, olemme, emme, olen, olin, Voin, voimme
   • PRON: meidän, meitä, Meillä, meille, minua, minun, minä, Minullakin, meidät, minulta
   • VERB-Fin: Luulen, Arvioimme, Halusin, Huomasin, Joudun, Julistan, Katselin, Kokeilin, Kysyin, Käyn
  • 2
   • PRON: sinä, sinua, teidän, teitä
   • VERB-Fin: Kiisteletkö, Päädyt, Sano, huomasitteko, kiertele, räjähdä, vaikuta
  • 3
   • AUX-Fin: on, oli, ei, ovat, olivat, voi, eivät, voisi, olisi, täytyy
   • PRON: hän, hänen, he, heidän, hänet, häntä, hänelle, heillä, hänellä, hänestä
   • VERB-Fin: sanoi, tulee, tuli, sanoo, kertoi, alkoi, eikä, johti, sai, syntyi
 • Number[psor]
  • Plur
   • NOUN: Työmme, dieselimme, elämiemme, erimielisyytemme, hartioillanne, maahamme, matkapuhelimemme, meremme, pakkomielteeseemme
  • Sing
   • ADV: ympärilläni
   • NOUN: aikoinani, elämässäni, herätyskellosi, kaverini, ladolleni, listani, oloni, puhelimeni, pysähdyspaikkani, raivoissani
   • VERB-Inf: löytääkseni
   • VERB-Part: tuntemani
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • NOUN: eKr., jKr., DNA:n, eaa., BBC, BBC:lle, USA:han, USA:n, VW:lle, VW:n
   • PROPN: YK:n, BBC:lle, BBC:n, CNN:n, EKP:n, EU:n, EU:sta, GCA, GCA:ssa, Jr.:lle
 • AdpType
  • Post
   • ADP: jälkeen, kanssa, mukaan, välillä, mennessä, vastaan, asti, kautta, vuoksi, alla
  • Prep
   • ADP: ennen, ilman, kohti, ympäri, Huolimatta, lähellä, paitsi, Kautta, halki, keskellä
 • Clitic
  • Ka
   • VERB-Fin: eikä
  • Kaan
   • ADP: lähelläkään
   • ADV: juurikaan, vieläkään, selkeästikään
   • AUX-Fin: olivatkaan, onkaan
   • NUM: yhtäkään
   • VERB-Part: ratkaissutkaan
  • Kin
   • ADV: ensinnäkin, yhäkin, aiemminkin, parhaimmillaankin
   • AUX-Fin: onkin, voikin
   • AUX-Inf: ollakin
   • NOUN: puolustuksenkin
   • PRON: Minullakin, tämäkin
   • VERB-Fin: sisältääkin
  • Ko
   • AUX-Fin: onko, oliko, Eikö
   • VERB-Fin: Kiisteletkö, Saavatko, huomasitteko, kaupallistavatko, liittyisikö, olimmeko, onko, siirrymmekö, tunsinko, veloittaako
  • Pa
   • ADV: Siispä
 • Connegative
  • Yes
   • AUX-Fin: ole, voi, olisi, pidä, pitäisi
   • VERB-Fin: pysty, odota, ole, tiedä, auta, eroaisi, haittaa, haluaisi, häviä, kaipaa
 • Derivation
  • Inen
   • ADJ: ensimmäinen, ensimmäisen, ensimmäistä, poliittisen, viimeinen, viimeisen, Jälkimmäinen, kaltaisten, nykyisen, poliittiset
   • NOUN: aatelisen
  • Inen,Ttain
   • ADJ: Vuosittainen, kausittainen, päivittäisen, sivuttaista, Äskettäisessä
  • Inen,Vs
   • NOUN: kokonaisuutena, avarakatseisuutta, h​e​r​o​i​i​n​i​r​i​i​p​p​u​v​u​u​t​e​n​s​a, julkisuudessa, l​ö​y​h​ä​m​o​r​a​a​l​i​s​u​u​t​e​n​a​a​n, ominaisuus, piioksidipitoisuuden, salaisuutensa, samankaltaisuuksia, suolapitoisuuden
  • Ja
   • NOUN: sijoittajat, Tutkijat, opiskelijat, pääjohtaja, Ohjaajan, hallitsija, historioitsijat, johtaja, johtajat, kansanedustajille
  • Ja,Tar
   • NOUN: näyttelijätär
  • Lainen
   • ADJ: erilaisia, kreikkalaiset, Brittiläisen, amerikkalainen, amerikkalaisen, australialaiset, Afrikkalaisempaa, Eteläkorealainen, Japanilaiset, Kanadalainen
   • NOUN: kanaanilaisten, kansalaiset, roomalaiset, Hollantilaiset, Kiinalainen, Thaimaalaiset, ammattilaisten, apulainen, apulaisista, eläkeläinen
   • PROPN: Saksalainen
  • Lainen,Vs
   • NOUN: juutalaisuuteen, kansalaisuus
  • Llinen
   • ADJ: mahdollista, kansallinen, Teollinen, historiallinen, kansallisella, kansallisiin, kuninkaallinen, poikkeuksellisen, taloudellisia, todellista
   • NOUN: kapinallisia, kourallinen, viholliseksi, vihollisensa, vihollisiaan, vihollistensa
  • Llinen,Sti
   • ADV: Teemallisesti
  • Llinen,Vs
   • NOUN: mahdollisuutta, mahdollisuus, teollisuuden, Elokuvateollisuus, j​u​l​k​a​i​s​u​t​e​o​l​l​i​s​u​u​d​e​s​t​a, kaivosteollisuudesta, kansallisuuksia, kaunokirjallisuuden, k​e​m​i​k​a​a​l​i​t​e​o​l​l​i​s​u​u​d​e​n, kirjallisuudesta
  • Minen
   • NOUN: löytämistä, saavuttamiseen, tapaamisesta, tuhoutuminen, vainoaminen, Irtisanomisensa, Kokoontumista, aiheuttamiseen, aloittamisesta, antaminen
  • Sti
   • ADV: todennäköisesti, erityisesti, julkisesti, välittömästi, luonnollisesti, mahdollisesti, suuresti, huomattavasti, ilmeisesti, jyrkästi
  • Sti,Ton
   • ADV: laittomasti, riippumattomasti
  • Tar
   • NOUN: herttuattaresta
  • Ton
   • ADJ: käsittämättömän, uskomaton, vaatimattomana, alastomana, ennenkuulumatonta, haluton, hillittömän, huoletonta, jäljittelemättömän, kehittymättömiä
  • Ton,Vs
   • NOUN: kuolemattomuuden, piittaamattomuus, yhteensopimattomuus
  • Ttain
   • ADV: erittäin, äskettäin, Tusinoittain, kuukausittain, nimittäin
  • U
   • NOUN: avulla, haastattelussa, taistelussa, kasvua, laulun, loppujen, tappelut, -laulustaan, -tuoksu, F​a​c​e​b​o​o​k​-​j​u​l​k​a​i​s​u​i​s​t​a​a​n
  • Vs
   • NOUN: vanhuuteen, -​p​a​l​k​i​n​t​o​t​i​l​a​i​s​u​u​d​e​s​s​a, Kuuluisuudet, Laajuudeltaan, Osuus, avaruuteen, ehdokkuutensa, ehdokkuutta, epämukavuutta, eroavaisuuksia
 • Foreign
  • Yes
   • NOUN: bjórria
   • X: Conseil, a, arms, cena, combined, du, fiction, national, numérique, science
 • InfForm
  • 1
   • AUX-Inf: olla, Saattaa, Voidakseen, ollakin
   • VERB-Inf: tehdä, johtaa, nähdä, palata, saadakseen, tulla, antaa, käyttää, lähteä, pitää
  • 2
   • AUX-Inf: ollessa
   • VERB-Inf: liittyen, lukien, johtuen, muodostaen, Ohittaen, Poiketen, Puhuessaan, Viettäessään, antaen, antaessaan
  • 3
   • AUX-Inf: olemaan
   • VERB-Inf: olemassa, käyttämällä, hoitamaan, kilpailemaan, laittamaan, osoittamasta, ottamaan, pitämään, tuottamaan, uskomasta
 • PartForm
  • Agt
   • VERB-Part: havaitsemaan, esittämien, esittämä, hallitsema, hallitseman, ihailemansa, johtama, johtaman, johtamat, johtamien
  • Past
   • AUX-Part: ollut, olleet, oltu, aikonut, olleen, pitänyt, saattaneet, täytynyt, voineet, voinut
   • VERB-Part: tullut, käytetty, saanut, tehty, halunnut, ollut, päättänyt, tehnyt, alkanut, allekirjoitetussa
  • Pres
   • AUX-Part: olevan, olevansa
   • VERB-Part: oleva, olevat, olevaa, liittyvissä, olevan, sijaitsevan, ympäröivän, alkavaksi, alkavan, arvioitavaksi
 • Person[psor]
  • 1
   • ADV: ympärilläni
   • NOUN: Työmme, aikoinani, dieselimme, elämiemme, elämässäni, erimielisyytemme, kaverini, ladolleni, listani, maahamme
   • VERB-Inf: löytääkseni
   • VERB-Part: tuntemani
  • 2
   • NOUN: hartioillanne, herätyskellosi
  • 3
   • ADJ: kaltaisensa, omansa, parastaan
   • ADP: kanssaan, haltuunsa, jälkeensä, mukanaan, välilleen
   • ADV: sisällään, mukanaan, päälleen, ympärillään
   • AUX-Inf: Voidakseen
   • AUX-Part: olevansa
   • NOUN: vaimonsa, elämänsä, kautensa, ikänsä, joukkonsa, paikkansa, terveydestään, tiensä, tyttärensä, veljensä
   • PRON: toisiaan, itsensä, itsestään, itseään, toisensa
   • VERB: saadakseen, keskittyäkseen, Palattuaan, Puhuessaan, Päästäkseen, Päätettyään, Viettäessään, antaessaan, asuttuaan, edistääkseen
   • VERB-Inf: saadakseen, keskittyäkseen, Puhuessaan, Päästäkseen, Viettäessään, antaessaan, edistääkseen, eläessään, etsiessään, hyötyäkseen
   • VERB-Part: Palattuaan, Päätettyään, asuttuaan, ihailemansa, kaappaavansa, käytettävissään, myydyimmistään, saavansa, taistelevansa, taistelleensa
 • Style
  • Coll
   • NOUN: encorea
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview