home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Estonian EDT

Language: Estonian (code: et)
Family: Uralic, Finnic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.2 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Kadri Muischnek, Kaili Müürisep, Tiina Puolakainen, Andriela Rääbis.

Repository: UD_Estonian-EDT
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-NC-SA 4.0

Genre: fiction, news, nonfiction

Questions, comments? General annotation questions (either Estonian-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [kadri • muischnek (æt) ut • ee, kaili • muurisep (æt) ut • ee]. Development of the treebank happens directly in the UD repository, so you may submit bug fixes as pull requests against the dev branch.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

UD Estonian is a conversion of a subpart of Estonian Dependency Treebank (EDT), originally annotated in the Constraint Grammar (CG) annotation scheme, and consisting of genres of fiction, newspaper texts and scientific texts. The treebank consists of 26,197 trees, 366,351 tokens.

The Estonian UD v2.2 treebank is based on the [Estonian Dependency Treebank] (https://github.com/EstSyntax/) (EDT), created at the University of Tartu. The treebank has been automatically converted and then manually reviewed and reannotated.

The treebank covers 3 different genres, namely newspaper texts, fiction and scientific texts:

Acknowledgments

We wish to thank all of the contributors to the original EDT annotation effort, especially Eleri Aedmaa, Riin Kirt and Dage Särg.

We also thank developers of udapi and ud annotatrix tools.

This work was financed by the National Programme for Estonian Language Technology and Estonian Ministery of Education and Research (grant 20-56 IUT20-56 “Computational models for Estonian”).

Statistics of UD Estonian EDT

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERBX

Features

AbbrAdpTypeCaseConnegativeDegreeForeignHyphMoodNumberNumFormNumTypePersonPolarityPossPronTypeReflexTenseVerbFormVoice

Relations

aclacl:relcladvcladvmodadvmod:quantamodapposauxcasecccc:preconjccompcompoundcompound:prtconjcopcsubjcsubj:copdepdetdiscoursefixedflatflat:foreigngoeswithlistmarknmodnsubjnsubj:copnummodobjoblorphanparataxispunctrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Number
  • Plur
   • ADJ: erinevate, uusi, uute, erinevad, suured, erinevaid, uued, suuremad, suurte, viimastel
   • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, erinevates, erinevatel, kuuluvate, olevad, vastavad, olevate, huvitavaid
   • AUX-Fin: on, olid, võivad, oleme, peavad, oleksid, olete, peaksid, võiksid, saavad
   • DET: kõik, need, nende, teiste, mõned, neid, kõigi, kõiki, neist, teised
   • NOUN: sissetulekute, inimesed, sõnul, aastatel, inimeste, andmete, inimesi, mehed, ettevõtete, töötajate
   • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, uuritavad, hõivatutest, uuritavatel, osalenute, vastanuist, kinnipeetavate, ravituil
   • NUM: pooled, tuhandeid, kümneid, miljardeid, tuhanded, sajad, miljoneid, sadu, kümnete, miljonite
   • PRON: nad, nende, meie, kes, mis, neid, me, need, meil, mida
   • PROPN: Nõukogude, Mõõdukad, Põhjamaade, Ühendriikide, Ametiühingute, Arstide, Baltimaade, Bekajd, Mõõdukate, Näituste
   • VERB-Fin: on, saavad, said, jäävad, hakkavad, tulevad, teevad, jäid, lähevad, annavad
  • Sing
   • ADJ: suur, hea, võimalik, suurem, uue, raske, suure, oluline, esimene, viimase
   • ADJ-Part: huvitav, vastava, erinev, vastav, erineva, käesoleva, erinevat, käesolevas, oleva, meeldiv
   • ADV: täis
   • AUX-Fin: on, oli, võib, saab, olen, peab, olin, pidi, võis, oled
   • DET: see, selle, üks, iga, seda, sel, ühe, sama, mitu, samal
   • NOUN: aasta, aastal, aastat, osa, raha, korda, krooni, töö, ajal, mõju
   • NOUN-Part: uuritavat, surnu, juhtunu, nähtu, toimunut, uuritav, uuritava, uuritaval, allakirjutanu, juhtunut
   • NUM: kaks, üks, kolm, 000, kahe, 1, ühe, miljonit, viis, 2
   • PRON: ta, see, oma, mis, ma, seda, tema, kes, selle, mida
   • PROPN: eesti, Eestis, Euroopa, Tartu, Tallinna, Maa, Peeter, Jan, Vene, Soome
   • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
   • SYM: %, A-ga, A-ks, B-ga, C5-ga, Hg-ni, K-ga, i-ga, i-le
   • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, saab, tuli, jääb, jäi, läks, ütleb
   • X: pruritus, Sorry, basic, block, brief, health, of, outcome
 • Case
  • Abe
   • ADJ-Sup: mehitamata, saamata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata, kinnitamata, registreerimata, teadmata
   • AUX-Sup: Olemata
   • NOUN: tasuta, abita, traadita, heakskiiduta, järelevalveta, eelarvamusteta, elaniketa, juhita, katteta, kütteta
   • PRON: minuta, selleta, milleta, selletagi, sinuta
   • PROPN: Lufthansata, Visnapuuta
   • VERB-Sup: rääkimata, saamata, teadmata, tegemata, sõltumata, hoolimata, kasutamata, tulemata, arvestamata, mõtlemata
  • Abl
   • ADJ: vasakult, esimeselt, puhtalt, selgemalt, vahetumalt, 2008., Kaugelt, Vaimsetelt, Vormikohastelt, aeglasemalt
   • ADJ-Part: asuvalt, kasvavalt, lebavalt, olevalt, piirnevalt, saadavatelt, tiirlevatelt, vastujuhtuvatelt
   • DET: ühelt, kõigilt, samalt, sellelt, Igasuguselt, igalt, minusuguselt, mitmelt, mitmetelt, mõnelt
   • NOUN: töölt, maalt, seisukohalt, põrandalt, välismaalt, inimestelt, kohalt, laevalt, lavalt, otsaesiselt
   • NUM: ühelt, miljonilt, 100, 100%, 11%-lt, 1245, 3,7, 30-lt, 33-lt, 35%-lt
   • PRON: teiselt, ühelt, neilt, temalt, minult, omalt, teistelt, endalt, millelt, kellelt
   • PROPN: Venemaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Landerilt, Maalt, Janilt, Kuubalt, Marsilt, Päikeselt, Arbetilt
  • Add
   • ADJ: uude, laia, esimesse, suurde, kohalikku, kummalisse, pikka, tagumisse, 16.-17., 17.
   • DET: teise, mõnda, ühte, kumba, kumbagi, mitmesse
   • NOUN: kätte, koju, tuppa, meelde, kööki, pähe, selga, silma, ellu, toime
   • NUM: kahte, nelja, viide, ühte, -45,8%, 1996, 45, 8-9%, kolme, kuude
   • PRON: teise, ühte, ühtegi
   • PROPN: Tallinna, ELi, Liitu, Soome, Berliini, Rootsi, Shveitsi, EL-i, Tartu, Dagestani
  • Ade
   • ADJ: viimasel, eelmisel, järgmisel, viimastel, esimesel, teisel, suurel, 1999., 2000., varasematel
   • ADJ-Part: erinevatel, vaadeldaval, tuleval, käesoleval, erineval, algavatel, peetaval, vaadeldavatel, elaval, huvitaval
   • DET: sel, samal, igal, ühel, sellel, mingil, sellisel, mõnel, kõigil, tol
   • NOUN: aastal, ajal, sõnul, juhul, aastatel, alusel, hommikul, päeval, õhtul, hinnangul
   • NOUN-Part: uuritavatel, ravituil, uuritaval, juhtunul, jõudnutel, liitunutel, nähtul, olnutel, ravitutel, sattunul
   • NUM: kahel, kolmel, paaril, ühel, neljal, kaheksal, kolmandikul, pooltel, 10%, kuuel
   • PRON: tal, mul, meil, neil, kellel, sul, millel, kel, omal, endal
   • PROPN: Venemaal, Saksamaal, Inglismaal, Iirimaal, Hiiumaal, Toompeal, Harjumaal, Eestil, Eestimaal, Keskturul
  • All
   • ADJ: uuele, suurele, suuremale, uutele, avalikule, praegusele, strateegilistele, endisele, heale, kolmandale
   • ADJ-Part: olevale, asuvale, elavale, kättesaadavatele, kõikehõlmavale, näivale, oletatavale, suurenevale, tegelevale, toimuvale
   • DET: sellele, kõigile, ühele, teistele, igale, samale, mõnele, teisele, kõikidele, neile
   • NOUN: tööle, tööhõivele, inimestele, ebavõrdsusele, teele, riigile, inimesele, küsimusele, põrandale, turule
   • NOUN-Part: tulnule, allakirjutanule, edasijõudnutele, eelnenule, elavale, elavatele, kannatanutele, käinutele, lahkunuile, läinutele
   • NUM: ühele, kahele, neljale, kuuele, kümnele, paarile, 10, 12, 3243, kolmele
   • PRON: talle, endale, mulle, neile, sellele, meile, kellele, sulle, millele, teile
   • PROPN: Eestile, Postimehele, Maale, Venemaale, Tõnule, Saksamaale, Janile, Inglismaale, Päikesele, Tammele
   • SYM: i-le
   • VERB-Sup: minema
  • Com
   • ADJ: viimasega, 80ndatega, II-ga, Viimastega, abstraktsega, auklikuga, dekoratiivsega, dementsetega, eestikeelsetega, jobuga
   • ADJ-Part: toimuvaga
   • DET: kõigiga
   • NOUN: aastaga, osaajaga, käega, arhitektuuriga, punktiga, nimega, tööga, häälega, tõenäosusega, ajaga
   • NOUN-Part: Eelnevaga, koondatavaga, olemasolevaga, soovitatuga, tooduga
   • NUM: ühega, 0,78%-ga, 3.51,1-ga, 49,38ga, 54,68ga, kaheksa, miljoniga, viiega
   • PRON: sellega, millega, temaga, nendega, kellega, minuga, endaga, meiega, omaga, teistega
   • PROPN: Liiduga, Sposatoga, Joogaga, NATOga, Allikuga, Eestiga, Euroopaga, LREga, Savisaarega, Venemaaga
   • SYM: A-ga, B-ga, C5-ga, K-ga, i-ga
  • Ela
   • ADJ: suurest, keskmisest, tavalisest, esimesest, vanast, 1., senisest, uuest, erinevatest, nüüdsest
   • ADJ-Part: toimuvast, erinevatest, loodetust, eelnevast, mõjutavatest, toimuvatest, asuvast, erinevast, järgnevatest, olevast
   • AUX-Sup: olemast
   • DET: sellest, neist, ühest, teistest, teisest, kõigist, mõnest, mitmest, nendest, kõigest
   • NOUN: aastast, ajast, aastatest, elust, peast, tervisest, algusest, hommikust, uksest, seljast
   • NOUN-Part: hõivatuist, hõivatutest, vastanuist, toodust, uurituist, uuritutest, vastanutest, Eeltoodust, Eelöeldust, alustanust
   • NUM: kahest, kolmest, kuuest, ühest, neljast, kümnest, sajast, viiest, 10%, miljonist
   • PRON: sellest, neist, millest, endast, temast, kellest, nendest, paljudest, meist, minust
   • PROPN: Eestist, Soomest, Tallinnast, Hiinast, Tartust, Moskvast, Päikesest, Suurbritanniast, Itaaliast, Pariisist
   • SYM: %
   • VERB-Sup: avaldamast, laulmast, registreerimast, tegemast, tulemast, tunnistamast, ennustamast, kaagutamast, kasutamast, kelgutamast
  • Ess
   • ADJ: esimesena, mõõdetuna, võetuna, järgmisena, 17aastasena, koosnevana, lummatuna, naeruväärsena, nooremana, stabiilsena
   • ADJ-Part: mõõdetuna, võetuna, koosnevana, lummatuna, vaadatuna, Ajendatuna, Kaasuvana, aetuna, avatuna, enesestmõistetavana
   • DET: ühena
   • NOUN: reeglina, tulemusena, tervikuna, mõjurina, põhjusena, ainsana, näitajana, tegurina, mõjuritena, haigena
   • NOUN-Part: Kannatanuna, armununa, jaotatuna, juhatatuna, kantuna, poolsurnuna, sissemüürituna, surnuna, surutuna, töötanuna
   • NUM: nullina, ühena
   • PRON: esimesena, Teisena, iseendana, kellena, sellisena, millena
   • PROPN: Ehatähena, Koidutähena, Liibanonina, Liliana
  • Gen
   • ADJ: uue, suure, viimase, suurema, erinevate, esimese, keskmise, uute, hea, teise
   • ADJ-Part: erinevate, vastava, erineva, käesoleva, oleva, kuuluvate, olevate, sõltuva, elava, huvitava
   • ADP: Läbi
   • DET: selle, ühe, nende, teiste, iga, mõne, kõigi, teise, sama, sellise
   • NOUN: aasta, sissetulekute, riigi, töö, ebavõrdsuse, inimeste, maailma, inimese, andmete, aja
   • NOUN-Part: hõivatute, osalenute, kinnipeetavate, surnu, uuritava, juhtunu, käinute, manipuleeritavuse, nähtu, tagaotsitava
   • NUM: kahe, ühe, miljoni, kolme, poole, viie, kümne, nelja, paari, 000
   • PRON: oma, tema, selle, nende, mille, meie, minu, ta, kelle, enda
   • PROPN: eesti, Euroopa, Tartu, Tallinna, Maa, Vene, Liidu, Soome, saksa, Venemaa
   • PROPN-Part: Iseseisva
   • SYM: %
   • X: outcome
  • Ill
   • ADJ: endisesse, suuremasse, uutesse, väikestesse, asuvasse, erinevatesse, jahedasse, lähimasse, millisesse, pimedasse
   • ADJ-Part: asuvasse, erinevatesse, nõustavasse, olemasolevatesse, põlevasse, ilmuvasse, loodavasse, marssivatesse, mustavasse, nõustavas
   • AUX-Sup: olema, saama
   • DET: sellesse, neisse, igasse, mingisse, samasse, teistesse, kellessegi, kõigisse, mingisugusesse, mõnesse
   • NOUN: arvesse, haiglasse, masinatesse, voodisse, ehitistesse, kohtusse, autosse, taskusse, politseisse, vanglasse
   • NUM: kümnetesse, esikaheksasse, miljarditesse, seitsmesse
   • PRON: sellesse, temasse, endasse, millesse, kellesse, kellessegi, neisse, üksteisesse, mõlemasse, omadesse
   • PROPN: Eestisse, Euroopasse, Tartusse, NATOsse, Tallinnasse, Moskvasse, Hiinasse, Helsingisse, Indiasse, Astanasse
   • VERB-Sup: hakkama, minema, tegema, maksma, võtma, saama, käima, vaatama, tulema, andma
  • Ine
   • ADJ: esimeses, suures, erinevates, teises, käesolevas, multiskalaarses, kolmandas, viimases, andmeskalaarses, uues
   • ADJ-Part: erinevates, käesolevas, asuvas, järgnevas, põhinevas, iseseisvas, muutuvas, analüüsivates, erinevas, juhtivas
   • AUX-Sup: olemas
   • DET: selles, ühes, teises, igas, mõnes, teistes, neis, kõigis, samas, mingis
   • NOUN: maailmas, riigis, alguses, elus, mõttes, aastas, kodus, lõpus, nädalas, riikides
   • NOUN-Part: juhtunus, loodus, segatus
   • NUM: ühes, kahes, kolmes, 10, neljas, 12, 17, 30, 644-s, 8
   • PRON: selles, milles, neis, paljudes, endas, temas, paljuski, omas, minus, teises
   • PROPN: Eestis, Tallinnas, Tartus, Euroopas, Hiinas, USAs, Liidus, Soomes, Moskvas, Rootsis
   • PROPN-Part: Sõltuvas
   • VERB-Sup: olemas, tulemas, valimas, tegemas, kasvamas, tantsimas, jõudmas, kujunemas, muutumas, ostmas
  • Nom
   • ADJ: suur, võimalik, suurem, hea, oluline, raske, esimene, uus, väike, keskmine
   • ADJ-Part: erinevad, huvitav, erinev, vastav, meeldiv, olev, olevad, tuginev, vastavad, põhinev
   • ADV: täis
   • DET: see, kõik, üks, need, mitu, selline, iga, mõned, mõni, teine
   • NOUN: mees, inimesed, inimene, osa, asi, aeg, naine, osakaal, riik, mõju
   • NOUN-Part: hõivatud, uuritavad, Surnu, allakirjutanu, loodu, ravitud, trükitu, uuritav, Avastav, Kadunud
   • NUM: kaks, üks, kolm, 1, 000, viis, neli, paar, 2, kümme
   • PRON: ta, see, mis, ma, kes, nad, sa, me, need, kõik
   • PROPN: Peeter, Jan, Eesti, Tsee, Tõnu, Jüri, Mart, Ott, Jooga, Ernesaks
   • SYM: %
   • X: pruritus, Sorry, basic, block, brief, health, of
  • Par
   • ADJ: esimest, uusi, suurt, erinevaid, uut, head, suuremat, suuri, viimast, teist
   • ADJ-Part: erinevaid, erinevat, vastavat, täiendavat, vajaminevat, huvitavaid, huvitavat, toimuvat, täiendavaid, sobivat
   • DET: seda, mingit, neid, kõiki, sellist, mingeid, mitmeid, selliseid, teisi, sama
   • NOUN: aastat, korda, krooni, aega, raha, tegemist, tööd, aru, inimesi, inimest
   • NOUN-Part: uuritavat, toimunut, juhtunut, kinnipeetavat, olemasolevaid, süüdistatavaid, edasijõudnuid, eeltoodut, hõivatuid, jooksnuid
   • NUM: miljonit, kahte, kolme, miljardit, ühtegi, tuhat, nelja, üht, tuhandeid, kaht
   • PRON: seda, mida, midagi, neid, end, teda, mind, ennast, meid, keda
   • PROPN: Eestit, Siiditeed, Maad, Liitu, Tallinna, Teist, Jani, Kristust, USAd, Ernesaksa
  • Ter
   • ADJ: praeguseni, 1990ndateni, neljandani, segmentaarseteni, seitsmekümnendateni, üheksakümnendateni
   • NOUN: lõpuni, aastani, õhtuni, kroonini, protsendini, detsembrini, keskpaigani, novembrini, päevani, ajani
   • NUM: 17,1%-ni, 2,5%-ni, 2,8%-ni, 22,8%-ni, 29%-ni, 3%-ni, 39,6%-ni, 40%-ni, 46,4%-ni, 48-ni
   • PRON: selleni, meieni, minuni, milleni, paljudeni, teieni, temani
   • PROPN: Keilani, Alaskani, Andreseni, Galileini, Inglismaani, Liiduni, Marioni, Marjuni, Mihhailini, Venemaani
   • SYM: Hg-ni
  • Tra
   • ADJ: selgeks, oluliseks, kindlaks, heaks, paremaks, puhtaks, suuremaks, esimeseks, nüüdseks, tühjaks
   • ADJ-Part: iseseisvaks, kättesaadavaks, määravaks, sobivaks, vähendavaks, juhtivaks, rahuldavaks, õnnestunuks, algavaks, enesestmõistetavaks
   • DET: üheks, selleks, igaks, mõneks, mitmeks, esimeseks, teiseks, samaks, Nendeks, Seks
   • NOUN: lisaks, põhjuseks, aluseks, aastaks, eesmärgiks, ajaks, lõpuks, kasuks, ülesandeks, õnneks
   • NOUN-Part: viibinuks
   • NUM: üheks, kaheks, neljaks, viieks, 99, kolmeks, kuueks, paariks, pooleks, 10-15
   • PRON: selleks, omaks, samaks, milleks, nendeks, iseendaks, kelleks, kõigeks, paljudeks, selliseks
   • PROPN: Arpanetiks, Atriumiks, Chappaquaks, Franckiks, Freewomaniks, Hitleriks, Iraagiks, Janiks, Kastiks, Kentaurideks
   • SYM: A-ks
   • VERB-Sup: leidmaks, vältimaks, kirjeldamaks, näitamaks, selgitamaks, Andmaks, Jõudmaks, Kavandamaks, Rõhutamaks, Saavutamaks
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: suurem, suurema, parem, väiksem, suuremad, kõrgem, suuremat, lihtsam, kõrgema, parema
   • ADJ-Part: adutavamaid, eelistatavamad, hinnatavam, konverteeritavam, nauditavam, nähtavam, soovitatavam
  • Pos
   • ADJ: suur, hea, võimalik, uue, raske, suure, oluline, valmis, eri, viimase
   • ADJ-Part: erinevate, seotud, tehtud, teatud, antud, erinevad, tuntud, erinevaid, möödunud, ülejäänud
   • ADJ-Sup: mehitamata, tulemata, alustamata, lõpetamata, saamata, etteteatamata, juhtimata, kinnitamata, registreerimata, teadmata
   • ADV: ise
  • Sup
   • ADJ: parim, suurim, suurima, kõrgeim, parima, parimaks, parimad, suurimaks, Tuntuimad, enim
 • Polarity
  • Neg
   • ADV: mitte, ega, ei
   • AUX: ei, pole, polnud, poleks, ära, polegi, ärge, polnudki, polevat, polekski
   • AUX-Fin: pole, polnud, poleks, ära, polegi, ärge, polnudki, polevat, polekski, ärgem
   • CCONJ: ega
   • VERB-Fin: pole, polnud, polegi, poleks, polnudki, kasutata, osta, palutud, polekski, sure
 • Verbal Features

 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: oleks, peaks, võiks, poleks, peaksid, võiksid, oleksid, saaks, tohiks, olnuks
   • VERB-Fin: tuleks, oleks, tahaks, saaks, annaks, läheks, suudaks, tasuks, teeks, peaks
  • Imp
   • AUX-Fin: olgu, ära, ole, ärge, olgem, ärgem, ärgu, Olge, saa, Ärme
   • VERB-Fin: vaata, vt, tule, mine, kuule, pane, näe, võta, tee, vala
  • Ind
   • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, saab, olen, peab, saa
   • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, saab, tuli, jääb, jäi, läks, ütleb
  • Qot
   • AUX-Fin: olevat, polevat, pidavat, võivat, saavat
   • VERB-Fin: olevat, tulevat, elustavat, hindavat, meeldivat, muutuvat, troonivat, tõusvat, viitavat, arutlevat
 • Tense
  • Imp
   • AUX-Fin: oli, olid, pidi, olin, sai, said, sain, tohtinud
   • VERB-Fin: liigutas, viskus, tõukas, liikus, tatsas, prantsatas, sõidutas, tilkus, liikusid, valas
  • Past
   • ADJ-Part: seotud, tehtud, teatud, antud, tuntud, möödunud, ülejäänud, jäänud, loodud, nimetatud
   • AUX-Fin: oli, olid, polnud, olnud, olin, pidi, võis, sai, saanud, oligi
   • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
   • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, hõivatutest, surnu, osalenute, vastanuist, juhtunu, nähtu, ravituil
   • PROPN-Part: Ühinenud, Avatud, Relvastatud, Hukkunud
   • VERB-Fin: ütles, sai, tuli, jäi, läks, oli, tegi, hakkas, võttis, andis
   • VERB-Part: saanud, jäänud, seotud, tulnud, teinud, jõudnud, kasvanud, näinud, muutunud, läinud
  • Pres
   • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, huvitav, vastava, erinev, vastav, erineva, erinevates, käesoleva
   • AUX-Fin: on, pole, võib, ole, oleks, peaks, saab, olen, peab, saa
   • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, uuritavatel, kinnipeetavate, uuritav, uuritava, uuritaval, kinnipeetavat, olemasolevaid, süüdistatavaid
   • PROPN-Part: Iseseisva, Sõltuvas
   • VERB-Fin: on, tuleb, saab, jääb, ütleb, läheb, pole, hakkab, teeb, annab
   • VERB-Part: toretsevat
 • Voice
  • Act
   • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, möödunud, ülejäänud, jäänud, toimunud, vastava, olnud, arenenud
   • ADJ-Sup: mehitamata, saamata, tulemata, alustamata, lõpetamata, etteteatamata, juhtimata, kinnitamata, registreerimata, teadmata
   • ADV-Part: väidetavasti
   • AUX-Fin: on, oli, pole, võib, ole, olid, oleks, peaks, saab, olen
   • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, tohtinud, paistnud, saand, saanudki, tohtinudki
   • AUX-Sup: olema, saama, Olemata, olemas, olemast
   • NOUN-Part: uuritavat, uuritavad, surnu, uuritavatel, osalenute, vastanuist, juhtunu, kinnipeetavate, toimunut, uuritav
   • PROPN-Part: Ühinenud, Hukkunud, Iseseisva, Sõltuvas
   • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, saab, tuli, jääb, jäi, läks, ütleb
   • VERB-Part: saanud, jäänud, tulnud, teinud, jõudnud, kasvanud, näinud, muutunud, läinud, leidnud
   • VERB-Sup: olemas, minema, hakkama, tegema, maksma, võtma, saama, käima, vaatama, tulema
  • Pass
   • ADJ-Part: seotud, tehtud, teatud, antud, tuntud, loodud, nimetatud, huvitav, saadud, valitud
   • AUX-Fin: ollakse, võidakse, olda, oldi, ollaksegi, võidi
   • NOUN-Part: hõivatute, hõivatud, hõivatuist, hõivatutest, nähtu, ravituil, loodu, ravitud, toodust, trükitu
   • PROPN-Part: Avatud, Relvastatud
   • VERB-Fin: kasutatakse, peetakse, tehti, nimetatakse, tehakse, hakati, võeti, leiti, pandi, peeti
   • VERB-Part: seotud, tehtud, toodud, võetud, kirjeldatud, antud, leitud, loodud, kasutatud, nähtud
   • VERB-Sup: alustatama, arutletama, avatama, kirjutatama, saadetama, suletama, toodama
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • ADJ: selline, sama, seesama, sellist, samasugune, säärane, sellise, sellised, niisugune, seesuguseid
   • DET: see, selle, need, seda, sel, sama, nende, teiste, samal, selline
   • NOUN: selle
   • PRON: see, seda, selle, sellest, nende, need, neid, selleks, sellega, sellele
  • Ind
   • ADJ: mingisuguseks
   • DET: üks, ühe, mitu, mingi, mõne, mingit, mõned, mõni, ühel, üheks
   • NUM: ühe
   • PRON: midagi, keegi, paljud, muud, üks, muu, paljude, kedagi, kellelegi, kellelgi
  • Int
   • ADJ: millised
   • DET: milline
   • PRON: kes
  • Int,Rel
   • ADJ: missugune, milline, Missugust, millised, missugused, mitmendal
   • ADV: kus, mil
   • DET: mis, millise, millist, missugune, missugused, kumb, millised, missugust, Milliseid, kumba
   • PRON: mis, kes, mida, mille, kelle, millest, millega, milles, kellel, keda
  • Prs
   • DET: Oma, nende
   • NOUN: Kõneleja
   • PRON: ta, oma, ma, tema, nad, meie, sa, me, nende, minu
   • PROPN: Meie
  • Rcp
   • DET: üksteise
   • PRON: teineteist, teineteisest, teineteise, üksteist, teineteisele, üksteisest, üksteisele, iseenda, üksteise, teienteisega
  • Rel
   • ADJ: milline, millised, millist, kumb, milliseid, millise, millisesse, milliste, milliseks, millises
   • ADV: kus
   • DET: millise, millised, milliseid, millist, milline, kumma, kummas, millises, millisest
   • PRON: mis, kes, mida, mille, milline, millised, kelle, kellel, keda, kellele
  • Tot
   • ADJ: kogu-
   • DET: kogu, kõik, iga, igal, kõigi, kõiki, igas, mõlemad, kõigil, kõikide
   • NOUN: Kõik, eas, eani
   • PRON: kõik, kõike, kõigile, mõlemad, kõigil, kõiki, igal, kõigele, mõlema, kõige
 • NumType
  • Card
   • ADJ: Teine
   • NOUN: IL-5, IL-3, IL-4
   • NUM: kaks, 1, 000, 2, üks, kolm, kahe, ühe, 3, miljonit
   • PROPN: GP-2, Sputnik-1, ZIL-130, MiG-29
   • SYM: %
  • Ord
   • ADJ: esimene, 1., esimest, esimese, teine, 2000., 2., teise, 1999., 1997.
   • NUM: kolmandat, 2000.-2001., I, teise
   • PROPN: Teist, Teise, ADV, Kolmanda, Neljandal
 • Poss
  • Yes
   • DET: Oma
   • PRON: oma, omal, omad, omast, omaenda, omaks, omaga, omalt, omas, omadega
 • Reflex
  • Yes
   • DET: üksteise
   • PRON: ise, end, endale, enda, ennast, endast, endal, iseenda, enese, endaga
 • Person
  • 1
   • AUX-Fin: olen, olin, oleme, pean, peame, olime, võime, võin, peaksime, oleksin
   • PRON: ma, meie, me, minu, mul, mina, mind, meil, mulle, mu
   • PROPN: Meie
   • VERB-Fin: arvan, sain, ütlesin, mõtlesin, nägin, tean, tegin, läksin, mäletan, mõtlen
  • 2
   • AUX-Fin: oled, olete, olid, ära, võid, ole, ärge, pead, peate, võite
   • PRON: sa, te, teie, sinu, sul, sulle, sind, sina, su, teile
   • VERB-Fin: vaata, tule, tahad, mine, tead, lähed, kuule, pane, saad, näe
  • 3
   • AUX-Fin: on, oli, võib, olid, saab, peab, võivad, pidi, ongi, võis
   • DET: nende
   • NOUN: Kõneleja
   • PRON: ta, tema, nad, nende, talle, tal, teda, neid, neil, neile
   • VERB-Fin: on, tuleb, ütles, sai, saab, tuli, jääb, jäi, läks, ütleb
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., I, van, 80'ndate, nim, II-ga
   • ADV: jne, jt, s.t, sh, nt, n-ö, st, jm, jms, km/h
   • CCONJ: &, e
   • NOUN: a., a, USB, p, VD, km, kr, cm, skp, e.
   • NUM: milj.
   • PROPN: USA, AS, LRE, NATO, EL, HA, CDU, ETV, de, ELi
   • SYM: =, *, §, sulev@ekspress.ee, anne@ekspress.ee, s., °C, 'i, -A, .ee
   • VERB-Fin: vt, vt.
   • X: of, in, D66, XXY, al., es, sol, x, 'i, 'is
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, kohta, vahel, järgi, jooksul, korral, puhul, all, vastu, pärast
  • Prep
   • ADP: üle, pärast, enne, koos, läbi, ilma, mööda, alates, kuni, peale
 • Connegative
  • Yes
   • AUX: ole, saa, olnud, ei, tohi, pea, tohiks, saanud, peaks, oleks
   • AUX-Fin: ole, saa, olnud, tohi, pea, tohiks, saanud, peaks, oleks, olegi
   • VERB-Fin: tea, saa, taha, ole, suuda, oska, saanud, tule, suutnud, pruugi
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: druzhnõi
   • ADV: nahui, so, u
   • CCONJ: versus
   • NOUN: live
   • PROPN: Holy, Night, O, Big, Dream, Earth, Sex, Song
   • X: tõ, Proopusk, in, jesh, la, stupai, á, City, D, Global
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: täis-, pika-, eesti-, keskeri-, väike-, 4-, Monomikro-, administratiiv-, ekstra-, era-
   • ADP: siin-
   • ADV: Elektro-, jae-, mehe-, sisse-, vara-
   • NOUN: teadus-, kesk-, haigus-, alg-, laade-, uurimis-, kodu-, majandus-, andme-, liha-
   • NUM: 1-, 2-, 6-, 7-, 10-, 128-, 3-, 5-, 8-, 20-
   • PROPN: Kesk-, Haridus-, Kuurort-, Liha-, Ida-, Julgeoleku-, Lõuna-, Saare-, Agnese-, Balti-
   • PUNCT: --, ---
   • SYM: A-, B-
   • VERB-Fin: karjus-
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 1., 2000., 2., 1999., 1997., 3., 1996., 1998., 1995., 2001.
   • NUM: 1, 000, 2, 3, 10, 4, 2000, 15, 6, 5
   • SYM: %
  • Letter
   • ADJ: esimene, esimest, esimese, teine, teise, esimesed, esimeses, esimesel, kolmas, teist
   • DET: üks
   • NOUN: Esimese, paarid
   • NUM: kaks, üks, kolm, kahe, ühe, miljonit, viis, kolme, neli, paar
   • PRON: kolmandal
   • PROPN: Teist, Teise, Kolmanda, Neljandal
  • Roman
   • ADJ: II, I, XI, III, XX, IV, MDCXXXII, V, VI, XIX
   • NUM: I
   • PROPN: ADV, CX, XM
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview