home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Czech-CAC: POS Tags: VERB

There are 3708 VERB lemmas (13%), 10753 VERB types (17%) and 40591 VERB tokens (8%). Out of 16 observed tags, the rank of VERB is: 3 in number of lemmas, 3 in number of types and 5 in number of tokens.

The 10 most frequent VERB lemmas: mít, být, moci, muset, jít, lze, stát, chtít, dát, pracovat

The 10 most frequent VERB types: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme

The 10 most frequent ambiguous lemmas: mít (VERB 2327, AUX 5), být (AUX 14145, VERB 1829), moci (VERB 1433, AUX 5), muset (VERB 687, AUX 2), stát (VERB 348, NOUN 169), vyžadovat (VERB 116, AUX 1), znát (VERB 111, ADJ 1), růst (NOUN 104, VERB 58), vzrůst (VERB 32, NOUN 13), bývat (AUX 84, VERB 29)

The 10 most frequent ambiguous types: je (AUX 4424, VERB 731, PRON 356), (VERB 727, AUX 1, DET 1), musí (VERB 375, AUX 1), může (VERB 377, AUX 1), jsou (AUX 1389, VERB 259), mohou (VERB 239, AUX 1), měl (VERB 143, AUX 2), měla (VERB 126, AUX 1), bylo (AUX 533, VERB 102), není (AUX 411, VERB 83)

Morphology

The form / lemma ratio of VERB is 2.899946 (the average of all parts of speech is 2.186309).

The 1st highest number of forms (31) was observed with the lemma “být”: Budiž, Buď, bude, budou, budu, byl, byla, byli, bylo, byly, být, býti, je, jest, jsem, jsi, jsme, jsou, jste, nebude, nebudu, nebyl, nebyla, nebyli, nebylo, nebyly, nebýt, nejsme, nejsou, nejste, není.

The 2nd highest number of forms (26) was observed with the lemma “moci”: moci, mohl, mohla, mohli, mohlo, mohly, mohou, mohu, může, můžeme, můžete, můžeš, můžu, nemohl, nemohla, nemohli, nemohlo, nemohly, nemohou, nemohu, nemůže, nemůžeme, nemůžete, nemůžeš, nemůžou, nemůžu.

The 3rd highest number of forms (26) was observed with the lemma “mít”: Nemáš, mají, má, mám, máme, máte, máš, mít, míti, mějte, měl, měla, měli, mělo, měly, nemají, nemá, nemám, nemáme, nemáte, nemít, neměl, neměla, neměli, nemělo, neměly.

VERB occurs with 12 features: Polarity (40591; 100% instances), VerbForm (40591; 100% instances), Number (32977; 81% instances), Tense (32525; 80% instances), Voice (32525; 80% instances), Aspect (24956; 61% instances), Mood (22406; 55% instances), Person (22406; 55% instances), Gender (10563; 26% instances), Animacy (3259; 8% instances), Style (53; 0% instances), Foreign (7; 0% instances)

VERB occurs with 31 feature-value pairs: Animacy=Anim, Animacy=Inan, Aspect=Imp, Aspect=Perf, Foreign=Yes, Gender=Fem,Masc, Gender=Fem,Neut, Gender=Masc, Gender=Neut, Mood=Imp, Mood=Ind, Number=Plur, Number=Plur,Sing, Number=Sing, Person=1, Person=2, Person=3, Polarity=Neg, Polarity=Pos, Style=Arch, Style=Coll, Style=Rare, Style=Vrnc, Tense=Fut, Tense=Past, Tense=Pres, VerbForm=Conv, VerbForm=Fin, VerbForm=Inf, VerbForm=Part, Voice=Act

VERB occurs with 113 feature combinations. The most frequent feature combination is Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act (6317 tokens). Examples: znamená, patří, odpovídá, stává, představuje, dochází, tvoří, ukazuje, říká, vyžaduje

Relations

VERB nodes are attached to their parents using 19 different relations: root (17046; 42% instances), conj (6969; 17% instances), acl (5946; 15% instances), xcomp (3703; 9% instances), advcl (2501; 6% instances), csubj (2196; 5% instances), ccomp (1257; 3% instances), parataxis (505; 1% instances), csubj:pass (125; 0% instances), dep (125; 0% instances), orphan (106; 0% instances), appos (62; 0% instances), cc (24; 0% instances), case (12; 0% instances), advmod (9; 0% instances), flat:foreign (2; 0% instances), advmod:emph (1; 0% instances), aux (1; 0% instances), nmod (1; 0% instances)

Parents of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: (17046; 42% instances), VERB (13645; 34% instances), NOUN (5686; 14% instances), ADJ (2411; 6% instances), DET (870; 2% instances), ADV (506; 1% instances), PROPN (132; 0% instances), PRON (95; 0% instances), SYM (65; 0% instances), NUM (47; 0% instances), SCONJ (41; 0% instances), PART (21; 0% instances), AUX (17; 0% instances), INTJ (5; 0% instances), CCONJ (3; 0% instances), PUNCT (1; 0% instances)

333 (1%) VERB nodes are leaves.

2615 (6%) VERB nodes have one child.

5240 (13%) VERB nodes have two children.

32403 (80%) VERB nodes have three or more children.

The highest child degree of a VERB node is 13.

Children of VERB nodes are attached using 34 different relations: punct (33354; 22% instances), obl (20097; 13% instances), nsubj (18314; 12% instances), obj (18256; 12% instances), advmod (13151; 9% instances), conj (7479; 5% instances), cc (6091; 4% instances), expl:pv (5780; 4% instances), mark (5070; 3% instances), obl:arg (5014; 3% instances), xcomp (4121; 3% instances), aux (3084; 2% instances), advcl (2281; 2% instances), expl:pass (2084; 1% instances), ccomp (1570; 1% instances), nsubj:pass (1437; 1% instances), iobj (1311; 1% instances), csubj (929; 1% instances), dep (789; 1% instances), parataxis (342; 0% instances), advmod:emph (300; 0% instances), csubj:pass (103; 0% instances), nmod (90; 0% instances), discourse (77; 0% instances), appos (59; 0% instances), obl:agent (56; 0% instances), vocative (49; 0% instances), orphan (42; 0% instances), acl (22; 0% instances), amod (12; 0% instances), nummod (6; 0% instances), cop (4; 0% instances), det (4; 0% instances), flat:foreign (1; 0% instances)

Children of VERB nodes belong to 16 different parts of speech: NOUN (51279; 34% instances), PUNCT (33355; 22% instances), VERB (13645; 9% instances), ADV (13518; 9% instances), PRON (13191; 9% instances), CCONJ (5833; 4% instances), DET (5709; 4% instances), SCONJ (4963; 3% instances), AUX (3079; 2% instances), ADJ (2892; 2% instances), PROPN (1859; 1% instances), PART (855; 1% instances), NUM (662; 0% instances), SYM (509; 0% instances), ADP (26; 0% instances), INTJ (4; 0% instances)