home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Slovenian-SSJ

UD_Slovenian-SST

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

  • This corpus contains 13435 sentences and 267097 tokens.
  • This corpus contains 6104 sentences and 76341 tokens.
  • This corpus contains 39149 tokens (15%) that are not followed by a space.
  • All tokens in this corpus are followed by a space.
  • This corpus does not contain words with spaces.
  • This corpus does not contain words with spaces.
  • This corpus contains 148 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: dr., i., št., d., t., m., o., p., l., oz., str., itd., npr., A., n., sv., tel., k., r., s., j., pr., š., g., b., v., H., II., c., itn., E., ipd., TAM-u, angl., mag., odst., prof., z., f., med., W., it., opr., st., tj., IV., IX., gl., ok., 1990-ih
  • This corpus contains 312 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: [name:personal], [name:surname], s-, z-, n-, j-, k-, p-, m-, t-, b-, po-, v-, [name:organisation], d-, o-, u-, na-, do-, š-, i-, [name:address], a-, ka-, pre-, re-, se-, ma-, ne-, pri-, za-, e-, ist-, l-, nek-, ni-, r-, raz-, Counter-Strike, RTV-ja, Zakonodajno-pravna, Zasp-a, am-, boogie-woogie, da-, dru-, g-, gos-, gospo-, hitro-

Morphology

Tags

Morphology

Tags

  • This corpus contains 56 word types tagged as particles (PART): Ma, baje, bojda, bržkone, bržčas, celo, celó, da, domala, edino, itak, ja, kajne, kajneda, kajpada, kajpak, koli, kvečjemu, le, menda, morda, morebiti, naj, najbrž, ne, nej, nemara, nikar, niti, no, pač, prav, pravzaprav, predvsem, ravno, sam, samo, samó, sem, seveda, sicer, skoraj, skorajda, sploh, tud, tudi, več, vsaj, vsej, vsekakor, zgolj, zlasti, češ, še, šele, že
  • This corpus contains 58 word types tagged as particles (PART): a, ajde, alora, arki, baje, baš, bogve, bržkone, celo, cirka, da, domala, edino, evo, glih, i, itak, ja, jel, kajne, kajneda, kao, koli, le, ma, menda, morda, morebiti, na, naj, najbrž, najsibo, ne, niti, no, pač, prav, pravzaprav, predvsem, ravno, samo, seveda, sicer, skoraj, skorajda, sploh, te, tipo, tudi, valjda, več, vsaj, vsekakor, zgolj, zlasti, še, šele, že
  • This corpus contains 34 lemmas tagged as pronouns (PRON): isti, jaz, jest, kaj, kar, karkoli, kdo, kdor, kdorkoli, malokdo, marsikaj, marsikdo, medse, nadme, name, nase, nekaj, nekdo, nihče, nič, nobeden, obme, on, pome, se, skozme, teu, ti, vame, vase, vsakdo, zame, zase, čezme
  • This corpus contains 30 lemmas tagged as pronouns (PRON): isto, jaz, kaj, kar, karkoli, kdo, kdor, kdorkoli, le-ta, marsikaj, marsikdo, mnogokaj, name, nekaj, nekdo, nihče, nič, nobeden, on, oni, ovi, se, ta, te, ti, vame, vsakdo, zame, zase, što
  • This corpus contains 68 lemmas tagged as determiners (DET): dosti, dovolj, enak, isti, kak, kakršen, kakršenkoli, kakšen, kateri, katerikoli, koliko, kolikšen, malo, malokateri, manj, marsikateri, mnog, mnogo, moj, najin, največ, naš, nek, nekaj, nekak, nekakšen, nekateri, neki, nešteto, nikakršen, njegov, njen, njihov, njun, noben, oba, obilo, oboj, ogromno, oni, par, pol, premnog, prenekateri, preveč, svoj, ta, tak, takle, takšen, tale, tisti, tolik, toliko, tolikšen, tvoj, un, vajin, vaš, veliko, ves, več, vsak, vsakršen, četrt, čigar, čigav, čimveč
  • This corpus contains 69 lemmas tagged as determiners (DET): dosti, dovolj, enak, enormno, isti, kak, kakršen, kakršenkoli, kakšen, kateri, katerikoli, koliko, kolikšen, majčkeno, malce, malo, manj, marsikateri, mnog, mnogo, moj, najin, največ, naš, nek, nekaj, nekakšen, nekateri, neki, nekšen, nikak, nikakršen, nič, njegov, njen, njihov, njun, noben, oba, obadva, oboj, ogromno, oni, ovi, par, pol, premnog, preveč, svoj, ta, taisti, tak, takle, takšen, tale, tisti, tolik, toliko, toti, tvoj, vaš, veliko, ves, več, vsak, vsakršen, četrt, čigav, čimveč
  • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: isti, nekaj
  • Out of the above, 5 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: nekaj, nič, oni, ovi, ta
  • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): biti
  • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): biti
  • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: biti
  • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: biti
  • Conv
    • ADV: rekoč, sodeč, molče, nehote, nevede, stoje, upoštevaje, držeč, hote, jokaje
  • Conv
    • ADV: rekoč
  • Fin
    • AUX: je, so, bi, bo, ni, sem, bodo, sta, smo, niso
    • VERB: je, ima, ni, gre, so, imajo, bo, mora, pomeni, pravi
  • Fin
    • AUX: je, so, sem, bi, smo, ni, bo, si, ste, bom
    • VERB: je, vem, veš, mislim, recimo, so, ni, ima, pravi, imamo
  • Inf
    • AUX: biti
    • VERB: videti, biti, slišati, imeti, razumeti, upoštevati, vedeti, dobiti, narediti, pomagati
  • Inf
    • AUX: biti
    • VERB: biti, iti, narediti, reči, imeti, videti, povedati, priti, pomagati, govoriti
  • Part
    • ADJ: znano, določene, znana, določenih, znani, prepričan, povezani, pripravljeni, zaposlenih, znan
    • AUX: bil, bila, bilo, bili, bile, bla, blo, bli
    • VERB: bilo, imel, bila, imeli, moral, morali, povedal, imela, bil, rekel
  • Part
    • ADJ: pozdravljeni, določene, spoštovani, ostali, prepričani, določeno, rečeno, znana, narejeno, odprta
    • AUX: bilo, bila, bil, bili, bile
    • VERB: bilo, rekel, bil, imeli, rekla, bila, imela, šla, imel, rekli
  • Sup
    • VERB: delat, organizirat, pogledat, spat, gledat, hodit, iskat, krpat, mižat, odpotovat
  • Sup
    • VERB: delat, gledat, nabirat, spat, Habit, jest, pomagat, ponavljat, študirat, žegnat

Nominal Features

Nominal Features

  • Fem
    • ADJ: druge, drugi, prva, nove, velika, sama, novo, druga, evropske, drugih
    • ADJ-Part: določene, znana, povezane, prepričana, ustanovljena, določenih, namenjena, združene, določeno, imenovana
    • AUX-Part: bila, bile, bili, bla
    • DET: svojo, te, svoje, ta, vse, to, svoji, tej, kateri, vseh
    • NOUN: strani, države, večina, možnosti, vrste, država, oči, podlagi, poti, skupine
    • NUM: ena, eno, dve, eni, tri, dveh, štiri, ene, treh, dvema
    • PRON: jo, jih, ji, njej, njo, je, ona, jim, njih, nje
    • PROPN: Slovenije, Sloveniji, EU, Slovenija, ZDA, Evropi, Ljubljana, Ljubljani, Evrope, Slovenijo
    • VERB-Part: bila, imela, postala, morala, začela, rekla, dobila, prišla, pokazala, povedala
  • Fem
    • ADJ: lepa, drugo, druga, sama, drugi, velika, dobra, prvi, določene, glavna
    • ADJ-Part: določene, spoštovana, znana, odprta, sprejeta, izplačane, ostale, postavljena, spoštovane, zapuščene
    • AUX-Part: bila, bile
    • DET: te, ta, to, tej, teh, neko, tiste, vse, neke, take
    • NOUN: strani, stvari, hvala, stvar, pot, šole, šoli, bolezni, šolo, država
    • NUM: ena, eno, dve, tri, ene, eni, štiri, dveh, štirih, treh
    • PRON: jo, jih, ona, ji, je, njo, njej, midve, nje, njimi
    • PROPN: Sloveniji, Slovenija, Slovenije, Ljubljani, Ljubljane, Ljubljana, rtv, Evropi, Nemčiji, Nemčijo
    • VERB-Part: rekla, bila, imela, šla, prišla, delala, videla, dala, naredila, mogla
  • Masc
    • ADJ: prvi, drugi, sam, drugih, slovenski, sami, velik, novi, pravi, veliki
    • ADJ-Part: znani, prepričan, pripravljeni, zaposlenih, znan, povezani, namenjen, sprejet, pripravljen, odraslih
    • AUX-Part: bil, bili, bila, bli
    • DET: ta, vsi, tem, vsak, svoj, njegov, katerem, vse, tega, tisti
    • NOUN: primer, dan, ljudi, čas, del, času, dni, tolarjev, svetu, milijonov
    • NUM: dva, eden, en, enega, dveh, enem, tri, treh, trije, štiri
    • PRON: ga, jih, mu, jim, kdo, njim, njimi, njih, njem, nihče
    • PROPN: Maribor, Janez, Mariboru, New, Bojan, ESS, Jože, Slovenci, Slovencev, Boris
    • VERB-Part: imel, moral, povedal, imeli, morali, bil, rekel, začel, dejal, postal
  • Masc
    • ADJ: drugi, sam, dober, prvi, sami, lep, pozdravljeni, velik, cel, drugih
    • ADJ-Part: pozdravljeni, spoštovani, ostali, prepričani, vnet, zaposleni, zaposlenih, znan, odraslih, pripravljen
    • AUX-Part: bil, bili, bila
    • DET: ta, tisti, vsi, tem, tega, neki, ti, teh, vsak, kakšen
    • NOUN: dan, čas, način, otrok, ljudi, primer, redu, koncu, ljudje, evrov
    • NUM: en, dva, enega, eden, tri, eni, trije, štiri, enim, štirje
    • PRON: ga, mi, jih, kdo, on, vi, mu, jim, oni, nekdo
    • PROPN: Mariboru, Agropop, Jones, Maribor, Tom, Triglav, David, Healy, Netflixu, Romov
    • VERB-Part: rekel, bil, imeli, imel, rekli, šli, šel, bili, videl, mogel
  • Neut
    • ADJ: mogoče, potrebno, pomembno, jasno, novo, drugim, težko, znano, dobro, podobno
    • ADJ-Part: znano, povezano, prepovedano, rečeno, dovoljeno, odprto, zapisano, določeno, namenjeno, povezana
    • AUX-Part: bilo, bila, bili, blo
    • DET: to, tem, tega, vse, temu, svoje, njegovo, tisto, vsega, vsem
    • NOUN: leta, let, delo, leto, letih, mesto, dela, življenje, vprašanje, mestu
    • NUM: eno, dve, tri, štirih, dveh, enem, treh, štiri, dvema, tremi
    • PRON: kar, kaj, nekaj, nič, ga, jih, čemer, česar, ničesar, marsikaj
    • PROPN: Celje, Kosova, Hrvaškem, Japonskem, Kitajskem, Koroškem, Kosovu, Laško, Slovenskem, Celju
    • VERB-Part: bilo, zgodilo, uspelo, prišlo, šlo, zdelo, začelo, ostalo, dalo, imelo
  • Neut
    • ADJ: dobro, zanimivo, pomembno, glavnem, drugo, fajn, drugega, potrebno, mogoče, super
    • ADJ-Part: rečeno, določeno, narejeno, povezano, preverjeno, ostalo, povezana, pripravljeno, znano, določena
    • AUX-Part: bilo, bila
    • DET: to, vse, tega, tem, tisto, nič, temu, tole, nekaj, svoje
    • NOUN: bistvu, leta, leto, let, delo, letih, mesto, vprašanje, dela, mestu
    • NUM: eno, tri, dve, enem, štiri, dveh, ena, tremi, enega, enih
    • PRON: kaj, kar, nekaj, nič, ga, jih, česa, isto, karkoli, čemer
    • PROPN: Celja, Celje, Celju, Pohorja, Slovenskem, Ivanovo, Šmarja, Štajerskem, Švedskem, Celjskega
    • VERB-Part: bilo, šlo, prišlo, zgodilo, uspelo, dalo, trajalo, spremenilo, dogajalo, imelo
  • Anim
    • NOUN: otroka, človeka, predsednika, moža, boga, sina, duha, konja, prijatelja, fanta
    • PROPN: Billyja, Andreja, Henrika, Tomaža, Toneta, Boja, Carlosa, Damijana, Damjana, Filipa
  • Anim
    • NOUN: otroka, zdravnika, cimra, gospoda, črnca, avtorja, bolnika, kolega, lastnika, novinarja
    • PROPN: Poljanška, Arturja, Boruca, Dušana, Francoza, Goloba, Igorja, Kikija, Kitajca, Kristusa
  • Inan
    • NOUN: primer, dan, čas, način, del, razvoj, denar, teden, svet, sistem
    • PROPN: Dunaj, Irak, Jeruzalem, Nato, Pariz, Windows, Atlantik, Bled, Bruselj, Egipt
  • Inan
    • NOUN: dan, način, primer, čas, teden, program, denar, mesec, glas, konec
    • PROPN: Triglav, Bruselj, Harvard, Maribor, Paranoid, Counter-Strike, Okrešelj, Pekel, Rodik, Tržič
  • Dual
    • ADJ: trebušni, izgubljeni, novi, posamični, zadnja, desnima, dodatna, drugačna, drugih, edini
    • ADJ-Part: izgubljeni, interpelirana, obsojena, povezana, predstavljena, pridobljeni, Preostalih, identificirana, izoblikovana, izrezani
    • AUX-Fin: sta, sva, bosta, nista, nisva, bova
    • AUX-Part: bila, bili
    • DET: oba, obeh, obe, obema, ti, svoja, ta, katerih, katerima, njuni
    • NOUN: leti, letoma, meseca, letih, otroka, policista, primerih, starša, strani, državi
    • NUM: dve, dva, dveh, dvema
    • PRON: ju, nama, jima, njima, njiju, naju, midva, onadva, vaju, vama
    • PROPN: Francoza, Belokranjca, Egipčana, Francozov, Litijana, Makedonca
    • VERB-Fin: imata, sta, morata, prideta, sva, omogočata, postaneta, predstavljata, prihajata, vodita
    • VERB-Part: imela, morala, bila, odšla, bili, dobila, začela, pogovarjala, srečala, hotela
  • Dual
    • ADJ: polna, blagovni, blagovnih, bolezenski, drugih, fer, grozna, ločeni, mali, medicinski
    • ADJ-Part: ločeni, napisana, oživljena, predvidena, sprejeta, upognjena, zaposlena
    • AUX-Fin: sta, sva, bova, bosta, nisva, bodita, nista
    • AUX-Part: bila
    • DET: oba, obe, ta, obeh, moja, ona, naša, obadva, onih, onima
    • NOUN: leti, brata, otroka, dni, elementa, fanta, kovčka, meseca, milijona, oddelka
    • NUM: dva, dve, dveh, dvema, ena
    • PRON: midva, naju, onadva, vidva, midve, nama, ju, njima, jima, vidve
    • PROPN: Afganistanca, Američanki, Italijanki, štajer
    • VERB-Fin: sta, sva, imata, imava, delava, gledava, gresta, morata, bosta, bova
    • VERB-Part: šla, imela, bila, prišla, gledala, dobila, našla, videla, začela, bili
  • Plur
    • ADJ: drugih, druge, različnih, nove, drugi, novih, sami, drugimi, zadnjih, slovenskih
    • ADJ-Part: določene, določenih, zaposlenih, povezani, pripravljeni, povezane, združenih, odraslih, prepričani, zaposleni
    • AUX-Fin: so, bodo, smo, niso, bomo, boste, ste, nismo, niste, bodite
    • AUX-Part: bili, bile, bila, bli
    • DET: vse, vseh, vsi, teh, katerih, te, svojih, svoje, nekatere, nekateri
    • NOUN: let, ljudi, letih, dni, tolarjev, milijonov, ljudje, odstotkov, oči, podatkov
    • NUM: tri, štiri, pet, tisoč, treh, deset, štirih, sto, šest, sedem
    • PRON: jih, nas, jim, nam, vam, njih, njimi, vas, vi, mi
    • PROPN: ZDA, Slovenci, Slovencev, Nemci, Francozi, Rusi, Slovence, Američani, Aten, Atenah
    • VERB-Fin: so, imajo, moramo, morajo, imamo, uporabljajo, živijo, nimajo, denimo, moremo
    • VERB-Part: imeli, morali, začeli, dobili, bili, prišli, našli, odločili, predstavili, ugotovili
  • Plur
    • ADJ: različne, sami, različnih, drugih, pozdravljeni, določene, zadnjih, nove, socialnih, dobri
    • ADJ-Part: pozdravljeni, določene, ostali, prepričani, spoštovani, zaposlenih, odraslih, ostale, Združenih, določeni
    • AUX-Fin: so, smo, ste, bomo, boste, bodo, niso, nismo, bojo, niste
    • AUX-Part: bili, bile, bila
    • DET: te, teh, vsi, ti, vse, vseh, tiste, tistih, tisti, katerih
    • NOUN: let, stvari, ljudi, ljudje, otrok, evrov, leta, letih, dni, otroke
    • NUM: tri, tisoč, pet, dvajset, trideset, deset, petnajst, štiri, sto, petdeset
    • PRON: jih, mi, nas, nam, vi, vam, jim, vas, oni, nami
    • PROPN: Romov, Božjah, Karavanke, slovenci, Italijani, Romi, Afganistanci, Izlake, Jesenice, Julijcih
    • VERB-Fin: recimo, so, imamo, imajo, imate, vemo, moramo, gremo, smo, veste
    • VERB-Part: imeli, rekli, šli, bili, videli, dobili, prišli, delali, dali, naredili
  • Sing
    • ADJ: prvi, mogoče, drugi, sam, novo, veliko, prva, drugo, potrebno, drugega
    • ADJ-Part: znano, znana, prepričan, znan, namenjen, sprejet, določeno, prepričana, pripravljen, ustanovljena
    • AUX-Fin: je, bo, ni, sem, bom, nisem, si, boš, nisi, bodi
    • AUX-Part: bil, bila, bilo, bla, blo
    • DET: to, tem, tega, ta, vse, svojo, svoje, vsak, katerem, svoj
    • NOUN: leta, strani, delo, primer, dan, leto, čas, del, mesto, času
    • NUM: eno, ena, eden, enega, en, enem, eni, ene, enim, dvoje
    • PRON: ga, jo, kar, mu, kaj, mi, ji, me, nekaj, kdo
    • PROPN: Slovenije, Sloveniji, EU, Slovenija, Evropi, Ljubljana, Ljubljani, Evrope, Slovenijo, Maribor
    • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, bo, mora, pomeni, pravi, zdi, velja
    • VERB-Part: bilo, imel, moral, povedal, bila, bil, rekel, začel, dejal, postal
  • Sing
    • ADJ: drugi, dobro, drugo, prvi, sam, zanimivo, dober, lepa, pomembno, druga
    • ADJ-Part: določeno, rečeno, narejeno, spoštovana, vnet, znan, znana, določenem, imenovani, napisano
    • AUX-Fin: je, sem, ni, bo, si, bom, nisem, boš, nisi, bodi
    • AUX-Part: bilo, bila, bil
    • DET: to, ta, tega, vse, tem, tisto, neki, neko, tej, temu
    • NOUN: bistvu, strani, dan, čas, način, leto, hvala, primer, redu, koncu
    • NUM: en, eno, ena, enega, eden, ene, eni, enem, enim, enemu
    • PRON: kaj, jaz, mi, ti, ga, kar, jo, me, meni, kdo
    • PROPN: Sloveniji, Slovenija, Slovenije, Ljubljani, Ljubljane, Mariboru, Agropop, Ljubljana, rtv, Celja
    • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, ni, ima, pravi, gre, zdi, bo
    • VERB-Part: bilo, rekel, bil, rekla, bila, imela, imel, šla, šel, šlo
  • Acc
    • ADJ: druge, novo, nove, veliko, drugo, prvi, prvo, različne, prihodnje, splošno
    • ADJ-Part: določene, določeno, minuli, ostale, določen, odrasle, zaposlene, pripravljene, dodano, imenovano
    • ADP: za, na, v, čez, skozi, po, med, pod, zoper, pred
    • DET: to, vse, svoje, svojo, svoj, ta, vsak, te, ves, njegovo
    • NOUN: leto, primer, delo, dan, življenje, čas, način, mesto, vlogo, voljo
    • NUM: eno, dve, tri, dva, štiri, tisoč, pet, deset, en, enega
    • PRON: ga, jih, jo, kaj, me, kar, nas, nekaj, vas, ju
    • PROPN: Slovenijo, EU, Evropo, Ljubljano, Jugoslavijo, Slovence, Francijo, Nemčijo, Japonsko, Rusijo
  • Acc
    • ADJ: drugo, različne, celo, dobro, dober, drugi, lep, novo, prvo, nove
    • ADJ-Part: določene, določeno, izplačane, napisano, imenovano, narejeno, narezan, odrasle, ostale, razširjeni
    • ADP: za, na, v, po, čez, skozi, med, nad, pod, pred
    • DET: to, ta, vse, te, tisto, neko, svoje, neki, tiste, kakšen
    • NOUN: dan, način, leto, primer, čas, leta, otroke, šolo, teden, delo
    • NUM: eno, en, dva, tri, pet, dve, dvajset, tisoč, trideset, štiri
    • PRON: kaj, ga, jih, jo, kar, me, nas, nekaj, te, vas
    • PROPN: Nemčijo, Slovenijo, Ljubljano, Triglav, Ameriko, Bruselj, Harvard, Maribor, Paranoid, Celje
  • Dat
    • ADJ: drugim, drugemu, novim, državnemu, mlajšim, drugi, evropskim, novemu, velikemu, desni
    • ADJ-Part: zbranim, sodelujočim, Združenim, Zmletemu, določenemu, določeni, določenim, gnilim, grozeči, imenovanemu
    • ADP: k, proti, kljub, h, navkljub, blizu, Klub, nasproti
    • DET: temu, vsem, vsemu, svoji, tistim, tej, svojim, njegovi, svojemu, tem
    • NOUN: ljudem, členu, delu, koncu, moškim, bogovom, otrokom, predsedniku, skupini, članom
    • NUM: eni, trem, enemu, petim, štirim, petdesetim
    • PRON: si, mu, mi, ji, jim, nam, vam, ti, njemu, sebi
    • PROPN: Sloveniji, Evropi, Janezu, Kopaču, Ljubljani, Mariji, Srbom, Bosku, Diegu, Eulerju
  • Dat
    • ADJ: novim, drugemu, ostalim, drugim, zaposlenim, zdravniški, zdravniškim, Evropski, Svetemu, celoviti
    • ADJ-Part: ostalim, zaposlenim, določenemu, določenim, pokritemu, pospešeni, razgibanemu, sestavljeni, zaposlenemu
    • ADP: proti, k, kljub, h, blizu, navkljub, preblizu
    • DET: temu, vsem, tem, vsakemu, tej, našim, kateremu, mojemu, nekaterim, svojim
    • NOUN: ljudem, bolniku, bogu, boleznim, bolnikom, otrokom, očetu, covidu, državam, gostom
    • NUM: enemu, devetim, eni, štirim
    • PRON: mi, si, ti, nam, meni, vam, jim, mu, ji, njemu
    • PROPN: Ljubljani, Andreju, Antonu, Belvedurju, Dragonji, HPV-ju, Kamniku, Konjičanu, Luciji, Lutahrju
  • Gen
    • ADJ: drugih, različnih, novega, drugega, novih, evropske, slovenskih, slovenske, prvega, velikih
    • ADJ-Part: zaposlenih, združenih, določenega, določenih, znanih, omenjenih, obolelih, nasičenih, odraslih, okuženih
    • ADP: iz, od, do, zaradi, brez, z, poleg, s, izmed, glede
    • DET: tega, vseh, te, teh, svojega, svoje, svojih, katerih, vsega, njegovega
    • NOUN: leta, let, dela, ljudi, tolarjev, milijonov, časa, dni, sveta, zakona
    • NUM: dveh, treh, enega, ene, petih, štirih, sedmih, desetih, osmih, petnajstih
    • PRON: jih, ga, njih, nas, česar, je, njega, sebe, nje, ničesar
    • PROPN: Slovenije, EU, Evrope, RS, ESS, Ljubljane, Slovencev, Amerike, Kosova, Zemlje
  • Gen
    • ADJ: drugega, različnih, drugih, prve, slovenske, socialnih, javnega, novih, parlamentarne, prvega
    • ADJ-Part: zaposlenih, imenovanega, lečečega, ljubljene, odprtih, odraslih, ostalih, zasedenih, Mešanega, Združenih
    • ADP: od, do, iz, zaradi, brez, z, preko, s, poleg, znotraj
    • DET: tega, teh, vseh, tistih, te, takega, nekega, neke, nekih, takih
    • NOUN: let, leta, otrok, evrov, časa, ljudi, dni, strani, dela, minut
    • NUM: ene, enega, dveh, enih, petih, treh, dvajsetih, dvanajstih, osmih, sedmih
    • PRON: jih, ga, je, mene, česa, nas, vas, nje, njih, tebe
    • PROPN: Slovenije, Ljubljane, Celja, Evrope, Romov, Antona, Avstrije, Dunaja, Maribora, Kranja
  • Ins
    • ADJ: drugim, drugimi, različnimi, veliko, kratkim, drugo, novimi, številnimi, velikim, evropsko
    • ADJ-Part: znanimi, ostalimi, povečanim, določenim, določenimi, imenovanimi, izrečeno, oslabljeno, povišanim, pridobljenimi
    • ADP: z, s, med, pred, pod, za, nad
    • DET: tem, svojo, katerimi, svojim, katerim, katero, svojimi, vsemi, temi, njegovimi
    • NOUN: leti, pomočjo, delom, letom, vojno, časom, imenom, ljudmi, besedami, naslovom
    • NUM: dvema, tremi, petimi, enim, eno, desetimi, šestimi, štirimi, sedmimi, devetimi
    • PRON: njimi, njim, seboj, njo, nami, sabo, mano, njima, čimer, menoj
    • PROPN: ZDA, Madžarsko, Rusijo, Britanijo, Davidom, Francijo, Hrvaško, Irakom, Jugoslavijo, Marjanom
  • Ins
    • ADJ: drugim, drugimi, drugo, kratkim, strokovno, porodniško, različnimi, tretjo, vremenskimi, Slovensko
    • ADJ-Part: določenimi, govorjeno, improvizirano, obstoječimi, odraslimi, ohranjenimi, omejenimi, omenjeno, pridruženimi, sesekljanimi
    • ADP: z, s, med, pred, pod, za, nad
    • DET: tem, temi, katerimi, neko, vsemi, to, svojimi, takimi, katerim, tistim
    • NOUN: leti, ljudmi, stresom, boleznimi, debelostjo, avtobusom, letom, pomočjo, avtom, besedami
    • NUM: enim, eno, sedmimi, tremi, dvema, dvanajstimi, enaindvajsetimi, enainpetdesetimi, petdesetimi, sedemnajstimi
    • PRON: sabo, nami, njimi, mano, njo, seboj, vami, njim, čim, njima
    • PROPN: Branetom, Špelo, Štefko, Alenko, Alešem, Andersonom, Antoličičem, Avstrijci, Avstrijo, Bennyjem
  • Loc
    • ADJ: drugi, drugem, drugih, zadnjih, prvem, prvi, različnih, glavnem, novem, zadnjem
    • ADJ-Part: določenih, odraslih, končani, minulih, omenjenem, ostalih, preteklih, imenovanem, končanem, odprtem
    • ADP: v, na, po, pri, o, ob
    • DET: tem, katerem, katerih, kateri, tej, svoji, vseh, njegovem, svojem, teh
    • NOUN: letih, strani, času, svetu, delu, mestu, koncu, letu, podlagi, področju
    • NUM: dveh, enem, eni, štirih, treh, petih, šestih, desetih, osmih, sedmih
    • PRON: njem, njej, nas, njih, čemer, sebi, meni, čem, vas, marsičem
    • PROPN: Sloveniji, Evropi, Ljubljani, ZDA, Ameriki, Italiji, Mariboru, Nemčiji, Rimu, Zemlji
  • Loc
    • ADJ: drugi, glavnem, prvi, zadnjem, prvem, osnovni, sami, zadnjih, akademskem, drugem
    • ADJ-Part: določenem, Združenih, določenih, imenovani, končanem, odraslih, dani, določeni, govorjenem, govorjeni
    • ADP: v, na, po, pri, o, ob, za
    • DET: tem, tej, teh, katerih, vseh, nekem, katerem, naši, tistem, tistih
    • NOUN: bistvu, strani, redu, koncu, času, letih, mestu, šoli, področju, primeru
    • NUM: eni, enem, dveh, desetih, štirih, treh, devetnajstih, enajstih, osemnajstih, petih
    • PRON: nas, sebi, njej, njem, njih, čemer, vas, kom, meni, tebi
    • PROPN: Sloveniji, Ljubljani, Mariboru, Evropi, Nemčiji, Netflixu, Avstriji, Božjah, Bruslju, Iraku
  • Nom
    • ADJ: mogoče, drugi, sam, prvi, prva, velika, sama, druga, potrebno, sami
    • ADJ-Part: znano, znana, prepričan, znani, pripravljeni, znan, povezani, namenjen, prepričana, sprejet
    • DET: to, ta, vsi, vse, njegov, njegova, vsak, tisti, nekateri, te
    • NOUN: predsednik, ljudje, del, večina, človek, država, čas, mesto, zakon, otroci
    • NUM: ena, eden, dva, dve, trije, tri, en, pet, tisoč, eno
    • PRON: kar, kaj, kdo, jaz, nič, nekaj, nihče, nekdo, vi, on
    • PROPN: Slovenija, Ljubljana, Maribor, Janez, LJUBLJANA, New, Bojan, Jože, Slovenci, Boris
  • Nom
    • ADJ: sam, zanimivo, lepa, dobro, drugi, pomembno, druga, sami, dober, sama
    • ADJ-Part: pozdravljeni, spoštovani, ostali, prepričani, rečeno, znana, določene, spoštovana, sprejeta, vnet
    • DET: to, ta, vse, tisti, vsi, te, ti, tisto, tak, taka
    • NOUN: hvala, ljudje, gospod, del, stvar, otroci, pot, država, gospa, zgodba
    • NUM: ena, en, dva, tisoč, pet, eden, tri, devet, dvajset, eni
    • PRON: jaz, kaj, ti, mi, kar, kdo, on, vi, ona, oni
    • PROPN: Slovenija, Agropop, Ljubljana, Jones, Nigerija, Tom, Bistrica, David, Healy, Alenka
  • Def
    • ADJ: drugi, novi, pravi, slovenski, državni, veliki, glavni, edini, zadnji, največji
    • ADJ-Part: minuli, znani, izbrani, omenjeni, spoštovani, diplomirani, imenovani, izpodbijani, nagrajeni, navedeni
  • Def
    • ADJ: drugi, pravi, mali, naslednji, stari, boljši, edini, največji, rojstni, delovni
    • ADJ-Part: spoštovani, razširjeni, animirani, imenovani, predsedujoči, zaposleni, delujoči, igrani, nariti, ostali
  • Ind
    • ADJ: sam, velik, drug, nov, pomemben, dober, prepričan, podoben, znan, lep
    • ADJ-Part: prepričan, znan, namenjen, sprejet, pripravljen, povezan, rojen, določen, sestavljen, imenovan
  • Ind
    • ADJ: sam, dober, lep, velik, cel, drug, zanimiv, slab, star, celoten
    • ADJ-Part: vnet, znan, pripravljen, določen, navajen, zaposlen, narezan, omenjen, organiziran, pozdravljen

Degree and Polarity

Degree and Polarity

  • Cmp
    • ADJ: večje, večji, večja, boljše, boljši, manjše, manjši, večjo, starejši, višje
    • ADV: bolj, prej, pozneje, bolje, večkrat, kasneje, raje, dlje, hitreje, laže
  • Cmp
    • ADJ: boljši, manjši, boljše, mlajši, večja, večji, manjša, boljša, manjše, starejša
    • ADV: bolj, prej, kasneje, boljše, večkrat, rajši, raje, lažje, pozneje, bolje
  • Pos
    • ADJ: mogoče, nove, različnih, sam, novo, veliko, velika, slovenski, novi, potrebno
    • ADJ-Part: znano, določene, znana, določenih, znani, prepričan, povezani, pripravljeni, zaposlenih, znan
    • ADV: lahko, tako, zelo, kako, vedno, potem, zdaj, kar, treba, danes
    • DET: obilo
  • Pos
    • ADJ: dobro, sam, zanimivo, dober, sami, lepa, pomembno, različne, lep, sama
    • ADJ-Part: pozdravljeni, določene, spoštovani, ostali, prepričani, določeno, rečeno, znana, narejeno, odprta
    • ADV: tako, zdaj, lahko, potem, zelo, kako, kar, tam, res, a
    • DET: pol, nekaj, nič
  • Sup
    • ADJ: največji, največja, najboljši, največje, največjih, najboljša, najboljših, najvišja, najmlajši, najpomembnejši
    • ADV: najbolj, najprej, najmanj, najbolje, največkrat, najpogosteje, najverjetneje, najraje, najpozneje, najkasneje
  • Sup
    • ADJ: največji, najboljše, največje, največja, najmlajši, najboljša, najboljši, najboljših, najljubši, najnujnejše
    • ADV: najbolj, najprej, najmanj, najlažje, najrajši, najbolje, najboljše, najpogosteje, najraje, najverjetneje
  • Neg
    • AUX-Fin: ni, niso, nisem, nismo, niste, nista, nisi, nisva
    • PART: ne
    • VERB-Fin: ni, nima, nimajo, nimam, noče, nimamo, niso, nočem, nimate, nočemo
  • Neg
    • AUX-Fin: ni, nisem, niso, nismo, nisi, niste, nisva, nista
    • PART: ne, na, bržkone, kajne
    • VERB-Fin: ni, nima, nimam, nimajo, nisem, niso, nimamo, nimaš, niste, noče
  • Pos
    • AUX-Fin: je, so, bo, sem, bodo, sta, smo, bomo, boste, ste
    • VERB-Fin: je, ima, so, imajo, bo, imamo, imam, hoče, imate, bodo
  • Pos
    • AUX-Fin: je, so, sem, smo, bo, si, ste, bom, bomo, sta
    • VERB-Fin: je, so, ima, imamo, bo, imajo, imaš, imam, sem, si
  • Bound
    • PRON: zanj, zase, zame, zanjo, nanj, nanjo, vanj, vanjo, nase, zanje
  • Bound
    • PRON: zame, zase, zanj, zanjo, nanj, zate, vanj, vanjo
  • Short
    • PRON: se, ga, jih, si, jo, mu, mi, ji, jim, me
  • Short
    • PRON: se, mi, jih, ga, si, jo, ti, me, jim, mu

Verbal Features

Verbal Features

  • Imp
    • VERB-Fin: ima, imajo, mora, zdi, moramo, morajo, velja, omogoča, more, nima
    • VERB-Inf: imeti, vedeti, živeti, govoriti, delati, veljati, sodelovati, uporabljati, igrati, paziti
    • VERB-Part: imel, imeli, moral, morali, imela, morala, hotel, mogel, vedel, govoril
    • VERB-Sup: delat, spat, gledat, hodit, iskat, krpat, mižat, prest, prosit, smučat
  • Imp
    • AUX-Fin: bodita
    • AUX-Part: bil, bilo
    • VERB-Fin: vem, veš, mislim, ima, imamo, zdi, imajo, imaš, imam, imate
    • VERB-Inf: imeti, govoriti, delati, zavedati, gledati, iskati, jesti, vedeti, hoditi, učiti
    • VERB-Part: imeli, imela, imel, mogel, delala, delali, delal, gledala, mogla, mislil
    • VERB-Sup: delat, gledat, nabirat, spat, jest, ponavljat, študirat, jebat, kuhat, letet
  • Perf
    • VERB-Fin: pride, postane, denimo, recimo, začne, da, povzroči, nastane, dobi, najdemo
    • VERB-Inf: dobiti, narediti, povedati, reči, sprejeti, najti, doseči, plačati, spremeniti, ohraniti
    • VERB-Part: povedal, rekel, začel, dejal, postal, dobil, začeli, začela, zgodilo, postala
    • VERB-Sup: pogledat, odpotovat, ogledat, osvobodit, skuhat, zajebat
  • Perf
    • VERB-Fin: recimo, da, daj, pride, spomnim, rečem, prideš, začne, dobi, reče
    • VERB-Inf: narediti, reči, povedati, priti, kupiti, naučiti, pogledati, prenesti, prilagoditi, zmeniti
    • VERB-Part: rekel, rekla, rekli, prišla, prišel, dobil, dobili, prišli, dal, dala
    • VERB-Sup: izpeljat, naročit, pogledat, povedat, preverit, rešit, stuširat, vrnit
  • Cnd
    • AUX-Fin: bi, b
    • VERB-Fin: bi
  • Cnd
    • AUX-Fin: bi
    • VERB-Fin: bi
  • Imp
    • AUX-Fin: bodite, bodi
    • VERB-Fin: denimo, recimo, dodajte, dajte, glej, Ugotovimo, povej, vzemite, govori, pazite
  • Imp
    • AUX-Fin: bodite, bodi, bodita
    • VERB-Fin: recimo, daj, čakaj, glej, poglejte, povej, glejte, dajmo, dajte, gremo
  • Ind
    • AUX-Fin: je, so, bo, ni, sem, bodo, sta, smo, niso, bomo
    • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, imajo, bo, mora, pomeni, pravi
  • Ind
    • AUX-Fin: je, so, sem, smo, ni, bo, si, ste, bom, bomo
    • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, so, ni, ima, pravi, imamo, gre
  • Fut
    • AUX-Fin: bo, bodo, bomo, boste, bom, bosta, boš, bova, bojo
    • VERB-Fin: bo, bodo, boste, bom, bomo, bosta, boš
  • Fut
    • AUX-Fin: bo, bom, bomo, boš, boste, bodo, bojo, bova, bosta
    • VERB-Fin: bo, bom, bomo, boš, bodo, bojo, bosta, bova, boste
  • Pres
    • AUX-Fin: je, so, ni, sem, sta, smo, niso, ste, nisem, sva
    • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, imajo, mora, pomeni, pravi, zdi
  • Pres
    • AUX-Fin: je, so, sem, smo, ni, si, ste, sta, nisem, sva
    • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, so, ni, ima, pravi, imamo, gre

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

  • Dem
    • DET: to, tem, ta, tega, te, toliko, teh, temu, tej, tisti
  • Dem
    • DET: to, ta, tega, tem, te, teh, tisto, tisti, toliko, ti
    • PRON: le-ta, le-teh, le-ti
  • Ind
    • DET: več, nekaj, veliko, manj, dovolj, malo, pol, preveč, največ, nekatere
    • PRON: nekaj, nekdo, marsikaj, nekoga, nečesa, neki, marsikoga, marsičem, nekom, marsikdo
  • Ind
    • DET: malo, pol, več, nekaj, veliko, dosti, neki, manj, neko, preveč
    • PRON: nekaj, nekdo, nekoga, nekomu, isto, marsikdo, marsikaj, marsikoga, marsikomu, marsičem
  • Int
    • DET: katerih, katerem, kateri, katere, katero, katerega, koliko, kakšno, katerimi, katerim
    • PRON: kaj, kdo, komu, česa, koga, čem, kom, čim, kej, kva
  • Int
    • DET: koliko, kakšen, kateri, kakšno, katerih, kakšne, kakšna, kakšni, katero, katere
    • PRON: kaj, kdo, koga, česa, čim, kom, komu, čem, čemu, što
  • Neg
    • DET: nobene, nobenega, nobena, nobenih, noben, nobeno, nikakršne, nobenem, nikakršnega, nikakršnih
    • PRON: nič, nihče, ničesar, nikogar, nikomur, ničemer, nobeden, nč, ničemur
  • Neg
    • DET: nič, noben, nobenega, nobene, nobena, nikako, nikakršne, ničesar, nobenem, nobenemu
    • PRON: nič, nekaj, nihče, nikomer, ničesar, nobeden
  • Prs
    • DET: svoje, svojo, svoj, njegov, svojih, svojega, svoji, njegovo, njegova, njegove
    • PRON: se, ga, jih, si, jo, mu, mi, nas, ji, jim
  • Prs
    • ADJ: sirovo, Andrejevo, Belvijevega, Bertrandova, Blaževi, Dolinarjeva, Heglovem, Parsonovo, Putzerjeva, Saudovi
    • DET: svoje, naše, naši, naša, moj, naš, moje, moja, svoj, naših
    • PRON: se, mi, jaz, ti, jih, ga, si, jo, nas, nam
  • Rel
    • DET: kakršen, kakršnih, kakršno, kakršna, kakršne, kakršnokoli, kakršni, čigar, kakršnega, kakršnegakoli
    • PRON: kar, čemer, česar, kdor, čimer, karkoli, kdorkoli, komerkoli, komurkoli, kogar
  • Rel
    • DET: kakršnekoli, kakršnih, kakršna, kakršnakoli, kakršne, kakršnega, kakršni, kakršno, katerikoli, katerimkoli
    • PRON: kar, karkoli, čemer, kdor, česar, česarkoli, komerkoli, čimer
  • Tot
    • DET: vse, vseh, vsi, vsak, vsem, ves, oba, vsako, obeh, vsega
    • PRON: vsakdo, vsakogar, vsakomur
  • Tot
    • DET: vse, vsi, vseh, vsak, vsem, ves, vsako, vsa, vso, vsega
    • PRON: vsakdo
  • Card
    • NUM: 2, eno, 1, dve, dva, dveh, tri, ena, eden, 10
  • Card
    • NUM: en, dva, eno, ena, tri, tisoč, pet, dve, dvajset, enega
  • Mult
    • ADJ: dvojna, dvojne, dvojnega, dvojnim, dvojnimi, dvojno, trojnim
  • Mult
    • ADJ: dvojni, dvojno, trojni
  • Ord
    • ADJ: prvi, prva, prvo, prve, prvem, prvega, prvih, tretji, tretje, tretjem
    • NUM: 1., 20., 9., 2., 3., 18., 19., 11., 5., 17.
  • Ord
    • ADJ: prvi, prvo, prva, prve, prvem, tretji, prvega, sedemindvajsetega, tretjo, šesti
    • NUM: štire
  • Sets
    • NUM: dvoje, troje, tisočerih
  • Sets
    • NUM: dvoje
  • Yes
    • ADJ: človekovih, Nobelovo, človekove, Marijinega, ogljikovih, Mešlova, Vallaressovi, alzheimerjeve, litijev, otrokove
    • DET: svoje, svojo, svoj, njegov, svojih, svojega, svoji, njegovo, njegova, njegove
  • Yes
    • ADJ: otrokovih, sirovo, Dopplerjev, Staničevi, krompirjevo, paradižnikovo, Andrejevo, Asimovih, Barbičeva, Belvijevega
    • DET: naše, svoje, naši, naša, moj, naš, moje, moja, naših, svoj
  • Yes
    • DET: svoje, svojo, svoj, svojih, svojega, svoji, svojim, svojem, svojimi, svoja
    • PRON: se, si, seboj, sebi, sebe, zase, sabo, nase, vase, medse
  • Yes
    • DET: svoje, svoj, svojega, svojo, svojih, svoji, svojimi, svojem, svoja, svojim
    • PRON: se, si, sabo, sebe, sebi, seboj, zase
  • 1
    • AUX-Fin: sem, smo, bomo, bom, nisem, sva, nismo, nisva, bova
    • DET: naše, moj, naša, naših, moja, naši, naš, moje, našo, moji
    • PRON: mi, nas, nam, me, jaz, meni, zame, mene, nama, nami
    • VERB-Fin: moramo, imamo, vem, mislim, denimo, moremo, recimo, imam, smemo, vemo
  • 1
    • AUX-Fin: sem, smo, bom, bomo, nisem, sva, nismo, bova, nisva
    • DET: naše, naši, naša, moj, naš, moje, moja, naših, našega, našo
    • PRON: mi, jaz, nas, nam, me, meni, mene, nami, zame, mano
    • VERB-Fin: vem, mislim, recimo, imamo, imam, sem, moram, vemo, moramo, gremo
  • 2
    • AUX-Fin: boste, ste, si, niste, boš, bodite, nisi, bodi, sta, bosta
    • DET: vaš, vaša, vaše, vašo, tvoje, tvoja, vašega, vašem, vaši, vaših
    • PRON: vam, vas, ti, vi, te, vami, tebe, vaju, tebi, vama
    • VERB-Fin: imate, morate, veste, želite, dobite, dodajte, ste, veš, imaš, potrebujete
  • 2
    • AUX-Fin: si, ste, boš, boste, nisi, niste, sta, bodite, bodi, bodita
    • DET: vaši, vaš, vaše, tvoja, vašo, tvoj, vaša, vašem, tvoje, vašega
    • PRON: ti, vi, vam, vas, te, tebe, tebi, vami, vidva, tabo
    • VERB-Fin: veš, imaš, si, daj, imate, čakaj, glej, moraš, greš, moreš
  • 3
    • AUX-Fin: je, so, bo, ni, bodo, sta, niso, bosta, nista, bojo
    • DET: njegov, njegovo, njegova, njegove, njeno, njihove, njen, njegovem, njegovi, njene
    • PRON: ga, jih, jo, mu, ji, jim, njih, njimi, njim, njem
    • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, imajo, bo, mora, pomeni, pravi
  • 3
    • AUX-Fin: je, so, ni, bo, sta, bodo, niso, bojo, bosta, biti
    • DET: njihovo, njihove, njegova, njen, njeni, njihovih, njegovo, njene, njihova, njegov
    • PRON: jih, ga, jo, on, ona, jim, mu, oni, ji, njih
    • VERB-Fin: je, so, ni, ima, pravi, gre, zdi, bo, imajo, pomeni
  • Fem
    • DET: njeno, njen, njene, njena, njeni, njenih, njenega, njenim, njenem, njenemu
  • Fem
    • DET: njen, njeni, njene, njeno, njenega, njenem
  • Masc
    • DET: njegov, njegovo, njegova, njegove, njegovem, njegovi, njegovega, njegovih, njegovim, njegovimi
  • Masc
    • DET: njegova, njegovo, njegov, njegove, njegovi, njegovim, njegovega
  • Neut
    • DET: njegov, njegova
  • Dual
    • DET: njun, njuna, njuno, njunih, njuni, njune, njunega, vajino, najin, najinih
  • Dual
    • DET: najino, njune
  • Plur
    • DET: naše, njihove, naša, njihova, njihovo, naših, njihov, naši, njihovi, njihovih
  • Plur
    • DET: naše, naši, naša, naš, naših, našega, našo, njihovo, vaši, našem
  • Sing
    • DET: njegov, njegovo, njegova, njegove, njeno, njen, njegovem, njegovi, njene, njegovega
  • Sing
    • DET: moj, moje, moja, mojega, moji, mojo, mojem, njegova, njen, njeni

Other Features

Other Features

  • Abbr
    • Yes
      • X: dr., št., d., t., m., o., p., i., oz., itd.
  • Abbr
    • Yes
      • X: d., o., si
  • Foreign
    • Yes
      • X: de, the, of, a, la, New, and, to, Al, on
  • Foreign
    • Yes
      • X: the, of, green, on, stop, grass, home, non, Beautiful, Prison
  • NumForm
    • Digit
      • NUM: 2, 1, 10, 3, 6, 30, 1., 20, 4, 2000
    • Roman
      • NUM: I., II, II., III, I, IV., IX., V., VIII, VI
    • Word
      • NUM: eno, dve, dva, dveh, tri, ena, eden, štiri, enega, pet
  • NumForm
    • Word
      • NUM: en, dva, eno, ena, tri, tisoč, pet, dve, dvajset, enega
  • Typo
    • Yes
      • ADJ: fizikalni
      • AUX-Fin: ni
      • DET: dosti, ta
      • NOUN: znamenitost
      • PRON: se
      • X: nar-, pa, sto, z-, če

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

  • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: biti.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

  • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: biti.
  • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: biti.
  • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: biti.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
  • nsubj
    • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen (256)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(do) (4)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(okoli) (2)
    • VERB-Fin--NOUN-Nom (3321)
    • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
    • VERB-Fin--PRON-Gen (28)
    • VERB-Fin--PRON-Nom (297)
    • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
    • VERB-Inf--NOUN-Gen (2)
    • VERB-Inf--NOUN-Nom (47)
    • VERB-Inf--PRON-Nom (6)
    • VERB-Part--NOUN-Gen (171)
    • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(do) (2)
    • VERB-Part--NOUN-Loc (1)
    • VERB-Part--NOUN-Nom (3131)
    • VERB-Part--PRON-Acc (7)
    • VERB-Part--PRON-Gen (21)
    • VERB-Part--PRON-Nom (243)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
  • nsubj
    • VERB-Fin--NOUN-Acc (11)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen (106)
    • VERB-Fin--NOUN-Nom (788)
    • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(kakor) (1)
    • VERB-Fin--PRON-Acc (8)
    • VERB-Fin--PRON-Dat (3)
    • VERB-Fin--PRON-Gen (18)
    • VERB-Fin--PRON-Nom (462)
    • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
    • VERB-Part--NOUN-Acc (2)
    • VERB-Part--NOUN-Gen (40)
    • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(do) (1)
    • VERB-Part--NOUN-Nom (352)
    • VERB-Part--PRON-Acc (2)
    • VERB-Part--PRON-Gen (14)
    • VERB-Part--PRON-Nom (293)
  • obj
    • VERB-Fin--NOUN-Acc (2731)
    • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(za) (1)
    • VERB-Fin--NOUN-Dat (66)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen (557)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(do) (1)
    • VERB-Fin--NOUN-Nom (9)
    • VERB-Fin--PRON (16)
    • VERB-Fin--PRON-Acc (769)
    • VERB-Fin--PRON-Dat (128)
    • VERB-Fin--PRON-Gen (50)
    • VERB-Fin--PRON-Nom (7)
    • VERB-Inf--NOUN-Acc (682)
    • VERB-Inf--NOUN-Dat (23)
    • VERB-Inf--NOUN-Gen (220)
    • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
    • VERB-Inf--PRON (8)
    • VERB-Inf--PRON-Acc (172)
    • VERB-Inf--PRON-Dat (10)
    • VERB-Inf--PRON-Gen (47)
    • VERB-Part--NOUN-Acc (3012)
    • VERB-Part--NOUN-Dat (88)
    • VERB-Part--NOUN-Gen (564)
    • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(do) (3)
    • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
    • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
    • VERB-Part--PRON (45)
    • VERB-Part--PRON-Acc (1011)
    • VERB-Part--PRON-Dat (132)
    • VERB-Part--PRON-Gen (64)
    • VERB-Part--PRON-Nom (1)
    • VERB-Sup--NOUN-Acc (7)
    • VERB-Sup--NOUN-Gen (1)
    • VERB-Sup--PRON-Acc (1)
  • obj
    • VERB-Fin--NOUN-Acc (729)
    • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(na) (1)
    • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(preko) (1)
    • VERB-Fin--NOUN-Dat (21)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen (173)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(preko) (1)
    • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(čez) (1)
    • VERB-Fin--NOUN-Loc (2)
    • VERB-Fin--NOUN-Nom (23)
    • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(kot) (1)
    • VERB-Fin--PRON (4)
    • VERB-Fin--PRON-Acc (387)
    • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(za) (1)
    • VERB-Fin--PRON-Dat (229)
    • VERB-Fin--PRON-Gen (34)
    • VERB-Fin--PRON-Nom (12)
    • VERB-Inf--NOUN-Acc (132)
    • VERB-Inf--NOUN-Dat (5)
    • VERB-Inf--NOUN-Gen (31)
    • VERB-Inf--NOUN-Nom (6)
    • VERB-Inf--PRON-Acc (60)
    • VERB-Inf--PRON-Dat (6)
    • VERB-Inf--PRON-Gen (5)
    • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
    • VERB-Part--NOUN-Acc (505)
    • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(navkljub) (1)
    • VERB-Part--NOUN-Dat (18)
    • VERB-Part--NOUN-Gen (105)
    • VERB-Part--NOUN-Nom (6)
    • VERB-Part--PRON (4)
    • VERB-Part--PRON-Acc (245)
    • VERB-Part--PRON-Dat (104)
    • VERB-Part--PRON-Gen (19)
    • VERB-Part--PRON-Nom (1)
    • VERB-Sup--NOUN-Acc (11)
    • VERB-Sup--NOUN-Gen (1)
    • VERB-Sup--PRON-Acc (3)
  • iobj
    • VERB-Fin--NOUN-Acc (27)
    • VERB-Fin--NOUN-Dat (189)
    • VERB-Fin--NOUN-Loc (2)
    • VERB-Fin--PRON-Acc (30)
    • VERB-Fin--PRON-Dat (289)
    • VERB-Inf--NOUN-Acc (15)
    • VERB-Inf--NOUN-Dat (67)
    • VERB-Inf--NOUN-Gen (2)
    • VERB-Inf--PRON (1)
    • VERB-Inf--PRON-Acc (5)
    • VERB-Inf--PRON-Dat (70)
    • VERB-Inf--PRON-Gen (3)
    • VERB-Part--NOUN-Acc (27)
    • VERB-Part--NOUN-Dat (202)
    • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
    • VERB-Part--PRON (4)
    • VERB-Part--PRON-Acc (45)
    • VERB-Part--PRON-Dat (467)
    • VERB-Part--PRON-Gen (4)
    • VERB-Sup--PRON-Acc (1)
  • iobj
    • VERB-Fin--NOUN-Dat (18)
    • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
    • VERB-Fin--PRON-Dat (93)
    • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
    • VERB-Inf--NOUN-Dat (1)
    • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
    • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
    • VERB-Inf--PRON-Dat (10)
    • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
    • VERB-Part--NOUN-Dat (17)
    • VERB-Part--PRON-Acc (9)
    • VERB-Part--PRON-Dat (82)
    • VERB-Part--PRON-Nom (1)

Verbs with Reflexive Core Objects

  • This corpus contains 151 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: predstaviti se, izbrati si, zagotoviti si, poiskati si, privoščiti si, pridobiti si, kupiti si, narediti si, pomagati si, sleči se, vpisati se, nadeti si, obdati se, obleči si, obremenjevati se, poviteziti se, poškodovati se, preživljati se, prijaviti se, pripeljati se, priskrbeti si, reči si, rešiti se, služiti si, umiti se, uničiti si, zaščititi se, zlomiti si, biti se, bičati se, braniti se, darovati sebe, delati si, določiti si, doživeti svojo, financirati se, hraniti se, identificirati se, iskati si, iskati svojo, izboljšati si, izboriti si, izbrizgati si, izdelati si, izničiti se, izprositi si, karikirati sebe, kaznovati sebe, kopati si, krojiti si
    • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: obleči, poviteziti, preobleči

Verbs with Reflexive Core Objects

  • This corpus contains 43 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: imeti svoje, pomagati si, izbrati si, kupiti si, narediti svoje, poiskati si, pripraviti si, vzeti si, zavarovati se, biti si, dajati sebe, govoriti si, imeti svoj, kriv si, misliti svoje, namestiti si, narediti sebe, narediti si, nesti si, obleči se, opisati sebe, podariti si, pokrivati si, posaditi si, povedati svoje, prebrati si, pridobiti si, pustiti si, razbremenjevati sebe, skriti se, tolažiti se, uriti se, videti sebe, vpisati se, zagotavljati si, zapisati si, zapisovati si, zatiskati si, zbrati si, zgraditi si, zlomiti si, zviti si, šaltati se
    • Out of those, 1 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: zavarovati

Relations Overview

Relations Overview