home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Slovenian-SSJ

UD_Slovenian-SST

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 13435 sentences and 267097 tokens.
 • This corpus contains 3188 sentences and 29488 tokens.
 • This corpus contains 39149 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 148 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: dr., i., št., d., t., m., o., p., l., oz., str., itd., npr., A., n., sv., tel., k., r., s., j., pr., š., g., b., v., H., II., c., itn., E., ipd., TAM-u, angl., mag., odst., prof., z., f., med., W., it., opr., st., tj., IV., IX., gl., ok., 1990-ih
 • This corpus contains 13 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: [gap], [name:personal], [pause], [speaker:laughter], [name:surname], [audience:laughter], [:voice], [all:laughter], [incident], [name:address], [name:organisation], [name:place], macdonald's

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 56 word types tagged as particles (PART): Ma, baje, bojda, bržkone, bržčas, celo, celó, da, domala, edino, itak, ja, kajne, kajneda, kajpada, kajpak, koli, kvečjemu, le, menda, morda, morebiti, naj, najbrž, ne, nej, nemara, nikar, niti, no, pač, prav, pravzaprav, predvsem, ravno, sam, samo, samó, sem, seveda, sicer, skoraj, skorajda, sploh, tud, tudi, več, vsaj, vsej, vsekakor, zgolj, zlasti, češ, še, šele, že
 • This corpus contains 46 word types tagged as particles (PART): alora, arki, baje, baš, bržkone, celo, da, domala, edino, evo, i, itak, ja, kajne, kajneda, le, ma, menda, morda, naj, najbrž, najsibo, ne, niti, no, pač, prav, pravzaprav, predvsem, ravno, samo, seveda, sicer, skoraj, skorajda, sploh, tipo, tudi, valjda, več, vsaj, zgolj, zlasti, še, šele, že
 • This corpus contains 34 lemmas tagged as pronouns (PRON): isti, jaz, jest, kaj, kar, karkoli, kdo, kdor, kdorkoli, malokdo, marsikaj, marsikdo, medse, nadme, name, nase, nekaj, nekdo, nihče, nič, nobeden, obme, on, pome, se, skozme, teu, ti, vame, vase, vsakdo, zame, zase, čezme
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as pronouns (PRON): jaz, kaj, kar, karkoli, kdo, kdor, kdorkoli, marsikaj, nekdo, nihče, nobeden, on, se, ti, vame, zame, zase, što
 • This corpus contains 68 lemmas tagged as determiners (DET): dosti, dovolj, enak, isti, kak, kakršen, kakršenkoli, kakšen, kateri, katerikoli, koliko, kolikšen, malo, malokateri, manj, marsikateri, mnog, mnogo, moj, najin, največ, naš, nek, nekaj, nekak, nekakšen, nekateri, neki, nešteto, nikakršen, njegov, njen, njihov, njun, noben, oba, obilo, oboj, ogromno, oni, par, pol, premnog, prenekateri, preveč, svoj, ta, tak, takle, takšen, tale, tisti, tolik, toliko, tolikšen, tvoj, un, vajin, vaš, veliko, ves, več, vsak, vsakršen, četrt, čigar, čigav, čimveč
 • This corpus contains 52 lemmas tagged as determiners (DET): dosti, dovolj, enak, isti, kak, kakršen, kakršenkoli, kakšen, kateri, katerikoli, koliko, kolikšen, malce, malo, manj, mnog, moj, najin, največ, naš, nek, nekaj, nekateri, nikakršen, nič, njegov, njen, njihov, noben, oba, obadva, ogromno, oni, ovi, par, pol, preveč, svoj, ta, tak, takle, takšen, tale, tisti, toliko, tvoj, vaš, veliko, ves, več, vsak, četrt
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: isti, nekaj
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): biti
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): biti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: biti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: biti
 • Conv
  • ADV: rekoč, sodeč, molče, nehote, nevede, stoje, upoštevaje, držeč, hote, jokaje
 • Conv
  • ADV: rekoč
 • Fin
  • AUX: je, so, bi, bo, ni, sem, bodo, sta, smo, niso
  • VERB: je, ima, ni, gre, so, imajo, bo, mora, pomeni, pravi
 • Fin
  • AUX: je, so, sem, bi, bo, smo, ni, si, bomo, ste
  • VERB: je, vem, veš, mislim, ni, recimo, ima, so, bo, pravi
 • Inf
  • AUX: biti
  • VERB: videti, biti, slišati, imeti, razumeti, upoštevati, vedeti, dobiti, narediti, pomagati
 • Inf
  • AUX: biti
  • VERB: biti, narediti, reči, iti, videti, delati, imeti, priti, kupiti, pomagati
 • Part
  • ADJ: znano, določene, znana, določenih, znani, prepričan, povezani, pripravljeni, zaposlenih, znan
  • AUX: bil, bila, bilo, bili, bile, bla, blo, bli
  • VERB: bilo, imel, bila, imeli, moral, morali, povedal, imela, bil, rekel
 • Part
  • ADJ: vnet, preverjeno, znan, odprta, pozdravljeni, rečeno, imenovana, imenovani, narejeno, ostali
  • AUX: bila, bil, bilo, bili, bile
  • VERB: bilo, bil, imela, rekel, imeli, šla, bila, imel, rekla, rekli
 • Sup
  • VERB: delat, organizirat, pogledat, spat, gledat, hodit, iskat, krpat, mižat, odpotovat
 • Sup
  • VERB: delat, jest, ponavljat, žegnat, gledat, izpeljat, naročit, osvajat, peljat, preverjat

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: druge, drugi, prva, nove, velika, sama, novo, druga, evropske, drugih
  • ADJ-Part: določene, znana, povezane, prepričana, ustanovljena, določenih, namenjena, združene, določeno, imenovana
  • AUX-Part: bila, bile, bili, bla
  • DET: svojo, te, svoje, ta, vse, to, svoji, tej, kateri, vseh
  • NOUN: strani, države, večina, možnosti, vrste, država, oči, podlagi, poti, skupine
  • NUM: ena, eno, dve, eni, tri, dveh, štiri, ene, treh, dvema
  • PRON: jo, jih, ji, njej, njo, je, ona, jim, njih, nje
  • PROPN: Slovenije, Sloveniji, EU, Slovenija, ZDA, Evropi, Ljubljana, Ljubljani, Evrope, Slovenijo
  • VERB-Part: bila, imela, postala, morala, začela, rekla, dobila, prišla, pokazala, povedala
 • Fem
  • ADJ: drugo, druga, lepa, rdeča, same, druge, glavna, sama, dobra, tretjo
  • ADJ-Part: odprta, postavljena, zagrožena, dani, določena, določeni, fiksirana, imenovana, imenovani, izdelano
  • AUX-Part: bila, bile
  • DET: ta, te, to, tej, take, naša, neke, neko, teh, moja
  • NOUN: strani, stvari, hvala, minut, stopinj, gospa, stran, razmere, stvar, veze
  • NUM: eno, ena, dve, ene, tri, štiri, dveh, eni, treh, štirih
  • PRON: jo, ona, jih, ji, je, njej, njo, midve, me, nje
  • PROPN: slovenija, sloveniji, slovenije, božjah, karavanke, bistrica, evropi, jugoslaviji, orsa, viktorije
  • VERB-Part: imela, šla, bila, rekla, videla, dala, naredila, delala, izdala, mogla
 • Masc
  • ADJ: prvi, drugi, sam, drugih, slovenski, sami, velik, novi, pravi, veliki
  • ADJ-Part: znani, prepričan, pripravljeni, zaposlenih, znan, povezani, namenjen, sprejet, pripravljen, odraslih
  • AUX-Part: bil, bili, bila, bli
  • DET: ta, vsi, tem, vsak, svoj, njegov, katerem, vse, tega, tisti
  • NOUN: primer, dan, ljudi, čas, del, času, dni, tolarjev, svetu, milijonov
  • NUM: dva, eden, en, enega, dveh, enem, tri, treh, trije, štiri
  • PRON: ga, jih, mu, jim, kdo, njim, njimi, njih, njem, nihče
  • PROPN: New, Maribor, Janez, Mariboru, Bojan, ESS, Windows, Jože, Slovenci, Slovencev
  • VERB-Part: imel, moral, povedal, imeli, morali, bil, rekel, začel, dejal, postal
 • Masc
  • ADJ: dober, prvi, drugi, lep, sam, stari, mali, sami, cel, pravi
  • ADJ-Part: vnet, znan, pozdravljeni, ostali, prepričan, pripravljen, pripravljeni, spočit, znani, delujoč
  • AUX-Part: bil, bili, bila
  • DET: ta, tisti, tem, vsi, tega, kakšen, ti, oni, vsak, teh
  • NOUN: dan, redu, čas, evrov, koncu, gospod, ljudi, način, dni, del
  • NUM: dva, en, enega, tri, eden, eni, štirje, enim, štiri, trije
  • PRON: ga, mi, jih, kdo, vi, on, jim, mu, oni, njega
  • PROPN: jones, tom, david, healy, iraku, jezus, herman, paranoid, petty, quincy
  • VERB-Part: bil, rekel, imeli, imel, rekli, šel, dobil, videl, videli, mogel
 • Neut
  • ADJ: mogoče, potrebno, pomembno, jasno, novo, drugim, težko, znano, dobro, podobno
  • ADJ-Part: znano, povezano, prepovedano, rečeno, dovoljeno, odprto, zapisano, določeno, namenjeno, povezana
  • AUX-Part: bilo, bila, bili, blo
  • DET: to, tem, tega, vse, temu, svoje, njegovo, tisto, vsega, vsem
  • NOUN: leta, let, delo, leto, letih, mesto, dela, življenje, vprašanje, mestu
  • NUM: eno, dve, tri, štirih, dveh, enem, treh, štiri, dvema, tremi
  • PRON: kar, kaj, nekaj, nič, ga, jih, čemer, česar, ničesar, marsikaj
  • PROPN: Celje, Kosova, Hrvaškem, Japonskem, Kitajskem, Koroškem, Kosovu, Laško, Slovenskem, Celju
  • VERB-Part: bilo, zgodilo, uspelo, prišlo, šlo, zdelo, začelo, ostalo, dalo, imelo
 • Neut
  • ADJ: dobro, glavnem, zanimivo, drugega, mogoče, drugo, hudega, jasno, podobno, pomembno
  • ADJ-Part: preverjeno, rečeno, narejeno, ostalo, prikazano, določeno, dovoljeno, imenovana, izrečeno, izrisano
  • AUX-Part: bilo, bila
  • DET: to, vse, nič, tem, tega, nekaj, tisto, tole, temu, tako
  • NOUN: bistvu, jutro, leto, leta, vprašanje, letih, ime, mestu, let, leti
  • NUM: eno, tri, ena, dve, enim, tremi, štirih, štirim
  • PRON: kaj, kar, česa, čim, jih, karkoli, ga, marsikaj, čem, čemer
  • PROPN: pohorja, celja, jezerskim, laškega, madžarskem, pohorje, posočju, velenju
  • VERB-Part: bilo, šlo, prišlo, zgodilo, dalo, ostalo, moglo, moralo, potegnilo, ratalo
 • Anim
  • NOUN: otroka, človeka, predsednika, moža, boga, sina, duha, konja, prijatelja, fanta
  • PROPN: Billyja, Andreja, Henrika, Tomaža, Toneta, Boja, Carlosa, Damijana, Damjana, Filipa
 • Anim
  • NOUN: cimra, gospoda, otroka, sina, atija, babeka, dedca, duha, ekonomista, eksponenta
  • PROPN: arturja, boruca, giordanota, miklavža, petra, planinška, poljanška, sinclairja
 • Inan
  • NOUN: primer, dan, čas, način, del, razvoj, denar, teden, svet, sistem
  • PROPN: Dunaj, Irak, Jeruzalem, Nato, Pariz, Windows, Atlantik, Bled, Bruselj, Center
 • Inan
  • NOUN: dan, način, petek, denar, izraz, teden, primer, čas, konec, mesec
  • PROPN: paranoid, rodik, triglav, erasmus, etnoblog, frutiq, ikš, lech, maribor, piran
 • Dual
  • ADJ: trebušni, izgubljeni, novi, posamični, zadnja, desnima, dodatna, drugačna, drugih, edini
  • ADJ-Part: izgubljeni, interpelirana, obsojena, povezana, predstavljena, pridobljeni, Preostalih, identificirana, izoblikovana, izrezani
  • AUX-Fin: sta, sva, bosta, nista, nisva, bova
  • AUX-Part: bila, bili
  • DET: oba, obeh, obe, obema, ti, svoja, ta, katerih, katerima, njuni
  • NOUN: leti, letoma, meseca, letih, otroka, policista, primerih, starša, strani, državi
  • NUM: dve, dva, dveh, dvema
  • PRON: ju, nama, jima, njima, njiju, naju, midva, onadva, vaju, vama
  • PROPN: Francoza, Belokranjca, Egipčana, Francozov, Litijana, Makedonca
  • VERB-Fin: imata, sta, morata, prideta, sva, omogočata, postaneta, predstavljata, prihajata, vodita
  • VERB-Part: imela, morala, bila, odšla, bili, dobila, začela, pogovarjala, srečala, hotela
 • Dual
  • ADJ: blagovni, blagovnih, drugih, grozna, mali, napisana, predvidena, spodnji, sprejeta, upognjena
  • ADJ-Part: napisana, predvidena, sprejeta, upognjena
  • AUX-Fin: sta, sva, bova, bosta, nisva
  • AUX-Part: bila
  • DET: obe, oba, obeh, moja, obadva, ona, onih, takšni, ti
  • NOUN: dni, elementa, milijona, akterja, bivola, brata, datuma, disciplinah, dneva, dogodka
  • NUM: dva, dve, dveh
  • PRON: midve, onadva, vidva, midva, nama, vidve, njima, vaju
  • PROPN: američanki, italijanki, štajer
  • VERB-Fin: sta, gledava, imava, dajva, greva, imata, morata, sva, vesta, bosta
  • VERB-Part: šla, bila, prišla, imela, našla, brala, dobila, dogovarjala, dosegla, izmislila
 • Plur
  • ADJ: drugih, druge, različnih, nove, drugi, novih, sami, drugimi, zadnjih, slovenskih
  • ADJ-Part: določene, določenih, zaposlenih, povezani, pripravljeni, povezane, združenih, odraslih, prepričani, zaposleni
  • AUX-Fin: so, bodo, smo, niso, bomo, boste, ste, nismo, niste, bodite
  • AUX-Part: bili, bile, bila, bli
  • DET: vse, vseh, vsi, teh, katerih, te, svojih, svoje, nekatere, nekateri
  • NOUN: let, ljudi, letih, dni, tolarjev, milijonov, ljudje, odstotkov, oči, podatkov
  • NUM: tri, štiri, pet, tisoč, treh, deset, štirih, sto, šest, sedem
  • PRON: jih, nas, jim, nam, vam, njih, njimi, vas, vi, mi
  • PROPN: ZDA, Slovenci, Slovencev, Nemci, Francozi, Rusi, Slovence, Američani, Aten, Atenah
  • VERB-Fin: so, imajo, moramo, morajo, imamo, uporabljajo, živijo, nimajo, denimo, moremo
  • VERB-Part: imeli, morali, začeli, dobili, bili, prišli, našli, odločili, predstavili, ugotovili
 • Plur
  • ADJ: sami, zadnjih, same, dobri, druge, drugih, ljudske, psihološki, tujih, bogatejši
  • ADJ-Part: ostali, ostalih, pozdravljeni, pripravljeni, znani, dogovorjeni, določene, imenovana, izplačane, izrisane
  • AUX-Fin: so, smo, bomo, ste, boste, bodo, nismo, niso, bojo, bodite
  • AUX-Part: bili, bila, bile
  • DET: te, teh, vsi, take, ti, tistih, vse, naših, vseh, kakšne
  • NOUN: evrov, ljudi, stvari, dni, minut, stopinj, letih, let, razmere, leti
  • NUM: tri, tisoč, dvajset, pet, petnajst, štiri, sto, šest, deset, petdeset
  • PRON: jih, mi, nas, vi, vam, jim, vas, oni, nam, nami
  • PROPN: božjah, karavanke, ledinah, triestini, zrečah, alpe, američanov, beatlese, benetke, božje
  • VERB-Fin: recimo, so, imamo, imajo, imate, gremo, vemo, smo, greste, moramo
  • VERB-Part: imeli, rekli, videli, dali, dobili, šli, bili, delali, naredili, prišli
 • Sing
  • ADJ: prvi, mogoče, drugi, sam, novo, veliko, prva, drugo, potrebno, drugega
  • ADJ-Part: znano, znana, prepričan, znan, namenjen, sprejet, določeno, prepričana, pripravljen, ustanovljena
  • AUX-Fin: je, bo, ni, sem, bom, nisem, si, boš, nisi, bodi
  • AUX-Part: bil, bila, bilo, bla, blo
  • DET: to, tem, tega, ta, vse, svojo, svoje, vsak, katerem, svoj
  • NOUN: leta, strani, delo, primer, dan, leto, čas, del, mesto, času
  • NUM: eno, ena, eden, enega, en, enem, eni, ene, enim, dvoje
  • PRON: ga, jo, kar, mu, kaj, mi, ji, me, nekaj, kdo
  • PROPN: Slovenije, Sloveniji, EU, Slovenija, Evropi, Ljubljana, Ljubljani, New, Evrope, Slovenijo
  • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, bo, mora, pomeni, pravi, zdi, velja
  • VERB-Part: bilo, imel, moral, povedal, bila, bil, rekel, začel, dejal, postal
 • Sing
  • ADJ: dobro, drugo, prvi, dober, drugi, zanimivo, druga, drugega, glavnem, lep
  • ADJ-Part: vnet, preverjeno, znan, odprta, rečeno, imenovani, narejeno, ostalo, postavljena, prepričan
  • AUX-Fin: je, sem, bo, ni, si, bom, boš, nisem, nisi, biti
  • AUX-Part: bil, bila, bilo
  • DET: to, ta, vse, tem, tega, nič, tisto, nekaj, tole, tisti
  • NOUN: bistvu, dan, redu, strani, jutro, leto, čas, koncu, gospod, hvala
  • NUM: eno, en, ena, enega, ene, eden, enim, eni, enemu
  • PRON: kaj, jaz, ti, mi, ga, jo, kar, kdo, on, ona
  • PROPN: slovenija, sloveniji, jones, slovenije, tom, david, healy, iraku, jezus, bistrica
  • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, ni, ima, bo, pravi, gre, imaš
  • VERB-Part: bilo, bil, rekel, imela, šla, bila, imel, rekla, šel, šlo
 • Acc
  • ADJ: druge, novo, nove, veliko, drugo, prvi, prvo, različne, prihodnje, splošno
  • ADJ-Part: določene, določeno, minuli, ostale, določen, odrasle, zaposlene, pripravljene, dodano, imenovano
  • ADP: za, na, v, čez, skozi, po, med, pod, zoper, pred
  • DET: to, vse, svoje, svojo, svoj, ta, vsak, te, ves, njegovo
  • NOUN: leto, primer, delo, dan, življenje, čas, način, mesto, vlogo, voljo
  • NUM: eno, dve, tri, dva, štiri, tisoč, pet, deset, en, enega
  • PRON: ga, jih, jo, kaj, kar, me, nas, nekaj, vas, ju
  • PROPN: Slovenijo, EU, Evropo, Ljubljano, Jugoslavijo, Slovence, Francijo, Nemčijo, Japonsko, Rusijo
 • Acc
  • ADJ: dobro, drugo, celo, dober, prvi, drugi, cel, lep, prvo, druge
  • ADJ-Part: zagotovljeno, dogovorjen, določene, določeno, izdelano, izolirano, izplačane, nagubano, napisana, napisano
  • ADP: za, na, v, po, čez, med, skozi, skoz, nad, pod
  • DET: to, vse, ta, te, nič, nekaj, tisto, neko, tole, kakšen
  • NOUN: dan, jutro, leto, način, petek, denar, izraz, teden, primer, stran
  • NUM: eno, dva, en, tri, dvajset, sto, tisoč, dve, enega, štiri
  • PRON: kaj, ga, jih, jo, me, kar, nas, te, vas, mene
  • PROPN: paranoid, ameriko, rodik, triglav, albanijo, ano, arturja, avstralijo, beatlese, benetke
 • Dat
  • ADJ: drugim, drugemu, novim, državnemu, mlajšim, drugi, evropskim, novemu, velikemu, desni
  • ADJ-Part: zbranim, sodelujočim, Združenim, Zmletemu, določenemu, določeni, določenim, gnilim, grozeči, imenovanemu
  • ADP: k, proti, kljub, h, navkljub, blizu, Klub, nasproti
  • DET: temu, vsem, vsemu, svoji, tistim, tej, svojim, njegovi, svojemu, tem
  • NOUN: ljudem, členu, delu, koncu, moškim, bogovom, otrokom, predsedniku, skupini, članom
  • NUM: eni, trem, enemu, petim, štirim, petdesetim
  • PRON: si, mu, mi, ji, jim, nam, vam, ti, njemu, sebi
  • PROPN: Sloveniji, Evropi, Janezu, Kopaču, Ljubljani, Mariji, Srbom, Bosku, Diegu, Eulerju
 • Dat
  • ADJ: drugemu, državni, javnim, krompirjevi, krompirjevim, levi, meteorološki, meteorološkim, neumnemu, novim
  • ADP: k, proti, h, kljub, navkljub
  • DET: temu, tem, vsakemu, mojemu, nobenemu, onemu, svojemu, svojim, tej, vsem
  • NOUN: bogu, očetu, analizam, bližnjici, borcu, familijam, gospodu, gostom, hiši, izobraževanju
  • NUM: enemu, štirim
  • PRON: mi, si, ti, vam, meni, jim, mu, ji, nam, njemu
  • PROPN: robertu, savianu, turnšku
 • Gen
  • ADJ: drugih, različnih, novega, drugega, novih, evropske, slovenskih, slovenske, prvega, velikih
  • ADJ-Part: zaposlenih, združenih, določenega, določenih, znanih, omenjenih, obolelih, nasičenih, odraslih, okuženih
  • ADP: iz, od, do, zaradi, brez, z, poleg, s, izmed, glede
  • DET: tega, vseh, te, teh, svojega, svoje, svojih, katerih, vsega, njegovega
  • NOUN: leta, let, dela, ljudi, tolarjev, milijonov, časa, dni, sveta, zakona
  • NUM: dveh, treh, enega, ene, petih, štirih, sedmih, desetih, osmih, petnajstih
  • PRON: jih, ga, njih, nas, česar, je, njega, sebe, nje, ničesar
  • PROPN: Slovenije, EU, Evrope, RS, ESS, Ljubljane, Slovencev, Amerike, Kosova, Zemlje
 • Gen
  • ADJ: drugega, drugih, hudega, novega, druge, slovenske, drobnih, finančnih, iraških, logarske
  • ADJ-Part: gorečega, imenovanega, ostalih, pogojenih, preiskovanih, pripetih, prisiljenih, prodanih, rezerviranega, zadolžene
  • ADP: od, do, iz, brez, z, zaradi, s, poleg, preko, blizu
  • DET: tega, teh, tistih, naše, neke, te, nobene, nobenega, takega, takšnega
  • NOUN: evrov, leta, dni, ljudi, minut, stopinj, časa, let, veze, stvari
  • NUM: ene, enega, osmih, petih, sedmih, dvajsetih, dvanajstih, enih, osemdesetih, treh
  • PRON: jih, ga, mene, česa, je, me, nas, nje, te, tebe
  • PROPN: slovenije, pohorja, viktorije, iraka, mure, afrike, američanov, borna, camorre, celja
 • Ins
  • ADJ: drugim, drugimi, različnimi, veliko, kratkim, drugo, novimi, številnimi, velikim, evropsko
  • ADJ-Part: znanimi, ostalimi, povečanim, določenim, določenimi, imenovanimi, izrečeno, oslabljeno, povišanim, pridobljenimi
  • ADP: z, s, med, pred, pod, za, nad
  • DET: tem, svojo, katerimi, svojim, katerim, katero, svojimi, vsemi, temi, njegovimi
  • NOUN: leti, pomočjo, delom, letom, vojno, časom, imenom, ljudmi, besedami, naslovom
  • NUM: dvema, tremi, petimi, enim, eno, desetimi, šestimi, štirimi, sedmimi, devetimi
  • PRON: njimi, njim, seboj, njo, nami, sabo, mano, njima, čimer, menoj
  • PROPN: ZDA, Madžarsko, Rusijo, Britanijo, Davidom, Francijo, Hrvaško, Irakom, Jugoslavijo, Marjanom
 • Ins
  • ADJ: drugo, tretjo, vremenskimi, kratkim, pravim, aktivnim, belo, bivšim, debelim, dobrimi
  • ADJ-Part: sesekljanimi
  • ADP: z, s, pred, med, nad, pod, za
  • DET: tem, katerimi, neko, tisto, njihovo, onim, temi, tistim, kakšnimi, katerim
  • NOUN: leti, copati, pinceto, pojavi, stresom, avtom, bajto, besedami, dnevi, gospodom
  • NUM: enim, eno, dvanajstimi, enaindvajsetimi, petdesetimi, sedemnajstimi, tremi, štirinajstimi
  • PRON: nami, mano, njimi, sabo, vami, njo, čim, njim, seboj, tabo
  • PROPN: [name:personal], [name:surname], andersonom, avstrijo, bennyjem, bojanom, dimitrijem, dimom, istrabenzom, jezerskim
 • Loc
  • ADJ: drugi, drugem, drugih, zadnjih, prvem, prvi, različnih, glavnem, novem, zadnjem
  • ADJ-Part: določenih, odraslih, končani, minulih, omenjenem, ostalih, preteklih, imenovanem, končanem, odprtem
  • ADP: v, na, po, pri, o, ob
  • DET: tem, katerem, katerih, kateri, tej, svoji, vseh, njegovem, svojem, teh
  • NOUN: letih, strani, času, svetu, delu, mestu, koncu, letu, podlagi, področju
  • NUM: dveh, enem, eni, štirih, treh, petih, šestih, desetih, osmih, sedmih
  • PRON: njem, njej, nas, njih, čemer, sebi, meni, čem, vas, marsičem
  • PROPN: Sloveniji, Evropi, Ljubljani, ZDA, Ameriki, Italiji, Mariboru, Nemčiji, Rimu, Zemlji
 • Loc
  • ADJ: glavnem, zadnjih, drugi, prvi, spletni, laični, majhni, beli, bolniški, delovnih
  • ADJ-Part: dani, določenem, določeni, imenovani, omenjenem, ostalih, združenih, znanem
  • ADP: v, na, pri, po, o, ob
  • DET: tem, tej, teh, tistem, naših, katerih, naši, nekem, neki, vsakem
  • NOUN: bistvu, redu, strani, koncu, letih, mestu, primeru, nadaljevanju, začetku, trenutku
  • NUM: dveh, eni, štirih, desetih, devetnajstih, enajstih, petih, treh
  • PRON: nas, njej, meni, njih, njem, sebi, vas, čem, čemer
  • PROPN: sloveniji, božjah, iraku, evropi, jugoslaviji, gazi, ledinah, ljubljani, zrečah, aktualu
 • Nom
  • ADJ: mogoče, drugi, sam, prvi, prva, velika, sama, druga, potrebno, sami
  • ADJ-Part: znano, znana, prepričan, znani, pripravljeni, znan, povezani, namenjen, prepričana, sprejet
  • DET: to, ta, vsi, vse, njegov, njegova, vsak, tisti, nekateri, te
  • NOUN: predsednik, ljudje, del, večina, človek, država, čas, mesto, zakon, otroci
  • NUM: ena, eden, dva, dve, trije, tri, en, pet, tisoč, eno
  • PRON: kar, kaj, kdo, jaz, nič, nekaj, nihče, nekdo, vi, on
  • PROPN: Slovenija, Ljubljana, New, Maribor, Janez, LJUBLJANA, Bojan, Jože, Slovenci, Boris
 • Nom
  • ADJ: druga, lepa, rdeča, sam, stari, zanimivo, dober, mali, drugi, prvi
  • ADJ-Part: vnet, preverjeno, znan, odprta, pozdravljeni, rečeno, imenovana, ostali, ostalo, postavljena
  • DET: to, ta, vse, nič, tisti, vsi, ti, te, nekaj, tisto
  • NOUN: gospod, hvala, gospa, oče, problem, vprašanje, čas, človek, del, a
  • NUM: ena, en, dva, tisoč, tri, šest, devet, eden, pet, dve
  • PRON: jaz, kaj, ti, mi, kdo, vi, on, ona, kar, oni
  • PROPN: slovenija, jones, tom, david, healy, jezus, karavanke, bistrica, herman, orsa
 • Def
  • ADJ: drugi, novi, pravi, slovenski, državni, veliki, glavni, edini, zadnji, največji
  • ADJ-Part: minuli, znani, izbrani, omenjeni, spoštovani, diplomirani, imenovani, izpodbijani, nagrajeni, navedeni
 • Def
  • ADJ: drugi, mali, stari, pravi, zalivski, boljši, edini, morski, naslednji, celi
  • ADJ-Part: delujoči, imenovani, nariti, pozdravljeni, vladajoči
 • Ind
  • ADJ: sam, velik, drug, nov, pomemben, dober, prepričan, podoben, znan, lep
  • ADJ-Part: prepričan, znan, namenjen, sprejet, pripravljen, povezan, rojen, določen, sestavljen, imenovan
 • Ind
  • ADJ: dober, lep, sam, cel, velik, vnet, slab, znan, drug, moder
  • ADJ-Part: vnet, znan, prepričan, pripravljen, spočit, delujoč, dodan, dogovorjen, izračunan, izvrševan

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: večje, večji, večja, boljše, boljši, manjše, manjši, večjo, starejši, višje
  • ADV: bolj, prej, pozneje, bolje, večkrat, kasneje, raje, dlje, hitreje, laže
 • Cmp
  • ADJ: mlajši, bogatejši, boljše, boljši, manjše, manjši, večja, večji, večje, boljša
  • ADV: bolj, prej, rajši, kasneje, večkrat, bolje, boljše, ceneje, dlje, konkretneje
 • Pos
  • ADJ: mogoče, nove, različnih, sam, novo, veliko, velika, slovenski, novi, potrebno
  • ADJ-Part: znano, določene, znana, določenih, znani, prepričan, povezani, pripravljeni, zaposlenih, znan
  • ADV: lahko, tako, zelo, kako, vedno, potem, zdaj, kar, treba, danes
  • DET: obilo
 • Pos
  • ADJ: dobro, dober, zanimivo, glavnem, lep, lepa, mali, rdeča, sam, stari
  • ADJ-Part: vnet, preverjeno, znan, odprta, pozdravljeni, rečeno, imenovana, imenovani, narejeno, ostali
  • ADV: tako, zdaj, a, pol, kako, lahko, tam, kar, potem, res
 • Sup
  • ADJ: največji, največja, najboljši, največje, največjih, najboljša, najboljših, najvišja, najmlajši, najpomembnejši
  • ADV: najbolj, najprej, najmanj, najbolje, največkrat, najpogosteje, najverjetneje, najraje, najpozneje, najkasneje
 • Sup
  • ADJ: največja, največji, najbogatejši, najboljša, najboljše, najdebelejši, najlažje, najljubše, najnovejšo, največje
  • ADV: najprej, najbolj, najmanj, najrajši, najboljše
 • Neg
  • AUX-Fin: ni, niso, nisem, nismo, niste, nista, nisi, nisva
  • PART: ne
  • VERB-Fin: ni, nima, nimajo, nimam, noče, nimamo, niso, nočem, nimate, nočemo
 • Neg
  • AUX-Fin: ni, nisem, nismo, niso, nisi, niste, nisva
  • PART: ne
  • VERB-Fin: ni, nima, nimam, nisem, nimajo, niso, noče, nimamo, nimate, nimaš
 • Pos
  • AUX-Fin: je, so, bo, sem, bodo, sta, smo, bomo, boste, ste
  • VERB-Fin: je, ima, so, imajo, bo, imamo, imam, hoče, imate, bodo
 • Pos
  • AUX-Fin: je, so, sem, bo, smo, si, bomo, ste, bom, sta
  • VERB-Fin: je, ima, so, bo, imamo, imaš, imajo, imate, sem, imam
 • Bound
  • PRON: zanj, zase, zame, zanjo, nanj, nanjo, vanj, vanjo, nase, zanje
 • Bound
  • PRON: zanjo, vanj, zame, zanj, zase, zate
 • Short
  • PRON: se, ga, jih, si, jo, mu, mi, ji, jim, me
 • Short
  • PRON: se, mi, ga, jih, si, ti, jo, me, jim, mu

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • VERB-Fin: ima, imajo, mora, zdi, moramo, morajo, velja, omogoča, more, nima
  • VERB-Inf: imeti, vedeti, živeti, govoriti, delati, veljati, sodelovati, uporabljati, igrati, paziti
  • VERB-Part: imel, imeli, moral, morali, imela, morala, hotel, mogel, vedel, govoril
  • VERB-Sup: delat, spat, gledat, hodit, iskat, krpat, mižat, prest, prosit, smučat
 • Imp
  • AUX-Part: bil, bilo
  • VERB-Fin: vem, veš, mislim, ima, imamo, imaš, imajo, zdi, imate, imam
  • VERB-Inf: delati, imeti, jesti, pisati, gnati, govoriti, hoditi, prositi, barvati, brati
  • VERB-Part: imela, imeli, imel, mogel, delal, delali, mislil, delala, mogla, poznal
  • VERB-Sup: delat, jest, ponavljat, gledat, osvajat, peljat, preverjat, sekirat, čakat, štet
 • Perf
  • VERB-Fin: pride, postane, denimo, recimo, začne, da, povzroči, nastane, dobi, najdemo
  • VERB-Inf: dobiti, narediti, povedati, reči, sprejeti, najti, doseči, plačati, spremeniti, ohraniti
  • VERB-Part: povedal, rekel, začel, dejal, postal, dobil, začeli, začela, zgodilo, postala
  • VERB-Sup: pogledat, odpotovat, ogledat, osvobodit, skuhat, zajebat
 • Perf
  • VERB-Fin: recimo, daj, da, pride, daš, povej, reče, poglejte, prideš, dobijo
  • VERB-Inf: narediti, reči, priti, kupiti, povedati, vprašati, pogledati, spraviti, stisniti, dati
  • VERB-Part: rekel, rekla, rekli, dobil, dala, dali, dobili, prišla, prišlo, povedal
  • VERB-Sup: izpeljat, naročit, vrnit
 • Cnd
  • AUX-Fin: bi, b
  • VERB-Fin: bi
 • Cnd
  • AUX-Fin: bi
  • VERB-Fin: bi
 • Imp
  • AUX-Fin: bodite, bodi
  • VERB-Fin: denimo, recimo, dodajte, dajte, glej, Ugotovimo, povej, vzemite, govori, pazite
 • Imp
  • AUX-Fin: bodite, bodi
  • VERB-Fin: recimo, daj, glej, čakaj, povej, glejte, poglejte, gremo, dajmo, požri
 • Ind
  • AUX-Fin: je, so, bo, ni, sem, bodo, sta, smo, niso, bomo
  • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, imajo, bo, mora, pomeni, pravi
 • Ind
  • AUX-Fin: je, so, sem, bo, smo, ni, si, bomo, ste, bom
  • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, ni, ima, so, bo, pravi, imamo
 • Fut
  • AUX-Fin: bo, bodo, bomo, boste, bom, bosta, boš, bova, bojo
  • VERB-Fin: bo, bodo, boste, bom, bomo, bosta, boš
 • Fut
  • AUX-Fin: bo, bomo, bom, boš, boste, bodo, bova, bosta, bojo
  • VERB-Fin: bo, bom, boš, bodo, bomo, bojo, bosta, bova
 • Pres
  • AUX-Fin: je, so, ni, sem, sta, smo, niso, ste, nisem, sva
  • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, imajo, mora, pomeni, pravi, zdi
 • Pres
  • AUX-Fin: je, so, sem, smo, ni, si, ste, sta, nisem, nismo
  • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, ni, ima, so, pravi, imamo, gre

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • DET: to, tem, ta, tega, te, toliko, teh, temu, tej, tisti
 • Dem
  • DET: to, ta, tem, tega, te, tisto, teh, tisti, tole, take
 • Ind
  • DET: več, nekaj, veliko, manj, dovolj, malo, pol, preveč, največ, nekatere
  • PRON: nekaj, nekdo, marsikaj, nekoga, nečesa, neki, marsikoga, marsičem, nekom, marsikdo
 • Ind
  • DET: malo, nekaj, več, dosti, toliko, veliko, pol, manj, preveč, neko
  • PRON: nekdo, nekoga, nekomu, marsikaj
 • Int
  • DET: katerih, katerem, kateri, katere, katero, katerega, koliko, kakšno, katerimi, katerim
  • PRON: kaj, kdo, komu, česa, koga, čem, kom, čim, kej, kva
 • Int
  • DET: koliko, kakšen, kakšna, kakšne, kakšni, kateri, kako, kakšno, katere, katerih
  • PRON: kaj, kdo, česa, koga, čim, komu, čem, čemu, što
 • Neg
  • DET: nobene, nobenega, nobena, nobenih, noben, nobeno, nikakršne, nobenem, nikakršnega, nikakršnih
  • PRON: nič, nihče, ničesar, nikogar, nikomur, ničemer, nobeden, nč, ničemur
 • Neg
  • DET: nič, noben, nobene, nobenega, nobena, nikakršne, ničesar, nobenem, nobenemu, nobeni
  • PRON: nihče, nobeden
 • Prs
  • DET: svoje, svojo, svoj, njegov, svojih, svojega, svoji, njegovo, njegova, njegove
  • PRON: se, ga, jih, si, jo, mu, mi, nas, ji, jim
 • Prs
  • ADJ: sirovo, andrejevo, belvijevega, bertrandova, blaževi, bučkino, centrovi, dolinarjeva, gobovo, heglovem
  • DET: naša, naše, moja, naš, naši, svoje, moje, naših, moj, mojega
  • PRON: se, jaz, mi, ti, ga, jih, si, jo, nas, vi
 • Rel
  • DET: kakršen, kakršnih, kakršno, kakršna, kakršne, kakršnokoli, kakršni, čigar, kakršnega, kakršnegakoli
  • PRON: kar, čemer, česar, kdor, čimer, karkoli, kdorkoli, komerkoli, komurkoli, kogar
 • Rel
  • DET: kakršnakoli, kakršne, kakršni, kateremkoli
  • PRON: kar, karkoli, kdor, kdorkoli, čemer, česar
 • Tot
  • DET: vse, vseh, vsi, vsak, vsem, ves, oba, vsako, obeh, vsega
  • PRON: vsakdo, vsakogar, vsakomur
 • Tot
  • DET: vse, vsi, vsak, vsako, vseh, vsa, obe, vsakega, vsakem, vsakemu
 • Card
  • NUM: 2, eno, 1, dve, dva, dveh, tri, ena, eden, 10
 • Card
  • NUM: eno, dva, en, ena, tri, tisoč, dvajset, dve, pet, enega
 • Mult
  • ADJ: dvojna, dvojne, dvojnega, dvojnim, dvojnimi, dvojno, trojnim
 • Mult
  • ADJ: dvojni, dvojno, trojni
 • Ord
  • ADJ: prvi, prva, prvo, prve, prvem, prvega, prvih, tretji, tretje, tretjem
  • NUM: 1., 20., 9., 2., 3., 18., 19., 11., 5., 17.
 • Ord
  • ADJ: prvi, prvo, prva, tretjo, prvega, devetindvajseti, peta, tretja, tretji, trideseti
 • Sets
  • NUM: dvoje, troje, tisočerih
 • Sets
  • NUM: dvoje
 • Yes
  • ADJ: človekovih, Nobelovo, človekove, Marijinega, ogljikovih, Mešlova, Vallaressovi, alzheimerjeve, litijev, otrokove
  • DET: svoje, svojo, svoj, njegov, svojih, svojega, svoji, njegovo, njegova, njegove
 • Yes
  • ADJ: sirovo, andrejevo, belvijevega, bertrandova, blaževi, bučkino, centrovi, dolinarjeva, gobovo, heglovem
  • DET: naša, naše, moja, naš, naši, moje, naših, moj, mojega, tvoja
 • Yes
  • DET: svoje, svojo, svoj, svojih, svojega, svoji, svojim, svojem, svojimi, svoja
  • PRON: se, si, seboj, sebi, sebe, zase, sabo, nase, vase, medse
 • 1
  • AUX-Fin: sem, smo, bomo, bom, nisem, sva, nismo, nisva, bova
  • DET: naše, moj, naša, naših, moja, naši, naš, moje, našo, moji
  • PRON: mi, nas, nam, me, jaz, meni, zame, mene, nama, nami
  • VERB-Fin: moramo, imamo, vem, mislim, denimo, moremo, recimo, imam, smemo, vemo
 • 1
  • AUX-Fin: sem, smo, bomo, bom, nisem, nismo, sva, bova, nisva
  • DET: naša, naše, moja, naš, naši, moje, naših, moj, mojega, mojo
  • PRON: jaz, mi, nas, me, meni, mene, nam, nami, mano, midve
  • VERB-Fin: vem, mislim, recimo, imamo, sem, imam, gremo, bom, moram, prosim
 • 2
  • AUX-Fin: boste, ste, si, niste, boš, bodite, nisi, bodi, sta, bosta
  • DET: vaš, vaša, vaše, vašo, tvoje, tvoja, vašega, vašem, vaši, vaših
  • PRON: vam, vas, ti, vi, te, vami, tebe, vaju, tebi, vama
  • VERB-Fin: imate, morate, veste, želite, dobite, dodajte, ste, veš, imaš, potrebujete
 • 2
  • AUX-Fin: si, ste, boš, boste, nisi, bodite, niste, bodi
  • DET: tvoja, vaš, vaša, vaše, vašo, tvoj, tvoje, tvoji, tvojo, vašega
  • PRON: ti, vi, vam, te, vas, vami, tebe, tebi, vidva, tabo
  • VERB-Fin: veš, imaš, daj, imate, si, glej, čakaj, daš, greš, moraš
 • 3
  • AUX-Fin: je, so, bo, ni, bodo, sta, niso, bosta, nista, bojo
  • DET: njegov, njegovo, njegova, njegove, njeno, njihove, njen, njegovem, njegovi, njene
  • PRON: ga, jih, jo, mu, ji, jim, njih, njimi, njim, njem
  • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, imajo, bo, mora, pomeni, pravi
 • 3
  • AUX-Fin: je, so, bo, ni, sta, bodo, niso, bosta, bojo, biti
  • DET: njegova, njeni, njihove, njihovega, njihovo, njegove, njegovo, njen, njene, njeno
  • PRON: ga, jih, jo, on, ona, jim, mu, ji, oni, njega
  • VERB-Fin: je, ni, ima, so, bo, pravi, gre, imajo, zdi, da
 • Fem
  • DET: njeno, njen, njene, njena, njeni, njenih, njenega, njenim, njenem, njenemu
 • Fem
  • DET: njeni, njen, njene, njeno
 • Masc
  • DET: njegov, njegovo, njegova, njegove, njegovem, njegovi, njegovega, njegovih, njegovim, njegovimi
 • Masc
  • DET: njegova, njegove, njegovo
 • Neut
  • DET: njegov, njegova
 • Dual
  • DET: njun, njuna, njuno, njunih, njuni, njune, njunega, vajino, najin, najinih
 • Dual
  • DET: najino
 • Plur
  • DET: naše, njihove, naša, njihova, njihovo, naših, njihov, naši, njihovi, njihovih
 • Plur
  • DET: naša, naše, naš, naši, naših, našega, našo, vaš, vaša, vaše
 • Sing
  • DET: njegov, njegovo, njegova, njegove, njeno, njen, njegovem, njegovi, njene, njegovega
 • Sing
  • DET: moja, moje, moj, mojega, tvoja, mojo, mojemu, njegova, njeni, tvoj

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • X: dr., št., d., t., m., o., p., i., l., oz.
 • Foreign
  • Yes
   • X: de, the, of, a, la, and, to, on, el, von
 • Foreign
  • Yes
   • X: green, of, grass, home, non, stop, beautiful, day, fa, gung
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 2, 1, 10, 3, 6, 30, 1., 20, 4, 2000
  • Roman
   • NUM: I., II, II., III, I, IV., IX., V., VIII, VI
  • Word
   • NUM: eno, dve, dva, dveh, tri, ena, eden, štiri, enega, pet
 • NumForm
  • Word
   • NUM: eno, dva, en, ena, tri, tisoč, dvajset, dve, pet, enega

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: biti.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: biti.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: biti.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: biti.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (258)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(do) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(okoli) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (3323)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (27)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (297)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (48)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (174)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(do) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3133)
  • VERB-Part--PRON-Acc (7)
  • VERB-Part--PRON-Gen (20)
  • VERB-Part--PRON-Nom (242)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (35)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (263)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(kakor) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (4)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (215)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (15)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (100)
  • VERB-Part--PRON-Gen (7)
  • VERB-Part--PRON-Nom (138)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2742)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(za) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (128)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (553)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(do) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (9)
  • VERB-Fin--PRON (16)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (777)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (227)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (52)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (7)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (689)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (46)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (221)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON (8)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (174)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (34)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (49)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (3019)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (146)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (562)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(do) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--PRON (45)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1027)
  • VERB-Part--PRON-Dat (303)
  • VERB-Part--PRON-Gen (69)
  • VERB-Part--PRON-Nom (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Acc (7)
  • VERB-Sup--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (254)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(preko) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (51)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(preko) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(čez) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (155)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (76)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (17)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (45)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (10)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (17)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (2)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (217)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(navkljub) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (37)
  • VERB-Part--PRON-Acc (83)
  • VERB-Part--PRON-Dat (35)
  • VERB-Part--PRON-Gen (10)
  • VERB-Sup--NOUN-Acc (7)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (15)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (127)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (22)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (192)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (44)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (44)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (19)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (143)
  • VERB-Part--PRON (4)
  • VERB-Part--PRON-Acc (31)
  • VERB-Part--PRON-Dat (296)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (39)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (5)
  • VERB-Part--PRON-Dat (35)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 149 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: predstaviti se, izbrati si, zagotoviti si, poiskati si, privoščiti si, pridobiti si, kupiti si, narediti si, pomagati si, sleči se, vpisati se, nadeti si, obdati se, obleči si, obremenjevati se, poviteziti se, poškodovati se, preživljati se, prijaviti se, pripeljati se, priskrbeti si, reči si, rešiti se, služiti si, umiti se, uničiti si, zaščititi se, zlomiti si, želeti si, biti se, bičati se, braniti se, darovati sebe, delati si, določiti si, doživeti svojo, financirati se, hraniti se, identificirati se, iskati si, iskati svojo, izboljšati si, izboriti si, izbrizgati si, izdelati si, izničiti se, izprositi si, karikirati sebe, kaznovati sebe, kopati si
  • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: obleči, poviteziti, preobleči

Relations Overview

Relations Overview