home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Finnish TDT

Language: Finnish (code: fi)
Family: Uralic, Finnic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.0 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Filip Ginter, Jenna Kanerva, Veronika Laippala, Niko Miekka, Anna Missilä, Stina Ojala, Sampo Pyysalo.

Repository: UD_Finnish-TDT
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-SA 4.0

Genre: news, wiki, blog, legal, fiction, grammar-examples

Questions, comments? General annotation questions (either Finnish-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [figint (æt) utu • fi, jmnybl (æt) utu • fi]. Development of the treebank happens outside the UD repository. If there are bugs, either the original data source or the conversion procedure must be fixed. Do not submit pull requests against the UD repository.

Annotation Source
Lemmas annotated manually, natively in UD style
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually, natively in UD style

Description

UD_Finnish-TDT is based on the Turku Dependency Treebank (TDT), a broad-coverage dependency treebank of general Finnish covering numerous genres. The conversion to UD was followed by extensive manual checks and corrections, and the treebank closely adheres to the UD guidelines.

The treebank contains texts from Wikipedia articles, Wikinews articles, University online news, Blog entries, Student magazine articles, Grammar examples, Europarl speeches, JRC-Acquis legislation, Financial news, and Fiction sourced from 674 individual documents. The original annotation of the treebank was in Stanford Dependencies, including secondary dependencies, and fully manually checked morphological annotation. The treebank is also accompanied by a PropBank annotation (http://turkunlp.github.io/Finnish_PropBank/) and a dependency parser pipeline substantially outperforming the baseline UDPipe model (http://turkunlp.github.io/Finnish-dep-parser/).

Acknowledgments

The team behind the Turku Dependency Treebank: Katri Haverinen, Jenna Kanerva (Nyblom), Timo Viljanen, Veronika Laippala, Samuel Kohonen, Anna Missilä, Stina Ojala, Filip Ginter.

We are grateful for the funding received from:

We thank all the authors who kindly allowed us to include their texts into the treebank, either by explicit permission, or by releasing their text under an open license in the first place.

Statistics of UD Finnish TDT

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJINTJNOUNNUMPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERBX

Features

AbbrAdpTypeCaseCliticConnegativeDegreeDerivationForeignInfFormMoodNumberNumber[psor]NumTypePartFormPersonPerson[psor]PolarityPronTypeReflexStyleTenseTypoVerbFormVoice

Relations

aclacl:relcladvcladvmodamodapposauxaux:passcasecccc:preconjccompcompoundcompound:nncompound:prtconjcopcop:owncsubjcsubj:copdepdetdiscoursefixedflatflat:foreignflat:namegoeswithmarknmodnmod:gobjnmod:gsubjnmod:possnsubjnsubj:copnummodobjoblorphanparataxispunctrootvocativexcompxcomp:ds

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Number
  • Plur
   • ADJ: useita, uusia, hyvät, kolmansien, uudet, erilaisia, uusien, hyviä, kansalliset, ensimmäiset
   • AUX-Fin: ovat, eivät, olivat, voivat, olemme, emme, on, voimme, olisivat, ei
   • AUX-Part: ollut, olleet, voineet, olevansa, olleita, oltu, saattaneet, tainneet, olevani, olevanne
   • NOUN: jäsenvaltioiden, eläinten, ihmiset, tietojen, maiden, vuosina, ihmisiä, lapset, ihmisten, naisten
   • NUM: tuhansia, kymmeniä, satoja, satojen, kymmenien, miljoonia, kahdet, miljoonien, tuhansien, yhdet
   • PRON: ne, jotka, niiden, he, meidän, niitä, joita, me, heidän, joiden
   • PROPN: Yhdysvaltain, Yhdysvalloissa, Yhdysvallat, Yhdysvaltojen, Mikkelinsaarilla, Mikkelinsaarten, Yhdysvalloista, Yhdysvaltoja, kokkidiostaattien, Alankomaat
   • VERB-Fin: saavat, saivat, tulevat, koskevat, kuuluvat, liittyvät, etteivät, eivätkä, antavat, tekevät
   • VERB-Part: koskevat, olevat, koskevien, olevien, liittyviä, olevia, koskevia, koskevista, saaneet, tarkoitettujen
  • Sing
   • ADJ: hyvä, arvoisa, ensimmäinen, uusi, uuden, hyvää, ensimmäisen, oman, uutta, pieni
   • AUX-Fin: on, ei, oli, olisi, voi, en, olen, olin, pitäisi, voisi
   • AUX-Inf: olla, olemaan, pitää, ollessa, olemalla, ollen, ollessaan, voidakseen, joutua, olemassa
   • AUX-Part: ollut, olevan, voinut, oltava, ollu, olleen, pitänyt, olevansa, oltu, joutunut
   • NOUN: vuonna, vuoden, yhteisön, komission, päivänä, huomioon, mies, yliopiston, prosenttia, aikana
   • NUM: kaksi, kolme, yksi, yhden, viisi, kolmen, neljä, kahden, miljoonaa, kymmenen
   • PRON: se, hän, sen, joka, sitä, siitä, tämän, tämä, hänen, mitä
   • PROPN: euroopan, Turun, suomen, EU:n, Suomessa, the, Helsingin, Mithridates, Venäjän, Kiinan
   • VERB-Fin: eikä, tulee, sai, tuli, ettei, on, sanoi, saa, ottaa, kertoo
   • VERB-Inf: tehdä, saada, ottaa, käyttää, antaa, mennä, olemassa, pitää, sanoa, olla
   • VERB-Part: tehty, olevan, saanut, tullut, s., tehnyt, koskevan, annettu, annetun, oleva
 • Case
  • Abe
   • AUX-Inf: olematta
   • NOUN: huomiotta, poikkeuksetta, varauksetta, Työttä, alkoholitta, armotta, ehdoitta, esteettä, huoletta, kiistatta
   • VERB-Inf: puhumattakaan, ajamatta, huomaamatta, ottamatta, rajoittamatta, tekemättä, viipymättä, ajattelematta, mainitsematta, hymyilemättä
   • VERB-Part: kutsumatta, haluamatta, huomaamatta, lunastamatta, puhumattakaan, puuttumatta, rajoittamatta, saapumatta
  • Abl
   • ADJ: omalta, hyvältä, suurelta, pahalta, pidemmältä, uusilta, erilaiselta, hassulta, oikeudelliselta, paremmalta
   • NOUN: osalta, kannalta, vuodelta, pohjalta, nimeltään, osaltaan, osiltaan, tieltä, arviolta, laitokselta
   • NUM: kahdeksalta, kuudelta, 581:ltä, neljältä, 955:ltä, aamuviideltä, kahdelta, kolmelta, kymmeneltä, miljoonalta
   • PRON: siltä, kaikilta, minulta, tältä, joltain, häneltä, itseltään, meiltä, niiltä, samalta
   • PROPN: Tampereelta, Accenturelta, Arnazilta, Atrialta, Bahamalta, Bikbokilta, Danskelta, Granfeltilta, H&M:lta, Harrilta
   • VERB-Part: tapahtuvalta, aiheuttamilta, ei-hyväksytyiltä, johtavalta, julkaistulta, kuolaavalta, käyvältä, loukkaantuneelta, mainitulta, myönnetyiltä
  • Acc
   • PRON: hänet, minut, meidät, sinut, heidät, mut, sut, kenet, teidät, ketkä
  • Ade
   • ADJ: toisella, ensimmäisellä, hyvällä, suurella, uudella, vasemmalla, kyseisellä, omalla, omilla, pitkällä
   • AUX-Inf: olemalla
   • AUX-Part: olevalla
   • NOUN: perusteella, tavalla, avulla, alueella, hetkellä, puolella, matkalla, tasolla, kaudella, markkinoilla
   • NUM: yhdellä, kahdella, kolmella, miljoonalla, neljällä, sadalla, viidellä, kuudella, tuhannella, kahdeksalla
   • PRON: tällä, sillä, jolla, joilla, meillä, minulla, hänellä, samalla, niillä, näillä
   • PROPN: venäjällä, Mikkelinsaarilla, Accenturella, Tampereella, Arduinolla, Balilla, Balkanilla, Boskärillä, Islandilla, Jalmarillakin
   • VERB-Inf: tekemällä, ottamalla, painamalla, analysoimalla, auttamalla, keräämällä, lisäämällä, muuttamalla, pelaamalla, poistamalla
   • VERB-Part: saatavilla, olevalla, nähtävillä, olevilla, tehdyllä, ei-hyväksytyllä, haluamallasi, johtamalla, järjestämällä, koskevalla
  • All
   • ADJ: asianomaisille, uusille, omille, vapaalle, hyvälle, nuorelle, toiselle, uudelle, asianomaiselle, julkiselle
   • NOUN: komissiolle, jäsenvaltioille, puolelle, paikalle, markkinoille, alueelle, lattialle, pihalle, sijalle, ihmisille
   • NUM: yhdelle, Seitsemälle, kahdeksalle, kahdelle, kuudelle, neljälle, viidelle, yhdeksälle
   • PRON: minulle, hänelle, kaikille, meille, sille, niille, itselleen, toiselle, heille, muille
   • PROPN: Clintonille, Eurostatille, Balille, Hypatialle, Japanille, Kalymnokselle, Reutersille, SDP:lle, Saksalle, Simonideelle
   • VERB-Part: oleville, kuuluville, olevalle, saataville, kuuluvalle, käytettäville, saapuville, tarkoitetuille, tehtäville, toimineelle
  • Com
   • ADJ: kansanomaisine, liehuvine, ruumiillisine, tuttuine, uusine
   • NOUN: poikineen, postikuluineen, ajatuksineni, allekirjoittajineen, asenteineen, e​d​u​s​k​u​n​t​a​k​ä​s​i​t​t​e​l​y​i​n​e​e​n​k​i​n, herkkuineen, hihoineen, iloineen, jalanjälkineen
   • PRON: kaikkine, Näine, muineen
   • PROPN: bajamajoineen
  • Ela
   • ADJ: omasta, uudesta, suuresta, pienestä, uusista, välisestä, kolmansista, omista, tyhjästä, hyvästä
   • AUX-Inf: olemasta
   • NOUN: vuodesta, mielestäni, asiasta, syystä, mielestä, suhteista, maasta, alusta, asioista, muuttamisesta
   • NUM: kahdesta, yhdestä, neljästä, kolmesta, kymmenestä, miljoonasta, seitsemästä, 101:sta, 14:sta, 31:stä
   • PRON: siitä, tästä, niistä, josta, joista, mistä, hänestä, kaikista, minusta, näistä
   • PROPN: Helsingistä, Romaniasta, Yhdysvalloista, Porvoosta, Suomesta, Euroopasta, Kiinasta, Chargerista, GitHubista, Jyväskylästä
   • VERB-Inf: näkemästä, äänestämästä, käyttämästä, linnoittamasta, osallistumasta, paljastamasta, toistelemasta, aiheuttamasta, ajattelemasta, alistumasta
   • VERB-Part: koskevista, koskevasta, liittyvistä, olevasta, olevista, käytetystä, sijaitsevasta, sovellettavasta, sovellettavista, tehdystä
  • Ess
   • ADJ: sellaisena, ensimmäisenä, seuraavana, viimeisenä, sellaisenaan, valmiina, kolmantena, sellaisina, toisena, tyytyväisenä
   • AUX-Part: olevinaan, olevinani
   • NOUN: vuonna, päivänä, aikana, vuosina, tarkoituksena, osana, tiistaina, perjantaina, keskiviikkona, lauantaina
   • NUM: yhtenä, kahtena, neljänä, viitenä, yhtenäkin
   • PRON: tänä, samana, eräänä, jona, sinä, jonakin, yhtenä, jokaisena, muuna, niinä
   • PROPN: DJ:nä, Aatuna, Ellinä, Kuningasmarssina, Levina, Pinnaclesaarina, Professorina, Vauxhallina
   • VERB-Part: verrattuna, muutettuna, katsottuna, sanottuna, hienonnettuna, käsiteltävänä, luettuina, uhattuna, edeltävänä, edustettuina
  • Gen
   • ADJ: uuden, ensimmäisen, oman, toisen, kyseisen, kansainvälisen, kolmansien, erityisen, suomalaisen, hyvän
   • AUX-Part: olevan, olleen, olevansa, voivan, aikovansa, olevaan, olevani, voivansa, voivasi
   • NOUN: vuoden, yhteisön, komission, yliopiston, artiklan, asetuksen, neuvoston, ajan, jäsenvaltioiden, maan
   • NUM: yhden, kolmen, kahden, viiden, neljän, miljoonan, kuuden, parin, kymmenen, kahdeksan
   • PRON: sen, tämän, hänen, jonka, niiden, meidän, heidän, minun, joiden, muiden
   • PROPN: euroopan, Turun, suomen, EU:n, Helsingin, Yhdysvaltain, Venäjän, Kiinan, Nokian, Espanjan
   • VERB-Part: olevan, koskevan, annetun, koskevien, olevien, tehdyn, tarkoitettujen, tapahtuvan, mainitun, käsittelevän
  • Ill
   • ADJ: uuteen, omaan, sellaiseen, uusiin, toiseen, vastaavaan, kolmanteen, oikeaan, omiin, sellaisiin
   • AUX-Inf: olemaan
   • AUX-Part: olemaan
   • NOUN: huomioon, aikaan, käyttöön, vuoteen, kotiin, suuntaan, loppuun, maahan, asiaan, joukkoon
   • NUM: miljoonaan, kahteen, viiteen, yhteen, kolmeen, neljään, 6:een, kahdeksaan, kuuteen, kymmeneen
   • PRON: siihen, tähän, johon, samaan, mihin, joihin, niihin, toiseen, muihin, näihin
   • PROPN: Suomeen, Helsinkiin, Turkuun, Roomaan, Arduinoon, Brysseliin, Eurooppaan, Japaniin, Kuivajärveen, Kuopioon
   • VERB-Inf: tekemään, katsomaan, käyttämään, etsimään, hoitamaan, istumaan, opiskelemaan, ottamaan, puhumaan, antamaan
   • VERB-Part: olevaan, koskevaan, koskeviin, liittyviin, säädettyyn, tuleviin, Luvattuun, esitettyihin, esittämiin, haluamaansa
  • Ine
   • ADJ: ensimmäisessä, parlamentaarisessa, virallisessa, omassa, toisessa, uudessa, pienessä, suuressa, tavanomaisessa, hyvässä
   • AUX-Inf: ollessa, ollessaan, olemassa, ollessani, olleessa, ollessamme
   • NOUN: yhteydessä, artiklassa, liitteessä, vaiheessa, kyseessä, maassa, tapauksessa, käytännössä, alussa, asetuksessa
   • NUM: yhdessä, kahdessa, 1:ssä, kolmessa, puolessa, kahdeksassa, 30:ssä, 37:ssä, 3:ssakin, kolmessatoista
   • PRON: jossa, tässä, siinä, joissa, missä, kaikissa, jossain, niissä, näissä, jossakin
   • PROPN: Suomessa, Helsingissä, Euroopassa, Brysselissä, Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Turussa, Irakissa, Kiinassa, Italiassa
   • SYM: SRT-8:ssa
   • VERB-Inf: olemassa, kuluessa, tarvittaessa, voittamassa, halutessaan, lähestyessä, tekemässä, alkaessa, miettiessään, saapuessaan
   • VERB-Part: olevassa, annetussa, käytettävissä, koskevissa, koskevassa, pidetyssä, järjestämässä, nähtävissä, olemassa, sijaitsevassa
  • Ins
   • ADJ: omin, paljain, selvin, suurin, tietyin, tärkein, vähin, Avoimin, Raskain, aistinvaraisin
   • AUX-Inf: ollen, aikoen
   • NOUN: tavoin, osin, käsin, välein, keinoin, mielin, silmin, voimin, turvin, lain
   • NUM: kaksin
   • PRON: monin, samoin, kaikin, molemmin, minkä, useammin
   • PROPN: Helmin
   • VERB-Inf: ottaen, lukien, johtuen, noudattaen, liittyen, käyttäen, pitäen, riippuen, katsoen, poiketen
   • VERB-Part: edellytetyin, soveltuvin, säädetyin
  • Nom
   • ADJ: hyvä, arvoisa, ensimmäinen, uusi, pieni, oma, suuri, suurin, tärkeä, paras
   • AUX-Part: ollut, olleet, voinut, oltava, ollu, pitänyt, oltu, joutunut, saattanut, voinu
   • NOUN: mies, komissio, artikla, N:o, osa, asia, EY, puhemies, professori, ihmiset
   • NUM: kaksi, kolme, yksi, viisi, neljä, pari, yhdeksän, kuusi, kymmenen, puoli
   • PRON: se, hän, joka, tämä, ne, jotka, kaikki, minä, he, mikä
   • PROPN: the, Mithridates, Pekka, New, of, Mårten, Suomi, Eurooppa, Kaijasilta, Simonides
   • VERB-Part: tehty, saanut, tullut, s., tehnyt, annettu, koskevat, oleva, olevat, antanut
  • Par
   • ADJ: hyvää, uutta, useita, tärkeää, uusia, mahdollista, omaa, ensimmäistä, seuraavaa, erilaisia
   • AUX-Part: olleita, ollutta
   • NOUN: prosenttia, vuotta, aikaa, euroa, kertaa, kesäkuuta, mieltä, jäsentä, tietoa, joulukuuta
   • NUM: miljoonaa, yhtä, tuhansia, kahta, miljardia, kymmeniä, kymmentä, satoja, kaksikymmentä, miljoonia
   • PRON: sitä, mitä, tätä, niitä, mitään, joita, jota, jotain, muita, minua
   • PROPN: Eurooppaa, suomea, SDP:tä, risperidonia, Mollaa, Yhdysvaltoja, Bysanttia, Hypatiaa, Jarzembowskia, Nokiaa
   • SYM: °C:ta
   • VERB-Part: liittyviä, olevia, koskevia, olevaa, kuluttua, koskevaa, tarkoitettua, tehtyä, liittyvää, säädettyä
  • Tra
   • ADJ: toiseksi, hyväksi, kolmanneksi, uudeksi, valmiiksi, neljänneksi, parhaaksi, tutuksi, ensimmäiseksi, ilmaiseksi
   • AUX-Inf: voidakseen, ollakseen, Ollaksesi, voidaksemme
   • NOUN: hetkeksi, osaksi, kohteeksi, varmistamiseksi, ajaksi, jäseneksi, avuksi, päätteeksi, ven., parantamiseksi
   • NUM: yhdeksi, kuudeksi, kolmeksi, kymmeneksi, pariksi, viideksitoista, yhdeksäksi
   • PRON: ainoaksi, täksi, jokaiseksi, miksi, moneksi, muutamaksi, samaksi, siksi, toiseksi, yhdeksi
   • PROPN: COO:ksi, Cunninghamiksi, Hopeeksi, Jaakoksi, Monteverdiksi, Pyroksi, Radioheadiksi, Runkuks, Stiletiks, Stilsuks
   • VERB-Inf: saadakseen, varmistaakseen, käsittääkseni, saadakseni, loppuakseen, päästäkseen, todetakseni, tullakseen, täyttääkseen, vakuuttaakseen
   • VERB-Part: käsiteltäväksi, alkavaksi, hyväksytyksi, kuultavaksi, käytettäväksi, luettavaksi, teurastettaviksi, vakuuttuneeksi, avatuksi, hylätyksi
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: parempi, parempaa, suurempi, pienempi, useamman, alhaisempi, nuorempi, pienempiä, vanhempi, helpompaa
   • ADV: paremmin, useammin, nopeammin, laajemmin, enemmän, pidemmälle, pidempään, huonommin, alempana, etäämmällä
   • VERB-Part: hyväksytympi
  • Pos
   • ADJ: hyvä, arvoisa, uusi, uuden, hyvää, oman, uutta, pieni, oma, tärkeää
   • AUX-Part: ollut, olevan, olleet, voinut, oltava, ollu, olleen, pitänyt, olevansa, oltu
   • NOUN: alaisena, hyvähän, rakkaille, tuntemattomille, tuttujen, tutuille
   • PRON: muita, muiden, muidenkin, muittenkin
   • PROPN: Yhtenäinen
   • VERB-Part: tehty, saanut, olevan, tullut, s., tehnyt, koskevan, annettu, koskevat, annetun
  • Sup
   • ADJ: suurin, paras, suurimmat, korkein, suurimman, parasta, vanhin, tärkein, useimmat, parhaan
   • ADV: helpoimmin, nopeimmin, yleisimmin, ahkerimmin, ilmeisimmin, keskeisimmin, taitavimmin, todennäköisimmin, vaikeimmin, vilkkaimmin
   • VERB-Part: menestynein, myydyin, saastuneimpia
 • Polarity
  • Neg
   • AUX-Fin: ei, en, eivät, emme, et, älä, eikä, eikö, eihän, enkä
   • VERB-Fin: eikä, ettei, ei, enkä, etten, etteivät, muttei, eivätkä, en, ellei
 • Verbal Features

 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: olisi, pitäisi, voisi, olisin, olisivat, voitaisiin, voisivat, voisin, olisiko, olisimme
   • VERB-Fin: haluaisin, tulisi, saisi, haluaisi, olisi, saisin, saisivat, tekisi, vaikuttaisi, kuuluisi
  • Imp
   • AUX-Fin: älä, älkää, ole, olkaa, älkäämme, älköön
   • VERB-Fin: lisää, ota, keitä, paista, leikkaa, lue, tee, Kypsennä, anna, pidä
  • Ind
   • AUX-Fin: on, oli, ovat, ole, voi, olivat, voidaan, olen, olin, voivat
   • VERB-Fin: tulee, saa, sai, tuli, on, sanoi, ottaa, sanoo, kertoo, kertoi
  • Pot
   • AUX-Fin: lienee, liene, lie, lienevät, Voinen, joutunee, lien, lieneekään, voinee
   • VERB-Fin: hypänne, kertone, luvanne, saanen, Palauttanet, Suonet, alkanevat, jatkunee, johtunee, käytäneen
 • Tense
  • Past
   • AUX-Fin: oli, olivat, olin, piti, saattoi, olikin, joutui, oliko, oltiin, taisi
   • VERB-Fin: sai, tuli, sanoi, kertoi, alkoi, voitti, teki, oli, nousi, jäi
  • Pres
   • AUX-Fin: on, ovat, ole, voi, voidaan, olen, onko, voivat, olemme, täytyy
   • VERB-Fin: tulee, saa, on, ottaa, sanoo, kertoo, kuuluu, tekee, toimii, haluaa
 • Voice
  • Act
   • AUX-Fin: on, ei, oli, ovat, olisi, voi, en, eivät, olivat, olen
   • AUX-Inf: olla, olemaan, pitää, ollessa, olemalla, ollen, ollessaan, voidakseen, joutua, olemassa
   • AUX-Part: ollut, olevan, olleet, voinut, ollu, olleen, pitänyt, olevansa, joutunut, saattanut
   • VERB-Fin: eikä, tulee, sai, tuli, ettei, on, sanoi, saa, ottaa, sanoo
   • VERB-Inf: tehdä, saada, ottaa, käyttää, antaa, mennä, olemassa, pitää, sanoa, olla
   • VERB-Part: saanut, olevan, tullut, s., tehnyt, koskevan, koskevat, oleva, olevat, antanut
  • Pass
   • AUX-Fin: voidaan, voida, voitaisiin, ollaan, oltiin, olla, aiotaan, saatetaan, voitiin, Aiotaanko
   • AUX-Part: ollut, oltava, oltu, voitu, voitava, jouduttu, saatettu
   • VERB-Fin: tehdään, sovelletaan, julkaistiin, käytetään, otetaan, annetaan, pidetään, tarvitaan, korvataan, vahvistetaan
   • VERB-Inf: tarvittaessa, laadittaessa, Kuumennettaessa, käytettäessä, määriteltäessä, päätettäessä, tehtäessä, valittaessa, Löydettäessä, Tiedusteltaessa
   • VERB-Part: tehty, annettu, annetun, verrattuna, saatu, muutettuna, julkaistu, tehdyn, kuluttua, tehtävä
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • PRON: se, sen, sitä, siitä, tämän, tämä, ne, tässä, niiden, siihen
  • Ind
   • PRON: kaikki, mitään, jotain, joku, muita, muiden, muut, muuta, kaiken, kukaan
  • Int
   • PRON: mitä, mikä, kuka, mistä, missä, mihin, minkä, mitkä, millä, mitähän
  • Prs
   • PRON: hän, hänen, minä, he, meidän, mä, me, heidän, minun, minua
  • Rcp
   • PRON: toinen, toisen, toiselle, toiseen, toisella, toisiinsa, toisten, toiset, toisiaan, toisessa
  • Rel
   • PRON: joka, jotka, jonka, jossa, mitä, joita, jota, joiden, mikä, joissa
 • NumType
  • Card
   • NUM: 1, 2, 2009, 3, 5, 4, kaksi, 10, 2006, 6
  • Ord
   • ADJ: 1., 2., 3., II, ensimmäinen, I, ensimmäisen, 7., 4., toisen
 • Reflex
  • Yes
   • PRON: itsensä, itse, itselleen, itseään, itseni, itseäni, itselleni, itsestään, itseensä, itseltään
 • Person
  • 0
   • AUX-Fin: on, voi, pitäisi, pitää, olisi, oli, voisi, täytyy, piti, onkin
   • VERB-Fin: on, saa, tulee, ei, tuli, tuntuu, sai, kannattaa, oli, tulisi
  • 1
   • AUX-Fin: en, olen, olin, olemme, emme, olisin, voimme, voin, enkä, voisin
   • PRON: minä, meidän, mä, me, minun, minua, meillä, minulla, minut, minulle
   • VERB-Fin: haluaisin, haluan, sain, enkä, huomasin, etten, toivon, ajattelin, näin, ostin
  • 2
   • AUX-Fin: et, olet, älä, voit, olisit, voitte, älkää, ole, olette, ette
   • PRON: sinä, sä, sinun, teitä, te, sinua, sinulle, teille, sinulla, sinut
   • VERB-Fin: lisää, ota, et, haluat, keitä, paista, saat, leikkaa, lue, tee
  • 3
   • AUX-Fin: on, ei, oli, ovat, olisi, voi, eivät, olivat, voivat, onko
   • PRON: hän, hänen, he, heidän, hänet, häntä, hänelle, hänellä, hänestä, heitä
   • VERB-Fin: eikä, sai, tulee, ettei, tuli, sanoi, ottaa, on, kertoo, sanoo
 • Number[psor]
  • Plur
   • ADJ: parhaamme, tosissamme, vakavissamme
   • ADP: kanssa, viereemme, vierellänne
   • ADV: edessämme, keskuudessamme, kanssanne, eteemme, kanssamme, mielellämme, mukaamme, mukanamme, varuillamme, yläpuolellamme
   • AUX-Inf: ollessamme, voidaksemme
   • AUX-Part: olevanne
   • NOUN: joukkueemme, mielestämme, elämässämme, lapsemme, elämämme, elämästämme, esittelijäämme, kansalaisillemme, kodistamme, kulttuurissamme
   • PRON: itsellemme, itseämme, toisiamme, itsemme, itseemme, itsestämme, kaikkemme, toisianne, toisistanne, toistemme
   • PROPN: Eurooppamme
   • VERB-Inf: antaaksemme, edistääksemme, estääksemme, huomaamattamme, kieriessämme, kuvatessamme, käsittääksemme, lisätäksemme, lähtiessämme, löytääksemme
   • VERB-Part: esittämistämme, laatimamme, Jätettyämme, Otettuamme, Saamiemme, asuttamastamme, haluamamme, huomaavinamme, keskusteltuamme, kuunneltuamme
  • Sing
   • ADJ: kaltaiseni, ikäiseni, omiasi, Minunlaiseni, omani, omiani, omieni, omistani, parhaani
   • ADP: puolestani, kanssas, kanssasi, luokses, taakse, takiani, vierelleni
   • ADV: mukanani, pahoillani, onnekseni, ympärilleni, edessäni, sisälläni, vieressäsi, Kanssasi, Vastaani, Ylleni
   • AUX-Inf: ollessani, Ollaksesi
   • AUX-Part: olevani, olevinani, voivani, voivasi
   • NOUN: mielestäni, silmäni, käteni, mieheni, ystäväni, pääni, elämäni, lapseni, puolisoni, kollegani
   • PRON: itseni, itseäni, itselleni, itsesi, itsestäni, Itselläni, itseltäni, itseltänikin, itsenikin, itsestäsi
   • PROPN: Fantani, Lassesi, Saintillani, iPodistasi
   • VERB-Inf: käsittääkseni, saadakseni, Lähtiessäni, halutessasi, todetakseni, Kertoessani, Nähdäkseni, Painaessani, Puhuessani, Selatessani
   • VERB-Part: päästyäni, haluamallasi, ostamaani, saamani, saavani, tekeväni, tuntemani, Kerrottuani, Kuljettuani, asustavani
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: ns., nk., ookoo, ev.-lut.
   • ADV: mm., esim., jne, n., oik., ns., esim, jne., ym
   • INTJ: Huom
   • NOUN: N:o, EY, a, eaa., b, ETY, kpl, oy, cm, g
   • NUM: milj., u18
   • PROPN: EU:n, EKP:n, A., YK:n, EKP, SDP:n, MTV3, EU, EU:, SDP
   • VERB-Fin: huom
   • VERB-Part: s., Em., k.
 • AdpType
  • Post
   • ADP: mukaan, kanssa, jälkeen, vuoksi, lisäksi, kautta, vastaan, puolesta, sijaan, sitten
  • Prep
   • ADP: ennen, ilman, kohti, ympäri, pitkin, keskellä, kesken, paitsi, mukana, ottamatta
 • Clitic
  • Han
   • ADJ: mukavahan, näköistähän
   • ADV: kyllähän, niinhän, ainahan, johan, silloinhan, Hyvinhän, Miksihän, Samallahan, Yleensähän, sinnehän
   • AUX-Fin: eihän, onhan, olihan, pitihän, ovathan, pitäähän, täytyyhän, Eiväthän, Enhän, Ethän
   • NOUN: Pakkohan, työllähän, Kyseessähän, Käytännössähän, Ongelmahan, Pojallehan, helpotushan, herkkuahan, herkkuhan, hinnathan
   • PRON: sehän, mitähän, Mehän, minähän, sitähän, Hehän, Kaikkihan, Mikähän, Minkähän, Senhän
   • PROPN: Jupiterhan
   • VERB-Fin: tiedäthän, tiedättehän, Antakaahan, Esitimmehän, Kuulkaahan, Menehän, Menkäähän, Muistathan, Otathan, Pitäkäähän
  • Han,Kin
   • PRON: nekinhän
  • Han,Ko
   • ADV: kuinkakohan, miksiköhän, noinkohan
   • AUX-Fin: Eiköhän
   • PRON: Kukakohan
   • VERB-Fin: Olisikohan, Tietävätköhän, Tietääköhän, Uskaltaisikohan
  • Han,Pa
   • AUX-Fin: Eipähän
   • VERB-Fin: ajattelevatpahan
  • Ka
   • AUX-Fin: eikä, enkä, Eivätkä
   • VERB-Fin: eikä, enkä, eivätkä, emmekä, etkä, äläkä
  • Kaan
   • ADJ: edellisestäkään, nykyisissäkään, parempaakaan, parempiakaan, pienelläkään, pienintäkään, ruskeakaan, seuraavallakaan, suurtakaan, valmiskaan
   • ADP: lähelläkään, jälkeenkään, lähellekään
   • ADV: juurikaan, kovinkaan, todellakaan, vieläkään, kylläkään, myöskään, varmaankaan, muutenkaan, niinkään, siltikään
   • AUX-Fin: olekaan, olikaan, olisikaan, onkaan, voisikaan, lieneekään, olekkaan, olenkaan, ovatkaan, pidäkään
   • AUX-Part: ollutkaan
   • NOUN: epäilystäkään, hetkeksikään, kertaakaan, Internet-myyntikään, Kilpailijoillekaan, Päivääkään, aavistustakaan, aikaakaan, alentamiseenkaan, askeleenkaan
   • NUM: yhtäkään, yhdeltäkään
   • PRON: muutakaan, muukaan, sekään, senkään, minäkään, tänäkään, Monetkaan, ainoatakaan, muustakaan, mäkään
   • PROPN: Paavokaa, Suomenkaan, Teltsustakaan
   • VERB-Fin: Emmäkään, hakeudukaan, haluaisikaan, haluakaan, huomaatkaan, huomasikaan, kartukaan, keksitäkään, kuolekaan, kävikään
   • VERB-Inf: puhumattakaan, estääkään, huomatakaan, juodakaan, jäkättääkään, laittamassakaan, puhuakaan, saamaankaan, sanookaan, säikähtääkkä
   • VERB-Part: tullutkaan, ostanutkaan, ilmestynytkään, kokeneetkaan, liiennytkään, lukenutkaan, löytänytkään, nähnytkään, ollutkaan, osallistunutkaan
  • Kin
   • ADJ: entistäkin, viimeisetkin, Nerokkainkin, Normaalimmankin, Pelottavakin, Pienenkin, Seuraavallakin, Tällaistakin, aikaisempaakin, alakohtaisiakin
   • ADP: jälkeenkin, päällekin, ulkopuolellakin
   • ADV: ensinnäkin, muutenkin, itsekin, todellakin, ennenkin, hyvinkin, vieläkin, joskin, nytkin, sielläkin
   • AUX-Fin: onkin, olikin, olisikin, ovatkin, olenkin, Taidatkin, olekin, olivatkin, pitikin, jouduinkin
   • AUX-Inf: pitääkin
   • NOUN: jatkossakin, roskiksetki, tekstikin, vuosienkin, -nauhakin, 1970-luvullakin, Ajatuskin, CD-soitinkin, Jussikin, Juustokin
   • NUM: yksikin, 3:ssakin, Yhdeksänkin, kymmenenkin, tuhanteenkin, yhtenäkin
   • PRON: muitakin, minäkin, sekin, sitäkin, muidenkin, muukin, muutakin, muutkin, senkin, tämäkin
   • PROPN: Aasiassakin, Jalmarillakin, Balillakin, Helsingissäkin, Jaakollakin, Jankin, Justuskin, Karriki, Klubillekin, Kopareidenkin
   • SCONJ: vaikkakin, joskin
   • VERB-Fin: tuleekin, haluaisinkin, jäikin, kuuluukin, menikin, menivätkin, tehtiinkin, teinkin, tekikin, Ihmettelenkin
   • VERB-Inf: ajaakin, ajatellakin, kirotakin, lukeakin, nauraakin, ottaenkin, vaivautuakin
   • VERB-Part: tehnytkin, ajatellutkin, halunnutkin, onnistunutkin, osallistuneillekin, tullutkin
  • Ko
   • ADJ: Vanhako, paperisenko
   • ADV: paljonko, Näinkö, kauanko, Vieläkö, paljon, oikeastiko
   • AUX-Fin: onko, eikö, oliko, olisiko, pitäisikö, olenko, voiko, oletko, voitko, Ovatko
   • CCONJ: vaiko
   • NOUN: Taruako, pulujako, talkkunapäätäkö
   • PRON: montako, sinäkö, Monesko, Tässäkö
   • PROPN: Porvoostako
   • SCONJ: Ettäkö, josko
   • VERB-Fin: onko, eikö, pystyykö, saadaanko, Muistatko, Osaako, Tuleeko, haluaisitko, haluanko, haluisit
   • VERB-Inf: kannattaako, tunteako
  • Ko,S
   • ADV: Paljonks
   • AUX-Fin: Olikos, Voiskos, eiks, eikös, onkos, onks
   • VERB-Fin: onks
  • Pa
   • ADJ: korkeallepa
   • ADV: vaikkapa, Entäpä, Niinpä, Siinäpä, Siispä, Tuskinpa, melkeinpä, siksipä
   • AUX-Fin: olipa, eipä, onpa, Olisipa, Voisinpa, enpä, oletpa, olivatpa, taisipa
   • AUX-Inf: saattaapa
   • PRON: kukapa, Miltäpä, Sepä, Siinäpä, Sinäpä, mikäpä, minäpä
   • VERB-Fin: Kysyipä, Kävivätpä, Lukekaapa, Luulenpa, Muistappas, Onpa, Osaanpa, Pelkäänpä, Pääsisimmepä, Selviänpä
  • Pa,S
   • ADV: kylläpäs
   • AUX-Fin: Ollaas, onpas
   • VERB-Fin: Arvaappas, Eipäs, Käydäänpäs, Onpas, alapas, kuulkaapas, näyttääpäs, olipas
  • S
   • ADV: kuinkas
   • PRON: Kukas, Milläs, Mitäs, mikäs, siitäs
   • VERB-Fin: kokeilkaas, Syös, kuules, pistäs
 • Connegative
  • Yes
   • AUX-Fin: ole, voi, olisi, voida, tarvitse, voisi, oo, olekaan, pitäisi, tarvitsisi
   • VERB-Fin: saa, tiedä, ole, osaa, tule, halua, pidä, pysty, ymmärrä, kuulu
 • Derivation
  • Inen
   • ADJ: ensimmäinen, ensimmäisen, toisen, toinen, ensimmäistä, kyseisen, kansainvälisen, erityisen, entinen, entistä
   • NOUN: Vihreähaalaristen
  • Inen,Vs
   • NOUN: tulevaisuudessa, ominaisuuksia, kokonaisuudessaan, ominaisuudet, tilaisuudessa, tilaisuuden, tilaisuus, tulevaisuuden, julkisuuteen, suvaitsevaisuuden
  • Ja
   • ADJ: aiemmilta
   • NOUN: puheenjohtaja, opiskelijoiden, johtaja, toimitusjohtaja, tutkijat, puheenjohtajana, matkustajien, harjoittajan, harjoittajien, isännöitsijä
  • Ja,Tar
   • NOUN: kuulantyöntäjätär, rakastajatar, tanssijatar
  • Lainen
   • ADJ: suomalainen, sellainen, suomalaisen, erilaisia, sellaista, tällainen, sellaisena, sellaisen, sellaisten, yhdysvaltalainen
   • NOUN: kansalaisten, suomalaiset, suomalaisten, kansalaiset, suomalaisista, kansalaisen, lukiolaiset, kansalaisille, ammattilaisten, kansalaisia
   • PROPN: Karjalainen, Pohjalaiseen, Urpilainen
  • Lainen,Vs
   • NOUN: Oikeistolaisuuteen, alaisuuteen, erilaisuuden, francolaisuus, kansalaisuuden, kansalaisuudet, kansalaisuus, laaja-alaisuutta, siirtolaisuuden, tolstoilaisuudesta
  • Llinen
   • ADJ: mahdollista, kansalliset, kansallisten, alueellisen, kansallisia, suhteellisen, kansallisen, mahdollisia, virallisessa, kansallinen
   • NOUN: pahvilaatikollista, paikallisia
  • Llinen,Vs
   • NOUN: mahdollisuus, mahdollisuuden, mahdollisuutta, mahdollisuuksia, mahdollisuudet, todellisuudessa, todellisuus, turvallisuuden, teollisuuden, mahdollisuuksien
  • Minen
   • ADJ: keraamiselle
   • NOUN: muuttamisesta, soveltamista, tekemistä, liittymistä, soveltamisesta, kotouttamiseen, varmistamiseksi, perustamisen, soveltaminen, saaminen
  • Sti
   • ADV: erityisesti, mukaisesti, varmasti, nopeasti, helposti, selvästi, oikeasti, seuraavasti, huomattavasti, tietysti
  • Tar
   • NOUN: kuningatar, kaunotar, kuningattaren, herttuatar, kaunotarta, kaunottaria, kuningatarta, kuningattarien, paronitar, vapaaherratar
  • Ton
   • ADJ: välttämätöntä, mahdotonta, tavattoman, uskomatonta, vaivatonta, ehdottomaan, erottamaton, laittoman, maksuton, riippumaton
   • NOUN: p​i​t​k​ä​a​i​k​a​i​s​t​y​ö​t​t​ö​m​i​e​n, syyttömiä, tuntemattomille, työttömien, työttömät
   • VERB-Part: asettelematonta, palamaton
  • Ton,Vs
   • NOUN: onnettomuus, onnettomuuden, koskemattomuutensa, lento-onnettomuus, onnettomuudessa, onnettomuudesta, onnettomuuksien, riippumattomuus, Levottomuudet, Levottomuuksien
  • Ttain
   • ADV: erittäin, nimittäin, vuosittain, osittain, päivittäin, hiljattain, äskettäin, ajoittain, asteittain, kuukausittain
  • U
   • NOUN: avulla, alussa, loppuun, keskustelua, alusta, apua, lopussa, kasvu, kasvua, lopulla
  • Vs
   • NOUN: yhteydessä, oikeus, oikeuden, osuus, yhteyttä, ihmisoikeuksien, terveyttä, ihmisoikeuksia, liikkuvuuden, oikeutta
 • Foreign
  • Yes
   • X: metal, common, death, a, and, be, fun, it, pic, DIY
 • InfForm
  • 1
   • AUX-Inf: olla, pitää, voidakseen, joutua, ollakseen, Ollaksesi, mahtaa, pitääkin, saattaapa, täytyä
   • VERB-Inf: tehdä, saada, ottaa, käyttää, antaa, mennä, pitää, sanoa, olla, tulla
  • 2
   • AUX-Inf: ollessa, ollen, ollessaan, ollessani, aikoen, olleessa, ollessamme
   • VERB-Inf: kuluessa, tarvittaessa, ottaen, lukien, johtuen, noudattaen, liittyen, käyttäen, pitäen, riippuen
  • 3
   • AUX-Inf: olemaan, olemalla, olemassa, olemasta, olematta
   • VERB-Inf: olemassa, tekemään, katsomaan, käyttämään, etsimään, hoitamaan, istumaan, opiskelemaan, ottamaan, puhumaan
 • PartForm
  • Agt
   • AUX-Part: olemaan
   • VERB-Part: johtama, edellyttämät, esittämä, tekemä, järjestämän, järjestämässä, olemassa, aiheuttamasta, antama, antamaa
  • Neg
   • VERB-Part: asettelematonta, hallitsemattomissa, kunnioittamattomasta, mainitsemattoman, maksamattomia, palamaton, pesimättömiä, tavoittamattomissa, ulottumattomissa
  • Past
   • AUX-Part: ollut, olleet, voinut, ollu, olleen, pitänyt, oltu, joutunut, saattanut, voinu
   • VERB-Part: tehty, saanut, tullut, s., tehnyt, annettu, annetun, antanut, verrattuna, saatu
  • Pres
   • AUX-Part: olevan, oltava, olevansa, olevani, voitava, voivan, voivansa, aikovansa, olevaan, olevalla
   • VERB-Part: olevan, koskevan, koskevat, oleva, olevat, vastaava, koskevien, olevien, liittyviä, olevia
 • Person[psor]
  • 1
   • ADJ: kaltaiseni, ikäiseni, Minunlaiseni, omani, omiani, omieni, omistani, parhaamme, parhaani, tosissamme
   • ADP: puolestani, kanssa, taakse, takiani, viereemme, vierelleni
   • ADV: mukanani, pahoillani, edessämme, keskuudessamme, onnekseni, ympärilleni, edessäni, sisälläni, Vastaani, Ylleni
   • AUX-Inf: ollessani, ollessamme, voidaksemme
   • AUX-Part: olevani, olevinani, voivani
   • NOUN: mielestäni, silmäni, joukkueemme, käteni, mieheni, mielestämme, ystäväni, pääni, elämäni, lapseni
   • PRON: itseni, itseäni, itselleni, itsellemme, itseämme, toisiamme, itsemme, itsestäni, Itselläni, itseemme
   • PROPN: Eurooppamme, Fantani, Saintillani
   • VERB-Inf: käsittääkseni, saadakseni, Lähtiessäni, todetakseni, Kertoessani, Nähdäkseni, Painaessani, Puhuessani, Selatessani, Tavatessani
   • VERB-Part: päästyäni, esittämistämme, laatimamme, ostamaani, saamani, saavani, tekeväni, tuntemani, Jätettyämme, Kerrottuani
  • 2
   • ADJ: omiasi
   • ADP: kanssas, kanssasi, luokses, vierellänne
   • ADV: kanssanne, vieressäsi, Kanssasi, tosissasi, vierestäsi, yllesi, ympärillesi
   • AUX-Inf: Ollaksesi
   • AUX-Part: olevanne, voivasi
   • NOUN: sydämesi, autosi, isäsi, mielestänne, rahasi, Hihasi, Kulutustottumuksesi, Kuvatekstinne, Patjasi, Reitesi
   • PRON: itsesi, itsestäsi, itseäsi, toisianne, toisistanne, toistenne
   • PROPN: Lassesi, iPodistasi
   • VERB-Inf: halutessasi, kadotaksesi, kysyessäsi, saadaksesi, suorittaessasi, tarkistaaksesi
   • VERB-Part: haluamallasi, etsiväsi, kuvaamallasi, käsiteltäväksenne, lainaamasi, mainitsemanne, olevasi, paloittelemasi, saamienne, tuntevasi
  • 3
   • ADJ: sellaisenaan, omakseen, alimmillaan, omansa, alimmilleen, edustavimmillaan, enimmillään, entisensä, ihanimmillaan, mieleisensä
   • ADP: mukaansa, kanssaan, viereensä, mukanaan, luokseen, tilalleen, ympärilleen, edessään, eteensä, hallussaan
   • ADV: mukanaan, ympärilleen, alleen, hallussaan, mukaansa, taakseen, edessään, puoleensa, yllään, yltään
   • AUX-Inf: ollessaan, voidakseen, ollakseen
   • AUX-Part: olevansa, voivansa, aikovansa, olevinaan
   • NOUN: silmänsä, alkunsa, isänsä, uransa, elämänsä, kokonaisuudessaan, maansa, mielestään, aikanaan, nimeltään
   • PRON: itsensä, itselleen, itseään, toisiaan, toisiinsa, toistensa, toisistaan, itsestään, toisensa, itseensä
   • PROPN: Citroeninsa, Jumalaansa, bajamajoineen
   • VERB-Inf: saadakseen, halutessaan, miettiessään, saapuessaan, varmistaakseen, hoitaessaan, kuullessaan, sopiessaan, avatessaan, esitellessään
   • VERB-Part: saatuaan, kuultuaan, päästyään, haluamansa, nähneensä, saamansa, Valmistuttuaan, antamassaan, haluamaansa, haluavansa
 • Style
  • Arch
   • ADJ: Wanhan
   • NOUN: pääskysein
   • VERB-Inf: tuta
  • Coll
   • ADJ: sellanen, oikee, ekasta, sellasia, sellasii, sellasta, semmosia, Mimmonen, Punanen, Törkeet
   • ADP: kans, kaa, kanssas, jälkee, kanssa, luokses, luom, taakse
   • ADV: sit, ni, just, niinku, nii, sitte, sillon, ku, siks, paljo
   • AUX-Fin: on, ei, oli, oo, oon, olis, vois, ois, oisin, ollaan
   • AUX-Part: ollu, voinu, oltu, ollut, olluj, pitäny, voitu
   • CCONJ: mut, ku, niinku
   • INTJ: tota, Kamooon, vittuu
   • NOUN: ajas, alakerras, daideilijaa, kauppaa, kelloo, nurtsi, roskiksetki, stevarin, tilan, veres
   • NUM: yks, kaks, kahteenkyt, kakssattoo, kolmee, viis
   • PRON: mä, mun, sä, tää, mua, mulla, sun, mulle, jotku, musta
   • PROPN: Ailii, Eve, Hiakal, Improssa, Karriki, Mollaa, Paavokaa, Runkuks, Stiletiks, Stilsuks
   • SCONJ: et, ku, ett, nii, kun, niinku, vaikk, Mut, Vaik, enneku
   • VERB-Fin: emmä, sano, tajuu, tuu, alko, eikä, nähtiin, alkoi, lähdettiin, mee
   • VERB-Inf: lukee, riehuu, sanoo, alottaa, ettii, haiseen, hakkaa, hakkaan, hengaan, hoitaa
   • VERB-Part: saanu, tienny, halunnu, kerenny, löytyny, ollu, pyrkiny, päässy, aidannu, alkanu
 • Typo
  • Yes
   • ADJ: ei, musta, Kolmanenta, Suositeltaava, Uusseelantilaisen, asiaankuluvaa, brasílialaisessa, englantilaisella, erilaista, erillaisia
   • ADP: kesken., sekaan.
   • ADV: Tällöinen, Vai, Yht’, eihan, ellä, enmmän, ensi, imi, kiinnit, kokonaan.
   • AUX-Fin: ai, eivat, eivät, lie, olisi, ovat, voisivat
   • AUX-Inf: olleessa
   • AUX-Part: olevaan, olut
   • CCONJ: jokö, van
   • INTJ: joo.
   • NOUN: version, 1dl, 200mm, MUUTTOLIIKEIDEN, lypsy-ja, n.1, -näppäimesta, -sossupummit, 1​1​.​k​r​e​n​a​t​ö​ö​r​i​r​y​k​m​e​n​t​i​n, 1kpl
   • NUM: kahden, miljoona
   • PRON: minun, sen, Hedän, Kumpikin, Saman, Tosilla, Tämä, erääseen, johon, jonka
   • PROPN: Pekkka, -Maks, Begia, Carnegiein, EMN, Guinnesiin, Guinnesin, Hohenstaufen, Isoa-Britanniaan, Japani
   • PUNCT: ..
   • VERB-Fin: vaikkeivat, Lisä, Leikkkaa, Tidän, ajautuu, asun, eroittui, halun, häiritsevän, irroittaa
   • VERB-Inf: arvoimaan, epälläkseni, irroittautumaan, kaahamaan, kulkeman, kuumenemaaan, kuunnellessa, laittamalle, läsnäollessa, nousteessa
   • VERB-Part: Itsetehdyt, Paistetu, Viimeksimainittu, ajatunut, hallinoiman, hallisemalle, haluamallasi, herättäva, hyökkäävään, järjestämään
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview