home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Czech FicTree

Language: Czech (code: cs)
Family: Indo-European, Slavic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v2.1 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Tomáš Jelínek.

Repository: UD_Czech-FicTree
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-NC-SA 4.0

Genre: fiction

Questions, comments? General annotation questions (either Czech-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [tomas • jelinek (æt) ff • cuni • cz, zeman (æt) ufal • mff • cuni • cz]. Development of the treebank happens outside the UD repository. If there are bugs, either the original data source or the conversion procedure must be fixed. Do not submit pull requests against the UD repository.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

FicTree is a treebank of Czech fiction, automatically converted into the UD format. The treebank was built at Charles University in Prague.

The treebank consists of 12,760 sentences (166,432 tokens). The texts come from eight literary works published in the Czech Republic between 1991 and 2007. The text data was manually annotated according to the Prague Dependency Treebank guidelines, then converted into the UD format. To comply with agreements concluded with the copyright holders, the texts are shuffled into random chunks of maximum 100 words. The treebank is licensed under the terms of [CC BY-NC-SA 3.0] (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

Acknowledgments

We wish to thank the participants in the annotation effort, including Milena Hnátková, Tomáš Jelínek, Ivana Klímová, Alena Kropíková, Hana Skoumalová and Olga Zitová; as well as Dan Zeman for the data conversion.

References

Statistics of UD Czech FicTree

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPARTPRONPROPNPUNCTSCONJVERBX

Features

AbbrAdpTypeAnimacyAspectCaseConjTypeDegreeGenderGender[psor]HyphMoodNumberNumber[psor]NumFormNumTypeNumValuePersonPolarityPossPrepCasePronTypeReflexStyleTenseVariantVerbFormVoice

Relations

acladvcladvmodadvmod:emphamodapposauxaux:passcaseccccompcompoundconjcopcsubjcsubj:passdepdetdet:numgovdet:nummoddiscourseexpl:passexpl:pvfixedflatiobjmarknmodnsubjnsubj:passnummodnummod:govobjoblobl:agentobl:argorphanparataxispunctrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • ADJ: celou, poslední, první, ráda, celá, další, malá, hlavní, velké, malou
   • ADJ-Part: oblečena, uspořádány, hořící, klečící, povznášející, rozhodující, sedící, stojící, tající, truchlící
   • AUX-Conv: jsouc
   • AUX-Part: byla, byly, nebyla, bývala
   • DET: která, jeho, té, které, tu, ta, své, svou, kterou, její
   • NOUN: chvíli, oči, dívka, ruce, dveře, paní, děti, Kůra, práce, žena
   • NUM: dvě, jedna, jednu, jedné, tři, obě, jednou, dvou, čtyři, obou
   • PRON: ji, jí, ní, ona, je, ni, nich, níž, ně, jich
   • PROPN: Valentýna, Alžběta, Veronika, Alice, Praze, Prahy, Čáslavi, Janičku, Magda, Máša
   • VERB-Conv: hledajíc, Nechtíc, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc, lechtajíc, nedbajíc, nespouštějíc, netroufajíc, nevšímajíc
   • VERB-Part: měla, řekla, byla, chtěla, mohla, vzala, přišla, začala, dala, neměla
  • Masc
   • ADJ: celý, rád, další, první, malý, druhý, starý, jediný, ostatní, mladý
   • ADJ-Part: přesvědčen, obklopen, poslán, pozván, dopřán, hledajících, milován, milujících, nastávající, natočen
   • AUX-Part: byl, byli, nebyl, byly, býval, nebyly, nebyli, bývali
   • DET: který, ten, jeho, sám, každý, můj, svého, všichni, kteří, svůj
   • NOUN: život, den, člověk, plod, profesor, mistr, čas, muž, lidé, mladík
   • NUM: jeden, dva, jednoho, oba, tři, čtyři, jedním, dvěma, tisíc, dvou
   • PRON: ho, mu, kdo, je, on, nikdo, něj, někdo, ním, jim
   • PROPN: Láďa, Leoš, Eduard, Havel, Flajšman, Havlena, Filip, Honza, K, Němci
   • VERB-Conv: chtěje, netuše, Divě, Jda, Opíraje, doufajíce, drže, dívaje, klouzaje, kroutě
   • VERB-Part: řekl, měl, mohl, chtěl, byl, viděl, začal, přišel, vzal, zeptal
  • Neut
   • ADJ: jiného, jasné, možné, jiná, malé, celé, první, druhé, lepší, těžké
   • ADJ-Part: řečeno, napsáno, zakázáno, ztraceno, Rozhodující, blížícího, bušícím, dovoleno, míněno, namířeno
   • AUX-Part: bylo, nebylo, byla, bývalo, nebyla, nebývalo, šlo
   • DET: to, všechno, tom, tím, toho, tomu, tohle, které, jeho, své
   • NOUN: dítě, let, slova, září, místo, tělo, srdce, okna, štěstí, léta
   • NUM: jedno, dvě, jednom, tři, jednoho, obě, jedním, půl, čtyř, čtyři
   • PRON: je, ho, všecko, ně, něj, něm, co, jež, mu, ono
   • PROPN: Československu, Německa, zoo, Československa, C, Japonska, Německu, Ruska, Angeles, Gobi
   • VERB-Conv: říkajíc
   • VERB-Part: bylo, stalo, zdálo, napadlo, nebylo, mělo, začalo, šlo, mohlo, podařilo
 • Animacy
  • Anim
   • ADJ: rád, mladý, ostatní, starý, malý, rádi, bohatý, druhý, první, další
   • ADJ-Part: přesvědčen, obklopen, pozván, hledajících, milován, milujících, nastávající, nucen, oblečen, obtížen
   • AUX-Part: byl, byli, nebyl, býval, nebyli, bývali
   • DET: který, sám, ten, všichni, kteří, můj, svého, každý, ti, toho
   • NOUN: člověk, profesor, mistr, muž, lidé, mladík, otec, primář, lidí, pán
   • NUM: jeden, dva, oba, jednoho, čtyři, tři, dvěma, jedním, jednomu, tří
   • PRON: mu, ho, kdo, on, nikdo, někdo, jim, ním, něj, je
   • PROPN: Láďa, Leoš, Eduard, Havel, Flajšman, Havlena, Filip, Honza, K, Němci
   • VERB-Conv: chtěje, netuše, Jda, Opíraje, doufajíce, drže, dívaje, kroutě, nadýmaje, nedbaje
   • VERB-Part: řekl, měl, chtěl, mohl, viděl, byl, vzal, zeptal, měli, přišel
  • Inan
   • ADJ: celý, další, první, druhý, malý, jediný, nový, plný, dobrý, velký
   • ADJ-Part: dopřán, natočen, následující, následujícím, ochmýřeny, poslán, prosvítající, rostoucím, táhnoucím, uspořádány
   • AUX-Part: byl, byly, nebyl, nebyly, býval
   • DET: ten, který, jeho, svůj, které, každý, tom, svého, nějaký, její
   • NOUN: život, den, plod, čas, života, životě, dne, pohled, domu, dům
   • NUM: dva, jeden, jednoho, tři, čtyři, tisíc, dvou, jedním, dvěma, jednom
   • PRON: co, ho, je, čím, něm, něj, čem, nich, ním, jich
   • PROPN: Poděbradech, Poděbrad, Amadeus, Kolína, Kolíně, Mánes, Neurol, Náchoda, Náchodě, Sudety
   • VERB-Conv: klouzaje
   • VERB-Part: byl, stál, nebyl, mohl, měl, ozval, začal, zdál, byly, ujel
 • Number
  • Dual
   • ADJ: holýma, Moravskýma, velkýma, otevřenýma, složenýma, černýma, andělskýma, bystrýma, dětskýma, inteligentníma
   • DET: svýma, jejich, jeho, mýma
   • NOUN: očima, nohama, rukama, nožičkama, ručičkama, ušima
   • NUM: oběma
  • Plur
   • ADJ: další, ostatní, celé, jiná, rádi, jiné, malé, velké, bílé, staré
   • ADJ-Part: uspořádány, hledajících, milujících, ochmýřeny, odpovídající, prosvítající, třesoucí, ubíhající, umístěny, visících
   • AUX-Fin: jsme, jsou, jste, byste, bychom, budou, nejsou, budeme, budete, bývají
   • AUX-Part: byly, byli, byla, nebyly, nebyli, bývali, nebyla
   • DET: které, jeho, ty, všichni, všechny, kteří, těch, svých, své, všech
   • NOUN: oči, let, dveře, děti, lidé, slova, ruce, lidí, dveří, vlasy
   • NUM: dva, dvě, tři, oba, čtyři, dvou, obě, dvěma, pár, pěti
   • PRON: je, nás, nám, nich, jim, vás, vám, vy, my, nimi
   • PROPN: Němci, Poděbradech, Poděbrad, vánoce, Sudety, USA, Čechách, Američani, Čech, Čechy
   • VERB-Conv: doufajíce, očekávajíce, provádějíce, ubezpečujíce
   • VERB-Fin: mají, jsou, víte, máte, máme, nevíte, chcete, musíme, můžeme, můžete
   • VERB-Part: měli, byli, mohli, byly, chtěli, šli, museli, neměli, seděli, začali
  • Sing
   • ADJ: celý, první, rád, jiného, poslední, další, celou, malý, druhý, hlavní
   • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, rozhodující, napsáno, nastávající, následující, obklopen, poslán, povznášející
   • AUX-Conv: jsouc
   • AUX-Fin: jsem, je, bych, bude, jsi, není, bys, budu, budeš, nebude
   • AUX-Part: byl, byla, bylo, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala, bývalo, nebývalo
   • DET: to, jeho, který, ten, tom, všechno, která, toho, tím, té
   • NOUN: chvíli, život, dítě, den, člověk, plod, dívka, profesor, mistr, paní
   • NUM: jeden, pár, jednoho, jedna, jednu, jedné, deset, jedno, dvacet, jedním
   • PRON: mi, mě, ho, já, mu, ji, jí, ní, ti, mně
   • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
   • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
   • VERB-Fin: je, má, mám, může, nevím, není, musí, musím, vím, nemám
   • VERB-Part: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
 • Case
  • Acc
   • ADJ: celý, další, celou, první, celé, vlastní, malou, poslední, druhý, malé
   • ADJ-Part: následující, ubíhající, blížící, chladnoucí, chybějící, cvrčící, doplňující, hovořící, kralující, kroutící
   • ADP: na, za, o, pro, v, přes, po, před, pod, ve
   • DET: to, tu, všechno, kterou, které, své, ten, svou, jeho, svůj
   • NOUN: chvíli, den, oči, život, hlavu, ruku, čas, dveře, dítě, ruce
   • NUM: pár, dva, tři, dvě, jednu, jeden, deset, čtyři, třicet, jednoho
   • PRON: se, mě, ho, co, ji, je, nic, něco, nás, tě
   • PROPN: Janičku, Alžbětu, Valentýnu, Láďu, Havla, Oscara, Veroniku, Flajšmana, Filipa, Ajaxe
  • Dat
   • ADJ: druhému, ostatním, Máchovu, jinému, neznámému, vlastním, dalšímu, malé, malému, staré
   • ADJ-Part: umírajícímu, bdícímu, hledajícímu, osvobozujícímu, pochybujícímu, přijíždějícím, sedícím, stárnoucímu, stříkajícím, vedoucím
   • ADP: k, ke, kvůli, proti, vůči, díky, naproti, navzdory, vstříc, blíž
   • DET: tomu, svému, své, jeho, svým, té, všem, které, kterým, mému
   • NOUN: otci, dívce, dveřím, ženě, mladíkovi, oknu, synovi, člověku, ženám, domu
   • NUM: jednomu, oběma, dvěma, jedné, třem, pár, čtyřem
   • PRON: si, mi, mu, jí, ti, nám, jim, vám, mně, sobě
   • PROPN: Havlovi, Valentýně, Alžbětě, Leošovi, Janičce, Eduardovi, Flajšmanovi, Havlenovi, Ježíškovi, Láďovi
  • Gen
   • ADJ: jiného, velkého, celého, nového, prvního, druhé, starých, první, jediného, jiných
   • ADJ-Part: blížícího, hledajících, hořící, tající, vzrušujícího, bzučících, dospívajících, dupajících, jsoucího, klesající
   • ADP: do, z, od, u, ze, kolem, bez, vedle, podle, za
   • DET: toho, svého, jeho, té, těch, svých, všech, mého, své, jejich
   • NOUN: let, života, dne, školy, práce, lidí, času, dveří, domu, hodin
   • NUM: jednoho, jedné, tisíc, dvou, čtyř, tří, obou, pěti, set, třiceti
   • PRON: mě, nich, sebe, ní, něj, nás, ho, jich, něho, jí
   • PROPN: Prahy, Poděbrad, Čáslavi, Boleslava, Kolína, Krásné, Moravy, Náchoda, Německa, Československa
  • Ins
   • ADJ: ostatními, stejnou, druhým, celým, dlouhou, největší, pravou, velkým, celou, dlouhými
   • ADJ-Part: bušícím, rostoucím, blížícím, končící, letící, nadcházejícím, nastávající, naříkajícími, neustávajícím, následujícím
   • ADP: s, před, se, za, nad, pod, mezi, přede, nade, pode
   • DET: tím, svým, svou, svými, jeho, mým, tou, kterým, kterou, všemi
   • NOUN: očima, hlavou, rukou, směrem, cestou, oknem, rameny, hlasem, nohama, rukama
   • NUM: jedním, dvěma, jednou, pár, pěti, deseti, oběma, čtyřiceti, čtyřmi, dvanácti
   • PRON: ním, sebou, mnou, ní, nimi, čím, námi, tebou, vámi, něčím
   • PROPN: Leošem, Valentýnou, Janičkou, Alicí, Eduardem, Alžbětou, Filipem, Láďou, Veronikou, Amadeem
  • Loc
   • ADJ: prvním, druhém, poslední, druhé, malém, celé, jiném, spodní, velké, velkém
   • ADJ-Part: milujících, táhnoucím, visících, bojujících, hnisajících, jiskřícím, následujícím, osvobozujícím, plujících, poletující
   • ADP: v, na, po, ve, o, při
   • DET: tom, té, svém, jeho, své, kterém, svých, jejím, tomto, které
   • NOUN: životě, září, chvíli, době, ruce, světě, domě, pokoji, straně, schodech
   • NUM: jedné, jednom, dvou, dvaceti, pár, půl, deseti, třech, osmnácti, čtyřiceti
   • PRON: něm, sobě, mně, nich, ní, čem, níž, němž, nichž, něčem
   • PROPN: Praze, Poděbradech, Čáslavi, Československu, Kolíně, Náchodě, Čechách, Berlíně, Slaném, Valentýně
  • Nom
   • ADJ: první, celá, jasné, starý, malá, další, celý, možné, jediný, mladý
   • ADJ-Part: rozhodující, stojící, třesoucí, klečící, nastávající, následující, tančící, vracející, zbývající, Dmoucí
   • ADP: de
   • DET: to, který, která, ten, jeho, které, ta, sám, moje, všechno
   • NOUN: člověk, plod, dívka, profesor, mistr, dítě, muž, Kůra, lidé, mladík
   • NUM: jeden, dva, jedna, oba, dvě, pár, jedno, tři, čtyři, deset
   • PRON: já, co, kdo, on, nikdo, někdo, ty, nic, ona, vy
   • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
  • Voc
   • ADJ: milá, milý, Milí, urozený, drahá, drazí, vzácný, vážený, zlatá, Dobrá
   • DET: má, můj, Vaše, moje, náš
   • NOUN: pane, tatínku, primáři, paní, dědečku, doktore, pánové, mistře, slečno, Obušku
   • NUM: jeden
   • PRON: vy, ty
   • PROPN: Simono, Láďo, Alžběto, Alžbětko, Havle, Alice, Filipe, Flajšmánku, Miloši, Valentýno
 • PrepCase
  • Npr
   • PRON: jež, jenž, jehož, jemuž, jíž, již, jímž, jimiž, jimž, jejž
  • Pre
   • PRON: ní, něj, nich, ním, něho, něm, ni, němu, nimi, ně
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: starší, lepší, větší, mladší, menší, vyšší, delší, horší, hezčí, silnější
   • ADV: víc, později, dřív, dál, dříve, méně, raději, lépe, více, hůř
  • Pos
   • ADJ: celý, další, jiného, poslední, malé, celé, celou, velké, vlastní, celá
   • ADV: dobře, často, dlouho, konečně, rychle, brzy, stejně, náhle, úplně, vždy
   • DET: každý, každou, každé, každá, každým, každého, každém, každému
   • NOUN: hospodský
  • Sup
   • ADJ: nejlepší, největší, nejbližší, nejrychlejší, největším, nejkrásnější, nejmladší, nejbohatší, nejsladší, nejstarší
   • ADV: nejvíc, nejdřív, nejméně, nejraději, nejrychleji, nejdál, nejlépe, nejvíce, nejdéle, nejmíň
 • Polarity
  • Neg
   • ADJ: nerad, nebezpečné, neznámý, nerada, nedaleké, nekonečnou, nekonečné, nepříjemné, neznámému, nešťastná
   • ADJ-Part: nedotčena, neexistujícího, nejsoucí, nepoškozeno, nepřejícího, neustávající, neustávajícím
   • ADV: nenápadně, nechápavě, netrpělivě, nesměle, nejistě, nerozhodně, nebezpečně, neochotně, nedůvěřivě, nevzrušeně
   • AUX-Fin: není, nebude, nebudu, nejsem, nejsou, nebudeš, Nebývají, nejsme, nejste, Nebuď
   • AUX-Inf: nebýt
   • AUX-Part: nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli, nebývalo
   • NOUN: nemožnosti, nevinnost, nedar, nepřejícnost, neznalost, Nezávislost, necudnost, nekrása, nemravnost, neodpovědnosti
   • VERB-Conv: netuše, Nechtíc, nedbaje, nedbajíc, nespouštějíc, netroufajíc, nevěda, nevšímajíc
   • VERB-Fin: nevím, není, nemám, nemá, nechci, nemůže, nemůžu, nevíte, nechce, nemáš
   • VERB-Inf: nebýt, nedívat, Neposuzovat, Nespat, nebrat, nedráždit, nedávat, nehovořit, nejíst, nekazit
   • VERB-Part: nemohl, neměl, nevěděl, nebyl, neměla, nebylo, nechtěl, nemohla, nechtěla, nevěděla
  • Pos
   • ADJ: celý, rád, další, jiného, poslední, malé, celé, celou, velké, vlastní
   • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, následující, rozhodující, třesoucí, napsáno, nastávající, obklopen
   • ADV: vždycky, dobře, často, víc, dlouho, konečně, rychle, brzy, stejně, náhle
   • AUX-Conv: jsouc
   • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jste, jsi, budu, budeš, budou
   • AUX-Inf: být, stát
   • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, býval, bývala, bývali, bývalo, šlo
   • DET: každý, každou, každé, každá, každým, každého, každém, každému
   • NOUN: chvíli, život, oči, dítě, den, člověk, plod, dívka, profesor, ruce
   • PRON: Tys
   • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
   • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, Divě, Jda, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc, doufajíce, drže
   • VERB-Fin: je, má, mám, může, musí, mají, musím, vím, stojí, jde
   • VERB-Inf: dělat, mít, říct, vidět, být, jít, udělat, žít, stát, dát
   • VERB-Part: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
 • Variant
  • Short
   • ADJ: rád, ráda, rádi, přesvědčen, jist, možno, nerad, vinen, řečeno, oblečena
   • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, napsáno, obklopen, poslán, pozván, zakázáno, ztraceno
   • PRON: se, si, mi, mě, ho, mu, ti, tě, ses, sis
 • Verbal Features

 • Aspect
  • Imp
   • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
   • AUX-Conv: jsouc
   • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
  • Perf
   • VERB-Conv: připomenuv, vrhnuv, vzdychnuv
 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: by, bych, byste, bys, bychom, bysme
   • VERB-Fin: by, bych, bys
  • Imp
   • AUX-Fin: buď, buďte, Buďme, Nebuď
   • VERB-Fin: řekni, dej, nech, pojď, podívej, počkej, neboj, vezmi, vrať, vzpomeňte
  • Ind
   • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jste, jsi, není, budu, budeš
   • VERB-Fin: je, má, mám, může, nevím, musí, není, mají, musím, vím
 • Tense
  • Fut
   • AUX-Fin: bude, budu, budeš, budou, nebude, nebudu, budeme, budete, nebudeš, nebudeme
   • VERB-Fin: bude, nepůjde, nepůjdu, nebude, půjde, půjdeme, půjdu, budou, nebudu, pojedeme
  • Past
   • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala
   • VERB-Conv: připomenuv, vrhnuv, vzdychnuv
   • VERB-Part: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
  • Pres
   • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
   • AUX-Conv: jsouc
   • AUX-Fin: jsem, je, jsme, jsou, jste, jsi, není, nejsem, nejsou, bývá
   • PRON: Tys
   • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
   • VERB-Fin: je, má, mám, může, nevím, musí, není, mají, musím, vím
 • Voice
  • Act
   • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
   • AUX-Conv: jsouc
   • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jste, jsi, není, budu, budeš
   • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala
   • PRON: Tys
   • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
   • VERB-Fin: je, má, mám, může, nevím, musí, není, mají, musím, vím
   • VERB-Part: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
  • Pass
   • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, napsáno, obklopen, poslán, pozván, zakázáno, ztraceno
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • ADV: tak, tam, teď, tu, tady, tehdy, proto, nyní, dosud, tentokrát
   • DET: to, ten, tom, toho, tím, té, ta, tu, tomu, tohle
  • Dem,Ind
   • ADV: nesčetněkrát
  • Emp
   • DET: sám, sama, sami, samo, samy, samu
  • Ind
   • ADV: někdy, nějak, kdysi, někde, někam, jaksi, několikrát, málokdy, kdykoli, mnohokrát
   • DET: několik, nějaký, nějaké, nějakou, několika, mnoho, hodně, moc, víc, málo
   • PRON: něco, někdo, někoho, cosi, někomu, cokoli, něčím, kdosi, něčem, kdekdo
  • Int,Rel
   • ADV: jak, proč, kde, kdy, kam, odkud, kolikrát, kudy, Jaks
   • DET: který, které, která, kterou, kteří, kolik, jaké, kterého, kterým, jakou
   • PRON: co, kdo, čím, čem, koho, čeho, čemu, komu, kým, copak
  • Neg
   • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam
   • DET: žádný, žádné, žádnou, žádná, žádném, žádného, žádnej, nijaké, pražádný, žádnému
   • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikomu, ničeho, ničemu, nikým, ničím, ničem
  • Prs
   • DET: jeho, své, její, jejich, moje, svou, svého, můj, svým, svůj
   • PRON: se, si, mi, mě, ho, já, mu, ji, je, jí
  • Rel
   • DET: jehož, jejichž, jejíž, jejímž
   • PRON: což, níž, jež, nichž, němž, jenž, nímž, nimiž, něhož, jehož
  • Tot
   • ADV: všude, vždy, navždy, odevšad, odjakživa
   • DET: všechno, každý, všichni, všechny, všech, každou, vše, každé, všeho, všem
   • PRON: všecko, samé, veškeré, samá, veškerá, samého, samých, samým, veškeru, veškerý
 • NumType
  • Card
   • DET: několik, tolik, kolik, několika, mnoho, hodně, moc, víc, málo, mnoha
   • NUM: pár, jeden, dva, dvě, jednoho, tři, jedna, jednu, oba, čtyři
  • Frac
   • NUM: desetin, čtvrtiny, třetinu
  • Mult
   • ADV: jednou, dvakrát, kolikrát, několikrát, třikrát, párkrát, mnohokrát, tolikrát, pětkrát, stokrát
  • Mult,Sets
   • ADJ: Obojí, dvojí, dvojím, oboje, obého
  • Ord
   • ADJ: první, druhý, druhé, třetí, prvním, druhou, druhá, druhém, druhého, prvního
   • ADV: poprvé, podruhé, popáté, potřetí, popadesáté, posté, potisící
  • Sets
   • ADJ: jedny, jedněch
 • Poss
  • Yes
   • ADJ: Alžbětina, Havlovo, Láďova, Máchovo, Máchovu, Mašínovi, Valentýnina, Valentýniny, Valentýnině, doktorčin
   • DET: jeho, své, její, jejich, moje, svou, svého, můj, svým, svůj
 • Reflex
  • Yes
   • DET: své, svou, svého, svým, svůj, svých, svém, svoji, svoje, svému
   • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou, ses, sis
 • Person
  • 1
   • AUX-Fin: jsem, bych, jsme, bychom, budu, nebudu, nejsem, budeme, bysme, nejsme
   • DET: moje, můj, naše, mého, náš, mé, mých, mým, mojí, moji
   • PRON: mi, mě, já, nás, mně, nám, mnou, mne, my, námi
   • VERB-Fin: mám, nevím, musím, vím, nemám, chci, nechci, prosím, ptám, mohu
  • 2
   • AUX-Fin: jste, jsi, byste, bys, budeš, budete, nebudeš, si, buď, buďte
   • CCONJ: Vždyťs
   • DET: vaše, tvůj, tvoje, tvé, váš, vaší, tvou, tvá, tvojí, tvého
   • PRON: ti, ty, tě, vás, vám, vy, tebe, ses, tebou, tobě
   • VERB-Fin: víš, máš, víte, chceš, můžeš, máte, řekni, myslíš, musíš, dej
  • 3
   • AUX-Fin: je, by, bude, jsou, není, budou, nebude, nejsou, bývá, bývají
   • DET: jeho, její, jejich, jejím, jejího, jejích, jehož, jejímu, jejichž, jejíž
   • PRON: ho, mu, ji, je, jí, ní, on, něj, nich, jim
   • VERB-Fin: je, má, může, musí, není, mají, stojí, jde, jsou, bude
 • Gender[psor]
  • Fem
   • ADJ: Alžbětina, Valentýnina, Valentýniny, Valentýnině, doktorčin, dívčina, dívčiny, Alžbětin, Valentýnin, doktorčina
   • DET: její, jejich, jejím, jejího, jejích, jejímu, jejíž, jejímž, jejichž
  • Masc
   • ADJ: Havlovo, Láďova, Máchovo, Máchovu, Mašínovi, otcova, primářova, primářově, přítelova, Flajšmanova
   • DET: jeho, jejich, jehož, jejichž
  • Neut
   • DET: jeho, jejich
 • Number[psor]
  • Plur
   • DET: jejich, naše, náš, vaše, naší, naši, našem, našeho, našich, váš
  • Sing
   • DET: jeho, její, moje, můj, mého, mé, mých, mým, mojí, tvůj
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADV: apod
   • NOUN: dr, elektro, prof
   • PROPN: K, M, L, T, V, A, C, J, E, F
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: na, v, do, s, z, k, o, za, po, pro
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, beze, ode, přede, nade, pode, skrze
 • ConjType
  • Oper
   • CCONJ: krát
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: marx, dvou, troj, tří, československo
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 1942, 1948, 1953, 11, 1945, 20, 10, 1938, 1943
  • Word
   • NUM: pár, jeden, dva, dvě, jednoho, tři, jedna, jednu, oba, čtyři
 • NumValue
  • 1
   • ADJ: jedny, jedněch
  • 1,2,3
   • NUM: jeden, dva, dvě, jednoho, tři, jedna, jednu, oba, čtyři, jedné
 • Style
  • Arch
   • ADV: raděj
   • NOUN: léta, léty, koleni, létech, včerejška
   • PRON: jej
  • Coll
   • ADJ: dobrý, jednoduchý, Filipově, Milí, bystrý, chytrej, cílevědomej, dlouhý, dobrým, druhým
   • ADJ-Part: sbalíno
   • ADV: dřív, nejdřív, móc, dýl, hloub
   • AUX-Fin: si, bysme, nejseš
   • DET: který, tvýho, žádnej, každý, které, mý, naše, takovýho, támhleten, tý
   • NOUN: holkama, kopečkama, leta, prsama, ženskýma
   • PART: prej, přeci, Neee
   • PRON: jí, veškeru, jenž, samý
   • VERB-Fin: odejdem, rozejdem, si
   • VERB-Inf: pomoct
   • VERB-Part: nevlít, nevšim
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Reflexive Verbs

  Reflexive Passive

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview