home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Catalan AnCora

Language: Catalan (code: ca)
Family: Indo-European, Romance

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.3 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Héctor Martínez Alonso, Elena Pascual, Daniel Zeman.

Repository: UD_Catalan-AnCora
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: GNU GPL 3.0

Genre: news

Questions, comments? General annotation questions (either Catalan-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [zeman (æt) ufal • mff • cuni • cz]. Development of the treebank happens directly in the UD repository, so you may submit bug fixes as pull requests against the dev branch.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS not available
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

Catalan data from the AnCora corpus.

Acknowledgments

Statistics of UD Catalan AnCora

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPARTPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERBX

Features

AdpTypeAdvTypeCaseDefiniteGenderMoodNumberNumber[psor]NumFormNumTypePersonPolarityPolitePossPrepCasePronTypePunctSidePunctTypeTenseVerbForm

Relations

acladvcladvmodadvmod:emphamodapposauxcaseccccompcompoundconjcopcsubjcsubj:passdepdetexpl:passfixedflatiobjmarknmodnsubjnsubj:passnummodobjoblorphanparataxispunctrootxcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • ADJ: primera, nova, catalana, noves, política, segona, única, pública, bona, espanyola
   • ADJ-Part: passada, oberta, privada, prevista, relacionades, dedicada, presentada, situada, integrada, feta
   • ADP: da
   • AUX-Part: aprovada, controlades, declarades, endeutada, investigada, investigades, presentades, remodelada, sostreta
   • DET: la, les, una, seva, aquesta, seves, aquestes, totes, altra, tota
   • NOUN: persones, obres, obra, empresa, llei, ciutat, zona, cosa, situació, banda
   • NUM: dues, una, mitja, ambdues, desena, tres-centes, Desenes, Vuit-centes, cinquena, dues-centes
   • PRON: la, una, les, aquesta, altra, unes, ella, algunes, totes, elles
   • VERB-Part: dictada, aprovada, presentada, considerada, donada, atesa, inclosa, inaugurada, traslladada, coneguda
  • Masc
   • ADJ: passat, primer, nou, espanyol, nous, català, públic, últims, polític, últim
   • ADJ-Part: passat, previst, obert, relacionats, format, situat, afectats, conegut, privat, seguit
   • ADP: del, al, dels, als, pel, pels, do
   • ADV: més, fins, enfront, entorn, enllà, quant, prop, enmig
   • AUX-Part: estat, pogut, hagut, començat, volgut, anat, fet, tornat, deixat, arribat
   • DET: el, els, un, aquest, seu, seus, aquests, tots, tot, mateix
   • NOUN: anys, milions, any, president, temps, grup, projecte, cas, partit, director
   • NUM: dos, un, mig, ambdós, tercer, quart, cinc-cents, 2, centenars, desè
   • PRON: un, tot, el, ell, uns, lo, ells, alguns, aquest, tots
   • PROPN: Justícia
   • SYM: 1%
   • VERB-Part: fet, explicat, dit, presentat, tingut, assegurat, destacat, demanat, passat, assenyalat
 • Number
  • Plur
   • ADJ: grans, principals, importants, municipals, noves, nous, socials, locals, últims, culturals
   • ADJ-Part: relacionats, afectats, relacionades, facilitades, afectades, presentades, realitzades, disposats, previstes, determinades
   • ADP: dels, als, pels
   • ADV: més, enfront, fins, quant
   • AUX-Fin: van, han, són, estan, hem, poden, havien, seran, podran, eren
   • AUX-Part: adjudicats, confiscats, aplicats, assassinats, construïts, controlades, declarades, informats, investigades, presentades
   • DET: les, els, seus, altres, aquests, seves, tots, aquestes, uns, diferents
   • NOUN: anys, milions, persones, obres, mesos, joves, dies, empreses, agents, activitats
   • NUM: dos, tres, dues, quatre, cinc, sis, set, vuit, deu, nou
   • PRON: els, quals, ens, altres, uns, les, ells, los, alguns, nosaltres
   • VERB-Fin: tenen, fan, tenim, faran, volen, formen, van, consideren, destaquen, tenien
   • VERB-Part: detinguts, jutjats, traslladats, atesos, condemnats, desallotjats, elegits, fetes, identificades, rescatats
  • Sing
   • ADJ: gran, general, passat, primer, nou, primera, actual, nova, important, social
   • ADJ-Part: passat, previst, passada, obert, format, oberta, privada, situat, conegut, prevista
   • ADP: del, al, pel, do, da
   • ADV: fins, més, entorn, enfront, enllà, prop, quant, enmig
   • AUX-Fin: va, ha, és, està, havia, pot, serà, era, fa, sigui
   • AUX-Part: estat, pogut, hagut, començat, volgut, anat, fet, tornat, deixat, arribat
   • DET: la, el, l', un, una, aquest, seva, aquesta, seu, tot
   • NOUN: any, president, part, terme, grup, projecte, cap, lloc, cas, portaveu
   • NUM: un, una, mig, mitja, doble, tercer, quart, triple, desena, cinquena
   • PRON: un, li, tot, això, qual, la, el, l', ell, una
   • PROPN: Justícia
   • VERB-Fin: té, ha, fa, considera, cal, farà, vol, tracta, demana, tenia
   • VERB-Part: fet, explicat, dit, presentat, tingut, assegurat, destacat, demanat, passat, assenyalat
 • Case
  • Acc
   • PRON: la, el, l', lo, les, els, 'l, li, 'ls, -la
  • Dat
   • PRON: li, lo
  • Nom
   • PRON: jo, mi
 • PrepCase
  • Pre
   • PRON: mi, si
 • Definite
  • Def
   • DET: la, el, l', les, els
  • Ind
   • DET: en, l', al, col·laboració, la, sa, ses, suficient
 • Degree and Polarity

 • Polarity
  • Neg
   • ADV: no, pas, ni, només
 • Verbal Features

 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: hauria, podria, seria, podrien, haurien, estaria, serien, hauríem, estarien, tornaria
   • VERB-Fin: caldria, faria, agradaria, permetria, quedaria, farien, hauria, suposaria, tindria, aconseguiria
  • Imp
   • AUX-Fin: sigui, deixi, estigui, siguin, acabin, gosa, seguim
   • VERB-Fin: seguim, superi, aclareixi, estrena, gestioni, miri, quedin, Aprovin, Escolta, Fabriquem
  • Ind
   • AUX-Fin: va, ha, és, van, han, són, està, havia, pot, serà
   • VERB-Fin: té, ha, tenen, fa, considera, cal, farà, vol, tracta, demana
  • Sub
   • AUX-Fin: sigui, hagi, pugui, puguin, hagin, siguin, hagués, fos, estigui, pogués
   • VERB-Fin: hagi, tingui, tinguin, faci, facin, doni, vulguin, acabi, arribi, permeti
 • Tense
  • Fut
   • AUX-Fin: serà, podrà, seran, haurà, podran, hauran, estarà, estaran, tornarà, continuarà
   • VERB-Fin: farà, tindrà, haurà, celebrarà, presentarà, faran, permetrà, començarà, comptarà, oferirà
  • Imp
   • AUX-Fin: havia, era, havien, estava, eren, podia, hagués, fos, estaven, podien
   • VERB-Fin: tenia, havia, feia, tenien, deia, volia, estava, feien, sabia, demanava
  • Past
   • AUX-Fin: fou, foren
   • AUX-Part: estat, pogut, hagut, començat, volgut, anat, fet, tornat, deixat, arribat
   • VERB-Fin: viu, creà, considerà, estudià, formà, inicià, Anà, Col·laborà, Deixà, Participà
   • VERB-Part: fet, explicat, dit, presentat, tingut, assegurat, destacat, demanat, passat, assenyalat
  • Pres
   • AUX-Fin: va, ha, és, van, han, són, està, pot, fa, estan
   • VERB-Fin: té, ha, tenen, fa, considera, cal, vol, tracta, demana, diu
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Art
   • DET: la, el, l', les, els, un, meva, una, los, las
  • Dem
   • DET: aquest, aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquells, aquella, aquelles, tal, tals
   • PRON: això, aquest, aquesta, tal, allò, aquests, aquestes, aquells, aquell, aquelles
  • Ind
   • DET: un, una, altres, tots, mateix, tot, cap, cada, uns, diferents
   • PRON: un, una, altres, uns, alguns, res, tots, altra, altre, ningú
  • Int
   • DET: quina, quin, quines, quins, quants
   • PRON: com, què, qui, on, quan, quina, quin, quines, quins, quant
  • Prs
   • DET: seva, seu, seus, seves, nostra, nostre, nostres, meu, meus, su
   • PRON: hi, li, ho, els, la, el, l', ens, ell, n'
  • Rel
   • DET: qual, Que
   • PRON: que, on, què, qui, qual, quals, quan, com
  • Tot
   • DET: tot
   • PRON: tot
 • NumType
  • Card
   • NUM: dos, tres, cent, dues, quatre, un, cinc, nou, sis, una
  • Frac
   • NUM: cada, 1,1, 10, 15, 161, 17,8/100.000, 26,5/100.000, 3,9, 37,45, 57,9/100.000
   • SYM: %, 50%, 10%, 30%, 5%, 25%, 1%, 20%, 40%, 2%
  • Ord
   • ADJ: primer, primera, últims, segona, últim, segon, primers, última, tercer, darrers
 • Poss
  • Yes
   • DET: seva, seu, seus, seves, nostra, nostre, nostres, meu, meus, su
   • PRON: seu, seus, seva, seves, meva, nostre, nostres
 • Person
  • 1
   • AUX-Fin: hem, he, estem, vaig, podem, som, sóc, vam, estic, puc
   • DET: nostra, nostre, nostres, meu, meus, meva
   • PRON: ens, nosaltres, em, jo, m', nos, me, mi, 'ns, m
   • VERB-Fin: tenim, crec, volem, sé, tinc, vull, estem, dic, penso, sabem
  • 2
   • AUX-Fin: has, pots, esteu, heu, acabes, ets, feu, gosa, haureu, podeu
   • DET: teu, teus, teva
   • PRON: vostè, et, t', vostès, us, tu, vosaltres, te, vostre
   • VERB-Fin: fas, estrena, voleu, Escolta, Obres, acuses, afirma, aturis, busqueu, cantes
  • 3
   • AUX-Fin: va, ha, és, van, han, són, està, havia, pot, serà
   • DET: seva, seu, seus, seves, su, les
   • PRON: es, s', hi, se, li, ho, els, la, el, l'
   • VERB-Fin: té, ha, tenen, fa, considera, cal, farà, vol, tracta, demana
 • Polite
  • Form
   • PRON: vostè, vostès
 • Number[psor]
  • Plur
   • DET: nostra, nostre, nostres
   • PRON: nostre, nostres
  • Sing
   • DET: meu, meus, teu, meva, teus, teva
   • PRON: meva
 • Other Features

 • AdpType
  • Prep
   • ADJ: igual
   • ADP: de, a, d', en, per, amb, entre, sobre, segons, des
   • ADV: més, juntament, fins, quant, entorn, enllà, enmig, prop, enfront, menys
  • Preppron
   • ADP: del, al, dels, als, pel, pels, do, da
   • ADV: més, fins, enfront, entorn, enllà, quant, prop, enmig
 • AdvType
  • Tim
   • ADV: més
   • NOUN: 1999, divendres, 1998, dilluns, diumenge, dimecres, dissabte, 2001, dijous, 2000
   • SYM: 22,7%
 • NumForm
  • Digit
   • NOUN: pessetes, euros, dòlars, PTA, pesseta, euro, dòlar, corones, marcs, pta.
   • NUM: 10, 15, 20, 30, 5, 4, 12, 2, 25, 14
   • SYM: %, 50%, 10%, 30%, 40%, 5%, 25%, 1%, 20%, 2%
 • PunctSide
  • Fin
   • PUNCT: ), ?, !, ], (
  • Ini
   • PUNCT: (, ¿, ¡, [, ), ]
 • PunctType
  • Brck
   • PUNCT: (, )
  • Colo
   • PUNCT: :, /
  • Comm
   • PUNCT: ,, ..., etc, etcètera, [, ], etc., .
  • Dash
   • PUNCT: -, _
  • Excl
   • PUNCT: !, ¡
  • Peri
   • PUNCT: ., -
  • Qest
   • PUNCT: ?, ¿
  • Quot
   • PUNCT: "
  • Semi
   • PUNCT: ;
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Reflexive Passive

  Relations Overview