home tagset/conversion edit page issue tracker

all tables

Tagset sv::suc

Disclaimer: This conversion table was generated automatically via Interset. It uses only tags (+ features) as input, therefore it is only an approximation. Some tags can only be mapped if we also know the lemma or the syntactic context; such information has not been available here. The table requires manual postprocessing in order to provide accurate and complete information.

Tagset sv::suc, total 155 tags.

AB=>ADV_inte, också, så, bara, nu
AB|AN=>ADVAbbr=Yest.ex., ca, t_ex, bl.a., s_k
AB|KOM=>ADVDegree=Cmpmer, tidigare, mindre, vidare, mera
AB|POS=>ADVDegree=Posmycket, helt, ofta, länge, långt
AB|SMS=>ADVHyph=Yesöver-, in-
AB|SUV=>ADVDegree=Supminst, mest, högst, främst, helst
DT|MAS|SIN|DEF=>DETDefinite=Def|Gender=Masc|Number=Sing
DT|MAS|SIN|IND=>DETDefinite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing
DT|NEU|SIN|DEF=>DETDefinite=Def|Gender=Neut|Number=Singdet, detta
DT|NEU|SIN|IND=>DETDefinite=Ind|Gender=Neut|Number=Singett, något, inget, vart, vartannat
DT|NEU|SIN|IND/DEF=>DETGender=Neut|Number=Singallt
DT|UTR/NEU|PLU|DEF=>DETDefinite=Def|Number=Plurde, dessa, bägge, dom
DT|UTR/NEU|PLU|IND=>DETDefinite=Ind|Number=Plurnågra, inga
DT|UTR/NEU|PLU|IND/DEF=>DETNumber=Pluralla
DT|UTR/NEU|SIN/PLU|IND=>DETDefinite=Indsamma
DT|UTR/NEU|SIN|DEF=>DETDefinite=Def|Number=Singvardera
DT|UTR/NEU|SIN|IND=>DETDefinite=Ind|Number=Singvarje, varenda
DT|UTR|SIN|DEF=>DETDefinite=Def|Gender=Com|Number=Singden, denna
DT|UTR|SIN|IND=>DETDefinite=Ind|Gender=Com|Number=Singen, någon, ingen, var, varannan
DT|UTR|SIN|IND/DEF=>DETGender=Com|Number=Singall
HA=>ADVPronType=Int,Relnär, där, hur, som, då
HD|NEU|SIN|IND=>DETDefinite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int,Relvilket
HD|UTR/NEU|PLU|IND=>DETDefinite=Ind|Number=Plur|PronType=Int,Relvilka
HD|UTR|SIN|IND=>DETDefinite=Ind|Gender=Com|Number=Sing|PronType=Int,Relvilken
HP|-|-|-=>PRONPronType=Int,Relsom
HP|NEU|SIN|IND=>PRONDefinite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int,Relvad, vilket
HP|NEU|SIN|IND|SMS=>PRONDefinite=Ind|Gender=Neut|Hyph=Yes|Number=Sing|PronType=Int,Rel
HP|UTR/NEU|PLU|IND=>PRONDefinite=Ind|Number=Plur|PronType=Int,Relvilka
HP|UTR|SIN|IND=>PRONDefinite=Ind|Gender=Com|Number=Sing|PronType=Int,Relvilken, vem
HS|DEF=>DETDefinite=Def|Poss=Yes|PronType=Int,Relvars, vilkas, Vems
IE=>PARTVerbForm=Infatt
IN=>INTJ_Jo, ja, nej, fan, visst
JJ|AN=>ADJAbbr=Yesev, S:t, Kungl, Kungl., Teol
JJ|KOM|UTR/NEU|SIN/PLU|IND/DEF|GEN=>ADJCase=Gen|Degree=Cmpäldres
JJ|KOM|UTR/NEU|SIN/PLU|IND/DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Degree=Cmpstörre, högre, mindre, bättre, äldre
JJ|KOM|UTR/NEU|SIN/PLU|IND/DEF|SMS=>ADJDegree=Cmp|Hyph=Yes
JJ|POS|MAS|SIN|DEF|GEN=>ADJCase=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singenskildes, sjukes, andres
JJ|POS|MAS|SIN|DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singenskilde, sjuke, andre, unge, ene
JJ|POS|NEU|SIN|IND/DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singeget
JJ|POS|NEU|SIN|IND|GEN=>ADJCase=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing
JJ|POS|NEU|SIN|IND|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singannat, svårt, möjligt, nytt, sådant
JJ|POS|UTR/NEU|PLU|IND/DEF|GEN=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=Plurogiftas, ungas, frånskildas, efterkommandes, färgblindas
JJ|POS|UTR/NEU|PLU|IND/DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Plurolika, andra, många, stora, vissa
JJ|POS|UTR/NEU|PLU|IND|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Plurflera, sådana, fler, få, samtliga
JJ|POS|UTR/NEU|SIN/PLU|IND|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos
JJ|POS|UTR/NEU|SIN/PLU|IND/DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Degree=Posbra, ena, enda, nästa, ringa
JJ|POS|UTR/NEU|SIN|DEF|GEN=>ADJCase=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing
JJ|POS|UTR/NEU|SIN|DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Singhela, nya, andra, svenska, ekonomiska
JJ|POS|UTR|-|-|SMS=>ADJDegree=Pos|Gender=Com|Hyph=Yesfri-, låg-, sexual-
JJ|POS|UTR|SIN|IND/DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Singegen
JJ|POS|UTR|SIN|IND|GEN=>ADJCase=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Singenskilds
JJ|POS|UTR|SIN|IND|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Singstor, annan, själv, sådan, viss
JJ|SUV|MAS|SIN|DEF|GEN=>ADJCase=Gen|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Sing
JJ|SUV|MAS|SIN|DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singstörste, främste, äldste, minste
JJ|SUV|UTR/NEU|PLU|DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Plurflesta
JJ|SUV|UTR/NEU|PLU|IND|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Ind|Degree=Sup|Number=Plur
JJ|SUV|UTR/NEU|SIN/PLU|DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Def|Degree=Supbästa, största, närmaste, viktigaste, högsta
JJ|SUV|UTR/NEU|SIN/PLU|IND|NOM=>ADJCase=Nom|Definite=Ind|Degree=Supstörst, bäst, tidigast, högst, fattigast
KN=>CONJ_och, eller, som, än, men
KN|AN=>CONJAbbr=Yes
MAD=>PUNCTPunctType=Colo,Excl,Peri,Qest., ?, :, !, ...
MID=>PUNCTPunctType=Comm,Dash,Semi,, -, :, *, ;
NN|-|-|-|-=>NOUN_godo, fjol, fullo, somras, måtto
NN|AN=>NOUNAbbr=Yeskr, %, s., dr, kap.
NN|NEU|-|-|-=>NOUNGender=Neut
NN|NEU|-|-|SMS=>NOUNGender=Neut|Hyph=Yesyrkes-, barn-, hem-, fack-, vatten-
NN|NEU|PLU|DEF|GEN=>NOUNCase=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plurbarnens, årens, u-ländernas, företagens, århundradenas
NN|NEU|PLU|DEF|NOM=>NOUNCase=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plurbarnen, u-länderna, åren, länderna, könen
NN|NEU|PLU|IND|GEN=>NOUNCase=Gen|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurslags, års, barns, länders, tusentals
NN|NEU|PLU|IND|NOM=>NOUNCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurbarn, år, fall, länder, problem
NN|NEU|SIN|DEF|GEN=>NOUNCase=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singäktenskapets, samhällets, barnets, 1800-talets, 1960-talets
NN|NEU|SIN|DEF|NOM=>NOUNCase=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singäktenskapet, samhället, barnet, stället, hemmet
NN|NEU|SIN|IND|GEN=>NOUNCase=Gen|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singårs, slags, lands, havs, företags
NN|NEU|SIN|IND|NOM=>NOUNCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singår, arbete, barn, sätt, äktenskap
NN|SMS=>NOUNHyph=YesPCB-, Syd-
NN|UTR|-|-|-=>NOUNGender=Comdags, rätta
NN|UTR|-|-|SMS=>NOUNGender=Com|Hyph=Yesfar-, kibbutz-, röntgen-, barna-, hälso-
NN|UTR|PLU|DEF|GEN=>NOUNCase=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plurföräldrarnas, kvinnornas, elevernas, kibbutzernas, makarnas
NN|UTR|PLU|DEF|NOM=>NOUNCase=Nom|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plurkvinnorna, föräldrarna, makarna, männen, hyrorna
NN|UTR|PLU|IND|GEN=>NOUNCase=Gen|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plurmänniskors, kvinnors, dagars, tiders, månaders
NN|UTR|PLU|IND|NOM=>NOUNCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plurprocent, människor, kvinnor, miljoner, kronor
NN|UTR|SIN|DEF|GEN=>NOUNCase=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Singkvinnans, världens, familjens, dagens, jordens
NN|UTR|SIN|DEF|NOM=>NOUNCase=Nom|Definite=Def|Gender=Com|Number=Singfamiljen, kvinnan, mannen, världen, skolan
NN|UTR|SIN|IND|GEN=>NOUNCase=Gen|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Singsorts, medelålders, makes, kvinnas, veckas
NN|UTR|SIN|IND|NOM=>NOUNCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Singdel, tid, dag, fråga, man
PAD=>PUNCTPunctType=Brck,Quot', ), (
PC|AN=>VERBAbbr=Yes|VerbForm=Part
PC|PRF|MAS|SIN|DEF|GEN=>VERBAspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Partavlidnes
PC|PRF|MAS|SIN|DEF|NOM=>VERBAspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part
PC|PRF|NEU|SIN|IND|NOM=>VERBAspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Parttaget, sett, särskilt, förbjudet, ökat
PC|PRF|UTR/NEU|PLU|IND/DEF|GEN=>VERBAspect=Perf|Case=Gen|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Partförsäkrades, anställdas
PC|PRF|UTR/NEU|PLU|IND/DEF|NOM=>VERBAspect=Perf|Case=Nom|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Partsärskilda, gifta, ökade, handikappade, skilda
PC|PRF|UTR/NEU|SIN|DEF|GEN=>VERBAspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part
PC|PRF|UTR/NEU|SIN|DEF|NOM=>VERBAspect=Perf|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Partökade, gifta, nämnda, nedärvda, dolda
PC|PRF|UTR|SIN|IND|GEN=>VERBAspect=Perf|Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part
PC|PRF|UTR|SIN|IND|NOM=>VERBAspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Partsärskild, ökad, beredd, gift, oförändrad
PC|PRS|UTR/NEU|SIN/PLU|IND/DEF|GEN=>VERBCase=Gen|Tense=Pres|VerbForm=Partstuderandes, sammanboendes, dubbelarbetandes
PC|PRS|UTR/NEU|SIN/PLU|IND/DEF|NOM=>VERBCase=Nom|Tense=Pres|VerbForm=Partföljande, beroende, nuvarande, motsvarande, liknande
PL=>PART_ut, upp, in, till, med
PL|SMS=>PARTHyph=Yes
PM=>PROPN_F, N, Liechtenstein, Danmark, DK
PM|GEN=>PROPNCase=GenSveriges, EEC:s, Guds, Stockholms, Kristi
PM|NOM=>PROPNCase=NomSverige, EEC, Stockholm, USA, ATP
PM|SMS=>PROPNHyph=YesGöteborgs-, Nord-, Väst-
PN|MAS|SIN|DEF|SUB/OBJ=>PRONDefinite=Def|Gender=Masc|Number=Singdenne
PN|NEU|SIN|DEF|SUB/OBJ=>PRONDefinite=Def|Gender=Neut|Number=Singdet, detta, detsamma
PN|NEU|SIN|IND|SUB/OBJ=>PRONDefinite=Ind|Gender=Neut|Number=Singnågot, allt, mycket, annat, ingenting
PN|UTR/NEU|PLU|DEF|OBJ=>PRONCase=Acc|Definite=Def|Number=Plurdem, varandra, varann
PN|UTR/NEU|PLU|DEF|SUB=>PRONCase=Nom|Definite=Def|Number=Plurde, bägge
PN|UTR/NEU|PLU|DEF|SUB/OBJ=>PRONDefinite=Def|Number=Plurdessa, dom, båda, den, bådadera
PN|UTR/NEU|PLU|IND|SUB/OBJ=>PRONDefinite=Ind|Number=Plurandra, alla, många, sådana, några
PN|UTR/NEU|SIN/PLU|DEF|OBJ=>PRONCase=Acc|Definite=Defsig, sej
PN|UTR|PLU|DEF|OBJ=>PRONCase=Acc|Definite=Def|Gender=Com|Number=Pluross, er, eder
PN|UTR|PLU|DEF|SUB=>PRONCase=Nom|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plurvi
PN|UTR|SIN|DEF|OBJ=>PRONCase=Acc|Definite=Def|Gender=Com|Number=Singdig, mig, henne, honom, Er
PN|UTR|SIN|DEF|SUB=>PRONCase=Nom|Definite=Def|Gender=Com|Number=Singdu, han, hon, jag, ni
PN|UTR|SIN|DEF|SUB/OBJ=>PRONDefinite=Def|Gender=Com|Number=Singden, denna, densamma
PN|UTR|SIN|IND|SUB=>PRONCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Singman
PN|UTR|SIN|IND|SUB/OBJ=>PRONDefinite=Ind|Gender=Com|Number=Singen, var, någon, ingen, Varannan
PP=>ADPAdpType=Prepi, av, på, för, till
PP|AN=>ADPAbbr=Yes|AdpType=Prepf
PS|AN=>DETAbbr=Yes|Poss=Yes|PronType=Prs
PS|NEU|SIN|DEF=>DETDefinite=Def|Gender=Neut|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prssitt, vårt, ditt, mitt, ert
PS|UTR/NEU|PLU|DEF=>DETDefinite=Def|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prssina, våra, dina, mina
PS|UTR/NEU|SIN/PLU|DEF=>DETDefinite=Def|Poss=Yes|PronType=Prsderas, dess, hans, hennes, varandras
PS|UTR|SIN|DEF=>DETDefinite=Def|Gender=Com|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prssin, vår, din, min, er
RG=>NUMNumType=Card2, 17, 20, 1, 18
RG|GEN=>NUMCase=Gen|NumType=Card
RG|MAS|SIN|DEF|NOM=>NUMCase=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Card
RG|NEU|SIN|IND|NOM=>NUMCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Cardett
RG|NOM=>NUMCase=Nom|NumType=Cardtvå, tre, 1, 20, 2
RG|SMS=>NUMHyph=Yes|NumType=Cardett-, 1950-, två-, tre-, 1700-
RG|UTR/NEU|SIN|DEF|NOM=>NUMCase=Nom|Definite=Def|Number=Sing|NumType=Card
RG|UTR|SIN|IND|NOM=>NUMCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing|NumType=Carden
RO|MAS|SIN|IND/DEF|GEN=>ADJCase=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Ord
RO|MAS|SIN|IND/DEF|NOM=>ADJCase=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Ordförste
RO|GEN=>ADJCase=Gen|NumType=Ord
RO|NOM=>ADJCase=Nom|NumType=Ordförsta, andra, tredje, fjärde, femte
SN=>SCONJ_att, om, innan, eftersom, medan
UO=>XForeign=Foreigncompanionship, vice, versa, family, capita
VB|AN=>VERBAbbr=Yesjfr
VB|IMP|AKT=>VERBMood=Imp|VerbForm=Fin|Voice=Actse, Diskutera, låt, Läs, Gå
VB|IMP|SFO=>VERBMood=Imp|VerbForm=Fin|Voice=Passtas
VB|INF|AKT=>VERBVerbForm=Inf|Voice=Actvara, få, ha, bli, kunna
VB|INF|SFO=>VERBVerbForm=Inf|Voice=Passanvändas, finnas, göras, tas, ses
VB|KON|PRS|AKT=>VERBMood=Sub|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Actvare, Gånge
VB|KON|PRT|AKT=>VERBMood=Sub|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actvore, finge
VB|KON|PRT|SFO=>VERBMood=Sub|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Pass
VB|PRS|AKT=>VERBTense=Pres|Voice=Actär, har, kan, får, måste
VB|PRS|SFO=>VERBTense=Pres|Voice=Passfinns, kallas, behövs, beräknas, används
VB|PRT|AKT=>VERBTense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Actskulle, var, hade, kunde, fick
VB|PRT|SFO=>VERBTense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Passfanns, gjordes, höjdes, användes, infördes
VB|SMS=>VERBHyph=Yesläs-
VB|SUP|AKT=>VERBVerbForm=Sup|Voice=Actvarit, fått, blivit, haft, kommit
VB|SUP|SFO=>VERBVerbForm=Sup|Voice=Passnämnts, gjorts, förändrats, sagts, framhållits