home tagset/conversion edit page issue tracker

all tables

Tagset sv::mamba

Disclaimer: This conversion table was generated automatically via Interset. It uses only tags (+ features) as input, therefore it is only an approximation. Some tags can only be mapped if we also know the lemma or the syntactic context; such information has not been available here. The table requires manual postprocessing in order to provide accurate and complete information.

Tagset sv::mamba, total 48 tags.

++=>CONJ_och, eller, men, utan, samt
AB=>ADV_inte, så, också, i, där
AJ=>ADJ_stor, olika, större, stora, nya
AN=>NOUN_möjlighet, trygghet, möjligheter, frihet, svårigheter
AV=>VERB_är, vara, var, varit, vore
BV=>VERB_blir, bli, blivit, blev, bör
EH=>INTJ_
EN=>NUMDefinite=Ind|PronType=Arten, ett, 1, för, de
FV=>VERB_får, få, fått, fick, finns
GV=>VERB_göra, gör, gjort, gjorde, görs
HV=>VERB_har, ha, hade, haft, hava
I?=>PUNCTPunctType=Qest?
IC=>PUNCTPunctType=Quot', ,, ), h, (
ID=>XHyph=Yesatt, och, av, ex., för
IG=>PUNCT_..., /, =, ...., 1
IK=>PUNCTPunctType=Comm,, ., och, ', ;
IM=>CONJVerbForm=Infatt, atl, 1100, at, u///uatt
IP=>PUNCTPunctType=Peri., ?, och, för, utgångspunkt
IQ=>PUNCTPunctType=Colo:, ;, !
IR=>PUNCTPunctType=Brck), (, -, (r
IS=>PUNCTPunctType=Semi;, :, i
IT=>PUNCTPunctType=Dash-, ---
IU=>PUNCTPunctType=Excl!, ;, .
KV=>VERB_kommer, kommit, kom, komma, komer
MN=>CONJ_Nära, vara, Lilla, Statistisk, Dagens
MV=>VERB_måste, måsk
NJ=>INTJ_
NN=>NOUN_äktenskapet, barn, äktenskap, familjen, människor
PN=>PROPN_Sverige, Backberger, EEC, Stockholm, Sveriges
PO=>PRON_det, som, den, man, de
PR=>ADPAdpType=Prepi, av, på, för, med
PU=>INTJ_*, -, 2, 1., 2.
QQ=>X_
QV=>VERB_kan, kunna, kunde, kunnat, unde
RJ=>INTJ_
RO=>NUM_två, tre, 20, 1968, 10
SP=>VERBTense=Pres|VerbForm=Partkommande, bestående, gällande, växande, nuvarande
SV=>VERB_skall, skulle, ska, skola, sker
TP=>VERBTense=Past|VerbForm=Partökade, ingångna, ökad, utlämnade, baserat
TT=>X_
UJ=>INTJ_
UK=>SCONJ_att, som, om, än, så
UU=>X_
VN=>NOUNVerbForm=Geruppfattning, betydelse, uppfostran, utsträckning, utveckling
VV=>VERB_finns, bör, tror, anser, säger
WV=>VERB_vill, vilja, ville, velat, vara
XX=>X_som, lika, =, bråttom, för
YY=>INTJ_ja, Jo, nej, Jodå, javisst