home tagset/conversion edit page issue tracker

all tables

Tagset mt::mlss

Disclaimer: This conversion table was generated automatically via Interset. It uses only tags (+ features) as input, therefore it is only an approximation. Some tags can only be mapped if we also know the lemma or the syntactic context; such information has not been available here. The table requires manual postprocessing in order to provide accurate and complete information.

Tagset mt::mlss, total 42 tags.

CC=>CONJ_u, jew, iżda, imma, bħal
CMP=>SCONJ_li, illi, ili, filli, kunsilli
CR=>CONJ_la, ukoll, jirregola, tirregola, jikkontrolla
CS=>SCONJ_biex, għax, jekk, kemm, billi
DDC=>DETDefinite=Def|PronType=Artl-, il-, is-, it-, id-
DP=>DETNumber=Plur|NumType=Card|PronType=Indħafna, ftit, tant, ċerti, wisq
DS=>DETNumber=Sing|PronType=Indxi, kull, ebda, nofs, taxxi
EX=>ADVAdvType=Exhemm, hawn, hemmx, Mhemmx, jżommx
II=>INTJ_le, Mela, Jalla, e, Awguri
MJ=>ADJ_aktar, oħra, istess, aħħar, Malti
MV=>ADV_kif, meta, ukoll, fejn, bħala
NC=>NUMNumType=Cardżewġ, 1, tliet, 2, 3
NCI=>NUMNumForm=Digit|NumType=Card5, 1998, 1981, 1996, 1984
NN=>NOUN_sena, xogħol, mod, żmien, snin
NO=>ADJNumType=Ordewwel, tieni, tielet, għaxar, ewwelnett
NP=>PROPN_Malta, Għawdex, Gonzi, ­, Joseph
NV=>PARTNegative=Negma, mhux, m', mhix, humiex
NW=>NUMNumType=Card,Gen|NumValue=1wieħed, waħda, wħud, uħud, ħed
PAC=>PARTAspect=Progqed, għad, għadx, Għawd, ħad
PAF=>PARTAspect=Prose, Paċe, ġe, ħinse, Pulse
PD=>PRONPronType=Demdan, din, dawn, dak, dawk
PI=>PRONPronType=Indkollha, xejn, kollox, kollu, ħadd
PMP=>ADPAdpType=Preppronmiegħu, magħhom, magħha, magħna, miegħi
PP=>PRONPronType=Prshuwa, huma, hu, hija, hi
PR=>PRONPronType=Prs|Reflex=Yesruħu, nnifsu, ruħhom, innifsu, ruħha
PRP=>ADPAdpType=Prepta', f', minn, fuq, għal
PRPC=>ADPAdpType=Prep|Definite=Def|PronType=Arttal-, fil-, mill-, fl-, għall-
PT=>DETPoss=Yes|PronType=Prstiegħu, tagħhom, tagħha, tagħna, tiegħi
PUN=>PUNCT_., ,, ', -, )
PW=>PRONPronType=Intmin, x', liema, kulmin, Sant'
RA=>PROPNAbbr=YesDr, UE, PN, MEPA, VAT
RB=>XAbbr=YesLtd, ..., okkażżjoni., MUT, illum.
RD=>NUMNumType=Card2006, 2015, 2011, 19, 2012
RFR=>SYM_
RFW=>XForeign=Foreign­, of, the, ċ, i
RH=>NOUN_San, Sur, Dun, Fr, Monsinjur
RO=>X_VV, MJ, NN, NP, RFW
RS=>NUMNumForm=Roman|NumType=Card,OrdII, V, XVI, III, VIII
VA=>AUX_kien, kienu, kienet, jkun, tkun
VG=>VERB_għandu, għandhom, għandha, kellu, ilu
VP=>VERBVerbForm=Partqegħdin, qiegħed, qiegħda, ġej, ġejjin
VV=>VERB_qal, ­, jista', jagħmel, jgħid