home tagset/conversion edit page issue tracker

all tables

Tagset hu::conll

Disclaimer: This conversion table was generated automatically via Interset. It uses only tags (+ features) as input, therefore it is only an approximation. Some tags can only be mapped if we also know the lemma or the syntactic context; such information has not been available here. The table requires manual postprocessing in order to provide accurate and complete information.

Tagset hu::conll, total 576 tags.

A Af deg=comparative|n=plural|case=accusative=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Number=Plurszegényebbeket
A Af deg=comparative|n=plural|case=adessive=>ADJCase=Ade|Degree=Cmp|Number=Plurértékesebbeknél
A Af deg=comparative|n=plural|case=nominative=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Number=Pluridősebbek, kelendőbbek, mindenhatóbbak, tehetősebbek, hevültebbek
A Af deg=comparative|n=singular|case=accusative=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Number=Singnagyobbat, profibbat, rövidebbet, nehezebbet
A Af deg=comparative|n=singular|case=dative=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Number=Singjobbnak, kockázatosabbnak, Találóbbnak, idősebbnek, fontosabbnak
A Af deg=comparative|n=singular|case=delative=>ADJCase=Del|Degree=Cmp|Number=Singmesszebbről
A Af deg=comparative|n=singular|case=essive=>ADJCase=Ess|Degree=Cmp|Number=Singgyorsabban, pontosabban, olcsóbban, különösebben, lassabban
A Af deg=comparative|n=singular|case=factive=>ADJCase=Tra|Degree=Cmp|Number=Singszebbé, valószínűbbé, könnyebbé, feszültebbé, óvatosabbá
A Af deg=comparative|n=singular|case=inessive=>ADJCase=Ine|Degree=Cmp|Number=Singrosszabban
A Af deg=comparative|n=singular|case=nominative=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Number=Singnagyobb, újabb, korábbi, kisebb, utóbbi
A Af deg=comparative|n=singular|case=sublative=>ADJCase=Sub|Degree=Cmp|Number=Singmagasabbra, szorosabbra, jobbra, fehérebbre, messzebbre
A Af deg=positive|n=plural|case=ablative=>ADJCase=Abl|Degree=Pos|Number=Plurjövedelműektől, szabaddemokratáktól, jövőbeliektől, veszélyesektől, szélsőjobboldaliaktól
A Af deg=positive|n=plural|case=ablative|pednumber=singular=>ADJCase=Abl|Degree=Pos|Number=Plur|Number[psee]=Singállamiakétól
A Af deg=positive|n=plural|case=accusative=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Number=Plurlévőket, érkezőket, nyelvűeket, szerződéseseket, fogottakat
A Af deg=positive|n=plural|case=adessive=>ADJCase=Ade|Degree=Pos|Number=Plurrendelkezőknél, előírtaknál, fenntartásúaknál
A Af deg=positive|n=plural|case=allative=>ADJCase=All|Degree=Pos|Number=Plurfelsoroltakhoz
A Af deg=positive|n=plural|case=dative=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Number=Plurkitartóknak, perverzeknek, megkérdezetteknek, illetékességűeknek, túlzottaknak
A Af deg=positive|n=plural|case=delative=>ADJCase=Del|Degree=Pos|Number=Plurelhangzottakról
A Af deg=positive|n=plural|case=factive=>ADJCase=Tra|Degree=Pos|Number=Plurlétezőkké
A Af deg=positive|n=plural|case=genitive=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=Plurelváltaknak
A Af deg=positive|n=plural|case=illative=>ADJCase=Ill|Degree=Pos|Number=Plurégetőkbe
A Af deg=positive|n=plural|case=inessive=>ADJCase=Ine|Degree=Pos|Number=Plurnyolcvanasokban
A Af deg=positive|n=plural|case=instrumental=>ADJCase=Ins|Degree=Pos|Number=Plurideiglenesekkel, égetőkkel, elhangzottakkal, előzőekkel
A Af deg=positive|n=plural|case=nominative=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Plurképesek, kénytelenek, kíváncsiak, biztosak, hajlandók
A Af deg=positive|n=plural|case=nominative|pednumber=singular=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Plur|Number[psee]=Singfoglalkozásúaké
A Af deg=positive|n=plural|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=singular=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3leszármazottai, elkészítői
A Af deg=positive|n=plural|case=sublative=>ADJCase=Sub|Degree=Pos|Number=Plurrészesülőkre
A Af deg=positive|n=singular|case=ablative=>ADJCase=Abl|Degree=Pos|Number=Singvárttól, jelenlegitől, fölsőtől
A Af deg=positive|n=singular|case=accusative=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Number=Singkicsit, picit, hasonlót, nagyot, alapút
A Af deg=positive|n=singular|case=adessive=>ADJCase=Ade|Degree=Pos|Number=Singévinél, tavalyinál, ezresnél, vártnál, valóságosnál
A Af deg=positive|n=singular|case=allative=>ADJCase=All|Degree=Pos|Number=Singtavalyihoz, mostanihoz, Leonardo_da_Vinci_utcaihoz, üzletihez, 1997-eshez
A Af deg=positive|n=singular|case=causalis=>ADJCase=Cau|Degree=Pos|Number=Singrosszért
A Af deg=positive|n=singular|case=dative=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Number=Singjónak, hajlandónak, fontosnak, természetesnek, életképesnek
A Af deg=positive|n=singular|case=dative|pperson=3rd|pnumber=singular=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3megtestesítőjének, ismerőjének
A Af deg=positive|n=singular|case=elative=>ADJCase=Ela|Degree=Pos|Number=Singközösből
A Af deg=positive|n=singular|case=essive=>ADJCase=Ess|Degree=Pos|Number=Singkövetően, teljesen, pontosan, gyorsan, egyszerűen
A Af deg=positive|n=singular|case=essiveformal=>ADJCase=Ess|Degree=Pos|Number=Sing|Style=FormHasonlóképpen, következőképpen, kellőképpen, hasonlóképp, különösképp
A Af deg=positive|n=singular|case=factive=>ADJCase=Tra|Degree=Pos|Number=Singlehetővé, gyógyíthatóvá, feleslegessé, híressé, érdektelenné
A Af deg=positive|n=singular|case=factive|pperson=3rd|pnumber=singular=>ADJCase=Tra|Degree=Pos|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3hegemónjává
A Af deg=positive|n=singular|case=genitive=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=Singezelőttinek, megszokottnak
A Af deg=positive|n=singular|case=illative=>ADJCase=Ill|Degree=Pos|Number=Singpozitívba
A Af deg=positive|n=singular|case=inessive=>ADJCase=Ine|Degree=Pos|Number=Singélőben, országosban, egyenesben, élesben, fapadosban
A Af deg=positive|n=singular|case=instrumental=>ADJCase=Ins|Degree=Pos|Number=Singliliputival, kilométernyivel, hasonlóval, rosszal
A Af deg=positive|n=singular|case=nominative=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Singúj, magyar, nagy, amerikai, német
A Af deg=positive|n=singular|case=nominative|pednumber=singular=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Sing|Number[psee]=Singnégyzetméteresé, komplexé, svédé
A Af deg=positive|n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=singular=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3felszámolója, megértője, elvarázsoltja, kiváltója, ismerője
A Af deg=positive|n=singular|case=sublative=>ADJCase=Sub|Degree=Pos|Number=Singfősre, tisztára, Hasonlóra, körülire, válságosra
A Af deg=positive|n=singular|case=sublative|pperson=3rd|pnumber=singular=>ADJCase=Sub|Degree=Pos|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3tizenötszörösére, negyvenszeresére
A Af deg=superlative|n=plural|case=accusative=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Number=Plurlegkülönösebbeket, legelesettebbeket, leggazdagabbakat, legszegényebbeket, legszebbeket
A Af deg=superlative|n=plural|case=accusative|pperson=3rd|pnumber=singular=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3legszegényebbjeit
A Af deg=superlative|n=plural|case=nominative=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Number=Plurlegnagyobbak, leggyengébbek, leggyakoribbak, legszebbek, legképzettebbek
A Af deg=superlative|n=singular|case=dative=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Number=Singlegjobbnak, legtekintélyesebbnek, leginformatívabbnak, legharciasabbnak, legfontosabbnak
A Af deg=superlative|n=singular|case=essive=>ADJCase=Ess|Degree=Sup|Number=Singleghihetőbben, leglátványosabban, legteljesebben
A Af deg=superlative|n=singular|case=nominative=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Number=Singlegnagyobb, legfontosabb, legfőbb, legjobb, legkisebb
A Af deg=superlative|n=singular|case=sublative=>ADJCase=Sub|Degree=Sup|Number=Singlegújabbra, leggyorsabbra, legfehérebbre
C Cc ctype=coordinating=>CONJ_és, is, s, de, vagy
C Cs ctype=subordinating=>SCONJ_hogy, mint, ha, mert, mivel
I I _=>INTJ_ja, Hiába
I Io _=>INTJ_persze, Íme, mindegy, sajnos, nem
M Mc n=plural|case=accusative=>NUMCase=Acc|Number=Plur|NumType=Cardszázmilliárdokat, dollármilliárdokat, sokakat
M Mc n=plural|case=dative=>NUMCase=Dat|Number=Plur|NumType=Cardsokaknak
M Mc n=plural|case=genitive|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Gen|Number=Plur|Number[psor]=Sing|NumType=Card|Person[psor]=3tízezreinek
M Mc n=plural|case=inessive=>NUMCase=Ine|Number=Plur|NumType=Cardsokakban
M Mc n=plural|case=instrumental=>NUMCase=Ins|Number=Plur|NumType=Cardmilliárdokkal
M Mc n=plural|case=nominative=>NUMCase=Nom|Number=Plur|NumType=Cardtöbbek, sokak, tízezrek, kevesek, százmilliók
M Mc n=plural|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Sing|NumType=Card|Person[psor]=3tízezrei
M Mc n=singular=>NUMNumber=Sing|NumType=Cardtöbbször, sokszor, kétszer, egyszer, háromszor
M Mc n=singular|case=ablative=>NUMCase=Abl|Number=Sing|NumType=Card1991-től, 2000-től, 1997-től, egytől, 1973-tól
M Mc n=singular|case=accusative=>NUMCase=Acc|Number=Sing|NumType=Cardsokat, többet, kevesebbet, kettőt, legtöbbet
M Mc n=singular|case=adessive=>NUMCase=Ade|Number=Sing|NumType=Cardezernél, 11-nél, száznál, százötvennél, hatvannál
M Mc n=singular|case=causalis=>NUMCase=Cau|Number=Sing|NumType=Cardhatvanért, 4_millióért, ötvenhatért, többért, negyvenötért
M Mc n=singular|case=dative=>NUMCase=Dat|Number=Sing|NumType=Cardsoknak, kettőnek, egynek, 500-nak
M Mc n=singular|case=delative=>NUMCase=Del|Number=Sing|NumType=Card3-ról, 28-ról, Huszonegyről, 386-ról, 4-ről
M Mc n=singular|case=elative=>NUMCase=Ela|Number=Sing|NumType=Cardnegyvenötmillióból, ezerből, 1927-ből, 17-ből, 1641-ből
M Mc n=singular|case=essive=>NUMCase=Ess|Number=Sing|NumType=Cardtöbben, ezren, legtöbben, ketten, kevesen
M Mc n=singular|case=genitive=>NUMCase=Gen|Number=Sing|NumType=Card35-nek, egynek
M Mc n=singular|case=illative=>NUMCase=Ill|Number=Sing|NumType=Cardsokba, többe, millióba, 7_millióba, egymillióba
M Mc n=singular|case=inessive=>NUMCase=Ine|Number=Sing|NumType=Card1997-ben, 1998-ban, 1996-ban, 1991-ben, 1995-ben
M Mc n=singular|case=instrumental=>NUMCase=Ins|Number=Sing|NumType=Cardeggyel, 2_milliárddal, 5_millióval, 160_ezerrel, hárommillióval
M Mc n=singular|case=instrumental|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|NumType=Card|Person[psor]=3százával, tízezrével
M Mc n=singular|case=nominative=>NUMCase=Nom|Number=Sing|NumType=Cardtöbb, két, egy, három, sok
M Mc n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=plural=>NUMCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|NumType=Card|Person[psor]=3
M Mc n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|NumType=Card|Person[psor]=3legtöbbje, 10_milliárdja
M Mc n=singular|case=sublative=>NUMCase=Sub|Number=Sing|NumType=Card2000-re, 2002-re, egyre, háromra, tizenkétmillióra
M Mc n=singular|case=temporalis=>NUMCase=Tem|Number=Sing|NumType=Card8-kor, kilenckor
M Mc n=singular|case=terminative=>NUMCase=Ter|Number=Sing|NumType=Card1997-ig, 1924-ig, 1998-ig, 2003-ig, 1927-ig
M Md n=singular|case=nominative=>NUMCase=Nom|Number=Sing|NumType=Distegy-egy, 9-9, 15-15, három-három, 150-150
M Mf n=singular|case=accusative|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|NumType=Frac|Person[psor]=3negyedét, egyharmadát, egyhatodát, ötödét, háromnegyedét
M Mf n=singular|case=adessive|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Ade|Number=Sing|Number[psor]=Sing|NumType=Frac|Person[psor]=3egytizedénél
M Mf n=singular|case=causalis|pednumber=singular=>NUMCase=Cau|Number=Sing|Number[psee]=Sing|NumType=Fracharmadáért-negyedéért
M Mf n=singular|case=inessive|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Sing|NumType=Frac|Person[psor]=3negyedében
M Mf n=singular|case=instrumental=>NUMCase=Ins|Number=Sing|NumType=Fractizeddel, 8,9-del
M Mf n=singular|case=instrumental|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|NumType=Frac|Person[psor]=3harmadával
M Mf n=singular|case=nominative=>NUMCase=Nom|Number=Sing|NumType=Fracfél, másfél, 1,5-2, 2,5, 3,5
M Mf n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|NumType=Frac|Person[psor]=3egyharmada, kétharmada, háromnegyede, negyede, tizede
M Mf n=singular|case=sublative=>NUMCase=Sub|Number=Sing|NumType=Frac76,8-ra
M Mf n=singular|case=sublative|pperson=3rd|pnumber=singular=>NUMCase=Sub|Number=Sing|Number[psor]=Sing|NumType=Frac|Person[psor]=3tizedére
M Mo n=singular=>ADJNumber=Sing|NumType=Ordmásodszor
M Mo n=singular|case=dative=>ADJCase=Dat|Number=Sing|NumType=Ordmásodiknak
M Mo n=singular|case=essiveformal=>ADJCase=Ess|Number=Sing|NumType=Ord|Style=Formelsőként, ötödikként
M Mo n=singular|case=inessive=>ADJCase=Ine|Number=Sing|NumType=Ordtizenhetedikben
M Mo n=singular|case=nominative=>ADJCase=Nom|Number=Sing|NumType=Ordelső, második, 20., 1999., harmadik
M Mo n=singular|case=sublative=>ADJCase=Sub|Number=Sing|NumType=Ordharmadikra
N Nc n=plural|case=ablative|proper=no=>NOUNCase=Abl|Number=Plurévektől, olvasóktól, szülőktől, Vízimadaraktól, túlkapásoktól
N Nc n=plural|case=ablative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Abl|Number=Plur|Number[psee]=Singkorábbiakétól
N Nc n=plural|case=ablative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Abl|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1határainktól
N Nc n=plural|case=ablative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Abl|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3szerveitől, sovinisztáitól, lakóitól, fuvarosaitól, felfedezéseitől
N Nc n=plural|case=accusative|proper=no=>NOUNCase=Acc|Number=Pluradatokat, embereket, feltételeket, tojásokat, kötvényeket
N Nc n=plural|case=accusative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Plur|Number[psee]=Singjárőrökét, nyomozókét, ügyeletekét, legelőkét
N Nc n=plural|case=accusative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1gyermekeinket, vendégeinket, nagyjainkat, termelőinket, tojásainkat
N Nc n=plural|case=accusative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1barátaimat
N Nc n=plural|case=accusative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3terveiket, jövedelmeiket, ügyeiket, erőiket, erőfeszítéseiket
N Nc n=plural|case=accusative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural|pednumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Plur|Number[psee]=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3sorstársaikét
N Nc n=plural|case=accusative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3lehetőségeit, adatait, eredményeit, vezetőit, költségeit
N Nc n=plural|case=adessive|proper=no=>NOUNCase=Ade|Number=Pluringatlanoknál, lakásingatlanoknál, eddigieknél, lakásoknál, fentieknél
N Nc n=plural|case=adessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Ade|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1
N Nc n=plural|case=adessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ade|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3szomszédaiknál
N Nc n=plural|case=adessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ade|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3partjainál, önkormányzatainál, leányvállalatainál, határainál, kirendeltségeinél
N Nc n=plural|case=adessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular|pednumber=singular=>NOUNCase=Ade|Number=Plur|Number[psee]=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3irodáiénál
N Nc n=plural|case=allative|proper=no=>NOUNCase=All|Number=Plurfeltételekhez, erőművekhez, abházokhoz, áramlatokhoz, évekhez
N Nc n=plural|case=allative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=All|Number=Plur|Number[psee]=Singképviselőkéhez, férfiakéhoz
N Nc n=plural|case=allative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=All|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1partnereinkhez
N Nc n=plural|case=allative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=All|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3rendszereihez, igényeihez, lakásaihoz, italaihoz, normáihoz
N Nc n=plural|case=causalis|proper=no=>NOUNCase=Cau|Number=Plurügyekért, operaprogramokért, magyarokért, ingyenpénzekért, sírhelyekért
N Nc n=plural|case=causalis|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Cau|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3kegyeiért
N Nc n=plural|case=dative|proper=no=>NOUNCase=Dat|Number=Plurembereknek, szerbeknek, befektetőknek, önkormányzatoknak, családoknak
N Nc n=plural|case=dative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Dat|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1barátainknak
N Nc n=plural|case=dative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Dat|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3követelményeiknek, munkatársaiknak
N Nc n=plural|case=dative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Dat|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3vezetőinek, normáinak, kérdéseinek, szándékainak, karjainak
N Nc n=plural|case=delative|proper=no=>NOUNCase=Del|Number=Plureseményekről, kérdésekről, kezdetekről, szenvedélyekről, érzelmekről
N Nc n=plural|case=delative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Del|Number=Plur|Number[psee]=Singnagykinizsieké
N Nc n=plural|case=delative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Del|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1szomszédainkról
N Nc n=plural|case=delative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Del|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3kávézóikról
N Nc n=plural|case=delative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Del|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3kérdéseiről, tulajdonságairól, szándékairól, vezetőiről, darabjairól
N Nc n=plural|case=elative|proper=no=>NOUNCase=Ela|Number=Plurforrásokból, okokból, támogatásokból, jegyeladásokból, anyagokból
N Nc n=plural|case=elative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Ela|Number=Plur|Number[psee]=Singországokéból
N Nc n=plural|case=elative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ela|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1szokásainkból
N Nc n=plural|case=elative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ela|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3szobáikból, ruháikból
N Nc n=plural|case=elative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ela|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3földjeiből, visszaemlékezéseiből, tanulmányaiból, halottaiból, törzseiből
N Nc n=plural|case=essiveformal|proper=no=>NOUNCase=Ess|Number=Plur|Style=Formistenekként, dokumentumokként
N Nc n=plural|case=essiveformal|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ess|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Style=Formfiókegyházaiként, bástyáiként
N Nc n=plural|case=factive|proper=no=>NOUNCase=Tra|Number=Pluremberekké, tettekké
N Nc n=plural|case=factive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Tra|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3fordulataivá
N Nc n=plural|case=genitive|proper=no=>NOUNCase=Gen|Number=Plureszközöknek, embereknek, nőknek, menekülteknek, törvénytábláknak
N Nc n=plural|case=genitive|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Gen|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1NATO-képviselőnknek
N Nc n=plural|case=genitive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Gen|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3céljaiknak
N Nc n=plural|case=genitive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Gen|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3részvényeinek, vezetőinek, gondjainak, áldozatainak, képviselőinek
N Nc n=plural|case=illative|proper=no=>NOUNCase=Ill|Number=Plurszámítógépekbe, lakásokba, termekbe, tárgyalásokba, midibuszokba
N Nc n=plural|case=illative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ill|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1mindennapjainkba
N Nc n=plural|case=illative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ill|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3pórusaiba, annaleseibe, költségeibe, alagútjaiba, szabályaiba
N Nc n=plural|case=inessive|proper=no=>NOUNCase=Ine|Number=Plurévekben, napokban, országokban, hónapokban, hetekben
N Nc n=plural|case=inessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ine|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1napjainkban, csapatainkban
N Nc n=plural|case=inessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Ine|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1ereimben
N Nc n=plural|case=inessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ine|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3szatyraikban, téziseikben
N Nc n=plural|case=inessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ine|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3alapjaiban, éveiben, kávébárjaiban, portrészobraiban, háborúiban
N Nc n=plural|case=instrumental|proper=no=>NOUNCase=Ins|Number=Plureszközökkel, következményekkel, erőkkel, NATO-csapásokkal, módszerekkel
N Nc n=plural|case=instrumental|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Ins|Number=Plur|Number[psee]=Singvezetőkével
N Nc n=plural|case=instrumental|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ins|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1társainkkal
N Nc n=plural|case=instrumental|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ins|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3műveikkel, döntéseikkel, törekvéseikkel
N Nc n=plural|case=instrumental|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ins|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3terveivel, kollégáival, vezetőivel, elképzeléseivel, alakzataival
N Nc n=plural|case=nominative|proper=no=>NOUNCase=Nom|Number=Plurévek, szerbek, emberek, albánok, nők
N Nc n=plural|case=nominative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Nom|Number=Plur|Number[psee]=Singszerbeké, mellsebészeké, ortodoxoké, festőké, albánoké
N Nc n=plural|case=nominative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1olvasóink, eleink, napjaink, Információink, számításaink
N Nc n=plural|case=nominative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1olvasmányélményeim, Tapasztalataim, Szüleim, Uraim, gyerekeim
N Nc n=plural|case=nominative|proper=no|pperson=2nd|pnumber=plural=>NOUNCase=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2művészeteitek, hőseitek
N Nc n=plural|case=nominative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3elődeik, kortársaik, juttatásaik, szavazóik, számításaik
N Nc n=plural|case=nominative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3tagjai, adatai, vezetői, képviselői, hívei
N Nc n=plural|case=sublative|proper=no=>NOUNCase=Sub|Number=Plurcélokra, feladatokra, időkre, bajokra, területekre
N Nc n=plural|case=sublative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Sub|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1intézményeinkre, szüleinkre
N Nc n=plural|case=sublative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Sub|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1Nézeteimre
N Nc n=plural|case=sublative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Sub|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3bázisaikra
N Nc n=plural|case=sublative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Sub|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3mellékfolyóira, eredményeire, vidékeire, költségeire, hiteleire
N Nc n=plural|case=superessive|proper=no=>NOUNCase=Sup|Number=Plurterületeken, településeken, kormányüléseken, utakon, éveken
N Nc n=plural|case=superessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Sup|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1határainkon
N Nc n=plural|case=superessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Sup|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3koncertjeiken, gyűjtőútjaikon
N Nc n=plural|case=superessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Sup|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3határain, ülésein, eredményein, területein, bankárain
N Nc n=plural|case=temporalis|proper=no=>NOUNCase=Tem|Number=Pluralkalmakkor
N Nc n=plural|case=terminative|proper=no=>NOUNCase=Ter|Number=Plurévekig, napokig, évtizedekig, éttermekig, ínyencségekig
N Nc n=plural|case=terminative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ter|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1napjainkig
N Nc n=singular|case=ablative|proper=no=>NOUNCase=Abl|Number=Singévtől, kormánytól, tárcától, politikától, lőfegyvertől
N Nc n=singular|case=ablative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1koromtól
N Nc n=singular|case=ablative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3szülőhazájuktól, elnöküktől
N Nc n=singular|case=ablative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=31-jétől, vezetőjétől, közepétől, elsejétől, felétől
N Nc n=singular|case=accusative|proper=no=>NOUNCase=Acc|Number=Singforintot, részt, pénzt, dollárt, szerepet
N Nc n=singular|case=accusative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Sing|Number[psee]=Singbányáét, teáét
N Nc n=singular|case=accusative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1írásunkat, lapunkat, rendszerünket, életünket, kérdésünket
N Nc n=singular|case=accusative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1apámat, részemet, kedvemet, Mentalitásomat, anyámat
N Nc n=singular|case=accusative|proper=no|pperson=2nd|pnumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2Excellenciádat
N Nc n=singular|case=accusative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3pénzüket, igényüket, hozzájárulásukat, különvéleményüket, helyüket
N Nc n=singular|case=accusative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3százalékát, részét, életét, munkáját, szerepét
N Nc n=singular|case=accusative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular|pednumber=singular=>NOUNCase=Acc|Number=Sing|Number[psee]=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3elnökéét
N Nc n=singular|case=adessive|proper=no=>NOUNCase=Ade|Number=Singévnél, korábbinál, százaléknál, vadásztársaságnál, óránál
N Nc n=singular|case=adessive|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Ade|Number=Sing|Number[psee]=Singkancellárénál
N Nc n=singular|case=adessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Ade|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1
N Nc n=singular|case=adessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ade|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3környezetüknél
N Nc n=singular|case=adessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ade|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3megállójánál, tervezésénél, szentségénél, életénél, meghatározásánál
N Nc n=singular|case=allative|proper=no=>NOUNCase=All|Number=Singtárgyalóasztalhoz, földhöz, bravúrhoz, feltételhez, békéhez
N Nc n=singular|case=allative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=All|Number=Sing|Number[psee]=Singátalakításéhoz
N Nc n=singular|case=allative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=All|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1lakhelyemhez, könyvemhez
N Nc n=singular|case=allative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=All|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3kiképzésükhöz, állításukhoz, környezetükhöz, oldalukhoz, felszerelésükhöz
N Nc n=singular|case=allative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=All|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3nevéhez, megteremtéséhez, eléréséhez, felújításához, előállításához
N Nc n=singular|case=causalis|proper=no=>NOUNCase=Cau|Number=Singforintért, dollárért, pénzért, euróért, májátültetésért
N Nc n=singular|case=causalis|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Cau|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3pénzükért
N Nc n=singular|case=causalis|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Cau|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3újrafelosztásáért, kedvéért, módosításáért, megszüntetéséért, tendenciájáért
N Nc n=singular|case=dative|proper=no=>NOUNCase=Dat|Number=Singkormánynak, embernek, parlamentnek, fegyvernek, sikernek
N Nc n=singular|case=dative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1lapunknak, tudósítónknak, kedvesünknek, munkatársunknak, születésünknek
N Nc n=singular|case=dative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1sportszerüzletemnek
N Nc n=singular|case=dative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3előrejelzésüknek, apjuknak, szervezetüknek
N Nc n=singular|case=dative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3százalékának, követelményének, többségének, akaratának, bázisának
N Nc n=singular|case=delative|proper=no=>NOUNCase=Del|Number=Singszázalékról, háborúról, dollárról, ügyről, dologról
N Nc n=singular|case=delative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Del|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1Bolygónkról, oldalunkról, felsőbbrendűségünkről
N Nc n=singular|case=delative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Del|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3jelenlétükről, takarításukról
N Nc n=singular|case=delative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Del|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3módosításáról, posztjáról, átalakításáról, éléről, túloldaláról
N Nc n=singular|case=distributive|proper=no=>NOUNCase=Dis|Number=Singmásodpercenként, négyzetméterenként, tonnánként, óránként, esténként
N Nc n=singular|case=elative|proper=no=>NOUNCase=Ela|Number=Singszempontból, költségvetésből, forintból, önerőből, forrásból
N Nc n=singular|case=elative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ela|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1tudatunkból
N Nc n=singular|case=elative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ela|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3megvalósításukból, költségvetésükből, lábukból, vagyonukból, házukból
N Nc n=singular|case=elative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ela|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3szempontjából, jóvoltából, monográfiájából, zsebéből, szövegéből
N Nc n=singular|case=essiveformal|proper=no=>NOUNCase=Ess|Number=Sing|Style=Formszükségképpen, miniszterként, tulajdonosként, személyként, példaként
N Nc n=singular|case=essiveformal|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ess|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|Style=Formrészeként, következményeként, alapegységeként, alelnökeként, írójaként
N Nc n=singular|case=essive|proper=no=>NOUNCase=Ess|Number=Singráadásul, hírül, célul, segítségül, tudomásul
N Nc n=singular|case=essive|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ess|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1kalauzunkul
N Nc n=singular|case=essive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ess|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3példájául, központjául
N Nc n=singular|case=factive|proper=no=>NOUNCase=Tra|Number=Singvárossá, bérmunkássá, sztárrá, társasággá, panzióvá
N Nc n=singular|case=factive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Tra|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3részévé, célpontjává, törvényévé, tagjává, korává
N Nc n=singular|case=genitive|proper=no=>NOUNCase=Gen|Number=Singrendőrségnek, kormánynak, embernek, államnak, tárcának
N Nc n=singular|case=genitive|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Gen|Number=Sing|Number[psee]=Singkerületének, flopikénak
N Nc n=singular|case=genitive|proper=no|pperson=2nd|pnumber=singular=>NOUNCase=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2méhednek
N Nc n=singular|case=genitive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3üzletközpontjuknak, vendégforgalmuknak
N Nc n=singular|case=genitive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3történetének, lakosságának, bizottságának, tevékenységének, tanszékének
N Nc n=singular|case=illative|proper=no=>NOUNCase=Ill|Number=Singfigyelembe, forgalomba, helyzetbe, igénybe, őrizetbe
N Nc n=singular|case=illative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ill|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1nyakunkba, állományunkba, szívünkbe, hazánkba
N Nc n=singular|case=illative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Ill|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1eszembe, kezembe, Cégembe
N Nc n=singular|case=illative|proper=no|pperson=2nd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ill|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2gépedbe
N Nc n=singular|case=illative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ill|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3programjukba, eszükbe, prospektusukba, kezükbe, laboratóriumukba
N Nc n=singular|case=illative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ill|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3felszámolásába, eszébe, tulajdonába, birtokába, irányába
N Nc n=singular|case=inessive|proper=no=>NOUNCase=Ine|Number=Singévben, kapcsolatban, esetben, mértékben, időben
N Nc n=singular|case=inessive|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Ine|Number=Sing|Number[psee]=Singlényegében, többségében, összességében, ijedtükben
N Nc n=singular|case=inessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1életünkben, matyószobánkban, korunkban, hazánkban, birodalmunkban
N Nc n=singular|case=inessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1könyvemben, koromban, lakásomban, írásomban, szenvedélyemben
N Nc n=singular|case=inessive|proper=no|pperson=2nd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2kibontakozásodban, kezedben, életedben
N Nc n=singular|case=inessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3fodrászatukban, érdekükben, tulajdonukban, Adatbázisukban, leleményességükben
N Nc n=singular|case=inessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3esetében, érdekében, felében, könyvében, körében
N Nc n=singular|case=instrumental|proper=no=>NOUNCase=Ins|Number=Singévvel, százalékkal, nappal, sikerrel, alkalommal
N Nc n=singular|case=instrumental|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Ins|Number=Sing|Number[psee]=Singerőműével
N Nc n=singular|case=instrumental|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1programunkkal, akciónkkal, lapunkkal, múltunkkal
N Nc n=singular|case=instrumental|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1életformámmal, unokabátyámmal, szememmel, keresztnevemmel
N Nc n=singular|case=instrumental|proper=no|pperson=2nd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2jogoddal
N Nc n=singular|case=instrumental|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3kínálatukkal, öltözetükkel, múltjukkal, igényükkel, gyakorlatukkal
N Nc n=singular|case=instrumental|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3segítségével, kivételével, bevonásával, támogatásával, részével
N Nc n=singular|case=locative|proper=no=>NOUNCase=Loc|Number=Singhelyütt
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no=>NOUNCase=Nom|Number=Singkormány, év, század, forint, cég
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Nom|Number=Sing|Number[psee]=Singpártarányosításé, kerületé, szövetségé, férfié, cukoré
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1kultúránk, tudósítónk, hazánk, szükségünk, pénzünk
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1időm, barátom, ismerősöm, édesanyám, álmom
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no|pperson=2nd|pnumber=plural=>NOUNCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2bálványotok, vezetőtök, paradicsomotok, reményetek
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no|pperson=2nd|pnumber=singular=>NOUNCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2ellenfeled, kapcsolatod, aranytartalékod
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3követelésük, számuk, árbevételük, esélyük, százalékuk
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3százaléka, éve, vezetője, száma, elnöke
N Nc n=singular|case=nominative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular|pednumber=singular=>NOUNCase=Nom|Number=Sing|Number[psee]=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3vezetőjéé
N Nc n=singular|case=sociative|proper=no=>NOUNCase=Com|Number=Singkamatostul, családostul
N Nc n=singular|case=sublative|proper=no=>NOUNCase=Sub|Number=Singévre, forintra, nyilvánosságra, kilométerre, kérdésre
N Nc n=singular|case=sublative|proper=no|pednumber=singular=>NOUNCase=Sub|Number=Sing|Number[psee]=Singuralkodóéra
N Nc n=singular|case=sublative|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Sub|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1kérdésünkre, érdeklődésünkre, figyelmünkre, kedvünkre, családunkra
N Nc n=singular|case=sublative|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Sub|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1szülőföldemre, kérdésemre, pártomra, soromra, Kopogtatásomra
N Nc n=singular|case=sublative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Sub|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3követelésükre, zászlójukra, sajtójukra, rögzítésükre, sorsukra
N Nc n=singular|case=sublative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Sub|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3végére, kérdésére, élére, hatására, százalékára
N Nc n=singular|case=superessive|proper=no=>NOUNCase=Sup|Number=Singhéten, módon, helyen, területen, pénteken
N Nc n=singular|case=superessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Sup|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1képünkön, születésnapunkon, tájegységünkön, bolygónkon
N Nc n=singular|case=superessive|proper=no|pperson=1st|pnumber=singular=>NOUNCase=Sup|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1nénémen, fejemen
N Nc n=singular|case=superessive|proper=no|pperson=2nd|pnumber=singular=>NOUNCase=Sup|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2számítógépeden
N Nc n=singular|case=superessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=plural=>NOUNCase=Sup|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3élükön, lakóhelyükön, sérülésükön, megtelepülésükön, döntésükön
N Nc n=singular|case=superessive|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Sup|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3alapján, során, elején, végén, esetén
N Nc n=singular|case=temporalis|proper=no=>NOUNCase=Tem|Number=Singórakor, induláskor, perckor, átültetéskor, záráskor
N Nc n=singular|case=temporalis|proper=no|pperson=1st|pnumber=plural=>NOUNCase=Tem|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1lapzártánkkor
N Nc n=singular|case=temporalis|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Tem|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3lejártakor, elkövetésekor, készítésekor, átadásakor, kialakításakor
N Nc n=singular|case=terminative|proper=no=>NOUNCase=Ter|Number=Singideig, évig, máig, napig, hónapig
N Nc n=singular|case=terminative|proper=no|pperson=3rd|pnumber=singular=>NOUNCase=Ter|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3végéig, 30-áig, 31-ig, elejéig, elfogadásáig
N Np n=plural|case=accusative|proper=yes=>PROPNCase=Acc|Number=PlurAltemps-_és_Ludovisi-gyűjteményeket
N Np n=plural|case=allative|proper=yes=>PROPNCase=All|Number=PlurKoris_Jánosékat
N Np n=plural|case=dative|proper=yes=>PROPNCase=Dat|Number=Plur
N Np n=plural|case=instrumental|proper=yes=>PROPNCase=Ins|Number=PlurSári_Jánosékkal
N Np n=plural|case=nominative|proper=yes=>PROPNCase=Nom|Number=PlurHVK-k, Wrighték, Zastavák, Mussoliniék, Berlini_Filharmonikusok
N Np n=plural|case=sublative|proper=yes=>PROPNCase=Sub|Number=PlurHabsburgokra
N Np n=singular|case=ablative|proper=yes=>PROPNCase=Abl|Number=SingBelgrádtól, Postabanktól, Cu_Tron-szigettől, Afganisztántól, Tallintól
N Np n=singular|case=accusative|proper=yes=>PROPNCase=Acc|Number=SingKoszovót, Pinochetet, Földet, Vjahirevet, HVG-t
N Np n=singular|case=accusative|proper=yes|pednumber=singular=>PROPNCase=Acc|Number=Sing|Number[psee]=SingGazdasági_Versenyhivatalét, Faust_elkárhozását
N Np n=singular|case=accusative|proper=yes|pperson=3rd|pnumber=singular=>PROPNCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3Mein_Kampfját, Magyarországát, Dubrovnikját, Olümpuszát
N Np n=singular|case=adessive|proper=yes=>PROPNCase=Ade|Number=SingIBM-nél, Gazpromnál, ÖIAG-nál, London_Brókernél, Morininál
N Np n=singular|case=allative|proper=yes=>PROPNCase=All|Number=SingCsehországhoz, Fazokas_Károlyhoz, Kínához, Nehézipari_Munkások_Nemzeti_Sport_Köréhez, Nógrád_Megyei_Horgász_Szövetséghez
N Np n=singular|case=allative|proper=yes|pednumber=singular=>PROPNCase=All|Number=Sing|Number[psee]=SingDaewooéhoz, McDonald'séhoz
N Np n=singular|case=allative|proper=yes|pperson=3rd|pnumber=singular=>PROPNCase=All|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3Aranypálmájához
N Np n=singular|case=causalis|proper=yes=>PROPNCase=Cau|Number=SingMagyarországért, Kék_Szalagért
N Np n=singular|case=dative|proper=yes=>PROPNCase=Dat|Number=SingHVG-nek, Magyarországnak, Sínai-hegynek, Reményinek, MTI-nek
N Np n=singular|case=dative|proper=yes|pperson=2nd|pnumber=singular=>PROPNCase=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2Nagyméltóságodnak, Excellenciádnak
N Np n=singular|case=dative|proper=yes|pperson=3rd|pnumber=singular=>PROPNCase=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3Sínai-hegyének
N Np n=singular|case=delative|proper=yes=>PROPNCase=Del|Number=SingKecskemétről, Magyarországról, Ibériai-félszigetről, Rózsadombról, Szkuratovról
N Np n=singular|case=delative|proper=yes|pperson=3rd|pnumber=singular=>PROPNCase=Del|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3Nagy_Terrorjáról
N Np n=singular|case=elative|proper=yes=>PROPNCase=Ela|Number=SingKoszovóból, Németországból, Oroszországból, Pristinából, Jeruzsálemből
N Np n=singular|case=elative|proper=yes|pperson=3rd|pnumber=singular=>PROPNCase=Ela|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3Szent_Patrik-székesegyházából
N Np n=singular|case=essiveformal|proper=yes=>PROPNCase=Ess|Number=Sing|Style=FormDragutinként
N Np n=singular|case=factive|proper=yes=>PROPNCase=Tra|Number=SingGérard_Philipe-pé
N Np n=singular|case=genitive|proper=yes=>PROPNCase=Gen|Number=SingMagyarországnak, Anatinak, Fonónak, DT-nek, Gazpromnak
N Np n=singular|case=genitive|proper=yes|pednumber=singular=>PROPNCase=Gen|Number=Sing|Number[psee]=SingFaust_elkárhozásának
N Np n=singular|case=genitive|proper=yes|pperson=3rd|pnumber=singular=>PROPNCase=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3Híradójának
N Np n=singular|case=illative|proper=yes=>PROPNCase=Ill|Number=SingOlaszországba, Londonba, NATO-ba, Belgrádba, Salzburgba
N Np n=singular|case=inessive|proper=yes=>PROPNCase=Ine|Number=SingEurópában, Franciaországban, USA-ban, Amerikában, Németországban
N Np n=singular|case=inessive|proper=yes|pperson=1st|pnumber=plural=>PROPNCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1Szépművészeti_Múzeumunkban
N Np n=singular|case=inessive|proper=yes|pperson=3rd|pnumber=singular=>PROPNCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3Ausztriájában, Európájában, Frankensteinjében
N Np n=singular|case=instrumental|proper=yes=>PROPNCase=Ins|Number=SingLing_Antallal, Szovjetunióval, Jugoszláviával, Budapest_Bankkal, Ferenczy_Józseffel
N Np n=singular|case=nominative|proper=yes=>PROPNCase=Nom|Number=SingHVG, Magyarország, NATO, Torgyán_József, Koszovó
N Np n=singular|case=nominative|proper=yes|pednumber=singular=>PROPNCase=Nom|Number=Sing|Number[psee]=SingHorn_Gyuláé, Solymáré, Gérard_Depardieu-é, Őrbottyáné, Józsefvárosé
N Np n=singular|case=nominative|proper=yes|pperson=1st|pnumber=singular=>PROPNCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1Uram
N Np n=singular|case=nominative|proper=yes|pperson=3rd|pnumber=singular=>PROPNCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3Asta_Nielsené, Máriája, Spanyolországa, Rotonja, Álomfejtése
N Np n=singular|case=sublative|proper=yes=>PROPNCase=Sub|Number=SingMagyarországra, Koszovóra, Budapestre, Visegrádra, Földközi-tengerre
N Np n=singular|case=superessive|proper=yes=>PROPNCase=Sup|Number=SingMagyarországon, Budapesten, Szolnokon, Pesten, Kecskeméten
N Np n=singular|case=terminative|proper=yes=>PROPNCase=Ter|Number=SingTésáig, Farkas_Jánosig, Kukesig, Csíkné_Horváth_Kláráig, Faragó_Tamásig
O Oh _=>XHyph=Yesközép-, kis-, hang-, büntető-, bel-
O Oi n=singular|case=nominative=>NOUNCase=Nom|Number=SingCray-1, He-178, V3, R99, TX-0
O Oi n=singular|case=sublative=>NOUNCase=Sub|Number=SingZ1-re
O On n=singular|case=nominative=>NUMCase=Nom|Number=Sing|NumForm=Digit6:2, 1:1, 7:6, 6:3, 3:39,82
O On n=singular|case=sublative=>NUMCase=Sub|Number=Sing|NumForm=Digit4:2-re
P Pd p=3rd|n=plural|case=accusative=>DETCase=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Demazokat, ezeket, mindazokat
P Pd p=3rd|n=plural|case=adessive=>DETCase=Ade|Number=Plur|Person=3|PronType=Demazoknál
P Pd p=3rd|n=plural|case=allative=>DETCase=All|Number=Plur|Person=3|PronType=Demezekhez, Mindezekhez, mindazokhoz
P Pd p=3rd|n=plural|case=dative=>DETCase=Dat|Number=Plur|Person=3|PronType=Demazoknak, ezeknek
P Pd p=3rd|n=plural|case=delative=>DETCase=Del|Number=Plur|Person=3|PronType=Demazokról, Ezekről
P Pd p=3rd|n=plural|case=elative=>DETCase=Ela|Number=Plur|Person=3|PronType=Demezekből, ugyanazokból, azokból
P Pd p=3rd|n=plural|case=genitive=>DETCase=Gen|Number=Plur|Person=3|PronType=Demazoknak, ezeknek, mindezeknek
P Pd p=3rd|n=plural|case=inessive=>DETCase=Ine|Number=Plur|Person=3|PronType=Demazokban, ezekben
P Pd p=3rd|n=plural|case=instrumental=>DETCase=Ins|Number=Plur|Person=3|PronType=Demazokkal
P Pd p=3rd|n=plural|case=nominative=>DETCase=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Demazok, ezek, olyanok, mindazok, Mindezek
P Pd p=3rd|n=plural|case=sublative=>DETCase=Sub|Number=Plur|Person=3|PronType=Demezekre, ugyanazokra
P Pd p=3rd|n=plural|case=superessive=>DETCase=Sup|Number=Plur|Person=3|PronType=Demezeken, azokon
P Pd p=3rd|n=singular|case=ablative=>DETCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Demattól, ettől
P Pd p=3rd|n=singular|case=accusative=>DETCase=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Demazt, ezt, annyit, Mindezt, olyat
P Pd p=3rd|n=singular|case=adessive=>DETCase=Ade|Number=Sing|Person=3|PronType=Demennél, annál
P Pd p=3rd|n=singular|case=allative=>DETCase=All|Number=Sing|Person=3|PronType=Demahhoz, ehhez, mindehhez, ehhez-ahhoz
P Pd p=3rd|n=singular|case=causalis=>DETCase=Cau|Number=Sing|Person=3|PronType=Demazért, Mindezért, ezért, ugyanazért
P Pd p=3rd|n=singular|case=dative=>DETCase=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Demannak, ennek, ilyennek
P Pd p=3rd|n=singular|case=dative|pperson=3rd|pnumber=plural=>DETCase=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Demmindannyiuknak
P Pd p=3rd|n=singular|case=delative=>DETCase=Del|Number=Sing|Person=3|PronType=Demarról, erről
P Pd p=3rd|n=singular|case=elative=>DETCase=Ela|Number=Sing|Person=3|PronType=Demebből, abból, mindebből, ugyanabból
P Pd p=3rd|n=singular|case=essive=>DETCase=Ess|Number=Sing|Person=3|PronType=Demugyanennyien
P Pd p=3rd|n=singular|case=factive=>DETCase=Tra|Number=Sing|Person=3|PronType=Demolyanná
P Pd p=3rd|n=singular|case=genitive=>DETCase=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Demannak, ennek, mindannak, Mindennek
P Pd p=3rd|n=singular|case=illative=>DETCase=Ill|Number=Sing|Person=3|PronType=Demebbe, abba, annyiba
P Pd p=3rd|n=singular|case=inessive=>DETCase=Ine|Number=Sing|Person=3|PronType=Demabban, ebben, ugyanebben, annyiban
P Pd p=3rd|n=singular|case=instrumental=>DETCase=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Demazzal, ezzel, ennyivel, annyival, evvel
P Pd p=3rd|n=singular|case=nominative=>DETCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Demaz, ez, olyan, e, ilyen
P Pd p=3rd|n=singular|case=nominative|pednumber=singular=>DETCase=Nom|Number=Sing|Number[psee]=Sing|Person=3|PronType=Demazé
P Pd p=3rd|n=singular|case=sublative=>DETCase=Sub|Number=Sing|Person=3|PronType=Demarra, erre, akkorára, Minderre
P Pd p=3rd|n=singular|case=superessive=>DETCase=Sup|Number=Sing|Person=3|PronType=Demazon, ezen, ugyanazon
P Pd p=3rd|n=singular|case=terminative=>DETCase=Ter|Number=Sing|Person=3|PronType=Demaddig
P Pg p=3rd|n=plural|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Neg,Totmindegyikük
P Pg p=3rd|n=singular|case=ablative=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totmindenkitől, mindentől, senkitől
P Pg p=3rd|n=singular|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totmindent, semmit, senkit, mindenkit, mit
P Pg p=3rd|n=singular|case=accusative|pperson=3rd|pnumber=singular=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Neg,Totmindenét, mindegyikét
P Pg p=3rd|n=singular|case=allative=>PRONCase=All|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totmindenhez
P Pg p=3rd|n=singular|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totsenkinek, bárkinek, mindenkinek
P Pg p=3rd|n=singular|case=essive=>PRONCase=Ess|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totvalamennyien, mindannyian
P Pg p=3rd|n=singular|case=genitive=>PRONCase=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totsenkinek, mindenkinek
P Pg p=3rd|n=singular|case=illative=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totmindenbe, semmibe
P Pg p=3rd|n=singular|case=inessive=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totmindenkiben, mindenben
P Pg p=3rd|n=singular|case=inessive|pperson=3rd|pnumber=singular=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Neg,Totmindegyikében
P Pg p=3rd|n=singular|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totbármivel, mindegyikkel, mindenkivel, semmivel
P Pg p=3rd|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totminden, semmi, valamennyi, senki, mindenki
P Pg p=3rd|n=singular|case=nominative|pednumber=singular=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Number[psee]=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totbármié, senkié
P Pg p=3rd|n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=plural=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Neg,Totvalamennyiük
P Pg p=3rd|n=singular|case=sublative=>PRONCase=Sub|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,Totmindenre, senkire, semmire
P Pg p=3rd|n=singular|case=superessive=>PRONCase=Sup|Number=Sing|Person=3|PronType=Neg,TotMindenen
P Pi p=3rd|n=plural|case=accusative=>DETCase=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Indmásokat, valakiket
P Pi p=3rd|n=plural|case=nominative=>DETCase=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Indegyebek, mások
P Pi p=3rd|n=singular=>DETNumber=Sing|Person=3|PronType=Indnéhányszor
P Pi p=3rd|n=singular|case=ablative=>DETCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Indvalakitől
P Pi p=3rd|n=singular|case=accusative=>DETCase=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Indvalamit, mást, valakit, egyiket, másikat
P Pi p=3rd|n=singular|case=accusative|pperson=3rd|pnumber=plural=>DETCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Indegyiküket
P Pi p=3rd|n=singular|case=accusative|pperson=3rd|pnumber=singular=>DETCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Indegyikét
P Pi p=3rd|n=singular|case=allative=>DETCase=All|Number=Sing|Person=3|PronType=Indmásikhoz, valakihez
P Pi p=3rd|n=singular|case=causalis=>DETCase=Cau|Number=Sing|Person=3|PronType=Indvalamiért
P Pi p=3rd|n=singular|case=dative=>DETCase=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Indvalakinek, másnak
P Pi p=3rd|n=singular|case=delative=>DETCase=Del|Number=Sing|Person=3|PronType=Indmásról
P Pi p=3rd|n=singular|case=essive=>DETCase=Ess|Number=Sing|Person=3|PronType=Indnéhányan
P Pi p=3rd|n=singular|case=essiveformal=>DETCase=Ess|Number=Sing|Person=3|PronType=Ind|Style=Formegyébként
P Pi p=3rd|n=singular|case=factive=>DETCase=Tra|Number=Sing|Person=3|PronType=Indmássá
P Pi p=3rd|n=singular|case=genitive=>DETCase=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Indvalakinek
P Pi p=3rd|n=singular|case=illative=>DETCase=Ill|Number=Sing|Person=3|PronType=Indvalamelyikbe
P Pi p=3rd|n=singular|case=inessive=>DETCase=Ine|Number=Sing|Person=3|PronType=Indegyikben
P Pi p=3rd|n=singular|case=instrumental=>DETCase=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Indvalamivel, valakivel
P Pi p=3rd|n=singular|case=instrumental|pperson=3rd|pnumber=plural=>DETCase=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Indegyikükkel
P Pi p=3rd|n=singular|case=nominative=>DETCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Indegyik, más, néhány, másik, valaki
P Pi p=3rd|n=singular|case=nominative|pperson=1st|pnumber=plural=>DETCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=1|PronType=Indmásikunk, egyikünk, néhányunk
P Pi p=3rd|n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=plural=>DETCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Indegyikük
P Pi p=3rd|n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=singular=>DETCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Indegyike
P Pi p=3rd|n=singular|case=sublative=>DETCase=Sub|Number=Sing|Person=3|PronType=Indmásikra, másra
P Pi p=3rd|n=singular|case=superessive=>DETCase=Sup|Number=Sing|Person=3|PronType=Indmásikon
P Pi p=3rd|n=singular|case=superessive|pperson=3rd|pnumber=singular=>DETCase=Sup|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|PronType=Indnémelyikén
P Pp p=1st|n=plural|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prsbennünket, minket
P Pp p=1st|n=plural|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prsmi
P Pp p=1st|n=singular|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prsengem
P Pp p=1st|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=1|PronType=Prsén, magam
P Pp p=2nd|n=plural|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=2|PronType=Prsti
P Pp p=2nd|n=singular|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Person=2|PronType=Prstéged
P Pp p=2nd|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=2|PronType=Prste
P Pp p=3rd|n=plural|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsőket, magukat, önöket
P Pp p=3rd|n=plural|case=adessive=>PRONCase=Ade|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsönöknél
P Pp p=3rd|n=plural|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsmaguknak
P Pp p=3rd|n=plural|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsők, maguk, önök
P Pp p=3rd|n=singular|case=ablative=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsmagától
P Pp p=3rd|n=singular|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsőt, magát, önt
P Pp p=3rd|n=singular|case=allative=>PRONCase=All|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsönmagához
P Pp p=3rd|n=singular|case=causalis=>PRONCase=Cau|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsönmagáért
P Pp p=3rd|n=singular|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsmagának
P Pp p=3rd|n=singular|case=elative=>PRONCase=Ela|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsönmagából
P Pp p=3rd|n=singular|case=genitive=>PRONCase=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsmagának
P Pp p=3rd|n=singular|case=inessive=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsönmagában, magában, egymagában
P Pp p=3rd|n=singular|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsönnel
P Pp p=3rd|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prső, maga, ön, önmaga
P Pp p=3rd|n=singular|case=nominative|pednumber=singular=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Number[psee]=Sing|Person=3|PronType=PrsÖvé
P Pp p=3rd|n=singular|case=sublative=>PRONCase=Sub|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsmagára
P Pq p=3rd|n=plural|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Intkik, melyek, milyenek
P Pq p=3rd|n=singular|case=ablative=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Intmitől
P Pq p=3rd|n=singular|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Intmit, micsodát, kit, mennyit
P Pq p=3rd|n=singular|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Intkinek, minek
P Pq p=3rd|n=singular|case=delative=>PRONCase=Del|Number=Sing|Person=3|PronType=Intmiről
P Pq p=3rd|n=singular|case=elative=>PRONCase=Ela|Number=Sing|Person=3|PronType=Intmiből, mennyiből
P Pq p=3rd|n=singular|case=essive=>PRONCase=Ess|Number=Sing|Person=3|PronType=Inthányan
P Pq p=3rd|n=singular|case=genitive=>PRONCase=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Intkinek, minek
P Pq p=3rd|n=singular|case=illative=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Person=3|PronType=IntMennyibe
P Pq p=3rd|n=singular|case=inessive=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=3|PronType=Intmennyiben, Miben
P Pq p=3rd|n=singular|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Intmivel, mennyivel, kivel
P Pq p=3rd|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Intmi, milyen, ki, mekkora, melyik
P Pq p=3rd|n=singular|case=sublative=>PRONCase=Sub|Number=Sing|Person=3|PronType=Intmennyire, mire
P Pr p=3rd|n=plural|case=ablative=>PRONCase=Abl|Number=Plur|Person=3|PronType=Relakiktől, amelyektől
P Pr p=3rd|n=plural|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Relamelyeket, akiket, melyeket, Amiket
P Pr p=3rd|n=plural|case=allative=>PRONCase=All|Number=Plur|Person=3|PronType=Relamilyenekhez, amelyekhez
P Pr p=3rd|n=plural|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Plur|Person=3|PronType=Relakiknek
P Pr p=3rd|n=plural|case=delative=>PRONCase=Del|Number=Plur|Person=3|PronType=Relamelyekről, akikről
P Pr p=3rd|n=plural|case=elative=>PRONCase=Ela|Number=Plur|Person=3|PronType=Relamelyekből
P Pr p=3rd|n=plural|case=genitive=>PRONCase=Gen|Number=Plur|Person=3|PronType=Relakiknek, amelyeknek, melyeknek
P Pr p=3rd|n=plural|case=inessive=>PRONCase=Ine|Number=Plur|Person=3|PronType=Relamelyekben, melyekben
P Pr p=3rd|n=plural|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Plur|Person=3|PronType=Relamelyekkel, melyekkel, akikkel
P Pr p=3rd|n=plural|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Relakik, amelyek, melyek, amik
P Pr p=3rd|n=plural|case=sublative=>PRONCase=Sub|Number=Plur|Person=3|PronType=Relamelyekre, melyekre
P Pr p=3rd|n=plural|case=superessive=>PRONCase=Sup|Number=Plur|Person=3|PronType=Relamelyeken
P Pr p=3rd|n=singular|case=ablative=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamitől, amelytől
P Pr p=3rd|n=singular|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamit, amelyet, akit, amennyit, melyet
P Pr p=3rd|n=singular|case=adessive=>PRONCase=Ade|Number=Sing|Person=3|PronType=Relakinél
P Pr p=3rd|n=singular|case=allative=>PRONCase=All|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamihez, amelyhez, amelyikhez, akihez, melyhez
P Pr p=3rd|n=singular|case=causalis=>PRONCase=Cau|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamiért, amelyért, melyért
P Pr p=3rd|n=singular|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Relaminek, amilyennek, akinek, amelynek
P Pr p=3rd|n=singular|case=delative=>PRONCase=Del|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamelyről, amiről, akiről
P Pr p=3rd|n=singular|case=elative=>PRONCase=Ela|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamelyből, amiből, melyből
P Pr p=3rd|n=singular|case=essive=>PRONCase=Ess|Number=Sing|Person=3|PronType=Relahányan
P Pr p=3rd|n=singular|case=genitive=>PRONCase=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamelynek, akinek, melynek, aminek, amelyiknek
P Pr p=3rd|n=singular|case=illative=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamelybe, amibe
P Pr p=3rd|n=singular|case=inessive=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamelyben, melyben, Akiben, amiben
P Pr p=3rd|n=singular|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Relakivel, amellyel, amelyikkel, amivel, mellyel
P Pr p=3rd|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamely, aki, ami, amelyik, mely
P Pr p=3rd|n=singular|case=sublative=>PRONCase=Sub|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamire, amelyre, akire, amilyenre, mennyire
P Pr p=3rd|n=singular|case=superessive=>PRONCase=Sup|Number=Sing|Person=3|PronType=Relamelyen, amin
P Ps p=1st|n=plural|case=accusative|pednumber=plural=>DETCase=Acc|Number=Plur|Number[psee]=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prsmieinket
P Ps p=3rd|n=singular|case=accusative|pperson=3rd|pnumber=singular=>DETCase=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Poss=Yes|PronType=Prsövét
P Ps p=3rd|n=singular|case=nominative=>DETCase=Nom|Number=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prssaját, önnön
P Ps p=3rd|n=singular|case=nominative|pperson=1st|pnumber=plural=>DETCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=1|Poss=Yes|PronType=Prsmiénk, mienk
P Ps p=3rd|n=singular|case=nominative|pperson=1st|pnumber=singular=>DETCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=1|Poss=Yes|PronType=Prsenyém
P Ps p=3rd|n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=plural=>DETCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Person[psor]=3|Poss=Yes|PronType=Prsövék
P Ps p=3rd|n=singular|case=nominative|pperson=3rd|pnumber=singular=>DETCase=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Poss=Yes|PronType=Prssajátja
P Px p=1st|n=plural|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs|Reflex=Yesmagunkat
P Px p=1st|n=plural|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs|Reflex=Yesmagunkkal
P Px p=1st|n=plural|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs|Reflex=Yesmagunk
P Px p=1st|n=singular|case=inessive=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs|Reflex=Yesmagamban
P Px p=1st|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs|Reflex=Yesmagam
P Px p=2nd|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs|Reflex=Yesmagad
P Px p=3rd|n=plural|case=ablative=>PRONCase=Abl|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmaguktól
P Px p=3rd|n=plural|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagukat
P Px p=3rd|n=plural|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmaguknak
P Px p=3rd|n=plural|case=dative|pednumber=singular=>PRONCase=Dat|Number=Plur|Number[psee]=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagukénak
P Px p=3rd|n=plural|case=elative=>PRONCase=Ela|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagukból
P Px p=3rd|n=plural|case=factive|pednumber=singular=>PRONCase=Tra|Number=Plur|Number[psee]=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagukévá
P Px p=3rd|n=plural|case=illative=>PRONCase=Ill|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagukba
P Px p=3rd|n=plural|case=inessive=>PRONCase=Ine|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagukban, önmagukban
P Px p=3rd|n=plural|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagukkal
P Px p=3rd|n=plural|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmaguk
P Px p=3rd|n=plural|case=sublative=>PRONCase=Sub|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagukra
P Px p=3rd|n=singular|case=ablative=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagától
P Px p=3rd|n=singular|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagát, önmagát
P Px p=3rd|n=singular|case=allative=>PRONCase=All|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagához
P Px p=3rd|n=singular|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagának
P Px p=3rd|n=singular|case=dative|pednumber=singular=>PRONCase=Dat|Number=Sing|Number[psee]=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagáénak
P Px p=3rd|n=singular|case=elative=>PRONCase=Ela|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagából, magamagából
P Px p=3rd|n=singular|case=illative=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes
P Px p=3rd|n=singular|case=inessive=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagában
P Px p=3rd|n=singular|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagával
P Px p=3rd|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmaga, önmaga
P Px p=3rd|n=singular|case=sublative=>PRONCase=Sub|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagára
P Px p=3rd|n=singular|case=superessive=>PRONCase=Sup|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yesmagán
P Py p=3rd|n=singular|case=ablative=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Rcpegymástól
P Py p=3rd|n=singular|case=accusative=>PRONCase=Acc|Number=Sing|Person=3|PronType=Rcpegymást
P Py p=3rd|n=singular|case=allative=>PRONCase=All|Number=Sing|Person=3|PronType=Rcpegymáshoz
P Py p=3rd|n=singular|case=dative=>PRONCase=Dat|Number=Sing|Person=3|PronType=Rcpegymásnak
P Py p=3rd|n=singular|case=illative=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Person=3|PronType=Rcpegymásba
P Py p=3rd|n=singular|case=instrumental=>PRONCase=Ins|Number=Sing|Person=3|PronType=Rcpegymással
P Py p=3rd|n=singular|case=nominative=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Rcpegymás
P Py p=3rd|n=singular|case=sublative=>PRONCase=Sub|Number=Sing|Person=3|PronType=Rcpegymásra
R Rd _=>ADVPronType=Demakkor, úgy, így, itt, ott
R Rg _=>ADVPronType=Neg,Totmindig, soha, mindenképpen, mind, bármikor
R Ri _=>ADVPronType=Indsokáig, olykor, valahol, másrészt, egyrészt
R Rl _=>ADVPronType=Prsrá, neki, vele, benne, róla
R Rm _=>ADVNegative=Negnem, sem, ne, se
R Rp _=>PART_meg, el, ki, be, fel
R Rq _=>ADVPronType=Int-e, miért, hogyan, hol, vajon
R Rr _=>ADVPronType=Relamikor, ahol, míg, miközben, ahogy
R Rv _=>VERBVerbForm=Transhivatkozva, kezdve, hozzátéve, mondván, véve
R Rx _=>ADV_már, még, csak, is, például
S St _=>ADPAdpType=Postszerint, után, között, által, alatt
SPUNCT SPUNCT _=>PUNCTPunctType=Excl,Peri,Qest., ?, ", !, ...
T Tf def=yes=>DETDefinite=Def|PronType=Arta, az
T Ti def=no=>DETDefinite=Ind|PronType=Artegy
V Va mood=conditional|t=present|p=3rd|n=singular|def=no=>AUXDefinite=Ind|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finvolna
V Va mood=indicative|t=present|p=1st|n=plural|def=no=>AUXDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finfogunk
V Va mood=indicative|t=present|p=1st|n=singular|def=no=>AUXDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finfogok
V Va mood=indicative|t=present|p=3rd|n=plural|def=no=>AUXDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finfognak
V Va mood=indicative|t=present|p=3rd|n=plural|def=yes=>AUXDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finfogják
V Va mood=indicative|t=present|p=3rd|n=singular|def=no=>AUXDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finfog
V Va mood=indicative|t=present|p=3rd|n=singular|def=yes=>AUXDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finfogja
V Vm mood=conditional|t=present|p=1st|n=plural|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finszeretnénk, kapnánk, esnénk, jutnánk, folytathatnánk
V Vm mood=conditional|t=present|p=1st|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finszeretnénk, tudnánk, fordítanánk, mondhatnánk, teljesítenők
V Vm mood=conditional|t=present|p=1st|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finszeretnék, lennék, hoznék, tartanék, megjegyeznék
V Vm mood=conditional|t=present|p=1st|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finszeretném, Említhetném, elvállalnám, mondanám, mondhatnám
V Vm mood=conditional|t=present|p=3rd|n=plural|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finlennének, kapnának, volnának, juthatnának, adnának
V Vm mood=conditional|t=present|p=3rd|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finszeretnék, tartanák, bezárnák, emelnék, kapnák
V Vm mood=conditional|t=present|p=3rd|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finlenne, kellene, lehetne, szeretne, volna
V Vm mood=conditional|t=present|p=3rd|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finszeretné, tudná, tenné, akarná, illetné
V Vm mood=imperative|t=present|p=1st|n=plural|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=FinLegyünk, Bízzunk, vehessünk, kapcsolódjunk, vonjunk
V Vm mood=imperative|t=present|p=1st|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Imp|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finmondjuk, tegyük, hisszük, lássuk, kiverjük
V Vm mood=imperative|t=present|p=1st|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finmondjak, megjelenjek, éljek, megégjek, maradhassak
V Vm mood=imperative|t=present|p=1st|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Imp|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finelvállaljam, tegyem, cseréljem, felhívassam, tájékoztassam
V Vm mood=imperative|t=present|p=2nd|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=FinHozzátok
V Vm mood=imperative|t=present|p=2nd|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finháborúzz, Szeretkezz, figyelj, legyél, szedj
V Vm mood=imperative|t=present|p=2nd|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finlásd, ismerd, tedd, hagyd, értesítsd
V Vm mood=imperative|t=present|p=3rd|n=plural|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finlegyenek, adjanak, kerüljenek, tárgyaljanak, gyűjtsenek
V Vm mood=imperative|t=present|p=3rd|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finsegítsék, tegyék, ellenőrizhessék, igazítsák, osszák
V Vm mood=imperative|t=present|p=3rd|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finlegyen, lehessen, maradjon, menjen, kelljen
V Vm mood=imperative|t=present|p=3rd|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finadja, tegye, mondja, növelje, semmisítse
V Vm mood=indicative|t=past|p=1st|n=plural|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Finvoltunk, beszámoltunk, lettünk, kaptunk, gondoltunk
V Vm mood=indicative|t=past|p=1st|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Fintudtuk, láttuk, megtudtuk, fizettük, gondoltuk
V Vm mood=indicative|t=past|p=1st|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Finéltem, tippeltem, jártam, születtem, kezdtem
V Vm mood=indicative|t=past|p=1st|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|VerbForm=Finláttam, éreztem, adtam, mondtam, gondoltam
V Vm mood=indicative|t=past|p=2nd|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Finmegöltétek
V Vm mood=indicative|t=past|p=2nd|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Finvoltál, szültél, hordoztál, éltél, megtaláltál
V Vm mood=indicative|t=past|p=2nd|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|VerbForm=Finadtad, vetted
V Vm mood=indicative|t=past|p=3rd|n=plural|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finvoltak, kaptak, találtak, adtak, maradtak
V Vm mood=indicative|t=past|p=3rd|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finvették, adták, tudták, állították, akarták
V Vm mood=indicative|t=past|p=3rd|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finvolt, lett, kellett, került, lehetett
V Vm mood=indicative|t=past|p=3rd|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Finmondta, elmondta, tette, közölte, jelentette
V Vm mood=indicative|t=present|p=1st|n=plural|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finvagyunk, kapunk, tartunk, beszélhetünk, leszünk
V Vm mood=indicative|t=present|p=1st|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fintudjuk, látjuk, vesszük, mondjuk, fizetjük
V Vm mood=indicative|t=present|p=1st|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finvagyok, akarok, gondolok, beszélek, írok
V Vm mood=indicative|t=present|p=1st|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fintudom, hiszem, látom, értem, akarom
V Vm mood=indicative|t=present|p=2nd|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finvagy, szerezhetsz, akarsz, bedughatsz, lemész
V Vm mood=indicative|t=present|p=2nd|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fintudod
V Vm mood=indicative|t=present|p=3rd|n=plural|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finvannak, nincsenek, tudnak, lesznek, kapnak
V Vm mood=indicative|t=present|p=3rd|n=plural|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finmondják, tartják, tudják, teszik, állítják
V Vm mood=indicative|t=present|p=3rd|n=singular|def=no=>VERBDefinite=Ind|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finvan, kell, lehet, lesz, nincs
V Vm mood=indicative|t=present|p=3rd|n=singular|def=yes=>VERBDefinite=Def|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finmondja, tudja, teszi, állítja, jelenti
V Vm mood=infinitive=>VERBVerbForm=Inftenni, tudni, tartani, venni, elérni
V Vm mood=infinitive|t=present|p=1st|n=plural=>VERBNumber=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Infközelednünk, beszállítanunk, elképzelnünk, építenünk, végrehajtanunk
V Vm mood=infinitive|t=present|p=1st|n=singular=>VERBNumber=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Infmondanom, vigyáznom, megismerkednem, mennem, lennem
V Vm mood=infinitive|t=present|p=2nd|n=singular=>VERBNumber=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Infmegölnöd
V Vm mood=infinitive|t=present|p=3rd|n=plural=>VERBNumber=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Infmegtalálniuk, válniuk, nyilatkozniuk, tenniük, válaszolniuk
V Vm mood=infinitive|t=present|p=3rd|n=singular=>VERBNumber=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Infkifizetnie, maradnia, számolnia, lennie, mennie
WPUNCT WPUNCT _=>PUNCT_,, —, ", :, (
X X _=>XForeign=Foreignhomo, Ecce, vezette, szmsz, chaebolnak
Y Y _=>XAbbr=Yesstb., dr., Mr., T., ifj.
Z Z _=>XTypo=Yesa, az, mind, igen, többek