home tagset/conversion edit page issue tracker

all tables

Tagset et::puudepank

Disclaimer: This conversion table was generated automatically via Interset. It uses only tags (+ features) as input, therefore it is only an approximation. Some tags can only be mapped if we also know the lemma or the syntactic context; such information has not been available here. The table requires manual postprocessing in order to provide accurate and complete information.

Tagset et::puudepank, total 614 tags.

abbr/--=>XAbbr=YesATMi
adj-nat/--=>ADJNameType=Natprantsuse, ts^ukts^i
adj/comp,pl,abes=>ADJCase=Abe|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,abl=>ADJCase=Abl|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,ad=>ADJCase=Ade|Degree=Cmp|Number=Plurparematel
adj/comp,pl,all=>ADJCase=All|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,el=>ADJCase=Ela|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,es=>ADJCase=Ess|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,gen=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,ill=>ADJCase=Ill|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,in=>ADJCase=Ine|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,kom=>ADJCase=Com|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,nom=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Number=Plurparemad
adj/comp,pl,part=>ADJCase=Par|Degree=Cmp|Number=Plurparemaid
adj/comp,pl,term=>ADJCase=Ter|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,pl,tr=>ADJCase=Tra|Degree=Cmp|Number=Plur
adj/comp,sg,abes=>ADJCase=Abe|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,abl=>ADJCase=Abl|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,ad=>ADJCase=Ade|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,all=>ADJCase=All|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,el=>ADJCase=Ela|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,es=>ADJCase=Ess|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,gen=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Number=Singväiksemagi
adj/comp,sg,ill=>ADJCase=Ill|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,in=>ADJCase=Ine|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,kom=>ADJCase=Com|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,nom=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Number=Singtugevam, parem, tõenäolisem, enam, suurem
adj/comp,sg,part=>ADJCase=Par|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,term=>ADJCase=Ter|Degree=Cmp|Number=Sing
adj/comp,sg,tr=>ADJCase=Tra|Degree=Cmp|Number=Singvaiksemaks
adj/ord,pl,abes,l=>ADJCase=Abe|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,abl,l=>ADJCase=Abl|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,ad,l=>ADJCase=Ade|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,all,l=>ADJCase=All|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,el,l=>ADJCase=Ela|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,es,l=>ADJCase=Ess|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,gen,l=>ADJCase=Gen|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,ill,l=>ADJCase=Ill|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,in,l=>ADJCase=Ine|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ordesimestes
adj/ord,pl,kom,l=>ADJCase=Com|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,nom,l=>ADJCase=Nom|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,part,l=>ADJCase=Par|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,term,l=>ADJCase=Ter|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,pl,tr,l=>ADJCase=Tra|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,sg,abes,l=>ADJCase=Abe|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,sg,abl,l=>ADJCase=Abl|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordteiselt
adj/ord,sg,ad,l=>ADJCase=Ade|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=OrdTeisel
adj/ord,sg,all,l=>ADJCase=All|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordkolmandale, seitsmendale
adj/ord,sg,el,l=>ADJCase=Ela|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordesimesest
adj/ord,sg,es,l=>ADJCase=Ess|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,sg,gen,l=>ADJCase=Gen|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordteise, esimese
adj/ord,sg,ill,l=>ADJCase=Ill|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,sg,in,l=>ADJCase=Ine|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,sg,kom,l=>ADJCase=Com|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,sg,nom,l=>ADJCase=Nom|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=OrdEsimene, Kolmas
adj/ord,sg,part,l=>ADJCase=Par|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordkolmandat, esimest
adj/ord,sg,term,l=>ADJCase=Ter|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
adj/ord,sg,tr,l=>ADJCase=Tra|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordkolmandaks
adj/pos,pl,abes=>ADJCase=Abe|Degree=Pos|Number=Plur
adj/pos,pl,abes,partic=>ADJCase=Abe|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,abl=>ADJCase=Abl|Degree=Pos|Number=Plur
adj/pos,pl,abl,partic=>ADJCase=Abl|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,ad=>ADJCase=Ade|Degree=Pos|Number=Plur
adj/pos,pl,ad,partic=>ADJCase=Ade|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,all=>ADJCase=All|Degree=Pos|Number=Plur
adj/pos,pl,all,partic=>ADJCase=All|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,el=>ADJCase=Ela|Degree=Pos|Number=Plurvastupidistest, hallisegustest, külmadest
adj/pos,pl,el,partic=>ADJCase=Ela|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,es=>ADJCase=Ess|Degree=Pos|Number=Plurarreteerituina
adj/pos,pl,es,partic=>ADJCase=Ess|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,gen=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=PlurLihaseliste
adj/pos,pl,gen,partic=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Partauravate
adj/pos,pl,ill=>ADJCase=Ill|Degree=Pos|Number=Plurülemistesse
adj/pos,pl,ill,partic=>ADJCase=Ill|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,in=>ADJCase=Ine|Degree=Pos|Number=Plurpehmeis, tehnilistes, sotsioloogilistes
adj/pos,pl,in,partic=>ADJCase=Ine|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,kom=>ADJCase=Com|Degree=Pos|Number=Plur
adj/pos,pl,kom,partic=>ADJCase=Com|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,nom=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=PlurSuured
adj/pos,pl,nom,partic=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,part=>ADJCase=Par|Degree=Pos|Number=Plurhalle, pikki, kitsaid, šatääne, heledaid
adj/pos,pl,part,partic=>ADJCase=Par|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Partseonduvaid
adj/pos,pl,term=>ADJCase=Ter|Degree=Pos|Number=Plur
adj/pos,pl,term,partic=>ADJCase=Ter|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,pl,tr=>ADJCase=Tra|Degree=Pos|Number=Plurkontvõõraiks
adj/pos,pl,tr,partic=>ADJCase=Tra|Degree=Pos|Number=Plur|VerbForm=Part
adj/pos,sg,abes=>ADJCase=Abe|Degree=Pos|Number=Sing
adj/pos,sg,abes,partic=>ADJCase=Abe|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Part
adj/pos,sg,abl=>ADJCase=Abl|Degree=Pos|Number=Sing
adj/pos,sg,abl,partic=>ADJCase=Abl|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Part
adj/pos,sg,ad=>ADJCase=Ade|Degree=Pos|Number=Singkirkal, valgel, iginaiselikul, ületuleval, lustakal
adj/pos,sg,ad,partic=>ADJCase=Ade|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Part
adj/pos,sg,adit=>ADJCase=Add|Degree=Pos|Number=Singpidulikku
adj/pos,sg,all=>ADJCase=All|Degree=Pos|Number=Singkõrgele, külmale, siinsele, kivikõvale, ainukesele
adj/pos,sg,all,partic=>ADJCase=All|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Partasuvale
adj/pos,sg,el=>ADJCase=Ela|Degree=Pos|Number=SingSuurest
adj/pos,sg,el,partic=>ADJCase=Ela|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Part
adj/pos,sg,es=>ADJCase=Ess|Degree=Pos|Number=Sing
adj/pos,sg,es,partic=>ADJCase=Ess|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Part
adj/pos,sg,gen=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=Singhõbedavärvilise, kühmulise, dramaatilise, musta-valgeruudulise
adj/pos,sg,gen,partic=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Partkonkureeriva, eksitava, ülistava
adj/pos,sg,ill=>ADJCase=Ill|Degree=Pos|Number=Singpimedasse, jahedasse, olevasse, puhasvalgesse, räpasesse
adj/pos,sg,ill,partic=>ADJCase=Ill|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Partpaiknevasse
adj/pos,sg,in=>ADJCase=Ine|Degree=Pos|Number=SingVaikses, Kollakas
adj/pos,sg,in,partic=>ADJCase=Ine|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Partmustendavas
adj/pos,sg,kom=>ADJCase=Com|Degree=Pos|Number=Sing
adj/pos,sg,kom,partic=>ADJCase=Com|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Part
adj/pos,sg,nom=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Singmustavereline
adj/pos,sg,nom,partic=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Partlaetav
adj/pos,sg,part=>ADJCase=Par|Degree=Pos|Number=Singminutilist, tavalist, bensiinilõhnalist
adj/pos,sg,part,partic=>ADJCase=Par|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Partkonkureerivat
adj/pos,sg,term=>ADJCase=Ter|Degree=Pos|Number=Sing
adj/pos,sg,term,partic=>ADJCase=Ter|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Part
adj/pos,sg,tr=>ADJCase=Tra|Degree=Pos|Number=Singhingetuks, tühjaks, puhtaks, vigaseks, vabaks
adj/pos,sg,tr,partic=>ADJCase=Tra|Degree=Pos|Number=Sing|VerbForm=Part
adv/--=>ADV_väidetavasti
b/--=>PART_noh, nigu, vä, nagu, ei
conj-c/crd=>CONJ_aga
conj-s/sub=>SCONJ_Kui, Kuigi
intj/--=>INTJ_no, kurat
n/com,pl,abes=>NOUNCase=Abe|Number=Plur
n/com,pl,abl=>NOUNCase=Abl|Number=PlurPoistelt
n/com,pl,ad=>NOUNCase=Ade|Number=PlurLotjadel
n/com,pl,all=>NOUNCase=All|Number=PlurKobarpilvedele, Relvile
n/com,pl,el=>NOUNCase=Ela|Number=PlurPadrunikestadest, Sõrmeotstest
n/com,pl,es=>NOUNCase=Ess|Number=Pluresindajatena, tablettidena
n/com,pl,gen=>NOUNCase=Gen|Number=PlurLaudade, Nõukogude, Poiste, Kuuskede, Jalgade
n/com,pl,ill=>NOUNCase=Ill|Number=Plurtugitoolidesse, sovhoosidesse, heintesse, ribidesse, jalgadesse
n/com,pl,in=>NOUNCase=Ine|Number=Plurkaistevärvides
n/com,pl,kom=>NOUNCase=Com|Number=Plurkividega, näojoontega, raskustega, lestadega, meestega
n/com,pl,nom=>NOUNCase=Nom|Number=PlurMehed, Inimesed, Poisid, Araablased, Pisarad
n/com,pl,part=>NOUNCase=Par|Number=PlurAastaid
n/com,pl,term=>NOUNCase=Ter|Number=Plur
n/com,pl,tr=>NOUNCase=Tra|Number=Plurkildudeks, jõuludeks, süteks, räbalaiks
n/com,sg,abes=>NOUNCase=Abe|Number=Singaietuseta
n/com,sg,abl=>NOUNCase=Abl|Number=SingMälumiselt
n/com,sg,ad=>NOUNCase=Ade|Number=SingSünnipäeval, Õhtul, Pliidil, Vastaskaldal, Naisterahval
n/com,sg,adit=>NOUNCase=Add|Number=SingLinnaraamatukokku, orgu
n/com,sg,all=>NOUNCase=All|Number=SingTeele, Kivihädale, Mustamäele, Kirjale, Mantlile
n/com,sg,el=>NOUNCase=Ela|Number=SingRäästast, Erutusest, Automaadivalangust, Hommikust, Haavast
n/com,sg,es=>NOUNCase=Ess|Number=SingAinsana, Intriigimeistrina
n/com,sg,gen=>NOUNCase=Gen|Number=Singhingamise, distsipliinirikkumise
n/com,sg,ill=>NOUNCase=Ill|Number=SingHoonesse
n/com,sg,in=>NOUNCase=Ine|Number=SingTagatoas, Vannitoas, Vööruses, Vees, Raudrüüs
n/com,sg,kom=>NOUNCase=Com|Number=SingHobusega, Kivihädaga, Kirjaga
n/com,sg,nom=>NOUNCase=Nom|Number=SingEE
n/com,sg,part=>NOUNCase=Par|Number=Singallesjäämist, sulgumist
n/com,sg,term=>NOUNCase=Ter|Number=Singõhtuni, mereni, ääreni, kaldani, kroonini
n/com,sg,tr=>NOUNCase=Tra|Number=Singvältimiseks
num/card,digit=>NUMNumForm=Digit|NumType=Card200, 28, 5000, 68, 51
num/card,pl,abes,l=>NUMCase=Abe|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,abl,l=>NUMCase=Abl|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,ad,l=>NUMCase=Ade|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,all,l=>NUMCase=All|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,el,l=>NUMCase=Ela|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,es,l=>NUMCase=Ess|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,gen,l=>NUMCase=Gen|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,ill,l=>NUMCase=Ill|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Cardkümnetesse
num/card,pl,in,l=>NUMCase=Ine|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,kom,l=>NUMCase=Com|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,nom,l=>NUMCase=Nom|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Cardtuhanded
num/card,pl,part,l=>NUMCase=Par|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Cardmiljardeid
num/card,pl,term,l=>NUMCase=Ter|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,pl,tr,l=>NUMCase=Tra|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,sg,abes,l=>NUMCase=Abe|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,sg,abl,l=>NUMCase=Abl|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Cardkolmelt, miljonilt
num/card,sg,ad,l=>NUMCase=Ade|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,sg,adit,l=>NUMCase=Add|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Cardkahte
num/card,sg,all,l=>NUMCase=All|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=CardPaarile
num/card,sg,el,l=>NUMCase=Ela|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Cardkahest, kuuest
num/card,sg,es,l=>NUMCase=Ess|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,sg,gen,l=>NUMCase=Gen|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Cardkahe, kolmekümne, kolme, viie, neljakümne
num/card,sg,ill,l=>NUMCase=Ill|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Card
num/card,sg,in,l=>NUMCase=Ine|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Cardviies
num/card,sg,kom,l=>NUMCase=Com|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Cardühega, 3.51,1-ga, viiesajaga
num/card,sg,nom,l=>NUMCase=Nom|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=CardKaks
num/card,sg,part,l=>NUMCase=Par|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Cardüheksat, kahte, miljonit, tosinat
num/card,sg,term,l=>NUMCase=Ter|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Cardseitsmeni, kolmeni, viieni, kaheni
num/card,sg,tr,l=>NUMCase=Tra|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Card
num/ord,digit=>NUMNumForm=Digit|NumType=Ord1992., 1991., 1959., 1990., 2000.-2001.
num/ord,pl,abes,l=>NUMCase=Abe|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,abl,l=>NUMCase=Abl|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,ad,l=>NUMCase=Ade|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,all,l=>NUMCase=All|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,el,l=>NUMCase=Ela|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,es,l=>NUMCase=Ess|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,gen,l=>NUMCase=Gen|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,ill,l=>NUMCase=Ill|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,in,l=>NUMCase=Ine|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,kom,l=>NUMCase=Com|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,nom,l=>NUMCase=Nom|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,part,l=>NUMCase=Par|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,term,l=>NUMCase=Ter|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,pl,tr,l=>NUMCase=Tra|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,abes,l=>NUMCase=Abe|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,abl,l=>NUMCase=Abl|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,ad,l=>NUMCase=Ade|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordkaheksandal
num/ord,sg,adit,l=>NUMCase=Add|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordteise
num/ord,sg,all,l=>NUMCase=All|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,el,l=>NUMCase=Ela|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,es,l=>NUMCase=Ess|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,gen,l=>NUMCase=Gen|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,ill,l=>NUMCase=Ill|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,in,l=>NUMCase=Ine|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,kom,l=>NUMCase=Com|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,nom,l=>NUMCase=Nom|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordteine
num/ord,sg,part,l=>NUMCase=Par|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ordkolmandat
num/ord,sg,term,l=>NUMCase=Ter|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
num/ord,sg,tr,l=>NUMCase=Tra|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord
pron/dem,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|PronType=DemNende
pron/dem,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|PronType=Demteised
pron/dem,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|PronType=Dem
pron/dem,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|PronType=Dem
pron/dem,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|PronType=Dem
pron/dem,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|PronType=DemSamal, Ühel
pron/dem,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|PronType=Dem
pron/dem,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|PronType=DemSamast
pron/dem,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|PronType=Demesimesena
pron/dem,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|PronType=Demteise
pron/dem,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|PronType=Dem
pron/dem,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|PronType=Dem
pron/dem,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|PronType=DemSellega
pron/dem,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|PronType=DemÜks, See
pron/dem,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|PronType=Demteist
pron/dem,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|PronType=Demselleni
pron/dem,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|PronType=Demselleks
pron/det,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|PronType=Totkõikidest
pron/det,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|PronType=Totkõigi
pron/det,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|PronType=TotKõik, Mõlemad
pron/det,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|PronType=Tot
pron/det,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|PronType=TotIgal
pron/det,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|PronType=Totigale
pron/det,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|PronType=TotMõlema
pron/det,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|PronType=Totiga, kõik
pron/det,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|PronType=Tot
pron/det,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|PronType=Tot
pron/indef,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|PronType=Ind,Negpaljudest
pron/indef,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|PronType=Ind,Negteiste, muude
pron/indef,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|PronType=Ind,Negmõned
pron/indef,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|PronType=Ind,Negigasuguseid
pron/indef,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|PronType=Ind,Neg
pron/indef,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|PronType=Ind,Neg
pron/indef,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|PronType=Ind,Negühelt
pron/indef,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|PronType=Ind,Neg
pron/indef,sg,adit=>PRONCase=Add|Number=Sing|PronType=Ind,Neg
pron/indef,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|PronType=Ind,Negteisele
pron/indef,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|PronType=Ind,Neg
pron/indef,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|PronType=Ind,Neg
pron/indef,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|PronType=Ind,NegMõne
pron/indef,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|PronType=Ind,Negmingisse
pron/indef,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|PronType=Ind,Negühes
pron/indef,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|PronType=Ind,Neg
pron/indef,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|PronType=Ind,NegMitu
pron/indef,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|PronType=Ind,NegMidagi
pron/indef,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|PronType=Ind,Neg
pron/indef,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|PronType=Ind,Neg
pron/inter,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|PronType=Intkes
pron/inter,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|PronType=Int
pron/inter,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|PronType=Intkelle
pron/inter,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|PronType=IntKumb, Mis
pron/inter,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|PronType=Int
pron/inter,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|PronType=Int
pron/pers,ps1,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|Person=1|PronType=Prsmeil
pron/pers,ps1,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|Person=1|PronType=Prsmeie
pron/pers,ps1,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=PrsMe
pron/pers,ps1,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|Person=1|PronType=Prsmeid
pron/pers,ps1,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|Person=1|PronType=PrsMul
pron/pers,ps1,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|Person=1|PronType=Prsmulle
pron/pers,ps1,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|Person=1|PronType=PrsMu, Minu
pron/pers,ps1,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=1|PronType=PrsMa, Mina
pron/pers,ps1,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|Person=1|PronType=Prsmind
pron/pers,ps1,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps1,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|Person=2|PronType=PrsSu
pron/pers,ps2,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=2|PronType=PrsSa
pron/pers,ps2,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|Person=2|PronType=Prssind
pron/pers,ps2,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps2,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs
pron/pers,ps3,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsneil
pron/pers,ps3,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsneile
pron/pers,ps3,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsneist
pron/pers,ps3,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|Person=3|PronType=Prsnende
pron/pers,ps3,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=PrsNad
pron/pers,ps3,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|Person=3|PronType=PrsNeid
pron/pers,ps3,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|Person=3|PronType=Prstal
pron/pers,ps3,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|Person=3|PronType=Prstalle, temale
pron/pers,ps3,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|Person=3|PronType=PrsTemast
pron/pers,ps3,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|Person=3|PronType=PrsTema, Ta
pron/pers,ps3,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=PrsTa
pron/pers,ps3,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|Person=3|PronType=Prsteda
pron/pers,ps3,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs
pron/pers,ps3,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs
pron/pos,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsendal, omal
pron/pos,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsendale
pron/pos,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsendast, enesest
pron/pos,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsoma
pron/pos,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/pos,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsomaga
pron/pos,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsise
pron/pos,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsend, ennast, oma
pron/pos,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prsomani
pron/pos,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs
pron/rec,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|PronType=Rcpüksteisele
pron/refl,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yesendale, omale
pron/refl,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yesenda
pron/refl,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yesendasse
pron/refl,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yesendaga
pron/refl,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yesend
pron/refl,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/refl,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|PronType=Prs|Reflex=Yes
pron/rel,pl,abes=>PRONCase=Abe|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,abl=>PRONCase=Abl|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,ad=>PRONCase=Ade|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,all=>PRONCase=All|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,el=>PRONCase=Ela|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,es=>PRONCase=Ess|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,gen=>PRONCase=Gen|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,ill=>PRONCase=Ill|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,in=>PRONCase=Ine|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,kom=>PRONCase=Com|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,nom=>PRONCase=Nom|Number=Plur|PronType=Relmis, kes
pron/rel,pl,part=>PRONCase=Par|Number=Plur|PronType=Relmida
pron/rel,pl,term=>PRONCase=Ter|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,pl,tr=>PRONCase=Tra|Number=Plur|PronType=Rel
pron/rel,sg,abes=>PRONCase=Abe|Number=Sing|PronType=Rel
pron/rel,sg,abl=>PRONCase=Abl|Number=Sing|PronType=Relkellelt
pron/rel,sg,ad=>PRONCase=Ade|Number=Sing|PronType=Relkel
pron/rel,sg,all=>PRONCase=All|Number=Sing|PronType=Rel
pron/rel,sg,el=>PRONCase=Ela|Number=Sing|PronType=Rel
pron/rel,sg,es=>PRONCase=Ess|Number=Sing|PronType=Rel
pron/rel,sg,gen=>PRONCase=Gen|Number=Sing|PronType=Relmille, kelle
pron/rel,sg,ill=>PRONCase=Ill|Number=Sing|PronType=Rel
pron/rel,sg,in=>PRONCase=Ine|Number=Sing|PronType=Rel
pron/rel,sg,kom=>PRONCase=Com|Number=Sing|PronType=Relmillega
pron/rel,sg,nom=>PRONCase=Nom|Number=Sing|PronType=Relmis
pron/rel,sg,part=>PRONCase=Par|Number=Sing|PronType=Relmida
pron/rel,sg,term=>PRONCase=Ter|Number=Sing|PronType=Rel
pron/rel,sg,tr=>PRONCase=Tra|Number=Sing|PronType=Rel
prop/prop,pl,abes=>PROPNCase=Abe|Number=Plur
prop/prop,pl,abl=>PROPNCase=Abl|Number=Plur
prop/prop,pl,ad=>PROPNCase=Ade|Number=Plur
prop/prop,pl,all=>PROPNCase=All|Number=Plur
prop/prop,pl,el=>PROPNCase=Ela|Number=Plur
prop/prop,pl,es=>PROPNCase=Ess|Number=Plur
prop/prop,pl,gen=>PROPNCase=Gen|Number=Plur
prop/prop,pl,ill=>PROPNCase=Ill|Number=Plur
prop/prop,pl,in=>PROPNCase=Ine|Number=Plur
prop/prop,pl,kom=>PROPNCase=Com|Number=Plur
prop/prop,pl,nom=>PROPNCase=Nom|Number=PlurMilded, Viktoriinlased, Vigelid
prop/prop,pl,part=>PROPNCase=Par|Number=PlurJane
prop/prop,pl,term=>PROPNCase=Ter|Number=Plur
prop/prop,pl,tr=>PROPNCase=Tra|Number=Plur
prop/prop,sg,abes=>PROPNCase=Abe|Number=Sing
prop/prop,sg,abl=>PROPNCase=Abl|Number=SingPrantsusmaalt
prop/prop,sg,ad=>PROPNCase=Ade|Number=SingMarel, Sergeil, Põlvamaal, Eval
prop/prop,sg,adit=>PROPNCase=Add|Number=SingRiiga, Leningradi, Soome, Vladivostokki, Faluni
prop/prop,sg,all=>PROPNCase=All|Number=SingAmlithile, Bronkale
prop/prop,sg,el=>PROPNCase=Ela|Number=SingTallinnast, Ameerikast, Moskvast, Murmanskist, Tartust
prop/prop,sg,es=>PROPNCase=Ess|Number=Sing
prop/prop,sg,gen=>PROPNCase=Gen|Number=SingLaManche'i
prop/prop,sg,ill=>PROPNCase=Ill|Number=SingFeodossiasse
prop/prop,sg,in=>PROPNCase=Ine|Number=SingVäinameres
prop/prop,sg,kom=>PROPNCase=Com|Number=SingAhatiga
prop/prop,sg,nom=>PROPNCase=Nom|Number=SingAidann, Agrippa, Magnus, Nikyas, Bigart
prop/prop,sg,part=>PROPNCase=Par|Number=SingLamontit
prop/prop,sg,term=>PROPNCase=Ter|Number=Sing
prop/prop,sg,tr=>PROPNCase=Tra|Number=SingWatergate'iks
prp/pre=>ADPAdpType=Prepkoos
prp/pre,.el=>ADPAdpType=Prep|Case=Ela
prp/pre,.gen=>ADPAdpType=Prep|Case=GenÜle
prp/pre,.kom=>ADPAdpType=Prep|Case=ComKoos
prp/pre,.part=>ADPAdpType=Prep|Case=ParMööda
pst/post=>ADPAdpType=Postvahet
pst/post,.el=>ADPAdpType=Post|Case=Elapeale, alates
pst/post,.gen=>ADPAdpType=Post|Case=Genpoole, järele, juurde, pealt, peale
pst/post,.nom=>ADPAdpType=Post|Case=Nomtagasi, edasi
pst/post,.part=>ADPAdpType=Post|Case=Parmööda, mööda, paiku, pidi, edasi
punc/--=>PUNCT_., ,, ', -, :
punc/Com=>PUNCTPunctType=Comm,
punc/Exc=>PUNCTPunctType=Excl!
punc/Fst=>PUNCTPunctType=Peri., ...
punc/Int=>PUNCTPunctType=Qest?
v/aux,cond,pres,ps,af=>AUXMood=Cnd|Negative=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoleks
v/aux,cond,pres,ps,neg=>AUXMood=Cnd|Negative=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finsaaks
v/aux,indic,impf,ps1,pl,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp|VerbForm=Fin
v/aux,indic,impf,ps1,sg,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp|VerbForm=FinOlin
v/aux,indic,impf,ps2,pl,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Imp|VerbForm=Fin
v/aux,indic,impf,ps2,sg,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Imp|VerbForm=Fin
v/aux,indic,impf,ps3,pl,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Finolid
v/aux,indic,impf,ps3,sg,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Finoli
v/aux,indic,pres,ps,neg=>AUXMood=Ind|Negative=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finpole, ole
v/aux,indic,pres,ps1,pl,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/aux,indic,pres,ps1,sg,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/aux,indic,pres,ps2,pl,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/aux,indic,pres,ps2,sg,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finoled
v/aux,indic,pres,ps3,pl,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finon
v/aux,indic,pres,ps3,sg,ps,af=>AUXMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finon
v/main,cond,past,imps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin
v/main,cond,past,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fintõusnuks
v/main,cond,pres,imps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finsõidutataks
v/main,cond,pres,ps,neg=>VERBMood=Cnd|Negative=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finsaaks
v/main,cond,pres,ps1,pl,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,cond,pres,ps1,sg,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,cond,pres,ps2,pl,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,cond,pres,ps2,sg,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,cond,pres,ps3,pl,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finmoodustaksid
v/main,cond,pres,ps3,sg,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Finoleks, asetuks
v/main,ger=>VERBVerbForm=Gerhüpeldes
v/main,imper,pres,ps1,pl,ps,af=>VERBMood=Imp|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,imper,pres,ps1,sg,ps,af=>VERBMood=Imp|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,imper,pres,ps2,pl,ps,af=>VERBMood=Imp|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,imper,pres,ps2,sg,ps,af=>VERBMood=Imp|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=FinVala, Sõiduta
v/main,imper,pres,ps3,pl,ps,af=>VERBMood=Imp|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,imper,pres,ps3,sg,ps,af=>VERBMood=Imp|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin
v/main,indic,impf,imps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Finvalati, sõidutati
v/main,indic,impf,imps,neg=>VERBMood=Ind|Negative=Neg|Tense=Imp|VerbForm=Finkutsutud
v/main,indic,impf,ps,neg=>VERBMood=Ind|Negative=Neg|Tense=Imp|VerbForm=Finlahkunud
v/main,indic,impf,ps1,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp|VerbForm=FinLiigutasime
v/main,indic,impf,ps1,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp|VerbForm=FinLiigutasin
v/main,indic,impf,ps2,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Imp|VerbForm=Fin
v/main,indic,impf,ps2,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Imp|VerbForm=FinSõitsid
v/main,indic,impf,ps3,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=FinRonisid
v/main,indic,impf,ps3,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=FinTõukas, Sõidutas
v/main,indic,pres,imps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finsõidutatakse
v/main,indic,pres,ps,neg=>VERBMood=Ind|Negative=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finsaa
v/main,indic,pres,ps1,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Finsõidame, pöördume, liigume
v/main,indic,pres,ps1,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=FinLiigutan
v/main,indic,pres,ps2,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Finnäete
v/main,indic,pres,ps2,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=FinRonid
v/main,indic,pres,ps3,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=FinTõukavad
v/main,indic,pres,ps3,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=FinValab
v/main,inf=>VERBVerbForm=Infnuusutada
v/main,partic,past,imps=>VERBTense=Past|VerbForm=Partliigutatud
v/main,partic,past,ps=>VERBTense=Past|VerbForm=Partsõidutanud
v/main,quot,pres,ps,af=>VERBMood=Qot|Negative=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fintilkuvat
v/main,sup,ps,abes=>VERBCase=Abe|VerbForm=Supkiirustamata
v/main,sup,ps,el=>VERBCase=Ela|VerbForm=Suplaulmast
v/main,sup,ps,ill=>VERBCase=Ill|VerbForm=Supaitama
v/main,sup,ps,in=>VERBCase=Ine|VerbForm=Suppüüdmas
v/mod,cond,pres,ps,neg=>VERBMood=Cnd|Negative=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Modpeaks
v/mod,cond,pres,ps1,pl,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,cond,pres,ps1,sg,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,cond,pres,ps2,pl,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,cond,pres,ps2,sg,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,cond,pres,ps3,pl,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,cond,pres,ps3,sg,ps,af=>VERBMood=Cnd|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Modpeaks, saaks
v/mod,indic,impf,ps,neg=>VERBMood=Ind|Negative=Neg|Tense=Imp|VerbForm=Fin|VerbType=Modtohtinud
v/mod,indic,impf,ps1,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Imp|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,indic,impf,ps1,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Imp|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,indic,impf,ps2,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Imp|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,indic,impf,ps2,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Imp|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,indic,impf,ps3,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,indic,impf,ps3,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin|VerbType=Modpidi
v/mod,indic,pres,ps,neg=>VERBMood=Ind|Negative=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Modsaa
v/mod,indic,pres,ps1,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,indic,pres,ps1,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Modpean
v/mod,indic,pres,ps2,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,indic,pres,ps2,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Mod
v/mod,indic,pres,ps3,pl,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Modsaavad
v/mod,indic,pres,ps3,sg,ps,af=>VERBMood=Ind|Negative=Pos|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|VerbType=Modpeab
x/--=>X_--, pid, viis-, ta-