home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Estonian

Language: Estonian (code: et)
Family: Uralic, Finnic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.2 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Kadri Muischnek, Kaili Müürisep, Tiina Puolakainen.

Repository: UD_Estonian

License: CC BY-NC-SA 4.0

Genre: fiction, news, nonfiction

Questions, comments? General annotation questions (either Estonian-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [kadri • muischnek (æt) ut • ee, kaili • muurisep (æt) ut • ee]. Development of the treebank happens directly in the UD repository, so you may submit bug fixes as pull requests against the dev branch.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

UD Estonian is a conversion of a subpart of Estonian Dependency Treebank (EDT), originally annotated in the Constraint Grammar (CG) annotation scheme, and consisting of genres of fiction, newspaper texts and scientific texts.

The Estonian UD v2.1 treebank contains a subpart of UD v1.3 treebank which has been automatically converted and then manually reviewed and reannotated.

The original texts belong to the following text genres:

The Estonian UD treebank is based on the [Estonian Dependency Treebank] (https://github.com/EstSyntax/) (EDT), created at the University of Tartu. The treebank consists of ca 430 000 tokens (punctuation included) in ca 30 000 sentences and covers 3 different genres, namely newspaper texts, fiction and scientific texts.

The current version, Estonian UD v 2.1 has been created by semi-automatic conversion of v 1.3 annotations; some constructions were also re-annotated manually. Among the most frequent of those needing manual effort one can name determing the heads of copular constructions.

Acknowledgments

We wish to thank all of the contributors to the original EDT annotation effort, especially Eleri Aedmaa, Riin Kirt and Dage Särg. Also, we wish to thank Andriela Rääbis for her great job with v 2.1 annotations.

This work was financed by the National Programme for Estonian Language Technology (https://www.keeletehnoloogia.ee/en?set_language=en) and Estonian Ministery of Education and Research (grant 20-56 IUT20-56 “Computational models for Estonian”).

Statistics of UD Estonian

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERBX

Features

AbbrAdpTypeCaseConnegativeDegreeForeignHyphMoodNumberNumFormNumTypePersonPolarityPossPronTypeReflexTenseVerbFormVoice

Relations

aclacl:relcladvcladvmodadvmod:quantamodapposauxcasecccc:preconjccompcompoundcompound:prtconjcopcsubjcsubj:copdepdetdiscourseflatflat:foreignlistmarknmodnmod:possnsubjnsubj:copnummodobjoblorphanparataxispunctrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Number
  • Plur
   • ADJ: 90ndate, erinevate, suured, erinevad, uusi, uute, tsükliliste, valged, head, mittetraditsiooniliste
   • ADJ-Part: erinevate, erinevad, erinevaid, erinevatel, erinevates, kuuluvad, kättesaadavad, naeratavad, olemasolevate, vaadeldavate
   • AUX-Fin: on, olid, võivad, oleme, olete, peavad, oleksid, olime, näisid, peame
   • DET: mõningaid, teised, ühed
   • NOUN: inimesed, ettevõtete, aastatel, töötajate, ettevõtted, silmad, töökohtade, inimeste, mehed, aastate
   • NOUN-Part: hõivatud, hõivatute, hõivatuist, hõivatutest, osalenute, Vallandatavad, alustanute, armunud, edasijõudnutele, haritute
   • NUM: miljardeid, sadu, sajad, 3, 90, Miljonitel, kümneid, kümnetesse, miljarditesse, miljoneid
   • PRON: nad, nende, need, kõik, meie, neid, kes, me, mis, te
   • PROPN: Nõukogude, Indriksonid, Jane, MMidel, Meeste, Meistrite, Merede, Milded, Mustpeade, Noorte
   • VERB-Fin: liikusid, said, on, sõitsid, töötavad, hakkasid, jäid, tulid, saavad, jõudsid
  • Sing
   • ADJ: hea, suur, viimase, keskmise, kõrge, esimest, võimalik, oluline, suure, viimane
   • ADJ-Part: huvitav, vaadeldaval, erinev, käesoleva, seletatav, toimuv, meeldiv, järgnevas, odavat, suurendav
   • AUX-Fin: on, oli, võib, olen, olin, oled, võis, saab, peab, pidi
   • DET: samal, selle, Igal, Selles, igasse, milline, mõne, teine, ühtegi, ühtki
   • NOUN: tööhõive, aastal, töö, mõju, osakaal, mees, aasta, tööpuuduse, aega, ema
   • NOUN-Part: toimunut, juhtunu, manipuleeritavuse, Kuuldu, Seesütlevas, Vastsündinu, joobnu, juhatatuna, juhtunul, juhtunut
   • NUM: kaks, üks, kolm, kahe, paar, 2001, 2, 1, neli, viis
   • PRON: ta, see, ma, mis, oma, seda, tema, sa, selle, kes
   • PROPN: eesti, Jan, Peeter, Tsee, Jooga, Tõnu, Hiina, Ott, Kala, Ernesaks
   • SYM: %, Bi-2, C5-ga, Everyday.com
   • VERB-Fin: ütles, on, tuli, tuleb, jäi, liigutas, oli, läks, küsis, vaatas
   • X: ATMi, Sorry, brief
 • Case
  • Abe
   • ADJ-Sup: alustamata, treenimata, avamata, eksponeerimata, kattumata, kinnastamata, kinnitamata, lahtitõmbamata, lausumata, liikumata
   • NOUN: palgata, tasuta, tööta, Konkurentideta, Valguseta, abita, aietuseta, aukudeta, elaniketa, heakskiiduta
   • PRON: minuta, milleta, selleta, sinuta
   • PROPN: Lufthansata
   • VERB-Sup: arvestamata, suutmata, koputamata, küsimata, lahkumata, mõistmata, mõtlemata, rääkimata, süütamata, teadmata
  • Abl
   • ADJ: 2008., asuvalt, eelmiselt, eelviimaselt, esialgselt, esimeselt, häbiväärselt, kodumaiselt, nooremalt, olevalt
   • ADJ-Part: asuvalt, olevalt, vastujuhtuvatelt
   • NOUN: töölt, maalt, seisukohalt, laevalt, põrandalt, taldrikult, teelt, rõdult, töökohalt, katuselt
   • NUM: 100%, 11%-lt, 1245, 30-lt, 35%-lt, 58%-lt, kahelt, kolmelt, miljonilt
   • PRON: ühelt, minult, temalt, kellelt, neilt, omalt, sellelt, sult, teiselt, endalt
   • PROPN: Janilt, Prantsusmaalt, Arbetilt, Fayedilt, Gotlandilt, Ida-Saksamaalt, Kalalt, Marsilt, Paabelilt, Rootsilt
  • Add
   • ADJ: laia, pikka, suurde, tagumisse, uude, esimesse, halli, hiiglasuurde, kummalisse, loomulikku
   • NOUN: tuppa, kööki, koju, kätte, meelde, pähe, selga, linna, jalga, maailma
   • NUM: nelja, ühte, -45,8%, 1996, 8-9%, kahte, paari, teise
   • PRON: teise, ühte, kumba, mõnda
   • PROPN: Tallinna, EL-i, Frankfurti, Rootsi, Soome, Bornholmi, EMi, Faluni, Istanbuli, Kesktelevisiooni
  • Ade
   • ADJ: viimasel, teisel, esimesel, järgmisel, 2000., eelmisel, vaadeldaval, 1999., suurel, viimastel
   • ADJ-Part: vaadeldaval, erinevatel, vaadeldavatel, järgnevatel, olemasoleval, peetaval, Endastmõistetavatel, Huvitaval, Tuleval, algavatel
   • DET: samal, Igal
   • NOUN: aastal, ajal, aastatel, perioodil, hommikul, alusel, tööturul, juhul, õhtul, päeval
   • NOUN-Part: juhtunul, nähtul, olnutel
   • NUM: kaheksal, kahel, kolmel, 11, 12,4%, 15,5%-l, 1980, 1991, 1996-2000, 1998-2000
   • PRON: mul, tal, sel, sul, meil, igal, neil, samal, ühel, sellel
   • PROPN: Iirimaal, Siiditeel, Venemaal, Janil, Saksamaal, Toompeal, Tõnul, EMil, Hiiumaal, Lääne-Virumaal
  • All
   • ADJ: suuremale, kodumaisele, kolmandale, suurele, II, heale, kodumaistele, kõrgele, kõrgematele, mustale
   • ADJ-Part: suurenevale, ahvatlevale, arendavatele, asuvale, asuvatele, hoidvale, kandvatele, kannatavatele, kiirenevale, kuuldavale
   • NOUN: tööhõivele, põrandale, tööle, teele, inimestele, lauale, rinnale, jalule, kaldale, turule
   • NOUN-Part: edasijõudnutele
   • NUM: kuuele, 3243, 0,65, 1, 12, 2, 200, 2006, 26,7%, 40%
   • PRON: talle, mulle, sellele, sulle, endale, meile, neile, enesele, kellele, kõigile
   • PROPN: Tõnule, Janile, Tseele, Arnoldile, Aunele, Eestile, Ernesaksale, Gunnile, Hiinale, Jaanile
   • VERB-Sup: minema
  • Com
   • ADJ: dekoratiivsega, jobuga, kõrgega, lamedaga, mullusega, olulisega, paremaga, samaga, viimasega, võrdsega
   • NOUN: osaajaga, punktiga, käega, kõrvaltöödega, häälega, jalaga, tööga, aastaga, kasvuga, täisajaga
   • NOUN-Part: koondatavaga, olemasolevaga, soovitatuga
   • NUM: 0,78%-ga, 3.51,1-ga, 49,38ga, 54,68ga, ühega
   • PRON: sellega, temaga, millega, minuga, kellega, endaga, kõigega, nendega, sinuga, kellegagi
   • PROPN: Joogaga, Liiduga, Euroopaga, Evega, Finniga, Külliga, Lemieux'ga, Mättaga, Oljaga, Teliaga
   • SYM: C5-ga
  • Ela
   • ADJ: suurest, tavalisest, 1997., erinevatest, esimesest, keskmisest, vanast, 1998., kolmandatest, nüüdsest
   • ADJ-Part: erinevatest, alljärgnevast, domineerivast, eelnevast, eelnevatest, kaitsvast, katvast, kujutletavast, kuulutavatest, kõrvutiasetsevast
   • NOUN: aastast, hommikust, seljast, aknast, toast, linnast, peast, uksest, voodist, autost
   • NOUN-Part: hõivatuist, hõivatutest, osalenutest, vastanuist
   • NUM: kahest, kuuest, 10%, -9,9%, 1/5, 11-st, 12-14%, 200st, 644-st, 95%
   • PRON: sellest, millest, neist, temast, endast, ühest, nendest, millestki, minust, teistest
   • PROPN: Hiinast, Tallinnast, Eestist, Moskvast, Ameerikast, Madisest, Riemannist, Suurbritanniast, Taanist, Aasiast
   • VERB-Sup: laulmast, tulemast, avaldamast, kaagutamast, kelgutamast, kirjutamast, korrutamast, magamast, mängimast, tegemast
  • Ess
   • ADJ: koosnevana, mõõdetuna, 14aastasena, 33-aastasena, Kirkana, Positiivsena, Tummana, Viimasena, aetuna, arreteerituina
   • ADJ-Part: koosnevana, mõõdetuna, aetuna, avatuna, erinevatena, hinnatuna, lummatuna, lükatuna, mahajäetuna, paistvana
   • NOUN: reeglina, tervikuna, põhjusena, haigena, tegurina, tulemusena, ainsana, ajakirjanikuna, esindajatena, näitajana
   • NOUN-Part: juhatatuna, kantuna, poolsurnuna, võrrelduna
   • NUM: nullina
   • PRON: Teisena, esimesena
   • PROPN: Liibanonina
  • Gen
   • ADJ: viimase, keskmise, suure, 90ndate, uue, erinevate, teise, ajutise, kõrge, kodumaise
   • ADJ-Part: erinevate, käesoleva, olemasolevate, toimuva, tuleva, täiendava, vaadeldavate, eelneva, hõlmava, iseloomustavate
   • ADP: Läbi
   • DET: selle, mõne
   • NOUN: tööhõive, töö, aasta, tööpuuduse, tööjõu, töötuse, tööturu, ettevõtete, töötajate, ukse
   • NOUN-Part: hõivatute, osalenute, manipuleeritavuse, Kuuldu, alustanute, haritute, heidutatute, juhtunu, käinute, saanute
   • NUM: kahe, ühe, nelja, poole, kümne, viie, paari, kolme, 10, 000
   • PRON: oma, selle, tema, nende, ta, minu, mu, mille, meie, enda
   • PROPN: eesti, Hiina, Euroopa, Tallinna, Iiri, Liidu, Phillipsi, Graali, Jooga, Soome
   • SYM: %
   • X: ATMi
  • Ill
   • ADJ: jahedasse, pimedasse, konkreetsesse, olevasse, uutesse, valesse, ainsasse, aknapoolsesse, erinevatesse, hammastetagusesse
   • ADJ-Part: erinevatesse, mustavasse, olevasse, paiknevasse, põlevasse, seisvasse, tootvatesse, ulatuvasse, ähvardavasse, ühendavasse
   • AUX-Sup: olema
   • DET: igasse
   • NOUN: masinatesse, voodisse, ehitistesse, haiglasse, autosse, taskusse, riidesse, arvesse, peldikusse, sahtlisse
   • NUM: esikaheksasse, kümnetesse, miljarditesse
   • PRON: sellesse, endasse, kellessegi, neisse, igasse, kõigisse, mingisse, mingisugusesse, mõnesse, omadesse
   • PROPN: Euroopasse, Eestisse, Hiinasse, Tartusse, Helsingisse, Moskvasse, Pärsiasse, Tallinnasse, Indiasse, Pekingisse
   • VERB-Sup: minema, tegema, vaatama, magama, hakkama, võtma, maksma, otsima, sööma, olema
  • Ine
   • ADJ: teises, esimeses, suures, õiges, II, erinevates, heas, järgmises, pikemas, viimases
   • ADJ-Part: erinevates, järgnevas, olevas, Alljärgnevas, Käesolevas, Olemasolevates, eksportivas, haisvas, kasvavates, kuuluvates
   • AUX-Sup: olemas
   • DET: Selles
   • NOUN: toas, alguses, lõpus, maailmas, elus, tingimustes, kodus, seljas, koridoris, köögis
   • NOUN-Part: Seesütlevas
   • NUM: kolmes, 644-s, kahes, 10, 10%, 100, 17, 1992, 1996-2000, 2
   • PRON: selles, milles, teises, neis, teistes, ühes, igas, mingis, mõnes, nendes
   • PROPN: Eestis, Hiinas, Euroopas, Hollandis, Tallinnas, Tartus, Ateenas, Moskvas, USA-s, USAs
   • VERB-Sup: olemas, tegemas, tulemas, kasvamas, püüdmas, toimetamas, vaatamas, algamas, asendumas, astumas
  • Nom
   • ADJ: suur, hea, võimalik, oluline, viimane, suurem, väike, noor, esimene, kõrgem
   • ADJ-Part: erinevad, huvitav, erinev, seletatav, toimuv, meeldiv, kuuluvad, kättesaadavad, naeratavad, suurendav
   • DET: milline, teine, teised, ühed
   • NOUN: osakaal, mees, inimesed, mõju, tüdruk, asi, ema, naine, tuul, kukk
   • NOUN-Part: hõivatud, Vallandatavad, Vastsündinu, armunud, joobnu, juhtunu, loodud, olemasolev, roninud, vaeghõivatud
   • NUM: kaks, üks, kolm, paar, 2001, neli, 1, 2, viis, kümme
   • PRON: ta, see, ma, mis, kes, nad, sa, kõik, need, mina
   • PROPN: Jan, Peeter, Tsee, Tõnu, Ott, Jooga, Ernesaks, Karuks, Indrikson, Kala
   • SYM: %, Bi-2, Everyday.com
   • X: Sorry, brief
  • Par
   • ADJ: esimest, uusi, uut, pikka, olulist, positiivset, suurt, viimast, teist, head
   • ADJ-Part: erinevaid, odavat, täiendavat, halvavat, kaugenevaid, seonduvaid, sobivat, säravat, vastavat, Huvitavat
   • DET: mõningaid, ühtegi, ühtki
   • NOUN: aega, korda, aru, aastat, tööhõivet, mõju, tööd, tegemist, teed, tundi
   • NOUN-Part: toimunut, hõivatuid, jooksnuid, juhtunut, seisnuid, tehtut, öeldut
   • NUM: kahte, miljonit, ühte, kolme, tuhat, ühtegi, kaht, kolmandat, kuut, miljardeid
   • PRON: seda, mida, midagi, mind, teda, neid, end, ennast, mingit, sind
   • PROPN: Siiditeed, Ernesaksa, Hiinat, Jani, Kristust, Joogat, Petrovi, Glebovat, Graali, Juudast
  • Ter
   • ADJ: 1990ndateni, neljandani
   • NOUN: õhtuni, aastani, lõpuni, päevani, surmani, vaatajateni, detsembrini, falsetini, keskpaigani, kontideni
   • NUM: 17,1%-ni, 2,5%-ni, 2,8%-ni, 22,8%-ni, 29%-ni, 3%-ni, 39,6%-ni, 40%-ni, 46,4%-ni, 48-ni
   • PRON: meieni, selleni, minuni, üheni
   • PROPN: Alaskani, Mihhailini
  • Tra
   • ADJ: tühjaks, kindlaks, puhtaks, selgeks, suuremaks, hulluks, kiireks, mõõdukamaks, nüüdseks, paremaks
   • ADJ-Part: kättesaadavaks, Täiendavaks, aktsepteeritavateks, domineerivaiks, flirtivaks, jätkuvaks, kontrollitavateks, limiteerivaks, mittejätkuvaks, silmapaistvaks
   • NOUN: lisaks, põhjuseks, juhuks, ajaks, kasuks, osaks, õnneks, hetkeks, vastuseks, aastaks
   • NUM: üheks, kuueks, neljaks, 100%, 17, 1989-1996, 2000, kaheks, pooleks
   • PRON: selleks, igaks, üheks, mõneks, samaks, omaks, esimeseks, milleks, Nendeks, Seks
   • PROPN: Franckiks, Janiks, Merliniks, Mängijaks, Pauliks, Piirkonnaks, Rüütliks, Siniseks, Timbu-Limbuks, Ulumqi'ks
   • VERB-Sup: leidmaks, vältimaks, Jõudmaks, Selgitamaks, hoidmaks, katmaks, käsitlemaks, mälumaks, näitamaks, pidurdamaks
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: suurem, kõrgem, parem, suurema, tähtsam, kõrgema, parema, madalam, pikem, suuremat
   • ADJ-Part: nauditavam, soovitatavam
  • Pos
   • ADJ: hea, suur, viimase, keskmise, kõrge, valmis, võimalik, oluline, tehtud, täis
   • ADJ-Part: tehtud, teatud, erinevate, toimunud, erinevad, huvitav, seotud, suunatud, sündinud, tuntud
   • ADJ-Sup: alustamata, treenimata, avamata, eksponeerimata, kattumata, kinnastamata, kinnitamata, lahtitõmbamata, lausumata, liikumata
  • Sup
   • ADJ: kõrgeim, parim, parima, suurim, parimad, suurima, enim, kõrgeima, lähima, olulisimad
 • Polarity
  • Neg
   • ADV: mitte, ega, ei
   • AUX-Fin: ei, pole, polnud, ära, poleks, polnudki, ärge, polegi, ärgu, ärgem
   • CCONJ: ega
   • VERB-Fin: pole, polnud, polegi, poleks, kasutata, polnudki
 • Verbal Features

 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: oleks, ei, peaks, võiks, poleks, oleksid, oleksin, võiksid, peaksin, peaksid
   • VERB-Fin: tuleks, tahaks, oleks, saaks, teeks, annaks, juhtuks, saaksid, tahaksin, hakkaks
  • Imp
   • AUX-Fin: ära, ole, olgu, ärge, Olge, Olgem, ärgu, saa, ärgem
   • VERB-Fin: tule, vaata, kuule, tee, mine, näe, võta, pane, alusta, jookse
  • Ind
   • AUX-Fin: on, ei, oli, olid, võib, pole, polnud, ole, olen, olin
   • VERB-Fin: ütles, on, tuli, tuleb, jäi, liigutas, oli, läks, küsis, vaatas
  • Qot
   • AUX-Fin: olevat, pidavat, tulevat
   • VERB-Fin: elustavat, meeldivat, olevat, arutlevat, hääbuvat, jälgivat, kõnelevat, külmetavat, langevat, maitsevat
 • Tense
  • Imp
   • AUX-Fin: oli, olid, pidi, olin, sai, said, sain, tohtinud
   • VERB-Fin: liigutas, viskus, tõukas, liikus, tatsas, prantsatas, sõidutas, tilkus, liikusid, valas
  • Past
   • ADJ-Part: tehtud, teatud, toimunud, seotud, suunatud, sündinud, ülejäänud, olnud, tuntud, antud
   • AUX-Fin: oli, olid, polnud, olin, olnud, võis, pidi, näis, oligi, saanud
   • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, saanudki, tohtinud
   • NOUN-Part: hõivatud, hõivatute, hõivatuist, hõivatutest, osalenute, toimunut, juhtunu, Kuuldu, Vastsündinu, alustanute
   • VERB-Fin: ütles, tuli, jäi, oli, küsis, vaatas, läks, hakkas, võttis, tegi
   • VERB-Part: kasvanud, saanud, jäänud, tõusnud, seotud, langenud, muutunud, toimunud, vähenenud, tulnud
  • Pres
   • ADJ-Part: erinevate, huvitav, erinevad, vaadeldaval, erinevaid, erinev, käesoleva, seletatav, toimuv, erinevatel
   • AUX-Fin: on, võib, oleks, pole, ole, olen, oled, peaks, saab, peab
   • NOUN-Part: Seesütlevas, Vallandatavad, koondatavaga, olemasolev, olemasolevaga, ümbritsev, ümbritseva
   • VERB-Fin: on, tuleb, pole, tea, saab, tule, läheb, saa, vaata, tähendab
 • Voice
  • Act
   • ADJ-Part: erinevate, toimunud, erinevad, sündinud, ülejäänud, olnud, jäänud, saanud, surnud, vaadeldaval
   • ADJ-Sup: alustamata, treenimata, avamata, eksponeerimata, kattumata, kinnastamata, kinnitamata, lahtitõmbamata, lausumata, liikumata
   • ADV-Part: väidetavasti
   • AUX-Fin: on, oli, olid, võib, oleks, pole, polnud, ole, olen, olin
   • AUX-Part: olnud, pidanud, saanud, võinud, saanudki, tohtinud
   • AUX-Sup: olema, olemas
   • NOUN-Part: osalenute, toimunut, juhtunu, Seesütlevas, Vallandatavad, Vastsündinu, alustanute, armunud, edasijõudnutele, joobnu
   • VERB-Fin: ütles, on, tuli, tuleb, jäi, liigutas, oli, läks, küsis, vaatas
   • VERB-Part: kasvanud, saanud, jäänud, tõusnud, langenud, muutunud, toimunud, vähenenud, tulnud, läinud
   • VERB-Sup: minema, olemas, tegema, vaatama, magama, hakkama, võtma, maksma, otsima, sööma
  • Pass
   • ADJ-Part: tehtud, teatud, huvitav, seotud, suunatud, tuntud, antud, nimetatud, peetud, pakutud
   • AUX-Fin: ollakse, olda, oldi, võidakse
   • NOUN-Part: hõivatud, hõivatute, hõivatuist, hõivatutest, Kuuldu, haritute, heidutatute, hõivatuid, juhatatuna, kantuna
   • VERB-Fin: tehti, pandi, anti, hakati, kutsuti, toodi, võeti, kasutatakse, leiti, nimetatakse
   • VERB-Part: seotud, tehtud, esitatud, toodud, võetud, mõjutatud, tingitud, antud, hõivatud, keelatud
   • VERB-Sup: saadetama
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • ADJ: selline, sama, niisugune, samal, samasugune, niisugusel, samaga, seesama, seesugune, seesugusel
   • DET: samal, selle, Selles, teised
   • PRON: see, seda, selle, need, sellest, nende, sel, neid, selles, sellele
  • Ind
   • ADJ: muud, Muust, mingi, mingis, mingist, muu, muudki, muule
   • DET: mõne, mõningaid, teine, ühed, ühtegi, ühtki
   • PRON: midagi, keegi, üks, ühe, mõne, mõni, mingit, muud, mõned, mitu
  • Int
   • DET: milline
   • PRON: kes
  • Int,Rel
   • ADJ: Milliseid, milline, millise, millised
   • ADV: kus, mil
   • PRON: mis, kes, mida, mille, kelle, millest, keda, millega, milles, millel
  • Prs
   • NOUN: Kõneleja
   • PRON: ta, ma, oma, tema, nad, sa, mind, talle, teda, minu
  • Rcp
   • PRON: teineteise, teineteisele, teineteist, üksteisele, teineteisega, teineteises, teineteisest, üksteise, üksteisest, üksteist
  • Rel
   • ADV: kus
   • PRON: mis, kes, mida, mille, milline, millised, kelle, kellel, millise, milliseid
  • Tot
   • DET: kogu, Igal, igasse
   • PRON: kõik, kogu, iga, igal, mitu, terve, kõike, kõiki, mõlemad, kõigil
 • NumType
  • Card
   • NUM: kaks, 2001, üks, 2, kolm, 1, kahe, paar, 2000, neli
   • SYM: %
  • Ord
   • ADJ: 2000., esimest, 90ndate, 1999., esimene, 1998., 2001., teine, teise, 1997.
   • NUM: kolmandat, 2000.-2001., teise
   • PROPN: Neljandal, Teist
 • Poss
  • Yes
   • PRON: oma, omal, omas, omad, omaks, omaenda, omaenese, omalt, endal, endast
 • Reflex
  • Yes
   • PRON: end, ise, ennast, enda, endale, endast, enesele, endal, enese, omal
 • Person
  • 1
   • AUX-Fin: olen, olin, oleme, pean, oleksin, olime, peame, peaksin, võin, võisin
   • PRON: ma, mind, minu, mina, mul, meie, mu, me, mulle, meil
   • VERB-Fin: nägin, ütlesin, sain, mõtlesin, läksin, lähen, kuulsin, sõitsin, tahtsin, tean
  • 2
   • AUX-Fin: oled, ära, olete, võid, olid, ole, pead, võite, ärge, peate
   • PRON: sa, sulle, sinu, te, sul, sind, su, teie, sina, teid
   • VERB-Fin: tule, vaata, tahad, tead, kuule, tee, lähed, mine, näe, saad
  • 3
   • AUX-Fin: on, oli, olid, võib, võis, saab, peab, pidi, võivad, ongi
   • NOUN: Kõneleja
   • PRON: ta, tema, nad, talle, teda, tal, nende, neid, nemad, temaga
   • VERB-Fin: ütles, on, tuli, tuleb, jäi, liigutas, oli, läks, küsis, vaatas
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: nn, nn., 80'ndate
   • ADV: st, sh, jm, jne, jt, k.a, nt, v.a, va, e.Kr.
   • NOUN: a., a, ETU, ca, SKP, USA, km, b, m, BBC
   • PROPN: EL, de, ETV, USA, N., TV3, OECD, TLÜ, ESA, EM
   • SYM: EEK, 340B, 6B, AC, B,C,D,E, E250D, EI, F3, M3, ee
   • VERB-Fin: vt
   • X: in, of, KGB, Mr, a, cm, km/h, ATMi
 • AdpType
  • Post
   • ADP: eest, poole, juurde, vahel, kohta, järgi, all, peale, jooksul, puhul
  • Prep
   • ADP: üle, mööda, pärast, läbi, koos, vastu, enne, alates, kuni, peale
 • Connegative
  • Yes
   • AUX-Fin: ole, olnud, saa, saanud, ei, tohi, peaks, tohtinud, olegi, oleks
   • VERB-Fin: tea, saa, teadnud, taha, tulnud, ole, suutnud, osanud, suuda, teinud
 • Foreign
  • Yes
   • ADV: so, u
   • NOUN: live
   • PROPN: Holy, Night, O, Big, Dream, Earth, Sex, Song
   • X: tõ, Proopusk, in, jesh, la, mõ, ne, stupai, á, City
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: täis-, keskeri-, pika-, maagiline-, väike-
   • NOUN: sise-, Liht-, Reformi-, alg-, arengu-, ekspordi-, elatus-, era-, huumori-, investeerimis-
   • NUM: 2000-, 2004-, viie-
   • PROPN: Kesk-, Agnese-, Eve-, Kati-, Reformi-
   • PUNCT: --, ---
   • SYM: A-
 • NumForm
  • Digit
   • ADJ: 2000., 1999., 1998., 2001., 1997., 1995., 1996., 2., 1980., 2002.
   • NUM: 2001, 2, 1, 2000, 10, 2002, 000, 1989-2001, 1999, 4
   • SYM: %
  • Letter
   • ADJ: esimest, esimene, teine, teise, esimesel, teises, esimese, teist, esimesed, esimeses
   • NUM: kaks, üks, kolm, kahe, paar, neli, viis, kümme, ühe, nelja
   • PROPN: Neljandal, Teist
  • Roman
   • ADJ: II, III, I, IV, V, VI, VIII, X
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview