home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Danish

Language: Danish (code: da)
Family: Indo-European, Germanic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.1 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Anders Johannsen, Héctor Martínez Alonso, Barbara Plank.

Repository: UD_Danish

License: CC BY-SA 4.0

Genre: news, fiction, spoken, nonfiction

Questions, comments? General annotation questions (either Danish-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [zeman (æt) ufal • mff • cuni • cz].

Annotation Source
Lemmas (undocumented)
UPOS (undocumented)
XPOS (undocumented)
Features (undocumented)
Relations (undocumented)

Description

Acknowledgments

Statistics of UD Danish

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPARTPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERBX

Features

AbbrAdpTypeCaseDefiniteDegreeForeignGenderMoodNumberNumber[psor]NumTypePartTypePersonPolitePossPronTypeReflexStyleTenseVerbFormVoice

Relations

acl:relcladvcladvmodamodapposauxcaseccccompcompound:prtconjcopdepdetdiscourseexplfixedflatgoeswithiobjlistmarknmodnmod:possnsubjnummodobjoblobl:locobl:tmodparataxispunctreparandumrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Com
   • ADJ: stor, ny, klar, lang, god, egen, sådan, al, halv, almindelig
   • DET: en, den, sin, denne, min, ingen, anden, nogen, én, din
   • NOUN: kr., gang, dag, tid, del, mand, måde, verden, dage, gange
   • PRON: han, jeg, vi, man, hun, den, du, ham, mig, os
   • VERB-Part: foretrukne, udskårne
  • Neut
   • ADJ: alt, stort, godt, nyt, svært, muligt, eget, klart, halvt, vigtigt
   • DET: et, det, sit, noget, mit, dette, andet, intet, vort, ethvert
   • NOUN: år, folk, går, par, børn, mennesker, stedet, fald, arbejde, sted
   • PRON: det, noget, andet, dette, et, hvilket, hvert, intet, a., dét
 • Number
  • Plur
   • ADJ: alle, mange, flere, danske, store, nye, fleste, forskellige, få, gamle
   • DET: de, andre, nogle, sine, disse, vore, begge, mine, andres, dine
   • NOUN: år, kr., børn, folk, mennesker, dage, gange, kroner, problemer, pct.
   • PRON: vi, de, dem, os, andre, hinanden, nogle, I, begge, hvilke
   • VERB-Part: ansatte, gensplejsede, Forenede, gentagne, dræbte, interesserede, nævnte, orienterede, designede, feterede
  • Sing
   • ADJ: hele, danske, alt, mere, dansk, ny, lille, stor, store, meget
   • AUX-Part: været, blevet, kunnet, måttet, turdet, villet
   • DET: en, den, et, det, sin, denne, min, sit, ingen, anden
   • NOUN: gang, dag, år, tid, del, går, mand, måde, par, verden
   • PRON: det, han, jeg, hun, den, du, hvad, ham, mig, noget
   • VERB-Part: fået, været, set, haft, gjort, gået, kommet, sagt, skrevet, taget
 • Case
  • Acc
   • PRON: det, sig, den, ham, mig, dem, os, hende, dig, jer
  • Gen
   • ADJ: Konservatives, Langes, bankansattes, besindiges, dødes, enkeltes, gamles, handicappedes, helliges, hvides
   • DET: andres, dennes, ds., ens
   • NOUN: års, Jordens, landets, aftes, regeringens, statens, Kræftens, politiets, ugens, verdens
   • PRON: hvis, hinandens
   • PROPN: Danmarks, Københavns, Brøndbys, USAs, Ungbos, DSBs, FNs, Ninn-Hansens, EFs, Elvis'
   • VERB-Part: tiltaltes
  • Nom
   • PRON: han, jeg, vi, de, man, hun, du, I
 • Definite
  • Def
   • ADJ: hele, danske, store, fleste, nye, bedste, største, gamle, økonomiske, seneste
   • NOUN: stedet, tiden, politiet, sagen, byen, landet, dagen, året, klokken, børnene
   • VERB-Part: samlede, fortsatte, lukkede, nævnte, udsendte, anklagede, erklærede, organiserede, restaurerede, undertegnede
  • Ind
   • ADJ: mere, dansk, stor, meget, ny, klar, lang, stort, god, godt
   • AUX-Part: været, blevet, kunnet, måttet, turdet, villet
   • NOUN: år, kr., gang, dag, tid, del, folk, går, mand, måde
   • VERB-Part: fået, været, set, haft, gjort, gået, kommet, sagt, skrevet, taget
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Abs
   • ADJ: allerinderst, allerstørste
   • ADV: allerhelst, allermindst, alleryderst
  • Cmp
   • ADJ: flere, større, bedre, tidligere, mere, mindre, højere, ældre, længere, kortere
   • ADV: mere, længere, senere, tidligere, mindre, yderligere, bedre, hurtigere, nærmere, højere
  • Pos
   • ADJ: samme, første, alle, sidste, mange, danske, store, hele, nye, fælles
   • ADV: meget, helt, godt, lidt, langt, faktisk, længe, ofte, hurtigt, umiddelbart
  • Sup
   • ADJ: fleste, bedste, største, seneste, ny, mindre, mindste, øverste, meste, nyeste
   • ADV: mest, mindst, senest, nærmest, bedst, længst, oftest, venligst, hurtigst, hårdest
 • Verbal Features

 • Mood
  • Imp
   • AUX: Bliv
   • VERB: lad, rør, se, skær, brug, hold, hæld, steg, prøv, Bland
  • Ind
   • AUX-Fin: er, har, kan, var, skal, vil, blev, kunne, havde, bliver
   • VERB-Fin: er, har, siger, var, får, fik, sagde, kommer, går, havde
 • Tense
  • Past
   • AUX-Fin: var, blev, kunne, havde, skulle, ville, måtte, burde, ku', sku'
   • AUX-Part: været, blevet, kunnet, måttet, turdet, villet
   • VERB-Fin: var, fik, sagde, havde, gik, kom, begyndte, tog, gjorde, så
   • VERB-Part: fået, været, set, haft, gjort, gået, kommet, sagt, skrevet, taget
  • Pres
   • AUX-Fin: er, har, kan, skal, vil, bliver, må, bør, tør, ka'
   • AUX-Part: værende
   • VERB: er, har, siger, får, kommer, går, ved, gør, mener, giver
   • VERB-Fin: er, har, siger, får, kommer, går, ved, gør, mener, giver
   • VERB-Part: kommende, manglende, administrerende, følgende, overlevende, tilfredsstillende, overraskende, stigende, stående, fascinerende
 • Voice
  • Act
   • AUX-Fin: er, har, kan, var, skal, vil, blev, kunne, havde, bliver
   • AUX-Inf: være, blive, have, kunne, skulle, turde, ville, ku', måtte
   • VERB-Fin: er, har, siger, var, får, fik, sagde, kommer, går, havde
   • VERB-Inf: få, gå, se, have, komme, være, gøre, tage, finde, sige
  • Pass
   • VERB-Fin: ventes, udsendes, sælges, kaldes, fås, menes, skabes, vises, betragtes, gives
   • VERB-Inf: bruges, tages, nævnes, gøres, ses, sættes, fjernes, løses, behandles, betragtes
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • DET: den, de, det, denne, disse, dette, begge, dén, dennes, selv
   • PRON: selv, de, dette, den, begge, det, denne, disse
  • Ind
   • DET: en, et, andre, nogle, ingen, anden, noget, nogen, én, hvert
   • PRON: man, noget, en, andre, hver, andet, ingen, et, anden, nogle
  • Int,Rel
   • PRON: hvad, hvilket, hvem, hvilke, hvilken, hvis, HVA', Hva
  • Prs
   • DET: sin, deres, hans, min, sit, hendes, sine, vores, mit, din
   • PRON: det, han, jeg, vi, de, sig, hun, den, du, ham
  • Rcp
   • PRON: hinanden, hinandens
 • NumType
  • Card
   • NUM: to, tre, fire, 20, fem, seks, 10, otte, 100, 1
  • Ord
   • ADJ: 1., anden, 2., tredje, 3., andet, 12., 17., fjerde, 10.
 • Poss
  • Yes
   • DET: sin, deres, hans, min, sit, hendes, sine, vores, mit, din
   • PRON: deres, hans, min, sin, sine, hendes, mit, sit, vore
 • Reflex
  • Yes
   • DET: sin, sit, sine
   • PRON: sig, sin, sine, sit
 • Person
  • 1
   • DET: min, vores, mit, vore, mine, vor, vort
   • PRON: jeg, vi, mig, os, min, mit, vore
  • 2
   • DET: din, Deres, dit, jeres, dine
   • PRON: du, dig, De, I, Dem, jer, Deres
  • 3
   • DET: sin, deres, hans, sit, hendes, sine, dets, dens
   • PRON: det, han, de, sig, hun, den, ham, dem, hende, dét
 • Polite
  • Form
   • DET: Deres
   • PRON: De, Dem, Deres
 • Number[psor]
  • Plur
   • DET: deres, vores, vore, vor, vort, jeres
   • PRON: deres, vore
  • Sing
   • DET: sin, hans, min, sit, hendes, sine, mit, din, mine, dets
   • PRON: hans, min, sin, sine, hendes, mit, sit
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • X: fru, km/t., vind., B, cand.-jur., kl, o/m., 4-cyl., E, G
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: i, til, på, af, med, for, om, fra, ved, efter
 • Foreign
  • Yes
   • X: of, are, the, we, a, and, children, dead, in, junkmail
 • PartType
  • Inf
   • ADP: som
   • ADV: der
   • PART: at
   • PRON: der, som
 • Style
  • Arch
   • DET: somme
  • Form
   • DET: vore, vor, vort
   • PRON: vore
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview