home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Czech PUD

Language: Czech (code: cs)
Family: Indo-European, Slavic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v2.1 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Václava Kettnerová, Jan Hajič jr., Silvie Cinková, Zdeňka Urešová, Milan Straka, Jan Hajič, Jaroslava Hlaváčová, Daniel Zeman.

Repository: UD_Czech-PUD
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-SA 4.0

Genre: news, wiki

Questions, comments? General annotation questions (either Czech-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [zeman (æt) ufal • mff • cuni • cz]. Development of the treebank happens directly in the UD repository, so you may submit bug fixes as pull requests against the dev branch.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually, natively in UD style

Description

This is a part of the Parallel Universal Dependencies (PUD) treebanks created for the CoNLL 2017 shared task on Multilingual Parsing from Raw Text to Universal Dependencies.

There are 1000 sentences in each language, always in the same order. (The sentence alignment is 1-1 but occasionally a sentence-level segment actually consists of two real sentences.) The sentences are taken from the news domain (sentence id starts in ‘n’) and from Wikipedia (sentence id starts with ‘w’). There are usually only a few sentences from each document, selected randomly, not necessarily adjacent. The digits on the second and third position in the sentence ids encode the original language of the sentence. The first 750 sentences are originally English (01). The remaining 250 sentences are originally German (02), French (03), Italian (04) or Spanish (05) and they were translated to other languages via English. Translation into German, French, Italian, Spanish, Arabic, Hindi, Chinese, Indonesian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Thai and Turkish has been provided by DFKI and performed (except for German) by professional translators. Then the data has been annotated morphologically and syntactically by Google according to Google universal annotation guidelines; finally, it has been converted by members of the UD community to UD v2 guidelines.

Additional languages have been provided (both translation and native UD v2 annotation) by other teams: Czech by Charles University, Finnish by University of Turku and Swedish by Uppsala University.

The entire treebank is labeled as test set (and was used for testing in the shared task). If it is used for training in future research, the users should employ ten-fold cross-validation.

Acknowledgments

Statistics of UD Czech PUD

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETNOUNNUMPARTPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERB

Features

AbbrAdpTypeAnimacyAspectCaseDegreeForeignGenderGender[psor]HyphMoodNameTypeNumberNumber[psor]NumFormNumTypeNumValuePersonPolarityPossPrepCasePronTypeReflexStyleTenseVariantVerbFormVoice

Relations

acladvcladvmodadvmod:emphamodapposauxaux:passcaseccccompcompoundconjcopcsubjcsubj:passdetdet:numgovdet:nummoddiscourseexpl:passexpl:pvfixedflatiobjmarknmodnsubjnsubj:passnummodnummod:govobjoblobl:agentorphanparataxispunctrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • ADJ: první, nové, druhé, jižní, další, severní, velká, velké, vlastní, východní
   • ADJ-Part: probíhající, dospívající, dívající, ležící, milující, nadcházejících, pocházející, poskytující, postupující, pronásledující
   • AUX-Part: byla
   • DET: která, které, své, svou, této, té, tato, její, kterou, tuto
   • NOUN: době, oblasti, války, společnosti, země, policie, část, části, strany, říše
   • NUM: jedné, jedna, jednu, jednou, una
   • PRON: ní, jí, ji, níž, veškeré, jež, niž, ona, veškerou
   • PROPN: Čína, Francie, Albánie, BBC, Británii, Clintonové, Evropě, Itálii, Ameriky, Asii
   • VERB-Part: začala, řekla
  • Fem,Masc
   • ADJ: považovány, aktivovány, budovány, diskutovány, exponovány, legalizovány, odváty, otevřeny, ovlivněny, podloženy
   • ADJ-Part: považovány, aktivovány, budovány, diskutovány, exponovány, legalizovány, odváty, otevřeny, ovlivněny, podloženy
   • AUX-Part: byly, nebyly
   • VERB-Part: měly, vypadaly, začaly, mohly, používaly, umožnily, vedly, vyvíjely, Následovaly, Podávaly
  • Fem,Neut
   • ADJ: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
   • ADJ-Part: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
   • AUX-Part: byla, nebyla
   • DET: naše, Moje
   • NUM: dvě
   • VERB-Conv: redukujíc
   • VERB-Part: stala, uvedla, mohla, vedla, měla, ukázala, vydala, začala, řekla, umožnila
  • Masc
   • ADJ: další, každý, Spojených, nové, nový, první, schopen, vládní, americké, dalších
   • ADJ-Part: propuštěn, Vedoucí, označen, používán, prodán, studujících, uveden, vyslán, vytvořen, zvolen
   • AUX-Part: byl, byli, nebyl
   • DET: který, kteří, které, tento, svůj, své, ten, někteří, tyto, ty
   • NOUN: roce, roku, l, lidí, rok, případě, dolarů, důsledku, film, den
   • NUM: dva, jeden, oba
   • PRON: kdo, jenž, někdo, on, kdokoli, kdokoliv, koho, nikdo, nikoho, nikým
   • PROPN: USA, Trump, Trumpa, Donald, Mišima, Peking, Richarda, Seagal, Winstone, Wright
   • VERB-Conv: Počínaje
   • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, vedl, pracoval, rozhodl, uvedl, vrátil, začal
  • Masc,Neut
   • DET: toho, tím, tohoto, n, svého, tomu, její, tom, svém, svým
   • NUM: jedním, jednoho, jednom
   • PRON: ho, mu, něj, ním, něm, jím, něhož, jehož, něho, němu
  • Neut
   • ADJ: posledních, další, jasné, možné, řečeno, jiné, šedesátých, Karibské, Severního, britského
   • ADJ-Part: řečeno, nabídnuto, považováno, provedeno, psáno, rozděleno, zamítnuto, citováno, dobyto, dovoleno
   • AUX-Part: bylo, nebylo
   • DET: to, toto, které, která, své, tohle, některá, tato, všechno, žádná
   • NOUN: let, století, letech, území, období, moře, místo, eur, města, omezení
   • NUM: jedno
   • PRON: je, samé
   • PROPN: CNN, Mongolsko, Německo, Řecko, Brisbane, Mexiko, Nizozemí, Norsku, Ontaria, Rusku
   • VERB-Part: bylo, mohlo, mělo, začalo, došlo, konalo, podařilo, poskytovalo, vedlo, vyšlo
 • Animacy
  • Anim
   • ADJ: každý, další, Islámští, Vedoucí, australští, dalšími, egyptský, generální, generálního, jistý
   • ADJ-Part: Vedoucí, studujících, dosluhující, navštěvující, nazýváni, oblečeni, osvobozeni, ozbrojeni, pohnuti, poraženi
   • AUX-Part: byli
   • DET: kteří, někteří, všichni, kterého, sami, svého, ty
   • NOUN: lidí, lidé, obyvatel, prezident, člověk, investoři, král, lidi, muži, studenti
   • PRON: kdo, někdo, kdokoli, kdokoliv, koho, nikdo, nikoho, nikým, někoho, oni
   • PROPN: Trump, Trumpa, Donald, Mišima, Richarda, Seagal, Winstone, Wright, Šen, Aldrin
   • VERB-Part: mohli, měli, rozhodli, bavili, dostali, neměli, potřebovali, požádali, stáli, tvořili
  • Inan
   • ADJ: Spojených, nové, další, nový, první, vládní, dalších, dalším, hlavní, každý
   • ADJ-Part: považovány, aktivovány, budovány, diskutovány, dospívajícího, exponovány, hanobící, legalizovány, měnícím, následující
   • AUX-Part: byly, nebyly
   • DET: které, svůj, který, tento, tyto, ty, její, každý, naše, náš
   • NOUN: roce, roku, l, rok, případě, dolarů, důsledku, film, den, stát
   • PRON: co, samý, čím
   • PROPN: USA, Peking, Abbotsfordu, Egypta, Endurance, Facebooku, Ford, Glasgow, Hill, Hongkong
   • VERB-Part: měly, vypadaly, začaly, mohly, používaly, umožnily, vedly, vyvíjely, Následovaly, Podávaly
 • Number
  • Dual
   • ADJ: nastraženýma
   • NOUN: ušima
  • Plur
   • ADJ: další, nové, posledních, Spojených, různých, dalších, jiných, malé, nových, první
   • ADJ-Part: Vedoucí, považovány, studujících, aktivovány, budovány, diskutovány, dívající, exponovány, legalizovány, ležící
   • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, budeme, jste, nebudou, nejsou, Nejsme, bychom, byste
   • AUX-Part: byly, byli, nebyly
   • DET: které, kteří, své, tyto, svých, ty, těchto, která, někteří, všech
   • NOUN: let, letech, lidí, dolarů, eur, liber, lidé, voleb, obyvatel, dat
   • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, dvěma, tři, oba, obou, šesti, deseti
   • PRON: nich, jim, nimi, nás, je, nichž, nám, jich, ně, jež
   • PROPN: USA, Alpy, Andy, Australané, Mayové, News, Číňanů, Řekové, Židů, Aboriginci
   • VERB-Conv: nedbajíce
   • VERB-Fin: mohou, mají, existují, jsou, musíme, musíte, můžou, poskytují, používají, představují
   • VERB-Part: měly, mohli, měli, rozhodli, vypadaly, začaly, bavili, dostali, mohly, neměli
  • Plur,Sing
   • ADJ: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
   • ADJ-Part: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
   • AUX-Part: byla, nebyla
   • VERB-Part: stala, uvedla, mohla, vedla, měla, ukázala, vydala, začala, řekla, umožnila
  • Sing
   • ADJ: první, druhé, jižní, severní, další, hlavní, velká, každý, větší, nové
   • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, nabídnuto, následující, označen, používán, považováno, probíhající, prodán, provedeno
   • AUX-Fin: je, bude, jsem, není, nebude, budu, bych, bývá, nebudu
   • AUX-Part: byl, bylo, nebyl, nebylo, byla
   • CCONJ: i
   • DET: to, který, která, toho, tím, její, tento, tohoto, své, toto
   • NOUN: roce, roku, století, době, oblasti, l, moře, války, území, místo
   • NUM: jedné, jeden, deset, jedna, jedním, jedno, jednoho, jednu, šest, devět
   • PRON: ho, ní, jí, mu, mě, ji, něj, ním, jenž, níž
   • PROPN: Čína, Francie, Albánie, Británii, Clintonové, Evropě, Itálii, Trump, Trumpa, Ameriky
   • VERB-Conv: Počínaje, redukujíc
   • VERB-Fin: má, je, může, říká, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, nelze, stojí
   • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, vedl, bylo, pracoval, rozhodl, uvedl, vrátil
 • Case
  • Acc
   • ADJ: další, první, vlastní, jiné, novou, nové, hlavní, dlouhé, druhou, nový
   • ADJ-Part: sestávající, hanobící, následující, oddělující, omezující, pronásledující, představujícího, přistávající, rozhodující, splňující
   • ADP: na, pro, za, o, v, po, mimo, přes, ve, mezi
   • DET: to, své, svůj, svou, které, několik, který, kterou, mnoho, toto
   • NOUN: místo, den, rok, část, roky, většinu, dluhopisy, lidi, možnost, měsíc
   • NUM: dva, deset, dvě, čtyři, tři, jedno, jednu, šest, osm, jeden
   • PRON: se, ho, co, ji, mě, je, nás, něco, nic, ně
   • PROPN: Německo, Richarda, Trumpa, Abakumova, Aljašku, Alvareze, Andre, Anglii, Annu, Antarktidu
  • Dat
   • ADJ: Osmanské, Spojeným, nížinné, obecné, větší, Alexandrově, Druhé, Mrtvým, Parmské, Starší
   • ADJ-Part: rozdělujícímu, zhoršujícímu, žijící
   • ADP: k, proti, ke, kvůli, díky, vůči, navzdory, oproti
   • DET: tomu, svým, kterému, své, těm, těmto, jakékoliv, jejím, kterým, svému
   • NOUN: dispozici, podnebí, říši, dívkám, konci, obchodu, obsahu, radě, státům, většině
   • NUM: oběma, dvěma
   • PRON: si, mu, jí, jim, nám, mi, čemuž, nimž, němu, něčemu
   • PROPN: Evropě, Itálii, Roně, Rusku, Andymu, Benoîtovi, Britům, Churchillovi, Disneyovi, Francii
  • Gen
   • ADJ: jiných, nových, prvního, Spojených, amerického, dalších, druhé, nové, první, různých
   • ADJ-Part: studujících, dospívající, dospívajícího, obklopujícího, probíhající, související, stojících, svíjejících, vedoucích, věřících
   • ADP: z, do, od, ze, během, podle, u, kolem, bez, kromě
   • DET: toho, tohoto, svého, svých, těchto, své, mnoha, té, všech, jejích
   • NOUN: roku, let, století, války, lidí, dolarů, společnosti, doby, eur, liber
   • NUM: jedné, dvou, deseti, jednoho, tří, šesti, obou, osmdesáti, padesáti, sedmi
   • PRON: nich, ní, něj, jich, nichž, mě, něhož, sebe, jehož, jí
   • PROPN: Clintonové, Albánie, Ameriky, Afriky, Burgoyna, Disneyho, Donalda, Duffyho, Egypta, Francie
  • Ins
   • ADJ: americkou, dalším, velkou, dalšími, hlavním, hongkongským, nejvyšším, největším, politickou, první
   • ADJ-Part: podporujícím, poskytující, postupující, rostoucí, rozvíjejícím, studujícím, vedoucími, vyskytujícími, zakládajícím, zvyšujícími
   • ADP: s, mezi, před, se, pod, př, nad, za
   • DET: tím, n, svým, jakým, jejím, mnoha, svou, tou, tímto, těmi
   • NOUN: l, lety, rokem, autorem, cílem, nedostatkem, nemovitostmi, prezidentem, soudem, vedením
   • NUM: dvěma, jedním, dvaceti, jednou, osmi, třemi
   • PRON: ním, nimi, jím, čímž, nikým, ničím, ní, něčím, sebou, čím
   • PROPN: Albánií, Bogdgegénem, Kristem, Markem, Alvarezem, Anglií, Asií, Averym, Benátkami, Brantem
  • Loc
   • ADJ: druhé, posledních, Velké, jižní, první, Nové, Severní, Spojených, bronzové, celém
   • ADJ-Part: milující, měnícím, nadcházejících, následujícím, začínajících
   • ADP: v, na, ve, po, o, při, a
   • DET: této, tom, svém, té, kterém, tomto, kterých, některých, své, svých
   • NOUN: roce, letech, době, případě, důsledku, oblasti, světě, městě, období, polovině
   • NUM: dvou, jedné, obou, sedmi, šesti, dvaceti, jedenácti, jednom, pěti, sedmnácti
   • PRON: níž, ní, něm, nich, nichž, něčem, sobě, veškeré
   • PROPN: Británii, Asii, Africe, Americe, Evropě, Facebooku, Glasgow, Itálii, Norsku, Papui
  • Nom
   • ADJ: další, první, velká, severní, každý, poslední, jasné, jižní, každá, možné
   • ADJ-Part: Vedoucí, dosluhující, dívající, ležící, navštěvující, následující, pocházející, probíhající, příslušející, sledující
   • ADP: de
   • DET: to, který, která, které, kteří, mnoho, tento, její, toto, tato
   • NOUN: film, lidé, společnost, vláda, moře, policie, prezident, stát, systém, člověk
   • NUM: jeden, jedna, čtyři, dva, dvě, oba, devět, jedno, pět, sedmnáct
   • PRON: což, co, kdo, jenž, někdo, já, nic, on, jež, kdokoli
   • PROPN: Čína, Trump, Bluntová, Británie, Donald, Francie, Mišima, Seagal, Winstone, Wright
  • Voc
   • NOUN: přátelé
 • PrepCase
  • Npr
   • PRON: jenž, jež, jehož
  • Pre
   • PRON: nich, ní, něj, ním, nimi, nichž, níž, ně, něm, něhož
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: větší, vyšší, menší, Starší, afričtějšího, bezpečnější, horším, jemnější, jistější, lepší
   • ADV: více, víc, později, dříve, méně, Přesněji, dál, lépe, raději, radši
  • Pos
   • ADJ: další, nové, jižní, severní, hlavní, velká, velké, vlastní, poslední, jiné
   • ADV: stejně, často, pravděpodobně, původně, samozřejmě, dobře, přibližně, společně, úplně, krátce
  • Sup
   • ADJ: nejvyšší, největší, Nejnovější, nejdůležitější, nejhorších, nejlepších, nejvyšším, největším, Nejrozšířenější, Nejstarší
   • ADV: nejlépe, nejvíce, nejméně, nejpozději, nejpravděpodobněji
 • Polarity
  • Neg
   • ADJ: neuvěřitelný, nevhodné, nezávislé, Nedávným, Nedávnými, Nezávislého, nedobrovolnými, nedobytné, nedávná, nedávného
   • ADV: Nedlouho, nedaleko, nenapodobitelně, nenápadně, neoprávněně, neskutečně, nezbytně, nezávisle
   • AUX-Fin: není, nebude, nebudou, nejsou, Nejsme, nebudu
   • AUX-Part: nebyly, nebyla, nebyl, nebylo, byl
   • NOUN: nezávislost, nedokončenost, nejednotnost, nesmrtelnost, nespokojenost, nezávislosti
   • VERB-Conv: nedbajíce
   • VERB-Fin: nelze, nemá, Nevím, nebude, nechce, nemají, nemusí, nemůžeme, není, Neznám
   • VERB-Inf: nezobrazit
   • VERB-Part: neměl, neměla, neměli, Nemohli, nedopřál, nedoznaly, nedošlo, neexistovalo, nekomunikoval, nekomunikovala
  • Pos
   • ADJ: další, nové, jižní, severní, hlavní, velká, velké, vlastní, poslední, jiné
   • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, vedoucí, nabídnuto, následující, označen, poražena, používán, považováno, považovány
   • ADV: více, stejně, víc, často, později, pravděpodobně, původně, samozřejmě, dobře, dříve
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, budou, budeme, budu, jste, bývají
   • AUX-Inf: být
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli
   • DET: tohoto
   • NOUN: roce, roku, let, století, letech, době, území, období, oblasti, l
   • PROPN: Čína, Francie, USA, Čching, Albánie, BBC, Británii, Clintonové, Danevirke, Evropě
   • VERB-Conv: Počínaje, redukujíc
   • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
   • VERB-Inf: mít, vidět, získat, najít, opustit, pokračovat, stát, vést, dělat, muset
   • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, bylo, mohla, pracoval
 • Variant
  • Short
   • ADJ: schopen, řečeno, propuštěn, rád, nabídnuto, označen, poražena, používán, považováno, považovány
   • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, nabídnuto, označen, poražena, používán, považováno, považovány, prodán, provedeno
   • PRON: se, si, ho, mu, mě, mi
 • Verbal Features

 • Aspect
  • Imp
   • ADJ-Part: vedoucí, následující, používán, považováno, považovány, probíhající, sestávající, studujících, aktivovány, budovány
   • AUX-Fin: bývají, bývá
   • AUX-Part: byl
   • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce
   • VERB-Fin: říká, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují, patří, tvrdí, nachází, naznačuje, poskytují
   • VERB-Inf: pokračovat, dělat, sledovat, vybírat, měnit, objevovat, posílat, používat, předvídat, tvořit
   • VERB-Part: pracoval, režíroval, snažil, varoval, vládl, vypadaly, bavili, fungoval, konalo, miloval
  • Perf
   • ADJ-Part: nabídnuto, označen, prodán, rozděleno, vytvořen, vytvořena, založena, zamítnuto, zvolen, dovoleno
   • VERB-Conv: redukujíc
   • VERB-Fin: Polož, Skončíte, Zhodnotíme, koupím, naučí, navrhnu, navštíví, nedovolí, neobjeví, nerozvodní
   • VERB-Inf: opustit, získat, udělat, vytvořit, zrušit, naučit, odhalit, překročit, vrátit, zajistit
   • VERB-Part: rozhodl, vrátil, objevil, vydala, navštívil, rozhodli, setkal, umožnila, vyhlásil, vytvořil
 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: by, bych, bychom, byste
   • VERB-Fin: by
  • Imp
   • VERB-Fin: Polož, Řekněme
  • Ind
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, není, jsme, budou, nebude, budeme, budu
   • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
 • Tense
  • Fut
   • AUX-Fin: bude, budou, nebude, budeme, budu, nebudou, nebudu
   • VERB-Fin: nebude, půjde, bude, neporoste
  • Past
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyly, nebyla, nebyl, nebylo
   • VERB-Conv: redukujíc
   • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, bylo, mohla, pracoval
  • Pres
   • ADJ-Part: vedoucí, následující, probíhající, sestávající, studujících, dosluhující, dospívající, dospívajícího, dívající, hanobící
   • AUX-Fin: je, jsou, jsem, není, jsme, jste, nejsou, Nejsme, bývají, bývá
   • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce
   • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
 • Voice
  • Act
   • ADJ-Part: vedoucí, následující, probíhající, sestávající, studujících, dosluhující, dospívající, dospívajícího, dívající, hanobící
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, není, jsme, budou, nebude, budeme, budu
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyly, nebyla, nebyl, nebylo
   • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce, redukujíc
   • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
   • VERB-Inf: překonat
   • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, bylo, mohla, pracoval
  • Pass
   • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, nabídnuto, označen, poražena, používán, považováno, považovány, prodán, provedeno
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • ADV: tak, tam, teď, nyní, tentokrát, to, tu, zde, dosud, tady
   • DET: to, toho, tím, tento, tohoto, toto, této, tomu, tyto, tato
  • Emp
   • DET: sama, sám, sami, samo
  • Ind
   • ADV: někdy, kdykoli, málokdy, několikrát, mnohokrát
   • DET: mnoho, několik, mnoha, někteří, některé, některých, několika, některá, jakoukoli, jakoukoliv
   • PRON: něco, někdo, kdokoli, kdokoliv, někoho, něčem, něčemu, něčím
  • Int,Rel
   • ADV: jak, kde, kdy, proč, odkud, kam
   • DET: který, které, která, kteří, kterou, kterého, kterém, kterých, jaké, jakým
   • PRON: co, kdo, koho, čím
  • Neg
   • ADV: nikdy
   • DET: žádná, žádné, žádný, žádném, žádným
   • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikým, ničím
  • Prs
   • DET: jeho, jejich, své, její, n, svou, svého, svůj, svých, svým
   • PRON: se, si, ho, nich, ní, jí, mu, mě, ji, něj
  • Rel
   • DET: jejichž, jehož, jejíž
   • PRON: což, jenž, nichž, níž, jež, něhož, čemuž, čímž, jehož, nimž
  • Tot
   • ADV: vždy
   • DET: všech, všechny, každý, všechno, všichni, všeho, všemu
   • PRON: veškeré, samé, samého, samý, veškerou
 • NumType
  • Card
   • DET: mnoho, několik, mnoha, několika, tolik, kolika, mála, málo
   • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, jedné, 1, 3, jeden, 20, dvěma
  • Mult
   • ADV: třikrát, dvakrát, jednou, několikrát, mnohokrát
  • Ord
   • ADJ: první, druhé, prvního, třetí, druhou, šedesátých, druhý, dvacátého, padesátých, prvních
   • ADV: poprvé, podruhé
  • Sets
   • ADJ: jedni
 • Poss
  • Yes
   • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Alexandrově, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Caesarovi, Carangiina, Cottonovy
   • DET: jeho, jejich, své, její, n, svou, svého, svůj, svých, svým
 • Reflex
  • Yes
   • DET: své, svou, svého, svůj, svých, svým, svém, svoje, svému, svými
   • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou
 • Person
  • 1
   • AUX-Fin: jsem, jsme, budeme, budu, bych, Nejsme, bychom, nebudu
   • DET: n, naše, mých, Moje, mé, můj, naší, naším, náš
   • PRON: mě, nás, nám, já, mi, me
   • VERB-Fin: musíme, Myslím, Nevím, hraju, máme, nemůžeme, Jdeme, Musím, Míjíme, Navštěvuji
  • 2
   • AUX-Fin: jste, byste
   • DET: vašich
   • PRON: Tebe, You, vám, vás
   • VERB-Fin: musíte, Hádáte, Polož, Skončíte, máte, víte, čekáte
  • 3
   • AUX-Fin: je, by, jsou, bude, není, budou, nebude, nebudou, nejsou, bývají
   • DET: jeho, jejich, její, jejichž, jejím, jehož, jejích, jejího, jejíž
   • PRON: ho, nich, ní, jí, mu, ji, něj, jim, ním, je
   • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
 • Gender[psor]
  • Fem
   • ADJ: Carangiina, Germaininých
   • DET: její, jejím, jejích, jejího, jejíž
  • Masc
   • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Alexandrově, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Caesarovi, Cottonovy, Césarovo
  • Masc,Neut
   • DET: jeho, jehož
 • Number[psor]
  • Plur
   • DET: jejich, n, naše, jejichž, naší, naším, náš, vašich
  • Sing
   • DET: jeho, její, jejím, jehož, jejích, mých, Moje, jejího, jejíž, mé
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: sv, tzv
   • ADP: př
   • ADV: cca
   • DET: n
   • NOUN: l, DNA, GCA, MPS, m, A, AIDS, APK, BK, CGI
   • PROPN: USA, BBC, CNN, EU, OSN, RECO, AP, BA, BID, CBC
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: v, na, z, s, do, o, k, pro, za, po
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, skrze, za
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: The, National, New, Saint, a, American, Canadian, Cottonovy, Dareiův, Die
   • ADP: de, Von, of, Di, On
   • ADV: cca
   • CCONJ: and, If
   • NOUN: brexitu, e-maily, Blood, Breaking, Buck, Business, CGI, CTV, City, Consumer
   • PRON: You, me
   • PROPN: USA, Danevirke, CNN, Aviva, Company, George, Investors, Joseph, Mount, Multi
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: Indo, francouzsko
 • NameType
  • Com
   • ADJ: National, American, Die
   • PROPN: USA, Čching, BBC, CNN, EU, Aviva, Company, Facebooku, Investors, Multi
  • Com,Geo
   • PROPN: Scotland
  • Com,Pro
   • PROPN: Ford, GM
  • Geo
   • ADJ: New, San, Beverly, Kapského, Los, Pearl, Severní, Silicon, South, Wall
   • PROPN: Čína, Francie, Albánie, Británii, Danevirke, Evropě, Itálii, Ameriky, Asii, Británie
  • Geo,Giv
   • PROPN: Thrákie, Thrákii, Thrákií
  • Geo,Giv,Sur
   • ADP: Di
  • Giv
   • ADJ: Saint, Alexandrově, Caesarovi, Cottonovy, Césarovo, Dareiův, Edgarovy, Germaininých, Kimově
   • PROPN: Donald, Richarda, Augustus, Donalda, František, George, González, Jasmína, Ježíše, Joseph
  • Giv,Sur
   • PROPN: James, Michael, Michala, Stephen, Štěpán
  • Nat
   • PROPN: Australané, Mayové, Číňanů, Řekové, Židů, Aboriginci, Achájů, Američan, Američané, Athéňanů
  • Oth
   • PROPN: Cup, Cupu
  • Pro
   • ADJ: El, World
   • PROPN: Endurance, Dead, Greco, Loving, MahaNakhon, Mate, Nectar, Select, Simple, Slack
  • Sur
   • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Carangiina, Dossovy, Erdoganovu, Graftonova
   • PROPN: Clintonové, Trump, Trumpa, Bluntová, Mišima, Seagal, Winstone, Wright, Šen, Aldrin
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 3, 20, 2014, 2015, 5, 10, 100, 1492, 2010
  • Roman
   • NUM: I, III, II, IV, V, VI, X
  • Word
   • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, jedné, jeden, dvěma, deset, jedna, jedním
 • NumValue
  • 1
   • ADJ: jedni
  • 1,2,3
   • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, jedné, jeden, dvěma, jedna, jedním, tři
 • Style
  • Arch
   • NOUN: léta, včerejška
   • PROPN: Papui, smartphone
   • VERB-Conv: redukujíc
  • Coll
   • ADJ: chatovacím, podezřelý
   • NOUN: sken
   • VERB-Fin: potřebujem
  • Expr
   • ADJ: ztřeštěné
  • Rare
   • ADJ: napjatá, předpovězeno, upjaté
   • ADJ-Part: předpovězeno
   • NOUN: AIDS, datum
   • PROPN: Australia, Capitol, Francisco, Jasona, Kenya, Kilimanjaro
   • VERB-Part: ujal
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Reflexive Verbs

  Reflexive Passive

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview