home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Czech CLTT

Language: Czech (code: cs)
Family: Indo-European, Slavic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.3 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Barbora Hladká, Daniel Zeman, Martin Popel.

Repository: UD_Czech-CLTT
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-SA 4.0

Genre: legal

Questions, comments? General annotation questions (either Czech-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [zeman (æt) ufal • mff • cuni • cz]. Development of the treebank happens outside the UD repository. If there are bugs, either the original data source or the conversion procedure must be fixed. Do not submit pull requests against the UD repository.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

The UD_Czech-CLTT treebank is based on the Czech Legal Text Treebank 1.0, created at Charles University in Prague.

CLTT is a collection of 1125 manually annotated dependency trees. CLTT consists of two legal documents: The Accounting Act (563/1991 Coll., as amended) and Decree on Double-entry Accounting for undertakers (500/2002 Coll., as amended).

See the following websites for more information on CLTT 1.0:

Acknowledgments

We wish to thank all of the contributors to the original CLTT annotation effort, including Barbora Hladká, Vincent Kríž and Zdeňka Urešová.

References

Statistics of UD Czech CLTT

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETNOUNNUMPARTPRONPUNCTSCONJSYMVERBX

Features

AbbrAdpTypeAnimacyAspectCaseDegreeGenderGender[psor]HyphMoodNumberNumber[psor]NumFormNumTypeNumValuePersonPolarityPossPrepCasePronTypeReflexStyleTenseVariantVerbFormVoice

Relations

acladvcladvmodadvmod:emphamodapposauxaux:passcaseccccompcompoundconjcopcsubjcsubj:passdepdetdet:nummodexpl:passexpl:pvfixediobjmarknmodnsubjnsubj:passnummodnummod:govobjoblobl:agentobl:argorphanparataxispunctrootxcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • ADJ: účetní, účetních, konsolidované, konsolidující, výroční, reálnou, finanční, pořizovací, českou, uvedené
   • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, týkající, odpovídající, doplňujících, ověřenu, předcházející, související, týkajících, vztahující
   • DET: které, této, která, tato, tyto, kterou, tuto, její, své, všechny
   • NOUN: jednotky, jednotka, položka, závěrky, jednotek, společnosti, položek, informace, položky, závěrku
   • NUM: jedné, jednou, jednu
   • PRON: jí, ji, ní, níž, veškeré, jež, niž
  • Fem,Masc
   • ADJ: povinny, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, vykázány, účtovány, uzavřeny, vyjádřeny, známy, ověřeny
   • ADJ-Part: zahrnuty, obchodovány, uvedeny, vykázány, účtovány, uzavřeny, vyjádřeny, ověřeny, použity, zaúčtovány
   • AUX-Part: byly, nebyly
   • VERB-Part: přestaly, nastaly, staly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, neprošly, nepřevýšily
  • Fem,Neut
   • ADJ: povinna, sestavena, zavedena, uvedena, známa, dotčena, oprávněna, schopna, vyhlášena, vykazována
   • ADJ-Part: sestavena, zavedena, uvedena, dotčena, oprávněna, vyhlášena, vykazována, zahrnuta, aktivována, odepsána
   • AUX-Part: byla, nebyla
   • NUM: dvě, obě
   • VERB-Part: nabyla, určila, překročila, sestavila, stanovila, podávala, provedla, dospěla, mohla, měla
  • Masc
   • ADJ: účetní, účetních, účetního, obchodního, právních, peněžních, právní, zvláštního, právního, zvláštních
   • ADJ-Part: související, přejímající, předcházejícímu, řídících, následujícímu, konsolidující, oprávněn, souvisejících, upravujícího, následujícího
   • AUX-Part: byl, nebyl
   • DET: které, který, tento, tyto, všechny, každého, každý, svůj, takový, její
   • NOUN: majetku, dni, závazků, odstavce, dne, majetek, případě, náklady, závazky, zisku
   • NUM: jeden, dva
   • PRON: jenž, veškeré
   • VERB-Conv: počínaje
   • VERB-Part: Dal, dozvěděl, mohl, nepožádali, nezahájil, přesáhl, rovnal, schválili, stal, stanovil
  • Masc,Neut
   • DET: tohoto, kterém, kterému, tomto, kterým, tímto, kterého, jejího, tím, jejím
   • NUM: jednoho, jednom, jednomu, jedním
   • PRON: němž, jej, němuž, jehož, nějž, něj, veškerého, ho, jemu, jímž
  • Neut
   • ADJ: účetního, účetní, účetním, obsahové, jiných, stanoveno, technické, účetních, minulé, účinném
   • ADJ-Part: stanoveno, následujícího, předcházejícímu, předcházejícího, následujícím, týkající, počínajících, předcházející, vztahující, účtováno
   • AUX-Part: bylo
   • DET: to, které, která, toto, všechna, její, některá, každé, samo, takové
   • NOUN: období, ocenění, účetnictví, ustanovení, vymezení, sestavení, účtování, uspořádání, použití, hospodaření
   • NUM: jedno
   • PRON: veškeré
   • VERB-Part: došlo, trvalo, započalo, mohlo, přešlo, uzavřelo
 • Animacy
  • Anim
   • ADJ: přejímající, následujícímu, předcházejícímu, řídících, konsolidující, prvním, přejímajícího, přejímajícím, vysvětlujících, držených
   • ADJ-Part: přejímající, následujícímu, předcházejícímu, řídících, konsolidující, přejímajícího, přejímajícím, vysvětlujících, souvisejících, držící
   • DET: ty, každý
   • NOUN: auditorem, členům, společník, společníka, zaměstnanců, účastníky, společníkům, emitentem, společníkem, společníky
   • VERB-Part: nepožádali, schválili
  • Inan
   • ADJ: účetní, účetních, povinny, účetního, obchodního, právních, peněžních, právní, zvláštního, právního
   • ADJ-Part: související, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, upravujícího, vykázány, účtovány, následujícího, uzavřeny, vyjádřeny
   • AUX-Part: byly, nebyly
   • DET: které, tyto, který, tento, každého, svůj, takový, její, každý, takové
   • NOUN: majetku, dni, závazků, odstavce, dne, majetek, případě, náklady, závazky, zisku
   • NUM: jeden
   • PRON: veškeré
   • VERB-Part: přestaly, nastaly, staly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, neprošly, nepřevýšily
 • Number
  • Plur
   • ADJ: účetní, účetních, povinny, jiných, peněžních, uvedených, právních, účetními, ostatní, uvedené
   • ADJ-Part: konsolidující, související, zahrnuty, obchodovány, souvisejících, uvedeny, řídících, týkající, vykázány, účtovány
   • AUX-Fin: jsou, nejsou, budou
   • AUX-Part: byly, nebyly
   • DET: které, těchto, tyto, kterých, všech, která, kterým, všechny, všechna, takové
   • NOUN: jednotky, jednotek, závazků, položek, náklady, závazky, nákladů, informace, položky, záznamy
   • NUM: tří, dvě, dvanácti, obě, dvou, dvěma, dva, obou, pěti, čtyři
   • PRON: nichž, je, jim, jimiž, nich, veškeré, jimi, nimi, ně, veškerých
   • VERB-Fin: mohou, použijí, sestavují, mají, účtují, nastanou, týkají, uvádějí, nepoužijí, považují
   • VERB-Part: přestaly, nastaly, staly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, nepožádali, neprošly
  • Plur,Sing
   • ADJ: povinna, sestavena, zavedena, uvedena, známa, dotčena, oprávněna, schopna, vyhlášena, vykazována
   • ADJ-Part: sestavena, zavedena, uvedena, dotčena, oprávněna, vyhlášena, vykazována, zahrnuta, aktivována, odepsána
   • AUX-Part: byla, nebyla
   • VERB-Part: nabyla, určila, překročila, sestavila, stanovila, podávala, provedla, dospěla, mohla, měla
  • Sing
   • ADJ: účetní, účetního, konsolidované, finanční, konsolidující, výroční, účetním, právní, reálnou, obchodního
   • ADJ-Part: konsolidující, stanoveno, zanikající, následujícího, předcházejícímu, přejímající, následujícímu, vztahující, odpovídající, oprávněn
   • AUX-Fin: je, není, bude
   • AUX-Part: byl, bylo, nebyl
   • DET: této, která, tohoto, který, to, které, tato, tento, kterém, kterému
   • NOUN: jednotka, majetku, období, ocenění, účetnictví, položka, dni, závěrky, jednotky, společnosti
   • NUM: jeden, jedné, dvanáct, jedno, jednoho, jednou, pět, deset, jednom, jednomu
   • PRON: němž, jej, němuž, jí, jehož, ji, ní, níž, nějž, jenž
   • VERB-Conv: počínaje
   • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, stanoví, účtuje, lze, musí, má, použije
   • VERB-Part: došlo, trvalo, započalo, Dal, dozvěděl, mohl, mohlo, nezahájil, přesáhl, přešlo
 • Case
  • Acc
   • ADJ: účetní, výroční, českou, konsolidovanou, finanční, konsolidační, minulé, poskytnuté, dlouhodobé, dílčí
   • ADJ-Part: předcházející, konsolidující, týkající, vztahující, ověřenu, plynoucí, související, přejímajícího, nesoucí, následující
   • ADP: na, pro, za, o, po, v, ve, mimo, mezi, pod
   • DET: to, které, tuto, kterou, tyto, všechny, který, její, každou, tento
   • NOUN: závěrku, závazky, období, účetnictví, informace, položky, účely, ocenění, majetek, dobu
   • NUM: jeden, dvanáct, jedno, pět, dva, jednu, obě, čtyři
   • PRON: se, jej, je, ji, nějž, ně, veškeré, něj, ho, jež
  • Dat
   • ADJ: rozvahovému, předcházejícímu, rozhodnému, jinému, účetním, účetnímu, nabytému, prvnímu, poslednímu, účetní
   • ADJ-Part: předcházejícímu, následujícímu, ovládajícím, uplatňujícím, blížícímu, konsolidující, předcházející, vážícím
   • ADP: k, ke, oproti, vůči, proti
   • DET: kterému, kterým, této, tomu, takovému, jejímu, které, tomuto, téže, těmto
   • NOUN: dni, obchodování, okamžiku, konci, majetku, užívání, osobám, členům, jednotce, jednotkám
   • NUM: jednomu
   • PRON: němuž, jim, jí, jemu, nim, nimž, ní, si, sobě
  • Gen
   • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, jiných, obchodního, právních, zvláštního, dlouhodobého, právního
   • ADJ-Part: následujícího, konsolidující, zanikající, řídících, souvisejících, předcházejícího, upravujícího, doplňujících, vysvětlujících, odpovídající
   • ADP: podle, do, z, u, od, včetně, ze, bez, za, ode
   • DET: tohoto, této, těchto, všech, kterých, kterého, jejího, které, toho, své
   • NOUN: majetku, závěrky, jednotky, období, jednotek, závazků, společnosti, položek, dne, odstavce
   • NUM: jedné, tří, dvanácti, jednoho, dvou, obou, pěti
   • PRON: nichž, jehož, nich, ní, veškerého, veškerých
  • Ins
   • ADJ: účetní, reálnou, účetními, pořizovací, podstatným, společným, právními, účetním, právnickou, vlastní
   • ADJ-Part: konsolidující, přejímajícím, ovládající, zaručujícím, jednajícími, nespadajícím, odpovídajícím, odpovídajícími, ovládajícími, plynoucími
   • ADP: s, mezi, se, pod, před, za, nad, přede
   • DET: kterým, tímto, tím, touto, kterou, kterými, jejím, jejímž, několika, svým
   • NOUN: jednotkou, hodnotou, výjimkou, způsobem, dnem, vlivem, auditorem, cenou, součástí, osobou
   • NUM: jednou, dvěma, jedním
   • PRON: jimiž, jimi, nimi, sebou, veškerými, jí, jímž, ním, nímž
  • Loc
   • ADJ: účetní, účetních, účetním, peněžních, zjednodušeném, technické, vlastním, regulovaném, účtové, konsolidované
   • ADJ-Part: následujícím, jdoucích, konsolidující, obsahující, vztahující, následujících, obsahujících, předcházejícím, souvisejících, týkajících
   • ADP: v, o, ve, na, při, po
   • DET: kterém, tomto, kterých, které, těchto, této, jejím, tom, jakém, své
   • NOUN: případě, období, případech, příloze, závěrce, rozsahu, formě, přeměně, účetnictví, ocenění
   • NUM: jednom
   • PRON: němž, nichž, níž, sobě, nich, ní, veškerých
  • Nom
   • ADJ: účetní, konsolidující, ostatní, právní, obsahové, uvedené, konsolidovaná, zvláštní, cenné, dlouhodobý
   • ADJ-Part: konsolidující, související, přejímající, zanikající, týkající, jednající, opravující, rozhodující, doplňující, držící
   • DET: které, která, který, tyto, tato, tento, to, toto, její, všechna
   • NOUN: jednotka, jednotky, položka, ustanovení, závěrka, majetek, vymezení, náklady, informace, záznam
   • NUM: jeden, dvě, obě, deset
   • PRON: jenž, veškeré, jež
 • PrepCase
  • Npr
   • PRON: jimiž, jehož, jenž, jež, jímž
  • Pre
   • PRON: nichž, němž, němuž, nich, ní, níž, nějž, nimi, ně, něj
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: delší, vyšší, kratší, nižší, pozdějších, podrobnější, menší, nižším, bližší, bližších
   • ADV: více, později, nejméně, nejpozději, výše, nejvýše, dále, méně, dříve, nejblíže
  • Pos
   • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, finanční, účetním, výroční, právní, jiných, ostatní
   • ADV: obdobně, případně, samostatně, bezprostředně, přímo, odděleně, bezúplatně, přiměřeně, současně, výhradně
   • DET: každou, každé, každého, každý, Každá
  • Sup
   • ADJ: nejvyšší, nejvyšším, nejvyššího
   • ADV: nejpozději, nejméně, nejdříve
 • Polarity
  • Neg
   • ADJ: nehmotného, nehmotný, nepeněžní, nezbytné, nevyhrazeného, nehmotným, nepřímých, neupraveném, neauditorské, nebytové
   • ADJ-Part: nepostačující, nespadajícím, nezměněno
   • ADV: nepřetržitě, nepřímo, nedostatečně, nezaměnitelně, nezávisle
   • AUX-Fin: nejsou
   • AUX-Part: nebyly, nebyla, nebyl
   • NOUN: nezahrnutí, nejednoznačnost, nemovitostem, nepotřebnost, neprůkaznosti, nepřehlednosti, nesestavení, nesprávnosti, nesrozumitelnosti, neuvedení
   • VERB-Fin: nelze, nemusí, nepoužije, nemá, nepoužijí, nesestaví, nesmí, nestanoví, nevztahuje, neúčtuje
   • VERB-Inf: neúčtovat
   • VERB-Part: neměla, neobsahovala, nepožádali, neprošly, nepřevýšily, nesplnily, nevedly, nezahájil, nezískala, neúčtovala
  • Pos
   • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, konsolidující, finanční, účetním, povinny, výroční, právní
   • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, stanoveno, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, sestavena, zahrnuty
   • ADV: více, obdobně, případně, nejméně, později, nejpozději, samostatně, bezprostředně, přímo, odděleně
   • AUX-Fin: je, jsou, není, bude, budou
   • AUX-Inf: být
   • AUX-Part: byly, byl, bylo, byla
   • DET: každou, každé, každého, každý, Každá
   • NOUN: jednotky, jednotka, majetku, období, ocenění, účetnictví, položka, závěrky, dni, ustanovení
   • VERB-Conv: počínaje
   • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
   • VERB-Inf: vést, použít, mít, účtovat, odpisovat, uvést, sestavit, zajistit, provést, určit
   • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, nastaly, staly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Variant
  • Short
   • ADJ: povinny, povinna, stanoveno, sestavena, možno, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, zavedena, oprávněn
   • ADJ-Part: stanoveno, sestavena, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, zavedena, oprávněn, uvedena, vykázány, účtovány
   • PRON: se, ho, si
 • Verbal Features

 • Aspect
  • Imp
   • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
   • VERB-Conv: počínaje
 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: by
  • Ind
   • AUX-Fin: je, jsou, nejsou, není, bude, budou
   • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Tense
  • Fut
   • AUX-Fin: bude, budou
   • VERB-Fin: bude
  • Past
   • AUX-Part: byly, byl, bylo, nebyly, byla, nebyla, nebyl
   • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, nastaly, staly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
  • Pres
   • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
   • AUX-Fin: je, jsou, nejsou, není
   • VERB-Conv: počínaje
   • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Voice
  • Act
   • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
   • AUX-Fin: je, jsou, nejsou, není, bude, budou
   • AUX-Part: byly, byl, bylo, nebyly, byla, nebyla, nebyl
   • VERB-Conv: počínaje
   • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
   • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, nastaly, staly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
  • Pass
   • ADJ-Part: stanoveno, sestavena, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, zavedena, oprávněn, uvedena, vykázány, účtovány
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • ADV: tak, dosud, tehdy, Tam, zde
   • DET: této, tohoto, to, těchto, tyto, tato, tento, tomto, tímto, tuto
  • Emp
   • DET: sama, samo, samy
  • Ind
   • ADV: kdykoli
   • DET: NĚKTERÝCH, několika, některá, některé, jakékoli, jakýchkoliv, kterýkoli, některý
  • Int,Rel
   • ADV: kdy, jak, kde, kam
   • DET: které, která, který, kterým, kterých, kterém, kterému, kterou, kterého, jakém
  • Neg
   • DET: žádná, žádném, žádnou, žádný
  • Prs
   • DET: jejich, jeho, její, své, jejího, jejím, svého, svých, svůj, svoji
   • PRON: se, jej, je, jim, jí, ji, nich, ní, sobě, jimi
  • Rel
   • DET: jejichž, jehož, jejímž, jejíž
   • PRON: nichž, němž, němuž, jimiž, jehož, níž, nějž, jenž, jež, jímž
  • Tot
   • ADV: vždy
   • DET: všech, všechny, každou, každé, všechna, každého, každý, Každá, všemi
   • PRON: veškeré, veškerého, veškerých, veškerými
 • NumType
  • Card
   • DET: několika
   • NUM: 1, 3, 2, 4, jeden, 5, 41, 7, jedné, tří
  • Mult
   • ADV: jednou
  • Ord
   • ADJ: prvním, prvnímu, prvního, první, třetí, PÁTÁ, ČTVRTÁ, ŠESTÁ, SEDMÁ, druhé
   • ADV: poprvé
 • Poss
  • Yes
   • ADJ: vlastníkovi
   • DET: jejich, jeho, její, jejichž, své, jejího, jehož, jejím, svého, svých
 • Reflex
  • Yes
   • DET: své, svého, svých, svůj, svoji, svým, svou
   • PRON: se, sobě, sebou, si
 • Person
  • 3
   • AUX-Fin: je, jsou, nejsou, není, by, bude, budou
   • DET: jejich, jeho, její, jejichž, jejího, jehož, jejím, jejímž, jejích, jejími
   • PRON: jej, je, jim, jí, ji, nich, ní, jimi, nimi, ně
   • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Gender[psor]
  • Fem
   • DET: její, jejího, jejím, jejímž, jejích, jejími, jejímu, jejíž
  • Masc
   • ADJ: vlastníkovi
  • Masc,Neut
   • DET: jeho, jehož
 • Number[psor]
  • Plur
   • DET: jejich, jejichž
  • Sing
   • DET: jeho, její, jejího, jehož, jejím, jejímž, jejích, jejími, jejímu, jejíž
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: něm
   • ADV: něm
   • DET: t
   • NOUN: Kč, USD, m, m2, ha, t, ČSSR
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: v, podle, na, o, k, s, do, za, z, pro
  • Voc
   • ADP: ve, ke, se, ze, ode, beze, přede
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: do, od, pod
 • NumForm
  • Roman
   • NUM: 1, 3, 2, 4, 5, 41, 7, 10, 2004, 2008
  • Word
   • NUM: jeden, jedné, tří, dvanáct, dvě, dvanácti, jedno, jednoho, jednou, obě
 • NumValue
  • 1,2,3
   • NUM: jeden, jedné, tří, dvě, jedno, jednoho, jednou, obě, dvou, dvěma
 • Style
  • Arch
   • PRON: jej
   • VERB-Inf: dáti
  • Coll
   • ADJ: vytvořený, Dlouhodobý, Krátkodobý
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Reflexive Verbs

  Reflexive Passive

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview