home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD Czech CAC

Language: Czech (code: cs)
Family: Indo-European, Slavic

This treebank has been part of Universal Dependencies since the UD v1.3 release.

The following people have contributed to making this treebank part of UD: Barbora Hladká, Daniel Zeman.

Repository: UD_Czech-CAC
Search this treebank on-line: PML-TQ

License: CC BY-SA 4.0

Genre: news, nonfiction, legal, reviews, medical

Questions, comments? General annotation questions (either Czech-specific or cross-linguistic) can be raised in the main UD issue tracker. You can report bugs in this treebank in the treebank-specific issue tracker on Github. If you want to collaborate, please contact [zeman (æt) ufal • mff • cuni • cz]. Development of the treebank happens outside the UD repository. If there are bugs, either the original data source or the conversion procedure must be fixed. Do not submit pull requests against the UD repository.

Annotation Source
Lemmas annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
UPOS annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
XPOS annotated manually
Features annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD
Relations annotated manually in non-UD style, automatically converted to UD

Description

The UD_Czech-CAC treebank is based on the Czech Academic Corpus 2.0 (CAC; Český akademický korpus; ČAK), created at Charles University in Prague.

CAC consists both of written data and transcripts of spoken language. Only the written part is included in this treebank as no syntactic annotation is available for the spoken data. Out of 650,000 total CAC tokens, 493,306 appear in the treebank.

The first version of CAC was created by a team from the Institute of the Czech Language, Czechoslovak Academy of Sciences, led by Marie Těšitelová, in 1971-1985; its original name was “Korpus věcného stylu”. It was reshaped and made compatible with the Prague Dependency Treebank between 2007 (CAC 1.0) and 2008 (CAC 2.0); these corpora are distributed by the Linguistic Data Consortium. The corpus has now been converted to Universal Dependencies and made freely available under the CreativeCommons license (see LICENSE.txt).

See the following websites for more information on CAC 2.0:

CAC contains mostly unabridged articles taken from a wide range of media. These articles include newspapers, magazines and other sources covering administration, journalism and scientific fields. These three genres can be distinguished by the sentence id: in

Acknowledgments

We wish to thank all of the contributors to the original annotation effort, as well as the team responsible for the corpus’ revival in 2008.

References

Statistics of UD Czech CAC

POS Tags

ADJADPADVAUXCCONJDETINTJNOUNNUMPARTPRONPROPNPUNCTSCONJSYMVERB

Features

AbbrAdpTypeAnimacyAspectCaseConjTypeDegreeForeignGenderGender[psor]HyphMoodNameTypeNumberNumber[psor]NumFormNumTypeNumValuePersonPolarityPossPrepCasePronTypeReflexStyleTenseVariantVerbFormVoice

Relations

acladvcladvmodadvmod:emphamodapposauxaux:passcaseccccompcompoundconjcopcsubjcsubj:passdepdetdet:numgovdet:nummoddiscourseexpl:passexpl:pvfixedflatflat:foreigniobjmarknmodnsubjnsubj:passnummodnummod:govobjoblobl:agentobl:argorphanparataxispunctrootvocativexcomp

Tokenization and Word Segmentation

Morphology

Tags

Nominal Features

 • Gender
  • Fem
   • ADJ: pracovní, socialistické, nové, další, první, základní, současné, druhé, společenské, celé
   • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, odpovídající, týkající, řídící, rostoucí, následující, pracující, vládnoucí, vyplývající
   • DET: které, která, této, své, naší, tato, svou, tyto, kterou, tuto
   • NOUN: práce, práci, oblasti, době, společnosti, činnosti, výroby, teorie, organizace, strany
   • NUM: jedné, jednu, jedna, jednou, třetinu, třetina, třetiny, čtvrtiny, dvanáctinu, třetinou
   • PRON: ji, všechny, níž, ní, jí, jež, ni, veškeré, jíž, veškerou
   • PROPN: KSČ, Praze, Praha, ČSAV, ČSSR, SSM, Škoda, Prahy, ČSR, NDR
  • Fem,Masc
   • ADJ: uvedeny, určeny, splněny, provedeny, spojeny, stanoveny, připraveny, vytvořeny, umístěny, charakterizovány
   • ADJ-Part: uvedeny, určeny, splněny, provedeny, spojeny, stanoveny, připraveny, vytvořeny, umístěny, charakterizovány
   • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, mohly
   • VERB-Part: měly, mohly, byly, staly, vznikly, začaly, vytvořily, vedly, dosáhly, neměly
  • Fem,Neut
   • ADJ: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, povinna, založena, dokončena, stanovena, vybudována
   • ADJ-Part: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, založena, dokončena, stanovena, vybudována, spojena
   • AUX-Conv: jsouc
   • AUX-Part: byla, nebyla, měla
   • DET: naše, moje, vaše, tvoje
   • NUM: dvě, obě
   • VERB-Conv: říkajíc, Počínajíc, chtíc, nechtíc, ponechávajíc, přejímajíc
   • VERB-Part: měla, byla, mohla, stala, začala, dosáhla, vznikla, dala, zůstala, objevila
  • Masc
   • ADJ: další, jednotlivých, první, základní, pracovní, dalších, velký, celý, pracujících, nové
   • ADJ-Part: pracujících, pracující, rozhodující, vedoucí, dán, splněn, schválen, určen, pracujícího, uveden
   • AUX-Part: byl, byli, nebyl, býval, nebyli, měl, Mohl
   • DET: který, které, kteří, tento, každý, tyto, sám, některé, svůj, ten
   • NOUN: roce, roku, pracovníků, úkolů, výsledky, jazyka, procesu, lidí, člověka, úkoly
   • NUM: jeden, dva, oba, jednoho
   • PRON: všechny, všichni, kdo, někdo, nikdo, jeho, jenž, on, oni, veškeré
   • PROPN: SSSR, ÚJČ, Fučík, Erben, TIBA, Karel, Horálek, OV, USA, VÚM
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, dožívaje, klusaje, konče, nepočítaje, používaje, počítaje, přetvářeje
   • VERB-Part: měl, mohli, mohl, měli, byl, řekl, chtěl, stal, ukázal, dostal
  • Masc,Neut
   • DET: tím, tom, toho, tomu, tohoto, tomto, našeho, svého, našem, svým
   • NUM: jednoho, jedním, jednom, jednomu
   • PRON: mu, ho, němž, jej, něm, něho, ním, něj, něhož, všeho
  • Neut
   • ADJ: možno, možné, nutno, nutné, národního, další, posledních, jiné, řečeno, vědeckého
   • ADJ-Part: řečeno, dosaženo, uvedeno, použito, spojeno, určeno, dodáno, provedeno, stanoveno, rozhodující
   • AUX-Part: bylo, nebylo, bývalo
   • DET: to, které, toto, která, své, tato, každé, takové, některá, její
   • NOUN: let, hlediska, období, prostředí, zařízení, řešení, plnění, množství, poznání, století
   • NUM: jedno
   • PRON: všechno, vše, je, všechna, jež, ně, co, ono, veškeré, všecko
   • PROPN: ROH, Československa, GŘ, Brně, Slovensku, Československu, MZVŽ, Brno, RVHP, Ústí
   • VERB-Part: bylo, došlo, mělo, podařilo, mohlo, stalo, nebylo, ukázalo, šlo, začalo
 • Animacy
  • Anim
   • ADJ: pracujících, mladých, pracující, mladí, další, rádi, mnozí, ostatní, mladý, vedoucí
   • ADJ-Part: pracujících, pracující, vedoucí, vedoucích, pracujícím, připraveni, nuceni, pracujícími, zabezpečeni, cestující
   • AUX-Part: byli, nebyli
   • DET: kteří, každý, sami, každého, ti, někteří, naši, svého, každému, tito
   • NOUN: pracovníků, lidí, člověka, člověk, lidé, pracovník, členů, vedoucí, ředitel, pracovníci
   • NUM: jednoho
   • PRON: všichni, kdo, někdo, nikdo, oni, někomu, nikoho, jehož, kdož, koho
   • PROPN: Fučík, Erben, Karel, Horálek, Němec, Julius, Václav, Lenin, Karla, Jaroslav
   • VERB-Part: mohli, měli, byli, začali, dali, chtěli, dosáhli, viděli, pracovali, přišli
  • Inan
   • ADJ: jednotlivých, další, základní, pracovní, celý, první, velký, nové, nový, dalších
   • ADJ-Part: rozhodující, uvedeny, určeny, splněny, provedeny, spojeny, stanoveny, připraveny, pracujícího, vytvořeny
   • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, mohly
   • DET: které, tyto, který, tento, svůj, každý, některé, ty, každém, její
   • NOUN: roce, roku, úkolů, výsledky, jazyka, procesu, úkoly, podniku, života, základě
   • NUM: jeden
   • PRON: co, všechny, čím, čem, čeho, copak, veškeré, čemu, samý, veškerý
   • PROPN: SSSR, ÚJČ, TIBA, OV, USA, VÚM, KNV, Vietnamu, Hradci, Klatovech
   • VERB-Part: měly, mohly, byly, staly, vznikly, začaly, vytvořily, vedly, dosáhly, neměly
 • Number
  • Dual
   • ADJ: holýma, jinýma, otevřenýma, plnýma, radostnýma, velkýma, zadníma
   • DET: mýma, našima, těma
   • NOUN: očima, rukama, nohama, ušima
   • NUM: dvěma, oběma
  • Plur
   • ADJ: jednotlivých, různých, dalších, další, jiných, nové, výrobních, různé, nových, základních
   • ADJ-Part: pracujících, pracující, uvedeny, určeny, splněny, vedoucí, týkající, vedoucích, následující, provedeny
   • AUX-Conv: byvše, jsouce
   • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, bychom, nejsou, budeme, jste, byste, nebudou, bývají
   • AUX-Part: byly, byli, nebyly, nebyli, bývaly, mohly
   • DET: které, těchto, tyto, kteří, některých, některé, svých, své, našich, ty
   • NOUN: let, pracovníků, úkolů, výsledky, lidí, úkoly, podmínky, letech, lidé, práce
   • NUM: dvou, dvě, tři, dva, obou, dvěma, tří, čtyři, oba, obě
   • PRON: všech, nás, je, všechny, nám, nich, nichž, jim, jež, všichni
   • PROPN: Čechách, Klatovech, Pardubice, horách, Bubny, Holešovice, Čech, Holešovic, Karpaty, Klatovy
   • VERB-Conv: Chráníce, nehodíce, plníce, stavíce, toulajíce, upínajíce, vydávajíce, vytvářejíce
   • VERB-Fin: mají, jsou, mohou, můžeme, máme, musíme, musí, tvoří, chceme, nemají
   • VERB-Part: mohli, měli, měly, mohly, byly, byli, začali, dali, chtěli, staly
  • Plur,Sing
   • ADJ: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, povinna, založena, dokončena, stanovena, vybudována
   • ADJ-Part: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, založena, dokončena, stanovena, vybudována, spojena
   • AUX-Part: byla, nebyla, měla
   • VERB-Part: měla, byla, mohla, stala, začala, dosáhla, vznikla, dala, zůstala, objevila
  • Sing
   • ADJ: pracovní, první, možno, další, socialistické, druhé, základní, vlastní, národního, větší
   • ADJ-Part: rozhodující, řečeno, dosaženo, vedoucí, odpovídající, řídící, pracující, uvedeno, dán, splněn
   • AUX-Conv: jsouc
   • AUX-Fin: je, bude, není, jsem, bych, bývá, nebude, budu, jsi, buď
   • AUX-Part: byl, bylo, nebylo, nebyl, býval, bývalo, měl, Mohl
   • DET: to, který, která, tím, této, tom, toho, tento, tohoto, tomu
   • NOUN: práce, roce, práci, roku, době, společnosti, oblasti, hlediska, činnosti, výroby
   • NUM: jeden, jedné, jednoho, jedním, jednu, jedna, pět, jednom, jedno, tisíc
   • PRON: ji, mu, ho, níž, všechno, němž, ní, jej, mi, já
   • PROPN: Praze, Praha, Škoda, Prahy, Fučík, Erben, Československa, Karel, Horálek, Země
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče, nechtíc
   • VERB-Fin: je, má, může, jde, lze, musí, nelze, znamená, nemůže, není
   • VERB-Part: měl, bylo, došlo, mohl, byl, mělo, řekl, podařilo, chtěl, stal
 • Case
  • Acc
   • ADJ: další, základní, první, pracovní, nové, jiné, různé, vlastní, celou, větší
   • ADJ-Part: rozhodující, pracující, odpovídající, týkající, vyplývající, vedoucí, řídící, následující, vynikající, vznikající
   • ADP: na, pro, o, za, v, přes, po, mimo, mezi, ve
   • DET: to, které, své, tuto, kterou, tyto, svou, který, tento, několik
   • NOUN: práci, dobu, rok, význam, podmínky, úkoly, činnost, pozornost, rozvoj, řadu
   • NUM: jeden, tři, dva, dvě, jednu, pět, čtyři, jedno, půl, deset
   • PRON: se, je, ji, co, ho, všechny, nás, jej, sebe, ně
   • PROPN: Slovensko, Fučíka, Prahu, Karpaty, Josefa, Lužnici, Miroslava, Pepíčka, Jeana, Marxe
  • Dat
   • ADJ: dalšímu, jiným, ostatním, národnímu, jednotlivým, různým, socialistickému, Slovenskému, plánovaným, určitému
   • ADJ-Part: pracujícím, pracujícímu, cestujícím, charakterizujícím, následujícím, následujícímu, předcházejícímu, soutěžícím, vedoucím, zaostávajícím
   • ADP: k, ke, proti, naproti, vůči, díky, oproti, kvůli, dík, vstříc
   • DET: tomu, tomuto, této, kterým, těmto, svému, těm, každému, některým, jejímu
   • NOUN: pracovníkům, práci, dispozici, výročí, lidem, řešení, dětem, rozvoji, zlepšení, skutečnosti
   • NUM: jednomu, oběma, jedné, dvěma, třetině, šestině, jedenácti, osmi, pár, pěti
   • PRON: si, nám, jim, mu, mi, vám, všem, nim, jí, sobě
   • PROPN: Erbenovi, Karlu, Pasákovi, Vietnamu, Zemi, Františku, Fučíkovi, Ivo, Janu, Křikavové
  • Gen
   • ADJ: jednotlivých, národního, socialistické, výrobních, dalších, různých, jiných, nových, základních, pracovní
   • ADJ-Part: pracujících, vedoucích, pracujícího, vedoucí, existujících, rozhodujících, týkajících, vyplývajících, řídících, žijících
   • ADP: z, do, u, od, podle, ze, bez, za, kolem, kromě
   • DET: toho, tohoto, těchto, této, našeho, naší, některých, svého, našich, své
   • NOUN: práce, let, roku, hlediska, společnosti, výroby, pracovníků, úkolů, jazyka, lidí
   • NUM: dvou, jednoho, obou, tří, tisíc, jedné, čtyř, pěti, půl, šesti
   • PRON: všech, nás, nich, nichž, sebe, jich, něho, níž, ní, něhož
   • PROPN: Prahy, Československa, Země, Evropy, Karla, Gottwalda, Jana, Vltavy, Fermiho, Klementa
  • Ins
   • ADJ: jinými, hlavním, ostatními, základním, různými, velkým, elektrickým, dalším, určitým, novým
   • ADJ-Part: rozhodující, rozhodujícím, pracujícími, vedoucí, vnímajícím, rostoucí, vedoucím, vynikajícím, odpovídajícím, postupující
   • ADP: s, se, mezi, před, pod, nad, za, přede, nade
   • DET: tím, svým, svou, tímto, svými, touto, těmito, jakým, kterým, kterými
   • NOUN: způsobem, součástí, vodou, cílem, lety, lidmi, prostřednictvím, formou, prací, výsledkem
   • NUM: jedním, dvěma, jednou, oběma, třemi, čtyřmi, pěti, dvaceti, sto, třiceti
   • PRON: nimi, sebou, ním, čím, jimiž, jimi, všemi, čímž, nimiž, jím
   • PROPN: Labem, Bečvou, Václavem, Karlem, Prahou, Alpami, Karpatami, Sázavou, Cidlinou, Honzou
  • Loc
   • ADJ: současné, druhé, různých, jednotlivých, dalších, jiných, celé, pracovní, celém, posledních
   • ADJ-Part: následujících, následujícím, krátícím, odpovídajících, rozhodující, nastávajícím, odpovídající, rostoucí, rostoucím, rovnající
   • ADP: v, na, ve, o, při, po, in, Pro, a, ex
   • DET: tom, tomto, této, našem, své, těchto, svém, některých, svých, naší
   • NOUN: roce, době, oblasti, základě, případě, straně, letech, rámci, práci, smyslu
   • NUM: jedné, jednom, dvou, obou, třech, čtyřech, deseti, osmi, pěti, sedmi
   • PRON: němž, všech, nichž, něm, níž, nich, sobě, ní, čem, všem
   • PROPN: Praze, Čechách, Brně, Slovensku, Československu, Evropě, Paříži, Hradci, Moskvě, Klatovech
  • Nom
   • ADJ: další, první, možné, nutné, nové, základní, pracovní, větší, různé, ostatní
   • ADJ-Part: pracující, rozhodující, vedoucí, následující, odpovídající, řídící, týkající, určující, vycházející, vynikající
   • ADP: de, kontra
   • DET: to, které, která, který, kteří, tato, tyto, tento, každý, naše
   • NOUN: práce, člověk, lidé, doba, výsledky, pracovník, počet, teorie, organizace, část
   • NUM: jeden, dvě, dva, jedna, tři, oba, obě, čtyři, pět, jedno
   • PRON: jež, všechny, což, co, všichni, kdo, já, my, všechno, nic
   • PROPN: Praha, Škoda, Fučík, Erben, Karel, Horálek, Knappová, Němec, Těšitelová, Brno
  • Voc
   • ADJ: vážený, vážení, vážená, vážené, dolarovej, drahej, mladí, podnikový
   • NOUN: soudruhu, soudruzi, řediteli, náměstku, soudružko, soudružky, doktore, kamaráde, mámo, pane
   • PRON: ty
   • PROPN: Mirku, Dosoudile, Falto, Franto, Hrabale, Jiří, Jiříku, Ladislave, Lubo, Luboši
 • PrepCase
  • Npr
   • PRON: jež, jimiž, jenž, jehož, jímž, jichž, jíž, jemuž, jimž, již
  • Pre
   • PRON: nich, nichž, níž, němž, ní, ně, něm, nimi, něho, ním
 • Degree and Polarity

 • Degree
  • Cmp
   • ADJ: větší, vyšší, menší, starší, nižší, lepší, delší, vyšších, větších, složitější
   • ADV: více, dále, méně, později, dříve, víc, spíše, lépe, dál, výše
  • Pos
   • ADJ: další, pracovní, jednotlivých, základní, nové, socialistické, různých, dalších, jiné, vlastní
   • ADV: tedy, často, stále, dobře, přímo, současně, stejně, hlavně, postupně, vlastně
   • DET: každý, každé, každého, každá, každém, každou, každým, každému, každých, každej
  • Sup
   • ADJ: největší, nejlepší, nejvyšší, nejdůležitější, nejmenší, nejbližší, nejlepším, nejrůznějších, největším, nejlepších
   • ADV: nejméně, nejlépe, nejvíce, nejdříve, nejčastěji, nejpozději, nejvíc, nejvýše, nejdéle, nejrychleji
 • Polarity
  • Neg
   • ADJ: nezbytné, neposlední, neželezných, nedávné, nežádoucí, nevhodné, nezbytnou, nezbytná, nebezpečné, nemalou
   • ADJ-Part: nevyhovující, nedostačující, neexistující, nepřesahující, nerezavějící, nespokojeni, nevyhovujících, nezměněno, nezměněny, nedeprimováni
   • ADV: neustále, nezřídka, neméně, neobyčejně, nesmírně, nesporně, nepřímo, nepochybně, nezávisle, nedostatečně
   • AUX-Fin: není, nejsou, nebude, nebudou, nebudeme, nejsme, nebudu, nebývá, nebudete, nejsem
   • AUX-Part: nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, nebyli
   • NOUN: nepřítomnosti, nezbytnost, nezávislosti, nedůslednost, neplnění, nepochopení, nepřítomnost, neschopnosti, nespokojenost, nezávislost
   • VERB-Conv: nemluvě, nevyjímaje, nechtíc, nehodíce, nepočítaje
   • VERB-Fin: nelze, nemůže, není, nemá, nesmí, nejde, nemají, nemůžeme, nemohou, nestačí
   • VERB-Inf: nebýt, nedovolit, nedělat, nemluvit, neomezovat, nespokojovat, neusnout, nevidět, nevyhazovat, Nekrmit
   • VERB-Part: nebylo, nemohl, neměl, neměli, nepodařilo, nechtěl, nedošlo, neměla, nebyl, nemohli
  • Pos
   • ADJ: další, pracovní, jednotlivých, základní, nové, možno, socialistické, různých, dalších, větší
   • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, řečeno, dosaženo, odpovídající, následující, věnována, řídící
   • ADV: tedy, více, dále, často, stále, dobře, přímo, současně, stejně, hlavně
   • AUX-Conv: byvše, jsouc, jsouce
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsme, jsem, budou, budeme, jste, bývá, bývají
   • AUX-Inf: být, býti, pěstovat, vyžadovat
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, býval, bývalo, měl, Mohl, bývaly
   • DET: každý, každé, každého, každá, každém, každou, každým, každému, každých, každej
   • NOUN: práce, roce, let, práci, roku, oblasti, době, společnosti, hlediska, činnosti
   • PROPN: KSČ, ROH, Praze, SSSR, ÚJČ, SSM, Praha, ČSAV, ČSSR, Škoda
   • VERB-Conv: počínaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče, plníce, ponechávajíc
   • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
   • VERB-Inf: mít, být, zajistit, říci, vidět, dělat, řešit, věnovat, použít, provádět
   • VERB-Part: měl, měla, bylo, mohli, došlo, mohl, měli, byl, měly, mělo
 • Variant
  • Short
   • ADJ: možno, nutno, povinen, řečeno, dosaženo, známo, rád, rádi, věnována, dána
   • ADJ-Part: řečeno, dosaženo, věnována, dána, provedena, uvedeny, určena, určeny, splněny, zahájena
   • PRON: se, si, mu, ho, mi, mě, ti, tě, mně, sis
 • Verbal Features

 • Aspect
  • Imp
   • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, věnována, řídící, týkající, vyplývající
   • AUX-Conv: jsouc, jsouce
   • AUX-Fin: bývá, bývají, nebývá, nebývají, připadá
   • AUX-Inf: pěstovat, vyžadovat
   • AUX-Part: býval, bývalo, bývaly
   • CCONJ: buď
   • NOUN: tváří
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
   • VERB-Fin: patří, tvoří, znamená, odpovídá, stává, mění, představuje, dochází, ukazuje, říká
   • VERB-Inf: dělat, řešit, věnovat, provádět, pracovat, sledovat, používat, rozvíjet, vytvářet, považovat
   • VERB-Part: zabýval, pracoval, pracovali, konal, pracovalo, snažili, hovořil, pokračovalo, sloužila, znamenalo
  • Perf
   • ADJ-Part: splněny, zahájena, založena, splněn, stanovena, spojeno, spojeny, stanoveny, vybudována, připraveny
   • AUX-Conv: byvše
   • NOUN: oprav, vyhovění
   • VERB-Conv: vyměně
   • VERB-Fin: stanoví, viz, objeví, zajistí, vytvoří, umožní, uskuteční, spotřebuje, připraví, vznikne
   • VERB-Inf: zajistit, vytvořit, vyjádřit, vysvětlit, získat, splnit, odstranit, poskytnout, udělat, zabezpečit
   • VERB-Part: podařilo, vznikl, zdůraznil, vznikly, projevilo, zúčastnilo, postavili, vznikla, objevil, získal
 • Mood
  • Cnd
   • AUX-Fin: by, bychom, bych, byste, bys
  • Imp
   • AUX-Fin: buď, budiž, buďme, buďte, Nebuď
   • VERB-Fin: viz, překonej, připomeňme, uveďme, nechte, pověste, vraťme, žehlete, nezapomeňte, perte
  • Ind
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsme, není, jsem, budou, nejsou, budeme, jste
   • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
 • Tense
  • Fut
   • AUX-Fin: bude, budou, budeme, nebude, nebudou, budu, budete, nebudeme, nebudu, nebudete
   • VERB-Fin: bude, půjde, budou, nebude, budu, pojedu, půjdou, Nepůjde, Pojede, nebudu
  • Past
   • ADJ-Part: nastoupivšími, rozpadnuvší
   • AUX-Conv: byvše
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, býval
   • VERB-Conv: vyměně
   • VERB-Part: měl, měla, bylo, mohli, došlo, mohl, měli, byl, měly, mělo
  • Pres
   • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, řídící, týkající, vyplývající, rostoucí
   • AUX-Conv: jsouc, jsouce
   • AUX-Fin: je, jsou, jsme, není, jsem, nejsou, jste, bývá, bývají, jsi
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
   • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
 • Voice
  • Act
   • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, řídící, týkající, vyplývající, rostoucí
   • AUX-Conv: byvše, jsouc, jsouce
   • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsme, není, jsem, budou, nejsou, budeme, jste
   • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, býval
   • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
   • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
   • VERB-Part: měl, měla, bylo, mohli, došlo, mohl, měli, byl, měly, mělo
  • Pass
   • ADJ-Part: řečeno, dosaženo, věnována, dána, provedena, uvedeny, určena, určeny, splněny, zahájena
 • Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • PronType
  • Dem
   • ADV: tak, zde, tam, tu, dosud, nyní, tehdy, tady, teď, odtud
   • DET: to, tím, této, těchto, tyto, tom, toho, tento, tohoto, tomu
  • Emp
   • DET: sám, sama, sami, samo, samy, samu
  • Ind
   • ADV: někdy, někde, kdysi, nějak, několikrát, někam, jaksi, jakkoli, jakkoliv, kdykoliv
   • DET: některé, některých, několik, mnoho, několika, mnoha, někteří, nějaké, některá, nějakou
   • PRON: něco, někdo, někomu, něčeho, něčemu, kdekdo, cosi, ledacos, málokdo, někoho
  • Int,Rel
   • ADV: jak, kde, kdy, proč, kam, odkud, kolikrát, kudy, dokdy, kdes
   • DET: které, který, která, kteří, kterou, jaké, kterých, kterým, kolik, kterém
   • PRON: co, kdo, čím, čem, čeho, copak, kdož, koho, čemu, komu
  • Neg
   • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam
   • DET: žádné, žádný, žádná, žádnou, žádném, žádných, žádným, žádného, žádnému, pražádnou
   • PRON: nic, nikdo, nikoho, ničím, nikomu, ničeho, ničemu, nikým, ničem
  • Prs
   • DET: jejich, jeho, své, její, naší, svou, naše, našeho, svých, našich
   • PRON: se, si, je, nás, nám, nich, ji, jim, mu, sebe
  • Rel
   • DET: jehož, jejichž, jejíž, jejímž, jejímuž, jejíchž, kterážto
   • PRON: jež, nichž, což, níž, němž, jimiž, něhož, čímž, jenž, nimiž
  • Tot
   • ADV: vždy, všude, odjakživa, navždy, odevždy
   • DET: každý, každé, každého, všechny, každá, každém, každou, každým, každému, všechno
   • PRON: všech, všechny, všechno, všichni, všem, vše, veškeré, všechna, všemi, všeho
 • NumType
  • Card
   • DET: několik, mnoho, několika, mnoha, kolik, tolik, málo, nejeden, mála, nejednom
   • NUM: #, dvou, jeden, dvě, tři, dva, obou, jedné, jednoho, jedním
  • Frac
   • NUM: třetinu, třetina, třetiny, čtvrtiny, dvanáctinu, třetinou, třetině, šestině, desetin, desetinu
  • Mult
   • ADV: dvakrát, nejednou, několikrát, třikrát, mnohokrát, kolikrát, desetkrát, stokrát, čtyřikrát, dvanáctkrát
  • Mult,Sets
   • ADJ: dvojí, obojí, dvojím, trojí, dvojího, trojím, dvojímu, oboje, obojího, obojím
  • Ord
   • ADJ: první, prvním, třetí, prvních, prvního, šedesátých, třetího, třicátých, dvacátých, páté
   • ADV: poprvé, podruhé, potřetí, potřinácté
   • DET: Kolikátý, kolikátá, kolikátém
  • Sets
   • ADJ: jedněch, jedni, jedny
 • Poss
  • Yes
   • ADJ: Karlovy, Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Fučíkovy, Erbenova, Erbenově, Fučíkův
   • DET: jejich, jeho, své, její, naší, svou, naše, našeho, svých, našich
 • Reflex
  • Yes
   • DET: své, svou, svých, svého, svým, svůj, svém, svými, svému, svoje
   • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou, sis
 • Person
  • 1
   • AUX-Fin: jsme, jsem, bychom, budeme, bych, budu, nebudeme, nejsme, nebudu, nejsem
   • DET: naší, naše, našeho, našich, našem, naši, náš, naším, mého, můj
   • PRON: nás, nám, mi, já, my, mě, mne, mně, námi, mnou
   • VERB-Fin: můžeme, máme, musíme, chceme, mám, nemůžeme, známe, myslím, nazýváme, vidíme
  • 2
   • AUX-Fin: jste, byste, budete, jsi, buď, nebudete, bys, budeš, buďte, Nebuď
   • DET: vaše, vaší, vašeho, vaši, váš, vašich, vašem, vašemu, Vašimi, tvoje
   • PRON: vám, vás, vy, ti, tě, ty, vámi, tebe, tebou, sis
   • VERB-Fin: viz, můžete, máte, víte, najdete, překonej, nechte, nemáte, znáte, chcete
  • 3
   • AUX-Fin: je, by, jsou, bude, není, budou, nejsou, bývá, nebude, nebudou
   • DET: jejich, jeho, její, jehož, jejichž, jejíž, jejím, jejího, jejích, jejímž
   • PRON: je, nich, ji, jim, mu, ho, ní, jej, ně, něm
   • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, patří
 • Gender[psor]
  • Fem
   • ADJ: královnina, Angelino, Ariadnin, Isoldinu, Mariina, maminčin, manželčin, matčin, matčiny, mámin
   • DET: její, jejíž, jejím, jejího, jejích, jejímž, jejímu, jejími, jejímuž, jejíchž
  • Masc
   • ADJ: Karlovy, Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Fučíkovy, Erbenova, Erbenově, Fučíkův
  • Masc,Neut
   • DET: jeho, jehož
 • Number[psor]
  • Plur
   • DET: jejich, naší, naše, našeho, našich, jejichž, našem, naši, náš, naším
  • Sing
   • DET: jeho, její, jehož, jejíž, jejím, jejího, jejích, mého, jejímž, jejímu
 • Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: TH, jč, HT, LP, PE, Rh
   • ADV: kt
   • NOUN: ÚV, ZV, ZO, JZD, Kčs, ONV, ÚR, MěstNV, BSP, BP
   • PROPN: KSČ, ROH, SSSR, ÚJČ, SSM, ČSAV, ČSSR, ČSR, TIBA, NDR
   • PUNCT: ?
   • SYM: *
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem, nehledě
  • Prep
   • ADP: v, na, s, z, o, k, pro, do, za, při
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, beze, ode, přede, ku, skrze, nade
 • ConjType
  • Oper
   • CCONJ: krát, minus
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: online, signifiant, super, la, Jazykovedným, New, Telephone, Tonkünstler, ferenda, fit
   • ADJ-Part: data
   • ADP: de, in, a, ad, cross, of, par, Pro, ante, aus
   • ADV: priori, explicite, quo, defacto, expost, innuce, ipsofacto, memoriam, theory
   • CCONJ: et, and
   • DET: sui, hoc, quem
   • NOUN: luxe, vitro, generis, nepusto, pusto, excellence, homo, lege, peeling, Buch
   • PART: La, das, des, non, Le, el, quo, Al
   • PRON: eo, ipso, Tous, er, qua, they
   • PROPN: Combi, Kombi, Manche, Orchester, Bell, Böhmen, Corriere, Fruit, Gaudeamus, George
   • VERB-Fin: are, formo, singt
   • VERB-Inf: movere, savoir, singen, vivre
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: elektro, marxisticko, Karpatsko, teoreticko, rakousko, československo, dodavatelsko, Koh, francouzsko, hospodářsko
 • NameType
  • Com
   • ADJ: Koh, i, Telephone, Tonkünstler, Červeného, Deutscher, Jazykovedným, Povážské, Pražská, United
   • ADP: Pro, pour
   • CCONJ: and
   • PRON: Tous
   • PROPN: KSČ, ROH, ÚJČ, SSM, ČSAV, TIBA, NF, OV, GŘ, VÚM
  • Com,Geo
   • PROPN: Böhmen, Prag
  • Com,Giv
   • PROPN: Konstruktiva
  • Com,Pro
   • ADJ: Verein
   • PROPN: Dermacol, Gambrinus, Prazdroj
  • Com,Sur
   • PROPN: Bell, Bramsch, Ventura
  • Geo
   • ADJ: Králové, Kutná, Kašperských, Lužických, České, Mariánských, Nové, Vrátné, Bassa, Janské
   • PART: el, La
   • PROPN: Praze, SSSR, Praha, ČSSR, Prahy, ČSR, Československa, NDR, Země, USA
  • Geo,Giv
   • ADJ: Karlovy, Josefův, Karlových, Františkových, Jindřichova, Konstantinovy
   • PROPN: Boleslav, Mořici, Kuby, Louis, Lucie, Mořice
  • Geo,Oth
   • PROPN: Österreich
  • Geo,Sur
   • ADJ: Gottwaldově, Vančurově, Jiráskova, Melantrichova, Alšově, Chotkově, Engelsových, Fučíkovy, Fučíkově, Gottwaldovy
   • PROPN: Pavlov, Hejná, Tigridem, Blatná, Hlinka, Hracholusk, Janského, Lachaise, Lhota, Lhotu
  • Giv
   • ADJ: Karlovy, Karlův, Karlově, Angelino, Anglický, Ariadnin, Bozděchovy, Božetěchově, Buridanův, Chefrenovy
   • PROPN: Karel, Julius, Václav, Jana, Karla, Jaroslav, Josef, Jiří, Zdeněk, Klement
  • Giv,Oth
   • PROPN: Lucii
  • Giv,Pro
   • PROPN: Claudio, Othelo, Pascal, Pascalu, Radka, Raduna, Sandy, Zora
  • Giv,Sur
   • PROPN: Ariadna, Kosmy, Perry, Joy, Dante, Dantem, Eliot, Figara, James, Jamese
  • Nat
   • PROPN: Adygejci, Pražané, Angličan, Egypťané, Keltové, Afričanů, Američana, Američané, Američanů, Asyřané
  • Nat,Sur
   • PROPN: Srba
  • Oth
   • ADJ: Santa
   • ADP: aus
   • PART: Al
   • PROPN: SNP, Opeplatis, Plastex, Rena, Erotissimo, Gaudeamus, Intermóda, Invex, Luna, Musikbuch
  • Pro
   • ADJ: Rudého, Illustrierte, Mladé, Prague, Rouge, Schweizer, Super, Touring, Tourist, linguistique
   • ADP: della
   • PROPN: Škoda, Merkur, Duha, Octavia, FSČ, Klad, Romatic, SAPO, SaS, Tatramat
  • Pro,Sur
   • PROPN: Baracchi, Burda, Mendoza
  • Sur
   • ADJ: Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Erbenova, Erbenově, Fučíkovy, Fučíkův, Fučíkovo
   • PROPN: Fučík, Erben, Horálek, Knappová, Němec, Těšitelová, Lenin, Záveský, Kraus, Fučíka
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: #
  • Word
   • NUM: dvou, jeden, dvě, tři, dva, obou, jedné, jednoho, jedním, dvěma
 • NumValue
  • 1
   • ADJ: jedněch, jedni, jedny
  • 1,2,3
   • NUM: dvou, jeden, dvě, tři, dva, obou, jedné, jednoho, jedním, dvěma
 • Style
  • Arch
   • ADV: dosti, dřív, nejdřív, tentokráte, blížeji, snáz, tenkráte
   • AUX-Fin: jest
   • AUX-Inf: býti
   • PRON: jej, kdož
   • PROPN: Alšovi
   • VERB-Conv: vyměně
   • VERB-Fin: jest
   • VERB-Inf: býti, dáti, míti, dodržeti, existovati, housti, hýbati, jeti, nalézti, nařizovati
  • Coll
   • ADJ: Žídkova, Žídkových, dolarovej, drahej, druhej, fest, hodný, krásnejch, mluvený, mužský
   • ADV: loni, akorát, teda
   • AUX-Fin: seš
   • DET: každej, nějakejch, svý, tý
   • NOUN: pracech, mejkap, elpíčko, pivčo, pásák, Dvacka, Komunálu, bétéček, dolama, fajnovka
   • PART: jo, fakt
   • PROPN: Drahušce, Drahuška, Fanoušů, Jaroušků, Kyšický, dvoukolákem, embéčko
   • VERB-Fin: potřebujou, tancujou, tlačej
   • VERB-Part: zamuzicírovali, študoval
  • Expr
   • ADJ: ultralevých
   • NOUN: ramínko, vlákénka, znaménka, polínka, prkének, prkénka, vlákének, znaménkem, jezírku, polínko
   • PROPN: Zuzanka
  • Rare
   • ADJ: gnoseologických, gnoseologickou, gnoseologické, gnoseologického, gnoseologická, gnoseologickém, gnoseologickým, nivelisační, objektivované, poslední
   • NOUN: folklorismu, folklorismus, styrén, vládce, vládcem, dvoukolka, folklorismem, imanentismu, imanentismus, manažerismu
   • VERB-Fin: objektivuje
  • Slng
   • ADJ: nabiflovaná, vypikýrovaný, zbrojovácké, škodováckých
   • NOUN: šňůry, Moho, šňůru, knajpou, kšeftu, pochoďáku, pětikilo, textilačkami, textilačky, valchaře
  • Vrnc
   • NOUN: ostrví
   • VERB-Fin: zavází
 • Syntax

  Auxiliary Verbs and Copula

  Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

  Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).

  Reflexive Verbs

  Reflexive Passive

  Verbs with Reflexive Core Objects

  Relations Overview